Stavební plán pro zvedací plošiny

Komentáře

Transkript

Stavební plán pro zvedací plošiny
Při volbě zvedací plošiny dávejte pozor na umístění. Zvedací plošiny jsou používány
k různým účelům a v mnoha oborech. Proto je důležité si před koupí zvolit přesně místo
umístění a přesně zjistit, k jakému účelu se bude používat.
Značka CE potvrzuje, že tyto produkty jsou vyráběny v souladu s platnými EG normami.
Při normálním použití standardních zvedacích plošin je zaručena dobrá a dlouhá životnost. Silnější zvedací plošiny na
přání, s vyšší nosností, vyšší rychlostí zdvihu vyžadují zvláštní vybavení. Elektrické zařízení zvedacích plošin odpovídá
bezpečnostní třídě IP54. Zvedací plošiny, používané venku, musí být vybaveny protismykovým povrchem dle platných
bezpečnostních norem. Sklopné zvedací plošiny by měly být vybaveny protiskluzovým povrchem, rovněž i pojistkou proti
přetížení. Aby bylo možné dosáhnout co nejlepší ergonomie práce a funkčnosti, musí být zvedací plošina vybavena
příslušenstvím, jako např. sklápěcím zařízením, kolečky aj.
Maximální
nosnost =
stejnoměrně rozložené
zatížení
________________________________________________________________________________
Důležité otázky při volbě zvedací plošiny
FUNKCE?
Výška zdvihu – užitkový zdvih • svislá porubná výška, délka a výška zvedací desky • agregát
hydrauliky integrován nebo nezávislý na elektrické zařízení
NOSNOST?
Maximální zatížení • rozložení zatížení • hlučnost • působení na plošinu při zatížení stran
plošiny • přejezd plošiny nákladními vozy • pohyb nákladu na dopravním pásu
VYUŽITÍ?
Rychlost • použití v 1, 2, 3 směnném provozu • počet zdvihů/ rok • integrace v jednom
automatickém zařízení
Horní a spodní koncový spínač • přesné polohování při zastavení zvedací plošiny za určité
delší období
PŘESNOST?
OKOLÍ?
Instalace venku • montáž do jámy • vlhkost • mráz • prach • horka • chemikálie • předpisy
úřadů
BEZPEČNOST? Nebezpečí výbuchu • nouzové ovládání • nebezpečí sesmeknutí • nebezpečí převržení •
ovladatelnost • nebezpečí sevření
ERGONOMIE? Příslušenství: vyklápěcí zařízení s protismykovým zabezpečením, rozšíření otočného kotouče,
zlepšení pro oblast použití
1
DVOJITÉ NŮŽKOVÉ ZVEDACÍ PLOŠINY,
VERTIKÁLNÍ A TROJITÉ ZVEDACÍ PLOŠINY
Tyto zvedací plošiny umožňují větší výšku zdvihu bez dodatečného zvětšení plošiny.
Instalace: zvedací plošiny musí být přišroubovány k zemi.
Pozor!
Nosností zvedací plošiny se rozumí stejnoměrně rozdělené zatížení.
Hladina hluku agregátu hydrauliky je dle předpisů max.
70 dB (A). Překračuje-li specielně vyrobený agregát tuto
hodnotu, je toto uvedeno v návodu na obsluhu.
INSTALACE na podlahu dílny nebo
vestavba do jámy
Dvojité a trojité nůžkové zvedací plošiny vertikální
a ploché zvedací plošiny s velkým užitkovým
zdvihem musí být bezpečně přišroubovány
k dílenské podlaze.
MONTÁŽ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Základní rám standardní zvedací plošiny není samonosný. Proto je nutné, aby dílenská podlaha, nebo jáma,
do které se plošina vestaví byla rovná, eventuelně má-li se plošina vestavět do jámy, provést drenáž.
Zvedací plošinou vyjet nahoru a zajistit podpěrami. (viz obr. strana 11 nebo 13). Připojit kabely.
Zaveďte pásy pod osu přes nůžky. Upevněte základní rám s pásy buď na nůžky nebo na desku plošiny.
Zvedněte plošinu a usaďte na cílové místo. Pevná čelní strana by měla ukazovat k zavážecí straně.
Elektroinstalaci musí být provedena výlučně autorizovaným elektrikářem. Jemné seřízení rychlosti klesání
(max. 0,15 m/ s). Zkouška provozu svěracích ochranných lišt na všech stranách. Dle potřeby seřídit. viz. obr.
strana 11.
Doporučení – montujte prosím ovládač ve vzdálenosti 1,5 m od zvedací desky. Tak získáte nejvyšší
bezpečnost a přehled, když je pracovní plocha v provozu.
Poté, co jsou provedeny všechny testy, upevnit zvedací plošinu šrouby k podlaze. Návrh k upevnění viz.
nahoře.
2
PLÁN JÁMY
A. Délka jámy = a + 30 mm
B. Šířka jámy = b + 30 mm
H. Hloubka jámy = porubná výška zv. plošiny + 5 mm
a. Délka zvedací plošiny
b. Šířka zvedací plošiny
c. Otvor pro eventuelní drenáž
d. Průchodka pro přívodní kabel 380V a kabel dálkového ovládání
plošiny ∅ 60 mm.
Přívodní kabel se samostatným hlavním otočným vypínačem.
Zvedací plošiny stavěné venku by měly mít samostatný agregát (instalovat tak, aby byl chráněn).
Nakládání a vykládání
Nakládání a vykládání ze zvedací plošiny by se mělo
provádět ve vyjetém stavu plošiny k pevné straně.
Doporučené druhy olejů
Pro zvedací plošiny, vyrovnávací zdviže a sklopná zařízení
Standardní olej
Zvláštní typy/ Statoil
Statoil
Shell
BP
venku
Mobil
Castrol
Tyto druhy olejů mohou vyžadovat jiná těsnění a hadičky.
Různé druhy olejů se nesmí míchat.
Hydraulický olej 131
-40° - +90° minerální olej bez zinku, pro použití
Hydol 32, starý Hydraway HV 32
Tellus 32
Bartran 32
Mobil DTE 13
Hydra Way Bio VE46
Hyspin AWH starý Hyspin HVA 32 Hydra Way Bio PA46
Hydra Way Bio Es46
Hydol HFC46
Alternativa za přirážku
Bílé oleje Medic Way M68
Hydraulický olej 131 do chladných prostor
nebo ven -40° - +90°
Mohou se vyskytnou rozdíly v kvalitě, ačkoliv
nás!
produkty podléhají stejné specifikaci.
vlastnosti
-25° - +70° rostlinný rozložitelný olej
-40° - +90° syntetický biologický rozložitelný olej
-25° - +85° synteticko-polyesterový rozložitelný olej
-30° - +60° glykol – na bázi vody
minerální oleje na bázi parafínu
Popis produktu s daty a údaji týkající se životní prostředí objednávat prosím u
3
Příručka k výrobkům EdmoLift
2005-02-01
CZ 85929
Výkres jámy
4
1
2
3
b
Výkres jámy
A. Délka jámy = I + 30 mm
B. Šířka jámy = b + 30 mm
H. Hloubka jámy = výška zavřené plošiny + 5 mm
1. Odvodňovací otvor
2. Minimální nosnost betonu 100 kg/cm2
3. Trubka pro externí kabely
4. Profil L 100 x 100 mm
l
Plošina
Nakládání/vykládání na pevném
konci ramena
Pevná strana
Zvedací plošiny používané ve venkovních podmínkách by měly mít vzdálenou napájecí jednotku umístěnou pokud
možno uvnitř budovy na chráněném místě.
Copyright © EdmoLift AB 2004-2005
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise without the permission of the publisher.
EdmoLift AB
Oppundavägen 62
S-641 37 KATRINEHOLM, SWEDEN
Tfn. +46-0150-557 80
Fax. +46-0150-551 80
[email protected]
43
Návod pro obsluhu
1. Zvedání: Stisknout a držet tlačítko se šipkou nahoru
2. Spouštění: stisknout a držet tlačítko se šipkou dolu
Při provozu plošiny sledovat celý průběh zvedání nebo spouštění.
Při jakémkoliv nebezpečí úrazu stisknout červené tlačítko. Odstranit příčinu .
Při dalším pokračování provozu plošiny nejdříve uvolnit červené tlačítko, přizvednout plošinu
pomocí tlačítka se šipkou nahoru a potom normálně pokračovat .
Při opravě agregátu pod zvednutou plošinou zajistit plošinu do bezpečnostních zarážek.
Proti úrazu nohou , nebo při najetí na překážku ,při spouštění plošiny jsou ve spodní části
plošiny bezpečnostní lišty, které zastaví plošinu.
Pokud plošinu zastaví bezpečnostní lišta, musí se nejprve povyjet s plošinou kousek nahoru a
potom můžeme pokračovat se spouštěním
Při ukončení práce s plošinou a proti nepovolené manipulaci je možné uzamknout ovladač.
Údržba plošiny:
Pravidelně 1x týdně kontrolovat a popřípadě vyčistit pojezdová místa plošiny
1 x za rok:
promazat mazací místa tukem
kontrola množství oleje v nádrži
4

Podobné dokumenty

Katalog produktů

Katalog produktů Ve Skandinávii se často jezdí na krátké vzdálenosti za chladného a vlhkého počasí. Jedná se o provozní podmínky, které nepřetržitě zhoršují mazací a ochranné vlastnosti oleje. Proto je vhodným prav...

Více

axiální pístové hydromotory hm

axiální pístové hydromotory hm Nm.Mpa-1 Setrvačný moment k ose hřídele kg m2 . 10-3 Otáčky: jmenovité s-1 maximální Moment: jmenovitý Nm maximální Světlost: vstup mm výstup svod Hmotnost kg

Více

Katalog produktů Statoil 1

Katalog produktů Statoil 1 ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, Úroveň kvality VW505.00/500.00 Obsahuje směs syntetického a minerálního oleje s nízkým třením. Má dokonalé vlastností stejně tak za nízkých jak za vysokých teplot, ...

Více

TruckWay 5W-30, TruckWay E6 10W-40 MaxWay 10W

TruckWay 5W-30, TruckWay E6 10W-40 MaxWay 10W Olej jakosti SHPD (vznětový motor s velmi vysokým výkonem) pro vznětové motory. Tento olej se používá pro vznětové motory s turbodmychadlem nebo bez něj, které jsou silně zatěžované a/nebo pracují ...

Více

Katalog STATOIL

Katalog STATOIL důležité uvědomit si, že intervaly výměny oleje uváděné výrobci automobilů jsou pouze orientační hodnoty platné v příznivých jízdních podmínkách. Mezi nepříznivé jízdní podmínky můžeme zařadit: • ...

Více

Materiál Množství/kg Barva ABS 1 120 šedá ABS regranulát 1 044

Materiál Množství/kg Barva ABS 1 120 šedá ABS regranulát 1 044 PA6/66 Grilon GF30 TSVO (obsahuje retardér hoření) PA66 (obsahuje retardér hoření) PA66 Badamid A70 PA66 GF15-30 (obsahuje retardér hoření) PA66 GF20-30 (obsahuje retardér hoření) PA66 Technyl GF25...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze Majitel stroje odpovídá za dodržování platných předpisů ohledně požární ochrany.  Požární ochraně je nutno věnovat mimořádnou pozornost v případě, že je stroj vyba‐ ven řetězy nebo pásy. Nebezpečí ...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze Při provozu stroje v lese je nutné provádět práce tak, aby stroj, řidič ani prostředí nebyli vystaveni žádnému nebezpečí. Zdržuje-li se někdo v blízkosti stroje, je nezbytná zvýšená pozornost.

Více

Katalog Automobilových olejů

Katalog Automobilových olejů HLP-D jsou obzvlá‰tû vhodné i pro vícekotouãové spojky, obsluhované elektromechanicky, mechanicky nebo pneumaticky. Pro mazání kluzn˘ch vedení dejte pfiednost speciálnímu oleji BP Maccurat D.

Více