APV Heat Transfer Technology

Komentáře

Transkript

APV Heat Transfer Technology
V ý m ě n í k y t e p l a AP V
Technologie přenosu tepla
T e c h n o lo g i e p ř e n o s u t e p l a p r o n a p l n ě n í v š e c h va š i c h p o ž a d av k ů
Společnost SPX dodává pokročilá řešení pro
Efektivní procesy výměny tepla pro
zvýšení výkonu
tepelnou výměnu značky APV, která zajistí
– zlepšená rekuperace tepla snižuje náklady na energie
O značce APV
chlazení, ohřev, kondenzaci a vypařování
provozních kapalin a dokážou se vyrovnat s
různými problémy souvisejícími s přenosem
tepla v širokém spektru odvětví. Jsou navržena
tak, aby vyhověla náročným provozním
podmínkám a optimalizovala využití energie.
Řešení pro tepelnou výměnu značky APV již
prokázala svou spolehlivost a vysokou účinnost
a zákazníkům na celém světě slouží k zajištění
bezpečného a úsporného průběhu daných
procesů. Od roku 1923, kdy společnost
APV vynalezla deskový výměník tepla, jsme
průkopníky v oblasti technologií lisování,
tvarování, svařování, tmelení a zkoušení oceli.
Specializovaný odborný personál společnosti
SPX se po celém světě plně věnuje navrhování
a dodávkám účinných a odolných řešení pro
tepelnou výměnu, která zákazníkům pomáhají
optimalizovat využití energie, minimalizovat
odstávky a zvýšit výnosnost.
O společnosti SPX
Společnost SPX (NYSE: SPW) se sídlem v
Charlotte v Severní Karolíně je jako přední
výrobce v řadě průmyslových odvětví zařazena
Klíčovými parametry, které v mnoha odvětvích ovlivňují výrobní náklady, jsou
spotřeba energie a doba provozu. Minimalizace spotřeby energie prostřednictvím
efektivnějšího procesu rekuperace tepla je vzhledem k rostoucím nákladům
na energie klíčovou otázkou ziskovosti. Dobu provozuschopnosti prodlužuje
vyšší výkonnost procesu a předcházení neplánovaným odstávkám. Výsledkem
jsou okamžité významné úspory nákladů na energie, které se přímo projeví v
celkových finančních ukazatelích.
Společnost SPX dodává pokročilá řešení pro tepelnou výměnu značky APV,
která zajistí chlazení, ohřev, kondenzaci a vypařování provozních kapalin, a
dále řešení pro užitkové aplikace v širokém spektru průmyslových odvětví od
potravinářství a výroby nápojů po ropný a plynárenský průmysl a průmyslovou
výrobu. Řešení jsou založena na kompletním sortimentu technologií pro
deskové výměníky tepla včetně těsněných, polosvařovaných a celosvařovaných
deskových výměníků a také trubkových výměníků pro hygienické aplikace. Tento
sortiment standardně dodávaných nebo přizpůsobených, mnohdy průkopnických
řešení využívajících různorodou škálu materiálů, zahrnuje vysokokapacitní
zařízení určená pro vysokou provozní zátěž, stejně jako malá, kompaktně
provedená zařízení. Výměníky tepla APV jsou dodávány jako samostatné
komponenty nebo jako vestavná zařízení pro moduly nebo kompletní soustavy.
Doživotní výkonnost – maximalizace účinnosti a návratnosti investic
Dlouhodobým závazkem společnosti SPX je pomoc při zvyšování výkonnosti
a výnosnosti vašich zařízení a řešení pro výměnu tepla po celou dobu jejich
životnosti. Doživotní výkonnost závisí na řadě faktorů, které mohou ovlivnit
dobu provozuschopnosti, účinnost a náklady. Pro zajištění maximální výkonnosti
a návratnosti investic do vašeho zařízení a vybavení nabízí společnost SPX
následující služby.
Servisní a údržbová podpora
vysoce specializované inženýrské produkty
Servisní střediska a technici v terénu jsou k dispozici pro řešení obtíží,
odstraňování problémů a minimalizaci neplánovaných odstávek.
a technologie slouží zákazníkům ve třech
Originální náhradní díly
do celosvětového žebříčku Fortune 500. Její
primárních tržních odvětvích strategických
pro další rozvoj: v infrastruktuře, procesních
řešeních a v oboru diagnostických systémů.
Řada inovativních řešení od společnosti
SPX hraje především na rozvíjejících
se trzích významnou roli při naplňování
vzrůstající celosvětové poptávky po elektřině,
zpracovaných potravinách, nápojích a
přepravních službách. Mezi výrobky společnosti
patří systémy na zpracování potravin pro
potravinářský průmysl a výrobu nápojů,
výkonové transformátory pro dodavatele energií,
chladicí systémy pro elektrárny a diagnostické
nástroje a vybavení pro automobilový průmysl.
Další informace získáte na stránkách
www.spx.com.
Pro výměníky tepla, které jsou provozovány v náročných provozních podmínkách
typických pro četná průmyslová odvětví, je kriticky důležitá odolnost a
spolehlivost. Totéž platí i pro jejich součásti a díly. Za účelem minimalizace
neplánovaných odstávek způsobených předčasnou poruchou neoriginálních
součástí a dílů jsou náhradní díly celosvětově dostupné ve velmi krátkých
dodacích lhůtách.
Společnost SPX vám s potěšením doporučí místního distributora náhradních
dílů, který splní vaše potřeby a pomůže vám udržet riziko a kapitálové výdaje
v rovnováze.
Typické aplikace produktů
Servisní smlouvy
Řada zákazníků se rozhodne chránit se před neplánovanými
odstávkami pomocí smluv o údržbě založených na standardech, které
se u jejich zařízení v případě provádění nezbytných úprav v konkrétní
situaci a dle konkrétních požadavků již dobře osvědčily. Smlouvy
o údržbě zahrnují pravidelné návštěvy specialistů společnosti SPX,
jejichž smyslem je zajištění oprav zařízení a přijetí opatření, která
pomohou odstranit jakékoli nedostatky, které by do jejich příští
návštěvy mohly způsobit vážnější problémy.
Společnost SPX dodává pokročilá řešení pro tepelnou
výměnu značky APV, která zajistí chlazení, ohřev,
kondenzaci a vypařování provozních kapalin a v rámci sítí
dodavatelů energií se dokážou vyrovnat s různými výzvami
souvisejícími s přenosem tepla v širokém spektru odvětví.
Mlékárenství, potravinářství
a výroba nápojů
Renovace – zachování výkonnosti
Deskové výměníky tepla APV jsou navrženy pro dlouhou
bezproblémovou funkčnost po celou dobu jejich životnosti. Není
možné vyhnout se opotřebení, přesto lze renovací deskového
výměníku a výměnou sady jeho desek v určitém momentu jeho
životnosti dosáhnout významného zvýšení výkonnosti a účinnosti.
Audity na místě – snížení provozních nákladů
Inženýři společnosti SPX jsou k dispozici také pro místní audity na
vašem pracovišti, během kterých prověří vaše zařízení a určí, jaká
vylepšení či výměny mohou snížit provozní náklady a výdaje na údržbu
včetně nákladů na vlastnictví.
Globální zastoupení – ti správní lidé
Globální zastoupení společnosti SPX se rozšiřuje na trhy celého světa,
na kterých naši zákazníci působí a rostou. Specialisté na výměnu tepla
APV pomáhají zákazníkům na celém světě vybrat řešení, která jim po
celou dobu životnosti jejich zařízení a v závislosti na konkrétní aplikaci
a provozních podmínkách zajistí nejvyšší výkonnost a návratnost
investic. Vedle nabízených špičkových technologií a rozsáhlých
zkušeností a odborných znalostí je jedním z hlavních důvodů toho,
proč zákazníci upřednostňují řešení výměny tepla od společnosti SPX
také úzké a důvěrné partnerství mezi našimi inženýry a odborníky na
straně zákazníka. Globální tým vysoce kvalifikovaných a zkušených
specialistů s odbornými znalostmi potřeb a možností řešení pro
příslušné odvětví vám rád zajistí nejlepší možnou výměnu tepla.
Ropný a plynárenský průmysl
Petrochemický a chemický
průmysl
Energetika
Vytápění, vzduchotechnika
a klimatizace
Průmyslové procesy
Námořní doprava
Farmacie, osobní hygiena
a kosmetika
3
Deskové výměníky tepla pro efektivní přenos tepla
EnergySaver
Pro zpracování médií s nízkou viskozitou.
Navrženy pro vysokou teplenou účinnost
při velkém přiblížení teplot.
Teplosměnná plocha jednotlivých desek
od 0,01 do 4,6 m2.
DuraFlow
Pro média se střední nebo vysokou
viskozitou. Navrženy pro trvalý provoz
a dlouhodobé používání.
Hygienické rámy
Průmyslové rámy
Rozšiřitelné rámy splňující přísné
Široké spektrum rozšiřitelných
hygienické požadavky.
rámů vyhovujících různým
nárokům na kvalitu.
EasyFlow
Pro média s obsahem vláken nebo drti,
vyžadující nejvyšší možný průtok bez
nebezpečí ucpání.
DuoSafety
DuoSafety je systém včasného varování, který
je určen k zjišťování úniků v počáteční fázi,
ParaWeld
což uživateli umožňuje přijmout opatření
Celosvařované dvojice desek. V provedení se svařovanými
proti smísení kapalin.
kanály umožňující provoz s využitím agresivních kapalin.
Široce rozšířené v jednofázové nebo dvoufázové výměně
tepla při chlazení, v chemických, průmyslových a
petrochemických aplikacích.
ParaWeld
Konvenční
Navaření na desku
Deskový výparník
ParaBrazed
Pro koncentraci mléka, džusů, sirupů,
Kompletní sortiment kompaktních, natvrdo
živočišných a rostlinných extraktů,
spájených deskových výměníků tepla
odpadních a průmyslových vod.
zvlášť vhodných pro zařízení na ohřev
vody, dálkové vytápění, plynové kotle
a solární vytápění.
EnergySaver
DuraFlow
EasyFlow
DuoSafety
ParaWeld
Popis
Deska s úzkou
štěrbinou a
mnoha styčnými
body pro zajištění
vysoké tepelné
účinnosti
Deska s širokou
štěrbinou a
sníženým počtem
styčných bodů
pro usnadnění
průtoku
viskózních látek a
látek s obsahem
drobných částic.
Navržena pro
trvalý, dlouhodobý
průtok a dlouhou
provozní dobu
Deska s širokou
štěrbinou se
sníženým počtem
styčných bodů
pro usnadnění
průtoku
viskózních látek a
látek s obsahem
vláken nebo
drtě. Navržena
pro dlouhou
provozní dobu,
trvalý průtok
a mimořádně
jemné nakládání
s produkty
Dvojitá stěna
(pro zvýšení
bezpečnosti)
složená ze 2
vrstev desek
na každou
průtokovou
desku pro
odtok veškeré
unikající kapaliny
do okolního
prostředí.
Používá se u
skládaných
deskových
výměníků
M at e r i á l
Desky: AISI 316,
AISI 304, titan a
většina slitin
Těsnění: NBR
per, EPDM, FKM
a další
Desky: AISI 316,
AISI 304, titan a
většina slitin
Těsnění: NBR
per, EPDM, FKM
Desky: AISI 316,
AISI 304, titan a
většina slitin
Těsnění: NBR
per, EPDM, FKM
a další
T e p lota
Pryžová těsnění:
-35 °C až 180 °C
-35 °C až 180 °C
Tlak
25 bar relativního
tlaku
do 3 800 m2
Pr ůvod ce výb ě r e m
P lo c h a p ř e n o s u /
z at í ž e n í
Př í stu p p r o
údržbu
Úplný přístup pro
čištění a kontrolu
ParaBrazed
PlateEvaporator
Vlnité desky
svařované
po dvojicích.
Jednotlivé dvojice
jsou odděleny
těsněním
(svařované
dvojice na
provozní straně,
na sekundární
straně je
použita běžná
technologie
těsnění)
Deskový výměník
tepla bez těsnění.
Desky jsou
pájeny mědí
Vypařování
klesajícího
povlaku
nebo někdy i
vzlínajícího/
klesajícího
povlaku v nízkých
modulárních
deskových
výparnících
zaručují tvorbu
koncentrátu
špičkové kvality
Desky: AISI 316,
titan a jiné slitiny
Těsnění: NBR
per, EPDM, FKM
Desky: AISI 304,
AISI 316, titan,
C2000 a většina
slitin.
Těsnění: NBR,
EPDM, FKM a
další typy
AISI 316L
(a měď)
Desky: AISI 316,
904L, slitiny niklu
Těsnění: NBR,
EPDM
-35 °C až 180 °C
-35 °C až 180 °C
Pryžová těsnění:
-45 °C až 250 °C
-50 °C až 195 °C
-30 °C až max.
130 °C
0–16 bar
relativního tlaku
0–16 bar
relativního tlaku
0–16 bar
relativního tlaku
0–35 bar
relativního tlaku
0–30 bar
relativního tlaku
Podtlak až 2 bar
relativního tlaku
do 2 800 m2
do 680 m2
do 650 m2
do 1 800 m2
do 75 m2
do 400 m2
Úplný přístup pro
čištění a kontrolu
Úplný přístup pro
čištění a kontrolu.
Usazeniny lze
čistit cirkulací
čisticích kapalin
CIP
Úplný přístup pro
čištění a kontrolu
Svařovaná strana:
Čištění cirkulací
čisticích kapalin
(CIP)
Čištění cirkulací
čisticích kapalin
(CIP)
Plný přístup k
teplosměnným
plochám. Snadná
demontáž pro
potřeby kontroly
všech produktem
smáčených částí
5
Tepelné výměníky se svařovanými deskami pro vysoké teploty a tlak
Hybrid
Celosvařovaný deskový výměník tepla pro ohřev, chlazení,
kondenzaci a vypařování. Běžně se používá v provozech,
kde se dosahuje vysokých teplot a tlaků, např. v energetice,
chemickém průmyslu a cukrovarnictví.
Jednotka pro
dálkové vytápění
Hybrid
Popis
Trubkový výměník tepla
s vlnitými nebo hladkými
trubkami. Dostupné
typy: s dvojitou trubkou,
trojitou trubkou, čtyřmi
trubkami nebo více
trubkami
Celosvařovaný výměník
tepla bez těsnění v
sobě slučuje vysoce
účinné desky a pevnou
konstrukci nádoby.
Asymetrické a flexibilní
provedení umožňuje v
případě potřeby využít
extrémních poklesů
tlaku. Možnost plného
přizpůsobení pro splnění
individuálních potřeb
Modulární montáž
výměníků tepla spolu s
čerpadly, ventily, nástroji,
bezpečnostními prvky
a automatizací jako je
PLC a/nebo frekvenční
měniče na nosný rám
Pro ohřev teplé užitkové
vody a přímé a nepřímé
vytápění
Jednotka pro odsolování
vody je složena z
výparníku a kondenzátoru
jednofázového
deskového typu, které
odděluje nerezový
odmlžovač.
M at e r i á l
AISI 304L, AISI 316L,
duplexní SAF 2205, SAF
2507 a jiné slitiny
Desky: AISI 316L nebo
většina slitin.
Nádoba: AISI 316L nebo
uhlíková ocel
Typy deskových výměníků
tepla: Těsněné, pájené,
deskové a trubkové
výměníky a připojení: dle
specifikací zákazníka
Nerezová ocel AISI 316 a
červená pájka
Desky (výparník a
kondenzátor): titan
Nádoba: AISI 316L s
výztuhou SMO 254
T e p lota
Tlak
P lo c h a p ř e n o s u /
z at í ž e n í
Př í stu p p r o
údržbu
Compakva
Jednotka pro
odsolování vody
ParaTube
P r ů vo d c e v ý b ě r e m
-30 °C až 300 °C
-200 °C až 400 °C
do 200 °C
do 130 °C
Vodní plášť:
70 °C – 90 °C. Vhodné
také pro vstřik páry
Mořská voda: 0 °C –
32 °C
0 až 100 bar relativního
tlaku
0 až 40 bar relativního
tlaku
10 až 25 bar relativního
tlaku
do 16 bar relativního
tlaku
0 až 16 bar relativního
tlaku
do 73 m2 na jeden
běžný modul
do 1 800 m2 na jednotku
do 50 MW
1 – 8 domácností
do 35 m3/hod.
Kompletní kontrola na
produktové straně u
všech verzí.
Dodatečné čištění
cirkulací čisticích kapalin
(CIP)
Plný přístup pro čištění
a kontrolu bez nutnosti
demontáže potrubí.
Dodatečné čištění
cirkulací čisticích kapalin
(CIP)
Možnost snadné výměny
všech klíčových součástí
Deskový výměník tepla
je sešroubován tak, aby
umožňoval snadné čištění
a výměnu. V případě
nutnosti lze rozšířit
Úplný přístup pro čištění
a kontrolu
Trubkové výměníky tepla pro aplikace
v potravinářství a výrobě nápojů
ParaTube
Pro jednoúčelové nebo víceúčelové zpracování produktů. Vynikající
pro potravinářství a výrobu nápojů, kde se zpracovávají produkty
obsahující částice, produkty citlivé na změnu struktury a produkty
s vysokou viskozitou.
Zařízení k okamžité instalaci
Jednotka pro dálkové vytápění a chlazení
Standardně navržené prefabrikované jednotky
pro ústřední vytápění, ústřední chlazení a teplou
užitkovou vodu. Navržené pro snadnou a časově
nenáročnou montáž a uvedení do provozu.
Jednotka pro odsolování vody
Pro odsolování mořské vody, výrobu pitné
vody a sladké užitkové vody.
Compakva
Řada malých a kompaktních
ohřívačů vody a jednotek pro
dálkové vytápění vyznačující
se svou inovativní technologií
a designem. Pro ohřev teplé
užitkové vody a přímé a
nepřímé vytápění.
Certifikace – globální základna
Řešení pro výměnu tepla značky APV splňují požadavky na tlaková zařízení platné v Evropě, Asii a na obou amerických kontinentech.
Vyrábějí se v souladu s evropskou směrnicí pro tlaková zařízení (PED 97/23/EU) a nesou příslušná označení CE. Je možné dodávat
v souladu s britskými normami a dle požadavků ASME U-Stamp a National Board Certification. Hygienické výměníky tepla APV splňují
mezinárodní hygienické normy včetně 3A a FDA. Naše hlavní výrobní závody jsou certifikovány dle normy zajištění jakosti EN ISO 9001
a některá pracoviště získala osvědčení pro svářečské práce dle ISO 3834. Máme bohaté zkušenosti se spoluprací s notifikovanými
osobami jako jsou například DNV, ABS, BV, GL, Lloyds, CCS a další. Jsme také držiteli ruského povolení GOST/TR.
7
Technologie
přenosu tepla
Te ch n olog i e př e n os u te pla
p r o n a p l n ě n í v š e c h va š i c h
p o ž a dav k ů
Globální působnost
SP X F l ow T e c h n o lo gy
SPX F low T e c h n o lo gy
SPX F low T e c h n o lo gy
Platinvej 8
666 Fengjin Road,
1200 West Ash Street
6000 Kolding
Xidu Industrial Park,
P.O. Box 1718 Goldsboro
Dánsko
Fengxian,
North Carolina 27533-1718
Čínská lidová republika
USA
T: +45 70 278 444
Tel.:
86 21 67158181
T: +1 (919) 735-4570
F: +45 70 278 445
Fax: 86 21 67158282
F: +1 (919) 731-5498
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
o s p ole čn osti s px
Společnost SPX (NYSE: SPW) se sídlem v Charlotte v Severní Karolíně je jako přední výrobce v řadě průmyslových odvětví zařazena do celosvětového žebříčku Fortune 500.
Další informace získáte na stránkách www.spx.com.
SP X F l ow T e c h n o lo gy
Platinvej 8,
6000 Kolding,
Dánsko
Telefon:+45 70 278 444
Fax: +45 70 278 445
E: [email protected]
w: www.apv.com
Společnost SPX si vyhrazuje právo použít nejnovější konstrukce a úpravy materiálu, aniž by měla povinnost tuto skutečnost oznámit.
Parametry návrhu, konstrukční materiály a rozměrové údaje uvedené v této publikaci jsou určeny pouze pro vaši informaci a nelze je považovat za závazné
bez písemného potvrzení. O dostupnosti výrobků ve vašem regionu se informujte u místního prodejce. Další informace získáte na www.spx.com.
Zelený znak „>” je ochranná známka společnosti SPX Corporation, lnc.
APV-1010-CZ Verze: 05/2012 Vydáno: 03/2012
© 2007, 2012 SPX Corporation

Podobné dokumenty