2 Motorická dávkovací čerpadla

Komentáře

Transkript

2 Motorická dávkovací čerpadla
2
Motorická dávkovací čerpadla
Obsah
2.0
2.1
2.2
®
Přehled motorických dávkovacích čerpadel ProMinent
1
2.0.1
2.0.2
2.0.3
1
3
5
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
1.1.2011
Přehled typů čerpadel
Oblastní diagram
Instalační doporučení
Vario C - membránová dávkovací čerpadla
6
2.1.1
2.1.2
2.1.3
6
7
8
Vario C - dávkovací membránová čerpadla
Identifikační kód označování čerpadel Vario C
Doporučené sady náhradních dílů
Sigma/ 1 - membránová dávkovací čerpadla
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
strana
Sigma/ 1 - dávkovací membránová čerpadla
Identifikační kód označování čerpadel Sigma/ 1 Basic (S1Ba)
Identifikační kód označování čerpadel Sigma/ 1 Control (S1Ca)
Doporučené sady náhradních dílů
9
9
11
12
13
Sigma/ 2 - membránová dávkovací čerpadla
15
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
15
17
18
19
Sigma/ 2 - dávkovací membránová čerpadla
Identifikační kód označování čerpadel Sigma/ 2 Basic (S2Ba)
Identifikační kód označování čerpadel Sigma/ 2 Control (S2Ca)
Doporučené sady náhradních dílů
Sigma/ 3 - membránová dávkovací čerpadla
21
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
21
23
24
25
Sigma/ 3 - dávkovací membránová čerpadla
Identifikační kód označování čerpadel Sigma/ 3 Basic (S3Ba)
Identifikační kód označování čerpadel Sigma/ 3 Control (S3Ca)
Doporučené sady náhradních dílů
Hydraulicko-mechanická příslušenství dávkovacích čerpadel
27
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10
27
29
31
34
35
37
40
41
45
49
Sací ventily
Injekční ventily
Protitlaké a pojistné ventily
Sací sestavy
Proplachovací sestavy
Tlumiče pulzací - průtočné
Akumulátory / tlumiče pulzací
Tlumiče pulzací bez oddělovací membrány
Spojovací materiál, těsnění, hadice
Konzoly pro dávkovací čerpadla
Elektropříslušenství motorických dávkovacích čerpadel
50
2.6.1
2.6.2
2.6.3
50
51
53
Regulace dávkování
Otáčková regulace
Základní elektropříslušenství
Díly a doplňky motorických dávkovacích čerpadel
55
2.7.1
55
Zákaznické díly a doplňky
Příklady použití a aplikací
58
2.8.1
2.8.2
2.8.3
58
59
61
Dávkování vysoce viskózní kapaliny
Směšování dvou reagenčních chemikálií
Bezpečné a spolehlivé dávkování s redukovanými pulzacemi
Katalog ProMinent 2011
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.0
2.0.1
Přehled motorických dávkovacích čerpadel
Přehled typů čerpadel
Vario C - membránová dávkovací čerpadla
Výkonový rozsah: 8 - 64 l/h, 10 - 4 bary
Tato čerpadla jsou určena pro nejjednodušší dávkovací režimy. Jsou vhodná především pro trvalé dávkování.
Vario C jsou jednoduchá čerpadla bez elektronické výzbroje. Mohou být osazena
elektromotorem v provedení 3F, 230/400 V, 50/60 Hz nebo 1F 230 V, 50 HZ nebo
1F, 115 V, 60 Hz.
Materiálové provedení dávkovací hlavy buď nerez nebo PVDF umožňuje použití
těchto čerpadel ve velmi širokém rozsahu aplikací.
pk_2_107
Sigma/ 1 - membránová dávkovací čerpadla
Výkonový rozsah: 17 - 120 l/h, 12 - 4 bary
Tato čerpadla se vyrábí v provedení basic (bez integrované elektroniky) a v provedení control (s integrovaným řídícím mikroprocesorem). Tato čerpadla pokrývají
dolní část výkonové oblasti čerpadel řady Sigma.
Provedení basic je vhodné pro kontinuální dávkovací procesy nebo pro aplikace
v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Provedení control nabízí k využití mnoho ovládacích a regulačních rysů jako:
regulace výkonu externími kontakty nebo analogovým signálem
®
regulační rozhraní PROFIBUS DP
signalizaci poruchy membrány a další.
Nesčetné varianty uspořádání čerpadla jsou uvedeny v tabulce identifikačního
označování čerpadel na stranách 2 - 12 a 2 - 13.
pk_2_108
Dávkovací hlava je osazena patentovanou vícevrstvou bezpečnostní membránou a
vizuálním indikátorem poruchy membrány již ve standardu.
Sigma/ 2 - membránová dávkovací čerpadla
Výkonový rozsah: 48 - 350 l/h, 16 - 4 bary
Díky výkonu do 350 l/h tato čerpadla kryjí střední část výkonové oblasti čerpadel
řady Sigma.
Provedení basic je vhodné pro kontinuální dávkovací procesy nebo pro aplikace v
prostředí s nebezpečím výbuchu.
Nesčetné varianty uspořádání čerpadla jsou uvedeny v tabulce identifikačního
označování čerpadel na stranách 2 - 18 a 2 - 19.
Dávkovací hlava je osazena patentovanou vícevrstvou bezpečnostní membránou a
vizuálním indikátorem poruchy membrány již ve standardu.
P_SI_0016
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
2-1
Motorická dávkovací čerpadla
Provedení control nabízí k využití mnoho ovládacích a regulačních rysů jako:
regulace výkonu externími kontakty nebo analogovým signálem
®
regulační rozhraní PROFIBUS DP
signalizaci poruchy membrány a další.
2.0
Přehled motorických dávkovacích čerpadel
Sigma/ 3 - membránová dávkovací čerpadla
Výkonový rozsah: 145 - 1030 l/h, 12 - 4 bary
Svým výkonem do 1030 l/h tato čerpadla kryjí nejvyšší výkony výkonové oblasti
čerpadel řady Sigma. Všechna čerpadla řady Sigma se vyrábí v provedení basic
(bez integrované elektroniky) a v provedení control (s integrovaným řídícím mikroprocesorem).
Provedení basic je vhodné pro kontinuální dávkovací procesy nebo pro aplikace v
prostředí s nebezpečím výbuchu.
Provedení control nabízí k využití mnoho ovládacích a regulačních rysů jako:
- regulace výkonu externími kontakty nebo analogovým signálem
®
- regulační rozhraní PROFIBUS DP
- signalizaci poruchy membrány a další.
Nesčetné varianty uspořádání čerpadla jsou uvedeny v tabulce identifikačního
označování čerpadel na stranách 2 - 24 a 2 - 25.
Dávkovací hlava je osazena patentovanou vícevrstvou bezpečnostní membránou a
vizuálním indikátorem poruchy membrány již ve standardu.
Motorická dávkovací čerpadla
P_SI_0017_C
2-2
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.0
Oblastní diagram
Dopravní výška - tlak (bar)
2.0.2
Přehled motorických dávkovacích čerpadel
Dopravní množství (l/h)
ProMinent vyrábí a dodává rozsáhlou řadu dávkovacích čerpadel pro oblast do výkonu 1000 l/hod dopravního množství.
Všechna dávkovací objemová čerpadla jsou bezprůsaková, s hermeticky uzavřeným prostorem dávkovací hlavy a navíc díky jednotné konstrukční koncepci mají i
stejnou logiku ovládání.
Použití
obecně všude, kde se dávkují chemikálie do výkonu 1000 l/h
úprava pitné vody: dávkování dezinfekčních chemikálií
chladící okruhy: dávkování dezinfekčních chemikálií
čištění odpadních vod: dávkování flokulantů
průmysl papíru a celulózy: dávkování přísad
výroba a zpracování plastů: dávkování přísad
indikátor poruchy
membrány
P_SI_0014_C3
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
2-3
Motorická dávkovací čerpadla
indikátorem poruchy membrány
2.0
Přehled motorických dávkovacích čerpadel
Charakteristika
mimořádně široká výkonová oblast
vysoká přesnost dávkování i v případě kolísajícího protitlaku přispívá významně
k šetření s chemikáliemi a k přesné regulaci procesů
robustně provedená pohonná jednotka s vysokým výkonem
snadné zakomponování čerpadla do řídicích systémů a procesů díky možnosti
regulace výkonu prostřednictvím nastavování délky zdvihu membrány nebo regulace otáček motoru
maximální provozní spolehlivost díky dvojité dávkovací membráně a integrovanému systému eliminace přetížení čerpadla
indikátor poruchy
membrány
Motorická dávkovací čerpadla
P_SI_0016_C3
2-4
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.0
Přehled motorických dávkovacích čerpadel
2.0.3
Instalační doporučení
Spolehlivost provozu dávkovacího zařízení závisí nejen na správné volbě dávkovacího
čerpadla a jeho parametrů ale i na správné instalaci čerpadla a volbě příslušenství dávkovacího souboru. Na obrázku níže je uveden přehled příslušenství pro dávkovací soubor. Ne vždy je však třeba instalovat příslušenství v rozsahu uvedeném na obrázku. Skutečný rozsah příslušenství je dán podmínkami instalace.
Jsme vždy připraveni poradit Vám s volbou správných příslušenství a poskytnout Vám
technickou podporu (například počítačovou kontrolu podmínek dávkování).
3
12
4
6
5
4
7
11
1
8
2
14
dávkovací čerpadlo
externí ovládání čerpadla
injekční ventil
uzavírací armatura
rotametr
tlumič pulsací
protitlaký ventil
pojistný ventil v obtoku
plovákový hlídač hladiny
sací ventil
manometr
technologické potrubí
plnicí přívod
odvzdušnění
sací potrubí
obtok, přepad
13
16
15
9
10
pk_2_000_1
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
2-5
Motorická dávkovací čerpadla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2.1
Vario C - membránová dávkovací čerpadla
2.1.1
Vario C - dávkovací membránová čerpadla
®
Dávkovací čerpadla ProMinent Vario C jsou ve standardním provedení osazena třífázovým elektromotorem o výkonu 0,07 kW, 230/400 V, 50/60 Hz, nebo alternativně jednofázovým motorem 0,06 kW, 230 V, 50 Hz případně jednofázovým motorem 115 V, 60
Hz. Výkony čerpadel jsou v rozsahu od 8 až 76 l/h při maximálním protitlaku 10 až 4 bary. Výkon čerpadla se nastavuje změnou délky zdvihu pracovní membrány (3 mm)
v krocích po 1% a to pomocí samosvorného šroubového mechanismu a stavěcího kolečka.
Přesnost dávkování je lepší jako ± 2 % při opětovném nastavení stejné polohy mechanizmu za předpokladu řádné instalace dávkovacího souboru, a v rozmezí nastavení délky
zdvihu 30 - 100 % (viz provozní předpisy čerpadla).
Provedení a konstrukce čerpadla zabezpečuje krytí IP 65. Za účelem pokrytí co možná
nejširší výkonové oblasti a požadavků provozu se nabízí možnost volby 4 různých převodovek, 2 velikostí dávkovacích hlav a 2 materiálových provedení (PVDF, SS) dávkovacích hlav.
Je doporučeno všechny motory čerpadel chránit odpovídajícím jističem proti přetížení.
pk_2_126
Technická data
velikost
čerpadla
Vario C
bar
10008
10016
07026
07042
07012
07024
04039
04063
10
10
7
7
7
7
4
4
výkon čerpadla
při frekvenci sítě 50 Hz
při maximálním protitlaku
l/h
ml/zd
zd/min
8
16
26
42
12
24
40
64
3,6
3,6
3,6
3,6
5,4
5,4
5,4
5,4
38
77
120
192
38
77
120
192
výkon čerpadla
při 60 Hz
při max. protitlaku
l/h
zd/min
9,6
19,2
31,2
50,4
14,4
28,8
48,0
76,8
sací
výška
m v. sl.
45
92
144
230
45
92
144
230
7
7
7
7
6
6
6
6
povolený
tlak v
sání
2,8
2,8
2,8
2,8
1,7
1,7
1,7
1,7
potrubní
přípojky
G - DN
hmotnost
přibl. kg
¾“ - 10
¾“ - 10
¾“ - 10
¾“ - 10
¾“ - 10
¾“ - 10
¾“ - 10
¾“ - 10
6,0 / 7,2*
6,0 / 7,2*
6,0 / 7,2*
6,0 / 7,2*
6,0 / 7,2*
6,0 / 7,2*
6,0 / 7,2*
6,0 / 7,2*
* - pro provedení nerez
Materiálová provedení dávkovacích hlav
označení
PVT
SST
dávkovací hlava
PVDF
nerez 1.4404
sací / výtlačný ventil
PVDF
nerez 1.4581
těsnění
PTFE
PTFE
kuličky
keramika
nerez 1.4401
sedla ventilů
PTFE
PTFE
standard připojení
dle identkódu
dle identkódu
Elektromotory čerpadel Vario
označení
v identifikačním
kódu čerpadla
Motorická dávkovací čerpadla
S
M
N
napájení
3F
3F
1F
1F
IP 55
IP 55
střídavý, IP 55
střídavý, IP 55
220 – 240 V / 380 - 420 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
230 V ±5 %
115 V±5 %
poznámka
50 Hz
60 Hz
50 / 60 Hz
60 Hz
0,07 kW
0,07 kW
0,06 kW
0,06 kW
Datový list motoru na vyžádání.
Speciální motory nebo speciální příruby motoru na vyžádání.
Ve smyslu pokynu Ecodesign Directive 2005/32/EC není třeba, aby motory o výkonu nižším jako 0,75 kW a motory navržené pro otáčkovou regulaci splňovaly standard IEC2.
2-6
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.1
Vario C - membránová dávkovací čerpadla
2.1.2
Identifikační kód označování čerpadel Vario
Membránová dávkovací čerpadla Vario, verze c
VAMc
typ čerpadla *
10008
10016
07026
07042
07012
07024
04039
04063
tlak
množství
10 bar
8 l/h
10 bar
16 l/h
7 bar
26 l/h
7 bar
42 l/h
7 bar
12 l/h
7 bar
24 l/h
4 bary
40 l/h
4 bary
64 l/h
materiálové provedení dávkovací hlavy
PVT PVDF, těsnění PTFE
SST nerez, těsnění PTFE
provedení dávkovací hlavy
0 ventily bez ventilových pružin
1 ventily se 2 pružinami, Hastelloy C
připojení potrubí
0 standardní – ventily s vnějšími závity
1 spojovací matice a potrubní koncovka PVC
2 spojovací matice a potrubní koncovka PP
3 spojovací matice a potrubní koncovka PVDF
4 spojovací matice a potrubní koncovka nerez
7 spojovací matice a hadicový nástavec PVDF
8 spojovací matice a hadicový nástavec nerez
verze
®
0 s logem ProMinent
®
1 bez loga ProMinent
M zákaznické
provedení elektromotoru
S 3 fázový, 230V/400V, 50/60 Hz
M 1 fázový, 230V, 50/60 Hz
N 1 fázový, 115V, 60 Hz
čidlo provedených zdvihů
0 bez čidla zdvihů
3 čidlo v provedení NAMUR
nastavení délky zdvihu
0 manuální
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
2-7
Motorická dávkovací čerpadla
* (číslice 1+2 = protitlak v barech, číslice 3 - 5 = dopravní množství (l/hod)
2.1
2.1.3
Vario C - membránová dávkovací čerpadla
Doporučené sady náhradních dílů
Doporučená sada náhradních dílů obsahuje:
pro provedení PVT
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 sd
membrána
sací ventil kompletní
výtlačný ventil kompletní
ventilová kulička
sada těsnění
pro provedení SST
1 ks
membrána
2 ks
ventilová kulička
1 sd
sada těsnění
Sady náhradních dílů Vario C
velikosti 10008, 10016, 07026,07042
dávkovací hlava FM 042 – DN 10
dávkovací hlava FM 042 – DN 10
velikosti 07012, 07024, 04039, 04063
dávkovací hlava FM 063 – DN 10
dávkovací hlava FM 063 – DN 10
provedení
PVT
SST
provedení
PVT
SST
objednací číslo
1003641
910751
objednací číslo
103642
910756
Membrány dávkovacích čerpadel Vario C
velikost dávkovací hlavy
FM 042 (velikosti 10008, 10016, 07026,07042)
FM 063 (velikosti 07012, 07024, 04039, 04063)
objednací číslo
811458
811459
Motorická dávkovací čerpadla
pk_2_105
2-8
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.2
Sigma/ 1 - membránová dávkovací čerpadla
2.2.1
Sigma/ 1 - dávkovací membránová čerpadla
®
pk_2_001
Sigma/ 1
Dávkovací čerpadla ProMinent Sigma/ 1 mají robustní kovovou skříň potaženou
ochrannou plastovou vrstvou, v níž jsou uloženy všechny součástí přenášející silová zatížení a navíc jsou čerpadla provedena s vnějším plastovým krytem bránícím
účinkům koroze. Výkony čerpadel jsou v rozsahu od 17 do 144 l/h při maximálním
protitlaku 12 - 4 bary. Výkon čerpadla se nastavuje změnou délky zdvihu membrány
(4 mm) v krocích po 1 % a to pomocí samosvorného šroubového mechanismu a
stavěcího kolečka.
Přesnost dávkování je lepší jako ± 2 % při opětovném nastavení stejné polohy mechanizmu za předpokladu řádné instalace dávkovacího souboru, a v rozmezí nastavení délky zdvihu 30 – 100 % (viz provozní předpisy čerpadla).
Robustní a korozivzdorné provedení tělesa čerpadla je kombinováno s možností
volby tří velikostí převodovek, dvou velikostí dávkovacích hlav ve dvou materiálových provedeních dávkovacích hlav. V případě čerpadel S1Ca (Sigma Control) lze
čerpadlo regulovat externími impulzy nebo analogovým signálem 0/4 – 20 mA a
adaptovat je přesně na potřebu požadovaného dávkování.
Je doporučeno motory čerpadel chránit odpovídajícím jističem proti přetížení.
Provedení Sigma Basic (S1Ba)
®
Dávkovací čerpadlo ProMinent Sigma Basic je motorické dávkovací čerpadlo bez
®
interního elektronického regulačního zařízení. Čerpadlo ProMinent S1Ba nabízí
škálu pohonů včetně standardního 3 fázového elektromotoru (IP 55) nebo jednofázového pohonu. Tato čerpadla jsou rovněž dodávána v provedení s certifikací
ATEX pro použití v zónách EXe a EXde.
Těleso čerpadla je možno dodat i se speciální přírubou pro elektromotor, takže zákazník může případně použít i svůj vlastní elektromotor.
Provedení Sigma Control (S1Ca)
®
Dávkovací čerpadlo ProMinent Sigma Control vybavené mikroprocesorem umožňuje provádění rychlé a plynulé změny výkonu dávkování v závislosti na potřebě
procesu.
ovládací panel čerpadla S1Ca
pk_2_104
Ovládací panel čerpadla má stejnou podobu jako je ovládání u čerpadel gamma/L.
Zvolený způsob řízení čerpadla mikroprocesorem kombinujícím funkci frekvenčního
měniče a digitální změnu zdvihové frekvence čerpadla zajišťuje výbornou přesnost
dávkování čerpadel S1Ca i v oblasti nejnižších výkonů.
Individualizované provozní nastavení je možno velmi snadno provádět pomocí pěti
programovacích tlačítek na vnějším panelu čerpadla. Prosvětlený displej zobrazuje
trvale aktuální provozní režim. Světelná indikace provozního stavu signálkami typu
LED spolu s reléovým výstupem případné poruchové signalizace umožňují sledování provozní situace čerpadla.
Čerpadla mohou být vybavena i rozhraním pro napojení na sběrnici typu PROFI®
BUS nebo plně integrovaným časovačem provozních režimů.
Dávkovací hlava čerpadla je již ve standardním provedení čerpadla osazena vícevrstvou bezpečnostní membránou a vizuální signalizací poruchy membrány.
Membrána je potažena teflonovou vrstvou z obou stran. Takto je zajištěno to, že i v
případě poruchy membrány nepronikne čerpaná kapalina do okolí. Při poruše
membrány pronikne kapalina nejprve mezi jednotlivé vrstvy membrány a tím aktivuje mechanický indikátor nebo alarm prostřednictvím svého čidla. Tento koncept garantuje spolehlivé dávkování – i za velmi kritických provozních podmínek.
Řídící elektronika čerpadla S1Ca umožňuje signál o poruše membrány dále vyhodnocovat a rozhodnout, zda v dávkování pokračovat nebo dávkovací čerpadlo zastavit.
Integrovaný pojistný ventil dávkovací hlavy (B)
P_AC_0212_SW
1.1.2011
Dávkovací hlavu čerpadla je možno dodat i v provedení s integrovaným pojistným
ventilem pro otevírací tlaky 4, 7, 10 a 12 bar. Pojistný ventil chrání čerpadlo proti
přetížení a poškození. Tato volba přináší uživateli významné snížení investičních
nákladů.
Pojistný ventil umožňuje mimo jiné i snadné najetí čerpadla pomocí odvzdušnění
dávkovací hlavy při připojeném pracovním protitlaku.
Katalog ProMinent 2011
2-9
Motorická dávkovací čerpadla
Indikace poruchy pracovní membrány (A)
2.2
Sigma/ 1 - membránová dávkovací čerpadla
Technická data
typ
čerpadla
bar
12017 PVT
12017 SST
12035 PVT
12035 SST
10050 PVT
10050 SST
10022 PVT
10022 SST
10044 PVT
10044 SST
07065 PVT
07065 SST
07042 PVT
07042 SST
04084 PVT
04084 SST
04120 PVT
04120 SST
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
4
4
4
4
výkon čerpadla
při frekvenci sítě 50 Hz
při maximálním protitlaku
l/h
ml/zd
zd/min
17
17
35
35
50
50
22
22
44
44
65
65
42
42
84
84
120
120
4
4
4
4
4
4
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
73
73
143
143
200
200
73
73
143
143
200
200
73
73
143
143
200
200
výkon čerpadla
při 60 Hz
při max. protitlaku
l/h
zd/min
20
20
42
42
50
50
26
26
53
53
65
65
50
50
101
101
120
120
88
88
172
172
200
200
88
88
172
172
200
200
88
88
172
172
200
200
sací
výška
potrubní
přípojky
hmotnost
m v. sl.
povolený
max. tlak
v sání
bar
G - DN
přibl. kg
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¾“ - 10
¾“ - 10
¾“ - 10
¾“ - 10
¾“ - 10
¾“ - 10
¾“ - 10
¾“ - 10
¾“ - 10
¾“ - 10
¾“ - 10
¾“ - 10
1“ - 15
1“ - 15
1“ - 15
1“ - 15
1“ - 15
1“ - 15
9
12
9
12
9
12
9
12
9
12
9
12
9,5
13,5
9,5
13,5
9,5
13,5
Pro parametry čerpadel S1Ca platí údaje uvedené ve sloupci pro 60 Hz (to proto, že i při napájení 50 Hz je interní frekvence obvodů
v čerpadle konvertována na 60 Hz), avšak maximální počet zdvihů je omezen na 200 zd/min.
Materiálová provedení dávkovacích hlav
označení
PVT
SST
dávkovací hlava
PVDF
nerez 1.4404
sací / výtlačný ventil
PVDF
nerez 1.4581
těsnění
PTFE
PTFE
kuličky
keramika
nerez 1.4401
integrovaný poj. ventil
PVDF / FPM
nerez / FPM
Regulační možnosti čerpadel Sigma Basic (S1Ba)
Servomotor nastavení délky zdvihu membrány
Servomotor pro automatické nastavování délky zdvihu membrány v krocích 1 %
délky zdvihu za 1 vteřinu, zpětněvazební signálový potenciometr 1 kΩ, krytí IP 54
Servosystém nastavení délky zdvihu obsahuje servomotor a integrovaný regulátor
řízený analogovým signálem. Vstupní signál 0/4 – 20 mA odpovídá délce nastavení
zdvihu 0 – 100 %. Možnost přepínaní na manuální ovládání na místě nebo dálkové
ovládání signálem. Mechanická indikace polohy nastavení a analogový výstup 0/4 –
20 mA pro dálkový přenos hodnoty polohy nastavení.
Elektromotor pro otáčkovou regulaci se zabudovaným frekvenčním
měničem (viz identifikační kód označování, písmeno V)
Motorická dávkovací čerpadla
Napájení 1 fázové, 230 V, 50/60 Hz, 0,18 kW (kapitola 2.6.2)
Externí regulace signálem 0/4 – 20 mA (pk_2_103)
Systém pro otáčkovou regulaci v kovové skříni (viz identifikační kód
označování, písmeno Z)
pk_2_103
Systém pro otáčkovou regulaci zahrnuje samostatný frekvenční měnič a elektromotor pro otáčkovou regulaci 0,18 kW (kapitola 2.6.2)
2 - 10
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.2
Sigma/ 1 - membránová dávkovací čerpadla
2.2.2
Identifikační kód označování čerpadel Sigma/ 1 Basic (S1Ba)
Sigma/ 1 Basic, verze a
H
hlavní jednotka, membránové čerpadlo
typ čerpadla
12017*
12 bar
17 l/h
07065* 7 bar
65 l/h
12035*
12 bar
35 l/h
07042* 7 bar
42 l/h
10050*
10 bar
50 l/h
04084* 4 bary
84 l/h
10022*
10 bar
22 l/h
04120* 4 bary
120 l/h
10044*
10 bar
44 l/h
materiálové provedení dávkovací hlavy
PV PVDF
SS nerez
materiál těsnění
T PTFE - teflon
typ pracovní membrány
S vícevrstvá membrána s vizuálním indikátorem poruchy
A vícevrstvá membrána s kontaktní signalizací poruchy
H membrána pro čerpadlo se sanitovatelnou dávkovací hlavou
provedení dávkovací hlavy
0 ventily bez ventilových pružin
1 ventily se 2 pružinami 0,1 bar, Hastelloy C
4** s integrovaným pojistným ventilem, ventily bez pružin, těsnění FPM
5** s integrovaným pojistným ventilem, ventily s pružinami, těsnění FPM
6** s integrovaným pojistným ventilem, ventily bez pružin, těsnění EPDM
7** s integrovaným pojistným ventilem, ventily s pružinami, těsnění EPDM
H sanitovatelná dávkovací hlava s potrubním připojením Tri-clamp
připojení potrubí
0 standardní – ventily s vnějšími závity
1 spojovací matice a potrubní koncovka PVC
2 spojovací matice a potrubní koncovka PP
3 spojovací matice a potrubní koncovka PVDF
4 spojovací matice a potrubní koncovka nerez
7 spojovací matice a hadicový nástavec PVDF
8 spojovací matice a hadicový nástavec nerez
9 spojovací matice a přivařovací potrubní nerezová koncovka
verze
®
0 s logem ProMinent
®
1 bez loga ProMinent
provedení elektromotoru
S 3 fázový, 230V/400V, 50/60 Hz, 0,09 kW
M 1 fázový, 230V, 50/60 Hz, 0,09 kW
N 1 fázový, 115V, 60 Hz, 0,09 kW
L 3 fáz., 230V/400V, 50 Hz (Exe, Exde)
P 3 fáz., 230V/400V, 60 Hz (Exe, Exde)
R 3 fáz. pro otáčkovou regulaci, 230V/400V, 0,09 kW
V(0) motor s integr. frekv. měničem, 230V/50Hz, napájení 1fáz.
Z motor + frekv. měnič, nap. 1 fáz. 230V, 50/60 Hz
2 bez motoru, příruba C 42 (NEMA)
3 bez motoru, příruba B 5, velikost 56 dle DIN
krytí
0 IP 55
1 Exe provedení (ATEX – T3)
2 Exde provedení (ATEX - T4)
čidlo provedených zdvihů
0 bez čidla zdvihů
2 reléový výstup - taktovací
3 čidlo v provedení pro výbušné prostředí
nastavení délky zdvihu
0 manuální
1 servomotor 230V, 50/60 Hz
2 servomotor 115V, 50/60 Hz
3 servosystém 0 – 20mA, 230V
4 servosystém 4 – 20mA, 230V
5 servosystém 0 – 20mA, 115V
6 servosystém 4 – 20mA, 115V
* (číslice 1+2 = protitlak v barech, číslice 3 - 5 = dopravní množství (l/hod)
** ve standard. provedení s hadicovým nástavcem. Závitové zakončení na přání.
Na přání jsou dodávána čerpadla v provedení se sanitovatelnou nerezovou dávkovací hlavou (certifikace EHEDG).
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
2 - 11
Motorická dávkovací čerpadla
S1Ba
Motorická dávkovací čerpadla
2.2
Sigma/ 1 - membránová dávkovací čerpadla
2.2.3
Identifikační kód označování čerpadel Sigma/ 1 Control (S1Ca)
S1Ca Sigma/ 1 Control, verze a
H hlavní jednotka, membránové čerpadlo
typ čerpadla *
12017 12 bar 20 l/h
10022
10 bar 26 l/h
07042 7 bar
50 l/h
12035 12 bar 42 l/h
10044
10 bar 53 l/h
04084 4 bary 101 l/h
10050 10 bar 50 l/h
07065
7 bar 65 l/h
04120 4 bary 120 l/h
materiálové provedení dávkovací hlavy
PVT PVDF, těsnění teflon
SST nerez, těsnění teflon
typ pracovní membrány
S vícevrstvá membrána s vizuálním indikátorem poruchy
A vícevrstvá membrána s kontaktní signalizací poruchy
B vícevrstvá membrána se signalizací poruchy- čerpadlo vysílá alarm
H membrána pro čerpadlo se sanitovatelnou dávkovací hlavou
provedení dávkovací hlavy
0 ventily bez ventilových pružin
1 ventily se 2 ventilovými pružinami 0,1 bar, Hastelloy C
4** s integrovaným pojistným ventilem, ventily bez pružin, těsnění FPM
5** s integrovaným pojistným ventilem, ventily s pružinami, těsnění FPM
6** s integrovaným pojistným ventilem, ventily bez pružin, těsnění EPDM
7** s integrovaným pojistným ventilem, ventily s pružinami, těsnění EPDM
H sanitovatelná dávkovací hlava s potrubním připojením Tri-clamp
připojení potrubí
0 standardní – ventily s vnějšími závity
1 spojovací matice a potrubní koncovka PVC
2 spojovací matice a potrubní koncovka PP
3 spojovací matice a potrubní koncovka PVDF
4 spojovací matice a potrubní koncovka nerez
7 spojovací matice a hadicový nástavec PVDF
8 spojovací matice a hadicový nástavec nerez
9 spojovací matice a přivařovací potrubní nerezová koncovka
verze
®
0 s logem ProMinent
®
1 bez loga ProMinent
elektrické napájení
U 1 fázové, 100 - 230 V ±10%, 50/60 Hz
přívodní šňůra
A 2 m Evropa
C 2 m Austrálie
B 2 m Švýcarsko
D 2 m USA
reléový výstup
0 bez releového výstupu
1 relé signalizace poruchy, rozpíná (NC), 230V-2A
3 relé signalizace poruchy, spíná (NO), 230V-2A
4 jako 1 + taktovací relé, 2xNO kontakt 24V- 100mA
5 jako 3 + taktovací relé, 2xNO kontakt 24V - 100mA
A 2 rel. výst. (porucha, odpojení), 2xNO, 24V - 100mA
C jako 1 + 4-20 mA, 1xNO kontakt 24V - 100mA
F výkonové relé, spíná (NO), 230V-8A
ovládání
0 manuální + pulzní kontakt s multiplikací
1 jako 0 + analog
4 jako 0 + procesní časovač
5 jako 1 + procesní časovač
®
R*** jako 1 + Profibus DP, M 12
C*** jako 1 + CANopen
přístupový kód
0 bez blokovacího přístup. kódu
1 s blokovacím přístupovým kódem
2 jako 0 + zpráva v příp. manual. stop
3 jako 1 + zpráva v příp. manual. stop
monitor dávkování
0 vstup pro pulzní signál
nastavení délky zdvihu
0 manuální
C manuální + kalibrace
* (číslice 1+2 = protitlak v barech, číslice 3 - 5 = dopravní množství (l/hod)
** ve standard. provedení s hadicovým nástavcem. Závitové zakončení na přání.
®
*** pro volbu Profibus a CANopen nelze volit reléový výstup
2 - 12
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.2
2.2.4
Sigma/ 1 - membránová dávkovací čerpadla
Doporučené sady náhradních dílů, náhradní membrány
Doporučená sada náhradních dílů obsahuje:
pro provedení PVT
1 ks membrána, 1 ks sací ventil kompletní, 1 ks výtlačný ventil kompletní, 2 ks ventilová kulička, 1 sada těsnění (EPDM, FPM-B), 2 ks ventilových sedel, 2 ks podložka kuličky, 4 ks tvarového kompozitního těsnění
pro provedení SST
1 ks membrána, 2 ks ventilová kulička, 2 ks podložka kuličky, 4 ks tvarového kompozitního těsnění
Sady náhradních dílů Sigma/ 1 - pro provedení s vícevrstvou membránou
velikosti 12017, 12035, 10050
dávkovací hlava FM 50 – DN 10
dávkovací hlava FM 50 – DN 10
dávkovací hlava FM 50 – DN 10
velikosti 10022, 10044, 07065
dávkovací hlava FM 65 – DN 10
dávkovací hlava FM 65 – DN 10
dávkovací hlava FM 65 – DN 10
velikosti 07042, 04084, 04120
dávkovací hlava FM 120 – DN 15
dávkovací hlava FM 120 – DN 15
dávkovací hlava FM 120 – DN 15
provedení
objednací číslo
PVT
1035964
SST
1035966
SST (se 2 kompl. ventily) 1035965
provedení
objednací číslo
PVT
1035967
SST
1035969
SST (se 2 kompl. ventily) 1035968
provedení
objednací číslo
PVT
1035961
SST
1035963
SST (se 2 kompl. ventily) 1035962
Sady náhradních dílů Sigma/ 1 - pro starší provedení s dvojitou
membránou
dávkovací hlava FM 50 – DN 10
dávkovací hlava FM 50 – DN 10
dávkovací hlava FM 50 – DN 10
velikosti 10022, 10044, 07065
dávkovací hlava FM 65 – DN 10
dávkovací hlava FM 65 – DN 10
dávkovací hlava FM 65 – DN 10
velikosti 07042, 04084, 04120
dávkovací hlava FM 120 – DN 15
dávkovací hlava FM 120 – DN 15
dávkovací hlava FM 120 – DN 15
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
provedení
objednací číslo
PVT
1010541
SST
1010554
SST (se 2 kompl. ventily) 1010555
provedení
objednací číslo
PVT
1010542
SST
1010556
SST (se 2 kompl. ventily) 1010557
provedení
objednací číslo
PVT
1010543
SST
1010558
SST (se 2 kompl. ventily) 1010559
2 - 13
Motorická dávkovací čerpadla
velikosti 12017, 12035, 10050
2.2
Sigma/ 1 - membránová dávkovací čerpadla
Vícevrstvé bezpečnostní membrány čerpadel Sigma/ 1
velikost
objednací číslo
Sigma/ 1 FM 50 (12017, 12035, 10050)
Sigma/ 1 FM 65 (10022, 10044, 07065)
Sigma/ 1 FM 120 (07042, 04084, 04120)
1030114
1030115
1035828
Membrány dávkovacích čerpadel Sigma/ 1 (starší verze)
velikost
objednací číslo
Sigma/ 1 FM 50 (12017, 12035, 10050)
Sigma/ 1 FM 65 (10022, 10044, 07065)
Sigma/ 1 FM 120 (07042, 04084, 04120)
1010279
1010282
1010285
Sady náhradních dílů pro integrovaný pojistný ventil
sada obsahuje dvě tlačné pružiny (Hasteloy C) a čtyři o-kroužky (FMP-A)
velikost
objednací číslo
sada ND pro pojistný ventil 4 bary
sada ND pro pojistný ventil 7 bar
sada ND pro pojistný ventil 10 bar
sada ND pro pojistný ventil 12 bar
PVT/SST
PVT/SST
PVT/SST
PVT/SST
1031199
1031200
1031201
1031202
Elektromotory čerpadel S1Ba
označení
v identifikačním
kódu čerpadla
S
napájení
poznámka
M
N
L1
L2
3F
3F
1F
1F
3F
3F
IP 55
IP 55
střídavý, IP 55
střídavý, IP 55
II2G EEXe II T3
II2G EEXd II CT4
220 – 240 V / 380 - 420 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
230 V ±5 %
115 V±5 %
220 – 240 V / 380 - 420 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
50 Hz
60 Hz
50 / 60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
P1
P2
3F II2G EEXe II T3
3F II2G EEXd II CT4
250 – 280 V / 440 - 480 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
60 Hz
60 Hz
R
3F IP 55
230 / 400 V
50 / 60 Hz
V0
1F IP 55
230 V ±10 %
50 / 60 Hz
0,09 kW
0,09 kW
0,12 kW
0,12 kW
0,12 kW
0,18 kW s PTC termistorem, nastavení otáček 1:5
0,12 kW
0,18 kW s PTC termistorem, nastavení otáček 1:5
0,09 kW s PTC termistorem, nastavení otáček 1:20, s ventilátorem, 1F/230 V
0,18 kW (3F motor se zabudovaným
frekvenčním měničem, jednofázové napájení)
Detailní informace v datovém listu elektromotoru. Zákaznické provedení příruby
elektromotoru nebo zákaznické provedení elektromotoru je dodávané na přání.
Ve smyslu pokynu Ecodesign Directive 2005/32/EC není třeba, aby motory o výkonu nižším jako 0,75 kW a motory navržené pro otáčkovou regulaci splňovaly standard IEC2.
Motorická dávkovací čerpadla
Poznámka pro aplikaci v Ex-zóně:
Po datu 1.7.2003 smí být v prostředí s nebezpečím výbuchu používána pouze čerpadla s odpovídajícím označením dle EC-Ex-RL 94/9. Provedení čerpadla (výbušnost, krytí,..) musí odpovídat danému prostředí nebo být lepší než je dané prostředí.
2 - 14
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.3
Sigma/ 2 - membránová dávkovací čerpadla
2.3.1
Sigma/ 2 - membránová dávkovací čerpadla
®
pk_2_115
Dávkovací čerpadla ProMinent Sigma/ 2 mají robustní kovovou skříň potaženou
ochrannou plastovou vrstvou, v níž jsou uloženy všechny součástí přenášející silová zatížení a navíc jsou čerpadla provedena s vnějším plastovým krytem bránícím
účinkům koroze. Výkony čerpadel jsou v rozsahu od 50 do 420 l/h při maximálním
protitlaku 4 - 16 bar. Výkon čerpadla se nastavuje změnou délky zdvihu membrány
(5 mm) v krocích po 0,5% a to pomocí samosvorného šroubového mechanismu a
stavěcího kolečka.
Přesnost dávkování je lepší jako ± 2 % při opětovném nastavení stejné polohy mechanizmu za předpokladu řádné instalace dávkovacího souboru, a v rozmezí nastavení délky zdvihu 30 – 100 % (viz provozní předpisy čerpadla).
Robustní a korozivzdorné provedení tělesa čerpadla je kombinováno s možností
volby tří velikostí převodovek, dvou velikostí dávkovacích hlav ve dvou materiálových provedeních dávkovacích hlav. V případě čerpadel S2Ca (Sigma Control) lze
čerpadlo regulovat externími impulzy nebo analogovým signálem 0/4 – 20 mA a
adaptovat je přesně na potřebu požadovaného dávkování.
Je doporučeno všechny motory čerpadel chránit odpovídajícím jističem proti přetížení.
Provedení Sigma Basic (S2Ba)
®
Dávkovací čerpadlo ProMinent Sigma Basic je motorické dávkovací čerpadlo bez
®
interního elektronického regulačního zařízení. Čerpadlo ProMinent S2Ba nabízí
škálu pohonů včetně standardního 3-fázového elektromotoru (IP 55) nebo jednofázového pohonu. Tato čerpadla jsou rovněž dodávána v provedení s certifikací
ATEX pro použití v zónách EXe a EXde.
Těleso čerpadla je možno dodat i se speciální přírubou pro elektromotor, takže zákazník může případně použít i svůj vlastní elektromotor.
Provedení Sigma Control (S2Ca)
®
Dávkovací čerpadlo ProMinent Sigma Control (IP 65) vybavené mikroprocesorem
umožňuje provádění rychlé a plynulé změny výkonu dávkování v závislosti na potřebě procesu.
ovládací panel čerpadla S2Ca
pk_2_104_1
Ovládací panel čerpadla má stejnou podobu jako je ovládání u čerpadel gamma/L.
Zvolený způsob řízení čerpadla mikroprocesorem kombinujícím funkci frekvenčního
měniče a digitální změnu zdvihové frekvence čerpadla zajišťuje výbornou přesnost
dávkování čerpadel S2Ca i v oblasti nejnižších výkonů.
Individualizované provozní nastavení je možno velmi snadno provádět pomocí pěti
programovacích tlačítek na vnějším panelu čerpadla. Prosvětlený displej zobrazuje
trvale aktuální provozní režim. Světelná indikace provozního stavu signálkami typu
LED spolu s reléovým výstupem případné poruchové signalizace umožňují sledování provozní situace čerpadla.
Čerpadla mohou být vybavena i rozhraním pro napojení na sběrnici typu PROFI®
BUS nebo plně integrovaným časovačem provozních režimů.
Dávkovací hlava čerpadla je již ve standardním provedení čerpadla osazena vícevrstvou bezpečnostní membránou a vizuální signalizací poruchy membrány.
Membrána je potažena teflonovou vrstvou z obou stran. Takto je zajištěno to, že i v
případě poruchy membrány nepronikne čerpaná kapalina do okolí. Při poruše
membrány pronikne kapalina nejprve mezi jednotlivé vrstvy membrány a tím aktivuje mechanický indikátor nebo alarm prostřednictvím svého čidla. Tento koncept garantuje spolehlivé dávkování – i za velmi kritických provozních podmínek.
Řídící elektronika čerpadla S2Ca umožňuje signál o poruše membrány dále vyhodnocovat a rozhodnout, zda v dávkování pokračovat nebo dávkovací čerpadlo zastavit.
Integrovaný pojistný ventil dávkovací hlavy (B)
P_AC_0212_SW
1.1.2011
Dávkovací hlavu čerpadla je možno dodat i v provedení s integrovaným pojistným
ventilem pro otevírací tlaky 4, 7, 10 a 16 bar. Pojistný ventil chrání čerpadlo proti
přetížení a poškození. Tato volba přináší uživateli významné snížení investičních
nákladů.
Pojistný ventil umožňuje mimo jiné i snadné najetí čerpadla pomocí odvzdušnění
dávkovací hlavy při připojeném pracovním protitlaku.
Katalog ProMinent 2011
2 - 15
Motorická dávkovací čerpadla
Indikace poruchy pracovní membrány (A)
2.3
Sigma/ 2 - membránová dávkovací čerpadla
Technická data
typ
čerpadla
bar
16050 PVT
16050 SST
16090 PVT
16090 SST
16130 PVT
16130 SST
07120 PVT
07120 SST
07220 PVT
07220 SST
04350 PVT
04350 SST
výkon čerpadla
při frekvenci sítě 50 Hz
při maximálním protitlaku
l/h
ml/zd
zd/min
10
16
10
16
10
16
7
7
7
7
4
4
50
48
90
86
130
125
120
120
220
220
350
350
11,4
11,4
11,4
11,4
10,9
10,9
27,4
27,4
27,4
27,4
29,4
29,4
73
73
132
132
198
198
73
73
132
132
198
198
výkon čerpadla
při 60 Hz
při max. protitlaku
l/h
zd/min
60
57
108
103
156**
150**
144
144
264
264
420**
420**
87
87
156
156
200
200
87
87
156
156
232
232
sací
výška
potrubní
přípojky
hmotnost
m v. sl.
povolený
max. tlak
v sání
bar
G - DN
přibl. kg
7
7
7
7
7
7
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1“ - 15
1“ - 15
1“ - 15
1“ - 15
1“ - 15
1“ - 15
1½“ -25*
1½“ -25*
1½“ -25*
1½“ -25*
1½“ -25*
1½“ -25*
15
20
15
20
15
20
16
24
16
24
16
24
*
Čerpadla o velikosti 07120, 07220 a 04350 jsou osazena ventily o vnitřní jmenovité světlosti DN 25 (G 1½“). Protože však světlost
DN 20 je naprosto dostatečná pro dopravní množství těchto čerpadel, jsou vnější závitové přípojky ventilů těchto čerpadel provedeny jako DN 20. To znamená, že všechna příslušenství pro tato čerpadla je třeba volit v nominální světlosti DN 20.
**
Pro parametry čerpadel S2Ca platí údaje uvedené ve sloupci pro 60 Hz (to proto, že i při napájení 50 Hz je interní frekvence obvodů
v čerpadle konvertována na 60 Hz), avšak maximální počet zdvihů je omezen na 200 zd/min.
Materiálová provedení dávkovacích hlav
označení
PVT
SST
dávkovací hlava
PVDF
nerez 1.4571 / 1.4404
sací / výtlačný ventil
PVDF
nerez 1.4581
těsnění
PTFE
PTFE
kuličky
keramika *
nerez 1.4401
integrovaný poj. ventil
PVDF / FPM nebo EPDM
nerez / FPM nebo EPDM
pro typy 07120, 07220, 04350
Regulační možnosti čerpadel Sigma (S2Ba)
Servomotor nastavení délky zdvihu membrány
Servomotor pro automatické nastavování délky zdvihu membrány v krocích 1 %
délky zdvihu za 1 vteřinu, zpětněvazební signálový potenciometr 1 kΩ, krytí IP 54
Servosystém nastavení délky zdvihu obsahuje servomotor a integrovaný regulátor
řízený analogovým signálem. Vstupní signál 0/4 – 20 mA odpovídá délce nastavení
zdvihu 0 – 100 %. Možnost přepínaní na manuální ovládání na místě nebo dálkové
ovládání signálem. Mechanická indikace polohy nastavení a analogový výstup 0/4 –
20 mA pro dálkový přenos hodnoty polohy nastavení.
Elektromotor pro otáčkovou regulaci se zabudovaným frekvenčním
měničem (viz identifikační kód označování, písmeno V)
Motorická dávkovací čerpadla
Napájení 1 fázové, 230 V, 50/60 Hz, 0,37 kW
Externí regulace signálem 0/4 – 20 mA (pk_2_103)
pk_2_103
Systém pro otáčkovou regulaci v kovové skříni (viz identifikační kód
označování, písmeno Z)
Systém pro otáčkovou regulaci zahrnuje samostatný frekvenční měnič a elektromotor pro otáčkovou regulaci 0,37 kW.
Poznámka pro aplikaci v Ex-zóně:
Po datu 1.7.2003 smí být v prostředí s nebezpečím výbuchu používána pouze čerpadla s odpovídajícím označením dle EC-Ex-RL 94/9. Provedení čerpadla (výbušnost, krytí,...) musí odpovídat danému prostředí nebo být lepší než je dané prostředí.
2 - 16
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.3
Sigma/ 2 - membránová dávkovací čerpadla
2.3.2
Identifikační kód označování čerpadel Sigma/ 2 Basic (S2Ba)
HM
hlavní jednotka, membránové čerpadlo
typ čerpadla *
16050 16 bar
50 l/h
16130
16 bar
130 l/h
07220
7 bar
220 l/h
16090 16 bar
90 l/h
07120
7 bar
120 l/h
04350
4 bary
350 l/h
materiálové provedení dávkovací hlavy
PV PVDF
SS nerez
materiál těsnění
T PTFE - teflon
typ pracovní membrány
S vícevrstvá membrána s vizuálním indikátorem poruchy
A vícevrstvá membrána s kontaktní signalizací poruchy
H membrána pro čerpadlo se sanitovatelnou dávkovací hlavou
provedení dávkovací hlavy
0 ventily bez ventilových pružin
1 ventily se 2 pružinami 0,1 bar, Hastelloy C
4** s integrovaným pojistným ventilem, ventily bez pružin, těsnění FPM
5** s integrovaným pojistným ventilem, ventily s pružinami, těsnění FPM
6** s integrovaným pojistným ventilem, ventily bez pružin, těsnění EPDM
7** s integrovaným pojistným ventilem, ventily s pružinami, těsnění EPDM
H sanitovatelná dávkovací hlava s potrubním připojením Tri-clamp
připojení potrubí
0 standardní – ventily s vnějšími závity
1 spojovací matice a potrubní koncovka PVC
2 spojovací matice a potrubní koncovka PP
3 spojovací matice a potrubní koncovka PVDF
4 spojovací matice a potrubní koncovka nerez
7 spojovací matice a hadicový nástavec PVDF
8 spojovací matice a hadicový nástavec nerez
9 spojovací matice a přivařovací potrubní nerezová koncovka
verze
®
0 s logem ProMinent
®
1 bez loga ProMinent
M modifikace
provedení elektromotoru
S 3 fázový, 230V/400V, 50/60 Hz, 0,25 kW
M 1 fázový, 230V, 50/60 Hz, 0,18 kW
N 1 fázový, 115V, 60 Hz, 0,18 kW
L 3 fáz., 230V/400V, 50 Hz (Exe, Exde)
P 3 fáz., 230V/400V, 60 Hz (Exe, Exde)
R 3 fáz. pro otáčkovou regulaci, 230V/400V, 0,37 kW
V(0) motor s integr. frekv. měničem, 230V/50Hz, napájení 1fáz.
Z motor + frekv. měnič, nap. 1 fáz. 230V, 50/60 Hz
1 bez motoru, příruba B 14, velikost 71 dle DIN
2 bez motoru, příruba C 56 (NEMA)
3 bez motoru, příruba B 5, velikost 63 dle DIN
krytí
0 IP 55
1 Exe provedení (ATEX – T3)
2 Exde provedení (ATEX - T4)
čidlo provedených zdvihů
0 bez čidla zdvihů
2 reléový výstup - taktovací
3 čidlo v provedení pro výbušné prostředí
nastavení délky zdvihu
0 manuální
1 servomotor 230V, 50/60 Hz
2 servomotor 115V, 50/60 Hz
3 servosystém 0 – 20mA, 230V
4 servosystém 4 – 20mA, 230V
5 servosystém 0 – 20mA, 115V
6 servosystém 4 – 20mA, 115V
* (číslice 1+2 = protitlak v barech, číslice 3 - 5 = dopravní množství (l/hod)
** ve standard. provedení s hadicovým nástavcem. Závitové zakončení na přání.
Na přání jsou dodávána čerpadla v provedení se sanitovatelnou nerezovou dávkovací hlavou (certifikace EHEDG).
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
2 - 17
Motorická dávkovací čerpadla
S2Ba Sigma/ 2 Basic, verze a
2.3
Sigma/ 2 - membránová dávkovací čerpadla
2.3.3
Identifikační kód označování čerpadel Sigma/ 2 Control (S2Ca)
S2Ca Sigma/ 2 Control, verze a
Motorická dávkovací čerpadla
HM
membránové čerpadlo
typ čerpadla *
16050 16 bar
60 l/h
16130
16 bar
130 l/h
07220
7 bar
264 l/h
16090 16 bar
108 l/h
07120
7 bar
144 l/h
04350
4 bary
350 l/h
materiálové provedení dávkovací hlavy
PVT PVDF, těsnění teflon
SST nerez, těsnění teflon
typ pracovní membrány
S vícevrstvá membrána s vizuálním indikátorem poruchy
A vícevrstvá membrána s kontaktní signalizací poruchy
B vícevrstvá membrána se signalizací poruchy- čerpadlo vysílá alarm
H membrána pro čerpadlo se sanitovatelnou dávkovací hlavou
provedení dávkovací hlavy
0 ventily bez ventilových pružin
1 ventily se 2 ventilovými pružinami 0,1 bar, Hastelloy C4
4** s integrovaným pojistným ventilem, ventily bez pružin, těsnění FPM
5** s integrovaným pojistným ventilem, ventily s pružinami, těsnění FPM
6** s integrovaným pojistným ventilem, ventily bez pružin, těsnění EPDM
7** s integrovaným pojistným ventilem, ventily s pružinami, těsnění EPDM
H sanitovatelná dávkovací hlava s potrubním připojením Tri-clamp
připojení potrubí
0 standardní – ventily s vnějšími závity
1 spojovací matice a potrubní koncovka PVC
2 spojovací matice a potrubní koncovka PP
3 spojovací matice a potrubní koncovka PVDF
4 spojovací matice a potrubní koncovka nerez
7 spojovací matice a hadicový nástavec PVDF
8 spojovací matice a hadicový nástavec nerez
9 spojovací matice a přivařovací potrubní nerezová koncovka
verze
®
®
0 s logem ProMinent
1
bez loga ProMinent
elektrické napájení
U 1 fázové, 100 - 230 V ±10%, 50/60 Hz
přívodní šňůra
A 2m Evropa
C
2m Austrálie
B 2m Švýcarsko
D
2m USA
reléový výstup
0 bez releového výstupu
1 relé signalizace poruchy, rozpíná (NC), 230V-2A
3 relé signalizace poruchy, spíná (NO), 230V-2A
4 jako 1 + taktovací relé, 2xNO kontakt 24V- 100mA
5 jako 3 + taktovací relé, 2xNO kontakt 24V - 100mA
A 2 rel. výst. (porucha, odpojení), 2xNO, 24V - 100mA
C jako 1 + 4-20 mA, 1xNO kontakt 24V - 100mA
F výkonové relé, spíná (NO), 230V-8A
ovládání
0 manuální + pulzní kontakt s multiplikací
1 jako 0 + analog
4 jako 0 + procesní časovač
5 jako 1 + procesní časovač
®
R*** jako 1 + Profibus DP, M 12
C*** jako 1 + CANopen
přístupový kód
0 bez blokovacího přístup. kódu
1 s blokovacím přístupovým kódem
2 jako 0 + zpráva v příp. manual. stop
3 jako 1 + zpráva v příp. manual. stop
monitor dávkování
0 vstup pro pulzní signál
nastavení délky zdvihu
0 manuální
C manuální + kalibrace
(číslice 1+2 = protitlak v barech, číslice 3 - 5 = dopravní množství (l/hod)
** ve standard. provedení s hadicovým nástavcem. Závitové zakončení na přání.
®
*** pro volbu Profibus a CANopen nelze volit reléový výstup
2 - 18
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.3
2.3.4
Sigma/ 2 - membránová dávkovací čerpadla
Doporučené sady náhradních dílů, náhradní membrány
Doporučená sada náhradních dílů obsahuje:
pro provedení PVT
1 ks membrána, 1 ks sací ventil kompletní, 1 ks výtlačný ventil kompletní, 2 ks ventilová kulička, 1 sada těsnění (EPDM, FPM-B), 2 ks ventilových sedel, 2 ks podložka kuličky, 4 ks tvarového kompozitního těsnění
pro provedení SST
1 ks membrána, 2 ks ventilová kulička, 2 ks podložka kuličky, 4 ks tvarového kompozitního těsnění
Sady náhradních dílů Sigma/ 2 - pro provedení s vícevrstvou membránou
velikosti 16050, 16090, 16130
12050, 12090, 12130
provedení
dávkovací hlava FM 130 – DN 15
dávkovací hlava FM 130 – DN 15
dávkovací hlava FM 130 – DN 15
velikosti 07120, 07220, 04350
objednací číslo
PVT
1035951
SST
1035957
SST (se 2 kompl. ventily) 1035954
provedení
dávkovací hlava FM 350 – DN 25
dávkovací hlava FM 350 – DN 25
dávkovací hlava FM 350 – DN 25
objednací číslo
PVT
1035953
SST
1035960
SST (se 2 kompl. ventily) 1035959
Sady náhradních dílů Sigma/ 2 - pro starší provedení s dvojitou
membránou
velikosti 16050, 16090, 16130
12050, 12090, 12130
provedení
dávkovací hlava FM 130 – DN 15
dávkovací hlava FM 130 – DN 15
dávkovací hlava FM 130 – DN 15
velikosti 07120, 07220, 04350
objednací číslo
PVT
SST
SST (se 2 kompl. ventily)
provedení
dávkovací hlava FM 350 – DN 25
dávkovací hlava FM 350 – DN 25
dávkovací hlava FM 350 – DN 25
740324
740326
740328
objednací číslo
PVT
SST
SST (se 2 kompl. ventily)
740325
740327
740329
Vícevrstvé bezpečnostní membrány čerpadel Sigma/ 2 (standard)
objednací číslo
Sigma/ 2 FM 130 (16050, 16090, 16130)
Sigma/ 2 FM 350 (07120, 07220, 04350)
1029771
1033422
Membrány dávkovacích čerpadel Sigma/ 2 (starší verze)
velikost
Sigma/ 2 FM 130 (16050, 16090, 16130)
Sigma/ 2 FM 350 (07120, 07220, 04350)
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
objednací číslo
792495
792496
2 - 19
Motorická dávkovací čerpadla
velikost
2.3
Sigma/ 2 - membránová dávkovací čerpadla
Sady náhradních dílů pro integrovaný pojistný ventil
sada obsahuje dvě tlačné pružiny (Hasteloy C) a čtyři o-kroužky (FMP-A)
velikost
objednací číslo
sada ND pro pojistný ventil 4 bary
sada ND pro pojistný ventil 7 bar
sada ND pro pojistný ventil 10 bar
sada ND pro pojistný ventil 16 bar
PVT/SST
PVT/SST
PVT
SST
1031199
1031200
1031201
1031203
Převodovkový olej
množství
převodovkový olej Mobilgear 634 VG 460
objednací číslo
1 litr
1004542
Elektromotory čerpadel S2Ba
označení
v identifikačním
kódu čerpadla
S
napájení
poznámka
M
N
L1
L2
3F
3F
1F
1F
3F
3F
IP 55
IP 55
střídavý, IP 55
střídavý, IP 55
II2G EEXe II T3
II2G EEXd II CT4
220 – 240 V / 380 - 420 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
230 V ±5 %
115 V±5 %
220 – 240 V / 380 - 420 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
50 Hz
60 Hz
50 / 60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
P1
P2
3F II2G EEXe II T3
3F II2G EEXd II CT4
250 – 280 V / 440 - 480 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
60 Hz
60 Hz
R
3F IP 55
230 / 400 V
50 / 60 Hz
V0
1F IP 55
230 V ±5 %
50 / 60 Hz
0,25 kW
0,25 kW
0,18 kW
0,18 kW
0,18 kW
0,18 kW s PTC termistorem, nastavení otáček 1:5
0,18 kW
0,21 kW s PTC termistorem, nastavení otáček 1:5
0,37 kW s PTC termistorem, nastavení otáček 1:20 (s ventilátorem, 1F/230 V)
0,37 kW (3F motor se zabudovaným
frekvenčním měničem, jednofázové napájení)
Datový list motoru na vyžádání.
Speciální motory nebo speciální příruby motoru na vyžádání.
Ve smyslu pokynu Ecodesign Directive 2005/32/EC není třeba, aby motory o výkonu nižším jako 0,75 kW a motory navržené pro otáčkovou regulaci splňovaly standard IEC2.
Motorická dávkovací čerpadla
Poznámka pro aplikaci v Ex-zóně:
Po datu 1.7.2003 smí být v prostředí s nebezpečím výbuchu používána pouze čerpadla s odpovídajícím označením dle EC-Ex-RL 94/9. Provedení čerpadla (výbušnost, krytí,...) musí odpovídat danému prostředí nebo být lepší než je dané prostředí.
2 - 20
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.4
Sigma/ 3 - membránová dávkovací čerpadla
2.4.1
Sigma/ 3 - membránová dávkovací čerpadla
®
pk_2_071
Dávkovací čerpadla ProMinent Sigma/ 3 mají robustní kovovou skříň potaženou
ochrannou plastovou vrstvou, v níž jsou uloženy všechny součástí přenášející silová zatížení a navíc jsou čerpadla provedena s vnějším plastovým krytem bránícím
účinkům koroze. Výkony čerpadel jsou v rozsahu od 145 do 1030 l/h při maximálním protitlaku 12 – 4 bar. Výkon čerpadla se nastavuje změnou délky zdvihu membrány (6 mm) v krocích po 0,5% a to pomocí samosvorného šroubového mechanismu a stavěcího kolečka.
Přesnost dávkování je lepší jako ±2 % při opětovném nastavení stejné polohy mechanizmu za předpokladu řádné instalace dávkovacího souboru, a v rozmezí nastavení délky zdvihu 30 – 100 % (viz provozní předpisy čerpadla).
Robustní a korozivzdorné provedení tělesa čerpadla je kombinováno s možností
volby tří velikostí převodovek, dvou velikostí dávkovacích hlav ve dvou materiálových provedeních dávkovacích hlav. V případě čerpadel S2Ca (Sigma Control) lze
čerpadlo regulovat externími impulzy nebo analogovým signálem 0/4 – 20 mA a
adaptovat je přesně na potřebu požadovaného dávkování.
Je doporučeno všechny motory čerpadel chránit odpovídajícím jističem proti přetížení.
Provedení Sigma Basic (S3Ba)
®
Dávkovací čerpadlo ProMinent Sigma Basic je motorické dávkovací čerpadlo bez
®
interního elektronického regulačního zařízení. Čerpadlo ProMinent S3Ba nabízí
škálu pohonů včetně standardního 3 fázového elektromotoru (IP 55) nebo jednofázového pohonu. Tato čerpadla jsou rovněž dodávána v provedení s certifikací
ATEX pro použití v zónách EXe a EXde.
Těleso čerpadla je možno dodat i se speciální přírubou pro elektromotor, takže zákazník může případně použít i svůj vlastní elektromotor.
Provedení Sigma Control (S3Ca)
®
Dávkovací čerpadlo ProMinent Sigma Control (IP 65) vybavené mikroprocesorem
umožňuje provádění rychlé a plynulé změny výkonu dávkování v závislosti na potřebě procesu.
ovládací panel čerpadla S3Ca
pk_2_104_2
Ovládací panel čerpadla má stejnou podobu jako je ovládání u čerpadel gamma/L.
Zvolený způsob řízení čerpadla mikroprocesorem kombinujícím funkci frekvenčního
měniče a digitální změny zdvihové frekvence čerpadla zajišťuje výbornou přesnost
dávkování čerpadel S3Ca i v oblasti nejnižších výkonů.
Individualizované provozní nastavení je možno velmi snadno provádět pomocí pěti
programovacích tlačítek na vnějším panelu čerpadla. Prosvětlený displej zobrazuje
trvale aktuální provozní režim. Světelná indikace provozního stavu signálkami typu
LED spolu s reléovým výstupem případné poruchové signalizace umožňují sledování provozní situace čerpadla.
Čerpadla mohou být vybavena i rozhraním pro napojení na sběrnici typu PROFI®
BUS nebo plně integrovaným časovačem provozních režimů.
Dávkovací hlava čerpadla je již ve standardním provedení čerpadla osazena vícevrstvou bezpečnostní membránou a vizuální signalizací poruchy membrány.
Membrána je potažena teflonovou vrstvou z obou stran. Takto je zajištěno to, že i v
případě poruchy membrány nepronikne čerpaná kapalina do okolí. Při poruše
membrány pronikne kapalina nejprve mezi jednotlivé vrstvy membrány a tím aktivuje mechanický indikátor nebo alarm prostřednictvím svého čidla. Tento koncept garantuje spolehlivé dávkování – i za velmi kritických provozních podmínek.
Řídící elektronika čerpadla S3Ca umožňuje signál o poruše membrány dále vyhodnocovat a rozhodnout, zda v dávkování pokračovat nebo dávkovací čerpadlo zastavit.
Integrovaný pojistný ventil dávkovací hlavy (B)
P_AC_0212_SW
1.1.2011
Dávkovací hlavu čerpadla je možno dodat i v provedení s integrovaným pojistným
ventilem pro otevírací tlaky 4, 7, 10 a 12 bar. Pojistný ventil chrání čerpadlo proti
přetížení a poškození. Tato volba přináší uživateli významné snížení investičních
nákladů.
Pojistný ventil umožňuje mimo jiné i snadné najetí čerpadla pomocí odvzdušnění
dávkovací hlavy při připojeném pracovním protitlaku.
Katalog ProMinent 2011
2 - 21
Motorická dávkovací čerpadla
Indikace poruchy pracovní membrány (A)
2.4
Sigma/ 3 - membránová dávkovací čerpadla
Technická data Sigma/ 3
velikost
čerpadla
bar
120145 PVT
120145 SST
120190 PVT
120190 SST
120270 PVT
120270 SST
120330 PVT*
120330 SST*
070410 PVT
070410 SST
070580 PVT
070580 SST
040830 PVT
040830 SST
041030 PVT*
041030 SST*
*
výkon čerpadla
při frekvenci sítě 50 Hz
při maximálním protitlaku
l/h
ml/zd
zd/min
10
12
10
12
10
12
10
12
7
7
7
7
4
4
4
4
145
145
190
190
270
270
330
330
410
410
580
580
830
830
1030
1030
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
95,1
95,1
95,1
95,1
95,1
95,1
95,1
95,1
72
72
103
103
144
144
180
180
72
72
103
103
144
144
180
180
výkon čerpadla
při 60 Hz
při max. protitlaku
l/h
zd/min
174
174
228
228
324
324
492
492
696
696
1000
1000
-
sací
výška
potrubní
přípojky
hmotnost
m v. sl.
povolený
max. tlak
v sání
bar
G - DN
přibl. kg
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1½“ – 25
1½“ – 25
1½“ – 25
1½“ – 25
1½“ – 25
1½“ – 25
1½“ – 25
1½“ – 25
2“ – 32
2“ – 32
2“ – 32
2“ – 32
2“ – 32
2“ – 32
2“ – 32
2“ – 32
22
26
22
26
22
26
22
26
24
29
24
29
24
29
24
29
86
86
124
124
173
173
86
86
124
124
173
173
-
vyráběno pouze v provedení S3Ba
Pro parametry čerpadel S3Ca platí údaje uvedené ve sloupci pro 60 Hz (to proto, že i při napájení 50 Hz je interní frekvence obvodů
v čerpadle konvertována na 60 Hz).
Materiálová provedení dávkovacích hlav
kuličkové ventily DN 25
označení
těsnění
kuličky
sedla
těsnění
PVT
PVDF
PTFE
sklo
PTFE
PTFE
PTFE
nerez
1.4401
PTFE
PTFE
SST
*
destičkové ventily DN 32
dávkovací
hlava / ventily
nerez 1.4404
destičky
keramika /
Hast. C + CTFE*
nerez
1.4401 + Hast. C
sedla
PTFE
PTFE
integrovaný
pojistný ventil
PVDF / FPM nebo
EPDM
nerez / FPM nebo
EPDM
ventilové pružinky jsou potaženy materiálem CTFE (podobná chemická odolnost jako PTFE)
Regulační možnosti čerpadel Sigma Basic (S3Ba)
Servomotor nastavení délky zdvihu membrány
Motorická dávkovací čerpadla
Servomotor pro automatické nastavování délky zdvihu membrány v krocích 1 %
délky zdvihu za 1 vteřinu, zpětněvazební signálový potenciometr 1 kΩ, krytí IP 54
Servosystém nastavení délky zdvihu obsahuje servomotor a integrovaný regulátor
řízený analogovým signálem. Vstupní signál 0/4 – 20 mA odpovídá délce nastavení
zdvihu 0 – 100 %. Možnost přepínaní na manuální ovládání na místě nebo dálkové
ovládání signálem. Mechanická indikace polohy nastavení a analogový výstup 0/4 –
20 mA pro dálkový přenos hodnoty polohy nastavení.
Elektromotor pro otáčkovou regulaci se zabudovaným frekvenčním
měničem (viz identifikační kod označování, písmeno V)
Napájení 1 fázové, 230 V, 50/60 Hz, 0,55 kW
Externí regulace signálem 0/4 – 20 mA (pk_2_103)
Systém pro otáčkovou regulaci v kovové skříni (viz identifikační kód
označování, písmeno Z)
pk_2_103
Systém pro otáčkovou regulaci zahrnuje samostatný frekvenční měnič a elektromotor pro otáčkovou regulaci 0,55 kW
2 - 22
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
Sigma/ 3 - membránová dávkovací čerpadla
2.4.2
Identifikační kód označování čerpadel Sigma/ 3 Basic (S3Ba)
S3Ba Sigma/ 3 Basic, verze a
H hlavní jednotka, membránové čerpadlo
typ čerpadla *
120145 12 bar
145 l/h
070410
7 bar
410 l/h
120190 12 bar
190 l/h
070580
7 bar
580 l/h
120270 12 bar
270 l/h
040830
4 bary
830 l/h
120330 12 bar
330 l/h
041030*
4 bary
1030 l/h
materiálové provedení dávkovací hlavy
PV PVDF
SS nerez
materiál těsnění
T PTFE - teflon
typ pracovní membrány
S vícevrstvá membrána s vizuálním indikátorem poruchy
A vícevrstvá membrána s kontaktní signalizací poruchy
H membrána pro čerpadlo se sanitovatelnou dávkovací hlavou
provedení dávkovací hlavy
0 ventily bez ventilových pružin
1 ventily se 2 pružinami 0,1 bar, Hastelloy C
4 s integrovaným pojistným ventilem, ventily bez pružin, těsnění FPM
5 s integrovaným pojistným ventilem, ventily s pružinami, těsnění FPM
6 s integrovaným pojistným ventilem, ventily bez pružin, těsnění EPDM
7 s integrovaným pojistným ventilem, ventily s pružinami, těsnění EPDM
H sanitovatelná dávkovací hlava s potrubním připojením Tri-clamp
připojení potrubí
0 standardní – ventily s vnějšími závity
1 spojovací matice a potrubní koncovka PVC
2 spojovací matice a potrubní koncovka PP
3 spojovací matice a potrubní koncovka PVDF
4 spojovací matice a potrubní koncovka nerez
7 spojovací matice a hadicový nástavec PVDF
8 spojovací matice a hadicový nástavec nerez
9 spojovací matice a přivařovací potrubní nerezová koncovka
verze
®
0 s logem ProMinent
®
1 bez loga ProMinent
M modifikace
provedení elektromotoru
S 3 fázový, 230V/400V, 50/60 Hz, 0,37 kW
M 1 fázový, 230V, 50/60 Hz, 0,55 kW
N 1 fázový, 115V, 60 Hz, 0,55 kW
L 3 fáz., 230V/400V, 50 Hz (Exe, Exde)
P 3 fáz., 230V/400V, 60 Hz (Exe, Exde)
R 3 fáz. pro otáčkovou regulaci, 230V/400V, 0,55 kW
V(0) motor se zabudovaným frekvenčním měničem
V(2) motor se zabudovaným frekvenčním měničem (Exde)
Z motor + frekv. měnič, nap. 1 fáz. 230V, 50/60 Hz
1 bez motoru, příruba B 5, velikost 80 dle DIN
2 bez motoru, příruba C 56(NEMA)
3 bez motoru, příruba B 5, velikost 71 dle DIN
krytí
0 IP 55
1 Exe provedení (ATEX – T3)
2 Exde provedení (ATEX - T4)
čidlo provedených zdvihů
0 bez čidla zdvihů
2 reléový výstup - taktovací
3 čidlo v provedení pro výbušné prostředí
nastavení délky zdvihu
0 manuální
1 servomotor 230V, 50/60 Hz
2 servomotor 115V, 50/60 Hz
3 servosystém 0 – 20mA, 230V
4 servosystém 4 – 20mA, 230V
5 servosystém 0 – 20mA, 115V
6 servosystém 4 – 20mA, 115V
* (číslice 1+2 = protitlak v barech, číslice 3 - 5 = dopravní množství (l/hod)
Na přání jsou dodávána čerpadla v provedení se sanitovatelnou nerezovou dávkovací hlavou (certifikace EHEDG).
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
2 - 23
Motorická dávkovací čerpadla
2.4
Motorická dávkovací čerpadla
2.4
Sigma/ 3 - membránová dávkovací čerpadla
2.4.3
Identifikační kód označování čerpadel Sigma/ 3 Control (S3Ca)
S3Ca Sigma/ 3 Control, verze a
H hlavní jednotka, membránové čerpadlo
velikost čerpadla *
120145 12 bar
174 l/h
070410
7 bar
492 l/h
120190 12 bar
228 l/h
070580
7 bar
696 l/h
120270 12 bar
324 l/h
040830
4 bary
1000 l/h
materiálové provedení dávkovací hlavy
PVT PVDF, těsnění teflon
SST nerez, těsnění teflon
typ pracovní membrány
S vícevrstvá membrána s vizuálním indikátorem poruchy
A vícevrstvá membrána s kontaktní signalizací poruchy
B vícevrstvá membrána se signalizací poruchy- čerpadlo vysílá alarm
H membrána pro čerpadlo se sanitovatelnou dávkovací hlavou
provedení dávkovací hlavy
0 ventily bez ventilových pružin
1 ventily se 2 ventilovými pružinami 0,1 bar, Hastelloy C4 (standard pro DN 32)
4 s integrovaným pojistným ventilem, ventily bez pružin, těsnění FPM
5 s integrovaným pojistným ventilem, ventily s pružinami, těsnění FPM
6 s integrovaným pojistným ventilem, ventily bez pružin, těsnění EPDM
7 s integrovaným pojistným ventilem, ventily s pružinami, těsnění EPDM
H sanitovatelná dávkovací hlava s potrubním připojením Tri-clamp
připojení potrubí
0 standardní – ventily s vnějšími závity
1 spojovací matice a potrubní koncovka PVC
2 spojovací matice a potrubní koncovka PP
3 spojovací matice a potrubní koncovka PVDF
4 spojovací matice a potrubní koncovka nerez
7 spojovací matice a hadicový nástavec PVDF
8 spojovací matice a hadicový nástavec nerez
9 spojovací matice a přivařovací potrubní nerezová koncovka
verze
®
0 s logem ProMinent
®
1 bez loga ProMinent
elektrické napájení
W 1 fázové, 115 - 230 V ±10%, 50/60 Hz
přívodní šňůra
A 2m Evropa
C
2m Austrálie
B 2m Švýcarsko
D
2m USA
reléový výstup
0 bez releového výstupu
1 relé signalizace poruchy, rozpíná (NC), 230V-2A
3 relé signalizace poruchy, spíná (NO), 230V-2A
4 jako 1 + taktovací relé, 2xNO kontakt 24V- 100mA
5 jako 3 + taktovací relé, 2xNO kontakt 24V - 100mA
A 2 rel. výst. (porucha, odpojení), 2xNO, 24V - 100mA
C jako 1 + 4-20 mA, 1xNO kontakt 24V - 100mA
F výkonové relé, spíná (NO), 230V-8A
ovládání
0 manuální + pulzní kontakt s multiplikací
1 jako 0 + analog
4 jako 0 + procesní časovač
5 jako 1 + procesní časovač
®
R** jako 1 + Profibus DP, M 12
C** jako 1 + CANopen
přístupový kód
0 bez blokovacího přístup. kódu
1 s blokovacím přístupovým kódem
2 jako 0 + zpráva v příp. manual. stop
3 jako 1 + zpráva v příp. manual. stop
monitor dávkování
0 vstup pro pulzní signál
nastavení délky zdvihu
0 manuální
C manuální + kalibrace
* číslice 1+2 = protitlak v barech, číslice 3 - 5 = dopravní množství (l/h)
®
** pro volbu Profibus DP nelze volit reléový výstup
Na přání jsou dodávána čerpadla v provedení se sanitovatelnou nerezovou dávkovací hlavou (certifikace EHEDG).
2 - 24
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.4
2.4.4
Sigma/ 3 - membránová dávkovací čerpadla
Doporučené sady náhradních dílů, náhradní membrány
Doporučená sada náhradních dílů obsahuje:
pro provedení PVT
1 ks membrána, 1 ks sací ventil kompletní, 1 ks výtlačný ventil kompletní, 2 ks ventilová kulička, 1 sada těsnění (EPDM, FPM-B), 2 ks ventilových sedel, 2 ks podložka kuličky, 4 ks tvarového kompozitního těsnění
pro provedení SST
1 ks membrána, 2 ks ventilová kulička, 2 ks podložka kuličky, 4 ks tvarového kompozitního těsnění
Sady náhradních dílů Sigma/ 3 - pro provedení s vícevrstvou membránou
velikosti 120145, 120190,
120270, 120330,
dávkovací hlava FM 330 – DN 25
dávkovací hlava FM 330 – DN 25
dávkovací hlava FM 330 – DN 25
velikosti 070410, 070580
040830, 041030
dávkovací hlava FM 1000 – DN 32
dávkovací hlava FM 1000 – DN 32
dávkovací hlava FM 1000 – DN 32
provedení
objednací číslo
PVT
1034678
SST
1034679
SST (se 2 kompl. ventily) 1034680
provedení
objednací číslo
PVT
1034681
SST
1034682
SST (se 2 kompl. ventily) 1034683
Sady náhradních dílů Sigma/ 3 - pro starší provedení s dvojitou
membránou
velikosti 120145, 120190,
120270, 120330,
dávkovací hlava FM 330 – DN 25
dávkovací hlava FM 330 – DN 25
dávkovací hlava FM 330 – DN 25
velikosti 070410, 070580
040830, 041030
dávkovací hlava FM 1000 – DN 32
dávkovací hlava FM 1000 – DN 32
dávkovací hlava FM 1000 – DN 32
provedení
objednací číslo
PVT
1005308
SST
1005310
SST (se 2 kompl. ventily) 1005312
provedení
objednací číslo
PVT
1020032
SST
1005311
SST (se 2 kompl. ventily) 1005313
Vícevrstvé bezpečnostní membrány čerpadel Sigma/ 3 (standard)
objednací číslo
Sigma/ 3 FM 330 (120145, 120190, 120270, 120330)
Sigma/ 3 FM 1000 (070410, 070580, 040830, 041030)
1029604
1029603
Membrány dávkovacích čerpadel Sigma/ 3 (starší verze)
velikost
Sigma/ 3 FM 330 (120145, 120190, 120270, 120330)
Sigma/ 3 FM 1000 (070410, 070580, 040830, 041030)
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
objednací číslo
1004604
1002835
2 - 25
Motorická dávkovací čerpadla
velikost
2.4
Sigma/ 3 - membránová dávkovací čerpadla
Sady náhradních dílů pro integrovaný pojistný ventil
sada obsahuje dvě tlačné pružiny (Hasteloy C) a čtyři o-kroužky (FMP-A)
velikost
objednací číslo
sada ND pro pojistný ventil 4 bary
sada ND pro pojistný ventil 7 bar
sada ND pro pojistný ventil 10 bar
sada ND pro pojistný ventil 12 bar
PVA/SSA
PVA/SSA
PVA
SSA
1031204
1031205
1031201
1031202
Převodovkový olej
množství
převodovkový olej Mobilgear 634 VG 460
objednací číslo
1 litr
1004542
Elektromotory čerpadel S3Ba
označení
v identifikačním
kódu čerpadla
S
napájení
poznámka
M
N
L1
L2
3F
3F
1F
1F
3F
3F
IP 55
IP 55
střídavý, IP 55
střídavý, IP 55
II2G EEXe II T3
II2G EEXd II CT4
220 – 240 V / 380 - 420 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
230 V ±5 %
115 V±5 %
220 – 240 V / 380 - 420 V
220 – 240 V / 380 - 420 V
50 Hz
60 Hz
50 / 60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
P1
P2
3F II2G EEXe II T3
3F II2G EEXd II CT4
250 – 280 V / 440 - 480 V
250 – 280 V / 440 - 480 V
60 Hz
60 Hz
R
3F IP 55
230 / 400 V
50 / 60 Hz
V0
1F IP 55
230 V ±5 %
50 / 60 Hz
V2
3F II2G EEXd II CT4
400 V ±10 %
50 / 60 Hz
0,37 kW
0,37 kW
0,55 kW
0,55 kW
0,37 kW
0,37 kW s PTC termistorem, nastavení otáček 1:5
0,37 kW
0,37 kW s PTC termistorem, nastavení otáček 1:5
0,55 kW s PTC termistorem, nastavení otáček 1:20, s ventilátorem, 1F/230 V
0,55 kW (3F motor se zabudovaným
frekvenčním měničem, jednofázové napájení)
0,55 kW (EX motor se zabudovaným
frekvenčním měničem)
Datový list motoru na vyžádání.
Speciální motory nebo speciální příruby motoru na vyžádání.
Ve smyslu pokynu Ecodesign Directive 2005/32/EC není třeba, aby motory o výkonu nižším jako 0,75 kW a motory navržené pro otáčkovou regulaci splňovaly standard IEC2.
Motorická dávkovací čerpadla
Poznámka pro aplikaci v Ex-zóně:
Po datu 1.7.2003 smí být v prostředí s nebezpečím výbuchu používána pouze čerpadla s odpovídajícím označením dle EC-Ex-RL 94/9. Provedení čerpadla (výbušnost, krytí,...) musí odpovídat danému prostředí nebo být lepší než je dané prostředí.
2 - 26
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
2.5.1
Sací ventily
Pro instalaci na počátek sacího potrubí, slouží jako zpětná klapka zabraňující samovolnému vyprázdnění potrubí a jako ochrana čerpadla před nečistotami. Obsahuje kuličkový ventil a sítko. Doporučuje se volit stejné materiálové provedení ventilu jako je dávkovací hlava čerpadla. Převlečné matice, hadicové koncovky a těsnění
jsou součástí dodávky ventilů velikostí DN 10 a DN 15.
Důležité: sací ventily nelze považovat za uzavírací armatury.
Sací ventily v provedení PPE
těleso z PP (polypropylen), těsnění EPDM, se sítkem a kuličkovým ventilem
typ
G
B
Ø D2
A
Ø D1
objednací číslo
DN 10*
DN 15*
DN 20
DN 25
DN 32**
DN 40
¾“
1“
1 ¼“
1 ½“
2“
2 ¼“
59
66
77
84
98
113
40
47
55
60
74
90
101
142
-
16
20
-
809465
924516
803721
803722
1006434
1004204
* včetně převlečné matice a hadicové koncovky
** PVDF/Teflon
Sací ventily v provedení PCB
P_AC_0206_SW
těleso z PVC, těsnění FPM, se sítkem a kuličkovým ventilem
typ
G
B
Ø D2
A
Ø D1
mm
mm
mm
mm
DN 10*
¾“
59
40
101
16
DN 15*
1“
66
47
142
20
DN 20
1 ¼“
77
55
DN 25
1 ½“
84
60
DN 32 **
2“
98
74
DN 40
2 ¼“
113
90
-
objednací číslo
809464
924515
803723
803724
1006434
1004193
* včetně převlečné matice a hadicové koncovky
** PVDF/Teflon
Sací ventily v provedení PVT
těleso z PVDF, těsnění PTFE, se sítkem a kuličkovým ventilem
typ
G
B
Ø D2
A
Ø D1
mm
mm
mm
mm
DN 10*
¾“
58
36
84
16
DN 15*
1“
64
48
121
20
DN 20
1 ¼“
78
58
DN 25
1 ½“
81
65
DN 32
2“
98
74
DN 40
2 ¼“
108
83
-
1.1.2011
1029471
1029472
1029473
1029474
1006434
1029475
včetně převlečné matice a hadicové koncovky
Katalog ProMinent 2011
2 - 27
Motorická dávkovací čerpadla
*
objednací číslo
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
Sací ventily v provedení TT
těleso z PTFE, těsnění PTFE, se sítkem a kuličkovým ventilem
typ
G
B
Ø D2
A
Ø D1
DN 10*
DN 15*
DN 20
DN 25
DN 32**
DN 40
¾“
1“
1 ¼“
1 ½“
2“
2 ¼“
59
66
81
86
98
116
40
47
57
64
74
89
101
142
-
16
20
-
objednací číslo
809466
924517
803725
803726
1006434
1004205
* včetně převlečné matice a hadicové koncovky
** PVDF/Teflon
P_AC_0202_SW
Sací ventily v provedení SS
těleso z nerezi, těsnění PTFE, se sítkem a kuličkovým ventilem (1.4571 / 1.4581)
typ
G
A
B
Rp
ØD
DN 10*
DN 15*
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
¾“
1“
1 ¼“
1 ½“
2“
2 ¼“
75
83
56
59
73
82
92
109
⅜“
½“
-
37
48
55
63
75
90
*
objednací číslo
809467
924518
803727
803728
1006435
1004206
včetně převlečné matice a hadicové koncovky
P_AC_0204_SW
Motorická dávkovací čerpadla
Sací ventily v provedení SS pro vysokotlaká čerpadla
typ
G
B
DN 10
DN 10
¾“
¾“
70
70
Rp
¼“
⅜“
ØD
objednací číslo
40,5
40,5
803730
803731
P_AC_0205_SW
Keramické závaží pro zajištění vertikální pozice
typ
velikost 3
ØA
mm
B
mm
ØC
mm
40
50
24
hmotnost
g
objednací číslo
70
1030189
pk_1_82
2 - 28
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
2.5.2
Injekční ventily
Ø D2
G
Pro instalaci na konec výtlačného potrubí do místa dávkování; injekční ventily mají
zpětný kuličkový ventil a pružinu 0,5 bar z materiálu Hastelloy C a lze je montovat
v libovolné poloze. Jejich účelem je generovat základní protitlak pro dávkovací čerpadle a současně bránit vzniku zpětného toku dávkované kapaliny. Doporučuje se
volit stejné materiálové provedení injekčního ventilu jako je dávkovací hlava čerpadla. Převlečné matice, hadicové koncovky a těsnění jsou součástí dodávky ventilů
velikostí DN 10 a DN 15.
Důležité: injekční ventily nelze považovat za uzavírací armatury.
B
Injekční ventily v provedení PPE
těleso z PP (polypropylen), těsnění EPDM, kuličkový ventil s pružinou 0,5 bar
Provozní rozsahy teploty a tlaků:
25 °C - max. provozní tlak 16 bar
50 °C - max. provozní tlak 9 bar
typ
G
B
Ø D2
A
Ø D1
objednací číslo
A
Ø D1
G
pk_2_029
DN 10*
DN 15*
DN 20
DN 25
DN 32**
DN 40
¾“
1“
1 ¼“
1 ½“
2“
2 ¼“
41
43
55
60
68
85
40
47
55
58
70
84
83
108
-
16
20
-
809461
924521
803710
803711
1002783
804761
* včetně převlečné matice a hadicové koncovky
** PVDF/Teflon
Injekční ventily v provedení PCB
těleso z PVC, těsnění FPM, kuličkový ventil s pružinou 0,5 bar
Provozní rozsahy teploty a tlaků:
25 °C - max. provozní tlak 16 bar
45 °C - max. provozní tlak 7 bar
typ
G
B
Ø D2
A
Ø D1
DN 10*
DN 15*
DN 20
DN 25
DN 32**
DN 40
¾“
1“
1 ¼“
1 ½“
2“
2 ¼“
41
43
55
60
68
85
40
47
55
58
70
84
83
108
-
16
20
-
objednací číslo
809460
924520
803712
803713
1002783
804760
* včetně převlečné matice a hadicové koncovky
** PVDF/Teflon
těleso z PVDF, těsnění PTFE, kuličkový ventil s pružinou 0,5 bar
Provozní rozsahy teploty a tlaků:
25 °C - max. provozní tlak 16 bar
65 °C - max. provozní tlak 10 bar
typ
G
B
Ø D2
A
Ø D1
objednací číslo
DN 10*
DN 15*
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
*
1.1.2011
¾“
1“
1 ¼“
1 ½“
2“
2 ¼“
40
43
55
61
68
85
36
48
52
56
70
81
84
110
-
16
20
-
1029476
1029477
1029478
1029479
1002783
1029480
včetně převlečné matice a hadicové koncovky
Katalog ProMinent 2011
2 - 29
Motorická dávkovací čerpadla
Injekční ventily v provedení PVT
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
SW
Injekční ventily v provedení TT
G
těleso z PTFE, těsnění PTFE, kuličkový ventil s pružinou 0,5 bar
Provozní rozsahy teploty a tlaků:
25 °C - max. provozní tlak 10 bar
90 °C - max. provozní tlak 5 bar
B
A
Ø D1
typ
G
B
Ø D2
A
Ø D1
objednací číslo
DN 10*
DN 15*
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
¾“
1“
1 ¼“
1 ½“
2“
2 ¼“
38
43
55
60
68
85
36
48
50
58
70
84
57
63
-
16
20
-
809462
924522
803714
803715
1002783
804762
*
G
včetně převlečné matice a hadicové koncovky
Ø D2
pk_2_030
Nerezové injekční ventily v provedení SS
těleso z nerezi, těsnění PTFE, kuličkový ventil s pružinou 0,5 bar (1.4571 / 1.4581),
kontinuální provozní teplota do 90 °C
typ
G
DN 10*
DN 15*
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
ØD
G2
*
¾“
1“
1 ¼“
1 ½“
2“
2 ¼“
pmax
B
Ø D2
A
bar
mm
mm
mm
320
240
130
70
45
25
38
43
55
60
69
85
36
48
55
58
68
84
55
63
-
Ø D1
⅜“
½“
objednací číslo
809463
924523
803716
803717
1002801
804763
včetně převlečné matice a hadicové koncovky
Nerezové injekční ventily pro plunžrová čerpadla Sigma, Meta, Makro
těleso z nerezi 1.4571, kulička 1.4401, těsnění PTFE,
kuličkový ventil s pružinou 0,1 bar, kontinuální provozní teplota do 90 °C
typ
pmax
G1
G2
ØD
A
objednací číslo
A
bar
Motorická dávkovací čerpadla
pk_2_028
DN 8
DN 10
320
190
mm
Rp ¼“
Rp ⅜“
Rp ½
Rp ½
mm
42
42
85
90
803732
803733
Ø D1
Ø D2 objednací číslo
G1
Přechodka PVDF pro injekční ventily
G
B
C
A
¾“
1“
1 ¼“
1 ½“
63
65
119
135
49
50
104 118 -
93
95
93
171
ØD
42
47
56
64
22
27
27
31
15
18
18
20
1022052
1022053
1030508
1030509
Rozměry v milimetrech
P_AC_0201_SW
2 - 30
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
2.5.3
Protitlaké a pojistné ventily
Ventily řady DHV-U jsou konstruovány jako plunžro-membránové ventily lze je
univerzálně používat. Lze je použít pro zajištění konstantního protitlaku i jako
pojistné ventily. Funkce membránových ventilů řady DHV-RM není ovlivněna
hodnotou protitlaku. Lze je instalovat v kterékoliv části výtlačné potrubní větve.
Protitlaké ventily mají za úkol vytvářet stálý tlak ve výtlačném potrubí jako podmínku
přesného dávkování a ochrany proti předávkovávání nebo zajišťovat přesné dávkování u potrubí ústících do atmosférického tlaku, u systémů kde se dávkuje do potrubí, v nichž protitlak kolísá a klesá pod 1 bar a při dávkování do potrubí, v nichž
může nastávat i podtlak (sací větve). Protitlaké ventily jsou zpravidla instalovány
společně s větrníky k zabezpečení dávkování bez tlakových a průtokových rázů.
Pojistné ventily se instalují do obtokových větví k zabezpečení čerpadel, výtlačného
potrubí a příslušenství před nežádoucím nárůstem tlaku vzniklého provozní chybou
nebo uzavřením výtlačného potrubí.
Důležité: Protitlaké ventily nelze považovat za izolační uzavírací element. Při jejich
použití na nebezpečných chemikáliích je třeba dodržet všechny platné
normy a předpisy pro jejich instalaci a provoz.
Důležité: Při použití pojistného ventilu na chemikáliích zvláštních vlastností (jako
např. vápenné mléko) je třeba pamatovat na všechny provozní režimy
(např. pravidelný proplach).
Protitlaké ventily / pojistné ventily typu DHV- U
stavěcí tlak 0,5 – 10 bar
použitelnost provedení PPE / PPB / PCE / PCB:
20 °C – maximální provozní tlak 10 bar
použitelnost provedení PVB:
30 °C – maximální provozní tlak 10 bar
DN
objednací číslo
PPE
PPE
PPE
PPE
PPB
PPB
PPB
PPB
PCE
PCE
PCE
PCE
PCB
PCB
PCB
PCB
PVB
PVB
PVB
PVB
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
1037285
1036816
1037284
1036633
1038133
1038145
1038147
1038149
1038144
1038146
1038148
1038150
1037765
1037764
1037775
1037774
1037767
1037766
1037777
1037776
Materiály
označení
PPE
PPB
PCE
PCB
PVB
1.1.2011
těleso/přípojky
PP
PP
PVC
PVC
PVDF
Katalog ProMinent 2011
plunžr
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
těsnění plunžru
EPDM
FKM
EPDM
FKM
FKM
těsnění potrubí
EPDM
FKM
EPDM
FKM
FKM
2 - 31
Motorická dávkovací čerpadla
P_MOZ_0004_SW
provedení
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
Protitlaké ventily / pojistné ventily typu DHV- RM
stavěcí tlak 0,5 – 10 bar
použitelnost provedení PPE / PCB:
20 °C – maximální provozní tlak 10 bar
použitelnost provedení PVT / TT / SS:
30 °C – maximální provozní tlak 10 bar
H
DN
G
h
m
D
L
pk_2_031
provedení
G
DN
PPE
PPE
PCB
PCB
PVT
PVT
TT1
TT1
TT1
TT1
TT1
TT1
SS1
SS1
SS1
SS1
SS1
SS1
G 2“
G 2¼“
G 2“
G 2¼“
G 2“
G 2¼“
G ¾“
G 1“
G 1¼“
G 1½“
G 2“
G 2¼“
G ¾“
G 1“
G 1¼“
G 1½“
G 2“
G 2¼“
DN 32
DN 40
DN 32
DN 40
DN 32
DN 40
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
objednací číslo
1000035
1000036
1000051
1000052
1000057
1000058
1000059
1000060
1000061
1000062
1000063
1000064
1000065
1000066
1000067
1000068
1000069
1000070
DHV- RM
H
DN
G
h
m
D
L
Motorická dávkovací čerpadla
pk_2_031
DN
G
10
15
20
25
32
40
G ¾“
G 1“
G 1¼“
G 1½“
G 2“
G 2¼“
L přibl.
H přibl.
h*
h**
D
120
120
150
150
205
205
175
175
202
202
260
260
25
25
38
38
59
59
20
20
25
25
37
37
81
81
107
107
147
147
m
plunžr
těsnění plunžru
M6
M6
M6
M6
M8
M8
* = PP, PVC, PVDF
** = TT, SS
Materiály
označení
PPE
PCB
PVT
TT1
SS1
těleso/přípojky
PP
PVC
PVDF
1
PTFE
1.4571
PP
PVC
2
PTFE
2
PTFE
2
PTFE
EPDM
FPM
3
PTFE
3
PTFE
3
PTFE
těsnění potrubí
EPDM
FPM
FPM
3
PTFE
3
PTFE
1
= PTFE s uhlíkem
= bílý PTFE
3
= PTFE/těsnící kroužky FPM
2
2 - 32
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
Protitlaké / pojistné ventily pro vysokotlaké instalace
Tyto ventily lze používat jako pojistné ventily (nastavitelné) a jako protitlaké ventily.
Materiál: nerez třídy 316 / FPM
Teplotní rozsah: od -18 °C do 120 °C
Pro průtoky do 200 l/hod.
50 pro ½“
42 pro ¼“
objednací číslo
ventil s vnějším a vnitřním závitem ¼“ NPT
202505
Ventily je dodáván dle výše uvedeného označení bez pružiny. Pružinu je třeba
v závislosti na protitlaku specifikovat samostatně.
pružina
B
138 pro ½“
99 pro ¼“
30 pro ½“
36 pro ¼“
3,4
24
52
103
155
207
276
- 24
- 52
- 103
- 155
- 207
- 276
- 345
barevné označení
bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar
modrá
žlutá
fialová
oranžová
hnědá
bílá
červená
objednací číslo
202519
202520
202525
202524
202523
202522
202521
Pro průtoky do 300 l/hod.
objednací číslo
ventil s vnějším a vnitřním závitem ½“ NPT
1005499
A
Ventily je dodáván dle výše uvedeného označení bez pružiny. Pružinu je třeba
v závislosti na protitlaku specifikovat samostatně.
pružina
3,4 - 24 bar
24
- 50 bar
50 - 100 bar
barevné označení
modrá
žlutá
fialová
Potrubní redukce
¼“ NPT vnitřní – ¼ K vnější (A)
¼“ NPT vnější – ¼ K vnitřní (B)
½“ NPT vnitřní – ½ K vnější (A)
½“ NPT vnější – ½ K vnitřní (B)
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
objednací číslo
1005500
1005501
1005502
359378
359379
1005503
1005504
2 - 33
Motorická dávkovací čerpadla
pk_2_032
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
2.5.4
Sací sestavy
PPE - sací sestavy pro zásobníky 1000 l
velikost
přípojky
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
*
připojovací
rozměr
G ¾“
G 1“
G 1 ¼“
G 1 ½“
G 2“
Ø
mm
ØD
mm
L
mm
20
20
25
32
40
47
47
55
60
74
1340*
1320*
1345*
1315*
1170*
objednací číslo
790389
790394
790395
790396
1005524
délku L lze upravit na místě (zkrácením)
PCB - sací sestavy pro zásobníky 1000 l
velikost
přípojky
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
*
připojovací
rozměr
G ¾“
G 1“
G 1 ¼“
G 1 ½“
G 2“
Ø
mm
ØD
mm
L
mm
20
20
25
32
40
47
47
55
60
74
1340*
1320*
1345*
1315*
1170*
objednací číslo
790387
790391
790392
790393
1005525
délku L lze upravit na místě (zkrácením)
P_AC_0203_SW
PVDF – dvoupolohové plovákové spínače
Plovákové spínače jsou určeny k sestavení se sacími sestavami DN 10 – DN 32
Druhá úroveň plováku, která je zhruba 30 mm pod první signalizační úrovní, slouží
k zastavení chodu čerpadla. Určeno pro hlídání hladin v zásobnících chemikálií.
Motorická dávkovací čerpadla
Technická data:
Maximální spínací napětí:
Spínací proud:
Spínací výkon:
Teplotní pásmo:
Krytí:
Spínací charakteristika:
Materiálové provedení:
pk_2_035
2 - 34
100 V
0,5 A
5 W / 5 VA
-10 °C až 65 °C
IP 67
2 x N/C (normálně sepnuto)
těleso spínače PVDF, plovák PE, potrubní úchytka
kabelu PE, prvek proti přetočení PE, kabel PE
Jmen. rozměr
DN 10 / DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
konektor kabelu
3-kolíkový kruhový
3-kolíkový kruhový
3-kolíkový kruhový
3-kolíkový kruhový
délka kabelu
3m
3m
3m
3m
objednací číslo
1034879
1005618
1005619
1005620
Jmen. rozměr
DN 10 / DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
konektor kabelu
kabel s volným koncem
kabel s volným koncem
kabel s volným koncem
kabel s volným koncem
délka kabelu
5m
5m
5m
5m
objednací číslo
1005621
790319
790320
1005527
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
Hadicová koncovka pro sací sestavu
těleso se závitem z materiálu PVDF, kompozitní PTFE těsnění
velikost
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
G
¾“
1“
1 ¼“
1 ½“
2“
materiál
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
Ød
16
20
25
32
40
objednací číslo
1029486
1029487
1029488
1029489
1029490
pk_2_140
2.5.5
Proplachovací sestavy
Proplachovací sestavy
pro proplach a vyčištění dávkovací hlavy, výtlačného potrubí a výtlačného ventilu,
k zabránění vzniků úsad a nárůstů.
PPE – proplachovací sestava (provedení polypropylen)
připojení
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
G
¾“
1“
1 ¼“
1 ½“
objednací číslo
809917
809919
809921
809923
další velikosti na vyžádání
PCB – proplachovací sestava (provedení PVC)
pk_1_057
připojení
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 40
G
¾“
1“
1 ¼“
1 ½“
2 ¼“
objednací číslo
809926
803960
803961
803962
803963
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
2 - 35
Motorická dávkovací čerpadla
další velikosti na vyžádání
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
Sestava pojistného ventilu
Obsahuje pojistný ventil typu DHV-RM stavitelný v rozmezí 0,5 – 10 bar. Určeno pro
montáž přímo na hlavu dávkovacího čerpadla.
PPE – sestava pojistného ventilu (provedení polypropylen)
pk_1_059
připojení
DN 10
DN 15
G
¾“
1“
objednací číslo
809991
809992
PCB – sestava pojistného ventilu (provedení PVC)
G
¾“
1“
objednací číslo
809993
914745
Motorická dávkovací čerpadla
připojení
DN 10
DN 15
2 - 36
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.5
2.5.6
Hydraulicko-mechanická příslušenství
Tlumiče pulzací - průtočné
Průtočné liniové tlumiče pulzací
Funkce:
hydropneumatický akumulátor s deflekčním účinkem
Tlumiče pulzací v provedení PVDF s membránou z PTFE se vyznačují vynikající
odolností proti působení chemikálií a jsou proto použitelné prakticky pro veškeré
kapaliny. Tlumič má dvě potrubní přípojky a lze jej instalovat přímoprůtočně do potrubní větve. Deflekčním účinkem ventilu je proud kapaliny veden přímo na membránu tlumiče a je tak zajištěn okamžitý efekt kompenzace objemových pulzací. Objemové pulzace protékající kapaliny jsou efektivně kompenzovány funkcí plynové
komory.
Důležité:
Pokud je tlumič pulzací použit, je třeba vždy instalovat i protitlaký stavitelný ventil a současně i pojišťovací ventil
typ
PD in-line
PD in-line
PD in-line
PD in-line
PD in-line
PD in-line
objem (l)
0,2
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
max. tlak
10
10
16
16
25
25
připojení
G 1“ DN 15
G 1“ DN 15
G 1“ DN 15
G 1“ DN 15
G 1“ DN 15
G 1“ DN 15
objednací číslo
1026252
1026736
1033446
1033447
1036154
1036155
Tlak tlumícího plynu by měl být přibližně na hodnotě 0,6 x provozní tlak kapaliny.
Maximální teplota kapaliny je 65 °C
Akumulátor je plněn dusíkem nebo vzduchem pomocí běžného ventilu (např. jako je
na automobilové pneumatice) za pomoci plnící přípojky VG8.
Upozornění:
Pro dávkování hořlavých látek by měl být pro plnění tlumiče
pulzací použit jako plnící plyn dusík. Za žádných okolností neplňte tlumič pulzací kyslíkem.
Provedení:
DGRL97/23/EC, další osvědčení na vyžádání.
Skupina kapaliny: 1 a 2
Osvědčení:
Zkušební protokol výrobce M DIN 55350-18
Výrobce:
HYDAC Technology
Přípojné potrubní kusy
Sada pro připojení tlumiče na potrubí jiné světlosti obsahuje adaptační potrubní
vložku, spojovací matici a kompozitní těsnění z PTFE.
1.1.2011
potrubí
G 1“ - DN 15
G 1“ - DN 15
G 1“ - DN 15
G 1“ - DN 15
G 1“ - DN 15
G 1“ - DN 15
G 1“ - DN 15
G 1“ - DN 15
G 1“ - DN 15
G 1“ - DN 15
G 1“ - DN 15
G 1“ - DN 15
DN 10 - d16
DN 10 - d16
DN 10 - d16
DN 15 - d20
DN 15 - d20
DN 15 - d20
DN 20 - d25
DN 20 - d25
DN 20 - d25
DN 25 - d32
DN 25 - d32
DN 25 - d32
Katalog ProMinent 2011
materiál
PP
PVC
PVDF
PP
PVC
PVDF
PP
PVC
PVDF
PP
PVC
PVDF
objednací číslo
1029424
1029425
1029426
1029443
1029444
1029445
1029427
1029428
1029429
1029430
1029431
1029432
2 - 37
Motorická dávkovací čerpadla
pk_2_038
připojení
tlumiče
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
Příslušenství / náhradní díly
materiál
objednací číslo
sada zátek
PVDF / PTFE
nástroj pro vložku plynového ventilu
ocel
oddělovací membrána
PTFE / NBR
sestava plynového ventilu
1.4571 / FPM / PTFE / MS
vložka plynového ventilu
FPM / PTFE / MS
vložka plynového ventilu
FPM / PTFE / NIRO
manometr s napojovacím kusem
plnicí hadice s konektorem
ke zdroji tlakového vzduchu, 25 bar, 2,5 m
plnicí hadice s konektorem
k tlakové láhvi dusíku
1029446
1029661
1025235
1029513
1029514
1029515
1031556
1036156
1036157
Nerezové tlumiče pulzací
membrána není vyměnitelná
ØD
A
pk_2_101
G
Povolená pracovní teplota: -10 až +80 °C.
Jiná materiálová provedení membrán tlumičů
pulzací na vyžádání.
FPM - fluorová pryž
pracovní
objem (l)
maximální
tlak (bar)
materiál
membrány
0,16
0,16
0,16
0,32
0,32
0,32
0,75
0,75
0,75
2,00
2,00
2,00
4,00
4,00
4,00
0,75
0,75
0,75
2,00
2,00
2,00
4,00
4,00
4,00
180
180
180
160
160
160
140
140
140
50
50
50
50
50
50
140
140
140
50
50
50
50
50
50
NBR
Butyl
FPM
NBR
Butyl
FPM
NBR
Butyl
FPM
NBR
Butyl
FPM
NBR
Butyl
FPM
NBR
Butyl
FPM
NBR
Butyl
FPM
NBR
Butyl
FPM
G
Rp ½“
Rp ½“
Rp ½“
Rp ½“
Rp ½“
Rp ½“
Rp ½“
Rp ½“
Rp ½“
Rp ¾“
Rp ¾“
Rp ¾“
Rp ¾“
Rp ¾“
Rp ¾“
Rp 1“
Rp 1“
Rp 1“
Rp 1½“
Rp 1½“
Rp 1½“
Rp 1½“
Rp 1½“
Rp 1½“
A
124
124
124
137
137
137
168
168
168
224
224
224
360
360
360
168
168
168
224
224
224
360
360
360
Ø D objednací číslo
74
74
74
93
93
93
121
121
121
167
167
167
170
170
170
121
121
121
167
167
167
170
170
170
1008609
1008610
1008611
1008612
1008613
1008644
1008645
1008646
1008647
1008648
1008649
1008650
1008651
1008652
1008653
1008617
1008618
1008619
1008620
1008621
1008622
1008623
1008624
1008625
Montážní třmeny pro nerezové tlumiče pulzací
Motorická dávkovací čerpadla
pracovní
objem (l)
0,16
0,32
0,75
2,00
4,00
počet
třmenů
1
1
1
1
2
Ø D (mm)
74
93
121
167
170
objednací číslo
1008664
1008665
1008666
1008667
1008668
pk_2_102
2 - 38
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
Plnící a zkušební přípravek pro tlumiče pulzací
Plnící a zkušební přípravek je určen pro plnění tlumičů pulzací dusíkem a pro následnou kontrolu pracovního tlaku plynu.
Obsahuje:
- kontrolní a plnící systém s tlakoměrem, zpětný ventil na vstupu, integrovaný odpouštěcí ventil, otevírací mechanizmus plnícího ventilu na tlumiči
- plnící hadici, délka 2 m
objednací číslo
přípravek pro tlaky do 25 bar
přípravek pro tlaky do 100 bar
přípravek pro tlaky do 250 bar
pk_2_116
1008769
1008669
1008670
Tlumiče pulzací - průtočné
Tlumiče pulzací slouží k potlačení tlakových a objemových pulzací ve výtlačném potrubí, ke snížení průtokových ztrát v dlouhých potrubních větvích, nebo při dávkování viskozních kapalin.
Objem plynu mezi membránovým rukávcem a tělesem tlumiče je stlačen v okamžiku výtlačného zdvihu dávkovacího čerpadla a absorbuje tím část objemu protékající
kapaliny na úkor zmenšení objemu plynu. Při následném sacím zdvihu čerpadla
naopak vznikající přetlak plynového polštáře vytlačuje akumulovanou chemikálii do
výtlačného potrubí. Plyn v tlumiči se vrací na svůj původní objem.
Důležité:
Pokud je tlumič pulzací použit, je třeba vždy instalovat i protitlaký stavitelný ventil a současně i pojišťovací ventil.
Průtočné tlumiče z materiálu PP
vyměnitelná pracovní membrána, těsnění EPDM
maximální povolená pracovní teplota je +50 °C
tlak plynu v nezatíženém tlumiči: zhruba 0,6 x pracovní tlak kapaliny
typ
PPE
PPB
PDS 2,5
PDS 2,5
pracovní
objem (l)
0,05
0,05
2,5
2,5
max.
tlak (bar)
10
10
8
8
materiál
membrány
CSM*
FPM
Hypalon
FPM
přípojka
objednací číslo
G ¾“-DN 10
G ¾“-DN 10
G 2“ - DN 32
G 2“ - DN 32
1026769
1026772
1001344
1001345
* chlorsulfátový polyetylen
velikosti 0,2 l a 0,5 l viz tlumiče pulzací z PVDF
maximální povolená pracovní teplota je +50 °C
tlak plynu v nezatíženém tlumiči:
zhruba 0,6 x pracovní tlak kapaliny
P_AC_0180_SW
Průtočné tlumiče z materiálu PVC
C
typ
E
PCE
PCB
PDS 2,5
PDS 2,5
D
B
A
pracovní
objem (l)
0,05
0,05
2,5
2,5
max.
tlak (bar)
10
10
8
8
materiál
membrány
CSM*
FPM
Hypalon
FPM
přípojka
objednací číslo
G ¾“-DN 10
G ¾“-DN 10
G 2“ - DN 32
G 2“ - DN 32
1026775
1026778
1001342
1001343
pk_2_041
PDS 2,5
1.1.2011
A
B
C
D
E
541
225
G 2“
11
99,5
* chlorsulfátový polyetylen
velikosti 0,2 l a 0,5 l viz tlumiče pulzací z PVDF
Katalog ProMinent 2011
2 - 39
Motorická dávkovací čerpadla
vyměnitelná pracovní membrána, těsnění FPM
maximální povolená pracovní teplota je +50 °C
tlak plynu v nezatíženém tlumiči:
zhruba 0,6 x pracovní tlak kapaliny
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
2.5.7
Akumulátory / tlumiče pulzací
DIN 1999 Rp ¼“
Tlumiče pulzací, které mají pracovní prostor rozdělený membránou (v němž je tlumící plyn oddělen od dávkované chemikálie) slouží s potlačení tlakových a objemových pulzací ve výtlačném potrubí, ke snížení průtokových ztrát v dlouhých potrubních větvích, nebo při dávkování viskózních kapalin. Tlak tlumícího plynu by měl být
80% provozního tlaku kapaliny.
Důležité:
L
LA
Pokud je tlumič pulzací použit, je třeba vždy instalovat i protitlaký stavitelný ventil a současně i pojišťovací ventil
Tlumiče pulzací v provedení PVC
těsnění FPM, tlumič demontovatelný
4 x Ø7
D
DIN ISO 118 G1A
pk_2_038
pracovní objem
tlumiče
0,5 / 1
při provozní
teplotě
25 °C
6 bar
40 °C
6 bar
25 °C
4 bary
40 °C
materiál
membrány
připojení
L
ØD
LA
objednací číslo
0,5
0,5
1,0
1,0
2,5
2,5
5,0
5,0
Butyl
FPM
Butyl
FPM
Butyl
FPM
Butyl
FPM
G 1“ DN 15
G 1“ DN 15
G 1¼“ DN 20
G 1¼“ DN 20
G 1½“ DN 25
G 1½“ DN 25
G 2¼“ DN 40
G 2¼“ DN 40
361
361
411
411
611
611
936
936
145
145
170
170
170
170
170
170
100
100
100
100
160
160
230
230
791691
791695
791692
791696
791693
791697
791694
791698
Tlumiče pulzací v provedení PP
těsnění EPDM, tlumič demontovatelný
pracovní
objem (l)
materiál
membrány
připojení
L
ØD
LA
objednací číslo
0,5
0,5
1,0
1,0
2,5
2,5
5,0
5,0
Butyl
FPM
Butyl
FPM
Butyl
FPM
Butyl
FPM
G 1“ DN 15
G 1“ DN 15
G 1¼“ DN 20
G 1¼“ DN 20
G 1½“ DN 25
G 1½“ DN 25
G 2¼“ DN 40
G 2¼“ DN 40
361
361
411
411
611
611
936
936
145
145
170
170
170
170
170
170
100
100
100
100
190
190
400
400
792128
792132
792129
792133
792130
792134
792131
792135
Motorická dávkovací čerpadla
2,5 / 5
maximální
provozní tlak
10 bar
pracovní
objem (l)
2 - 40
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
2.5.8
Tlumiče pulzací bez oddělovací membrány
Tlumiče pulzací bez membrány oddělující tlumící plynový polštář od kapaliny. Tlumiče slouží k potlačení tlakových a objemových pulzací ve výtlačném potrubí, ke
snížení průtokových ztrát v dlouhých potrubních větvích, nebo při dávkování viskozních kapalin.
Důležité:
110
Pokud je tlumič pulzací použit, je třeba vždy instalovat i protitlaký stavitelný ventil a současně i pojišťovací ventil.
PP tlumiče pulzací (bez membrány)
220
při teplotě kapaliny 20 °C je maximální provozní tlak 10 bar
při teplotě kapaliny 40 °C je maximální provozní tlak 6 bar
velikost II
velikost II
DN 10 – 192
DN 15 - 200
objem
objem zdvihu
přípojky
objednací číslo
1l
1l
do 5 ml
do 5 ml
G ¾“ - DN 10
G 1“ - DN 15,
243219
243220
PVC tlumiče pulzací (bez membrány)
při teplotě kapaliny 20 °C je maximální provozní tlak 10 bar
při teplotě kapaliny 40 °C je maximální provozní tlak 6 bar
pk_1_065
velikost II
velikost II
objem
objem zdvihu
přípojky
objednací číslo
1l
1l
do 5 ml
do 5 ml
G ¾“ - DN 10
G 1“ - DN 15,
243204
243205
Nerezové tlumiče pulzací (bez membrány)
maximální provozní tlak 10 bar
160
objem
velikost II
velikost II
1l
1l
přípojky
G ¾“ - DN 10
R 1 ½“ - DN 15,
objednací číslo
914756
914551
196
7
110
90
90
110
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
2 - 41
Motorická dávkovací čerpadla
pk_1_063
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
Ø
PP tlumiče pulzací (bez membrány)
při teplotě kapaliny 20 °C je maximální provozní tlak 10 bar
při teplotě kapaliny 40 °C je maximální provozní tlak 6 bar
objednací číslo
L2
L1
Objem 2 l
G 1¼“ – DN 20, volný závit, (Ø140, L1 = 290, L2 = 220)
Objem 4 l
G 1½“ – DN 25, volný závit, (Ø160, L1 = 410, L2 = 320)
243211
243212
PVC tlumiče pulzací (bez membrány)
při teplotě kapaliny 20 °C je maximální provozní tlak 10 bar
při teplotě kapaliny 40 °C je maximální provozní tlak 6 bar
objednací číslo
pk_2_042
Objem 2 l
G 1¼“ – DN 20, volný závit, (Ø140, L1 = 290, L2 = 220)
Objem 4 l
G 1½“ – DN 25, volný závit, (Ø160, L1 = 410, L2 = 320)
243207
243208
Ø
Nerezové tlumiče pulzací (bez membrány)
maximální provozní tlak 10 bar
objednací číslo
L2
L1
pk_2_042
Objem 2 l
G 1¼“ – DN 20, volný závit, (Ø140, L1 = 272, L2 = 222)
Objem 4 l
G 1½“ – DN 25, volný závit, (Ø160, L1 = 365, L2 = 312)
243214
243215
G
Montážní třmeny pro nerezové tlumiče pulzací (bez membrány)
zahrnuje potrubní třmen, desku a kotevní materiál
pro tlumič velikosti
Motorická dávkovací čerpadla
velikost II – 1 l
objem 2 l
objem 4 l
objednací číslo
Ø 110
Ø 140
Ø 160
818502
803645
803646
pk_1_061
2 - 42
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
Tlumič pulzací v sání (bez membrány) - PVC
Zahrnuje připojení na vývěvu, průhledné PVC těleso tlumiče, těsnění FPM.
Maximální provozní tlak 2 bary při teplotě 40 °C.
L
objem (l)
přípojky
0,5
1,0
2,5
5,0
G 1“ - DN 15
G 1 ¼“ - DN 20
G 1 ½“ - DN 25
G 2“ - DN 40
L
380
440
520
630
D
78
86
133
155
objednací číslo
243591
243592
243593
243594
G
pk_2_044
D
Vývěva pro zprovoznění sacího tlumiče pulzací
Pro tlumiče pulzací v sání.
materiál tělesa
materiál těsnění
PVC
EPDM
objednací číslo
790019
pk_2_045
Regulátor sacího tlaku
101
pk_2_079
Technická data
maximální průtok
maximální tlak
maximální podtlak
maximální teplota kapaliny
materiál tělesa
materiál membrány
materiál těsnění
materiál kuličky
materiálů pružiny
50 l/hod
4 bary
0,3 bar
40 °C
PVC
FPM
FPM
sklo
Hastelloy C
typ
přípojka
SDR 50
SDR 50
M 20 x 1,5 (pro solenoid. čerpadlo)
G ¾“-DN10 (motor.čerpadlo do 50 l/hod)
objednací číslo
1005505
1005506
potrubní spojovací materiál je třeba objednat samostatně
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
2 - 43
Motorická dávkovací čerpadla
M 20 x 1,5
99
Regulátor sacího tlaku SDR je membránový ventil s pružinou a kuličkou, který se
otvírá působením sacího podtlaku vyvolaného dávkovacím čerpadlem. Tento princip vylučuje možnost průtoku kapaliny v okamžiku, kdy čerpadlo nepracuje. Stejně
tak je zabezpečeno to, že v sacím potrubí nemůže vzniknout podtlak jako důsledek
poruchy sacího potrubí mezi čerpadlem a regulátorem SDR. Je důležité, aby i ve
výtlačném potrubí za dávkovacím čerpadlem nevznikal nežádoucí podtlak (sifonový
efekt). Tomuto jevu musí být zabráněno například instalací protitlakého ventilu.
U čerpadel instalovaných s pozitivní sací výškou (hladina kapaliny je nad čerpadlem), lze nastavit hodnotu podtlaku velmi malou (zhruba 50 mbar). Tento podtlak
musí čerpadlo vytvořit vždy, i v případě kdy je relativní tlak v sání roven nule.
U čerpadel instalovaných s negativní sací výškou (hladina kapaliny je pod čerpadlem) se nastavuje hodnota sacího podtlaku na úroveň maximálního podtlaku (400
mbar) a to pomocí pružiny.
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
2.5.9
Spojovací materiál, těsnění, hadice
Převlečné matice
materiál
G
pk_2_069_a
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
převlečná matice
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
přípojky
5
G /8“ -DN 8
G ¾“ -DN 10
G 1“ -DN 15
G 1¼“ -DN 20
G 1½“ -DN 25
G 2“ -DN 32
G 2¼“ -DN 40
G 2¾“ -DN 50
5
G /8“ -DN 8
G ¾“ -DN 10
G 1“ -DN 15
G 1¼“ -DN 20
G 1½“ -DN 25
G 2“ -DN 32
G 2¼“ -DN 40
G 2¾“ -DN 50
G ¾“ -DN 10
G 1“ -DN 15
G 1¼“ -DN 20
G 1½“ -DN 25
G 2“ -DN 32
G 2¼“ -DN 40
G 2¾“ -DN 50
G ¾“ -DN 10
G 1“ -DN 15
G 1¼“ -DN 20
G 1½“ -DN 25
G 2“ -DN 32
G 2¼“ -DN 40
G 2¾“ -DN 50
objednací číslo
800665
358613
358614
358615
358616
358617
358618
358619
800565
356562
356563
356564
356565
740690
356567
356568
358813
358814
358815
358816
1003639
358818
358819
805270
805271
805272
805273
805274
805275
805276
Koncovky přivařovací
d
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
přípojky
d 12 -DN 8
d 16 -DN 10
d 20 -DN 15
d 25 -DN 20
d 32 -DN 25
d 40 -DN 32
d 50 -DN 40
d 63 -DN 50
d 16 -DN 10
d 20 -DN 15
d 25 -DN 20
d 32 -DN 25
d 40 -DN 32
d 50 -DN 40
d 63 -DN 50
objednací číslo
800666
358603
358604
358605
358606
358607
358608
358609
358803
358804
358805
358806
1003640
358808
358809
Motorická dávkovací čerpadla
pk_2_069
materiál
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
2 - 44
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
Koncovky přivařovací s čelní drážkou*
materiál
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
přípojky
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
objednací číslo
d 16 -DN 10
d 20 -DN 15
d 32 -DN 25
d 40 -DN 32
d 50 -DN 40
d 63 -DN 50
d 16 -DN 10
d 20 -DN 15
d 32 -DN 25
d 40 -DN 32
d 50 -DN 40
d 63 -DN 50
1001785
1001395
1001787
1005105
1025960
1019207
358803
358804
1001788
1003640
1025959
1019208
* pro použití s tvarovým kompozitním těsněním ProMinent
materiál
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
koncovka (přivařovací)
P_AC_0210_SW
1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
Ø D1
Ø D2
přípojky
15,0
21,0
26,7
33,4
42,2
48,3
71,6
19,5
25,6
33,6
39,6
49,6
57,6
60,3
d 12 -DN 10
d 16 -DN 15
d 22 -DN 20
d 28 -DN 25
d 36 -DN 32
d 44 -DN 40
d 54 -DN 50
objednací číslo
1006011
1006001
1031457
1031458
1031459
1023643
1031460
Koncovky vlepovací
materiál
koncovka (vlepovací)
koncovka (vlepovací))
koncovka (vlepovací)
koncovka (vlepovací)
koncovka (vlepovací)
koncovka (vlepovací))
koncovka (vlepovací)
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
přípojky
objednací číslo
d 16 -DN 10
d 20 -DN 15
d 25 -DN 20
d 32 -DN 25
d 40 -DN 32
d 50 -DN 40
d 63 -DN 50
356572
356573
356574
356575
356576
356577
356578
Koncovky vlepovací s čelní drážkou*
materiál
koncovka (vlepovací)
koncovka (vlepovací))
koncovka (vlepovací)
koncovka (vlepovací)
koncovka (vlepovací))
koncovka (vlepovací)
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
přípojky
objednací číslo
d 16 -DN 10
d 20 -DN 15
d 32 -DN 25
d 40 -DN 32
d 50 -DN 40
d 63 -DN 50
1001784
1001394
1001786
1005104
1025961
1019206
* pro použití s tvarovým kompozitním těsněním ProMinent
Rp
materiál
koncovka (s vnitřním závitem)
koncovka (s vnitřním závitem)
koncovka (s vnitřním závitem)
koncovka (s vnitřním závitem)
koncovka (s vnitřním závitem)
koncovka (s vnitřním závitem)
koncovka (s vnitřním závitem)
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
přípojky
Rp ⅜“
Rp ½“
Rp ¾“
Rp 1“
Rp 1¼“
Rp 1½“
Rp 2“
-DN 10
-DN 15
-DN 20
-DN 25
-DN 32
-DN 40
-DN 50
objednací číslo
805285
805286
805287
805288
805289
805290
805291
pk_2_069
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
2 - 45
Motorická dávkovací čerpadla
Koncovky s vnitřním závitem
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
Hadicové koncovky
materiál
pk_2_046
d
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
PP
PP
PP
PP
PVC
PVC
PVC
PVC
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PVDF
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
přípojky
objednací číslo
d 16 -DN 10
d 20 -DN 15
d 25 -DN 20
d 32 -DN 25
d 16 -DN 10
d 20 -DN 15
d 25 -DN 20
d 32 -DN 25
d 16 -DN 10
d 20 -DN 15
d 25 -DN 20
d 32 -DN 25
d 40 -DN 32
d 16 -DN 10
d 20 -DN 15
d 25 -DN 20
d 32 -DN 25
d 40 -DN 32
800657
800655
800656
811418
800554
811407
811408
811409
811572
811424
811425
811426
1005106
810536
810567
810568
810569
1005360
Hadicové koncovky s čelní drážkou*
materiál
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
hadicová koncovka
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
přípojky
objednací číslo
d 16 -DN 10
d 20 -DN 15
d 25 -DN 20
d 32 -DN 25
d 40 -DN 32
1002288
740632
1006014
1005560
1005106
* pro použití s tvarovým kompozitním těsněním ProMinent
Nerezová hadicová stahovací páska
pro fixaci hadicové koncovky do hadice
objednací číslo
pk_1_068
stahovací páska DN 10
stahovací páska DN 15
stahovací páska DN 20
stahovací páska DN 25
stahovací páska DN 32
pro průměry 16 - 25 mm
pro průměry 20 - 32 mm
pro průměry 25 - 40 mm
pro průměry 32 - 50 mm
pro průměry 40 - 60 mm
359703
359705
359706
359707
1002777
Tvarové kompozitní těsnění z materiálu PTFE
tvarové kompozitní těsnění je určeno pro těsnění čelních ploch opatřených drážkou
(např. ventilů dávkovacích hlav, potrubních koncovek ProMinent)
Motorická dávkovací čerpadla
DN
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
materiál
ØD
Ød
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
23,8
29,5
38,0
44,0
56,0
62,0
14,0
18,0
22,6
27,6
34,6
40,6
objednací číslo
1019364
1019365
1019366
1019367
1019353
1019368
pk_2_130
2 - 46
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
Sada plochých těsnění pro potrubní instalace
Sada obsahuje těsnění z materiálu EPDM a FPM. Tato těsnění jsou určena pro použití k těsnění rovných ploch bez těsnících drážek. Pokud je použito těsnění PTFE,
je pravděpodobnost výskytu úkapů a netěsností.
rozměr potrubí
1
d
D
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
D (mm)
d (mm)
23,5
29,5
38
44
56
62
14
18
22,6
28
36
41
objednací číslo
1024159
1024160
1036254
1024161
1024162
1029508
pk_2_048
Potrubní příruby
Potrubní příruby závitové dle DIN 2566 Jt 16 pro přírubovou instalaci ventilů ProMi®
nent . V případě velikosti ¾“ – DN 10 má příruba rozměry odpovídající velikosti příruby DN 15.
materiál
b
G
b
G
4 x d2
LK
4 x d2
LK
pk_2_047
pk_2_047
PVDF
PVDF s těs.
PVDF s těs.
PVDF s těs.
PVDF
PVDF
PVDF s těs.
PVDF
PVDF s těs.
1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
DN
G ¾“ -DN 10
G ¾“ -DN 10
G 1“ -DN 15
G 1“ -DN 15
G 1¼“ -DN 20
G 1½“ -DN 25
G 1½“ -DN 25
G 2“ -DN 32
G 2“ -DN 32
G ¾“ -DN 10
G 1“ -DN 15
G 1¼“ -DN 20
G 1½“ -DN 25
G 2“ -DN 32
G 2¼“ -DN 40
G 2¾“ -DN 50
G 3½“ -DN 65
PN
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN40
PN40
PN40
PN40
PN40
PN40
PN40
PN40
b
(mm)
12,4
12,4
13,0
13,0
15,0
16,0
16,0
18,0
18,0
12,0
12,0
15,0
15,0
18,0
20,0
25,0
20,0
LK
(mm)
60
60
65
65
75
85
85
100
100
65
65
75
85
100
110
125
145
d2
objednací číslo
(mm)
14
14
14
14
14
14
14
18
18
14
14
14
14
18
18
18
18
1036274
1036279
1036275
1036280
1036276
1036277
1036281
1036278
1036282
803946
803940
803941
803942
1036283
803943
1020453
1010700
Jiné typy přírub na objednání.
Plochá těsnění pro přírubové instalace
1
d
D
pk_2_048
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
FPM
FPM
FPM
FPM
FPM
FPM
FPM
FPM
DN
G ¾“ -DN 10
G 1“ -DN 15
G 1¼“ -DN 20
G 1½“ -DN 25
G 2“ -DN 32
G 2¼“ -DN 40
G 2¾“ -DN 50
G 3“ -DN 65
G ¾“ -DN 10
G 1“ -DN 15
G 1¼“ -DN 20
G 1½“ -DN 25
G 2“ -DN 32
G 2¼“ -DN 40
G 2¾“ -DN 50
G 3“ -DN 65
D (mm)
52
52
62
72
83
92
108
130
52
52
62
72
83
92
108
130
d (mm)
12
17
22
27
33
40
50
60
12
17
22
27
33
40
50
60
objednací číslo
483938
483924
483925
483926
1007541
483928
483929
1020466
483939
483942
483943
483944
1007542
483946
483947
1020467
Pro přírubové spoje dle DIN 2629. Pro aplikaci u plunžrových čerpadel typu Meta
HK a Makro TZ HK.
FPM - fluorová pryž
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
2 - 47
Motorická dávkovací čerpadla
materiál
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
Závitové nerezové přechodky
systém Swagelok, nerez třídy SS 316 (1.4401) při připojení nerezových potrubí na
čerpadla a ventily s vnitřními závity a pro čerpadla verze SB.
objednací číslo
6 mm – ISO 7 R ¼“
8 mm – ISO 7 R ¼“
12 mm – ISO 7 R ¼“
12 mm – ISO 7 R ⅜“
16 mm – ISO 7 R ⅜“
359526
359527
359528
359520
359521
pk_1_028
Hadice pro sací větve
Pro dávkovací aplikace, čerpadla a příslušenství. Je doporučováno používat zásadně originální zařízení a díly z důvodu spolehlivosti mechanického připojení hadic na
ventily a další prvky dávkovacího souboru, z důvodů zajištění tlakové těsnosti a dostatečné chemické odolnosti.
materiál
ohebná PVC hadice
ohebná PVC hadice
pk_1_013
ØD x Ød
20 x 15 DN 10
22 x 18 DN 15
povolený tlak* objednací číslo
0,5
15
037020
037022
Upozornění: - materiálová odolnost hadic z měkkého PVC není totožná s materiálovou odolností tvrdého PVC. Dbejte proto instrukcí výrobce. Ověřte si odolnost
měkkého PVC jakož i pokyny pro čištění tam, kde je zařízení používáno pro potravinářské účely.
* - maximální povolený tlak při teplotě chemikálie 20 °C za předpokladu dostatečné
chemické odolnosti a správné instalace potrubí.
Hadice pro sací a výtlačné větve
materiál
PVC hadice s text. výstuží
PVC hadice s text. výstuží
PVC hadice s text. výstuží
PVC hadice s text. výstuží
PVC hadice s text. výstuží
nerezové potrubí 1.4435
nerezové potrubí 1.4435
nerezové potrubí 1.4435
nerezové potrubí 1.4435
ØD x Ød
24 x 16
27 x 19
34 x 25
40 x 30
52 x 40
6x5
6x4
8x7
12 x 10
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
povolený tlak* objednací číslo
15
15
12
9,5
8
175
185
160
200
037040
037041
037043
1000527
1005508
015738
015739
015740
015743
Při volbě tuhých PP, PVC a PVDF potrubí používejte potrubí o jmenovitém tlaku
Jt16 nebo Jt10.
pk_1_060
Upozornění: - materiálová odolnost hadic z měkkého PVC není totožná s materiálovou odolností tvrdého PVC. Dbejte proto instrukcí výrobce. Ověřte si odolnost
měkkého PVC jakož i pokyny pro čištění tam, kde je zařízení používáno pro potravinářské účely.
Motorická dávkovací čerpadla
* - maximální povolený tlak při teplotě chemikálie 20 °C za předpokladu dostatečné
chemické odolnosti a správné instalace potrubí.
Nástroj pro řezání potrubí
Nástrojová sada pro řezání plastových trubek do průměru 25 mm. Výrobce: Gedore
objednací číslo
Nástroj pro řezání potrubí
2 - 48
Katalog ProMinent 2011
1038571
1.1.2011
2.5
Hydraulicko-mechanická příslušenství
2.5.10
Konzoly pro dávkovací čerpadla
Nástěnná konzola
materiál PP, pro uchycení na zeď, včetně fixačních šroubů a materiálu
rozměry: délka 230 mm x šířka 220 mm x výška 150 mm
pro čerpadla
Vario, Sigma, Meta
objednací číslo
1001906
pk_2_036
Konzola pro podlahovou instalaci
materiál PP, včetně fixačních šroubů a materiálu
rozměry (mm): délka 250 mm x šířka 160 mm x výška 150 mm
pro čerpadla
Sigma, Meta
objednací číslo
809910
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
2 - 49
Motorická dávkovací čerpadla
pk_2_037
2.6
2.6.1
Elektropříslušenství motorických dávkovacích čerpadel
Regulace dávkování
DosControl - regulátor dávkování
regulátor dávkování DosControl je univerzální regulátor pro ovládání chodu dávkovacích čerpadel poháněných elektromotorem a pro řízení solenoidových ventilů.
®
Jeho koncepce vychází z regulátorů řady ProMinent D1C. Regulátor má ve standardním provedení následující funkce:
1. možnosti nastavení regulace (standardní funkce)
nastavení zdvihové frekvence pomocí tlačítek a LCD displeje (0 - 29999 zdvihů)
spuštění chodu čerpadla pomocí tlačítka START nebo externím kontaktem
vstup zpětné vazby provedených zdvihů od čidla zdvihů
řízení chodu čerpadla reléovým výstupem (230 V, 5 A) spínáním přívodu napětí
reléový výstup signalizace poruchy, např. pro napojení akustické výstrahy
vstup pro jednopolohový hladinový spínač
pk_2_049
2. proporcionální regulace k průtoku
regulace čerpadla pomocí:
 beznapěťových impulzů, s možností nastavení pulzní multiplikace příchozích
impulzů na LCD displeji pomocí tlačítek
 nastavením libovolného počtu provedených zdvihů na jeden příchozí externí
impulz
 příchozím analogovým signálem 0/4-40 mA
spouštění čerpadla prostřednictvím spínacích relé (230 V, 50 Hz) tj. spínání napájecího napětí motoru čerpadla způsobem vyp/zap
reléový výstup na aktivaci externí indikace poruchy (např. houkačky)
vstup pro jednopolohový hladinový spínač
typ
objednací číslo
DosControl 230 V / 50/60 Hz
DosControl 115 V / 50/60 Hz
Sada pro instalaci regulátoru do panelu
1001306
1001925
792908
Poznámka:
kromě standardního provedení regulátoru DosControl je možno dodávat i zákaznická provedení zejména pokud jde o uspořádání regulačních vstupů a výstupů
Čtyřcestný reléový dělič
Motorická dávkovací čerpadla
Dělič kontaktů se čtyřmi reléovými výstupy pro souběžné řízení až čtyř dávkovacích
čerpadel jakéhokoliv typu nebo jiných zařízení, například čítačů impulzů.
Provedení v plastové skříňce pro instalaci na zeď nebo ma kolejnici typu C.
napájení :
maximální zatížení kontaktů:
rozměry:
krytí
typ
reléový dělič 4-cestný
230 V, 50/60 Hz
24 V, 50 mA
šířka x výška x hloubka = 112 x 76 x 114 mm
IP 40
objednací číslo
914753
pk_2_050
2 - 50
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.6
Elektropříslušenství motorických dávkovacích čerpadel
2.6.2
Otáčková regulace
Frekvenční měniče pro regulaci otáček
Frekvenční měnič instalovaný v provozní ochranné skříňce s krytím IP55 pro řízení
otáček elektromotorů o výkonech uvedeních níže v tabulce.
Zabudovaná řídící jednotka s četnými funkcemi optimálně volenými tak, aby odpovídaly potřebám čerpadel ProMinent. Lze volit ovládání místní nebo dálkové, místní
nebo dálkové nastavování parametrů regulace, sledování teploty vinutí prostřednictvím teplotních čidel PTC, chod ventilátoru vinutí, lze sledovat vznik poruchy membrány.
Místní ovládání: potenciometrem.
Externí řízení:
signálem 0/4 – 20 mA odpovídajícím frekvenci 0 – 50 (60) Hz.
Frekvenční měniče lze provozovat za okolní teploty v rozmezí od -10 °C do + 40 °C.
P_AC_0185_SW
pro výkon
motoru
0,37 kW
0,75 kW
1,5 kW
2,2 kW
4 kW
napájení
motoru
pro čerpadla
Sigma/ 2, Meta, Hydro/ 2, MF1a, DR15
Hydro/ 3, MF2a
Makro TZ, MF2a, MF3a, DR150
Makro TZ, MF3a, DR150
MF3a, MF4a
1f, 200 - 400 V
1f, 200 - 400 V
1f, 200 - 400 V
1f, 200 - 400 V
3f, 380 - 500 V
napájení
ventilátoru
reg.rozsah
objednací číslo
230 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
3f, 380 V
1:10
1:10
1:10
1:10
1:5
1030684
1030685
1030686
1030687
1030688
hmotnost (kg)
Rozměry a hmotnosti
objednací číslo
B (mm)
H (mm)
C (mm)
1030684
1030685
1030686
1030687
1030688
210
210
215
230
230
240
240
297
340
340
163
163
192
222
222
6,3
6,3
8,8
10,7
10,7
Elektromotory pro otáčkovou regulaci se zabudovaným frekvenčním
měničem
externí regulace signálem 0/4 – 20 mA
napájení:
1 fázové, 230 V, 50/60 Hz (0,37 – 1,1 kW)
3 fázové, 400 V, 50/60 Hz (1,5 – 3 kW)
max. výkon
motoru
pro čerpadla
pk_2_103
1.1.2011
0,18 kW
0,37 kW
0,37 kW
0,55 kW
0,75 kW
1,1 kW
1,5 kW
2,2 kW
3,0 kW
regulační
rozsah
Sigma/ 1
1:20
Sigma/ 2
1:20
Hydro/ 2, Meta 1:20
Sigma/ 3
1:20
Hydro/ 3
1:20
Makro TZ (TZMb) 1:20
Makro TZ
1:20
Makro TZ
1:20
Makro 5
1:20
Katalog ProMinent 2011
Ø příruby
(mm)
120
105
160
160
160
160
160
200
250
objednací číslo
1020229
1008568
1008569
1008570
1008571
1008572
1008573
1008574
1027482
2 - 51
Motorická dávkovací čerpadla
Na ovládacím panelu na motoru jsou tato ovládací tlačítka:
spínač START/STOP
přepínač pro ovládání manuální místní / externím signálem
potenciometr nastavení otáček v případě manuálního ovládání
2.6
Elektropříslušenství motorických dávkovacích čerpadel
Datový list motoru na vyžádání.
Speciální motory nebo speciální příruby motoru na vyžádání.
Ve smyslu pokynu Ecodesign Directive 2005/32/EC není třeba, aby motory o výkonu nižším jako 0,75 kW a motory navržené pro otáčkovou regulaci splňovaly standard IEC2.
Programovací zařízení pro frekvenční měniče motoru
typ
objednací číslo
s konektorem typu sub-D
s konektorem typu Western
1020585
1029493
Poznámka:
provedení pro teploty do 55°C na vyžádání
Kompletní pohonná jednotka pro prostředí s nebezpečím výbuchu
s integrovaným frekvenčním měničem v provedení II 2G Eexde II C T4
napájení:
stavební provedení
vstupy:
výstupy:
Svorkovnice:
400 V, 50/60 Hz
IM B5
2 x analog 4…20 mA
4 x digitální (včetně frekvenčního vstupu 0…100 kHz)
2 x analog 4…20 mA
4 x digitální 0/ +20 V, 10 mA
1 x frekvenční 0…10 kHz, 0/18…24 V, 5 mA
ON/OFF
blokování
nastavování
Vinutí a sledování teploty s integrálním vyhodnocováním.
Obvod dálkového ovládání: 230 V s interní pojistkou
P_AC_0211_SW
Poznámka: dodávky na vyžádání
max. výkon
motoru
pro čerpadla
0,55 kW
0,75 kW
1,5 kW
2,2 kW
4,0 kW
Hydro/ 2, Sigma/ 3, MF
Hydro/ 3, MF
Makro TZ (TZMb),MF
Makro TZ, MF
Makro 5, MF
regulační
rozsah
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
Ø příruby
(mm)
80
80
200
200
200
Čerpadla s kompaktním pohonem jsou vždy dodávána na základové desce.
Datový list motoru na vyžádání.
Speciální motory nebo speciální příruby motoru na vyžádání.
Motorická dávkovací čerpadla
Ve smyslu pokynu Ecodesign Directive 2005/32/EC není třeba, aby motory o výkonu nižším jako 0,75 kW a motory navržené pro otáčkovou regulaci splňovaly standard IEC2.
2 - 52
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.6
Elektropříslušenství motorických dávkovacích čerpadel
2.6.3
Základní elektropříslušenství
Univerzální řídící kabely
pro ovládání čerpadel beznapěťovým kontaktním signálem, analogovým signálem a
pro beznapěťová zapínání a vypínání chodu čerpadla.
Pro čerpadla Vario, SICa, S1Ca, S2Ca a S3Ca s 5-ti kolíkovým plastovým konektorem na straně čerpadla a s 5-ti vodičovým volným koncem na straně druhé.
pk_1_085
typ
Univerzální kabel ovládání
Univerzální kabel ovládání
Univerzální kabel ovládání
délka
objednací číslo
2m
5m
10 m
1001300
1001301
1001302
Profibus přípojka, IP 65
typ připojení eurofast 5-kolíkový M12 x 1, délka přibližně 300 mm
P_AC_0208_SW
Y-přípojka 2 x M12 x 1 male/female
přípojka 1 x M12 x 1 male,
®
PROFIBUS Y-přípojka M12 x 1
®
PROFIBUS koncový odpor
P_AC_0208_SW
P_AC_0209_SW
P_AC_0230_SW
P_AC_0239_SW
objednací číslo
1024216
1024219
1036621
1036622
P_AC_0209_SW
USB adaptér
Pro připojení laptopu k dávkovacímu čerpadlu řady gamma nebo Sigma.
USB připojení je možno využít k nahrátí programu časového režimu čerpadla vytvořeného pomocí software ProTime. Software ProTime je možno objednat samostatně.
USB adaptér
objednací číslo
1021544
P_AC_0239_SW
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
2 - 53
Motorická dávkovací čerpadla
P_AC_0230_SW
2.6
Elektropříslušenství motorických dávkovacích čerpadel
Průtokové monitory - nastavitelné
jsou určeny pro dávkovací čerpadla řady Sigma/ 1 / 2 / 3 v provedení PVT a SST.
Součástí monitoru je i kabel s konektorem pro přímé napojení na panel čerpadla.
Průtokový monitor se instaluje přímo na dávkovací hlavu čerpadla.
146
Je sledován každý provedený zdvih čerpadla pomocí plováku a snímače pohybu.
Podstatná část dávkované chemikálie protéká okolo plováku a pomocí stavěcího
šroubu je nastaveno protékající množství. Pokud hodnota průtoku výrazně poklesne
bude iniciován alarm. Provozovatel si navolí sám na panelu čerpadla (S1Ca, S2Ca,
S3Ca) dle potřeby množství nevykonaných zdvihů (od 1 do 127) po jejichž naplnění
bude vyhlášena porucha. Doporučeným režimem provozu čerpadel je řízení externími impulzy (Sigma Control).
materiálové provedení:
těleso monitoru:
PVDF
plovák:
s povlakem z PTFE
těsnění:
FPM / EPDM
pk_1_086_2
typ
materiál
průtokový monitor DN 10
průtokový monitor DN 10
průtokový monitor DN 15
průtokový monitor DN 15
průtokový monitor DN 25
průtokový monitor DN 25
průtokový monitor DN 32
průtokový monitor DN 32
EPDM
FPM
EPDM
FPM
EPDM
FPM
EPDM
FPM
pro čerpadla
Sigma/ 1
Sigma/ 1
Sigma/ 1 / 2
Sigma/ 1 / 2
Sigma/ 2 / 3
Sigma/ 2 / 3
Sigma/ 3
Sigma/ 3
objednací číslo
1021168
1021169
1021170
1021171
1021164
1021165
1021166
1021167
Indikátor poruchy membrány
Spouští poruchovou signalizaci a zastavuje chod dávkovacího čerpadla v případě
prasknutí membrány. Obsahuje plovákový spínač v provedení PVC/PE, záchytnou
nádobku z akryliku, hadičkové přípojky a hadičku. Beznapěťový kontakt, maximální
spínací výkon 60 V střídavý, 300 mA, 18 W.
název
pro čerpadla
indikátor poruchy membrány
indikátor poruchy membrány
Meta, Makro TZ
Makro/ 5
objednací číslo
803640
1019528
pk_1_087
Houkačka – akustická signalizace
typ HUW 55, 230 V, 50 – 60 Hz, 165 x 65 x 60, 85 phon, vnitřní instalace
název
Motorická dávkovací čerpadla
houkačka (pk_1_088)
objednací číslo
705002
Signální svítilna - světelná signalizace
nástěnná instalace, červené, 230 V, 50 – 60 Hz
pk_1_088
název
signální svítilna
2 - 54
Katalog ProMinent 2011
objednací číslo
914780
1.1.2011
2.7
2.7.1
Díly a doplňky motorických dávkovacích čerpadel
Zákaznické díly a doplňky motorických čerpadel
Náhradní membrány dávkovacích čerpadel z materiálu FPM
Konstrukce membrán je stejná jako u standardních membrán avšak z materiálu
FPM a bez vrchní teflonové PTFE vrstvy. Jsou mimořádně vhodné pro dávkování
chemikálií, které mohou krystalizovat jako např. silikát. Maximální provozní tlak 6
bar.
pro čerpadla
objednací číslo
Vario 12017, 12026, 12042
Vario, 10025, 09039, 07063
Vario 06047, 05075, 04120
pk_2_105
811308
811309
811310
Sigma/ 1 12017, 12035, 10050
Sigma/ 1 10022, 10044, 07065
Sigma/ 1 07042, 04084, 04120
1010281
1010284
1010287
Sigma/ 2 16050, 16090, 16130
Sigma/ 2 07120, 07220, 04350
1018953
1018984
Sigma/ 3 120145, 120190, 120270, 120330
Sigma/ 3 070410, 070580, 040830, 041030
1006564
1006566
Zákaznická provedení membrán na vyžádání.
Pružinky pro ventily dávkovacích hlav
Ventilové pružinky s předpětím přibližně 0,05 - 0,1 bar pro instalaci do ventilů dávkovacích hlav za účelem zlepšení funkce ventilů, pro zvýšení přesnosti reprodukovatelnosti dávkování. Zejména vhodné pro kapaliny s viskozitou nad 50 mPas.
typ
předpětí
pružinka z nerezi 1.4571 pro čerp.
Meta/Makro TZ HK
pružinka z nerezi 1.4571 pro čerp.
Makro TZ HK
pružinka z Hastelloy C
pružinka z Hastelloy C
pružinka z Hastelloy C
pružinka z Hastelloy C
pro ventily objednací číslo
0,05 bar
¼“
0,05 bar
3/8“
0,1 bar
0,1 bar
0,1 bar
0,1 bar
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
469461
469462
469114
469107
469451
469452
pk_1_103
Pružinky pro výtlačné ventily dávkovacích hlav
Ventilové pružinky s předpětím přibližně 0,5 - 1 bar pro instalaci do výtlačných ventilů dávkovacích hlav za účelem zvýšení přesnosti reprodukovatelnosti a zabránění
vzniku sifonového efektu.
předpětí
pro ventily objednací číslo
0,5 bar
1 bar
0,5 bar
1 bar
0,5 bar
1 bar
0,5 bar
1 bar
0,5 bar
1 bar
DN 10
DN 10
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 40
DN 40
469115
469119
469108
469116
469409
469135
469414
469136
469104
469137
Pružinky z materiálu Hastelloy C potažené vrstvou FEP
pk_1_104
typ
předpětí
pružinka z Hastelloy C/PVDF
pružinka z Hastelloy C/PVDF
pružinka z Hastelloy C/PVDF
pružinka z Hastelloy C/PVDF
pružinka z Hastelloy C/PVDF
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
0,5 bar
0,5 bar
0,5 bar
0,5 bar
0,5 bar
pro ventily
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 40
objednací číslo
818515
818516
818517
818518
818519
2 - 55
Motorická dávkovací čerpadla
typ
pružinka z mat. Hastelloy C
pružinka z mat. Hastelloy C
pružinka z mat. Hastelloy C
pružinka z mat. Hastelloy C
pružinka z mat. Hastelloy C
pružinka z mat. Hastelloy C
pružinka z mat. Hastelloy C
pružinka z mat. Hastelloy C
pružinka z mat. Hastelloy C
pružinka z mat. Hastelloy C
2.7
Díly a doplňky motorických dávkovacích čerpadel
Ventilové kuličky
Určené pro výměnu v místě instalace čerpadla, pro použití tam, kde standardní materiálové provedení nedostačuje. Dodávány volně.
velikost
objednací číslo
PTFE průměr 11
PTFE průměr 16
PTFE průměr 20
PTFE průměr 25
PTFE průměr 38,1
pro ventily rozměru DN 10
pro ventily rozměru DN 15*
pro ventily rozměru DN 20
pro ventily rozměru DN 25
pro ventily rozměru DN 40
404260
404259
404256
404257
404261
keramika průměr 11,1
keramika průměr 16
keramika průměr 20
keramika průměr 25
keramika průměr 38,1
pro ventily rozměru DN 10
pro ventily rozměru DN 15*
pro ventily rozměru DN 20
pro ventily rozměru DN 25
pro ventily rozměru DN 40
404277
404275
404273
404274
404278
pk_1_102
* není vhodné pro ventily z materiálu PVT
M20 x 1,5
Závitová přechodka DN 10 - 3/4“ na M20 x 1,5 (Vario, gamma/ 5)
15
pro připojení hadiček 12 x 9
PP
PVC
vnitřní
palcový
vnější
metrický
objednací číslo
¾“
¾“
M20 x 1,5
M20 x 1,5
800815
800816
pro DN 10
pro DN 10
12
19
35
materiál
R ¾“
Ø 40
pk_2_058
Chladící / vyhřívací pláště - pro membránová dávkovací čerpadla
Vyhřívací pláště jsou určeny pouze pro dávkovací hlavy v provedení nerez. Přípojky
vyhřívací kapaliny 10 mm, dodáváno včetně instalačních šroubů. Lze instalovat i na
existující již provozovaná čerpadla.
Teplota:
- 10 ... +80 °C
pro čerpadla
pk_2_059
vnější
průměr (mm)
Meta, MakroTZ FM 130, FM 260
Meta, MakroTZ FM 130
MakroTZ FM 1500/2100
Makro/ 5 FM 4000
Sigma/ 1 FM 50/65
Sigma/ 1 FM 120
Sigma/ 2 FM 130
Sigma/ 2 FM 350
Sigma/ 3 FM 330
Sigma/ 3 FM 1000
Hydro/ 2 / 3 FMH 025/060
145
180
248
rozteč
šroubů (mm) objednací číslo
127
164
219
803751
803752
806005
1020683
1025500
1025501
1002178
1002179
1006455
1006456
1024743
Motorická dávkovací čerpadla
Chladící / vyhřívací pláště - pro plunžrová dávkovací čerpadla
Vyhřívací pláště se instalují na čelo dávkovací hlavy. Přípojky vyhřívací kapaliny
průměr 10 mm. Nelze je instalovat dodatečně na existující čerpadlo.
pro čerpadla
objednací číslo
Sigma HK - 08 S
Meta / Sigma HK -12,5 S
Meta / Sigma HK - 25 S
Meta / Sigma HK - 50 S
na vyžádání
803551
803552
803553
pk_2_064
Vyhřívací pláště pro čerpadla Makro TZ HK na vyžádání
2 - 56
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.7
Díly a doplňky motorických dávkovacích čerpadel
Sací sestavy pro čerpadla poháněná elektromotorem
Univerzální sací sestavy v provedení PVC obsahující hladinový plovák a sací ventil,
vše uvnitř ochranného tubusu Ø50 mm, s hadicovou přípojkou v provedení PVC
Velikost DN 10/15 je osazena kuličkovým sacím ventilem (kulička z borosilikátového
skla, těsnění EPDM), velikost DN 20/25/32 destičkovým ventilem
DN
DN
L
typ
plovákový
spínač
DN 10/15
2-polohový
DN 20/25
DN 32
1-polohový
1-polohový
připojení
plováku
kabel 3 m
3-kolíkový konektor
bez kabelu *
bez kabelu *
L (mm)
1350
1350
1350
objednací číslo
1008606
1008607
1008608
* elektropřipojení se provede na vodiče vyvedené v hlavě sací sestavy
Speciální materiálová provedení, speciální délky, speciální funkce sacích sestav
jsou k dispozici na přání.
pk_2_100
Ø 50
Průtokové termální monitory
Průtokový termální monitor sestává ze senzoru a vyhodnocovací elektroniky. Pracuje na principu snímání přestupu tepla v kapalině. Lze jej použít u všech dávkovacích
solenoidových i motorických čerpadel tam kde je zajištěno kontinuální proudění kapaliny a kde je průtok větší jako 0,5 l/hod
Vyhodnocovací elektronika
pokud kapalina protéká monitorem je přepínací relé sepnuto (spínací výkon 250 V /
4 A). Pokud se proudění zastaví, relé rozpíná a to se zpožděním, které je nastavitelné v rozmezí 3 – 20 sekund. Světelná LED dioda indikuje spínací status relé. Zařízení umožňuje plynulé nastavení dle existujícího průtoku.
krytí:
provozní teplota okolí:
skříňka IP 40
svorkovnice IP 00
0 °C - +60 °C
napájení
objednací číslo
230 V, 50/60 Hz
napájení AC, DC
reléový vstup průtoku
kabel sondy
Senzor C
keramický senzor
vnější závit:
provozní teplota kapaliny:
pevný napájecí kabel :
maximální délka kabelu:
krytí:
provozní tlak:
rozsah použití
senzor C
792886
G ½“
+5 °C až +60 °C, není vhodný pro alkalické roztoky
2m
100 m
IP 67
7 bar
0 cm/s – 60 cm/s
objednací číslo
1022339
Senzor S
nerezový senzor, materiál 1.4571
vnější závit:
G ½“
provozní teplota kapaliny: -25 °C - +80 °C
pevný napájecí kabel :
2m
maximální délka kabelu:
100 m
krytí:
IP 67
provozní tlak:
30 bar
rozsah použití
1 cm/s – 5 m/s
senzor S
objednací číslo
792888
Instalační potrubní T-kus senzoru je třeba objednat samostatně, dle situace konkrétní instalace.
pk_1_119
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
2 - 57
Motorická dávkovací čerpadla
šedý
černý
hnědý
modrý
bílý
2.8
Příklady použití a aplikací
2.8.1
Dávkování vysoce viskózní kapaliny
typ čerpadla:
dávkovací čerpadlo poháněné elektromotorem
dávkovaná chemikálie:
viskózní kapalina
oblast použití:
elektronický průmysl
účel:
plnění výrobku
6
5
1
4
1
2
3
4
5
6
řízení procesu - PLC
dávkovací čerpadlo typu Sigma
polohový spínač
solenoidový ventil
pojistný ventil
tlakoměr
3
2
pk_2_113
Provozní požadavky
plnění forem viskózní kapalinou dávkováním
přesnost dávkování ± 2 %
možnost měnit velikost plnící dávky
Charakteristika provozu
formy jsou umístěny na pohyblivém pásu, který prochází pod plnící tryskou. Pohyb pásu je přerušovaný, v okamžiku plnění formy pás stojí.
čerpadlo je spouštěno polohovým spínačem dopravního pásu (externí impulz)
Zvláštnosti aplikace
procedura plnění formy musí vždy začít výtlačným zdvihem čerpadla, tj. čerpadlo musí být řízeno tak aby zastavilo vždy na konci svého sacího zdvihu
při změně nastavení dávky lze využít možnosti měnit délku zdvihu čerpadla a
tím zlepšit přesnost plnění
sací a výtlačné potrubí musí být z pevného materiálu a co nejkratší, bez tlumiče
pulzací. To vše z důvodu redukce objemové stlačitelnosti.
snaha instalovat dávkovací čerpadlo vždy pod nátok, aby nedošlo k vyprázdnění sacího potrubí při dlouhých odstávkách
nutnost instalovat solenoidový ventil do výtlaku a to z důvodů zabránění zbytkového kapání produktu
Řešení
Motorická dávkovací čerpadla
instalace dávkovacího čerpadla Sigma control, s rozhraním pro PROFIBUS
instalace pojistného ventilu a solenoidového uzavíracího ventilu do výtlaku
®
Přínos pro provozovatele
trvalé sledování dávkovacího čerpadla a snadná změna nastavení plnícího
množství změnou počtu zdvihů čerpadla ze vzdáleného velínu (PLC)
minimální potřeba elektroinstalace
®
snadná integrace do existujícího řídicího systému pomocí rozhraní PROFIBUS
přesné a spolehlivé dávkování díky instalaci pojistného a solenoidového ventilu
2 - 58
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.8
Příklady použití a aplikací
2.8.2
Směšování dvou reagenčních chemikálií
typ čerpadla:
solenoidové a motorické dávkovací čerpadlo
dávkovaná chemikálie:
aktivátor chloru, oxidant (NaOCl)
oblast použití:
energetický průmysl
účel:
aplikace biocidu do chladící vody
1
11
10
2
9
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
statický směšovač
průtokový monitor
kalibrační armatura
chlornan sodný NaOCl
aktivátor chloru
kalibrační armatura
ředící voda
průtokový monitor
měření průtoku
řídící jednotka
reaktor
3
6
5
4
pk_2_114
Provozní požadavky
vyřešit zabezpečení systému chladící vody dávkováním biocidu v kombinaci
s procesem chlorování.
aktivátor chloru je směšován s chlornanem sodným (NaOCl) a vzniká kyselina
hypobromická (HOBr) jako aktivní biocidní sloučenina. HOBr je účinná zvláště
v rozsahu pH chladící vody oblastech od 7,5 do 9,0.
ke spolehlivé dezinfekci chladící vody je třeba každý den dvakrát po dobu 1 ho3
diny udržovat hodnotu koncentrace aktivní HOBr na úrovni 0,5 g/m .
Charakteristika provozu
biologicky znečištěná voda
automatické spouštění dávkovacích čerpadel
mísící poměr aktivátoru chloru a NaOCl (12,5 % roztok) je 10 l na 26 - 52 l. Skutečný směšovací poměr je stanoven na základě zkoušek provedených u zákazníka na chladícím okruhu.
dávkovací solenoidové čerpadlo, vybavené procesním časovačem, aktivuje
pomocí reléového výstupu druhé dávkovací čerpadlo a nese tak funkci záruky
správného směšování
motorické dávkovací čerpadlo je chráněno proti přetížení pojistným ventilem
s tlakovým spínačem. Pojistný ventil je napojen na řídicí systém provozu.
řídicí systém sleduje celou instalaci a vypíná přítok ředící vody v okamžiku zaregistrování poruchového stavu na čerpadlech.
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
2 - 59
Motorická dávkovací čerpadla
Zvláštnosti aplikace
2.8
Příklady použití a aplikací
Řešení
instalace solenoidového dávkovacího čerpadla gamma/L s procesním časovačem a odpovídajícími reléovými výstupy
instalace dávkovacího čerpadla Sigma/ 1 v provedení control
instalace monitorů průtoku za dávkovací čerpadla, řízení od průtoku vody
kalibrační armatury
pojistný ventil s tlakovým spínačem
Přínos pro provozovatele
Motorická dávkovací čerpadla
účinná dezinfekce vody obsahující alkalické příměsi a čpavek
použití chemikálií, které nejsou drahé ani korozně agresivní
vysoká míra spolehlivosti daná instalací monitorování dávkování
snadné a účinné řešení optimalizace spotřeby chemikálií spolu s definovanou
kalibrací dávkovaných množství
2 - 60
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
2.8
2.8.3
Příklady použití a aplikací
Bezpečné a spolehlivé dávkování s redukovanými pulzacemi
typ čerpadla:
dávkovací čerpadlo poháněné elektromotorem
dávkovaná chemikálie:
vysoce viskózní chemikálie
účel:
užití tlumiče pulzací
pk_2_117
Provozní požadavky
z důvodů řízení procesu zajistit dávkování s co nejmenšími tlakovými rázy
je třeba dokonale kontrolovat zrychlující síly vznikající v průběhu dávkování jako
důsledek přímočarého vratného pohybu membrány v dávkovacím čerpadle a
tvaru výtlačného potrubí
při dávkování nesmí docházek ke kavitačním jevům
Charakteristika provozu
výtlačné potrubí je velmi dlouhé
průřez potrubí je stálý
dávkování vysoce viskózní pomalu tekoucí látky
Zvláštnosti aplikace
úroveň tlakových rázů roste se zvětšující se délkou výtlačného potrubí a s klesajícím průřezem potrubí
s ohledem na dlouhé potrubí a vysoce viskózní kapalinu je třeba provést výpočet průběhu tlaku v potrubí a zkontrolovat, zda bude třeba použít tlumič pulzací
hodnota maximálního průtoku kapaliny při použití motorického dávkovacího
čerpadla je zhruba 3-krát větší než je průměrná hodnota průtoku a zhruba 5krát větší při použití solenoidového dávkovacího čerpadla. Tyto skutečnosti je
třeba brát v úvahu v okamžiku návrhu výtlačné potrubní větve.
tlumič pulzací musí být natlakován vzduchem nebo dusíkem, a to na hodnotu
60 - 80 % předpokládaného provozního tlaku
Řešení
®
Přínos pro provozovatele
bezpečné a spolehlivé dávkování, které nepoškozuje ani čerpadlo ani potrubní
systém
přesné dávkování bez kavitace
eliminace objemových pulzací na odtoku
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
2 - 61
Motorická dávkovací čerpadla
instalace dávkovacího čerpadla ProMinent
instalace pojistného ventilu
instalace tlumiče pulzací
Příklady použití a aplikací
Motorická dávkovací čerpadla
2.8
2 - 62
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011

Podobné dokumenty

2 - membránová dávkovací ţerpadla

2 - membránová dávkovací ţerpadla Nesetné varianty uspoádání erpadla jsou uvedeny v tabulce identifikaního oznaování erpadel na stranách 2 - 11 a 2 - 12. pk_2_108

Více

Motorická a procesní dávkovací čerpadla

Motorická a procesní dávkovací čerpadla Hz. Výkony čerpadel jsou v rozsahu od 8 až 76 l/h při maximálním protitlaku 10 až 4 bary. Výkon čerpadla se nastavuje změnou délky zdvihu pracovní membrány (3 mm) v krocích po 1% a to pomocí samosv...

Více

8.7 Multikanálové regulátory a řídicí systémy pro pitnou vodu a pro

8.7 Multikanálové regulátory a řídicí systémy pro pitnou vodu a pro P / PID směr regulace: jednosměrná regulace, směr regulace je volitelný proudový výstup: 1 výstup 0/4 - 20 mA (galvanicky izolovaný), maximální zátěž 400 Ω, nastavitelný rozsah i typ veličiny (měře...

Více

Přehled produktů 2013

Přehled produktů 2013 vývoji inovativní dávkovací techniky, mohou naši zákazníci v současnosti vybírat z přehledně uspořádaného programu produktů dávkovacích čerpadel včetně veškerých doplňků. ProMinent nabízí pro všech...

Více

membránová dávkovací þerpadla

membránová dávkovací þerpadla 2 bary 60,0 l/hod materiálové provedení dávkovací hlavy: PP1 polypropylen, s odvzdušnním, tsnní EPDM PP4 polypropylen, bez odvzdušnní, tsnní EPDM, verze HV - High Viscosity, ventilové pružink...

Více

Membránové oddělovače - e

Membránové oddělovače - e prostor mezi vnitřní a vnější stěnou slouží k udržování požadované teploty uvnitř systému (např. „otápěná“ potrubí). Délka tubusu se volí tak, aby membrána ležela přibližně v úrovni vnitřní stěny. ...

Více

1.8 Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel

1.8 Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel Kontaktní vodoměry na pitnou vodu, příslušenství vodoměrů

Více

O-KROUŽEK 1x1

O-KROUŽEK 1x1 větší šířky spáry než standardní O-kroužky v 70 Shore A. Směrné hodnoty rozměrů spáry uvedené v tabulce níže pro standardní elastomery představují při centrickém uspořádání stavebních částí maximál...

Více