Celoroční hra s časopisem PASTELKA

Komentáře

Transkript

Celoroční hra s časopisem PASTELKA
ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC
ROČNÍ PLÁN ŠD
„DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY“
MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY
SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI
CELOROČNÍ HRY:
„ SKŘÍTKOVÉ Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY“
„ TENKRÁT“- DESET VÝPRAV PROTI ČASU
- HRA S ČASOPISEM PASTELKA -
ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
ZŠ A MŠ BEZ HRANIC
„DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY“
ZÁŘÍ
Poznáváme se a pomáháme si
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Poznáváme nové prostředí – 1.tř. (družina, škola)
Vyber si kamaráda – seznamovací hry
Seznamujeme se s pravidly, která platí v ŠD.
Co smíme a nesmíme – poučení o bezpečném chování v ŠD a okolí.
Učíme se sebeobsluze v jídelně, v šatně (rozvoj samostatnosti-1.tř.)
Moje vlajka, Mé jméno – 1.tř.
Hrajeme si každý den – hry tvořivé, hry s pravidly
Kreslíme, malujeme – výtvarná soutěž-malovaný kamínek
Družinové schránky – seznámení
Celoroční hra: „Skřítkové z pařezové chaloupky“
Hra s časopisem Pastelka: Výprava do pravěku: Za dinosaury
Celodružinové akce:
Ø „Kaštanová olympiáda“
Ø Sportovní odpoledne na dětské hřišti
ŘÍJEN
Příroda kolem nás
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Mezinárodní den zvířat – výtvarná soutěž
Sledujeme změny v přírodě – vycházky, park
Podzimní hrátky v lese
Práce s přírodninami
Příhody z naší přírody – skupinové projekty
Kreslíme, malujeme, modelujeme – podzim – „Barevní draci“
Družinové schránky
Celoroční hra: „Skřítkové z pařezové chaloupky“
Hra s Pastelkou: Výprava do pravěku: Do doby ledové
Celodružinové akce:
Ø „Kamínková olympiáda“
Ø Drakiáda – soutěžní odpoledne s draky
Ø Halloween – strašidelný den
LISTOPAD Svět je veliký
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Cestujeme po České republice – prstem po mapě
„Cesta kolem světa“- orientace na mapě světa
Hrajeme hry dětí z celého světa
Vyrábíme, tvoříme – výrobky na vánoční jarmark
Družinové schránky
Celoroční hra: „Skřítkové z pařezové chaloupky“
Hra s Pastelkou: Výprava do pohádky: Zvířata v pohádkách
Celodružinové akce
Ø Vaříme, zdobíme, prostíráme, stolujeme – jednodenní projekt
Ø Super holka – Super kluk – soutěž
„DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY“
PROSINEC
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Vánoce, Vánoce přicházejí
Advent – co pro nás znamená (zdobíme stromeček)
Vyrábíme, tvoříme – přání, ozdoby, dárečky
Vánoční turnaje – stolní hry, sportovní soutěže
Vánoční zvyky, koledy
Družinové schránky
Vánoční nadílka s diskotékou
Celoroční hra: „Skřítkové z pařezové chaloupky“
Hra s Pastelkou:Výprava do pohádky: Princové, princezny…
Celodružinové akce
Ø „Čertovské odpoledne“
Ø Vánoční jarmark – akce školy
Ø „Slavíček 2014“ – pěvecká soutěž
LEDEN
Místo, kde žijeme
Ø Poznáváme blíže místo, kde žijeme (vyprávění, četba, pozorování
-dům, byt, škola, družina at
Ø Pověsti z místa bydliště a okolí – dramatizace
Ø Památná a historická místa, osobnosti
Ø Vyrábíme plánek obce, města – orientace
Ø Obecní listy – informace o dění v obci
Ø Vyrábíme dárečky k zápisu dětí do 1.třídy
Ø Celoroční hra: „Skřítkové z pařezové chaloupky“
Ø Hra s Pastelkou: Výprava za koumáky: Objevitelé
Ø Družinové schránky
Celodružinové akce:
Ø Malá zimní olympiáda – soutěže jednotlivců, skupin, družtev
Ø „Ptačí strom“ – zdobíme strom dobrotami pro ptáky (park, les)
ÚNOR
Rozjezdy pro hvězdy
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Hvězdy v naší družině – „Každý umí něco jiného“
Módní návrháři – vyrábíme, tvoříme, módní přehlídka
První pomoc – úrazy, lékárnička
Bobování, hry na sněhu a se sněhem
Celoroční hra: „Skřítkové z pařezové chaloupky“
Hra s Pastelkou: Výprava za koumáky: Vynálezci
Družinové schránky
Celodružinové akce:
Ø Miss, Missák 2015
Ø Karneval 2015
Ø Kadeřník - Účes roku 2015
„DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY“
BŘEZEN
Umíme se chovat a jednat
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Příprava na velikonoční jarmark
Umíme se chovat a jednat – vztah k přírodě
Vycházky do přírody – vnímáme změny
Kruh přátelství
Malí kutilové
Celoroční hra: „Skřítkové z pařezové chaloupce“
Hra s Pastelkou: Výprava do středověku: Středověký hrad
Družinové schránky
Celodružinové akce:
Ø Výroba jednoduchých pokrmů – „Jíme zdravě“
Ø Barevný týden – projekt
Ø Velikonoční jarmark – akce ŠD-ZŠ-MŠ
DUBEN
Knížka je náš kamarád
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Vyprávění o jaru, prvky jara – skupinové projekty
Čtecí koutek – skupinové projekty- práce s knihou
Kreslíme, malujeme – ilustrace pohádky, příběhu
Celoroční hra: „Skřítkové z pařezové chaloupky“
Hra s Pastelkou: Výprava do středověku: Rytíři
Družinové schránky
Pálení čarodějnic – význam ohně-nebezpečí
Celodružinové akce:
Ø Zábavné čtení – skupinové projekty
Ø Den Země – úklid v okolí ŠD
KVĚTEN
Sport pro každého
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Dál, výš, rychleji
Míčové a pohybové hry
Petanque, chůdohrátky
Celoroční hra: „Skřítkové z pařezové chaloupky“
Hra s Pastelkou: Výprava za indiány
Sport a naše tělo
Družinové schránky
Celodružinové akce:
Ø Fotbalový turnaj
Ø Olympiáda trochu jinak
Ø Příprava zdravého pokrmu
„DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY“
ČERVEN
Každý je šikovný na něco jiného
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Závod všestrannosti
Správný chodec a cyklista
Vyrábíme, tvoříme – náměty navrhnou děti
Prázdniny a já – plány, výlety, dovolená, bezpečnost
Disciplíny pro různé soutěže
Celoroční hra: „Skřítkové z pařezové chaloupky“
Hra s Pastelkou: Výprava za indiány
Družinové schránky
Celodružinové akce
Ø MDD – sportovní odpoledne se soutěžemi
Ø Turistický výlet k rybníku
Ø Závěrečné hodnocení průběhu školního roku, předání
odměn a diplomů.
V průběhu školního roku bude plán doplňován a upravován dle zájmů,
nápadů a přání dětí.
Školní družina Mšec
Školní rok 2014/2015
Plán celodružinových akcí
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
září – červen
Kaštanová olympiáda (září)
Sportovní odpoledne na dětském hřišti (září)
Kamínková olympiáda (říjen)
Podzimní hrátky v lese – přírodovědná vycházka do lesa (říjen)
Drakiáda – soutěžní odpoledne s draky (říjen)
Halloween – strašidelný den (říjen)
Vaříme, zdobíme, prostíráme, stolujeme (listopad)
Super holka – Super kluk – soutěž (listopad)
Netradiční soutěže na stanovištích (listopad)
Vánoční jarmark – akce školy (prosinec)
Čertovské odpoledne – (prosinec)
„Slavíček 2014“ – pěvecká soutěž (prosinec)
Vánoční nadílka s diskotékou (prosinec)
Malá zimní olympiáda – soutěže jednotlivců, skupin, družstev (leden)
„Ptačí strom“ – zdobíme strom dobrotami pro ptáky (park, les) (leden)
Miss, Missák 2015 (únor)
Karneval 2015 (únor)
Kadeřník - Účes roku 2015 (únor)
Výroba jednoduchých pokrmů – „Jíme zdravě“ (březen)
Barevný týden – týdenní projekt (březen)
Velikonoční jarmark – akce ŠD-ZŠ-MŠ(březen)
Zábavné čtení – skupinové projekty
Den Země – úklid v okolí ŠD (duben)
Fotbalový turnaj (květen)
Olympiáda trochu jinak (květen)
„Sportovní vycházka“ (květen)
MDD – sportovní odpoledne se soutěžemi (červen)
Turistický výlet k rybníku (červen)
Závod všestrannosti – disciplíny pro různé soutěže (červen)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø Závěrečné hodnocení školního roku, předání pochval, diplomů a drobných dárečků.
Během školního roku bude plán akcí upravován a doplňován dle zájmů a nápadů dětí.
Školní družina Mšec
Školní rok 2014/2015
Celoroční projekt
Skřítkové z pařezové chaloupky
Cíl hry:
• Rozvíjení kamarádských vztahů mezi dětmi
• Utváření kladného vztahu k přírodě
• Rozvíjení pohotového vyjadřování
• Rozšiřování vědomostí a dovedností
ZÁŘÍ: Jak Všímálek a Šikulinka zažili spoustu překvapení
Cíl: Rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie.
Úkoly:
1. Vystřihni si svoji „kouzelnou kytičku“a připevni ji na paseku v blízkosti pařezové
chaloupky, která je zobrazena na nástěnce.
2. Namaluj, jak si představuješ lesní skřítky.
3. Vytvoř podle své fantazie pomocí listí Všímálka a Šikulinku.
4. Vymodeluj ovoce, které se sklízí na podzim.
5. Načrtni obrysy hub, které rostou v lese, a vyplň je trhanými lepenými kousíčky
barevného papíru.
6. Vyjdi se svými kamarády na hřiště a předveď, jak skáče veverka.
7. Řekni, jaké vlastnosti by měl mít tvůj kamarád.
8. Zahraj si se svými kamarády hru: Na myslivce.
9. Pomocí přírodního materiálu zhotov domeček pro berušky a broučky(listí, mech
,větvičky).
10. Slož z novinového papíru čepici nebo lodičku.
11. Udělej si razítka z brambor, namáčej je do vodových barev a vytiskni pomocí nich
návrh na látku pro parádivou veverku na šaty.
12. Předveď pohyby stromu, když fouká silný vítr.
13. Předveď padající listí.
14. Jmenuj zásady správného chování v lese.
15. Vymysli a vyprávěj libovolnou pohádku o lesních skřítcích Všímálkovi
a Šikulince.
ŘÍJEN: Jak Všímálek a Šikulinka předběhli zajíce
Cíl: Rozvoj tělesné zdatnosti, dodržování pravidel při hrách
a soutěžích
Úkoly:
1. Zúčastni se závodů v běhu se svými kamarády.
2. Předveď, jak létají ptáci.
3. Vyzkoušej a spočítej, kolik přeskoků přes švihadlo zvládneš bez přerušení.
4. Vyzkoušej, zda zvládneš lézt jako pavouk.
5. Se svými kamarády si změř síly v soutěžních disciplínách Lesní olympiády.
6. Vyzkoušej si, zda zvládneš skákat jako Veselý zajíc.
7. Jmenuj zvířata žijící v lese, která umějí dobře běhat(jelen,zajíc).
8. Předveď, jak leze brouk.
9. Zúčastni se soutěže: Zaječí závody.
10. Zahraj si s kamarády hru: Šest ran do čepice.
11. Nasbírej v lese několik šišek z modřínu,smrku a borovice.
12. Svoji zručnost si vyzkoušej v driblování míčem po dobu jedné minuty.
13. Vytvoř z přírodnin skákacího panáka a zaskákej si s kamarády.
14. Jaký máš postřeh a paměť, si vyzkoušej ve hře: Všímálek si všímá.
15. Zahraj si s kamarády hru: Zvířátka hledají své kamarády.
LISTOPAD: Jak Všímálek a Šikulinka zkoušeli, co dovedou
Cíl: Rozvoj fantazie a tvořivosti,rozšiřování znalostí o přírodě.
Úkoly:
1. Vymodeluj z plastelíny košíček na ovoce.
2. Z tvrdého papíru vystřihni sklenici zavařeniny a z různobarevného papíru vytrhej nebo
vystříhej tvary ovoce, které do sklenice lepidlem nalepíš.
3. Podle vlastní fantazie si vyrob krabičku pro radost.
4. Povídej, zda jsi viděl(a), jak se starají zvířátka o svá mláďátka.
5. Nasbírej listí, které najdeš pod stromy, a podle své fantazie z něj vytvoř podzimního
skřítka.
6. Zahraj si s kamarády hru: Najdi a mlč.
7. Namaluj obrázek na téma:Podzim.
8. Své tvořivé schopnosti si vyzkoušej při výrobě koláže na téma: Život v lese.
9. Nakresli jablko se zvědavým červíkem.
10. Povídej a potom nakresli, jak si představuješ lesní vílu.
11. Svoji fantazii využij v soutěži: Malujeme abecedu.
12. Zhotov si jednoduchý nástroj, kterým se doprovodíš při zpěvu písně o lese.
13. Popiš, které plody najdeš v lese na podzim.
14. Z keramické hlíny vymodeluj list stromu.
15. Zúčastni se soutěže: Hledání stejných obrázků.
PROSINEC: Jak Všímálek a Šikulinka hráli maličké víle
pro radost
Cíl: Navazování kamarádských a přátelských vztahů, rozvoj
verbálních schopností, udržování lidových tradic.
Úkoly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Navrhni a udělej papírová přáníčka k Vánocům.
Spojuj proužky barevného papíru lepidlem a vytvoř vánoční řetězy.
Vytvoř papírové ozdoby na vánoční stromeček.
Vyprávěj, jak doma slavíte Vánoce a jaké tradice dodržujete.
Namaluj vánoční stromeček pro svého kamaráda.
Nauč se recitovat báseň s vánoční tématikou.
Jmenuj a zazpívej alespoň jednu píseň z pohádky, kterou si viděl(a) v televizi nebo
v kině.
8. Napiš a nakresli, jaké dárky si přeješ pod stromeček.
9. Přihlas se do soutěže Popletené pohádky pro rozveselení lesní víly.
10. Jmenuj vlastnosti některých pohádkových postav.
11. Zahraj si hru: Hlasatelé a moderátoři televizních pořadů.
12. Zazpívej si s kamarády vánoční koledy.
13. Svoji šikovnost si ověř v soutěži: Obuj židli.
14. Navrhni motiv vánočního balícího papíru.
15. Zahraj si hru: Bonbon.
LEDEN: Jak Všímálek a Šikulinka pomohli veverce, která
onemocněla rýmou
Cíl: Upevňování dobrých vztahů mezi dětmi, získávání dovedností
a praktických zkušeností.
Úkoly:
1. Pověz, jak se o tebe stará maminka, když onemocníš rýmou.
2. Vyprávěj, jak pomáháš zvířátkům v zimě.
3. Popiš postup vaření čaje a zásady slušného chování u stolu.
4. Předveď rozhovor po telefonu se svým nemocným kamarádem.
5. Nakresli misku plnou ovoce a popiš, zda víš, které ovoce má nejvíc vitamínů.
6. Pojď s námi na vycházku do přírody a pozoruj její krásy a zimní proměnu.
7. Vyzkoušej si, zda umíš správně házet míčkem v soutěži: Hod z místa.
8. Zahraj si hru: Vy se ptáte, my odpovídáme.
9. Napiš podle knihy nebo časopisu popis zvířátka a namaluj jeho obrázek.
10. Využij textilních zbytků a vytvoř obrázek – volné téma.
11. Zahraj si s kamarády hru: Kompot.
12. Zasoutěž si a odpověz na otázky: Co víš o lese?
13. Vyjmenuj druhy zimních sportů, které znáš.
14. Zahraj si s kamarády hru: Ptáčku,jak zpíváš?
15. Zahraj si hru: Lístečky vědomostí.
ÚNOR: Jak Všímálek a Šikulinka prohlíželi les
Cíl: Zvládnout vyřešit složitou situaci a problém, který nastal,
naučit se orientaci v prostoru.
Úkoly:
1. Řekni, co bys dělal kdybys zabloudil.
2. Zahraj si hru: Hledej předměty.
3. Vyzkoušej si svoji šikovnost a namaluj obrázek stromu špejlí namočenou v tuši.
4. Předveď, jak bys provedl(a) neznámého člověka vaší obcí.
5. Vysvětli a popiš, kde je obchod, pošta, restaurace atd..
6. Zahraj si s kamarády hru: Najdi svého kamaráda.
7. Popiš svoji cestu do školy.
8. Svoje znalosti si vyzkoušej v soutěži: Poznávání rostlin.
9. Postav obrázek z barevných plastových víček.
10. Svoji šikovnost si vyzkoušej při lepení papírové vesničky z krabiček.
11. Udělej si odlitek ze sádry.
12. Vyber si některý dopravní prostředek a nakresli.
13. Zapoj se do soutěže: Dáme hlavy dohromady.
14. Nakresli obrázek se zimní tématikou.
15. Zahraj si hru: Obchod s obuví.
BŘEZEN: Jak Všímálek a Šikulinka vypěstovali kytičku
Cíl: Rozšiřování znalostí a vědomostí o přírodě, rozvoj fantazie a tvořivosti.
Úkoly:
1. Řekni, co potřebuje semínko k tomu, aby začalo růst, a jmenuj základní podmínky,
které potřebuje rostlina, aby dobře rostla.
2. Jmenuj alespoň pět pokojových rostlin a řekni, jak se pěstují.
3. Napiš jména pěti ptáků, které znáš.
4. Nalep obrázek nějakého zvířátka ze semínek(čočka, slunečnice atd.).
5. Vymodeluj z plastelíny kytičku.
6. Zapoj se do soutěže: Máme rádi zvířata.
7. Vyprávěj vymyšlenou pohádku o Všímálkovi a Šikulince.
8. Přemýšlej a pokus se vytvořit rýmy k daným slovům: květina, les, květ, šiška, jahoda,
oříšek, veverka, strom.
9. Podepiš se levou rukou( leváci pravou).
10. Ve které pohádce měla princezna zpívající kytičku?
11. Zahraj si hru: Paměť.
12. Zahraj si na zahradníka a předveď a popiš úpravu záhonku na jaře.
13. Zaseď si semínko hrachu nebo fazole a pozoruj růst rostlinky.
14. Poznej změnu na obrázku.
15. Zahraj si hru: Bzučící moucha.
DUBEN: Jak Všímálek a Šikulinka vyřešili problémy, které se
v lese vyskytly
Cíl: Rozvíjení logického myšlení a schopnost pohotového a souvislého
vyjadřování.
Úkoly:
1. Řekni , zda jsi viděl(a) v lese, čím jsou chráněny stromky proti okusování.
2. Zahraj si s kamarády hru: Skákej a sbírej.
3. Pověz, zda víš co je lesní školka.
4. Nakresli veselý vláček, který přepravuje zvířátka.
5. Vymodeluj z plastelíny zajíce.
6. Vymysli básničku pro svoji maminku při příležitosti Dne matek.
7. Zahraj si hru.Hrajeme si s příklady.
8. Přines svoji nejoblíbenější knihu a namaluj podle ní obrázek.
9. Zopakuj si pravidla silničního provozu.
10. Zahraj si hru: Na čísla.
11. Řekni, jak má být vybaveno tvé jízdní kolo.
12. V parku si s kamarády zahraj hru: Podle lístečku najdi list.
13. Svoji šikovnost si vyzkoušej v soutěži: Dokreslování šišek.
14. V soutěži: Určování vzdálenosti si vyzkoušej, jaký máš odhad.
15. Načrtni plánek svého pokoje a vyznač v něm změny, které tě napadnou a které by bylo
možné realizovat.
KVĚTEN: Jak se Všímálek a Šikulinka ocitli v pohádce
Cíl: Uplatnění vlastních nápadů, rozvíjení souvislého a pohotového
vyjadřování.
Úkoly:
1. Vymysli pohádku, ve které jsou hlavními hrdiny Všímálek a Šikulinka.
2. Zapoj se do vyprávění pohádek pro Všímálka a Šikulinku.
3. Přines si svoji nejoblíbenější pohádkovou knihu vyprávěj svými slovy její obsah.
4. Zapoj se do poznávací soutěže: Hádanky z pohádek.
5. Doplň chybějící dvojici pohádkových postav.
6. Vyzkoušej si paměť a slož názvy pohádek z poházených slov.
7. Odpověz na jednoduché otázky, které vycházejí z četby pohádek.
8. Svoji rychlost a paměť vyzkoušej v závodu Z pohádky do pohádky.
9. Jmenuj zvířátka, která vystupují v pohádkách.
10. Navrhni šaty pro princeznu.
11. Nakresli zvíře, které neexistuje.
12. Zahraj si s námi hru: Co je to?
13. Slož z jednotlivých písmenek název pohádky.
14. Nauč se zpívat píseň: Není nutno z pohádkového filmu Tři veteráni.
15. Pokus se vyřešit Přírodovědný kvíz.
ČERVEN: Jak Všímálek a Šikulinka uspořádali sportovní
olympiádu
Cíl: Rozvoj tělesné zdatnosti, dodržování a znalosti pravidel při soutěžích.
Úkoly:
1.
2.
3.
4.
Přihlas se k soutěžním disciplínám Lesních olympijských her.
Vyjmenuj deset druhů sportů.
Jmenuj pravidla alespoň tří sportovních her.
Jmenuj pět sportů zimních olympijských her a pět druhů sportu na letních
olympijských hrách.
5. Jmenuj základní pravidla při jízdě na kole.
6. Zahraj si na komentátora sportovního utkání ve fotbale a komentuj hru svých
kamarádů.
7. Zahraj si s námi hru: Veverky, zajíci a králíci.
8. Nakresli, co děláš ve svém volném čase.
9. Jmenuj tři sportovce a řekni, ve kterém sportu vynikají.
10. Namaluj obrázek s motivem svého nejoblíbenějšího sportu.
11. Vyprávěj, zda jsi v televizi sledoval film, kde byl hlavní postavou nějaký sportovec.
12. Zahraj si s kamarády hru: Méďa Beďa.
13. Předveď vybrané sporty – pantomima.
14. Popiš stručně pomůcky tří lehkoatletických nebo jiných sportovních disciplín.
15. Popiš, jak bys zorganizoval(a) sportovní soutěžní hru.
Celoroční hra s časopisem PASTELKA
TÉMA ROČNÍKU: „TENKRÁT“ – deset výprav proti času
ZÁŘÍ 2014
VÝPRAVA DO PRAVĚKU: Za dinosaury
2. Čas dinosaurů.
2. Jak vypadali dinosauři.
3. Dinosauří stopy.
4. Obrněnci.
5. Zkameněliny.
Malá příloha: STEGOSAURUS – vystřihovánka a skládačka
Velká příloha: STÍNOVÉ PEXESO dinosaurů
CELOROČNÍ HRA: „MobiTREK“
Úvodní příběh. První výprava proti času: ZA DINOSAURY
ÚKOLY
2. Kreslení pastelkami: TRICERATOPS.
2. Vystřihovánka a skládačka: TRICERATOPS.
3. Skládání dinosaura z dílků.
4. Překreslování STEGOSAURA podle vzoru (pomocí čtvercové sítě).
5. Stolní hra: NAKRESLI SI SVÉHO DINOSAURA.
1.
Celoroční hra s časopisem PASTELKA
TÉMA ROČNÍKU: "TENKRÁT" - deset výprav proti času
ŘÍJEN 2014
VÝPRAVA DO PRAVĚKU: Do doby ledové
1. Sněhové vločky.
2. Stopy ve sněhu.
3. Mamut (překreslování pomocí čtvercové sítě).
4. Zatoulané mamutí mládě: Bludiště.
5. Zvířata doby ledové.
Malá příloha: MAMUT - vystřihovánka a skládačka.
Velká příloha: Stolní hra: LEDOVÝ ZÁVOD
CELOROČNÍ HRA: "MobiTREK"
Druhá výprava proti času: DO DOBY LEDOVÉ
ÚKOLY
1. Jeskynní malby zvířat.
2. Výroba sněhové vločky z papíru.
3. Hra "Na mamuta".
4. Cesta po ledových sněhových překážkách.
5. Stolní hra: Doba ledová.
2.
Celoroční hra s časopisem PASTELKA
TÉMA ROČNÍKU: "TENKRÁT" - deset výprav proti času
LISTOPAD 2014
VÝPRAVA DO POHÁDKY
1. Tři pohádková přání.
2. Pohádkoví hadi.
3. Zvířata v pohádkách.
4. Neznámé zvíře v pohádkách.
5. Pohádkoví broučci.
Malá příloha: KOCOUR V BOTÁCH - vystřihovánka a skládačka.
Velká příloha: Zvířata v pohádkách - LIŠKA a KŮŇ: vystřihovánky a skládačky.
CELOROČNÍ HRA: "MobiTREK"
Třetí výprava proti času: DO POHÁDKY (Zlatovláska)
ÚKOLY
1. Nalévání vody do sklenice.
2. Slovíčka z cizích jazyků: angličtina, němčina, španělština.
3. Sbírání rozházených korálků.
4. Hledání prstýnku na "dně moře".
5. Poznávání kamarádů podle hlasu.
3.
Celoroční hra s časopisem PASTELKA
TÉMA ROČNÍKU: "TENKRÁT" - deset výprav proti času
PROSINEC 2014
VÝPRAVA DO POHÁDKY
1. Najde princezna prince?
2. Co bylo v pohádkovém zámku?
3. Princezna parádnice.
4. Jak si princezny hrály.
5. Jak to bylo?
Malá příloha: Princ a princezna - vystřihovánka a skládačka "kornoutkových" figurek.
Velká příloha: Na královském hradu - kdo tady bydlí - vystřihovánka a skládačka
"kornoutkových" loutek: král, královna, zbrojnoš, šašek.
CELOROČNÍ HRA: "MobiTREK"
Čtvrtá výprava proti času: POHÁDKA - Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
ÚKOLY
1. Malování obrazů princezen.
2. Jak zkamenět.
3. Natahování do výšky jako to uměl Dlouhý.
4. Jak Široký vypil moře: rychlé vypití sklenice vody.
5. Dobře vidět a mířit jako Bystrozraký: Prohození prstenu oknem.
4.
Celoroční hra s časopisem PASTELKA
TÉMA ROČNÍKU: "TENKRÁT" - deset výprav proti času
LEDEN 2015
VÝPRAVA ZA "KOUMÁKY" - OBJEVITELÉ
1. Země je kulatá! Jak se dělá fotbalový míč.
2. Země je "skládačka". Jak se dělá Země.
3. Objevování planet. Jak se dělá dalekohled.
4. Od alchymie k chemii. Jak se dělá mýdlo.
5. Měření času. Jak se dělá světový čas.
Malá příloha: Zeměkoule jako skládačka.
Velká příloha: Naše sluneční soustava.
CELOROČNÍ HRA: "MobiTREK"
Pátá výprava proti času: ZA KOUMÁKY - objevitelé.
ÚKOLY
1. pokus: Stolní ohňostroj z kůry citrusu.
2. pokus: Jak obíhá Země kolem Slunce.
3. pokus: Zemská přitažlivost.
4. pokus: Jaká síla pohání vesmírnou raketu.
5. Papírový model vesmírné rakety.
5.
Celoroční hra s časopisem PASTELKA
TÉMA ROČNÍKU: "TENKRÁT" - deset výprav proti času
ÚNOR 2015
VÝPRAVA ZA "KOUMÁKY" - VYNÁLEZCI
1. První velký vynález: Oheň. Jak se dělají zápalky.
2. Papír. Jak se dělá tužka.
3. Zip. Jak se dělají džíny.
4. Brýle. Jak se dělá zrcadlo.
5. Drobné vynálezy pro každý den: Kartáček na zuby. Poštovní známka. Čárový kód. Jak se
dělá zubní pasta.
Malá příloha: Stolní hra - Báječný vynález: DOMINO.
Velká příloha: Papírové házedlo PASTELKA.
CELOROČNÍ HRA: "MobiTREK"
Šestá výprava proti času: ZA KOUMÁKY - vynálezci.
ÚKOLY
1. pokus: Jak funguje hasicí přístroj.
2. pokus: Jak funguje telefon.
3. pokus: Tajné neviditelné písmo.
4. pokus: Jak funguje zubní pasta.
5. Papírový model ponorky.
6.
Celoroční hra s časopisem PASTELKA
TÉMA ROČNÍKU: "TENKRÁT" - deset výprav proti času
BŘEZEN 2015
VÝPRAVA DO STŘEDOVĚKU: NA STŘEDOVĚKÝ HRAD
1. Proč se stavěly hrady.
2. Kde se stavěly hrady.
3. Kdo bydlel na hradě.
4. Hradní slavnosti.
5. Dobývání hradu.
Malá příloha: Středověký hrad - papírový model.
Velká příloha: Středověký hrad - papírový model.
CELOROČNÍ HRA: "MobiTREK"
Sedmá výprava proti času: DO STŘEDOVĚKU - středověký hrad
ÚKOLY
1. Model papírového hradu.
2. Krabicový hrad.
3. Obyvatelé hradu - vystřihovánky postaviček.
4. Jídlo z hradní kuchyně.
5. Hry dětí a dospělých ve středověku.
7.
Celoroční hra s časopisem PASTELKA
TÉMA ROČNÍKU: "TENKRÁT" - deset výprav proti času
DUBEN 2015
VÝPRAVA DO STŘEDOVĚKU: Za středověkými rytíři.
1. Rytíři.
2. Rytířské štíty.
3. Skládej rytířské štíty.
4. Rytířská zbroj a zbraně.
5. Soutěž pážat v lukostřelbě.
Malá příloha: Rytíř v kroužkové a plátové zbroji.
Velká příloha: Rytíř v celoplátové zbroji.
CELOROČNÍ HRA: "MobiTREK"
Osmá výprava proti času: DO STŘEDOVĚKU - Za středověkými rytíři.
ÚKOLY
1. Rytířská škola: Zápasy.
2. Výroba papírového meče a štítu.
3. Rytířský erb.
4. Rytířské chování - rytířství.
5. Rytířský turnaj.
8.
Celoroční hra s časopisem PASTELKA
TÉMA ROČNÍKU: "TENKRÁT" - deset výprav proti času.
KVĚTEN 2015
VÝPRAVA ZA INDIÁNY - I.
1. Eskymáci.
2. Indiáni.
3. Prérijní indiáni.
4. Mustangové a bizoni.
5. Týpí.
Malá příloha: Indiáni - vystřihovánky a skládačky.
Velká příloha: Vystřihovánky a skládačky: Týpí. Totem.
CELOROČNÍ HRA: "MobiTREK"
Devátá výprava proti času: ZA INDIÁNY I.
ÚKOLY
1. Indiánský běh.
2. Výroba luku, šípů a tomahavku.
3. Hra: Lov bizonů.
4. Posunková (znaková) řeč, obrázkové písmo, indiánský slovníček.
5. Malování na obličej a na tělo. Papírová čelenka.
9.
Celoroční hra s časopisem PASTELKA
TÉMA ROČNÍKU: "TENKRÁT" - deset výprav proti času.
ČERVEN 2015
VÝPRAVA ZA INDIÁNY - II.
1. Apači.
2. Totem.
3. Malování obličeje a těla. Indiánské masky.
4. Indiánské čelenky.
5. Indiánské hry.
Malá příloha: Indiánská obličejová maska.
Velká příloha: Indiánské čelenky.
CELOROČNÍ HRA: "MobiTREK"
Desátá výprava proti času: ZA INDIÁNY II.
ÚKOLY
1. Papírový náramek.
2. Totem z krabic a krabiček.
3. Indiánská slavnostní taneční maska.
4. Indiánské hudební nástroje: Chřestidlo a bubínek.
5. Indiánské hry: Krocení mustangů. Dostaň se z toho. Obracečka.
10.

Podobné dokumenty