Faktory ovlivňující přežití u cystické fibrózy: desetiletá studie

Komentáře

Transkript

Faktory ovlivňující přežití u cystické fibrózy: desetiletá studie
Faktory ovlivňující přežití u cystické fibrózy: desetiletá studie
L. Fila, A. Grandcourtová, L. Valentová Bartáková, M. Marel
Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN Motol
SOUHRN
Úvod: Přežití nemocných s cystickou fibrózou se díky lepším léčebným možnostem prodlužuje. Nicméně
u individuálních nemocných se z důvodu variabilního klinického průběhu může značně lišit. Proto jsou
studovány modely predikce rizika úmrtí a vývoje plicních funkcí, především s ohledem na načasování
transplantace plic.
Metodika: K hodnocení faktorů ovlivňujících přežití u dospělých s CF a pankreatickou insuficiencí v péči
Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN Motol byla provedena desetiletá studie. Studované parametry
zahrnovaly chronickou infekci dýchacích cest, plicní funkce, rentgenové (Northern) a klinické
(Shwachmanovo-Kulczyckého) skóre, toleranci námahy a stav výživy.
Výsledky: Do studie bylo zařazeno 58 pacientů s průměrným věkem 25,3 ± 4,4 roku. Infekce komplexem
Burkholderia cepacia byla přítomna ve 30 případech a představovala nejdůležitější rizikový faktor úmrtí
(p <0,001). Medián přežití činil 9,9 roku a jeho hlavním prediktorem byla hodnota FEV1 (p = 0,007).
Závěr: Práce potvrzuje infekci komplexem B. cepacia jako nejdůležitější rizikový faktor úmrtí a hodnotu
FEV1 jako hlavní prediktor doby přežití u dospělých s CF.
Klíčová slova: cystická fibróza, přežití, plicní funkce, komplex Burkholderia cepacia

Podobné dokumenty

Molekulárně genetické diagnostika bakterií komplexu Burkholderia

Molekulárně genetické diagnostika bakterií komplexu Burkholderia Hlavní příčinou těžké morbidity a mortality nemocných cystickou fibrózou (CF) jsou bakteriální infekce respiračního traktu. Mezi nejzávažnější původce těchto infekcí patří bakterie komplexu Burkhol...

Více

Souhrn

Souhrn onemocněním včetně cystické fibrózy (CF). PAH ovlivňuje morbiditu a mortalitu těchto nemocných a zhoršuje jejich kvalitu života i toleranci fyzické námahy. V této studii jsme hodnotili výskyt a fak...

Více

Kontaminace poševních sekretů gramnegativními nefermentujícími

Kontaminace poševních sekretů gramnegativními nefermentujícími kmenů nefermentujících tyček (NFT). Nejčastěji se v tomto souboru kmenů vyskytoval Acinetobacter lwoffii (30%) a Acinetobacter baumannii (13%). Výskyt dalších nejčastěji (≥50) se vyskytujících NFT ...

Více

Neobvyklé patogeny v etiologii respiračních NN. / HAI

Neobvyklé patogeny v etiologii respiračních NN. / HAI Neobvyklé patogeny v etiologii respiračních NN / HAI Jirouš J., Fiedlerová L., Vojíková L. Oddělení epidemiologie FN Plzeň

Více

LVRS u pacientů s CHOPN LTx u CHOPN: přežití

LVRS u pacientů s CHOPN LTx u CHOPN: přežití • LVRS je indikována u selektované populace pacientů s CHOPN: – vysoce doporučen u predominance horních laloků s

Více

Enterobakterie, pseudomonády, acinetobakteři, aj.

Enterobakterie, pseudomonády, acinetobakteři, aj. Pseudomonas aeruginosa u pacientů s CF - Adaptace kmene na chronickou kolonizaci plic - ztráta faktorů patogenity - rezistence k antibiotikům

Více

Mediastinální lymfadenektomie v exaktním pagingu

Mediastinální lymfadenektomie v exaktním pagingu Mediastinální lymfadenektomie v exaktním stagingu bronchogenního karcinomu Hytych V.1/, Horažďovský P.1/, Konopa Z.1/, Koukolík F.2/, Lánská V.3/, Kleňha K.4/, Kopecká D.5/, Šnorek V.6/, Vašáková M...

Více