DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Komentáře

Transkript

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Pořadové číslo DUM
108
Jméno autora
Mgr. Jana Levíčková
Datum, ve kterém byl DUM vytvořen
17.6.2012
Ročník, pro který je DUM určen
8.
Vzdělávací oblast (klíčová slova)
Jazyk a jazyková komunikace
Metodický list - výstižný popis způsobu
použití DUM
Pracovní list
(opakování – můj pokoj, sloveso „müssen“,
předložky)
Mein Zimmer
1. Pojmenuj správně předměty na obrázcích (nezapomeň na člen a tvary množného
čísla).
_____________________________________
_________________________________
___________________________________________
_______________________________
_____________________________________________
2. Napiš, kde se věci nacházejí.
a) Die Hose ist _____________________________________.
b) Das Buch liegt ___________________________________.
c) Das Heft liegt ____________________________________.
d) Die Bücher stehen ________________________________.
e) Das Kleid hängt __________________________________.
(nápověda: im Schrank, im Regal, auf dem Tisch, auf dem Stuhl, auf der Couch)
3. Doplň do vět správný člen.
Die Lampe steht neben _______________ Tisch. Der Tisch steht zwischen _________
Fenstern. An _______________ Wand hängt ein Poster. Neben _____________ Tür
ist ein Papierkorb. In __________________ Papierkorb liegt ein Heft.
4. Odpověz na otázky (celou větou).
Hast du viele Pflanzen in deinem Zimmer? __________________________________
Hast du einen Schreibtisch im Zimmer? _____________________________________
Hängen deine Hosen im Schrank? _________________________________________
Zeigst du uns dein Zimmer? ______________________________________________
Ist dein Zimmer gemütlich? ______________________________________________
5. Pojmenuj místnosti (česky i německy), které se nacházejí ve Vašem bytě/domě.
(kuchyně, koupelna…)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Doplň správné tvary slovesa „müssen“
Ich _________________________ oft aufräumen.
______________________ ihr auch so oft aufräumen?
Petr ______________________ Geschichte lernen.
Wir _________________________ die Fenster putzen (vyčistit, umýt).
Uwe und Jörg ______________________ nach Prag fahren.
7. Co musíš dělat ty? Napiš alespoň 4 věty, ve kterých použiješ sloveso „müssen“.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Namaluj svůj pokoj a popiš jej.
Zdroje:
www.onlineomalovanky.cz
Řešení:
1. der Tisch, -e; der Stuhl, ¨-e; der Schrank, ¨-e; die Couch, - s/ - en; das Haus, ¨-er
2. im Schrank, auf dem Tisch, auf dem Stuhl, im Regal, auf der Couch)
3. neben dem Tisch, zwischen den Fenstern, an der Wand, neben der Tür, in dem
Papierkorb (im)
4. Ja, ich habe viele Pflanzen in meinem Zimmer. / Nein, ich habe nicht so viele
Pflanzen… Nein, ich habe keine Pflanzen in meinem Zimmer.
Ja, ich habe einen Schreibtisch im Zimmer. Nein, ich habe keinen Schreibtisch im
Zimmer.
Ja, meine Hosen hängen im Schrank. / Nein, meine Hosen hängen nicht im
Schrank.
Ja, ich zeige euch mein Zimmer./ Nein, ich zeige euch nicht mein Zimmer.
Ja, mein Zimmer ist gemütlich. / Nein, mein Zimmer ist nicht gemütlich.
5. die Küche – kuchyně, das Bad – koupelna, die Toilette – WC, das Wohnzimmer –
obývací pokoj, das Schlafzimmer – ložnice, das Kinderzimmer – dětský pokoj, das
Arbeitszimmer – pracovna…
6. ich muss, müsst ihr, Petr muss, wir müssen, Uwe und Jörg müssen
7. např. Ich muss jeden Tag lernen.
Ich muss einkaufen gehen.
Ich muss meine Hausaufgaben schreiben.
Ich muss manchmal die Fenster putzen….