pdf, 2.44 MB - MAS Regionu Poodří

Komentáře

Transkript

pdf, 2.44 MB - MAS Regionu Poodří
POODŘÍ PLNÉ PŘÍLEŽITOSTÍ
Zpravodaj k realizaci Strategického plánu Leader MAS Regionu Poodří, o.s.
Číslo 7 • Zimaa 2011
Albrechtičky • Bartošovice • Bernartice nad Odrou • Bílov • Bravantice • Hladké Životice • Jeseník nad Odrou •
Jistebník • Kateřinice • Kujavy • Kunín • Mošnov • Petřvald • Pustějov • Sedlnice • Skotnice • Studénka
ka •
Suchdol nad Odrou • Šenov • Trnávka • Velké Albrechtice • Vražné
Vážení čtenáři,
je zde zase období, kdy vydáváme další číslo Zpravodaje „Poodří plné příležitostí“ Místní akční skupiny Regionu Poodří a to již sedmé, zima 2011. Ano, zpravodaj vychází dvakrát ročně v období léto a zima a je financován z Programu rozvoje venkova České republiky na léta 2007–2013, osy IV., metody Leader.
V prvním pololetí letošního roku byla sdružením vyhlášena 5. výzva,
předloženo bylo celkem 9 projektů, které všechny prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti ve sdružení i na RO SZIF Opava. V rámci předložených projektů do fiche č. 2, 4 a 6 byla přiznána těmto projektům dotace ve výši 7 332 653,– Kč. V roce 2012, s předpokládaným termínem vyhlášení v únoru 2012, bude vyhlášena výzva číslo šest a to pro fiche č. 1, 3 a 5
s alokací ve výši cca 7 200 tis. Kč.
V měsíci červnu a následně v září, jsme absolvovali hodnocení Místních
akčních skupin České republiky a to vyplněním hodnoticího dotazníku a pak
veřejnou obhajobu na MZe v Praze. Naše MAS se umístila ve skupině „A“.
V průběhu tohoto pololetí pokračovala realizace dvou projektů spolupráce a to „MBE – mapování a studie obnovy technicko-historických památek
na venkově“ a „Moravské a slezské ovocné stezky“. Finančně nám byl podpořen náš mezinárodní projekt „Regionální značení místních výrobků a slu-
Staré odrůdy
ovoce v Poodří
MAS Regionu Poodří realizuje v partnerství s dalšími šesti místními akčními skupinami Moravy projekt Spolupráce s názvem
„Moravské a slezské ovocné stezky“ v rámci Programu rozvoje venkova 2007–2013,
metody Leader.
Kromě MAS Regionu Poodří je do tohoto projektu zapojena MAS Nízký Jeseník,
MAS Rýmařovsko, MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, MAS Partnerství
Moštěnka, MAS Bojkovska a MAS Horňácko a Ostrožsko. Na realizaci projektu v Poodří se podílí Český svaz ochránců přírody,
ZO 70/03 se sídlem ve Studénce.
Dne 27. září se v rámci realizace výstupů
projektu uskutečnila exkurze, která byla zaměřena na prezentaci místního producenta
ovoce a zeleniny a dále na návštěvu bartošovického sadu, sadu s genofondem místních a starých odrůd.
Pokračování na straně 2
žeb – podpora rozvoje regionálního trhu“, který budeme realizovat ve spolupráci s naší partnerkou MAS o.z. Podpoľanie v roce 2012 – 2013. V rámci dalších aktivit jsme uspořádali workshop, kterého se zúčastnili zástupci
naší partnerské slovenské MAS, se zaměřením na plnění Strategického plánu Leader „Poodří plné příležitostí“ a aktivit v rámci regionální značky „Moravské Kravařsko regionální produkt®.“
Také v letošním roce jsme se prezentovali na výstavě Země živitelka v Českých
Budějovicích, která se konala ve dnech 25. – 30. srpna. Rovněž byly uspořádány dvě
akce pro širokou veřejnost a to „Poodří plné příležitostí“ aneb Podzimní po­oderské
rybářské slavnosti v Bartošovicích a „Poodří plné příležitostí“ aneb po­oderský Vánoční jarmark ve Skotnici. Velice rád chci touto cestou všem, kteří se na organizaci
těchto dvou vydařených akcí podíleli, poděkovat za pomoc a spolupráci.
V neposlední řadě chci poděkovat obci Skotnice, která důstojně reprezentovala Poodří v rámci soutěže „Vesnice roku 2011“, kdy vyhrála krajské kolo a v rámci České republiky získala tzv. Koláčovou cenu za nejlepší koláče.
Vážení občané Poodří, dovolte mi, abych Vám všem popřál veselé prožití svátků vánočních, úspěšný a pohodový nový rok a děkujeme za spolupráci v roce 2011. Těšíme se na možnou spolupráci v roce 2012, kdy nás čeká
zahájení prací na přípravě nových rozvojových dokumentů našeho sdružení.
Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS Regionu Poodří, o.s.
Staré odrůdy ovoce v Poodří
Pokračování ze strany 1
V „Zahradnictví Lička“ jsme byli přivítání
majitelem, který představil rodinnou firmu.
Tato byla založena v roce 1999 a nyní zaměstnává cca 15 osob. Na 20 ha pěstuje zeleninu, ovoce na 20 ha a na 15 ha brambory. Firma má švestkové a třešňové sady ve
Studénce, v Sedlnici hruškové a meruňkové
a v Rychalticích pak sady jablečné. Osm let
vlastní firma ochrannou známku SISPO pro
ovoce a 4 roky IPZ pro zeleninu. V roce 2008
se svými kolegy založili družstvo pěstitelů
M.O.Z. V roce 2010 zahájili akci „Bedýnky
z Poodří“. V letošním roce družstvo M.O.Z.
spustilo moštárnu na výrobu přírodních,
pouze pasterizovaných šťáv z ovoce a zeleniny v obalech 0,2 l, 2 l a 5 l s trvanlivostí
6 měsíců, s využitím speciálních obalů s uzávěrem Vitor.
Další část byla věnována návštěvě bartošovického sadu, seznámení s krajovými odrůdami jablek, údržbou padesátiletých a starších stromů se zaměřením na prořezávku
a obnovu, včetně likvidace jmelí, které se
v posledním období nebývale množí a ničí
stromy nejen v přírodě Poodří, ale také ničí
ovocné stromy podél silnic, v ovocných zahradách a sadech.
Ovocnářský kurz byl další akcí projektu,
který se uskutečnil v sobotu 8. října 2011
v Jeseníku nad Odrou. V rámci kurzu byly
prezentovány zkušenosti z realizace projektu „Ovoce k lidem, lidé do sadu“, dále pak
2
byly představeny staré a krajové odrůdy na
severní Moravě a ve Slezsku, výsledky mapování starých a krajových odrůd ovoce
v Nízkém Jeseníku a na Rýmařovsku. V rámci mapování v Poodří byly představeny výsledky a to způsobem „Co už je v košíku“,
aktuální stav projektu v Poodří. Další prezentace byla zaměřena na budování ovocných alejí v Jeseníku nad Odrou. Záměrem
vedení obce je těmito alejemi propojit místní částí obcí a také obce sousední. Jako příklad je možno uvést tyto realizované projekty: „Ořechová a třešňová alej“ – Jeseník
– Polouvsí, „Ovocný mix“ – Alej ke křížků –
Jeseník nad Odrou a další. Po dohodě
s obcí Vražné byla zahájena realizace ovocné aleje, která bude spojovat tyto dvě sousední obce. Další projekty výsadeb v obci Jeseník nad Odrou jsou připravovány občanským sdružení Divous za podpory vedení
obce. Aktivita obce a občanských sdružení v obci je příkladem k následování. Další
část kurzu se uskutečnila v terénu. Účastníci shlédli jaderničkovou alej a seznámili se
s realizovanými projekty v místě výsadeb.
Poslední bod celodenního programu byl věnován návštěvě pálenice paní Kocourkové.
Ovocnářský kurz byl uspořádán v rámci
„Tradičního podzimního jarmarku s pravou
moravskou zabíjačkou a Výstavou ovoce
a zeleniny“, kterou uspořádala obec a Kulturní středisko ve spolupráci s ČSOP, ČZS,
ČSV a místními dobrovolníky.
Poslední propagační akce projektu „Moravské a slezské ovocné stezky“ v Poodří se
uskutečnila prezentace v rámci akce „Poodří plné příležitostí“ aneb Podzimní pooderské rybářské slavnosti a to v sobotu 5. listopadu na zámku v Bartošovicích. Prezentace
projektu byla doplněna výstavou ovoce starých odrůd, především jablek a hrušek. „Výstava starých a krajových odrůd Kravařska
a Lašska“ byla organizována ve spolupráci
s o.s. Hájenka a ČSOP Studénka. Výstava byla doplněna o ochutnávku jablek a „Moštíku“, tj. 100% šťávy z ovoce a zeleniny ve
spojení jablko a mrkev, jablko a hruška.
Ukončení realizace projektu „Moravské
a slezské ovocné stezky“ se předpokládá
v květnu 2012 vydáním společné publikace,
která se bude zabývat významem ovoce
a ovocnářství v minulosti a současnosti, bude to pojato jako „Sedm tváří“, stejně jako
sedm spolupracujících moravských místních
akčních skupin.
Ing. Oldřich Usvald
manažer MAS Regionu Poodří, o.s.
Ukončení realizace projektů z 3. a 4. výzvy
V rámci realizace 3. výzvy byly již dalšími úspěšnými příjemci dotace předloženy žádosti o proplacení výdajů. V současné době jsou
zrealizovány všechny projekty s dotací celkem ve výši 7.704.689,– Kč.
„Dostavba víceúčelového objektu FK Pustějov“
Fotbalový klub Pustějov
Základním výstupem projektu je modernizovaný dvoupodlažní objekt se sedlovou
střechou, což značně zkvalitní místní základní vybavení s nabídkou zázemí pro sportovce. Realizací projektu byly zbudovány nové šatny, sociální zařízení, klubová místnost,
sklad. Vznikl technický prostor pro tréninkovou a sportovní činnost nejen dětí a mládeže
FK Pustějov. Realizace projektu přispěla k rozvoji a propagaci sportovně-společenského
života v obci a ke zvýšení atraktivity fotbalu.
„Vybudování sportovně-rekreačního areálu v lokalitě
u zimního stadiónu ve Studénce“
Město Studénka
Realizací tohoto projektu došlo k vybudování moderního areálu pro oblast sportu.
Hlavním předmětem projektu je vybudování minigolfového hřiště, brouzdaliště pro děti
a dětského koutku. Dále byl vybudován altán s venkovním posezením. V rámci projektu
byly pořízeny venkovní herní prvky pro volnočasové aktivity. Areál je k dispozici všem věkovým skupinám. Vybudovaný areál se nachází vedle zimního stadiónu, společně tvoří
sportovní centrum.
V rámci realizace 4. výzvy byla již dvěma příjemci dotace předložena Žádost o proplacení výdajů. V současné době jsou zrealizovány
dva projekty, s dotací celkem ve výši 860.073,– Kč.
„Rekonstrukce a ozvučení sálu kulturního domu
v obci Kateřinice“
Obec Kateřinice
Výsledkem projektu je rekonstrukce sálu kulturního domu v obci Kateřinice. Realizací projektu došlo ke zkvalitnění osvětlení sálu Obecního domu Kateřinice, který je
hojně využíván obyvateli obce, ale také osobami, které v obci nežijí, a to zejména k návštěvě pravidelných kulturních a společenských akcí. Dalším výsledkem je zkvalitnění
akustiky sálu, díky rekonstrukci jeho zadní stěny. A v neposlední řadě je důležitým výsledkem také modernizace stávajícího technického vybavení sálu a celého obecního
domu jako celku, a to ve formě nově pořízeného a nainstalovaného technologického
zvukového zařízení, mezi které patří mixážní pult, mikrofony, reproduktory a další vybavení.
„Sluníčková zahrada aneb Když mám chuť si hrát“
Obec Petřvald
Výsledkem projektu je rekonstrukce zahrady mateřské školy v obci Petřvald. Zahrada
byla doplněna o nové moderní hrací a sportovní prvky s motivy zvířat, které splňují všechna bezpečnostní kritéria a nabídnou dětem radost ze hry a možnosti sportovních aktivit
v pěkném prostředí zahrady. Děti si budou moci bezpečně hrát v areálu revitalizované
zahrady. Součástí projektu byla také výsadba zeleně, vzrostlých stromů k vytvoření stínu
po dobu slunečních dnů.
Název žadatele
FK Pustějov
Město Studénka
Obec Kateřinice
Obec Petřvald
Žádost o
proplacení
30. 11. 2011
30. 11. 2011
31. 8. 2011
15. 11. 2011
Kontrola RO SZIF
9. 9. 2011
8. 12. 2011
Celkové výdaje
1.988.654,–
2.223.049,–
681.402,–
752.941,–
Dotace
1.786.857,–
1.488.259,–
452.326,–
407.747,–
Pavla Brugerová, administrativní pracovník MAS
3
Hodnocení místních akčních skupin 2011
Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007–2013. Hodnocení se uskutečnilo během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. Místní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, C a D dle počtu získaných bodů. Téměř 80 % místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B, což
znamená zlepšení oproti roku 2010 o 14 procentních bodů.
Jako podklad pro hodnocení sloužil Ko- Nejníže hodnocená MAS obdržela od Hodmisi dotazník vyplněný místními akčními notící komise 90 bodů, nejlépe hodnocená
skupinami. Hodnoceno bylo období od čer- MAS získala 190 bodů.
Stejně jako v loňském roce byly MAS rozvence 2010 do června 2011. V dotazníku
byly MAS informovány kolik bodů a za co řazeny do následujících 4 skupin dle získamohou získat. Maximální počet bodů byl ného počtu bodů (viz tabulka níže).
Pro 48 MAS vybraných v rámci 1. kola
stanoven na 200. Minimum, které by každá
MAS v rámci hodnocení měla získat, tvoří a pro 32 MAS vybraných v rámci řádného
50 bodů. Tato minimální hranice vyplývá ze 2. kola výběru byly počty bodů pro zařazení
struktury otázek obsažených v dotazníku, do skupin nastaveny shodně. Pro dodatečkde byly zahrnuty i základní podmínky, kte- ně vybraných 32 MAS (tzv. MAS 32+) byly
ré MAS musí plnit dle Pravidel o poskytnutí bodové hranice posunuty níže, neboť roční
dotace pro opatření IV.1.1 Místní akční sku- finanční alokace těchto MAS zdaleka nedoČinnost místních akčních skupin byla hodpina. S potěšením konstatujeme, že všech- sahuje úrovně financování zbylých 80 MAS.
nocena v sedmi oblastech:
ny z podpořených MAS vysoce překročili tu- Bodová rozmezí pro rozřazení MAS do skupin
1. Strategické dokumenty MAS
to minimální požadovanou bodovou hranici. uvádí následující tabulka (na vedlejší straně).
2. Personální zajištění činnosti MAS
3. Administrace výzev a výběr projektů
název skupiny
doplňující komentář
v rámci Strategického plánu LEADER
A
nejlépe
fungující
MAS
vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území
4. Integrace a rozvoj MAS
–
příklady
dobré
praxe
5. Monitoring a evaluace MAS
B dobře fungující MAS
je u nich prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí nejen rozdě6. Propagace MAS
lovat peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce finančních prostřed7. Nadstavba aktivit MAS
ků přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování)
Sedmá oblast je oblastí průřezovou, místC
průměrné
MAS
splňují formální požadavky pro existenci a čerpání,
ní akční skupiny v ní dostaly možnost poefekt je téměř stejný, jako kdyby finance byly přerozdělovány centrálně
chlubit se činnostmi, o kterých se domnívajsou na hranici toho, co se od nich očekává,
jí, že mohou sloužit jako příklady dobré pra- D MAS, které by svůj
přístup měly přehodnotit splňují pouze formální pravidla
xe pro ostatní MAS.
Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Národní sítě
Místních akčních skupin ČR a zástupci hodnotitele za IV. osu Programu rozvoje venkova ČR.
Na rozdíl od loňského hodnocení neprobíhaly návštěvy místních akčních skupin (MAS)
v jejich kancelářích. Zástupci MAS představili svou činnost před hodnotitelskou komisí formou veřejné prezentace a doložením
podkladů v písemné či elektronické formě.
Hodnocení MAS V ROCE 2011
4
48 MAS
32 MAS
MAS 32+
A
200–160
200–160
200–140
B
159–140
159–140
140–120
C
139–120
139–120
120–100
D
119–50
119–50
99–50
Pokud porovnáme počty místních akčních skupin umístěných ve skupině A a B
v roce 2011 s předcházejícím rokem 2010,
je znát významné zlepšení v činnosti MAS.
Největší pokrok je znát u skupiny MAS 32+,
kde se počet MAS umístěných ve skupině
A a B zvedl z 18 na 26. Celkově se v prvních
dvou skupinách umístilo 80 % MAS, což znamená zlepšení oproti roku 2010 o 14 procentních bodů. Věříme, že k tomuto dobrému výsledku přispělo i loňské hodnocení
místních akčních skupin, které mnohé MAS
stimulovalo ke zlepšení vlastních činností
a inspirovalo k rozšíření stávajících aktivit.
V následujících grafech je uvedeno porovnání výsledků v roce 2010 a 2011.
Zprávu se souhrnným hodnocením naleznete na tomto odkaze: http://eagri.cz/
public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iv/
mistni-akcni-skupina/hodnoceni-mistnich-akcnich-skupin-2011.html
Ing. Lucie Krumpholcová
Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor Řídící orgán PRV
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Místní akční skupina Regionu Poodří se zúčastnila výstavy
zájem byl o mapy našeho území, seznámení s aktivitaAgrokomplex 2011 v Nitře mi Největší
a činností MAS Regionu Poodří, možnostmi ubytování v regionu
Ve dnech 18. – 21. srpna 2011 se v Nitře uskutečnil 38. ročník
mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy Agrokomplex
2011. Naše místní akční skupina se výstavy zúčastnila ve dnech 18.
a 19. srpna a to na základě pozvání partnerské MAS o.z. Podpoľanie. Naši MAS zastupovali pracovníci sdružení a to manažer a administrativní pracovnice.
Prezentovali jsme se na výstavním stánku společně s MAS Podpoľanie, tak jako naši kolegové nebo partneři: MAS Partnerství
Moštěnka společně s MAS Malohont a MAS Moravská cesta s MAS
Zlatá cesta. Všechny tyto tři slovenské MAS působí v Banskobystrickém kraji a spadají pod Venkovský parlament Banskobystrického
kraje, který se také prezentoval společně s námi.
Další české místní akční skupiny, které se zúčastnily výstavy v Nitře se prezentovaly samostatně a to MAS Horní Pomoraví, MAS
Šluknovsko, MAS Podlipansko a také MAS Moravský kras. Nesmíme zapomenout na prezentaci Národní sítě MAS České republiky,
stejně jako Národní sítě rozvoje venkova Slovenské republiky.
a v neposlední řadě pak byl zájem také o regionální značku. Z regionálních výrobků jsme měli k ochutnání uzeniny z firmy Gurman, s.r.o.
Sedlnice, bartošovický chleba a perníky paní Gilarové ze Skotnice.
Naši domácí pálenkou jsme na stánku pohostili Roberta Fica,
předsedu strany Smer – sociální demokraté.
Naši účast na této výstavě hodnotíme jako úspěšnou a to nejenom z pohledu propagace naší činnosti a našich aktivit v rámci partnerství s MAS o.z. Podpoľanie, ale také z pohledu možnosti komunikace a seznámení s činností slovenských místních akčních skupin,
jejich podmínkami programu Leader, stejně jako s aktivitami a působením Národní sítě rozvoje venkova Slovenské republiky.
V rámci výstavy se konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Nejkrásnější fotografie z území MAS“. Na „Večeru venkova“ převzala manažerka partnerské MAS, ing. Elena Jankovičová, cenu absolutního vítěze za fotografii „Detvanček“, více na
www.podplanou.sk.
Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS Regionu Poodří, o.s.
5
Výstava Země živitelka 2011 v Českých Budějovicích
Letošnímu 38. ročníku výstavy Země živitelka se uskutečnil ve dnech 25. – 30. srpna
2011 a vévodilo motto „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“.
Návštěvníci se mohli seznámit s nejnovějšími trendy související s životem a prací na
venkově a v jednotlivých regionech. V letošním roce se podařilo ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin ČR významně posunout úroveň prezentace českého
venkova a s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR přiblížit návštěvníkovi prezentaci slovenského venkova.
V pavilonech R1, R3 a na okolních volných plochách s označením „Pavilony venkova“ představily svou činnost a přínos k rozvoji života na venkově Celostátní síť pro
venkov, Národní síť Místních akčních skupin
ČR, Místní akční skupiny ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a nově Asociace regionálních značek. Novinkou letošního ročníku
byla účast Národnej sieťe rozvoja vidieka SR
a Místních akčních skupin SR. Atmosféru
v pavilonech R1, R3 a okolních volných plochách návštěvníkům zpříjemnil během celé
výstavy poutavý program v duchu lidových
tradic.
V pátek 26. 8. 2011 se pak uskutečnil
v rámci prezentace „Pavilonů venkova“ společenský večer pod názvem „Večer venkova“
s prezentací regionálních výrobků jednotlivých MAS, jako nositelů regionálních značek.
Návštěvníci večera měli také možnost ochutnat speciality partnerů, jako slovenské halušky, maďarský guláš, pštrosí speciality a mnoho dalších regionálních pochutin.
MAS Regionu Poodří se prezentovala
v rámci partnerství „Moravská brána do Evropy“, v sousedství s partnery – MAS Moravská cesta a MAS Moravský kras v pavilónu R1 a to společně s dalšími 72 Místními
akčními skupinami z celé ČR. Dále se v tomto pavilónu prezentovala Národní síť Místních akčních skupin ČR, Celostátní síť pro
venkov, Spolek pro obnovu venkova a Ministerstvo místního rozvoje ČR.
V průběhu konání výstavy proběhla řada jednání nejen s partnery MAS Regionu
6
Poodří, ale s většinou přítomných zástupců
těchto sdružení, především v rámci realizace Strategického plánu Leader, včetně předávání zkušeností v rámci projektů Spolupráce a hodnocení MAS ČR 2011. Pavilón
R1 a R3 navštívili představitelé politického života, kteří se zastavili u expozice naší
MAS.
Rovněž jsme se zúčastnili jednání valné
hromady ARZ, o.s., semináře „Regionální
značky jako nástroj rozvoje venkovských
oblastí“ s prezentací mezinárodního pro-
jektu spolupráce „Regionální značení místních výrobků a služeb – podpora rozvoje
regionálního trhu“, pracovní skupiny Vize
a rozšíření a dalších mnoha jednáních.
Na stánku MAS RP byly pro návštěvníky
připraveny certifikované perníčky paní Gilarové ze Skotnice a pro hosty pak „perníková mapa“ sdružení. Dále pak jsme se prezentovali certifikovanými uzeninami z Gurmánu Sedlnice.
Ing. Oldřich Usvald
manažer MAS Regionu Poodří, o.s.
Konference „Venkov 2011“ se uskutečnila v Prčici
Třídenní národní konference, která se konala ve dnech 14. – 16. listopadu 2011 dostala podtitul „Venkov v Prčici“. Konference
se zúčastnilo 250 zástupců samospráv, státní správy a lidí z organizací i privátních subjektů, kteří se zabývají rozvojem venkova nebo na venkově působí. Jednání probíhalo ve
čtyřech skupinách podle předem daných témat a to „Rozvoj a ekonomika venkova“,
„Venkov, tradice, rodina“, „Zemědělství a životní prostředí“ a „Veřejná osobní doprava na
venkově“. Podněty, které z konference vzešly,
budou zaslány ministerstvu dopravy, zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí.
Heslem workshopu „Zemědělství a životní prostředí“ se stalo „Zabojovat za Česko“
a to nejen ve vztahu k Evropské unii, ale také k tuzemským spotřebitelům, kteří by měli dávat přednost domácím výrobkům. Je třeba také připravit ucelenou strategii venkova,
která bude současně řešit všechny důležité
oblasti, tedy půdu, vodu a krajinu.
Účastníci pracovní skupiny „Rozvoj a ekonomika venkova“ se shodli na tom, že je potřeba spravedlivěji přerozdělovat daňové výnosy pro obce, zasadit se o vymahatelnost
práva a vytvořit jasné a srozumitelné právní
předpisy pro rozvoj podnikání a cestovního
ruchu na venkově.
Podle účastníků workshopu „Veřejná
osobní doprava na venkově“ rozhodují o veřejné osobní dopravě v současnosti ti, kteří ji
nevyužívají, a ti, kteří ji potřebují, na ni nemají žádný vliv. Je proto třeba vytvořit koncepci, na níž se budou podílet hlavně samosprávy a samotní občané.
Pracovní skupina „Venkov, tradice, rodina“ odmítla návrh ministerstva školství
na optimalizaci škol, protože by to podle ní
prakticky znamenalo likvidaci venkovského
školství. Účastníci této pracovní skupiny podpořili tradiční hodnoty, mezi něž patří mimo
jiné fungující rodina, péče o děti a seniory. Je
podle nich také třeba podporovat pospolitost
venkovské komunity a občanských iniciativ.
Pro splnění cílů rozvoje venkova, tedy
obcí, zemědělství a lesnictví, malých podniků, neziskových organizací a spolků, bude
třeba v letech 2014 až 2020 minimálně 275
miliard korun z evropských fondů. Z toho
PRČICKÁ VÝZVA
vládě České republiky a Parlamentu České republiky
VENKOV České republiky nabízí splnění adekvátní části cílů, ke kterým se Česká republika zaváže Evropské komisi pro plánovací období EU let 2014–2020, a to zejména:
• Podnikání a konkurenceschopnost
• Snižování chudoby
• Zajištění dopravní obslužnosti venkova
• Snižování rizik klimatických změn v krajině
• Inovaci a vzdělávání na venkově
Pro naplnění cílů, kterými jsou rozvoj venkova a důstojný život člověka, je pro roky
2014–2020 třeba zajistit pro VENKOV, zahrnující obce do 25.000 obyvatel, což představuje 57 % populace ČR, pro zemědělství a lesnictví, pro malé podniky, neziskové
organizace a dobrovolné spolky dostatečné zdroje finančních prostředků z evropských
fondů. Odhad potřeby těchto finančních podpor je ve výši minimálně 275 mld. Kč,
nutných vynaložit pro zdárný rozvoj venkovského prostoru a krajiny.
Za účastníky Národní konference Venkov 2011
Mgr. Eduard Kavala – předseda Spolku pro obnovu venkova ČR
Ing. Josef Bartoněk – předseda Sdružení místních samospráv ČR
Ing. František Winter – předseda Národní sítě MAS ČR
Ing. Josef Stehlík – předseda Asociace soukromého zemědělství ČR
Ing. Jan Veleba – president Agrární komory ČR
by mělo být minimálně 75 miliard Kč pro
sektor zemědělství a lesnictví. Vyplývá to z
Prčické výzvy účastníků národní konference
„Venkov 2011“.
Národní konferenci Venkov 2011 pořádal
Spolek pro obnovu venkova ČR v rámci Celostátní sítě pro venkov, zřízené Ministerstvem
zemědělství ČR, v součinnosti s Národní sítí
místních akčních skupin ČR. Dalšími partnery
konference bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR,
Ministerstvo dopravy ČR a Středočeský kraj.
Akce byla spolufinancovaná z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
Ing. Oldřich Usvald
manažer MAS Regionu Poodří, o.s.
7
Obec Skotnice, „Vesnice roku 2011“ v Moravskoslezském kraji
Soutěž „Vesnice roku“ v rámci Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Do 17. ročníku se
v letošním roce do krajského kola v Moravskoslezském kraji přihlásilo celkem 12 obcí:
Lhotka a Vojkovice z Frýdecko-Místecka,
Starý Jičín a Skotnice z Novojičínska, Zátor
a Rýžoviště z Bruntálska a Markvartovice,
Moravice, Radkov, Rohov, Sudice a Velké Heraltice z Opavska.
Krajská hodnotitelská komise složená ze
starostů vítězných obcí z roku 2009 a 2010,
zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje navštívila přihlášené obce
ve dnech 20. – 21. června 2011. Hodnoceny byly koncepční dokumenty obcí, společenský život, aktivity občanů, podpora podnikání v obci a spolupráce se zemědělskými
subjekty, podmínky pro rozvoj venkovské
turistiky, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě,
péče o krajinu, veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, připravované zámě2. místo v krajské soutěži:
ry a informační technologie v obci.
obci Radkov, okres Opava
V rámci krajského kola byla udělena ta- 3. místo v krajské soutěži:
obci Rohov, okres Opava
to ocenění:
Zlatá stuha a vítěz krajského kola
s právem užívat titul „Vesnice
Moravskoslezského kraje roku 2011“
obci Skotnice, okres Nový Jičín
Modrá stuha za společenský život
obci Lhotka, okres Frýdek-Místek
Zelená stuha za péči o zeleň
a životní prostředí
obci Markvartovice, okres Opava
Oranžová stuha za spolupráci obce
a zemědělského subjektu
obci Starý Jičín, okres Nový Jičín
Dále byla udělena tato
mimořádná ocenění:
8
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
byla udělena obcím
Radkov – za rekonstrukci památky místního
významu
Vojkovice – za rekonstrukci bývalé základní
Mimořádné ocenění za nejlepší projekt
školy
ze Strukturálních fondů
Rohov – za stavbu obecního domu
obci Rohov, okres Opava
Cena „Naděje pro živý venkov“
obci Ryžoviště, okres Bruntál
A čím Skotnice komisaře okouzlila, představitelé obce nevědí. Starostka Mužná má za
to, že tomu napomohla i účast zhruba stovky
Diplom za vzorné vedení knihovny
občanů, kteří dorazili na prezentaci obce před
obci Radkov, okres Opava
hodnotitelskou komisí. „Byly tady zastoupeDiplom za rozvoj pospolitosti občanů
ny spolky, dětský klub Skoťata, myslivci, vy obci Sudice, okres Opava
stoupily děti ze školky“, popsala s tím, že koDiplom za zapojení dětí do života obce misi oslovil i vztah místních obyvatel k historii,
tradici a k obyčejům. „Přispělo k tomu určitě
obci Zátor, okres Bruntál
i nově zřízené Muzeum venkovského života
Diplom za podporu sportovních aktivit a zemědělství, komisi rovněž zaujala upraveobci Moravice, okres Opava
ná veřejná prostranství vybavená zajímavým
Diplom za podporu a rozvoj přeshranič- venkovským mobiliářem a koncepční dokumenty přispívající k vyváženému rozvoji obní spolupráce
ce“, upozornila starostka.
obci Velké Heraltice, okres Opava
kolovrátku a ranní vstávání v dobové ložnici. Rovněž zajímavý program připravily další
spolky v obci i místní dětský klub Skoťata.
Bohužel, ani profesionální prezentace a odpovědná příprava nepomohla obci Skotnice
se umístit na „bedně“ v rámci celostátního
kola soutěže „Vesnice roku 2011“ České
republiky. Vesnicí roku se stala obec Komňa
na Uherskohradišťsku, na druhém místě se
umístila vesnice Hlavenec ze Středočeského
kraje a na třetím pak obec Skalička z Olomouckého kraje. Celostátní komise udělila
také tzv. Koláčovou cenu za nejlepší koláče, kterou získala obec Skotnice a starostka obce tuto cenu převzala na vyhlášení výsledků celostátního kola v sobotu 10. září
v Luhačovicích.
Vedení obce Skotnice, všem spolkům
a občanům musíme poděkovat za příkladnou reprezentaci MAS Regionu Poodří a Regionu Poodří, svaku obcí, v soutěži „Vesnice
roku 2011“, děkujeme.
Slavnostní vyhodnocení krajského kola
soutěže se uskutečnilo 5. srpna 2011 ve vítězné obci Skotnice za účasti zúčastněných
obcí, zástupců vyhlašovatelů soutěže, členů
hodnotitelské komise, zástupců MSK, MAS
Regionu Poodří a dalších významných hostů.
Skotnice spolu s ostatními dvanácti vítězi krajských kol postoupila do celostátního
kola soutěže. Třináctičlenná celostátní hodnotitelská komise obec navštívila 2. září 2011.
Na návštěvu se pečlivě připravovala jak obecní samospráva, dobrovolné spolky, podnikatelské subjekty, tak i samotní občané včetně dětí, mládeže i seniorů. Rovněž vedení
místní akční skupiny podporovalo obec v této soutěži a osobně se zúčastnilo vlastního
hodnocení v obci. Hodnotitelská komise byla překvapena aktivitami v obci, zapojením
spolků a seniorů. Senioři oživili „Muzeum
venkovského života a zemědělství“ ukázkami činností jako krouhání zelí a jeho šlapání, vaření ve starodávné kuchyni, předení na
A názor manažera sdružení: „Ano, věřil
jsem v umístění na „bedně“ a byl jsem trochu zklamán, protože obec Skotnice měla
na lepší umístění, patří mezi nejaktivnější
naši obec. Nepodařilo se a v budoucnu bude těžké, aby některá další naše obec se
umístila v první trojce celorepublikové soutěže. Stojí k zamyšlení, kde ztrácíme body.
Jsou to především tradice, folklór, typický
ráz venkovské obce. Obec Skotnice je rozdělena neslavnou silnicí Mošnov – Příbor,
obec nemá základní školu, ale některé hendikepy nahrazuje jinými aktivitami a pak především prací s občany. Pokud mám správné
informace, ještě žádná obec MSK se nestala Vesnicí roku na celorepublikové úrovni.“
Svou úvahu ukončím slovy skotnických seniorů: „My máme skvělou paní starostku,
my bychom za ni dýchali“.
Ing. Oldřich Usvald
manažer MAS Regionu Poodří,o.s.
9
Místní akční skupinu Regionu Poodří,o.s. navštívili zástupci partnerské
slovenské MAS o.z. Podpoľanie a maďarské MAS „36 Jó Palóc“
Ve dnech 28. června – 1. července 2011 navštívili naši místní akční skupinu naši partneři ze slovenské MAS o.z. Podpoľanie z Detvy
a zástupci maďarské MAS „36 Jó Palóc“ z Kazáru. Cílem byla výměna zkušeností, prezentace a návštěva zajímavých projektů realizovaných Programem rozvoje venkova a iniciativy Leader.
Maďarská místní akční skupina má sídlo v obci Kazár, která se
nachází nedaleko města Salgótarjánu. Ke komunikaci využíváme
ředitele slovenského partnera, který se maďarsky domluví. Nyní
měli maďarští partneři sebou překladatelku.
Vlastní zahájení společného jednání začalo smolně, maďarským
partnerům se u Martina pokazil autobus, museli čekat na náhradní a do Bartošovic dorazili až ve 22.30 hodin. Z toho důvodu jsme
byli nuceni pozměnit program a jen zkrácenou formou seznámit se
navzájem o činnosti našich místních akčních skupin.
První den návštěvy jsme si prohlédli zrekonstruovaný rodný dům
Johanna Gregora Mendela ve Vražném-Hynčicích. Vlastní expozice muzea je věnována životu a dílu tohoto významného rodáka
a zrekonstruovaný statek je koncipován jako návštěvnické centrum
venkovského regionu Moravského Kravařska. Dále jsme navštívili
sportovní areál HeiPark v Tošovicích, kde jsme absolvovali prohlídku celého areálu včetně hotelu a měli možnost vyzkoušet bobovou
dráhu. Oběd v restauraci hotelu HEIPARK byl zajímavou tečkou
10
a kulinářským zážitkem středečního dopoledne.
Tento hotel získal čestné uznání v prestižní soutěži
Stavba Moravskoslezského kraje 2010.
V rámci odpoledního programu jsme navštívili zámek a zámecký park v Kuníně, dále pak projekt programu Leader v Suchdole
nad Odrou – „Ranč Zlámaná podkova – rozvoj venkovské turistiky“. Také jsme před zahájením sezóny absolvovali prohlídku suchdolské pálenice a následně Muzea letectví. V městysi jsme zůstali
i v podvečer, navštívili jsme westernové centrum s bowlingem.
Ve čtvrtek ráno nás opustili zástupci slovenského partnera, kteří měli neodkladné záležitosti a my jsme navštívili „Moravský betlém“, kterým je město Štramberk. Také jsme absolvovali výstup na
trúbu, ochutnávku výrobků „Městského pivovaru“. Odpoledne se
uskutečnila návštěva obce Skotnice včetně zrealizovaného projektu a to „Muzeum venkovského života a zemědělství v obci Skotnice“. V Albrechtičkách jsme navštívili „Centrum volného času“.
Přes nepřízeň počasí někteří odvážlivci absolvovali jízdu na motokárách za deště.
V pátek ráno pak došlo na vyhodnocení návštěvy, která se našim maďarským partnerům líbila a podpořili další vzájemnou spolupráci včetně pozvání k návštěvě jejich místní akční skupiny.
Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS Regionu Poodří, o.s.
Místní akční skupina o.z. Podpoľanie, jako partnerská MAS se ve dnech
19. – 21. října 2011 zúčastnila workshopu v Poodří
Ve dnech 19. – 21. října 2011 se v Poodří uskutečnil workshop se
zaměřením na prezentaci aktivit a činnosti Místní akční skupiny Regionu Poodří a to především na prezentaci realizovaných projektů
v rámci metody Leader, projektů Spolupráce a regionální značky.
Jednání bylo zahájeno prezentací Místní akční skupiny Regionu Poodří. Naše občanské sdružení se seznámilo s metodou Leader již v roce 2002 a následně realizovalo projekty v rámci Leaderu ČR v letech 2004 a 2005. Po zpracování Integrované strategie
rozvoje území „Dveře Poodří dokořán“ a Strategického plánu
Leader – „Poodří plné příležitostí“ bylo sdružení vybráno mezi 48
MAS v ČR k finanční podpoře v letech 2007 – 2013. Následně se
účastnící workshopu měli možnost seznámit s realizovanými projekty v obci Skotnice se zaměřením na volnočasové aktivity mládeže a seniory, na podporu a využití kulturně-historického dědictví zbudováním „Muzea venkovského života a zemědělství“. V Albrechtičkách jsme navštívili venkovské muzeum v místní dřevěnici,
projekt „Centra volného času“ a projekt „Úprava víceúčelového
areálu v Albrechtičkách“. Při zpáteční cestě jsme se seznámili
s obcí Bartošovice, absolvovali procházku centrem s návštěvou
areálu „Stodolní“ a realizovaného projektu „Stodolní v Bartošovicích – místo kde to žije“. Večer se uskutečnila prezentace činnosti v rámci regionální značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální
produkt®“, jehož nositelem je MAS Regionu Poodří. Rovněž byly
prezentovány činnosti a výstupy mezinárodního projektu Spolupráce mezi MAS Podpoľanie a MAS Regionu Poodří s názvem
„Regionální značení místních výrobků a služeb – podpora rozvoje
regionálního trhu“. Prezentace se uskutečnila za přítomností
zástupců výrobců a zástupců členů MAS Regionu Poodří. Večer
byl zpříjemněn cimbálovou hudbou.
Druhý den jednání byl zahájen návštěvou zámku a zámeckého parku v Kuníně. Exkurze
po projektech pokračovala
návštěvou zrekonstruovaného
rodného domu Johanna Gregora Mendela ve Vražném –
Hynčicích. Zrekonstruovaný statek je koncipován jako návštěvnické centrum venkovského regionu Moravského Kravařska. Dále
jsme navštívili sportovní areál HeiPark v Tošovicích, kde jsme absolvovali prohlídku celého areálu včetně hotelu a měli možnost vyzkoušet bobovou dráhu. V rámci odpoledního programu jsme navštívili pálenici v Kaménce, která využívá pálení na „dva kotle“.
Dále pak v Suchdole nad Odrou projekt „Ranč Zlámaná podkova
– rozvoj venkovské turistiky“. Při zpáteční cestě do Bartošovic jsme
se ještě zastavili v pálenici v Pohořílkách, která využívá novější technologii pálení a to přes tzv. kolónu. Druhý den workshopu jsme
ukončili na hrázi soukromého rybníka v Bartošovicích, kde nám byly sděleny podmínky sportovního rybolovu a měli jsme možnost
ochutnat uzeného kapra. Přítomní se shodli, že uzený kapr byl
skvělý, byl to kulinářský zážitek.
V pátek, poslední den workshopu, byla pro přítomné připravena
prezentace všech pěti projektů Spolupráce, které Místní akční skupina Regionu Poodří zrealizovala, realizuje nebo realizovat bude. Také
došlo na vyhodnocení celého workshopu, který se našim slovenským partnerům líbil. Všichni účastníci podpořili další vzájemnou
spolupráci. Vedení Podpoľanie pozvalo zástupce naší MAS k návštěvě svého regionu a to po upřesnění v termínu na jaře 2012.
Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS Regionu Poodří, o.s.
11
Občianske združenie Podpoľanie v rámci aktivizácie obyvateľov
podporilo v obciach Podpoľania 17 podujatí za aktívnej účasti
sociálne znevýhodnených skupín
OZ Podpoľanie v rámci realizácie opatrení Integrovanej stratégie 4P – Program pre
príťažlivé Podpoľanie“ získalo finančné
zdroje z Európskeho sociálneho fondu pre
aktivizáciu miestnych ľudí. OZ Podpoľanie
podporilo 17 projektových zámerov sumou
5 958,85 €, kde sa sociálne znevýhodnené
skupiny priamo zapojili do prípravy a realizácie podujatí alebo aktivít v obciach.
Prípravy a realizácie projektov sa zúčastnili nezamestnaní, mamičky na materskej
dovolenke, seniori, rómovia, telesne postihnutí občania. Pripravili 17 podujatí rôzneho
zamerania, ktoré sa stretli s veľkým záujmom verejnosti a splnili prvotný cieľ: zaktivizovať ľudí a zapojiť ich do realizácie podujatí pre svojich spoluobčanov a získať nové zručnosti a skúsenosti.
Predstavujeme niektoré z podporených
projektov:
Predkladateľ
projektového zámeru
Obec Stožok
Obec Látky
Špeciálna ZŠ Detva
ZŠ Vígľaš
Obec Klokoč
Obec Horný Tisovník
Obec Stará Huta
DS Dolinka Očová
Obec Dúbravy
Mesto Hriňová
Obec Podkriváň
ZO JD Kriváň
OZ Škola istoty a nádeje Očová
Obec Slatinské Lazy
Obec Zvolenská Slatina
Obec Detvianska Huta
DSS Detva
Poďme jesť naše rómske jedlo
– Aven tehal amaro romano habe
Realizátor: obec Zvolenská Slatina
Myšlienka realizácie tohto krásneho a zaujímavého projektu
vznikla pri spoločných stretnutiach v komunite s rómskymi ženami,
ktoré prejavili záujem o varenie tradičných rómskych jedál. Inšpirovali sa obľúbenou televíznou reláciou „Bez servítky“. Chceli ukázať
ako vedia variť tradičné rómske jedlá.
Mali dve stretnutia. Na prvom sa vytvoril zoznam tradičných
rómskych jedál a na druhom si každá účastníčka vyžrebovala jedno
jedlo, ktoré pripraví. Účastníci si naplánovali poradie varenia jedál na
štyri dni, spísali si zoznam surovín k jednotlivým receptom. Výsledkom každého dňa bolo veľmi chutné tradičné jedlo, ktoré sa podávalo na krásne prestretom stole. Navarenými jedlami boli: Halušky
s mäsom, varené rebierka, cigánsky rezeň, cigánske párance. Každá
účastníčka okrem jedla upiekla aj tradičný rómsky chlieb – bokoľa.
Nezávislá porota každý deň degustovala a na záver vyhodnotila.
Hodnotenie bolo veľmi ťažké, lebo všetky jedlá boli veľmi chutné.
Na záver všetci spoločne skonštatovali, že nebolo podstatné či niektoré jedlo bolo lepšie, ale podstatné bolo to, že si za spoločný stôl sadli rómske aj nerómske ženy a dokázali spolu diskutovať o varení. Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto
krásneho projektu.
12
Názov
Schválená
projektového zámeru
suma v €
Cesta rozprávkovým lesom
351,00
Skrášlenie vstupu do obce
351,00
Zacvičme si zumbu
350,00
Umenie, poznanie a radosť z užitočnosti nás spája
351,00
Pripravme spolu IV. ročník turnaja rodovej príslušnosti v minifutbale
351,00
Zakryme si pódium
351,00
Hutársky športový deň
350,00
Seniori na krídlach
347,85
Dúbravský potok žije
351,00
Športovo – spoločenské popoludnie
351,00
Zachovaj kultúru na dedine
351,00
Práca a zaslúžený relax
350,00
Odkiaľ sme Rómovia, história a súčasnosť
351,00
Urobme radosť našim deťom
351,00
Poďme jesť naše rómske jedlo – Aven tehal amaro romano habe
351,00
Spájame elán mladých a skúsenosti starých
350,00
Záhrada plná smiechu a detských hier
350,00
Spolu:
5 958,85
Seniori na krídlach
Realizátor: Domov seniorov Dolinka v Očovej
Pre zlepšenie kvality života, posilnenie sociálnych kontaktov pre
starých osamelých a odkázaných na pomoc iných pripravil Domov
seniorov Dolinka v Očovej zábavno – súťažné dopoludnie. Za miesto spoločného podujatia si zvolili areál letiska v Očovej.
Aj keď sa zobudili do zamračeného rána a slniečko prvými rannými lúčmi pošteklilo až v priebehu dňa, vietor mračná rozfúkal
a počasie vydržalo počas celého podujatia.
Na súťažiacich čakalo plnenie úloh pri ktorých im pomáhali žiaci základnej školy v Očovej. Súťažilo sa v disciplínach ako hádzanie
loptičkou na cieľ, chytanie rybičiek na udicu, skladanie drevených
puzzle, vedomostné súťaže a púšťanie šarkana. Po ukončení súťaži boli vyhodnotení najlepší a boli ocenení 20 minútovým vyhliadkovým letom lietadlom.
Cieľom tohto krásneho podujatia bolo nie len zapojenie starých
a osamelých do prípravy a organizácie podujatia, ale aj zmerať si
svoje sily v súťažných disciplínach, pomôcť pri ich príprave, stretnúť sa, vzájomne sa porozprávať a stráviť príjemné a zaujímavé dopoludnie.
Záhrada plná smiechu a detských hier
Realizátor: Domov sociálnych služieb Detva
Podujatie sa uskutočnilo 1. 6. 2011, bolo to práve na krásny sviatok
Medzinárodný deň detí. Deti z DSS vždy túžili mať záhradnú party, so
všetkým čo k tomu patrí – výzdoba, balóny, občerstvenia, krásny program, súťaže, hudba, tanec a veľa, veľa ľudí.
O program sa postarali študenti Spojenej školy v Detve, ktorá bezprostredne susedí s Domovom Sociálnych služieb, ktorí si pripravili tanec, divadielko, scénky a pripravili aj zaujímavé súťaže pre deti z DSS.
Súťažilo sa v pití džúsu, jedení pribináčika, ako aj vo vedomostných
súťažiach, napríklad, kto je vo finále československej superstar. Po súťažiach mali pripravené občerstvenie, ovocie, chlebíky, zmrzlinu, koláče. Záhrada bola plná ľudí, hrala veselá hudba, dokonca aj slniečko,
ktoré krásne svietilo prispelo k atmosfére. Podujatie bolo veľmi vydarené a krásne. Čo je najdôležitejšie, deti sa podieľali na príprave samotného podujatia čo im prinieslo pocit spolupatričnosti a vyčarilo
na ich tvárach krásne úsmevy. V očiach nás účastníkov sa objavili aj slkolektív pracovníkov o.z. Podpoľanie
zičky dojatia.
Zámek Bartošovice má dva nové obyvatele
V neděli 11. září 2011 proběhlo na zámku v Bartošovicích slavnostní zapůjčení kravařských krojů pro výstavní expozici „Historie Moravského Kravařska“ a to za účasti
německých rodáků. Kroje do expozice, která mapuje místní region Kuhländchen, zapůjčil Josef Medek, který se narodil v roce
1931 v Bartošovicích a nyní žije v městě
Uhingen.
Akce se konala v přátelském duchu. Atmosféru dotvořily zvuky živé komorní hudby, která hrála skladby z kravařských tanců.
Expozice byla na zámku v Bartošovicích
vybudována Místní akční skupinou Regionu
Poodří, o.s. v rámci projektu spolupráce
„Moravská brána do Evropy – nové venkovské expozice a muzea“ za podpory obce
Bartošovice a v partnerství s MAS Moravská
cesta a MAS Moravský kras. Projekt byl realizován za finanční podpory Programu rozvoje venkova ČR, metody Leader, opatření
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova. Výstupem projektu spolupráce
byla obnova tří stávajících objektů pro nové
venkovské expozice a muzea a to v Bouzo-
vě – MAS Moravská cesta, v Senetářově –
MAS Moravský kras a v Bartošovicích – MAS
Regionu Poodří.
Expozici „Historie Moravského Kravařska“
provozuje Místní akční skupina Regionu Po-
odří, o.s., která má na bartošovickém zámku své sídlo a kancelář. Na všech aktivitách
v souvislosti s provozem expozice spolupracuje sdružení s obcí Bartošovice.
Již více než rok jsme se snažili zabezpečit
kravařské kroje, abychom oživili výstavní expozici z historie regionu a návštěvníkům ukázali zdejší kroje, které nejsou známy. Zkoušeli jsme různé možnosti od darování bývalými obyvateli, zakoupení, výroby u nás nebo
v Německu. Nakonec se podařilo domluvit trvalé zapůjčení pánského a dámského kroje
od občana Bartošovic a to pana Josefa Medka. Jak pan Medek během slavnostního předání uvedl, zámek v Bartošovicích má dva
nové obyvatele a to Idu a Josefa, figuríny kravařských krojů.
Nutno poděkovat panu Josefu Medkovi
za pomoc a vstřícnost při získání kravařských
krojů a tím obohacení výstavní expozice.
Věříme, že kroje zatraktivní expozici „Historie Moravského Kravařska“ a přiblíží návštěvníkům život v tomto regionu.
Ing. Oldřich Usvald
manažer MAS Regionu Poodří,o.s.
13
Rybářským slavnostem přálo počasí
V sobotu 5. listopadu se na zámku a v zámeckém parku v Bartošovicích uskutečnily tradiční „Podzimní pooderské rybářské slavnosti“, které jsou spojeny s ukončením sezóny v Poodří, také lze
tuto akci nazvat jako „Uzamčení Poodří“.
Místní akční skupina Regionu Poodří ve spolupráci s obcí Bartošovice a Regionem Poodří zabezpečuje pravidelně v zámeckých
prostorách program těchto podzimních slavností. Návštěvník v letošním roce mohl ochutnat některou z rybích specialit, jako filátko
ze sumce dušené s jemnou paprikovou omáčkou obložené karlovarskými knedlíky, pečenou štiku na roštu s bylinkovým máslem,
smažené bramborové hranolky, tatarská omáčka a další speciality
nejen z kapra.
V hlavní nabídce doprovodného programu byla prezentace projektu MAS Regionu Poodří a to „Moravské a slezské ovocné stezky“. Tento projekt je realizován ve spolupráci dalších šesti MAS
Moravy. Prezentace projektu byla doplněna výstavou ovoce starých
odrůd, především jablek a hrušek. „Výstava starých a krajových odrůd Kravařska a Lašska“ byla organizována ve spolupráci s o.s. Hájenka a ČSOP Studénka. Výstava byla doplněna o ochutnávku jablek a „Moštíku“, tj. 100% šťávy z ovoce a zeleniny ve spojení jablko a mrkev, jablko a hruška. Dále bylo možné na zámku shlédnout
ukázku malování vánočních ozdob, malovaní velikonočních vajíček
a výstavu prací studentů SSUŠ AVE ART Ostrava s náměty z publikace „Rybí speciality v Poodří“. Otevřena byla Záchranná stanice
pro volně žijící živočichy a centrum ekologické výchovy. Během ce-
14
lého dne probíhala v zámeckém parku ukázka porcování kapra, vyhotovení filátka a také přípravy kulinářských specialit z kapra
s ochutnávkou připravenou šéfkuchařem Jiřím Pospíšilem, který je
autorem publikace „Rybí speciality v Poodří“. V odpoledních hodinách se uskutečnil křest této publikace. Mezi další doprovodné akce patřil prodej regionálních výrobků, které jsou nositeli značky
„Moravské Kravařsko regionální produkt®“ a také výstava prací
mladých umělců v bartošovickém mlýně, který se nachází u Dolního rybníku.
Hlavní události „Rybářských slavností“ byl výlov Dolního bartošovického rybníka. Tento rybník má rozlohu 73,7 ha a firma Denas
s.r.o., která má rybník v pronájmu, zabezpečuje pravidelně výlov.
Lidé měli možnost shlédnout vlastní výlov a zakoupit živou rybu –
kapra, amura, tolstolobika i štiku. V okolí rybníka bylo i v tomto roce mnoho stánků, ve kterých prodejci nabízejí rybí speciality, koláče, bramboráky, medovinu, svařák a další pochutiny.
Počasí této akci v letošním roce nebývale přálo. Byl krásný slunný podzimní den, což se projevilo na vysoké návštěvnosti a lidé si
krásného dne opravdu užívali. Ale ne všichni přijali takové nebývalé počasí s vděčností. Vysoké teploty dělají problémy rybářům, ryby mají nedostatek kyslíku. A pak vysoká návštěvnost zneprůjezdnila příjezdovou cestu k rybníku a to již od zámku.
Nashledanou na jaře 2012 při „Otevírání Poodří a pooderském
koštování“.
Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS Regionu Poodří, o.s.
Mezinárodní projekt Spolupráce s finanční podporou z PRV
Místní akční skupina Regionu Poodří společně se svým slovenským partnerem, MAS Podpaľanie o.s., byla úspěšná v rámci mezinárodního projektu Spolupráci Programu rozvoje venkova v letošním
roce a to s projektem „Regionální značení místních výrobků a služeb
– podpora rozvoje cestovního ruchu“. MAS Regionu Poodří je tzv.
koordinační MAS (KMAS), to znamená, že je nositelem projektu.
MAS Regionu Poodří je nositelem regionální značky „Moravské
Kravařsko regionální produkt®“ a je zakladatelem Asociace regionálních značek, o.s. České republiky. V současné době nese toto
označení celkem 17 výrobků od 14 výrobců, z toho z území MAS
Regionu Poodří je 12 výrobků od 11 výrobců.
Vzhledem k tomu, že v Regionu Poodří je už dlouholetá zkušenost s certifikací výrobků a v ČR se pomalu rozbíhá i certifikace služeb, plánuje MAS Regionu Poodří, o.s. na svém území pilotně otestovat i tuto certifikaci.
Zahraniční partner v rámci projektu využije zkušeností KMAS
s certifikací výrobků a společně vytvoří metodiku pro certifikaci výrobků i na Slovensku. Certifikace výrobků a služeb bude na území
obou partnerů podpořena propagačními aktivitami směrem k veřejnosti i potenciálním nově certifikovaným výrobcům a poskytovatelům služeb.
Strategickým cílem projektu je stabilizace počtu obyvatel ve
venkovském regionu podporou rozvoje místní ekonomiky, malého
a středního podnikání a oblasti řemeslné činnosti a poskytování
služeb v oblasti cestovního ruchu.
Specifickými cíli projektu je koordinace postupů obou partnerských regionů při procesu vytváření systému regionálního značení
služeb, pilotní zavedení systému regionálního značení služeb na území MAS Regionu Poodří, o.s. a metodická pomoc při vytvoření podmínek pro zavedení systému regionálního značení místních produktů u zahraničního partnera.
Doba realizace projektu je naplánována na období duben 2012
až květen 2013.
Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS Regionu Poodří, o.s.
Poodří se připravuje na nové plánovací období
Zanedlouho nám končí plánovací období 2007 – 2013 Evropské
unie a my se musíme připravit na nové období, které spadá do let
2014 – 2020. Někdo si řekne, že dva roky je dlouhá doba, ale příprava rozvojových dokumentů místní akční skupiny, zpracovávající
tyto metodou „zdola-nahoru“, je zdlouhavá a odpovědná práce je
časově náročná.
První kroky, které jsme podnikli jsou směřovány k možnému rozšíření, pokrytí tzv. „bílých míst“. Jednáme s obcemi a mikroregiony
v sousedství Poodří, ve kterých dosud není využívána metoda Leader.
Další pozornost jsme zaměřili na aktivní činnost pracovních skupin, které se scházejí pravidelně a výstupy jsou využity k posílení činnosti našeho sdružení a k přípravě podkladů pro rozvojovou strategii. V posledním období se pracovní skupina „Ženy“ sešla dvakrát,
„Mládež“ jednou a pracovní skupina „Zemědělci“ také jednou.
Pracovní skupina „Ženy“ je velice činorodá. Na jednání je vždy
doplňkový program, který obohatí vlastní setkání, která se konají na
OÚ ve Skotnici. Setkání 22. 6. 2011 bylo obohaceno vystoupením
dětského klubu „Skoťata“ a senior klubu „MMS“, dne 5. 10. 2011
pak o ukázky líčení s možností zakoupení kosmetiky a plánované
setkání dne 14. 12. 2011 bude ovoněno vánoční atmosférou. A jaké jsou výstupy ze setkání pracovních skupin?
Pracovní skupina „Ženy“ se zabývala problematikou kladných
stránek a nedostatků v regionu z pohledu žen. Největším přínosem pro region je ochota lidi zapojit se, možnost využit vzpomínek starších občanů, aktivita místních spolků, pořádání tradičních
akcí a nadšení žen spolupracovat.
Mezi nejčastější nedostatky patří hlídání dětí přes prázdniny, zázemí pro mládež (multifunkční hřiště, in-line dráha, apod.), finanční negramotnost, bezbariérový přístup v obcích, dopravní bezpečnost dětí a sociální zázemí pro seniory.
Mládeži schází prostory ke scházení a možnosti vyžití v návaznosti na nové druhy sportů, jako jsou in-line brusle, přivítali by kombinaci in-line dráhy s cyklostezkou.
Zemědělci mají zájem zapojit se aktivně do činnosti sdružení.
Své místo vidí v produkci bio výrobků, pořádání farmářských trhů a pak především při tvorbě krajiny, výsadbou remízků a ovocných alejí.
Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS Regionu Poodří,o.s.
15
Obec Libhošť, nový člen MAS a její rozšíření
Od 1. ledna 2012 se stává právoplatným
členem Místní akční skupiny Regionu Poodří obec Libhošť, která se rozkládá na území
8,19 km2 a má celkem 1591 obyvatel. Od
1.ledna 2011 se Libhošť stala samostatnou
obcí, kdy se po výsledku místního referenda, oddělila od města Nový Jičín, jehož součástí byla od 70. let 20. století.
Obec Libhošť se nachází asi 4km severovýchodně od města Nového Jičína, poblíž
silnice I/48, která spojuje města Nový Jičín
a Příbor. Katastrálně spadá do území sdružení a „uzavírá“ hranici, která je ohraničena zmíněnou silnicí I/48.
Přestože doklady o založení obce se nezachovaly, existují domněnky, že počátky
obce spadají až do doby kolem roku 1230.
První písemná zmínka o obci pochází nicméně až z roku 1411 v listině, kterou pan
Lacek z Kravař, pán na Helfštýně, který zdědil panství Štramberské, udělil obcím svého panství odúmrť , tj. právo obsazovat od-
umřelé (opuštěné) domy a statky vlastními
zdroji obce.
V obci pracují společenské organizace hasičů, zahrádkářů, myslivců, osvětová beseda,
fotbalový klub a klub důchodců. Kulturní
a společenský život je soustředěn v budově
fojtství, která je kulturní památkou.
S účinností od 1. ledna 2012 bude Místní akční skupina Regionu Poodří sdružovat
23 obcí o výměře 320,2 km2 a sdružení bude mít 36 749 obyvatel.
V novém plánovacím období, tj. v letech
2014 – 2020 se jedná o rozšíření území MAS
Regionu Poodří o obce mikroregionu Odersko, Sdružení obcí Bílovecka, město Fulnek
a obec Vrchy. Takové území by bylo totožné
s územím Destinačního managementu turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko.
Je předpoklad, že zmíněné subjekty budou
mít s účinností od 1. 1. 2012 statut „přidruženého členství“ MAS Regionu Poodří, nemohou se zapojit do metody Leader pro
období 2007 – 2013, ale budou spoluvytvářet nové rozvojové strategie sdružení a podílet se na přípravách pro nové plánovací
období 2014+.
Ing. Oldřich Usvald
manažer MAS Regionu Poodří, o.s.
Poodří plné příležitostí, zpravodaj k realizaci Strategického plánu Leader MAS Regionu Poodří, o. s., vydává MAS Regionu Poodří, o. s.,
Bartošovice č. p. 1-zámek, IČ 26661578. Vychází 2x v roce, toto číslo vychází 15. 12. 2011. Odpovědný redaktor Ing. Oldřich Usvald, e-mail:
[email protected], tel. 556 720 491. Náklad 3000 kusů, Registrační číslo MK ČR E 18614. Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel. 774 724 774.

Podobné dokumenty

zemřel jsem a šel do nebe

zemřel jsem a šel do nebe bolest opustila. Vyklouzl jsem ze svého těla podobně, jako když se svléknete z oblečení. V té chvíli jsem se nacházel nad naším autem. Vypadalo to, jakoby střecha auta byla pryč a já mohl vidět sv...

Více

První stránky

První stránky a prostoru bez konce, který proniká vším prostorem a vším časem. Budoucnost je tu již přítomná a přítomnost je už budoucností. V tom, kde se člověk právě nachází, je současně přítomno také, odkud p...

Více