Help for adult victims of human trafficking

Komentáře

Transkript

Help for adult victims of human trafficking
Pro koho je leták určen?
Pokud se domníváte, že jste se stal/a obětí
obchodu s lidmi na území Velké Británie,
tento leták vám poskytne základní informace
a rady.
Co je obchod s lidmi?
Obchod s lidmi je závažný trestný čin. Jde o
situaci, kdy je někdo přivezen do země, nebo
přemist’ován na území daného státu někým,
kdo mu vyhrožuje, zatrašuje nebo ubližuje a
nutí ho pracovat anebo dělat jiné věci, které
ten dotyčný/ná dělat nechce.
Jste-li uznán/a jako obět obchodu s
lidmi, máte nárok na
• Pomoc a ochranu od vlády Velké Británie.
Tato služba se nazývá Národní referenční
mechanismus – NRM. Veškerá pomoc je
zdarma a důvěrná
• Podporu, pokud se rozhodnete
spolupracovat s policií
 0300 303 8151
Národní referenční mechanismus –
NRM je systém identifikace a
zprostředkování pomoci obětem
obchodu s lidmi.
Osoby identifikované jako oběti
obchodu s lidmi mají nárok na 45 dní na
rozmyšlenou.
Po tuto dobu jim bude poskytována
podpora jednou z následujícíh organizací
• The Salvation Army (Armáda spásy) pro
osoby v Anglii a Walesu
• Tara a Migrant Help (Pomoc migrantům)
pro osoby ve Skotsku
• Migrant Help (Pomoc migrantům) pro
osoby v Severním Irsku
Na co mate nárok
Je možné, že máte strach, pocit bezmoci, a
cítíte se sám/sama. Pomoc je vám dostupná
a máte nárok na:
• Nezávislou praktickou, emocionální a
lékařskou pomoc, která zahrnuje:
Armáda spásy
- Dočasné a bezpečné ubytování
- Lékařskou péči
- Pomoc někoho, kdo vám pomůže
zvládnou vaši náročnou situaci
- Zajištění tlumočníka/překladatele
• Ochranu: obchod s lidmi je trestný čin.
Pokud se rozhodnete jej ohlásit, policie je
povinna jednat.
• Nezávislé právní poradenství
Váš právní poradce nebo Citizen´s Advice
Bureau (občanská poradna) vám poradí,
jak žádat o odškodnění.
Občané ze zemí mimo Evropskou unii
mohou v průběhu lhůty na rozmyšlenou
zůstat v Británii. Pokud jsou uznáni za
obět´ obchodu s lidmi, mohou zažádat o
dočasné povolení k pobytu.
Pokud nejste z Británie anebo z Evropské
unie (a nemáte povolení k pobytu), bude
vám nabídnuta pomoc s návratem domů,
pokud je to pro vás bezpečné.
 0300 303 8151
Co se stane, když se rozhodnu podat
hlášení na policii?
Policie
• si s vámi promluví o tom, co se vám stalo
• vám nabídne ochranu před těmi, kteří vám
ublížili
• zahájí vyšetřování
• vás bude průběžně informovat o
vyšetřování.
Pro pomoc a podporu volejte:
V Anglii a Walesu
The Salvation Army (Armáda spásy) Human
Trafficking Helpline
 0300 3038151
V Severním Irsku a Skotsku
Migrant Help (Pomoc migrantům)
 07766 668781
Ve Skotsku
TARA
 0141 276 7724
Pomoc pro
obchodované osoby
Vaše práva, pokud jste se
stali obětí obchodu s lidmi a
vykořistování ve Velké Británii
Policií:
 999
Pro pomoc a podporu volejte:
Armáda spásy
0300 303 8151
HMG-VHT-DL (09/13) Czech

Podobné dokumenty

Katalog Kleber

Katalog Kleber Orání, práce s točivým momentem a přemist’ování po silnici, přeprava na dlouhé vzdálenosti, zvýšit tlak o 0,3 barů • 40 km/h a 50 km/h: Přeprava po silnici, časté přemist’ování nebo na dlouhé vzdál...

Více

PT USA Flydrive fully + EP and GPS

PT USA Flydrive fully + EP and GPS Pro všechny výpůjčky (Kromě Floridy) od 3.7. 2016 - do 20.8. 2016 . Pro Floridu platí od 17.12 do 31.12.2016 Příplatky ve výše zmíněných obdobích: příplatek 2 100 Kč na týden nebo 430 Kč na den u v...

Více

návod k použití

návod k použití dojít ke zranění, protože ventilátor se otáčí velkou rychlostí. • V případě poruchy zařízení vypněte s použitím dálkového ovladače, a teprve potom ho odpojte od zdroje napájení.

Více

Návod - Servis Konica Minolta

Návod - Servis Konica Minolta - Ujistěte se, že nejsou zablokovány ventilační mřížky na levé a pravé straně zařízení. Během instalace se přesvědčte, že jste zařízení umístili třicet centimetrů od okolních předmětů, aby všechny ...

Více

Přihláška uchazeče na ECDL testování

Přihláška uchazeče na ECDL testování Zaškrtněte číslo modulu (modulů), ze kterého (kterých) chcete být v tomto termínu testován, případně zapište čísla modulů ve zvoleném pořadí tak, jak je chcete za sebou absolvovat. Pokud se na někt...

Více