Alfabet Morse`a

Komentáře

Transkript

Alfabet Morse`a
Alfabet Morse'a
A a_zot • —
B bo_ta_ni_ka — • • •
C co_raz_moc_niej — • — •
D do_li_na — • •
E Ełk •
F fi_lan_tro_pia • • — •
G go_spo_da — — •
H ha_la_bar_da • • • •
I i_gła • •
J je_dno_kon_no • — — —
K ko_la_no — • —
L Le_o_ni_das • — • •
M mo_tor — —
N no_ga — •
O O_po_czno — — —
P Pe_lo_po_nez • — — •
Q go_spo_dar_stwo — — • — R re_for_ma • — •
S Sa_ha_ra • • •
T Tom —
U Ur_sy_nów • • —
V Vin_cent_Van_Gogh • • • —
W wi_no_rośl • — —
X Xo_xy_mil_ko — • • —
Y York_Hull_Ox_ford — • — —
Z zło_to_li_stna — — • •
1 •————
2 ••———
3 •••——
4 ••••—
5 •••••
6 —••••
7 ——•••
8 ———••
9 ————•
0 —————

Podobné dokumenty

dvoudílný závěs

dvoudílný závěs 4. POUZE PRO ZOT 2 a ZPO 2 : Spodní díly závěsu upevníme v zárubni dotažením fixačního šroubu imbusovým klíčem (viz obr. 8). 5. POUZE PRO ZOT 2 : Do dveří našroubujeme horní díly závěsu, pokud již ...

Více

2-rychlostní zdvih - 2-rychlostní pojezd

2-rychlostní zdvih - 2-rychlostní pojezd n u r b e i A u s fü h r u n g m it N O T - H a lt p r o p r o ve d e n í s n o u z o vý m S T O P T l. H eben z d vih S enken s po uš tě ní F a h r e n vo r w ä r t s p o j e z d vp ř e d F a h re...

Více

Vrtáky Upínací nástroje Frézy V ýstružníky, výhrubníky, záhlubníky 6

Vrtáky Upínací nástroje Frézy V ýstružníky, výhrubníky, záhlubníky 6 * pouze ve speciálním provedení ** pouze ve zvláštním provedení

Více

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 (24 3310) DIN 806 www.panas.sk

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 (24 3310) DIN 806 www.panas.sk Pro snížení deformací stroje (koník, lože, vřeteník) vlivem axiálních upínacích sil, dodáváme hroty s vrcholovým úhlem 60°, což je zvláště výhodné pro stroje namáhané v oblasti přípustného maxima. ...

Více