Největší technologický veletrh

Komentáře

Transkript

Největší technologický veletrh
Redakce je čestným členem
Jak se Praha představuje světu (str. 3) • Výstavnictví je poslání (str. 15)
Žhavý podzim na výstavišti v Mnichově (str. 24) •
Kalendáře veletrhů v ČR a v zahraničí říjen – prosinec (str. 11 – 13)
4/2007, roč. 14
13 Kč
G veletržní noviny
G veľtržné noviny
G messe zeitung
G trade fair news
G journal de la foire
G
ˇχӘ̇ˇ „‡ÁÂÚ‡
www.euroveletrhy.cz
Tisíc vystavovatelů z 15 zemí
JE ČAS FOR ARCHU
Září rozbíhá podzimní veletržní sezónu v naší republice opravdovým kalibrem – stavebním veletrhem For Arch. Letos je pro jeho 18. ročník vyčleněn termín 18. – 22. 9.
2007 opět na výstavišti v pražských Letňanech. Veletrh, který si za téměř již dvě desetiletí vydobyl čelné místo mezi všemi veletržními akcemi u nás pořádanými, je určen
stavařům, architektům, developerům i laické veřejnosti.
Pořadatel, společnost
ABF, spolu s ním zorganizoval ještě tři souběžné
veletržní
akce,
DŘEVĚNÉ STAVĚNÍ,
2. odborný veletrh progresivního stavění ze
dřeva, FOR INVEST,
3. veletrh investičních
příležitostí, a FOR
SPORT, 2. veletrh výstavby a zařízení sportoviš.
Proč samostatné
veletrhy?
Strukturace letošního
For archu včetně vyčlenění samostatných výsouběžně probíhají veletrhy
stavních akcí souvisí
FOR INVEST investiční příležitosti a reality
s vývojem trhu, na němž
se výrazně profilují inFOR SPORT výstavba a zařízení sportovišť
vestiční a developerské
DŘEVĚNÉ STAVĚNÍ progresivní stavění ze dřeva
firmy, stejně tak jako se
zvýrazňuje dřevo jako
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY
stavební materiál v souvislosti s rozšiřováním
ekologického myšlení.
Veletrh Dřevěné stavění
je určen pro společABF, a.s., tel.: 225 291 131, fax: 225 291 199
nosti podnikající ve sfée-mail: [email protected], www.abf.cz
ře stavebnictví, bydlení,
úspor energií a ekologie. Cílem je představit
dřevo jako strategický materiál, jehož možnosti a využití jako obnovitelné suroviny nejsou zatím v ČR plně doceněny. Za posledních sedmnáct let se v ČR celé
odvětví dřevozpracujícího průmyslu dopracovalo zhruba k čtyřprocentnímu podílu dřevostaveb. Čili – chce-li se dnes tento segment rychle rozvíjet, je třeba začít
s cílevědomou propagací, k čemuž veletrh For Arch poskytuje dokonalou platformu.
3. veletrh investičních příležitostí a realit FOR INVEST je určen pro prezentaci developerských projektů, investičních nabídek krajů a měst, realitních kanceláří a finančních institucí. K tomuto veletrhu se váže řada mezinárodních odborných konferencí na velice aktuální témata, z nichž některá doslova hýbou nejen
odbornou veřejností, jako je například konference na téma Výškové budovy.
FOR SPORT je v rámci For Archu segmentem velice zajímavým. Je určen pro
ucelenou prezentaci firem z oblasti sportovní výstavby či rekonstrukcí, sportovních povrchů, kompletního vybavení, zařízení a údržby. Pro takto strukturovaný
veletrh nemohl být vybrán lepší termín.
(Další informace na str. 17, 18)
18. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH
18. – 22. 9. 2007
HOBBY podzim – náměty pro volný čas
V šikovném termínu uprostřed října, kdy už pomalu končí práce na zahrádkách a chalupy či chaty se postupně zazimovávají, se na Výstavišti v Českých Budějovicích koná
populární výstava HOBBY podzim. Ve dnech 18. – 21. října to bude její 9. ročník.
Podzimní HOBBY tradičně a programově navazuje na svého jarního
předchůdce a sleduje stejnou cílovou
skupinu, již tvoří kutilové, zahrádkáři,
stavaři, ale také kulináři a samozřejmě ženy coby tvůrkyně domácí pohody a především rodinného jídelníčku.
Letošní podzimní HOBBY je kromě této stabilní nabídky rozšířeno ještě o něco navíc. Bonbónky výstavy
bude letos představovat široká prezentace Plachtařského klubu, výstava
obrazů, ukázka živých zvířat a výlov
rybníka.
Souhrnně lze říci, že široké návštěvnické veřejnosti z Jihočeského kraje
a okolí poskytne podzimní běh
HOBBY České Budějovice mnoho
námětů jak využívat volný čas.
Organizátoři – tým pracovníků společnosti Výstaviště České Budějovice,
a.s. – připravili proto široce pojatou
nomenklaturu, která její hlavní cíl, tedy náplň volného času, reprezentativně obsáhne: nářadí a zařízení pro
hobby; potřeby a zařízení pro zahrádkáře, chovatelství; stavebnictví a technické vybavení budov; zařízení a vybavení bytu, domu; potřeby pro
domácnost, elektrické spotřebiče; vaření a kuchyňské potřeby; hračky, modelářství; potřeby pro sport a volný
čas; propagační a dárkové předměty;
textil, oděvy, doplňky; výrobky a potřeby pro seniory.
Jarní i podzimní HOBBY má v Českých Budějovicích už své renomé
a dlouhou tradici. Každý rok přijíždějí na obě větve desetitisíce návštěvníků (loňská výstava Hobby podzim vykázala 30 000), což se očekává i letos.
Organizátoři připravili nejen dobře
profilovanou skladbu vystavovatelů,
ale také poutavý doprovodný program sestávající z naučných a zábavných bloků. Nabídka vystavovatelů
společně s programem na českobudějovickém výstavišti tak ukazuje, jak
dobře využít volný čas.
Doprovodný program na str. 14
Největší technologický veletrh
střední Evropy • Přes 2000 vystavovatelů
49. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně proběhne od 1. do 5. října 2007 společně
se 4. mezinárodním veletrhem dopravy a logistiky Transport a Logistika. Všechny pavilony brněnského výstaviště byly vyprodány již v předstihu a řada dalších firem vystavuje na volných plochách. Pořadatelé očekávají účast více než dvou tisíc vystavovatelů ze 33 zemí.
Čtyři klíčové obory
I letos jsou mezi devíti obory MSV takové, které by počtem a kvalitou vystavovatelů vydaly za samostatný veletrh.
Branže obrábění, tváření, povrchové
úpravy a svářecí stroje budou největší
letošní přehlídkou svého druhu v regionu střední Evropy. Účast v tomto tradičně nejsilnějším oboru zůstane na
úrovni loňského ročníku, kdy souběžně s MSV proběhl specializovaný veletrh IMT. Přestože se právě koná nejvýznamnější světový oborový veletrh
EMO Hannover, zájem o brněnský
MSV nijak neklesl – naopak, řada významných firem své exponátové novinky převeze z Hannoveru přímo na výstaviště v Brně. Výsadní postavení
oboru obráběcích a tvářecích strojů
potvrzuje zájem nových vystavovatelů,
kteří se letos hlásí nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Německa a dalších zemí.
Počtem vystavujících firem jsou druhým dominantním oborem letošního
MSV materiály a komponenty pro
strojírenství s rozšířenou prezentací
dodavatelů hutních polotovarů, ocelových trubek a plechů, ale také plastových polotovarů, gumy a pryže.
Ve třetím největším oborovém celku
elektronika, automatizace a měřicí
technika se představí tři desítky nových vystavovatelů z České republiky,
Taiwanu, Německa a Rakouska. Největšími vystavovateli jsou společnosti
Siemens a AŽD Praha, s nabídkou nováčků se návštěvníci seznámí především v podoborech roboty pro automatizaci, senzorová technika a měřící
přístroje fyzikálních veličin.
Dvacet nových vystavovatelů se očekává také v oborovém celku plasty, gumárenství a chemie; přijedou z České
republiky, Polska a Německa. Vedle
vstřikovacích lisů, periferních zařízení
a forem se nabídka rozšířila na maziva,
lepidla a výrobky na zakázku.
Oborový jobfair Kariéra
na MSV
Na Mezinárodní strojírenský veletrh
se už nejezdí jen za kontakty a informacemi, ale také za novými pracovními příležitostmi. Projekt Kariéra 2007
se na výstavišti uskuteční ve dnech 3.
a 4. října (pavilon H) za účasti personalistů padesáti významných firem
z České republiky i zahraničí.
Tento veletrh měl premiéru na MSV
2006 a setkal se s velmi příznivým ohlasem. Ve srovnání s loňskem vzrostl zájem nejen mezi českými, ale také u zahraničních
vystavovatelů.
Mezi
účastníky budou firmy jako Škoda Auto, TPCA, Siemens, Agency of Danish
Industry (Dánsko) nebo Van Asbrouck
(Belgie). Nabídka několika set volných
pracovních pozic sahá od středního
a nižšího managementu až po dělnické
profese, z oborového hlediska je zastoupeno především strojírenství, elektrotechnika, automobilový průmysl a zpracování plastů.
(Dokončení na str. 2)
Exkluzivní nabídka AUTOSHOW
Automobilismus prožívá v České
republice neustálý rozvoj. Jen
v uplynulém roce bylo u nás přihlášeno
k provozu přes 124 000 nových vozidel.
Z toho na Prahu připadá 32 %. A pokud k tomu připočteme Středočeský kraj,
dostáváme se k číslu 45 %.
Pro ty, kteří automobily prodávají
i kupují, je připraven 13. ročník veletr-
hu osobních a lehkých užitkových
automobilů a automobilového
designu. A to ve dnech
18. – 21. 10. 2007 na
Výstavišti v Praze –
Holešovicích.
Na volných plochách se bude konat již tradičně výstava TRANSPED/
COMMA, která je
zaměřena na nákladní
vozidla a komunální techniku.
Celý komplex doplňují speciálně zaměřené sekce tuning&racing, allroad
show, car&audio show a výstava historických vozidel Veteran Car Show. Nebudou chybět ani doprovodné programy. V sobotu 20. 10. se uskuteční již
7. tuningsraz na Bruselské cestě. Tentýž den se koná „Setkání mistrů truck-
trialu“. Po celou dobu budou k dispozici mistři volantu se školou smyku,
v provozu bude také dětské dopravní
hřiště. Na simulátoru nárazu si každý
může vyzkoušet horké chvilky při nehodě. Ve dnech 20. – 21. 10. se uskuteční oficiální mistrovství ČR v automobilovém ozvučení podle mezinárodní
asociace EMMA – oficiálním partnerem se stala Incheba Praha spol. s r.o.,
která je pořadatelem celého veletrhu
Autoshow.
Návštěvníci mají také velkou šanci
vyhrát hodnotné ceny v SMS soutěži
a soutěži ze vstupenky.
V době veletrhu je zřízena bezplatná
kyvadlová doprava autobusy č. 751
ze stanice metra Nádraží Holešovice
do areálu Výstaviště.
(Dokončení na str. 9)
VELETRHY BRNO
2
Největší technologický veletrh
střední Evropy
Na otázky odpovídá
Ing. Jiří Rousek,
ředitel obchodní
skupiny MSV
I Vystavovatelé i návštěvníci
MSV si už zvykli na to, že
je to největší technologický
veletrh s velkým počtem
vystavovatelů (2000)
i návštěvníků (100 000)
ve střední a východní Evropě. Nesvádí to ke spánku na vavřínech?
Brno 1. – 5. 10. 2007
to typu letos bude celoevropské setkání regionů projekt
Kontakt – Kontrakt 2007 ve dnech 3. a 4. října. Organizuje
ho Regionální hospodářská komora Brno s podporou Evropské unie jako obchodní jednání šitá přímo na míru dle
principu nabídky a poptávky. Do dvoustranných obchodních
schůzek se mají zapojit zástupci 250 firem ze 24 zemí celé
Evropy.
I Nezaniknou menší a střední firmy, dostává se jim stejná
pozornost jako těm velkým?
To určitě ne. Konkurence také nespí a o přízeň vystavovatelů a návštěvníků musíme neustále usilovat. Veletrh je investice, kterou každý podnik pečlivě zvažuje. Aby se účast
vyplatila, musí si správně vybrat, protože efektivita nákladů
vynaložených na veletržní účast závisí na kvalitě veletrhu
a jeho návštěvníků. V tom je naše výhoda, protože na MSV
přijíždí sto tisíc návštěvníků, téměř výhradně odborníků,
a podíl zahraničních mezi nimi už překročil 13 procent. Snažíme se zkvalitnit naše služby a každý rok přijít s něčím zajímavým , co přitáhne pozornost našich zákazníků.
Jako návštěvníci veletrhů mi určitě dáte za pravdu, že
schopnost upoutat pozornost nezávisí jen na velikosti firmy
a plošném rozsahu výstavního stánku. Malé a střední podniky, které k veletržní účasti přistupují aktivně, se mezi ostatními určitě neztratí. Všichni vystavovatelé mají stejný přístup k veletržnímu servisu a propagačním službám, takže
záleží jen na nich, jak jich využijí. Připomínám, že z početního hlediska mají malé a střední firmy mezi vystavovateli
MSV jednoznačnou převahu, což odpovídá i jejich rostoucímu podílu na průmyslové produkci.
I MSV – to je devět klíčových oblastí a letos veletrh Transport a Logistika. Jaké to může přinést synergické efekty?
Vytváří to už na veletrhu podmínky pro budoucí požadavky
trhu a kontakty výrobců?
I Narůstá či zvyšuje se spolupráce s českými a zahraničními
oborovými asociacemi či svazy?
Jsem přesvědčen, že síla MSV spočívá právě v relativně širokém záběru nabídky, která oslovuje specialisty z různých
průmyslových oborů, od vrcholového managementu největších firem až po drobné živnostníky. Současný zákazník hledá kompletní, systémová řešení, která přesahují rámec jednotlivých oborů. A MSV takováto řešení nabízí. Veletrh
není jen o uzavírání obchodů, ale o získávání informací,
představování produktů, navazování osobních kontaktů.
Nepochybně ovlivňuje i vývoj poptávky, protože je jakousi
osvětou nových technologií a možností. Příkladem je vámi
zmíněný veletrh Transport a Logistika, který průmyslovým
firmám ukazuje, jak jim kvalitní logistická řešení mohou zefektivnit provoz a v konečném důsledku zvýšit jejich konkurenceschopnost.
Máme stálé partnery, se kterými úzce spolupracujeme při
přípravě veletrhu i odborného doprovodného programu. Na
MSV jsou našimi významnými partnery Svaz strojírenské
technologie, Českomoravská elektrotechnická asociace,
Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Svaz zpracovatelů
plastů, na veletrhu Transport a Logistika pak Česká logistická asociace, Svaz spedice a logistiky a nově Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI). Záštitu a velkou
podporu veletrhu poskytuje náš největší zaměstnavatelský
a podnikatelský svaz Svaz průmyslu a dopravy ČR. Vystavovat samozřejmě budou i další profesní uskupení, a to nejen
z České republiky, ale i ze zahraničí, jako například Svaz
strojírenského průmyslu Slovenska nebo jihokorejská asociace strojírenského průmyslu KOAMI.
I
Co by návštěvníci MSV měli určitě vidět?
Zahraničním odborníkům se snažíme maximálně vyjít
vstříc. Už při cestě do Brna mohou využít speciální veletržní slevy na letenky našeho oficiálního leteckého dopravce
ČSA, pomůžeme jim i se zajištěním ubytování. Přímo na výstavišti je pro ně otevřeno Business centrum, které v rámci
svého servisu zajistí i tlumočení nebo asistenci při sjednání
obchodních schůzek. Řada zahraničních návštěvníků přijíždí na konkrétní akci – oborový workshop, business den své
země, podnikatelskou misi apod. Významnou událostí toho-
Návštěvníků očekáváme sto tisíc a určitě
přijíždějí za různými cíli, takže těžko dávat
jednoznačná doporučení. Ale vybrat by si měl
každý. Z průzkumu víme, že většina lidí na
veletrh jezdí za novinkami a trendy, a novinky avizují vystavovatelé ve všech oborech. Výjimkou není ani obráběcí a tvářecí technika,
kde se sice nekoná specializovaný veletrh
IMT tak jako v sudých letech, ale obsazení
vystavovateli zůstalo prakticky na stejné
úrovni a řada předních světových výrobců do
Brna přiveze exponátové novinky přímo
z EMO Hannover.
Zejména studentům vysokých škol je určen
dvoudenní personalistický veletrh Kariéra
2007, který jim pomůže zprostředkovat kontakt s potenciálními zaměstnavateli. Na veletrhu se zájemci mohou setkat s personalisty
přibližně 40 významných průmyslových firem,
které hledají nové zaměstnance. Cílem projektu je právě podpořit uplatnění čerstvých
absolventů na trhu práce. „Jobfair“ Kariéra
na výstavišti proběhne ve dnech 3. až 4. října v pavilonu H.
Z doprovodného programu bych rád upozornil na dvoudenní Mezinárodní ekonomické fórum: Západ – Východ:
integrace, rozvoj – investiční a obchodní perspektivy na východních trzích, které se uskuteční 1. a 2. 10. Tématem bude prezentace a diskuse k aktuálním tématům vzájemných
ekonomických vztahů mezi rozvíjejícími se ekonomikami
východní Evropy, zejména Ruska.
Jednání bude probíhat v následujících sekcích: Energie –
strategická surovina dneška, Energetické strojírenství, Bezpečnost energetických zařízení, Automobilový průmysl ve
střední a východní Evropě, Investiční perspektivy na východních trzích a financování exportu, Perspektivy uplatnění mladé české technické ekonomické generace. Jednotlivé
sekce vedou např. Jiří Borovec (ČEZ), Detlef Wittig (Škoda Auto), František Janouch (fyzik), Miloš Zeman (bývalý
předseda vlády ČR), Josef Tauber (Česká exportní banka),
prof. Richard Hindls (VŠE Praha), prof. Karel Rais (VUT
Brno) a další.
Firmy, které uvažují o vstupu na zahraniční trhy, bude zajímat exportní veletrh CzechTrade Meeting Point. Jde o setkání s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade, kteří
dlouhodobě hájí zájmy českých firem na devatenácti nejzajímavějších zahraničních trzích. Novinkou jsou konzultace
k problematice klastrů, které po celou dobu veletrhu zprostředkuje kontaktní centrum evropského projektu
Cluster.Net. Příznivci umělé inteligence se mohou těšit na
robotický fotbal, který poprvé v Brně předvede mistr světa
v této disciplině, družstvo Technické univerzity Vídeň.
A tak bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho, protože
zajímavostí bude... plných šestnáct pavilonů!
Nové spojení
mezi Brnem a Moskvou
Na veletrh do Brna
letecky se slevou
Nové pravidelné letecké spojení mezi Brnem a Moskvou
výrazně zjednoduší cestu ruským podnikatelům a turistické klientele. Pro veletrhy v Brně je to další krok pro posílení rostoucí mezinárodnosti i jejich významu.
Boeing 737-300 z Brna odlétá každou neděli v 16:40
a přistává ve 22:00. Z Moskvy pak odlétá v 16.10 a přilétá
do Brna v 16.40. Linka poskytne ideální spojení do Brna
manažerům a obchodníkům zahraničních společností, pracujícím přes týden v Brně a okolí. Letecké spojení mezi Brnem a Moskvou budou z velké části také využívat turisté.
Letadla budou přistávat na moskevském letišti Vnukovo.
Na základě dohody mezi společností Veletrhy Brno
a Českými aeroliniemi a.s. mohou vystavovatelé a návštěvníci brněnských veletrhů – počínaje letošním MSV, letošním veletrhem Hospimedica, a dále na veletrh Opta a Salima, které se konají příští rok – využít speciální slevy na
letenky ve výši 15 % ze všech aplikovatelných tarifů ekonomické třídy a 25 % z platných tarifů Business třídy.
Slevy platí pro lety týden před zahájením veletrhů, v průběhu a týden po ukončení akcí pro zahraniční vystavovatele a další registrované účastníky, včetně jedné doprovodné
osoby.
I Optimální výsledky veletrhu mohou zajistit nejen nejdůležitější domácí vystavovatelé, ale také vysoké zastoupení zahraničních vystavovatelů. Jak tomu bude letos?
Celkem se zúčastní 750 zahraničních firem a jejich expozice ve srovnání s loňskem obsadí větší plochu, takže se návštěvníci mohu těšit na zajímavé exponáty. Přijede i řada nových firem, které v Brně zatím nevystavovaly. Zahraniční
zemí číslo jedna je pro letošní ročník opět Německo. Mezi
třemi stovkami německých firem bude přibližně 40 nováčků,
kteří vystavují zejména obráběcí a tvářecí techniku. Rovněž
slovenské firmy se letos představí ve velmi silné sestavě
a plocha, kterou obsadí, se ve srovnání s loňským ročníkem
zvýší téměř o 20 procent. Desítky nových vystavovatelů přijedou také z Polska, Velké Británie, Francie, Španělska, Švýcarska nebo Nizozemí.Ve větší míře se letos hlásí rovněž vystavovatelé z Asie, konkrétně z Číny, Taiwanu, Jižní Koreje,
Japonska nebo Indie.
I Co mohou očekávat v Brně zahraniční návštěvníci a odborníci?Konzultace, kvalitní zázemí, výstavnický servis?
HORECA s gastronomickou velmocí
Ve dnech 23. – 25. října 2007 ve Veletržním paláci v Praze proběhne
ITÁLIÍ
9. ročník mezinárodního veletrhu pro hotelnictví a gastronomii
HORECA 2007. Pořadatelem je již tradičně společnost AC EXPO
s.r.o. Veletrh je jako vždy určen profesionálům z oboru, odborné veřejnosti, příznivcům
gastronomie, ale také všem ostatním, kteří se o novinky v této oblasti zajímají.
Devátý ročník veletrhu HORECA s sebou přináší hned několik novinek – bylo
vyhlášeno téma Itálie – gastronomická velmoc a jako odborné průřezové téma
veletrhu bylo pro letošek vybráno Snižování energetické náročnosti v oboru
HORECA.
Letošní ročník přinese zároveň s vydáním katalogu
vystavovatelů i propojení na
katalog produktový, přičemž oba společně budou
tvořit volný komplet.
Každoroční událostí veletrhu je jistě také udílení cen
EXPONÁT HORECA, které
mají svůj nezpochybnitelný
kredit a jsou zárukou špičkové kvality a dalších předností daného výrobku či
služby.
Více informací lze najít na
www.horecaexpo.cz
Výstaviště LVT žije
Podzimní veletržní sezóna přivítá na libereckém výstavišti 3. ročník veletrhu interiérů
a bydlení DŮM A BYDLENÍ. V termínu 11. – 14. října 2007 výstaviště LVT
LIBEREC zaplní vystavovatelé ze všech interiérových oborů, aby zde prezentovali to
nejlepší ze své nabídky. A vy byste u toho neměli chybět.
Tento již tradiční veletrh, který je jednou z „vlajkových lodí“ společnosti Diamant Expo spol. s.r.o., se řadí mezi významné regionální veletržní akce.
Tomu nasvědčuje i stoupající zájem vystavovatelů a návštěvníků, kdy velkou
většinu návštěvníků veletrhu tvoří potenciální zákazníci, tedy veřejnost, která přichází porovnat nabídku různých
firem, objednat či přímo nakoupit.
Jarní část této výstavy „Dům a zahrada Liberec“ překonala dosavadní
návštěvnický rekord a liberecké výstaviště praskalo ve švech. Ne jinak tomu
bude jistě i na říjnové výstavě „DŮM
A BYDLENÍ“. Vždy již nyní je přihlášeno téměř 100 vystavovatelů a zamluveno přes 2500 m2 výstavní plochy.
Na základě ohlasů z minulých ročníků právě návštěvníci vysoce hodnotí, že
naleznou pod jednou střechou a v jed-
nom termínu vše, co je zajímá z oboru
bydlení, zhlédnou novinky a mohou získat důležité rady a informace. Proto je
akce tematicky rozdělena do čtyř stěžejních oborů – NÁBYTEK, STAVBA,
DEKORACE BYTU a BYDLENÍ.
Další výhody účasti na výstavě „DŮM
A BYDLENÍ“:
• výhodná cenová nabídka za výstavní
plochu
• oslovení cílové skupiny zákazníků se
zájmem o stavbu, renovaci interiérů
nebo koupě nového bydlení
• individuální přístup ke každému vystavovateli
Výstava „DŮM A BYDLENÍ“ představuje největší výstavu nábytku, interiérů a bytových doplňků, pořádanou
každoročně v metropoli Severních
Čech – Liberci.
Stánek společnosti KB BLOK systém z Postoloprt vždy zaujme svými novinkami
11. ročník výstavy
BYTEXPO má podtitul – vše pro domov a bydlení. Výstava tak
návštěvníkům nabídne novinky z oblasti
moderního designu
a interiérového vybavení domů či bytů
včetně souvisejících
služeb. Účelem je
seznámit veřejnost
s nejnovějším programem firem zabývajících se výrobou
nebo prodejem nábytku, bytových doplňků, interiérových
prvků, vybavení
koupelen, osvětlovací techniky, vytápění, zabezpečení, finančních a dalších
služeb.
Specializovaný veletrh NAŠE DÍTĚ zaměřený na děti všech věkových kategorií se
v Pardubicích otevře pro veřejnost již podruhé. Prezentovat se zde budou výrobci a prodejci dětského nábytku a vybavení dětských pokojů, kočárků, hraček
a sportovních potřeb pro malé i velké, dětského oblečení, společenských her
a hlavolamů, dětské literatury a rovněž zástupci specializovaných institucí zaměřených na děti. Atraktivnost výstavy podtrhne i doprovodný program – dětské
soutěže, atrakce, hrací koutky, výtvarná dílna, hudební a taneční představení.
Koncept dvojvýstavy tak nabízí příležitost oslovit „celou rodinu“, která v IDEONu
nalezne vše pro domov a bydlení až po ucelenou nabídku potřeb pro děti.
3
PRAHA NA VELETRZÍCH
JAK SE PRAHA PŘEDSTAVUJE SVĚTU
Jednoznačně deklarujeme zájem o nálepku
Prahy jako významného veletržního centra,
uvádí primátor hl. m. Prahy Pavel Bém
Naše redakce požádala primátory dvou našich nejvýznačnějších veletržních
měst – Prahy a Brna – o názory týkající se veletržní problematiky. V tomto
čísle otiskujeme odpovědi pražského primátora Pavla Béma. Brněnské stanovisko přineseme v příštím čísle novin Euroveletrhy.
I Můžete charakterizovat soužití města s místními veletržními areály (případně veletržními
správami)? Vycházíte si
vstříc, existuje u vás kapitálové, vlastnické či personální propojení?
„Veletržní aktivity –
rozhodnutí o jejich umístění a rozvoji jsou významnou součástí politiky města. Z hlediska
územního plánování jsme
určili strategii umístění
veletržního areálu v Letňanech, podporu kulturní
funkce
holešovického
Výstaviště, zakotvili tyto
funkce v územním plánu
a pro vytypované území
rozpracovali urbanistickou studii. Zároveň se zabýváme otázkou prosperity těchto areálů, a proto
např. myšlenku Prahy
olympijské umísujeme prioritně na území s předpokládanou veletržní
aktivitou jako synergický efekt rozvoje a využití lokality. S tím souvisí majetková účast Prahy v projektu PVA v Praze-Letňanech. V současné době považujeme tento smluvní vztah pro město za značně nevýhodný
a snažíme se situaci nově řešit. Prioritou zůstává podpora veletržních areálů, ale musí jít o vyvážený vztah.“
I Jaký mají podle Vás výstaviště vliv na rozvoj investic, cestovního ruchu,
na tvorbu pracovních míst?
„V oblasti podpory cestovního ruchu hrají výstaviště určitě významnou
roli. Nejen proto, že se na nich konají veletrhy zaměřené právě na cestovní ruch či řadu jiných oborů, ale především přivádějí do města obchodní
turistiku – např. návštěvnost posledního veletrhu FOR ARCH přesáhla
100 000, Holiday World Praha má stabilních 30 000 návštěvníků. Tato čísla se zákonitě projevují v ubytovacích či stravovacích kapacitách a zároveň generují, by třeba časově omezené, pracovní a investiční příležitosti.
Veletržní areály plní také funkci alternativy využití volného času pro Pražany a Středočechy, kteří sem míří za sportovními či kulturními akcemi.
A nelze zapomenout na kongresovou turistiku, v níž Praha předstihla takové velikány jako Vídeň či Paříž – to je samozřejmě další příliv investic.“
I Máte konkrétní představy či záměry do budoucna, pokud jde o výstavnickou činnost ve vašem městě?
„Jednoznačně deklarujeme zájem o nálepku Prahy jako významného
veletržního města. Soustředíme se na rozvoj tohoto oboru, jak jsem již říkal, a zkvalitnění současné nabídky. Výstaviště v Holešovicích považujeme za součást parku pro zábavu, kulturu a volný čas. Výstaviště se rozšiřuje a modernizuje, ale ačkoliv ho neprovozujeme, dbáme na to, aby
sloužilo především výstavám a veletrhům v míře odpovídající charakteru
lokality a možnostem dopravní obslužnosti. V Územním plánu hl. m. Prahy je zanesen výstavní areál o kapacitě cca 100 000 m2 v Letňanech pro
pořádání velkých výstavních a veletržních akcí celorepublikového i mezinárodního významu. K němu se váže i studijně ověřená možnost olympijského využití.“
I Vaše město se prezentovalo a prezentuje na řadě zahraničních veletrhů,
zejména cestovního ruchu. Můžete se o těchto aktivitách zmínit podrobněji, říci, čím a jak se vaše město prezentuje a s jakými výsledky?
„Prezentace města na významných tematických veletrzích je obecně zásadním přínosem k jeho propagaci a marketingu – nebýt vidět, znamená
nebýt. Praha se proto pravidelně účastní řady světových veletrhů cestovního ruchu – na nejvýznamnějších veletrzích, jako je World Travel Market v Londýně či SMT v Paříži prezentujeme své velké expozice v pojetí
Staroměstského náměstí či letošního jubilanta, Karlova mostu. Těší nás,
že tyto realizace mají ve světě úspěch – v roce 2003 a 2004 jsme získali cenu za nejlepší stánek na WTM v Londýně, což se dvakrát po sobě ještě
nikomu nepodařilo, loni jsme si přivezli ocenění z Pekingu. Praha však
není jen atraktivní turistická destinace, ale současně moderní a dynamicky se rozvíjející metropole s velkým rozvojovým potenciálem a tudíž i investorským zájmem. Ten je však zapotřebí „pěstovat“, tedy vytvářet podmínky pro velké investiční záměry a vhodně je prezentovat na
mezinárodní scéně. Proto se tradičně, a skromně dodám, úspěšně, účastníme velkých realitních událostí – jarního veletrhu MIPIM v Cannes
a podzimního EXPOREAL v Mnichově.“
Za redakci přejeme Praze hodně veletržních úspěchů a spokojené návštěvníky.
Hlavní město Praha patří mezi nejoblíbenější evropské tu-
ristické cíle. Jen za období od ledna do září minulého
roku navštívilo Prahu přes 2 800 000 zahraničních hostů, což je stále přes polovinu zahraničních hostí, kteří
navštívili celou republiku. Spontánní zájem zahraničních turistů je věc jedna, ovšem jak svou popularitu udržet, je věc druhá. V případě turistiky to platí dvojnásob.
A tak se hlavní město Praha pravidelně prezentuje stánkem o velikosti 50 čtverečních metrů na světových veletrzích cestovního ruchu – a těch není málo. Stánek
již navštívil Londýn, Paříž, Miláno, Madrid, Barcelonu,
Sydney i dalekou Čínu.
Jeho podoba se však mění. První stánek znázorňoval
Staroměstské náměstí a vyhrál řadu cen, naposledy loni
na veletrhu v čínském Pekingu. Další stánek, který byl
vytvořen tematicky k loňskému mozartovskému výročí
a s nímž se Pražané mohli seznámit na veletrhu Holiday
World 2006 v Praze, získal cenu za nejlepší stánek na
prestižním veletrhu v Londýně.
Letos přišlo hlavní město s dalším tématem – veletržní
stánek je koncipován jako Karlův most, jehož výročí
Praha věnuje velkou pozornost. I on zažil svou premiéru
v Londýně a pražskou měl ve dnech 15. – 18. 2. na veletrhu Holiday World 2007 na pražském holešovickém Výstavišti.
Podívejme se na jednotlivé veletrhy s pražskou účastí,
jak po sobě následovaly chronologicky.
CMT – Die Urlaubs-Messe
Stuttgart 13. – 21. 1. 2007
BIT MILANO
22. 2. – 25. 2. 2007
Jedná se o veletrh s návštěvností cca
200 000 osob.
Hl. m. Praha bylo zastoupeno na
stánku České republiky, jako jeden
z regionů ČR. Umístění stánku bylo
v těsném sousedství představitelů
CzechTourism.
Zájem o hl.m. Prahu byl na veletrhu
obrovský. Množství návštěvníků přicházelo pro informační materiály, velmi mnoho dotazů se týkalo pražských
památek a kulturní nabídky, ubytovacích zařízení v Praze, dopravní dostupnosti apod.
BIT Miláno je největším veletrhem
svého druhu v Itálii a patří k nejvýznamnějším také v celoevropském měřítku. Co do rozsahu je pozoruhodný.
V letošním roce vykázal během prvních dvou dnů nárůst návštěvnosti
5 %, což znamenalo, že za první dva
dny navštívilo veletrh 45 520 profesionálů a 41 780 zájemců z řad veřejnosti.
Stánek hl. m. Prahy byl velmi vyhledávaným cílem během celého čtyřdenního veletrhu. Jeho podoba, připomínající Staroměstské náměstí, včetně
pohledu na Staroměstský orloj, přitahovala zaslouženě velkou pozornost
jak odborné, tak i laické veřejnosti
přesto, že konkurence na BITu je obrovská. Jednotlivé italské kraje a města se na veletrhu BIT představují velmi
výraznými a bohatými prezentacemi.
Telegraph Holiday World
Show Belfast
19. – 21. 1. 2007
Tento veletrh patří ve Velké Británii
k regionálním veletrhům, nicméně ve
své oblasti je veletrhem nejvýznamnějším.
Hlavní město Praha se prezentovalo
na veletrhu jako jediný partner CzechTourism na společném stánku, který
byl vyzdoben velkoplošnou fotografií
Staroměstského náměstí.
To upoutávalo velkou pozornost
a o stánek byl velký zájem ze strany veřejnosti o touroperátorů. Převažoval
zájem odpovídající místní mentalitě –
o kvalitní ubytování, převážně v tříhvězdičkové kategorii, gastronomii
a pocit užít si.
V zájmu o Prahu se nesporně projevilo zavedení přímého spojení Praha –
Belfast nízkonákladovou leteckou společností JET2.
The Holiday & Travel Show
Birmingham 2007
2. – 4. 3. 2007
Jde o veletrh menších rozměrů, nikoli však regionálního významu ve
smyslu jeho návštěvnosti. Zájem o Prahu byl na letošním ročníku mimořádný. Příjemně překvapivé bylo, že mnoho lidí přišlo cíleně, nebo se do Prahy
v blízké době chystá. Pracovníci stánku
zaznamenali zájmy o opakovanou návštěvu Prahy.
pouze na jediný projekt a to je podzimní veletrh v Deauville. Z toho pramení i velký zájem, který zde tradičně
stánek Prahy zažívá.
Praha se představila v Paříži svým
novým stánkem, s grafickým i dekoračním motivem, který byl vytvořen k výročí Karlova mostu. O stánek Prahy
byl enormní zájem. Dotazy se týkaly
zejména kulturních programů a nabídek, hudebních produkcí, výstav, dostupnosti památkových objektů, českofrancouzských vztahů apod.
ITE Hong Kong
13. – 17. 6. 2007
V rámci celoroční koncepce prezentace turistických možností hl. m. Prahy
byla v Hong Kongu představena speciálně dopravená expozice.
Pro prezentaci Prahy byl vybrán stánek s grafikou orloje ve zjednodušené
podobě, doprovodný text byl koncipován tak, aby se návštěvníci dokázali
orientovat geograficky i historicky.
První den veletrhu byl určen výhradně pro odbornou veřejnost. Expozici
Prahy navštívila řada zajímavých osobností, včetně ministra pro zahraniční
vztahy Hong Kongu. Důležitými hosty
byli např. generální konzul ČR v Hong
Kongu pan Rudolf Hykl a obchodní
konzul ČR Jan Bezemek.
Další dny veletrhu byly návštěvnicky
velmi silné a o expozici Prahy byl obrovský zájem. Laická veřejnost překva-
actb Vídeň 28. – 31. 1. 2007
Jedná se o středoevropský nabídkový veletrh, jehož pořadatel – Rakouská
centrála pro turistiku – zorganizovala
účast 860 mezinárodních nákupčích
a na 200 novinářů z celého světa.
Do roku 2005 bylo tehdy ještě atb
nabídkovým veletrhem pouze pro Rakousko, letos se ho poprvé zúčastnilo
Maarsko, Slovensko, Česká republika a Slovinsko. Workshop se konal
v nových halách vídeňského výstaviště,
které obhospodařuje společnost Reed
Exhibitions.
Hlavní město Praha se prezentovalo
na stánku CzechTourism.
Zájem o Českou republiku i Prahu
byl velký a to zejména ze zámoří,
Skandinávie a Velké Británie, z novinářských řad Praha zajímala mj. žurnalisty z Číny, Spojených arabských emirátů, Japonska či USA.
Holiday World Praha
15. – 18. 2. 2007
Návštěvníci tohoto prestižního veletrhu cestovního ruchu se seznámili
s dokumentárními filmy věnovanými
pražské kultuře a památkám. Úspěch
zaznamenaly dotykové obrazovky, na
nichž se hrálo pexeso o Karlově mostě
či hledaly jednotlivé sochy včetně jejich historie.
Stánek v Praze oficiálně pokřtil
Ing. Milan Richter, radní pro kulturu,
památkovou péči a cestovní ruch.
Veletrh Salon des Vacances
de Brusel 8. – 12. 2. 2007
Prezentace stánku hlavního města
Prahy – Orloj – se uskutečnila na veletrhu, který je největším a nejnavštěvovanějším v rámci Belgie a zemí Beneluxu.
Veletrh v Bruselu má však ještě jednu velmi důležitou roli. Brusel jako
sídlo Evropského parlamentu a centrum Evropské unie je velmi navštěvovaným městem z turistického i profesního hlediska.
Stánek hl. m. Prahy byl umístěn
v nejdůležitější – evropské hale – hned
vedle expozice České republiky.
ITB Berlín 2007
7. – 11. 3. 2007
Veletrh cestovního ruchu ITB
BERLIN je největším veletrhem cestovního ruchu v kontinentální Evropě
(přes 15 000 vystavovatelů). Již přes
padesát let se koná pravidelně v první
polovině března a je významnou událostí jak pro profesionály, tak pro veřejnost, jíž jsou věnovány tři dny veletrhu.
Hlavní město Praha se na ITB Berlin prezentuje pravidelně na stánku
CzechTourism. Letošní stánek zabíral
plochu 250 m2 a to znamená, že svou
plochou vévodil celé hale, což v jejím
středoevropském pojetí je velmi významné.
SMT Paříž 2007
15. – 18. 3. 2007
Pařížský veletrh cestovního ruchu
nepatří co do velikosti plochy k největším. Návštěvnost je však vysoká – v letošním roce veletrh navštívilo 102 500
běžných a 5300 odborných návštěvníků. Bylo zde zastoupeno 217 destinací
a 685 vystavovatelů.
Z hlediska hl. m. Prahy byl veletrh
vybrán velmi dobře. Tradičně se zde
totiž prakticky vůbec neprezentuje
Česká republika, nebo CzechTourism
se soustřeuje na francouzském trhu
pila poměrně velkou znalostí a především zájmem i připraveností Prahu
navštívit. Jasně zaměřené, konkrétní
dotazy svědčily o nebývale dobrém
ohlasu. Vzhledem k tomu, že obyvatelé Hong Kongu nepotřebují, na rozdíl
od Číňanů, víza do ČR, bylo zřejmé, že
se mnoho návštěvníků do Prahy opravdu chystá, a hledali materiály i detailní
informace.
Poznámka redakce:
Pražský magistrát považuje prezentaci
našeho hlavního města na světových veletrzích cestovního ruchu za dobrý marketingový tah. S tím lze jen souhlasit.
Namístě je pouze povzdechnutí, aby si
stejnou potřebnost uvědomily i jiné naše
regiony, a nemusely smutnit, že zahraniční turisty jim Praha odlákává. Je jasné, že finance zde hrají velkou roli, a zároveň je potěšující, že se i v tomto směru
blýská na lepší časy. Na letošním veletrhu EXPO REAL v Mnichově (má sice
také jiné cíle než jen turistický ruch) se
představí řada našich regionů a měst.
VELETRHY BRNO
INVEX – DIGITEX 2007
Mezinárodní veletrh informačních
a komunikačních technologií INVEX
a Mezinárodní veletrh spotřební elektroniky
a digitální zábavy DIGITEX
přinesou mimořádně atraktivní doprovodný program
Conferences&Events jako nedílná součást veletrhů Invex a Digitex jsou v letošním roce bohatší než kdykoliv předtím. Pořadatelé z a.s. Veletrhy Brno
ohlásili několik desítek akcí, které umožní svou specializací setkání vystavovatelů a návštěvníků nad konkrétními tématy a jsou koncipovány jako tématická podpora samotné veletržní účasti firem k vybraným cílovým skupinám,
a už v profesionální nebo vzdělávací rovině. Co se tedy ve dnech 23. – 27.
října bude v Brně dít? Vybíráme z obsáhlého doprovodného programu Mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií INVEX
a Mezinárodního veletrhu spotřební elektroniky a digitální zábavy
DIGITEX.
Na Invex za odborností,
na Digitex za zábavou
Zatímco Invex jako odborná „business to business“ platforma přináší ve
svém doprovodném programu větší
nabídku specializovaných, oborově zaměřených tematických projektů, konferencí, seminářů a diskusních stolů,
tak doprovodné akce v rámci Digitexu
znamenají především návštěvnicky
atraktivní projekty umožňující praktické srovnání výrobků z oblasti spotřební elektroniky.
INVEX – řešení
pro business
V rámci Invexu se jedním z nejzajímavějších projektů bezpochyby stane
konference Výběr a přínosy ERP systémů v podnikové praxi, zaměřená na inovativní řešení v oblasti podnikových informačních systémů. Již téměř
tradičně se i v letošním roce součástí
Invexu stane Franchise Meeting Point –
největší přehlídka podnikatelských
příležitostí na území ČR. Chybět nebude ani setkání vrcholových manažerů průmyslových firem CIPR – Czech
Informatics Projects Review 2007, panelová diskuse na téma digitalizace rozhlasového a televizního vysílání v ČR
Milníky digitální televize, jednodenní
Vyberte si studium,
nechte si poradit
odborná konference určená IT profesionálům pracujícím ve firemním sektoru, státní správě nebo samosprávě
a všem, kteří se chtějí seznámit s trendy v oblasti profesionálního využití Linuxu a open source Linux hall – linux
a open source v praxi. Mezi další klíčová témata bude patřit například problematika elektronických komunikací
a perspektivních telekomunikačních
služeb, informační bezpečnosti nebo
komplexní řešení podnikové IT infrastruktury.
DIGITEX – digitální
domácnost, zábava a hry…
Digitex opět nastíní v rámci Technologie & Design střety a sbližování moderní technologie s atraktivním vzhledem. Fotoaréna powered by IDIF
přinese živé srovnání nejzajímavějších
digitálních fotoaparátů a Zvětšený svět
DIGIFOTO pak výstavu snímků za
účasti předních českých fotografů.
Nejnovější trendy spotřební elektroniky budou představeny v rámci projektu HIGH DEFINITION LIVE! a jak je
to v podmínkách moderní domácnosti,
návštěvníkům přiblíží Inteligentní domácnost. Chybět nebudou ani mobilní
telefony, a to v rámci Mobility Hall
a v soutěžní podobě na MISTROVSTVÍ
V „ESEMESKOVÁNÍ“. Oblast počítačových her bude zastoupena jak vývojáři v Developer Point, tak i hráči
v INVEX-DIGITEX CUPu. Stejně jako v uplynulém roce bude k vidění též
výstava k historii, současnosti a budoucnosti médií.
Kam po maturitě?
Kde studovat obor?
Které obory lze studovat na škole?
Kde studovat fakultu?
To jsou základní otázky, na které
najdete odpovědi na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního
vzdělávání Gaudeamus® 2007, který
se bude konat od 30. října do 2. listopadu 2007 na brněnském výstavišti,
pavilon G2. Veletrh je určen studentům III. a IV. ročníků středních škol,
vyšších odborných, bakalářských studijních programů a celému spektru
zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrhu se budou účastnit zástupci většiny vysokých a vyšších odborných
škol z České republiky a neustále
rostoucí počet zástupců zahraničních
škol. Dosavadní trend veletrhu naznačuje růst zájmu na straně tuzemských i zahraničních univerzit a vysokých škol.
Pro všechny návštěvníky je připraveno:
– doprovodný program přednášek
vystavujících škol o možnostech
a podmínkách studia
– na závěr každé přednášky na každého účastníka čeká malé překvapení, navíc můžete vyplnit slosovatelný kupon a vyhrát jednu
z hodnotných cen (trička, deštníky
a jiné předměty)
– zdarma poradenský servis, který
vám pomůže najít správný studijní
obor, vhodnou školu nebo fakultu
v České republice i zahraničí
– v ceně vstupného získáte obsáhlý
tištěný katalog s nabídkou studijních možností, kontakty na školy,
podmínky
přijímacích
řízení
a spoustu dalších užitečných informací
– v ceně vstupného získáte také podrobný katalog na CD s unikátním
interaktivním rejstříkem studijních
oborů a programů, které lze studovat v České republice i v zahraničí,
katalog na CD obsahuje velmi podrobné informace o možnostech
a podmínkách studia.
4
Komplex sportovních veletrhů stále atraktivnější
Ve dnech 8. – 11. 11. 2007 se na brněnském Výstavišti chystá
opravdový svátek sportu a aktivního trávení volného času. Trojice atraktivních veletrhů a nabitý doprovodný program jistě
přiláká nejen stálé příznivce, ale i nové návštěvníky. Brno se
po úspěších minulých ročníků stává jedním z center obchodu
se sportovním zbožím v regionu střední a východní Evropy.
skou techniku až po oblečení, chartery, kluby a poradenství.
Velkým tahákem zůstávají luxusní jachty a motorové čluny.
Součástí výstavy je i bohatý doprovodný program a účast
předních českých osobností ze světa vodních sportů.
Mezinárodní výstava
karavanů a obytných
automobilů
Mezinárodní sportovní veletrh
Mezinárodní sportovní veletrh SPORT
Life patří mezi nejvýznamnější sportovní
akce svého druhu ve střední Evropě. Nabízí ucelenou podobu prezentace sportovního vybavení jak pro aktivní, tak i pro zájmové sportovce.
Minulý ročník byl rekordní nejen množstvím vystavených
exponátů a obsazenou výstavní plochou, ale i počtem návštěvníků (328 vystavovatelů z 15 zemí na 32 993 m2, 42 023
návštěvníků).
SPORT Life tradičně provází bohatý doprovodný program. Veletrhu se pravidelně účastní také přední české i světové osobnosti ze světa sportu. Za všechny jmenujme například: Ernesta Colnaga, Pavla Padrnose, Jána Svoradu,
Romana Šebrleho, Terezu Huříkovou, Michala Prokopa,
Michala Matyse, Ladu Kozlíkovou a v posledním roce poctil veletrh svojí návštěvou Eddy Merckx – cyklistická legenda.
O pestrosti nabídky veletrhu Sport Life nejlépe vypovídá
oborové členění a 5 základních témat:
– Jízdní kola, vybavení a potřeby pro cyklistiku
– Vybavení a potřeby pro turistiku a horolezectví
– Vybavení a potřeby pro fitness a rehabilitaci
– Vybavení a potřeby pro raketové, míčové a halové sporty
– Vybavení a potřeby pro street sport
– Vybavení a potřeby pro zimní sporty
– Vybavení a potřeby pro golf, golfová hřiště
– Vybavení a potřeby pro jiné sporty
– Oblečení, obuv a jiné doplňky pro sport a volný čas
– Vybavení sportovních obchodů a zařízení
– Média, kluby, svazy, služby
Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů patří mezi nejvýznamnější akce svého druhu nejen v České republice, ale i ve střední a východní
Evropě. Díky vzájemné spolupráci s nejvýznamnější světovou výstavou Caravan Salon Düsseldorf si
za krátkou dobu svého konání vybudovala přední pozici ve
veletržním kalendáři. Důkazem byl i poslední, třetí ročník,
který byl rekordní jak obsazenou výstavní plochou, tak i počtem vystavovatelů a návštěvníků. Caravaning Brno každým
rokem nabízí kompletní přehlídku obytných aut, přívěsů,
příslušenství, prostě všeho, co k cestování na čtyřech kolech
neodmyslitelně patří. Stále více tak platí Caravaning = životní styl.
5 základních témat
Cyklistika (BIKE Brno)
Fitness (kulturistika, aerobik, spinning, zdravá výživa, rehabilitace, masáže)
Outdoor (turistika, horolezectví, aktivní pobyt v přírodě)
Indoor (raketové, míčové, halové a bojové sporty)
Golf (vybavení, hřiště, golfová turistika)
Mezinárodní výstava lodí
a vodních sportů
Důkazem úspěšnosti a vzrůstající tendence této výstavy je stále větší zájem vystavovatelů o prezentaci svých výrobků
a služeb na boat Brno, který se tak řadí
mezi nejvýznamnější specializované výstavy
svého druhu ve střední Evropě. Minulý rok byl
opravdu rekordní. Obsazená výstavní plocha nadále vzrostla a o přetrvávající profesionalitě akce svědčí i to, že je každoročně připravována v těsné spolupráci s organizačním týmem boot Düsseldorf.
Výstava boat Brno je tradičně situována do pavilonu
Z a představí kompletní paletu vybavení a služeb, sahající
od lodních sportů přes surfing, vodní lyžování a potápěč-
Mezinárodní přehlídka zdravotnické
techniky, rehabilitace a zdraví
Výstaviště Brno 16. – 19. 10. 2007
Veletrh HOSPIMedica – to je především mezinárodní fórum pro odbornou zdravotnickou veřejnost, přehlídka perspektivních medicínských oborů, nabídka nových obchodních příležitostí, možnost odborných diskusí a společenského kontaktu.
Silně mezinárodní
charakter
Veletrh HOSPIMedica 2006 navázal
na svou úspěšnou premiéru v roce
2005. Významně rozšířil mezinárodní
záběr a posílil svou pozici č.1 pro spádovou oblast střední Evropy. Loni se
představilo 601 vystavovatelů na
10 188 m2 čisté výstavní plochy. Vystavovatelé zastupovali rekordní počet 32
zemí, vůbec poprvé přijely firmy
z Chorvatska, Malajsie, Nového Zélandu, Pákistánu, Singapuru, Thajska
a Tajwanu. Zahraniční firmy obsadily
o 1000 m2 více plochy než v roce 2005.
Zvýšila se také zahraniční návštěvnost a současně se zkvalitnila struktura
návštěvníků. Podíl zahraničních návštěvníků na celkovém počtu návštěvníků činí 7,5 %. V absolutním vyjádření
veletrh navštívilo 1369 osob ze zahraničí. Na veletrh přijely zahraniční obchodní mise z Maarska, Nizozemí,
Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Litvy, Ukrajiny, Ruska, Turecka,
Číny, Koreje, Indie, Malajsie, Mongolska a Pákistánu.
Kvalitní doprovodný
program
Veletrh HOSPIMedica to je také vysoce kvalitní portfolio odborných
doprovodných programů, kterých se
pravidelně účastní přes 2000 odborníků z Česka i ze zahraničí.
– Mezinárodní kongres robotické chirurgie
– Jediná biotechnologická přehlídka
a konference ve střední Evropě
BIOTEC 2007
– 16. mezinárodní kongres ČLS JEP
věnovaný problematice ,,AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PRÁVA A ETIKY
VE ZDRAVOTNICTVÍ”
– Mezinárodní konference Medicína
katastrof
Šíření vysoce nakažlivých nemocí,
jako je ptačí chřipka, SARS, marbourg, je stálým tématem resortu
zdravotnictví. Ministerstva zdravotnictví, obrany i vnitra se věnují také
problematice úmyslného šíření virů
a mikrobů, jako možný důsledek
mezinárodního terorismu, případně
v souvislosti s použitím zbraní hromadného ničení. Novinky v péči
o člověka, který je postižený vysoce
virulentní nákazou, budou prezentovány právě na konferenci Medicína
katastrof v rámci mezinárodního veletrhu HOSPIMedica.
– Součástí mezinárodního veletrhu
HOSPIMedica je největší středoevropská přehlídka pomůcek a služeb
pro handicapované občany (REHAPROTEX) jako místo setkání zdravotně postižených se zástupci neziskových organizací a dalšími
specialisty.
Výběr z novinek
Na veletrhu bude představena celá
řada zcela nových či inovovaných výrobků, medicínských technologií a služeb. Například ALTECH, spol. s r.o.
přiveze šikmou schodišovou plošinu
DELTA, která pomůže imobilním osobám překonávat přímá jednoramenná
schodiště. Biotherapy s.r.o. představí
BIOSTIMUL BS 501 – přístroj pro
velkoplošnou a 3D terapii červeným
polarizovaným světlem metodou progresivní fototerapie. BLUE PANTHER s.r.o. ukáže testery defibrilátorů IMPULSE 6000D a analyzátory
kardiostimulátorů IMPULSE 7000
DP. Jedná se o novou generaci profesi-
onálních biomedicínských přenosných
přístrojů, které zajistí správnou funkčnost a vysoký výkon důležitých přístrojů pro kardiostimulaci a resuscitaci.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout přístroj pro aplikaci ozonu v medicinské praxi od THERAPY SYSTEMS s.r.o., elektricky polohovatelná
lůžka Latera Care a Latera Acute s vysokým laterálním náklonem od světoznámé slánské firmy LINET spol. s r.o.,
transportní židli LB 900 vhodnou pro
rychlý transport do auta, po bytě, v úzkých prostorách (např. letadlo, WC)
od výrobce Josef Selichar – SETRANS
nebo dva druhy náplastí od VIACELL
s.r.o., z nichž jedna je určena pro potravinářství (modré detekovatelné náplasti pro větší bezpečnost, omyvatelné, velice dobře přilnavé, tvary
uzpůsobené i na špičku prstu) a druhá
pro tlumení bolesti hlavy zejména
u dětí, těhotných a kojících matek.
5
VÝSTAVIŠTĚ DÜSSELDORF
Prioritní veletrh průmyslu kaučuku a plastů
Myšlenky proměněné v dobrý obchod
Díky nově otevřené výstavní hale 8b se letošní Mezinárodní veletrh kaučuku a plastů K’07 bude odehrávat na rekordní čisté výstavní ploše přes 168 000 m2,
což je o 8000 m2 více než při posledním „Káčku“
v roce 2004. Veletrh se bude konat ve dnech 24. – 31.
října 2007 a jeho pořadatel – veletržní společnost
Messe Düsseldorf – na něm očekává účast zhruba
2900 vystavovatelů z více než 50 zemí. Zvláště silně
budou opět zastoupeny přední firmy z Německa, Itálie a USA, jakož i řada
vystavovatelů z asijských zemí, například z Číny, Indie, Koreje a Tajwanu.
Letos 18 českých firem
Mezi vystavovateli nebudou chybět
ani české firmy. Jejich účast na veletrhu K, který probíhá v tříletém cyklu,
má stále stoupající tendenci. Zatímco
v roce 2001 se ho zúčastnilo 16 českých
firem na 314 m2, v roce 2004 to bylo sice jen 14 firem, ale na větší ploše
402 m2, v letošním roce to bude 18 českých vystavovatelů na rekordní ploše
540 m2. Tato rostoucí účast svědčí
o tom, že se zvyšují exportní ambice
představitelů českého průmyslu plastů.
Největší expozici bude mít na veletrhu
akciová společnost SILON, Planá nad
Lužnicí na 72 m2, veletrhu se zúčastní
i Chemopetrol Litvínov a Kaučuk Kralupy, obě firmy na 68 m2, jako nový vystavovatel se na Káčku objeví SOMA
Lanškroun s expozicí strojů pro potisk
a zpracování flexibilních obalových
materiálů na ploše 49 m2. Na seznamu
českých firem je celkem 7 nových vystavovatelů, včetně Svazu zpracovatelů
plastů ČR – i to svědčí o rostoucím zájmu nově vzniklých či dosud se neúčastnících firem prezentovat své produkty
na tomto vrcholném setkání plastikářských firem z celého světa.
bude popsán přínos polymerních materiálů pro základní funkce obalů, kterými jsou ochrana, informace a distribuce. Půjde přitom o komplexně
pojatá řešení, která významně překračují hranice prostého balení produktů.
Svoji roli zde sehrají rovněž high-tech
materiály, ale i aspekty přepravy a výroby, ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj nebo také móda
a design. Téma této doprovodné akce
zaujme stejně vystavovatele, jako odborné návštěvníky, a o nic méně i širokou veřejnost. Zodpovědnost za organizaci převzal německý průmysl plastů
pod vedením společnosti PlasticsEurope Deutschland e.v. a organizátor veletrhu Messe Düsseldorf.
Nemůžete chybět
Na veletrhu se očekává účast kolem
200 000 návštěvníků z celého světa.
Návštěvníci veletrhu se nemusí spoléhat na nákup vstupenek pouze u pokladny veletrhu v den návštěvy. Mohou si je objednat i on-line na
internetu na stránce www.k-online.de,
platba v eurech a vstupenky
jim budou zaslány prostřednictvím zastoupení Messe
Düsseldorf. Výhodou vstupenek objednaných on-line
je jednak jejich zvýhodněná
cena (takto objednaná jednodenní vstupenka stojí 49,Euro, zatímco na pokladně
v Düsseldorfu pak 55,- Euro) a jednak ten, kdo už bude mít vstupenku u sebe při
cestě na výstaviště, bude ji
moci použít jako bezplatnou
jízdenku ve všech dopravních prostředcích systému
veřejné
dopravy
VRR
v Düsseldorfu a v přilehlém
regionu. Podobně si mohou
zájemci o návštěvu veletrhu
K 07 objednat vstupenky
i u zastoupení Messe Düsseldorf pro
Českou republiku – u společnosti Veletrhy Brno a.s. na stránkách
www.bvv.cz > Služby > On-line prodej vstupenek a katalogů na veletrhy
Messe Düsseldorf, a to za české koruny a za stejně zvýhodněné ceny
(i s možností jejich použití jako bezplatné jízdenky), jako je tomu při objednávce na portálu Messe Düsseldorf.
Uvedené motto veletrhu K 07 není
jen planou frází. Veletrh K v Düsseldorfu je skutečně zárodečnou buňkou
inovací průmyslu plastů a kaučuku. Je
místem, kde se předvádějí nejen perspektivy příštích let, ale kde v dialogu
odborníků vznikají a střetávají se impulsy, které oživují branži, a kde se
myšlenky proměňují v dobrý obchod.
Plast to dokáže zabalit
Motto veletrhu K 07 zní: „Turning
Vision into Business“. Tradičně nejsilnější skupinou vystavovatelů budou
firmy nabízející stroje a vybavení. Letos obsadí se svými 115 000 m2 zhruba
dvě třetiny celkové výstavní plochy.
Producenti surovin, polotovarů a technických dílů budou vystavovat v halách
5 až 8a a obsadí tak čistou výstavní plochu 36 000 m2, což je asi jedna pětina
celkové výstavní plochy. Obor zpracování plastů se rozloží na ploše větší než
13 000 m2. Více jak polovinu výstavní
plochy – asi 57 % obsadí firmy, které
nepocházejí z Německa. Mezi nimi dominují především firmy z Itálie, které
předvedou své produkty na ploše cca
30 000 m2. Exponáty vystavovatelů letos doplní zvláštní předváděcí akce
„Plast to dokáže zabalit“ umístěná do
haly 9. Na řadě četných příkladů zde
se zajímavými tématy
Ve dnech 3. – 6. října 2007 se bude v Düsseldorfu konat
Mezinárodní veletrh na téma Rehabilitace – Prevence –
Integrace – Péče + kongres. Pořadatel – veletržní společnost Messe Düsseldorf – očekává účast asi 800 vystavovatelů ze 30 zemí a přibližně 50 000 návštěvníků ze
60 zemí.
Na veletrhu budou průmyslové a obchodní firmy,
stejně jako i organizace tělesně postižených, veřejné
i soukromé poradenské týmy prezentovat výrobky
a služby v těchto segmentech: každodenní pomoc a péče, udržování domácností
a stravování, osobní péče a hygiena, pomůcky a prostředky pro chůzi a mobilitu,
bezpečnostní a monitorovací systémy, pedagogika, vzdělávání a fyzický trénink,
pracoviště a zaměstnání, fyzio- a ergoterapie, ortopedické pomůcky, pečovatelské
služby a lékařská péče, oblečení a pomůcky osobní ochrany, volný čas, sport, rekreace a cestování.
REHACARE INTERNATIONAL jako odborné fórum pro osoby s postižením a potřebou péče nabízí řadu významných řešení pro potřeby a požadavky takové společnosti, v níž roste počet osob třetího a čtvrtého věku. „Tato cílová skupina je otevřená k přijímání nových idejí, konceptů a inovativních výrobků, které
umožní nezávislý a aktivní životní styl v každém věku,“ komentuje nadcházející ročník veletrhu Wilhelm Niedergöker, výkonný ředitel Messe Düsseldorf. Vybavení
domova a bytů patří dnes k těm nejaktuálnějším tématům. Ale také demografický vývoj ovlivňuje změny ve využívání volného času, cestování a mobilitě, což vše
jsou čím dál tím důležitější témata budoucích ročníků veletrhu REHACARE
INTERNATIONAL.
Jako součást doprovodného programu veletrhu budou představeny kompletně
vybavené bungalovy s bezbariérovými obytnými prostorami, které mohou být přizpůsobovány požadavkům obyvatel jakéhokoliv věku. Prioritami jsou zde komfort, samostatnost a individuální volba formy bydlení. Tento tematický park bude
doplněn soutěží mladých architektů z různých německých vysokých škol, kteří zde
budou prezentovat své návrhy multifunkčních a transgeneračních bytových designů. Součástí této přehlídky bude i konference specialistů, přístupná pro všechny
návštěvníky veletrhu.
Veletrhu REHACARE INTERNATIONAL se zúčastní i 5 českých vystavovatelů: PATRON BOHEMIA Mělník, DELFI Jilemnice, KURY Zdechovice,
LOPED v.o.s Tachlovice a Miloš Roudnice nad Labem na celkové ploše téměř
150 m2.
Další informace najdete na internetu:
www.rehacare.de, www.bvv.cz – Služby – On-line prodej
vstupenek a katalogů na veletrhy Messe Düsseldorf
SVĚTOVÉ VELETRHY
na rekordní výstavní ploše
Největší světový veletrh zdravotnické techniky MEDICA se uskuteční v Düsseldorfu ve
dnech 14. až 17. listopadu 2007, paralelně s ním v termínu o jeden den kratším (14. –
16. listopadu 2007) se bude konat i veletrh dodavatelů pro výrobu zdravotnické techniky COMPAMED, a oba tyto veletrhy dohromady obsáhnou rekordní výstavní plochu
o rozměru 117 000 m2.
Kromě obrovského zájmu vystavovatelů, jejichž nároky na přidělení výstavní plochy nemohly být z kapacitních důvodů v některých případech
uspokojeny a firmy zůstávají na čekací
listině, rezultuje rekordní výsledek i ze
skutečnosti, že pořadatelé – veletržní
společnost Messe Düsseldorf – mají
tentokrát k dispozici i novou výstavní
halu 8 b, která bude určena k dislokaci
vystavovatelů
na
veletrhu
COMPAMED. Obsazeno do posled-
ního místečka bude všech
19 veletržních pavilonů.
MEDICA pokrývá všechny obory ambulantní či
stacionární péče o pacienty s důrazem na tyto obory: elektromedicína, lékařská technika, laboratorní
technika, diagnostická zařízení, léky, fyzioterapeutická a ortopedická technika, spotřební zdravotnické
prostředky,
informační
a komunikační technika,
textilie, zdravotnický mobiliář, vybavení pokojů,
technika a zařízení správy
a údržby budov. COMPAMED zahrne veškeré
možné dodávky high-tech řešení pro
zdravotnický průmysl počínaje surovinami, komponenty, obalovými materiály a službami až po mikrosystémovou
techniku a nanotechnologie.
ství, MEDICA MEET-IT (Fórum uživatelů informačních technologií),
MEDICA VISION (Prezentace výzkumných ústavů) a Fórum fyzioterapie.
Navíc návštěvníkům budou sloužit
některé kolektivní stánky různých sva-
zů ke konzultacím k vybraným tématům. Tak například v hale 14 bude odborná sekce Německého svazu výrobců elektroniky a elektrických zařízení
ZVEI organizovat přehlídku iluminačních systémů v nemocničních budovách.
Praktické informace
Doprovodný program
Oba veletrhy budou již tradičně doplněny o řadu doprovodných akcí,
k nimž patří kupříkladu MEDICA
MEDIA věnovaná televiznímu lékař-
České zastoupení
Pořadatelé očekávají návštěvu více
jak 137 500 odborníků z více než 100
zemí světa. Zhruba 40 % návštěvníků
přijede ze zahraničí. Veletrhu se zúčastní 4 200 vystavovatelů ze 65 zemí,
mezi nimi nebudou chybět ani vystavovatelé z České republiky. V létě jich
bylo přihlášeno celkem 27, nechybí
mezi nimi tradiční vystavovatelé jako
kupř. Batist Červený Kostelec, BMT
Brno, Borcard Fryčovice, BTL zdravotnická technika Praha, DINA /
HITEX Bučovice, Linet Slaný a PlivaLachema Brno, když máme jmenovat
jen ty největší. Českou účast zastřešuje
a finančně podpoří v rámci programu
oficiálních účastí české ministerstvo
průmyslu a obchodu, které bude mít
na veletrhu MEDICA rovněž svoji expozici.
Stánek slánské firmy LINET
Zájemci o vstupenky (jedna vstupenka platí pro oba veletrhy) mohou
využít on-line prodeje na portálu Messe Dusseldorf www.medica.de /
www.compamed.de (platba v eurech),
anebo předprodeje organizovaného
zástupcem Messe Düsseldorf – společností Veletrhy Brno, a.s. – která vstupenky prodává za české koruny. Takto
je možno vstupenky objednat vyplněním internetového formuláře „Vstupenky a katalogy Messe Düsseldorf“
na www.bvv.cz > Služby > On-line
prodej vstupenek a katalogů na veletrhy Messe Düsseldorf. V obou případech zájemce ušetří, protože vstupenky v předprodeji jsou levnější než
přímo u pokladen v Düsseldorfu.
Další informace: Veletrhy Brno
odbor zahraničního zastoupení
Marie Horáková, tel. 541 152 533
e-mail: [email protected]
VELETRŽNÍ ZPRÁVY
6
Omnis oživuje výstavnictví v Plzni
Výstavnická společnost Omnis je právem řazena mezi pět největších výstavnických organizací v ČR. Specializací společnosti Omnis je organizování stavebních výstav po
celé ČR. Každoročně pořádá po republice přes 330 akcí, které doslova hýbou příslušnými regiony. A každoročně zařazuje do svého kalendáře novinku, respektive nový
obor v nové lokalitě.
Letošní takovou novinkou je výstava s názvem Moderní dům a byt Plzeň.
MODERNÍ DŮM A BYT Plzeň
Podzim s barvami TENDENCE
Ve dnech 4. – 7. října si určitě naplánujte návštěvu veletrhu
TENDENCE 2007 na výstavišti v Praze Letňanech. Již po
dvanácté nabídne TENDENCE pestrý průřez moderním a klasickým nábytkem, doplněný o zařízení kuchyní, stolování, bytový textil, osvětlení a nejrůznější dekorace a dárky. Pokud se
chystáte zařizovat vlastní interiér či si jen rádi tříbíte vkus
a zajímáte se o trendy v interiérech, navštivte veletrh Tendence
od 4 do 7. října v Praze Letňanech.
TENDENCE jsou každoročně rozsáhlejší a nabízejí více
zajímavostí. Popularita veletrhu se odráží v počtu vystavujících firem s novým sortimentem a také ve spokojenosti návštěvníků, kteří veletrh využijí ke koupi či zhlédnutí nových
trendů. Můžete se inspirovat ukázkami aranžmá v soutěžích, které už k tomuto veletrhu tradičně patří – Prostřený
stůl a Okno v interiéru. Veletržní správa Terinvest a celý tým
TENDENCE připravuje poutavý doprovodný program
a soutěže o ceny, které už nyní můžete vyhrát, když navštívíte stránky www.tendence.eu.
Klíčovým slovem TENDENCE jsou novinky, zejména ty
technického rázu, které si budete moci na místě vyzkoušet.
Spotřebiče prestižních značek letos opět zazáří v exkluzivní
sekci bílé techniky, která letos doznala velkého rozšíření.
Zejména díky těsnému sousedství s kuchyňskými studii si
bude moci návštěvník objednat kuchyň spolu se spotřebiči.
Určitě oceníte jedinečnou možnost odborného poradenství,
porovnání cen a prověření kvality výrobků.
Veletrh Tendence opět potvrzuje svůj výjimečný statut
mezi ostatními veletrhy a rozhodl se plně podpořit projekt
UMĚNÍ PRO LEPŠÍ SVĚT. Renomé veletrhu, které se odráží jak v exkluzivitě prezentovaných značek, tak v četnosti
návštěvníků, přispěje k seznámení veřejnosti s tímto charitativním projektem.
Pro výsadní postavení veletrhu TENDENCE na českém
trhu si jej vystavovatelé rádi vybírají k prezentaci svých novinek, např. významná německá firma zde představí luxusní záclonu posázenou drahými kameny. Čeká nás také prezentace nejnovějších spotřebičů vybavených špičkovou
technologií a stylovým designem a mnoho dalšího… Zárukou hodnotně stráveného dne bude i bohatý doprovodný
program a souběžně konající se veletrhy WELLNESS
BALNEA se svými novinkami z oboru péče o tělo
a GASTROSET s ukázkami vaření a ochutnávkami.
Tato výstava je připravována pro výrobce a prodejce z oboru stavebnictví, nábytku a vybavení domu, dílny a zahrad. Uskuteční se v nově zrekonstruované
sportovní hale TJ Lokomotiva v Plzni od 19. do 21. října 2007.
Organizátoři připravuji ucelenou výstavu na téma životní styl, kterou západočeská metropole jistě uvítá. Plzeň je se 165 tisíci obyvateli čtvrtým největším městem v ČR, spolu s okolím Plzeňska představuje potenciál 350 tisíc lidí, jež jistě potěší takto tematicky orientovaná akce se záběrem na všechny příjmové a věkové
skupiny.
Z nomenklatury vybíráme:
Okna, dveře, střecha, podlahy • armatury, baterie, keramika • stavební vodo-instalace • čerpadla • vzduchotechnika a klimatizace • zabezpečovací systémy • nábytek do všech částí domu a bytu, osvětlení, doplňky, sauny • dílenské nářadí a vše
pro dílnu • vše pro zahradu
Samostatnou doprovodnou akcí je výstava ŽENA A DOMOV, která je zaměřena na ženy a životní styl. Podle výzkumů právě ženy v 80 % rozhodují o uskutečnění jakéhokoliv nákupu do domácnosti a na výstavě určitě chybět nebudou. Pro
rodinnou návštěvu jsou příznivé výstavní dny od pátku do neděle a velice příjemné vstupné.
STAVOTECH – Moderní dům Olomouc, 1. – 3. 11.
Již 34. ročník stavebního a technického veletrhu Stavotech Olomouc se uskuteční tradičně na olomouckém výstavišti Flora. Jde o renomovanou a dobře zavedenou akci, která v dané oblasti nemá konkurenci.
Novinkou podzimního Stavotechu je podtitul Moderní dům. Co tento pojem
znamená, na to se nadcházející veletrh pokusí dát odpově. Aby dnes stavba
mohla získat toto označení, musí mít dvě vlastnosti: kvalitní architektonické řešení a být energeticky úsporná.
A právě tyto dvě linie podzimní Stavotech sleduje na základě zkušeností a doprovodných akcí z minulých ročníků.
Doprovodný program na téma moderní dům
Kvalitní architektura bude předmětem výstav, prezentací a přednášek na doprovodné multižánrové akci Olomoucké dny architektury a stavebnictví.
Přehlídka Grand Prix Obce architektů, profilové výstavy progresivních architektů spojené s přednáškami, výstava designu, čítárna knih a časopisů, promítání
filmů.
Úspory energie a obnovitelné zdroje jsou předmětem expozic a konferenčních
akcí doprovodné výstavy Ekoenergie. Zde se představí firmy zabývající se využitím energie – solární, vodní, geotermální, větrné, biomasy, tepelných čerpadel,
kogenerace a rekuperace i úsporami energie u stávajících zdrojů.
Již tradiční součástí podzimního konání Stavotechu je Regioninvest – krajská
přehlídka investičních příležitostí a prezentace měst a obcí Olomouckého kraje.
Z kalendáře Omnisu připomínáme:
Od 14. do 16. září se na olomouckém výstavišti Flora koná atraktivní a dobře
obsazený veletrh Autosalon Olomouc, kde najdou potěšení pro oko i duši všichni
milovníci rychlých kol.
Doprovodný program je vhodný pro děti i dospělé.
Moderní žena
Za předchozích osm let se vyprofiloval mezi jednu z největších nákupně společenských událostí na Moravě. Zasloužily se o to hned dva faktory: originální a široká nabídka veletrhu a zároveň i atraktivní doprovodný program plný přehlídek,
vystoupení i hostů zvučných jmen. Na veletrhu se prezentují a své výrobky prodávají obchodníci s kosmetikou, módy, produktů zdravého životního stylu a volného času.
Veletrhu Moderní žena patří víkend 17. – 18. listopadu na výstavišti Flora
v Olomouci. Bude to víkend moderních žen, ale také předvánočních nákupů.
Druhý SVĚT
REKLAMY v Brně
Prezentační veletrh firem z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie SVĚT
REKLAMY se uskuteční v kongresové
hale Interhotelu Voroněž v Brně v úterý
25. září 2007. Pořadatelem je výstavnická společnost Omnis Olomouc, a.s., která se specializuje na pořádání převážně
odborných veletrhů.
Jedná se o jednodenní kontaktní akci s cílem zprostředkovat kontakty mezi firmami v reklamní branži a uživateli reklamy. Poslední akce tohoto druhu
se konala na Moravě téměř před deseti lety, než tuto tradici loni obnovila
společnost Omnis.
Při vytváření koncepce Světu reklamy se pořadatelé inspirovali modelem
ve Švýcarsku a Německu oblíbeného
„Tischmesse“ – neformálního setkání
obchodníků, kde nabízející strana prezentuje svoje produkty a služby ve
standardizovaných a jednoduchých
jednacích místech.
Návštěvníkům z řad firemní klientely i zástupcům reklamní branže veletrh
poskytne možnost navázat kontakty
s řadou kvalitních vystavovatelů z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie,
jako jsou např. reklamní agentury, firmy zabývající se marketingovými službami, tiskárny, výrobci reklamních
a dárkových předmětů, firmy z oboru
velkoplošné reklamy, podpory prodeje, signmakingu, média aj.
Vystavovatelé zde představí horké
novinky, nové nápady, seznámí návštěvníky s účinností svých médií a předají podklady a prospekty pro další využití.
Nový prezentační veletrh Svět reklamy ukazuje, že Brno nemusí hostit jen
velké mezinárodní veletrhy, ale že
i menší, odborně specializované akce
zde mohou nalézt vhodné místo.
7
VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA
Dům a byt – Bydlení je hra
Dům a byt je tradiční říjnová výstava se zaměřením na stavebnictví, nábytek, dekorace bytu a reality. V prostorách výstavního pavilonu A na Výstavišti Černá
louka v Ostravě se bude opětovně prezentovat nejrozsáhlejší a nejucelenější přehlídka z oblasti bydlení v Moravskoslezském kraji.
Ve dnech 11. – 14. října 2007 zde
návštěvníci mohou zhlédnout v sekci
STAVBA – stavební materiály a výrobky, obklady a dlažby, okna, dveře, podlahy, vrata, zabezpečovací
techniku, zateplení budov apod. Přehlídka špičkového nábytku, sedacích
souprav, kuchyní a postelí bude mít
své místo v části Nábytek. Ve stejném prostoru pavilonu A návštěvníci naleznou i osvětlení, závěsy a záclony, umělecké fotografie a drobné
dekorační předměty, které budou
náplní sekce Bytové doplňky. V po-
slední části REALITY se budou prezentovat realitní kanceláře, peněžní
ústavy, architektonické a projektové
kanceláře, navíc zde budou představeny zajímavé Developerské projekty Moravskoslezského kraje.
Pro návštěvníky výstavy Dům a byt
2007 je připravena zajímavá novinka
– Galerie nápadů. Tento projekt
představí zajímavosti z oblasti interiéru, nábytku a bydlení. V pavilonu
NA2 bude vytvořena sekce, kde návštěvníci budou mít možnost najít
spoustu zajímavých nápadů, rad odborníků a inspirací pro své bydlení.
Odborníci z Cechu malířů a lakýrníků zde představí praktické ukázky
malířských technik, které si mohou
zájemci i sami vyzkoušet. K vidění zde
budou fotografie vtipně vyřešených
interiérů, projektová řešení bytů a domů.
Opomenuty nebudou ani neméně
důležité bytové dekorace. Praktické
ukázky ubrouskové techniky – decoupage, malování na sklo nebo textil jistě nadchne především ženy.
Důležitou součástí galerie nápadů
bude prezentace pořadu „Bydlení je
hra“. Ve spolupráci s Českou televizí Ostrava budou moci návštěvníci
po celou dobu výstavy sledovat tento
oblíbený pořad přímo v prostoru výstavy.
Navíc 11. října budou moci návštěvníci vyzpovídat produkční štáb,
jak se tento pořad připravuje a poslechnou si i zajímavé příhody z natáčení.
GASTRO FESTIVAL OSTRAVA
výstava, která vás nasytí
GASTRO FESTIVAL OSTRAVA – to je výstava, která vás nasytí
A to doslova! Jak informacemi z oblasti gastronomie a novinek pro letošní rok,
tak možností ochutnávek všemožných pochutin na našem trhu.
18. – 20. října letošního roku se uskuteční již VII. ročník tradiční prezentace
výrobků a služeb z oblasti gastronomie – získáte přehled o nových trendech, dalších kulinářských produktech a možnostech vybavení provozoven.
Neodmyslitelnou součástí je soutěžní prezentace výsledků práce hotelových škol
a středních odborných škol v oborech číšník, kuchař, cukrář a barman. Soutěží se
v jednotlivcích i družstvech. V letošním roce je soutěž velmi kvalitně obsazena zahraničními školami a to ze Slovenska, Polska, Maarska, Rakouska a Itálie.
Zpestřením letošního ročníku bude také 18. 10. 2007 praktická část finalistek
soutěže Miss Europe Junior, které se na pódiu v pavilonu A2 představí při vaření jídel připravených dle receptu ze své země.
Věříme, že si z nepřeberného množství vůní a chutí vybere každý tu svou.
UČEŇ, STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK
S NOVÝM KABÁTEM
7. – 8. prosince 2007 proběhne na Výstavišti Černá louka
14. ročník výstavy UČEŇ, STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK a PEDAGOGIKA. Každoročně se stává místem
vysoké koncentrace oborových informací, jakož i místem cíleného setkání nabídky a poptávky z oblasti vzdělání.
Výstavy se v uplynulém roce zúčastnila téměř stovka škol
a vzdělávacích zařízení, a to nejen z regionu, ale z celé České republiky. Oblíbenost akce mezi studenty a jejich rodiči
i pedagogickými poradci potvrzuje její tradiční vysoká návštěvnost. Zájemci totiž mají možnost získat v relativně krátkém čase „pod jednou střechou“ ucelené informace o jednotlivých školách, novinkách, nabídkách studijních oborů,
podmínkách přijímacích pohovorů atd. Zajímavá koncentrace cílové skupiny dala zároveň podnět pro vznik specializované sekce s názvem PEDAGOGIKA. Tato prezentační
a prodejní akce je zaměřena na vybavení učeben, školní pomůcky, didaktickou techniku a vůbec vše kolem školství.
Výstaviště Lysá nad Labem
Největší tuzemskou přehlídkou koní, mimochodem nejstarší přehlídkou v Evropě, je výstava Kůň, která se již po čtrnácté uskuteční na výstavišti v Lysé nad Labem. Jejím hlavním garantem je agentura In Expo, jež má v oboru velmi
dobré renomé. Představí se opět několik desítek koní různých plemen – nejlepších, jaké jsou v současnosti u nás chováni – norici, českomoravští belgičtí koně, haflingové, arabští plnokrevníci, lipicáni, fríští koně, starokladrubští koně,
čeští teplokrevníci, huculové, velšští či shetladští pony atd.
Koně budou vystaveni v boxech uvnitř výstavních hal a předvedeni na ruce i v akci na předvadišti. Z jednotlivých ukázek
budou patřit k nejzajímavějším například vozatajské disciplíny či drezůra.
Kromě živých zvířat bude pro zájemce připraven i specializovaný prodej chovatelských pomůcek, jezdeckých potřeb
či veterinárních přípravků.
Výstava Kůň je třídenní, od 21. do 23. září,
od 9 do 17 hodin.
Již po sedmadvacáté se na výstavišti v Lysé nad Labem
uskuteční národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství,
květin, ekologie a zpracování výpěstků Zemědělec a po dvanácté výstava hospodářských zvířat, technologií pro chov
a chovatelských potřeb Náš chov, a to ve dnech 4. – 7. října
2007.
Výstava Zemědělec – Náš chov 2007 se snaží ukázat vše,
co hospodář při své práci potřebuje na poli, ve stáji či na za-
Velmi zajímavou novinkou pro letošní rok je 1. ročník
ForTech Expo 2007, který chce vytvořit prostor pro aktivní
prezentaci personálních potřeb firem působících v Moravskoslezském kraji se zaměřením na technické obory (strojírenství, elektrotechnika, IT, stavebnictví).
Podrobnější
informace
k uvedeným
akcím na
Černé louce
v Ostravě:
www.cernalouka.cz.
Kůň a Zemědělec
hradě. Je zde možné vidět velkou polní a malou zahradní
mechanizaci, potřeby pro zahrádkáře, stájové technologie,
krmiva, veterinární přípravky, široký sortiment rostlinného
materiálu i přípravků na ochranu či výživu rostlin.
V areálu výstaviště, a to jak uvnitř výstavních hal, tak na
volné venkovní ploše, budou návštěvníkům prezentovat
a nabízet své výrobky a služby zaměřené na zemědělství
a zahrádkářství téměř dvě stovky vystavovatelů. K vidění budou v boxech i na předvadišti živá zvířata z nejlepších plemenných chovů.
Jsou připraveny jednotlivé chovatelské dny: čtvrtek 4. října Den chovu prasat, pátek 5. října Den chovu skotu, sobota 6. října Den chovu ovcí a koz, neděle 7. října Den drobnochovu a včelařů.
Dne 6. října se uskuteční na výstavišti Středočeské dožínky za spoluúčasti Středočeského kraje, Asociace soukromých zemědělců a Regionální agrární komory. Budou vyhlášeni Zemědělští hospodáři Středočeského kraje 2007
a zahájena soutěž Potravinářský výrobek Středočeského
kraje roku 2007.
Velký prostor je také tradičně věnován bramborám, zelenině a samostatně i plodině pro Polabí typické – zelí. Návštěvníci se přesvědčí o kulinářských kvalitách těchto zemědělských produktů.
Výstava Zemědělec – Náš chov 2007 je otevřena
od 4. do 7. října vždy od 9 do 17 hodin.
Podzimní sezónu zahájil trojlístek výstav
Ve dnech 6. – 9. září zahájilo výstaviště v Lysé nad Labem podzimní výstavní sezónu
trojlístkem výstav Domov a teplo, Čtyři dny se záchranáři a Polabský knižní veletrh.
Branami výstaviště tentokrát prošlo osm a půl tisíce návštěvníků.
Výstava Domov a teplo představila celou řadu novinek v oboru vytápění, především s akcentem na alternativní zdroje energie a úspory ve vytápění. Kromě
klasických kotlů a krbových kamen byly tedy k vidění i solární panely, tepelná čerpadla či kotle na štěpky a peletky, či tradiční sporáky v nejmodernějším provedení. Nechyběl samozřejmě ani nábytek a bytové doplňky.
Čtyři dny se záchranáři představují v celé
šíři integrovaný záchranný systém, a to
jak moderní požární
techniku, tak záchranáře v simulovaných modelových akcích. Na výstavě proběhla krajská
soutěž ve vyprošování
osob z havarovaných
vozidel, v neděli soutěž
v požárním trojboji pro
družstva mladých hasičů. Na stáncích probíhala po celou dobu výstavy také poradenská
služba v oblasti požární
a bezpečnostní prevence. Zajímavým doplněním výstavy se stala vystavená kolekce – největší v České republice – historických hasičských přileb a dalších hasičských pomůcek a zařízení.
Čtvrtého ročníku Polabského knižního veletrhu se zúčastnilo 55 vystavovatelů
– knihkupci, nakladatelé, antikváři, knihovny, spolky zabývající se knižní kulturou, tiskárny, literární časopisy, výrobci didaktických hraček, ilustrátoři.
Byla udělena Cena za celoživotní systematickou tvorbu pro děti a mimořádný
přínos pro českou literaturu básníkovi Jiřímu Žáčkovi a čtyři nakladatelské ceny.
Uskutečnily se křty knižních novinek: básnická sbírka Sonáty Petry Haasové
(nakladatelství Nová tiskárna Pelhřimov) a Smrt knížete Václava Pavla Toufara
(nakladatelství Start Benešov). „Permanentní“ autogramiády se zúčastnilo 45 autorů. Proběhlo 26 besed s autory a autorských čtení, např. Ivona Březinová, autoři nakladatelství Balt East, Kateřina Hamrová, 7 čtení v akci Celé Česko čte dětem, představil se festival Literární Vysočina, Spolek přátel krásného slova
Hradec Králové, Literární klub Petra Bezruče a Spolek českých bibliofilů.
V improvizované učebně akce Senioři k počítačům se vystřídalo několik desítek lidí. Proběhly čtyři velké komponované kulturní programy: Pozitivní hodinka
s Pozitivními novinami (Ladislav Gerendáš, Ondřej Suchý, Zuzana Stiská a Gospel Time), Hodinka s časopisem Receptář (šansoniérka Jana Richterová, animátor Jan Chvojka, básnířka Petra Haasová), Hosté Rádia Region, Hudba a krásné
slovo (Traditional Jazz studio Pavla Smetáčka a Spolek českých bibliofilů).
9
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA – HOLEŠOVICE
Autoshow Praha 2007
už jede na plný plyn
Ve finální fázi se ocitají přípravy na největší motoristickou výstavu v hlavním městě.
Do začátku Autoshow Praha totiž zbývají necelé dva měsíce.
T
řináctý ročník tohoto renomovaného veletrhu, jehož organizátorem je opět Incheba
Praha s. r. o., se uskuteční v obvyklém podzimním termínu, od 18. do 21. října. Navštívit jeho
expozice bude možné každý den od 9.30 do 18
hodin, v neděli se však zavírá již o hodinu dříve.
Na co se jít především podívat? Skutečně
těžko radit. Autoshow Praha je výjimečné právě
tím, že zabírá komplexně celou oblast současného automobilismu. Ovšem přece jen každého
asi nejvíce zajímají aktuální novinky mezi osobními či lehkými užitkovými automobily.
V Průmyslovém paláci bude jeho zvědavost
uspokojena měrou vrchovatou. Celou jeho
Střední halu zaujme prezentace Škody Auto,
zatímco v Levém křídle se v multibrandové expozici představí společnost Charouz Group. Ta vystaví nejen monopost formule 1, ale i vozy řady
atraktivních značek, mezi nimiž nebudou chybět
AMG, Cadillac, Hummer, Spyker nebo Wiesmann. Zahanbit se ale nenechají ani další vystavovatelé, takže k vidění tu budou modely z produkce téměř všech světových automobilek. Jen
namátkou můžeme uvést jména Audi, Bentley,
Citroën, Dodge, Ford, Hyundai, Chrysler, Jeep,
Kiu, Lamborghini, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot,
Seat, Subaru, Suzuki, Volvo, Volkswagen a mnoho dalších. Za zmínku určitě stojí i automobil
Brillance z čínské produkce, který bude mít v České republice výstavní premiéru. České, ale především pražské výstavní premiéry se očekávají
i u jiných značek.
Především na venkovních plochách v sousedství
Průmyslového paláce proběhne paralelně přehlídka nákladních automobilů, komunální techniky, karavanů – Transped/Comma/Karavany, přičemž
především v části karavanů jsou ohlášeny novinky
pro rok 2008.
Mnoho návštěvníků si nepochybně najde
cestu i do Křižíkových pavilonů. Zde budou umístěny dílčí specializované výstavy. Bude to napří-
Tím jsme se již dostali k doprovodnému programu. Samozřejmě že v něm nemůže chybět
oblíbený Tuningsraz na Bruselské cestě, připravovaný ve spolupráci s Agenturou GM na sobotu 20. října. Firma MAX Cars se bude starat
klad Car & Audio Show, zaměřené na audio
a videosystémy, komunikační a navigační techniku. Tuning & Racing se naopak orientuje na individuální úpravy automobilů, doplňky a příslušenství. Allroad Show se stane Mekkou pro všechny,
pro něž je jízda po obyčejné silnici příliš nudnou
zábavou. V jeho rámci bude navíc v zadní části
Výstaviště v provozu off-roadová dráha, kde 20.
října proběhne akce Setkání mistrů trucktrialu.
o školu smyků, otevřenou všem zájemcům o zdokonalení svého řidičského umění. Pod názvem
Autovize 07 se pak skrývá vyhlášení výsledků
designérské soutěže mladých tvůrců, spojené
s výstavkou vítězných prací.
Mediální partnefii AUTOSHOW PRAHA
Hlavní
internetov˘
partner:
Hlavní mediální partner:
AUTO
inz_280x190_eutoveletrhy.indd 1
Soubor šesti specializovaných výstav zaměřených na stavebnictví,
bytový fond a související obory
PRAGOBUILDING 24. – 26. ledna 2008
Pořadatel Incheba Praha G Jedinečná příležitost prezentovat výrobky a služby širokému okruhu odborných i laických návštěvníků
Pragobuilding sjednocuje tradiční
výstavní akce a přidává k nim nový
premiérový projekt s cílem poskytnout
návštěvníkům na jednom místě souhrnné informace z několika vzájemně
se doplňujících a na sebe navazujících
stavebních odvětví:
služby, outsourcing, 3. ročník – vše pro
stavební a projekční firmy.
Panelový dům a byt – Regenerace,
rekonstrukce, financování, 2. ročník.
Zvýrazněné obory: výtahy, zateplovací
systémy, řešení interiérů + dva vzorové panelové byty 3+1 (partner Česká
spořitelna) a 2+1 s řadou technologií
a vybavením.
Okna-Dveře-Schody – 9. ročník výstavy, jasně profilované na okna, dveře, schody, jejich součásti a stavební
prvky; má svou stálou klientelu jak vystavovatelskou, tak návštěvnickou
Montované stavby – Výroba, dodávka, realizace – 1. ročník – konstrukční
systémy, kompletace, stavby na klíč.
Premiérová výstava navazující oborově
na Panelový dům a byt, má ambice stát
se specializovanou přehlídkou montovaných domů a dalších objektů, a to
bez ohledu na použitý stavební materiál. Zaujmout chce ty, kteří uvažují
o bydlení v rodinném či řadovém domě, i v novostavbě bytového domu.
Služby pro stavebnictví – Servisní
Facility management – Výstava orientovaná především na majitele
a správce objektů, stavební a developerské firmy.
Pragotherm – Vytápění, energetika
a úspory energií, 35. ročník – vše pro
vytápění objektů s tím, že tento ročník
klade důraz na zásobování teplem
a vytápění pro panelové domy a klasické obytné i rodinné domy.
V souběhu s výstavami Pragobuilding, které budou umístěny ve veletržní hale před Průmyslovým palácem, se
uskuteční v tradičním termínu 10. ročník mezinárodního veletrhu Střechy
Praha.
Díky této kumulaci profesně velmi
cíleně orientovaných odborných akcí
se očekává přes 10 000 návštěvníků,
převážně z řad odborníků, jak to dokazují průzkumy a audity předchozích
ročníků.
Doprovodnými akcemi Pragobuildingu budou opět Konference
CEEERES – Středoevropská konference o energetické hospodárnosti
a obnovitelných zdrojích energie, Poradenské a informační centrum s přednáškovou a předváděcí sekcí a znalostní soutěž pro návštěvníky (partner
Poštovní spořitelna), nově se vyhlašují
projektové soutěže pro studenty středních a vysokých škol (Panelový dům
21. století, partner Státní fond rozvoje
bydlení, ČMSS a Poštovní spořitelna)
a internetová pro všechny uživatele
Panel TOP 10 (konkrétněji na stránkách: www.trendybydlení.cz nebo také
pragobuilding.cz).
Nová koncepce výstavy Pragobuilding je pro zájemce možností, jak získat vyčerpávající informace na jednom
místě, kontaktovat přímo výrobce i dodavatele a pro vystavovatele a zúčastněné na tomto projektu pak účinný
způsob, jak oslovit početnou skupinu
potenciálních klientů.
Další informace: v přihláškových
materiálech a na www.pragobuilding.cz.
9/7/07 10:55:48 AM
Výstaviště plné klenotů
Už název veletrhu HODINY A KLENOTY vypovídá o atraktivní výstavní komoditě, kterou nepochybně hodinky, hodiny, zlaté a stříbrné šperky jsou. Hned v prvním říjnovém týdnu, 4. – 7. 10., se odborní a laičtí návštěvníci mohou na pražském
Výstavišti potěšit exponáty mnoha renomovaných zahraničních i tuzemských firem. Doprovodný program zahrne například přehlídky šperků, přednášky, prestižní soutěž „Šperk roku“ nebo soutěž „S firmou Alo jewelry za šperkem snů“.
Novinky ve stomatologii
Mezinárodní specializovaný veletrh dentální techniky, nástrojů a služeb
PRAGODENT přivítá svoje návštěvníky ve dnech 11. – 13. 10. 2007. Základní nomenklaturní členění veletrhu vypovídá o záběru této stomatologické výstavní akce:
stomatologické ordinace, stomatologické laboratoře, prevence, hygiena a bezpečnost práce, farmaceutické výrobky, služby, věda a vzdělávání. Samotnou prezentaci v jednotlivých expozicích doplní bohatý a zajímavý doprovodný program.
Stejně jako v předchozích letech i letos budou mít návštěvníci možnost navštívit v Pravém křídle Průmyslového paláce „virtuální ordinaci“. Česká stomatologická akademie ve spolupráci s obchodním domem IKEA a dalšími partnery připravila dvě funkční virtuální ordinace s čekárnami. Nenechte si ujít představení
letošní novinky ukryté pod názvem MAX.
Odborný doprovodný program obsahuje oblast i pro zdravotní sestry. Dentální
konference sester zahrnuje témata, která by měla zdravotním sestrám poskytnout
informace pro jejich profesní růst odrážející stále vyšší nároky na práci v moderní zubní ordinaci.
EROTICA SEX 2007
Téma 13. ročníku mezinárodního veletrhu erotické kultury je stejně přímočaré jako jeho název. Bez falešného studu podává svědectví o rozmanitosti běžné součásti lidského života a všichni, kdo ve dnech 1. – 4. 11. 2007 zavítají na Výstaviště v Holešovicích, se mohou těšit mj. na jedinečnou erotickou show, výstavy
erotických fotografií a obrazů, autogramiády. Veletrh značně rozšířil svoji nomenklaturu – vystavovatelské obory tak, aby svým účastníkům nabídnul vše, co si
lze pod pojmem „erotika“ představit. Vystavovatelsky se tak mohou účastnit
i společnosti, které nenabízí přímo erotické zboží či služby, ale například výrobky
pro navození erotické atmosféry a mnohé jiné.
Vánoce na Výstavišti
Možná se nyní na sklonku léta zdají Vánoce na míle vzdálené, ale všichni víme,
že čas zbývající do nejočekávanějších svátků v roce již odtikává. VÁNOCE NA
VÝSTAVIŠTI 2007 se odehrají v několika etapách: VÁNOČNÍ TRHY: 7. 12. –
16. 12., VÁNOČNÍ KLASA: 7. 12. – 9. 12., HRNČÍŘSKÉ TRHY: 14. 12. – 16.
12., PIVNÍ TRH: 7. 12. – 9. 12.
Na Vánočních trzích se letos poprvé představí výrobky se značkou KLASA.,
kdy jim bude patřit celá Střední hala Průmyslového paláce na Výstavišti. Na ploše 700 m2 bude celkem 7 stánků, podobných těm, ve kterých se SZIF a značka
KLASA prezentují na významných domácích i světových veletrzích.
Pravé křídlo Průmyslového paláce rozeznějí fanfáry. Tradice vánočního vytrubování připomenou návštěvníkům Vánočních trhů Týnští trubači v dobových
kostýmech 15. prosince ve 14 a v 17 hodin. Sváteční náladu bezesporu podpoří také víc než sto třicet uměleckých řemeslníků z celé republiky. Setkáme se tak na
jednom místě s výrobky hrnčířů, kovářů, truhlářů, sklářů, šperkařů, zvonařů, řezbářů a textilních výtvarníků. Úplnou novinkou, která potěší především pánskou
část návštěvníků, je VÁNOČNÍ PIVNÍ TRH. V rámci prezentace značky Klasa
se na svátečním Výstavišti představí i VÁNOČNÍ DÍLNY.
VÝSTAVISKO INCHEBA BRATISL AVA
10
12. ročník výstavy nábytku,
bytových doplňků a bytového designu
Incheba Expo Bratislava,
17. – 21. 10. 2007
MODDOM + pět dalších výstav (LUXDOM, TECHDOM, TZB,
CLEANTECH, ART) spolu s Design Salónem patří mezi nejvýznamnější
akce z podzimního kalendáře slovenské veletržní organizace
Incheba Expo Bratislava.
Přes tři sta vystavovatelů, z nichž mnozí patří k frontmanům v daném sektoru,
jsou zárukou toho, že výstava jako vždy poskytne dokonalý přehled o trendech
nábytkářského oboru a dalších sektorů na Slovensku a v dalších zemích.
Nábytkářská událost: MODDOM
Kromě slovenských firem se tradičně této výstavy zúčastňují firmy ze zemí sousedních, jako je
Česko, Polsko, Rakousko a Maarsko, ale také
ze zemí vzdálených (Turecko).
MODDOMu a dalším výstavám ve stejném termínu věnuje slovenská veřejnost velkou pozornost, proto nad ním převzalo záštitu Ministerstvo
hospodárstva SR. Odborná garance, kterou tvoří
významné slovenské odborné instituce – Zväz
spracovateov dreva SR, Design Slovakia, Spolok
architektov SR, Cech čalúnnikov a dekoratérov
SR a Slovenská spoločnos pre techniku prostredia, Design Slovakia, Fakulta architektúry STU
Bratislava, Spolok architektov – zaručuje kvalitní
obsazení veletrhu a kvalitní průběh.
Doprovodný program
pravenou výstavu nejlepších studentských prací
z oblasti nových trendů architektonické vizualizace interiérů i exteriérů.
Střední odborné a umělecké školy se představí
na výstavě ART se svými nápady v oblasti výtvarné tvorby.
Největším počinem doprovodného programu
se stane DESIGN SALÓN – jak název napovídá,
bude to výběrová přehlídka slovenského a zahraničního designu, z něhož bude letos zvýrazněným
tématem design z Rakouska. Podle informací organizátorů budou ukázky z tvorby rakouských designérů patřit k vrcholům Design Salónu, který
obsadí prostor o velikosti plných 800 m2. To dává
předpoklady, že poskytne řadu podnětů odborníkům a nespočet námětů k přemýšlení u návštěvnické veřejnosti.
Kvalitní odborná garance se tradičně projevuje
na skladbě a zaměření doprovodného programu,
který organizátoři tvoří pro odborníky i laickou
veřejnost.
Ve spolupráci se Zväzom spracovateov dreva
SR bude probíhat Diskusní fórum k tématům:
nové trendy, nový design, nové počítačové programy a technologie v oblasti tvorby a výroby nábytku.
Slovenská spoločnos pre techniku prostredia
jako odborný garant výstavy TZB představí nové
projekty z oblasti měření, vytápění a regulace
tepla.
Fakulta architektury STU v Bratislavě má při-
MODDOM je druhou největší výstavou nábytku ve Slovenské republice a umí poskytnout odborné i laické veřejnosti vše, co očekávají. Jsou to
jednak zážitky z harmonie, elegance a luxusu vystavených exponátů, ale také zážitky kulturní
a emotivní. Dýchá příjemnou atmosférou, plnou
inspirací pro moderní bydlení a současný design.
Ve stejném termínu
se konají výstavy
LUXDOM – svítidla, světelné zdroje, sklo, keramika, porcelán
TECHDOM – elektrické spotřebiče, potřeby
pro domácnost, spotřební elektronika, zabezpečovací systémy
TZB – sanitární technika, sauny, solária, tepelná a klimatizační technika, měřicí a regulační
technika
CLEANTECH – malá čisticí technika, chemické čisticí prostředky, hygienické a sanitární systémy, úprava pitné vody
ART – obrazy, plastiky, sochy, reliéfy
Společná česká expozice
na MODDOMu
Na výstavě nábytku, bytových doplňků a byto-
vého designu MODDOM v Bratislavě se pod organizačním vedením české veletržní organizace
Incheba Praha představí slovenské návštěvnické
veřejnosti národní expozice České republiky,
v níž budou sdruženy firmy, které v oboru nábytkářství a designu mají v naší republice již zavedené jméno.
Společná národní expozice bude zahájena vernisáží s účastí významných osobností oborových
organizací SR.
Expozice o ploše 340 m2 bude mít stálou recepční službu s informátorem, jehož úlohou bude
poskytovat informace o firmách vystavujících
v této expozici, ale také o firmách sdružených
v českých svazech a asociacích. Prospektová služba na stánku je samozřejmostí.
V české národní expozici na letošním
MODDOMu se slovenským návštěvníkům a slovenské odborné veřejnosti představí 12 českých
firem – mezi nimi například Atelier Duke Bohemia, Delso, No. 1 Family, Interservis export-import. A dále Eco-Design.
Tato firma se zřejmě bude těšit velkému zájmu
návštěvníků letošního MODDOMu, stejně jako
vzbuzuje zaslouženou pozornost na českých veletrzích. Je totiž výrobcem unikátních designových
svítidel z ekologických materiálů, včetně překvapivých kombinací materiálů.
Bibliotéka 2007 – Sviatok knihy
15. jubilejný ročník medzinárodného knižného vetrhu BIBLIOTÉKA sa uskutoční
od štvrtka 8. do nedele 11. novembra 2007 v areáli INCHEBA EXPO Bratislava.
Prípravy sú už v plnom prúde, preto sme niekoko otázok položili aj manažérovi vetrhu Bibliotéky Slavomírovi Tužinskému.
I Koko vystavovateov sa už prihlásilo?
Počet vystavovateov má neustále
rastúcu tendenciu, čo je vemi pozitívne. Teší nás, že pribúdajú aj vydavatelia, ktorí sa vetrhov po minulé roky
nezúčastňovali, prípadne pribudli „nováčikovia“, ktorí budú vystavova prvý
krát, napr. Eugenika, Fortuna Libri,
Kalligram, Megabooks SK, Vydavatestvo Michala Vašku, Neografia, Slovart-Print, Karmelitánske nakladatestvo, Slovenský Tatran, plus všetci,
ktorí vystavovali aj minulý rok.
I Aké sú trendy, prípadne očakávania zo
strany zahraničných vystavovateov?
SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI 2007
8. ročník najväčšej stomatologickej výstavy SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI 2007 sa
uskutoční v dňoch 25. až 27. októbra 2007 v areáli Incheba Expo Bratislava. Táto
odborná výstava si už našla svoje pevné miesto v kalendári výstav na základe svojich
predchádzajúcich úspešných ročníkov.
V dnešnej dobe je najvýznamnejším výstavným podujatím v oblasti stomatológie na slovenskom trhu. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej Únie sa slovenský trh otvoril aj pre zahraničné firmy a organizátori zaznamenali viditený
zvýšený záujem zahraničných firiem zúčastni sa na výstave.
Slovenské dentálne dni ponúkajú komplexný pohad na odbor stomatológie.
Na výstave sa prezentujú domáci aj zahraniční výrobcovia, distribútori a obchodníci so širokou ponukou stomatologických prístrojov a zariadení pre zubné techniky i stomatologické ordinácie. Nedudú tiež chýba výrobky z oblasti zubnej hygieny a liečiv. Výstavy sa zúčastnia aj firmy s ponukou zdravotníckeho oblečenia,
nábytku a softvéru pre dentálne pracoviská.
Súčasou výstavy je i bohatý odborný sprievodný program, ktorého garantnmi
sú Slovenská komora zubných lekárov a Slovenská stomatologická spoločnos,
ktoré poriadajú trojdňový medzinárodný kongres pre zubných lekárov a zdravotné sestry, ktorý ponúka prednášky a workshopy na zaujímavé odborné témy z praxe a ktoré budú prezentova významné osobnosti z oblasti stomatológie. Po prvý
krát je pripravený odborný program aj pre zubných technikov pod záštitou Slovenskej komory zubných technikov, ktorý zastrešuje STOMATEAM, pričom samostatne budú tiež prebieha prezentácie a prednášky firiem.
Slovenské dentálne dni sú výstavou s najväčšou návštevnosou stomatológov,
zubných technikov, zdravotných sestier a hygienikov. Táto výstava poskytuje široký priestor nielen profesionálnym expozíciám, ale i odborným diskusiám
a edukácii.
Aj v tomto roku privítame vysoké
percento zahraničných vystavovateov
a usilujeme sa, aby sme vetrh urobili
atraktívnym pre čo najväčší počet
a spektrum vystavovateov z rôznych
knižných oblastí. Svoju účas zatia potvrdili vystavovatelia z Českej republiky, Španielska a Švajčiarska, rokujeme
stále s alšími.
I Prezradíte nám, čo nás čaká v rámci sprievodného programu?
Sprievodný program Bibliotéky tvorí podstatnú čas vetrhu, minulý rok
to bolo viac ako 100 hodín zaujímavých aktivít. Každý rok sa snažíme program zdokonaova, urobi ho viac
atraktívnym, ale i odborným. Verím, že
tohto roku ponúkneme to najlepšie.
Zatia spomeniem napr. prezentáciu
knihy Braňa Jobusu – Láskavé rozprávky, čo bude vaka autorovi a knihe vemi príjemná hodinka, v sobotu
10. novembra od 17.00 hod.
I Aký alternatívny program je v pláne? Pripravili ste aj nejakú novinku
pre vystavovateov či návštevníkov?
Prvé dva dni bude v literárnom kine
„Festival animovanej tvorby ANIMOFEST“, neskôr „Festival Comics Salon“. Vytvárame tiež podmienky pre
„Prvý medzinárodný festival spoločenských hier“. Na záver spomeniem tretie literárne diskusné pódium „Dialog
forum“, venované odborným diskusiám a debatám. Sná najväčšou novinkou Bibliotéky je vyhlásenie „Prvého
ročníka ženskej literárnej honorovanej
ceny na Slovensku“.
Tešíme sa na stretnutie.
Medzinárodná výstava hodín, hodiniek, zlatých a strieborných šperkov,
klenotov, luxusnej bižutérie a darčekových predmetov HODINY
a KLENOTY je na Slovensku jedinou
výstavnou akciou vo svojom odbore,
pričom o jej jedinečnosti svedčí stále
vyšší záujem tak vystavovateov, ako
aj návštevníkov.
HODINY
A KLENOTY
Medzinárodná výstava HODINY
a KLENOTY, ktorá sa v tomto roku
uskutoční v dňoch 9. až 11. novembra, je pre všetkých výrobcov, obchodníkov i tvorcov umeleckých
skvostov zo Slovenska, susedných
Čiech aj vzdialenejších krajín, príležitosou predstavi novinky, odprezentova súčasnú kvalitu, zastúpené
značky, ale tiež upevni obchodné
vzahy a nadviaza nové kontakty.
Ponúka široký priestor pre prezentáciu náramkových a vreckových hodiniek, nástenných a stolných hodín,
stojanových hodín, budíkov, ale tiež
meracej časomernej techniky, batérií, náramkov a remienkov, ale napokon i vybavenie dielní a predajní,
nástrojov a náradí pre hodinárov.
Tzv. „klenotnícka“ čas výstavy ponúka širokú škálu expozícií klenotov
z drahého kovu, drahokamov, polodrahokamov, špičkovej bižutérie,
starožitností z drahých materiálov
a tiež vybavenie dielní a predajní,
nástrojov a náradí pre zlatníkov.
Výstava HODINY a KLENOTY
2007 bude prínosom a inšpiráciou
pre mnohých. Jej súčasou je i sprievodný program, ktorého kvalitu i odbornos zaručujú garanti, ktorými sa
už tradične stali Asociácia zlatníkov
Slovenska, Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska, ako aj Puncový
úrad SR. Výstava HODINY
a KLENOTY získala svoje významné miesto vo svojej odbornej brandži. Je hmatateným prínosom tak
pre vystavovateov, ako aj pre návštevníkov. Stratégiou tejto medzinárodnej výstavy je nielen posilnenie
obchodného postavenie jednotlivých
vystavovateov, ale tiež vzbudi záujem verejnosti, určova trendy a dlhodobo inšpirova k vyššej kvalite
hodín i klenot.
11
VÝSTAVIŠTĚ BRNO
Pořadatel: Veletrhy Brno, a.s.
MSV, 1. – 5. 10.
Mezinárodní strojírenský veletrh
Transport a Logistika, 1. – 5. 10.
Mezinárodní veletrh dopravy
a logistiky
HOSPIMedica Brno / Central
Europe, 16. – 19. 10.
Mezinárodní veletrh zdravotnické
techniky, rehabilitace a zdraví
INVEX, 23. – 27. 10.
Mezinárodní veletrh informačních
a komunikačních technologií
DIGITEX, 23. – 27. 10.
Mezinárodní veletrh spotřební
elektroniky a digitální zábavy
GAUDEAMUS, 30. 10. – 2. 11.
Evropský veletrh pomaturitního
a celoživotního vzdělávání
SPORT Life, 8. –11. 11.
Mezinárodní sportovní veletrh
boat Brno, 8. – 11. 11.
Mezinárodní výstava lodí a vodních
sportů
Caravaning Brno, 8. – 11. 11.
Mezinárodní výstava karavanů
a obytných automobilů
VÁNOČNÍ TRHY, 7. – 16. 12.
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA
Pořadatel: Incheba Praha spol.
s r.o.
HODINY A KLENOTY, 4. – 7. 10.
16. ročník mezinárodní
specializované výstavy hodin,
hodinek, zlatých a stříbrných
šperků
PRAGODENT, 11. – 13. 10.
15. mezinárodní specializovaný
veletrh dentální techniky, nástrojů
a služeb
AUTOSHOW PRAHA, 18. – 21. 10.
13. mezinárodní veletrh osobních
a lehkých užitkových automobilů
a automobilového designu,
autodílů, autopříslušenství,
servisních služeb a garážové
techniky
TRANSPED – COMMA,
18. – 21. 10.
14. mezinárodní výstava nákladních
automobilů, lodní, železniční
a letecké dopravy, logistiky,
skladování a manipulace, 6. výstava
komunální techniky a služeb
BROWN FIELDS – TÝDEN
FACILITY MANAGEMENTU,
31. 10. – 2. 11.
Investiční příležitosti, služby
a vybavení pro budovy a areály
EROTICA SEX PRAHA, 1. – 4. 11.
13. ročník mezinárodního veletrhu
erotické kultury
VÁNOČNÍ TRHY, 7. – 16. 12.
Tradiční vánoční trhy
KALENDÁŘ VELETRHŮ ČR říjen – prosinec 2007
Pořadatel: M.I.P. Group
ANTIK, 4. – 7. 10.
15. prodejní výstava starožitností
a umění
Pořadatel: Progres Partners
Advertising, spol. s r.o.
AQUATHERM PRAHA, 20. – 24. 11
14. mezinárodní odborný veletrh
vytápění, ventilace, klimatizační,
měřící, regulační, sanitární
a ekologické techniky
VELETRŽNÍ PALÁC PRAHA
Pořadatel: EXPONA
BEAUTY© PRAGUE, 12. – 13. 10.
14. ročník tradičního kosmetického
a kadeřnického veletrhu
Pořadatel: AC EXPO
HORECA, 23. – 25. 10.
8. veletrh pro hotelnictví
a gastronomii
MMOTION, 29. 11. – 1. 12.
3. přehlídka exkluzivních
automobilových, motocyklových
a lifestylových značek
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL
Pořadatel: Terinvest, s.r.o.
GASTROSET, 4. – 6. 10.
3. mezinárodní veletrh techniky,
vybavení potravin a nápojů pro
gastroprovozy a hotely
TENDENCE, 4. – 7. 10.
12. mezinárodní veletrh nábytku,
dekorací a vybavení interiérů
WELLNESS – BALNEA, 4. – 7. 10.
3. mezinárodní veletrh lázeňství,
rehabilitace, regenerace, estetiky
a fitness
Pořadatel: ABF a.s.
PRAGAAGRO, 11. – 13. 10.
7. evropská výstava hospodářských
zvířat
FOR CITY, 13. – 15. 11.
Veletrh pro municipální sféru
ECO CITY, 13. – 15. 11.
13. veletrh životního prostředí
CLEAN CITY, 13. – 15. 11.
3. ročník výstavy úklidového
průmyslu a čištění
ZELENÉ MĚSTO, 13. – 15. 11.
3. odborná výstava veřejné zeleně
a městského parteru
EUROTRAFFIC, 13. – 15. 11.
7. ročník mezinárodní odborné
výstavy dopravního inženýrství
a logistiky
FOR BUSINESS, 13. – 15. 11.
1. veletrh služeb pro podnikatele
Pořadatel: Europrodex
Coach Progress, 1. – 3. 11.
3. evropská výstava autobusů
a autobusové techniky
Pořadatel: Agentura MADI
MADI Travel Market, 6. – 8. 11.
14. mezinárodní kontraktační
veletrh cestovního ruchu
a hotelnictví
HOTEL OLYMPIK Artemis
Pořadatel: Exponet s.r.o.
Mobile & Wireless Solutions,
8. – 9. 10.
Mobilní a bezdrátové technologie,
konference a výstava
IP Telephony Workshop,
20. – 21. 11.
4. ročník o internetové telefonii,
konference a výstava
NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH
Vše pro ženu – Ekolife,
23. – 25. 10.
Tradiční prodejní výstava
TOP HOTEL Praha 4,Top Congress Hall
Pořadatel: Omnis Olomouc, a.s.
Elektrofest Praha, 7. – 8. 11.
1. ročník veletrhu elektrotechniky,
elektroniky
VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM
Pořadatel: Výstaviště Lysá nad
Labem, spol. s r.o.
ZEMĚDĚLEC, 4. – 7. 10.
27. národní výstava zeleně,
mechanizace, pěstitelství, květin,
ekologie a zpracování výpěstků
NÁŠ CHOV, 4. – 7. 10.
12. výstava hospodářských zvířat,
technologií pro chov a veterinárních
pomůcek
KOLA, 1. – 4. 11.
12. výstava automobilů, motocyklů
a jejich příslušenství
RYCHLÁ KOLA, 1. – 4. 11.
8. výstava závodních automobilů
a motocyklů
PTAČÍ SVĚT, 7. – 9. 12.
Výstava exotického ptactva
POLABSKÉ VÁNOČNÍ TRHY,
prosinec 2007
VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Pořadatel: Českobudějovický
kynologický klub
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ,
6. – 7. 10.
Pořadatel: Výstaviště České
Budějovice a.s.
HOBBY – PODZIM, 18. – 21. 10.
Dům a zahrada, chovatelství
a kutilství, ruční práce, sběratelství,
interiéry, foto, elektronika,
elektrospotřebiče, sportovní vyžití,
sportovní vybavení, služby a potřeby
pro seniory, oblečení a doplňky,
9. ročník
PREZENTAČNÍ VÝSTAVA
STŘEDNÍCH ŠKOL, 3. 11.
GASTROFEST České Budějovice,
8. – 10. 11.
Mezinárodní gastronomický festival.
Hotely, restaurace, odborné školy,
výrobní a dodavatelské firmy pro
gastronomii
MÓDA Show, 29. 11.– 2. 12.
Textil, módní doplňky, kůže,
kožešiny, klenoty, parfumerie,
kosmetika, obuv, kožená galanterie
a ostatní, 11. ročník
ADVENTNÍ TRHY, 29. 11. – 2. 12.
Vánoční výzdoba a dekorace,
dárkové předměty, domácí potřeby,
papírnictví, sportovní potřeby,
drogerie, knihy, desky, kazety, CD,
vánoční kuchyně, ostatní, 10. ročník
CZECH ART FESTIVAL,
8. 12. – 9. 12.
Veletrh výtvarného umění
HALOVÉ ZÁVODY PSŮ
„AGILITY“, 8. – 9. 12.
Č. BUDĚJOVICE, Kul. dům METROPOL
HR. KRÁLOVÉ, Kongres. centrum ALDIS
PLZEŇ, Dům kultury INWEST
Pořadatel: DK – INWEST Plzeň
VÝSTAVA „MINERÁL INWEST
2007“ – PODZIM, 27. 10.
15. ročník mezinárodní prodejní
výstavy minerálů, kaktusů,
sukulentů, exotických květin
a bonsají
PLZEŇ, Hala TJ Lokomotiva
Pořadatel: Omnis Olomouc, a.s.
ŽENA A DOMOV Plzeň,
19. – 21. 10.
1. ročník výstavy o bydlení
a životním stylu
MODERNÍ DŮM A BYT Plzeň,
19. – 21. 10.
1. ročník výstavy o bydlení
a životním stylu
Zahradnická FLORA OLOMOUC
B a r v y, v ů n ě a c h u t ě p o d z i m u
Špičkovou produkci domácích i zahraničních pěstitelů ovoce, zeleniny a školkařských
výpěstků představí podzimní zahradnická výstava FLORA OLOMOUC 2007. Největší akce svého druhu v České republice se uskuteční ve dnech 4. – 7. října na Výstavišti Flora Olomouc (otevřeno denně od 9 do 18 hodin).
Ústřední expozice výstavy s indiánskými týpí, totemy a vodopádem
v hlavním pavilonu A ponese název
„INDIÁNSKÉ LÉTO“. V prostorách
největšího pavilonu výstaviště se pod
záštitou Ovocnářské unie ČR a Zelinářské unie Čech a Moravy představí
nejlepší domácí producenti ovoce a zeleniny. Chutné výpěstky doplní expozice nejzajímavějších odrůd květinové
královny podzimu – chryzantémy . Galerie pavilonu bude patřit podzimní
soutěži v aranžování květin pořádané
Svazem květinářů a floristů. Tradičnímu doplňku – ovocným a okrasným
školkařským výpěstkům – pořadatelé
vyhradili venkovní prostory výstaviště.
Návštěvnicky přitažlivou bude už
tradičně velká společná expozice Českého zahrádkářského svazu v pavilonu G s přehlídkou krajových odrůd
ovoce, různých druhů zelenin, výstavou pěstovaných i divoce rostoucích
hub, mykologickou poradnou, zahrádkářskou poradenskou službou, prodejem včelích produktů, skvělých moravských vín a hlavně burčáku!
Pavilon E vyhradili pořadatelé souběžně probíhajícímu festivalu gastronomie a nápojů OLIMA se soutěží
o nejlepší ovocnou pálenku FLORA
KOŠT. Soutěžní vzorky budou mít
opět možnost ochutnat i návštěvníci.
Zahrádkáři, chalupáři a kutilové určitě ocení prodejní zahradnické trhy
s pestrým sortimentem květin, ovoce,
zeleniny, okrasných, ovocných dřevin,
drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb v pavilonu H a na venkovních plochách výstaviště. Volné chvíle
zpestří doprovodný program se spoustou dobré muziky, či návštěva sbírkových skleníků a botanické zahrady výstaviště Flora.
A na závěr dobrá zpráva pro všechny, kteří se už v předstihu rozhodnou
pro návštěvu podzimní Flory Olomouc: při hromadné objednávce minimálně 20 vstupenek platí 15procentní
sleva. Vstupné pro žáky a studenty
v doprovodu pedagoga v počtu nejméně 10 osob je 15 korun.
Běžné vstupné (80 Kč plnoplátci,
60 Kč studenti, důchodci, 20 Kč děti
od 6 do 15 let, 150 Kč rodinné vstupné
(2 dospělí + 4 děti), zdarma – děti do
10 let v doprovodu rodičů, na průkaz
ZTP a ZTP-P
Další informace na www.flora-ol.cz
Veletrh BYDLENÍ 2007
Novinky a nápady, jak pohodlně
a zdravě bydlet, nabídne letošní výstava nábytku, interiérového vybavení,
doplňků a životního stylu BYDLENÍ
2007. Její brány se na Výstavišti Flora
Olomouc otevřou ve dnech 18. – 21.
října. 13. ročník prodejní akce připraví
aktuální nabídku od zařízení bytů, kuchyňských sestav, nábytku zahradního
a chatového, speciální vybavení pro
zdravotně postižené a zařízení kanceláří. Nebudou chybět ani potřebné doplňky od podlahových krytin, bytových
textilií, osvětlení, skla, keramiky až po
elektrospotřebiče a zabezpečovací zařízení. Na návštěvníky čekají slevy i losování o skvělé ceny!
Výstava bude otevřena denně od 10
do 18 hodin – poslední den do 17 hodin.
Pořadatel: Diamant Expo spol.
s r.o.
DŮM A BYDLENÍ LIBEREC,
11. – 14. 10.
III. ročník prodejní a kontraktační
výstavy zaměřené na úpravu
a zařízení interiérových
a exteriérových částí našich obydlí
Pořadatel: Liberecké výstavní
trhy, a.s.
CONTEC, 1. – 3. 11.
17. ročník libereckého stavebního
veletrhu
VÁNOČNÍ TRHY, 12. – 16. 12.
Tradiční prodejní výstava vánočního
a spotřebního zboží
VÝST. ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE
Pořadatel: ABF, a.s.
FOR ARCH České Budějovice,
15 – 17. 11.
Výstava stavebnictví, bydlení
a úspor energie
Pořadatel: Klub sběratelů
VELKÉ SETKÁNÍ SBĚRATELŮ,
21. 10., 4. 11., 16. 12.
Pořadatel: ROYAL FUR
AQUA-TERA-FLÓRA,
21. 10., 16. 12.
Pořadatel: Agentura Daniela
Models
MÓDNÍ SHOW PODZIM – ZIMA,
29. 10.
Pořadatel: Empresa
BYTOVÁ SHOW, 8. – 11. 11.
Výstava nábytku, interiérů
a bytových doplňků
Pořadatel: FIT LINE Hradec
Králové
DEN ZDRAVÍ – POHYBEM
A VÝŽIVOU KE ZDRAVÍ, 17. 11.
LIBERECKÉ VÝSTAVNÍ TRHY
Pořadatel: Výstavy, spol. s r.o.
ČESKÁ VÝSTAVA DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA, 20. 10.
11. ročník výstavy drobného
zvířectva v České republice
VÁNOČNÍ TRHY, 17. – 22. 12.
Vánoční prodejní trhy zboží
s vánoční tématikou. Jejich součástí
je bohatý kulturní program
VÝSTAVIŠTĚ IDEON PARDUBICE
Pořadatel: PVV s.r.o.
12. PARDUBICKÁ STAVEBNÍ
VÝSTAVA – PODZIM, 2. – 4. 10.
SCHOLA BOHEMIA, 19. – 20. 10.
Prezentace středních škol a učilišť
BYTEXPO, 18. – 20. 10.
11. ročník kontraktační a prodejní
výstavy. Vše pro domov a bydlení
NAŠE DÍTĚ, 18. – 20. 10.
2. ročník kontraktační a prodejní
výstavy potřeb pro dítě
PODZIMNÍ PARDUBICKÝ
VELETRH TEXTILU, MÓDY
A ŽIVOTNÍHO STYLU ,
22. – 24. 11.
11. ročník, podzimní veletrh oděvů,
obuvi, kosmetiky, knih, hraček,
spotřebního zboží, módní přehlídky
a prezentace kosmetických salónů
PARDUBICKÉ VÁNOCE,
13. – 16. 12.
Tradiční vánoční trhy
VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC
Pořadatel: Výstaviště Flora
Olomouc, a.s.
FLORA OLOMOUC /
HORTIKOMPLEX – podzimní
etapa, 4. – 7. 10.
Výstava ovoce, zeleniny
a školkařských výpěstků
PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY,
4. – 7. 10.
Prodejní trhy květin, ovoce, zeleniny,
okrasných a ovocných dřevin,
drobné zahradní mechanizace,
pomůcek a potřeb
OLIMA, 4 – 7. 10.
Festival gastronomie a nápojů
EXOTA, 12. – 14. 10.
Hostující akce – mezinárodní
výstava exotického ptactva
BYDLENÍ, 19. – 22. 10.
Veletrh nábytku, vybavení interiérů
a životního stylu
VÁNOCE FLORA, 8. – 20. 12.
Vánoční trhy
Pořadatel: Omnis Olomouc, a.s.
STAVOTECH, 1. – 3. 11
34. pokračování stavebního
a technického veletrhu
MODERNÍ ŽENA, 17. – 18. 11.
9. prodejně-prezentační veletrh –
kosmetika, móda, životní styl,
módní přehlídky
VÝST. ČERNÁ LOUKA OSTRAVA
Pořadatel: Ostravské výstavy, a.s.
DŮM A BYT, 11. – 14. 10
5. ročník výstavy stavebnictví,
nábytku a bydlení
GASTRO FESTIVAL OSTRAVA,
18. – 20. 10.
7. ročník výstavy potravinářských
firem
VÝSTAVA KOČEK, 3. – 4. 11.
PEDAGOGIKA, 7. – 8. 12
Specializovaná sekce výstavy
vzdělání Učeň, středoškolák,
vysokoškolák se zaměřením na
vybavení učeben, školní pomůcky,
didaktickou techniku, a vše kolem
školství vůbec
VELETRH ZDRAVÍ, SENIORpro,
7. – 8. 12.
Výstava s tématikou zdravý životní
styl a specializovaná část věnovaná
seniorům SENIORpro, zároveň
bude probíhat 12. ročník
Moravskoslezských dnů zdraví
UČEŇ, STŘEDOŠKOLÁK,
VYSOKOŠKOLÁK, 7. – 8. 12
14. ročník, nabídka studijních míst
na středních školách, učilištích
a vysokých školách
Místo: Slezskoostravský hrad
BETLÉMY ANEB VÁNOCE NA
HRADĚ, 6. 12. 2007 – 6. 1. 2008
Výstava historických a současných
betlémů vyrobených z různých
druhů materiálů – papír, dřevo,
sláma, látka, keramika a další
STŘÍBRNÁ SOBOTA A NEDĚLE,
15. – 16. 12.
Koledy, vánoční zvyky
a tradice,vánoční dobroty, zábava,
divadlo, zpěv.
Pořadatel: Bael, veletrhy
a výstavy
ELEKTROTECHNIKA, 13. – 15. 11.
14. ročník, výstava elektrotechniky
Gladiola – erbovní květ letní Flory
Mezi 35 tisíci návštěvníky, kteří během čtyř dnů výstavy prošli jejími branami, zaznamenali pořadatelé opět značný počet slovensky a polsky mluvících návštěvníků.
Oproti loňskému ročníku se téměř
bezplatnou bylinkářskou poradnou
zdvojnásobil počet vystavovatelů i proa zajímavými hosty. Patřil mezi ně znádejců na doprovodných letních zamý bylinkář Pavel Váňa a spisovatelka
hradnických trzích. Letní etapy Flory
a ilustrátorka dětských knih Vítězslava
Olomouc se zúčastnilo přes 400 vystaKlimtová, která přímo na výstavišti vyvovatelů z České republiky, Slovenska
tvořila půvabný obrázek „Královna bya Polska.
lin“.
Největší návštěvnickou pozornost
Výsledky soutěží
poutala hlavní expozice “Okno do zahrady květin“ Českého zahrádkářskéNejvyšší ocenění v soutěži o nejkrásho svazu. Pestrou letní zahradu, kterou
nější expozici si odnesla expozice trvazdobily deštníkové fontány, bazény
lek Českého spolku perenářů. Vítězs proudící vodou a vodními květinami,
kou floristické soutěže v květinovém
závěsná oka s převislými muškáty,
aranžování letní zahradní slavnosti se
modrými olověnci a dřevěné skulptury
stala Marie Bittnerová, floristka z Tluuměleckých řezbářů, tvořily záhony jimačova na Zlínsku. Cena primátora
řinek, lilií, růží a zejména gladiol.
města Olomouce patří letos Českému
Gladiola byla totiž erbovním květem
zahrádkářskému svazu za rozmanitost
letošní letní Flory – křtem nově vya šíři sortimentu květin hlavní expozišlechtěné růžovokvěté „Jarunky“ pěsce v hlavním pavilonu A. Čestného
titele Josefa Bystrého z Dřís na Měluznání se za architektonický návrh
nicku odstartoval letní výstavu
hlavní expozice dostalo i jeho autorovi
primátor města Olomouce Martin NoKarlu Robenkovi.
votný.
Opravdovým hitem
hlavně zahradnických
trhů však byla novinka
– venkovní ibišek
s květy velkými v průměru až čtvrt metru,
o který byl enormní zájem.
Zelený rámec pestré
kráse květin tvořily trvalky Českého spolku
perenářů, školkařská
expozice
listnatých
i jehličnatých dřevin
a velmi přitažlivá součást výstavy – speciální
přehlídka léčivek, kořenin a aromatických
bylin s ochutnávkami
čajů, exotických životaPrimátor Olomouce Martin Novotný při slavnostním
budičů, elixírů mládí,
křtu nové odrůdy mečíku
ZAHRANIČNÍ VELETRHY říjen – prosinec 2007
BRATISLAVA
Místo: Výstavné a kongresové
centrum Incheba
Pořadatel: Incheba Bratislava a.s.
MODDOM, 17. – 21. 10.
12. mezinárodní výstava nábytku,
bytových doplňků a bytového
designu
TZB, 17. – 21. 10.
15. mezinárodní výstava
technických zařízení budov
TECHDOM, 17. – 21. 10.
8. mezinárodní výstava domácích
elektrospotřebičů a potřeb pro
domácnost
CLEANTECH, 17. – 21. 10.
9. mezinárodní výstava čisticí
techniky, čisticích přípravků,
pomůcek a služeb
LUXDOM, 17. – 21. 10.
8. mezinárodní výstava svítidel, skla,
keramiky, porcelánu
ART, 17. – 21. 10.
6. mezinárodní výstava výtvarného
umění
SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI,
25. – 27. 10.
8. mezinárodní odborná výstava
stomatologických a zubních
technických přístrojů, nástrojů
a vybavení
BIBLIOTÉKA, 8. – 11. 11.
15. mezinárodní knižní veletrh
PEDAGOGIKA, 8. – 11. 11.
12. výstava vzdělání a didaktické
techniky
ART, 8. – 11. 10.
6. mezinárodní výstava výtvarného
umění
HODINY A KLENOTY, 9. – 11. 11.
11. mezinárodní výstava hodin
a šperků
DNI VIANOC V INCHEBE,
6. – 22. 12.
18. ročník prodejní výstavy
spotřebního zboží
NITRA
Místo: Agrokomplex Nitra
Pořadatel: Agrokomplex –
Výstavnictvo Nitra
DREVO, 23. – 26. 10.
2. mezinároddní dřevařský veletrh
LES, 23. – 26. 10.
10. mezinárodní lesnická výstava
AGROSALÓN, 23. – 26. 10.
1. mezinárodní veletrh zemědělské
techniky
VÝSTAVA PSOV, 3. – 4. 11.
11. mezinárodní výstava psů
NitraCanis
MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA
MAČIEK VŠETKÝCH PLEMEN,
24. 11. – 2. 12.
CHOVATEĽSKÉ DNI, 30.
11. – 2. 12.
11. celostátní výstava zvířat
a ptactva
VIANOČNÉ PRODAJNÉ DNI
V AGROKOMPLEXE, 12. – 15. 12.
16. prodejní dny
TRENČÍN
Místo: Výstaviště Trenčín
Pořadatel:Výstavisko TMM, a.s.
ELO SYS, 16. – 19. 10.
13. ročník mezinárodního veletrhu
elektrotechniky, elektroniky
a energetiky
KAMENÁR, 15. – 17. 11.
6. ročník výstavy kamenoprůmyslu
a geologie
STAVBA-DOM-NÁBYTOK,
15. – 17. 11.
8. ročník výstavy o kultuře bydlení,
stavíme – přestavujeme –
zařizujeme
VINUM LAUGARICIO,
30. 11. – 1. 12.
3. ročník mezinárodní výstavy vína,
vody a destilátů
BURZA STAROŽITNOSTÍ
A ZBERATEĽSKÝCH
PREDMETOV, 3. 11., 8. 12.
BERLÍN
Místo: Výstaviště Berlín
Pořadatel: Messe Berlin
International Stamp Fair,
5. – 7. 10.
Mezinárodní veletrh známek
NUMISMATA – Berlin, 6. – 7. 10.
Veletrh numismatiky
11th VENUS, 18. – 21. 10.
Mezinárodní veletrh internetu –
multimédií – svět zábavy
All about Guests, 20. – 22. 10.
Vše pro pohostinství
YOU Berlin, 26. – 28. 10.
Evropský veletrh oděvů pro mladé,
sport a životní styl
Days of Apprenticeship,
26. – 27. 10.
Dny vzdělávacích možností pro
mladé, společně s YOU Berlin
BERLINDENTALE, 3. 11.
Den pro dentisty
INTEROP Berlin, 6. – 8. 11.
Evropské obchodní strategie
IMPORT SHOP BERLIN,
7. – 11. 11.
Svět plný krásy, produkty
reprezentující životní styl
WeddingWorld, 9. – 11. 11.
Svatební veletrh
BABYWORLD, 9. – 11. 11.
Dětský svět
HOBBYLAND, 16. – 18. 11.
Vidět – vyzkoušet – koupit, veletrh
pro celou rodinu
Gesundheitsmesse Berlin –
Brandenburg, 16. – 18. 11.
Veletrh pro celou rodinu
Aktiv im Alter, 16. – 18. 11.
Aktivní život v každém věku
COSMETICA, 17. – 18. 11.
Kosmetický veletrh
Boat & Fun Berlin, 21. – 25. 11.
Veletrh lodí
MINERALIS, 23. – 25. 11.
Krystaly, fosílie a drahokamy
z celého světa
MODERNER STAAT, 27. – 28. 11.
11. výstava s konferencí
HIPPOLOGICA, 6. – 9. 12.
Výstava koní
DRÁŽĎANY
Místo: Výstaviště Drážďany
Pořadatel: Messe Dresden
AREB, 13. 10.
Výstava amatérských rozhlasových
elektroniků
DRESDNER HERBST MESSE
2007, 25. – 28. 10.
Drážďanský podzimní veletrh
LebensArt, 25. – 28. 10.
Život, bydlení, krása, dům
Handwerksmesse „meisterhaft“
2007, 25. – 28. 10.
Řemesla
SAX-IMMOBILIA & EIGENHEIM,
25. – 28. 10.
Odborný veletrh nemovitostí
a financování
Energie & Umwelt 2007,
25. – 28. 10.
Odborný veletrh energií,
alternativních zdrojů vytápění, využití
biomasy
OSTPRO-Messe Dresden 2007,
10. – 11. 11.
Východoněmecký veletrh
DÜSSELDORF
Místo: Výstaviště Düsseldorf
Pořadatel: Messe Düsseldorf
REHACARE International,
3. – 6. 10.
Mezinárodní veletrh a kongres,
rehabilitace – péče – prevence –
integrace
K, 24. – 31. 10.
Mezinárodní veletrh plastů
a gumárenského průmyslu
MEDICA, 14. – 17. 11.
Světové fórum medicíny,
mezinárodní veletrh s kongresem
ComPaMED, 14. – 16. 11.
Mezinárodní odborný veletrh
nejvyspělejší medicínské
technologie
REWE, 28. 11.
Veletrh potravin a jejich zpracování
ESSEN
Místo: Výstaviště Essen
Pořadatel: Messe Essen
BIKE & BUSINESS, 12. – 14. 10.
Mezinárodní veletrh obchodu
s cyklistickým vybavením
WERKSTATT WEST, 12. – 14. 10.
Automobilový veletrh
SPIEL, 18. – 21. 10.
Mezinárodní veletrh her
SUN INVEST, 19. – 21. 10.
Mezinárodní realitní veletrh
EVENTICA 2007, 24. – 25. 10.
Veletrh pro region Rhein-Ruhr
MODE HEIM HANDWERK,
27. 10. – 4. 11.
Veletrh módy pro celou rodinu
GESUNDHEITS-MESSE BODY &
HEALTH, 1. – 4. 11.
Veletrh zdraví a zdravého životního
stylu
ART & ANTIQUE, 15. – 18. 11.
Mezinárodní prodejní veletrh
ESSEN MOTOR SHOW, 1. – 9. 12.
Mezinárodní veletrh tuningu,
motosportu a veteránů
FRANKFURT N. MOH.
Místo: Výstaviště Frankfurt nad
Mohanem
Pořadatel: Messe Frankfurt
59. Frankfurter Buchmesse,
10. – 14. 10.
59. frankfurtský knižní veletrh
Airtec, 23. – 26. 10.
Mezinárodní veletrh dodavatelů pro
Vzduch – Kosmos
European Banking & Insurance,
20. – 22. 11.
Evropský odborný veletrh a kongres
bankovnictví a pojišťovnictví
NanoSolutions 2007, 21. – 23. 11.
Evropský veletrh nanotechnologií
a obchodu
MaterialVision 2007, 22. – 23. 11.
Vývoj materiálů, design,
architektura, mezinárodní veletrh
s konferencí
TURNTEC, 5. – 7. 12.
Mezinárodní obchodní veletrh
technologií soustružení a frézování
EuroMold, 5. – 8. 12.
Světový veletrh nástrojů, nářadí,
design a vývoje produktů
HAMBURK
Místo: Výstaviště Hamburg
Pořadatel: Hamburg Messe
CAR style, 5. – 7. 10.
Veletrh automobilů
BioNord, 14. 10.
Veletrh obchodu s bio potravinami
Hanseboot, 27. 10. – 4. 11.
Mezinárodní výstava lodí a člunů
DU UND DEINE WELT, 17. – 25. 11.
Nákupy, informace, zábava – velký
spotřebitelský veletrh
MODELLBAUWELT HAMBURG,
23. – 25. 11.
Výstava modelů aut, železnic,
letadel a lodí
Mineralien Hamburg, 7. – 9. 12.
Mezinárodní výstava minerálů, fosílií,
drahých kamenů a klenotů
HANNOVER
Místo: Výstaviště Hannover
Pořadatel: Deutsche Messe AG
dental informa 2007, 6. 10.
Dentální medicína a technologie
BIOTECHNICA AWARD, 8. 10.
Veletrh biotechnologií
BIOTECHNICA, 9. – 11. 10.
Mezinárodní veletrh a konference
biotechnologií
LEBENSART, 13. – 21. 10.
Veletrh životního stylu
bauen, 13. – 21. 10.
Spotřební výstava stavebnictví,
renovací a financování
bewusst leben, 13. – 21. 10.
Veletrh životního prostředí, přírody,
zdraví a zdravého životního stylu
Christmas, 13. – 21. 10.
Největší německý vánoční veletrh
infa, 13. – 21. 10.
Informační a prodejní veletrh
German Classics, 25. – 28. 10.
Výstava koní
Deutsche Junggeflügelschau,
27. – 28. 10.
Německá výstava drůbeže
IZH, 27. – 28. 10.
Mezinárodní veletrh psů
PrivateInvest, 3. – 4. 11.
Veletrh důchodového zabezpečení,
majetku a akcií
Agritechnica Exklusivtage,
11. – 12. 11.
Veletrh zemědělské techniky
PFERD & JAGD, 29. 11. – 2. 12.
Největší evropská výstava
jezdeckých sportů, myslivosti
a rybářství
Country, 29. 11. – 2. 12.
Výstava životního stylu venkova, lov
a jezdectví
Nacht der Pferde, 30. 11. – 1. 12.
Jezdecká show roku
KOLÍN n. Rýnem
Místo: Výstaviště Kolín
Pořadatel: KölnMesse
Anuga, 13. – 17. 10.
Potravinářský veletrh
Aquanale, 31. 10. – 3. 11.
Mezinárodní veletrh pro sauny,
bazény a příslušenství
LIPSKO
Místo: Výstaviště Lipsko
Pořadatel: Leipziger Messe
modell – hobby – spiel,
12. – 14. 10.
Výstava modelářství, modelových
železnic a kreativní tvorby
6. Leipziger Baugespräch, 23. 10.
Fŕum stavebních termínů
baufach, 24. – 27. 10.
Lipský stavební veletrh
efa, 24. – 27. 10.
Veletrh stavebních systémů,
elektrické energie, klimatizace
a automatizace
SHKG, 24. – 27. 10.
Veletrh sanity, vytápění, klimatizace
a stavební automatizace
SACHSENBACK, 27. – 29. 10.
Veletrh pekařství a cukrářství
GÄSTE, 4. – 7. 11.
Mezinárodní veletrh pro restaurace,
hotely a catering
KOMCOM Ost, 13. – 14. 11.
Azubi- & studientage sachsen,
16. – 17. 11.
Veletrh vzdělávání a studia
Turistik & Caravaning
Internationale Leipzig, 21. – 25. 11.
Veletrh turistiky a karavaningu
112. LIPSIA –
Rassegeflügelschau, 7. – 9. 12.
112. lipský veletrh chovatelů
drůbeže
MNICHOV
Místo: Nové výstaviště Mnichov
Pořadatel: Messe München
GOLF EUROPE, 7. – 9. 10.
15. mezinárodní veletrh golfového
sportu
EXPO REAL, 8. – 10. 10.
10. mezinárodní odborný veletrh
podnikatelských nemovitostí
FINE ART MUNICH, 13. – 21. 10.
Veletrh umění
FACHDENTAL Bayern 2007,
13. 10.
Odborný dentální veletrh
MATERIALICA, 16. – 18. 10.
10. mezinárodní veletrh užití
materiálů, pozemních technologií
a produktů
SYSTEMS, 23. – 26. 10.
IT .Media. Communications
MINERALIENTAGE MÜNCHEN,
2. – 4. 11.
44. mezinárodní prodejní výstava
a německý geologický veletrh
minerálů, fosílií, krystalů, kamenů,
odborné literatury a příslušenství
PRODUCTRONICA, 13. – 16. 11.
17. mezinárodní veletrh elektroniky
HEIM + HANDWERK, 1. – 9. 12.
Výstava bydlení, zařízení, stavení
FOOD & LIFE, 6. – 9. 12.
Setkání kulinářů
Místo: M,O,C
MODA MADE IN ITALY – podzim,
5. – 7. 10.
Mezinárodní veletrh obuvi
KORN, 13. – 14. 10.
MAINTAIN, 16. – 18. 10.
Mezinárodní veletrh průmyslu
BEAUTY FORUM MUNICH,
27. – 28. 10.
Mezinárodní podzimní veletrh
kosmetiky
SCHLAF GUT!, 9. – 11. 11.
Veletrh bytového vybavení, designu
a umění
FORUM VINI, 9. – 11. 11.
Mezinárodní fórum vína
RESEARCH & RESULTS,
20. – 21. 11.
Mezinárodní veletrh výzkumu
OILS + FATS, 20. – 22. 11.
Mezinárodní veletrh produkce
a zpracování oleje a tuku
Místo: ICM –Mezinárodní
kongresové centrum Mnichov
European Microwave Week,
8. – 12. 10.
Evropský veletrh mikroelektroniky
INTERNET WORLD, 23 – 24. 10.
Veletrh s konferencí
MEDIENTAGE MÜNCHEN,
7. – 9. 11.
Veletrh s kongresem o médiíéch
Personal World, 14. 11.
Personální veletrh
STB, 21. 11.
Kontakt, myšlenka, zkušenosti
NORIMBERK
Místo: Výstaviště Norimberk
Pořadatel: Messe Nürnberg
Bayern Hair, 21. – 22. 10.
Kadeřnický veletrh + soutěž
IENA, 1. – 4. 11.
Mezinárodní veletrh inovací, nových
technologií a nových produktů
CRM-expo, 7. – 8. 11.
Veletrh pro management
zákaznických vztahů
BRAU Beviale, 14. – 16. 11.
47. evropský veletrh nápojového
průmyslu. Materiály – Technologie
– Logistika – Marketing
SPS/IPC/DRIVES, 27. – 29. 11.
Mezinárodní výstava s konferencí
elektrické automatizace, systémů
a komponentů
Berufsbildung, 10. – 13. 12.
Výstava a kongres pro výběr
povolání
STUTTGART
Místo: Výstaviště Stuttgart
Pořadatel: Messe Stuttgart
BabyWelt, 5. – 7. 10.
Svět dětí
Südback, 6. – 9. 10.
Veletrh pekařství a cukrářství
Industrieforum Pellets, 9. – 10. 10.
Fórum
12
SEMICON Europa, 9. – 11. 10.
Mezinárodnín veletrh zařízení,
materiálů a služeb polovodičů,
MST/MEMS fotovoltaického
průmyslu
Interpellets, 10. – 12. 10.
Veletrh technologií pelet
FACHDENTAL SÜDWEST,
26. – 27. 10.
Odborný veletrh zubních ordinací
a laboratoří
SACHSENBACK, 27. – 29. 10.
Veletrh pekařství a cukrářství
VISION, 6. – 8. 11.
Stroje a technologie budoucnosti
COMPOSITES EUROPE, 6. – 8. 11.
Evropský veletrhkompozit,
technologií a aplikace
PFERD STUTTGART, 8. – 11. 11.
Veletrh koní a jezdectví
ANIMAL, 10. – 11. 11.
Výstava domácích mazlíčků
HOBBY + ELEKTRONIK,
15. – 18. 11.
Výstava počítačů a elektroniky
KREATIV & BASTELWELT,
15. – 18. 11.
Veletrh tvořivosti jižního Německa
MODEL SÜD – BAU & BAHN,
15. – 18. 11.
Modelářská výstava – auta, letadla,
lodě
SÜDDEUTSCHE SPIELEMESSE,
15. – 18. 11.
Veletrh her
DIGITAL LIFESTYLE, 15. – 18. 11.
Digitální svět
FAMILIE & HEIM, 17. – 25. 11.
Největší místní nákupní výstava
DER KREIS, 17. – 25. 11.
Lust auf Genuss, 22. – 25. 11.
Mezinárodní výstava nápojů
a potravin, kuchařský festival
Internationale Mineralien – und
Fossilienbörse, 23. – 25. 11.
Mezinárodní výstava minerálů
a fosilií
easyFairs® VERPACKUNG SÜD,
28. – 29. 11.
Nové technologie v obalovém
průmyslu
PET-VET, 1. – 2. 12.
Kongres veterinářů spojený
s výstavou
hair & style management,
2. – 3. 12.
Veletrh kadeřnického vybavení,
kosmetiky a módy spojený se
soutěží
VÍDEŇ
Místo: Messezentrum Wien
Pořadatel: Reed Exhibitions
GEWINN-Messe, 18. – 20. 10.
Veletrh investic a bankovnictví
Modellbau-Messe, 25. – 28. 10.
Výstava modelářství, kutilství, her
a hobby
Vienna Boat Show, 22. – 25. 11.
Mezinárodní veletrh lodí, jachet
a vodních sportů
SALZBURG
Místo: Messezentrum Salzburg
Pořadatel: Reed Exhibitions
ALLES FÜR DEN GAST Autumn,
10. – 14. 11.
Mezinárodní odborný veletrh
gastronomie a hotelnictví
Interpädagogica with MiniWorld
and special focus sport,
22. – 24. 11.
Veletrh informací o vyučovacích
metodách, školní vybavení,
mateřské školy, fitness a sportovní
vybavení
LINZ
Místo: Design Center Linz
Pořadatel: Reed Exhibitions
SMART AUTOMATION AUSTRIA,
3. – 5. 10.
Mezinárodní veletrh průmyslové
automatizace
RAKOUSKO – WELS
Místo: Výstaviště Wels
Pořadatel: Welser Messe
Jugend und Beruf, 17. – 20. 10.
Veletrh informací o pracovních
příležitostech
PS-Show Wels, 26. – 28. 10.
Automobily, motocykly, tuning,
motorové sporty
Gesund Leben, 9. – 11. 11.
Veletrh zdravého životního stylu
Internationale Rassehundeschau,
1. – 2. 12.
Mezinárodní výstava psů
BUDAPEŠŤ
Místo: Výstaviště Hungexpo
Pořadatel: Hungexpo
CABLE AND SATELLIT
EXHIBITION, 2. – 4. 10.
Mezinárodní výstava s konferencí
kabelů a satelitů
PROMOTION, 2. – 5. 10.
Mezinárodní marketingový veletrh
BUDATRANSPACK, 2. – 5. 10.
Veletrh obalové technologie
a materiálů
PRINTEXPO, 2. – 5. 10.
Mezinárodní veletrh tisku
AUTO DIGA, 11. – 13. 10.
Veletrh garážového průmyslu
IMMOEXPO, 18. – 20. 10.
Veletrh realit a majetku
LUXUS AUTO SHOW, 18. – 23. 10.
FURNITURE WORLD, 27. – 30. 10.
Mezinárodní veletrh nábytku
ÖKOTECH, 6. – 9. 11.
Mezinárodní veletrh enviromentální
ochrany
HUNGAROMED+DENT, 7. – 10. 11.
Mezinárodní veletrh a konference
ochrany zdraví a medicínských
technologií
SNOW-SHOW, 8. – 11. 11.
Veletrh zimních sportů
SPA & WELNESS, 8. -11. 11.
Výstava s konferencí zdravého
životního stylu
MODERN WOMAN, 9. – 11. 11.
Moderní žena
FRANCHISE EXHIBITION,
15. – 17. 11.
Mezinárodní veletrh frančísingu
a prodeje značek
VENDING EXPO, 15. – 17. 11.
II. maďarský mezinárodní prodejní
veletrh
IFFE FOODAPEST, 20. – 22. 11.
Mezinárodní veletrh nápojů
a potravin
C+D, 28. 11. – 1. 12.
Mezinárodní veletrh obrany
a letectví
KIELCE
Místo: Výstaviště Kielce
Pořadatel: Targi Kielce
KIELCE STREET FASHION,
5. – 7. 10.
Veletrh módy a designu
GASTRO-TECH, 18. – 20. 10.
Veletrh gastronomie,
potravinářského průmyslu
a technologií
ALARM, 7. – 8. 11.
Konference a výstava
zabezpečovací techniky
SPORT-OBIEKT, 7. – 8. 11.
Veletrh sportovního vybavení,
údržby zařízení a stavebních
konstrukcí
TOPGUM, 8. – 10. 11.
Veletrh gumárenského průmyslu
POZNAŇ
Místo: Výstaviště Poznaň
Pořadatel: Miedzynarodowe Targi
Poznanskie Sp. z o.o.
Poznań Optical Salon, 5. – 6. 10.
Veletrh optiky
BuyPoland, 24. – 25. 10.
Největší polský workshop
turistického průmyslu
GASTRO – INVEST – HOTEL,
24. – 27. 10.
Výstava výrobků a služeb pro
hotelnictví a catering
TOUR SALON, 24. – 27. 10.
Mezinárodní výstava turistiky
HOBBY, 27. – 28. 10.
Výstava modelářství
World Dog Show, 10. – 11. 11
Světová výstava psů
HiPeCo, 20. – 22. 11.
Mezinárodní veletrh hygieny
a ochrany před škodlivinami
POLEKO, 20. – 23. 11.
Mezinárodní veletrh ekologie
PGA – Game Arena, 24. – 25. 11.
Poznaňská přehlídka her
Festival of Artistic Objects,
7. – 9. 12.
Festival uměleckých výtvorů
PAŘÍŽ
Místo: Porte de Versailles
MILIPOL, 9. – 12. 10.
Světový veletrh vnitřní obrany státu
SILMO, 19. – 22. 10.
Mezinárodní veletrh oční optiky
a brýlí
BATIMAT, 5. – 10. 11.
Mezinárodní stavební veletrh
EDUCATEC/EDUCATICE,
21. – 23. 11.
Zařízení, vybavení a systémy pro
vzdělávání a informatiku
Místo: Paris Nord Villepinte
COSMEETING, 1. 10. – 4. 10.
Kosmetický veletrh
EQUIP’AUTO, 15. – 20. 10.
Mezinárodní veletrh automobilů,
vybavení, servis, garážové zařízení
INTERSELECTION, 6. – 8. 11.
Mezinárodní veletrh módy
MIDEST, 13. – 16. 11.
Mezinárodní průmyslový veletrh
13
POLLUTEC PARIS, 27. – 30. 11.
Životní prostředí, odpadové
hospodářství
Místo: Paris – Le Bourget
FUNERAIRE, 15. – 17. 11.
Mezinárodní veletrh pohřebnictví
LYON
Pořadatel: EuroExpo
Místo: Exhibition Center Lyon
Journée Professionnelle
Internationale De L’antiquité Et
De La Brocante, 2. 10.
Mezinárodní veletrh starožitností
Salon Automobile De Lyon,
5. – 14. 10.
Motoristická show
Tendances Maison, 6. – 14. 10.
Nábytek, dekorace, domov,
zahrada, kuchyně a koupelny,
bazény
Equita Lyon, 31. 10. – 4. 11.
13. výstava koní
Europack, 13. – 16. 11.
Veletrh obalové techniky
Scs Automation Et Control Lyon,
13. – 16. 11.
Mezinárodní přehlídka systémů,
komponentů a příslušenství pro
infrastrukturální průmysl
Journée Professionnelle
Internationale De L’antiquité Et
De La Brocante, 20. 11.
Mezinárodní veletrh starožitností
Vivez Nature, 23. – 26. 11.
Výstava farmářství,
enviromentálního přístupu
a přírodních produktů
MILANO
Místo: Výstaviště Milano
Pořadatel: Fiera Milano
RICHMAC, 2. – 5. 10.
Mezinárodní veletrh a kongres
chemické, fyzikální a biochemické
analýzy dat
VITRUM, 3. – 6. 10.
Mezinárodní odborný veletrh pro
byt a sklo, výroba, technologie,
zařízení
INTERNATIONAL EXPODENTAL,
3. – 6. 10.
35. mezinárodní stomatologický
veletrh
TRANSPOTEC LOGITEC,
4. – 7. 10.
Mezinárodní veletrh transportu,
služeb a logistiky
ANTIQUARIA, 11. – 14. 10.
Výstava starožitností a umění
SMAU, 17. – 20. 10.
Mezinárodní výstava informačních
a komunikačních technologií
FRANCHISING & TRADE,
19. – 22. 10.
Mezinárodní výstava franšísingu
a obchodu
WELLNESS WORLD EXHIBITON,
19. – 22. 10.
Výstava zdravého životního stylu
a fitness
HOST, 19. – 23. 10.
Mezinárodní veletrh pohostinství
MIPPP, 19. – 23. 10.
Milánská show pizzy, těstovin
a chleba
Iosposa, 25. – 28. 10.
Svatební veletrh
EICMA MOTO, 6. – 11. 11.
Mezinárodní veletrh milovníků
motocyklů
VISCOM VISUAL
COMMUNICATION, 8. – 10. 11.
Mezinárodní veletrh a konference
vizuální komunikace
a komunikačních služeb
EICMA BICI, 8. – 11. 11.
Mezinárodní cyklistický veletrh
LA PIZZA DEI MERCANTI,
8. – 11. 11.
Přehlídka modernismu
ENOVITIS, 13. – 17. 11.
Mezinárodní veletrh zpracování
vína, technologie
SIMEI, 13. – 17. 11.
Mezinárodní enologický veletrh
technologie stáčení do lahví
BIMEC, 14. – 17. 11.
Mezinárodní veletrh mechanizace
a automatizace
CHIBIMART INVERNO,
16. – 19. 11.
Výstava klenotů, drahých kamenů,
řemesel a dárků
LA CAMPIONARIA DELLE
QUALITA’ ITALIANE, 22. – 25. 11.
Přehlídka italské kvality
MODAPRIMA, 24. – 26. 11.
63. mezinárodní veletrh módy pro
ženy a muže podzim/zima
2008/2009, jaro/léto 2008
AF / L’ARTAGIANO IN FIERA,
1. – 9. 12.
12. mezinárodní prodejní výstava
řemesel
ZAHRANIČNÍ VELETRHY
VERONA
Pořadatel: Verona Fiere
MARMOMACC, 4. – 7. 10.
Mezinárodní výstava mramoru,
kamenů a technologií
Art Verona, 18. – 22. 10.
3. výstava moderního a současného
umění
SAVE, 23. – 25. 10.
1. mezinárodní výstava s konferencí
automatizace, aplikace
a příslušenství
ACQUARIA, 23. – 25. 10.
1. mezinárodní výstava
a konference analýzy vody
a vzduchu, technologie
CREA, 23. – 25. 10.
1. mezinárodní enviromentální
výstava na téma chladicí a vytápěcí
energie
SITL Italia, 23. – 25. 10.
2. mezinárodní výstava transportu
a logistiky
Fieracavalli, 8. – 11. 11.
109. mezinárodní výstava koní,
jezdectví a vybavení
Agrifood, 16. – 19. 11.
2. mezinárodní výstava italských
potravin
Bus & Bus Business, 21. – 24. 11.
11. mezinárodní výstava autobusů
a autokarů
Job & Orienta, 22. – 24. 11.
17. mezinárodní veletrh vzdělávání
Minerál Show Geoshop,
30. 11. – 2. 12.
39. světová výstava dekorativních
kamenů, fosílií a dárků z kamene
Veronafil 2, 7. – 9. 12.
106. výstava známek, pohlednic,
obálek, medailí a mincí
RIMINI
Pořadatel: Rimini Fiera
Sun, 4. – 7. 10.
Mezinárodní výstava outdoorového
vybavení,příslušenství a her
Enada Roma, 11. – 14. 10.
35. mezinárodní přehlídka hracích
přístrojů
TTG Incontri, 12. – 14. 10.
44. turistický veletrh
Ecomondo, 7. – 10. 11.
Mezinárodní veletrh materiálů
a vývoje náhradních energetických
zdrojů
Ri3 – Regenerate Refill Re-use,
7. – 10. 11.
Výstava obnovy tiskařských strojů,
hardware a IT technologií
Sia Guest, 24. – 27. 11.
Mezinárodní výstava pohostinství
Domuslegno, 24. – 27. 11.
Výstava rozpracovaných výrobků,
komponentů, příslušenství
a finálních výrobků na konstrukci
městských staveb
ZÁHŘEB
Místo: Výstaviště Záhřeb
Pořadatel: Zagrebački Velesajam
AMBIENTA, 16. – 21. 10.
Mezinárodní veletrh nábytku
a vnitřního zařízení
interliber, 7 – 11. 11.
29. mezinárodní veletrh knih
a učebních pomůcek
MUSIC FAIR, 7. – 11. 11.
Vše o hudbě na jednom místě,
mezinárodní veletrh hudby
VÁNOČNÍ TRHY, 14. – 29. 12.
MOSKVA
Místo: Krasnaja Presnja
Pořadatel: ZAO Expocentr
SKLAD.TRANSPORT.LOGISTIKA,
2. – 5. 10.
14. mezinárodní výstava logistiky,
transportu, automatizace
a mechanizace, uskladnění
MIR DETSTVA, 3. – 7. 10.
13. mezinárodní výstava dětského
zboží, služeb pro děti i teenagery,
nové vzdělávací programy
CHIPEXPO, 3. – 5. 10.
5. mezinárodní veletrh elektroniky
a mikroelektroniky
AUTOCOMPLEX, 3. – 5. 10.
14. mezinárodní výstava
automobilů, autoservisů, garáží
a parkování
FUR & FUR PROCESSING,
12. – 14. 10.
16. mezinárodní veletrh kožešnictví
AGROPRODMASH, 15. – 19. 10.
12. mezinárodní výstava zařízení
a ingrediencí pro potravinářský
průmysl
MODERN BAKERY, 15. – 18. 10.
13. mezinárodní veletrh pekárenství
a potravinových doplňků
FOOTBALL MARKET, 16. – 18. 10.
8. mezinárodní odborný veletrh
fotbalového průmyslu
KIP Expo, 17. – 19. 10.
4. mezinárodní veletrh kontroly,
analýzy a měřicího zařízení
OBUV. MIR KOZHI, 23. – 26. 10.
27. mezinárodní výstava kůže
a výrobků z kůže
CUSTOMS SERVICE, 23. – 25. 10.
8. mezinárodní veletrh
zákaznických služeb
ECO-EFFICIENCY, 23. – 25. 10.
4. mezinárodní ekologický veletrh
IFE FRESH PRODUCE,
23. – 25. 10.
2. mezinárodní mrazírenský veletrh
TRAFFIC SAFETY FORUM,
25. – 28. 10.
10. mezinárodní dopravní veletrh,
kontrola, zabezpečení
REKLAMA, 30. 10. – 2. 11.
15. mezinárodní odborná výstava
reklamy a PR
INTERTOOL, 30. 10. – 2. 11.
Mezinárodní veletrh nářadí,
zpracování kovů, sváření, měřicí
techniky, kontroly a automatizace
INTERDRINK, 31. 10. – 2. 11.
15. mezinárodní odborná výstava
alkoholických nápojů, vína, lehkých
drinků a zařízení
FLOORING RUSSIA, 31. – 2. 11.
5. mezinárodní odborný veletrh
podlahových krytin
HOLY RUSSIA – NATION UNITY
DAY, 1. – 4. 11.
Přehlídka ruského duchovního
bohatství, ochrana a vývoj
MEBEL, 12. – 16. 11.
19. mezinárodní veletrh nábytku
INTERNATIONAL FORUM ON
BUILDING INDUSTRY, 26. – 29.
11.
Stavební průmysl
PLASTICS INDUSTRY,
26. – 29. 11.
8. mezinárodní odborný veletrh
surových materiálů, zařízení
a technologie procesů výroby plastů
VKSS, 26. – 29. 11.
10. mezinárodní veletrh
informačních systémů, sítí
a komunikačních procesů
Garazh Expo, 26. – 29. 11.
1. mezinárodní odborný veletrh
INTERLIGHT, 27. – 30. 11.
13. mezinárodní veletrh svítidel
a osvětlovacích technologií
EMBIZ MOSCOW, 28. – 30. 11.
Mezinárodní energetické fórum
inovačních technologií, konceptů
a projektů
ZDRAVOKHRANENIYE, 5. – 9. 12.
17. mezinárodní výstava zdravotní
péče, lékařské techniky a farmacie
LADYA, 5. – 9. 12.
6. všeruský veleth umění a řemesel
AIRTECHEXPO, 5. – 7. 12.
1. moskevský mezinárodní veletrh
zařízení a technologií pro letecký
průmysl
KLINOK, 6. – 9. 12.
16. mezinárodní výstava
OBRAZOVANIE I KARJERA,
6. – 8. 12.
26. mezinárodní výstava
TECHNOLOGII I OBORUDOVANIE
DLJA PROIZVODSTVA
STROITELNIH MATERIALOV,
11. – 14. 12.
Strojírenský veletrh
PETROHRAD
Místo: Lenexpo Fairgrounds in
Gavan, St. Petersburg
Pořadatel: RESTEC Exhibiton
Company
INDUSTRIAL NON-DESTRUCTIVE
INSPECTION (NDI) AND
DIAGNOSTICS, 2. – 5. 10.
Mezinárodní průmyslový veletrh
PROMEXPO – RUSSIAN
MANUFACTURER, 2. – 5. 10.
11. mezinárodní veletrh stavební
mechanizace
NUCLEAR INDUSTRY, 2. – 5. 10.
7. odborný veletrh nukleárního
průmyslu
HI-TECH, 2. – 5. 10.
12. mezinárodní veletrh inovačních
a high technologií
INWETEX – CIS TRAVEL
MARKET, 3. – 5. 10.
Mezinárodní turistický veletrh +
sanatoria a péče o zdraví
INTERNATIONAL FORESTRY
FORUM, 9. – 12. 10.
Mezinárodní veletrh lesnického
průmyslu
IFEP tm – ST. PETERSBURG
FURNITURE AND INTERIOR
SALON, 10. – 12. 10.
15. mezinárodní odborný veletrh
nábytku a interiérového vybavení
UPEM, 10. – 12. 10.
4. mezinárodní odborný veletrh
obalové technologie
INTERSHOP, 17. – 18. 10.
Veletrh obchodních technologií,
stavby obchodů a vybavení
HOLY RUSSIA, 19. – 23. 10.
Rekonstrukce kostelů, literatura
INFOCOM, 24. – 27. 10.
7. mezinárodní odborný veletrh
infokomunikačních technologií
a služeb
LEISURE WITHOUT BIRDERS,
WINTER, 9. – 11. 11.
5. mezinárodní veletrh volného času
ZOW, 12. – 16. 11.
4. mezinárodní odborný veletrh
nábytku a příslušenství pro
nábytkářský průmysl
INTERBUILDCON, 26. – 29. 11.
2. mezinárodní stavební veletrh
KYJEV
Pořadatel: International
Exhibition Centre Kiev
PROTECTION TECHNOLOGIES,
3. – 5. 10.
6. ročník mezinárodního veletrhu
ochranné techniky
ARMS AND SECURITY, 3. – 6. 10.
5. mezinárodní veletrh militaristické,
policejní a obranné techniky,
technologie, vybavení, služeb
AQUA UKRAINE, 9. – 12. 10.
5. mezinárodní veletrh vody
STONE PROCESSING AND
STONE QUARRYING, 23. – 25. 10.
4. mezinárodní veletrh technologií,
vybavení a nářadí pro zpracování
kamene
GlassCeramTech, 23. – 25. 10.
6. mezinárodní odborný veletrh
technologií, vybavení a nářadí pro
cihlářský průmysl a pro průmysl
dalších stavebních materiálů
STONE IN ARCHITECTURE,
23. – 25. 10.
Odborný veletrh využití kamene
v architektuře, ochranné
a restaurační technologie
AGROFORUM, 14. – 16. 11.
4. mezinárodní zemědělský veletrh
COMMUNTECH, 14. – 16. 11.
5. mezinárodní veletrh technologií
a vybavení komunální správy
a ekonomiky
VI INTERNATIONAL INDUSTRIAL
FORUM, 27. – 30. 11.
7. mezinárodní průmyslový veletrh
MINSK
Pořadatel: MINSKEXPO
Medicine – 2007, Medtech,
Pharmacy, Dentistry, 2. – 5. 10.
Zdraví, krása, intimita
AutoBelService, BelTransService,
30. 10. – 2. 11.
Transport, autoservis, diagnistika,
součástky pro automobily,
příslušenství, zabezpečení
Belcommuntech, 30. 10. – 2. 11.
Inženýring měst, stavba silnic
Belproduct, 4. – 7. 12.
Mezinárodní výstava potravin,
nápojů, vybavení hotelů, restaurací,
barů a prodejen potravin
BUKUREŠŤ
Místo: Bukurešť Exhibitions
Centre
Pořadatel: ROMEXPO S.A.
TIB, 2. – 6. 10.
Mezinárodní technický veletrh
INVENTIKA, 2.- 6. 10.
Mezinárodní veletrh vědeckých
výsledků a nových technologií
TTR, 18. – 21. 10
18. ročník turistického ruchu
EXPOSPORT SI AGRÉMENT,
18. – 21. 10.
Mezinárodní veletrh výrobků
a vybavení pro sport a volný čas
ROMHOTEL, 18.- 21. 10.
Mezinárodní výstava architektury,
vybavení, nábytku pro hotely
a restaurace, 15. ročník
EXPODRINK, 18. – 21. 10.
Mezinárodní veletrh alkoholických
a nealkoholických nápojů, vybavení
azařízení, 11. ročník
EXPOMIL, 18. – 21. 10.
Mezinárodní veletrh militaristického
vybavení, 5. ročník
INDAGRA, 7. – 11. 11.
Mezinárodní výstava zařízení pro
zemědělský průmysl, chov zvířat
a potravinářský průmysl
ALL PACK, 7. – 11. 11.
Mezinárodní výstava obalů
PROSHOP, 7. – 11. 11.
Mezinárodní výstava zařízení
prodeje, prezentace zboží
a způsobů prodeje
DENTA, 21.- 24. 11.
Mezinárodní dentální veletrh
GAUDEAMUS, 21. – 25. 11.
Mezinárodní veletrh vzdělávání
KIDEX, 30. 11. – 2. 12.
Mezinárodní výstava zboží pro děti
SUVENIRURI, 1. – 9. 12.
Mezinárodní výstava dárků
a suvenýrů
LUXURY SHOW, 6.- 9. 12.
Mezinárodní výstava luxusních
výrobků a služeb
Výběr francouzských
veletrhů
EQUIP AUTO,
15. – 20. října, Paříž – Villepinte
S počtem 2140 vystavovatelů veletrh EQUIP AUTO 2007 potvrzuje své ambice světového lídra v tomto sektoru. Na veletrhu se budou prezentovat všechny světové jedničky ve výrobě dílů, příslušenství, doplňků a servisní techniky. Veletrh představuje ucelenou
přehlídku veškerého vybavení a služeb pro vozidla, počínaje návrhem, přes montáž až po profesionální služby v autoopravárenství
a recyklaci.
Právě zde se návštěvníci mohou seznámit s technologiemi a inovacemi v automobilovém průmyslu, které zajistí úspěch a konkurenceschopnost modelů v blízké budoucnosti.
Jednou z významných akcí, která se uskuteční v letošním roce,
jsou tzv. jednání OEM Meetings. Jedná se o akci, která proběhne
dva dny na veletrhu, a to 16. a 17. října. Je určena výrobcům dílů
a příslušenství včetně subdodavatelů. Spočívá v přímých jednáních
s konstruktéry, a už automobilů, nebo i zemědělské a stavební
techniky.
Více informací na www.equipauto.com
SILMO,
19. – 22. října, Paříž – Porte de Versailles
Silmo znamená nejprestižnější událost optického průmyslu v oblasti skel – kontaktních a optických čoček – brýlových obrub – slunečních brýlí – přístrojů, pomůcek pro optiky a optometristy –
strojů a příslušenství pro výrobu. Na ploše více než 80 000 m2 nabídne přibližně 1000 vystavovatelů nejširší přehlídku z oblasti levných i luxusních výrobků, výtvorů z dílen předních světových značek, technických pomůcek pro řešení zdravotních problémů atd.
Veletrh SILMO nejenže určuje trendy oboru, ale zároveň i představuje trendová fóra, speciálně zaměřené sekce (děti, sport, brýle
proti slunci atd.), odborné konference nebo inovační soutěž Zlaté
Silmo (Silmo d’Or). V letošním roce veletrh oslaví 40 let od svého
založení a počítá se, že na veletrh zavítá okolo 45 000 návštěvníků.
Více informací na www.silmo.fr
BATIMAT, 5. – 10. listopadu, Paříž – Porte de Versailles
Veletrh BATIMAT vznikl v r. 1959 a dnes se řadí mezi největší
stavební akce ve světě. Na čisté výstavní ploše 130 000 m2 představí své výrobky 2600 vystavovatelů (průmyslových a nedistribučních
podniků). Navíc se očekává přibližně 80 000 návštěvníků ze zahraničí, tj. 17 % z celkového počtu 470 000 návštěvníků veletrhu.
BATIMAT je však hlavně spojením 6 odborných veletrhů, z nichž
každý zaujímá vedoucí postavení ve svém oboru: Hrubé stavby /
Truhlářství a zámečnictví / Dokončovací práce a interiéry / Strojní
vybavení a nářadí / Informatika a telekomunikace / Inteligentní
stavby.
Oficiálním čestným hostem letošního veletrhu BATIMAT je Polsko. V rámci tohoto spojení budou organizovány návštěvy, setkání,
konference, speciální přijetí a také tematické diskuse.
Návštěvníci veletrhu se také budou moci seznámit s technologickými inovacemi uvnitř stavebního sektoru, k nímž patří například
energetická efektivita, obnovitelná energie, skleněné výplně, materiály určené k renovaci komerčních budov atd.
Více informací na www.batimat.fr
GÄSTE
na lipském výstavišti
Mezinárodní odborný veletrh gastronomie, hotelnictví a společného
stravování GÄSTE, který proběhne na lipském výstavišti od 4. do 7.
listopadu 2007 nabízí obsáhlý přehled o branži pro gastronomy, hoteliéry a provozovatele společného stravování. Účast mnoha předních firem zaručuje vysokou kvalitu veletržní nabídky. GÄSTE je důležitým
poskytovatelem impulsů a trendovým fórem pro inovativní produkty.
Na veletrhu se v širokém spektru představí kuchyňská a provozní technika – přístroje na vaření, chladicí technika, stroje na výrobu ledu, myčky a jejich příslušenství, nápojová technika, ocelová
zařízení, výdej jídla, vybavení skladů a transport, obaly, likvidace
odpadu, vybavení prádelen. Dále vybavení hotelů a restaurací, banketů a konferencí, zahrad a teras, sanitární zařízení, wellness, bezpečnostní technika, informační a komunikační technika, hrací automaty, prádlo. Chybět nebudou ani potraviny a poživatiny, nápoje
a další.
Atraktivní odborný program veletrhu GÄSTE obsahuje přednášky, odborné kongresy, zvláštní přehlídky a soutěže.
Výběr z programu: 3. Kongres školního stravování, Wellness
v hotelnictví – fórum a výstava, Mezinárodní soutěž kuchařských
týmů „Mezinárodní Lipská cena kuchařů“, Kulinárium – objevte
netušené kulinářské zážitky.
Čísla a fakta – očekávané počty
Vystavovatelů: 350, plocha brutto: 24 000 m2, návštěvníků: 25 000,
podíl odborných návštěvníků: 90 %
VELETRŽNÍ ZPRÁVY
14
DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY
Kolín n. Rýnem:
Hobby podzim 2007
5. ročník Mezinárodního veletrhu SOLARIA pro výrobky pro opalování, vybavení solárií se bude konat od 1. – 3. listopadu 2007 na výstavišti v Kolíně nad Rýnem. Nabídne excelentní přehlídku výrobků oboru.
Doprovodný program 9. ročníku výstavy HOBBY podzim v Českých Budějovicích (18. – 21. 10. 2007) je stejně pestrý jako výstava sama a dává možnost všem návštěvníkům různých věkových kategorií i odborností
vybrat si právě to, co je zajímá. Organizátoři k tomu poskytují velký prostor.
HORKÉ TIPY PROGRAMU:
G
G
G
G
G
Přednáška Ekonomika pasivního domu aneb Vyplatí se
dům s nízkou spotřebou energie?
HOUBOVÁNÍ – soutěž o nejlepší recept z hub
Poradna na téma pěstování vinné révy
Poradna na téma pěstování ovocných stromů
Ukázky kuchařského mistrovství
Sobota 20.10.
VELKÁ NÁVŠTĚVNICKÁ SOUTĚŽ
1. cena – skútr
2. cena – benzínová řetězová pila + elektrická bruska
na řetěz od firmy Baumax ČR s.r.o.
VÝBĚR Z DOPROVODNÉHO PROGRAMU
Čtvrtek 18. 10.
11.00 hod. – Zahrádkářská poradna – Hrozny jihočeských
zahrádkářů
12.00 hod. – Dobré poledne s Receptářem
14.00 hod. – Přednáška „Ekonomika pasivního domu – vyplatí se dům s nízkou spotřebou energie? – jak postavit dům, který bude mít nejen nízkou spotřebu, ale
i nízké náklady na provoz, jak se vyhnout nejčastějším chybám a na co si dát pozor... (pořádá
EkoWATT, středisko pro obnovitelné zdroje a úspory
energie)
10.00 hod. – HOUBOVÁNÍ – soutěž o nejlepší recept
z hub za přítomnosti Přemka Podlahy a TV Prima
Neděle 21.10.
10.15 hod. – Zahrádkářská poradna – Jak zasadit strom
a sklidit ovoce
11.00 hod. – Velká návštěvnická soutěž – vylosování vítěze
soutěže
13.00 hod. – dog dancing show
PO CELOU DOBU VÝSTAVY
G
G
G
Pátek 19.10.
G
10.00 – 16.00 hod. – Den AGENTURY „BOHEMIA
INSTRUMENT“ – hudební vystoupení skupin Dudácké trio ze STRAKONIC, Jeremy Juke Box, divácké soutěže o ceny, kvízy a rozhovory
10.30, 12.30 a 14.30 hod. – autogramiáda silničních motocyklových závodníků Jakuba a Matěje Smržových,
účastníků Mistrovství světa závodů třídy Superbike,
rozhovory o zákulisí ze světových závodů
G
G
G
G
trvalé umístění poraden zahrádkářů, včelařů, kaktusářů,
firmy ZOO HOCH, firmy EkoWATT (středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie) a expozice Jihočeského muzea – mykologická poradna
ukázky dušičkové suché a živé vazby, zdobení perníčků
prezentace Klubu železničních modelářů
Klub sběratelů České Budějovice – stálá výměnná burza,
neděle 9.00 – 13.00 hod. sběratelská burza
výstava hospodářských zvířat – plemenných krav, býků,
ovcí a koz
výstava holubů, drůbeže, králíků a morčat
ukázky lidových řemesel
prezentace Plachtařského klubu historických kluzáků (pavilon D7)
O dětech, pro děti a jejich vzdělání
Na českobudějovickém výstavišti
právě probíhá výstava, o níž lze říci, že
se koná ve správný čas. A proto má
každý rok vysokou návštěvnost a je
o ni velký zájem. Tato výstava s názvem
Vzdělání a řemeslo byla zahájena 18.
září, skončí 20. září. Charakterizovat
se dá jako nejzajímavější akce svého
druhu v rámci celé České republiky.
SOLARIA 2007
Jedná se o jedinečnou celostátní
přehlídku středních škol, učiliš, VOŠ
a dalších typů škol, kterou tradičně
zvýrazňuje jako partner Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a Krajský úřad Jihočeského kraje.
Výstava je reprezentativní přehlídkou škol po základní docházce a poskytuje tedy přehled o možnostech
dalšího vzdělání pro děti opouštějící
školu základní.
Součástí výstavy je i nabídka školních a kancelářských pomůcek, učebnic a prezentace ústavů sociální péče.
Doprovodný program výstavy je postaven na celostátní úrovni a věnuje se
Ostravská Elektrotechnika
Letošní 14. ročník veletrhu Elektrotechnika se koná
tradičně na výstavišti Černá louka v Ostravě ve
dnech 13. – 15. listopadu 2007. Veletrh je zaměřen
zejména na elektrotechniku, silnoproudou elektrotechniku, energetiku, automatizaci, regulaci a měření, měřicí techniku, telekomunikaci, elektroniku,
světelnou techniku, nářadí, technickou literaturu aj.
V příštím roce se nomenklatura rozšíří o „Alternativní zdroje energie“. Tento obor je v současnosti velice aktuální a zajímá se o něj stále více odborných
firem a odborníků.
Součástí každého ročníku jsou po všechny dny doprovodné programy, pořádané v konferenčním sále výstaviště. První den, tedy 13. 11., se bude konat
L. P. Elektro odborný doprovodný program, který bude zaměřen na aktuální problematiku hromosvodů a ochrany před bleskem. Je to v současnosti velmi diskutované téma a cílem bude jeho řešení v praxi. Druhý den, 14. 11., pořádá PSM CZ
odborný seminář Požární bezpečnost staveb a Bezpečnost technických zařízení.
Tradicí se stala soutěž o Zlatý výrobek v oborech elektrotechnika, energetika,
regulace a měření, automatizace a elektronika. Do soutěže se mohou přihlásit firmy prezentující se na Elektrotechnice. V těchto oborech budou oceněni jen ti
nejlepší. Již tradičně probíhá na veletrhu soutěž Elektronika, která se těší velké
oblibě. Při ní si změří síly v dovednostech, ale i teorii žáci z elektrotechnických
škol a učiliš Moravskoslezského kraje.
V letošním roce se na veletrhu počítá s účastí až 150 firem, zejména z České
a Slovenské republiky, ale i Polska a Rakouska. Výstaviště Černá louka Ostrava
skýtá záruky profesionálního zázemí v Moravskoslezské metropoli. K účasti na
veletrhu Elektrotechnika Vás zve firma BAEL Ostrava.
www.bael.cz
Hradcem hýbe Bytová show
V termínu 8. – 11. listopadu se v Hradci Králové koná výstava nábytku, interiérů a bytových doplňků s přiléhavým názvem Bytová show.
Koná se každoročně a s přehledem zaplní všechna patra a sály Kongresového a výstavního centra Aldis. Počet vystavovatelů přesahuje stovku.
Bytová show je největší výstava nábytku a interiérů, jaká se ve východočeské
metropoli koná.
Po několik let vykazuje vzrůstající zájem vystavovatelů, z nichž některé, jako
například firmu Jandík či Dřevotvar Jablonné, málokdy na jiných akcích vídáme.
Více informací na: www.bytovashow.cz
široké problematice – volba povolání,
rekvalifikace, rozvoj soukromého školství, problémové jevy mezi mládeží
apod. Zastoupeny jsou také cechy, které připravily oborově zaměřené soutěže (např. soutěž obkladačů, ale také
aranžérů, fotografů, soutěže v oboru
elektroniky, CNC techniky, v oboru
gastronomie atd.).
Dobrou pohodu na výstavě zajišují
populární skupiny (KABÁT REVIVAL) a hudební mixy.
Finále soutěží Tunig
Cup a dB Drag
Ve dnech 29. 9. – 30. 9. 2007 je v prostorech českobudějovického výstaviště
připravena velká podívaná na krásná
auta a báječné vybavení. Uskuteční se
tam totiž velké finále již 2. ročníku tuningových soutěží AZ pneu Tuning
Cup a dB Drag. K vidění bude to nejlepší z českého tuningu na jednom
místě. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program a soutěže.
Výjimečný veletrh se koná v symbióze s dalšími akcemi – s veletrhem
aquanale (veletrh s tématem sauny
a bazény) a FSB (veletrh pro wellness
a fitness). Rozprostře se na ploše
22 500 m2 a nabídne prezentaci více
než 160 vystavovatelů z 18 zemí. Představí se vedoucí firmy oboru z Německa a ze zahraničí, které ukážou vše na
daná témata. Organizátorem veletrhu
je společnost Koelnmesse.
Okolo 40 % vystavovatelů pochází
z oblastí mimo Německo, zahraniční
firmy jsou z Holandska, Španělska,
Velké Británie, Itálie, Polska, USA,
Belgie, Maarska a Švédska. Nejvíce
bude zastoupeno Německo, Holandsko, následovány Polskem, Itálií
a USA.
Firmy představí techniku pro solária, vybavení, solární kosmetiku, další
sektor budou tvořit služby operátorů
pro studia, získání oprávnění a úvěrů.
Zastoupeny budou také služby firem,
které jsou odborníky ve vybavování
a výzdobě solárních studií.
Během veletrhu se bude pořádat řada konferencí a dalších doprovodných
akcí.
1. a 2. 11. je na pořadu 2. Cologne
Swimming Pool a Wellness Forum na
Záhřeb:
téma vodního vytápění a osvětlení
s praktickými ukázkami.
Studentská soutěž pod názvem
„Wellness visions: The tanning centre
of tomorrow (Opálování v centru budoucnosti) organizovaná Koelnmesse,
SLS a Department of Architecture at
Cologne University of Applied Sciences (Oddělení architektury kolínské
university aplikované vědy) nabídne
návštěvníkům informace všeho druhu
včetně témat diskutabilních.
Studenti a absolventi přicházejí na
veletrh s kreativním přístupem, inovativním designem, novými koncepty budoucnosti opalovacích center a nabízejí řadu inspirativních zdrojů pro
solární studia a jejich vlastníky.
Dále bude pořádána řada seminářů
pod vedením odborníků z řad solárních center pracujících v Academy of
Tanning.
Zájemci o tento veletrh
se mohou informovat:
Zastoupení společnosti Koelnmesse
pro ČR a SR
Ing. Jan Besperát
tel.: 261 910 173, fax: 261 912 080
[email protected]
Další informace:
www.solaria-cologne.com
AMBIENTA – 704 vystavovatelů
Ve dnech 16. – 21. října 2007 bude společnost Zagrebački Velesajam pořádat
34. Mezinárodní veletrh nábytku, vnitřního zařízení a přidruženého průmyslu.
V roce 2006 se ho zúčastnilo 704 vystavovatelů, z nichž bylo 373 zahraničních z 29
zemí, kteří vystavovali na celkové ploše 45 000 metrů čtverečních. Loňský veletrh
zhlédlo přes 50 000 návštěvníků, z nichž velkou většinu tvořili obchodní zájemci.
V letošním roce AMBIENTA zahrnuje sedm tematických okruhů: nábytek, vybavení pro kuchyně a koupelny, zařízení pro kanceláře, dekorační výrobky pro interiéry i exteriéry, starožitnosti a umělecké práce, materiály pro dřevařský průmysl a dřevozpracující stroje a nástroje.
Veletrh AMBIENTA spolupracuje s Lesnickou fakultou záhřebské univerzity
a nejlepší vystavovatelé budou oceněni za nejúspěšnější design, nejlepší marketingovou prezentaci a za nejlepší ztvárnění prostředí.
G
Ve dnech 7. – 11. listopadu 2007 se koná na záhřebském výstavišti pod záštitou Ministerstva kultury Chorvatské republiky jubilejní 30. mezinárodní veletrh
knih a učebních pomůcek INTERLIBER. Na veletrhu budou představeny nové
knižní tituly, proběhne bohatý doprovodný program vědeckých sympozií, konferencí a různých dalších pracovních setkání odborníků.
G
Ve stejné době jako veletrh INTERLIBER se bude konat na záhřebském výstavišti i Veletrh hudby a multimédií. Jedná se o novou akci a lze předpokládat,
že se jí zúčastní řada vystavovatelů z tohoto oboru.
Norimberk:
SPS/IPC/DRIVES 2007
Od 27. do 29. listopadu 2007 se koná na norimberském výstavišti mezinárodní veletrh elektrické
a elektronické automatizační techniky. Veletrh nabízí kontakty a informace z oblastí: technologie ovládacích prvků, IPC, pohonné systémy a jejich komponenty, řízení polohy a pohybu, průmyslová komunikace, průmyslový software,
technologie použití senzorů, elektromechanické komponenty a periferie. Speciální témata letošního ročníku jsou ethernet v automatizaci, bezpečnost v automatizaci a řízení polohy a pohybu.
Loňského ročníku se zúčastnilo více než 1200 vystavovatelů a navštívilo ho téměř 44 000 odborníků. Můžete se těšit na 77 500 m2 výstavní plochy a na setkání
s výrobci řídící a poháněcí techniky, seznámíte i s užitím senzorů ve výrobě
a uvidíte senzory nízkého napětí tools.
Předprodej vstupenek v ČR zajišuje oficiální zastoupení NürnbergMesse
Česko – německá obchodní a průmyslová komora, www.dtik.cz
Splnění dětských snů na výstavišti PVA Letňany
Jen několik posledních dní zbývá do zahájení největšího a nejnavštěvovanějšího
veletrhu tohoto zaměření v České republice. V pořadí již 19. Veletrh hraček, her
a potřeb pro děti – ITEA 2007 přivítá své návštěvníky ve dnech 27. až 30. září na
Pražském výstavišti v Letňanech, souběžně s ním proběhne i 16. modelářský a hobby
veletrh MODEL HOBBY 2007. Pořadatelem veletrhu hraček je tradičně společnost
ITEA s.r.o.
O veletrhu jsme obsáhleji informovali již v minulém čísle novin, takže
pouze ve stručnosti připomeneme, na
co se malí, ale i velcí návštěvníci mohou těšit. Letos se představí se svými
produkty více než 150 společností s nabídkou novinek z oblasti hraček, společenských a elektronických her, dětských kočárků a vozítek, dětského
nábytku, textilu, veškerých potřeb pro
děti apod.
Pro návštěvníky je opět přichystán
oblíbený doprovodný program, který
k veletrhu již neodmyslitelně patří.
Proběhne především na předváděcích
plochách některých vystavovatelů, kde
bude možnost vyzkoušet si veletržní
novinky v praxi. Pro děti je mimo jiné
přichystáno dopravní hřiště Městské
policie Praha, které je již tradiční součástí veletrhu a také např. program
Dětského klubu PINOCCHIO.
V průběhu celé akce je možné získat
zajímavé ceny v probíhajících soutěžích.
Vstupné:
Na obě akce jednotné vstupné: základní 100 Kč, děti 6 – 10 let 50 Kč, rodinné
240 Kč (2 dospělí, 2 děti do 10 let), děti
do 6 let zdarma, parkovné 100 Kč
www.veletrh-hracek.cz
15
HISTORIE A SOUČASNOST
Výstavnictví
Průmyslový palác na Výstavišti
v Praze – Holešovicích
byl postaven k výstavě r. 1891
Jeho poslání, vývoj a tradice
Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc.
ředitel Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Z výstavní tvorby, která je syntézou mnoha uměleckých disciplín, vycházejí základní
tendence, úvahy a znalosti, výstavnictví je objevování a aplikace nových poznatků
a prostředků, významná činnost v oblasti nejen kulturní, ale i společenskopolitické.
Výstavnictví se zrodilo na prahu
průmyslové revoluce, technické aplikace vědeckých objevů a vzniku nového trhu.
Bez nadsázky je možno konstatovat,
že kolébkou mezinárodního výstavnictví je Praha. První výstavou v dějinách
byla „Pražská průmyslová výstava“
z roku 1791 k oslavě korunovace Leopolda II. na Českého krále. V té době
průmysl vstupoval nesměle do evropských dějin v zemích s rozvinutou manufakturní výrobou a jejími strojními
mechanismy, které jen čekaly na nový
pohon a zdroj energie, začátek průmyslové revoluce.
Pražská průmyslová výstava 1791 založila tradici obdobných výstav u nás
i v zahraničí. Další pražské výstavy
v letech 1828, 1829 a 1831 pokračovaly
ve stejném duchu a naučné koncepci.
Nebyly to výstavy ryze průmyslové,
ostatně jako žádné akce tohoto druhu
v 19. století na světě. Vedle modelů
strojů, ukázek nových surovin a jejich
zpracování se na nich předváděly také
řemeslné výrobky a samozřejmě zemědělské produkty, ale i díla uměleckých
řemesel a výtvarného umění. Typické
pro tyto výstavy bylo, že na nich dominovala estetika a zboží bylo prezentováno s bohatým uměleckým dekorem.
Pražská výstava vyvolala prudkou
odezvu v ostatních evropských zemích,
zejména pak ve Velké Británii. A tak
londýnská průmyslová výstava v roce
1851 se stala historickou událostí, která šest desetiletí po první pražské výstavě položila základ výstavám světovým.
Vehementně ovlivnila četné průmyslové výstavy, uspořádané po první
pražské výstavě v řadě zemí, zejména
pak ve Francii. Pro zemi galského kohouta se v té době jevilo jako charakteristické, že její výstavy mnohdy využívaly pro své expozice prostory
klášterů a zámků, včetně paláce Louvru, nebo městské interiéry jako Elysejská pole, Martovo pole nebo náměstí
Place Concorde.
věž z roku 1889 nebo Galerie strojů
z roku 1900. Narůstal počet vystavovatelů a mezinárodní prestiž, výstaviště
zvětšovalo své proporce, jeho jádro se
stabilizovalo a obsah se diferencoval
výstavbou volně stojících pavilonů. Tato forma byla převzata nejen Kolumbijskou výstavou v Chicagu v roce
1892, ale stala se koncepční zásadou
všech novodobých světových výstav.
Vedle výstav průmyslových se ve 2.
polovině 19. století rozrostly rovněž
výstavy výtvarného umění a uměleckého průmyslu, výstavy knih a plakátů.
Většina stánků kultury byla v evropských městech vybudována od poloviny 19. století do 1. světové války.
Zlatá éra výstavnictví
v Praze
Po mohutném rozvoji světových výstav zazářila znovu Praha, sto let po
uspořádání 1. průmyslové výstavy. Vrcholná expozice „Všeobecná zemská
výstava“ v roce 1891 se uskutečnila
v areálu dnešního Výstaviště v pražských Holešovicích (prvním stálém výstavišti v Praze). Všeobecná zemská
výstava se stala největší výstavou ve
střední Evropě, již provázel velký obchodní a společenský úspěch. Ctižádostí pořadatelů bylo zrealizovat
v Praze paralelu pařížských výstav
včetně miniatury Eiffelovy věže – Petřínské rozhledny. Velkorysost akce se
projevila pozoruhodnými technickými
ce výstavnictví – oba pavilony nevystavovaly dekorativní umění ani zboží,
avantgardní vystavovanou materií byly nové architektonické koncepce
a směry, nové myšlenky.
Výstavy progresivních myšlenek
a kulturních děl se u nás staly součástí
prezentace státu ve 30. letech. Poslední velká výstavní demonstrace Československa před 2. světovou válkou se
konala v roce 1937 opět na Světové výstavě v Paříži. Československý pavilon
zde patřil mezi nejvýše oceněné zralé
projevy moderní architektury.
Soudobé výstavnictví –
nový obor
V roce 1927 se konala v Mladé Boleslavi „Výstava severních Čech“. Generálním projektantem výstavy byl architekt Jiří Kroha. Pojal expozici jako
odvážnou demonstraci konstruktivis-
Koncepce poválečných světových výstav doznala zásadních změn. Bez nadsázky lze konstatovat, že Československo se svým silným vlivem zde sehrálo
závažnou úlohu. Výstavy přestaly mít
ráz průmyslových přehlídek promísených ostatní produkcí a tvorbou, ztratily povahu veletrhů výrobků či výpěstků a zboží, adjustovaného v kontextu
dekorativní rutiny. Architektura se postupně vrátila vlivem konstruktivistických a funkcionalistických snah
a proudů k původnímu prostému poslání lapidárního obalu jádra výstavy,
jejíž univerzální prostor se rozpadl na
jednotlivé pavilony a území s funkcí
národních, oborových, kulturních, zábavních a rekreačních zájmů.
Výstaviště dostala rozsáhlejší měřítko a přešla důsledně na volné zastavění, urbanismus velkých výstav se stal
novým samostatným oborem, disciplínou s celým komplexem svých specifických problémů, jejichž vyřešení lze posléze generalizovat a vztáhnout na
obecné principy řešení města a krajiny.
Výstavní urbanismus zasahuje v současné době čím dál širší pole působnosti. Výstavní areály se stávají velkými
scénami, kde se na nejširším fóru prověřuje opodstatněnost názorů a kvalita
řešení, objektivně platné zásady se posléze aplikují v příbuzné praxi.
Hlavní poutače světových výstav, jakými byly například paláce Trocadero
nebo Chaillot, Eiffelova věž či Atomium, se postupně přenesly na symboly
a znaky. Světové výstavy se dnes už nepodnikají s úmyslem, aby svými stavbami obohatily vybavení měst. Mají obohatit výstaviště jako stálý areál dalších
akcí pro účely města, společenského,
kulturního a rekreačního vyžití jeho
obyvatel.
Výstavnictví se stalo novým uměleckým oborem, samostatným odvětvím
lidské činnosti, se svojí teorií, praxí
a ekonomikou. Využívá nejnovějších
výsledků všestranně orientovaných –
na poli architektury, umění, průmyslu
a vědy. Pokrok vědy a techniky rozšiřuje oblast technologických prostředků
řešení výstavních expozic a vytváří pro
ně nové materiální předpoklady. Záleží potom na charakteru společnosti, jejích ekonomických možnostech a systému společenských vztahů, na orientaci
rozvoje vědy a techniky a efektu, pro
něž jsou jejich výsledky využívány.
Výstavní tvorba je v úzkém vztahu se
sociálně ekonomickým systémem
a kulturou společnosti. Výstavní práce
klade důraz na sociologické působení,
na kritéria spojení člověka s prostředím v sociálním a psychologickém
plánu a zájmy různých kategorií návštěvníků. Zásadní problémy celospolečenského charakteru se staly téměř
povinným tématem expozic (ochrana
životního prostředí, globální oteplování, globalizace vůbec…).
Počátky světových
výstav
Hlavním ohniskem světových výstav
se stala ve 2. polovině 19. století Paříž.
Byly zde uspořádány výstavy v letech
1855, 1867, 1878, 1889 a 1900. Objevily se zde specifické objekty propagující
novou stavební technologii – Eiffelova
Významnou událostí Londýna byla velká výstava roku 1851, která se konala
v tzv. Křišťálovém paláci – The Crystal
Palace. Byl za tímto účelem postaven
a měl zprostředkovat velikost a význam
dominantního vlivu Velké Británie
Období po 2. světové
válce
Známé pařížské náměstí Trocadero bylo založeno roku 1858
zásahy v dopravě – první Křižíkova
elektrická tramvaj k výstavišti a lanová
dráha na Petřín – a obohacením městské infrastruktury o Průmyslový palác.
Výstava byla rovněž pozoruhodná
svým přehledným urbanistickým řešením a umístěním v parku.
Čtyři roky poté, v roce 1895, se konala na stejném výstavišti další velká
akce, slavná „Národopisná výstava“.
Obě tyto výstavy se staly významnou
společenskou událostí, demonstrací síly a schopnosti českého národa.
tické architektury z prken, skla, praporů a barev. Šokoval veřejnost, ale
uchvátil mladé architekty a ukázal hranice možností, cesty k následování.
Jeho názor se plně osvědčil o rok
později, v roce 1928 na „Výstavě soudobé kultury“ v Brně. Byl založen areál brněnského výstaviště s trvanlivými
stavbami ze železobetonu a cihel, které slouží dodnes a tvoří jeho základ
Výstavnictví mezi
válkami
V období mezi světovými válkami
byly položeny základy dovednosti
a smělých tradic československého výstavnictví, na kterých vyrostly pozdější
úspěchy v mezinárodních soutěžích.
První velká konfrontace české
a světové kultury se odehrála na mezinárodní „Výstavě dekorativních
umění“ v Paříži v roce 1925. Na této
výstavě se objevily dva pozoruhodné
momenty nově se rodící kultury a architektury. Poprvé vystavoval na světovém fóru tehdejší Sovětský svaz ve
známém Melnikovově konstruktivistickém pavilonu, a tehdy ještě neznámý Le Corbusier předvedl v pavilonu L Esprit Nouveau svůj názor na
urbanistické řešení Paříže a buňku
dvoupodlažního bytu v nájemním domě. Byl to vpád do dosavadní konven-
tradice české výstavní školy a obrátila
pozornost ke kultuře interiéru. Významným přínosem výstavy Expo 58
bylo krajinářské řešení výstavního areálu, závažný posun v této disciplíně, sepjetí stavby s okolním prostředím –
s vodou, vegetací a výtvarnými díly.
Světová výstava v Montrealu v roce
1967 byla pokračováním bruselské tradice, která potom doznívala na světové
výstavě Expo 70 v Ósace.
Zajímavě se naše republika – už jako ČR – prezentovala na výstavě v japonském Aichi na EXPO 2005.
Zrod brněnského
výstaviště
Průmyslová doba
žádala dobrou
prezentaci
Pro 1. mezinárodní výstavu v Londýně (1851) byl velkoryse vybudován
Crystal Palace v Hyde Parku. Jednalo
se o univerzální výstavní prostor, jehož
stavba byla pojata jako obrovský skleník s přirozeným osvětlením celé výstavní plochy a interiér ozvláštněn mohutnými stromy a rostlinnou dekorací.
Autor koncepce Joseph Paxton byl zahradníkem a stavba nesla rysy jeho
profese, vytvořil prostor architektonicky i konstruktivně vyzrálého názoru.
Pro výstavu byl poprvé adaptován
městský parkový prostor. Crystal Palace se stal díky podmínkám pořadatelů
– požadovali pouze levný obal expozice – významným prototypem moderní
architektury dané epochy, a to pro svoje jedinečné vlastnosti – úspornost,
jednoduchost, možnost rychlé montáže a přenesení celé stavby po skončení
výstavy jinam. Londýnská výstava byla
významným přínosem i pokud jde o její měřítko a koncepci. Poprvé byla provázena vědeckými přednáškami a poprvé zde byly udíleny ceny a medaile
nejlepším vystavovatelům.
Nová, „průmyslová“ doba žádala
své. Potřeby průmyslového rozmachu,
reklamy a vzájemného soutěžení se
povznesly nad feudální jarmarky na
ryncích měst. Novodobé „výstavní trhy“ se staly průpravou a doprovodem
velkých výstav světových. Řada měst
zakládá pro tyto veletrhy rozsáhlé výstavní areály, kupříkladu Lipsko a Kolín nad Rýnem.
a základní a zásadní osnovu. Soudobá
kultura byla přehlídkou avantgardního
umění a vytvořila mezník ve vývoji naší architektury. Brno se stalo hlavním
centrem moderní architektury a urbanismu v tehdejším Československu,
později potom hlavním centrem výstav
s největším výstavním areálem v republice.
Bruselské Atomium se stalo symbolem
První poválečnou kulturní celostátní
akcí se stala v roce 1948 expozice „Slovanská zemědělská výstava“ v pražské
Stromovce. Byla to výstava s náročnými státními cíli. Generální projektant
architekt Jiří Kroha zmobilizoval architekty a výtvarné umělce, vytvořil
působivé expozice pojaté jako divadelní scény. Úspěch výstavy byl postaven
na moderních a předně nových výrazových prvcích a scénografii. Je to typický rys československého výstavnictví,
který byl následně ještě rozveden
a prohlouben zapojením nové techniky
– promítání fotografií a filmů – Diorama, Cirkorama se složitou synchronizací obrazu a zvuku. Československé
výstavy se staly trvalou součástí státní
prezentace a vykonaly velké dílo ve
službách naší země v mnoha zemích ve
světě.
Brusel 1958
Bilancí na světovém fóru v Bruselu
v roce 1958 byla zahájena poslední
epocha velkých světových výstav. Brusel byl pro Československo mezinárodním úspěchem zejména kulturním.
Bruselská světová výstava zhodnotila
VÝSTAVIŠTĚ MNICHOV
16
České dráhy
na veletrhu
Transport Logistic
v Mnichově
bylo vidět
Prezentovaly se služby ČD Cargo
„O tom, že jsme významný hráč v rámci Evropské unie, jsem se koneckonců opět přesvědčil i na letošním ročníku logistického veletrhu
v Mnichově. A to jak během dvoustranných jednání s obchodními partnery z celé Evropy, tak i z dalších přátelských setkání, která jsme na výstavišti absolvovali. Samostatně fungující nákladní doprava ČD Cargo
bude dravým a respektovaným partnerem na celoevropském logistickém
trhu. Ten je totiž našim reálným působištěm – nikoli pouze „pár tisíc kilometrů kolejí“ mezi Aší a Zlínem,“ říká o veletrhu Transport Logistic
v Mnichově generální ředitel ČD Josef Bazala.
Bavorská metropole Mnichov se stala ve dnech 12. – 15. června 2007
dějištěm největšího evropského setkání odborníků z oblasti nákladní
a osobní dopravy, logistiky, telematiky a dalších souvisejících oborů. Veletrh jednoznačně potvrdil svou pozici hlavního evropského i světového
logistického setkání, o čemž svědčí rekordní statistiky letošního ročníku
– úctyhodný počet 1 580 vystavovatelů z 57 zemí se představilo na ploše
bezmála 86 000 m2 zhruba 47 tisícům návštěvníkům, převážně z řad odborné veřejnosti.
Transport Logistic nabídl i letos bohatý doprovodný program plný diskusních fór, přednášek a workshopů na aktuální témata. Významným dílem byla na veletrhu zastoupena železniční doprava. Z vystavovatelů své
služby v Mnichově představilo přes 80 státních i soukromých železničních
podniků. Souběžně s veletrhem se již potřetí uskutečnila dvoudenní konference o globální letecké přepravě „Air Cargo Europe“ a mezinárodní
kongres pro námořní logistiku „mariLog“.
Na veletrhu nechyběli ani vystavovatelé z České republiky. Většina z více než tří desítek českých firem vytvořila kompaktní sekci v hale B 5.
K představení dopravy a logistiky v ČR na veletrhu Transport Logistic významnou měrou přispěla i odborná konference „Český den“ pořádaná
Českou logistickou asociací společně s Ministerstvem dopravy ČR, Mi-
J. Bazala (vpravo) při jednání v Mnichově
nisterstvem průmyslu a obchodu ČR, Svazem dopravy, Svazem spedice
a logistiky a Expertním týmem logistiky. Návštěvníci veletrhu se tak mohli hned první den blíže seznámit s dopravou a logistikou v ČR i s činností odborných svazů, které v této oblasti u nás působí. V rámci „Českého
dne“ přijel do Mnichova podpořit naše vystavovatele také náměstek ministra dopravy Emanuel Šíp.
V hale B 6 byly soustředěny nejvýznamnější firmy z oblasti železniční
nákladní dopravy a logistiky a pochopitelně mezi nimi nemohly chybět
ani České dráhy. Ty se na ploše 70 m2, v moderně graficky ztvárněné patrové expozici plné zářivých barev, světel a detailů, představily komplexní
nabídku služeb v oblasti konvenční a kombinované nákladní přepravy,
známé pod označením ČD Cargo.
Veletržní tým sestavený ze zástupců odboru nákladní dopravy a přepravy a odboru komunikace byl po celé čtyři veletržní dny v plné permanenci, o čemž svědčí nespočet obchodních schůzek a jednání, množství nových kontaktů, zodpovězených odborných i laických dotazů a rozjednání
nových obchodních kontraktů.
Důležitost a váhu účasti ČD Cargo na tomto prestižním veletrhu umocnila i návštěva předsedy představenstva a generálního ředitele ČD, a.s.
Josefa Bazaly a přítomnost náměstka GŘ pro nákladní dopravu Rodana
Šenekla.
České dráhy, a.s., které jsou v posledních letech pravidelným vystavovatelem na Transport Logistic, se v konkurenci ostatních evropských
a světových dopravců rozhodně neztratily a potvrdily svoje přední místo
mezi evropskými železničními přepravci.
Josef Bazala
Do roku 2008
vstoupíme jako
nové České dráhy
předseda představenstva
a generální ředitel ČD
Přelom roku 2007 a 2008 bude znamenat zásadní změny v existenci akciové společnosti České dráhy. Při mém příchodu do funkce v květnu 2005 jsme si dali jasné cíle
a právě ke konci letošního roku se nám mnohé z nich podaří naplnit. Bez nadsázky
se dá říci, že do roku 2008 vstoupíme jako společnost se standardy služeb schopnými
obstát v Evropské unii, ale i směrem na Východ.
Asi největší změnou v životě Českých
drah bude vyčlenění nákladní dopravy
pod strukturu samostatného podnika-
dopravy. Přijali jsme Komplexní strategii odbavení cestujících a začali jsme
ihned s jejich naplňováním. Zavedli
nout zákazníkům kvalitu odbavení
známou cestujícím z letecké dopravy.
Našim zákazníkům nově začínají
sloužit tři základní úrovně přepážek:
komplexního, základního a přednostního odbavení. Cestující na nich najdou všude stejný garantovaný rozsah
služeb, přesně podle požadavků a parametrů souvisejících s jejich cestováním. Nedílnou součástí projektu je
sjednocení grafického systému na
nádražích. Jdeme ale dál – ve spolupráci s policií a dalšími specializovanými partnery posilujeme bezpečnost
v našich stanicích. Striktně se zaměřujeme na čistotu prostoru a vše, co
v očích zákazníka dotváří atraktivitu
našich služeb. Špičkový styl Pendolino
hodláme prosadit i v dalších – mnohem běžnějších aktivitách.
Typická tvář moderních Českých drah – Pendolino
telského subjektu. Je to trend, který se
dá označit jako celoevropský a ČD
Cargo jako nová akciová společnost
tím dostane další výrazný impuls
k podnikání na nadnárodním logistickém trhu.
Druhou zásadní proměnou je modernizace a růst kvality naší osobní
jsme telefonický prodej jízdenek a těší
nás, že naši cestující si nabídku oblíbili hned od začátku.
To, co ale pocítí většina zákazníků,
je ale nový způsob odbavení, který během podzimu zavádíme v nejdůležitějších nádražích Českých drah. Chceme
zdolat velmi vysokou laku a nabíd-
Často uvažuji o podobných srovnáních z blízkého i vzdáleného zahraničí.
Dobrou inspirací jsou například portugalské dráhy CP, které se z vysmívané Popelky také dokázaly přeměnit
v atraktivní princeznu. Nicméně silně
inspirující jsou příklady i z blízkého
okolí. Německé dráhy DB také vždy
nebyly zákaznicky bezvýhradně přijímanou firmou.
Dnes po velmi detailním a často
i bolestném procesu změn jsou hodnoceny jako zákaznicky orientovaná společnost, která se řídí jednoznačně
stanovenými principy kvality a fungování.
Stejnou cestou jdou i České dráhy.
Již dnes na řadu činností existují manuály kvality; všechny složky osobní
dopravy Českých drah mají jednoznačný úkol tuto kvalitu monitorovat
a garantovat.
Náš cíl je jasný – nové České dráhy
kompletně k vašim službám.
Jedno z ČD center pro komplexní
odbavení
Pražský veletržní areál Letňany 18. – 22. 9. 2007
JE OPĚT ČAS FOR ARCHU
Letošní veletrh se koná ve znamení oslav 300. výročí založení ČVUT
(Dokončení ze str. 1)
Září je totiž vhodnou dobou z hlediska kontraktací zakázek a uzavírání
smluv, nebo ve druhé polovině roku
investoři z měst a obcí zapracovávají
do svých rozpočtů investiční akce.
A souběžné pořádání se stavebním veletrhem FOR ARCH zaručuje veletrhu FOR SPORT silné zázemí úspěšného veletrhu s vysokou odbornou
návštěvností.
Impulsem pro pořádání tohoto specializovaného veletrhu je především
vzrůstající trend ve sportovní výstavbě
jak v návaznosti na zdravější životní
styl obyvatel či na změny v legislativě
o bezpečnosti dětských hřiš, ale
i vzhledem k myšlence na možné pořádání olympijských her v Praze.
Co je k vidění?
For Arch má renomé v odborném
světě a dobrý zvuk mezi veřejností,
protože návštěvníci vědí, že je nezklame a poskytne jim jako vždy reprezentativní přehlídku aktuální nabídky
oboru.
Každý ročník se snaží být o něco lepší než předešlý, což není nejsnadnější.
Letošní ročník však laku ročníku loňského lehce překoná nárůstem zahraničních vystavovatelů – o celých
100 %. Početné budou prezentace firem z Turecka, Polska a Slovenska.
Celkem bude na veletrhu zastoupeno
patnáct zemí světa.
Mezi domácími vystavovateli, jejichž
počet rovněž vzrostl, nechybějí klíčoví
hráči na trhu, kteří v působivých expozicích představují novinky a firemní
portfolio.
Velký prostor je věnován expozicím
zaměřeným na stavební materiály – ty
zde mají například společnosti Wienerberger, Heluz, Liapor, Velox,
Brickland či Stav Invest.
Ve srovnání s několika posledními
ročníky vzrostl počet firem z oboru
střech a izolací, takže nás potěší společnosti jako Dektrade, Haironville
Vikam, Balex Metal či Satjam (ta po
celou dobu konání veletrhu prezentuje
na molu pokládku svých střešních krytin).
Z velkých stavebních firem se prezentuje mimo jiné Skanska, PSJ Holding nebo Unistav.
Své novinky z oblasti betonových
stavebních prvků představuje firma
Best či nový vystavovatel Godelmann
z Německa.
Obor sanita reprezentují například
vzorové koupelny firmy Siko koupelny, Velkoobchod Ptáček, Sapho, Teiko
či Sanitec.
K tradičním vystavovatelům oken,
rolet a žaluzií, jako je Otherm, Geus,
AQ okno, Albo, Truhlářství Tanabyt,
Stavona a Hoco, se letos připojily firmy Euro Jordán či Žaluzie Neva.
Vzrůstající trend co do počtu vystavovatelů organizátoři zaznamenali
v oboru elektroinstalace – své novinky
na veletrhu předvádějí společnosti
Moeller, ABB, Legrand, K&V Elektro, Saun, Smarthouse a Siemens.
Nomenklatura veletrhu zahrnuje také oblast interiérů, v jejímž centru jsou
především podlahové krytiny a vestavěné systémy. Ty vystavují například
firmy Everel, Podlahy Šesták, Boma
parket, Woodface nebo Antico. Praktické ukázky pokládky podlahových
krytin předvádějí také učni, a to v rámci finále mezinárodní Soutěže učňů
stavebních oborů (SUSO), která je už
tradiční součástí doprovodných programů.
Výrazným zvýšením počtu vystavovatelů oproti minulým ročníkům se
může pochlubit dále zejména souběžný veletrh FOR INVEST. Řadu byto-
vých projektů zde nabízejí například
společnosti Prague marine (Lighthouse Group), Geosan Development,
AAA Byty či Welfast.
Tipy pro návštěvníky
• Dotovaná domácnost
Společnost Intera Praha přichystala
pro návštěvníky veletrhu rozsáhlou
prezentaci svého projektu pod názvem
Dotovaná domácnost. Na ploše více
než 800 m2 představuje zájemcům
možnosti, jak si finančně zvýhodnit budování domu a zahrady a jejich vybavování.
• Ukázky rekonstrukce významných
památek
Další zajímavostí pro návštěvníky je
speciální výstavní sekce nazvaná Regenerace památek. Zde jsou mimo jiné
vystaveny dokumenty zachycující průběh rekonstrukce Obecního domu,
Břevnovského kláštera či Sovových
mlýnů.
• Tři vítězné projekty nové Národní
knihovny
Na veletrhu FOR INVEST jsou
ukázány tři vítězné projekty na výstavbu nové Národní knihovny na Letné,
která je v současnosti častým mediálním tématem.
• Digitální dům
V ukázkovém domě CANABA přímo v Pražském veletržním areálu Letňany se představuje Digitální dům (jakýsi tuning domu), kde je prezentován
co nejširší okruh technologií, které
zvyšují užitnou hodnotu domu – a to
takové, které umožňují komunikaci
jednak uvnitř budov a jednak i připojení k síti internet. V letošním roce je
kladen důraz na bezpečnost staveb,
představeny jsou zabezpečovací a dohledové systémy vč. dálkového přístupu. Při prezentaci se návštěvníci přesvědčí, že používání moderních
technologií přímo doma není nic složitého a že ani instalace není záležitostí
nikterak komplikovanou. Lze ji totiž
realizovat pevnými rozvody nebo bezdrátově.
Odborné konference
Charakteristickou součástí pražského For Archu je již bohatý vzdělávací
program sestávající z odborných konferencí. Ty letošní se kromě výlučně
odborných témat soustřeují i na oblasti, jež zajímají mimo odborníky také
celou veřejnost.
• Druhý ročník celostátní konference
Dřevěné stavění a první ročník mezinárodní konference Moderní sportoviště v ČR, tvoří vhodný doplněk
k výše uvedeným vedlejším veletrhům.
• Už počtvrté proběhne konference
Inteligentní budovy a telekomunikace, tentokrát na téma Bezpečnost
budov. Na této stěžejní akcí odborného programu veletrhu For Arch
bude diskutováno mimořádně aktuální téma, jak komfortně a bezpečně
bydlet. Budou řešeny otázky kolem
využití současných informačních
a komunikačních technologií v řízení budov.
• Opět se také vrátí téma výškových
budov na konferenci Výškové budovy v historických centrech Evropy.
Ta je letos pro Prahu velice aktuální,
protože navazuje na loňskou, velmi
pozorně sledovanou polemiku o výškových budovách v Praze. Praha –
historické, geografické i kulturní
centrum Evropy – má zajisté co nabídnout do diskuse a již existujícími
či vznikajícími výškovými budovami
anebo i těmi, které zatím zůstávají
jen ve fantazii architektů. Na konferenci budou předneseny referáty ze
zkušeností jiných měst, jako je Ví-
deň, Londýn, Barcelona či Bratislava.
• A konečně problematice dopravních
staveb se věnuje Dopravní fórum, na
němž budou mimo jiné vyhlášeny
nominace na cenu Dopravní stavba
roku.
Architecture Week
poprvé v Praze
Jedním z partnerů veletrhu FOR
ARCH je i festival moderní a současné
architektury Architecture Week.
V té či oné formě se koná v téměř
všech evropských městech, kromě Prahy. Proto se organizátor, společnost
Czech Architecture Week s.r.o., roz-
hodl uspořádat podobnou akci i u nás
v České republice.
Festival představí odborné i laické
veřejnosti českou a světovou architekturu poutavou formou prostřednictvím
výstav, přednášek, seminářů, prezentací, procházek, koktejlů, vernisáží a dalších aktivit. Lidé nejrůznějšího věku
a zaměření tak dostanou jedinečnou
možnost objevovat architekturu a dále
rozvíjet své poznatky o ní.
Za architekturou
po Praze
První ročník Architecture Week se
koná v týdnu od 17. do 23. září 2007.
V těchto dnech se může každý zájemce o architekturu vydat do ulic Pra-
hy a jistě nebude zklamán. Nejprve
navštíví
nově
zrekonstruovaný
Schwarzenberský palác, budovu Národní galerie v Praze, která se promění v centrální informační bod, tedy jakýsi základní kámen festivalu. Zde
bude umístěna výstava architektury,
do níž svým dílem přispějí významná
architektonická studia, kanceláře
i přední developeři. Dále zde budou
například probíhat přednášky a semináře českých i zahraničních architektů
na různá témata nebo se zde budou
promítat filmy o architektuře. Jako odpočinkový bod zde bude sloužit kavárna a prodejna odborné literatury.
Zde návštěvníci obdrží Průvodce,
který obsahuje program festivalu, mapu s označenými místy konání akcí.
ARCHITEKT ROKU 2007
Do 1. ročníku se přihlásilo 23 soutěžních projektů
Jako každoročně, tak i v letošním roce je věnována nemalá pozornost akcím, které veletrh FOR ARCH doprovázejí
a odborně doplňují a přispívají tak k ještě větší atraktivnosti těchto několika podzimních dní, kdy hlavní město České
republiky Praha žije stavebnictvím a architekturou.
Všichni příznivci a přátelé soudobé české architektury
a stavitelství budou mít poprvé možnost seznámit se na panelové prezentaci právě na veletrhu FOR ARCH také s díly účastníků v letošním roce nově vzniklé soutěže
ARCHITEKT ROKU 2007.
Tato celostátní soutěž byla vyhlášena pod záštitou rektora
ČVUT Prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. jako slavnostní akce k výročí 300 let založení ČVUT, v rámci 18. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2007 a projektu Architecture Week Prague 2007.
Soutěž byla rozdělena do dvou základních kategorií – projekty a vize.
Již první ročník potvrdil zájem nejen z řad známých architektů, investorů a developerů, ale také mladých a začínajících čerstvých absolventů Fakulty stavební a Fakulty architektury prezentovat zajímavá architektonická díla mezi
odbornou a laickou veřejností.
Čerství absolventi mají možnost v soutěži ARCHITEKT
ROKU 2007 představit v kategorii „vize“ např. i své diplomové práce.
Vysokou odbornou úroveň soutěže zaručuje garance České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Společnými
silami všech zainteresovaných subjektů se tak podařilo, že si
soutěž ARCHITEKT ROKU 2007 vydobyla své místo mezi
respektovanými projekty, o čemž svědčí i počet 23 soutěžních děl přihlášených v 1. ročníku.
V kategorii „Projekty“ se prezentuje 15 soutěžních prací.
V kategorii architektonické „Vize“ soutěžilo 8 projektů.
Soutěž ARCHITEKT ROKU 2007, které se účastní mnoho zajímavých projektů a vizí, si již v momentu svého vyhlášení dala za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost se
soudobou českou architekturou a stavitelstvím, podpořit
prestiž technických oborů ČVUT a získat studenty nových
ročníků Fakulty stavební a Fakulty architektury.
K předání cen vítězům dojde již 18. září 2007 na galavečeru při příležitosti konání 18. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2007 v krásných historických prostorách
Schwarzenberského paláce na Pražském hradě.
300. výročí založení ČVUT
Vysoká škola na světové úrovni
Pohled rektora ČVUT
prof. Ing. Václava Havlíčka, Csc.
I Pane rektore, jste profesorem Fakulty elektrotechnické, ale přesto se vás táži, co vám soudobá architektura a digitální projektování jako vědci říká?
Jako profesor teoretické elektrotechniky jsem v oboru architektury laikem, který však považuje architekturu za obor
ovlivňující kvalitu života i kulturnost celé společnosti. Jsem
velmi rád, že na ČVUT je kvalitní výuka i praxe architektury pojímána jako významná umělecká disciplína těsně spjatá s náročnou inženýrskou prací.
Soudobá architektura podobně jako architektura minulých staletí je samozřejmě v řade případů charakterizována
více méně standardními typovými řešeními, z nichž však výrazně vyčnívají skutečně odvážné tvůrčí projekty, které mohou na řadu let ovlivnit další rozvoj tohoto krásného oboru.
Pokud jde o digitální projektování, je zřejmé, že zejména
softwarové produkty založené na 3D grafice výrazně usnadňují finalizaci tvůrčích záměrů a mohou někdy napomoci
k lepší představě o budoucí realitě, avšak nikdy nemohou
nahradit tvůrčí invenci člověka - architekta.
I Právě zdůraznění důležitosti „lidského faktoru“ sleduje
Vámi zaštítěná soutěž ARCHITEKT ROKU, jejíž vítězové
budou vyhlášeni v zahajovací den veletrhu FOR ARCH na
Hradě. Myslíte si, že je to také šance k projevu schopnosti
mladé generace – nových tvůrců lidských sídel?
Rozhodně ano. Velice mne potěšilo, že se této nové celostátní soutěže, která si klade za cíl podpořit zájem o studij-
ní obory Fakulty stavební a Fakulty architektury, zúčastnili také čerství absolventi – začínající
architekti. Vyjádřili tím svůj postoj a záměr
rychle zúročit své studijní poznatky a vrátit tak
ve velmi krátké době společnosti to, co do nich
během jejich studia vložila.
I Na veletrhu FOR Arch budou vystaveny zajímavé exponáty
z oboru digitálních elektronických zabezpečovacích systémů pro firmy, rodinné domky a byty. Tyto zabezpečovací
a řídicí softwarové programy jsou nezbytnou součástí chodu tzv. inteligentních budov. Jaký je váš názor na rozvoj tohoto oboru ve vztahu k zapojení studentů ČVUT do vědecko - výzkumné práce ?
Jako elektrotechnik musím nejprve podotknout, že inteligentní budovy nejsou založeny jenom na softwarových programech, ale i na příslušném hardwarovém řešení, které musí zabezpečit vysokou spolehlivost i energetickou a ekonomickou
efektivitu celého systému. To je zvláště významné u malých
staveb, např. zmíněných rodinných domků. Velké realizace
(zejména výškové budovy) jsou samozřejmě bez inteligentních řídicích systémů v dnešní době zcela nemyslitelné.
Studenti ČVUT jako výzkumné univerzity jsou vedeni
k tvůrčí výzkumné vývojové a inovační činnosti. Možnost jejich zapojení do tvůrčí práce již v průběhu studia je základem pro dobré uplatnění absolventu v praxi.
Spolupráce specialistů z různých fakult a kateder, jak
v oblasti stavební a strojní techniky a technologie, tak i v oblasti energetiky, řídicích systémů a umělé inteligence dává
předpoklad k tomu, aby inteligentní budovy projektované
a realizované u nás v blízké budoucnosti, byly na světové
úrovni.
(jc)
STANOVILI JSME SI VYSOKÉ CÍLE
Generální ředitelka ABF, a.s., ing. Miloslava Veselá pro Euroveletrhy
I Jak se vede společnosti ABF v letošním roce?
Jako jeden z úkolů si stanovila společnost ABF rozšíření portfolia výstav.
V jarní sezoně to byly veletrhy FOR
MEN a hlavně FOR INDUSTRY, který i přes drobné neduhy, které první
ročník vždy doprovází, dopadl nad
očekávání příznivě a je předpoklad, že
se během několika málo let dokáže
dotáhnout na srovnatelnou úroveň našeho „vlajkového“ veletrhu FOR
ARCH, a to jak po kvalitativní, tak i po
kvantitativní stránce. ABF si stanovilo
za cíl vytvořit z Letňanského výstaviště
nejprestižnější a největší výstavní areál
v České republice a veletrhy typu FOR
ARCH a FOR INDUSTRY jsou zárukou, že se to v brzké době povede.
I Snahou ABF je přivést do Prahy co
nejvíce zahraničních vystavovatelů
a národních expozic. Jak se tento
úmysl letos vyvíjí a u veletrhu FOR
ARCH zvláš?
Je milou povinností sdělit, že máme
letos 100% nárůst zahraničních vystavovatelů na veletrhu FOR ARCH
2007. Celkem se bude prezentovat více
jak 60 vystavovatelů z 15 zemí světa.
Společnost ABF se poslední dva roky
více zaměřuje na akvizici zahraničních
vystavovatelů a jsem ráda, že je to
správná cesta
I V současné době ABF už připravuje
jeden z výrazných projektů svého
jarního portfolia – FOR FAMILY.
Jak ovlivnily letošní výsledky jeho
novou podobu?
Jak ukázal letošní rok, soubor veletrhů FOR FAMILY má bezesporu velký potenciál, a to jak vystavovatelů, tak
i návštěvníků. Vždy koho by nezajímalo téma bydlení, nebo děti! Také
nový projekt FOR SENIOR našel
mnohé příznivce a to je příslibem pro
rozvoj této akce. Nejvíce snad zaujalo
téma potřeb pro děti s názvem FOR
KIDS, a to ze dvou hlavních důvodů.
Za prvé v Praze nastává velký boom
porodnosti, mít miminko je prostě
v módě, a za druhé v Čechách není
druhá taková podobná akce pro děti.
Téma rodina je prostě v kurzu a společnost ABF se rozhodla toho využít.
Je nám však jasné, že k tomu, abychom
na naše veletrhy přivedli všechny vystavovatele, kteří na našem trhu působí, nemůžeme se zaměřit jen na koncové spotřebitele. Naším cílem je vytvořit
nejen veletrhy prodejní, ale i kontraktační. A to je naším hlavním úkolem
do příštího roku. Zprofesionalizovat
naše akce, přivést vystavovatelům obchodníky, zajistit atraktivitu akce i pro
odbornou veřejnost. Toho chceme dosáhnout kvalitními doprovodnými programy, odbornými soutěžemi, zvýšenou kvalitou expozic.
Pro příští rok jsme si stanovili opravdu vysoké cíle. Soubor akcí FOR
FAMILY plánujeme v rozsahu celého
výstaviště. Abychom toho dosáhli, budeme jednotlivé akce postupně rozvíjet, témata prohlubovat a akce odborně posilovat. Pro jednotlivé veletrhy
budou připraveny doprovodné programy a odborné okruhy, které v první fázi přivedou na výstavistě více vystavovatelů a tím následně na veletrh i více
návštěvníků. A co víc – soubor FOR
FAMILY bude v roce 2008 ještě posílen o novou akci, která je pro rodinu jistě zajímavým tématem. A tím je cestování,
trávení
volného
času,
dovolená a doprava. 1. veletrh cestovního ruchu, který bude doplněn o vybavení ubytovacích a stravovacích zařízení, bude mít název FOR TRAVEL.
Propojení všech těchto akcí na jednom
místě, v jednom termínu, umožní vystavovatelům i návštěvníkům komplexní pohled na daná témata. Například
v části FOR HABITATU připravujeme soutěž zaměřenou na vybavení
obývacích pokojů, dětských pokojů
a hotelových pokojů.
Rok 2008 je pro kolektiv pracovníků
souboru veletrhů FOR FAMILY velkou výzvou. Věříme, že novou koncepcí těchto akcí dokáže společnost ABF
zaujmout široké spektrum vystavovatelů i návštěvníků.
I Novinka FOR BUSINESS by mohla
zaujmout. Už proto, že podobný veletrh
Praha nemá. Můžete nás blíže seznámit s vaším záměrem? Mají tam být
vyhlášeny výsledky soutěže Profesionál
roku. Z jaké branže by to mělo být?
Charakteristikou nové akce je spojení veletrhu a odborných diskusí v prostorách výstavního areálu pro firmy
z nejrůznějších segmentů trhu.
Diferenciace dopoledních (B2B)
a odpoledních (B2C) diskusních bloků. Hlavní a nedílnou součástí prezentace firem budou odborné semináře
a specializované konference na aktuální témata.
Spojením s probíhající akcí FOR
CITY dojde k možnosti získání zajímavých kontaktů a užitečných informací na jednom místě v jednom čase.
Návštěvnická klientela bude složena
z obchodní, ze zástupců regionů
a měst, odborné veřejnosti i běžných
zájemců o problematiku a nové trendy
v podnikání.
FÓR pro FOR
Téma: „Cihlu ničím nenahradíš“
„VI. ročník mezinárodní soutěže Fór pro
FOR, vypsané na shora uvedené téma,
obeslali karikaturisté rekordním počtem
prací. 162 autorů ze 36 států vytvořilo
pro letošní ročník soutěže 375 prací. Cihla tedy, i jako téma, ukázala se mít
univerzální, ve světě obecně srozumitelný obsah“, říká Ivan Hanousek, tajemník soutěže, místopředseda ČUK.
I. cena – zlatá fór-tužka
Miroslav Barták (Česko)
Soutěž GRAND PRIX pořádaná akciovou společností ABF při veletrhu FOR ARCH
má mezi odborníky z oboru stavebnictví své významné postavení. Už proto, že do soutěže se mohou přihlásit jen exponáty, které splňují určité parametry a specifika.
Podmínkou pro zařazení do soutěže
je exponát, který je novinkou na českém trhu, ale je v České republice již
vyráběn nebo distribuován. Jeho technické parametry jsou doloženy dokumentací, která dostatečně exponát
charakterizuje v českém jazyce. Je nutné, aby výrobek splňoval ekologická
hlediska, chemickou a biologickou nezávadnost a energetickou úspornost.
Do soutěže je přihlášeno 29 exponátů od 26 firem.
Tradičně se mezi přihlášenými výrobky objevují nové stavební materiály. Např. firma Wienerberger přihlásila do soutěže děrované zdicí prvky,
HELUZ cihlářský průmysl v.s.o. Dolní
Bukovsko – dvojici cihelných tvarovek
pro vytvoření zalomení pod úhlem. Porotu jistě upoutají izolační dvojskla
s meziskelní tepelnou fólií, umožňující
plnobarevný plošný potisk, nebo skleněné fasádní prvky a podbarvená, matovaná skla pro interiér od firmy Treseburg. ROVA – CZECH, a. s.
přichází se střešní krytinou složenou
z malorozměrových dílců.
Novinky se každoročně objevují
i v systémech vytápění a klimatizace.
Firma Atax CZ přihlásila do soutěže
systém vytápění a chlazení celého bytového domu a Fondwell přichází s infratopným panelem s vysokou účinností
a
kvalitním
designem.
Infračervené topné panely, které hodnotím jako vytápění 3. tisíciletí, představí na veletrhu AQUA PROGRAM
systém.
Mezi obory, které se vyvíjejí nejrychleji, patří oblast elektrotechniky.
Systém inteligentní elektroinstalace
přihlásila firma LEGRAND. Firma Siemens představí zabezpečovací systém
SINTONY 60 a systém automatizace
domácnosti Synco – Living, který kromě vytápění a ohřevu teplé vody
umožňuje řídit také osvětlení, rolety
a další spotřebiče.
Letošní For Arch má však připraveny ještě další novinky, ty se objevují
i ve stavební chemii, jako např. hloubková ochrana dlažby od firmy Godelmann CZ nebo systém protipožárních
tmelů firmy Den Braven Czech.
Výherci této prestižní soutěže převezmou svá ocenění na slavnostním
galavečeru ve Schwarzenberském paláci dne 18. 9. 2007, pořádaném na počest 18. stavebního veletrhu FOR
ARCH.
Zlatá peče
FOR ARCHu
6. mezinárodní soutěž výtvarného humoru
III. cena – bronzová fór-tužka
Lubomír Lichý (Česko)
IV. cena – skleněná fór-tužka
Pavel Taussig (Německo)
V. cena – skleněná fór-tužka
Jiří Novák (Česko)
Čestná uznání (vyhrazeno pro české
autory)
František Kratochvíl, Pavel Starý, Evžen David
Grand Prix FOR ARCH 2007
Již poosmé bude veřejná neanonymní
soutěž ZLATÁ PEČEŤ doprovodnou akcí mezinárodního stavebního veletrhu
FOR ARCH o nejlepší a nejprodávanější
odbornou publikaci z oblasti urbanismu,
architektury, stavitelství, bydlení a interiéru.
Pořadatel soutěže ABF, a.s. – Nakladatelství ARCH se každoročně snaží
odborníkům, ale i dalším zájemcům
z řad široké veřejnosti představit nejzajímavější publikace z oboru urbanismu, architektury, stavitelství, bydlení
a interiéru. Kritéria hodnocení publikací jsou široká. Patří k nim jak výběr
tématu, užitečnost a přínos oboru, tak
kvalita redakčního, grafického a knihařského zpracování. Nezanedbatelným momentem při hodnocení je i počet vydaných výtisků a cena publikace nebo
její dostupnost pro širší okruh uživatelů.
Posláním soutěže je především prezentace knižních novinek daného oboru zájemcům z řad návštěvníků veletrhu FOR ARCH. Ti si mohou od začátku veletrhu všechny publikace přihlášené do soutěže prohlédnout v prostorách knihkupectví ve Vstupní hale 1 Pražského veletržního areálu Letňany. V nabídce bude
tradičně reprezentativní množství kvalitních knih od většiny domácích vydavatelů i stále více vyhledávané překlady zahraničních novinek. Výstava však není pouze jedinečnou příležitostí pro ty, kteří si chtějí udělat radost koupí knížky nebo se
zorientovat v knižní nabídce. Vysoká publicita soutěže zároveň umožňuje účinnou a cílenou propagaci všech nakladatelů. To oceňují především ti menší, kteří
se snaží podporovat obor a vydávat odborné publikace i přesto, že v podmínkách
tuzemského trhu často podobné tituly dotují.
Dopravní stavba roku
II. cena – stříbrná fór-tužka
Jerzy Gluszek (Polsko)
S čím přišly firmy na FOR ARCH
Jaroslav Cankař
majitel společnosti, ATMOS
Jaroslav Velinský, obchodní ředitel
HAAS + SOHN Rukov, s.r.o.
Veletrh FOR ARCH patří k našim
tradičním veletržním zastávkám. Naše
letošní účast odrazí aktuální dění
v naší výrobě. Ukážeme nové zplynovací kotle na pelety D 30 T (s výkonem 30 kW) a D 45 T (s výkonem
45 kW), dále představíme nový zplynovací kotel na dřevo D 30 a nový
zplynovací kotel na uhlí C 50 S
a AC 25 S pro vytápění rodinných domů, chat, chalup. Naše výroba loni
stoupla o celých 50 % a v tomto roce vyrobíme o dalších 40 000 kotlů více, abychom uspokojili zájem
a poptávku v 30 zemích světa. Daří se nám díky značným investicím do moderních technologií a robotizace, stavíme
další novou výrobní halu. Usilovně samozřejmě pracujeme
také na vývoji nových typů kotlů s nejnovějšími výrobními
technologiemi a špičkovými parametry. Nejen návštěvníky
letošního veletrhu FOR ARCH Praha, ale i účastníky dalších výstavních akcí v roce 2007 chceme přesvědčit o výhodách našich zplynovacích kotlů, které díky své konstrukci
dosahují nízké emisní hodnoty znečištění. Díky tomu také
získaly známku „Ekologicky šetrný výrobek“. Dalšími argumenty pro volbu kotlů ATMOS jsou vysoká účinnost 81 – 89
% v regulačním rozsahu 30 – 100 % výkonu (na rozdíl od
klasických prohořívacích či odhořívacích kotlů zastaralé
konstrukce, u kterých se reálně účinnost v praxi pohybuje 65
– 70 %) a komfort topení se snadnou obsluhou.
Na veletrhu FOR ARCH představíme náš sortiment krbových kamen, které se stávají stále populárnějším způsobem vytápění a vytváření optimální tepelné pohody v rodinných domech, bytech i na chatách a chalupách.
Krbová kamna mají řadu výhod, díky kterým často vítězí
i nad klasickými krby. Jejich pořízení nevyžaduje velké stavební úpravy, protože se dají postavit prakticky kamkoliv
a provoz je výrazně čistší a spalování ekonomičtější. Spalovat se v nich dají kromě dřeva všeho druhu také ekobrikety
a brikety uhelné. K některým typům kamen lze jednoduše
připojit radiátory pro vytápění dalších místností.
Novinkou našeho výrobního programu jsou krbová kamna
BERGAMO s výměníkem. Rozmanitá nabídka výkonů a provedení by
měla uspokojit všechny zájemce
o tento druh topení.
Rádi vás přivítáme na
našem stánku,
v Praze kde se
vám dostane
všech potřebných informací
a konkrétních
ukázek jednotlivých výrobků.
Během veletrhu FOR ARCH proběhne výstava projektů přihlášených do
4. ročníku celostátní soutěže Dopravní stavba roku v roce 2006, kterou vyhlásilo
Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury. Cílem soutěže je
seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní dopravních staveb a infrastruktury. Soutěž byla vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po detail. Je určena pro stavby realizované na území
celé České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem.
Cílem soutěže je dokumentovat postupný vývoj dopravních staveb, a to jak
z hlediska ekonomické efektivity provedení staveb, tak z hledisek technické kvality a užitné hodnoty pro investora. Důležité je též srovnání parametrů souvisejících s vlivem na životní prostředí a se snahou harmonicky začlenit dopravní stavbu do krajinného kontextu nebo do složitého systému v urbanizovaném území.
Soutěž byla vypsána v kategoriích: pozemní komunikace • železniční koridory •
vnitrozemské vodní cesty • tunelové stavby.
Vyhlášení výsledků se uskuteční v rámci galavečera souboru výstav FOR CITY
14. listopadu 2007.
Premiérová novinka v PVA
Veletrh FOR BUSINESS 2007 – 1. veletrh služeb pro podnikatele, doprovázený odbornými konferencemi – je zařazen do souboru výstav FOR CITY 2007 v termínu
13. – 15. 11. 2007.
Letošního premiérového ročníku veletrhu FOR BUSINESS se zúčastní především vedoucí firmy z nomenklatury vystavovatelů, kterými budou banky, pojišovny, stavební spořitelny, penzijní fondy, zdravotní pojišovny, realitní a developerské firmy, leasingové společnosti, auditorské a účetní firmy, právnické
kanceláře, bezpečnostní agentury, personální společnosti, firmy zajišující překladatelské služby, public relations a mediální agentury, telekomunikační firmy, softwarové společnosti, asociace, sdružení, svazy a další organizace.
Celá akce je pořádána pod záštitou hl. m. Prahy a odbornost garantována nejenom státními orgány, ale také výběrem účastníků.
Tento nový veletrh bude realizován na základě opakovaných požadavků odborné veřejnosti a je určen zejména pro prezentaci špičkových organizací, které mají možnost ovlivňovat a určovat podnikatelské prostředí, nebo které jsou
na vedoucích pozicích ve svém oboru.
Veletrh FOR BUSINESS bude doplňovat řada doprovodných programů, které jsou cíleny na problematiku B2B a B2C. Každý veletržní den budou pořádány
dva bloky odborných konferencí (dopolední a odpolední), které budou zaměřeny podle zvolených tematických celků (finanční, právní, pojišovací, služby, developerské projekty, franchizing, komunikace, PR agentury, přijetí eura atd.)
Těchto diskusí se zúčastní přední odborníci a vedoucí představitelé firem a organizací. Konference budou pořádány přímo ve veletržní hale, kde bude připraven
dostatečně velký prostor pro stovky účastníků i návštěvníků z řad odborné
i obecné veřejnosti.
19
PREZENTACE NA VELETRZÍCH
Zprávy z tisku:
Od roku 1993 stouply ceny
plynu a elektřiny
téměř čtyřnásobně
a nadále porostou.
HLEDÁTE ŘEŠENÍ PRO VAŠE TOPENÍ?
KOTLE ATMOS! MODELY 2007
GRAND PRIX PRAGOTHERMU – KOTEL AC 25 S
Kotel je na černé uhlí o výkonu 26 kW • Náhradním palivem je hnědé uhlí
a dřevěné brikety • Černé uhlí se také zplynuje. • Hodnoty spalování CO pod
500 mg/m2 • Malá hmotnost, velký výkon, příznivá cena • Patentem chráněná roštová mechanika • Odtahový ventilátor • Účinnost 84 %
A
T
M
O
S
ABY EKOLOGIE NEPLAKALA
„U nás se sice stále hovoří o ekologii a nutnosti chránit životní
prostředí, ale pokud to vztáhnu na náš obor, tak zatím zůstává
více méně jen u slov. Stále ze všech stran slyšíme, jak je
spalování uhlí škodlivé pro životní prostředí. Opomíjeny jsou při
tom dva zásadní fakty. Tím prvním je skutečnost, že uhlí má
naše republika velmi slušné zásoby, a zcela ho vylučovat jako
alternativu vytápění dost dobře nelze. Druhým zásadním
momentem jsou obrovské rozdíly mezi kotli na pevná paliva.
Kotle se dělí do 3 tříd, kdy trojka představuje špičkovou technickou úroveň, vynikající účinnost a co nejnižší emise. Například v Rakousku nebo v Německu je povolena pouze třída 3,
stejně jako ve většině zemí Evropské unie, zatímco u nás klidně
projde i třída 1, kde jsou výsledky emisí takové, že se skutečně
nedá mluvit o ekologii, ale o znečišťování životního prostředí.
Pokud u nás nebude vyvíjen tlak na výrobce, aby své výrobky zkvalitňovali a skutečně chránili životní prostředí, nebude
ekologická otázka ničím jiným než akademickou debatou,“ říká
Jaroslav Cankař, majitel firmy ATMOS Cankař a syn.
ŠIROKÝ VÝBĚR –
KOTLE PRO KAŽDÉHO
Firma ATMOS dodává na český a další evropské trhy mnoho
typů kotlů. Tím je umožněno zvolit vždy nejvhodnější výkon, požadovanou účinnost a druh paliva. Snažíme se zákazníkům nabízet evropské modely kotlů v nejvyšší kvalitě za rozumnou cenu. Máme alternativu pro ty, kteří chtějí topit především uhlím,
i pro preferenci dřeva, stejně jako speciální kotle pro menší domy či chaty nebo pro perspektivní spalování pelet s náhradní
možností spalování dřeva. Za evropskou novinku lze považovat
Vytápění patří k nejdůležitějším otázkám při
sestavování rodinných i firemních rozpočtů.
Správná volba vytápění dokáže významně
promluvit nejen do komfortu bydlení, ale také do
finančních nákladů. Variant vhodného zdroje tepla
je několik, ale samozřejmě žádná není natolik
univerzální, aby vyhovovala beze zbytku všem.
Řada obyvatel naší republiky topí plynem, další
část dává přednost elektrickému vytápění nebo
topným olejům a stále významný podíl populace
topí pevnými palivy, a to nejen v domech, ale také
na chatách a chalupách. Pokud pro své „teplo
domova“ zvolíte tradiční pevná paliva, rébus ještě
není zcela vyřešen. Zbývá totiž vybrat vhodný
kotel, protože se správně zvoleným kotlem nejen
významně ušetříte, ale navíc nemusíte mít ani
výčitky svědomí vůči životnímu prostředí.
Značku kotlů ATMOS není třeba dlouze
představovat. Za léta existence na trhu si
vybudovala skvělou pověst a je pevně etablována
nejen v povědomí odborné, ale i široké veřejnosti.
Stále více a více uživatelů se přesvědčuje, že
výrobní program firmy ATMOS je zcela
přizpůsoben vysokým nárokům na kvalitu,
technické parametry, snadnou obsluhu, údržbu
a ochranu životního prostředí.
náš vícepalivový kotel ATMOS DC 15 EP či DC 18 SP – 32 SP.
Velké popularitě se stále těší zplynovací kotle ATMOS Kombi,
ve kterých lze spalovat dřevo i uhlí. Jedinečným výrobkem je
například kotel DC 75 SE s mimořádnými emisními parametry,
vysokou účinností, násypkou s obsahem 340 l, ve které lze spalovat metrové dřevo, tzn. palivo bez úpravy. Oblibu si získal i nejmenší zplynovací kotel na trhu DC 15 E, splňující všechny parametry EU. Tento kotel je vhodný zejména pro menší rodinné
domky, chaty a chalupy, má keramické topeniště i celý spodní
prostor, vyznačuje se velmi snadnou obsluhou a jednoduchým
čištěním.
ATMOS ZNAJÍ
VE TŘICETI ZEMÍCH
„Vyrábíme přes 200 modifikací kotlů na spalování biopaliv.
O obrovském zájmu o tyto výrobky svědčí náš vývoz 80 % výrobkůdo 30 zemí. Uplatňování nejmodernějších výrobních
technologií umožňuje dosažení nejlepších parametrů výrobků, a to i z ekologického hlediska. Vzhledem ke kvalitě našich
výrobků na jedné straně a neustále narůstajícím cenám energií na straně druhé, narostl zájem o naše kotle, o čemž svědčí nárůst výroby v loňském roce o 50 %. Zvýšené poptávce
budeme přizpůsobovat i výrobu, kterou zvedáme v tomto roce o 40 000 kotlů,“ říká Jaroslav Cankař majitel společnosti
ATMOS. „Dosáhneme toho díky značným investicím do moderních technologíí a robotizace, stavíme další novou
výrobní halu. Na veletrzích a výstavách,
kterých se zúčastníme v tomto roce,
předvádíme všechny novinky, mj. nové
kotle na spalování dřeva zplynováním.
Na nastávajících veletrzích představíme nové zplynovycí
kotle na pelety D 30 T
a D 45 T, dále předCelkové
stavíme nový zplynonáklady
vací kotel na dřevo D
na topnou
30 a nový zplynovací
sezónu Kč
kotel na uhlí C 50 S.
Tímto bych rád po7 350,–
zval všechny zájemce
o moderní a ekologic9 800,–
ké kotle na pevná paliva do našich expo13 430,–
zic,“ dodává.
Porovnání nákladů na vytápění podle jednotlivých paliv
Průměrná
Průměrná
Průměrná
Roční spotřeba paliva
výhřevnost cena paliva
účinnost a druh
při spotřebě 120 GJ
paliva
1. 1. 2006
použitého kotle
a objemu vytápěného
prostoru 370 m3
Zplynovací kotel ATMOS
9,5 t
350 Kč/
s účinností 85 %
21 prost. metrů
Kusové dřevo
14,8 MJ/kg
prostorový metr
Klasický kotel
12,5 t
s účinností 65 %
28 prost. metrů
Zplynovací kotel ATMOS
7,9 t
s účinností 85 %
Hnědé uhlí
18 MJ/kg
1 600 Kč/t
Klasický kotel určený
10,3 t
17 510,–
pro jiné palivo 65 %
Pelety
18 MJ/kg
3 600 Kč/t
Speciální kotel ATMOS
7,7 t
27 720,–
s účinností 85 %
Zplynovací kotel ATMOS
7,9 t
28 440,–
s účinností 87 %
Dřevěné brikety
18 MJ/kg
3 600 Kč/t
Klasický kotel
10,3 t
37 080,–
s účinností 65 %
Kondenzační kotel
980 Kč/MWh
3 390 m3
34 917,–
Zemní plyn
33,7 MJ/m3
s účinností 105 %
Klasický
kotel
40 788,–
10,3 Kč/m3
3 960 m3
s účinností 90 %
Elektřina (akumulační) 3,6 MJ/kWh 1,25 Kč/kWh
98 %
34.010 kWh
42 313,–
Elektřina (přímotopná) 3,6 MJ/kWh 1,59 Kč/kWh
99 %
33.670 kWh
53 535,–
Extra LTO
42 MJ/kg 14 – 16 Kč/kg
90 %
3 180 kg
44 520 až 50 880,–
Propan – butan
46 MJ/kg 20 – 23 Kč/kg
90 %
2 900 kg
58 000 až 66 700,–
Další poplatky
Elektřina (přímotopná, akumulační)
Měsíční platba podle zvolené velikosti jističe (264 – 423,– Kč)
Zemní plyn
Měsíční platba podle zvolené velikosti odběru (124 – 264,– Kč)
Propan butan
Pravidelné revize tlakové nádoby
Hnědé uhlí
Poplatek za odvoz popela
Skutečné náklady na vytápění jsou v praxi u zplynovacích kotlů, oproti klasickým kotlům, ještě nižší o 10 až 15 %, než jak je uvedeno v tabulce. To je způsobeno jejich schopností dobře regulovat výkon při zhruba stejné účinnosti, což u klasických kotlů dobře nejde.
Palivo
Česká rodinná firma Atmos jako jeden
z největších evropských výrobců kotlů na
tuhá paliva, exportující více než 80 % své
produkce do zahraničí, především do
Německa, Rumunska, Itálie, Francie,
Švédska, Rakouska, Polska, Bulharska,
Dánska, Slovenska a republik bývalého
Sovětského svazu, tradičně představuje svoji
rozsáhlou nabídku na mnoha významných
tuzemských i zahraničních veletrzích.
„Snažíme se vždy být v popředí co se týče
kvality, funkčnosti a ceny, která je chápána
jako humánní. Proto máme velmi aktivní vývoj
výrobků a kontrolu kvality. Tím získá více lidí
přístup k ekologickému, levnému
a pohodlnému topení.“ – Jaroslav Cankař,
majitel firmy
KOMBINACE
PALIV
• dřevo
a pelety
• dřevo
a zemní
plyn
• dřevo
a LTO
Doslova evropskou
revoluční novinkou na veletrzích se stal
VÍCEPALIVOVÝ KOTEL ATMOS DC 15 EP (15 kW)
oceněný Zlatou medailí
na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
a ATMOS DC 18 SP – 32 SP (18 – 35 kW)
Zplynovací kotel na černé uhlí
ATMOS AC25S
Ekologické teplovodní kotle ATMOS
Kombi AC25S jsou určeny pro vytápění
rodinných domků, chat, chalup a jiných
obdobných objektů o tepelných ztrátách 20 – 26 kW. Kotle jsou konstruovány pro spalování černého uhlí OŘECH
1. Jako náhradní palivo můžeme použít
kusové dřevo o délce 330 mm, nebo
hnědé a černé uhlí o větší velikosti
(kostka), hnědouhelné a dřevěné brikety. Kotel není určen pro spalování pilin
a drobného dřevního odpadu. Lze ho
spalovat jen v malém množství spolu
s uhlím nebo polenovým dřevem, max.
10 %. Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z ocelových plechů o tloušťce 6
až 3 mm.
Kde si ještě letos můžete prohlédnout kotle ATMOS?
14. 9. – 22. 9. – Zahrada Čech – Litoměřice
18. 9. – 22. 9. – For Arch – Praha
1. 10. – 5. 10. – MSV Brno
24. 10. – 27. 10. – SHKG – Lipsko
13. 11. – 17. 11. – Agritechnica – Hannover
20. 11. – 24. 11. – Aqua-therm – Praha
ATMOS – Jaroslav Cankař & syn
Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem
tel.: 326 701 404, 326 701 414, 326 701 302
fax: 326 701 492, http://www.atmos.cz
HAAS+SOHN Rukov s.r.o. • www.haassohn-rukov.cz
Krbová kamna pro váš interiér
Teplo, které vidíte
BERGAMO
Výkon (kW):
Vytápěcí schopnost (m3):
Rozměry (mm) v/š/h:
Hmotnost (kg):
Průměr kouřovodu (mm):
Vývod kouřovodu:
Min. tah komína (Pa):
Inform. spotřeba paliva
(kg/hod):
12
220
1090/660/590
147
150
vrchní
12
Firma Haas + Sohn Rukov s.r.o., se specializuje
na výrobu krbových kamen pro spalování dřeva,
ekobriket a uhelných briket.
Při výrobě používáme nejmodernější výrobní
zařízení, včetně laserových, která zajišují vysokou kvalitu a nízké náklady na výrobu, umožňující v konečné fázi přijatelnou prodejní cenu pro
konečného zákazníka.
1,3 – 4
MARMA
Výkon (kW):
Vytápěcí schopnost (m3):
Rozměry (mm) v/š/h
Hmotnost (kg):
Průměr kouřovodu (mm):
Vývod kouřovodu:
Min. tah komína (Pa):
Inform. spotřeba paliva
(kg/hod):
3,2 – 10,2
184
1100/660/442
125
150
vrchní
12
1,9 – 2,8
Hit – krbová kamna
s teplovodním výměníkem
Zvláštní místo v nabídce představují krbová
kamna s teplovodním výměníkem pro připojení
topných těles nebo zásobníkového ohřívače vody. U těchto typů není výměník pevnou součástí
kamen a lze ho z kamen vyjmout, případně
u provedení tohoto typu bez výměníku tímto dodatečně doplnit. Výkon výměníku krbových kamen je až 7,3 kW.
Připravili jsme řadu nových typů krbových kamen. Přitom se snažíme rozšiřovat nabídku výměníkových kamen. Tyto novinky rozšiřují sérii
úspěšných typů kamen ze současné nabídky.
Designové řešení kamen počítá s vybavením
pro nové moderní interiéry, ale i s nabídkou pro
starší rekreační stavby a rodinné domky tak, aby
topidlo vhodným způsobem interiér doplnilo.
Všechny typy kamen jsou vybaveny velkoplošnými prosklenými dvířky, jejichž prostřednictvím si
doplníte tepelnou pohodu vaší domácnosti kouskem živého plamene.
Pro dodávku na trh vyrábíme nejmodernější typy kamen s nabídkou různého vnějšího opláštění
z ocelového plechu, obkladu keramickými dlaždicemi a obkladu keramickými kachlemi. To vždy
s několika barevnými variantami.
Tepelný výkon kamen se pohybuje od 1,9 kW
do 13,7 kW dle typu. Tradičně se vyznačují vysokou účinností, která garantuje ekonomické vytápění při malé spotřebě paliva. Všechna kamna
jsou certifikována v SZÚ Brno a splňují podmínky ekologického provozu a bezpečnostní normy.
Některá krbová kamna mají i terciální spalování. S tímto způsobem spalování se počítá u všech
nových modelů.
Všechna krbová kamna firmy Haas+Sohn Rukov, s.r.o. splňují evropskou normu EN 13240.
Některá krbová kamna splňují dokonce i nejpřísnější evropskou emisní normu dle §15. Kvalita
našich krbových kamen je ověřována v Evropě
uznávanými zkušebnami a splňují veškeré podmínky ekologického a bezpečného provozu.
BERGAMO S VÝMĚNÍKEM
Výkon (kW):
Výkon výměníku (kW):
Vytápěcí schopnost (m3):
Rozměry (mm) v/š/h:
Hmotnost (kg):
Průměr kouřovodu (mm):
Vývod kouřovodu:
Min. tah komína (Pa):
Inform. spotřeba paliva
(kg/hod):
Objem výměníku (l):
4 – 12
7
220
1090/660/590
172
150
vrchní
12
1,3 – 4
16
HVOZDÍK II:
Výkon (kW):
Vytápěcí schopnost (m3):
Rozměry (mm) v/š/h:
Hmotnost (kg):
Vývod kouřovodu:
Průměr kouřovodu (mm):
Min. tah komína (Pa):
Inform. spotřeba paliva
(kg/hod):
2,2 – 7,2
40 – 130
800/488/384
92
vrchní
150
12
2
MARMA S VÝMĚNÍKEM
Výkon (kW):
Výkon výměníku (kW):
Vytápěcí schopnost (m3):
Rozměry (mm) v/š/h:
Hmotnost (kg):
Průměr kouřovodu (mm):
Vývod kouřovodu:
Min. tah komína (Pa):
Inform. spotřeba paliva
(kg/hod):
Objem výměníku (l):
IMATRA
VAASA V:
GRAND MAX LUX S VÝMĚNÍKEM
2,8 – 9,1
50 – 160
1188/550/565
147
150
kombinovaný
12
2,3 kg/h
Výrobce:
HAAS + SOHN Rukov s.r.o.
ul. SNP 474, 408 01 Rumburk
tel. obch. odd.: +420 412 332 353
tel./fax: +420 412 332 345
e-mail: [email protected]
www.haassohn-rukov.cz
1,9 – 2,8
10,3
Výkon (kW):
Vytápěcí schopnost (m3):
Rozměry (mm) v/š/h:
Hmotnost (kg):
Vývod kouřovodu:
Průměr kouřovodu (mm):
Min. tah komína (Pa):
Inform. spotřeba paliva
(kg/hod):
Všechny novinky vystavujeme na 18. mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH v Praze,
18. – 22. září 2007. V naší expozici budete srdečně vítáni.
Výkon (kW):
Vytápěcí schopnost (m3):
Základní rozměry (v/š/h):
Hmotnost (kg):
Průměr kouřovodu (mm):
Vývod kouřovodu:
Min. tah komína (Pa):
Inform. spotřeba paliva:
3,4 – 10,5
4,9
189
1100/660/442
133
150
vrchní
12
Výkon (kW):
Výkon výměníku:
Vytápěcí schopnost (m3):
Základní rozměry (v/š/h):
Hmotnost (kg):
Průměr kouřovodu (mm):
Vývod kouřovodu:
Min. tah komína (Pa):
Inform. spotřeba paliva:
Objem výměníku (l):
4,3 – 13,7
7,3 kW
80 – 250
1340/770/505
213
150
vrchní
12
4,0 kg/h
14,3
5–7
90 – 140
876/560/378
85
vrchní
150
10
2,5
A
klub
nastavuje
21
ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
přátelskou
tvář
Letošnímu jubilejnímu patnáctému udělování nominací na titul Stavba
roku byl věnován samostatný večer a tento slavnostní večer se uskutečnil
v nově zrekonstruované budově A klub Nadace pro rozvoj architektury
a stavitelství na Václavském náměstí. Od roku 1968 nejprve jako Československé středisko výstavby a architektury a od roku 1992 jako Nadace
ABF funguje toto centrum již 40 let jako významný partner všem projektantům, stavebním firmám, výrobcům stavebních hmot i investorům.
Právě o zásadní rekonstrukci, nových podmínkách a možnostech i o právě probíhajících akcích a prestižní soutěži Stavba roku hovoří ing. arch Jan Fibiger, CSc.,
předseda správní rady nadace.
Rekonstrukce objektu byla realizována jako součást projektu
Pražské
inovační a vzdělávací centrum České
stavební akademie,
který je financován
v rámci programu
JPD2 s pomocí
strukturálních fondů EU, prostředků
Ministerstva
pro
místní rozvoj ČR
a hl. m. Prahy. Partnery tohoto projektu jsou vedle nadace také České vysoké učení
technické – Fakulta stavební, Svaz podnikatelů ve
stavebnictví v ČR, Společnost pro stavební právo,
Český svaz stavebních inženýrů a Národní stavební centrum Brno. Účast na tomto projektu již přijala řada dalších organizací a do projektu Stavební akademie se zapojuje stále více předních
odborníků a specialistů. Nově rekonstruovaným
centrem tak program získává výstavní a reprezentační prostory, přednáškové a seminární prostory
včetně centrální auly pro 140 posluchačů, nové
zázemí dostala i veřejná stavební knihovna
nadace.
Profesní zázemí
v klubové atmosféře
Opravdu rád konstatuji, že se podařilo viditelně a smysluplně využít jeden z grantů Evropské
unie tak, aby vznikla trvalá hodnota v samém
centru Prahy, která vytváří prostředí pro širokou
stavební a architektonickou veřejnost a umožňuje realizovat rozsáhlý vzdělávací, kulturní a společenský program. Ve výstavních prostorech budou
probíhat prezentace architektury, designu, nových produktů, ale i výstavy výsledků inovačních
procesů výrobků a technologií určených pro stavitelství. Nové centrum se jistě stane i bránou pro
import zahraničních zkušeností.
První akcí nově otevřeného domu bylo setkání
nevládní rady pro výstavbu, která si říká SIA,
a jde de facto o sdružení všech představitelů nevládních organizací, od architektů počínaje a svazem podnikatelů konče. Jedním z významných
prvků, kterým se chce SIA ČR – Rada výstavby
zviditelnit, je vyhlášení 13. října jako Dne stavitelství a architektury. Půjde o Den otevřených
dveří na stavebních školách a významných stavbách po celé České republice. Cílem tohoto ojedinělého osvětového projektu je vyvolat zájem
veřejnosti a médií o aktuální problematiku stavitelství, propagovat a prezentovat úspěchy oboru
a ukázat, že stavařina – jedna z nejstarších profesí – má kromě bohaté minulosti i perspektivní budoucnost.
Právě tato akce dobře dokumentuje naši snahu
vytvořit tady jakési centrum a výkladní skříň stavitelství a architektury, poskytnout zástupcům
jednotlivých oborů místo, kde se mohou setkávat,
předávat si nové poznatky a informace, porovnávat a konfrontovat, ale také se nechat inspirovat
a pobavit.
Právě proto jsme začali tomuto zařízení říkat
A klub, což může evokovat Stavební akademii
nebo klub pro architekty, ale pro nás vyjadřuje
především multifunkčnost tohoto domu a atmosféru, kterou bychom tady chtěli vytvořit. Cílem
je, aby nejen všichni Pražané z oboru, ale i zá-
Stavba roku 2007
stupci ze všech krajů, kteří přijedou do Prahy,
měli kam zajít, věděli, že jdou do svého zařízení.
Vstup do toho klubu bude velmi otevřenou záležitostí, podmíněn v podstatě pouze registrací,
a členové budou mít šanci využívat jeho prostor
a pohostinnosti.
Chceme, aby pojem klub postupně představoval všechno, co ke klubu patří, a to je mimo jiné
i stálé občerstvení, možnost přijít nejen na připravenou akci, ale přicházet sem jako do svého klubu, kde si mohu odpočinout, připravit se na další
jednání, objednat si kávu nebo si pozvat známé
a být v atmosféře svého klubu a nikoliv na veřejném anonymním místě.
Aktuální dění v A klubu
V těchto dnech probíhá výstava HI-MACS, což
je prezentace materiálu, který se používá pro kuchyňské linky, umyvadla. Tato výstava už procestovala několik zemí a od nás pojede, tuším, do
Paříže. Je to špičková prezentace českých a slovenských designérů a designérských škol pro využití tohoto materiálu.
Druhá výstava, která zde právě běží, je vlastně
předpremiéra knihy Stavba roku 1993 – 2007,
která bude do měsíce klubem vydána u příležitosti předávání cen 15. ročníku soutěže Stavba roku.
Je v ní odprezentováno všech 76 cen Staveb roku
+ dalších 150 nominovaných staveb, které se
v patnáctileté historii v soutěži objevily. Takže jde
vlastně o jakousi kroniku českého stavitelství za
posledních 15 let.
Další akcí je výstava věnovaná také 15 letům
Stavby roku jako celku. Tato výstava probíhala
v minulosti vždy v rámci veletrhu FOR ARCH,
a letos jsme ji nechali v tomto prostředí. Podrobně představuje letošní ročník Stavby roku, všech
27 staveb, které postoupily do 2. kola, a z nichž
bylo vybráno 15 nominovaných staveb. Tato výstava je podporována také internetovou stránkou
www.stavbaroku.cz, na které se může veřejnost se
všemi stavbami podrobně seznámit a také vyjádřit svůj názor, která ze staveb je dle jejich názoru
ta „nej“.
A další akcí, která klepe na dveře, je Architecture Week, který u nás bude mít jedno z informačních center. V rámci tohoto programu bude
mimo jiné otevřena národní výstava chorvatské
architektury.
Také Sdružení České stavební akademie připravuje do těchto prostor bohatý program celoživotního vzdělávání pro jednotlivé členy sdružené
v organizacích SIA, ale i pro stavební řemeslníky,
státní správu a soukromé a profesionální investory. Hned na úvod zde proběhne speciální kurs
pro autorizované inspektory, což je profese, která je zahájením privatizace procesu územního
povolování staveb podle nového stavebního zákona. Zatím jsme první a jediné místo, které je
pověřeno přípravou lidí na zkoušky na tuto
zvláštní autorizaci.
I
Aktuální informace si může každý najít na
stránkách www.stavebniakademie.cz a jejich prostřednictvím se lze i přímo přihlásit na jednotlivé
akce.
Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla – architektury. Dále se udělují zvláštní ceny: cena časopisu Stavitel za nejlepší stavebně architektonický detail; cena MPO ČR za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků; cena SPS v ČR za nejlepší stavebně podnikatelský záměr, cena veřejnosti organizovaná prostřednictvím tisku a internetu; cena Nadace ABF za IT dům; cena Primátora hl. m. Prahy –
ze staveb přihlášených do soutěže v hlavním městě ; Cena Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou pro bydlení
a Cena poroty. Letos bude poprvé udělena i Cena předsedy Senátu ČR. Na následujících fotografiích najdete 15 nominací, které
budou soutěžit o výše uvedená ocenění.
Seznam nominované patnáctky naleznete také na www.casopisstavebnictvi.cz
Obchodně administrativní komplex
BB Centrum – budova Gamma, Praha
Ústav molekulární biologie, genomiky, biotechnologií, Praha
Justiční areál, Praha
Polyfunkční dům River Diamnond,
Praha
Mandarín Hotel Oriental, Praha
Arcidiecézní muzeum Olomouc,
2. etapa
Obytné domy Barrandov, Praha
Odbavovací terminál letiště Brno
Nové ústředí ČSOB, Praha
Dálnice D8, Hraniční most
ČR – SRN
Dům „U Zlatého anděla“
Rekonstrukce domů ve Frýdlantské
ulici, Liberec
Přestavba administrativní budovy
Sportturist na Hotel Metropol, Praha
Lávka pro cyklisty přes Vltavu, v ulici
E. Portera, České Budějovice
Nový závod Bang & Olufsen,
Kopřivnice
ZAHRANIČNÍ VELETRHY
22
Druhý porok na Výstavisku TMM v Trenčíně
Osem špecializovaných podujatí
Trenčianska akciová spoločnos Výstavisko TMM, ktorá je tretím najväčším výstavníckym subjektom na Slovensku poda
najdôležitejších ukazovateov (počet organizovaných výstav,
počet vystavovateov a vekos predanej výstavnej plochy), pripravila na druhý polrok 2007 osem špecializovaných výstavných a vetržných podujatí.
KÔŇ, AUTO – MOTO SHOW
Koniec letných prázdnin patril v Trenčíne dvom návštevnícky mimoriadne obúbeným výstavám – medzinárodnej
výstave koní KÔŇ 2007 a výstave automobilov a príslušenstva AUTO – MOTO SHOW, ktoré otvorili svoje brány
v dňoch 31. augusta až 2. septembra. Po prvýkrát sa tieto
podujatia konali na trenčianskom výstavisku v roku 2004
a už vtedy niektorí hovorili, aké by bolo úžasné, keby sa táto akcia stala novou tradíciou pod hradom Matúša Čáka.
Prianie sa stalo skutočnosou. Tohtoročný štvrtý ročník potvrdil, že organizátori týchto podujatí trafili do čierneho. Tisícky návštevníkov boli svedkami prehliadky viac ako 150
koní rôznych plemien, ako aj divácky atraktívneho sprievodného programu – parkúrových pretekov, chovateských
prehliadok, šampionátu 4-ročných kobýl slovenského teplokrvníka, oficiálnych pretekov Mini maxi, Ride & Drive
show, ukážok voltíže a hipoterapie, furmanských pretekov,
aukcie koní, westernovej súaže, ako aj unikátnej ukážky Topočianskej jazdeckej školy . Na svoje si prišli aj priaznivci
koní pod kapotou, ktorí na výstave AUTO-MOTO SHOW
našli automobily popredných značiek – Mazda, Hyundai,
Škoda, Nissan, Volkswagen, Audi, Honda, Suzuki, Opel,
Mitsubishi a Piaggio.
ELO SYS
Veký boom v elektrotechnickom, elektronickom a energetickom priemysle sa pozitívne odzrkaduje na medzinárodnom vetrhu ELO SYS, ktorého trinásty ročník sa bude
kona v areáli trenčianskeho výstaviska 16. – 19. októbra.
Záujem o toto svojho druhu najväčšie a najvýznamnejšie
podujatie na Slovensku z roka na rok rastie. Minuloročné
rekordné parametre vetrhu sa stávajú opä minulosou. Počet vystavovateov už tento rok prekročil číslo 350 a stúpajúcu tendenciu má naalej aj obsadená výstavná plocha,
ktorá vzrástla o viac ako 750 metrov štvorcových. Nielen štatistické čísla sú dôkazom neustále rastúceho záujmu o vetrh ELO SYS, ale predovšetkým účas takmer všetkých najdôležitejších firiem pôsobiacich v tomto odvetví. Punc
kvality dáva tradične vetrhu ELO SYS bohatý sprievodný
program – súaže „Elektrotechnický výrobok roka“, „Konštruktér roka“, „Unikát roka“ a „Najúspešnejší exponát
vetrhu ELO SYS“, Konferencia „Elektrotechnika a informatika“ a alšie odborné semináre a firemné prezentácie.
Zaujímavosou trinásteho ročníka vetrhu bude jednodňová
odborná výstava „ARROW Live on Tour“, ktorú organizuje
celosvetový distribútor elektronických komponentov
ARROW Central Europe. V rámci tohto podujatia sa predstaví okolo 30 výrobcov z celého sveta, ktorí prostredníctvom svojich špičkových odborníkov budú pripravení ochotne odpoveda na všetky technické a obchodné otázky. Na
podujatí bude prítomný aj ARROW Central Europe team.
STAVBA – DOM – NÁBYTOK, KAMENÁR,
KANCELÁRIA
November vyplní trojica špecializovaných výstav.
K 8. ročníku výstavy o kultúre bývania STAVBA – DOM –
NÁBYTOK a 6. ročníku výstavy kameňopriemyslu a geológie KAMENÁR v termíne 15. – 17. novembra pribudne druhá tohtoročná novinka – výstava KANCELÁRIA zameraná
na vybavenie a zariadenie kancelárskych priestorov. Pri príležitosti jej prvého ročníka sa bude kona aj medzinárodná
konferencia OfficeArch 2007 zameraná na kancelárie za
účasti popredného európskeho architekta Hadiho Teherani
z Hamburgu.
IGW láká pěstitele i gurmány
Lákají Vás výtečné potraviny, výborné nápoje a pochutiny všeho druhu a nejpestřejšího původu? Chcete si splnit své kulinářské sny? Máte rádi pivo, víno, masné výrobky,
mořské plody, mléčné produkty nebo biopotraviny? Ano? Tak se zúčastněte mezinárodního veletrhu potravin, zemědělství a zahradnictví – Internationale Grüne Woche
v Berlíně. Veletrh se bude konat od 18. do 27. ledna 2008 na výstavišti v Berlíně,
v překladu znamená Mezinárodní zelený týden a slouží jako platforma pro výměnu
a poskytování informací.
Kromě výborného jídla se můžete také těšit na prezentaci moderních služeb
zemědělců, rolníků či rybářů. Stále ve
větší míře se na veletrhu diskutuje o obnovitelných zdrojích energie.V rámci
veletrhu proběhne výstava domácího
a chovného zvířectva, bude prezentováno zemědělské vybavení a technické
přístroje. Navíc veletrh nabídne širokou škálu informací, bude možné nav-
štívit statek a zhlédnout výrobní proces
„od zrníčka do skleničky“ nebo se informovat na oficiálních stáncích jednotlivých zemí o zahraničních potravinách od výroby až po odbyt.
Na veletrhu také nebude chybět bohatý doprovodný program – mnoho
symposií a seminářů, kongresů na různá témata, např. obnovitelné suroviny,
bio energie nebo zdravá výživa.
Odborný veletrh nápojového
průmyslu – BRAU Beviale
14. – 16. 11. 2007, Norimberk
VINUM LAUGARICIO
TRENČÍN MESTO MÓDY
K septembrovým podujatiam trenčianskeho výstaviska už
tradične patrí medzinárodný vetrh módy a odievania Trenčín mesto módy. Jeho tohtoročná jesenná čas sa prvýkrát
konala súčasne s predajno – prezentačnou výstavou detskej
módy a potrieb pre deti Detský svet v termíne od 11. do 13.
septembra. Ide o spojenie najstaršieho výstavného podujatia, ktoré organizuje Výstavisko TMM už 40 rokov vo svojom areáli s novinkou na slovenskom výstavníckom trhu venovanou osobitnej skupine našej populácie – deom.
Organizátori veria, že práve Detský svet prispeje k omladeniu vetrhu, s ktorým sa spája vznik tejto výstavníckej spoločnosti. Prezentáciu vystavovanej produkcie aj tentoraz doplnil bohatý sprievodný program – súaže „Zlatá Fatima“,
„Top Trend“, „Módny tvorca roka“, odborné semináre,
a denné módne prehliadky.
V kalendári výstav trenčianskeho výstaviska sa už udomácnila aj medzinárodná výstava vína, vody a destilátov
VINUM LAUGARICIO, ktorej tretí ročník sa bude kona
30. novembra až 1. decembra. Tento na Slovensku ojedinelý
výstavnícky titul každoročne ponúka predovšetkým odbornej verejnosti – zástupcom hotelov, penziónov a reštaurácií
prezentáciu slovenských, českých, rakúskych, talianskych,
francúzskych, moldavských, španielskych a maarských vín.
Medzi vystavujúcimi firmami nebudú chýba ani výrobcovia
destilátov a minerálnych vôd. Výstavu bude sprevádza kvalitný sprievodný program, ktorého súčasou budú odborné
prednášky, firemné prezentácie a súaž „Šampión výstavy
VINUM LAUGARICIO“. Účas v tejto súaži sa stala počas uplynulých rokov pre vystavujúce firmy prestížnou záležitosou.
Výstavisko TMM, a.s. kladie dôraz na kreativitu a využívanie invenčnej schopnosti firemného tímu. Je zrejmé, že tieto
vlastnosti sú významným faktorom dosiahnutia úspešného
napredovania spoločnosti v konkurenčnom prostredí výstavníckej branže. Už v tejto chvíli Trenčania chystajú na rok
2008 alšie nové a perspektívne tituly – POOVNÍCTVO
a RYBÁRSTVO.
Více na www.tmm.sk
Od 14. do 16. listopadu 2007 se Norimberk opět stane Mekkou evropského nápojového
průmyslu. S více než 1400 vystavovateli a nejméně 36 000 návštěvníky se veletrh BRAU
Beviale stává jedinečnou akcí, kde je v segmentech suroviny, technologie, logistika
a marketing prezentována rozsáhlá nabídka z oblasti výroby nápojů a jejich prodeje.
Na tomto, ve svém oboru nejdůležitějším veletrhu letošního roku samozřejmě půjde především o uplatnění
na trhu, novinky, vliv na vývoj produktů a v neposlední řadě i o přípravu investičních rozhodnutí. Veletrh BRAU
Beviale si ale zároveň zakládá na jedné, dnes spíše vzácné charakteristice:
Pro účastníky je příležitostí vzájemně
se potkat a hovořit spolu, protože jen
tak lze udržet stávající kontakty, pro jiné zase příležitostí vyměňovat si zkušenosti či pozorovat konkurenci.
Z této zvláštnosti profituje také titul
European Beer Star 2007, kterým jsou
Wellness Plus 2008, Berlín: 23. – 27. 1. 2008
noviny plné informací o veletrzích
a výstavách u nás i v zahraničí
A v módě či v oblasti výživy, zdraví nebo sportu, nové trendy přicházejí a odcházejí.
Bez ohledu na věk, pohlaví či profesi ale zůstává jedno: touha po příjemném životě. Pro
jednoho znamená wellness aktivitu jako takovou, jiný upřednostňuje odpočinek, relaxaci
při sportu, v centrech krásy nebo na dovolené. Cest, jak dosáhnout příjemného života, je
spousta, stejně tak, jako již dnes existuje mnoho nabídek, kterých můžeme využít. Jednou z nich je například návštěva berlínského veletrhu Wellness Plus.
Během pěti dnů (23. – 27. 1. 2008) bude návštěvníkům představena pestrá nabídka wellness cestování, fitness, alternativní léčby, beauty + spa a odpočinku.
Veletrh se koná paralerně s veletrhem Mezinárodní zelený týden „Internationale
Grüne Woche“, který začíná již 18. ledna 2008.
Minulý rok navštívilo veletrh Wellness Plus více než 50 000 návštěvníků a prezentovalo se zde 93 vystavovatelů převážně z Německa, ale i Rakouska, Švýcarska, Polska a Irska.
oceňována vynikající, svérázná a vysoce kvalitní piva.
S odborným citem pro věc a nemenší chutí si vystavovatelé i návštěvníci
rádi první den udělají degustační přestávku, během níž ochutnají piva oceněná mezinárodními zlatými medailemi, aby z nich vybrali svého
Consumers‘ Favourite. Toto ocenění je
pak předáno na slavnostním večeru
BRAU Beviale.
V loňském roce se o toto uznávané
ocenění, které na světlo světa přivedl
spolek Private Brauereien Bayern, jakožto sponzor veletrhu spolu s německou a evropskou mateřskou organizací, ucházelo 440 piv z celého světa.
Česko-německá obchodní a průmyslová komora, oficiální zastoupení
NürnbergMesse a BRAU Beviale
v České republice Vám díky dotaci veletržní společnosti nabízí jednodenní
zájezd a zvýhodněné vstupenky.
Pokud máte zájem, kontaktujte:
Česko – německá obchodní
a průmyslová komora
Václavské nám. 40, 110 00 Praha 1
Tel.: + 420 221 490 345
Fax.: +420 221 490 332
www.dtihk.cz
Objednávka předplatného novin Euroveletrhy
Plátce
příjmení, jméno / firma ......................................................................
Euroveletrhy vycházejí 6× ročně
..................................................................................................................
včetně poštovného 140 Kč
Roční předplatné
adresa ....................................................................................................
..................................................................................................................
Způsob platby
..................................................................................................................
IČO ............................................. DIČ ..................................................
fakturou
poštovní poukázkou
spojení (tel., e-mail) .............................................................................
Doručovací adresa ...........................................................................
Další tituly: PANELÁK – časopis zaměřený na regenerace panelových domů a bytů
CO JSME NAKOUPILI, TO SI UVAŘÍME – kuchařka pro obchodní řetězce COOP,
zajímavé recepty spojené s prezentací potravinářských firem
Dále nabízíme: návrhy a výrobu firemních novin a časopisů, prospektů a dalších
propagačních materiálů, PR články
w w w. e u r o v e l e t r h y. c z
Redakce Euroveletrhy, V Závětří 4, 170 00 Praha 7
tel.: 266 791 551, tel./fax: 266 791 550, e-mail: [email protected]
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.....................................
podpis / razítko
Adresa redakce:
Euroveletrhy
V Závětří 4, Praha 7, 170 00
tel./fax: 266 791 550, tel.: 266 791 551
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.euroveletrhy.cz
23
ZAHRANIČNÍ VELETRHY
19. října 2007 Stuttgart oficiálně vstoupí
do nové éry veletržní historie
Samotné město Stuttgart má zhruba 590 000 obyvatel. Je centrem německého hightech průmyslu, což výstižně dokumentuje slogan „Stuttgart – the motor of Germany“.
Proto je kladen tak velký důraz na moderní veletržní areál, jehož brány se mají otevřít v říjnu letošního roku. Radnice, čelní představitelé města i veletržní společnost
Messe Stuttgart International mu věnují mimořádnou pozornost a slibují si od něj
další dynamický rozvoj obchodních vztahů města i celého regionu.
Místo, které bylo vybráno pro stavbu
nového veletržního areálu, je v Evropě
opravdu unikátní. Nalézá se totiž přímo vedle stuttgartského letiště a z jeho
hal tak na výstaviště dojdete pěšky
krátkou
procházkou
podzemním
chodníkem za pouhých deset minut.
Navíc k dopravní infrastruktuře výstaviště patří dálnice, s centrem Stuttgar-
tu je spojeno městskou hromadnou
dopravou a budou zde jezdit mezinárodní vlakové expresy ICE.
Nový veletržní areál s úctyhodnou
rozlohou 100 000 m2 hal a 70 000 m2
venkovní plochy se ovšem stane více
než místem setkání, kde budou vyměňovány informace a vystavovány výrobky. Bude zde rovněž kongresové
centrum (ICS), které má i mimo veletržní akce hostit odborníky mnoha
oborů z celého světa.
Pavilony jsou navrženy tak, aby
mohly být víceúčelové. Například výška centrální a největší haly 1 se pohybuje od 14 do 24 metrů. Její výstavní
plocha je 25 000 m2 a dalších 5000 m2
poskytují prostory v části galerie, která
je nejenom ústředním centrem v době
konání veletrhů, ale může sloužit jako
multifunkční kulturní zařízení.
Používána bude tedy pro firemní
události, konference nebo například
koncerty. Prosklená část poskytuje dostatek denního světla. Může však být
i zcela zatemněna. Všechny pavilony
jsou vzájemně propojeny.
Hned na první pohled Vás upoutá
nevšední zakřivené řešení střech hal,
které v podobě písmene „U“ směřují
svými okraji vzhůru.
Uspořádání hal a jejich výšková dispozice dovolují vytvoření parkovacích
míst přímo uvnitř areálu. Parkování je
navíc zajištěno dvěma vícepodlažními
mostními stavbami nad dálnicí A8 se
zelenými střechami. Pojmou téměř
4000 osobních vozů k bezpečnému parkování.
Veškerá elektronika a energetika je
vedena podzemními koridory, z nichž
je možné provádět jakoukoliv dodatečnou instalaci.
Výšková rozmanitost rovněž dovoluje zásobování pavilonů a služeb (restaurací) aniž by byli vystavovatelé jakkoliv rušeni. Po jedné straně každého
pavilonu vede zakrytý obslužný koridor, jímž probíhá veškerá logistika.
Více informací na
www.messe-stuttgart.de
BAUFACH: Lipsko 24. – 27. října 2007
Lipský veletrh baufach patří k nejdůležitějším německým stavebním veletrhům. Je
hlavním stavebním veletrhem pro střední Německo a pro relevantní zahraniční trhy,
jako je Polsko, Česká republika, baltské státy apod. Veletrh baufach se věnuje všem
oblastem stavební branže.
Vystavovatelé na veletrhu baufach
jsou výrobci a poskytovatelé produktů
a služeb z oborů: stavební chemie
a ochrana staveb * střecha, stěna, fasáda * stavební díly * dlaždice a tašky *
vnitřní výstavba a zařízení * vnější plochy, výstavba ulic a cest, komunální
stavby * stavební stroje a nářadí * lešení a těsnění * hotové stavby * technika
domů a budov * počítače – komunikace – nová média pro stavbu * stavební
výzkum, plánování, provedení staveb.
Zvláště důležitými obory jsou pak stavební chemie, stavební hmoty, dlaždice a tašky, stavební díly, výstavba interiéru a stavební stroje.
Jako regionální odborný veletrh je
baufach zaměřen na vedoucí pracovníky (architekty, plánovače, řemeslníky,
obchodníky) ze středního Německa
a ze sousedních zemí jako např. z Polska nebo České republiky. V roce 2007
chce veletržní společnost ve spolupráci
se Svazem německých architektů oslovit především architekty a plánovače.
Za účelem navázání kontaktů mezi
východem a západem a představení témat budoucnosti organizuje společnost Leipziger Messe v rámci odborného programu společně se svými
dlouholetými partnery z domova i ze
zahraničí mezinárodní setkání podnikatelů a odborné akce.
Díky novému termínu na podzim
2007 se rozšíří nabídka veletrhu také
o témata veletrhu sanitárních zařízení,
vytápění, klimatizace a automatizace
budov (SHKG – 24. až 27. 10. 2007)
a odborného veletrhu techniky budov,
elektrotechniky, klimatizace a auto-
matizace (efa – 24. až 26. 10. 2007).
Baufach tak bude pro odborné návštěvníky nepochybně ještě přitažlivější.
Základna branže pro
profesionály
Veletrh SHKG Leipzig 2007 je setkáním branže z celého východního
Německa. Od 24. do 27. října 2007 se
sejdou profesionálové z oblastí sanitární, vytápěcí, klimatizační techniky
a automatizace budov, aby získali informace o nejnovějších produktech,
službách a inovacích.
SHKG je významnou základnou pro
prezentaci nových produktů, služeb
a inovativních technologií pro oblasti,
sanity, vytápění, klimatizace a automatizace budov. Veletrh představuje ideální místo k navázání kontaktů s rozhodujícími osobnostmi ze zpracujícího
průmyslu a sanitární branže.
IMPORT SHOP BERLIN 2007
Celý svět v jednom dni
Pět dní, 7. – 11. listopadu 2007, se návštěvníci berlínského veletrhu IMPORT SHOP
BERLIN ocitnou jakoby v jiném světě. Budou mít příležitost projít různými kontinenty či exotickými zeměmi a seznámit se s jejich specifickými výrobky a produkty. Novinkou letošní mezinárodní přehlídky pod rozhlasovým vysílačem bude segment Dovolená snů. Návštěvníci si budou moci vybrat a zarezervovat tu pravou dovolenou
snů přímo na místě.
Dalšími veletržními komoditami
jsou již tradičně: Art + Style (umělci,
galeristé či řemeslníci představí svá díla), Natural Living (celá abeceda zdravého života, od ayurveda produktů,
přes přírodní kosmetiku až po zen-relaxační techniky) a Winter at Home
(vše pro zpříjemnění předvánočního
času).
Bezmála 41 000 návštěvníků z celé-
ho světa navštívilo minule tento prodejní veletrh, bute mezi nimi letos
i Vy!
Pro další informace o veletrhu
IMPORT SHOP BERLIN se obrate na
zastoupení veletržní společnosti v ČR, na
Česko-německou obchodní a průmyslovou
komoru: Václavské náměstí 40, Praha 1
e-mail: [email protected]
nebo tel. 221 490 310 -345
Navštivte veletrh pekařů a cukrářů
Ve dnech 27. – 29. října se uskuteční na výstavišti v Lipsku odborný
veletrh pekařského a cukrářského řemesla Sachsenback 2007. Veletrh
pořádá Messe Stuttgart společně s německým pekařským svazem
BÄKO.
Na akci se představí produkty z oblasti strojů, zařízení a technologií pro pekárny, surovin pro potraviny, polotovarů, zařízení prodejen a kaváren, software, obalových materiálů a další. Nebudou chybět ani čerstvé výrobky, soutěže, odborné
doprovodné programy a řada speciálních prezentací.
Minulý ročník navštívilo 13 000 návštěvníků – pekaři, cukráři, provozovatelé
kaváren, cukráren, bister a jídelen.
Česko-německá obchodní a průmyslová komora je oficiálním zastoupením
Messe Stuttgart v České republice. Díky dotaci veletržní společnosti Messe Stuttgart pořádá zájezd na tento veletrh. Odjezd je 28. 10. 2007 v 5:30 hod. z Prahy.
Cena zájezdu je 750 Kč a zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem a služby
průvodce. Vstup na veletrh je pro účastníky zájezdu zdarma.
Kontakt: Lenka Výborná, zastoupení Messe Stuttgart,
tel.: 221 490 345, e-mail: [email protected]
Ve dnech 6. – 8. listopadu 2007 se uskuteční mezinárodní odborný veletrh pro průmyslové zpracování obrazu a identifikační
technologie VISION 2007. Letos poprvé se bude konat na novém výstavišti ve Stuttgartu. A návštěvníci se rozhodně mají na
co těšit. Veletrh Vision se může stát startovací dráhou k navázání nových přímých kontaktů s experty z branže.
V loňském roce se veletrh naposledy konal na starém stuttgartském výstavišti Killesberg a byl velice úspěšný. Očekávaná hranice 200 vystavovatelů byla překročena. Zúčastnilo se ho přes 5000 návštěvníků.
Obory, kterých se veletrh týká: energetika, elektronika, průmyslová technika,
výpočetní a komunikační technika a ekonomika. Nabídka veletrhu je zaměřena
na měřicí přístroje a různé komponenty a na prostředky pro zpracování obrazu.
Agrosalón už v októbri Nové technológie na spracovanie dreva
Výstavisko Agrokomplex Nitra pripravuje na jeseň od 23. do 26. 10. 2007
prvý ročník medzinárodného vetrhu ponohospodárskej techniky. Bude
sa kona spolu s výstavou Drevo – Les, kde sa už dlhodobo prezentujú
technológie na spracovanie dreva, čo umožní i využitie niektorých synergických efektov. Táto odborná výstava sa pripravuje s s cieom vytvori
akýsi prestížny „salón“ pre ponohospodárske stroje a mechanizáciu.
„Ak sa pozrieme napríklad na náš
Autosalón, táto myšlienka sa zdá by
celkom atraktívna. Jedným z cieov
je i to, aby prišli firmy s čo najväčším
počtom noviniek.
Myslíme si, že súčasná kvalita výstavného areálu v Nitre, ako výsledok
dlhodobých investícií, vytvára na takúto výstavu naozaj dobré predpoklady. Podujatie sa uskutoční v klimatizovaných halách, takže počasie nás
nemôže prekvapi ani na jeseň. Naše
priestranné pavilóny svojou vekosou vytvárajú dobré predpoklady
na to, aby záujemcovia mohli prezentova stroje a technológie v tom najlepšom svetle,“ povedal Ing. Ivan
Tomka, manažér vetrhu Agrosalón.
Ďalšou pripravovanou novinkou je
aj vetrh vzdelávania VTV (veda –
technika – vzdelávanie), ktorého súčasou sú aj fórum aplikácie vedy
v praxi pod názvom Veda – prítomnos a budúcnos Slovenska a med-
zinárodná vedecká konferencia Veda-vzdelávanie-prax a výstava učebných pomôcok Medacta. Plánovaný
termín je 14. – 17. 11. 2007. Cieom
podujatí je propagácia významných
pracovísk a vynikajúcich výsledkov
slovenskej vedy a techniky v európskom kontexte, prezentácia výskumnej činnosti vzdelávacích inštitúcií
všetkých stupňov, SAV a iných výskumných a vývojových pracovísk
v SR a zahraničí, prezentácia vzdelávacích programov, projektov celoživotného vzdelávania výchovno-vzdelávacími inštitúciami a externými
vzdelávacími inštitúciami zabezpečujúcimi doktorandské štúdium. Ďalej
prezentácia najnovších trendov v oblasti učebných pomôcok, didaktickej
techniky a školských zariadení, odbornej a vzdelávacej literatúry, publikačných aktivít vysokých škôl a vzdelávacích centier s možnosou kúpy
a predaja knižných titulov.
www.agrokomplex.sk
Tradičný drevársky vetrh LIGNUMEXPO v Nitre na výstavisku Agrokomplex
pokračuje v tomto roku v dňoch 23. – 26. 10. vo forme 2. ročníka medzinárodného vetrhu DREVO 2007. Ide o pravidelné striedanie obidvoch podujatí
v dvojročných cykloch.
Vetrh bude zameraný na prezentáciu nových technológií a materiálov do
drevárskej a nábytkárskej výroby vo
vzahu k životnému prostrediu a bytovej kultúre na Slovensku.
Záväznú účas doposia potvrdilo
170 vystavovateov na celkovej ploche
15 000 m2.
Z hadiska produktovej štruktúry
vystavovateov majú najväčšie zastúpenie strojovo-technické zariadenia
a materiály do nábytkárskej výroby najmä v oblasti nábytku do obývacích
izieb, sedacieho, kuchynského, predsieňového i štýlového nábytku. Zvýšil sa
záujem vystavovateov o prezentáciu
materiálov na výrobu materiálov na
zariaovanie spoločenských priestorov, na výrobu stavebno-stolárskych
výrobkov i drevených konštrukcií na
rodinné domy.
V spolupráci so Zväzom spracovate-
ov dreva SR pripravujú organizátori
i výstavu MNS – materiály, novinky,
servis so zameraním na aktuálne otázky výrobcov a dovozcov strojov a materiálov v období po vstupe SR do EÚ.
Súčasou vetrhu budú i firemné
prezentácie z oblastí konštrukčných
materiálov z dreva, kovania, náterových hmôt, strojov a nástrojov potrebných v drevárskej prvovýrobe i pri výrobe nábytku, odborné diskusie
v rámci diskusného fóra pripravovaného Zväzom spracovateov dreva SR.
V dňoch 24. – 25. októbra budú prebieha odborné konferencie na témy
striekacie boxy a agregáty v nábytkárskej výrobe, bezpečnos a hygiena práce v drevospracujúcom priemysle,
a prezentácie firiem i importérov. Pavilón N bude miestom kontraktov slovenských výrobcov nábytku so vstupom len pre pozvaných obchodníkov
s nábytkom. Zaujímavosou bude i študentské predvádzacie centrum s ukážkami prác študentov pri obrábaní dreva. V rámci vetrhu sa bude kona
i udeovanie ocenení prihláseným exponátom v 6. kategóriách – Ceny vetrhu.
Spolu s výstavou Drevo sa budú kona i výstava LES – ucelený blok lesného hospodárstva, jesenná výstava
kvetov a rastlín Jesenná Gardenia
i 1. ročník vetrhu ponohospodárskej
techniky Agrosalón.
Mezinárodní veletrhy Mnichov
Vaše brána ke světovým trhům
Žhavý podzim v Mnichově
Září
ITMA 2007
Mezinárodní odborný veletrh textilního průmyslu
ITMA se koná již od roku 1951 s periodicitou 4 let. Je světově největší
výstavou textilních strojů a příslušenství, místem konání je letos supermoderní výstaviště v Mnichově.
Veletrhu ITMA 2007 se účastní rekordní počet 1300 vystavovatelů
z 50 zemí na rekordní výstavní ploše 180 000 m2.
Pořádáno na Novém výstavišti v Mnichově
Pořádáno na Novém výstavišti v Mnichově
11. – 13. 01. 2008
27. – 30. 01. 2008
27. – 30. 01. 2008
14. – 18. 02. 2008
15. – 18. 02. 2008
28.02.–05.03.08
28.02.–05.03.08
02. – 05. 03. 2008
01. – 04. 04. 2008
05. – 09. 05. 2008
10. – 13. 06. 2008
12. – 14. 06. 2008
29. 06.–01. 07. 08
05. – 07. 10. 2008
říjen 2008
říjen 2008
21. – 24. 10.2008
11. – 14. 11. 2008
29.11.–07. 12. 08
prosinec 2008
OPTI MÜNCHENo
11. mezinárodní odborný veletrh oční optiky
ispo zima•o *
68. mezinárodní odborný veletrh sportovního zboží
a sportovní módy
ispovision•o *
Mezinárodní přehlídka módy inspirované sportem
C-B-R 2008•*
Mezinárodní veletrh pro volný čas a turistiku
INHORGENTA 2008•*o
35. mezinárodní veletrh hodin, šperků, drahokamů, perel,
zboží ze stříbra a zlata s výrobním a provozním zařízením
GARTEN MÜNCHEN •
14. prodejní výstava pro zahrádkáře a pro přátele zahrady
I.H.M. 2008 *•
Mezinárodní veletrh řemesel
MBK Plus 2008
Mezinárodní veletrh pro řezníky, pekaře a cukráře
ANALYTICA 2008 •*
21. mezinárodní odborný veletrh instrumentální analytiky,
laboratorní techniky a biotechnologií s konferencí
IFAT 2008•*
15. mezinárodní odborný veletrh pro vodu, odpadní vodu,
odpady, sanaci a recyklaci
AUTOMATICA 2008•
3. mezinárodní odborný veletrh pro automatizaci
Assembly - Robotics - Vision
INTERSOLAR 2008•*
Mezinárodní odborný veletrh pro solární techniku
ispo SPORT & STYLE•o *
Mezinárodní odborný veletrh sportovního zboží
a sportovní módy
GOLF EUROPE 2008•o *
16. mezinárodní odborný veletrh golfu
EXPO REAL 2008•o
11. mezinárodní veletrh komerčních nemovitostí
MAINTAIN 2008 o
Mezinárodní odborný veletrh pro průmyslovou údržbu (v M,O,C)
SYSTEMS 2008•o*
Mezinárodní veletrh pro IT, nová média a komunikaci
ELECTRONICA 2008 •*
Světový veletrh elektronických součástek, systémů a aplikace
HEIM+HANDWERK •
30. prodejní výstava bydlení, zařízení, stavění
FOOD&LIFE•
Mezinárodní prodejní výstava a setkání gurmánů
Na veletrhu ITMA výrobci představí nejmodernější stroje a zařízení pro výrobu a zpracování textilu a oděvů. Je jedinečnou světovou
přehlídkou inovací a živých ukázek technologických procesů při
zpracování textilu a oděvů.
Organizátorem světového veletrhu je evropský odborný svaz
CEMATEX.
www.itma.com
Říjen
Golf-Europe
Vyznavači golfu dobře vědí, že v bavorském
Mnichově se každoročně koná „jejich“ veletrh
pod názvem Golf-Europe. Letos ve dnech 7. – 9.
října se uskuteční již 15. ročník této reprezentativní mezinárodní akce.
Veletrhu se zúčastní přes 300 vyhlášených vystavovatelů z 20 zemí, kteří zde představí své nejnovější výrobky a inovační technologie ze světa
golfového sportu (oblečení, obuv, příslušenství,
hardware, doplňky, vybavení golfových hřiš, zařízení pro indoor golf atd.)
Na veletrhu uvidíte výrobky těchto značek:
Abacus, Alberto, Arnold Palmer, Back Tee, Ben
Hogan, Bridgestone, Callaway, Chervo, Cobra,
Dunlop, Ecco, FootJoy, Galvin Green, Genuin,
Glenmuir, Golfino, Hauer, H2O Golf, HI-TEC,
Honma, J. Lindeberg, Mac
Gregor, MDC, Mizuno, Nike,
Powa-Kaddy, Röhnisch, Rukka, Sunderland of Scotland,
Srixon, Titleist, Unützer, Wilson, Yamato, Yonex a mnoho dalších.
Součástí veletrhu je největší evropský mobilní
Indoor Driving Range o velikosti 5000 m2 se 14
odpalovacími boxy.
Veletrh je doprovázen odbornými přednáškami
za účasti golfových profesionálů.
Golf-Europe je mezi odborníky považován za
kompetentní centrum evropského golfového businessu a vše nasvědčuje tomu, že letošní ročník
bude v této linii úspěšně pokračovat.
www.golf-europe.com
EXPO REAL 2007
V termínu 8. – 10. října se na novém výstavišti v Mnichově koná již 10. ročník renomovaného odborného veletrhu realit a komerčních nemovitostí s názvem EXPO REAL 2007.
Jedná se o akci v oboru dobře známou jako zcela ojedinělé setkání celé branže, které každoročně přináší nové informace, tolik potřebné pro tento velice aktivní a rozvíjející se
obor.
EXPO REAL zaujímá nezastupitelné místo v oboru realit nejen tím, že zájem o veletrh nejenže neutuchá,
naopak – každým rokem vzrůstá, ale rovněž i tím, že vždy přináší aktuální informace ze světového trhu realit, jejichž podchycení je pro odborníky v oboru životní nutností.
Trendové konference
Letošní EXPO REAL nabízí tyto nové informace hned první den veletrhu v rámci konference na téma: Investice – zátěž či nová šance pro
trh nemovitostí.
Konference a její téma reflektuje na klimatické
změny, bude se zabývat otázkou rozvoje měst
v souvislosti s klimatickými změnami, otázkami
rekonstrukce a modernizace starších objektů
a vazbou na energetickou náročnost, zaměří se na
tzv. zelené budovy. V popředí budou samozřejmě
otázky financování ze státních a privátních zdrojů.
První den veletrhu se k odborné diskusi na zasvěcená témata sejdou také zájemci a zástupci
hotelového segmentu trhu na šestém brífinku
s názvem Hospitality Industry Dialogue. Téma
bylo zvoleno s ohledem na boom, který hotelová
branže v současné době prožívá. Uveme, že globální investice v tomto oboru vzrostly meziročně
(2005:2006) o celých 63 procent a dosáhly v loňském roce rekordních 72,5 miliard USD. V hotelovém segmentu dochází stále ke tlaku globálních
hotelových řetězců, čili, nastává velký pohyb.
M A I N TA I N
Současná doba je považována v tomto segmentu
za přelomovou. Každým rokem se totiž přesouvá
důraz na jiné země – zatímco v roce 2005 to bylo
například Rusko a Turecko, v loňském roce už
Polsko, Slovensko, Bulharsko či Srbsko. Jak se jeví situace letos, na to se pokusí tato konference
také odpovědět.
Fakta o veletrhu
EXPO REAL 2007 obsáhne obor od západní
Evropy, přes Evropu střední, Rusko, Asii až po
USA. Na loňském ročníku vystavovalo 1638 vystavovatelů ze 40 zemí. Počet návštěvníků ze 65
zemí přesáhl 21 000.
Česká účast na veletrhu
Letos bude rekordní. Světu nabídne své možnosti řada měst naší republiky. Vedle Prahy například také Ostrava, Pardubice, Chrudim,
Děčín, Ústí nad Labem a České Budějovice. Navíc se představí i celé regiony: Jihočeský kraj,
Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj a řada významných developerů.
www.exporeal.net
pro průmyslovou údržbu
3. ročník odborného veletrhu
• Mnichovské výstaviště, 16. – 18. října 2007
• 250 vystavovatelů z 10 zemí představí kompletní nabídku všech prostředků a služeb
na údržbu strojírenských a průmyslových provozů.
Veletrh MAINTAIN je veletrhem business-to-business pro pracovníky a experty, kteří mají na starosti
údržbu průmyslových objektů, technické infrastruktury a zařízení především ze strojírenského, zpracovatelského a automobilového průmyslu.
Je určen pro manažery a mistry údržby, vedoucí výrobních provozů, manažery kontroly kvality, vedoucí pracovníky technických oddělení především z průmyslu strojírenského, zpracování kovů, automobilového, tiskařského průmyslu, potravinářského a chemického průmyslu.
www.maintain-europe.com, www.maintain-europe.de
Listopad
Pořádáno v zahraničí
17. – 19. 06. 2008
TRANSPORT LOGISTIC CHINA 2008 o Šanghaj,Čína
Productronica
24. – 26.02. 2008
ISPO CHINA 2008o* Šanghaj, Čína
23. – 25. 09. 2008
IFAT CHINAo Šanghaj, Čína
25. – 28. 11. 2008
BAUMA CHINA•o* Šanghaj, Čína
Veletrhu se účastní přes 1500 vystavovatelů ze 40 zemí na výstavní ploše 100 000 m2.
Stěžejními body veletrhu jsou: organická elektronika, fotovoltaika, ekologická elektronika (Green Electronics), mikro a nanotechnika (MicroNanoWorld), elektronické výrobní služby (EMS) a výrobní logistika a materiálový tok.
Speciální předváděcí akce a živé ukázky: Vybrané podniky a zařízení předvedou mezinárodnímu odbornému publiku úspěšné koncepty pro výrobu konstrukčních prvků a skupin. Např. na speciální předváděcí akci „System in Package“ se bude prezentovat funkční přizpůsobení elektroniky aplikačnímu
prostředí.
Informace k veletrhům, předprodejní
vstupenky, ubytování, zájezdy,
oficiální zástupce Messe München
pro ČR a SR:
Výtah
z termínů
2008
EXPO-Consult +Service spol. s r.o.
Příkop 4, 604 45 Brno
Tel: 545 176 158-60
Tel/Fax: 545 176 159
Změny vyhrazeny! 22. 07. 2007
[email protected]
www.expocs.cz
Člen U FI
Pořádáno GHM
o Pouze pro
odborníky
Člen FKM
Obory zastoupené na veletrhu
Výrobní technologie • Packaging/Hybridní technika • Výroba MID • Technika pro čisté prostory •
Měřicí a zkoušecí technika, testovací systémy • Electronic Manufacturing • Services (EMS)
www.productronica.com
Na všechny mnichovské veletrhy zajišuje pro návštěvníky z České republiky plný servis, což znamená dopravu, zájezdy, ubytování, zlevněné vstupenky:
V Brně:
EXPO-Consult+Service, s. r.o.
Příkop 4, 604 45 Brno
tel. 545 176 158, fax: 545 176 159
[email protected], www.expocs.cz
V Praze:
Fractal, s.r.o.
Vinohradská 174, 130 00 Praha 3
tel. 222 512 000, fax: 222 515 000
[email protected]
Redakce: Mgr. Ladislava Bryknarová, Mgr. Natalie Jeníčková, publicistika Radka Svobodová, technický redaktor Přemysl Slánský. Odpovědný redaktor a vydavatel PhDr. Václav Janda. Adresa redakce: V Závětří 4, 170 00 Praha 7, tel/fax/zázn.: 266 791 550, tel.: 266 791 551, e-mail: [email protected] Adresa vydavatelství: 274 01 Slaný, O. Jaroše 1656, tel.: 312 522 780. IČ 43157688.
Vychází 6 × ročně. Číslo 4/2007 vyšlo 15. 9. 2007. MK ČR E 7062. ISSN 1802-436X. Tisk Europrint, a.s.
www.euroveletrhy.cz

Podobné dokumenty

ZAHRANIČNÍ VELETRHY říjen – listopad 2008 18

ZAHRANIČNÍ VELETRHY říjen – listopad 2008 18 Veletrh gastronomie, potravinářského průmyslu a technologií ROTRA, 27. – 29. 10. Mezinárodní veletrh silničního transportu ALARM, 5. – 6. 11. Konference a výstava zabezpečovací techniky SPORT-OBIEK...

Více

BRATISLAVA NITRA TRENČÍN BERLÍN DRÁŽĎANY

BRATISLAVA NITRA TRENČÍN BERLÍN DRÁŽĎANY Veletrh módy a designu GASTRO-TECH, 18. – 20. 10. Veletrh gastronomie, potravinářského průmyslu a technologií ALARM, 7. – 8. 11. Konference a výstava zabezpečovací techniky SPORT-OBIEKT, 7. – 8. 11...

Více

12 stran / pages

12 stran / pages přelomu let 05 a 06 zajímavá tematická výstava novoročenek (třetí v řadě po loňské výstavě Moravské galerie a naší předloňské výstavě v Galerii 10), svoje práce zde dále představí brněnský grafik F...

Více

výrobnídružstevnictví - www vyrobnidruzstevnictvi projekt

výrobnídružstevnictví - www vyrobnidruzstevnictvi projekt pro zahraniční, převážně průmyslové investice. Často se ale jedná o investice se spíše sociálním významem, neboť přináší zaměstnanost, ale ne vysokou přidanou hodnotu a následnou daňovou výnosnost....

Více

Sborník

Sborník druhy vyžadují kvalitní přípravu stanoviště, počáteční dotaci živin a organické hmoty, intenzivní zálivku v prvních měsících po nasázení nebo trvalou závlahu. Jsou velmi náročné na ošetřování v prů...

Více

Doba Seniorů 10/2011

Doba Seniorů 10/2011 Co se týče diabetických dětí a celiaků, příspěvek na péči se nepřiznává na diagnózu, ale na funkční stav nemocného. Rád bych Vás ujistil, že kriteria jsou obecně nastavena tak, aby děti s metabolic...

Více