Česká hipiatrická společnost, Klinika chorob koní a Komora

Komentáře

Transkript

Česká hipiatrická společnost, Klinika chorob koní a Komora
V minulém roce byl velice zdařilý výroční seminář
ČHS pořádaný v kongresovém centru Jezerka na
Sečské přehradě věnován reprodukci koní.
V letošním roce se sejde výroční zasedání České
hipiatrické společnosti na jubilejní dvacáté odborné
konferenci v Poděbradech na stejném místě, kde byl
pořádán jeden z prvních velmi úspěšných workshopů
ČHS věnovaný ranám u koní.
Za uplynulých devatenáct let se témata setkání
hipiatrické veřejnosti v České republice týkala řady
problémů. Naučili jsme se využívat nejen domácích
zdrojů, ale rádi jezdíme na SIVE, na BEVU nebo
AAEP kongresy.
Na výroční seminář ČHS jsme si dovolili pozvat
odborníka nad jiné povolaného Dr. Sue Dyson
z Animal Health Trust v Newmarketu ve Velké
Británii, spoluautorku populární učebnice a příručky
„Lameness in the Horse“, která vyšla v roce 2010 již
v druhém vydání. Sue jsme se museli přizpůsobit i
s posunutím termínu konference, čímž se řada z nás
dostává do konfliktu s termíny rozběhlé dostihové a
jezdecké sezóny. V obvyklém březnovém termínu
bychom k nám Sue nedostali.
Téma semináře jsme zaměřili na důkladné
probrání
diferenciální
diagnostiky
palmární
bolestivosti kopyta, kde mají všichni zvěrolékaři na
celém světě tendenci všechny potíže koní svádět na
podotrochlózu, která, jak uvidíme, se nedá snadno
definovat, a je nutné ji odlišit od ostatních
patologických stavů distální části prstu koně.
Doufám, že Vás tématika přednášek a ilustračních
kazuistik zaujme a najdete si čas se konference ve
významném centru jezdeckého sportu, kterým
Poděbrady jsou, zúčastnit. Těším se na setkání
s Vámi
Zdeněk Žert
garant semináře
Program:
Sobota
9.00 – 10.00
1/ Jak je možné diagnostickou anestezií rozlišit postižení
nebo poranění v oblasti prstu?.
Sue J. Dyson, AHT Newmarket, Velká Británie
10.00 -10.30
Občerstvení
10.30 – 11.30
2/ Využití jednotlivých zobrazovacích modalit při
diagnostice ortopedických problémů na prstu koně s
koncentrací na rengenologii a sonografii.
Sue J. Dyson, AHT Newmarket, Velká Británie
11.30-12.30
3/ Funkční anatomie a onemocnění podotrochleárního
aparátu.
Sue J. Dyson, AHT Newmarket, Velká Británie
12.30-14.00
Oběd
14.00 – 15.00
4/ Poškození kolaterálních vazů kopytního kloubu,
diagnostika a ošetření.
Sue J. Dyson, AHT Newmarket, Velká Británie
15.00 – 16.00
5/ Prezentace klinických případů.
Sue J. Dyson, AHT Newmarket, Velká Británie
16.00 – 16.30
Občerstvení
16.30 – 17.30
6/ Poškození měkkých tkání v oblasti spěnky.
Sue J. Dyson, AHT Newmarket, Velká Británie
17.30 – 18.30
7/ Podkování koní a úprava kopyt v zájmu optimalizace
rovnovážné zátěže anatomických struktur prstu.
Jindřich Vinčálek, Živnostenské sdružení podkovářů
Neděle
9.00 – 10.00
8/ Kulhání způsobené osifikací chrupavek kopytních
Sue J. Dyson, AHT Newmarket, Velká Británie
10.00 – 11.00
9/ Prezentace klinických případů.
Sue J. Dyson, AHT Newmarket, Velká Británie
11.00 - 11.30
Občerstvení
11.30 – 12.30
10/ Prezentace klinických případů, závěrečná diskuse.
Sue J. Dyson, AHT Newmarket, Velká Británie
12.30 – 13.30
11/ Nemoci korunkového kloubu.
Šárka Krisová, Zdeněk Žert
Česká hipiatrická společnost
Palackého 1/3, 612 42 Brno
Přihláška
na 20. výroční odbornou konferenci
Kulhání způsobené postižením
distální části končetiny
konaný ve dnech 26. - 27. května 2012
v Kongresovém centru Lázně Poděbrady
Jméno a příjmení:
_________________________
Ubytování 26./27. 5. 2012 v hotelu:
Zimní lázně O Hotel zámeček O Ne O
Poplatek za kongres a ubytování:
_______________
reg. č. KVL
_____________
adresa:
_______________________________________
telefon, fax, e-mail:
_______________________________________
podpis:
_________________________
Odesílatel:
__________________________
__________________________
__________________________
_____
Účastnické poplatky:
zvěrolékař člen ČHS
zvěrolékař nečlen ČHS
student (pouze strava)
Palackého 1/3, 612 42 Brno
3.600,- Kč
4.400,- Kč
1.200,- Kč
Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři včetně
občerstvení, účasti na komerční výstavě a podkladových
materiálů.
Účastnické poplatky s poplatkem za ubytování zašlete
bezhotovostním převodem na konto ČHS č.:
1346645329/0800 u České spořitelny. Jako variabilní
symbol uvádějte: 260512xxxx (kde xxxx je Vaše
registrační číslo u KVL ČR)
Česká hipiatrická společnost
Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD.
Klinika Heřmanův Městec
Nový Dvůr 993
538 03 Heřmanův Městec
Ubytování je nutné objednat s přihláškou a bude
zajištěno za výhodnější ceny pořadatelem v hotelech:
Hotel Zimní lázně***
1/1
900
1/2
1.100 Ap.
1.500
Hotel Zimní zámeček ****
1/1
1.100 1/2
1.500 Ap.
2.000
Cena ubytování není zahrnuta v účastnickém
poplatku!
Storno poplatky za neúčast na semináři budou řešeny
individuálně.
Kulhání způsobené
postižením distální části
končetiny
zahraniční přednášející:
Dr. Sue Dyson, AHT Newmarket, UK
Přihlášky na seminář zašlete buď poštou, faxem či
oskenované e-mailem na adresu:
Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD.
Klinika Heřmanův Městec
Nový Dvůr 993, 538 03 Heřmanův Městec
[email protected]
Uzávěrka přihlášek je 11. května 2012!
ORGANIZAČNÍ POKYNY:
si Vás dovoluje pozvat na
20. výroční odbornou konferenci
pro veterinární lékaře a studenty FVL
Česká hipiatrická společnost
konaný ve dnech 26. - 27. května 2012
v Kongresovém centru v Poděbradech

Podobné dokumenty

Sos-frog - Pro podkováře

Sos-frog - Pro podkováře Sos-frog® - sprej na léčbu hniloby kopyt (400ml) Sos-frog® je ideální přípravek pro použití při léčbě hniloby střelu, při pravidelné aplikaci (dvakrát až třikrát týdně) na postižená místa povzbuzuj...

Více

P O Z V Á N K A

P O Z V Á N K A 2006  Nemoci rohového pouzdra 2006  Postoje høíbat a jejich korektury 2006  Fyziologie zátìže a tréninku koní 2006  Vyvážená úprava chrupu koní a péèe o chrup geriatrického pacienta 2006  Nemo...

Více

Blokové studium a Workshopy

Blokové studium a Workshopy CirkevBezHranic.eu/Most/BiblickaSkolaCBH

Více

www.materialpropodkovare.cz

www.materialpropodkovare.cz 8) Aplikujte Keratex dvakrát týdně během prvních dvou týdnů a potom pravidelně jednou za týden dokud kůň zůstane bez podkov. Kopyta je možné strouhat dle potřeby a konkrétní zátěže koně. Aplikace u...

Více

Laminitida opěrné končetiny – zátěžová laminitida

Laminitida opěrné končetiny – zátěžová laminitida jiných typů laminitidy, u kterých se předpokládá, že nikoli přetížení, ale systémové odchylky přispívají k rozvoji nemoci, která ve většině případů postihuje více končetin zároveň. Cílem tohoto člá...

Více

Grand Prix

Grand Prix Welcome to International Air Weapons Shooting Competition

Více

Lascaux barvy a restaurátorské materiály, Beva produkty

Lascaux barvy a restaurátorské materiály, Beva produkty Tato řada osmi odstínů je často používána v případech,kdy je třeba dosáhnout cenově dostupné imitace zlacených povrchů. Použité stabilní metalické složky jsou světlu odolné ,vodostálé a nehnědnou –...

Více

Septická polyartritida hříbat

Septická polyartritida hříbat to masivními výplachy sterilním roztokem. Je vhodné mít po ruce k nahlédnutí praktický manuál s nákresy méně obvyklých přístupů. Kloub je vždy lepší lavážovat kranio-kaudálním směrem, abychom si by...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint • AIC, AACC, APC – Multimediální kontaktní centra • IN, OUT • Hlas, email, chat, skype, sms, fax ... • Wrap kódy

Více