Přehled produktů Obsah Epoxidové pryskyřice - Info

Komentáře

Transkript

Přehled produktů Obsah Epoxidové pryskyřice - Info
Přehled produktů
strana 1 z 10
Obsah
Epoxidové pryskyřice - povrchové
Epoxidové pryskyřice - laminační
Tužidla pro epoxidové pryskyřice
Epoxidové modelové pasty
Epoxidové laminační pasty
Epoxidové licí hmoty
Polyuretany - pružné
Polyuretany - pevné neplněné
Polyuretany - pevné plněné
Polyuretany - předem odvakuované náboje pro Protomix
Polyuretany - RIM materiály
Polyuretany pro vakuové lití
Polyesterové pryskyřice
Skelné výztuhy
Polyuretanová barviva
Suchá prášková barviva
Polyesterová barviva
Silikony
Silikonové oleje
Tixotropická činidla - urychlovače
Separátory
Výrobce: Alchemie Ltd., Warwick Road, GB CV35 OHU Kineton, Velká Británie
Dovozce: Ing. Miroslav Sikora, Nebory 109, 73961 Třinec, Česká republika
2
2
3
3
3
4
4
5
6
6
7
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
strana 2 z 10
Přehled produktů
1. Epoxidové pryskyřice - povrchové
OZNAČ.
POPIS
Alchemix
EP 401
ČERNÁ – vysoká tepelná
odolnost –otěruvzdorná a lehce
opracovatelná.
BÍLÁ / MODRÁ – tvrdá ale
opracovatelná – dobrá stabilita
hran -leštitelná.
MODRÁ – otěruvzdorná s
dobrou rozměrovou stabilitou,
nulová absorpce vody, obtížně
opracovatelné.
ŠEDÁ – plněná hliníkem,
vysoká tepelná odolnost,
opracovatelná, brousitelná.
ZELENÁ - vyšší tepelná
odolnost, dobrá stabilita hran,
opravitelná a leštitelná.
ČERVENÁ – plněná minerály,
pro formy vyžadující
otěrovzdorné a rozpouštědlům
odolné plochy.
Alchemix
EP 402
EP 402B
Alchemix
EP 404
Alchemix
EP 405
Alchemix
EP 407
Alchemix
EP 408
TUŽIDLO
POMĚR
MÍCHÁNÍ
(hmotn.)
BALENÍ
VISKOZITA
mPas
25°C
100 : 5
DOBA
ZPRAC.
MINUTY
25°C
40
Tixotropická
DOBA
ODFORM
.
HODINY
8 – 14
TEPEL.
STÁL.
(TS)
°C
110-120
H 401
0,95 kg
H 402
100 : 10
30
H 404
100 : 10
30
H 405
100 : 10
H 407
H 408
TVRDOST
POUŽITÍ
SHORE D
90
PU-pěnové vstřikovací nástroje.
RIM nástroje a nástroje pro
termické formování.
Formy, modely, šablony,
nagativy a elektro formovací
modely.
Kopírovací modely, krycí rámy,
zkušební přípravky, kontrolní a
měřící šablony.
1,0 kg
nebo
5,0 kg
1,0 kg
nebo
5,0 kg
Tixotropická
12 – 16
50 - 60
SHORE D
88
Tixotropická
12 – 16
50 - 60
SHORE D
87
15 - 20
1,0 kg,
Tixotropická
12
160
SHORE D
85
100 : 10
35
1,0 kg
Tixotropická
16
65
SHORE D
87
100 : 32
45
1,0 kg
Tixotropická
24
50 - 60
SHORE D
65
TUŽIDLO
POMĚR
MÍCHÁNÍ
(hmotn.)
BALENÍ
VISKOZITA
mPas
25°C
DOBA
ODFORM.
HODINY
POUŽITÍ
1500 2000
24
18 - 24
TEPELNÁ
STÁLOST
(TS)
°C
90 – 95
45 – 50
Modifikovaná laminační pryskyřice s velmi
nízkou viskozitou.
1500 2000
24
18 - 24
90 – 95
70 – 80
Modifikovaná laminační pryskyřice s velmi
nízkou viskozitou.
800-1000
1-2
6-8
24
80-85
40 – 50
16 – 20
120
RIM, RTM nástroje, negativy,
kde jsou potřebné velice hladké
plochy.
Polyuretanové RIM a RTM
nástroje.
Formy vyžadující rázovou
odolnost obzvlášť pro Ashland
metody, jaderníkové “cold-box”
systémy.
2. Epoxidové pryskyřice – laminační
OZNAČ.
POPIS
Alchemix
EP 502
Nízká viskozita (pro lití).
Laminování.
H 15
H3
100 : 18
100 : 17
DOBA
ZPRAC.
MINUTY
25°C
150
50
Alchemix
EP 503
Nízká viskozita (pro lití).
Laminování.
H 15
H3
100 : 18
100 : 17
130
40
Alchemix
EP 504
Alchemix
EP 519
Nízká viskozita (pro lití).
Laminování.
3 složkový systém.
H 504
H 504S
H 519
A 519
(Aacc)
H522
100:33
100:33
100 : 50
100
: 1 až 10
12-13
30-32
Viz. T. M.
list
Nízká /střední viskozita, vysoká
rozměrová stabilita za tepla.
H 3 (F)
100 : 25
40
Alchemix
EP 522
Alchemix
EP 571
H 8 (S)
Alchemix
EP 575
Alchemix
EP 590
Alchemix
EP 595
Nízká viskozita, velice vysoká
teplota tepelné deformace,
vysoká rozměrová stabilita za
tepla.
Plněná tixotropická pryskyřice –
slabě aromatická.
Reaktivně ředěný bifenol –
epoxidu typu A, který má nízkou
viskozitu
240 -300
5 kg
25 kg
200 kg
5 kg
25 kg
200 kg
3,0 kg
5 kg
25 kg
200 kg
5kg
12,00015,000
1 kg, 5
Kg
25 Kg
200 Kg
1000
18 – 24
1000
120
H575
100:25
60
5kg
25kg
200kg
500-800
16 – 20
140-150
H 590
100 : 20
40
6 kg
3000
12– 14
80
H595
100 : 35
23,1kg
1000-1300
24
120
Výrobce: Alchemie Ltd., Warwick Road, GB CV35 OHU Kineton, Velká Británie
Dovozce: Ing. Miroslav Sikora, Nebory 109, 73961 Třinec, Česká republika
Velice nízká viskozita pryskyřice způsobující
dobré namáčení vláken a plničů.
Nemodifikovaný systém epoxidové pryskyřice.
Doba zpracovatelnosti a vulkanizace může být
měněna A 519.
Dobré namáčení a impregnace. Doba
zpracovatelnosti a vulkanizace může být
měněna použitím směsi H3 & H8 při dodržení
stejného poměru míchání. Toto může být
použito pro silnější lamináty.
Vynikající namáčení a impregnace.
Jednoduchá manipulace při laminování, které
vyžaduje velice vyskou teplotu tepelné
deformace.
Jednoduchá manipulace, dobré impregnační
vlastnosti –materiál nestéká z vertikálních
povrchů.
Pro těžce namáhané nátěry, strukturální
lepidla.
strana 3 z 10
Přehled produktů
3. Tužidla pro epoxidové pryskyřice
OZNAČENÍ
Alchemix H 3
Alchemix H 8
Alchemix H 9
Alchemix H 15
Alchemix H 17
Alchemix H 92 (rychlé), Alchemix H 91 (pomalé)
Alchemix H 103
Alchemix H 121
Alchemix H139
Alchemix H 519
Alchemix A 519 ( přírodní a zelené)
Alchemix H 435S (pomalé)
BALENÍ
1kg, 1,25kg, 5kg, 12,5 kg
1kg, 5kg, 12,5 kg
1kg, 5kg, 12,5 kg
1kg, 5 kg, 12,5 kg.
1kg, 5kg, 12,5kg
5 kg
1kg, 5kg, 12,5kg
1kg, 5kg, 12,5kg
1kg, 5kg, 12,5kg
2.5 kg, 5 kg, 12,5 kg.
500g, 5 kg.
400g (pro použití s EP435)
4. Epoxidové modelové pasty
OZNAČ.
Alchemix
EP 4301
Alchemix
EP 4302
Alchemix
EP 4303
POPIS
TUŽIDLO
POMĚR
MÍCHÁNÍ
(hmotn.)
BALENÍ
VISKOZITA
mPas
25°C
DOBA
ODFORM.
HODINY
100 : 100
DOBA
ZPRAC.
MINUTY
25°C
30
Složena z plněného hnědého
epoxidu a bílého tužidla.
Správným namícháním
získáme světle hnědou
pastu.
Hustota 0.62 g/ml
Hnědá tixotropická pasta s
bílým tixotropickým tužidlem.
Hustota 0.68 g/ml
H 4301
Složena z plněného hnědého
epoxidu a bílého tužidla.
Správným namícháním
získáme světle hnědou
pastu. Rychle vulkanizující
verze EP 4301.
TVRDOST
6-12 hod
TEPEL.
STÁL.
(TS)
°C
50-55
5 kg
Pasta
H 4302
100 : 100
50
5 kg
1 kg
Tixotropická
pasta
6-12 hod
60
Shore D
60-65
H 4303
100 : 100
15
1 kg
Pasta
3-6 hod
60
Shore D
55
Shore D
55
POUŽITÍ
Může být opracováván
ručně, strojně nebo
použitím nástrojů na dřevo.
Snadno opracovatelný a
nezpůsobuje nadměrné
optřebení nástrojů.
Může být opracováván
ručně, strojně nebo
použitím nástrojů na dřevo.
Může být použita jako
lepidlo modelových desek.
Může být opracováván
ručně, strojně nebo
použitím nástrojů na dřevo.
Snadno opracovatelný a
nezpůsobuje nadměrné
optřebení nástrojů.
5. Epoxidové laminační pasty
OZNAČ.
POPIS
Alchemix
EP 435
Obohacena dlouhými skelnými
vlákny a speciálními plnidly v
epoxidové pryskyřici s nízkou
hustotou. Může být dosaženo
velice jemné konzistence. Použití
jako podkladová směs k podpoře
jemných povrchových nátěrů
pružných licích směsí.
Obohacena dlouhými skelnými
vlákny a speciálními plnidly v
epoxidové pastě s vyšší
hustotou. Dávající vynikající
tepelnou vodivost.
Stejná jako výše uvedený, ale s
vyšší pevností v ohybu a nižší
tepelnou odolností.
Obohacena dlouhými skelnými
vlákny a speciálními plnidly v
epoxidové pryskyřici s nízkou
hustotou. Může být dosaženo
velice jemné konzistence. Použití
jako podkladová směs k podpoře
jemných povrchových nátěrů
pružných licích směsí.
Alchemix
EP 4350
Alchemix
EP 4351
Alchemix
EP 4352
TUŽIDLO
POMĚR
MÍCHÁNÍ
(hmotn.)
H 435
100: 8
DOBA
ZPRAC.
MINUTY
25°C
80
H4350
100:8
H 4351
H 4352
BALENÍ
VISKOZITA
mPas
25°C
DOBA
ODFORM.
HODINY
TEPE.
STÁL.
(TS)
°C
140
TVRDOST
5,4 kg
21,6 kg
Pasta
12-24
80
10,8 kg
Pasta
12-24
120130
Shore D
85
100: 8
90
5,4 kg
21, kg
Pasta
12-24
100
Shore D
80
Jako výše uvedené.
100: 8
120
5,4 kg
21,6 kg
Pasta
24
80
Shore D
75
Podkladová plnící směs
používána pro slévárenské
modely a šablony, kontrolní a
měřící přípravky, kopírovací
modely a velké negativy, také
kontrolní šablony. Tento materiál
má velmi malé smrštění.
Shore D
85
Výrobce: Alchemie Ltd., Warwick Road, GB CV35 OHU Kineton, Velká Británie
Dovozce: Ing. Miroslav Sikora, Nebory 109, 73961 Třinec, Česká republika
POUŽITÍ
Podkladová plnící směs
používána pro slévárenské
modely a šablony, kontrolní a
měřící přípravky, kopírovací
modely a velké negativy, také
kontrolní šablony. Vynikající
tepelná odolnost, ideální pro RIM
nástrojářství.
Jako výše uvedené, ale se
sníženou tepelnou izolací a
zvýšenou tepelnou vodivostí.
strana 4 z 10
Přehled produktů
6. Epoxidové licí hmoty
OZNAČ.
Alchemix
EP 420
Šedá – tepelně odolná, tvrdá,
ale opracovatelná licí hmota.
H 420
100 : 5
DOBA
ZPRACOV.
MINUTY
25°C
70
Alchemix
EP 424
Šedá – tepelně odolná,
hliníkem plněná licí hmota.
100 : 6
30
5,3 kg
1,5 kg
32000
12 -24
80
SHORE D
87
Alchemix
EP 425
Alchemix
EP 425S
Šedý –dvousložkový systém
epoxidové pryskyřice plněný
hliníkem s extrémně vysokou
tepelnou odolností až do160 0C
H 424
H424
pomalé
H 425
H425
pomalé
100 : 10
120
5,5 kg
2000
12 - 24
140
SHORE D
90
Alchemix
EP 426
Šedý –dvousložkový systém
epoxidové pryskyřice plněný
hliníkem s vysokou tepelnou
odolností až do 80 0C
H 426
H426
pomalé
100:6
120
5,3 kg
10,6 kg
5000
12
80
Shore D
85
Alchemix
EP 4261
Šedý –dvousložkový systém
epoxidovýé pryskyřice plněný
hliníkem s vysokou tepelnou
odolností.
Nízká dráždivost.
Neutrální, vulkanizující při
pokojové teplotě, dvousložkový
systém epoxidové pryskyřice
skládající se z plněné,
neutrální, barvené epoxidové
pryskyřice a jantarového
tužidla.
H4261
100:6.7
90
5,333
10,67
15000
12
95
Shore D 86
H 91
(pomalé)
100 : 25
100 :
12.5
120
8 kg
+ tužidlo
50000
24
N/A
Shore D
88
Alchemix
EP 490
POPIS
TUŽIDLO
POMĚR
MÍCHÁNÍ
(hmotn.)
BALENÍ
10,5 kg
VISKOZIT
A
mPas
25°C
250000 350000
DOBA
ODFORM.
HODINY
12 -24
TEPEL.
STÁL.
(TS)
°C
90 – 95
TVRDOST
POUŽITÍ
SHORE D
88
Prefabrikované rámy,
nástroje pro vakuové
formování.
Prefabrikované opěrné
rámy a vakuové formy.
11 kg
20
8 – 12
H 92
(rychlé)
Vyvinuté pro konstrukci
nástrojů používaných ve
strojích pro vakuové
formování a jejich
produkci.
Vakuové formovací
nástroje s nízkou míchací
viskozitou dává vynikající
reprodukci a pomalé
tužidlo je použitelné pro
velké a hluboké odlitky.
Vakuové formovací
nástroje s nízkou míchací
viskozitou dává vynikající
reprodukci.
Vytváří extrémně tuhý,
otěru- a korozi -vzdorný
povrch s dobrou stabilitou
hran.
7a. Polyuretany - pružné
OZNAČENÍ
Alchemix
PU 340 A + B
Alchemix
PU 341 A + B
Alchemix
PU 342 A + B
Alchemix
PU 3425 A+B
POPIS
Dvousložkový polyuretanový systém pro pružné formy.
Vynikající odolnost proti roztržení a dobrá chemická
odolnost proti vodě, zásadám a kyselinám.
Dvousložkový měkký a pružný polyuretanový systém
pro výrobu forem nebo prototypových částí vyžadujících
elastické vlastnosti. Velice nízká viskozita.
Dvousložkový měkký a pružný polyuretanový systém
pro výrobu forem nebo prototypových částí vyžadujících
elastické vlastnosti. Velice nízká viskozita.
PU 3425 je tvrdý, dvousložkový pružný polyuretanový
systém (70-75 shore A), používán pro výrobu forem a
prototypových částí vyžadujících polo-pevnost.
POMĚR
MÍCHÁNÍ
(hmotnostní)
100 : 15
DOBA
ZPRACOV.
MINUTY
25°C
20
BALENÍ
VISKOZ.
mPas
25°C
DOBA
ODF.
HODINY
TVRDOST
po 48 hod
11,5 kg
13600
24
Shore A
50 – 55
100 : 10
15 – 20
5,5 kg
900 1000
2–3
Shore A
40
Pružné formy, které mají
záporné úhly v modelu a
velmi členitý povrch.
Fasádové odlitky, betonové
a keramické formy.
100 : 19
15 – 20
6 kg
900 –
1000
1–2
Shore A
55 – 60
Fasádové odlitky, betonové
a keramické formy.
100 : 34
40-45
1,34kg
6,7kg
10001200
12
Shore A
70 - 75
Fasádové odlitky, betonové
a keramické formy.
1000 –
1200
1
Shore A
80 – 85
Fasádové odlitky, betonové
a keramické formy.
24
Shore A
40
po 24 hod
Rozsáhlé pole použití, kde
je vyžadován vysoký
stupeň pružnosti.
Alchemix
PU 343 A + B
Dvousložkový tvrdý a pružný polyuretanový systém,
používán pro výrobu forem a prototypových částí
vyžadujících polo-pevnost.
100 : 40
15 – 20
7 kg
Alchemix
PU 3501 A+B
Podobný produkt jako PU350, ale s vyšší pevností proti
roztržení a vyššímu prodloužení do lomu.
100 : 10
30
11kg
Výrobce: Alchemie Ltd., Warwick Road, GB CV35 OHU Kineton, Velká Británie
Dovozce: Ing. Miroslav Sikora, Nebory 109, 73961 Třinec, Česká republika
POUŽITÍ
strana 5 z 10
Přehled produktů
7b. Polyuretany - pevné neplněné
OZNAČENÍ
Alchemix
PU 3612 A + B
Alchemix
PU 362 A + B
Alchemix
PU 363 A + B
POPIS
PU 3612 je dvousložkový PU systém, který může být
vytvořen do pěny přidáním vody do polyolové části A.
Volně stoupající hustota může být měněna přídáním
vody.
Dvousložkový, neplněný PU s velmi nízkou viskozitou,
do kterého mohou být přidávány suchá plnidla.
POMĚR
MÍCHÁNÍ
(hmotnostní)
100 : 120
DOBA
ZPRACOV.
MINUTY
25°C
75 s
BALENÍ
VISKOZ.
mPas
25°C
11kg
200
DOBA
ODF.
HODINY
TVRDOST
po 48 hod
POUŽITÍ
100 : 100
4
10 kg,
48 kg
15 - 20
20 – 25
min
100 : 100
140 s –
160 s
2 ,10 kg
nebo
40 kg
80
15 – 30
min
100 : 100
110 s –
130 s
2 kg
nebo
10 kg
30 – 40
10 – 25
min
Shore D
70 – 75
Prototypy, výroba modelů,
figurín.
100 : 100
4–5
10 kg
nebo
50 kg
40 – 55
20 – 25
min
Shore D
69
Pro slévárenské modely,
kopírovací modely,
negativy, rychlé
reprodukční modely a
prototypy.
Pro prototypy, slévárenské
modely, modely, negativy,
figuríny.
Pro modely čiré jako voda.
Vulkanizován 7 Všeobecné lití, kde je
dní Shore D 68 vyžadován vysoký poměr
plnidel.
Shore D
Prototypy, výroba modelů,
70-75
negativů, figurín.
Alchemix
PU 365 A + B
Dvousložkový PU systém bez zápachu, který
neobsahuje žádná nebezpečná rozpouštědla, s krátkou
dobou odformování, dobré vlastnosti tečení a vynikající
povrchový detail a konečný efekt.
Dvousložkový PU systém bez zápachu, který je
navrhován pro pro tenké sekce nebo odlitky do 20 mm
tloušťky. Materiál má velice krátkou dobu odformování a
je navržen pro použití v neplněném stavu.
Velice dobrá reprodukce modelů z fory, rychlá
vulkanizace, nízká exotermická reakce a malé smrštění.
Alchemix
PU 3651 A+B
Velmi nízká viskozita, PU systém bez zápachu, s malým
smrštěním. Může být použit jako plněný a neplněný.
100 : 100
4
2kg
10kg
25-30
30-60
min
Shore D
70-75
Alchemix
PU 366 A + B
Dvousložkový PU systém pro ruční lití, který je ve
vytvrzeném stavu čirý jako voda. Ideální pro rychlé
prototypy, za lití, nebo jakýkoliv typy čirého lití s nebo
bez vakua.
Tento materiál je stejný jako PU366, ale pro delší
odlitky. PU366S má značně delší dobu zpracovatelnosti
a dobu odformovatelnosti sníženou exotermickou reakcí
a smrštění.
Dvousložkový PU systém, bez zápachu s nízkou
viskozitou. Velmi malé smrštění. Dovoluje vysokou
hladinu plnidla.
100 : 120
15
1,835kg
nebo
8.8 Kg
100-120
1
Shore D
80 - 85
100: 120
45 – 60
1,835kg
nebo 8,8
kg
100-120
3–4
(záleží na
velikosti)
Shore D
80 - 85
Pro modely čiré jako voda.
100 : 100
5
50 – 60
20 – 30
min
Shore D
75 – 80
Dvousložkový PU systém, bez zápachu s velice nízkou
viskozitou, může být přidáváno různé množství plnidla,
jennoduše barvitelné.
100:100
5
1kg, 5kg
10 kg, 50
kg
400kg
10 kg
20 - 40
30 min
Shore D
75 – 80
Dvousložkový PU systém, bez zápachu do kterého
mohou být přidávány určité suché plniče. Vysoká
pevnost v ohybu zajišťuje, že části s tenkými průřezy
jsou velice odolné a nejsou křehké. Extrémně vysoká
tepelná odolnost zajišťuje stabilitu při vysokých
teplotách. Velice nízké a časově stálé smrštění.
Stejný jako PU 368, ale bílé barvy.
100 : 100
3–4
10 kg
nebo
2kg
300
1
Shore D
76 – 80
100 : 100
3–4
10 kg
nebo
2kg
300
1
Shore D
76 – 80
100 : 100
15
50,10 kg
nebo
2kg
200 - 250
1–5
(podle
velikosti)
Shore D
76
Pro výrobu modelů, kde
vytváří velice jemný detail.
Jako nízko viskozní
pryskyřice pro modelářství.
Pro výrobu modelů, kde
vytváří velice jemný detail.
Jako nízko viskozní
pryskyřice pro modelářství.
Pro slévárenské modely,
vzorové modely, kopírovací
modely, negativy a rychlé
reprodukční modely.
Obzvlášť dobré pro tenkých
průřezech.
Pro slévárenské modely,
vzorové modely, kopírovací
modely, negativy a rychlé
reprodukční modely.
Obzvlášť dobré pro tenkých
průřezech.
Rychlé reprodukční
modely. Prototypy mohou
být odvakuovány pro
použití jako vzory pro
figuríny.
100:100
10-11
50kg
40-60
2-4
80
Alchemix
PU 364 A + B
Alchemix
PU 366S A+SB
Alchemix
PU 3670 A + B
Alchemix
PU 3672 A+B
Alchemix
PU 3672N A+B
Alchemix
PU 368 A + B
Alchemix
PU 3681 A + B
Alchemix
PU 369 A + B
Alchemix
PU 3691 A+B
Dvousložkový PU systém bez zápachu, do kterého
mohou být přidávané určité suché plniče buď v
navrženém nebo proměnném váhovém poměru v
závislosti na použití. Velké objemy materiálů mohou být
lité najednou (až do 10 kg). Dobrá doba
zpracovatelnosti.
Podobný jako PU 369, s nížší viskozitou.
Výrobce: Alchemie Ltd., Warwick Road, GB CV35 OHU Kineton, Velká Británie
Dovozce: Ing. Miroslav Sikora, Nebory 109, 73961 Třinec, Česká republika
Reprodukční modely,
prototypové a vzorové
modely.
strana 6 z 10
Přehled produktů
8. Polyuretany - pevné plněné
OZNAČ.
100 : 15
Alchemix
PU 375S
A+B
Dvousložkový předplněný polyuretanový systém, slabě
zapáchající. Má vynikající detail reprodukce, rychle
vulkanizuje a má krátkou dobu odformování. Produkt
vykazuje malé smrštění a dobrou obrobitelnost.
Dvousložkový předplněný polyuretanový systém, slabě
zapáchající. Tento systém má zvýšenou dobu
zpracovatelnosti pro větší odlitku až do 50 kg.
DOBA
ZPRACOV.
MINUTY
25°C
4–5
100 : 15
10 – 12
12.75Kg
1500
4–6
Shore D 75 –
80
Slévárenské modely, kopírovací
modely, zvýšená doba
zpracovatelnosti pro větší odlitky.
Alchemix
PU 3750
A+B
Dvousložkový předplněný polyuretanový systém bez
zápachu. Tento systém nemá prakticky žádnou
sedimentaci s velmi malým smrštěním.
100:15
4-5
1.15kg
2000
15-20
min
Shore D 80
Slévárenské modely, kopírovací
modely, prototypy vakuového
formování.
Alchemix
PU 376
A+B
Dvousložkový předplněný polyuretanový systém slabě
zapáchající. Předplněný speciálním kovovým plnidlem.
Způsob zpracování a nízká viskozita zabraňuje
vzdušnému naplynění. Extrémně vysoká tepelná
odolnost po vulkanizaci zajišťuje stabilitu při vysokých
teplotách. Má hladký povrch a je lehce leštitelný.
Stejný jako PU376, ale s rozšířenou dobou
zpracovatelnosti, umožňující lití velkých odlitků až do 50
kg. MINIMÁLNÍ DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA JE 15mm
100 : 15
4–5
1.15 Kg
1500
30 min
Shore D 82
Výroba prototypů forem
vakuového formování.
Slévárenské modely, kopírovací
modely, rychle reprodukovatelné
formy a prototypy.
100 : 15
10 – 12
8.05 kg
1500
4–8
Shore D 82
Dvousložkový PU systém, slabě zapáchající, plněn
zejména otěruvzdornými prášky. Velmi dobrá
reprodukce detailů, rychlá vulkanizace s nízkou
exotermickou reakcí. Malé a časově stabilní smrštění.
100 : 15
4–5
1.15 Kg
1500
30 min
Shore D 82
Výroba prototypů forem
vakuového formování.
Slévárenské modely, kopírovací
modely, rychle reprodukovatelné
formy a prototypy.
Slévárenské modely, kopírovací
modely, formy pro rychlou
reprodukci a prototypy. Je ideální
pokud je požadována vysoká
otěruvzdornost.
Alchemix
PU 375
A+B
Alchemix
PU 376S
A+ B
Alchemix
PU 377
A+B
POPIS
POMĚR
MÍCHÁNÍ
(hmotn.)
VISKOZITA
mPas
25°C
DOBA
ODF.
HODINY
TVRDOST
po 48 hod
1.15 Kg
10.35 kg
28.75 Kg
2500
15 – 20
min
Shore D
80
Slévárenské modely, kopírovací
modely, rychle reprodukční formy
a prototypy.
BALENÍ
POUŽITÍ
9. Polyuretany - předem odvakuované náboje pro Protomix vakuové licí systémy
OZNAČENÍ
Alchemix PU 322 C (PC121) Grey
Alchemix PU 323 C (PC 2000)
Alchemix PU 324 C (PC 80)
Alchemix PU 326 C (PC 55)
Alchemix PU 327 C (PC 132 ) Neutral
Alchemix PU 327 C (PC 132) Black
Alchemix PU 328 C (PU 133)
POPIS
Šedý – 83-85 Shore D – TS 90
Čirý jako voda – 80 Shore D
Černý – 85 Shore A
Černý – 55 Shore D
Bezbarvý – 80 Shore D – TS 90
Černý – 80 Shore D – TS 90
Černý - 82 Shore D – TS 125
BALENÍ
400 ml
420 ml
418 ml
440 ml
400 ml
400 ml
400 ml
Výrobce: Alchemie Ltd., Warwick Road, GB CV35 OHU Kineton, Velká Británie
Dovozce: Ing. Miroslav Sikora, Nebory 109, 73961 Třinec, Česká republika
JEDNOTEK V BALENÍ
6
6
6
6
6
6
6
strana 7 z 10
Přehled produktů
10. Polyuretany - RIM materiály
OZNAČ.
POUŽITÍ
POMĚR
MÍCHÁNÍ
objemový
100 :100
DOBA
ZPRACOV.
20°C
30 s
BALENÍ
9 Kg
VISKOZITA
mPas
25°C
100 – 200
DOBA
ODF.
TVRDOST
po 48 hod
10 – 15
min
Shore D 70 – 75
Alchemix
PU 381
A+B
Béžový/Černý dvousložkový polyuretanový systém, který
je vytvořen, aby simuloval termoplasty jakými jsou
polupropyleny. Pro malé až střední součásti.
Alchemix
PU 382
A+B
Béžový/Černý dvousložkový polyuretanový systém, který
je vytvořen, aby simuloval termoplasty jakými jsou
polupropyleny. Materiál má vysokou teplotu tepelné
deformace, s nízkou viskozitou pro dobré prlnění formy.
Velice pevný produkt pro střední a velké součásti.
100 :100
55 s –
60 s
9 Kg
100 – 200
10 – 15
min
Shore D
70 – 75
Alchemix
PU 383
A+B
Béžový/Černý dvousložkový polyuretanový systém, který
je vytvořen, aby simuloval termoplasty jakými jsou
polupropyleny. Materiál má vysokou teplotu tepelné
deformace, s nízkou viskozitou pro dobré prlnění formy.
Velice pevný produkt pro střední a velké součásti.
100:100
100 s –
120 s
9 kg
100 – 200
20 - 25
min
Shore D
70 - 75
Alchemix
PU 3827
A+B
Dvousložkový polyuretanový RIM systém v černé nebo
béžové barvě. Vysoký koeficient prodloužení a rázová
pevnost, simuluje polypropyleny. Dobrá penetrace formy
a rychlé odformování.
TS 95-100°C
100: 67
50-55 s
45kg
nebo
9kg
600 - 800
10-15
min
Shore D
75-80
Alchemix
PU 3828
A+B
Dvousložkový polyuretanový RIM systém, v černé nebo
béžové barvě. Velice vysoká tepelná odolnost s
dodatečnou vulkanizací až do 180°C. Nízká viskozita a
rychlé odformování.
100:67
45-50 s
9 Kg
600
10-15
min
Shore D
82
Alchemix
PU 3829
A+B
Dvousložkový polyuretanový RIM systém, v černé nebo
béžové barvě. Delší doba zpracovatelnosti a vyšší
modul RIM materialu.
Vysoká TS až do 124°C
100:67
80-90 s
9 kg
nebo
45 kg
500
15-25
min
Shore D
82
Výrobce: Alchemie Ltd., Warwick Road, GB CV35 OHU Kineton, Velká Británie
Dovozce: Ing. Miroslav Sikora, Nebory 109, 73961 Třinec, Česká republika
POUŽITÍ
Vulkanizace za pokojové
teploty, materiál který je
vhodný pro rychlé
prototypy. Pro omazenou
produkci mohou být použity
měřící stroje. S nebo bez
vakua.
Vulkanizace za pokojové
teploty, materiál který je
vhodný pro rychlé
prototypy. Pro omazenou
produkci mohou být použity
měřící stroje. S nebo bez
vakua.
Vulkanizace za pokojové
teploty, materiál který je
vhodný pro rychlé
prototypy. Pro omazenou
produkci mohou být použity
měřící stroje. S nebo bez
vakua.
Navrženo pro nízké/střední
tlaky RIM, kde je
vyžadována vysoká
pevnost. Může být míchán
v ozubených nebo
pístových strojích.
Navrženo pro nízké/střední
tlaky RIM, kde jsou
vyžadovány vysoké tepelné
vlastnosti. Např. V
autoprůmyslu “under-the –
hood” metodách.
Navrženo pro nízké/střední
tlaky RIM, kde je
vyžadována vysoká
pevnost. Může být míchán
v ozubených nebo
pístových strojích.
strana 8 z 10
Přehled produktů
11. Polyuretany pro vakuové lití
OZNAČENÍ
POPIS
Alchemix
VC 331
Bílý, pružný polyuretanový systém, který je navržen pro použití,
kde jsou vyžadovány elastické vlastnosti. Speciálně navržen
pro gravitačně vakuovací licí stroje.
Bílý, pružný polyuretanový systém, který je navržen pro použití,
kde jsou vyžadovány elastické vlastnosti. Speciálně navržen
pro gravitačně vakuovací licí stroje.
Bílý, pružný polyuretanový systém, který je navržen pro použití,
kde jsou vyžadovány elastické vlastnosti. Speciálně navržen
pro gravitačně vakuovací licí stroje.
Bílý, pružný polyuretanový systém, který je navržen pro použití,
kde jsou vyžadovány elastické vlastnosti. Speciálně navržen
pro gravitačně vakuovací licí stroje.
A U.V. stabilní polyuretanový systém čirý jako voda
(neobsahuje rtuť), který je navržen, aby simuloval termoplasty
jakými jsou nárazově odolné PMMA a ABS. Speciálně navržen
pro gravitačně vakuovací licí stroje.
A U.V. stabilní polyuretanový systém čirý jako voda, který je
navržen, aby simuloval termoplasty jakými jsou nárazově
odolné PMMA a ABS. Speciálně navržen pro gravitačně
vakuovací licí stroje. Tato pomalá verze je vhodná pro hlubší
odlitky nad 40 mm tloušťky.
Stejný jako VC334, ale s podstatně zlepšenými optickými
vlastnostmi čirosti.
Stejný jako VC3340, ale s delší dobou zpracovatelnosti pro
delší odlitky.
BALENÍ
VISKOZITA
mPas
25°C
DOBA
ODFORMOVÁNÍ
TVRDOST
po 48 hod
100 : 10
DOBA
ZPRACOV.
MINUTY
25°C
5
1.1 Kg
500 – 600
45 min
Shore A
40 – 45
100 :36
5
1.36 Kg
500 – 600
45 min
Shore A
60 – 65
100 : 43
5
1.43 kg
500
45 min
Shore A
75
100 : 70
5
1.7 Kg
400
45 min
Shore A
90 – 95
100 : 130
7
1.770 kg
100 – 120
30 – 45 min
Shore D
80 – 85
100 : 120
10
1.835 kg
100 – 120
60 – 90 min
Shore D
80 – 85
100 : 130
7
1.770 kg
100 – 120
30 – 45 min
100 : 120
11
1.770 kg
100 – 120
60 – 90 min
Shore D
80 – 85
Shore D
80 – 85
A U.V.stabilní, čirý jako voda, vysoká teplota tepelné
deformace. Produkt je navržen, aby simuloval termoplasty
jakými jsou nárazově odolné PMMA & ABS. Speciálně navržen
pro gravitačně vakuovací licí stroje.
Průsvitný, barvitelný polyuretanový systém pro vakuové lití, s
vysokým modulem (3000MPa), s vysokou tepelnou stálostí.
Simuluje nylon a plněný polyamid.
100 : 150
10 – 11
1.670 kg
120 – 140
60 – 90 min
Shore D
80 - 85
100:120
5
1.835 kg
180
20 min
Shore D
80 – 85
Alchemix
VC 3360 Slow
Stejný jako VC 3360, ale s delší dobou zpracovatelnosti pro
delší odlitky.
100:120
9
1.835 kg
180
30 min
Shore D
80 - 85
Alchemix
VC 3361
100:100
5-6
2 kg
200
45-60 min
Shore D
70-75
Alchemix
VC 3362
VC 3361 je polyuretanový systém pro vakuové lití, který je
speciálně navržen pro vakuové gravitační licí stroje.
Vulkanizovaný materiál má vynikající mechanické vlastnosti,
které simulují termoplasty jakými jsou polypropyleny.
Vysoce tepelně stálý polyuretanový systém pro vakuové lití.
Simuluje ABS. Velmi nízká viskozita a rychlá odformovatelnost.
100 : 100
5
2 kg
200
30-40 min
Alchemix
VC 3365
Sklem plněný polyuretanový systém, který je navržen, aby
simuloval polyamidy. Velica pevný systém, nízká viskozita.
100 : 110
5
1.91 kg
300
45 min
Shore D
90
Alchemix
VC 3365 Slow
Stejný jako VC 3365, ale s delší dobou zpracovatelnosti pro
delší odlitky.
100:110
9
1.91 kg
300
40 min
Shore D
90
Alchemix
VC 3395
Čistý polyuretanový systém, který je navržen, aby simuloval
termoplasty jakými jsou nárazově odolné PMMA a ABS.
Systém je speciálně navržen pro gravitačně vakuovací licí
stroje. Vysoká pevnost v tenkých průřezech, ideální pro běžně
barvené části.
Stejný jako VC3395, ale pomalejší verze.
100: 140
5
1..71 kg
400
45 min
Shore D
80 – 85
100:140
6-7
1.715kg
400-500
45-60 min
Polyuretanový systém, který je vhodný pro výrobu jak
prototypových částí tak malosériových výrobků, které simulují
termoplasty. Tento systém je speciálně navržen pro vakuové
gravitačně vakuovací licí stroje.
Bílý průsvitný polyuretanový systém s vlastnostmi
zpomalujícími vzplanutí (UL 94 V-O vyhláška). Systém je
speciálně navržen pro gravitačně vakuovací licí stroje.
100 : 100
2
2 kg
120
45-60 min
Shore D
80 - 85
Shore D
75
100 : 150
5.5
5 kg
340
45 – 60 min
Alchemix
VC 332
Alchemix
VC 3325
Alchemix
VC 333
Alchemix
VC 334
Alchemix
VC 334 Slow
Alchemix
VC 3340
Alchemix
VC 3340 Slow
Alchemix
VC 3341
Alchemix
VC 3360
Alchemix
VC 3395 Slow
Alchemix
VC 3382
Alchemix
VC 3384
POMĚR
MÍCHÁNÍ
(objemový)
Výrobce: Alchemie Ltd., Warwick Road, GB CV35 OHU Kineton, Velká Británie
Dovozce: Ing. Miroslav Sikora, Nebory 109, 73961 Třinec, Česká republika
Shore D
Shore D
80 - 85
85
strana 9 z 10
Přehled produktů
12. Polyesterové pryskyřice
OZNAČENÍ
POPIS
Alchemix
UP 8900
Alchemix
UP 8910
Alchemix
UP 8920
Alchemix
UP 8930
Povrchová pryskyřice (Lay - up resin).
Povrchová pryskyřice.
Alchemix
UP 8960
Alchemix
UP 897
Alchemix
UP 8980
BALENÍ
Vysoko teplotní povrchová pryskyřice.
Vysoko teplotní povrchová pryskyřice – nástrojová povrchová
pryskyřice založená na vinylesterové pryskyřici, která poskytuje
max. odolnost vůči chemikáliím a rozpouštědlům.
BodyFilller č. 7
Tužidlo
5 kg 25 kg
VISKOZITA
mPas
25°C
Tixotropická
DOBA
ODFORM.
hodiny
62
Univerzální laminační pryskyřice typu BS 3532.
5 kg 20 kg
Tixotropická
78
Univerzální povrchová pryskyřice typu BS 3532.
25 kg
220 kg
20 kg
Tixotropická
100
14000 20000
110
Univerzální laminační pryskyřice typu BS 3532 s vysokou
tepelnou stálostí.
UP 8930 poskytuje formě trvalý vysoký konečný lesk, který
ušetří velký počet operací mezi voskováním a leštěním.
6,75 kg
Univerzální plnidlo.
Tuba
MEKP Katalyzátor
POUŽITÍ
Univerzální tužidlo pro plnidlo.
1kg, 5 kg
20kg
Univerzální katalyzátor pro polyester.
13. Skelné výztuhy
OZNAČENÍ
Alchemix ST
Alchemix SCRIM
Alchemix SCM
PRODUKT
Tkanina
Volná řídká tkanina
Stříhaný vláknitý materiál
VELIKOST
1
1
300 g, 450 g, 600 g
PRODÁVÁNO
po metrech
po metrech
po kg
14. Polyuretanová barviva
OZNNAČENÍ
Alchemix 930
Alchemix 931
Alchemix 932
Alchemix 933
Alchemix 934
Alchemix 935
Alchemix 936
Alchemix 937
Alchemix 938
Alchemix 939
Alchemix 940
POPIS
Černé
Bílé
Světle modré
Tmavě modré
Zerlené
Fialové
Žluté
Cihlově červené
Purpurové
Rubínově červené
Teple červené
MNOŽSTVÍ
1 kg, 5kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
5 kg
1 kg
1 kg
1 kg
14a. Suchá prášková barviva
OZNAČENÍ
Alchemix A 50
Alchemix A 51
Alchemix A 52
Alchemix A 53
Alchemix A 54
Alchemix A 55
POPIS
Bílé
Černé
Modré
Čečvené
HNnědé
Zelené
MNOŽSTVÍ
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
14b. Polyesterová barviva
OZNAČENÍ
Alchemix 895 B
Alchemix 895 W
POPIS
Černé
Bílé
MNOŽSTVÍ
1 kg
1 kg
Výrobce: Alchemie Ltd., Warwick Road, GB CV35 OHU Kineton, Velká Británie
Dovozce: Ing. Miroslav Sikora, Nebory 109, 73961 Třinec, Česká republika
strana 10 z 10
Přehled produktů
15. Silikony
OZNAČ.
POPIS
KATALYZ.
HMOTN.
POMĚRY
Bílý dvousložkový kondenzačně vytvrzovaný
silikon.
C11
100:3
DOBA
ZPRACOV.
MINUTY
25°C
20-30
Alchemix
RTV 130
Alchemix
RTV 132
Bílý, kondenzační typ silikonu s nízkou viskozitou,
nízkou tvrdostí, s dobrými uvolňovacími
vlastnostmi, s dobrou odolností vůči styrenům a
polyuretanům. Neobyčejně vysoká pevnost do
roztržení a dobré prodloužení. Pomalý a rychlý
katalyzátor
Bílý, kondenzační typ silikonu s nízkou viskozitou,
nízkou tvrdostí, s dobrou dobou zpracovatelnosti.
Neobyčejně vysoká pevnost do roztržení a dobré
prodloužení. Pomalý a rychlý katalyzátor
C15
C15S
100:2.5
100:5
15
20
C17
C17S
100:5
100:10
80
90
Bílý, kondenzační typ silikonu s nízkou viskozitou,
nízkou tvrdostí, s dobrými uvolňovacími
vlastnostmi, s dobrou odolností vůči styrenům a
polyuretanům. Neobyčejně vysoká pevnost do
roztržení a dobré prodloužení.
Průsvitný, dvousložkový adičně vytvrzovaný silikon
se schopností měnit tvrdost (shore A) podle použití
různých katalyzátorů; Existuje také modrý
katalyzátor.
C15
C15S
C16
C17
C17S
C138
100:2.5
100:5
100:5
100:5
100:10
100:3/4/5
20
20
50
90
90
80/60/40
C 250
C 251
C 250 B
100 : 10
100 : 10
100 : 10
120
120
120
1,1 kg
5,5 kg
22 kg
Alchemix
RTV 250
Průsvitný, dvousložkový adičně vytvrzovaný silikon
se schopností měnit tvrdost (shore A) podle použití
různých katalyzátorů; Existuje také modrý
katalyzátor.
C 250
C 251
C 250 B
100 : 10
100 : 10
100 : 10
120
120
120
1,1 kg
5,5 kg
22 kg
100000
Alchemix
RTV 254
Průsvitný, dvousložkový adičně vytvrzovaný silikon
s delší dobou zpracovatelnosti, velice dobrá
odolnost vůči PU
Průsvitný, dvousložkový adičně vytvrzovaný silikon
s delší dobou zpracovatelnosti a vynikajícími
uvolňovacími vlastnostmi.
C 254
100 : 10
120
22 kg
C 250
100 : 10
130
Dvousložkový adičně vytvrzovaný silikon
Vulkanizace probíhá za pokojové teploty.
C 260
100 : 10
120
Alchemix
RTV 136
Alchemix
RTV 139
Alchemix
RTV 240
Alchemix
RTV 256
Alchemix
RTV 260
BALENÍ
VISKOZITA
mPas
25°C
1,05kg
5,25kg
21kg
TVRDOST
POUŽITÍ
Shore A
40
Všeobecné modelářství a pro metody
tisku.
35000
34000
20 A
16 A
27600
15000
17 A
11 A
Všeobecné modelářství, obzvlášť pro
výrobu replik (kopií) z polyesteru a
epoxidových pryskyřic, uretanových
pěn, vosku, ap.
48000
44000
32000
44000
23000
25000
28 A
23 A
24 A
28 A
19 A
Shore A
25/28/29
50000
Shore A 40
25
15 ( vytvr.
při 60°C)
Formování komplikovaných výrobků s
přesnými rozměry. Opakované licí
metody pro keramiku, pro vakuové licí
stroje a pro všeobecné modelářství.
Shore A
40
25
15
Formování komplikovaných výrobků s
přesnými rozměry. Opakované licí
metody pro keramiku, pro vakuové licí
stroje a pro všeobecné modelářství.
80000
Shore A
40
1.1 kg
5.5 kg
22 kg
75000
Shore A
34
1.1 kg
5,5 kg
22 kg
100000
Shore
60
Formování komplikovaných výrobků s
přesnými rozměry. Opakující se
výrobky pro vakuové lití nebo RIM
Formování komplikovaných výrobků s
přesnými rozměry. Opakované licí
metody pro keramiku, pro vakuové licí
stroje a pro všeobecné modelářství.
Dobré uvolňovací vlastnosti,
trvanlivost a dobrá pevnost do
roztržení. Pro všeobecné modelářství,
kde je vyžadována velice pevná
struktura.
1kg + kat
5kg + kat
25kg+kat
1kg + kat
5kg + kat
25kg+kat
1,05 kg
5,25 kg
21 kg
Všeobecné modelářství, obzvlášť pro
výrobu replik (kopií) z polyesteru a
epoxidových pryskyřic, uretanových
pěn, vosku, ap.
Všeobecné formování obzvláště pro
předměty s hlubokým reliéfem, jakými
jsou figuríny. Blokové a skořepinové
formy
16. Silikonové oleje
OZNAČENÍ
Alchemix 8805
Alchemix 8806
POPIS
Nereaktivní, vysoce kvalitní silikonový olej používaný pro
úpravu viskozity a tvrdosti RTV silikonů
Nereaktivní, vysoce kvalitní silikonový olej používaný pro
úpravu viskozity a tvrdosti RTV silikonů
BALENÍ
1kg
VISKOZITA mPas 25°C
300
1kg
1000
POUŽITÍ
Pokud je potřeba snížit tvrdost a viskozitu
RTV silikonů.
Pokud je potřeba snížit tvrdost a viskozitu
RTV silikonů.
17. Tixotropická činidla / urychlovače - pouze pro kondenzační vytvrzování
OZNAČENÍ
Alchemix
RTV 104
POPIS
Tixotropické činidlo pro použití s kondenzarně vytvrzovanými silikony
Alchemix
CRS
CRS urychlovač pro použití s kondenzarně vytvrzovanými silikony
BALENÍ
250 g nebo 1kg
100g
POUŽITÍ
Přidejte mezi 1 až 3% do silikonu a důkladně promíchejte. Toto množství se může lišit v
závislosti jak tixotropický silikon požadujete. Po důkladném promíchání přidejte
katalyzátor.
Přidejte katalyzátor do silikonu a okamžitě zamíchejte. Jakmile je to důkladě
promícháno, přidejte mezi 0,5 až 1% CRS urychlovače do zamíchaného silikonu. Toto
zkrátí dobu zpracovatelnosti a odformovatelnosti silikonu na polovinu.
18. Separátory
OZNAČENÍ
Alchemix R 4
Alchemix R 5
Alchemix R 6
Alchemix R 7
POPIS
Modrý PVA
Spray vosk
Silikon
Vosková suspenze
VELIKOST JEDNOTKY
1kg
400g
500g
1 litr a 5 litrů
Výrobce: Alchemie Ltd., Warwick Road, GB CV35 OHU Kineton, Velká Británie
Dovozce: Ing. Miroslav Sikora, Nebory 109, 73961 Třinec, Česká republika

Podobné dokumenty

MagicCylinder

MagicCylinder a tím potřebu minimálního množství barvy potřebné pro nanášení. Tím je podstatně redukován čas potřebný pro výměnu barvy.

Více

Reining AMATÉR Horka 4.5.2008

Reining AMATÉR Horka 4.5.2008 Horka u O. Závod íslo: Datum: Po ádá:

Více

Katalog BISI moldmaking silikony Xiameter

Katalog BISI moldmaking silikony Xiameter pružné formy s hlubokými detaily, vhodné i pro potravinářské účely

Více

U této řady přívěsů nelze objednat jiné doplňky ani úpravy

U této řady přívěsů nelze objednat jiné doplňky ani úpravy Plachta lakovaná s konstrukcí výška překližkových bočnic 300 mm + 100 mm reling bočnice

Více