Zlatý důl číslo V-f9934

Komentáře

Transkript

Zlatý důl číslo V-f9934
Zlatý důl
leden 2015
měsíčník
číslo V
zdarma
ZLATÝ DŮL
noviny nejen pro zlatokopy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REKLAMA
BODIE
Z latok ope c ké m ě sto duc h ů
Pokud opustíte Národní park Yosemite cestou přes Tioga Pass, můžete navštívit nedaleko ležící
opuštěné zlatokopecké město Bodie.
Stát California vyhlásil Bodie
za státní park.
Městečko Bodie, jehož historické kořeny sahají až někam k roku 1860, vzniklo po objevení zlata
v této oblasti. Město se následně během tří let rozrostlo až neuvěřitelně – v krátkém času tu
vzniklo dva tisíce budov, v nichž žilo asi osm tisíc obyvatel, vyrostly dva kostely, reprezentativní
hlavní třída i desítky barů a salónů a dokonce i čtvrť červených luceren, kde místní horníci utráceli
vydělané peníze za přízeň místních lehkých dívek. Není divu, že se Bodie přezdívalo město hříchu.
Běžným vyvrcholením nočních pitek byly rvačky a často i vraždy. Maximálního rozmachu dosáhlo
Bodie kolem roku 1880, kdy tu žilo 10.000 lidí. Jak se postupně zásoby zlata tenčily, městečko se
vylidňovalo, až z něj vznikl opuštěný ghost town - město duchů. V roce 1962 bylo městečko Bodie
prohlášeno za státní historický park. Dnes tu kromě obrovského množství hadů, ještěrek a kojotů
nežije vůbec nikdo. Původní městský sál Miners Union Hall, kde se pravidelně pořádaly zábavy,
dnes slouží jako muzeum tohoto „města duchů“.
NOVOROČNÍ
LEDNOVÁ
AKCE
STAN za cenu 3.000 PD
dříve 5.150 PD
SPACÁK za cenu 2.300 PD
dříve 4.900 PD
Vypadá to, že si prodavač jen na pár chvil někam odskočil
- Muzeum Miners Union Hall ---------------------------------------------------------------------------Z původního města se dochoval jen zlomek, i ten je
ale působivý
Pravidelná rubrika:
SLOVNÍK ZLATOKOPA
PROBÍHÁ
CELÝ LEDEN
2015
ZLATOKOPOVÉ V BŘECLAVI
RÝŽOVÁNÍ ZLATA
mechanický proces získávání
zlata pomocí rýžovací pánve
založený na principu
gravitačního ukládání
jednotlivých složek a zlatinek
či malých valounků zvaných
nugety
GOLD DIGGER
anglicky – zlatokop
gold=zlato; digger=kopáč (bagr)
PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE JIŽ 2.2.2015

Podobné dokumenty