1/2011

Komentáře

Transkript

1/2011
PSMCZ
ISSN 1802-6907
www.psmcz.cz
1 – 2011
stavební infozpravodaj
Základní vlastnosti izolace Climatizer:
zvelmi dobré tepelnČ izolaþní parametry izolace (Ȝ ~ 0, 04W/m.K)
zvýznamné zlepšení akustiky stavby
zvysoká hodnota mČrné tepelné kapacity materiálu (Cd =1907 J/kg.K)
zzvýšení akumulaþních vlastností stavby a snížení teploty obývaných prostor v létČ
znízký difusní odpor umožĖující konstrukce s difusnČ otevĜenou skladbou
zdokonalé vyplnČní všech detailĤ stavby
zdobré požární parametry a dobrá odolnost vĤþi houbám a plísním
zlibovolné aplikaþní tloušĢky v rozmezí od 4 do 40 cm beze zbytkĤ
zekologicky šetrný výrobek (známka propĤjþena již v roce 1994)
Kontakt: tel: 326901411, E-mail: [email protected], www.ciur.cz
EDITORIAL
Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři,
vstupujeme do roku 2011 s novými předsevzetími a nadějemi, které si každý z nás
určitě zaslouží. Kdo sledoval novoroční projev prezidenta republiky, musí být jistě optimisticky naladěn. Hlava státu očekává, že
rok příští bude určitě rokem klidnějším a nadějnějším než roky předešlé. Zkusme se ale
poohlédnout za rokem 2010. Jaký to byl
vlastně rok? Z hlediska podnikatelského záměru marketingových a reklamních společ-
ností lze konstatovat, že reklamní branže
v uplynulém roce stagnovala. Jsou to čísla
snadno dostupná z různých médií.
Sám král světové reklamy Martin Sorrell
uvedl. „Zláté časy reklamy jsou nenávratně
pryč a nezmění to ani rok 2011.“ Není to
příliš optimistická zpráva, ale určitě pravdivá.
Připravované reformy se dotknou snad každého z nás.
Za pozitivní zprávu lze ale určitě považovat
odchod politických dinosaurů (Topolánek,
Vlček, Langer, Julínek, Svoboda, Špidla a Barták, který je opředen korupčními skandály,
které se dozajista nevyšetří jako vše ostatní
a budou odloženy). Marketingové a reklamní
společnosti, které mediálně zastupují stavební společnosti a stavební firmy, přímo
kopírují krizi, která se projevuje ve stavebnictví nejhůře. Celý stavební sektor ovlivnilo
snížení investic omezením výdajů z veřejných rozpočtů, kdy byla zrušena celá řada
plánovaných staveb a vyhlídky pro letošní
rok jsou velice mlhavé.
Tím chci navázat na optimistický projev pana
O
B
prezidenta, který ví, že to tak určitě nebude.
Stejně jako tvrzení, že na Hradě nebyla uzavřena žádná předvánoční dohoda a následně
televizní záznam prozradil tehdejší výrok, že
„všichni zúčastnění souhlasili s tím, že garantem dnes dohodnutých věcí je prezident."
Je to stejné tvrzení jako v předešlém období,
kdy považoval TOP 09 a Věci veřejné za nebezpečí pro demokracii a v novoročním projevu žádal pro tyto strany o příležitost, aby
ukázaly, co umějí.
Zrovna tak můžeme tvrdit i my, že na Hradě
straší. Žijeme přece v demokratickém státě,
kde je možné vše, nejspíš i nemožné.
Do roku 2011 Vám přeji především hodně
zdraví, osobní pohody a těším se na Vaši
spoluúčast na seminářích a prezentacích,
které jsme připravili.
Program seminářů a dalších prezentací najdete na www.psmcz.cz
ING. ZDENĚK MIRVALD
jednatel společnosti
S
A
H
STŘEŠNÍ KRYTINA, STŘEŠNÍ DOPLŇKY
2
TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY – FASÁDY – STŘECHY
8
SOUTĚŽ
10
FÓLIE – IZOLACE
12
SANACE
28
DŘEVOSTAVBY, KROVY
34
TÉMA: ZÁVADY ZASTŘEŠENÍ TRAPÉZOVÝMI PLECHY
36
VZDĚLÁVÁNÍ
40
PSM – stavební infozpravodaj 1– 2011, 11. ročník. Šéfredaktor: Alena Jančová. Redakční rada: Marie Báčová (IC ČKAIT), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební ČVUT),
Zdeněk Mirvald (jednatel PSM CZ). Inzerce: Jiří Matoušů, tel. 606 746 722, Petr Devera, tel. 724 826 527; zastoupení Brno: Petr Pokorný, tel. 545 117 433, 724 939 970; vydavatel: PSM CZ, s.r.o.,
Velflíkova 10, 160 00 Praha 6, tel. 242 486 976, fax 242 486 979, e-mail: [email protected], [email protected], www.psmcz.cz. Tisk: Tiskárna Petr Pošík. Mezinárodní standardní číslo
seriálových publikací ISSN 1802- 6907.
STŘEŠNÍ KRYTINY
Pro kompletní řešení střechy
stačí jediný dodavatel: KM BETA
Jeden systém zahrnuje prvky pro kompletní realizaci celé střechy. Střecha KM Beta je tak nejen krásná
na pohled, ale také vysoce funkční, bezúdržbová a s dlouhou životností. Systém zahrnuje jak vysoce
kvalitní krytinu, tak více než 50 doplňkových výrobků, které profesionálně řeší technické detaily i těch
nejnáročnějších střešních konstrukcí. Pojďme se podívat, které konkrétně.
Tradiční střešní krytina
Zákazník si může vybírat ze dvou různých typů betonové střešní krytiny, v sedmi barvách (cihlová, višňová, hnědá, šedá, černá, zelená,
modrá) a čtyřech variantách povrchové úpravy (Standard – probarvený beton bez povrchové úpravy, Elegant – dvojitý akrylátový
nástřik, Briliant – speciální dvojitý nástřik s leskem, Efekt – speciální
trojitý akrylátový nástřik kombinující dva různé odstíny – podkladní
višňovou a vrchní černou). Střešní tašky KM Beta vynikají mimořádnou pevností, odolností a dlouhou životností. Její hmotnost je pouze
42,5 kg/m2. Nejenom díky těmto vlastnostem vydrží nová střecha
KM Beta až 100 let.
Kromě základních tašek najdete v nabídce také půlené a okrajové
tašky, hřebenáče klasické i ve tvarech X, Y, T a dále koncové hřebenáče klasické nebo ozdobné (motiv „vítr“ nebo „lev“). K ukončení
detailu hřebene a štítových hran slouží hřebenová ucpávka, která je
v nabídce v klasické hladké variantě nebo velmi oblíbená ozdobná
(motiv „slunce“ nebo „hrozen“). V rámci střešního systému KM Beta
pořídíte také střešní tašky pro řešení konkrétních střešních detailů
2
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
a prostupů, jako je například taška pultová, lomená, úžlabní, nášlapná, prostupová, kolektorová nebo hromosvodová.
Široká nabídka střešních doplňků,
betonových i plastových
KM Beta je na českém trhu jediným prodejcem, který nabízí jak plastové, tak betonové střešní doplňky. Odvětrací a anténní tašku tak
lze koupit nejen v obvyklém plastovém provedení, ale nově i jako
betonový prvek. Betonové prvky vynikají oproti plastovým podstatně
delší životností, srovnatelnou se základní krytinou (až 100 let). Další
výhodou je fakt, že betonový doplněk je barevně zcela jednotný se
střešní krytinou a oproti plastovému navíc i levnější.
Ozdobné prvky upoutají pozornost
a zkrášlí střechu
Pro ozdobení a zvýraznění střechy s krytinou KM Beta jsou určeny
speciální okrasné prvky KM Beta. Na hřebenech mají své místo tzv.
hřebenové okrasné prvky. KM Beta v současné době nabízí již tři
typy těchto prvků. Kromě novinky, kohouta,
je to ještě pár hrdliček a věžička. Všechny tři
prvky jsou v nabídce v celkem pěti atraktivních barevných provedeních – cihlová,
višňová, hnědá, černá, šedá.
Pro další zkrášlení střechy je možné hřebenové prvky doplnit ještě dalšími, již zmíněnými ozdobnými prvky, a to buď hřebenovými ucpávkami s motivem „slunce“
nebo „hrozen“ nebo ozdobnými koncovými
hřebenáči.
Tyto atraktivní prvky jsou dostupné v barvě
základních tašek – v cihlové, višňové, hnědé
a černé, případně v šedé, na přání i v dalších,
méně obvyklých odstínech. Hodí se na oba
typy střešní krytiny KM Beta.
Střešní krytina KM Beta je vhodná jak pro
uplatnění na rodinných domech, chatách
a chalupách, tak při rekonstrukci historických objektů a na veřejných budovách. Díky svému elegantnímu vzhledu a množství
možných variant řešení střechy se KM Beta
výrazně podílí i na zkrášlování a omlazování
panelových domů.
Všechny podrobnosti o jednotlivých prvcích
ze střešního systému KM BETA najdete na
www.kmbeta.cz.
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
3
TITANZINEK
Vrátíme jim původní vzhled a krásu
Rekonstrukce s materiálem
RHEINZINK
Rekonstruované objekty si zaslouží zvláštní
pozornost s ohledem na volbu materiálu. Ať
už se jedná o historické nebo jen starší objekty, vždy se na nich najde velké množství
detailů, které vyžadují ochranu před povětrnostními vlivy prostřednictvím klempířských prvků.
Titanzinek je materiál, který známe především z objektů moderní architektury, ale jeho
užitné vlastnosti mohou najít místo i na objektech rekonstruovaných. Všechny objekty
totiž mají stejné požadavky na použité materiály. K nim patří především dlouhá životnost, bezúdržbovost, estetická nekonfliktnost s trvalou barevností, která je hlavně
u historických objektů důležitá vzhledem
k tomu, že se jejich celkový vzhled v dlouhodobém horizontu nemění.
Co nám titanzinek dále nabízí? U všech typů
rekonstruovaných objektů garantuje tradiční
způsob klempířského zpracování každého
detailu. Mezi tradiční technologické postupy
patří spojování pomocí pájení. Vzniká tak
kvalitní spoj stejné životnosti a kvality jako
základní materiál. Není doporučeno používat jakékoliv zástupné technologie s ohle↑ Víceúčelový sál řádových sester v Grazu,
Rakousko
← Moderní galerie, AVU, Praha – rekonstrukce
dem na možné snížení životnosti celého systému. Tvárnost a tradiční zpracování umožňují použít materiál na těch nejnáročnějších
tvarech střech při zachování všech pravidel
a doporučení. Navíc nám mohou pomoci moderní technologie kotvení klempířských prvků, které umožní šetrně přistupovat k původním objektům.
Střechy
Navazujeme-li na původní krytiny u rekonstruovaných objektů, využijeme techniku krytí na dvojitou stojatou drážku. Jde o původní
techniku zpracování, která je v současné době
modernizována strojním tvářením a uzavíráním profilů. Tvar profilu je však i při tomto
způsobu zachován a navíc je přesněji vypracován.
Oplechování
Z pohledu ochrany spodních konstrukcí proti
povětrnostním vlivům za použití klempířských prvků se v průběhu času mnoho nezměnilo. Tvary a profily jednotlivých komponentů mají tradiční vzhled. Nové prvky,
které si vyžádala moderní architektura, najdeme pouze v systémech spojování a v sa-
4
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
Obecní dům, Praha – rekonstrukce
motném kotvení prvků. Tyto prvky mohou být mnohdy využity také
u rekonstruovaných objektů.
Odvodnění
Vznešené chrliče u historických objektů nebo honosně zdobené kotlíky u secesních vil, to všechno mohou být komponenty odvodnění
na objektech, které je nutno kvůli jejich stáří nahradit. Titanzinek
RHEINZINK můžeme díky jeho tvárnosti a možnosti pájení bez prob-
↑ Rodinný dům Linz, Rakousko – rekonstrukce
← Hotel Kempinski, Vysoké Tatry, Slovensko –
rekonstrukce
lémů použít pro výrobu jakýchkoliv tvarově
náročných doplňků. Zůstane zachován původní tvar, který navíc získá dlouhou životnost
nového materiálu.
Pro objekty, kde není kladen důraz na původní ráz objektu, můžeme využít některý
z více než 500 komponentů průmyslově
vyráběného odvodňovacího systému firmy
RHEINZINK. Systém se vyrábí podle oborové
normy ČSN EN 612. Odvodňovací systém je
kompatibilní s běžnými krytinami.
Titanzinek RHEINZINK může moderním a kvalitním způsobem nahradit původní klempířské prvky na všech typech rekonstruovaných
objektů při zachování jejich funkce, a co
především, také při zachování jejich původního vzhledu.
ING. MARTIN LINK, RHEINZINK ČR s.r.o.
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
5
STŘEŠNÍ KRYTINY
Pálená krytina – tradiční i moderní
Keramické pálené tašky jsou pro svůj vzhled oblíbeny jako materiál tradiční. Díky vysoké kvalitě,
trvanlivosti a ekologičnosti jsou však zároveň materiálem moderním. Společnost Tondach nabízí
zákazníkům běžně na sedmnáct typů tašek s různými povrchovými úpravami. Součástí nabízeného
sortimentu jsou i střešní doplňky pro zimní období, protisněhové zábrany.
Povrchové úpravy pálených tašek
Nejdelší záruka na střešní tašky z Česka
Pálené tašky lze dle povrchových úprav rozdělit do tří skupin, a to na
tašky režné, povrchově upravené matné až pololesklé engoby či
vysoce lesklé glazury. Režné tašky jsou taškami bez povrchových
úprav. Jejich barva závisí na složení suroviny a taška je stejná v celém
řezu. Patina, která se vlivem usazování nečistot může na povrchu
tašek časem vytvořit, sice mírně pozmění barevné působení střechy,
ke změně užitných vlastností však nedochází. Pro eliminaci usazování nečistot na povrchu tašek se vyrábí tašky s povrchovou
úpravou. Engobované a glazované tašky jsou pro svoji snadnou
údržbu, moderní vzhled a širokou škálu nabízených barevných provedení u zákazníků stále oblíbenější. Povrchové úpravy jsou nejen estetickým, ale také praktickým prvkem. Tašky s povrchovou úpravou
vynikají vyšší odolností vůči povětrnostním podmínkám a stálobarevností. „Právě estetická životnost je velikou předností povrchově upravených tašek. Barevné působení střechy se časem nemění,
ani takzvaně neoprší, jak tomu je u jiných materiálů, například betonu nebo plechu,“ vysvětluje Kamil Jeřábek, obchodní ředitel Tondach Česká republika, s.r.o.
Dalším trumfem pálených keramických tašek je jejich trvanlivost.
Běžná životnost pálených tašek se pohybuje v rozmezí 80 až 100 let
a nezřídka bývá i podstatně vyšší. Trvanlivosti je dosaženo kombinací použití tradičního a ověřeného materiálu, který se na střechách
užívá již 4000 let, a nejmodernějších technologií. Na střechy realizované z pálených tašek Tondach se standardně vztahuje záruka
TONDACH All inclusive v délce trvání 33 let. Znamená to, že vám
budou nejen bezplatně dodány nové střešní tašky, ale zdarma vám
budou vyměněny i vadné výrobky ve střešním plášti. Tato záruka je
nejdelší zárukou na střechy, kterou může zákazník na střešní tašky
vyráběné v České republice obdržet.
Kvalita pálených tašek
Pro dlouhověkost střechy je nezbytné použít skutečně kvalitní materiály. Kvalitu krytiny výrobci dokládají pomocí českých technických
norem (ČSN) nebo norem evropských (EN). Například norma ČSN
EN 1304 se vztahuje na pálené krytiny – Definici a specifikaci
výrobků. Dle této normy jsou tašky kontrolovány ve všech fázích
výroby od těžby hlíny až po expedici výrobků. Kvalita pálených
střešních tašek Tondach je garantovaná také splněním normy ČSN
EN ISO 9001:2009.
Samba 11 engoba duo – imitace podzimního listí
6
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
Komplexní střešní systém
Při realizaci střechy je třeba myslet nejen na krytinu samotnou, ale
i střešní doplňky. Za účelem správné funkčnosti prvků střechy jako
jednoho celku je vhodné volit komplexní střešní systém od jednoho
výrobce, jak jej nabízí například Tondach. Kromě vlastní střešní krytiny jsou na novou střechu potřeba funkční doplňky (hřebíky, průlezy,
větrací pásy), nezbytné keramické doplňky (odvětrávací tašky, hřebenáče) nebo keramické ozdobné doplňky. Platí zde, že kombinovat
to nejlevnější, navíc často od neznámých a nekvalitních výrobců, se
již při pokládce nebo později může zle vymstít.
Novinky roku 2010
Společnost Tondach uvedla na trh nejprodávanější tašku roku 2009
– Stodo 12 – v nové povrchové úpravě – černá engoba. Matně černá
taška Stodo 12 odráží moderní trendy ve stavebnictví a reaguje na
požadavky zákazníků, u kterých je černá krytina stále oblíbenější.
Stodo 12 černá engoba
Figaro režná
Samba 11 engoba duo
Další novinkou je taška Samba engoba duo, které se od ostatních
střešních tašek liší svým dvoubarevným povrchem. Červenohnědá
taška při pokládce imituje barvu podzimního listí. Samba 11 se první
taškou s inovativním povrchem nestala náhodou. Zdobí ji již řada
domácích i mezinárodních ocenění. Vysoce ceněna je její praktičnost.
Díky posuvnosti až o 2,5 cm nemusí vyžadovat výměnu původního
laťování střechy a výborně se tak hodí jak na novostavby, tak na
rekonstrukce. S novou povrchovou úpravou se Samba 11 stala
taškou nabízenou v nejvíce barevných provedeních.
V roce 2011 plánuje Tondach spustit v Hranicích výrobu tašky Figaro,
která se doposud dovážela z rakouských závodů. Figaro je hospodárná velkoplošná posuvná taška moderního tvaru. Při položení
vytváří na střeše klidnou hladkou rovnou strukturu, čímž se odlišuje
od ostatních typů tašek s reliéfem. Drážky ve vertikálním i horizontálním směru zajišťují bezpečnou ochranu podstřeší i v náročných
klimatických oblastech. Dnes je Figaro k dostání nejen v základním
režném provedení, ale také s povrchovou úpravou – červená,
měděná, hnědá a velmi žádaná černá engoba. Do budoucna se
počítá také s glazovaným povrchem. Svým tvarem je ideální pro instalaci fotovoltaických článků a solárních kolektorů.
Románská glazura Amadeus červená
Jak pečovat o střechu v zimě
Zimní výbava střechy
Zimní sněhová nadílka přináší každým rokem ty stejné problémy.
Kolik střecha vydrží, kdy už je množství sněhu příliš veliké a jak jej
bezpečně přepravit ze střechy na zem. Celou řadu zimních starostí
se střechou ušetří poctivá podzimní příprava. Ideální je, ještě než napadne první sníh, provést důkladnou revizi krytiny. Je také třeba
zkontrolovat podstřešní systémy, okapy a funkčnost protisněhových
zábran.
Speciální výbavu střech na zimu představují protisněhové zábrany.
Může jít o samostatné protisněhové háky, protisněhové tašky a protisněhové komplety tvořené protisněhovými mřížemi a háky. Zejména ve výše položených nadmořských oblastech s častější sněhovou nadílkou by protisněhové prvky měly být samozřejmostí.
Správně nasazené protisněhové háky a mříže fungují spolehlivě
a dokážou zabránit sesuvu velké sněhové masy. Sněhovou pokrývku
na střeše zadrží, než roztaje, nebo alespoň
masu sněhu rozdělí, aby na zem nedopadla
naráz. Aby háky nepůsobily na střeše rušivě,
dodávají se v různých odstínech a lze je tedy
sladit s odstínem střešní krytiny. „Protisněhové háky či protisněhové tašky je třeba rozmístit po celé střešní ploše a kombinovat je
s protisněhovými mřížemi či kulatinou v okapní hraně. Umístění protisněhových háků či
zábran pouze v okapní části nebo jen části střeProtisněhový hák
chy je neúčinné. Vzhledem ke škodám, které
by eventuelně mohly nastat, se rozhodně nevyplatí na protisněhových opatřeních šetřit,“
dodává ing. Eva Hellerová, soudní znalec se
specializací na střechy a střešní pláště.
Držák sněhové mříže
Protisněhová mříž
Připraveno ve spolupráci s odborníky ze
společnosti Tondach Česká republika s.r.o.
Více na www.tondach.cz
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
7
IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Dokonalá izolační opatření v dřevostavbách
Ochrana proti problémům s úniky tepla i řešení obtíží s hlukem
Zateplení střech, stropů, stěn i podkroví jsou v ČR již 20 let úspěšně prováděna celulózovou izolací.
CLIMATIZER PLUS je možné foukat do nově navrhovaných konstrukcí i při dodatečném zateplení. Jeho
přírodní charakter jej předurčuje pro bezproblémový styk s dřevěnými prvky stropů, stěn i krovů. Zvýšená
odolnost proti korozi umožňuje jeho aplikaci do styku i s ocelovými vazníky a nosnými prvky. Při
správném odborném návrhu je vhodný pro většinu běžných nadzemních konstrukcí novostaveb i starších
staveb bez rizika a s překvapivými výhodami kvality, rychlosti aplikace a výhodné ceny dodávky na klíč.
Zvýšené náklady na vytápění i chlazení, způsobené úniky tepla vlivem
nedostatečné nebo netěsné tepelné izolace, jsou nejčastější bolestí
mnoha dřevostaveb i mnoha domů stavěných z jiných konstrukčních
systémů. Tento problém je i v letních měsících stále více sledovaný
jak z hlediska běžného komfortu, tak i úspor energie při případném
chlazení. Jednou z vhodných alternativ pro mnohé konstrukce staveb
je celulózová izolace CLIMATIZER PLUS. Funkce CLIMATIZER PLUS je
založena na oddělení vzduchu bez pohybu mezi zafoukanými vlákny
a dokonalém přilnutí vláknité hmoty k ostatním částem konstrukce
tak, aby se co nejvíce zabránilo proudění vzduchu spárami a nežádoucím tepelným mostům. Výhodou této přírodní vlny je přirozená
schopnost vyrovnávat vlhkost a akumulovat teplo v mnohem větší
míře než izolace uměle vyráběné. Stejně dobře se tyto vlastnosti izolace
využijí v zimě i v létě. Při působení proti nadměrnému přehřívání konstrukcí je tento izolant schopen do sebe absorbovat až dvojnásobné
množství tepla ve srovnání s uměle vyráběnými minerálními nebo
polystyrenovými izolacemi. Tepelně izolační parametry jsou při tom
naprosto srovnatelné. Izolace tak v létě napomáhá, spolu s dobře
navrženou konstrukční skladbou, omezení přehřívání obývaných
prostor v horkých dnech a v zimě efektivně brání únikům tepla.
8
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
Při realizaci veškerých tepelných izolací je důležité rovněž zabezpečit
těsnost objektu a přitom zachovat důležitou schopnost odvádět
vlhkost ze staveb. Přesně k tomu jsou předurčeny systémy Proclima,
které do stavby přinášejí membrány, lepicí pásky a těsnicí systémy
s extrémně dlouhou životností a proměnlivými schopnostmi v zimě
i v létě. Pro clima materiály nenabízejí pouze řešení těsnosti budov
tak, jako ostatní materiály. Jsou výjimečné svojí funkcí, která umožňuje dokonalé vysychání konstrukcí v průběhu celého roku, a tím
zabezpečuje jejich dlouhou životnost bez poškození. Stavební vlhkost
zatečená vnější konstrukcí nebo zkondenzovaná na vodu na základě
nekontrolovaného průchodu vodních par, je největším nebezpečím
pro vznik hub a plísní. Ty jsou nebezpečným faktorem jak pro
poškození nebo kompletní zničení dřevěných prvků konstrukce, tak
i vznikem karcinogenních spór zamořujících vzduch v objektu. Speciální parobrzdné pásoviny Pro clima DB+ plus a Pro clima Intello působí jako inteligentní membrány, které vodu pouze transportují
a přitom nepotřebují současný průchod vzduchu (známe z nejmodernějších typů outdoor oblečení). Jejich difúzní odpor je navíc
proměnlivý, takže v zimním období jsou více uzavřené a v letním období se otevírají. Tato funkce umožňuje dokonalé vyschnutí kon-
strukcí i v případě, že jejich provedení není zcela perfektní. V letním
období se totiž difuzní tok otáčí a teplé venkovní prostředí způsobuje
i obrácení toku vodních par. Zcela těsné uzavřené parozábrany
vyschnutí konstrukce směrem do interiéru však neumožňují. Naopak
membrány Pro clima, které jsou v létě více otevřené, umožňují
zpětné vyschnutí konstrukce rovněž směrem do interiéru. Tak je zabezpečeno, že konstrukce je před dalším zimním obdobím dokonale
vyschlá a nehrozí její poškození. Navíc je tepelně izolační funkce
suché konstrukce významně lepší než u konstrukce vlhké.
Častým problémem dřevostaveb je i nekontrolovatelně se šířící hluk.
Nejčastější bolestí jsou nízkofrekvenční dunivé zvuky procházející
například podlahou z podkroví do přízemí nebo hluk z frekventované ulice. Přesně pro tyto případy jsou určeny akustické desky WOLF.
V konstrukci třívlného kartonového systému desky Wolf se používá
specifická směs náplně z křemičitého písku, aby tak bylo možné pojmout a eliminovat celé frekvenční spektrum zvuku. Zvuková vlna
musí projít až sedmi vrstvami papíru a šesti vrstvami písku. Při přechodu mezi mnoha vrstvami různých materiálů ztrácí zvuková vlna
svoji energii, a je tímto efektem výborně tlumena. Zvukově izolační
desky Wolf bezpečně odolávají vysokým tlakům – až 65 tun/m2.
Jedná se o tzv. „systém suchého potěru“. Tento systému umožňuje
velmi rychlou a ekonomicky úspornou pokládku, která nevyžaduje
žádné šroubované či lepené spoje. Na desky je možné přímo klást plovoucí podlahu nebo obkládat přes ně stěny sádrokartonem. K veškerým materiálům najdete další podrobnosti na www.ciur.cz. ING. MOJMÍR URBÁNEK
[email protected], tel. 326 901 415
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
9
SOUTĚŽ
Tradice Pokrývačského mistrovství
pokračovala 17. ročníkem
Budova Autoklubu ČR v Praze se ve čtvrtek 9. prosince stala místem s největší koncentrací mistrů pokrývačského řemesla v České republice. Proběhlo zde totiž slavnostní vyhlášení letošního 17. ročníku soutěže
o nejhezčí střechu s krytinou Bramac nazvané Pokrývačské mistrovství.
Odborná devítičlenná porota, která hodnotila soutěžní objekty, a ve
které zasedli zástupci Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů, odborného tisku a společnosti Bramac, to neměla vůbec jednoduché.
Musela vybrat celkem z 274 objektů, které zaslalo 200 firem do pěti
základních kategorií.
V nejvíce zastoupené kategorii rodinné domy novostavby zvítězil
rodinný dům ve Lhenicích, který realizovala firma CHLÁDEK FCH s.r.o.
ze Strakonic (obr. 1). V kategorii rodinné domy rekonstrukce obsadil
první místo dům v Dolních Hutích od pokrývačské firmy KROVYS s.r.o.
z Telče (obr. 2).
Vítězem kategorie veřejné budovy novostavby se stal hotel v Mostě
firmy Vlastimil Komínek ml. z Litvínova (obr. 3). Kategorii veřejných
budov rekonstrukcí vyhrála firma ZLÍNMAT se střechou na restauraci v Želechovicích nad Dřevnicí (obr. 4).
Tradičně zajímavá byla i kategorie historické objekty. Letos si trofej
nejcennější odnesla firma pana Františka Vyháňka ze Stráže nad
Nisou za realizaci střechy na bytovém domě v Liberci.
Silně zastoupena byla letos zastoupena i kategorie Řešení detailu,
kterou vyhlašuje Cech klempířů, pokrývačů a tesařů. Čestné uznání
si v této kategorii odnesly tři objekty – rodinný dům ve Slapech nad
Vltavou (realizace Lukáš Kára – Kazava, Dačice), rodinný dům v Liberci (realizace František Vyhňák, Stráž nad Nisou) a objekt restaurace v Želechovicích nad Dřevnicí (realizace Zlínmat s.r.o., Zlín).
Společnost Bramac letos vyhlásila ještě další dvě zvláštní kategorie
– realizace s taškou Reviva, která byla na trh uvedena v březnu tohoto roku, a instalace solárních kolektorů. I obě tyto kategorie byly
silně obsazeny. Zástupci firmy Bramac udělili ocenění za realizace
s taškou Reviva těmto objektům a firmám: rodinný dům Český Krumlov, firma Studio Střechy s.r.o., rodinný dům Praha 5, Radek Svašek
– tesařské práce, a Městský úřad v Rusínově, Pokrývačství – klempířství Opluštil.
Za instalaci solárních kolektorů si ocenění odnesly firmy Tries spol.
s r.o., firma Ing. Ladislav Júna a Klempířství – pokrývačství František
Vyhňák.
Kategorie rodinné domy novostavby
Kategorie historické objekty
1. místo
rodinný dům
Lhenice
CHLÁDEK FCH, Strakonice
1. místo
bytový dům
Liberec
František Vyhňák, Stráž nad Nisou
2. místo
rodinný dům
Oldřichovice
Inženýrské stavby Czech, Český Těšín
2. místo
kostel
Salaš
W střechy, Halenkovice
3. místo
rodinný dům
Skuteč
Milan Boštík, Chotěnov
3. místo
zámek
Meziměstí
Sdružení Krytina, N. Město nad Metují
Kategorie rodinné domy rekonstrukce
Zvláštní kategorie Cechu KPT – řešení detailu
1. místo
rodinný dům
Dolní Hutě
KROVYS, Telč
Čestné uznání
rodinný dům
Slapy nad Vltavou
Lukáš Kára – Kazava, Dačice
2. místo
rodinný dům
Žatec
VH Plus Hrdlička, Žatec
Čestné uznání
rodinný dům
Liberec
František Vyhňák, Stráž nad Nisou
3. místo
rodinný dům
Jablonec nad Nisou
JASTER spol. s r.o., Liberec
Čestné uznání
restaurace
Želechovice nad Dřevnicí
Zlínmat s.r.o., Zlín
Kategorie veřejné budovy novostavby
Zvláštní kategorie – realizace s taškou Reviva
1. místo
hotel
Most
Vlastimil Komínek ml., Litvínov
Čestné uznání
rodinný dům
Český Krumlov
Studio Střechy, Č. Budějovice
2. místo
rekr. středisko
Rychnov nad Kněžnou
Pario s.r.o., Hradec Králové
Čestné uznání
rodinný dům
Praha 5
Radek Svašek, Senohraby
3. místo
prodejna
Vrchlabí
Roman Ruml, Roztoky u Jilemnice
Čestné uznání
městský úřad
Rousínov
Pokrývačství – klempířství Opluštil
Kategorie veřejné budovy rekonstrukce
Zvláštní kategorie – instalace solárních kolektorů
1. místo
restaurace
Želechovice nad Dřevnicí
Zlínmat s.r.o., Zlín
Čestné uznání
bytový dům
Podbořany
Tries spol. s r.o., Chomutov
2. místo
základní škola
Březová u Sokolova
Stevispol, Svatava
Čestné uznání
rodinný dům
Velká Černoc
Ing. Ladislav Júna, Žatec
3. místo
bytový dům
Žatec
Jiří Danč, Žatec
Čestné uznání
rodinný dům
Liberec
František Vyhňák, Stráž nad Nisou
10
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
1
3
2
4
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
11
STŘEŠNÍ FÓLIE
Strukturní dělicí vrstva a falcované plechové krytiny
Falcované plechové krytiny jsou oblíbené zejména pro svou těsnost a nízkou hmotnost. Dvojnásob to platí
v podhorských a horských oblastech, kde jsou vzhledem k povětrnostním vlivům téměř nutností.
Otázkou zůstává, jak správně navrhnout konstrukční skladbu střechy. V případě falcovaných plechových krytin víme, že plech může
ležet pouze na dvou vrstvách, a to buď na
dřevěném bednění, nebo na strukturní dělicí
vrstvě (např. DELTA -TRELA). Vše ostatní je
technicky i prakticky špatně. Důležitou roli
pro správné navržení skladebného souvrství
hraje sklon střechy. Správný návrh tak bezprostředně souvisí se sklonem v kombinaci
s nosnou podkladní vrstvou, ke které budeme falcovanou plechovou krytinu kotvit.
V této chvíli si připomeňme skutečnost, že
strukturní dělicí vrstva je v závislosti na sklonu střechy pro některé typy konstrukcí pouhým technickým doporučením, u některých
je ale vzhledem k oblasti použití nezbytnou
součástí.
Použití strukturní dělicí vrstvy ovlivňuje především nízký sklon (3–15°) a podklad.
Strukturní dělicí vrstva DELTA-TRELA –
ideální podklad pro falcovanou plechovou
krytinu a ochrana pro bednění
zachytí pojistná hydroizolační vrstva položená na krokvích. Vlhkost absorbovaná do
dřevěného bednění je průběžně a bez potíží
odvětrána vzduchovou mezerou (s dostatečnou kapacitou), která je dána výškou kontralatě. Pokud do této konstrukční skladby
(bezprostředně pod falcovanou krytinu) vloDetail okapnice – falcovaná plechová krytina,
strukturní dělicí vrstva, zatahovací plech,
dřevěné bednění, větraná mezera, pojistná
hydroizolace, konstrukce krovu
Skladba střešního pláště – dřevěné bednění
těsně před položením strukturní dělicí vrstvy
DELTA-TRELA
Máme-li střechu se sklonem například 20°,
můžeme použít standardní konstrukční skladbu, tzn. přes krokve položenou pojistnou hydroizolaci (difúzně otevřenou např. DELTAMAXX PLUS) a kontralať (nejlépe 60 x 60 mm),
následně ke kontralatím přibijeme dřevěné
bednění a přímo do dřevěného bednění ukotvíme falcovanou plechovou krytinu. Kondenzát, který za určitých podmínek vzniká na spodní straně plechu, stejně tak jako tlakovou vodu
proniknuvší falcem např. při tání sněhu částečně pojme dřevěné bednění, přebytek pak
12
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
Strukturní dělicí vrstva chrání bednění před
vlhkostí během pokládky i po položení krytiny
žíme ještě strukturní dělicí vrstvu DELTATRELA, ochráníme bednění před přímými
účinky vlhkosti a technicky tak konstrukční
skladbu vylepšíme. Další důležitou funkcí
dělicí vrstvy pod plechovou krytinou je výrazný útlum hluku, a to až o 15 dB.
Jiná situace nastává, má-li střecha sklon
menší než 15°. Pokud stejně jako v předešlém případě přikotvíme plechovou krytinu přímo na dřevěné bednění, nahromaděná kondenzační vlhkost ze spodní strany
krytiny či vlhkost proniklá falcem nemusí být
z bednění opětovně a bezpečně odvětrávána. Tak nízký sklon střechy již zpravidla její
dostatečně účinné odvětrání prostřednictvím
aktivně větrané vzduchové vrstvy v prostoru
mezi bedněním a pojistnou hydroizolací neumožňuje. Následky takového konstrukčního
nedostatku mohou zapříčinit nežádoucí procesy vedoucí k nenávratnému poškození
dřevěného bednění, které nevysychá. Proto
je v případě sklonu střechy v rozmezí 3 –15°
použití dělicí strukturní vrstvy nutné, chceme-li se vyhnout následným komplikacím. Stejně tak je použití dělicí strukturní vrstvy nezbytné v případech, kdy bednění není vytvořeno z dřevěných prken, nýbrž z překližky
či OSB desek, nebo pokud jsou přímo pod
falcovanou plechovou krytinou položeny
standardní pojistné hydroizolace – lepenka
apod. Ve všech těchto případech je falcovaná plechová krytina položena na nepro-
Detail zakončení strukturní dělicí vrstvy na okapové hraně
pustné vrstvě, se kterou je celoplošně v přímém kontaktu. Kondenzát či falcem prosáklá
vlhkost tak v mikroprostoru mezi plechovou
krytinou a nepropustným podkladem vytváří
velmi nebezpečné vodní plotny, které neprospívají ani plechové krytině, ani podkladu.
Jedná se o skladby rizikové s nejasnou životností.
Dělicí strukturní vrstva DELTA-TRELA je proto
důležitým, a v některých případech dokonce
nezbytně nutným technickým komponentem
pro dlouhodobou funkčnost střešních skla-
deb. Je vhodným a žádoucím podkladem pro
všechny typy falcovaných plechových krytin.
K tomu, zda použít dělicí strukturní vrstvu či
nikoli, zvláště u střech se sklonem nad 15 °,
je vždy nutné posoudit členitost střešní plochy, umístění stavby, způsob využití (obzvláště podkrovních prostor) a v neposlední řadě
materiál, ze kterého je zhotoveno bednění.
Více o dělicí strukturní vrstvě DELTA-TRELA
najdete na www.dorken.cz.
podle podkladů firmy Dörken
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
13
StĜešní fóliové systémy VEDAG®
StĜešní systém VEDAFOL® na bázi mPVC
StĜešní fólie VEDAFOL jsou vyrábČny v rĤzných tloušĢkách a v rĤzném provedení tak, aby nejlépe vyhovovaly jejich použití ve
stĜešním systému. O kvalitČ a ekonomické výhodnosti systému pĜesvČdþují pĜedevším parametry fólie a dlouhodobČ osvČdþená
spolehlivost standardní technologie pokládky.
Pokládka fólie VEDAFOL, ZS Sokolov (2x Foto Icopal Vedag CZ)
Hydroizolaþní systém VEDAFOL® nabízí:
Ŷ ekonomicky výhodné Ĝešení pĜi vysoké hydroizolaþní spolehlivosti zejména v systémech kotvených stĜešních plášĢĤ, a dále pak ve
stĜechách pĜitČžovaných a užitných, na novostavbách i sanacích
Ŷ pĜi možnosti realizace za všech roþních obdobích,
Ŷ pĜi standardní a dlouhodobČ ovČĜené technologii pokládky,
Ŷ pĜi jednoduché svaĜitelnosti a montáži i po mnohaleté aplikaci,
Ŷ pĜi bezúdržbové technologii a dlouhodobé životnosti celého systému
Ŷ vzlínavost vlhkosti nosnou vložkou je zde vylouþena a svary se provádí bez zálivek, aniž by byla ovlivnČna kvalita a spolehlivost svaru,
Ŷ fólie se vyrábČjí standardnČ v šedé barvČ - RAL 7001, nebo jako VEDAFOL Color ve více barvách
Ŷ souþástí systému jsou i hotové detailové prvky pro vnejší a vnitĜní kouty a rohy, a tzv. fóliový plech pro ukonþení fólie na okrajích, fóliové vpusti
z mPVC svislé i atikové, vpusti Grumbach z tvrzeného PURu s fóliovým napojovacím límcem, vþetnČ doplĖujících prvkĤ
pro stĜechy zelené, užitné þi s pĜitížením,
Ŷ opracování složitých detailĤ je možné i systémovou tekutou stČrkou VEDASEAL.
PĜehled typĤ a zpĤsobĤ pokládky fólie:
Systémové použití pĜi zpĤsobu pokládky
tl. fólie
Výrobek
StĜecha s pĜitížením
(volná pokládka)
VEDAFOL® F
®
VEDAFOL
L
StĜecha bez pĜitížení
(mechanicky kotvená)
StĜecha lepená
(lepidlem PUR)
tl. 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0 mm
tl. 1,5 - 1,8 - 2,0 mm
VEDAFOL® V
tl. 1,5 mm
®
VEDAFOL D
VEDAFOL® WALKWAY
Detaily
(opracování detailĤ)
tl. 1,5 mm
tl. 1,5 mm
tl. 1,5 mm
StĜešní systém VEDAFIN® na bázi TPO (termoplastických polyolefínĤ)
StĜešní polyolefínové fólie VEDAFIN® jsou rovnČž vyrábČny v rĤzných tloušĢkách a v rĤzném provedení tak, aby nejlépe vyhovovaly
jejich použití ve stĜešním systému.
PĜednosti systému VEDAFIN® oproti jiným polymerovým hydroizolaþním systémĤm:
Ŷ neobsahuje PVC
Ŷ neobsahuje zmČkþovadla oproti fóliím z mPVC
Ŷ kompatibilní s asfalty oproti fóliím z mPVC
Ŷ rozmČrovČ stabilní, bez smrštČní
Ŷ odolný vĤþi roztržení a protržení
Ŷ extrémČ odolný vĤþi stárnutí
Ŷ VEDAFIN® F (t3) v systémovČ odzkoušené skladbČ splĖuje požární požadavky s klasi¿kací Broof (t3)
Ŷ vhodný pro použití ve styku s pitnou vodou
Ŷ Celý program je dokompletován potĜebným pĜíslušenstvím, jako jsou napĜ. fóliové plechy, hotové fóliové
detaily pro opracování koutĤ, rohĤ a trubních prostupĤ a další doplĖkové prvky,
Ŷ opracování složitých detailĤ je možné i systémovou tekutou stČrkou VEDASEAL
Fólie
Oblast použití
®
ŠíĜka (m)
TloušĢka fólie (mm)
- úþinná tloušĢka
1,06
1,50
2,12
1,5
1,8
2,0
Barva povrchu fólie
VEDAFIN F
mechanické kotv.
X
X
-
X
X
X
krémovČ bílá
VEDAFIN® SRI
mechanické kotv.
X
X
-
X
X
X
vysoce bílá, SRI=103
VEDAFIN® F (t3)
mechanické kotv.,
pĜi pož.BROOF(t3)
X
X
-
X
X
X
krémovČ bílá
VEDAFIN® L
volná pokládka
s pĜitížením
X
X
X
X
X
VEDAFIN® D
bezvložková
provádČní detailĤ,
napojení a prostupĤ
1,04
VEDAFIN® S
na spodní stranČ nakašírovaná
polyesterová rohož 300 g / m2
lepení,mech. kotv.,
volná pokládka
s pĜitížením
X
X
-
X
VEDAFIN® SW
pro pĜíþné švy u
fólie VEDAFIN® S
X
-
-
-
PrĤmyslová stĜecha VEDAFIN® F
X
-
-
X
-
X
4
-
X
Fóliová stĜecha VEDAFIN® SRI
pod fotovoltaické panely
-
krémovČ bílá
krémovČ bílá,
vysoce bílá
(pro VEDAFIN® SRI),
tmavČ šedá
(pro VEDAFIN® S)
tmavČ šedá
-
tmavČ šedá
Zelená stĜecha VEDAFIN® L
10
5
3
9
8
7
2
4
3
1
6
5
4
2
1
3
2
1
4 - VEDAFIN® F
3 - StĜešní desky z minerálních vláken
2 - VEDAGARD® SK - parozábrana
1 - Ocelový trapézový plech
[email protected]
www.vedag.cz
5 - Fotovoltaický modul
4 - VEDAFIN® SRI
3 - POLYSTYREN EPS
2 - VEDAGARD® SK- parozábrana
1 - Ocelový trapézový plech
10 - Rostliny
9 - VEDAFLOR® Substrát pro stĜešní zahrady
8 - VEDAFLOR® FV 150 - ¿ltraþní rohož
7 - VEDAFLOR® SD 20 / MAXISTUD 20 Per
drenážní vrstva - nopová fólie
6 - VEDAFLOR® TF PE 02 / FOLDEX PS
kluzná a separaþní vrstva
5 - VEDAFIN® L
4 - POLYSTYREN EPS
3 - VEDAGARD® ES - PLUS - parozábrana
2 - SIPLAST PRIMER® - penetrace
1 - Beton
Inovace Icopal a jejich přínos při montáži
vodotěsných izolací
Icopal group při výrobě hydroizolací a mnoha dalších výrobků pro stavby klade nejvyšší
důraz na výzkum a vývoj výrobních i aplikačních technologií, a také na kontrolu vstupních
surovin a materiálů. Z inovací zavedených do výroby můžeme u izolačních výrobků Icopal
jmenovat modifikaci asfaltové směsi syntetickým kaučukem SBS, profilaci, mikroventilační
Therm systém, zeslabení spalné fólie v podélném přesahu pásů a úpravu povrchu Syntan.
Výrobní závody skupiny Icopal mají
bohatou historii, která obsahuje velké
množství technických inovací u izolací
staveb a u různých dalších stavebních
materiálů. Zlepšování technických parametrů hydroizolací bylo vždy prováděno na základě dlouhodobého výzkumu výrobních i aplikačních technologií, a také na základě zkušeností
získaných při dohledu nad realizacemi
izolačních materiálů u střešních plášťů, izolací spodních staveb a mostů.
Zavedení výroby ropného asfaltu modifikovaného styren-butadienstyrénem
(SBS), ke kterému došlo ve výrobním
závodu Siplast ve Francii roku 1968,
bylo nepochybně největším průlomem
v celém oboru izolací. Od té doby se
ve světě začal v oboru izolací staveb
stále častěji používat pojem elastomerový nebo také SBS modifikovaný
bitumen.
Za posledních padesát let bylo v závodech Icopal group postupně vyvinuto
a zavedeno do výroby mnoho technologických inovací, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj celého oboru
izolací staveb.
Jednalo se především o mikroventilační „THERM“ systém, o „profilaci“, což
je rýhovaný spodní povrch modifikovaných asfaltových pásů přispívající
ke spolehlivému natavení izolací, dále
o drobné zeslabení spalné fólie u podélného přesahu asfaltových pásů v
mnoha liniích „Cut lines/ Scariage“ a
o úpravu „SYNTAN“, která hlavně slou-
ží k ochraně a k zachování funkčního
mikroventilačního systému u těchto
asfaltových pásů při jejich natavování.
Některé inovace v technologii výroby
asfaltových pásů příznivě ovlivňují
kvalitu jejich montáže. Profilace na
spodním povrchu modifikovaných asfaltových pásů k takovým inovacím
bezesporu patří.
obrázek 1
obrázek 2
PROFILACE u hydroizolací
Změny na profilovaném povrchu role
modifikovaného asfaltového pásu po
krátkém zahřátí plamenem hořáku jsou
vidět na obrázku 1.
Při montáži hydroizolací s „profilem“
se po spálení PE fólie profilovaný povrch zřetelně mění, což výrazně přispívá ke kvalitnímu a spolehlivému
vodotěsnému natavení asfaltových pásů. Pracovníci izolatérských firem u
nás využívají výhody profilovaného
povrchu asfaltových pásů při jejich
montáži na mnoha stavbách už více
jak 15 let.
Hlavní výhodou profilovaného povrchu asfaltových pásů je minimalizace
chyb při montáži hydroizolací a snížení rizika poškození nosné polyesterové vložky v asfaltových pásech při
jejich pokládce. Úspora času a menší
množství plynu spotřebovaného při
natavování asfaltových pásů s profilací má také zcela nepochybně příznivý ekonomický efekt.
Při zahřívání role s profilací plamenem hořáku navíc dojde k bleskurych-
lému, a také prakticky ke stoprocentnímu spálení polyetylénové krycí fólie.
Změna vzhledu spodního povrchu pásu významným způsobem pomáhá při
natavování takových hydroizolací nejen v ploše střechy při natavování jejich přesahů, ale hlavně při montáži
hydroizolací u detailů. Povrch asfaltových pásů se ovšem musí plamenem
hořáku nahřívat rovnoměrně.
Pokud jsou modifikované asfaltové pásy v jejich přesazích nataveny s nedostatečným množstvím tepla, např.
příliš rychle, nebo dokončování natavení přesahů pásů je prováděno v čase nerovnoměrně, pak i u modifikovaných asfaltových pásů s profilací může
dojít k jejich nesprávnému natavení,
k chybám při jejich pokládce.
Je potřeba zdůraznit, že samotný profilovaný povrch u hydroizolací nemůže
chybám v technologickém postupu při
natavování asfaltových pásů zabránit,
ale může je minimalizovat. Hlavní odpovědnost za kvalitu provedené montáže
má nepochybně pracovník izolatér.
Na spodním povrchu natavitelných asfaltových pásů se profilace v současné době vyrábí v různých výrobních závodech v Evropě. K dispozici
jsou tedy jak vrchní, tak i spodní hydroizolace s profilací, jako například:
POLAR TOP s posypem, PARAFOR
SOLO GS, EXTRADACH TOP WF,
EXTRADACH PF, PRIMADACH WF,
PRIMADACH PF a řada dalších natavitelných pásů, viz obrázek 2.
THERM systém
Mikroventilační pásy zajišťují funkci vyrovnávání přetlaku vodní páry ve střešním plášti a vytváří tzv. expanzní vrstvu. Proto se mikroventilační pásy někdy označují jako expanzní pásy nebo
expanzní vrstvy.
Při natavování hydroizolací s mikroventilací se vystupující „THERM“ pruhy po
krátkém ožehnutí spalné fólie stanou
prakticky okamžitě enormě lepivými a
v těchto plochách dojde k natavení mikroventilačního pásu na podklad.
Po správně provedené pokládce hydroizolačních pásů zůstane plocha mezi
Therm pruhy nenatavena a v tomto
prostoru je zajištěna funkce mikroventilace. Systém kanálků je možné za
určitých podmínek otevřít do exteriéru
a umožnit tak snížení přetlaku vodní
páry ve střešním plášti, obr. 3.
V oblastech některých detailů, jako
například u žlabů, u vpustí, u okapnic,
u závětrných lišt, dále v oblasti ukončení hydroizolace na stěnách jednou
přítlačnou klempířskou lištou, u obrub
světlíků atd. se mikroventilační pásy v
okolí výše jmenovaných detailů nepokládají a nahrazují se pásy pro plnoplošné natavení nebo pásy plnoplošně samolepícími, tedy asfaltovými pá-
obrázek 3
obrázek 5
e-mail: [email protected]
sy bez mikroventilace! Například, viz
schéma detailu okapu na obrázku 4.
Při montáži mikroventilačních pásů,
(zvláště jednovrstvých pásů s mikroventilací Adesolo G, Polartherm grun)
je pochopitelně nutné soustředit se na
bezchybné vodotěsné provedení natavení příčných přesahů těchto pásů,
kde je potřeba spodní mikroventilační
Therm pruhy roztavit do plochy a zároveň zahřát povrch s posypem následujícího pásu tak, aby posyp začal
klesat do směsi pásu a přesah pásů
byl vodotěsně nataven. Jejich případné nevodotěsné natavení by jinak mohlo způsobit velké problémy.
Mikroventilační pásy lze za předpokladu správného návrhu a provedení montáže použít při výstavbě celé řady typů
skladeb střešních plášťů i při sanacích
plochých střech.
U takových případů sanací plochých
střech, kde není nutné strhnout stávající střešní plášť nebo některé jeho
vrstvy a odvážet odpad ze střechy na
příslušnou skládku, představuje použití mikroventilačních pásů při opravě
střešní krytiny mimo jiné také velké
úspory finančních prostředků.
U některých hydroizolací s mikroventilací je plocha mezi THERM pruhy
popískována a u některých nových výrobků je opatřena úpravou povrchu
„Syntan“, viz obrázek 5.
Syntan má následující výhody:
+ výrazně lépe chrání asfaltový pás
proti poškození při jeho natavování
plamenem hořáku v porovnání s předchozí úpravou spodního povrchu hydroizolace jemným popískováním
+ přispívá ke spolehlivému vodotěsnému natavení příčných přesahů u
mikroventilačních pásů
+ spolu s profilací přispívá k zachování mikroventilačního systému při
pokládce pásů (tzn. výrazně zmenšuje riziko, že dojde k roztečení mikroventilačních Therm pruhů do souvislé plochy)
Na obrázku 6 jsou vidět podélné přesahy dvou asfaltových pásů shora s
ochranným posypem. Ve spodní části
obrázku je u hydroizolace Icopal zřejmé zeslabení spalné fólie v mnoha
liniích. Je označeno „cut lines“ a při
montáži asfaltových pásů napomáhá
jejich spolehlivému natavení. Tato inovace přispívá k minimalizaci vzniku
nenatavených míst v oblasti podélných přesahů asfaltových pásů.
obrázek 4
obrázek 6
www.icopal.cz
Ing. Jaroslav Brychta, CSc.
Komíny Icopal Wulkan
Spoleþnost Icopal Wedag CZ s.r.o.
pĜedstavuje novinku na trhu – unikátní
certi¿kované komínové systémy Icopal
Wulkan vyrobené z pĜírodního vulkanického kameniva. Výroba komínových
komponentĤ vychází z ovČĜené skandinávské technologie a komíny se ve
výrobních závodech Icopal vyrábČjí více
než 30 let. Unikátnost tČchto komínových
systémĤ spoþívá ve využití výhradnČ
pĜírodního, ekologického vulkanického
kameniva, cementu a vody což umocĖuje
izolaþní vlastnosti komínové tvárnice.
Komínové systémy Icopal Wulkan jsou
bezpeþné, odolné a ekologické
V komínových systémech Icopal Wulkan se používají vysoce kvalitní a univerzální šamotové vložky, které odpovídají
nejnároþnČjším požadavkĤm na odvod
spalin. Šamotové vložky mají provozní teplotu až do 600°C, což zaruþuje bezpeþnost
a dlouhou životnost komínového systému.
Díky tepelnČizolaþním vlastnostem vulkanického kameniva je izolace již souþástí
komínové tvárnice.
Certi¿kované komínové tvárnice s hrubší
stČnou se vyrábČjí z vulkanického kameniva a testují se pĜísnými zkouškami dle
požadavkĤ evropských norem.
Na standardní provoz nabízí spoleþnost
Icopal Vedag CZ s. r. o. tĜísložkový
komínový systém Icopal Wulkan CI-eko,
který je vhodný pro spotĜebiþe na tuhá
paliva, plyn a topný olej.
Startovací sady Icopal Wulkan CI-eko
umožnují postavit kompletní komín vysoký
6,2m (od základu po vývod spalin),
z komponentĤ na jedné paletČ.
Nerezové komponenty komínových
systémĤ Icopal Wulkan budou estetickou
a kvalitní ozdobou vašeho domu.
Komínové systémy Icopal Wulkan nabízejí
Ĥpravu nadstĜešní þásti komínĤ omítnutím
nebo použitím unikátních probarvených
prstencĤ, které imitují cihlu.
Icopal Vedag CZ s. r. o. poskytuje
na komínové systémy Wulkan 30ti letou
záruku, bez požadavku realizace speciální montážní ¿rmou na komíny.
Komínové systémy Icopal Wulkan nabízejí rychlou a snadnou montáž, bČžný metr
postavíte cca za 45min.
Komínové systémy jsou urþené pro stavbu drobným stavebníkem, nepotĜebujete
žádnou speciální mechanizaci.
K dispozici je montážní návod, který
obsahuje všechny postupy stavby komína. SamozĜejmostí je vyškolený personál,
který je zákazníkĤm k dispozici.
JednoprĤchodová
tvárnice
JednoprĤchodová
tvárnice s vČtrací
šachtou
Icopal Vedag CZ s. r. o.
DopravákĤ 749/3
184 00 Praha 8
Unikátní balení - vše na jedné paletČ
(startovací sada)
DvouprĤchodová tvárnice
Tel: 724 258 514
www.icopal.cz
[email protected]
VELETRHY
13. ročník veletrhu Střechy Praha se blíží
Již za pár týdnů bude patřit pražské Výstaviště v Holešovicích největšímu českému veletrhu se specializací
na střechy, na kterém se každoročně setkávají domácí i zahraniční stavební odborníci s veřejností. Souběžně
s veletrhem proběhne již po sedmé specializovaná výstava Solar Praha, která je v naší zemi jedinou výstavou
zaměřenou na fotovoltaické systémy. S těmito dvěma prestižními akcemi se poprvé uskuteční i prodejně
– kontraktační výstava Hobby Praha. Ani na 13. ročníku veletrhu Střechy Praha nebude chybět bohatý
doprovodný program, který se zaměří nejen na odborníky, či představitele veřejné správy a krajské samosprávy, ale i na laickou veřejnost. Zvýrazněným tématem nadcházejícího ročníku jsou Střechy a energie.
Těšíme se na setkání s Vámi na 13. ročníku veletrhu STŘECHY
PRAHA, který se uskuteční 27. – 29. 1. 2011 na Výstavišti v Praze
Holešovicích.
Doprovodný program Střechy Praha 2011
Čtvrtek 27. ledna 2011
Sál I
Střechy a energie
9:30 Konstrukce a izolace plochých střech, Ing. Karel Chaloupka,
10:00 Kotevní plány plochých střech, souvislosti dle nové normy
EN, Ing. Aleš Oškera
10:20 Zateplené střechy s jednovrstvými hydroizolačními systémy
– úskalí realizace, problémy a jejich řešení, Josef Krupka
10:40 Spolehlivost spojů asfaltových pásů + souvislosti, Ing.
Tomáš Petříček
11:00 Přehled moderních střešních plášťů, Ing. Marek Novotný
11:30 Střešní plášť z hlediska trvale udržitelného rozvoje,
Ing. Antonín Parys
12:00 Příklady osvědčených řešení střech s přihlédnutím
na energetickou náročnost, Prof. Ing. Jozef Oláh, Ph.D.
Tepelné izolace
13:00 Střešní konstrukce – řešení tepelných izolací, Martin Doležal,
Ing. Tomáš Moučka, Ing. Jan Kulhánek, TÜV SÜD Czech s.r.o.
14:00 Nejpoužívanější materiály na tepelné izolace, Ing. Pavel Rydlo
14:30 Střešní tepelně izolační systém ISOTEC, Robert Šuster
15:10 Minerální izolace v různých systémech zateplení budov,
Milan Pokrivčák
15:30 Rekonstrukce shora zateplených šikmých střech, URSA CZ
10:30 Tenkovrstvé FV technologie a BIPV, Ing. Roman Čada,
VOTUM, s.r.o.
11:00 Návrh střešních FV systémů s využitím nejmodernějších
technologií, Ing. Roman Čada, VOTUM s.r.o.
11:30 Představení SAPI, Slovenská asociácia fotovoltického
priemyslu (SAPI)
12:00 Vývoj cen fotovoltaických komponent, Jaroslav Dorda,
solarninovinky.cz
12:30 Změny v legislativě, Ing. Pavel Gebauer,
Ministerstvo průmyslu a obchodu
13:00 Integrace solární techniky do střech
Seminář se věnuje pokročilým řešením integrace solárních fototermálních a fotovoltaických kolektorů do střech budov. Československá
společnost pro solární energii, Ing.Tomáš Matuška, Ph.D.
13:00 Solární tepelné kolektory a jejich integrace do střech,
Ing. Bořivoj Šourek
13:30 Integrace fotovoltaiky do střešních plášťů, Ing. Marek Ženka
14:00 Praktická integrace solárních kolektorů do střech –
ukázky z realizací, Jiří Hrádek
14:30 Řešení střech s optickými rastry, Ing.Vladimír Jirka,CSc
15:00 Multifunkční kolektory pro integraci do budov
(PV/T, kapalina–vzduch), Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Sál II
10:00 Povinnosti projektanta, koordinátora BOZP při řešení
bezpečnosti budoucí údržby, Ing. Mojmír Klas, CSc
10:50 Metody a činnosti koordinátora BOZP na staveništi
v roce 2011, Bc. Vladimír Mílek
11:30 – 13:30 Kulatý stůl
13:30 – 14:10 Efektivní marketing a orientace na kvalitu
(pro malé a střední firmy ve stavebnictví).
Mgr. Filip Dřímalka, Asociace pro certifikaci
Dřevo – Dřevěné konstrukce – Dřevostavby
10:00 Materiály na bázi dřeva pro dřevěné konstrukce,
Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Anna Kuklíková, Ph.D.
10:45 Navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí,
Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Anna Kuklíková, Ph.D.
12:00 Návrh dřevostaveb – architektura a vazba na bezchybné
technické řešení, Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.,
Ing. Arch. Pavel Horák
13:00 Výrobky ze dřeva a na bázi dřeva – požadavky na stavbě,
Ing. Jiří Ptáček, Ph.D.
14:00 Ochrana před bleskem a přepětím pro stavby a zařízení,
Ing. Jiří Kutáč
14:30 Rekonstrukce shora zateplených šikmých střech, URSA CZ
15:00 Izolační desky Hofatex a jejich využití v difúzně otevřených
konstrukcích, Ing. Holub (ASKO a.s.)
Pátek 28. ledna. 2011
Sobota 29. ledna 2011
Sál I
Sál I
Fotovoltaika jako nedílná součást OZE
garant: prof., Ing. Vítězslav Benda, CSc., ČVUT FEL
přednášky:
9 :30 Vliv fotovoltaických elektráren na distribuční soustavu
a cenu elektřiny, Ing. Jiří Černý,CEFIL s.r.o.
10:00 Střídače Solar Edge, Vít Krajíček, American Way Solar spol. s r.o.
10:00 Desatero při výběru realizační firmy a nejčastější chyby
ve střešním plášti, Jiří Vrňata, Cechmistr Cechu KPT
11:00 Optimalizace projektu rodinného domu. Jak postavit za
stejné peníze až o třetinu úspornější rodinný dům, EkoWATT
12:00 Optimalizace fotovoltaických elektráren pro rodinné domy,
Czech Nature Energy a.s.
Sál II
20
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
27. 1. – 29. 1. 2011
Výstaviště Praha Holešovice
Hlavní témata přednášek a diskuzí:
Konstrukce plochých střech
Tepelné izolace
Materiály pro dřevěné konstrukce
Integrace solární techniky do střech
Fotovoltaika jako nedílná součást OZE
Nenechte
si ujít!
Odborný program pro:
Projektanty, stavební inženýry,
investory, studenty
Představitele veřejné správy
Prováděcí a stavební firmy
Program pro širokou veřejnost:
Bezplatné poradenství
Soutěže o atraktivní ceny
Přednášky
Podrobnosti k doprovodnému programu
ogramu
naleznete uvnitř čísla.
www.strechy-praha.cz
V¯STAVA STAVEBNÍCH MATERIÁLÒ, SYSTÉMÒ
A TECHNOLOGIÍ NA VUT V BRNù
P¤IPRAVUJEME
3. roãník specializované v˘stavy pro studenty
pod zá‰titou dûkana Fakulty stavební
16. – 17. 3. 2011
Prezentace stavebních materiálů
SOLÁRNÍ ENERGIE
Optimalizované solární pakety značky Buderus
V současné době, kdy ceny energií neustále narůstají, bychom všichni rádi snížili své platby za teplo.
A tak hledáme možné úspory energie. Jednou z možností, jak výrazně ušetřit, je zachycování sluneční
energie. Tato energie dopadá neustále a zcela zdarma na naše střechy a je škoda ji nevyužít.
K zachycení sluneční energie využíváme solární kolektory, které patří mezi obnovitelné
zdroje energie. Převádějí energii slunečního
záření do teplonosné látky, resp. umožňují využívat tuto energii pro ohřev teplé nebo bazénové vody případně pro podporu vytápění.
Ucelenou nabídku solárních kolektorů včetně
veškerého příslušenství doplňují tzv. solární
pakety, které jsou koncipovány jak pro deskové, tak i vakuové trubicové kolektory. Jedná se o technicky optimalizovaný a cenově
zvýhodněný solární systém sestavitelný dle
konkrétních přání zákazníka. Solární pakety
zahrnují solární kolektory, kompletní čerpadlovou skupinu, solární regulaci, solární zásobník teplé vody a další potřebné díly. Všechny
komponenty těchto systémů jsou vzájemně
sladěny a odzkoušeny, čímž je zaručena jejich správná funkce, jednoduchá obsluha a nenáročný servis celého zařízení.
U solárních paketů pro ohřev teplé vody je možné si vybrat mezi
deskovými a pro náročnější zákazníky vakuovými trubicovými kolektory. Podle typu střechy a krytiny či konkrétního místa pro instalaci
kolektorů si zvolíte vhodný způsob uchycení kolektorů. To znamená,
že kolektory můžeme namontovat na šikmou střechu (nad krytinu)
nebo je integrovat přímo do střechy namísto krytiny anebo je můžeme instalovat na plochou střechu. Dále podle počtu osob v domácnosti či podle spotřeby teplé vody je možné si zvolit bivalentní solární
zásobník o objemu 300 až 500 litrů. Vše je pak optimálně regulováno
a řízeno solárními regulátory.
Do solárních paketů pro ohřev teplé vody a podporu vytápění si taktéž můžete vybrat deskové či vakuové trubicové kolektory. Je ale
nutné počítat s osazením s většího počtu kolektorů, protože potřebujete zachytit více sluneční energie, nejen pro ohřev teplé vody, ale
i pro vytápění. Používáme tak až 6 deskových kolektorů a až 60 trubic vakuového trubicového kolektoru. Podle konkrétní dispozice si
zvolíme správný typ uchycení kolektorů na šikmou nebo plochou
střechu. Pro podporu vytápění se používají kombinované zásobníky
pro ohřev teplé vody a podporu vytápění, který je konstrukčně
odlišný od klasického bivalentního solárního zásobníku. Vyznačuje se
Bytový dům v Žatci
Solární systém na rodinném domě
větším objemem vody z důvodu akumulace energie. U těchto zásobníků je použito systému nádoba v nádobě. Tyto kombinované zásobníky tak zajišťují uživateli dostatečný komfort teplé vody a nezanedbatelné množství energie, pro podporu vytápění. Vše je pak
opět optimálně regulováno a řízeno vyspělými solárními regulátory,
pro zajištění maximálního využití solární energie a k dosažení co největších úspor energie od dodatečného zdroje tepla (např. plynového
kotle). Všechny tyto optimálně navržené sestavy splňují předepsané
podmínky dotačního programu Zelená úsporám. Pokud se program
opět rozběhne, bude možné žádat o dotace.
Značka Buderus nenabízí řešení pouze pro rodinné domy, ale také
pro velké solární soustavy např. pro bytové domy, hotely či výrobní
závody. V loňském roce byla úspěšně realizována řada těchto
solárních systémů, např. bytový dům v Letohradě, plocha kolektorů
135 m2, dva bytové domy v Brně s plochami 60 a 72 m2, bytový dům
v Žatci s plochou 35 m2, penzion v Hradci Králové s plochou 15 m2,
výrobní závod v Holešově s plochou 25 m2 a mnohé další. Dodávkou
kolektorů naše nabídka nekončí. Buderus jako dodavatel systémové
techniky nabízí zásobníky teplé vody, akumulační zásobníky, vlastní
regulaci. Ukázkou této systémové optimálně sladěné techniky je
např. již zmiňovaný bytový dům v Letohradě. S osazením solárního
systému pro ohřev teplé vody proběhla také rekonstrukce plynové
kotelny. Byly osazeny 3 kaskádové kotelny s nástěnnými kondenzačními kotli Logamax plus GB162-45 doplněné o regulaci celého systému. Náklady na energii se snížily v podobě ušetřeného zemního plynu díky solárnímu systému a kondenzační technice. Značka
Buderus má s těmito složitějšími solárními systémy letité zkušenosti,
které uplatňujeme při poradenství a samotných realizacích.
Pokud máte zájem o úsporná řešení pro vytápění či ohřev teplé vody,
můžete se na nás obrátit na tel. 272 191 105 nebo [email protected] Bližší informace o optimalizovaných solárních paketech,
solární technice a kompletním výrobním programu značky Buderus
naleznete na webových stránkách www.buderus.cz.
ING. VÁCLAV ŠVORČÍK
Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Buderus
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
25
VELETRHY
Zpravodajství Stavebních veletrhů Brno 2011
Nevšední krása stavebních strojů
na brněnském výstavišti
Letošní ročník Stavebních veletrhů Brno upevní své prvenství mezi
stavebními veletrhy nejenom v rámci České republiky, ale i v celé
střední a východní Evropě. Na dubnových Stavebních veletrzích Brno
se opět v celé své kráse představí největší přehlídka oboru stavebních strojů, které se v uplynulých po 2 letech prezentovaly na
veletrzích v Paříži a Mnichově. Stavební stroje se budou prezentovat
na volných plochách P a Z. Letošní novinkou v umístění, která bude
jistě lahodit oku návštěvníka, bude prezentace krásy stavebních
strojů hned za hlavní vstupní branou do areálu brněnského výstaviště, tedy netradičně volných plochách v okolí pavilonu A.
Lídři oboru potvrzují důležitost
Stavebních veletrhů Brno!
Téměř 4 měsíce před zahájením veletrhu jsou již přihlášeni všichni
lídři oboru stavebních strojů, za všechny můžeme zmínit např. Phoenix-Zeppelin, Liebherr Stavební stroje ČR, Terramet, Agrotec představí
stroje světových značek New Holland a CASE, Kuhn_Bohemia,
Staves, Volvo Stavební stroje ČR, NET, CIME, Kohlschein, Ammann
Asphalt, Wacker Neuson, Manitowoc Crane Group, Tesas, Top, Avia
Ashok Leyland Motors, Atlas Copco, a mnozí další.
Co se děje na poli IBF a SHK
Další skutečností, která svědčí o kvalitě veletrhu a jeho vysoké
prestiži, je nezanedbatelná účast ostatních oborů Mezinárodního
stavebního veletrhu IBF, a Mezinárodního veletrhu SHK – ve všech
oborech stavebnictví, technického zařízení budov, ale i interiéru jsou
již dnes přihlášeni všichni lídři oborů. Z oblasti vytápění můžeme
například jmenovat firmy KORADO, Variant nebo REGULUS, v otvorových výplních společnosti MASONITE (dveře), PERITO (okna,
dveře), FENESTRA (okna), TRIDO, LOMAX (vrata). Z oblasti izolací
například JUTA nebo SAINT-GOBAIN ISOVER CZ., a za střechy jmenujme například firmu TONDACH. Ze sanitární techniky a vybavení
koupelen pak společnosti USSPA, TEIKO, P.M.H. – Invest &Trade.
Nesmíme zapomenout ani na firmy spojené se samotnou realizací
staveb, které zastupují například firmy HOCHTIEF, Ekonomické
stavby, HAAS FERTIGBAU nebo MARSTEEL. Za obory konstrukčních
systémů jmenujme například IP systém, PREFA BRNO, P-SYSTEMS
nebo FERRUM, ze stavebních materiálů pak BEST, DITON, KM Beta,
LIAS VINTÍŘOV nebo WIENERBERGER, PORFIX – pórobeton. Řady
vystavitelů doplňují účastníci z řad odborných asociací a cechů, jako
například Cech topenářů a instalatérů, Společnost pro technologii
prostředí, Asociace prodejců topenářské techniky.
26
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
Green Building má nejen na veletrhu zelenou
Šestnáctý ročník komplexu Stavebních veletrhů Brno se bude věnovat celosvětově atraktivním tématům, zejména pak energeticky úspornému stavění, úsporám energií, alternativním zdrojům energií
a vytápěcí technice. Všechna témata budou rozvíjena pod společným
souhrnným názvem Green Building. Energeticky úsporná řešení
budou prezentována jednak na stáncích jednotlivých vystavovatelů,
ale i v odborném doprovodném programu, který je již tradičně
připravován s odbornými asociacemi a partnery veletrhu.
Kompletní přehlídka nejen oborů stavebnictví
Souběžně se Stavebními veletrhy Brno a veletrhem interiéru MOBITEX se v tradičním jarním termínu – od 12. do 16. dubna 2011
uskuteční také specializovaný Mezinárodní veletrh investic, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST a Mezinárodní veletrh
komunálních technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE. Dochází tak
k doplnění již tradiční nabídky stavebních oborů, technického zařízení budov a interiéru o prezentaci investičních příležitostí, podpor podnikání a komunálních technologií a služeb.
Neváhejte se přihlásit
Stále je možnost se přihlásit na Stavební veletrhy Brno, které byste
určitě neměli zmeškat. Neodkládejte své rozhodnutí – vyplňte přihlášku na veletrh co nejdříve. Formulář můžete vyplnit snadno a rychle
přímo ve svém počítači.
Více informací naleznete na www.stavebniveletrhybrno.cz
Plánujte s námi!
Nejnovější trendy
ve stavebnictví, úsporách energií a interiéru
2011
Investor:
Stavba:
Objekt:
Obsah:
Vypracoval:
Kontroloval:
Veletrhy Brno, a.s.
SPS v ČR, ČKAIT
Místní úřad: BRNO
STAVEBNÍ VELETRHY BRNO
IBF, SHK BRNO, MOBITEX
Inzerce
Datum:
12.–16. 4. 2011
Číslo zakázky: 001
Jednotky:
Měřítko:
1:1
16. mezinárodní
stavební veletrh
2011
12.–16. 4. 2011
Brno – Výstaviště
www.stavebniveletrhybrno.cz
12. mezinárodní
veletrh technických
zařízení budov
Mezinárodní veletrh
bydlení
VYSUŠOVÁNÍ ZDIVA
Vysušování zdiva magnetokinetickým principem
Majitelé starších objektů se setkávají s problémem, že se interiér obtížně vytápí, protože zdivo je mokré
a snižuje se tak tepelný efekt. Tím rostou náklady na spotřebu energií a vlhkost znepříjemňuje pobyt.
Zemní vlhkost, vzlínajícími kapilárami do zdí starších budov, ohrožuje jejich konstrukce a má velké
množství dalších negativních důsledků. Jednou z nejúčinnějších metod na odstranění vlhkosti staveb je
bezkontaktní metoda AQUAPOL, která pracuje na magnetokinetickém principu.
Prostřednictvím instalace jednoho nebo více
přístrojů zavěšených pod stropem v provlhlém objektu se pomocí superslabého pole
(podobného elektromagnetickému) zajišťuje
stlačování vlhkosti v kapilárním systému
zdiva směrem dolů. Způsob funkce patentovaného přístroje popisuje vynálezce ing.
Mohorn následovně: Vysušovací přístroj se
sestává z přijímací části a vysílací části. Přijímací část přijímá vědě ještě dosud neznámé geoenergetické silové pole, které je
v přírodě zodpovědné za vírové fenomény.
Tato ze země přijímaná zemská energie je
pravotočivě polarizována (= formována)
a vysílací částí odevzdávána do prostoru působení. Přístroje tímto způsobem provedou
vysušování, trvalou instalací suchý stav udržují a tím vlastně plní funkci horizontální hydroizolace. Vzduchové póry ve zdivu fungují
pak jako tepelná izolace. Pokud jsou tyto
póry vyplněny vodou, je tepelně izolační
schopnost silně omezena. Uvádí se, že zdivo
o vlhkosti 20 váh.% má cca desetiprocentní
izolační schopnost oproti zdivu suchému. Vysušením zdiva tak nejen ušetříme náklady na
vytápění, ale do značné míry omezujeme
i vznik kondenzace vodní páry na takto
postižených plochách. Díky neopotřebitelnosti přístroje se předpokládá životnost 70
– 150 let, čímž tato technologie udává nová
měřítka pro budoucnost. Další výhodou systému AQUAPOL oproti některým jiným technologiím je skutečnost, že ke své funkci
nepotřebuje přímé dodávání žádného uměle
vytvořeného zdroje energie. Pomineme-li
nulové provozní náklady, pak ale tento fakt
Zámek Stráž nad Nežárkou – muzeum E. Destinové – místo experimentálního měření vlhkosti
zdiva po instalaci přístroje AQUAPOL
ocení především ti zákazníci, kteří jsou zvyklí
při opouštění objektu dodávku el. energie
vypínat (chalupy, trvale neobydlené prostory
ap.) nebo ti, v jejichž domě dosud el. instalace chybí nebo je trvale odpojena. Z toho
také plyne stoprocentní provozní bezpečnost
celého systému.
Garantovaná životnost
a úspěšné projekty
Praha, Fakultu stavební, Katedru materiálového inženýrství a chemie o opakované laboratorní stanovení obsahu vlhkosti zdiva
u části zámku ve Stráži nad Nežárkou. Naší
žádosti bylo vyhověno a protože nás nejvíce
trápila případná skepse majitelů památkově
chráněných objektů, kde má náš systém
široké využití, navrhli jsme právě zdokumen-
Životnost udávaná a garantovaná výrobcem
je minimálně 20 let. Široká databáze referenčních objektů svědčí o tom, že nejenže
má firma hodně spokojených zákazníků, ale
je i mnoho těch, kteří jsou ochotni dále tuto
technologii propagovat. K úspěšně vysušeným objektům v ČR patří například kostely
ve Studnici, Konici, Jesenci, část zámečku
Budislav, zámek Sobčice, administrativní
budova Dopravního podniku města České
Budějovice, ale hlavně velké množství rodinných a bytových domů.
Ověření funkčnosti
v konkrétní stavbě
Ing. Wilhelm Mohorn s vnitřkem jeho patentovaného „AQUAPOL“ přístroje: Různé cívky
a antény vypadají zvláštně, ale účinkují. Dnes
uznávané fyzikální teorie neumí vysvětlit,
proč přístroj, který se jednoduše upevní pod
strop, může vysušit zdivo. Ing. Mohorn říká:
„Přístroj působí proti silám, které způsobují,
že voda v pórech zdiva stoupá.“
28
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
Jednou z možností jak ověřit funkci přístroje
AQUAPOL je dlouhodobé měření obsahu
vlhkosti ve zdivu. Momentálně nejaktuálnější projekt, který je dosud v běhu, je zdokumentování ústupu vlhkosti zdiva pouhou
instalací přístroje AQUAPOL u památkově
chráněného objektu. Požádali jsme ČVUT
Umístnění přístroje AQUAPOL DISC –
v přízemí expozice muzea (jako falešné svítidlo
pod stropem)
Přístroj AQUAPOL DISC – detail
tování průběhu vysušení části tohoto objektu. Tato památka nás zaujala především
tím, že se jedná o vzácný hybrid zámek –
hrad dohromady. Nejstarší část tohoto objektu byla totiž postavena v roce 1267 jihočeským rodem Vítkovců a v roce 1700 Šternberkové hrad přestavěli na zámek. Nejvíce
však se dostal do podvědomí české veřejnosti spojením s Emou Destinovou. Slavná
opevní pěvkyně a vlastenka totiž zámek
v roce 1920 zakoupila a vlastnila ho až do
své smrti v roce 1930. Dnes tato zrekon-
struovaná památka slouží jako muzeum E.
Destinové a je hudebním koncertním stánkem pro veřejnost s vysokou profesionální
hudební úrovní.
Rozsáhlá rekonstrukce zámku byla provedena v letech 2003 – 2006, kdy byl řešen
havarijní stav zapříčiněný chybějící šedesátiletou údržbou posledních vlastníků. Rekonstrukce byla vydařená, až na jednu
„malou chybičku“. Už v roce 2008 se začaly
objevovat první poruchy na omítkách, voda
zkrátka vzlínala dále. V tento okamžik se na
nás obrátil majitel objektu s dotazem, zda
by naše technologie byla v tomto případě
účinná. Po ujištění, že ano, jsme se domluvili
na experimentu, který měl vyvrátit případné
pochybnosti. 16. 3. 2009 jsme do části objektu instalovali jeden přístroj AQUAPOL
DISC a provedli ve spolupráci s pracovníkem
ČVUT vstupní měření vlhkosti zdiva. V souladu s ČSN P 730610 jsme na dvou měřících
místech odebrali vzorky zdiva. Odvrtanou
půlku vzorku si pracovník ČVUT Praha odvezl k laboratornímu stanovení obsahu vlhkosti zdiva a druhou půlku jsme gravimetricky změřili na místě přístrojem SARTORIUS MA 30. Výsledky měření mezi námi
a ČVUT se příliš nelišily, ale přesto uvádíme
Měřící místo M 1 – obvodová zeď v suterénu,
měřeno je nad úrovní terénu
hodnoty naměřené odbornou laboratoří.
Mokré zdivo dosahovalo nejvyšších hodnot
až 10,78 váhových % H2O. Druhé měření
vlhkosti proběhlo po roce, a to 8. 3. 2010
a vzájemně jsme mohli konstatovat, že již po
roce jsme docílili stupně účinnosti dle ČSN
73 0610. Tato norma požaduje tyto výsledky
sice až po dvou letech, ale naměřené hodnoty vlhkosti zdiva nepřevyšovaly hodnotu u
nejvlhčího místa 5,74 váhových % H2O, což
kvalitativně odpovídá normě již nyní. Docílili
jsme tak účinnosti sanace pouhou instalací
přístroje AQUAPOL u nejvlhčího místa 64,8 %,
což odpovídá požadavkům normy ČSN
73 0610 na dosažení úspěšnosti sanačního
zákroku. Průběh vysušování byl zdokumentován měřícími protokoly ČVUT Fakulty stavební a na vyžádání vám je zašleme, či jsou
k nahlédnutí na našich stránkách. Celý projekt ještě nekončí, budeme s ČVUT měřit
dále a příště vás seznámíme s dalším průběhem této akce.
Důkazem dobrých výsledků
stovky realizací
V současnosti působí společnost AQUAPOL
v 11 zemích Evropy. Mateřská firma v Rakousku slaví letos dvacetipětileté jubileum
Měřící místo M 2 – střední zeď v přízemí zámku
Stráž nad Nežárkou
od svého založení. V České republice se provádí vysušování tímto systémem již od roku
1990 a letos uplyne dvacet let od doby, kdy
byl u nás instalován první přístroj AQUAPOL.
Tato technologie se setkala s velkým zájmem
zákazníků a jejich důvěrou v tento specifický
postup.
V Evropě bylo od roku 1985 instalováno více
než 44 000 zařízení AQUAPOL a v České republice došlo od roku 1990 k realizaci u cca
2 000 objektů.
MIROSLAV PEJČOCH
Grafy ústupu vlhkosti zdiva v předmětné části zámku Stráž nad Nežárkou
AQUAPOL spol. s r.o.
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
29
AçãÊÙ: D®Ö½.-B›ãÙó. IĦ. HƒÙƒ½— Bʛ«Ä»›
ZÖïÝʐù ÝãƒòŸÄ°
Ý ò›½»Ê¥ÊÙÅãÊòûî ÖÙò»ù
Pokládání velkoformátových desek a dlažeb na námĢsơ, cesty
i ulice bez dopravního zaơžení je relaƟvnĢ bezproblémovým
úkolem. Až dynamickým zaơžením autobusy nebo nákladními
auty se požadavky na povrch silnĢ zvyšují.
PƎíslušná zemina a další štĢrkové podloží proto musí splŸovat vysoké
požadavky. Tato zemina musí vždy splŸovat denní kapacitu od min.
45 MN/m². V pƎípadĢ nevyhovujících hodnot pƽdních podmínek je
tƎeba provést zlepšení zhuštĢnou frakcí (zrnitosơ) vrstev štĢrku. Filtraēní tkanina fleece by pak mĢla zajisƟt filtraēní stabilitu k ochranné
zámrzové vrstvĢ. Tuhost na vrchní nosné vrstvĢ musí splnit 180 MN/
m². Pro podkladový a spárový materiál se doporuēuje tvrdý kámen.
OdstupŸování frakce (zrnitosƟ) musí být filtraēnĢ stabilní. (0/4 nebo
0/5) V následujícím textu budou popsána nejpodstatnĢjší kritéria pro
provedení stavebních opatƎení s velkoformátovými prvky na základĢ
norem EN 1338 a 1339.
PƎi projektování je tƎeba zjisƟt oēekávané dopravní zaơžení. PƎi pojezdu s nákladními auty se vždy vychází z toho, že pƽsobí jedna 10Ɵtunová náprava. Nosnost každého kola je tedy min. 5t. Frekvenci
pƎejezdƽ náprav je proto tƎeba zahrnout do úvah a rozhodnuơ. Pro
hodnocení byly stanoveny tƎi základní stupnĢ zaơžení.
Faktor = C:
• Klidný provoz
PƎíklad kalkulaēní grafiky zátĢžové kƎivky jedné desky 1000mm x
1000mm pod jízdní dynamikou s jednou 10-Ɵ tunovou nápravou. Byl
použit soŌware Technické univerzity v Drážěanech. Podle profesora
Dr.-Ing. Bernda Müllera došlo k výpoētu podle metody „FINITE – ELEMENTE – BERECHNUNG“:
Vstupní hodnoty: délka desky / šíƎka desky
Materiál: beton nebo pƎírodní kámen
Pevnost tahu v ohybu: beton napƎ. s 6N/mm²
Zaơžení kola: 50 000 N
Dopravní zaơžení: C / PƎejezdy náprav, faktor opakovaného
zaơžení
Kontaktní tlak kol: 0,83
ɶB = bezpeēnost (zlom) 1,2
ɶU = bezpeēnost (pƎeơží, dynamické efekty) 1,2
velmi zƎídka / jen obēasný,
velmi slabý provoz
nákladních aut
• StƎední provoz
dennĢ pƎejede 1 – 8
nákladních automobilƽ
• Silný provoz
dennĢ až 75 autobusƽ nebo
nákladních aut
Vylepšení pƽdních podmínek s odstupŸovanými frakcemi balíkƽ štĢrku. Filtraēní
tkanina zajišƛuje filtraēní stabilitu k navazujícím horním vrstvám stavby.
ZƎetelnĢ lze rozeznat vzrƽstající tloušƛku desek. PomĢr mezi délkou a
stranou by nemĢl být nižší než 0,4. Výpoēet byl nastaven s pevnosơ
tahu v ohybu s 6N/mm². NejménĢ výhodný pomĢr desek ve vazbĢ
desek urēuje tloušƛku celkové vazby. Argumentace se v podstatĢ vztahuje na zkušenosƟ nĢmeckých smĢrnic. Pomocí výzkumu na stavbĢ
silnic byly v minulých letech získány významné poznatky a byly použity pƎi stavbĢ silnic. Už nĢkolik deseƟleơ se podle tĢchto poznatkƽ stavĢlo a stavby byly znaēnĢ zatĢžovány. PƎi správném provedení nebyly
zjištĢny žádné škody stojící za zmínku. PƎesto je zpƽsob stavby velmi
citlivý a neodpoušơ žádné chyby. Vedle požadované kvality výrobku
je pro celkové provedení stavby velmi dƽležité Ǝemeslné provedení,
které urēuje funkēní délku užívání. Je tƎeba dosáhnout období pro
funkēní užívání od 25 do 30 let. V souēasnosƟ stále stoupá zátĢž našich komunikací i ploch, které nejdou urēeny pƎímo pro dopravu (napƎ.
námĢsơ). asto se zjisơ, že oēekávaná zátĢž byla znaēnĢ pƎekroēena.
I pro tyto extrémní pƎípady existují Ǝešení a technické novinky, které
zde budou rovnĢž pƎedstaveny.
Kotevní zajištĢní (VERSCHI)
PƎíklad kalkulaēní graĮky zátĢžové kƎivky jedné desky
100x100 mm pod jízdní dynamikou
požadovaná tloušƛka desky v cm
18
16,79
16
13,89
13,37
12,58
12
15,41
13,54
11,70
10,73
10,24
pomĢr mezi délkou a stranou
10
15,59
14,89
14,52
14
8
6
4
2
0
$3
$3
$3
Koneckoncƽ celkový systém je dƽležitý pro trvalou funkēnost. Pokud
by se v systému vyskytla stavební chyba, bude to mít vliv na celkovou
stavbu. TĢchto stavebních chyb se mƽže vyskytnout velké množství.
Pomocí pƎibývající síly konstrukcí (tloušƛce) mohou být dynamické
síly efektnĢ rozloženy. Betonový prƽmysl se tĢmto novým zmĢnĢným podmínkám díky novým produktƽm stále lépe pƎizpƽsobuje.
Tím jsou dnes v podstatĢ k dispozici konstrukēní síly (tloušƛky) 10cm;
12cm; 14cm; 16cm až do 20cm. Zvláštnosơ jsou vícevrstvé desky, kde
se nerozluēnĢ spojuje pouze 2-3cm silná deska z pƎírodního kamene s betonovým jádrem. Tím se dosáhne také celkové tloušƛky od
10 do 20cm. Aby byla splnĢna popsaná dlouhodobá trvalá technická
funkcionalita, musí dojít k ochranĢ povrchu. Jednou z ochran povrchu je Durosave, který má pƽsobivé vlastnosƟ. Žvýkaēka, starý olej
nebo obyēejná špína na ulicích se nechají snadno odstranit nebo je
dokonce smyje déšƛ. Na všechny tyto vĢci by se mĢl brát pƎi plánování
a provedení zámĢrƽ ve mĢstĢ zƎetel. Jde o dlouhodobé trvalé stavby,
které musí ēelit zátĢžím nejen dnes ale i v budoucnu.
$3
klidný provoz
slabý provoz
silný provoz
PƎizpƽsobení výrobkƽ souēasné situaci
Také v budoucnu se budou námĢsơ a silnice plánovat a pƎemĢŸovat s pomocí desek a dlažeb. Odpovídající dlažbu, olemování okrajƽ
nebo dokonce mĢstský mobiliáƎ je možné použít v jednom tónu. PƎi
používání desek pod dopravní zátĢží musí být maximálnĢ pƎihlíženo
k pomĢrƽm délek a stran. Zde hraje dƽležitou roli, ēím slabší deska je
zvolena, ơm je nevhodnĢjší jeho chování pƎi dopravním zaơžení.
Desky nesmĢjí pod dopravním zaơžení prasknout a nesmĢjí se ani
posunout. Byla uēinĢna dvĢ podstatná opatƎení:
• Pevnost tahu v ohybu byla zvýšena na 6N/mm² (nĢmecká norma
je 5N/mm²).
• PƎípustná tolerance délky / šíƎky / tloušƛky byla omezena a stanovena na 2mm / 2mm / 2mm. DodateēnĢ budou desky v ohrožených
oblastech opatƎeny kotevním zajištĢním.
Desky nesmĢjí pod dopravním zaơžení prasknout a nesmĢjí se ani
posunout. Byla uēinĢna dvĢ podstatná opatƎení:
• Pevnost tahu v ohybu byla zvýšena na 6N/mm² (nĢmecká norma
je 5N/mm²).
• PƎípustná tolerance délky / šíƎky / tloušƛky byla omezena a stanovena na 2mm / 2mm / 2mm. DodateēnĢ budou desky v ohrožených
oblastech opatƎeny kotevním zajištĢním.
\emeslné provedení velkoformátových desek z betonu
www.godelmann.cz
[email protected]
SvČtlíky AWAK
V dnešní dobČ jsou na objekty s trvalým pobytem osob kladeny požadavky spojené se zajištČním dostateþného denního osvČtlení
interiéru, výmČny vzduchu a tepelnČ-izolaþní funkce.
SvČtlíky AWAK mohou pĜi správném návrhu a umístČní plnit souþasnČ v objektu 3 funkce:
Ŷ osvČtlení denním svČtlem,
Ŷ zabezpeþit vČtrání
Ŷ plnit funkci vČtrání v pĜípadČ požáru
Kopulové svČtlíky (neboli bodové)
mají tvar umožĖující vytvoĜit nad základnou kopuli. Jsou vyrobeny z plexiskla (PMMA) nebo z polykarbonátĤ (PC). TloušĢka
materiálu je navržena v závislosti na velikosti kopule a na možném zatížení snČhem a vČtrem. Kopule se vyrábČjí v jednovrstvých, dvouvrstvých a tĜívrstvých verzích, aby byl zabezpeþen požadovaný souþinitel prostupu tepla (U) a propustnost svČtla (c).
Výhody bodových svČtlíkĤ :
Ŷ kopule z homogenního plexiskla nebo z polykarbonátĤ umožĖující prostup vČtšího množství denního svČtla do místností.
Využití zejména u budov s rozsáhlými vnitĜními plochami.
Ŷ zpĤsob konstrukce bodových svČtlíkĤ pĜizpĤsoben pohodlnému vČtrání
Ŷ dochází k rovnomČrnému rozptýlení denního svČtla uvnitĜ interiéru
Polykarbonátové liniové svČtlíky s hliníkovou konstrukcí obdélníkového tvaru s maximálním rozpČtím oblouku 6 m a s libovolnČ
volitelnou délkou, pĜi zohlednČní dilatace materiálu. Liniové svČtlíky lze využít na velkoplošné stĜechy, jako jsou napĜ. výrobní haly,
sklady, supermarkety a další. SvČtlíky AWAK lze s úspČchem použít pro nové projekty i pro rekonstruované stávající budovy.
Výhody liniových svČtlíkĤ:
Ŷ 3x více propustné pro denní svČtlo než vertikálnČ umístČná okna
Ŷ osvČtlení interiéru mĤže být zabezpeþeno menším poþtem (menší plocha) prosvČtlovacích otvorĤ, ve srovnání s poþtem
vertikálnČ umístČných oken
Ŷ ochrana interiéru pĜed tepelnými ztrátami
Ŷ ochrana interiéru pĜed nadmČrným sluneþním záĜením
Ŷ zabezpeþení vČtrání interiéru
Ŷ zabudované požárnČ-ventilaþní zaĜízení umožĖuje odstranČní horkého vzduchu a kouĜe v pĜípadČ požáru
Ŷ materiály použité pro výrobu liniových svČtlíkĤ zaruþují trvalou a bezproblémovou funkci
Liniové svČtlíky
Bodové svČtlíky
SvČtlíky AWAK s funkcí požárního vČtrání:
Pokud jsou zaĜízení pro odvod tepla
a zplodin hoĜení správnČ navrženy s ohledem na jejich poþet, velikost a úþel, chrání
interiér v pĜípadČ požáru pĜed vysokými teplotami. ZaĜízení také kontrolují
a omezují pohyb kouĜe mezi místem
[email protected]
www.vedag.cz
požáru a okolím a umožĖují tak evakuaci osob a zásah požárních jednotek.
Požární ventilace instalovaná do svČtlíku
AWAK je zabezpeþena adekvátním pohonem a kontrolním systémem, který
zajišĢuje otevírání a zavírání pohyblivých
þástí. VýbČr hnacího mechanismu se
urþuje na základČ pĜedpisĤ, úþelu budovy
a ¿nanþních možností zákazníka. Provoz
protipožárního systému musí být sladČn
s ostatním požárním zaĜízením instalovaným v objektu.
DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.
Od sklepa až po střechu:
s výrobky DELTA® máte klid!
Novostavba nebo rekonstrukce? Úspora energie je stále důležitější. Fólie pro stavebnictví se
značkou DELTA® Vám zajistí ochranu a úsporu energie na střechách, spolehlivě odizolují spodní
stavbu a zajistí perfektní drenáž.
Tím zvýšují kvalitu bydlení a zároveň i hodnotu domu.
Se značkou DELTA® stavíte na zkušenostech a
kompletenci firmy DÖRKEN, kterých jsme nabyli
za dlouhá desetiletí naší existence. Pracujete
s výrobcem, který je evropsky uznávaným
partnerem projektantů, obchodníků i řemeslníků v oblasti stavebních fólií pro ochranu
střech a spodní stavby.
P R E M I U M
Nač tedy otálet? Pozvedněte už
letos svě bydlení na vyšší úroveň.
Vyplatí se to.
Sníh a led?! STOP!
Sněhové zábrany FLENDER FLUX pro spolehlivou ochranu
střechy, majetku i zdraví.
Rychlá montáž i do stávající krytiny. Součást střešního
programu DELTA®.
Dörken s.r.o. · Nad Vinným potokem 2 · CZ-101 11 Praha 10-Vršovice · Tel.: 261 221 576, 261 005 200 · Fax: 261 223 725 · [email protected] · www.dorken.cz
Člen skupiny Dörken
PORUCHY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ
Závady zastřešení trapézovými plechy
se zaatikovými a mezistřešními žlaby
Trapézové plechy umístěné na průvlacích jsou velmi často používány jako střešní pláště v průmyslových
stavbách. Jejich aplikace je však někdy doprovázena poruchami, a to jednak z hlediska zatékání, jednak
z tepelně vlhkostního hlediska střešního pláště. Příkladem je krytina ocelové haly se sedlovou střechou
a zaatikovými a mezistřešími žlaby, které jsou analyzovány v tomto příspěvku. Navíc zahrnuje výpočet
průtoku srážkové vody deformovaným žlabem.
1. Popis průmyslové haly
Výrobní objekt je určen pro výrobu a montáž dílů pro automobilový
průmysl. Jedná se o jednopodlažní budovu s dvoupodlažní vestavbou. V halové části objektu je dílna pro ruční a modelovou výrobu,
kanceláře, sociální zařízení a příruční sklady. Stavebně oddělen je
sklad s vlastními kancelářemi a sociálním zázemím. Pro vstup do
druhého podlaží vestavby jsou k dispozici dvě schodiště.
Ocelová konstrukce haly sestává z ocelových sloupů HEB 260, ke
kterým jsou pomocí šroubových spojů připevněny ocelové vazníky
s horním pásem I průřezu výšky 400 mm, na který je pomocí ocelových trubek 60 x 4 mm zavěšen protipožární podhled z ocelových
nosných uzavřených profilů výšky 120 mm chráněný proti požáru sádrokartonovými deskami GKF tloušťky 15 mm. Půdorysně sloupy
vytvářejí síť 30,00 x 21,66 m. Vazníky jsou uloženy na plnostěnných
I nosnících ve vzdálenostech 5,415 m. Rozpon průvlaků je 21,66 m,
vazníků pak 30 m. Vazníky podporují střešní ocelové trapézové
plechy výšky 150 mm překrývající rozpon 5,415 m.
Obvodový plášť nezajišťující stabilitu objektu je montovaný v kombinaci se zdivem tloušťky 400 mm. Sestává z kazet K 120/600/0,75 mm,
tepelné izolace tloušťky 120 mm a krycího stěnového plechu TR
35/207. Sádrokartonové příčky jsou oplášťovány deskami GKB tloušťky 12,5 mm s vnitřní výplní z minerálních vláken.
Střecha sedlového tvaru je ve vrcholu prosvětlena pásovými karbonátovými světlíky. Mezi jednotlivými vazníky jsou zapuštěny
mezistřešní žlaby z titanzinkového plechu. U obvodových stěn jsou
provedeny zaatikové (obr. 1), mezi jednotlivými střechami pak mělké
žlaby obdélníkového průřezu. Přechod mezi plechovými žlaby a svislými dešťovými plastovými svody je přímý bez sběrných kotlíků a bez
tepelné izolace (obr. 2).
1 Svislý řez zaatikovým žlabem střechy
se skladbou střešního pláště
36
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
2
Zaatikové žlaby jsou šířky 390 mm a proměnné výšky od 55 do 160 mm.
Přesah střešních trapézových plechů přes boční stěnu žlabu dosahuje
u zaatikových žlabů téměř 100 mm, mezistřešní žlaby jsou stejné
šířky a proměnné výšky od 110 do 210 mm, ojediněle 220 mm. Oba
typy žlabů jsou svedeny ve spádu 1 % k vnitřním dešťovým svodům
umístěným u nosných ocelových sloupů.
Ačkoliv výkresová dokumentace nebyla k dispozici, podařilo se od
prováděcí firmy získat skladbu střešního pláště v tomto složení (obr. 1):
trapézový plech s výškou vln 50 mm, tloušťky 0,75 mm s povrchovou úpravou
2x desky ORSIL v tloušťce 2 x 60 = 120 mm
nosný trapézový plech s výškou vln 150 mm
Krycí trapézové plechy povrchově upravené plastem jsou připevněny
k podkladu pomocí pozinkovaných šroubů s podložkami. Ve skladbě
střechy jsou žlaby osazeny do lůžka opatřeného po obvodě tepelnou izolací – pravděpodobně z minerálních vláken. Mezi dnem
mezistřešního žlabu a nosným ocelovým průvlakem tepelná izolace
chybí.
2. Zjištěné závady a jejich návaznost na normy
Na střeše haly se vyskytly následující poruchy:
a) Lichoběžníkové otvory mezi povrchovými trapézovými plechy
a hřebenovým plechem byly stejně tak jako mezery mezi střešními
plechovými dílci a žlabem vyplněny vložkami z měkkého polyuretanu (molitanu). Tyto vložky měly chránit tepelnou izolaci z minerálních vláken u žlabů nebo těsnit vzniklé otvory u hřebenu
proti pronikání srážkové vody dovnitř. Ve skutečnosti jsou však
v obou případech vypadlé (např. obr. 3).
b) V mělčí části zaatikového žlabu (od rohu až cca do jedné poloviny)
byly na okrajích střešních panelů viditelná
znečištění a bílé mapy po usazených solích
v důsledku zaplavení a odpaření této části
srážkovou vodou.
c) V mezistřešním žlabu je dno titanzinkového žlabu v příčném směru značně vybouleno (obr. 4) a probíhá v podélném směru.
V okolí vpusti je vyboulení ve srovnání s průběhem ve vnitřní části žlabu již zanedbatelné. Ačkoliv nebylo možno se přesvědčit
o zakončení žlabu pod krytinou (je zakryto
trapézovými plechy), lze předpokládat, že
původní obdélníkový profil byl v důsledku
namáhání pode dnem žlabu přetvořen tak,
že vodorovná přímková část dna se změnila v konkávní křivku a boční svislé stěny
se v patě naklonily směrem od obklopující
měkké tepelné izolace. Tím se světlost dna
žlabového profilu oproti původní vodorovné šířce zmenšila (lichoběžníkový průřez
Zaústění plechového žlabu
s vydutým dnem). V některých místech se
do plastového svislého potrubí
bez sběracího kotlíku
objevily na titanzinkovém plechu trhliny.
3 Pohled na uvolněné utěsnění mezer mezi hřebenovým plechem
a trapézovými dílci vložkami z měkkého polyuretanu
4 Příčné vyboulení dna mezistřešního titanzinkového žlabu v místě
mezi nosnými ocelovými sloupy
d) V místě svislých prostupů ve střeše je obklopující minerální vlna
nechráněna proti zvlhnutí a navíc prostupy nejsou řádně začištěny.
e) Při silnějších deštích dochází k zatékání srážkové vody do interiéru
haly jednak v okolí ocelových sloupů, kudy procházejí dešťové
svody, jednak podél ocelových vazníků.
i pod žlab, kde může kondenzovat na spodním líci venkovního žlabu.
Je-li zkondenzovaná voda pod žlabem silně ochlazována (zvláště
v zimním období), může dokonce i zmrznout a zvětšit tak svůj objem.
Pokud je tedy pod žlabem ocelový průvlak, lze předpokládat vydutí
dna žlabu. Po rozmrznutí ledu sice voda odteče směrem dolů, ale
zdeformovaný žlab se již do původní polohy nevrátí. Poněvadž není
možno nedestruktivně ověřit skutečné provedení detailů pod krytinou, nelze ani toto vysvětlení definitivně prokázat.
Nelze vyloučit ani zatékání vody trhlinami v titanzinkovém žlabu. Ve
srovnání s pozinkovaným nebo měděným plechem, titanzinek je
mnohem křehčí a při nižších teplotách (pod 10o C) náchylnější ke
křehkému lomu. Navíc přechod z hranatého žlabu do svislého
dešťového svodu je proveden bez žlabového kotlíku, který kompenzuje nejen zvýšenou turbulenci vody v místě svodů, ale umožňuje
i snazší dilataci žlabu.
Tím, že voda má možnost dostat se do vnitřní skladby střechy zatékáním do tepelné izolace lichoběžníkovými otvory a škvírami
v horní části žlabu, dále trhlinami a také srážením vodních par pod
žlabem, prosakuje propustnou tepelnou izolací a vytéká do interiéru
v obnažených a netěsných mezerách.
Množství dešťové vody, které je nutno odvést do kanalizace, je dáno
intenzitou deště, velikostí odvodňované plochy a činitelem odtoku.
Množství vody proteklé žlaby, obvykle vyjádřené v l.s-1, závisí na:
a) na průtokové rychlosti [m.s-1],
b) velikosti a tvaru průtočného profilu,
c) na době průtoku.
Na základě výpočetní techniky byl v r. 2000 prokázán výsledný tepelný odpor stávající skladby střechy (teplota v zimním období Te =
-15o C byla uvažována pro I. teplotní oblast, relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕi = 60 %) R = 3,182 [m2.K.W-1], který překračuje jak
požadovanou hodnotu 1,32 [m2.K.W-1], tak doporučenou hodnotu
1,92 [m2.K.W-1] daného typu průmyslové budovy podle ČSN 73 0540.
Z výsledku matematického výpočtu vyplývá, že i když ke kondenzaci
vodní páry dochází při teplotě Te = -4,1o C, celoroční bilance vypařené vodní páry Gv - Gk = 0,003 [kg.m-2.rok-1] není v rozporu s
uvedenou normou.
Podle ČSN 73 3610 [2] čl. 30 se okapnice pro oplechování mohou
vytvořit jednoduchým pravoúhlým ohybem, dvojitým šikmým ohybem vnitřním nebo vnějším, jednosměrným ohybem nebo ohybem
s drážkou. V našem případě s ohledem na obtížnost jejího provedení
u profilovaných trapézových plechů jsou plechové střešní dílce bez
okapnice. Tím se dešťové kapky mohou za příznivých podmínek
dostávat k tepelné izolaci, která pokud není vodotěsně chráněna,
mohou pronikat k nosným ocelových plechům a netěsnostmi spár
dále do interiéru.
Článek 14 téže normy: „Klempířské výrobky musí umožňovat volný
a plynulý odtok dešťové vody. Nesmí vytvářet místa, ve kterých by
mohla voda trvale stát…“ již zcela na některých místech splněn není
(na dně žlabu se někde vytvářejí louže). Poněvadž vlastní detaily
klempířských prací (způsoby podepření, šířky zakončení plechů atd.)
jsou zakryty, nebylo možno je hodnotit. Podle pokynů pro zpracovatele [4] jsou výrobní procesy prováděné nad 10o C technicky nezávadné.
3. Příčina zatékání do interiéru haly
Jak již bylo uvedeno v předchozím oddíle, střešní krytina z trapézových plechů není u mezistřešních ani zaatikových žlabů zakončena
okapnicí. Tím, že ochranné krycí vložky tepelné izolace z měkkého
polyuretanu se postupně uvolňují (porucha a) v bodě 2), dešťová
voda tak může pronikat do nechráněné tepelné izolace nejen při
větším průtoku vody žlabem, ale též v důsledku chybějící okapnice.
Jelikož je hala temperována a vodní pára může pronikat jednak
netěsnostmi mezi nosnými ocelovými plechy, jednak mezerami
kolem svislých prostupů k hornímu povrchu střechy, dostane se tak
Průtoková rychlost ve žlabu má být tak velká, aby její unášecí schopnost byla dostatečná k odplavení nerozpuštěných součástí vod.
Z tohoto důvodu se doporučuje nejmenší rychlost 0,6 – 0,8 m.s-1.
Průtoková rychlost závisí na řadě okolností a je tím větší, čím:
větší je spád,
hladší je vnitřek potrubí,
větší je hydraulický poloměr, tj. poměr průtočné plochy k délce
omočeného obvodu při průtoku potrubím
čím čistší je odtékající voda.
3.1. Výpočet průtoku srážkové vody vybouleným
mezistřešním žlabem
Průřez vybouleného žlabu v místě cca 1/3 délky spádu
(ve vzdálenosti 3,25 od začátku spádování):
21,66
10,833
:10 = x:3 ⇒ x =
= 3,25 m
2
10
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
37
PORUCHY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ
Podle ČSN 75 6101 je výpočtový průtok dešťových vod [l.s-1] dán vztahem:
Q = ψ. Ss.qs,
kde ψ – součinitel odtoku,
Ss – plocha povodí [ha],
qs – intenzita směrodatného deště uvažované periodicity
[l.s-1.ha-1]
a) pro průtok ve vzdálenosti 3,25 m od začátku spádování:
Ss = 3,25.15.2 = 97,5 m2
Q = 0,9.97,5.0,025 = 2,193 l.s-1 < Qž vyhovuje
Výška žlabu h:
b) pro průtok před vtokem do svislého potrubí:
Ss = 10,83.15.2 = 324,9 m2
Q = 0,9.324,5.0,025 = 7,31 l.s-1< Qž vyhovuje
h = 140 sin 68º = 1400,928 = 130 mm
Rozšíření žlabu v horní části š/2:
s/2 = 140 cos 68º = 1400,371 = 52 mm
Délka oblouku b:
.r.α
= 390
180
390,180
r.α =
= 2234,53
b=
pro 75º : r = 297,9 mm
3.2. Výpočet průtoku srážkové vody obdélníkovým
mezistřešním žlabem
Pro srovnání s předchozím případem je uvažována stejná výška žlabu
ve vzdálenosti 3,25 m od začátku jeho spádování. Výpočet je proveden obdobným způsobem, pouze dosazované hodnoty jsou odvozeny z následujícího schématu.
Také v tomto případě výpočtový průtok vyhovuje jak ve vzdálenosti
3,25 m od začátku spádování, tak před vtokem do svislého potrubí.
Výška kruhové výseče v z délky kruhové výseče b:
b = 2√2vr – v2
28,6 = 2√2.v.29,8 – v2
v2 – 238,4v + 817,96 = 0
v = 238,4 – √5683,546 – 327,184 = 238,4 – 231,4 = 35 mm
2
2
Plocha kruhové úseče Au:
1
1
1
Au= .[b.r–t(r–v)]= [3929,8–28,6(29,8–3,5)]= [116,181–75,189]=20,466 cm2
2
2
2
Plocha lichoběžníkového průřezu AI:
AI =
28,6 + 39
.13 = 439,4 cm
2
Průřezová plocha vodního proudu P [m2]:
P = 439,40 – 204,96 = 234,44 cm2 = 2,3444 dm2 = 0,023444 m2
Omočený obvod O [m]:
O = 39 + 28 = 67 cm = 0,67 m
spád I [%]: 0,01
Hydraulický poloměr R [m]:
P 0,023444
R= =
= 0,035 m
O
0,67
Rychlostní součinitel k v závislosti na součiniteli drsnosti žlabu n:
k = 100√R = 100√0,035 = 38,41
n+√R 0,30 + √0,035
Výpočet rychlosti průtoku vp ve žlabu:
v=k.√R.I=38,41.√0,0350.01=38,41.0.018=0,691 ms–1=6,91 dm.s–1
Průtok srážkové vody žlabem Qž:
Qž = v.P = 6,91.2,344 = 16,2 dm3.s–1 = 16,2 l.s–1
38
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
3.3. Vyhodnocení průtoku srážkové vody
Ačkoliv průtokové rychlosti v obou případech vyhovují, hodnoty odtoků srážkové vody jsou znevýhodněny tím, že z každé strany přitéká
voda z obklopujících ploch, při proudění dochází k vytvoření turbulence a v důsledku toho ke snížení rychlosti. Turbulence je o to větší
u vybouleného dna, kde plocha, na kterou vytéká voda, se přiblížila
kolmici vtékající vody do žlabu. Z toho důvodu je vypočtené množství
vody protékajícím žlabem ještě sníženo, poněvadž výpočet je proveden bez zohlednění takto vzniklé turbulence žlabu.
Hydraulický poloměr se mění s výškou plnění žlabu, to znamená se
vzdáleností hladiny protékající vody od nejnižšího místa příčného
řezu žlabu. Pokud na začátku mezistřešního žlabu, kde je jeho nejnižší výška, dochází ke zvýšení turbulence přívalem vody z obou stran
žlabu, nelze vyloučit zaplavení okrajů trapézových plechů dešťovou
vodou a v důsledku toho i výskyt bílých map, popř. dalších usazenin.
4. Závěr
Vzhledem k tomu, že střešní krytina z plátovaných trapézových plechů nevykazuje větší prokazatelná poškození, zdá se být výhodné
jak z finančních důvodů, tak z hlediska pracnosti, délky trvání a rizika
zatékání v průběhu oprav, vyměnit pouze žlaby se zajištěním sousedních konstrukcí proti zatékání. Po vyschnutí tepelné izolace z minerálních vláken lze doporučit její utěsnění a zpevnění stříkanou tvrdou
polyuretanovou pěnou, která samotná má též funkci hydroizolační.
Pokud žlab nebude oddělen od ocelového průvlaku separační vrstvou, je třeba tuto vrstvu doplnit.
Konce střešních trapézových plechů, které přesahují hrany žlabů, by
měly být opatřeny okapnicí. Jelikož střešní dílce jsou vystaveny poměrně vysokým teplotám, podléhají značným objemovým změnám.
Proto mezi pěnovým polyuretanem a spodním lícem plechu se vytvoří spára, kterou vzhledem k délkovým změnám plechu lze velmi
obtížně zakrýt trvale pružným silikonovým tmelem. Právě z tohoto
důvodu by byl vhodnější mechanický spoj.
Z technologického hlediska je jedna z možností přinýtování zahnutého plechu s ohybem ke spodnímu líci plechu tak, že mezi plechem
a okapnicí bude vložen pryžový pásek zajišťující vodotěsnost spoje
(obdobný spoj se používá při uchycování vlnitých desek k podkladu).
Každá strana trapézového plechu by tak měla svoji samostatnou
okapnici, takže v zalomení stran by se okapnice překrývaly. Zvláště
důležité jsou okapnice na vodorovných stranách okrajů. Tím, že
povrch trapézových plechů tvoří plastová vrstva, je kontaktní styk
různých kovů (spojovacího nýtu a plechu) způsobující elektrochemickou korozi přerušen touto vrstvou. Jelikož střešní plech má malou
tloušťku (0,75 mm), lze nýtování provádět obdobným způsobem jako
při „stehování sešívačkou“.
DOC. ING. VÁCLAV KUPILÍK, CSC.
Literatura
[1] ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov / 1– 4
[2] ČSN 73 3610 Klampiarske práce stavebné, 1987
[3] KUPILÍK, V. Znalecký posudek č. 7/2007
[4] RHEINZINK Oplechování střech a fasádní systémy, Rheinzink GmbH,
Oberhausen, 1988
Program Zelená úsporám se znovu otevře až v únoru
Pro mnohé majitele rodinných domů byl dotační program Zelená úsporám nadějí, že si budou moci svůj dům
zateplit, aniž by se museli dlouhodobě zadlužit. Pro tisíce z nich, kteří již žádost podali, se ale projekt stal zdrojem
nečekaných starostí a nejistoty, a pro ty, kteří to nestihli, klamnou nadějí.
Ministerstvo životního prostředí tento program v listopadu kvůli administrativním potížím a možnému nedostatku peněz zastavilo.
Dodnes se mu zcela nepodařilo vyřešit všechny otazníky. Lidem, kteří s dotací počítali, nejistota a zpoždění začaly komplikovat život.
Nervózní jsou i stavební firmy a dodavatelé.
Program je v podstatě nárokový. Když žadatel dodrží kritéria a doloží, že bude používat
certifikovanou technologii a bude mu instalovat firma s certifikátem, má na peníze nárok.
Ministerstvo program zastavilo z důvodů velkého zájmu a omezených finančních zdrojů.
Na Státní fond dorazilo již 75 tis. žádostí o dotaci. Rada fondu zatím schválila 10 mld. pro 37
tis. žádostí. Zatím vyplatila dvě miliardy.
Další čtyři miliardy fond přislíbil na zateplení
veřejných budov. Z celkových 19 miliard, které fond získal prodejem emisních povolenek,
tedy zbývá pět mld. korun pro 38 tis. nevyřízených žádostí. Podle předběžných odhadů
by mohlo na dotace chybět až pět miliard
korun. Ministerstvo zvažuje, že by snížilo až
65procentní podporu až o 10 %. V ještě větší
nejistotě jsou lidé, kteří žádost nestačili podat a měli ji již připravenou a museli do projektu a potvrzení investovat desetitisíce
a spoustu času. Není jisté, kdy a zda se program znovu otevře. Získání dotace je administrativně i časově velmi náročné. V posledním říjnovém týdnu přišlo přes 10 tis. žádostí.
Program Zelená úsporám se znovu otevře až
v únoru.
Firma WPC Czech je dovozcem materiálu WPC pro ČR a SR
Co je to materiál WPC – je to kompozit ze směsi dřeva a plastu
(v našem případě HDPE v poměru 60 % dřevité složky a 40 % plastu).
Druh plastové složky je velmi důležitý pro výslednou kvalitu a vlastnosti
WPC. Materiál si zachová vzhled dřeva, ale vlastnosti plastu (prakticky
nenasáká vodu, neztrácí barvu, nenatírá se, odolný UV záření, neklouzavé.
Používá se všude tam, kde potřebujeme nahradit klasické dřevo např.
z důvodu údržby. Z tohoto materiálu jsou nejpoužívanější terasová prkna
(venkovní terasy, okolí bazénů, mola), balkonové a terasové dlaždice
(včetně upevňovací mřížky), plotovky a další. Životnost materiálu je
až 25 let. Vhodné do rozmezí teplot -40 °C a +60 °C.
100% recyklovatelné, šetřící naše lesy.
Kvalita materiálu je zajištěna: ISO9001, ISO14001, ASTM, CE
Nabízíme plný servis a obchodní spolupráci.
Záruka kvality.
Kontakt: WPC Czech s.r.o., www.wpc-czech.cz, e-mail: [email protected], tel. +420 773 578 984
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
39
VZDĚLÁVÁNÍ
Plán seminářů na leden, únor a březen 2011
více informací a pozvánky na semináře na www.psmcz.cz
11. 1.
Praha Hospodářská komora
Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb. a jeho vztah ke stavebnímu zákonu
20. 1.
Praha Hospodářská komora
Navrhování objektů a staveb podle EU a Evropských předpisů
25. 1.
Liberec Grandhotel Zlatý Lev
Fasádní systémy a fasádní prvky, výplňové konstrukce stavebních otvorů
(okna, dveře, průmyslová vrata, brány), tepelné, zvukové a protipožární izolace
27. 1.
Plzeň Konf. centrum SECESE
Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb. a jeho vztah ke stavebnímu zákonu
27. 1.
Ostrava Hotel Harmony
Komplexní stavební systémy pro hrubou stavbu, zateplovací systémy
Střechy, fasády, obvodové pláště, stavební výplně. Aktuální novinky 2011
1. 2.
České Budějovice Hotel Budweis
Sanace a hydroizolace bytového fondu – řešení mikrobiálních problémů staveb,
protiplísňové aplikace
1. 2.
Brno BVV, Pavilon A3
Aktuální řešení stavebně fyzikálních problémů staveb, zdvojené podlahy, montované
příčky a podhledy – akustika, tepelná technika. Sanace a hydroizolace bytového fondu
2. 2.
Praha Hospodářská komora
Obalové konstrukce budov
2. 2.
Olomouc Regionální centrum
Inženýrské sítě, nové předpisy pro vsakovací systémy, ČOV, řešení rozvodů vody
a odpadních vod
8. 2.
Praha Masarykova kolej
Ochrana a izolace stavebních konstrukcí
Konference společnosti CIUR
8. 2.
Kladno Hotel Kladno
Inženýrské sítě, nové předpisy pro vsakovací systémy, ČOV, řešení rozvodů vody
a odpadních vod
10. 2.
Plzeň Konf. centrum SECESE
Obalové konstrukce budov
15. 2.
Hradec Králové ALDIS
Obalové konstrukce budov
15. 2.
Jihlava Hotel Gustav Mahler
Střechy a střešní konstrukce, stavby a rekonstrukce střech, střešní okna
(světlíky, okapy, krovy, izolace, zateplení), konstrukce stěn včetně otvorových výplní
17. 2.
Liberec Grandhotel Zlatý Lev
Střechy a střešní konstrukce, stavby a rekonstrukce střech, střešní okna
(světlíky, okapy, krovy, izolace, zateplení), konstrukce stěn včetně otvorových výplní
17. 2.
Ostrava Hotel Harmony
Celková regenerace a rekonstrukce bytových domů, občanských staveb
22. 2.
Pardubice
Zásady při navrhování energeticky úsporných a pasivních domů, nové technologie
a systémy zateplení v praxi
22. 2.
Brno BVV, Pavilon A3
Komplexní stavební systémy pro hrubou stavbu, zateplovací systémy
Střechy, fasády, obvodové pláště, stavební výplně. Aktuální novinky 2011
23. 2.
Ústí nad Labem Hotel Vladimir
Střechy a střešní konstrukce, stavby a rekonstrukce střech, střešní okna
(světlíky, okapy, krovy, izolace, zateplení), konstrukce stěn včetně otvorových výplní
23. 2.
Zlín Hotel Moskva
Fasádní systémy a fasádní prvky, výplňové konstrukce stavebních otvorů
(okna, dveře, průmyslová vrata, brány), tepelné, zvukové a protipožární izolace
24. 2.
Praha Hospodářská komora
Sanace a hydroizolace bytového fondu – řešení mikrobiálních problémů staveb,
protiplísňové aplikace
1. 3.
České Budějovice Hotel Budweis
TZB – optimální vytápění, efektivnost přípravy a rozvodu teplé vody v budovách
z pohledu projektanta a praxe
2. 3.
Ostrava Hotel Harmony
Střechy a střešní konstrukce, stavby a rekonstrukce střech, střešní okna
(světlíky, okapy, krovy, izolace, zateplení), konstrukce stěn včetně otvorových výplní
3. 3.
Liberec Grandhotel Zlatý Lev
Inženýrské sítě, nové předpisy pro vsakovací systémy, ČOV, řešení rozvodů vody
a odpadních vod
8. 3.
Hradec Králové ALDIS
Komplexní stavební systémy pro hrubou stavbu, zateplovací systémy. Střechy, fasády,
obvodové pláště, stavební výplně. Aktuální novinky 2011
40
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
8. 3.
Brno BVV, Pavilon A3
Inženýrské sítě, nové předpisy pro vsakovací systémy, ČOV, řešení rozvodů vody
a odpadních vod
9. 3.
10. 3.
Zlín Hotel Moskva
Požární uzávěry a klapky, vlastnosti a chování za běžného provozu a při požáru
Praha Hospodářská komora
Komplexní stavební systémy pro hrubou stavbu, zateplovací systémy. Střechy, fasády,
obvodové pláště, stavební výplně. Aktuální novinky 2011
10. 3.
Olomouc Regionální centrum
Sanace a hydroizolace bytového fondu – řešení mikrobiálních problémů staveb,
protiplísňové aplikace
15. 3.
Ústí nad Labem Hotel Vladimir
Fasádní systémy a fasádní prvky, výplňové konstrukce stavebních otvorů (okna, dveře,
průmyslová vrata, brány), tepelné, zvukové a protipožární izolace
16. 3.
Brno VUT
III. ročník specializované výstavy stavebních materiálů na VUT Brno
17. 3.
Brno VUT
III. ročník specializované výstavy stavebních materiálů na VUT Brno
17. 3.
Plzeň Konf. centrum SECESE
Střechy a střešní konstrukce, stavby a rekonstrukce střech, střešní okna (světlíky,
okapy, krovy, izolace, zateplení), konstrukce stěn včetně otvorových výplní
22. 3.
Pardubice
Celková regenerace a rekonstrukce bytových domů, občanských staveb
23. 3.
Plzeň Konf. centrum SECESE
Požární uzávěry a klapky, vlastnosti a chování za běžného provozu a při požáru
23. 3.
Zlín Hotel Moskva
Střechy a střešní konstrukce, stavby a rekonstrukce střech, střešní okna (světlíky,
okapy, krovy, izolace, zateplení), konstrukce stěn včetně otvorových výplní
24. 3.
České Budějovice Hotel Budweis
Komplexní stavební systémy pro hrubou stavbu, zateplovací systémy. Střechy, fasády,
obvodové pláště, stavební výplně. Aktuální novinky 2011
29. 3.
Praha Hospodářská komora
Komplexní stavební systémy pro hrubou stavbu, zateplovací systémy. Střechy, fasády,
obvodové pláště, stavební výplně. Aktuální novinky 2011
29. 3.
Jihlava Hotel Gustav Mahler
Celková regenerace a rekonstrukce bytových domů, občanských staveb
31. 3.
Karlovy Vary
Střechy a střešní konstrukce, stavby a rekonstrukce střech, střešní okna (světlíky,
okapy, krovy, izolace, zateplení), konstrukce stěn včetně otvorových výplní
HLINÍKOVÁ STŘECHA SE ZÁRUKOU 40 LET
BOHATÝ VÝBĚR BAREV V CELÉM SYSTÉMU VČETNĚ OKAPŮ
STŘECHY | FASÁDY | SOLAR
10 DOBRÝCH DŮVODŮ
PRO PREFU
! ODOLNÁ PROTI BOUŘI
! ODOLNÁ PROTI RZI
! NEROZBITNÁ
! LEHKÁ
! HEZKÁ
! BAREVNĚ STÁLÁ
! OPTIMÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE
! KOMPLETNÍ SYSTÉM
! EKOLOGICKÁ
! 40 LET ZÁRUKA
PREFA ALUMINIUMPRODUKTE s.r.o. Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař | tel.: +420 281 017 110 | e-mail: [email protected] | WWW.PREFA.COM
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
41
V¯STAVA STAVEBNÍCH MATERIÁLÒ,
SYSTÉMÒA TECHNOLOGIÍ NA V·TE
V âESK¯CH BUDùJOVICÍCH
P¤IPRAVUJEME
I. roãník specializované v˘stavy pro studenty
18. - 19. 5. 2011
Prezentace stavebních materiálů
TEPELNÁ ČERPADLA
Master Therm: Vytápět teplem ze vzduchu se vyplatí
Víte, že v našich zeměpisných šířkách dopadne na každý čtverečný metr zemského povrchu za jeden jediný rok více než 1 000 kWh
tepelné energie? Na celoroční vytápění rodinného domu je potřeba asi 20 000 kWh tepla, tzn. takové množství, které dopadne
na plochu o velikosti malého obývacího pokoje. V peněžním vyjádření nás takové množství energie stojí při současných cenách
asi 32 000 Kč ve formě zemního plynu a v podobě elektřiny přibližně 50 000 Kč (při nejnižší možné distribuční sazbě).
Velká většina energie, která na planetu dopadne, není-li
využita, je prostřednictvím infračerveného záření vrácena
do okolního vesmíru. Zbylá část energie se ukládá do
země, vody nebo vzduchu a je hybnou silou všech přírodních dějů, které se na Zemi odehrávají.
Jak energii našeho okolí využít?
Přímé využití této energie pro vytápění obytných budov je
při současném stavu poznání poměrně obtížné. Nadbytek
slunečního záření máme k dispozici pouze v letních měsících. Po zbytek roku, kdy potřebujeme vytápět, nás energie
ze slunce obklopuje pouze v nízkoteplotní formě, kterou
nelze na vytápění použít. Jedinou efektivní cestou je prostřednictvím určitého zařízení převést nízkoteplotní (chladnou) energii z našeho okolí na vyšší teplotní hladinu. S takovou energií již můžeme snadno vytápět. Stroj, který tuto
službu dokáže poskytnout, se nazývá tepelné čerpadlo.
S prudkým rozvojem techniky tepelných čerpadel v posledních letech se do popředí zájmu dostala tepelná čerpadla, která odebírají teplo z okolního vzduchu a předávají jej do topné vody, tepelná čerpadla vzduch–voda.
Jejich podíl na evropském i tuzemském trhu dosahuje přibližně dvou třetin všech prodejů tepelných čerpadel.
Důvodem je skutečnost, že tato zařízení dnes již fungují
s podobnou celkovou účinností a spolehlivostí jako ostatní typy tepelných čerpadel, avšak za výrazně nižších
pořizovacích nákladů a s relativně rychlou a nenáročnou
instalací. Aktuálně poskytované dotace na pořízení tepelného čerpadla pak jejich nákup zatraktivňují a urychlují návratnost vložených prostředků.
Vzduch je nevyčerpatelnou
zásobárnou energie
Vzduch se vyskytuje všude kolem nás a díky tomu si tepelné čerpadlo vzduch–voda může pořídit i uživatel bez
vlastního pozemku nebo zdroje podzemní vody. Teplo ze
vzduchu lze snadno odebrat pomocí pomaloběžných ventilátorů a tepelného výměníku, které lze jednoduše
umístit na střeše či terase objektu, nebo na jeho vnější stěně. Moderní tepelné čerpadlo vzduch–voda je navíc vysoce účinné multifunkční zařízení, schopné kombinovat řadu funkcí: vytápět nebo
chladit interiér, souběžně ohřívat teplou vodu, ohřívat vodu v bazénu
ap. a jeho služeb využijeme celoročně. Vzhledem k tomu, že největší
část vyrobené tepelné energie odebere tepelné čerpadlo z okolního
vzduchu, ušetří nám oproti vytápění zemním plynem nebo elektřinou
až 70 procent nákladů.
Nejkvalitnější tepelná čerpadla z České republiky
Největší výrobce tepelných čerpadel v České republice, společnost
Master Therm (www.mastertherm.cz) věnuje tepelným čerpadlům
vzduch–voda významnou pozornost a nabízí je v několika modelových řadách. Všechny výrobky této společnosti jsou vybaveny
moderní vyspělou technologií elektronického vstřikování chladiva
a on-line ovládáním tepelného čerpadla prostřednictvím internetového připojení. Kromě tuzemského trhu jsou exportovány do řady
evropských zemí, např. Německa, Švýcarska, Velké Británie a Francie.
Letošní novinku v sortimentu představuje tepelné čerpadlo vzduch–
voda BoxAir Inverter 22I, vybavené kompresorem s proměnným řízením výkonu od 3 do 8 kW (A7/W35), vhodné pro objekty s malou tepelnou ztrátou. Jedná se o menší variantu velice úspěšného
typu BoxAir Inverter 30I o výkonu 5 – 15 kW (A7/W35), které bylo
oceněno ziskem Zlaté medaile za nejlepší exponát na loňském ročníku mezinárodního veletrhu Aquatherm a současně cenou Grand
Prix For Arch 2009. Letošní novinka rozšiřuje nabídku moderních inverterových tepelných čerpadel od společnosti Master Therm pro
všechny běžné rodinné domy, tzn. s tepelnou ztrátou od cca 4 kW až
do 15 kW. Tepelná čerpadla vzduch–voda představují budoucnost
moderního, ekologického a ekonomického vytápění.
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Okrajová 187, 253 01 Chýně, Praha-západ
tel. 311 516 567, 222 326 588
[email protected]
www.mastertherm.cz, www.vzduch.voda.cz
PSM stavební infozpravodaj 1 | 2011
43
PŘIPRAVUJEME !!!
Prezentace stavebních materiálů
ročník 2011/2012
KATALOG, KTERÝ NAŠEL SVÉ PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ
Již VII. vydání
120 rubrik
okamžitý zdroj informací
pracovní pomůcka pro projektanty,
Kontakt:
PSM CZ, s.r.o.
Velflíkova 10
160 00 Praha 6
tel.: 242 486 976
fax: 242 486 979
[email protected]
stavební inženýry, architekty,
stavební firmy a stavební úřady
www. psmcz.cz
Zastoupení Brno
Cejl 20
602 00 Brno
tel.: 545 117 433
fax: 545 117 434
[email protected]
Posuvné stāešní tašky TONDACH
více na www.tondach.cz
12
do
Sto
Sa
mb
a1
1
1
e1
nic
Hra
Brn
ěnk
a
14
ideální Œešení pro rekonstrukci Vaší stŒechy
infolinka: 844 185 185

Podobné dokumenty

ceník - Vedag

ceník - Vedag samolepící po termické aktivaci, v systémové střešní skladbě VEDAG TURBO na podkladní pás VEDAG TURBO TU nebo VEDATOP SU/TM

Více

UPS Schrack - Schrack Technik

UPS Schrack - Schrack Technik Tento nepƎerušitelný zdroj napájení (UPS) je produkt, který odpovídá pƎedpisƽm tƎídy C2 (je ve shodĢ s tím, co je v normĢ EN62040 Ͳ 2: UPS Ͳ EMC požadováno. V domácím ...

Více

Aktualizace POHODA, release 10200 | ŘÍJEN 2012

Aktualizace POHODA, release 10200 | ŘÍJEN 2012 O spoleēnosƟ Piskaē a syn Spoleēnost Piskaē a syn a.s. se soustƎedí na dodávky materiálƽ a výrobkƽ znaēky 3M zejména v oblastech lepicích a brusných systémƽ a prostƎedkƽ osobní ochrany pƎi práci. P...

Více

Odvětrání podloží - Radonový program ČR

Odvětrání podloží - Radonový program ČR se napojuje k venƟlátoru jako první. U pasivnĢ odvĢtrávaného podloží je tento efekt zanedbatelný. Z mĢƎení násobnosƟ výmĢny vzduchu provádĢných prostƎednictvím indikaēního plynu CO2 na reálných obj...

Více

Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva bohemica, Peplis portula, Gnaphalium uliginosum, Alisma plantago-aquatica a další. Značný podíl však tvoří i druhy s méně specifickými ekologickými požadavky, často ruderálního charakteru (Tripleur...

Více

2005 stavební infozpravodaj

2005 stavební infozpravodaj firma Tondach; si lze vybrat kvalitní tašky v celé barevné škále – k dostání jsou tašky bílé, různé odstíny červené, hnědé, šedé, modré, zelené, černé i dalších, některé speciální varianty lze přip...

Více

nov. obal 1

nov. obal 1 STŘECHY A STŘEŠNÍ DOPLŇKY STAVBY Z PÓROBETONU A BETONU

Více