OSOBNOSTI STřEDNÍ MORAVY - Knihovna města Olomouce

Komentáře

Transkript

OSOBNOSTI STřEDNÍ MORAVY - Knihovna města Olomouce
Osobnosti Střední Moravy
PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA
PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS
2011
Kalendář výročí
Anniversaries
Jubiläuskalender
Knihovna města Olomouce
příspěvková organizace
2010
Úv o d e m
Osobnosti střední Moravy 2011 – kalendář výročí – je souborem každoročně vydávaného chronologického
přehledu výročí osobností se vztahem k regionu. K regionálním osobnostem řadíme takové, které se na
střední Moravě narodily, zemřely nebo zde pobývaly. Naší snahou bylo připomenout jména těch, kteří jsou
zapomínáni, i když svou činností ovlivnili své okolí. Publikace má plnit pouze informativní účel a neklade si
za cíl jakékoli hodnocení uvedených osobností či jejich díla. Jednotlivé záznamy obsahují datum a místo
narození či úmrtí, jméno a příjmení osobnosti, obor působnosti, místa pobytu (označená P/) a číselné vročení k datu. Uvedené záznamy jsou opatřeny pořadovými čísly, aby se usnadnila orientace při vyhledávání
v personálním a zeměpisném rejstříku.
Součástí publikace je Výběr celostátních a zahraničních výročí na rok 2011 spolu s uvedením významných
dní roku.
Pro zahraniční zájemce je určen Personální rejstřík, opatřený anglickými a německými ekvivalenty oboru
působnosti a číslem záznamu. Podrobnější informace o uvedených osobnostech, stejně jako o personách,
které z kapacitních důvodů v kalendáriu absentují, lze dohledat v regionální počítačové databázi Knihovny
města Olomouce. Biografické údaje jsou čerpány především z regionálních i celostátních periodik i z encyklopedií a vlastivědné literatury.
Děkujeme všem konzultantům a pracovníkům archivů, muzeí, knihoven, škol, obecních úřadů, stejně jako
kronikářům a osvětovým aktivistům za jejich pomoc při vyhledávání a ověřování údajů. Vítáme všechny nové
informace, doplňky či dokumentaci o zajímavých osobnostech našeho regionu.
3
S u m m a ry
The book you have in your hands is a compilation of the annually published chronological list of major personages
related to our region.
All the notes contain: date and place of birth or death, first name and surname of a personage where appropriate,
places of stay (marked by P/) and dating. The notes are numbered to facilitate the orientation in the geographical
index of localities.
Foreign persons concerned will find an appendix in English and German with the list of names and the field of
action.
Resümee
Die Persönlichkeiten des Mittelmährens 2011 - der Jubiläumskalender – ist die Zusammenfassung der alljährlich
herausgegebenen chronologischen Übersicht der Jahresjubiläen von den Persönlichkeiten mit ihrer Beziehung
zur Region.
Die Publikation hat nur den informativen Charakter und hat kein Ziel, die angeführten Personen und ihre Werke zu
würdigen. Die einzelnen Aufzeichnungen enthalten: Datum, Geburts-oder Todesort, Vorname und Familienname
der Person, Wirkungsbereich, Aufenthaltsorte (bezeichnet P/) und Datennummer. Die angeführten Aufzeichnungen sind mit den Reihenfolgennummern bezeichnet, um bessere Orientierung beim Aufsuchen im geografischen
und Personenregister zu erleichtern.
4
LEDEN
â 2. 1. 1876
1.
Blatnice na Moravě
Bojar, Ivo – duchovní, spisovatel, folklorista. P/Olomouc, Náklo, Litovel
U17. 3. 1951 Zlobice
U 2. 1. 1941
2.
Kyjov
Kozánek, Karel – hudebník, sbormistr, skladatel. P/Olomouc, Kroměříž
â 5. 3. 1853 Kroměříž
â 3. 1. 1921Přerov
3.
Petráš, Oldřich – hudební vědec, folklorista. P/Brno, Šumperk
U 8. 11. 1970 Brno
135. výročí narození
70. výročí úmrtí
90. výročí narození
U 4. 1. 1976Olomouc
4.
Růžička, Hynek Ch. - politický a hospodářský redaktor. P/Přerov, Olomouc
â 19. 12. 1902 Ostrožské Předměstí
35. výročí úmrtí
U 5. 1. 1986Olomouc
5.
Cásek, Adolf – zpěvák, herec, divadelní kritik. P/Olomouc
â 19. 2. 1921 Votice
25. výročí úmrtí
â 5. 1. 1831Náklo
6.
Chytil, Melichar - vlastivědný pracovník. P/Náklo
U 8. 11. 1916 Náklo
180. výročí narození
U 7. 1. 1931Olomouc
7.
Loutocký, Josef – pedagogický a vlastivědný pracovník, spisovatel. P/Olomouc
â 31. 3. 1868 Hnojice
80. výročí úmrtí
U 7. 1. 1941
8.
Brno
Chudoba, František – pedagog, překladatel. P/Přerov, Brno
â 4. 6. 1877 Dědice
70. výročí úmrtí
U 7. 1. 1986Opava
9.
Krkavec, František – přírodovědec, botanik, muzejní pracovník. P/Opava, Olomouc
â 15. 5. 1922 Knínice u Boskovic
25. výročí úmrtí
U 7. 1. 1926
10.
Brno
Vlček, Bartoš – spisovatel, překladatel, redaktor. P/Lipník nad Bečvou
â 22. 10. 1897 Růžďka u Vsetína
U 8. 1. 1936Prostějov
11.
Kaňák, Richard – malíř, krajinář, tvůrce exlibris. P/Prostějov
â 2. 1. 1883 Prostějov
85. výročí úmrtí
75. výročí úmrtí
â 9. 1. 1891Prostějov
12.
Čičatka, Jaroslav – filolog, pedagog, historik, dirigent, knihovník. P/Olomouc
U 12. 9. 1979 Olomouc
120. výročí narození
U 9. 1. 1971Vyškov
13.
Skřivánek, Václav – botanik, muzejní pracovník, sportovec. P/Vyškov
â 1. 10. 1896 Brno
â 10. 1. 1926Prostějov
14.
Kocourek, Jan – biochemik, vysokoškolský pedagog. P/Praha
40. výročí úmrtí
85. výročí narození
â 10. 1. 1951Ostrava
15.
Slavotínek, Jan - rozhlasový pracovník, redaktor nakladatelství UP, vysokoškolský
pedagog. P/Olomouc
60. výročí narození
5
â 11. 1. 1936Nahořany
16.
Andrš, Miroslav – lékař, neurochirurg, vysokoškolský pedagog, autor rozhlasových
her. P/Olomouc
U 23. 6. 1989 Olomouc
75. výročí narození
U 11. 1. 1976Olomouc
17.
Dvorský, Bohumír - akademický malíř. P/Ostrava, Svatý Kopeček u Olomouce
â 21. 10. 1902 Paskov u Místku
35. výročí úmrtí
U 11. 1. 2001Praha
18.
Polišenský, Josef – historik, vysokoškolský pedagog, spisovatel. P/Olomouc, Praha
â 16. 12. 1915 Prostějov
10. výročí úmrtí
U 13. 1. 1981Olomouc
19.
Dražil, Antonín – dirigent, sbormistr, violoncellista, pedagog. P/Ostrava, Brno,
Olomouc, Prostějov, Kroměříž
â 7. 4. 1907 Krásné Březno
30. výročí úmrtí
â 13. 1. 1911Olomouc
20.
Petřková, Milada – odborná učitelka, klavíristka. P/Velký Týnec, Olomouc
U 24. 4. 1943 Osvětim
100. výročí narození
â 14. 1. 1901Olomouc
21.
Michalík, Rudolf – malíř, grafik, litograf. P/Olomouc, Regensburg
â 14. 1. 1901 Olomouc
110. výročí narození
â 14. 1. 1911Rožnov pod Radhoštěm
22.
Mičola, Metoděj – kněz. P/Prostějov
U 3. 7. 1942 Brno
100. výročí narození
â 14. 1. 1926 Brezovice (Slovensko)
23.
Tomšů, Miroslav – vědec, lékař, chirurg, vysokoškolský pedagog. P/Holešov,
Olomouc, Prostějov
U 20. 1. 1999 Prostějov
85. výročí narození
*15. 1. 1861Náměšť na Hané
24.
Procházka, František Serafínský - učitel, redaktor, překladatel, básník, publicista,
knihovník. P/Olomouc, Praha
U 28. 1. 1939 Praha
150. výročí narození
U 15. 1. 1986Mníšek pod Brdy
25.
Zemánková, Anna – malířka art brut. P/Olomouc
â 23. 8. 1908 Olomouc
25. výročí úmrtí
â 16. 1. 1926 Blatec
26.
Baran, František – hudebník, houslista, hudební pedagog, P/Brno, Olomouc
U 23. 12. 1982 Olomouc
85. výročí narození
â 16. 1. 1946Olomouc
27.
Berková, Ivana – jednatelka Svazu tělesně postižených. P/Olomouc
65. výročí narození
â 17. 1. 1941Ostrava-Zábřeh
28.
Hruška, Josef - umělecký kovář. P/Valašské Meziříčí, Ostrava, Olomouc, Helfštýn,
Uherský Brod, Opava
70. výročí narození
U 17. 1. 1896Prostějov
29.
Vrla, Josef – redaktor, majitel tiskárny. P/Olomouc, Prostějov
â 2. 4. 1844 Tlumačov
6
115. výročí úmrtí
â 18. 1. 1906 Štarnov
30.
Morav, Karel - vlastivědný pracovník, publicista, vojenský odborník. P/Olomouc,
Hranice, Šternberk, Mírov
U 21. 4. 1993 Olomouc
105. výročí narození
â 19. 1. 1951Olomouc
31.
Boháčová, Yvonna - teoretička umění. P/Olomouc
U 31. 5. 1994 Olomouc
60. výročí narození
U 20. 1. 1991Praha
32.
Smrčková, Ludvika – malířka, grafička, sklářská výtvarnice, P/Praha, Olomouc
â 24. 2. 1903 Kročehlavy
20. výročí úmrtí
U 20. 1. 1941 Brno
33.
Köhler, Jano – malíř. P/Prostějov, Olomouc, Tršice, Kroměříž
â 9. 2. 1873 Brno
*20. 1. 1861Medlov
34.
Kux, Johann – lékař, archivář. P/Litovel, Olomouc
â 12. 8. 1940 Olomouc
70. výročí úmrtí
150. výročí narození
U 20. 1. 1961Osek nad Bečvou
35.
Řehulka, Jaroslav – právník, spisovatel, malíř. P/Přerov, Lipník nad Bečvou,
Olomouc
â 31. 12. 1886 Osek u Lipníka
50. výročí úmrtí
â 21. 1. 1911 Bedihošť
36.
Kozák, Vlastimil – malíř, básník. P/Přerov
U 5. 12. 1997 Andělská Hora
100. výročí narození
â 21. 1. 1886Senice na Hané
37.
Kvapil, Alois – pedagog, matematik, odborný publicista. P/Olomouc
U 7. 7. 1947 Olomouc
125. výročí narození
â 21. 1. 1861Solnohrad
38.
Ledochowski-Halka, Sigmund - duchovní, náboženský spisovatel. P/Olomouc
U 11. 1. 1944 Praha
150. výročí narození
â 21. 1. 1866Ouběnice u Votic
39.
Waic, František – dirigent, hudební pedagog, kritik, spisovatel. P/Olomouc, Zábřeh
U 3. 11. 1939 Olomouc
145. výročí narození
â 22. 1. 1901Prostějov
40.
Valenta, Edvard – novinář, redaktor, spisovatel. P/Brno, Olomouc
U 21. 8. 1978 Praha
110. výročí narození
â 24. 1. 1826Vídeň (Rakousko)
41.
D‘Orsay, Anatol – kanovník, první předseda VSMO. P/Olomouc, Kroměříž, Kojetín,
Bystřice pod Hostýnem
U 30. 6. 1894 Olomouc
185. výročí narození
â 25. 1. 1876 Brušperk
42.
Horák, Vincenc – teolog, vysokoškolský pedagog, starosta města Litovle. P/Kroměříž,
Olomouc
U 23. 12. 1960 Litovel
135. výročí narození
â 25. 1. 1891Olomouc
43.
Mather, Rudolf – grafik, pedagog. P/Olomouc, Moravská Třebová
U 25. 10. 1975 Neu-Ulm
7
120. výročí narození
â 26. 1. 1841Hrachovice
44.
Bauer, František Saleský – olomoucký arcibiskup, náboženský spisovatel, překladatel,
redaktor, vysokoškolský učitel. P/Kroměříž, Vyškov, Olomouc, Praha, Brno
U 25. 11. 1915 Olomouc
170. výročí narození
â 26. 1. 1901Zenica (Bosna)
45.
Babler, Otto František - básník, překladatel, knihovník, bibliofil, spisovatel. P/
Olomouc
U 24. 2. 1984 Olomouc
110. výročí narození
U 27. 1. 1881Vídeň
46.
Kutschker, Johann Baptist Rudolf – vídeňský arcibiskup, vysokoškolský pedagog. P/
Opava, Olomouc
â 11. 4. 1810 Loučky u Bruntálu
130. výročí úmrtí
U 27. 1. 1996Olomouc
47.
Sedláček, Jan – malíř, grafik. P/Olomouc, Zlín
â 10. 9. 1925 Olomouc
15. výročí úmrtí
â 28. 1. 1876Milkov u Konice
48.
Slavíček, Karel – knihař, nakladatel, prozaik. P/Náměšť na Hané, Prostějov, Šumperk
U 11. 4. 1954 Olomouc
135. výročí narození
â 28. 1. 1931Prostějov
49.
Závodný, Rudolf – pedagog, básník, umělecký fotograf. P/Olomouc, Prostějov
U 7. 11. 1994 Prostějov
80. výročí narození
U 28. 1. 2001Olomouc
50.
Machytka, Lubor – právník, historik umění. P/Olomouc, Brno
â 26. 1. 1918 - Nová Paka
10. výročí úmrtí
â 29. 1. 1811Moravičany
51.
Pluskal-Moravičanský, František – přírodovědec, lékař, spisovatel. P/Olomouc,
Loštice
U 28. 3. 1900 Brumov
200. výročí narození
â 29. 1. 1881Praha
52.
Cihelka, Oldřich – malíř, ilustrátor, pedagog. P/Litovel, Praha
U 11. 6. 1958 Praha
130. výročí narození
U 30. 1. 1961Olomouc
53.
Stoegrová, Božena – operní pěvkyně. P/Olomouc
â 7. 4. 1903 Zastávka u Brna
50. výročí úmrtí
U 30. 1. 1971Prostějov
54.
Ševčík, Václav – fotograf, pedagog. P/Olomouc, Prostějov
â 12. 7. 1900 Vysoké Mýto
40. výročí úmrtí
U 30. 1. 1901Vídeň
55.
Pražák, Alois – právník, moravský politik. P/Kroměříž, Brno, Olomouc
â 21. 2. 1820 Uherské Hradiště
110. výročí úmrtí
U 30. 1. 1996Praha
56.
Dostál, Zeno – spisovatel, scénárista, režisér. P/Prostějov, Olomouc
â 12. 11. 1934 Konice
15. výročí úmrtí
U 30. 1. 1996Olomouc
57.
Veselý, Eduard – architekt, botanik. P/Kroměříž, Olomouc, Lešná
â 30. 3. 1896 Bystřice pod Hostýnem
15. výročí úmrtí
â 31. 1. 1926Nový Jičín
58.
Grmelová, Anna – grafička, ilustrátorka. P/Zlín, Olomouc
U 8. 7. 2000 Olomouc
8
85. výročí narození
ÚNOR
â 1. 2. 1821Vysoké nad Jizerou
59.
Kramář, František – lékárník, publicista, starosta města. P/Přerov
+6. 5. 1866 Přerov
190. výročí narození
U 2. 2. 1896Přerov
60.
Štěpka, František - starosta města Přerova, zakladatel Sokola v Přerově. P/Přerov
â 19. 10. 1835 Týniště v Čechách
115. výročí úmrtí
U 2. 2. 1951Praha
61.
Hlubinka, Rudolf – archeolog. P/Praha, Olomouc
U 2. 2. 1951 Praha
â 2. 2. 1921Litovel
62.
Doubrava, Jaroslav – animátor, režisér. P/Litovel, Praha
U 21. 6.1997
U 3. 2. 1951
63.
Brno
Zachardová, Emilie - operní pěvkyně. P/Olomouc
â 10. 5. 1912 Velké Meziříčí
â 3. 2. 1851Gros Glockendorf
64.
Essler, Karl – kněz, arcibiskupský rada. P/Štěpánov, Jívová
U 1. 1. 1933 Štěpánov
60. výročí úmrtí
90. výročí narození
60. výročí úmrtí
160. výročí narození
U 3. 2. 1906Praha - Královské Vinohrady
65.
Woldřich, Jan Nepomuk – geolog, archeolog, odborný spisovatel. P/Olomouc, Blansko
â 15. 6. 1834 Velký Zdíkov
105. výročí úmrtí
â 4. 2. 1926Liptovský Mikuláš
66.
Lužný, Jan – biolog, agrobiolog. P/Olomouc, Brno, Lednice n. Moravě
85. výročí narození
â 5. 2. 1921
67.
Držovice
Hanzl, Oldřich – grafik, malíř, sochař. P/Brno, Kroměříž
U 9. 5. 1992 Brno
90. výročí narození
U 5. 2. 1956
68.
Drážďany (Německo)
Fiedler, Franz – malíř, fotograf. P/Prostějov
â 17. 3. 1885 Prostějov
55. výročí úmrtí
U 5. 2. 1986Ostrava
69.
Gregor, Vladimír - hudební historik, hudební kritik, sbormistr, vysokoškolský pedagog,
publicista. P/Ostrava, Olomouc, Brno
â 10. 12. 1916 Olomouc
25. výročí úmrtí
â 7. 2. 1921Charvatská Nová Ves
70.
Kolek, Antonín – lékař, neurolog, překladatel, sběratel grafiky. P/Opava, Olomouc
U 21. 11. 1979 Olomouc
90. výročí narození
â 7. 2. 1931
71.
Šternberk
Kořalka, Jiří – historik. P/Prostějov, Praha, Tábor
â 7. 2. 1946Olomouc
72.
Šafránek, Petr – pedagog, básník. P/Olomouc
â 8. 2. 1856Nové Město nad Metují
73.
Promberger, Romuald – knihkupec, nakladatel. P/Olomouc
U 27. 10. 1932 Olomouc
9
80. výročí narození
65. výročí narození
155. výročí narození
â 9. 2. 1886Praha
74.
Hacar, Bohumil – matematik, astronom, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
U 9. 3. 1974 Prostějov
125. výročí narození
U 9. 2. 1931Přerov
75.
Vdolek, Josef – starosta města, spisovatel, básník. P/Přerov
â 3. 7. 1880 Praha
80. výročí úmrtí
â 10. 2. 1861Telč
76.
Palliardi, Jaroslav – archeolog, národní kulturní pracovník. P/Bystřice pod Hostýnem,
Kroměříž
U 12. 3. 1922 Moravské Budějovice
150. výročí narození
â 11. 2. 1791Gross-Sieghards (Rakousko)
77.
Marquart, Friedrich – přírodovědec, mykolog, vysokoškolský učitel. P/Olomouc
U 30. 5. 1868 Olomouc
220. výročí narození
â 11. 2. 1906Olomouc-Řepčín
78.
Hořínek, Vojtěch – sochař. P/Olomouc
U 3. 4. 1998 Olomouc
105. výročí narození
â 11. 2. 1956Olomouc
79.
Vomáčka, Jaroslav – lékař, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
55. výročí narození
â 13. 2. 1946 Šternberk
80.
Ščudla, Vlastimil – lékař, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
65. výročí narození
â 14. 2. 1881Olšany
81.
Půda, Julius Jan – duchovní, náboženský spisovatel, starosta. P/Svatý Kopeček
U 15. 3. 1956
130. výročí narození
â 15. 2. 1896Praha
82.
Vejdovský, Václav – lékař, oftalmolog, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Litovel
U 28. 9. 1977 Olomouc
115. výročí narození
â 15. 2. 1931Radslavice
83.
Sehnal, Jiří - hudební historik, muzikolog, vysokoškolský učitel. P/Olomouc, Brno
80. výročí narození
U 15. 2. 2001Hranice
84.
Dragoun, Václav – pedagog, básník, dramatik. P/Litovel, Náklo, Šternberk, Přerov
â 19. 1. 1908 Chudobín
10. výročí úmrtí
U 16. 2. 1976Olomouc
85.
Schön, František – malíř. P/Olomouc
â 1. 2. 1882 Olomouc
35. výročí úmrtí
â 18. 2. 1911 Krnov
86.
Novák, František – architekt, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Přerov
U 20. 8. 1983 Karlovy Vary
100. výročí narození
â 19. 2. 1921Votice u Tábora
87.
Cásek, Adolf – zpěvák, herec, divadelní kritik. P/Olomouc
U 5. 1. 1986 Olomouc
90. výročí narození
U 19. 2. 1931 Dluhonice
88.
Karas, Josef František – spisovatel, novinář. P/ Brno, Kroměříž, Olomouc, Přerov
â 4. 12. 18726 Tišnov
80. výročí úmrtí
10
â 19. 2. 1861 Šternberk
89.
Stief, Wilhelm – historik, kronikář. P/Šternberk
U 25. 2. 1929 Šternberk
150. výročí narození
U 20. 2. 1971Praha
90.
Procházka, Jan – spisovatel, scenárista, dramaturg. P/Olomouc, Ondrášov, Praha
â 6. 2. 1929 Ivančice
40. výročí úmrtí
â 21. 2. 1921Říkovice
91.
Červík, Metoděj – malíř, vlastivědný pracovník. P/Říkovice
U 12. 2. 1978 Říkovice
â 21. 2. 1521
92.
90. výročí narození
Čelákovice
Červenka, Matěj – biskup Jednoty bratrské, historik, skladatel, překladatel, sběratel
přísloví. P/ Lipník nad Bečvou, Přerov, Prostějov
U 13. 12. 1569 Přerov
490. výročí narození
U 21. 2. 2006Olomouc
93.
Přeček, Ivo – výtvarník, fotograf. P/Olomouc
â 12. 9. 1935 Olomouc
â 22. 2. 1936Postřelmůvky u Zábřeha
94.
Rusková, Libuše - textilní výtvarnice, malířka skla. P/Šumperk, Olomouc
U 22. 2. 1971Hranice
95.
Knipl, Josef – skladatel, dirigent, pedagog. P/Hranice na Moravě
â 2. 2. 1896 Dolní Sloupnice
5. výročí úmrtí
75. výročí narození
40. výročí úmrtí
â 23. 2. 1911Horní Vilémovice
96.
Urbánková, Jarmila – spisovatelka, překladatelka, literární kritička. P/Třebíč,
Přerov, Brno
U 13. 5. 2000 Praha
100. výročí narození
U 23. 2. 1901Litovel
97.
Kopecký, Jan – loutkář, loutkoherec. P/ Mirotice, Litovel
â 1866 Rohozná (Strakonicko)
â 23. 2. 1946Olomouc
98.
Našová, Libuše – výtvarnice, pedagožka. P/Olomouc
110. výročí úmrtí
65. výročí narození
â 24. 2. 1841Slavětín
99.
Mathon, Placidus Jan – kněz, náboženský spisovatel, vydavatel. P/Brno, Rajhrad,
Olomouc
U 28. 7. 1888 Rajhrad
170. výročí narození
â 24. 2. 1951Uherský Brod
100.
Kollmann, Vítězslav – knihovník, literární historik, muzeolog, odborný spisovatel,
zabývající se ikonografií moravských měst a vesnic. P/Litovel, Olomouc, Šternberk
60. výročí narození
U 24. 2. 1986Olomouc
101.
Havelka, František – matematik, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
â 10. 7. 1905 Podol – Orlov
25. výročí úmrtí
â 25. 2. 1901 Dolany
102.
Šindler, Jan – učitel, kronikář. P/ Dolany, Hnojice, Štěpánov
U 23. 2. 1940 Dolany
110. výročí narození
â 25. 2. 1911 Úsov
103.
Polášek, Viktor – malíř, grafik, pedagog. P/Úsov, Praha
U 23. 1. 1989 Praha
100. výročí narození
11
â 26. 2. 1906Senička
104.
Koudelák, Josef – pedagog, spisovatel, vlastivědný pracovník. P/Litovel, Olomouc,
Uničov, Náměšť na Hané, Šternberk, Štarnov, Bělkovice
U 20. 8. 1960 Bělkovice-Lašťany
105. výročí narození
â 26. 2. 1911 Boskovice
105.
Šrot, Jan – pedagog, speleolog, archeolog, odborný publicista. P/ Prostějov
U 1999
100. výročí narození
â 26. 2. 1931 Brodek u Prostějova
106.
Opletal, Vladimír – kameraman. P/Praha
80. výročí narození
U 26. 2. 1931 Kroměříž
107.
Hlavinka, Alois – duchovní, pedagog, filolog, historik, prozaik. P/Olomouc, Kučerov
â 4. 7. 1852 Věrovany
80. výročí úmrtí
U 27. 2. 2001Vranová Lhota u Mohelnice
108.
Bombera, Jan - církevní historik, odborný spisovatel, vysokoškolský pedagog.
P/Olomouc , Lipník nad Bečvou, Kroměříž
â 10. 10. 1914 Vranová Lhota
10. výročí úmrtí
â 28. 2. 1911Hrotovice
109.
Vítámvás, Josef – voják, odbojář. P/Francie, Velká Británie, Šternberk
U 8. 11. 1995 Šternberk
100. výročí narození
BŘEZEN
â 1. 3. 1826
110.
Loučky
Riedl, Franz Xaver – novinář, herec, dramatik. P/Olomouc, Vídeň
U 30. 6. 1894 Kremže (Rakousko)
185. výročí narození
â 1. 3. 1881
111.
Životské Hory
Rusínský, František – filolog, pedagog, překladatel. P/Litovel
U 23. 1. 1923 Moravská Ostrava
130. výročí narození
U 1. 3. 1931Přerov
112.
Kantor, Richard – pedagog, spisovatel. P/Přerov
â 10. 10. 1873 Přerov
â 2. 3. 1896
113.
80. výročí úmrtí
Dobromilice
Pukl, Vladimír – malíř, grafik,sochař, pedagog. P/Prostějov, Olomouc, Praha
U 24. 5. 1970 Kút u Hošťálkové
115. výročí narození
U 2. 3. 1986Olomouc
114.
Věchtová, Božena – matematička, vysokoškolská pedagožka. P/Olomouc
â 3. 6. 1907 Varnsdorf
25. výročí úmrtí
U 3. 3. 2006Olomouc
115.
Petrů, Eduard - literární vědec, spisovatel, knihovník, vysokoškolský pedagog.
P/Olomouc, Kroměříž
â 16. 12. 1928 Olomouc
â 4. 3. 1921
116.
Špičky u Přerova
Hrab, Svatopluk – filozof, vysokoškolský pedagog. P/Brno, Olomouc
U 24. 12. 1992 Hranice
â 4. 3. 1811
117.
Šumperk
Schneider, Ferdinand Johann – podnikatel, politik, starosta. P/Šumperk
U 16. 9. 1885 Šumperk
12
5. výročí úmrtí
90. výročí narození
200. výročí narození
â 5. 3. 1911Olomouc
118.
Skokánková, Milada – knihovnice, publicistka. P/Olomouc
U 30. 3. 1995 Olomouc
100. výročí narození
â 6. 3. 1911Nivnice
119.
Bartek, Jan – duchovní, sbormistr. P/ Kroměříž
U 29. 7. 1985 Kroměříž
100. výročí narození
â 7. 3. 1876Olomouc-Hejčín
120.
Mrštíková, Božena – spisovatelka. P/Olomouc
U 8. 6. 1958 Olomouc
135. výročí narození
U 7. 3. 1991Praha
121.
Páleníček, Josef – klavírista, skladatel, hudební pedagog. P/Olomouc
â 19. 7. 1914 Travnik (Jugoslávie)
20. výročí úmrtí
â 8. 3. 1866Velký Týnec
122.
Prečan, Leopold – duchovní, arcibiskup, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
U 2. 3. 1947 Svatý Kopeček u Olomouce
145. výročí narození
â 8. 3. 1901Holešov
123.
Böhm, Jaroslav – archeolog, akademik, odborný spisovatel. P/Olomouc, Praha
U 6. 12. 1962 Praha
110. výročí narození
â 8. 3. 1926Senice na Hané
124.
Navrátil, Arnošt – herec. P/Olomouc, Přerov, Litovel, Senice na Hané
U 18. 11. 1984 Brno
U 8. 3. 1991Olomouc
125.
Malenda, Antonín – malíř, grafik, písmomalíř. P/ Brno, Olomouc
â 14. 12. 1906 Brno-Řečkovice
â 8. 3. 1901Velký Týnec
126.
Košutová, Olga – učitelka, spisovatelka. P/Přerov
U 10. 2. 1989 Praha
85. výročí narození
20. výročí úmrtí
110. výročí narození
â 9. 3. 1926Olomouc
127.
Prucek, Josef – archivář. P/Olomouc 85. výročí narození
â 9. 3. 1936Olomouc
128.
Boguszaková, Jarmila – lékařka. P/Jihlava, Praha
75. výročí narození
â 9. 3. 1951
129.
Šumperk
Semerák, Zbyněk – kreslíř, malíř, výtvarník, art brut. P/ Šumperk, Olomouc
U 8. 7. 2003 Šumperk
60. výročí narození
â 11. 3. 1901Horní Studénky
130.
Hub, Jan – zpěvák, dirigent, sbormistr, hudební pedagog. P/ Olomouc, Šumperk
U 16. 5. 1985 Olomouc
110. výročí narození
â 11. 3. 1921Zlín
131.
Malota, Horymír – mikrobiolog, alergolog, vysokoškolský pedagog. P/ Olomouc,
Brno, Paseka
U 3. 2. 1992 Olomouc
90. výročí narození
â 12. 3. 1911Uherský Brod
132.
Dulík, František – lékař, rentgenolog, odborný publicista. P/ Brno, Olomouc
U 1. 6. 1984 Olomouc
100. výročí narození
â 12. 3. 1751Mlázovice
133.
Dusík, Václav Jiří – varhaník, zpěvák, kantor, skladatel. P/ Svatý Kopeček, Dub nad
Moravou
U 1815 Mohelno
260. výročí narození
13
â 13. 3. 1861Ivanovice na Hané
134.
Macalík, Basil – agronom, pedagog, odborný spisovatel. P/Prostějov, Přerov,
Olomouc
U 10. 11. 1940 Přerov
150. výročí narození
â 13. 3. 1871 Bystrovany
135.
Obzina, František – knihtiskař, nakladatel. P/Olomouc, Litovel
U 29. 7. 1927 Vyškov
U 13. 3. 1976Praha
136.
Valouch, Miloslav – fyzik, vysokoškolský pedagog. P/Praha
â 4. 8. 1903 Olomouc-Pavlovičky
â 14. 3. 1871 Kojetín
137.
Gardavská, Marie – malířka, folkloristka. P/Kojetín
U 6. 6. 1937 Kojetín
140. výročí narození
35. výročí úmrtí
140. výročí narození
â 15. 3. 1846Sychrov
138.
Tvrdík, Josef Jeroným – redaktor, pedagog. P/Olomouc, Brno, Prostějov
U 1. 12. 1895 Olomouc
165. výročí narození
â 15. 3. 1896Oplocany
139.
Fildan, Jan – redaktor, publicista, básník. P/Přerov, Olomouc
U 3. 10. 1941 Osvětim
115. výročí narození
â 16. 3. 1901Řepiště u Frýdku
140.
Stibor, Oldřich – dramaturg, režisér, publicista, spisovatel. P/Frýdek-Místek,
Ostrava, Olomouc
U 10. 1. 1943 ve věznici v Briegu (Německo)
110. výročí narození
â 16. 3. 1891 Kyjov
141.
Svoboda, Josef Marcel – duchovní, spisovatel. P/Olomouc , Kroměříž, Ivanovice na
Hané
U 19. 2. 1973 Ostrava
120. výročí narození
U 17. 3. 1951Zlobice
142.
Bojar, Ivo – duchovní, spisovatel, folklorista. P/ Olomouc, Náklo, Postřelmov, Litovel,
Drahany
â 2. 1. 1876 Blatnice na Moravě
60. výročí úmrtí
â 18. 3. 1916Lašťany u Šternberka
143.
Bryks, Josef – letec, stihač RAF. P/Olomouc, Velká Británie
U 12. 8. 1957 Jáchymov
95. výročí narození
â 19. 3. 1956Olomouc
144.
Zapletal, Jiří - hudební pedagog, hudební historik. P/Olomouc, Praha, Přerov
55. výročí narození
â 21. 3. 1836Moravičany
145.
Talský, Josef – ornitolog, pedagog. P/Olomouc, Nový Jičín
U 21. 12. 1907 Olomouc
175. výročí narození
â 21. 3 1926Příkazy
146.
Vaca, Boleslav - regionální publicista, národopisný pracovník. P/Příkazy
85. výročí narození
â 21. 3. 1936Hustopeče u Brna
147.
Velísek, Václav – botanik, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
75. výročí narození
â 21. 3. 1931Hradec Králové
148.
Švec, Alois – matematik, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
U 10. 12. 1989 Brno
80. výročí narození
14
â 22. 3. 1901Litovel
149.
Doubrava, František – malíř, ilustrátor, pedagog. P/Litovel, Brno
U 2. 12. 1975 Brno
110. výročí narození
â 22. 3. 1901Olomouc
150.
Obrtel, Vít – architekt, scénograf, básník. P/Olomouc, Praha
U 12. 6. 1988 Praha
110. výročí narození
â 23. 3. 1896Olomouc
151.
Zajíček, Břetislav – lékař, tělovýchovný pracovník. P/Olomouc, Náměšť na Hané
U 25. 12. 1973 Olomouc
115. výročí narození
â 23. 3. 1906Velké Pavlovice
152.
Hádlík, Josef - lékař-psychiatr, rektor univerzity. P/Olomouc, Brno
U 22. 3. 1974 Brno
105. výročí narození
U 23. 3. 1931Ostrava
153.
Javor, Bedřich – básník, redaktor, překladatel.P/ Olomouc, Přerov, Lipník nad Bečvou
â 5. 12. 1903 Přerov
80. výročí úmrtí
U 23. 3. 1971Nový Jičín
154.
Kryl, Karel – podnikatel, tiskař, typograf, grafik. P/Kroměříž
â 2. 7. 1910 Nový Jičín
U 26. 3. 1806Prostějov
155.
Hanke, Jan Alois – knihovník, historik, pedagog. P/Olomouc, Napajedla
â 24. 5. 1751 Holešov
â 26. 3. 1956Olomouc
156.
Ketmanová, Jarmila – pedagog. P/Olomouc
40. výročí úmrtí
205. výročí úmrtí
55. výročí narození
â 27. 3. 1861Říčany
157.
Faktor, František – pedagog, chemik, odborný publicista, cestovatel. P/Prostějov
U 23. 10. 1911 České Budějovice
150. výročí narození
â 27. 3. 1861Ivanovice na Hané
158.
Kleiber, Richard – pedagog, starosta, P/Přerov
U 2. 4.941 Přerov
â 27. 3. 1956Olomouc
159.
Pučálka, Radek – geograf, ředitel knihovny. P/Olomouc
U 27. 3. 2006Olomouc
160.
Hajn, Ján – fotograf, člen VSMO. P/Olomouc
â 17. 10. 1923 Galanta (Slovensko)
â 29. 3. 1841Prostějov
161.
Fleischer, Max – architekt, stavitel. P/Tovačov
U 18. 2. 1905 Vídeň (Rakousko)
â 29. 3. 1946 Kroměříž
162.
Bezrouková, Zdenka – lékařka, stomatoložka. P/Olomouc
150. výročí narození
55. výročí narození
5. výročí úmrtí
170. výročí narození
65. výročí narození
â 29. 3. 1946Valašská Polanka
163.
Musilová, Marcela - odborná publicistka, vysokoškolská pedagožka. P/Olomouc,
Uničov, Holčovice, Plzeň
65. výročí narození
â 30. 3. 1896 Bystřice pod Hostýnem
164.
Veselý, Eduard – botanik, architekt, ředitel městských parků v Olomouci. P/Olomouc,
Lešná, Kroměříž
U 30. 1. 1996 Olomouc
115. výročí narození
15
â 30. 3. 1921 Kopřivnice
165.
Čočková, Oldřiška – folkloristka, choreografka. P/Přerov, Lipník nad Bečvou,
Veselíčko, Velká Bystřice
U 18. 5. 1991 Lipník nad Bečvou
90. výročí narození
U 31. 3. 1931Praha
166.
Sonntag, Kuneš – žurnalista, politik. P/Uničov, Praha
â 19. 2. 1878 Lazce u Uničova
â 31. 3. 1771 Freiburg-Breisgau (Švýcarsko)
167.
Weidele, Dominicus – chirurg, pedagog, rektor. P/Olomouc
U 6. 4. 1830 Olomouc
80. výročí úmrtí
240. výročí narození
U 31. 3. 1761Uničov
168.
Oderlický, Ignác – malíř. P/ Uničov, Kopřivov, Šumperk, Hynčice
â 26. 7. 1710 Uničov
250. výročí úmrtí
U 31. 3. 1911Velká Bystřice
169.
Navrátil, Richard – chemik, hudebník. P/Velká Bystřice
â 3. 4. 1869 Kutná Hora
100. výročí úmrtí
U 31. 3. 1981Praha
170.
Brachtl, Rudolf – malíř, důstojník, legionář. P/Olomouc, Praha
â 18. 2. 1892 Postřelmov
30. výročí úmrtí
DUBEN
U 1. 4. 1776Olomouc
171.
Handke, Jan Josef Vincenc – malíř. P/Olomouc
â 11. 7. 1748 Olomouc
â 1. 4. 1866
172.
Konice u Prostějova
Krampol, Metoděj – vlastenec, kulturní aktivista, knihovník. P/Šternberk
U 3. 11. 1938 Olomouc
â 1. 4. 1916Prostějov
173.
Říha, Jan – spisovatel, publicista, numismatik. P/Olomouc
U 6. 2. 1987 Olomouc
U 2. 4. 1921Prostějov
174.
Venclík, Čeněk – stavitel, architekt. P/ Prostějov, Tovačov
â 30. 6. 1856 Prostějov
235. výročí úmrtí
145. výročí narození
95. výročí narození
90. výročí úmrtí
â 2. 4. 1926 Čečejovice u Košic (Slovensko)
175.
Liberda, Miroslav – právník, vysokoškolský pedagog, děkan Právnické fakulty UP. P/
Olomouc
U 7. 1. 1998 Olomouc
85. výročí narození
â 3. 4. 1931Litovel
176.
Zapletal, Jiří – malíř. P/ Litovel, Olomouc 80. výročí narození
â 3. 4. 1891Přerov
177.
Sekera, Hubert – učitel, kulturní pracovník, odbojář. P/Přerov
U 24. 3. 1942 Osvětim
120. výročí narození
â 3. 4. 1916Olomouc
178.
Pelikán, Vladimír – lékař, vysokoškolský pedagog, odborný publicista. P/Olomouc,
Paseka
U 15. 3. 1980 Olomouc
95. výročí narození
16
â 3. 4. 1921Litovel
179.
Fiala, Jaroslav – učitel, folklorista. P/Litovelsko
U 22. 3. 1993 Litovel
90. výročí narození
â 4. 4. 1756Hranice
180.
Gallaš, Josef Heřman Agapit – lékař, spisovatel, překladatel. P/ Blansko, Hranice,
Olomouc, Lipník nad Bečvou
U 15. 2. 1840 Hranice
255. výročí narození
â 5. 4. 1811Solopysky u Sedlčan
181.
Šofka, Oktavius – duchovní, astronom, meteorolog, pedagog. P/Lipník nad Bečvou,
Město Libavá, Kroměříž
U 29. 11. 1879 Příčovy
200. výročí narození
â 5. 4. 1931Mařatice
182.
Bráblík, František - literární historik (rusista), vysokoškolský pedagog (komparatistika),
překladatel. P/Ostrov n. Ohří, Karlovy Vary, České Budějovice, Třeboň, Hranice,
Olomouc
80. výročí narození
â 6. 4. 1881Nymburk
183.
Bechyně, Rudolf – novinář, politik. P/Prostějov
U 1. 1. 1948 Praha
â 7. 4. 1861Prostějov
184.
Navara, Tomáš – varhaník, hudební pedagog. P/Prostějov
U 19. 4. 1929 Prostějov
130. výročí narození
150. výročí narození
â 8. 4. 1911Morkůvky u Břeclavi
185.
Peřina, František – voják, pilot, generál. P/ Olomouc, Prostějov, Francie, Velká Británie
U 6. 5. 2006 Praha
100. výročí narození
â 9. 4. 1901Olomouc
186.
Fischer, Karl – architekt, malíř, grafik. P/Olomouc
U 2. 4. 1948 Fulda (Německo)
110. výročí narození
U 9. 4. 1911Opava
187.
Otahal-Plešovský, Antonín – redaktor, spisovatel, historik, překladatel, vlastivědný
publicista. P/Kroměříž, Olomouc, Opava
â 13. 7. 1864 Plešovec u Kroměříže
100. výročí úmrtí
U 9. 4. 1991
188.
Mollin, Jiří – chemik, vysokoškolský pedagog, odborný publicista. P/Přerov, Olomouc
â 3. 11. 1931 Přerov
20. výročí úmrtí
â 10. 4. 1901 Kroměříž
189.
Holzbachová, Mira – tanečnice, choreografka, herečka, krasobruslařka. P/Kroměříž,
Praha
U 18. 5. 1982 Praha
110. výročí narození
U 10. 4. 1901 Brixen
190.
Schlesinger, Josef – matematik, filozof, politik. P/ Šumperk, Vídeň
â 31. 12. 1831 Šumperk
110. výročí úmrtí
U 10. 4. 1951Přerov
191.
Kočí, František - hudební pedagog, kritik. P/Přerov
â 11. 9. 1869 Přerov
60. výročí úmrtí
U 10. 4. 1966Vídeň
192.
Czermak, Fritz - starosta města Olomouce. P/Olomouc
â 24. 3. 1894 Prijedor (Bosna)
45. výročí úmrtí
17
U 10. 4. 1981 Kroměříž
193.
Vignati, Vilém – lékař, skladatel, klavírista. P/ Přerov, Luhačovice
â 13. 7. 1915 Přerov
30. výročí úmrtí
U 10. 4. 1996Olomouc
194.
Wondrák, Eduard – lékař, vysokoškolský pedagog, vlastivědný pracovník. P/Olomouc
â 27. 10. 1919 Žatec
15. výročí úmrtí
â 11. 4. 1901 Doloplazy
195.
Stýskal, Josef – právník, pedagog, odborný publicista. P/ Olomouc, Brno
U 1. 2. 1977 Olomouc
110. výročí narození
â 11. 4. 1926 Brno
196.
Pecha, Libor - vysokoškolský pedagog, odborný publicista. P/Olomouc
U 24. 3. 2002 Olomouc
85. výročí narození
â 12. 4. 1921Olomouc
197.
Vykydal, Miroslav – lékař, internista, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
U 29. 7. 2007
90. výročí narození
U 12. 4. 1946Praha
198.
Dvořák, Karel – fotograf, folklorista, ministerský úředník. P/Olomouc
â 8. 1. 1859 Plandry
65. výročí úmrtí
U 12. 4. 1971Praha
199.
Gruss, Josef – herec, dramatik, scenárista, režisér. P/ Olomouc, Brno
â 9. 3. 1908 Praha
40. výročí úmrtí
U 12. 4. 1996 Brno
200.
Trávníček, Dušan – geograf, tvůrce map, historik, spisovatel, vysokoškolský pedagog.
P/Olomouc
â 14. 4. 1925 Brno
15. výročí úmrtí
U 12. 4. 2006 Brodek u Přerova
201.
Dytrychová, Laetitia - umělecká zvonařka, výtvarnice. P/Brodek u Přerova
â 10. 1. 1919 Gieraltowice(Polsko)
â 13. 4. 1851Laškov
202.
Kollarz, Theofil – soudce. P/Prostějov
U 24. 12. 1908 Prostějov
5. výročí úmrtí
160. výročí narození
U 13. 4. 1946Olomouc
203.
Hoplíček, František – malíř, grafik, pedagog, sportovec. P/Olomouc, Litovel
â 24. 4. 1890 Zvole u Zábřeha
65. výročí úmrtí
â 14. 4. 1911Hranice na Moravě
204.
Ebnerová, Antonie - učitelka hudby, spisovatelka, vlastivědná pracovnice
U 5. 3. 1968 Hranice na Moravě
100. výročí narození
â 14. 4. 1916Heršpice
205.
Bříza, František – knihovník. P/ Šternberk
U 31. 10. 2004 Šternberk
95. výročí narození
â 14. 4. 1946Olomouc
206.
Žlebek, Jiří – sochař, architekt, designér. P/Olomouc
65. výročí narození
U 14. 4. 1961Praha
207.
Šimek, Josef – stomatolog, vysokoškolský pedagog, autor skript a učebnic. P/Brno,
Olomouc
â 23. 9. 1913 Hronov
50. výročí úmrtí
18
â 15. 4. 1901Heřmanovice
208.
Matzke, Josef – kněz, historik. P/Olomouc
U 3. 11. 1979 Neu Ulm
110. výročí narození
U 15. 4. 1921Vídeň (Rakousko)
209.
Gartner, Jakob – architekt. P/Olomouc, Holešov, Brno
â 21. 11. 1861 Přerov
90. výročí úmrtí
U 15. 4. 1926Olomouc
210.
Wisnar, Karel – duchovní, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
â 25. 10. 1852 Příbor
85. výročí úmrtí
U 16. 4. 1991Olomouc
211.
Pogoda, Rudolf – novinář, kritik, kulturní pracovník, zakladatel a ředitel Divadla
hudby. P/Olomouc
â 10. 03. 1922 Kroměříž
20. výročí úmrtí
U 16. 4. 1691 Jindřichův Hradec
212.
Zimmermann, Wenceslaus – rektor univerzity. P/Olomouc
â 5. 4. 1616 Jindřichův Hradec
320. výročí úmrtí
U 17. 4. 1946 Bílá Lhota
213.
Riedl, Quido - zemědělský odborník, zootechnik. P/Bílá Lhota
â 7. 2. 1878 Bílá Lhota
â 18. 4. 1861 Křetín u Kunštátu
214.
Dvořák, Rudolf – pedagog, historik. P/ Zábřeh na Moravě
U 21. 2. 1919 Zábřeh na Moravě
65. výročí úmrtí
150. výročí narození
â 18. 4. 1921Zaječí
215.
Eschler, Alfréd – výtvarník, malíř. P/Olomouc
U 29. 1. 1990 Olomouc
90. výročí narození
â 18. 4. 1936Olomouc
216.
Bomberová, Eva – klavíristka, učitelka hudby. P/Olomouc
75. výročí narození
â 18. 4. 1936 Klimkovice
217.
Kovaříková, Milena – středoškolská pedagožka, popularizátorka výtvarného umění.
P/Olomouc
75. výročí narození
U 18. 4. 1996Litovel
218.
Bezděčka, Josef – duchovní, historik, vlastivědný spisovatel. P/Olomouc
â 4. 1. 1921 Litovel
â 19. 4. 1921Velká Bystřice
219.
Zedník, Mojmír – pedagog, hudební skladatel. P/Olomouc
U 2. 1. 1921
15. výročí úmrtí
90. výročí narození
U 19. 4. 1986Praha
220.
Sklenář, Zdeněk – malíř, grafik, ilustrátor. P/Šumperk, Olomouc, Brno, Praha
â 15. 4. 1910 Leština
â 20. 4. 1871Olomouc
221.
Hříbek, Antonín – lékař, vlastivědný pracovník. P/Olomouc
U 8. 1. 1917 Olomouc
25. výročí úmrtí
140. výročí narození
â 21. 4. 1871 Dub nad Moravou
222.
Říhovský, Vojtěch – hudebník, sbormistr, skladatel. P/ Šternberk, Olomouc, Dub nad
Moravou
U 15. 9. 1950 Praha
140. výročí narození
19
U 22. 4. 1956Praha
223.
Šrámek, Jan – duchovní, teolog, politik. P/Brno, Životice, Velehrad
â 11. 8. 1870 Grygov
55. výročí úmrtí
U 22. 4. 1971Praha
224.
Celerin, Josef - operní pěvec, hudební pedagog. P/Olomouc
â 19. 11. 1898 Plzeň
40. výročí úmrtí
â 23. 4. 1921Loučany
225.
Kohoutek, Vojtěch – ekonom, auditor, vlastivědný pracovník. P/Olomouc
90. výročí narození
U 24. 4. 1981Olomouc
226.
Tvrdoň, František – pedagog, publicista, divadelní ochotník. P/Olomouc
â 26. 3. 1913 Olomouc
30. výročí úmrtí
U 25. 4. 1991Praha
227.Tomanová, Miroslava – spisovatelka, autorka cestopisů. P/Praha, Olomouc
â 9. 10. 1906 Hradec Králové
20. výročí úmrtí
U 25. 4. 1951Olomouc
228.
Vybíral, Bohuš – pedagog, knihovník, redaktor, překladatel. P/Olomouc, Vídeň
â 14. 1. 1887 Hranice
60. výročí úmrtí
â 27. 4. 1861Hluchov
229.
Vyhlídal, Jan – duchovní, spisovatel. P/Olomouc, Hulín, Švábenice, Vyškov
U 18. 6. 1937 Vyškov
150. výročí narození
â 27. 4. 1896Sedlice
230.
Stein, František – právník, pianista, muzikolog. P/Olomouc
U 16. 2. 1989 Ottava (Kanada)
115. výročí narození
â 28. 4. 1931Olomouc
231.
Václavek, Ludvík Emil – germanista, literární historik, překladatel, vysokoškolský
pedagog. P/Olomouc, Valtice
80. výročí narození
â 30. 4. 1911Olomouc
232.
Šolc, Jaromír – akademický sochař, architekt, scénograf. P/Olomouc
U 27. 6. 1987 Olomouc
100. výročí narození
KVĚTEN
U 1. 5. 1771Moravská Třebová
233.
Super, Juda Tadeáš – malíř. P/Olomouc
â 29. 3. 1712 Mohelnice
240. výročí úmrtí
â 1. 5. 1931Nivnice
234.
Hladiš, František – filolog, bohemista, vysokoškolský pedagog, odborný publicista,
hudebník. P/Olomouc, Mariánské Údolí, Zlín
U 5. 3. 2002
80. výročí narození
â 2. 5. 1921Olomouc
235.
Obručník, Miroslav – anatom, histolog, vysokoškolský pedagog, hudebník. P/Plzeň,
Olomouc
U 7. 11. 1986 Olomouc
90. výročí narození
â 2. 5. 1931Olomouc
236.
Charousek, Jan – lékař, horolezec. P/Olomouc, Přerov
20
80. výročí narození
â 4. 5. 1841Odrlice u Litovle
237.
Oščádal, František – pedagog, historik, vlastivědný pracovník. P/Přerov
U 17. 4. 1913 Přerov
â 4. 5. 1921Velký Újezd
238.
Kolář, Dobroslav – architekt. P/ Lipník nad Bečvou, Prostějov
U 21. 10. 1979 Olomouc
â 5. 5. 1901Přerov
239.
Pour-Suchdolský, Ladislav – novinář, dramatik, redaktor. P/Přerov
â 5. 5. 1901 Přerov
U 5. 5. 1916Praha
240.
Sucharda, Stanislav – sochař, medailér. P/Prostějov, Drahany
â 12. 11. 1866 Nová Paka
170. výročí narození
90. výročí narození
110. výročí narození
95. výročí úmrtí
â 5. 5. 1926Tábor
241.
Zenkl, Luděk – muzikolog, vysokoškolský pedagog. P/Praha, Olomouc, Ostrava
85. výročí narození
U 6. 5. 1866Přerov
242.
Kramář, František – lékárník, publicista, starosta Přerova. P/Přerov
â 1. 2. 1821 Vysoké nad Jizerou
145. výročí úmrtí
â 6. 5. 1906Vřesovice
243.
Smička, Jan – učitel, sbormistr, skladatel, hudební publicista. P/Olomouc, Horka nad
Moravou, Opava
U 2. 9. 1971 Opava
105. výročí narození
â 6. 5. 1936Liptál
244.
Dadák, Břetislav – muzejní výtvarník, knižní úpravce a publicista. P/Bratislava,
Olomouc, Vsetín, Kroměříž, Zlín, Praha
75. výročí narození
â 7. 5. 1936Louka u Jemnice
245.
Komenda, Stanislav – matematik, vědecký pracovník, prozaik, překladatel. P/Olomouc
U 17. 2. 2009 Olomouc
75. výročí narození
â 8. 5. 1921Olomouc
246.
Hegar, Milan – malíř, grafik, typograf, vysokoškolský pedagog. P/Praha
U 7. 7. 1987 Praha
90. výročí narození
â 8. 5. 1901Přerov
247.
Běhalová, Karolína Anastázie – zpěvačka, učitelka hudby. P/Přerov
U 19. 9. 1950 Praha
110. výročí narození
â 9. 5. 1906
248.
105. výročí narození
Křemačov
David, František – pedagog, tělovýchovný pracovník. P/Litovel
U 19. 10. 1980 Litovel
â 9. 5. 1916Strakonice
249.
Novák, Karel – herec, divadelní režisér. P/Olomouc, Brno, Třebíč, Nový Jičín
U 5. 10. 1968 Praha
95. výročí narození
U 9. 5. 1936Uherské Hradiště
250.
Lolek, Stanislav – malíř, ilustrátor, prozaik. P/Brno, Loštice, Písek, Uherské Hradiště,
Mnichov (Německo)
â 13. 11. 1873 Palonín u Loštic
75. výročí úmrtí
U 9. 5. 1971Praha
251.
Kincl, Antonín – dirigent, skladatel. P/Olomouc, Luhačovice
â 15. 3. 1898 Velké Opatovice
21
40. výročí úmrtí
U 10. 5. 1971 Kroměříž
252.
Waisar, Alfons – pěvec, muzikolog, sběratel lidových písní. P/ Bystřice pod Hostýnem,
Olomouc
â 1. 8. 1895 Bystřice pod Hostýnem
40. výročí úmrtí
U 11. 5. 1971Olomouc
253.
Faitl, František – hudebník, violista. P/Olomouc
â 18. 7. 1942 Brno
â 12. 5. 1671Paczków v Horním Slezsku (Polsko)
254.
Seidl, Jan – rektor. P/Olomouc, Praha
U 15. 9. 1742 Praha
40. výročí úmrtí
340. výročí narození
U 12. 5. 1926Přerov
255.
Skácelík, František – lékař, starosta Přerova, kulturní pracovník. P/Přerov
â 4. 1. 1845 Bochoř
â 12. 5. 1931Holešov
256.
Coufal, Zdeněk – architekt. P/Olomouc, Přerov
85. výročí úmrtí
80. výročí narození
U 12. 5. 2001 Šternberk
257.
Šnajdr, František – malíř, grafik, fotograf. P/Tovéř
â 1. 9. 1914 Tovéř
10. výročí úmrtí
U 13. 5. 1921 Štěpánov
258.
Zbořil, Alois – kapelník. P/Štěpánov
â 15. 3. 1860 Krnov
90. výročí úmrtí
â 13. 5. 1921Velký Týnec
259.
Dočkal, František – rolník, kronikář, národopisný pracovník. P/Velký Týnec
U 23. 11. 2000
90. výročí narození
â 14. 5. 1891Olomouc
260.
Kornauth, Egon – skladatel, muzikolog, hudební pedagog. P/Vídeň
U 28. 10. 1959 Salzburg (Rakousko)
U 14. 5. 1931Vysoké Mýto
261.
Lejsek, Antonín – knihovník. P/Kroměříž
â 2. 6. 1902 Vysoké Mýto
120. výročí narození
80. výročí úmrtí
â 14. 5. 1931 Kralupy nad Vltavou
262.
Zahrádka, Miroslav – rusista, literární kritik, překladatel, spisovatel, vysokoškolský
pedagog. P/Olomouc
80. výročí narození
â 15. 5. 1926Olomouc
263.
Lasovský, Jiří – architekt. P/Praha
85. výročí narození
â 15. 5. 1941Olomouc
264.
Cetkovská, Vladimíra - pedagožka, publicistka. P/Olomouc, Bohuňovice, Šternberk
70. výročí narození
â 18. 5. 1876 Brušperk
265.
Kubis, Adolf – pedagog, novinář, spisovatel, kulturní pracovník. P/Olomouc
U 25. 8. 1958 Olomouc
135. výročí narození
U 18. 5. 1911Vídeň (Rakousko)
266.
Mahler, Gustav – dirigent, skladatel. P/Olomouc
â 7. 7. 1860 Kaliště
100. výročí úmrtí
â 18. 5. 1911Olomouc
267.
Slavík, Bedřich - literární historik, kritik, pedagog. P/Olomouc, Brno, Znojmo
U 28. 8. 1979 Praha
100. výročí narození
22
U 18. 5. 1936Praha
268.
Brdlík, František – pedagog, historik. P/Přerov
â 29. 9. 1855 Počátky okr. Pelhřimov
75. výročí úmrtí
U 18. 5. 1991Lipník nad Bečvou
269.
Čočková, Oldřiška – folkloristka, choreografka. P/Přerov, Lipník nad Bečvou,
Veselíčko
â 30. 3. 1921 Kopřivnice
20. výročí úmrtí
â 20. 5. 1936Olomouc
270.
Ševčík, Jan - šachový skladatel, redaktor. P/Olomouc
75. výročí narození
U 20. 5. 1996Svatý Kopeček u Olomouce
271.
Stárek, Josef – sochař, restaurátor. P/Olomouc
â 21. 1. 1920 Vídeň (Rakousko)
15. výročí úmrtí
U 21. 5. 1971Prostějov
272.
Kolář, Václav – hudební pedagog, skladatel, hobojista. P/Olomouc , Prostějov
â 21. 8. 1919 Chrudim
40. výročí úmrtí
â 22. 5. 1851
273.
Beňov
Stojan, Antonín Cyril – kněz, olomoucký arcibiskup, politik, poslanec, náboženský
spisovatel. P/Příbor, Kroměříž, Olomouc, Svébohov, Velehrad, Dražovice, Bruntál
U 29. 9. 1923 Olomouc
160. výročí narození
â 22. 5. 1851 Bouzov u Zábřeha
274.
Vařeka, Jan - středoškolský pedagog, spisovatel. P/Olomouc
U 17. 3. 1917 Praha
160. výročí narození
â 22. 5. 1921Velké Leváre (Slovensko)
275.
Brom, Gustav – hudebník, dirigent, skladatel. P/Brno, Kroměříž
U 25. 9. 1995 Brno
U 22. 5. 1971Olomouc
276.
Krandžalov, Dimitr – historik, filolog, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
â 26. 10. 1907 Tulcea (Rumunsko)
90. výročí narození
40. výročí úmrtí
â 23. 5. 1861Věrovany
277.
Bystřina, Otakar – spisovatel. P/Olomouc, Brodek u Přerova, Plumlov, Prostějov,
Vyškov
U 18. 7. 1931 Ostravice
150. výročí narození
â 23. 5. 1901Most
278.
Heythum, Antonín – architekt, scénograf, odborný publicista. P/Olomouc, Prostějov
U 10. 1. 1954 Rottach (Německo)
110. výročí narození
â 24. 5. 1751Holešov
279.
Hanke, Jan Alois – pedagog, historik, knihovník.P/Olomouc, Napajedla
U 26. 3. 1806 Prostějov
260. výročí narození
U 24. 5. 1961Olomouc
280.
Kovář, Jaroslav – architekt, stavitel. P/Brno, Olomouc
â 1. 3. 1883 Dukovany
50. výročí úmrtí
U 24. 5. 1996 Šternberk
281.
Valoušek, Ladislav – voják, odbojář. P/ Francie, Velká Británie, Šternberk
â 1. 8. 1918 Žerotín
15. výročí úmrtí
23
U 27. 5. 1996 Bílý Potok, okr. Jeseník
282.
Skálová, Augusta – pedagožka, spisovatelka, dramatička. P/Brno, Javorník, Přerov,
Olomouc
â 28. 9. 1898 Želátovice
15. výročí úmrtí
â 28. 5. 1886 Doloplazy
283.
Stockar, Rudolf – architekt, designér. P/Olomouc
U 19. 12. 1957 Praha
â 28. 5. 1921 Brno
284.
Nádvorník, Miroslav – knihovník, bibliograf, ředitel SVKOL. P/Olomouc
U 11. 6. 1989 Olomouc
â 28. 5. 1911Loučany
285.
Kadláčková, Františka – spisovatelka. P/Haná
U 6. 3. 1996 Olomouc
â 28. 5. 1931Olomouc
286.
Stiborová, Eva – výtvarnice, pedagožka. P/Olomouc, Slatinice
â 28. 5. 1761
287.
125. výročí narození
90. výročí narození
100. výročí narození
80. výročí narození
Štýrský Hradec (Rakousko)
Trautmansdorf, Tadeáš Maria – arcibiskup olomoucký, kardinál. P/Olomouc,
Kroměříž
U 20. 1. 1819 Vídeň
250. výročí narození
â 30. 5. 1861 Klatovy
288.
Burda, Jan – pedagog, vlastenec. P/Olomouc, Brno, Strážnice
U 2. 5. 1938 Strážnice
â 30. 5. 1931 Štěpánov
289.
Myšák, Jaroslav – mikrobiolog, odborný publicista. P/Liboš, Olomouc
U 28. 10. 2000 Olomouc
150. výročí narození
80. výročí narození
â 30. 5. 1936Pacov
290.
Bohuňovský, Oldřich – dirigent, sbormistr, hudební režisér, šéf opery. P/Olomouc,
Brno, Opava
U 22. 9. 1996 Olomouc
75. výročí narození
U 31. 5. 1861Olomouc
291.
Kunert, Mořic – varhaník, pianista. P/Olomouc
â 13. 10. 1803 Olomouc
150. výročí úmrtí
â 31. 5. 1926 Štěpánov
292.
Jokl, Rudolf – kameraman. P/Olomouc, Praha
85. výročí narození
ČERVEN
U 1. 6. 1916Náměšť na Hané
293.
Houdek, Vítězslav – právník, politik, spisovatel, překladatel. P/Olomouc, Brno
â 27. 7. 1856 Náměšť na Hané
95. výročí úmrtí
U 1. 6. 1946Rottach-Egern am Tegernsee (Německo)
294.
Slezak, Leo - operní pěvec, spisovatel, filmový herec. P/Brno, Vídeň, Berlín
â 18. 8. 1873 Šumperk
65. výročí úmrtí
â 2. 6. 1936Olomouc
295.
Hořínek, Karel – sochař. P/Olomouc, Uherské Hradiště
75. výročí narození
â 2. 6. 1956Zlín
296.
Ambrůz, Jan – výtvarník, akademický sochař, pedagog. P/Brno, Hranice, Šarovy
55. výročí narození
24
â 3. 6. 1881
297.
Dolní Hynčina
Langer, Jan - hudebník, dirigent, vojenský kapelník. P/Olomouc
U 29. 12. 1944 Mohelnice
U 3. 6. 2001Paseka u Šternberka
298.
Jahn, Vincenc – malíř, řezbář, art brut. P/Mariánské Údolí
â 17. 4. 1917 Viklice u Tovačova
130. výročí narození
10. výročí úmrtí
U 4. 6. 1926Olomouc
299.
Wellner, Karel – pedagog, malíř, grafik, ilustrátor, výtvarný historik a kritik. P/Olomouc
â 5. 3. 1875 Unhošť u Kladna
85. výročí úmrtí
â 5. 6. 1896Holešov
300.
Fialová, Vlasta – historička, etnografka, redaktorka, muzejní pracovnice. P/Holešov,
Valašské Meziříčí, Olomouc, Brno
U 6. 2. 1972 Brno
115. výročí narození
U 6. 6. 1901Velký Týnec u Olomouce
301.
Bečák, Ignác – kněz, náboženský spisovatel, překladatel. P/ Kroměříž,
Frenštát pod Radhoštěm
â 7. 3. 1847 Velký Týnec u Olomouce
U 6. 6. 1996Olomouc
302.
Kopka, Ludvík – řezbář, restaurátor, intarzista. P/Olomouc, Loštice
â 9. 2. 1905 Bouzov - Svojanov
110. výročí úmrtí
15. výročí úmrtí
â 8. 6. 1881Přáslavice
303.
Doležel, František – kapelník, hudebník. P/Přáslavice, Velká Bystřice
U 1968
â 10. 6. 1841Prostějov
304.
Buchta, Alois Alexandr – violista, sbormistr, skladatel. P/Tovačov
U 25. 5. 1898 Vídeň (Rakousko)
130. výročí narození
170. výročí narození
â 10. 6. 1941Citov
305.
Hýbl, František - pedagog, historik, vlastivědný a muzejní pracovník, komeniolog.
P/Olomouc, Litovel, Přerov
70. výročí narození
â 11. 6. 1956Olomouc
306.
Lacko, Roman – sportovec, atlet, fotbalista. P/Olomouc, Praha
55. výročí narození
â 13. 6. 1921Vídeň
307.
Berka, Bohumil – dirigent, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
U 28. 3. 2004 Teplice
90. výročí narození
â 14. 6. 1846Zlatý Potok
308.
Olbrich, Wenzel Franz – průmyslník. P/Bruntál, Olomouc
U 10. 5. 1930 Bruntál
165. výročí narození
â 14. 6. 1851Radslavice u Přerova
309.
Kobliha, Antonín – kněz, vlastenec. P/Olomouc, Kroměříž
U 12. 8. 1933 Olomouc
160. výročí narození
â 14. 6. 1891Olešnice u Bystřice nad Pernštejnem
310.
Neumann, Augustin Alois – historik, spisovatel, redaktor. P/Brno, Olomouc
U 26. 12. 1948 Olomouc
120. výročí narození
â 14. 6. 1891Prostějov
311.
Škrach, Vasil Kaprálek – filozof, sociolog, archivář, sekretář. P/Prostějov
U 25. 5. 1943 Berlín-Plötzensee (Německo)
25
120. výročí narození
U 14. 6. 1981Sobotín
312.
Jílek, Jiří – sochař, malíř, ilustrátor, pedagog. P/ Sobotín, Šumperk, Přerov, Olomouc
â 24. 1. 1925 Praha
30. výročí úmrtí
â 16. 6. 1851Velký Týnec
313.
Kubíček, František - lidový povídkář. P/Velký Týnec
U 18. 11. 1920 Velký Týnec
160. výročí narození
U 16. 6. 1936Olomouc
314.
Knechtl, Bohumír – redaktor, publicista, spisovatel. P/Prostějov, Brno, Olomouc
â 7. 1. 1864 Červený Újezd
75. výročí úmrtí
U 16. 6. 1946 Baldock (Velká Británie)
315.
Winder, Ludwig – novinář, redaktor, spisovatel. P/Olomouc
â 7. 2. 1889 Šafov u Znojma
65. výročí úmrtí
â 17. 6. 1861 Frenštát pod Radhoštěm
316.
Blokša, Jan – duchovní, pedagog, překladatel. P/Přerov, Olomouc, Sovinec, Majetín
U 30. 6. 1923 Olomouc
150. výročí narození
U 20. 6. 1976Olomouc
317.
Petr, Vladimír – astronom, pedagog. P/Olomouc
â 5. 3. 1900 Štěpánov
35. výročí úmrtí
U 20. 6. 1991Olomouc
318.
Kozák, Zdeněk – sochař, grafik. P/Toveř
â 11. 12. 1956 Svatý Kopeček
20. výročí úmrtí
U 21. 6. 1941 Černotín
319.
Zapletal, Jan – učitel, sbormistr. P/Černotín
â 6. 5. 1848 Jezernice
70. výročí úmrtí
â 22. 6. 1901Ljubuška (Jugoslávie)
320.
Stoklásková, Růžena – učitelka, činná v odboji. P/Přerov
U 10. 6. 1942 Brno
110. výročí narození
â 23. 6. 1571Trzebnice (Polsko)
321.
Willenberger, Jan – kreslíř, ilustrátor, dřevorytec. P/Přerov, Louka
U 28. 10. 1613 Praha
440. výročí narození
â 23. 6. 1941Olomouc
322.
Zeman, Jiří – matematik, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Prostějov
70. výročí narození
â 24. 6. 1886 Kdousov
323.
Švábeník, Jan – pedagog, entomolog. P/Olomouc
U 16. 3. 1942 Osvětim
125. výročí narození
â 24. 6. 1891Litovel
324.
Sláma, Jan – sbormistr, dirigent, skladatel. P/Litovel
U 25. 12. 1941 Osvětim
120. výročí narození
â 24. 6. 1896Loštice
325.
Smital, Jan – malíř. P/Olomouc, Prostějov
U 5. 7. 1955 Olomouc
115. výročí narození
â 25. 6. 1911 Kvasice
326.
Horák, František – knihovník, bibliograf, vysokoškolský pedagog. P/Praha
U 18. 2. 1983 Praha
100. výročí narození
26
â 25. 6. 1926Ráječko
327.
Neckař, Jan – řezbář, sochař, restaurátor. P/Olomouc, Uničov
U 16. 5. 2002 Olomouc
U 25. 6. 1991Sezimovo Ústí
328.
Vymazalová, Jaroslava - operní pěvkyně. P/Olomouc, Brno
â 1. 1. 1924 Bystřice pod Hostýnem
â 26. 6. 1856Vrbátky
329.
Janošík, Jan – lékař, pedagog. P/Olomouc
U 8. 5. 1927 Praha
â 26. 6. 1921Martin (Slovensko)
330.
Hanák, Mirko – malíř, ilustrátor. P/Olomouc, Skalička
U 4. 11. 1971 Praha
85. výročí narození
20. výročí úmrtí
155. výročí narození
90. výročí narození
â 28. 6. 1916Vojtěchov
331.
Vaňák, František – duchovní, arcibiskup, metropolita moravský. P/Olomouc,
Kroměříž
U 14. 9. 1991 Město Albrechtice
95. výročí narození
â 28. 6. 1936Moravská Huzová
332.
Skarupský, Jiří - technik, ochotník, lidový hudebník, redaktor, kronikář obce. P/
Šternberk, Olomouc, Moravská Třebová, Bělkovice-Lašťany
75. výročí narození
â 29. 6. 1911 Bakov nad Jizerou
333.
Lhoták, Jaroslav – lékař, pediatr, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
U 21. 4. 1975 Olomouc
100. výročí narození
â 30. 6. 1826Plzeň
334.
Houška, Josef Vojtěch – pedagog, spisovatel, překladatel, redaktor. P/Olomouc
U 18. 7. 1875 Praha
185. výročí narození
U 30. 6. 1951 Šternberk
335.
Sojka, Bruno - automobilový závodník. P/Kopřivnice
â 5. 11. 1909 Brno
60. výročí úmrtí
ČERVENEC
â 1. 7. 1926
336.
Žďár nad Orlicí
Koďousek, Rostislav – lékař, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
85. výročí narození
U 1. 7. 1931Litovel
337.
Svozil, Josef – rolník, novinář, politik. P/Uničov, Senička, Olomouc
â 8. 12. 1847 Cholina
80. výročí úmrtí
â 2. 7. 1871Přestavlky
338.
Březina, Arnošt – učitel, publicista, vlastivědný pracovník. P/Brodek u Přerova
U 2. 7. 1917 Brodek u Přerova
140. výročí narození
â 4. 7. 1841Chromeč
339.
Drásal, Josef - hanácký obr. P/Holešov
U 16. 12. 1886 Holešov
â 4. 7. 1941Olomouc
340.
Réda, Jiří – učitel, hudebník, sbormistr, skladatel. P/Olomouc
U 4. 7. 1956Opava
341.
Lukeš, Josef – právník, politik, soudce. P/Přerov, Olomouc, Uničov, Opava
â 18. 5. 1870 Žerotín
27
170. výročí narození
70. výročí narození
55. výročí úmrtí
U 4. 7. 1991Prostějov
342.
Glivický, Josef - literární vědec, pedagog, editor. P/Prostějov
â 15. 5. 1903 Bojkovice
20. výročí úmrtí
â 5. 7. 1861Loštice
343.
Nesvadbíková, Anna – překladatelka, redaktorka, spisovatelka. P/Němčice na Hané,
Pačlavice, Šternberk, Brno
U 20. 10. 1928 Brno
150. výročí narození
â 5. 7. 1946Prostějov
344.
Palička, Vladimír – lékař, odborný publicista. P/Hradec Králové, Olomouc, Bruntál
65. výročí narození
U 7. 7. 1956Teplice nad Bečvou
345.
Hrdlička, Josef - středoškolský pedagog, matematik, překladatel. P/Olomouc
â 11. 02. 1883 Velký Týnec
55. výročí úmrtí
â 8. 7. 1901
346.
Šumperk
Hallegger, Kurt – malíř, ilustrátor, scénograf. P/Praha, Mnichov
U 10. 10. 1963 Mnichov (Německo)
â 9. 7. 1921Lašťany
347.
Janoušková, Anděla – básnířka. P/Olomouc
U 7. 1. 1999 Olomouc
110. výročí narození
90. výročí narození
â 9. 7. 1926 Kelč
348.
Svěrák, Jaromír - lékař, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Hradec Králové,
Praha
U 13. 5. 2008
85. výročí narození
â 10. 7. 1896Hradec Králové
349.
Hradecký, René – herec, režisér. P/Olomouc
U 25. 10. 1955 Olomouc
U 10. 7. 1961Olomouc
350.
Přidal, Ludvík – stavitel, folklorista, prozaik. P/Náměšť na Hané, Haná
â 12. 8. 1886 Loučany
115. výročí narození
50. výročí úmrtí
â 11. 7. 1906Lukavice
351.
Glocar, Emilian - pravoslavný kněz, prozaik, výtvarník. P/Zvole, Zábřeh na Moravě
U 10. 2. 1985 Liberty Ville (USA)
105. výročí narození
U 11. 7. 1921 Kroměříž
352.
Kubíček, David – duchovní, náboženský spisovatel. P/ Ivanovice na Hané
â 30. 12. 1847 Senička
90. výročí úmrtí
U 11. 7. 1956Přerov
353.
Mařík, Karel - hudební pedagog, sbormistr, skladatel, sběratel lidových písní. P/Přerov
â 11. 8. 1882 Modřany u Prahy
55. výročí úmrtí
â 12. 7. 1801 Kyjov
354.
Hein, Franz - starosta města Olomouce. P/Olomouc
U 22. 12. 1882 Olomouc
210. výročí narození
â 13. 7. 1856Těšetice u Olomouce
355.
Halouzka, Jan – kněz, církevní historik, literární historik, redaktor, publicista. P/
Olomouc, Řešov, Mistřín
U 31. 7. 1918 Mistřín u Kyjova
155. výročí narození
U 14. 7. 1931Vysoká u Příbramě
356.
Dvořáková, Anna – pěvkyně. P/Olomouc, Kroměříž
â 17. 6. 1854 Praha
28
80. výročí úmrtí
â 14. 7. 1946 Jihlava
357.
Bláha, Josef – historik, archeolog. P/Telč, Brno, Kroměříž, Olomouc U 14. 7. 1961Přerov
358.
Gardavský, Josef – dirigent, vlastivědný pracovník. P/Přerov
â 24. 10. 1904 Holešov
â 15. 7. 1821Praha
359.
Wankel, Jindřich – lékař, antropolog, archeolog. P/Blansko, Olomouc
U 5. 4. 1897 Olomouc
U 16. 7. 1971Olomouc
360.
Roztomilý, Alois – lékař, publicista. P/Olomouc
â 1. 5. 1897 Olomouc
65. výročí narození
50. výročí úmrtí
190. výročí narození
40. výročí úmrtí
â 17. 7. 1921Podbřežice
361.
Burian, Václav – historik, odborný spisovatel, numismatik, archeolog. P/Olomouc
U 18. 9. 1998 Olomouc
90. výročí narození
â 17. 7. 1921Skřípov u Bílovice
362.
Klapetek, Josef – lékař, neurolog, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
U 27. 1. 2004
90. výročí narození
â 18. 7. 1861Senička
363.
Zapletal, František – pražský světící biskup, rektor Nepomucena v Římě, autor
teologických spisů. P/Praha, Řím
U 20. 8. 1935 Žitenice
150. výročí narození
â 19. 7. 1716 Brno
364.
Sieber, Franz Ignaz – varhanář. P/ Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Olomouc
U 12. 6. 1785 Brno
295. výročí narození
â 19. 7. 1916Horka nad Moravou
365.
Doležal, Rudolf – sochař, medailér. P/Olomouc
U 6. 9. 2002 Olomouc
95. výročí narození
â 19. 7. 1926Hodonín
366.
Floss, Karel – filozof, překladatel, vysokoškolský pedagog, politik. P/Olomouc, Praha,
Sázava n. Sázavou
85. výročí narození
â 21. 7. 1916 Kunovice
367.
Smahel, Rudolf - umělecký fotograf, odborný publicista. P/Olomouc, Přerov,
Prostějov
U 15. 9. 1997 Olomouc
95. výročí narození
U 21. 7. 1976Olomouc
368.
Medek, Vojtěch – politik, spisovatel, regionální publicista. P/Olomouc
â 21. 4. 1889 Vyškov
35. výročí úmrtí
â 22. 7. 1911Praha
369.
Fric, František - lesní inženýr, pedagog, prozaik. P/Přerov, Lipník nad Bečvou,
Hranice
U 7. 10. 1975 Hranice
100. výročí narození
â 22. 7. 1951Praha
370.
Straširipka, Jan – zpěvák, sólista operety. P/Olomouc
U 10. 6. 1984 Praha
â 23. 7. 1881Lány u Dašic
371.
Šín, Antonín – archeolog, odborný publicista. P/Konice, Olomouc
U 11. 4. 1969 Brno
29
60. výročí narození
130. výročí narození
U 23. 7. 1936 Brno
372.
Šťastný, Břetislav - hudební pedagog, sbormistr, skladatel. P/Olomouc, Přerov,
Litomyšl
â 27. 7. 1874 Litomyšl
75. výročí úmrtí
U 24. 7. 1831 Baden bei Wien (Rakousko)
373.
Rudolf Jan – arcibiskup, kanovník, kardinál. P/Olomouc
â 9. 1. 1788 Florencie (Itálie)
180. výročí úmrtí
â 25. 7. 1926Poprad (Slovensko)
374.
Jorda, Vladimír – lékař, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
U 26. 7. 1988 Olomouc
85. výročí narození
â 26. 7. 1946 Bruntál
375.
Krejčová, Jana – výtvarnice, grafička. P/Olomouc
65. výročí narození
U 26. 7. 1961Roztoky
376.
Hofmann, Ladislav – hudebník, houslista. P/Olomouc
â 25. 6. 1900 Hronov
50. výročí úmrtí
U 26. 7. 1986Olomouc
377.
Švec, Václav – lékař, vysokoškolský pedagog. P/Prostějov, Olomouc
â 22. 12. 1922 Karviná
25. výročí úmrtí
U 27. 7. 1921Tršice
378.
Floryk, Hynek – rolník, chmelař, starosta obce Tršice. P/Tršice
â 29. 2. 1834 Tršice
90. výročí úmrtí
â 27. 7. 1936Praha
379.
Kefer, Reginald – varhaník, dirigent, sbormistr, šéf opery. P/Praha, Brno, Olomouc
75. výročí narození
U 30. 7. 1801 Štarnov
380.
Veselý, František Engelbert – duchovní. P/Velehrad, Lubojaty
â 3. 5. 1743 Uherský Brod
210. výročí úmrtí
U 30. 7. 1901Olomouc
381.
Veleba, Otakar – koncertní a operní pěvec. P/Olomouc
â 12. 9. 1852 Bratislava
110. výročí úmrtí
â 30. 7. 1926Olomouc
382.
Kubašta, Miloš – lékař, vysokoškolský pedagog, odborný publicista. P/Olomouc
U 1. 8. 1988 Olomouc
85. výročí narození
â 31. 7. 1926Olomouc
383.
Fischerová, Jarmila – psycholožka, vysokoškolská pedagožka. P/Olomouc
U 21. 5. 1992 Olomouc
85. výročí narození
SRPEN
â 1. 8. 1831Lipňany
384.
Lepař, František – pedagog, filolog, lexikolog. P/Tršice, Kroměříž, Olomouc
U 21. 12. 1899 Jičín
180. výročí narození
â 1. 8. 1841Loštice
385.
Barvič, Vilém – skladatel, hudebník, pedagog. P/Nový Jičín, Olomouc, Loštice
U 26. 3. 1892 Valašské Meziříčí
170. výročí narození
30
â 2. 8. 1901Plzeň
386.
Neubauer, Zdeněk – právník, filozof, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
U 20. 2. 1956 Praha
110. výročí narození
â 2. 8. 1956Olomouc
387.
Vingrálek, Pavel – fyzik, ekonom, odborný publicista, sportovec. P/Šternberk
55. výročí narození
U 2. 8. 1961Praha
388.
John, Oldřich – advokát, politik. P/Prostějov
â 20. 4. 1907 Chořelice
50. výročí úmrtí
â 3. 8. 1916Liboš
389.
Jokl, Jan – pedagog, sbormistr, odborný spisovatel. P/Olomouc, Holešov, Kroměříž
U 24. 10. 1992 Brno
95. výročí narození
â 3. 8. 1941Olomouc
390.
Pospíšil, Zdeněk – estetik, teoretik umění, vysokoškolský pedagog, výtvarný kritik. P/
Praha, Nový Jičín, Lipník nad Bečvou, Olomouc
U 5. 10.2007 Olomouc
70. výročí narození
U 3. 8. 1951Prostějov
391.
Václavek, Hilar – malíř. P/Prostějov
U 3. 8. 1951 Prostějov
60. výročí úmrtí
â 5. 8. 1946Olomouc
392.
Rýznar, Václav – lékař, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, krajský zdravotní rada. P/
Šternberk, Olomouc
65. výročí narození
â 7. 8. 1936Olomouc
393.
Srovnal, Josef - vysokoškolský pedagog, matematik, dirigent, varhaník, hudební
skladatel, sbormistr Mužského pěveckého sboru Nešvera. P/Olomouc, Šternberk,
Náměšť na Hané
75. výročí narození
U 9. 8. 1941Prostějov
394.
Gottwald, Antonín – archeolog, pedagog, odborný publicista. P/Prostějov
â 16. 1. 1869 Prostějov
70. výročí úmrtí
U 9. 8. 1971Přerov
395.
Hornyak, Vladimír – malíř, grafik. P/Olomouc
â 11. 7. 1922 Přerov
40. výročí úmrtí
â 11. 8. 1881Holešov
396.
Zanáška, Vladimír – pedagog, sportovní pracovník, odborný spisovatel. P/Písek
U 19. 6. 1959 Písek
130. výročí narození
U 11. 8. 1966Olomouc
397.
Vaca, Josef – národopisec, sběratel lidových pověstí, spisovatel, hudební pedagog. P/
Náměšť na Hané, Olomouc
â 15. 3. 1904 Kostelec na Hané
45. výročí úmrtí
â 12. 8. 1886Loučany
398.
Přidal, Ludvík – stavitel, sběratel lidové slovesnosti, folklorista, prozaik, autor
rozhlasových her. P/Náměšť na Hané
U 10. 7. 1961 Olomouc
125. výročí narození
U 12. 8. 1986Olomouc
399.
Rečka, Alois – redaktor, publicista, básník, scenárista. P/Olomouc
â 16. 10. 1921 Klečůvka
31
25. výročí úmrtí
â 13. 8. 1936Olomouc
400.
Doupalová, Eva - literární historička, literární teoretička, vysokoškolská pedagožka.
P/Olomouc, Ostrava
75. výročí narození
U 14. 8. 1941Osvětim
401.
Bukovský, Stanislav – lékař, tělovýchovný pracovník, politik, ministerský úředník,
odbojář. P/Praha
â 2. 5. 1889 Vyškov
70. výročí úmrtí
U 15. 8. 1971Praha
402.
Mathon, Karel – lékař, neurolog, vysokoškolský pedagog. P/Brno
â 19. 4. 1905 Prostějov
40. výročí úmrtí
â 15. 8. 1861 Štípa u Vsetína
403.
Vyvlečka, Josef – duchovní, numismatik, heraldik, archeolog. P/ Valašské Meziříčí,
Nový Hrozenkov, Olomouc
U 8. 1. 1942 Olomouc
150. výročí narození
â 17. 8. 1881Praha
404.
Šantrůčková, Magda – pěvkyně. P/Olomouc, Přerov
U 25. 3. 1952 Praha
130. výročí narození
â 17. 8. 1886Cholina u Litovle
405.
Šindler, Antonín - operní pěvec, hudební pedagog. P/Olomouc, Brno, Opava
U 17. 6. 1972 Brno
125. výročí narození
â 19. 8. 1901 Královopolské Vážany
406.
Křivánek, Gabriel – archeolog, historik. P/Vyškov
U 3. 5. 1972 Brno
110. výročí narození
U 19. 8. 1981Přerov
407.
Toth, František – fotograf, organizátor celostátních výstav. P/Přerov
â 24. 9. 1906 Přerov
30. výročí úmrtí
U 20. 8. 1906Olomouc
408.
Sytko, Josef – pedagog, odborný publicista. P/Olomouc, Prostějov
â 12. 1. 1829 Dřevohostice
105. výročí úmrtí
U 20. 8. 1921Zborovice
409.
Dusík, Josef – skladatel, varhaník, kapelník
â 6. 12. 1872 Zborovice, okr. Kroměříž
90. výročí úmrtí
â 20. 8. 1941Olomouc
410.
Prchal, Václav – knihovník, redaktor. P/Kroměříž, Olomouc
U 3. 10. 2001 Olomouc
70. výročí narození
â 20. 8. 1946Olomouc
411.
Minaříková, Heda – historička, archivářka. P/Olomouc
65. výročí narození
U 21. 8. 1941Praha
412.
Schusser, Josef – malíř, pedagog. P/Mohelnice
â 10. 3. 1864 Choltice
70. výročí úmrtí
U 21. 8. 1971 Kežmarok (Slovensko)
413.
Votruba, Jaroslav – malíř, grafik. P/Přerov, Prostějov
â 10. 4. 1889 Uhřiněves
40. výročí úmrtí
U 22. 8. 1951Olomouc
414.
Hudec, Tomáš – duchovní, náboženský spisovatel, vysokoškolský pedagog. P/Brno,
Olomouc
â 7. 1. 1877 Věrovany
60. výročí úmrtí
32
â 24. 8. 1661Opava
415.
Fragstein, František – rektor jezuitské koleje. P/Praha, Brno, Olomouc
U 9. 7. 1728 Nisa
350. výročí narození
â 24. 8. 1846 Šumperk
416.
Brandhuber, Karl – podnikatel, politik, starosta města Olomouce. P/Olomouc
U 14. 8. 1934 Vrbno pod Pradědem
165. výročí narození
U 25. 8. 1936Holešov
417.
Kvasnička, Pavel – pedagog, kronikář, historik. P/Holešov
â 6. 1. 1867 Olomouc
75. výročí úmrtí
U 25. 8. 1981Olomouc
418.
Vávra, Jaroslav – fotograf, malíř, pedagog. P/Brno, Olomouc
â 4. 9. 1920 Studnice
30. výročí úmrtí
â 27. 8. 1931Loučka
419.
Grézl, Vojtěch - starosta města Litovle. P/Litovel
â 27. 8. 1941Olomouc
420.
Jelínek, Jan – chemik, biolog, pedagog. P/Olomouc
â 28. 8. 1871Prostějov
421.
Spáčil, Augustin – lékárník, spisovatel, překladatel. P/Prostějov
U 30. 12. 1929 Prostějov
U 28. 8. 2006
422.
Stehlík, Walter – učitel, tělovýchovný pracovník, trenér. P/Brno, Olomouc
â 21. 10. 1936 Znojmo
U 29. 8. 1941Praha
423.
Obruča, Rudolf – kapelník, skladatel, dirigent. P/Slížany
â 8. 6. 1874 Pačlavice
80. výročí narození
70. výročí narození
140. výročí narození
5. výročí úmrtí
70. výročí úmrtí
â 30. 8. 1906Okrouhlá
424.
Tichý, Otakar – geograf, vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel. P/Olomouc
U 5. 10. 1976 Brno
105. výročí narození
â 30. 8. 1911Luka
425.
Maňák, František – duchovní, redaktor. P/Kroměříž, Olomouc
U 15. 12. 1961 Adelaide (Austrálie)
100. výročí narození
â 31. 8. 1881 Frenštát pod Radhoštěm
426.
Reček, Leopold – duchovní, spisovatel, pedagog. P/Kroměříž, Olomouc, Opava
U 20. 6. 1949 Kvítkovice
130. výročí narození
ZÁŘÍ
â 1. 9. 1871Vilémov
427.
Kollmann, František – vynálezce a výrobce medikamentů. P/Litovel
U 2. 8. 1939 Litovel
140. výročí narození
U 2. 9. 1971Opava
428.
Smička, Jan – učitel, sbormistr, skladatel. P/Olomouc, Horka na Moravě, Opava
â 6. 5. 1906 Vřesovice
40. výročí úmrtí
â 2. 9. 1891Horní Újezd
429.
Blatný, Josef – lékař, vysokoškolský pedagog, autor učebnic. P/Olomouc
U 1. 8. 1952 Olomouc
33
120. výročí narození
U 2. 9. 2006Olomouc
430.
Nožíř, Otta – sportovec, fotbalista, trenér. P/Olomouc
â 12. 3. 1917 Ledeč nad Sázavou
5. výročí úmrtí
U 3. 9. 1826 Brno
431.
Cerroni, Jan Petr – archivář, historik, genealog, právník, sběratel starožitností. P/
Olomouc
â 15. 5. 1753 Uherské Hradiště
185. výročí úmrtí
â 3. 9. 1941Olomouc
432.
Rohánková, Marie – učitelka, sbormistryně. P/Mariánské Údolí, Olomouc
70. výročí narození
U 3. 9. 1966 Brno
433.
Cinek, František – duchovní, vysokoškolský pedagog, historik, spisovatel. P/Olomouc,
Prostějov, Kroměříž
â 20. 7. 1888 Stichovice u Prostějova
45. výročí úmrtí
â 4. 9. 1791Praha
434.
Presl, Jan Svatopluk – přírodovědec, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
U 6. 4. 1849 Praha
220. výročí narození
â 4. 9. 1916Pardubičky
435.
Černohorský, Jindřich – lékař, kardiolog, odborný publicista, vysokoškolský pedagog.
P/Olomouc, Hradec Králové
U 1. 5. 1989 Olomouc
95. výročí narození
â 5. 9. 1861Uherské Hradiště
436.
Nečas, Vítězslav – lékárník, politik. P/Přerov
U 18. 1. 1929 Přerov
150. výročí narození
â 5. 9. 1946Vsetín
437.
Štreit, Jindřich - umělecký fotograf, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Opava,
Sovinec
65. výročí narození
â 6. 9. 1911Odrlice u Litovle
438.
Stratil, Václav – pedagog, redaktor, vlastivědný pracovník. P/Litovel, Olomouc
U 9. 4. 1993 Olomouc
100. výročí narození
â 6. 9. 1751Olomouc
439.
Kammreuth, Jan Josef Vincenc – sochař. P/Olomouc
U 18. 2. 1825 Olomouc
260. výročí narození
â 6. 9. 1871Náklo
440.
Fišara, Karel – rolník, archeolog, numismatik, národopisný pracovník, odborný
publicista. P/Náklo
U 23. 5. 1910 Náklo
140. výročí narození
â 7. 9. 1781Vídeň (Rakousko)
441.
Chotek, Ferdinand Maria – duchovní, arcibiskup. P/Olomouc, Kroměříž
U 5. 9.1836 Praha
230. výročí narození
â 7. 9. 1896Pardubice
442.
Durych, Bohuslav – překladatel, vydavatel, bibliofil. P/Olomouc, Přerov
U 26. 7. 1969 Praha
115. výročí narození
â 8. 9. 1841
443.
170. výročí narození
Bezměrov
Kytlica, Jan – lékař, starosta Sokola. P/Vyškov, Kroměříž
U 18. 2. 1913 Kroměříž
34
U 9. 9. 1921Uherské Hradiště
444.
Zábranský, Alois – prozaik, právník. P/Olomouc
â 8. 2. 1858 Náklo-Jáchymov
U 9. 9. 1911
445.
Brno
Šílený, Václav – právník, politik, redaktor, divadelník. P/Olomouc
â 1849 Kolenec u Třeboně
90. výročí úmrtí
100. výročí úmrtí
U 10. 9. 1991Olomouc
446.
Dohnal, Josef – pedagog, malíř, divadelník. P/Litovel, Olomouc, Postřelmov, Bludov,
Štěpánov, Brodek u Konice
â 1. 8. 1899 Hynkov
20. výročí úmrtí
â 12. 9. 1911 Fryšták
447.
Pekárek, Karel – pedagog, redaktor, sběratel pověstí. P/Holešov
U 9. 3. 1966 Fryšták
100. výročí narození
U 12. 9. 1811Olomouc
448.
Colloredo-Waldsee, Antonín Teodor – duchovní, arcibiskup, kardinál. P/Kroměříž, Olomouc
â 17. 7. 1729 Vídeň
200. výročí úmrtí
â 13. 9. 1866Vlčnov
449.
Janča, Jan – novinář, spisovatel. P/Olomouc
U 27. 1. 1928 Brno
145. výročí narození
U 13. 9. 2001Olomouc
450.
Černoušek, Tomáš – architekt, projektant, výtvarník, literární teoretik, teoretik umění
P/Olomouc, Šternberk, Dubicko, Pňovice
â 6. 12. 1927 Brno
10. výročí úmrtí
â 14. 9. 1846Samotišky
451.
Psota, Hynek – lékárník, veřejný a osvětový pracovník. P/Předmostí u Přerova
U 28. 6. 1909 Přerov
165. výročí narození
U 14. 9. 1991Město Albrechtice
452.
Vaňák, František – duchovní, arcibiskup, metropolita moravský. P/Olomouc, Kroměříž
â 28. 6. 1916 Vojtěchov
20. výročí úmrtí
â 15. 9. 1871 Želeč u Vyškova
453.
Hudeček, Jakub – duchovní, historik, spisovatel, kulturní pracovník. P/Kroměříž,
Olomouc
U 18. 1. 1937 Huštěnovice
140. výročí narození
U 15. 9. 1941 v boji u města Kleve (Německo)
454.
Babíček, Zdeněk – student LF UK, letec, odbojář. P/Olomouc
â 7. 11. 1919 Olomouc
70. výročí úmrtí
â 15. 9. 1946Olomouc
455.
Smysl, Břetislav – chemik, toxikolog, vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog,
loutkář, malíř. P/Přerov, Olomouc, Ostrava
65. výročí narození
â 16. 9. 1921Pozořice u Brna
456.
Placar, Oldřich – dirigent, hudební pedagog, skladatel. P/Brno, Přerov, Olomouc
U 29. 1. 1999 Brno
90. výročí narození
â 16. 9. 1881Horní Paseky u Rožnova
457.
Petřek, Josef – učitel, spisovatel, publicista. P/Olomouc, Skrbeň
U 7. 2. 1943 Osvětim
35
130. výročí narození
â 17. 9. 1881Topol u Chrudimě
458.
Doucha, František - vlastivědný pracovník, pedagog, publicista, autor pověstí. P/
Olomouc, Kyjov, Strážnice, Vsetín
U 14. 2. 1965 Olomouc
130. výročí narození
U 17. 9. 1991Praha
459.
Čelechovský, Gorazd – architekt, grafik, restaurátor. P/Litovel, Praha
â 3. 7. 1922 Litovel
â 18. 9. 1926Hartmanice
460.
Grmela, Jeroným – malíř, grafik, ilustrátor, sochař. P/Zlín, Olomouc
U 18. 7. 1992 Olomouc
U 18. 9. 1961Säckingen (Německo)
461.
Obeth, Josef – sochař, restaurátor. P/Jeseník, Šumperk, Bruntál
â 15. 7. 1874 Terezín u Mikulovic
â 19. 9. 1831Lutopecny
462.
Cholava, Štěpán – filolog, pedagog, vlastenecký pracovník. P/Olomouc
U 7. 2. 1894 Olomouc
20. výročí úmrtí
85. výročí narození
50. výročí úmrtí
180. výročí narození
â 20. 9. 1856Přerov
463.
Minařík, Karel – fyzik, matematik, astronom, pedagog, odborný publicista. P/
Olomouc, Přerov, Kroměříž
U 9. 6. 1935 Olomouc
155. výročí narození
U 20. 9. 1986 Brno
464.
Sedláčková, Klára – výtvarnice, grafička, ilustrátorka. P/Brno, Olomouc
â 13. 5. 1909 Crhov u Olešnice na Moravě
25. výročí úmrtí
â 21. 9. 1891Olomouc
465.
Kramář, František – politik, legionář. P/Praha, Olomouc
U 3. 6. 1955 Olomouc
120. výročí narození
â 21. 9. 1901Alojzov (Ruda nad Moravou)
466.
Karger, Josef Eberhard – malíř, grafik. P/Šumperk, Krnov
U 7. 11. 1963 Freiburg im Breisgau (Německo)
110. výročí narození
â 21. 9. 1916Přerov
467.
Markovič, Josef - tělovýchovný funkcionář. P/Přerov
U 15. 6. 1997 Přerov
95. výročí narození
â 21. 9. 1936Přerov
468.
Pavlík, Miroslav – zemědělský inženýr, kontrolor, interní auditor, učitel, básník. P/
Praha
75. výročí narození
â 21. 9. 1861 Čelechovice u Prostějova
469.
Havránek, Matouš - starosta Přerova, místopředseda Sokola. P/Přerov
U 12. 11. 1929 Přerov
150. výročí narození
â 22. 9. 1871Prostějov
470.
Dostál, Karel (pseudonym Dostál-Lutinov, Karel) - spisovatel, básník, literární kritik,
překladatel, duchovní. P/Prostějov
U 29. 11. 1923 Prostějov
140. výročí narození
â 22. 9. 1906 Brno
471.
Janáček, Karel – filolog, vysokoškolský pedagog. P/Brno, Olomouc
U 14. 2. 1996 Brno
36
105. výročí narození
â 22. 9. 1936 Žerotice
472.
Jordán, František – historik, muzejní pracovník, pedagog, odborný spisovatel.
P/Bučovice, Vyškov
U 26. 4. 2007 Vyškov
75. výročí narození
U 22. 9. 1996Olomouc
473.
Bohuňovský, Oldřich – dirigent, šéf opery, sbormistr, hudební režisér. P/Olomouc,
Brno, Opava
â 30. 5. 1936 Pacov
15. výročí úmrtí
â 23. 9. 1926 České Budějovice
474.
Doubek, Jan – optik, vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog. P/Brno, Olomouc
U 18. 2. 1981 Brno
85. výročí narození
U 24. 9. 1811Vídeň (Rakousko)
475.
Mark, Quirin – mědirytec, kreslíř. P/Vídeň
â 20. 1. 1753 Litovel
â 24. 9. 1906Přerov
476.
Toth, František – fotograf. P/Přerov
U 19. 8. 1981 Přerov
200. výročí úmrtí
105. výročí narození
â 24. 9. 1941Prostějov
477.
Gil, Ivo – výtvarník, umělecký fotograf. P/Praha, Jindřichův Hradec
U 24. 9. 1976Prostějov
478.
Tříska, Jan – sochař, medailér. P/Javoříčko
â 4. 12. 1904 Pelhřimov
70. výročí narození
35. výročí úmrtí
â 25. 9. 1936Hodslavice
479.
Hromádka, Josef – teolog, duchovní, státník, náboženský publicista. P/Šternberk,
Ostrava, Olomouc, Frýdek-Místek
75. výročí narození
U 26. 9. 1971Praha
480.
Fetter, Vojtěch – antropolog, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
â 7. 4. 1905 Kutná Hora
â 26. 9. 1931Svatý Kopeček u Olomouce
481.
Válková, Irena –malířka. P/Olomouc
40. výročí úmrtí
80. výročí narození
â 28. 9. 1901Horní Studénky
482.
Rýznar, Václav – pedagog, spisovatel, vlastivědný pracovník, kronikář obce. P/Litovel,
Olomouc
U 2. 5. 1980 Olomouc
110. výročí narození
â 30. 9. 1936Těšetice
483.
Franková, Božena – učitelka, sbormistryně. P/Velká Bystřice, Olomouc
75. výročí narození
ŘÍJEN
U 1. 10. 1951Nový Jičín
484.
Pinkava, Viktor – duchovní, historik, vlastivědný pracovník. P/Litovel, Olomouc
â 21. 7. 1868 Litovel
60. výročí úmrtí
â 1. 10. 1931 Brno
485.
Hodaň, Bohuslav - vysokoškolský pedagog. P/Krnov, Olomouc
37
80. výročí narození
U 2. 10. 1611 Kostnice
486.
Hellerus, Alexander – rektor olomoucké koleje a akademie Tovaryšstva Ježíšova. P/
Olomouc
â 1540 Vídeň
400. výročí úmrtí
U 2. 10. 2006Řecko
487.
Kráčmar, Jiří – právník, publicista, překladatel, spisovatel. P/Štěpánov, Olomouc,
Šternberk, Troubelice
â 7. 4. 1935 Štěpánov
5. výročí úmrtí
U 3. 10. 1941Osvětim
488.
Fildan, Jan – redaktor, odborný publicista, básník. P/Přerov, Olomouc
â 15. 3. 1896 Oplocany
70. výročí úmrtí
U 4. 10. 1911Olomouc
489.
Wurm, Ignát – duchovní, politik, diplomat, redaktor, náboženský publicista. P/Brno.
Kroměříž, Dědice, Olomouc, Loštice
â 12. 7. 1825 Klobouky
100. výročí úmrtí
U 4. 10. 1966Olomouc
490.
Fuchs, Jaroslav – ekonom, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
â 15. 7. 1894 Litohlavy
45. výročí úmrtí
U 4. 10. 2006Praha
491.
Fajtl, František – letec, generál, spisovatel. P/Hranice na Moravě, Olomouc, Přerov
â 20. 8. 1912 Donín u Loun
5. výročí úmrtí
U 5. 10. 1976 Brno
492.
Tichý, Otakar – geograf, vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel. P/Olomouc
â 30. 8. 1906 Okrouhlá
35. výročí úmrtí
U 5. 10. 1981Olomouc
493.
Chmela, Vladivoj – učitel, knihovník. P/Zábřeh, Loštice
â 2. 7. 1906 Hrabová
30. výročí úmrtí
â 7. 10. 1916Paršovice u Hranic
494.
Zatloukal, Antonín – filolog, romanista, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Brno,
Přerov
U 19. 11. 1998 Olomouc
95. výročí narození
U 7. 10. 1971Havířov
495.
Sivek, Alois - literární historik, kritik, pedagog, editor. P/Olomouc
â 10. 2. 1920 Dolní Suchá
40. výročí úmrtí
U 8. 10. 1996Olomouc
496.
Hůrská - Vozková, Marie - operní pěvkyně, pedagožka. P/Olomouc
â 25. 12. 1917 Praha
15. výročí úmrtí
â 9. 10. 1896 Bílovice nad Svitavou
497.
Koudelka, František – malíř, ilustrátor. P/Kostelec na Hané
U 13. 4. 1976 Karlovy Vary
115. výročí narození
â 9. 10. 1906Olomouc
498.
Lukášová, Růžena – spisovatelka, pedagožka. P/Olomouc, Brno
U 6. 9. 1998 Brno
105. výročí narození
U 10. 10. 1971Praha
499.
Doležil, Metod – skladatel, dirigent, sbormistr, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc,
Kroměříž, Skrbeň
â 15. 10. 1885 Kunčice pod Ondřejníkem
40. výročí úmrtí
38
â 10. 10. 1911Terezín
500.
Klimeš, Karel – sbormistr, zakladatel Olomouckého dětského pěveckého sboru. P/
Olomouc
U 6. 9. 1983 Olomouc
100. výročí narození
â 11. 10. 1861Krušovice u Rakovníka
501.
Wittner, Václav – architekt, stavitel. P/Prostějov, Olomouc, Příkazy, Hněvotín
U 9. 10. 1912 Olomouc
150. výročí narození
â 11. 10. 1866Tršice
502.
Koblížek, Maxmilián – pedagog, sbormistr, skladatel. P/Přerov, Olomouc, Brno,
Velká Bystřice
U 29. 9. 1947 Velká Bystřice
145. výročí narození
â 11. 10. 1901Veselí nad Lužnicí
503.
Hlobil, Emil - hudební skladatel, vysokoškolský pedagog. P/Přerov
U 25. 1. 1987 Praha
U 12. 10. 1981Valašské Meziříčí
504.
Hýbl, Vilém – teolog, hudebník, houslista. P/Olomouc, Loštice, Dubicko
â 13. 7. 1909 Krásno nad Bečvou
110. výročí narození
30. výročí úmrtí
â 13. 10. 1901Nové Město na Moravě
505.
Cigánek, Ladislav – elektrotechnik, akademik, vysokoškolský pedagog. P/Hranice
U 25. 10. 1975 Bratislava
110. výročí narození
â 15. 10. 1916Brno
506.
Vítek, Svetozár - ředitel divadla, režisér, odborný publicista. P/Olomouc, Brno
U 4. 4. 2008
95. výročí narození
U 16. 10. 1811 Jihlava
507.
Prchal, Jan Václav – sochař, řezbář. P/Kroměříž
â 17. 8. 1744 Kroměříž
â 16. 10. 1921Klečůvka
508.
Rečka, Alois – redaktor, publicista, scénárista. P/Olomouc
U 12. 8. 1986 Olomouc
â 17. 10. 1911Moravská Ostrava
509.
Holomucký, Miroslav – letec, letecký fotograf, odbojář. P/Olomouc
U 22. 12. 1941 Mauthausen (Rakousko)
â 18. 10. 1916Olomouc
510.
Redlich, Egon – spisovatel. P/Olomouc
U 23. 10. 1944 Osvětim
â 19. 10. 1881Přerov
511.
Griese, Otakar – redaktor, hermetik. P/Přerov
U 2. 10. 1932 Přerov
200. výročí úmrtí
90. výročí narození
100. výročí narození
95. výročí narození
130. výročí narození
â 20. 10. 1871Valašské Klobouky
512.
Gessner, Hubert – architekt. P/Kroměříž
U 29. 1. 1943 Vídeň (Rakousko)
140. výročí narození
U 20. 10. 1886Olomouc
513.
Havelka, Jan – pedagog, historik, vlastivědný pracovník, národopisec. P/Olomouc,
Loštice, Uherské Hradiště
â 23. 11. 1839 Loštice
125. výročí úmrtí
39
â 20. 10. 1901Příkazy
514.
Langová, Božena – restaurátorka hanáckých krojů, národopisná pracovnice. P/
Příkazy
U 29. 6. 1983 Příkazy
110. výročí narození
â 20. 10. 1851Mikšovice u Kouřimi
515.
Socha, Václav - starosta města Litovle, národní a kulturní pracovník. P/Litovel
U 8. 12. 1937 Litovel
160. výročí narození
â21. 10. 1931Olomouc
516.
Jiříček, Milan – pedagog, logoped, divadelní ochotník. P/Olomouc, Svatý Kopeček,
Paseka, Lipina
U 8. 1. 1998 Olomouc
80. výročí narození
â 21. 10. 1936Znojmo
517.
Stehlík, Walter – pedagog, tělovýchovný pracovník, trenér. P/Brno, Olomouc
U 28. 8. 2006
75. výročí narození
â 22. 10. 1861Prostějov
518.
Kučera, Karel – redaktor. P/Olomouc
U 13. 10. 1917 Olomouc
150. výročí narození
U 23. 10. 1941Olomouc
519.
Polešovský, Albín – pedagog, odborný publicista. P/Olomouc
â 1. 3. 1874 Žeravice
70. výročí úmrtí
U 23. 10. 1981Olomouc
520.
Talpová, Zdena - operní pěvkyně. P/Olomouc, Ostrava
â 6. 9. 1925 Olomouc
30. výročí úmrtí
â 25. 10. 1861Kněždub
521.
Uprka, Joža – malíř, grafik, folklorista. P/Olomouc
U 12. 1. 1940 Hroznová Lhota
150. výročí narození
â 25. 10. 1876Velké Kunčice pod Ondřejníkem
522.
Doležil, Hubert – pedagog, skladatel, sbormistr, hudební kritik. P/Olomouc, Praha
U 10. 6. 1945 Praha
135. výročí narození
â 25. 10. 1911Svébohov
523.
Valenta, Arnošt – letec, důstojník, odbojář. P/Zábřeh, Hranice
U 31. 3. 1944 Zhořelec (Německo)
100. výročí narození
U 25. 10. 1941 Brno
524.
Mádle, František – sochař. P/Olomouc, Přerov
â 11.02.1892 Vojice
70. výročí úmrtí
â 25. 10. 1946Olomouc
525.
Letfus, Oldřich – kreslíř, ilustrátor. P/Olomouc
65. výročí narození
â 27. 10. 1921Hranice
526.
Holinková, Jiřina – historička, pedagožka. P/Olomouc
U 3. 8. 2005 Olomouc
90. výročí narození
â 29. 10. 1891Přerov
527.
Kabelík, Jan – lékař, epidemiolog, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Brno
U 14. 7. 1979 Olomouc
120. výročí narození
â 31. 10. 1891Holice u Olomouce
528.
Aust, Hubert – architekt, projektant. P/Olomouc
U 30. 12. 1955 Olomouc
40
120. výročí narození
â 31. 10. 1911Ivanovice na Hané
529.
Dvořáček, Karel – pedagog, spisovatel, folklorista, sběratel pověstí. P/Kroměříž,
Olomouc, Brankovice
U 20. 8. 1945 Brno
100. výročí narození
LISTOPAD
U 1. 11. 1921Praha
530.
Kratochvíl, Josef – spisovatel, dramatik, překladatel, žurnalista. P/Prostějov
â 29. 11. 1850 Rychnov nad Kněžnou
90. výročí úmrtí
U 1. 11. 1976Olomouc
531.
Kraus, František Josef – malíř, grafik, pedagog. P/Kroměříž
â 14. 6. 1904 Hodolany u Olomouce
35. výročí úmrtí
â 2. 11. 1766Třebnice u Nového Bydžova
532.
Radecký z Radče, Jan Josef Václav, hrabě, šlechtic, rakouský polní maršál. P/
Olomouc
U 5. 1. 1858 Miláno (Itálie)
245. výročí narození
â 2. 11. 1926Lučenec (Slovensko)
533.
Bolek, Silvestr – hlavní hygienik Olomouce. P/Olomouc
U 23. 12. 1996 Piösmes (Rakousko)
85. výročí narození
â 2. 11. 1941Olomouc
534.
Melzer, Miloš – etnograf, muzeolog, odborný publicista. P/Olomouc, Opava,
Šumperk 70. výročí narození
U 2. 11. 1961Olomouc
535.
Matocha, Josef Karel – filozof, teolog, arcibiskup. P/Olomouc
â 14. 5. 1888 Pitín
50. výročí úmrtí
U 2. 11. 2001Moravský Beroun
536.
Šula, Bohumil – botanik, muzeolog, ochranář přírody, vysokoškolský pedagog. P/
Olomouc
â 3. 1. 1920 Stavenice u Úsova
10. výročí úmrtí
â 3. 11. 1916 Kokory u Přerova
537.
Doubravský, Jaroslav – lékař, vysokoškolský pedagog, odborný publicista. P/Olomouc
U 15. 1. 1987 Olomouc
95. výročí narození
â 3. 11. 1931Přerov
538.
Mollin, Jiří – chemik, vysokoškolský pedagog, odborný publicista. P/Přerov, Olomouc
U 9. 4. 1991
80. výročí narození
U 4. 11. 1971Praha
539.
Hanák, Mirko – malíř, ilustrátor. P/Olomouc
â 26. 6. 1921 Martin (Slovensko)
40. výročí úmrtí
U 5. 11. 1951Praha
540.
Wiedermann, Bedřich Antonín – varhaník, skladatel, hudební pedagog. P/Kroměříž,
Olomouc
â 10. 11. 1886 Ivanovice na Hané
60. výročí úmrtí
â 5. 11. 1931Olomouc
541.
Hořínek, Zdeněk – teatrolog, dramaturg, divadelní kritik. P/Liberec, Praha
80. výročí narození
â 5. 11. 1881 Kelč
542.
Králík, Klement – pedagog, jazykovědec, překladatel, prozaik. P/Olomouc, Skalička
U 20. 11. 1954 Olomouc
130. výročí narození
41
â 5. 11. 1921Lesnice
543.
Sládek, Radomír – mineralog. P/Olomouc
U 4. 6. 1998 Olomouc
â 6. 11. 1901Praha
544.
Heller, Adolf – dirigent, sbormistr, skladatel. P/Olomouc
U 1. 7. 1954 Santa Barbara (USA)
90. výročí narození
110. výročí narození
â 6. 11. 1911Velký Újezd
545.
Domes, Karel – učitel, malíř, kronikář obce, sběratel pověstí. P/Ústí u Hranic, Velký
Újezd, Daskabát
U 30. 9. 1995 Velký Újezd
100. výročí narození
â 6. 11. 1916Praha
546.
Regal, Stanislav - kabaretní zpěvák, režisér. P/Olomouc, Brno, Opava
U 15. 7. 1999 Olomouc
95. výročí narození
â 7. 11. 1946Prostějov
547.
Procházka, Vladimír – projektant, ekonom, podnikatel, poslanec PS PČR, manažer.
P/ Drahany, Lipník nad Bečvou, Olomouc, Brno, Praha
65. výročí narození
U 7. 11. 1986 Dolany
548.
Košík, František - lidový řezbář. P/Dolany
â 7. 8. 1913 Fryšava
25. výročí úmrtí
U 7. 11. 1986Olomouc
549.
Obručník, Miroslav – anatom, histolog, vysokoškolský pedagog, odborný publicista,
hudebník. P/Plzeň, Olomouc
â 2. 5. 1921 Olomouc
25. výročí úmrtí
U 8. 11. 1916Náklo
550.
Chytil, Melichar - vlastivědný pracovník, starosta obce. P/Náklo
â 5. 1. 1831 Náklo
â 8. 11. 1931Podomí
551.
Kraváček, František – historik, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
U 22. 5. 1994 Olomouc
95. výročí úmrtí
80. výročí narození
U 8. 11. 1976Praha
552.
Paul, František – herec, divadelní režisér, textař, skladatel. P/Ostrava, Brno, Olomouc
â 28. 4. 1898 Pardubice
35. výročí úmrtí
U 9. 11. 1966Přerov
553.
Vignati, Miloš – právník, skladatel, sbormistr, dirigent, pedagog. P/Přerov, Olomouc,
Kroměříž
â 28. 4. 1897 Přerov
45. výročí úmrtí
â 10. 11. 1886Ivanovice na Hané
554.
Wiedermann, Bedřich Antonín – varhaník, skladatel, hudební pedagog, hudební
publicista. P/Olomouc, Kroměříž
U 5. 11. 1951 Praha
125. výročí narození
â 11. 11. 1911Studená u Jindřichova Hradce
555.
Svoboda, Josef – lékař, oftalmolog. P/Olomouc, Nový Jičín, Štramberk
U 15. 4. 1974 Nový Jičín
â 11. 11. 1936Městec Králové
556.
Peřina, Jan – fyzik, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
U 12. 11. 1961Prostějov
557.
Chlup, Rudolf – skladatel, muzikolog, pedagog. P/Olomouc, Prostějov
â 8. 9. 1879 Čehovice
42
100. výročí narození
75. výročí narození
50. výročí úmrtí
â 13. 11. 1871Prostějov
558.
Manhard, Stanislav - starosta města. P/Prostějov
U 27. 3. 1928 Prostějov
140. výročí narození
â 14. 11. 1941Olomouc
559.
Hajn, Václav – antropolog, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
70. výročí narození
U 14. 11. 2001Olomouc
560.
Tylich, Jaroslav – pedagog, malíř, grafik. P/Olomouc, Litovel, Přerov
â 24. 2. 1927 Olomouc
â 14. 11. 1901Přerov
561.
Ginter, Ondřej – entomolog, hydrobiolog. P/Přerov
U 27. 12. 1983 Přerov
10. výročí úmrtí
110. výročí narození
U 15. 11. 1991Paříž (Francie)
562.
Machourek, Antonín Marek – malíř, grafik, ilustrátor. P/Hranice
â 30. 10. 1913 Nitkovice
20. výročí úmrtí
U 16. 11. 1986Olomouc
563.
Volejník, Jiří – pediatr, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Přerov
â 1. 8. 1924 Praha
25. výročí úmrtí
â 17. 11. 1896Hynkov
564.
Nejedlý, Jaroslav – malíř, grafik, ilustrátor. P/Litovel, Olomouc
U 3. 2. 1973 Praha
115. výročí narození
â 17. 11. 1926Brno
565.
Chramostová, Vlasta – herečka. P/Praha, Olomouc
85. výročí narození
U 17. 11. 1981Olomouc
566.
Koluch, Jiří – optik, odborný publicista, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
â 11. 6. 1928 Vsetín
â 18. 11. 1921Nová Dědina
567.
Mlčoch, Zdeněk – malíř, grafik, ilustrátor. P/Kroměříž
U 17. 1. 1995 Praha
30. výročí úmrtí
90. výročí narození
U 19. 11. 1951Olomouc
568.
Čech, František – loutkář, režisér, spisovatel, osvětový pracovník. P/Olomouc,
Všetuly u Holešova
â 8. 5. 1898 Hejčín u Olomouce
60. výročí úmrtí
U 19. 11. 1991Praha
569.
Nováková, Julie – filoložka, komenioložka, překladatelka, vysokoškolská pedagožka.
P/Olomouc
â 9. 3. 1909 Praha
20. výročí úmrtí
â 21. 11. 1861Přerov
570.
Gartner, Jakob – architekt. P/Olomouc, Holešov, Brno
U 15. 4. 1921 Vídeň (Rakousko)
150. výročí narození
â 22. 11. 1911Kunčice pod Ondřejníkem
571.
Zajíc, Josef - divadelní ředitel a režisér. P/Olomouc, Přerov, Šumperk
U 13. 9. 1969 Petrov
100. výročí narození
â 22. 11. 1881Náměšť na Hané
572.
Kratochvíl, Josef – lékař, vlastivědný pracovník, sběratel lidových pověstí. P/Přerov,
Olomouc
U 16. 12. 1962 Přerov
130. výročí narození
43
U 23. 11. 1936Příkazy
573.
Hřivna, Vít - středoškolský profesor. P/Olomouc, Valašské Meziříčí
â 10. 6. 1867 Příkazy
75. výročí úmrtí
U 23. 11. 2006Olomouc
574.
Doupal, Miloslav – filolog, překladatel, vysokoškolský pedagog. P/Brno, Olomouc
â 10. 11. 1920 Přerov
5. výročí úmrtí
U 24. 11. 1571Moravský Krumlov
575.
Blahoslav, Jan - biskup Jednoty bratrské, historik, pedagog, básník, dramatik. P/
Kroměříž, Prostějov, Přerov
â 20. 2. 1523 Přerov
440. výročí úmrtí
â 26. 11. 1626Cheb
576.
Zeidler, Matthaeus – rektor univerzity. P/Olomouc
U 12. 6. 1697 Olomouc
385. výročí narození
â 26. 11. 1941Olomouc
577.
Musil, Jiří - univerzitní profesor, psycholog, uměnovědec, vlastivědný a odborný
spisovatel. P/Olomouc, Ostrava, Opava, Uničov, Nový Jičín, Praha, Mariánské Lázně,
Plzeň, Brno, Zlín
70. výročí narození
U 27. 11. 1951Zábřeh na Moravě
578.
Klimeš, Josef – pedagog, vlastivědný spisovatel, kronikář. P/Olomouc, Dubicko,
Jakubovice, Leština, Písařov
â 15. 3. 1868 Bušín
60. výročí úmrtí
â 28. 11. 1936Olomouc
579.
Nechutová, Jana – filoložka, literární historička, vysokoškolská pedagožka,
archivářka. P/Brno, Třeboň
75. výročí narození
â 29. 11. 1936Zlín
580.
Brauner, Petr – architekt, projektant, poslanec. P/Olomouc, Šumperk, Moravská
Třebová
75. výročí narození
U 29. 11. 1941Praha
581.
Bufková, Karla – folkloristka, vydavatelka pověstí, literátka. P/Olomouc
â 7. 2. 1855 Blansko
70. výročí úmrtí
U 29. 11. 1986Olomouc
582.
Wiedermann, Boleslav – lékař, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
â 10. 6. 1917 Šumvald u Uničova
25. výročí úmrtí
â 29. 11. 1861Kojetín
583.
Křen, Karel – duchovní, spisovatel. P/Olomouc, Dubany
U 18. 2. 1907 Dubany
150. výročí narození
â 30. 11. 1926Olomouc
584.
Němečková, Jaroslava – komenioložka, vysokoškolská pedagožka. P/Olomouc
85. výročí narození
PROSINEC
â 2. 12. 1861 Bystřice pod Pernštejnem
585.
Slavinger, František – učitel, sportovec, kulturní pracovník. P/Brno, Přerov
U 12. 9. 1927 Kroměříž
150. výročí narození
U 3. 12. 1926 Brno
586.
Hrazdira, Cyril Metoděj – dirigent, varhaník, skladatel. P/Olomouc, Ostrava, Brno
â 16. 1. 1868 Rájec nad Svitavou
85. výročí úmrtí
44
â 4. 12. 1876Tišnov
587.
Karas, Josef František – prozaik, dramatik, novinář, herec. P/Kroměříž, Olomouc,
Přerov, Brno
U 19. 2. 1931 Dluhonice
135. výročí narození
U 4. 12. 1891Vídeň (Rakousko)
588.
Šembera, Vratislav Kazimír – básník, novinář. P/Olomouc, Brno
â 4. 3. 1844 Olomouc
â 4. 12. 1926 Brno
589.
Kudělka, Zdeněk – kunsthistorik, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
U 18. 11. 2000 Brno
â 4. 12. 1931
590.
120. výročí úmrtí
85. výročí narození
Klopina u Zábřeha
Bartoš, Josef – historik, archivář, vysokoškolský pedagog. P/Zábřeh, Olomouc,
Janovice u Rýmařova
U 21. 11. 2005
80. výročí narození
â 6. 12. 1916Přerov
591.
Riedl, Josef – sportovec, atlet. P/Přerov
U 3. 4. 1942 Mauthausen (Německo)
95. výročí narození
â 7. 12. 1926 Kralice na Hané
592.
Czmero, Rostislav – novinář, redaktor. P/Libina, Šumperk, Olomouc
U 23. 2. 2002 Olomouc
85. výročí narození
â 8. 12. 1871Mladá Boleslav
593.
Gellner, Gustav - vojenský lékař, náčelník Vojenské nemocnice v Olomouci. P/Brno,
Olomouc
U leden 1943 Terezín
140. výročí narození
â 8. 12. 1881Ivanovice na Hané
594.
Uhlíř, Jan – sbormistr, dirigent, hudební skladatel. P/Nezamyslice, Vyškov, Kopřivnice
U 21. 2. 1963 Frenštát pod Radhoštěm
130. výročí narození
U 9. 12. 1951Loštice
595.
Kubíček, Václav – pedagog, historik, náboženský spisovatel. P/Olomouc
â 30. 1. 1866 Žeranovice
60. výročí úmrtí
â 9. 12. 1851 Žďár na Moravě
596.
Matuška, František – pedagog. P/Valašské Meziříčí, Olomouc, Třebíč
U 18. 5. 1937 Olomouc
160. výročí narození
U 9. 12. 1871Praha
597.
Mánes, Josef – malíř, grafik. P/Kroměříž, Kojetín, Čechy pod Kosířem
â 12. 5. 1820 Praha
140. výročí úmrtí
U 9. 12. 2001Praha
598.
Maxa, Hynek – pěvec, sólista opery SDOS. P/Olomouc
â 7. 5. 1922 Praha
â 9. 12. 1951Trenčín (Slovensko)
599.
Mihál, Vladimír – lékař, onkolog, vysokoškolský pedagog. P/ Olomouc
10. výročí úmrtí
60. výročí narození
â 10. 12. 1916Olomouc
600.
Gregor, Vladimír - hudební historik, hudební kritik, vysokoškolský pedagog. P/Brno,
Ostrava, Olomouc
U 5. 2. 1986 Ostrava
95. výročí narození
45
U 10. 12. 1931Hukvaldy
601.
Sviták, Leopold – konstruktér automobilky v Kopřivnici. P/Hukvaldy, Kopřivnice
â 11. 10. 1856 Frenštát pod Radhoštěm
80. výročí úmrtí
â 11. 12. 1841Prčice
602.
Čech, Adolf – skladatel, dirigent, kapelník, sbormistr. P/Olomouc
U 27. 12. 1903 Praha
170. výročí narození
â 11. 12. 1921Lednice
603.
Trnavský, Viktor – plukovník, publicista, básník. P/Hranice, Šternberk
U 13. 9. 2002 Šternberk
90. výročí narození
â 11. 12. 1956Svatý Kopeček (Olomouc)
604.
Kozák, Zdeněk – sochař, kreslíř, grafik. P/Praha, Olomouc, Toveř
U 20. 6. 1991 Olomouc
55. výročí narození
U 12. 12. 1956Praha
605.
Bobková, Amálie – sopranistka. P/Praha, Olomouc
â 11. 10. 1874 Turnov
55. výročí úmrtí
â 13. 12. 1926Přerov
606.
Kadlec, Jaroslav – architekt, designer nábytku, publicista. P/Praha, Benešov
85. výročí narození
U 13. 12. 1996Přerov
607.
Venclovský, František – sportovec. P/Olomouc, Lipník nad Bečvou
â 25. 4. 1932 Přerov
15. výročí úmrtí
â 14. 12. 1811Hranice
608.
Stáhala, Jan – duchovní, včelařský odborník, odborný publicista. P/Dolany
U 29. 3. 1884 Dolany
200. výročí narození
â 14. 12. 1906Brno
609.
Malenda, Antonín – malíř, grafik. P/Brno, Olomouc
U 8. 3. 1991 Olomouc
105. výročí narození
â 14. 12. 1931Ostrava
610.
Hřivna, Drahomír – filolog, germanista, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc,
Bohuňovice
80. výročí narození
U 15. 12. 1961Adelaide (Austrálie)
611.
Maňák, František – duchovní, redaktor, vzdělavatel orelské župy. P/Olomouc,
Kroměříž
â 30. 8. 1911 Luka
50. výročí úmrtí
U 15. 12. 1981Olomouc
612.
Ščudlík, Svatopluk – korepetitor, sbormistr, varhaník, kulturní pracovník. P/
Olomouc
â 10. 12. 1927 Frýdek-Místek
30. výročí úmrtí
â 16. 12. 1636Olomouc
613.
Schmidl, Thomas – rektor univerzity. P/Olomouc
U 13. 4. 1702 Praha
U 16. 12. 1886Holešov
614.
Drásal, Josef - hanácký obr. P/Holešov
â 4. 7. 1841 Chromeč
375. výročí narození
125. výročí úmrtí
U 16. 12. 2001Olomouc
615.
Slavětínský, Milan – stomatolog, vysokoškolský pedagog, prozaik, poslanec. P/
Prostějov, Olomouc, Náklo, Litovel
â 20. 1. 1930 Velký Týnec
10. výročí úmrtí
46
â 17. 12. 1941Olomouc
616.
Čermák, Miloslav – historik, vydavatel. P/Olomouc
70. výročí narození
â 17. 12. 1891Bernartice
617.
Glogar, Josef – vikář, dómský ceremoniář. P/Olomouc, Ostrava
U 11. 10. 1969 Olomouc
U 18. 12. 1751Praha
618.
Dienzehofer, Kilian Ignác – architekt, stavitel. P/Praha, Olomouc
â 1. 9. 1689 Praha
120. výročí narození
260. výročí úmrtí
â 18. 12. 1876Mohelnice
619.
Schubert, Richard Johann – geolog, paleontolog. P/Vídeň, Olomouc, Praha
U 3. 5. 1915 Halič
135. výročí narození
â 18. 12. 1891Uvače (Bosna)
620.
Rozmarič, Adolf - soudní lékař, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
U 27. 4. 1974 Olomouc
120. výročí narození
â 20. 12. 1576Skočov u Českého Těšína
621.
Jan Sarkander, svatý – duchovní, světec. P/Olomouc, Uničov, Charváty, Zdounky,
Boskovice, Holešov
U 17. 3. 1620 Olomouc
435. výročí narození
â 20. 12. 1901Bučovice
622.
Kalousek, František – archeolog, vysokoškolský pedagog, odborný publicista. P/
Znojmo, Těšetice, Slavkov
U 5. 5. 1988 Brno
110. výročí narození
â 20. 12. 1921Roštín
623.
Kubát, Vladimír – hudebník, pedagog. P/Kroměříž
U 5. 1. 1990 Praha
90. výročí narození
U 22. 12. 1941Olomouc
624.
Laus, Jindřich – botanik, pedagog. P/Olomouc
â 10. 11. 1872 Neslovice
70. výročí úmrtí
U 22. 12. 1941Mauthausen (Rakousko)
625.
Holomucký, Miroslav – letec, letecký fotograf, odbojář. P/Olomouc
â 17. 10. 1911 Moravská Ostrava
70. výročí úmrtí
U 22. 12. 1961 Brno
626.
Dokoupil, Antonín - středoškolský pedagog, spisovatel, dramatik. P/Prostějov,
Kroměříž, Brno
â 7. 6. 1887 Suchonice-Přestavlky
50. výročí úmrtí
â 23. 12. 1896Svatý Kopeček (Olomouc)
627.
Schenk, Antonín - odborný publicista
U 20. 5. 1970 Praha
115. výročí narození
â 24. 12. 1891Bělohrad
628.
Flégl, Jindřich – pedagog, osvětový pracovník. P/Prostějov
U 1. 2. 1957 Praha
120. výročí narození
â 25. 12. 1876Horka nad Moravou
629.
Machát, František – geograf, kartograf, vysokoškolský pedagog, autor učebnic. P/
Olomouc, Praha
U 22. 4. 1935 Praha
135. výročí narození
U 25. 12. 1941Osvětim
630.
Sláma, Jan – sbormistr, dirigent, skladatel. P/Litovel
â 24. 6. 1891 Litovel
47
70. výročí úmrtí
U 25. 12. 1921 Šternberk
631.
Kretschmer, Franz – geolog, mineralog, báňský inženýr. P/Šternberk, Sobotín
â 4. 10. 1848 Vítkovice
90. výročí úmrtí
U 26. 12. 1956Olomouc
632.
Eliáš, Antonín – sportovec, starosta města Olomouce. P/Olomouc
â 30. 5. 1908 Olomouc-Hejčín
55. výročí úmrtí
â 26. 12. 1956Olomouc
633.
John, Vít – malíř, grafik, ilustrátor. P/Olomouc
â 27. 12. 1846Brno
634.
Pinkava, Jan – pedagog, kreslíř. P/Hranice
U 17. 3. 1923 Hranice
55. výročí narození
165. výročí narození
U 28. 12. 2006Velká Bystřice
635.
Schwarz, Leo – pedagog, fotograf. P/Velká Bystřice, Náměšť na Hané, Postřelmov,
Olomouc
â 3. 10. 1914 Velká Bystřice
5. výročí úmrtí
U 29. 12. 1941Stará Říše
636.
Florian, Josef – vydavatel, překladatel, pedagog, odborný publicista. P/Telč,
Osvětimany, Nový Jičín
â 9. 2. 1873 Stará Říše
70. výročí úmrtí
U 29. 12. 1661 Brno
637.
Molitoris, Georgius – rektor koleje Tovaryšstva Ježíšova. P/Olomouc
â 1594 Krosno
350. výročí úmrtí
U 29. 12. 1691Praha
638.
Sattenwolff, Wenceslaus – rektor koleje Tovaryšstva Ježíšova . P/Olomouc
â 1624 Starovice u Hustopečí
320. výročí úmrtí
â 30. 12. 1886Lipůvka
639.
Skoupý, Karel Boromejský – duchovní, teolog, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
Brno
U 22. 2. 1972 Brno
125. výročí narození
â 31. 12. 1931Velké Meziříčí
640.
Poledňák, Ivan – muzikolog, hudební publicista, vysokoškolský pedagog. P/Praha,
Olomouc
U 5. 10. 2009
80. výročí narození
â 31. 12. 1951Praha
641.
Jemelka, Tomáš – fotograf, publicista. P/Olomouc
â 31. 12. 1831Šumperk
642.
Schlesinger, Josef – matematik, filozof, politik. P/Šumperk, Vídeň
U 10. 4. 1901 Brixen
48
60. výročí narození
180. výročí narození
Personální rejstřík / Nominal Index / Personenregister
Ambrůz, Jan (296) - výtvarník/artist/Künstler
Andrš, Miroslav (16) - lékař/doctor/Arzt
Aust, Hubert (528) - architekt/architect/Architekt
Babíček, Zdeněk (454) - letec/aviator/Flieger
Babler, Otto František (45) - básník/poet/Dichter
Baran, František (26) - hudebník/musician/Musiker
Bartek, Jan (119) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Bartoš, Josef (590) - historik/historian/Historiker
Barvič, Vilém (385) - skladatel/composer/Komponist
Bauer, František Saleský (44) - arcibiskup/archbishop/Erzbischof
Bečák, Ignác (301) - kněz/priest/Priester
Běhalová, Karolína Anastázie (247) - zpěvačka/singer/Sängerin
Bechyně, Rudolf (183) - novinář/journalist/Journalist
Berka, Bohumil (307) - dirigent/conductor/Dirigent
Berková, Ivana (27) - jednatelka/secretary/Geschäftsvertreterin
Bezděčka, Josef (218) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Bezrouková, Zdenka (162) - lékařka/doctor/Ärztin
Bláha, Josef (357) - historik/historian/Historiker
Blahoslav, Jan (575) - biskup /bishop/Bischof
Blatný, Josef (429) - lékař/doctor/Arzt
Blokša, Jan (316) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Bobková, Amálie (605) - sopranistka/soprano/Sopransängerin
Boguszaková, Jarmila (128) - lékařka/doctor/Ärztin
Boháčová, Yvonna (31) - teoretička umění/theoretist of arts/Kunsttheoretikerin
Böhm, Jaroslav (123) - archeolog/archeologist/Archäolog
Bohuňovský, Oldřich (290, 473) - dirigent/conductor/Dirigent
Bojar, Ivo (1, 142) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Bolek, Silvestr (533) - hlavní hygienik/principal sanitarian/Auftraggeber sanitäre
Bombera, Jan (108) - historik/historian/Historiker
Bomberová, Eva (216) - klavíristka/pianist/Pianist
Bráblík, František (182) - literární historik/literary historian/Literaturhistoriker
Brachtl, Rudolf (170) - malíř/painter/Maler
Brandhuber, Karl (416) - podnikatel/businessman/Unternehmer
Brauner, Petr (580) - architekt/architect/Architekt
Brdlík, František (268) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Brom, Gustav (275) - hudebník/musician/Musiker
Bryks, Josef (143) - letec/aviator/Flieger
Březina, Arnošt (338) - učitel/teacher/Lehrer
Bříza, František (205) - knihovník/librarian/Bibliothekar
Bufková, Karla (581) - folkloristka/Folklorist/Folklorist
Buchta, Alois Alexandr (304) - violista/viola player/Violaspieler
Bukovský, Stanislav (401) - lékař/doctor/Arzt
Burda, Jan (288) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Burian, Václav (361) - historik/historian/Historiker
Bystřina, Otakar (277) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Cásek, Adolf (5, 87) - zpěvák/singer/Sänger
Celerin, Josef (224) - pěvec/singer/Sänger
Cerroni, Jan Petr (431) - archivář/archivist/Archivar
Cetkovská, Vladimíra (264) - pedagožka/pedagogue/Pädagoge
Cigánek, Ladislav (505) - elektrotechnik/electrician/Elektriker
Cihelka, Oldřich (52) - malíř/painter/Maler
Cinek, František (433) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Colloredo, Antonín Teodor (448) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Coufal, Zdeněk (256) - architekt/architect/Architekt
Czermak, Fritz (192) - starosta/mayor/Bürgermeister
Czmero, Rostislav (592) - novinář/journalist/Journalist
Čech, Adolf (602) - skladatel/composer/Komponist
Čech, František (568) - loutkář/puppeteer/Puppenspieler
49
Čelechovský, Gorazd (459) - architekt/architect/Architekt
Čermák, Miloslav (616) - historik/historian/Historiker
Černohorský, Jindřich (435) - lékař/doctor/Arzt
Černoušek, Tomáš (450) - architekt/architect/Architekt
Červenka, Matěj (92) - biskup/bishop/Bischof
Červík, Metoděj (91) - malíř/painter/Maler
Čičatka, Jaroslav (12) - filolog/philologist/Philologe
Čočková, Oldřiška (165, 269) - folkloristka/Folklorist/Folklorist
Dadák, Břetislav (244) - muzejní výtvarník/museum designer/Museums-Designer
David, František (248) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Dienzehofer, Kilian Ignác (618) - architekt/architect/Architekt
Dočkal, František (259) - kronikář/chronicler/Chronist
Dohnal, Josef (446) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Dokoupil, Antonín (626) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Doležal, Rudolf (365) - sochař/sculptor/Bildhauer
Doležel, František (303) - kapelník/band-master/Kapellmeister
Doležil, Hubert (522) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Doležil, Metod (499) - skladatel/composer/Komponist
Domes, Karel (545) - učitel/teacher/Lehrer
D‘Orsay, Anatol (41) - kanovník/capitulary/Kanoniker
Dostál, Karel (pseudonym Dostál-Lutinov, Karel) (470) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Dostál, Zeno (56) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Doubek, Jan (474) - optik/optician/Optiker
Doubrava, František (149) - malíř/painter/Maler
Doubrava, Jaroslav (62) - animátor/animator/Animator
Doubravský, Jaroslav (537) - lékař/doctor/Arzt
Doucha, František (458) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Doupal, Miloslav (574) - filolog/philologist/Philologe
Doupalová, Eva (400) - literární historička/literary historian/Literaturhistorikerin
Dragoun, Václav (84) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Drásal, Josef (339, 614) - hanácký obr/giant of Haná/Riese aus Haná
Dražil, Antonín (19) - dirigent/conductor/Dirigent
Dulík, František (132) - lékař/doctor/Arzt
Durych, Bohuslav (442) - překladatel/translator/Übersetzer
Dusík, Josef (409) - skladatel/composer/Komponist
Dusík, Václav Jiří (133) - varhaník/organist/Organist
Dvorský, Bohumír (17) - malíř/painter/Maler
Dvořáček, Karel (529) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Dvořák, Karel (198) - fotograf/photographer/Fotograf
Dvořák, Rudolf (214) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Dvořáková, Anna (356) - pěvkyně/singer/Sängerin
Dytrychová, Laetitia (201) - výtvarnice/artist/Künstlerin
Ebnerová, Antonie (204) - učitelka hudby/music teacher/Musiklehrerin
Eliáš, Antonín (632) - sportovec/athlete/Sportler
Eschler, Alfréd (215) - výtvarník/artist/Künstler
Essler, Karl (64) - kněz/priest/Priester
Faitl, František (253) - hudebník/musician/Musiker
Fajtl, František (491) - letec/aviator/Flieger
Faktor, František (157) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Fetter, Vojtěch (480) - antropolog/anthropologist/Anthropologe
Fiala, Jaroslav (179) - učitel/teacher/Lehrer
Fialová, Vlasta (300) - historička/historian/Historikerin
Fiedler, Franz (68) - malíř/painter/Maler
Fildan, Jan (139, 488) - redaktor/redactor/Redakteur
Fischer, Karl (186) - architekt/architect/Architekt
Fischerová, Jarmila (383) - psycholožka/psychologist/Psychologe
Fišara, Karel (440) - archeolog/archeologist/Archäolog
Flégl, Jindřich (628) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Fleischer, Max (161) - architekt/architect/Architekt
Florian, Josef (636) - vydavatel/publisher/Aussteller
Floryk, Hynek (378) - chmelař/hop-picker/Hopfenbauer
50
Floss, Karel (366) - filozof/philosopher/Philosoph
Fragstein, František (415) - rektor/don/Rektor
Franková, Božena (483) - učitelka/teacher/Lehrerin
Fric, František (369) - lesní inženýr/forestry graduate/Waldingenieur
Fuchs, Jaroslav (490) - ekonom/ekonomist/Ökonom
Gallaš, Josef Heřman Agapit (180) - lékař/doctor/Arzt
Gardavská, Marie (137) - malířka/painter/Malerin
Gardavský, Josef (358) - dirigent/conductor/Dirigent
Gartner, Jakob (209, 570) - architekt/architect/Architekt
Gellner, Gustav (593) - vojenský lékař/military doctor/Militärarzt
Gessner, Hubert (512) - architekt/architect/Architekt
Gil, Ivo (477) - výtvarník/artist/Künstler
Ginter, Ondřej (561) - entomolog/entomologist/Entomologe
Glivický, Josef (342) - literární vědec/literary scholar/Literaturwissenschaftler
Glocar, Emilian (351) - kněz/priest/Priester
Glogar, Josef (617) - vikář/curate/Vikar
Gottwald, Antonín (394) - archeolog/archeologist/Archäolog
Gregor, Vladimír (69, 600) - hudební historik/music historian/Musikhistoriker
Grézl, Vojtěch (419) - starosta/mayor/Bürgermeister
Griese, Otakar (511) - redaktor/redactor/Redakteur
Grmela, Jeroným (460) - malíř/painter/Maler
Grmelová, Anna (58) - grafička/graphic designer/Grafik-Designerin
Gruss, Josef (199) - herec/actor/Schauspieler
Hacar, Bohumil (74) - matematik/mathematician/Mathematiker
Hádlík, Josef (152) - lékař/doctor/Arzt
Hajn, Ján (160) - fotograf/photographer/Fotograf
Hajn, Václav (559) - antropolog/anthropologist/Anthropologe
Hallegger, Kurt (346) - malíř/painter/Maler
Halouzka, Jan (355) - kněz/priest/Priester
Hanák, Mirko (330, 539) - malíř/painter/Maler
Handke, Jan Josef Vincenc (171) - malíř/painter/Maler
Hanke, Jan Alois (155, 279) - knihovník/librarian/Bibliothekar
Hanzl, Oldřich (67) - grafik/graphic designer/Grafik-Designer
Havelka, František (101) - matematik/mathematician/Mathematiker
Havelka, Jan (513) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Havránek, Matouš (469) - starosta/mayor/Bürgermeister
Hegar, Milan (246) - malíř/painter/Maler
Hein, Franz (354) - starosta/mayor/Bürgermeister
Heller, Adolf (544) - dirigent/conductor/Dirigent
Hellerus, Alexander (486) - rektor/don/Rektor
Heythum, Antonín (278) - architekt/architect/Architekt
Hladiš, František (234) - filolog/philologist/Philologe
Hlavinka, Alois (107) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Hlobil, Emil (503) - skladatel/composer/Komponist
Hlubinka, Rudolf (61) - archeolog/archeologist/Archäolog
Hodaň, Bohuslav (485) - vysokoškolský pedagog/don/Hochschullehrer
Hofmann, Ladislav (376) - hudebník/musician/Musiker
Holinková, Jiřina (526) - historička/historian/Historikerin
Holomucký, Miroslav (509, 625) - letec/aviator/Flieger
Holzbachová, Mira (189) - tanečnice/dancer/Tänzerin
Hoplíček, František (203) - malíř/painter/Maler
Horák, František (326) - knihovník/librarian/Bibliothekar
Horák, Vincenc (42) - teolog/theologian/Theologe
Hornyak, Vladimír (395) - malíř/painter/Maler
Hořínek, Karel (295) - sochař/sculptor/Bildhauer
Hořínek, Vojtěch (78) - sochař/sculptor/Bildhauer
Hořínek, Zdeněk (541) - teatrolog/theatrical scientist/Theater Wissenschaftler
Houdek, Vítězslav (293) - právník/lawyer/Jurist
Houška, Josef Vojtěch (334) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Hrab, Svatopluk (116) - filozof/philosopher/Philosoph
Hradecký, René (349) - herec/actor/Schauspieler
51
Hrazdira, Cyril Metoděj (586) - dirigent/conductor/Dirigent
Hrdlička, Josef (345) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Hromádka, Josef (479) - teolog/theologian/Theologe
Hruška, Josef (28) - umělecký kovář/smith‘s artist/Schmiede Künstler
Hříbek, Antonín (221) - lékař/doctor/Arzt
Hřivna, Drahomír (610) - filolog/philologist/Philologe
Hřivna, Vít (573) - učitel/teacher/Lehrer
Hub, Jan (130) - zpěvák/singer/Sänger
Hudec, Tomáš (414) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Hudeček, Jakub (453) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Hůrská-Vozková, Marie (496) - operní pěvkyně/singer/Sängerin
Hýbl, František (305) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Hýbl, Vilém (504) - teolog/theologian/Theologe
Charousek, Jan (236) - lékař/doctor/Arzt
Chlup, Rudolf (557) - skladatel/composer/Komponist
Chmela, Vladivoj (493) - učitel/teacher/Lehrer
Cholava, Štěpán (462) - filolog/philologist/Philologe
Chotek, Ferdinand Maria (441) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Chramostová, Vlasta (565) - herečka/actress/Schauspielerin
Chudoba, František (8) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Chytil, Melichar (6, 550) - vlastivědný pracovník/homeland scholar/Vaterlandkundler
Jahn, Vincenc (298) - malíř/painter/Maler
Jan Sarkander, svatý (621) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Janáček, Karel (471) - filolog/philologist/Philologe
Janča, Jan (449) - novinář/journalist/Journalist
Janošík, Jan (329) - lékař/doctor/Arzt
Janoušková, Anděla (347) - básnířka/poetess/Dichterin
Javor, Bedřich (153) - básník/poet/Dichter
Jelínek, Jan (420) - chemik/chemist/Chemiker
Jemelka, Tomáš (641) - fotograf/photographer/Fotograf
Jílek, Jiří (312) - sochař/sculptor/Bildhauer
Jiříček, Milan (516) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
John, Oldřich (388) - advokát/lawyer/Jurist
John, Vít (633) - malíř/painter/Maler
Jokl, Jan (389) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Jokl, Rudolf (292) - kameraman/cameraman/Kameramann
Jorda, Vladimír (374) - lékař/doctor/Arzt
Jordán, František (472) - historik/historian/Historiker
Kabelík, Jan (527) - lékař/doctor/Arzt
Kadláčková, Františka (285) - spisovatelka/writer/Schriftstellerin
Kadlec, Jaroslav (606) - architekt/architect/Architekt
Kalousek, František (622) - archeolog/archeologist/Archäolog
Kammreuth, Jan Josef Vincenc (439) - sochař/sculptor/Bildhauer
Kaňák, Richard (11) - malíř/painter/Maler
Kantor, Richard (112) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Karas, Josef František (88, 587) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Karger, Josef Eberhard (466) - malíř/painter/Maler
Kefer, Reginald (379) - varhaník/organist/Organist
Ketmanová, Jarmila (156) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Kincl, Antonín (251) - dirigent/conductor/Dirigent
Klapetek, Josef (362) - lékař/doctor/Arzt
Kleiber, Richard (158) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Klimeš, Josef (578) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Klimeš, Karel (500) - sbormistr/choirmaster/Kantor
Knechtl, Bohumír (314) - redaktor/redactor/Redakteur
Knipl, Josef (95) - skladatel/composer/Komponist
Kobliha, Antonín (309) - kněz/priest/Priester
Koblížek, Maxmilián (502) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Kocourek, Jan (14) - biochemik/biochemist/Biochemiker
Kočí, František (191) - hudební pedagog/music master/Musiklehrer
Koďousek, Rostislav (336) - lékař/doctor/Arzt
52
Köhler, Jano (33) - malíř/painter/Maler
Kohoutek, Vojtěch (225) - ekonom/ekonomist/Ökonom
Kolář, Dobroslav (238) - architekt/architect/Architekt
Kolář, Václav (272) - hudební pedagog/music pedagogue/Musikpädagoge
Kolek, Antonín (70) - lékař/doctor/Arzt
Kollarz, Theofil (202) - soudce/judge/Richter
Kollmann, František (427) - vynálezce/inventor/Erfinder
Kollmann, Vítězslav (100) - knihovník/librarian/Bibliothekar
Koluch, Jiří (566) - optik/optician/Optiker
Komenda, Stanislav (245) - matematik/mathematician/Mathematiker
Kopecký, Jan (97) - loutkář/puppeteer/Puppenspieler
Kopka, Ludvík (302) - řezbář/carver/Schnitzer
Kornauth, Egon (260) - skladatel/composer/Komponist
Kořalka, Jiří (71) - historik/historian/Historiker
Košík, František (548) - řezbář/carver/Holzschnitzer
Košutová, Olga (126) - učitelka/teacher/Lehrerin
Koudelák, Josef (104) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Koudelka, František (497) - malíř/painter/Maler
Kovář, Jaroslav (280) - architekt/architect/Architekt
Kovaříková, Milena (217) - pedagožka/pedagogue/Pädagoge
Kozák, Vlastimil (36) - malíř/painter/Maler
Kozák, Zdeněk (318, 604) - sochař/sculptor/Bildhauer
Kozánek, Karel (2) - hudebník/musician/Musiker
Kráčmar, Jiří (487) - právník/lawyer/Jurist
Králík, Klement (542) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Kramář, František (59, 242) - lékárník/pharmacist/Apotheker
Kramář, František (465) - politik/politician/Politiker
Krampol, Metoděj (172) - vlastenec/patriot/Patriot
Krandžalov, Dimitr (276) - historik/historian/Historiker
Kratochvíl, Josef (572) - lékař/doctor/Arzt
Kratochvíl, Josef (530) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Kraus, František Josef (531) - malíř/painter/Maler
Kraváček, František (551) - historik/historian/Historiker
Krejčová, Jana (375) - výtvarnice/artist/Künstlerin
Kretschmer, Franz (631) - geolog/geologist/Geologe
Krkavec, František (9) - přírodovědec/scientist/Naturwissenschaftler
Kryl, Karel (154) - podnikatel/businessman/Unternehmer
Křen, Karel (583) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Křivánek, Gabriel (406) - archeolog/archeologist/Archäolog
Kubašta, Miloš (382) - lékař/doctor/Arzt
Kubát, Vladimír (623) - hudebník/musician/Musiker
Kubíček, David (352) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Kubíček, František (313) - povídkář/proser/Prosaiker
Kubíček, Václav (595) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Kubis, Adolf (265) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Kučera, Karel (518) - redaktor/redactor/Redakteur
Kudělka, Zdeněk (589) - kunsthistorik/art historian/Kunsthistoriker
Kunert, Mořic (291) - varhaník/organist/Organist
Kutschker, Johann Baptist Rudolf (46) - arcibiskup/archbishop/Erzbischof
Kux, Johann (34) - lékař/doctor/Arzt
Kvapil, Alois (37) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Kvasnička, Pavel (417) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Kytlica, Jan (443) - lékař/doctor/Arzt
Lacko, Roman (306) - sportovec/athlete/Sportler
Langer, Jan (297) - hudebník/musician/Musiker
Langová, Božena (514) - restaurátorka/restorer/Restauratorin
Lasovský, Jiří (263) - architekt/architect/Architekt
Laus, Jindřich (624) - botanik/botanist/Botaniker
Ledochowski-Halka, Sigmund (38) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Lejsek, Antonín (261) - knihovník/librarian/Bibliothekar
Lepař, František (384) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
53
Letfus, Oldřich (525) - kreslíř/Draughtsman/Zeichner
Lhoták, Jaroslav (333) - lékař/doctor/Arzt
Liberda, Miroslav (175) - právník/lawyer/Jurist
Lolek, Stanislav (250) - malíř/painter/Maler
Loutocký, Josef (7) - pedagogický pracovník/educational worker/Erziehungsarbeiter
Lukášová, Růžena (498) - spisovatelka/writer/Schriftstellerin
Lukeš, Josef (341) - právník/lawyer/Jurist
Lužný, Jan (66) - biolog/biologist/Biologe
Macalík, Basil (134) - agronom/agronomist/Agronom
Mádle, František (524) - sochař/sculptor/Bildhauer
Mahler, Gustav (266) - dirigent/conductor/Dirigent
Machát, František (629) - geograf/geographer/Geograph
Machourek, Antonín Marek (562) - malíř/painter/Maler
Machytka, Lubor (50) - právník/lawyer/Jurist
Malenda, Antonín (125) - malíř/painter/Maler
Malenda, Antonín (609) - malíř/painter/Maler
Malota, Horymír (131) - mikrobiolog/microbiologist/Mikrobiologe
Maňák, František (425, 611) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Mánes, Josef (597) - malíř/painter/Maler
Manhard, Stanislav (558) - starosta/mayor/Bürgermeister
Mark, Quirin (475) - kreslíř/Draughtsman/Zeichner
Markovič, Josef (467) - tělovýchovný funkcionář/physical education official/Sportunterricht offiziellen
Marquart, Friedrich (77) - přírodovědec/scientist/Naturwissenschaftler
Mařík, Karel (353) - hudební pedagog/music master/Musiklehrer
Mather, Rudolf (43) - grafik/graphic designer/Grafik-Designer
Mathon, Karel (402) - lékař/doctor/Arzt
Mathon, Placidus Jan (99) - kněz/priest/Priester
Matocha, Josef Karel (535) - filozof/philosopher/Philosoph
Matuška, František (596) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Matzke, Josef (208) - kněz/priest/Priester
Maxa, Hynek (598) - pěvec/singer/Sänger
Medek, Vojtěch (368) - politik/politician/Politiker
Melzer, Miloš (534) - etnograf/ethnographer/Ethnograph
Mičola, Metoděj (22) - kněz/priest/Priester
Mihál, Vladimír (599) - lékař/doctor/Arzt
Michalík, Rudolf (21) - malíř/painter/Maler
Minařík, Karel (463) - fyzik/physicist/Physiker
Minaříková, Heda (411) - historička/historian/Historikerin
Mlčoch, Zdeněk (567) - malíř/painter/Maler
Molitoris, Georgius (637) - rektor/don/Rektor
Mollin, Jiří (188, 538) - chemik/chemist/Chemiker
Morav, Karel (30) - publicista/publicist/Publizist
Mrštíková, Božena (120) - spisovatelka/writer/Schriftstellerin
Musil, Jiří (577) - psycholog/psychologist/Psychologe
Musilová, Marcela (163) - publicistka/publicist/Publizist
Myšák, Jaroslav (289) - mikrobiolog/microbiologist/Mikrobiologe
Nádvorník, Miroslav (284) - knihovník/librarian/Bibliothekar
Našová, Libuše (98) - výtvarnice/artist/Künstlerin
Navara, Tomáš (184) - varhaník/organist/Organist
Navrátil, Arnošt (124) - herec/actor/Schauspieler
Navrátil, Richard (169) - chemik/chemist/Chemiker
Neckař, Jan (327) - řezbář/carver/Schnitzer
Nečas, Vítězslav (436) - lékárník/pharmacist/Apotheker
Nechutová, Jana (579) - filoložka/philologist/Philologe
Nejedlý, Jaroslav (564) - malíř/painter/Maler
Němečková, Jaroslava (584) - vědkyně/scientist/Wissenschaftlerin
Nesvadbíková, Anna (343) - překladatelka/translator/Übersetzerin
Neubauer, Zdeněk (386) - právník/lawyer/Jurist
Neumann, Augustin Alois (310) - historik/historian/Historiker
Novák, František (86) - architekt/architect/Architekt
Novák, Karel (249) - herec/actor/Schauspieler
54
Nováková, Julie (569) - filoložka/philologist/Philologe
Nožíř, Otta (430) - sportovec/athlete/Sportler
Obeth, Josef (461) - sochař/sculptor/Bildhauer
Obrtel, Vít (150) - architekt/architect/Architekt
Obruča, Rudolf (423) - kapelník/band-master/Kapellmeister
Obručník, Miroslav (235, 549) - anatom/anatomist/Anatom
Obzina, František (135) - knihtiskař/typographer/Schriftsetzer
Oderlický, Ignác (168) - malíř/painter/Maler
Olbrich, Wenzel Franz (308) - průmyslník/industrialist/Industrieller
Opletal, Vladimír (106) - kameraman/cameraman/Kameramann
Oščádal, František (237) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Otahal-Plešovský, Antonín (187) - historik/historian/Historiker
Páleníček, Josef (121) - klavírista/pianist/Pianist
Palička, Vladimír (344) - lékař/doctor/Arzt
Palliardi, Jaroslav (76) - archeolog/archeologist/Archäolog
Paul, František (552) - herec/actor/Schauspieler
Pavlík, Miroslav (468) - zemědělský inženýr/Agricultural engineer/Agraringenieur
Pecha, Libor (196) - vysokoškolský pedagog/don/Hochschullehrer
Pekárek, Karel (447) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Pelikán, Vladimír (178) - lékař/doctor/Arzt
Peřina, Jan (556) - fyzik/physicist/Physiker
Peřina, František (185) - voják/soldier/Soldat
Petr, Vladimír (317) - astronom/astronomer/Astronom
Petráš, Oldřich (3) - hudební vědec/musicologist/Musikwissenschaftler
Petrů, Eduard (115) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Petřek, Josef (457) - učitel/teacher/Lehrer
Petřková, Milada (20) - učitelka/teacher/Lehrerin
Pinkava, Jan (634) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Pinkava, Viktor (484) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Placar, Oldřich (456) - dirigent/conductor/Dirigent
Pluskal-Moravičanský, František (51) - přírodovědec/scientist/Naturwissenschaftler
Pogoda, Rudolf (211) - novinář/journalist/Journalist
Polášek, Viktor (103) - malíř/painter/Maler
Poledňák, Ivan (640) - muzikolog/musicologist/Musikwissenschaftler
Polešovský, Albín (519) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Polišenský, Josef (18) - historik/historian/Historiker
Pospíšil, Zdeněk (390) - estetik/esthetician/Ästhetiker
Pour-Suchdolský, Ladislav (239) - redaktor/redactor/Redakteur
Pražák, Alois (55) - právník/lawyer/Jurist
Prečan, Leopold (122) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Presl, Jan Svatopluk (434) - přírodovědec/scientist/Naturwissenschaftler
Prchal, Jan Václav (507) - sochař/sculptor/Bildhauer
Prchal, Václav (410) - knihovník/librarian/Bibliothekar
Procházka, František Serafínský (24) - učitel/teacher/Lehrer
Procházka, Jan (90) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Procházka, Vladimír (547) - projektant/planner/Planer
Promberger, Romuald (73) - knihkupec/bookseller/Buchhändler
Prucek, Josef (127) - archivář/archivist/Archivar
Přeček, Ivo (93) - výtvarník/artist/Künstler
Přidal, Ludvík (350, 398) - stavitel/builder/Baumeister
Psota, Hynek (451) - lékárník/pharmacist/Apotheker
Pučálka, Radek (159) - geograf/geographer/Geograph
Půda, Julius Jan (81) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Pukl, Vladimír (113) - malíř/painter/Maler
Radecký z Radče, Jan Josef Václav (532) - hrabě/count/Graf
Reček, Leopold (426) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Rečka, Alois (399, 508) - redaktor/redactor/Redakteur
Réda, Jiří (340) - učitel/teacher/Lehrer
Redlich, Egon (510) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Regal, Stanislav (546) - režisér/director/Direktor
Riedl, Franz Xaver (110) - novinář/journalist/Journalist
55
Riedl, Josef (591) - sportovec/athlete/Sportler
Riedl, Quido (213) - zemědělský odborník/agricultural expert/Agrar-Experte
Rohánková, Marie (432) - učitelka/teacher/Lehrerin
Rozmarič, Adolf (620) - soudní lékař/forensic surgeon/Geritsarzt
Roztomilý, Alois (360) - lékař/doctor/Arzt
Rudolf Jan (373) - arcibiskup/archbishop/Erzbischof
Rusínský, František (111) - filolog/philologist/Philologe
Rusková, Libuše (94) - textilní výtvarnice/textile artist/Textil-Künstlerin
Růžička, Hynek Ch. (4) - redaktor/redactor/Redakteur
Rýznar, Václav (392) - lékař/doctor/Arzt
Rýznar, Václav (482) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Řehulka, Jaroslav (35) - právník/lawyer/Jurist
Říha, Jan (173) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Říhovský, Vojtěch (222) - hudebník/musician/Musiker
Sattenwolff, Wenceslaus (638) - rektor/don/Rektor
Sedláček, Jan (47) - malíř/painter/Maler
Sedláčková, Klára (464) - výtvarnice/artist/Künstlerin
Sehnal, Jiří (83) - hudební historik/music historian/Musikhistoriker
Seidl, Jan (254) - rektor/don/Rektor
Sekera, Hubert (177) - učitel/teacher/Lehrer
Semerák, Zbyněk (129) - kreslíř/draughtsman/Zeichner
Schenk, Antonín (627) - publicista/publicist/Publizist
Schlesinger, Josef (190, 642) - matematik/mathematician/Mathematiker
Schmidl, Thomas (613) - rektor/don/Rektor
Schneider, Ferdinand Johann (117) - podnikatel/businessman/Unternehmer
Schön, František (85) - malíř/painter/Maler
Schubert, Richard Johann (619) - geolog/geologist/Geologe
Schusser, Josef (412) - malíř/painter/Maler
Schwarz, Leo (635) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Sieber, Franz Ignaz (364) - varhanář/organ/Orgel
Sivek, Alois (495) - literární historik/literary historian/Literaturhistoriker
Skácelík, František (255) - lékař/doctor/Arzt
Skálová, Augusta (282) - pedagožka/pedagogue/Pädagoge
Skarupský, Jiří (332) - technik/technician/Techniker
Sklenář, Zdeněk (220) - malíř/painter/Maler
Skokánková, Milada (118) - knihovnice/librarian/Bibliothekarin
Skoupý, Karel Boromejský (639) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Skřivánek, Václav (13) - botanik/botanist/Botaniker
Sládek, Radomír (543) - mineralog/mineralogist/Mineraloge
Sláma, Jan (324, 630) - sbormistr/choirmaster/Kantor
Slavětínský, Milan (615) - stomatolog/dentist/Zahnarzt
Slavíček, Karel (48) - knihař/bookbinder/Buchbinder
Slavík, Bedřich (267) - literární historik/literary historian/Literaturhistoriker
Slavinger, František (585) - učitel/teacher/Lehrer
Slavotínek, Jan (15) - rozhlasový pracovník/radio worker/Radiojournalist
Slezak, Leo (294) - pěvec/singer/Sänger
Smahel, Rudolf (367) - umělecký fotograf/Art Photographer/Art Fotograf
Smička, Jan (243, 428) - učitel/teacher/Lehrer
Smital, Jan (325) - malíř/painter/Maler
Smrčková, Ludvika (32) - malířka/paintress/Malerin
Smysl, Břetislav (455) - chemik/chemist/Chemiker
Socha, Václav (515) - starosta/mayor/Bürgermeister
Sojka, Bruno (335) - závodník/racer/Rennfahrer
Sonntag, Kuneš (166) - žurnalista/journalist/Journalist
Spáčil, Augustin (421) - lékárník/pharmacist/Apotheker
Srovnal, Josef (393) - vysokoškolský pedagog/don/Hochschullehrer
Stáhala, Jan (608) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Stárek, Josef (271) - sochař/sculptor/Bildhauer
Stehlík, Walter (422, 517) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Stein, František (230) - právník/lawyer/Jurist
Stibor, Oldřich (140) - dramaturg/dramaturge/Dramaturg
56
Stiborová, Eva (286) - výtvarnice/artist/Künstlerin
Stief, Wilhelm (89) - historik/historian/Historiker
Stockar, Rudolf (283) - architekt/architect/Architekt
Stoegrová, Božena (53) - operní pěvkyně/singer/Sängerin
Stojan, Antonín Cyril (273) - kněz/priest/Priester
Stoklásková, Růžena (320) - učitelka/teacher/Lehrerin
Straširipka, Jan (370) - zpěvák/singer/Sänger
Stratil, Václav (438) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Stýskal, Josef (195) - právník/lawyer/Jurist
Sucharda, Stanislav (240) - sochař/sculptor/Bildhauer
Super, Juda Tadeáš (233) - malíř/painter/Maler
Svěrák, Jaromír (348) - lékař/doctor/Arzt
Sviták, Leopold (601) - konstruktér/designer/Gestalter
Svoboda, Josef (555) - lékař/doctor/Arzt
Svoboda, Josef Marcel (141) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Svozil, Josef (337) - novinář/journalist/Journalist
Sytko, Josef (408) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Šafránek, Petr (72) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Šantrůčková, Magda (404) - pěvkyně/singer/Sängerin
Ščudla, Vlastimil (80) - lékař/doctor/Arzt
Ščudlík, Svatopluk (612) - korepetitor/accompanist/Begleiter
Šembera, Vratislav Kazimír (588) - básník/poet/Dichter
Ševčík, Jan (270) - redaktor/redactor/Redakteur
Ševčík, Václav (54) - fotograf/photographer/Fotograf
Šílený, Václav (445) - právník/lawyer/Jurist
Šimek, Josef (207) - stomatolog/dentist/Zahnarzt
Šín, Antonín (371) - archeolog/archeologist/Archäolog
Šindler, Antonín (405) - pěvec/singer/Sänger
Šindler, Jan (102) - učitel/teacher/Lehrer
Škrach, Vasil Karel (311) - filozof/philosopher/Philosoph
Šnajdr, František (257) - malíř/painter/Maler
Šofka, Oktavius (181) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Šolc, Jaromír (232) - sochař/sculptor/Bildhauer
Šrámek, Jan (223) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Šrot, Jan (105) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Šťastný, Břetislav (372) - hudební pedagog/music master/Musiklehrer
Štěpka, František (60) - starosta/mayor/Bürgermeister
Štreit, Jindřich (437) - umělecký fotograf/Art Photographer/Art Fotograf
Šula, Bohumil (536) - botanik/botanist/Botaniker
Švábeník, Jan (323) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Švec, Alois (148) - matematik/mathematician/Mathematiker
Švec, Václav (377) - lékař/doctor/Arzt
Talpová, Zdena (520) - operní pěvkyně/singer/Sängerin
Talský, Josef (145) - ornitolog/ornithologist/Ornithologe
Tichý, Otakar (424, 492) - geograf/geographer/Geograph
Tomanová, Miroslava (227) - spisovatelka/writer/Schriftstellerin
Tomšů, Miroslav (23) - vědec/scientist/Wissenschaftler
Toth, František (407, 476) - fotograf/photographer/Fotograf
Trautmansdorf, Tadeáš Maria (287) - arcibiskup/archbishop/Erzbischof
Trávníček, Dušan (200) - geograf/geographer/Geograph
Trnavský, Viktor (603) - plukovník/colonel/Oberst
Tříska, Jan (478) - sochař/sculptor/Bildhauer
Tvrdík, Josef Jeroným (138) - redaktor/redactor/Redakteur
Tvrdoň, František (226) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Tylich, Jaroslav (560) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Uhlíř, Jan (594) - sbormistr/choirmaster/Kantor
Uprka, Joža (521) - malíř/painter/Maler
Urbánková, Jarmila (96) - spisovatelka/writer/Schriftstellerin
Vaca, Boleslav (146) - publicista/publicist/Publizist
Vaca, Josef (397) - národopisec/ethnographer/Ethnograph
Václavek, Hilar (391) - malíř/painter/Maler
57
Václavek, Ludvík Emil (231) - germanista/germanist/Germanist
Valenta, Arnošt (523) - letec/aviator/Flieger
Valenta, Edvard (40) - novinář/journalist/Journalist
Válková, Irena (481) - malířka/paintress/Malerin
Valouch, Miloslav (136) - fyzik/physicist/Physiker
Valoušek, Ladislav (281) - voják/soldier/Soldat
Vaňák, František (331, 452) - duchovní/pastor/Pfarrer
Vařeka, Jan (274) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Vávra, Jaroslav (418) - fotograf/photographer/Fotograf
Vdolek, Josef (75) - starosta/mayor/Bürgermeister
Věchtová, Božena (114) - matematička/mathematician/Mathematikerin
Vejdovský, Václav (82) - lékař/doctor/Arzt
Veleba, Otakar (381) - operní pěvec/singer/Sänger
Velísek, Václav (147) - botanik/botanist/Botaniker
Venclík, Čeněk (174) - stavitel/builder/Baumeister
Venclovský, František (607) - sportovec/athlete/Sportler
Veselý, Eduard (57) - architekt/architect/Architekt
Veselý, Eduard (164) - botanik/botanist/Botaniker
Veselý, František Engelbert (380) - duchovní/pastor/Pfarrer
Vignati, Miloš (553) - právník/lawyer/Jurist
Vignati, Vilém (193) - lékař/doctor/Arzt
Vingrálek, Pavel (387) - fyzik/physicist/Physiker
Vítámvás, Josef (109) - voják/soldier/Soldat
Vítek, Svetozár (506) - režisér/director/Direktor
Vlček, Bartoš (10) - spisovatel/writer/Schriftsteller
Volejník, Jiří (563) - pediatr/pediatrician/Kinderarzt
Vomáčka, Jaroslav (79) - lékař/doctor/Arzt
Votruba, Jaroslav (413) - malíř/painter/Maler
Vrla, Josef (29) - redaktor/redactor/Redakteur
Vybíral, Bohuš (228) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Vyhlídal, Jan (229) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Vykydal, Miroslav (197) - lékař/doctor/Arzt
Vymazalová, Jaroslava (328) - operní pěvkyně/singer/Sängerin
Vyvlečka, Josef (403) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Waic, František (39) - dirigent/conductor/Dirigent
Waisar, Alfons (252) - pěvec/singer/Sänger
Wankel, Jindřich (359) - lékař/doctor/Arzt
Weidele, Dominicus (167) - chirurg/surgeon/Chirurg
Wellner, Karel (299) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Wiedermann, Bedřich Antonín (540, 554) - varhaník/organist/Organist
Wiedermann, Boleslav (582) - lékař/doctor/Arzt
Willenberger, Jan (321) - kreslíř/Draughtsman/Zeichner
Winder, Ludwig (315) - novinář/journalist/Journalist
Wisnar, Karel (210) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Wittner, Václav (501) - architekt/architect/Architekt
Woldřich, Jan Nepomuk (65) - geolog/geologist/Geologe
Wondrák, Eduard (194) - lékař/doctor/Arzt
Wurm, Ignát (489) - duchovní/pastor/der Pfarrer
Zábranský, Alois (444) - prozaik/novelist/Schriftsteller
Zahrádka, Miroslav (262) - literární kritik/literary critic/Literaturkritiker
Zachardová, Emilie (63) - operní pěvkyně/singer/Sängerin
Zajíc, Josef (571) - divadelní ředitel/stage manager/Theaterdirektor
Zajíček, Břetislav (151) - lékař/doctor/Arzt
Zanáška, Vladimír (396) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Zapletal, František (363) - biskup/bishop/Bischof
Zapletal, Jan (319) - učitel/teacher/Lehrer
Zapletal, Jiří (144) - hudební pedagog/music master/Musiklehrer
Zapletal, Jiří (176) - malíř/painter/Maler
Zatloukal, Antonín (494) - filolog/philologist/Philologe
Závodný, Rudolf (49) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Zbořil, Alois (258) - kapelník/band-master/Kapellmeister
58
Zedník, Mojmír (219) - pedagog/pedagogue/Pädagoge
Zeidler, Matthaeus (576) - rektor/don/Rektor
Zeman, Jiří (322) - matematik/mathematician/Mathematiker
Zemánková, Anna (25) - malířka/paintress/Malerin
Zenkl, Luděk (241) - muzikolog/musicologist/Musikwissenschaftler
Zimmermann, Wenceslaus (212) - rektor/don/Rektor
Žlebek, Jiří (206) - sochař/sculptor/Bildhauer
59
Zeměpisný rejstřík / Geographical Index of Localities /
Geographischer Register
A
Adelaide (Austrálie) 425, 611
Alojzov (Ruda nad Moravou) 466
Andělská Hora 36
B
Baden bei Wien (Rakousko) 373
Bakov nad Jizerou 333
Baldock (Velká Británie) 315
Bedihošť 36
Bělkovice-Lašťany 104, 143, 332, 347
Bělohrad 628
Benešov 606
Beňov (okr. Přerov) 273
Berlín (Německo) 294, 311
Bernartice 617
Bezměrov 443
Bílá Lhota 213
Bílovice nad Svitavou 497
Bílý Potok (Javorník, Jeseník) 282
Blansko 65, 180, 359, 581
Blatec 26
Blatnice na Moravě 1, 142
Bludov 446
Bohuňovice 264, 610
Bochoř 255
Bojkovice 342
Boskovice 105, 621
Bouzov 274, 302
Brankovice 529
Bratislava (Slovensko) 244, 381, 505
Brezovice (Slovensko) 23
Brieg (Německo) 140
Brixen (Itálie) 190, 642
Brno 3, 8, 10, 13, 19, 22, 26, 33, 40, 44, 50, 55, 63, 66, 67, 69, 83, 88, 96, 99, 116, 124, 125, 131, 132, 138, 148,
149, 152, 195, 196, 199, 200, 207, 209, 220, 223, 249, 250, 253, 267, 275, 280, 282, 284, 288, 290, 293, 294,
296, 300, 310, 314, 320, 328, 335, 343, 357, 364, 371, 372, 379, 389, 402, 405, 406, 414, 415, 418, 422, 424,
431, 433, 445, 449, 450, 456, 464, 471, 473, 474, 485, 489, 492, 494, 498, 502, 506, 517, 524, 527, 529, 546,
547, 552, 565, 570, 574, 577, 579, 585, 586, 587, 588, 593, 600, 609, 622, 626, 634, 637, 639,
Brodek u Konice 446
Brodek u Prostějova 106
Brodek u Přerova 201, 277, 338
Brumov 51
Bruntál 273, 308, 344, 375, 461
Brušperk 42, 265
Bučovice 472, 622
Bušín 578
Bystrovany 135
Bystřice pod Hostýnem 41, 57, 76, 164, 252, 328, 364
Bystřice pod Pernštejnem 585
C
Citov 305
Crhov u Olešnice 464
Č
Čečejovice u Košic (Slovensko) 175
Čehovice 557
Čechy pod Kosířem 597
Čelákovice 92
60
Čelechovice u Prostějova 469
Černotín 319
Červený Újezd 314
České Budějovice 157, 182, 474
D
Daskabát 545
Dědice 8, 489
Dluhonice 88, 587
Dobromilice 113
Dolany 102, 548, 608
Dolní Hynčina 297
Dolní Sloupnice 95
Dolní Suchá 495
Doloplazy 195, 283
Donín u Loun 491
Drahany 142, 240, 547
Drážďany (Německo) 68
Dražovice 273
Držovice 67
Dřevohostice 408
Dub nad Moravou 133, 222
Dubany 583
Dubicko 450, 504, 578
Dukovany 280
F
Florencie (Itálie) 373
Freiburg (Švýcarsko) 167
Freiburg im Breisgau (Německo) 466
Frenštát pod Radhoštěm 301, 316, 426, 594, 601
Frýdek-Místek 140, 479, 612
Fryšava 548
Fryšták 447
Fulda (Německo) 183
G
Galanta (Slovensko) 160
Gieraltowice(Polsko) 201
Gros Glockendorf (Rakousko) 64
Gross-Sieghards (Rakousko) 77
Grygov 223
H
Halič 619
Hartmanice 460
Havířov 495
Helfštýn 28
Heršpice 205
Heřmanovice 208
Hluchov 229
Hněvotín 501
Hnojice 7, 102
Hodonín 366
Hodslavice 479
Holčovice 163
Holešov 23, 123, 155, 209, 256, 279, 300, 339, 358, 364, 389, 396, 417, 447, 570, 614, 621
Holice u Olomouce 528
Horka nad Moravou 243, 365, 428, 629
Horní Paseky u Rožnova 457
Horní Studénky 130, 482
Horní Újezd 429
Horní Vilémovice 96
Hrabová 493
Hradec Králové 148, 227, 344, 348, 349, 435
61
Hrachovice 44
Hranice 30, 84, 116, 182, 204, 228, 296, 369, 491, 505, 523, 526, 562, 603, 608, 634
Hronov 207, 376
Hrotovice 109
Hroznová Lhota 521
Hukvaldy 601
Hulín 229
Hustopeče 147
Huštěnovice 453
Hynčice 168
Hynkov 446, 564
CH
Charváty 624
Charvátská Nová Ves 70
Cheb 576
Cholina 337, 405
Choltice 412
Chořelice 388
Chromeč 339, 614
Chrudim 272
Chudobín 84
I
Ivančice 90
Ivanovice na Hané 134, 141, 158, 352, 529, 540, 554, 594
J
Jáchymov 143
Jakubovice 578
Janovice u Rýmařova 590
Javorník 282
Javoříčko 478
Jeseník 461
Jezernice 319
Jičín 384
Jihlava 128, 357, 507
Jindřichův Hradec 212, 477
Jívová 64
K
Kaliště 266
Karlovy Vary 86, 182, 497
Karviná 377
Kdousov 323
Kelč 348, 542
Kežmarok (Slovensko) 413
Klatovy 288
Klečůvka 399, 508
Kleve (Německo) 454
Klimkovice 217
Klobouky 489
Klopina u Zábřeha 590
Kněždub 521
Knínice u Boskovic 9
Kojetín 41, 137, 583, 597
Kokory 537
Kolenec u Třeboně 445
Konice 56, 172, 371
Kopřivnice 165, 269, 335, 594, 601
Kopřivov 168
Kostelec na Hané 397, 497
Kralice na Hané 592
Královopolské Vážany 406
Kralupy nad Vltavou 262
62
Krásné Březno 19
Krásno nad Bečvou 504
Kremže (Rakousko) 110
Krnov 86, 258, 466, 485
Kostnice (Německo) 486
Kročehlavy 32
Kroměříž 2, 19, 33, 41, 42, 44, 57, 67, 76, 88, 107, 108, 115, 119, 141, 154, 162, 164, 181, 187, 189, 193, 211,
244, 252, 261, 273, 275, 287, 301, 309, 331, 352, 356, 357, 384, 389, 410, 425, 426, 433, 441, 443, 448, 452,
453, 463, 489, 499, 507, 512, 529, 531, 540, 553, 554, 567, 575, 585, 587, 597, 611, 623, 626
Krosno (Polsko) 637
Krušovice u Rakovníka 501
Křemačov 248
Křetín u Kunštátu 214
Kučerov 107
Kunčice pod Ondřejníkem 499, 571
Kunovice 367
Kút u Hošťálkové 113
Kutná Hora 169, 480
Kvasice 326
Kvítkovice 426
Kyjov 2, 141, 354, 458
L
Lány u Dašic 371
Laškov 202
Lazce u Uničova 166
Ledeč nad Sázavou 430
Lednice 66, 603
Lesnice 543
Lešná 57, 164
Leština 220, 578
Liberec 541
Liberty Ville (USA) 351
Libina 592
Liboš 289, 389
Lipina 516
Lipník nad Bečvou 10, 35, 92, 108, 153, 165, 180, 181, 238, 269, 369, 390, 547, 607
Liptál 244
Liptovský Mikuláš (Slovensko) 66
Lipůvka 639
Litohlavy 490
Litomyšl 372
Litovel 1, 34, 42, 52, 62, 82, 84, 97, 100, 104, 111, 124, 135, 142, 149, 176, 179, 203, 218, 248, 305, 324, 337,
419, 427, 438, 446, 459, 475, 482, 484, 515, 560, 564, 615, 630
Ljubuška (Jugoslávie)320
Loštice 51, 250, 302, 325, 343, 385, 489, 493, 504, 513, 595
Loučany 225, 285, 350, 398
Loučka 419
Loučky (Šumperk) 110
Loučky u Bruntálu 46
Louka u Jemnice 245
Louka 321
Lubojaty 380
Lučenec (Slovensko) 533
Luhačovice 193, 251
Luka 524, 611
Lukavice 351
Lutopecny 462
M
Majetín 316
Mariánské Lázně 577
Mariánské Údolí 234, 298, 432
63
Martin (Slovensko) 330, 539
Mařatice 182
Mauthausen (Rakousko) 509, 591, 625
Medlov 34
Městec Králové 556
Město Albrechtice 331, 452
Město Libavá 181
Mikšovice u Kouřimi 515
Miláno (Itálie) 532
Milkov u Konice 48
Mirotice 97
Mírov 30
Mistřín u Kyjova 355
Mladá Boleslav 593
Mlázovice 133
Mnichov (Německo) 250, 346
Mníšek pod Brdy 25
Mohelnice 233, 297, 412, 619
Mohelno 133
Moravičany 51, 145
Moravská Huzová 332
Moravská Třebová 43, 233, 332, 580
Moravské Budějovice 76
Moravský Beroun 536
Moravský Krumlov 575
Morkůvky u Břeclavi 185
Most 278
N
Nahořany 16
Náklo 1, 6, 84, 142, 440, 444, 550, 615
Náměšť na Hané 24, 48, 151, 293, 350, 393, 397, 398, 572, 635
Napajedla 155, 279
Neslovice 624
Neu-Ulm (Německo) 43, 208
Nezamyslice 594
Němčice na Hané 343
Nitkovice 562
Nivnice 119, 234
Nová Dědina 567
Nová Paka 50, 240
Nové Město na Moravě 505
Nové Město nad Metují 73
Nový Hrozenkov 403
Nový Jičín 58, 145, 154, 249, 385, 390, 484, 555, 577, 636
Nymburk 183
O
Odrlice u Litovle 237
Okrouhlá 424, 492
Olešnice u Bystřice nad Pernštejnem 310
Olomouc 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 78,
79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 104, 107, 108, 110, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147,
148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 171, 172, 173, 176, 178, 180, 182, 185, 186,
187, 188, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 234, 236, 238, 241, 243, 244, 246,
249, 251, 252, 253, 254, 256, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279,
280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 297, 299, 300, 302, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 340,
341, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 371,
372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 392, 393, 395, 397, 398, 399,
64
400, 403, 404, 405, 408, 410, 411, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 422, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432,
433, 434, 435, 437, 439, 441, 442, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 462,
463, 464, 465, 471, 473, 474, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 506, 508, 509, 510, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 525,
526, 527, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 549, 551,
552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 563, 564, 565, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 577, 578,
579, 580, 581, 582, 583, 584, 586, 587, 588, 590, 592, 593, 595, 596, 598, 599, 600, 602, 604, 605, 607, 609,
610, 611, 612, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 624, 625, 629, 632, 633, 635, 637, 638, 639, 640, 641
Olšany 81
Ondrášov 90
Opava 9, 28, 46, 70, 187, 243, 290, 341, 405, 415, 426, 428, 437, 473, 534, 546, 577
Oplocany 139, 488
Osek nad Bečvou 35
Ostrava 15, 17, 19, 28, 69, 111, 140, 141, 153, 241, 400, 455, 479, 509, 520, 552, 577, 586, 600, 610, 617, 625
Ostravice 277
Ostrov nad Ohří 182
Ostrožské Předměstí 4
Osvětim (Polsko) 20, 139, 177, 323, 324, 401, 457, 488, 510, 630
Osvětimany 6, 36
Ottava (Kanada) 230
Ouběnice u Votic 39
P
Pacov 290, 473
Paczków v Horním Slezsku (Polsko) 254
Pačlavice 343, 423
Palonín 250
Pardubice 442, 552
Pardubičky 435
Paršovice u Hranic 494
Paříž (Francie)562
Paseka 131, 178, 298, 516
Paskov u Místku 17
Pelhřimov 478
Petrov 571
Piösmes (Rakousko) 533
Písařov 578
Písek 250, 396
Pitín 535
Plandry 198
Plešovec u Kroměříže 187
Plumlov 277
Plzeň 163, 224, 235, 334, 386, 549, 577
Pňovice 450
Počátky (okr. Pelhřimov) 268
Podbřežice 361
Podol – Orlov (okr. Tábor) 101
Podomí 551
Poprad (Slovensko) 374
Postřelmov 142, 170, 446, 635
Postřelmůvky u Zábřeha 94
Pozořice u Brna 456
Praha 14, 18, 24, 32, 38, 40, 44, 52, 56, 61, 62, 65, 71, 74, 75, 82, 90, 96, 103, 106, 113, 121, 100, 123, 126, 128,
136, 144, 150, 166, 170, 183, 185, 189, 198, 199, 207, 220, 223, 224, 227, 240, 241, 244, 246, 247, 249, 251,
254, 263, 267, 268, 274, 283, 292, 306, 312, 321, 326, 329, 330, 334, 346, 348, 353, 356, 359, 363, 366, 369,
370, 379, 386, 388, 390, 401, 402, 404, 412, 415, 423, 434, 441, 442, 459, 465, 468, 477, 480, 491, 496, 499,
503, 522, 530, 539, 540, 541, 544, 546, 547, 552, 554, 563, 564, 565, 567, 569, 577, 581, 597, 598, 602, 604,
605, 606, 613, 618, 619, 623, 627, 628, 629, 638, 640, 641
Prčice 602
Prijedor (Bosna) 192
Prostějov 11, 12, 14, 18, 19, 22, 23, 29, 33, 40, 48, 49, 54, 56, 68, 71, 74, 92, 105, 113, 134, 138, 155, 157, 161,
173, 174, 183, 184, 185, 202, 238, 240, 272, 277, 278, 279, 304, 311, 314, 322, 325, 342, 344, 367, 388, 391,
65
394, 402, 480, 413, 422, 433, 470, 477, 478, 501, 517, 530, 547, 557, 558, 575, 615, 626, 628
Přáslavice 303
Předmostí u Přerova 451
Přerov 3, 4, 8, 35, 36, 59, 60, 75, 84, 86, 88, 92, 96, 112, 124, 126, 134, 139, 144, 153, 158, 165, 177, 188, 191,
193, 209, 236, 237, 239, 242, 247, 255, 256, 268, 269, 282, 305, 312, 316, 320, 321, 341, 353, 358, 367, 369,
372, 395, 404, 407, 413, 436, 442, 451, 455, 456, 463, 467, 468, 469, 476, 488, 491, 494, 502, 503, 511, 524,
527, 538, 553, 560, 561, 563, 570, 571, 572, 574, 575, 585, 587, 591, 606, 607
Přestavlky 338
Příbor 210, 273
Příčovy 181
Příkazy 146, 501, 514, 573
R
Radslavice 83, 309
Rájec nad Svitavou 596
Ráječko 327
Rajhrad 99
Regensburg (Německo) 21
Rohozná (okres Strakonice 97)
Roštín 623
Rottach-Egern (Německo) 278, 294
Roztoky 376
Rožnov pod Radhoštěm 22
Růžďka u Vsetína 10
Rychnov nad Kněžnou 530
Ř
Řepiště u Frýdku 140
Řešov 355
Říčany 157
Říkovice 91
Řím (Itálie) 363
S
Säckingen (Německo) 461
Salzburg (Rakousko) 260
Samotišky 451
Santa Barbara (USA) 544
Sázava n. Sázavou 366
Sedlice 230
Senice na Hané 37, 124
Senička 104, 337, 352, 363
Sezimovo Ústí 328
Skalička 330, 542
Skočov (Polsko) 621
Skrbeň 457, 499
Skřípov u Bílovice 362
Slatinice 286
Slavětín 99
Slavkov 622
Slížany 423
Sobotín 312, 631
Solnohrad (Rakousko) 38
Solopysky u Sedlčan 181
Sovinec 316, 437
Stará Říše 636
Starovice u Hustopečí 638
Stavenice u Úsova 536
Stichovice u Prostějova 433
Strakonice 249
Strážnice 288, 458
Studená u Jindřichova Hradce 555
Studnice 418
Suchonice - Přestavlky 626
66
Svatý Kopeček u Olomouce 17, 81, 122, 133, 271, 318, 481, 516, 604, 627
Svébohov 273, 523
Sychrov 138
Š
Šafov u Znojma 315
Šarovy 296
Špičky u Přerova 116
Štarnov 30, 104, 380
Štěpánov 64, 102, 258, 289, 292, 317, 446, 487
Šternberk 30, 71, 80, 84, 89, 100, 104, 109, 172, 205, 222, 257, 264, 281, 332, 335, 343, 387, 392, 393, 450,
479, 487, 603, 631
Štípa u Vsetína 403
Štramberk 555
Štýrský Hradec (Rakousko) 287
Šumperk 3, 48, 94, 117, 129, 130, 168, 190, 220, 294, 312, 346, 416, 461, 466, 534, 571, 580, 592, 642
Šumvald u Uničova 582
Švábenice 229
T
Tábor 71, 241
Telč 76, 357, 636
Teplice nad Bečvou 345
Teplice 307
Terezín 500, 593
Terezín u Mikulovic 461
Těšetice u Olomouce 355, 483, 622
Tišnov 88, 587
Tlumačov 29
Topol u Chrudimě 458
Tovačov 161, 174, 304
Tovéř 257, 318, 604
Travnik (Jugoslávie) 121
Trenčín (Slovensko) 599
Troubelice 487
Tršice 33, 378, 384, 502
Trzebnice (Polsko) 321
Třebíč 96, 249, 596
Třebnice u Nového Bydžova 532
Třeboň 182, 549
Tulcea (Rumunsko) 276
Turnov 605
Týniště v Čechách 60
U
Uherské Hradiště 55, 250, 295, 431, 436, 444, 513
Uherský Brod 28, 100, 132, 380
Uhřiněves 413
Unhošť u Kladna 299
Uničov 104, 163, 168, 327, 337, 341, 577, 621
Úsov 103
Ústí u Hranic 545
Uvače (Bosna) 620
V
Valašská Polanka 163
Valašské Klobouky 512
Valašské Meziříčí 28, 300, 385, 403, 503, 573, 596
Valtice 231
Varnsdorf 114
Velehrad 223, 273, 380
Velká Bystřice 165, 169, 219, 303, 483, 502, 635
Velké Kunčice pod Ondřejníkem 522
Velké Leváre (Slovensko) 275
Velké Meziříčí 63, 640
67
Velké Opatovice 251
Velké Pavlovice 152
Velký Týnec 20, 122, 126, 259, 301, 313, 345, 615
Velký Újezd 238, 545
Velký Zdíkov 65
Věrovany 107, 277, 414
Veselí nad Lužnicí 503
Veselíčko 165, 269
Vídeň (Rakousko) 41, 46, 55, 110, 161, 190, 192, 209, 228, 260, 266, 271, 287, 294, 304, 307, 441, 448, 475,
486, 512, 570, 588, 619, 642
Viklice u Tovačova 298
Vilémov 427
Vítkovice 631
Vlčnov 449
Vojice 524
Votice u Tábora 5, 87
Vojtěchov 331, 452
Vranová Lhota u Mohelnice 108
Vrbno pod Pradědem 416
Vřesovice 243, 428
Vsetín 244, 437, 458, 566
Vrbátky 329
Všetuly u Holešova 568
Vysoká u Příbramě 356
Vysoké Mýto 261
Vysoké nad Jizerou 54, 59, 242
Vyškov 13, 44, 135, 229, 277, 368, 401, 406, 443, 472, 594
Z
Zábřeh na Moravě 39, 214, 351, 493, 523, 578, 590
Zaječí 215
Zastávka u Brna 53
Zborovice 409
Zdounky 621
Zenica (Bosna) 45
Zhořelec (Německo) 523
Zlatý Potok 308
Zlín 47, 58, 131, 234, 244, 296, 460, 577, 580
Zlobice 1, 142
Znojmo 267, 422, 517, 622
Zvole u Zábřeha 203, 351
Ž
Žatec 194
Žďár na Moravě 596
Žďár nad Orlicí 336
Želátovice 282
Želeč u Vyškova 453
Žeravice 519
Žeranovice 595
Žerotice 472
Žerotín (okr. Olomouc) 281, 341
Žitenice 363
Životice 223
Životské Hory 111
68
VÝBĚR CELOSTÁTNÍCH A ZAHRANIČNÍCH VÝROČÍ 2010
2011Mezinárodní rok lesů - vyhlášen OSN
LEDEN
1. 1.Mezinárodní den míru – slaví se od r. 1968 z podnětu papeže Pavla VI.
2. 1. 1941
narozen Petr Pithart, český historik, filozof a politik
3. 1. 1901
narozen André Malraux, francouzský spisovatel (+ 23. 11. 1976)
4. 1. 1941
zemřel Henri Bergson, francouzský filozof, nositel Nobelovy ceny
(* 18. 10. 1859)
5. 1. 1921
narozen Friedrich Dürrenmatt, švýcarský spisovatel (+ 14. 12. 1990)
6. 1. 1981
zemřel Archibald Joseph Cronin, anglický spisovatel (*19. 7. 1896)
7. 1. 1911
narozen Zdeněk Jirotka, český spisovatel, humorista (+ 11. 4. 2003)
10. 1. 1951
narozen Tomáš Töpfer, český herec
10. 1. 1951
zemřel Harry Sinclair Lewis, americký spisovatel (* 7. 2. 1885)
11. 1. 1901
narozen Vladimír Novotný, český historik umění (+2. 8. 1977)
11. 1. 1921
narozen Antonín Bartušek, český básník, překladatel a výtvarný historik
(+ 22. 4. 1974)
12. 1. 1876
narozen Jack London, americký spisovatel (+ 22. 11. 1916)
13. 1. 1941
zemřel James Joyce, irský spisovatel (*2. 2. 1882)
13. 1. 1961
zemřel František Drtikol, český fotograf (*3. 3. 1883)
14. 1. 1911
narozen Anatolij Rybakov, ruský spisovatel (+23. 12. 1998)
15. 1. 1791
narozen Franz Grillparzer, rakouský dramatik (+21. 1. 1872)
16. 1. 1891
zemřel Léo Delibes, francouzský skladatel (*21. 2. 1836)
16. 1. 1931
narozen Vladimír Škutina, český spisovatel (+19. 8. 1995)
18. 1. 1936
zemřel Rudyard Kipling, anglický spisovatel, nositel Nobelovy ceny
(*30. 12. 1865)
19. 1.Památný den ČR – výročí smrti Jana Palacha (1969)
19. 1. 1871
narozen Jaroslav Hilbert, český prozaik, dramatik a divadelní kritik
(+10. 5. 1936)
22. 1. 1561
narozen Francis Bacon, anglický filozof a státník (+9. 4. 1626)
22. 1. 1941
zemřel František Křižík, český elektrotechnik (*8. 7. 1847)
24. 1. 1791
zemřel Étienne Maurice Falconet, francouzský sochař (*1. 12. 1716)
26. 1. 1921
narozen Jurij Nikolajevič Ozerov, ruský filmový režisér (+15. 10. 2001)
27. 1.Mezinárodní den památky obětí holocaustu – z podnětu OSN na památku
osvobození koncentračního tábora v Osvětimi
27. 1. 1901
zemřel Giuseppe Verdi, italský skladatel (*10. 10. 1813)
29. 1. 1901
zemřel Julius Zeyer, český básník a spisovatel (*26. 4. 1841)
ÚNOR
1. 2. 1851
zemřela Mary Shelleyová, anglická spisovatelka (*30. 8. 1797) 1. 2. 1901
narozen Clark Gable, americký filmový herec (16. 11. 1960)
3. 2. 1941
zemřel Jan Kefer, český astrolog (*31. 1. 1906)
4. 2.Světový den boje proti rakovině
4. 2. 1921
narozen Ladislav Grosman, český prozaik, scénárista (+18. 11. 1981)
4. 2. 1941
narozen Jiří Raška, olympijský vítěz
5. 2. 1901
narozen Bedřich Golombek, český spisovatel a novinář (+31. 3. 1961)
5. 2. 1931
narozen Rudolf Čechura, český spisovatel, dramatik
6. 2. 1781
zemřel Josef Mysliveček, český skladatel (*9. 3. 1737)
7. 2. 1951
narozen Miroslav Donutil, herec
9. 2. 1931
narozen Thomas Bernhard, rakouský spisovatel (+12. 2. 1989)
9. 2. 1951
zemřela Míla Kočová, česká operní pěvkyně (*10. 6. 1898)
11. 2.Světový den nemocných – slaví se od roku 1993, z podnětu papeže Jana Pavla II.
11. 2. 1921
narozen Vladimír Kovářík, český grafik a ilustrátor (+19. 2. 1987)
12. 2. 1571
zemřel Benvenuto Cellini, italský sochař a zlatník (*3. 11. 1500)
14. 2.
Den sv. Valentina – v ČR se slaví od roku 1994 jako svátek zamilovaných
15. 2. 1781
zemřel Gotthold Ephraim Lessing, německý spisovatel (*22. 1. 1729)
17. 2. 1931
narozena Jiřina Jirásková, česká herečka, ředitelka Vinohradského divadla
18. 2. 1901
narozen Hugo Haas, český herec a režisér (+1. 12. 1968)
18. 2. 1911
narozen Ota Šafránek, český spisovatel (+ 28. 10. 1980)
69
70. výročí
110. výročí
70. výročí
90. výročí
30. výročí
100. výročí
60. výročí
60. výročí
110. výročí
90. výročí
135. výročí
70. výročí
50. výročí
100. výročí
220. výročí
120. výročí
80. výročí
75. výročí
140. výročí
450. výročí
70. výročí
220. výročí
90. výročí
110. výročí
110. výročí
160. výročí
110. výročí
70. výročí
90. výročí
70. výročí
110. výročí
80. výročí
230. výročí
60. výročí
80. výročí
60. výročí
90. výročí
440. výročí
230. výročí
80. výročí
110. výročí
100. výročí
18. 2. 1931
narozena Toni Morrisonová, americká spisovatelka,
nositelka Nobelovy ceny
80. výročí
19. 2. 1951
zemřel André Gide, francouzský spisovatel, nositel Nobelovy ceny
(*22. 11. 1869)
60. výročí
21. 2.Mezinárodní den mateřského jazyka
21. 2. 1921
narozen Zdeněk Miler, český režisér animovaných filmů a ilustrátor
dětských knih
90. výročí
22. 2.
Den obětí zločinu – slaví se v Evropě, na počest dne, kdy v roce 1990 podepsal britský
ministr vnitra Chartu práv dětí
22. 2.
Den myšlenky bratrství – celosvětový svátek skautů
23. 2. 1821
zemřel John Keats, anglický básník (*31. 10. 1795)
190. výročí
24. 2. 1921
narozen Ludvík Aškenazy, český spisovatel (+18. 3. 1986)
90. výročí
25. 2. 1841
narozen Auguste Renoir, francouzský malíř (+17. 12. 1919)
170. výročí
26. 2. 1901
narozen Jan Alda, český básník a překladatel (+30. 10. 1970)
110. výročí
27. 2. 1851
narozen František Herites, český spisovatel (+19. 1. 1929)
160. výročí
27. 2. 1921
narozen František Lukeš, český duchovní a spisovatel (+11. 7. 1998)
90. výročí
28. 2. 1921
narozena Božena Rotterová, česká spisovatelka (+12. 11. 1980)
90. výročí
BŘEZEN
1. 3. 1971
zemřel František Hrubín, český básník (*17. 9. 1910)
40. výročí
2. 3. 1941
narozen Václav Červenka, český divadelní kritik a dramaturg
70. výročí
3. 3.
Den boje spisovatelů za mír – vyhlášen Mezinárodním sdružením
PEN klubu v červenci 1984
4. 3. 1921
narozen Jan Šmíd, český spisovatel (+13. 12. 2002)
90. výročí
5. 3. 1851
narozen Václav Brožík, český malíř, profesor AVU (+15. 4. 1901)
160. výročí
5. 3. 1951
zemřel Jiří Karásek ze Lvovic, český spisovatel a kritik (*24. 1. 1871)
60. výročí
7. 3.Památný den ČR – výročí narození T. G. Masaryka v roce 1850
8. 3.Mezinárodní den žen
8. 3. 1731
zemřel Ferdinand Maxmilián Brokof, český barokní sochař (*12. 9. 1688)
280. výročí
8. 3. 1926
zemřela Vlasta Pittnerová, česká spisovatelka (*1. 1. 1858)
85. výročí
10. 3.
Den podpory tibetským snahám o nezávislost na Číně
11. 3. 1711
zemřel Nicolas Boileau-Despréaux, francouzský básník (*1. 11. 1636)
300. výročí
12. 3. 1881
narozen Arkadij Timofejevič Averčenko, ruský spisovatel, humorista
(+12. 3. 1925)
130. výročí
13. 3. 1891
zemřel Theodore de Banville, francouzský básník a dramatik
(*14. 3. 1823)
120. výročí
14. 3. 1681
narozen Georg Phillippe Telemann, německý skladatel (+25. 6. 1767)
330. výročí
17. 3. 1901
narozena Marta Krásová, česká pěvkyně (+20. 2. 1970)
110. výročí
18. 3. 1891
narozen Eduard Milén, český malíř, grafik (+19. 5. 1976)
120. výročí
18. 3. 1901
narozen Peter Jilemnický, slovenský spisovatel (+19. 5. 1949)
110. výročí
19. 3. 1891
narozen Josef Blatný, český hudební pedagog a skladatel (+18. 7. 1980)
120. výročí
19. 3. 1891
narozen Josef Šíma, český malíř, ilustrátor, působil od roku 1921 v Paříži
(+24. 7. 1971)
120. výročí
21. 3.Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
- slaví se od roku 1977
22. 3.Světový den vody – vyhlášeno OSN
23. 3.Světový meteorologický den – výročí založení Světové meteorologické organizace
v roce 1960
23. 3. 1881
narozen Roger Martin du Gard, francouzský prozaik, dramatik, nositel Nobelovy ceny
(+23. 8. 1958)
130. výročí
24. 3.Světový den boje proti tuberkulóze
25. 3. 1881
narozen Béla Bartók, maďarský skladatel (+26. 9. 1945)
130. výročí
26. 3. 1911
narozen Tennessee Williams, americký dramatik (+25. 2. 1983)
100. výročí
27. 3.Mezinárodní den divadla celosvětově se slaví od roku 1961 v den otevření Divadla
národů v Paříži v roce 1957
27. 3. 1871
narozen Heinrich Mann, německý spisovatel (+12. 3. 1950)
140. výročí
27. 3. 1931
zemřel Arnold Bennett, anglický spisovatel (*27. 5. 1867)
80. výročí
28. 3.
Den učitelů – výročí narození J. A. Komenského v roce 1592
70
DUBEN
1. 4.Mezinárodní den ptactva – výročí podepsání mezinárodní konvence o ochraně
užitečného ptactva v roce 1906
2. 4.Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození H. Ch. Andersena, dánského
pohádkáře v roce 1805
2. 4. 1891
narozen Max Ernst, německý malíř a sochař (+1. 4. 1976)
120. výročí
3. 4. 1991
zemřel Graham Greene, anglický spisovatel (*2. 10. 1904)
20. výročí
4. 4. 1911
narozen Václav Čtvrtek, český spisovatel (+6. 11. 1976)
100. výročí
4. 4. 1911
narozena Anna Masaryková, česká historička umění, vnučka T. G. Masaryka
(+18. 3. 1996)
100. výročí
5. 4. 1991
zemřel Jiří Mucha, český spisovatel (*12. 3. 1915)
20. výročí
6. 4. 1941
narozen Jan Munzar, český autor literatury faktu
70. výročí
6. 4. 1951
narozen Josef Rakoncaj, český horolezec
60. výročí
7. 4.Světový den zdraví – výročí založení Světové zdravotnické organizace v roce 1948
7. 4. 1931
narozen Donald Barthelme, americký spisovatel, umělecký teoretik (+1989)
80. výročí
8. 4. 1931
zemřel Erik Axel Karlfeldt, švédský básník, nositel Nobelovy ceny
(*20. 7. 1864)
80. výročí
8. 4. 1941
zemřel Eugéne Marcel Prévost, francouzský spisovatel (*1. 5. 1862)
70. výročí
9. 4. 1891
narozen Vlasta Burian, český herec, komik (+31. 1. 1962)
120. výročí
12. 4.Světový den letectví a kosmonautiky – výročí prvního letu člověka
do vesmíru v roce 1961
13. 4. 1906
narozen Samuel Beckett, irský prozaik, dramatik, nositel Nobelovy ceny
(+18. 9. 1989)
105. výročí
13. 4. 1931
narozen Ivo Paukert, český filmový režisér
80. výročí
16. 4. 1921
narozen Peter Ustinov, anglický herec, režisér a spisovatel (+2004)
90. výročí
17. 4. 1911
narozen Hervé Bazin, francouzský spisovatel (+17. 2. 1996)
100. výročí
18. 4.Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel – vyhlášen
na zasedání UNESCO v roce 1983
18. 4. 1901
narozen Lásczló Németh, maďarský spisovatel (+3. 3. 1975)
110. výročí
19. 4.Mezinárodní den srandy – vyhlášen Společností Jana Wericha v roce 1997,
na paměť uvedení první hry V + W „West pocket revue“ dne 19. 4. 1927
19. 4. 1881
zemřel Benjamin Disraeli, britský politik (*21. 12. 1804)
130. výročí
19. 4. 1921
narozen Mojmír Klánský, český spisovatel (+23. 9. 1983)
90. výročí
21. 4. 1821
narozen Charles Baudelaire, francouzský básník a esejista (+31. 8. 1867)
190. výročí
22. 4.
Den Země – slaví se od roku 1970, kdy ho američtí studenti poprvé uspořádali s cílem
prosadit nové ekologické zákony a zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního
prostředí
23. 4.Světový den knihy a autorského práva – vyhlášen UNESCO jako symbolické datum
světové literatury, na něž připadají životní výročí W. Shakespeara, M. Cervantese,
H. Laxnese, V. Nabokova a dalších spisovatelů
23. 4. 1616
zemřel William Shakespeare, anglický básník a dramatik (*23. 4. 1564)
395. výročí
23. 4. 1931
narozen Radek Pilař, český malíř, ilustrátor (+7. 2. 1993)
80. výročí
24. 4.Mezinárodní den boje proti pokusům na zvířatech
26. 4. 1711
narozen David Hume, anglický filozof (+25. 8. 1776)
300. výročí
26. 4. 1731
zemřel Daniel Defoe, anglický spisovatel (*1660)
280. výročí
27. 4.Světový den grafiky – výročí založení Mezinárodní rady organizací
grafického designu ICOGRADA v roce 1963
27. 4. 1791
narozen Samuel Finley Breese Morse, americký vynálezce (+2. 4. 1872)
220. výročí
29. 4.Mezinárodní den tance – výročí narození francouzského choreografa a
novátora tance Jeana G. Noverra r. 1727
29. 4. 1841
zemřel Louis Bertrand, francouzský prozaik italského původu (*20. 4. 1807) 170. výročí
KVĚTEN
1. 5.Svátek práce – výročí boje amerického proletariátu v květnu 1886,
slaví se od roku 1890
1. 5.Mezinárodní den rodiny
1. 5. 1891
zemřel Antonín Chittussi, český malíř (*1. 12. 1847)
2. 5. 1901
narozen Willi Bredel, německý spisovatel (+27. 10. 1964)
3. 5.
Den slunce
3. 5.Mezinárodní den svobody tisku – poprvé uspořádán roku 1991
z iniciativy sdružení Reportéři bez hranic
71
120. výročí
110. výročí
4. 5. 1931
narozena Milena Brůhová, česká spisovatelka
5. 5.Významný den ČR – výročí Květnového povstání pražského lidu
v Praze v roce 1945
5. 5.
Den Evropy – den vzniku Rady Evropy v roce 1945
5. 5. 1941
narozen Jan Souček, český malíř, grafik (+3. 5. 2008)
6. 5. 1851
narozen Aristide Bruant, francouzský písničkář (+11. 2. 1925)
6. 5. 1861
narozen Rabíndranáth Thákur, indický spisovatel (+7. 8. 1941)
6. 5. 1871
narozen Christian Morgenstern, německý spisovatel (+31. 3. 1914)
7. 5. 1901
narozen Géza Včelička, český spisovatel (+30. 12. 1966)
7. 5. 1901
narozen Gary Cooper, americký herec (+13. 5. 1961)
7. 5. 1911
narozen Iširo Honda, japonský filmový režisér (+28. 2. 1993)
8. 5.Státní svátek ČR – Den osvobození od fašismu, výročí kapitulace
Německa v roce 1945
8. 5.Mezinárodní den Červeného kříže výročí narození Henriho Dunanta,
zakladatele ČK v roce 1828
8. 5. 1951
zemřel Jaromír Borecký, český básník, překladatel a knihovník (*6. 8. 1869)
10. 5. 1521
zemřel Sebastian Brant, německý humanista (*1457)
10. 5. 1921
narozen Jindřich Hilčr, český spisovatel a překladatel (+21. 6. 2003)
11. 5. 1916
narozen Camilo José Cela y Trulock, španělský spisovatel,
nositel Nobelovy ceny
14. 5. 1901
narozen Jan Fromek, český nakladatel v Praze (+22. 3. 1966)
14. 5. 1901
narozen Gaton Baissette, francouzský spisovatel (+5. 11. 1977)
14. 5. 1931
zemřel Viktor Dyk, český básník, dramatik (*31. 12. 1877)
16. 5. 1911
narozena Marie Vášová, česká herečka (+6. 8. 1984)
16. 5. 1931
narozena Alena Vrzáňová, česká krasobruslařka, trenérka, působící v USA
17. 5.Světový den telekomunikací – výročí založení Mezinárodní telekomunikační
unie roku 1865
17. 5. 1926
narozen Ludvík Souček, český spisovatel, autor literatury faktu
(+27. 12. 1978)
18. 5.Mezinárodní den muzeí – slaví se od roku 1978
19. 5. 1941
narozena Iva Janžurová, česká herečka
21. 5.Světový den kulturního rozvoje – z rozhodnutí OSN a UNESCO
21. 5. 1921
narozen Andrej Sacharov, ruský fyzik, nositel Nobelovy ceny míru
(+14. 12. 1989)
21. 5. 1471
narozen Albrecht Dürer, německý malíř a grafik (+6. 4. 1528)
22. 5. 1891
narozen Johannes Robert Becher, německý spisovatel (+11. 10. 1958)
23. 5. 1891
narozen Pär Fabian Lagerkvist, švédský spisovatel, nositel Nobelovy ceny
(+11. 7. 1974)
23. 5. 1906
zemřel Henrik Ibsen, norský dramatik (*20. 3. 1828)
24. 5. 1941
narozen Bob Dylan, vl. jm. Robert Allen Zimmerman, americký zpěvák
25. 5.
Den Afriky – slaví se z rozhodnutí OSN
25. 5. 1681
zemřel Pedro Calderon de la Barca, španělský spisovatel (*17. 1. 1600)
26. 5.Mezinárodní den mléka
28. 5. 1931
narozen Milan Nápravník, český malíř, sochař a umělecký fotograf
29. 5. 1951
zemřel Josef Boleslav Foerster, český skladatel (*30. 12. 1859)
30. 5. 1941
zemřel Jindřich Hořejší, český básník a překladatel (*25. 4. 1886)
31. 5.Světový den bez tabáku – vyhlášen z iniciativy Světové zdravotnické
organizace a OSN
31. 5. 1951
zemřel Hermann Broch, rakouský spisovatel (*1. 11. 1886)
ČERVEN
1. 6.Mezinárodní den dětí – slaví se od roku 1950
3. 6. 1801
narozen František Škroup, český skladatel a dirigent (+7. 2. 1862)
4. 6.Mezinárodní den boje proti násilí na dětech – slaví se z rozhodnutí OSN
4. 6.1931
narozen Jan Zábrana, český básník, překladatel a editor (+3. 9. 1984)
5. 6.Světový den životního prostředí slaví se od roku 1973, z rozhodnutí
konference OSN
5. 6. 1951
zemřel Jan Kojan, český malíř a sochař (*10. 8. 1886)
6. 6. 1961
zemřel Carl Gustav Jung, švýcarský filozof (*26. 7. 1875)
9. 6. 1441
zemřel Jan van Eyck, vlámský malíř (*asi 1390)
11. 6. 1931
narozen Fréderick Tristan, francouzský prozaik a esejista
72
80. výročí
70. výročí
160. výročí
150. výročí
140. výročí
110. výročí
110. výročí
100. výročí
60. výročí
490. výročí
90. výročí
95. výročí
110. výročí
110. výročí
80. výročí
100. výročí
80. výročí
85. výročí
70. výročí
90. výročí
540. výročí
120. výročí
120. výročí
105. výročí
70. výročí
330. výročí
80. výročí
60. výročí
70. výročí
60. výročí
210. výročí
80. výročí
60. výročí
50. výročí
570. výročí
80. výročí
13. 6. 1961
zemřel Karel Engliš, český politik a ekonom (*17. 8. 1880)
13. 6. 1901
narozen Jean Prévost, francouzský spisovatel (+3. 8. 1944)
14. 6. 1811
narozena Harriet Beecherová-Stoweová, americká spisovatelka
(+1. 7. 1896)
16. 6. 1991
zemřela Adina Mandlová, česká herečka ( *27. 1. 1910)
16. 6. 1921
narozen Jaroslav Paroubek, český architekt (+26. 9. 1997)
17. 6.Světový den boje proti pouštím a suchu – slaví se z rozhodnutí OSN
18. 6. 1991
zemřel Zdeněk Pluhař, český spisovatel (*16. 5. 1913)
19. 6. 1881
narozen František Gellner, český básník, malíř a novinář (+13. 9. 1914)
19. 6. 1941
narozen Jan Vodňanský , český básník, textař, zpěvák, autor knih pro děti
21. 6.Svátek hudby – mezinárodně se slaví z podnětu francouzského ministra
kultury a informací Jacka Langa od r. 1985
21. 6. 1851
narozen Bohdan Jelínek, český básník (+19. 5. 1874)
21. 6. 1921
narozen Ivo Fleischmann, český básník, prozaik a diplomat (+7. 7. 1997)
23. 6. 1891
narozen Vladislav Vančura, český lékař, spisovatel, filmový režisér
(+1. 6. 1942)
24. 6. 1901
narozena Marie Podešvová, česká spisovatelka (+18. 10. 1994)
26. 6.Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a jejich nezákonnému rozšiřování
26. 6.Mezinárodní den Spojených národů na podporu obětí mučení – z rozhodnutí OSN
27. 6.Světový den diabetu - vyhlášen 1991 Mezinárodní federací diabetu a světovou
zdravotnickou organizací
29. 6. 1861
zemřela Elizabeth Browningová, anglická básnířka (*6. 3. 1806)
30. 6. 1911
narozen Czeslaw Milosz, polský básník, nositel Nobelovy ceny
ČERVENEC
1. 7.Světový den architektury
2. 7. 1961
zemřel Ernst Hemingway, americký spisovatel (*21. 7. 1899)
3. 7. 1951
zemřel Tadeusz Borowski, polský spisovatel (*12. 11. 1922)
4. 7. 1981
zemřel Jiří Voskovec, český herec, dramatik a režisér (*19. 6. 1905)
5. 7.Státní svátek ČR – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
- výročí jejich příchodu na Moravu roku 863
5. 7. 1911
narozen Georges Jean Pompidou, francouzský politik, prezident Francie
(+2. 4. 1974)
6. 7.Státní svátek ČR – výročí upálení Mistra Jana Husa roku 1415
6. 7. 1971
zemřel Louis Armstrong, americký jazzový hudebník (*4. 7. 1900)
8. 7. 1621
narozen Jean de Lafontaine, francouzský bajkař (+14. 4. 1695)
8. 7. 1891
narozen Josef Hora, český básník (+21. 6. 1945)
10. 7. 1871
narozen Marcel Proust, francouzský spisovatel (+18. 11. 1922)
10. 7. 1951
narozena Martina Drijverová, česká spisovatelka, překladatelka,
autorka knih pro děti
11. 7.Světový den populace - z rozhodnutí OSN
17. 7. 1901
narozen Albert Béguin, švýcarský literární kritik a historik (+3. 5. 1957)
17. 7. 1941
narozen Jan Kristofori, český malíř, působící ve Švýcarsku (+23. 3. 2004)
18. 7. 1811
narozen William M. Thackeray, anglický spisovatel (+24. 12. 1863)
20. 7. 1941
narozen Jiří Grossmann, český herec, zpěvák a textař (+5. 12. 1971)
27. 7. 1841
zemřel Michail Jurjevič Lermontov, ruský básník (*15. 10. 1814)
27. 7. 1921
narozena Zora Beráková, česká spisovatelka a překladatelka
28. 7. 1901
zemřel Paul Alexis, francouzský spisovatel (*16. 6. 1847)
29. 7. 1891
narozen Jaromír Pečírka, český historik umění a kritik (+22. 8. 1966)
31. 7. 1941
narozen Josef Daniel Beneš, český teolog a spisovatel, žijící ve Švýcarsku
SRPEN
2. 8. 1921
zemřel Enrico Caruso, italský zpěvák (*25. 2. 1873)
3. 8. 1881
narozen J. M. Troska, vl. jm. Jan Matzal, český prozaik, autor knih pro mládež
(+3. 9. 1961)
4. 8. 1871
narozen Ozef Kalda, český prozaik, dramatik, autor knih pro děti
(+2. 1. 1921)
6. 8.Světový den boje za zákaz jaderných zbraní
Den Hirošimy – na paměť svržení první jaderné pumy na Hirošimu v roce 1945
6. 8. 1881
narozen sir Alexander Fleming, anglický mikrobiolog (+11. 3. 1955)
6. 8. 1901
narozen František Hampl, český spisovatel (+9. 4. 1977)
73
50. výročí
110. výročí
200. výročí
20. výročí
90. výročí
20. výročí
130. výročí
70. výročí
160. výročí
90. výročí
120. výročí
110. výročí
150. výročí
100. výročí
50. výročí
60. výročí
30. výročí
100. výročí
40. výročí
390. výročí
120. výročí
140. výročí
60. výročí
110. výročí
70. výročí
200. výročí
70. výročí
170. výročí
90. výročí
110. výročí
120. výročí
70. výročí
90. výročí
130. výročí
140. výročí
130. výročí
110. výročí
6. 8. 1941
narozen Jindřich Zogata, český spisovatel polského původu
8. 8. 1931
narozen Ivo Vodseďálek, český básník a prozaik
9. 8.Mezinárodní den domorodého obyvatelstva
9. 8. 1631
narozen John Dryden, anglický básník a dramatik (+1. 5. 1770)
12. 8. 1931
narozen Jiří Stránský, český spisovatel a překladatel
15. 8. 1771
narozen Walter Scott, skotský spisovatel (+21. 9. 1832)
15. 8. 1936
zemřela Grazia Deleddová, italská spisovatelka, nositelka Nobelovy ceny
(*27. 9. 1825)
16. 8. 1941
narozen Karel Hvížďala, český novinář
17. 8. 1601
narozen Pierre Fermat, francouzský matematik (+12. 1. 1665)
20. 8. 1901
narozen Salvatore Quasimodo, italský básník, nositel Nobelovy ceny
(+14. 6. 1968)
22. 8. 1891
zemřel Jan Neruda, český spisovatel a novinář (*9. 7. 1834)
23. 8.Mezinárodní den vzpomínky na obchod s otroky a jeho zrušení
- slaví se z rozhodnutí UNESCO
23. 8. 1851
narozen Alois Jirásek, český prozaik a dramatik (+12. 3. 1930)
23. 8. 1931
narozen Karel Trinkewitz, český spisovatel, esejista a výtvarník,
působí v Německu
23. 8. 1951
narozen Petr Šabach, český prozaik
27. 8. 1871
narozen Theodore Dreiser, americký spisovatel (+28. 12. 1945)
27. 8. 1921
narozen Karel Ptáčník, český prozaik, dramatik (+1. 5. 2002)
29. 8. 1931
narozen Jiří Srnec, český skladatel, režisér, scénograf,
ředitel Černého divadla
31. 8. 1811
narozen Théophile Gautier, francouzský spisovatel (+23. 10. 1872)
ZÁŘÍ
1. 9. 1941
zemřel Jiří Orten, český básník (*30. 8. 1919)
3. 9. 1941
narozen Sergej Dovlatov, ruský prozaik a publicista (+24. 8. 1990)
5. 9. 1831
narozen Victorien Sardou, francouzský dramatik (+8. 11. 1908)
6. 9. 1891
narozen Saša Rašilov, český herec (+3. 5. 1955)
7. 9. 1901
narozena Jarmila Glazarová, česká spisovatelka (+20. 2. 1977)
8. 9.Mezinárodní den gramotnosti – slaví se z rozhodnutí OSN a UNESCO
8. 9. 1841
narozen Antonín Dvořák, český skladatel (+1. 5. 1904)
8. 9. 1921
zemřel Jan Janský, český lékař, objevitel čtyř krevních skupin (*3. 4. 1873)
9. 9. 1901
narozen Miloš Dvořák, český literární kritik a esejista (+26. 7. 1971)
9. 9. 1901
zemřel Henri de Toulouse-Lautrec, francouzský malíř a grafik
(*24. 11. 1864)
12. 9. 1931
narozen Antonín Navrátil, český filmový teoretik a scenárista (+7. 7. 1998)
12. 9. 1981
zemřel Eugenio Montale, italský básník,
nositel Nobelovy ceny (*14. 10. 1896)
13. 9. 1931
narozen Ivan Klíma, český spisovatel a dramatik
14. 9. 1321
zemřel Dante Alighieri, italský básník (*květen 1265)
14. 9. 1851
zemřel James Fenimore Cooper, americký spisovatel ( *15. 9. 1789)
14. 9. 1901
narozen Franta Kocourek, český rozhlasový reportér a spisovatel
(+13. 5. 1942)
15. 9.Mezinárodní den míru - slaví se od roku 1982, z rozhodnutí VS OSN
15. 9. 1926
zemřel Rudolf Christoph Eucken, německý filozof,
nositel Nobelovy ceny (*5. 1. 1846)
16. 9.Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy – slaví se z podnětu OSN
16. 9. 1901
narozen Jan Šnobr, český básník, literární historik, editor (+1. 12. 1989)
17. 9. 1891
zemřel Ivan Alexandrovič Gončarov, ruský spisovatel (*18. 6. 1812)
22. 9. 1791
narozen Michael Faraday, anglický fyzik a chemik (+25. 8. 1867)
22. 9. 1931
narozen Ladislav Fialka, český mim, choreograf (+22. 2. 1991)
23. 9. 1901
narozen Jaroslav Seifert, český básník, nositel Nobelovy ceny (+10. 1. 1986)
24. 9. 1821
narozen Cyprian Kamil Norwid, polský básník (+23. 5. 1883)
25. 9.Mezinárodní den neslyšících
- slaví se od roku 1958, z rozhodnutí Mezinárodní organizace neslyšících
27. 9.Světový den cestovního ruchu slaví se od r. 1980, podle rozhodnutí
Světové organizace cestovního ruchu
28. 9. 1891
zemřel Herman Melville, americký spisovatel (*1. 8. 1819)
28. 9. 1931
narozen Jan Libíček, český herec (+24. 5. 1974)
74
70. výročí
80. výročí
380. výročí
80. výročí
240. výročí
75. výročí
70. výročí
410. výročí
110. výročí
120. výročí
160. výročí
80. výročí
60. výročí
140. výročí
90. výročí
80. výročí
200. výročí
70. výročí
70. výročí
180. výročí
120. výročí
110. výročí
170. výročí
90. výročí
110. výročí
110. výročí
80. výročí
30. výročí
80. výročí
690. výročí
160. výročí
110. výročí
85. výročí
110. výročí
120. výročí
220. výročí
80. výročí
110. výročí
190. výročí
120. výročí
80. výročí
29. 9. 1901
narozen Jan Provazník, český malíř, ilustrátor, jevištní výtvarník (+1978)
30. 9. 1901
zemřel Boleslav Schnirch, český sochař, který se podílel na výzdobě
ND v Praze (*10. 8. 1845)
ŘÍJEN
1. 10.Mezinárodní den seniorů – slaví se od roku 1991, z rozhodnutí VS OSN
1. 10.Mezinárodní den hudby – slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady r. 1974
1. 10. 1931 narozena Jana Dudková, česká dramatička
1. 10. 1931 narozen Jiří Suchý, český herec, zpěvák a dramatik
1. 10. 1951 zemřel Karel Teige, český estetik, literární kritik a překladatel
(*13. 12. 1900)
3. 10. 1901 narozen František Halas, český básník a překladatel (+27. 10. 1949)
4. 10.Mezinárodní svátek zvířat
4. 10. 1431 narozen Francois Villon, francouzský básník (+po r. 1463)
5. 10.Světový den učitelů – vyhlášen roku 1994 UNESCO
5. 10. 1936 narozen Václav Havel, český dramatik, státník a prezident ČR
9. 10.Světový den pošty – výročí založení Světové poštovní unie v roce 1874
10. 10.Světový den duševního zdraví
10. 10. 1921 narozen Yves Montand, francouzský herec a zpěvák (+9. 11. 1991)
13. 10. 1941 zemřel František Bílek, český sochař, grafik (*6. 11. 1872)
14. 10. 1891 zemřel Josef Václav Frič, český novinář, spisovatel a překladatel
(*5. 9. 1829)
15. 10. 1911 narozen Manuel da Foncesa, portugalský spisovatel (+11. 3. 1993)
16. 10.Světový den výživy – výročí založení organizace pro výživu a zemědělství
v r. 1945, z podnětu OSN
17. 10.Mezinárodní den boje proti bídě – slaví se z podnětu OSN
17. 10. 1951 zemřel Bernhard Kellermann, německý spisovatel (* 4. 3. 1879)
19. 10. 1941 narozen Zeno Kaprál, český básník, scenárista
19. 10. 1901 narozen Lúdo Ondrejov, slovenský spisovatel (+18. 3. 1962)
19. 10. 1901 narozen Václav Vojtěch Novák, český malíř, krajinář (+12. 9. 1969)
20. 10. 1931 narozena Hana Hegerová, česká zpěvačka slovenského původu
21. 10. 1921 narozen Jarmil Burghauser, český skladatel a muzikolog (+19. 2. 1997)
22. 10. 1811 narozen Ferenc Liszt, maďarský skladatel (+31. 7. 1886)
24. 10.
Den Organizace spojených národů - výročí vstupu Charty OSN
v platnost od roku 1945
24. 10.Světový den informací o rozvoji – slaví se z podnětu OSN z roku 1972
24. 10. 1601 zemřel Tycho de Brahe, dánský astronom (*14. 12. 1546)
25. 10. 1881 narozen Pablo Picasso, španělský malíř (+8. 4. 1973)
25. 10. 1901 narozen Wladyslav Jan Grabski, polský spisovatel (+3. 11. 1970)
25. 10. 1931 narozena Annie Girardotová, francouzská herečka
28. 10.Státní svátek ČR – vyhlášení samostatné Československé republiky v roce 1918
29. 10. 1911 zemřel Joseph Pulitzer, americký publicista a vydavatel (*10. 4. 1847)
29. 10. 1921 narozen Radovan Krátký, český prozaik, překladatel a dramaturg
(+30. 4. 1973)
30. 10. 1751 narozen Richard Brinsley Butler Sheridan, irský dramatik (+7. 7. 1816)
30. 10. 1861 narozen Antoine Bourdelle, francouzský sochař (+1. 10. 1929)
30. 10. 1871 narozen Paul Valéry, francouzský básník (+20. 7. 1945)
31. 10.Světový den spoření
31. 10. 1821 narozen Karel Havlíček-Borovský, český básník a novinář (+29. 7. 1856)
LISTOPAD
1. 11. 1871
2. 11. 1911
3. 11. 1801
4. 11. 1931
5. 11. 1836
6. 11. 1951
7. 11. 1811
8. 11. 1841
8. 11. 1921
narozen Stephen Crane, americký spisovatel (+5. 6. 1900)
narozen Odysseas Elytis, řecký básník, nositel Nobelovy ceny (+18. 3. 1996)
narozen Vincenzo Bellini, italský skladatel (+24. 9. 1957)
narozena Eva Bernardinová, česká spisovatelka, autorka knih pro děti
zemřel Karel Hynek Mácha, český básník (*16. 11. 1810)
zemřel Jindřich Plachta, český herec, prozaik (*1. 7. 1899)
narozen Karel Jaromír Erben, český básník (+21. 11. 1870)
narozen Jan Otto, český nakladatel (+29. 5. 1916)
narozen Vladimír Brett, český literární historik, překladatel a romanista
(+3. 12. 1997)
75
110. výročí
110. výročí
80. výročí
80. výročí
60. výročí
110. výročí
580. výročí
75. výročí
90. výročí
70. výročí
120. výročí
100. výročí
60. výročí
70. výročí
110. výročí
110. výročí
80. výročí
90. výročí
200. výročí
410. výročí
130. výročí
110. výročí
80. výročí
100. výročí
90. výročí
260. výročí
150. výročí
140. výročí
190. výročí
140. výročí
100. výročí
110. výročí
80. výročí
175. výročí
60. výročí
200. výročí
170. výročí
90. výročí
9. 11.Světový den jakosti - slaví se od roku 1989 pod záštitou OSN
9. 11. 1961 zemřel Antoon Coolen, nizozemský spisovatel (*17. 4. 1897)
10. 11. 1891 zemřel Arthur Rimbaud, francouzský básník (*20. 10. 1854)
11. 11. 1821 narozen Fjodor Michajlovič Dostojevskij, ruský spisovatel (+9. 2. 1881)
12. 11. 1951 zemřel Konstantin Biebl, český básník (*26. 2. 1898)
13. 11.Mezinárodní den nevidomých – výročí narození Valentina Haüyeho
roku 1745, francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých
15. 11.
Den vězněných spisovatelů – vyhlášen Mezinárodním centrem PEN klubu
v roce 1993
15. 11. 1916 zemřel Henryk Sienkiewicz, polský spisovatel (*5. 5. 1846)
16. 11.Mezinárodní den tolerance – slaví se z podnětu UNESCO a OSN
16. 11. 1901 narozena Milada Marešová, česká malířka, ilustrátorka dětských knih
(+9. 2. 1987)
17. 11.Významný den ČR – Den boje studentů za svobodu a demokracii
- Mezinárodní den studentstva – výročí perzekuce českého studentstva
v roce 1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989
19. 11.Mezinárodní nekuřácký den – vyhlásila Mezinárodní unie boje proti rakovině
20. 11.
Den industrializace Afriky – vyhlášeno OSN
20. 11.Všeobecný den dětí – vyhlášeno OSN
21. 11.Světový den televize
23. 11. 1921 narozen Otomar Krejča, český herec, režisér a dramatik (+6. 11. 2009)
24. 11. 1941 narozen Alfréd Strejček, český herec, recitátor
26. 11. 1926 zemřela Eliška Krásnohorská, česká spisovatelka (*18. 11. 1847)
27. 11. 1951 narozen Miroslav Jiránek, český malíř, grafik a ilustrátor
28. 11. 1881 narozen Stefan Zweig, rakouský spisovatel (+23. 2. 1942)
28. 11. 1901 narozen Václav Vojtěch, český polárník (+6. 8. 1932)
28. 11. 1906 narozen Jaroslav Žák, český spisovatel (+29. 8. 1960)
29. 11.Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem
29. 11. 1901 zemřel Edward John Eyve, britský cestovatel (*5. 8. 1815)
PROSINEC
1. 12.Světový den proti AIDS – vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací
z podnětu konference v Londýně v roce 1988
2. 12.Mezinárodní den boje za zrušení otroctví – vyhlášen OSN
2. 12.Světový den počítačové gramotnosti
3. 12.Mezinárodní den zdravotně postižených – vyhlášen v roce 1993 VS OSN,
na kterém byl přijat světový program podpory lidských práv zdravotně postižených
5. 12.Mezinárodní den dobrovolníků – slaví se od roku 1986
z rozhodnutí VS OSN na počest těm, kteří dobrovolně pomáhají trpícím
5. 12. 1791 zemřel Wolfgang Amadeus Mozart, rakouský skladatel (*27. 1. 1756)
5. 12. 1901 narozen Walt Disney, americký filmový kreslíř a producent (+15. 12. 1966)
6. 12. 1941 narozen Vladimír Renčín, český kreslíř, ilustrátor
7. 12.Mezinárodní den civilního letectva
9. 12. 1641 zemřel Antonius van Dyck, vlámský malíř (*22. 3. 1599)
9. 12. 1926 narozen Jan Křesadlo, vl. jm. Václav Pinkava, český psycholog,
spisovatel, žil od roku 1968 v emigraci, nositel Ceny E. Hostovského
(+13. 8. 1995)
9. 12. 1931 narozen Ladislav Smoljak, český herec, scenárista, režisér (+6. 6. 2010)
10. 12.
Den lidských práv – výročí přijetí Všeobecné deklarace práv VS OSN
v roce 1948
10. 12. 1851 narozen Melvin Dewey, americký knihovník, bibliograf (+26. 12. 1931)
10. 12. 1891 narozena Nelly Sachsová, švédská spisovatelka německého původu,
nositelka Nobelovy ceny (+12. 5. 1970)
10. 12. 1951 zemřel Algernon Blackwood, anglický prozaik (*14. 3. 1869)
11. 12. 1801 narozen Dietrich Christian Grabbe, německý básník (+12. 9. 1936)
11. 12. 1901 narozen Jaroslav Marvan, český herec (*21. 5. 1974)
12. 12. 1821 narozen Gustave Flaubert, francouzský spisovatel (+8. 5. 1880)
13. 12. 1911 narozen Kenneth Patchen, americký básník (+8. 1. 1972)
16. 12. 1941 narozen Rudolf Rokl, český klavírní virtuos (+23. 9. 1997)
17. 12. 1901 narozena Marie Rosůlková, česká herečka (+15. 5. 1993)
17. 12. 1921 zemřela Gabriela Zapolska, polská spisovatelka (*30. 3. 1857)
76
50. výročí
120. výročí
190. výročí
60. výročí
95. výročí
110. výročí
90. výročí
70. výročí
85. výročí
60. výročí
130. výročí
110. výročí
105. výročí
110. výročí
220. výročí
110. výročí
70. výročí
370. výročí
85. výročí
80. výročí
160. výročí
120. výročí
60. výročí
210. výročí
110. výročí
190. výročí
100. výročí
70. výročí
110. výročí
90. výročí
18. 12. 1921 narozen Jaromír Hořec, český básník, redaktor (+22. 11. 2009)
18. 12. 1931 zemřel Adolf Stránský, český politik a novinář, zakladatel
Lidových novin (*8. 4. 1854)
19. 12. 1921 narozen Ludvík Podéšť, hudební skladatel (+27. 2. 1968)
19. 12. 1921 narozen Bohumil Bezouška, český herec a spisovatel (+18. 10. 1995)
21. 12. 1926 narozen Arnošt Lustig, český spisovatel, scenárista
21. 12. 1941 zemřel Karel Hašler, český herec, skladatel, textař (*31. 10. 1879)
23. 12. 1881 narozen Juan Ramón Jiménez, španělský básník, nositel Nobelovy ceny
(+29. 5. 1958)
25. 12. 1721 narozen William Collins, anglický básník (+12. 6. 1759)
25. 12. 1901 narozena Milada Horáková, česká právnička a politička
(+popravena 27. 6. 1950)
27. 12. 1571 narozen Jan Kepler, německý astronom (+15. 11. 1630)
29. 12.Mezinárodní den biologické rozmanitosti,
za zachování biologických druhů - vyhlášen OSN
30. 12. 1921 narozen Ján Šmok, slovenský fotograf, profesor AMU a FAMU
(+10. 12. 1997)
77
90. výročí
80. výročí
90. výročí
90. výročí
85. výročí
70. výročí
130. výročí
290. výročí
110. výročí
440. výročí
90. výročí
Obsah / Contents / Inhalt
Úvodem 3
Summary/Resümee 4
Osobnosti střední Moravy 2011/Personages of the Central Moravia 2011
Persönlichkeiten des Mittelmährens 2011
5
Personální rejstřík /Nominal Index/Personenregister
49
Zeměpisný rejstřík / Geographical Index of Localities/Geographisches Register 60
Výběr celostátních a zahraničních výročí na rok 2011 Selected Foreign and Czech Anniversaries for the Year 2011/
Auswahl von den tschechischen und ausländischen Jubiläen für das Jahr 2011
69
78
79
80
81
OSOBNOSTI STŘEDNÍ MORAVY 2011 – Kalendář výročí
PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA 2011 - Anniversaries
PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS 2011 – Jubiläuskalender
Vydala Knihovna města Olomouce příspěvková organizace ve spolupráci se Státním okresním
archivem Přerov a Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově.
Sestavila: Mgr. Stanislava Honová
Překlady do cizojazyčných mutací: prof. Antonín Schindler, Mgr. Radim Karlach, Alena Jurníčková
Korektura: Mgr. Stanislava Honová, Jana Bantová
Odpovědná redaktorka: RNDr. Lenka Prucková
Podobizny na přední straně obálky: Daniel Defoe, Benjamin Disraeli, James Fenimore Cooper, Josef Mysliveček, František Serafínský Procházka
Tisk: Tiskárna – JO, spol. s r. o.
ISBN 978-80-85061-45-1 (brož.)
Uzávěrka tisku publikace ke dni 3. 9. 2010
82

Podobné dokumenty

Osobnosti Střední Moravy Kalendář výročí 2016

Osobnosti Střední Moravy Kalendář výročí 2016 Osobnosti střední Moravy 2016 – kalendář výročí – je souborem každoročně vydávaného chronologického přehledu výročí osobností se vztahem k regionu. K regionálním osobnostem řadíme takové, které se ...

Více

Untitled - Knihovna města Olomouce

Untitled - Knihovna města Olomouce Osobnosti střední Moravy 2012 – kalendář výročí – je souborem každoročně vydávaného chronologického přehledu výročí osobností se vztahem k regionu. K regionálním osobnostem řadíme takové, které se ...

Více

Osobnosti Střední Moravy Kalendář výročí 2014

Osobnosti Střední Moravy Kalendář výročí 2014 Osobnosti střední Moravy 2014 – kalendář výročí – je souborem každoročně vydávaného chronologického přehledu výročí osobností se vztahem k regionu. K regionálním osobnostem řadíme takové, které se ...

Více

Zapomenuté dějiny 4 - Zapomenuté dějiny Moravy

Zapomenuté dějiny 4 - Zapomenuté dějiny Moravy (Josef Hašek: Dobrý voják Švejk) Po smrti císaře Karla VI. (20. října 1740) podle pragmatické sankce převzala vládu Marie Terezie. Sotva se Marie Terezie ujala zděděného císařského trůnu, tak byla ...

Více

Cena města OlOmOuCe Cena za pOčin rOku 2012

Cena města OlOmOuCe Cena za pOčin rOku 2012 městem. Cenu města udělujeme napříč nejrůznějšími obory a já jsem velmi rád, že stále máme společně s Olomoučany možnost vybírat z řady kvalitních návrhů a rok co rok se najde dost dalších osobnost...

Více

Osobnosti Střední Moravy Kalendář výročí 2013

Osobnosti Střední Moravy Kalendář výročí 2013 Osobnosti střední Moravy 2013 – kalendář výročí – je souborem každoročně vydávaného chronologického přehledu výročí osobností se vztahem k regionu. K regionálním osobnostem řadíme takové, které se ...

Více