Typ motoru Předvst řik Vstřikova cí čerpadlo Seřizov ací

Komentáře

Transkript

Typ motoru Předvst řik Vstřikova cí čerpadlo Seřizov ací
Typ Předvst Vstřikova Seřizov Regulátor Pružina Přidav a) Spojka Podavací
motoru
řik
cí
ací
regulát
ač
b) Přesu čerpadlo
čerpadlo předpis
oru paliva
vník
a na čerp
adle
b) na mot
oru
Z 8001 24° + PP4M85 5001 RV1M225/ 08005–
–
a) CD1M2°
P1c-2456
1 10045
2237
-02501
0820020
0820201
Z
PP4M85 5011
RV1
8001.08
P1a-2454
M225/900-02503
Z
8001.08
Z
8001.09
24° +
2°
PP4M85
P1c-2457
-0-
5011
24°
PP4M85
K1e-2500
5048
24° +
2°
PP4M85
K1c-2482
-0-
5031
24°
PP4M85
K1e-2495
5042
24°
+2°
PP4M85
P1a-2455
-0PP4M85
P1c-2458
5012
PP4M85
K1c-2468
-0PP4M85
K1c-2478
-0PP4M85
K1e-2494
5020
Z
8001.10
Z
8001.14
24°
5029
5053
Z 8002
24°
+2°
PP4M85
K1c-2480
-0-
5027
Z 8002
24°
PP4M85
K1e-3104
5054
RV1
08005M225/90045
2503
0820020
0820201
RV3M225/ 08005900-2527
87
0800588
0820023
RV1M225/ 08200900-2519
20
0820201
RV3M225/ 08005900-2527
87
0800588
0820023
RV1M225/ 080051 15045
2504
0820020
0820201
RV1M225/ 082001 10020
2508
0820201
RV1M225/
1 100-251
8
R
08005V3M225/1
87
100-2526 0800588
0820023
RV1M225/ 082001 100-251
20
8
0820201
–
RV3M225/ 080051 10087
2526
0800588
08200-
–
–
Vstřikovač Otevír
Tryska
ací
tiak
MPa
N
17±0, ZETOR
VP81S45
3
8011,804
3a-2555
5
DOP150S
+
525-1402
modifikac
-0e
IRIS
2350
zaváděcí
agregát
s
motorem
ZETOR
a) CD1MN
17
IRIS
2237
VP81S45 ±0,3
2350
3a-2555
zaváděcí
DOP150S
agregát
525-1402
s
-0motorem
ZETOR
N
16,8
VP81S45
3a-2569
DOP150S
428-4357
-0-
N
17±0,
VP81S45
3
3a-2555
DOP150S
525-1402
-0-
–
Použití
ZETOR
ZETOR
8011,
8045 +
modifikac
e
N
VP81S45
3a-2569
DOP150S
428-4357
-0-
16,8
N
VP81S45
3a-2567
DOP150S
535-4360
-0a) CD1MN
2237
VP81S45
3a-2567
DOP150S
535-4360
16,8
ZETOR
10011,
10045
16,8
ZETOR
10011,
10045
Z
8002.1,.
12,
.103
.109
.133
.138
.148
.149
23
R
08000- ZS44V3M225/1
89
1372
100-2520 0800587
RV3M300/
ZS4408005- 1384
1 10088
2538
0820023
PP4M9K
1e-2484
5032
PP4M9K
1e-3119
5070
PP4M9K
1e-3135
5085
RV3M300/
1 1002549
Z8004.0 21°±1° PP4M10
00-.008
K1f-3156
.018
5116
RV3M300/
1 1003311
ZS641397
Z
PP4M10
8004.00
K1f-3157
9
.010
.011
.012
.013
.014
.015
.016
Z 8401 24° -2° PP4M85
K1e-3117
-0PP4M85
K1e-3102
5117
–
Z
8401.1
.133
.138
PP4M85
K1e-3132
5083
PP4M9K
1e-3138
5089
RV3M300/
1 1002537
RV3M225/
1 1002526
RV3M300/
1 1002548
RV3M300/
1 1003301
PP4M85
K1e-3117
-0-
5068
PP4M9K
1e-3138
5089
PP4M85
K1e-31l7
5068
24° +
2°
Z
8002.11
.13
Z
8401.1
24° +
2°
Z
8401.12
.132
.148
Z
8401.34
24° +
2°
5068
5041
0800587
0800588
0820023
0800587
0800588
0800709
0820023
RV3M300/ 080051 10087
2537
0800588
0820023
RV3M300/ 080051 10087
3301
0800588
0800709
0820023
RV3M300/ 080051 10087
–
-0VP81S45 16+0,
3e-2575
8
DOP150S
535-1417
ZETOR
10111,
10145,
10211,
10245
LKT 81
Turbo
VV 70
Stavostro
j–
agregát
Sigma –
IRIMAT
Z 8002ND
ZETOR
9111,
9145,
9211,
9245 moderniz
ace B
a) CD3MVP81
20+0, ZETOR
2282
S453e8
10311,
2588
10345
DOP150S
LKT 90
535-1417
A, B
VKS
90.41
ZETOR
Ekonomi
k
–
a) CD1M- VP81S45
2237
3e-2574
DOP150S
428-1416
16,8
+0,8
ZETOR
8111,
8145 +
modifikac
e
VP81S45
3e-2583
DOP150S
430-1439
17,80,6
ZETOR
8111,814
5
Stavostro
j GRW
10.1
LKT 81
VP81S45
3e-2574
DOP150S
428-1416
16,8
+ 0,8
ZETOR
8411 +
modifikac
e
VP81S45
3e-2583
DOP150S
430-1439
17,80,6
ZETOR
8111,814
5
VŠ H 60
Stavostro
j – valec
LKT 81.1
a) CD1M- VP81S45
2237
3e-2574
16,8
+0,8
LKT 80,
81 –
-0PP4M85
K1e-3102
5041
2537
0800588
RV3M225/
082001 10023
2526
Z
8401.37
.137
.139
PP4M85
K1e-3l03
5049
RV3M225/
900-2527
Z
8401.38
PP4M85
K1e-3117
-0PP4M85
Kle-3102
5068
PP4M85
K1e-3141
5096
RV3M300/
1 1002537
RV3M225/
1 1002526
RV3M300/
1 0003302
Z
21°±1° PP4M10
8403.00
K1f-3159
0
.008
5119
Z 8601
Z
8401.10
1
.106
.107
Z
RV3M300/ 080051 100-331
87
2
0800588
0800709
0820023
RV1M225/ 080051 10045
2501
0820020
0820201
RV1M225/ 082001 10020
2508
0820201
RV1M225/
1 100-251
8
RV3M225/ 080051 10087
2526
0800588
0820023
RV1M225/ 082001 100-251
20
8
0820201
17°
PP6M85
P1c-2460
-0-
5016
24° +
2°
PP6M85
K1c-2469
-0PP6M85
K1c-2479
-0PP6M85
K1e-3100
5021
PP6M85
K1c-2481
-0-
5028
PP6M85
K1e-3105
5055
RV3M225/ 080051 10087
2526
0800588
0820023
PP6M9K
5033
RV3M225/ 08000- ZS44-
Z 8602
Z 8602
5041
DOP150S
428-1416
24° +
2°
5030
5050
–
–
lesní
kolový
traktor
s
motorem
ZETOR
Sigma
Olomouc
– agregát
IRIS
PD-48150 s
motorem
ZETOR
ZETOR
8111,814
5
VP81
S453e2583
DOP150S
430-1439
17,80,6
a) CD3M- VP81S45
2282
3e-2587
DOP150S
430-1439
20 +
0,8
a) CD1M2237
N
VP81
S453a2555
DOP150S
525-1402
-0-
17
±0,3
N
VP81S45
3a-2569
DOP150S
428-4357
-0-
16,8
N
VP81S45
3a-2567
DOP150S
535-4360
-0N
VP81
S453a2567
DOP150S
535-4360
-0VP81S45
16,8
ZETOR
16045
16,8
ZETOR
16045
16,8
ZETOR
a) CD 1
M -2237
IRIS
1500,
IRIDEA,
IRIZET zaváděcí
agregáty
Sigma
s
motorem
ZETOR
ZETOR
8311,834
5
ZETOR
12011,
12045
8602.1
.12
.106
.126
.127
.177
.187
1e-2485
-0-
1 1002520
PP6M9K
1e-3120
5071
Z
8602.11
.13
.136
PP6M9K
1e-3136
5086.
Z
24°-2°
8602.19
PP6M9K
1e-3081
5139
Z
8602.82
.182
.183
24° +
2°
PP6M9K
1e-3122
5073
Z
8602.10
5
–
PP6M9K
1e-3147
5099
Z
24° -2° PP6M9K
8602.12
1e-3074
6
Z
22°±1° PP6M10
8604.00
K1f-3155
0
.001
.002
.003
.004
Z
PP6M10
8604.00
K1f-3158
5
.006
.007
.008
Z
18°±1° PP6M9K
8604.00
1e-3076
9
5937
Z
8604.01
3
5112
PP6M10
K1f-3154
5115
89
1372
0800587
0800588
0820023
RV3M300/ 08000- ZS541 10089
1385
2538
0800587
08005RV3M300/
88
1 100080072549
09
0820023
–
–
–
3e-2575
DOP150S
535-1417
–
+0,8
17,80,6
RV3M300/ 08000- ZS441 00089
1372
2540
0800587
0800588
0820023
RV3M300/ 08005–
930-3306
87
0800588
0820023
16,8
+0,8
RV3M300/ 08000- ZS641 10089
1778
2538
0800587
RV3M300/
ZS6408005- 1397
1 10088
3311
0800709
0820023
17,8
-0,6
a) CD3M- VP81S45 20+0,
2282
3e-2588
8
DOP150S
535-1417
5118
5149
16045,
16145,
16245
LKT 120,
LKT 160
IRIDEA
zavlažov
ací
souprava
Sigma s
motorem
ZETOR
ZETOR
14145,
14245
Kombajn
JIAMUSI
(Čína)
ZETOR
16245
EH R
UNK 320
- ZŤS
Lučenec
Sigma
IRIPA
500 –
agregát
s
motorem
ZETOR
Kombajn
Jiamusi
(Čína)
PTZ
16435
PTZ
14345
RV3M750- 08005–
3332
87
0800598
0820023
RV1M300/ 08000- ZS641 10089
1396
3310
0800094
0800709
0800712
0800804
0820026
a) CD1M- VP81S45
2237
3e-2575
DOP150S
535-1417
17,80,6
ZETEC
6P 655R
Diesel –
centrála
a) CD3M- VP81S45 20+0, STA BAZ
2284
3e-2588
8
Bratislav
DOP150S
a–
535-1417
agregát
s
motorem
ZETOR
Z
8604.01
9
PP6M10
K1f-3164
5115
Z
21°±1° PP6M10
8604.02
K1f-3165
0
5136
Z
8604.02
3
Z 8701
PP6M10
K1f-3166
5138
PP6M85
K1e-3118
-0PP6M85
K1e-3101
5069
PP6M85
K1e-3118
-0PP6M9K
1e-3139
5069
Z
8701.1
.106
.173
.177
Z
8701.12
PP6M85
K1e-3133
5084
PP6M9K
1e-3139
5090
Z
8701.13
PP6M9K
1e-3140
5091
Z
8701.19
PP6M9K
1e-3082
5140
Z
8701.76
.102
.104
PP6M85
K1e-3111
5047
Z
8701.1
22° +
1°
24° +
2°
5047
5090
RV3M300/ 08000- ZS641 10089
1397
3325
0800587
0800588
0800709
0800804
0820023
RV3M300/ 080001 10089
3311
0800587
0800588
0800709
0820023
–
–
–
RV3M300/
1 1002537
RV3M225/
1 1002526
RV3M300/
1 1002537
RV3M300/
1 1003301
RV3M300/
1 1002548
0800587
0800588
0820023
0800587
0800588
0800709
0820023
–
a) CD3M- VP81S45 20+0, vozidlo
2282
3e-2588
8
MULDA s
DOP150S
motorem
535-1417
ZETOR
PPT 130
a) CD1M- VP81S45
2237
3e-2574
DOP150S
428-1416
16,8
+0,8
VP81S45
3e-2583
DOP150S
430-1439
17,80,6
VP81S45
3e-2574
DOP150S
428-1416
16,8
+0,8
R
V3M300/1
100-3301
–
–
R
08005V3M225/1
87
100-2533 0800588
ZETOR
PPT 130
EH R
ZETOR
12011,
12045
ZETOR
12111,
12145 moderniz
ace B
ZETOR
12111,
12145
IRIDEA –
agregát
Sigma
VV 100,
VV 900 –
vibrační
valec
Stavostro
j
LKT 120,
160 lokotrakt
ory
ZETOR
12111,
12145
Stavostro
j VV 100,
VV 900
ZETOR
12111,
12145
ZETOR
12211
EH R
USD
100, 110
ND, 114,
214,
.176
0820023
0800587
0800588
0800709
0820023
0800587
0800588
0820023
0800587
0800702
0820023
2143
–
dokončov
ací stroje
s
motorem
ZETOR
PP6M9K
1e-3086
5090
RV3M300/
1 1003321
PP6M85
Kle-3101
5047
PP6M85
K1e-3118
-0PP6M85
K1e-3121
5069
RV3M225/
1 1002526
RV3M300/
1 1002537
RV3M300/
750-2539
Z
8701.10
1
PP6M85
K1e-3146
5098
RV3M300/ 08005850-3305
87
0800713
0820023
VP81S45
3e-2583
DOP150S
430-1439
17,80,6
Z
8701.10
4
PP6M9K
1e-3086
5090
VP81S45
3e-2574
DOP150S
428-1416
16,8
+0,8
Z
8701.10
5
PP6M85
K1e-3142
5097
RV3M300/ 080051 10087
3321
0800588
0800709
0820023
RV3M300/ 08005950-3304
87
0800588
0820023
VP81S45
3e-2583
DOP150S
430-1439
17,80,6
Z
22°±1° PP6M10
8703.00
K1f-3160
0
.001
.002
.003
.004
Z
PP6M10
8703.00
K1f-3161
5
.006
.007
.008
5130
Z
8701.76
.77
Z
8701.79
.179
24° +
2°
5072
5131
RV3M300/ 080051 100-331
87
2
0800588
0800709
0820023
–
–
a) CD1M2237
a) CD3M2282
VP81
S453e2574
DOP150S
428-1416
VP81
S453e2587
DOP150S
430-1439
16,8
+0,8
ZETOR8
711,
12145
PKD 6,
PKD 8 –
kompres
ory
ŠKODA
Dýšina s
motorem
ZETOR
PKD 8
kompres
or
ŠKODA
Dýšina
s
motorem
ZETOR
PKD 8
kompres
or s
motorem
ZETOR
IRIPA
400, 450
–
agregáty
Sigma
s
motorem
ZETOR
20+0, ZETOR
8
PTZ
12311.45
ZETOR
PTZ
11311.45
ekonomik

Podobné dokumenty

Typ motoru Předv střik Vstřikova cí čerpadlo Seřizo vací

Typ motoru Předv střik Vstřikova cí čerpadlo Seřizo vací -0PC2T65L 160a2004 -0PC2T65L 160a2006 -0PC2T65L 160a2010 -0PC2T65L RV1T160a2505

Více

Major Z 3320-7340 CZ

Major Z 3320-7340 CZ TRAKTORY BEZ KABINY ZETOR 3320.............................. 33,1 kW ZETOR 4320.............................. 41,8 kW ZETOR 5320................................. 46 kW ZETOR 6320.....................

Více