Program v PDF - Západočeské divadlo v Chebu

Komentáře

Transkript

Program v PDF - Západočeské divadlo v Chebu
OBSAZENÍ:
VIOLA
ORSINO
OLIVIE
SEBASTIAN
TOBIÁŠ ŘÍHAL
ONDŘEJ TŘASOŘITKA
MARIE
MALVOLIO
FESTE
MARTIN HILSKÝ
JAROSLAVA ŠIKTANCOVÁ
AGNIEZSKA PÁTÁ
MATĚJ KROUPA
ZDENĚK BARTOŠ
BLANKA BURIANOVÁ
DIANA TONIKOVÁ
PETR KONÁŠ
PAVLA JANIŠŠOVÁ
JINDŘICH KOTULA
PETR BATĚK
MARTIN JURAJDA
RADMILA URBANOVÁ
VÁCLAV LIŠKA
TEREZIE PALKOVÁ
KAMIL PRACHAŘ
MICHAL MALÉŘ
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ V ANGLII
SHAKESPEAROVY ZDROJE
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ V CHEBU
JMÉNA A REÁLIE VE HŘE
S
hakespearovský badatel Leslie Hotson přišel s teorií, že
premiéra Večera tříkrálového (v originále Twelfth
Night, tedy dvanáctá noc od Vánoc, svátek Tří králů) se
konala 6. ledna 1601 přímo před královnou Alžbětou I.
Tehdy totiž ve svém sídle v londýnském Whitehallu hostila
toskánského vévodu Dona Virginia Orsina. Shakespeare
tedy mohl svou komedii napsat přímo na objednávku dvora
k této zvláštní příležitosti.
::
před rokem 215 př. n. l.
římský dramatik Plautus: komedie Menaechmi
::
1531
anonymní hra Gl’Ingannati (Oklamaní), poprvé inscenovaná v italské Sieně tamními akademiky
I L LY R I E
dnešní severní Albánie či Kosovo, v Shakespearově
době oblast podřízená Benátské republice; Illyrové
měli pověst nebezpečných pirátů;
::
1547
uvedena komedie Gl’Inganni (Omyly) Nicola
Secchiho; publikována 1562 ve Florencii
J
::
1581
Angličan Barnaby Riche zařazuje prozaický příběh
o Apolloniovi a Sille do své knihy Richovo rozloučení s vojenským povoláním
Komedie se v naší zemi poprvé česky objevila v pražském Stavovském
divadle 3. listopadu 1850 v překladu Františka Douchy, režisérem
byl Josef Kajetán Tyl. Od té doby se
Večer tříkrálový díky své značné
oblibě pravidelně objevuje na všech
českých scénách, Cheb nevyjímaje.
Zde byla hra uvedena přesně před 45
lety, premiéra byla 17. února 1963,
režii měl tehdejší ředitel divadla Karel
Novák (tenkrát se jmenovalo Divadlo
Pohraniční stráže v Chebu), scénografem byl Miroslav Cygan. Tehdejší
i dnešní inscenaci spojuje osoba herce Kamila Prachaře – v roce 1963 hrál jako dvaatřicetiletý rytíře
Ondřeje Zmrzlíka (v překladu E. A. Saudka), dnes se představuje
v roli piráta Antonia.
iní badatelé se domnívají, že pro to nejsou přesvědčivé
důkazy – Večer tříkrálový se hrál i v divadle Svět
(The Globe) a U černých bratří (The Blackfriars), takže s jistotou existoval i mimo rámec dvorských oslav. Nicméně tato
shakespearovská komedie obsahuje mnoho veselicových
a karnevalových prvků spojených s tímto svátečním obdobím. Překladatel profesor Martin Hilský upřesňuje: „Určujícím
(fes
cha
svět
nie
hod
ru t
ha m
přev
rio),
inic
vie
lásk
nah
Rok
a b
prob
„dá
Law
své
Paro
můž
se š
ře T
ďáb
z tr
mno
ška
S
s
se
deln
2. ú
Joh
běh
med
chc
PROGRAM VECER B.indd 1
::
1592
v Benátkách vyšla hra Curzia Gonzagy opět s názvem Gl’Inganni (Omyly)
VE VŠECH TĚCHTO HRÁCH (A JEDNÉ PRÓZE) SE OPAKUJE PODOBNÁ ZÁKLADNÍ SITUACE A ZÁMĚNA
IDENTICKÝCH
DVOJČAT.
SHAKESPEARE
JI ROZPRACOVAL DVAKRÁT: JEDNOU
V
KOMEDII
VEČERU
OMYLŮ, PODRUHÉ VE
TŘÍKRÁLOVÉM. NA ROZ-
DÍL OD ČASTO HRUBOZRNNÝCH
ITALSKÝCH
LASCIVNÍCH
RÁŽEK
PŘEDLOH
PLNÝCH
EROTICKÝCH
SHAKESPEARE
NA-
NAKLÁDÁ
S TĚMITO MOTIVY SVÝM TYPICKY
RAFINOVANÝM A VYSOCE ESTETIZOVANÝM ZPŮSOBEM, JEHO EROTIKA
JE NAPLNĚNA DVOJZNAČNOSTÍ A ŽIVOTNÍMI PARADOXY.
Zde na fotografii ve společnosti chebského vlásenkáře Aloise Nováka,
o něco dále vpravo právě s Karlem Novákem (hrál Tobiáše Říhala).
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ / DIVADLO POHRANIČNÍ STRÁŽE V CHEBU 1963 / KAMIL PRACHAŘ A KAREL NOVÁK
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
PŘEKLAD
REŽIE
VÝPRAVA
HUDBA
DRAMATURGIE
POHYBOVÁ SPOLUPRÁCE
PREMIÉRA 11. ŘÍJNA 2008
william shakespeare
ORSINO
Shakespeare pravděpodobně využil známého jména
státní návštěvy (Dona Virginia Orsina), aby zvýšil popularitu hry;
OLIVIE
v renesanci jméno evokovalo olivovou ratolest, symbol smíru;
VIOLA
jméno pro alžbětince spojené s fialkou (symbol věrnosti);
FESTE
z latinského festivus (veselý, radostný), z angličtiny
pak pochází festival (veselá slavnost, zábava); středověký Feast of Fools (svátek bláznů), jehož kořeny sahají
až k římským saturnáliím, se slavil 1. ledna jako začátek nového roku;
M A LV O L I O
nejspíš z italského „mala voglia“ (zlá vůle, přeneseně
dokonce zlý chtíč, chlípnost);
ŽLUTÉ PUNČOCHY
původně francouzská móda dlouhých punčoch byla
v Shakespearově době velice nemoderní; žlutá byla
barva zbabělců, sebelásky (narcis), žlutá byla i vlajka
katolického Španělska, úhlavního nepřítele protestantské Anglie;
P O D VA Z K Y K Ř Í Ž E M
na začátku 17. století je takto údajně nosili pouze
starci, puritáni či lokajové; zkříženost (rukou, nohou,
podvazků…) jakožto kulturní symbol vyjadřovala překážku v lásce nebo žárlivost.
Inspice / Martin Janošec
Nápověda / Květa Pospíšilová
Světla / Ladislav Schejbal
Zvuk / Radek Šnajdr
Garde / Anna Dlugošová
Vlásenky / Jana Chroustová
Rekvizity / Martin Beseda
Zřizovatelem Západočeského divadla je město Cheb
Ředitel / Miloš Růžička
Umělecký šéf / Zdeněk Bartoš
Program vydalo Západočeské divadlo v Chebu
Program připravil / Zdeněk Bartoš
Grafická úprava / Andrea Dobrkovská
Foto / Michal Mráka a archiv ZDCH
Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA,
divadelní, literární, audiovizuální agentura
občanské sdružení, Krátkého 1,190 03 Praha 9 - Vysočany
Informace a prodej vstupenek
v obchodním oddělení divadla, tel. 354 432 522
Rezervace on-line na
www.divadlocheb.cz
Cena programu 15 Kč
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
3.10.2008, 10:34:38

Podobné dokumenty