AD-GAO4U

Komentáře

Transkript

AD-GAO4U
Řídicí systém ADiS
Aktualizace: VII/08
ad-gao4u_d_cz_100
AD-GAO4U
4 analogové výstupy ±10 V
•
Společná analogová zem
HW
RS232
1 2 3 4
•
Napájení z vnitřního zdroje
4
ON
•
2
3
PW
Run
Err
Indikace přístupu na modul LED
0
1
Připojení sendvičově k AD-CPU,
montáž na lištu DIN
Tx0
Rx1
B
A
RS485
1 2 3 4
-
ON
R+
2
4
6
8
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sh
Tx1
SW
ON
+
ST
0
2
4
6
PW
1
3
5
7
2
Rx0
•
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 galvanicky oddělené analogové
napěťové výstupy ±10 V
ON
•
0
1
1
2
3
3
5
4
7
5
9
6
7
8
RT
9
R-
TECHNICKÉ ÚDAJE
Počet výstupů
Výstupní napětí
Max. výstupní proud
Minimální zatěžovací odpor
Rozlišení převodníku
Přesnost nastavení
Abs. chyba nastavení
Teplotní koeficient
Přenos hodnoty na výstup
Rozdíl vystavení mezi kanály
Společný vodič
Galvanické oddělení
Ochrana proti zkratu
Pozice modulu v systému
Maximální počet modulů v sestavě
Max. odběr z vnitřního zdroje
Připojení vstupů
4
±10 V
±15 mA
700 Ω
12 bitů
±1 LSB
< 1%
Typicky ±35 ppm
Do 50 ms *)
Do 50 ms *)
Analogová zem
Ano **)
Elektronická
Bez omezení
16
80 mA
Pružinové konektory WAGO 231,
ochrana proti záměně kódováním
DIN lišta 35 mm
0 .. 70 °C
< 95 % nekondenzující
200 g
25 × 104 × 96 mm
Montáž
Pracovní teplota
Maximální vlhkost okolí
Hmotnost
Rozměry
*) Platí pro prostředí DetStudio
**) Izolační pevnost 500 V stř./1 min., galvanické oddělení nesmí být použito pro
oddělení bezpečných a nebezpečných částí
OBJEDNACÍ ÚDAJE
AD-GAO4U
Modul 4 analogových napěťových výstupů ±10 V, konektor WAGO231-310, leták,
záruční list
AMiT, spol. s r.o., Naskové 3/1100, 150 00 PRAHA
Tel.: +420 222 780 100, 222 781 516, Fax: +420 222 782 297
e-mail: [email protected]
Technická podpora: [email protected]
Tel.: +420 549 210 276, 549 210 403
www.amit.cz/support
IČ: 45316015, DIČ: CZ45316015, Bank. spojení: KB Praha centrum, č.ú.: 650 949-111-0100
AMiT, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7535.
POPIS MODULU A PŘIŘAZENÍ SIGNÁLŮ
GAO4U
Strobe
ST
nevyužito
0
nevyužito
2
nevyužito
4
nevyužito
6
PW
Napájení
1
nevyužito
3
nevyužito
5
nevyužito
7
nevyužito
0
AG
Analogová zem
1
U0
Výstup 0
2
AG
Analogová zem
3
U1
Výstup 1
4
AG
Analogová zem
5
U2
Výstup 2
6
AG
Analogová zem
7
U3
Výstup 3
8
AG
Analogová zem
9
AG
Analogová zem
ZAPOJENÍ VÝSTUPNÍHO OBVODU
DAC -2,197 .. +2,197 V
TLE2141A
+
-
2K2
3K92
120R
Rz
-10 .. +10 V
13K92
PŘÍKLAD ZAPOJENÍ MODULU
HW
RS232
1 2 3 4
4
ON
2
3
PW
Run
Err
24V ss
0
1
+
2
Rx0
Rx1
-
B
A
RS485
1 2 3 4
-
ON
R+
2
4
6
8
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sh
SW
ON
+
1
Tx0
0
Tx1
1
1
3
5
7
9
2
3
4
5
6
7
8
RT
R-
9
24 V st

Podobné dokumenty