Dělitel a násobek

Komentáře

Transkript

Dělitel a násobek
Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 8
VIII. Matematická soutěž : Dělitel a násobek (opakování)
Třída: 6.
Učivo: Matematická soutěž: Dělitel a násobek (opakování)
Obsah inovativní výuky:
- příprava a zpracování matematických logických soutěží
- formou matematických soutěží zopakovat a upevnit probíranou látku
- vedení celoroční matematické soutěžní agendy (body za pořadí)
- vyhlášení vítěze (vítězů) všech soutěží
- podpora soutěživosti a hravosti v matematice
Doporučený čas: 30 minut
Seznam zdrojů k tématu:
• učebnice – Matematika 6, Odvárko – Kadleček, nakl.: Prometheus
• učebnice – Pracovní sešit z matematiky, soubor úloh pro 6. ročník základní školy,
Odvárko – Kadleček, nakl.: Prometheus
(v obměnách použity hádanky s matematickým řešením, logické vztahy a souvislosti)
Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu:
1. Práce na PC – zpracování matematických úloh, opakování přirozených čísel formou
soutěže, bodovací systém, určení pořadí soutěžích
2. Úkol:
a) dělitel
b) násobek
(hádanky s matematickým řešením, logické vztahy a souvislosti)
3. Výstup:
a) zhodnocení matematické soutěže učitelem (bodový systém)
b) určení pořadí všech soutěžících
c) diskuse – názory žáků na obtížnost úkolů v jednotlivých okruzích (a – b)
Pracovní list č. 8 - VIII. Matematická soutěž: Dělitel a násobek (opakování)
Jméno:
Třída:
Datum:
Pořadí:
Body:
Úkol č.1:
Dělitel
a) Do tabulky doplň čísla z matematického zápisu.
45 : 9 = 5
podíl
dělenec
b) Zapiš, kterými z čísel
30 je dělitelné
48 je dělitelné
72 je dělitelné
35 je dělitelné
dělitel
2, 3, 4, 5, 6, je dělitelné číslo:
-
c) Zjisti pomocí dělení, zda zápisy platí. Použij
48 je dělitelné 6
Číslo 38 je dělitelné 3
Číslo 99 je dělitelné 7
Číslo 78 je dělitelné 6
Číslo 180 je dělitelné 9
Číslo
(
(
(
(
(
ANO nebo NE.
).
).
).
).
).
d) Martin slaví narozeniny. Chystá se krájet dort.
Mohou Anička, Pavel a Martin dostat stejný počet kousků dortu, když ho Martin nakrájí
na 12 dílů ?
Zdůvodni odpověď výpočtem:
Úkol č.2:
Násobek
a) Doplň správný násobek do číselné řady. Zapiš barevně číslo místo otazníků.
6
12
?
24 30 36 ?
48 54 ?
66
b) Do tabulky doplň čísla z matematického zápisu.
15 . 9 = 135
činitel
součin
c) Do tabulky zapiš chybějící údaje dle pokynů.
dvojnásobek čísla
trojnásobek čísla
čtyřnásobek čísla
šestinásobek čísla
devítinásobek
24
13
22
12
15
d) Zjisti pomocí násobení, zda zápisy platí. Použij
81 je násobkem čísla 6 (
Číslo 48 je násobkem čísla 3 (
Číslo 99 je násobkem čísla 11 (
Číslo 26 je násobkem čísla 4 (
Číslo 280 je násobkem čísla 7 (
Číslo
ANO nebo NE.
).
).
).
).
).
činitel

Podobné dokumenty

Česká pravidla ke hře Scrabble Original

Česká pravidla ke hře Scrabble Original Bonusová hodnota prémiového pole se započítává pouze v tahu, kdy je na pole umístěn kámen s písmenem. Když na pole se zdvojenou nebo ztrojenou hodnotou slova položíte prázdný kámen, je bodová hodno...

Více

Návod ke cvičení v prostředí Idrisi Selva

Návod ke cvičení v prostředí Idrisi Selva další již popisují pouze menší variance (odchylky). Jednou možností využití této analýzy je komprimace dat - je možno uchovat pouze několik prvních komponent, které nesou největší množství informac...

Více

TEST 1

TEST 1 Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what´s your name? …………………………………………………………………………………………………………………… Hello, my name´s Ivana. ……………………………………………………………………………………………………………………

Více

Fyzikální hlavolamy - flexagony

Fyzikální hlavolamy - flexagony Pod pojmem flexagon si můžeme představit papírový útvar, který má mnoho tváří, které se mohou pomocí ohýbání skrýt nebo objevit. (Flex znamená v angličtině ohýbat.) a) Tři – tetraflexagon Tento vyr...

Více

Elek 2

Elek 2 5) Co se stane, když se nabitého elektroskopu dotkneme? Vysvětli. 6) Proč musí být deska i ručička elektroskopu dobře izolována? 7) Proč se při přelévání benzinu do cisternového vozu kovový obal uz...

Více

Otázky

Otázky Úlohy jsou čerpány z publikace Tématické prověrky z učiva fyziky základní školy autorů Jiřího Bohuňka a Evy Hejnové s ilustracemi Martina Maška (vydavatelství Prometheus 2005), která odpovídá svým ...

Více