Michelin X Energy™ SaverGreen

Komentáře

Transkript

Michelin X Energy™ SaverGreen
Michelin X Energy™ SaverGreen
Pomáhá snižovat náklady na palivo
Press Kit
Říjen 2008
Media Relations: 602 288 887
Obsah
Souhrnná tisková zpráva:
Michelin X Energy™ SaverGreen: Nákladní pneumatika, která snižuje náklady a zvyšuje
bezpečnost
Michelin X Energy™ SaverGreen: Tři způsoby úspory nákladů pro dopravní společnosti:
Bezkonkureční palivová efektivita
Delší životnost pneumatiky a nižší TCO
4 x úspora paliva na stejné pneumatice
Nižší účty za palivo a zlepšená bezpečnost – skvělá kombinace dodaná Michelin X Energy™
SaverGreen
Kombinace delší kilometrové životnosti a zlepšeného záběru
Zlepšený záběr v průběhu celého života pneumatiky
Jak umožňuje technologie Michelin X Energy™ SaverGreen snížit náklady a zvýšit
bezpečnost
Energy™ Flex teplotně stabilní kostra redukuje spotřebu paliva během života pneumatiky
Architektura InfiniCoil zvyšuje užitečné zatížení, výdrž a bezpečnost
Dvojité vlnité lamely poskytují lepší záběr a delší životnost pneumatiky
Michelin X Energy™ SaverGreen: Cenný partner pro výrobce nákladních automobilů
Příloha:
Současný náročný trh pro přepravní průmysl
2
Souhrnná tisková zpráva
Michelin X Energy™ SaverGreen
Nákladní pneumatika, která snižuje náklady a zvyšuje bezpečnost
Nová pneumatika Michelin X Energy™ SaverGreen nabízí přepravním společnostem přehlídku
výkonnosti, schopná uspořit 500 litrů paliva na 1 kamion v průběhu roku1 a navíc ještě zlepšenou
životonost běhounu.
Tohle, ale nejsou jediné přínosy. Michelin X Energy™ SaverGreen také redukuje emise
skleníkových plynů o bezmála 2,5 tuny během základního života pneumatiky,1 při zlepšení
bezpečnosti o 7% díky zdokonalenému záběru.2
K představení Michelin X Energy™ SaverGreen dochází v době, kdy ceny ropy trhají rekordy.
Dnes utratí přepravní společnosti takřka třetinu svého provozního rozpočtu za palivo (v porovnání
se 16% v roce 1999). Což představuje jejich druhou největší nákladovou položku.
Ve stejném čase, musí přepravci čelit dalším požadavkům trhu jako jsou, zvyšující se poptávka po
přepravních službách, kratší čas pro přepravu a raketově rostoucí operativní náklady. Díky
kombinaci zlepšené fuel economy v průběhu života pneumatiky, vyjímečně odolnosti a zlepšené
bezpečnosti, nabízí Michelin X Energy™ SaverGreen pneumatiku na kterou jste čekali.
Michelin X Energy™ SaverGreen představuje Energy™ Flex teplotně stabilní kostru, nejnovějšího
člena z rodiny Michelin Durable Technologies, soubor novinek v nákladní pneumatice přesně podle
požadavků zákazníků. V tomto případě je technologie Energy™ Flex schopná měřitelných úspor
paliva v celém průběhu života pneumatiky.
Michelin X Energy™ SaverGreen také začlenila další novinky a zlepšení Michelin Durable
Technologií, jakým je např. architektura InfiniCoil, která pomáhá zvýšit užitečné zatížení a výdrž,
nebo dvojitě zvlněné lamely zlepšující záběr. Tímto způsobem dodává Michelin X Energy™
SaverGreen zlepšený výkon ve třech kritických oblastech, který by nebylo možno zajistit se stejnou
pneumatikou při použití běžných technologií.
Michelin Durable Technologie, jako například nová kostra Energy™ Flex jsou výjimečné ve
světovém pneumatikářském průmyslu. Byly vyvinuty v technologickém centru Michelinu, který
pracuje s ročním rozpočtem větším než 600 milionů eur.
1
Na plně naloženém kamionu s návěsem, v porovnání s podobnými pneumatikami Michelin. Průměrná spotřeba paliva:
33 litrů na 100 kilometrů. Při průměrném průběhu 130,000 kilometrů.
2
X Energy™ SaverGreen XD v porovnání s XDA2+ Energy.
3
Michelin X Energy™ SaverGreen:
Tři způsoby úspory nákladů pro dopravní společnosti
Mezi novými technologiemi, které přináší úsporu nákladů svým uživatelům, patří Michelin ke
světové špičce.
Tuto strategii dokresluje mimojiné nová Michelin X Energy™ SaverGreen kombinující úsporu
paliva s výjimečnou životností, při zlepšení bezpečnosti a 7% zlepšení záběrových vlastností
pneumatiky.3 Její zlepšená výdrž znamená, že můžete využít tyto benefity v průběhu všech čtyř
životů pneumatiky (nová, prořezaná, Michelin Remix protektorovaná a podruhé prořezáná).
Tyto přínosy jsou zejména důležité v dnešním přepravním průmyslu, který mění svou strukturu
díky zvyšujícímu se tlaku a změně podmínek fungování trhu.
Bezkonkurenční palivová efektivita
Michelin X Energy™ SaverGreen pomáhá snižovat spotřebu paliva o 0.4 litrů na 100
kilometrů4 – působivé zlepšení v porovnání s produktovou línií Michelin A2, která je již nyní
známá svými excelentními úsporami paliva.
V době, kdy náklady na palivo představují pro dálkové transportní společnosti druhou největší
nákladovou položku a jsou zodpovědné za 27% jejich nákladové struktury (v porovnání s 16% v
roce 1999), nabízí Michelin X Energy™ SaverGreen příležitost pro podstatnou úsporu nákladů.5
Což znamená, že díky pneumatikám lze uspořit více než 500 litrů nafty za rok, nebo až 1,000 litrů
paliva během celé životnosti pneumatiky.2
60% těchto úspor má na svědomí nová kostra Energy™ Flex, což znamená, že tuto výhodu
bude poskytovat po celou dobu životnosti pneumatiky.
Snižováním spotřeby paliva, Michelin X Energy™ SaverGreen také snižuje produkci skleníkových
plynů. Při porovnání už tak úsporné produktové línie Michelin A2, Michelin X Energy™
SaverGreen redukuje emise CO2 o 2.5 tonnes během životního cyklu pneumatiky.
Delší život pro nižší TCO
Michelin X Energy™ SaverGreen uspoří přepravním společnostem peníze, protože vydrží déle.
Patentovaná architektura a materiály Michelin X Energy™ SaverGreen XF a pneumatik XD, stejně
jako unikátní dezén, propůjčují pneumatikám výjimečnou životnost a zlepšenou efektivitu při
spotřebě paliva. Tato vyvážená směs umožňuje Michelin X Energy™ SaverGreen nastavit novou
úroveň technologického standardu.
Delší životnost pneumatiky znamená na jedné straně nižší celkové náklady, protože není potřeba tak
často měnit pneumatiky a na straně druhé zvýšenou produktivitu tahače z důvodu nižších prostojů.
3
X Energy™ SaverGreen XD v porovnání s XDA2+ Energy.
Na plně naloženém tahači s návěsem, v porovnání s podobnou pneumatikou Michelin A2. Průměrná spotřeba paliva:
33 litrů na 100 kilometrů. Při průměrném průběhu 130,000 kilometrů ročně.
5
Nejvýraznější nákladovou položkou jsou platy a benefity, které představují 28% z celku. Pro více informací se
podívejte na graf v příloze, strana 11.
4
4
4 x úspora paliva na stejné pneumatice
Michelin X Energy™ SaverGreen zaručuje dlouhotrvající úsporu paliva během všech čtyř životů
pneumatiky (nová, prořezaná, Michelin Remix protektorovaná, znovu prořezaná).
Tento výkon je zaručen díky nové teplostabilní kostře Energy™ Flex, detailně popsané na straně 7.
Její konstrukce zabezpečuje efektivní využití paliva v každé fázy použití díky snížení spotřeby (bez
ohledu na opotřebení nebo zda je pneumatika protektorována nebo prořezána).
5
Nižší účty za palivo a zlepšená bezpečnost – skvělá kombinace dodaná
Michelin X Energy™ SaverGreen
Úspory paliva a delší životnost Michelin X Energy™ SaverGreen jsou zejména cenné, protože
nemají negativní vliv na bezpečnost. Tohle je podstatná charakteristika požadovaná od všech
pneumatik Michelin a Michelin X Energy™ SaverGreen není výjimkou, i ona nabízí lepší záběr než
předchozí model.
Bezpečnost je důležitou a souhrnou otázkou pro přepravní společnosti, které musí zlepšit
bezpečnost řidičů a snížit počet nehod a ve stejném čase musí zajistit rychlejší přepravu, která
dorazí na čas.
Jako odpověď, Michelin X Energy™ SaverGreen nabízí jednoduché řešení: lepší záběr a
hospodárnější využití paliva. Tento dvojitý výkon reflektuje na intensivní výzkum a vývoj
společnosti Michelin a její potvrzení, kterým alokuje ročně více než 600 milionů eur do
výzkumného centra. Hlavní inovace jako Michelin Durable Technologie integrované do Michelin X
Energy™ SaverGreen, které umožní pneumatikám Michelin dosáhnout bezkonkurenční výkon.
Kombinace delší životnosti a zlepšeného záběru
S pneumatikou Michelin X Energy™ SaverGreen, dosáhl Michelin nejen udržitelné snižování
spotřeby paliva a výjimečně dlouhou kilometráž, ale také nabízí přepravním společnostem o 7%
lepší záběr na řízené nápravě.6
Zlepšený záběr v průběhu celého života pneumatiky
Abychom potvrdili, že životnost Michelin X Energy™ SaverGreen nabízí přepravcům opravdové
benefity, vyrobil Michelin novou pneumatiku přinášející všechny tyto přednosti. Zejména běhoun, s
hlubokými dvojitě zvlněnými lamelami, který umožňuje zlepšit záběr až do konce životnosti
pneumatiky (viz strana 9 pro více informací).
6
X Energy™ SaverGreen XD v porovnání s XDA2+ Energy.
6
Jak umožňuje technologie Michelin X Energy™ SaverGreen snížit
náklady a zvýšit bezpečnost
Závazek Michelin pro oblast výzkumu a vývoje je nyní schopen redukovat spotřebu paliva během
celého životního cyklu pneumatiky, při zachování vynikající kilometrového výkonu, zlepšeného
záběru a výdrže.
V technologickém centru, jehož roční rozpočet se pohybuje na úrovni 600 milionů euro, Michelin
navrhl soubor novinek v oblasti nákladních pneumatik známých jako Michelin Durable
Technologie.
Tato patentovaná zlepšení Michelinu, týkající se dezénu a architektury pneumatiky, pomáhá
zlepšovat její výkon v oblastech:
-
Efektivity ve využití paliva.
Životnosti pneumatiky.
Výdrže (možnost znova prořezat, užitečné zatížení).
Bezpečnosti (záběr, ovladatelnost).
Teplotně stabilní kostra Energy™ Flex zlepšuje spotřebu paliva během celé životnosti
pneumatiky
Jedna z hlavních inovací patřící do skupiny technologií Michelin Durable Technologies, je nová
teplotně stabilní kostra Energy™ Flex umožňující každé části Michelin X Energy™ SaverGreen,
včetně bočnice a patky, zvýšit efektivitu při využití paliva.
Pneumatika se během používání zahřívá, každé otočení kola způsobuje molekulární tření v bočnici
a běhounu. Toto teplo představuje ztrátu energie generovanou motorem a spotřebovaným palivem.
70% této energie je ztracena korunou, bočnicemi a patkami. Každá část je samostatně zodpovědná
za 15% tepla generovaného otáčením pneumatiky. Z tohoto důvodu týmy Michelinu vyvinuly nové
řešení redukující ztrátu energie a proto zlepšující efektivní využití paliva.
Nová Energy™ Flex zahrnuje tři specifické technologické přínosy:
- Energy™ směs, i v těch nejcitlivějších částech pneumatiky.
- Tenčí komponenty pneumatiky.
- Více torzně flexibilní ocelové lanka.
Tyto tři komponenty pomáhají kontrolovat ohřívání způsobené několikanásobným ohýbáním
pneumatiky.
Ve skutečnosti, 50 až 60% z 0,4 litrové úspory na 100 kilometrů díky Michelin X Energy™
SaverGreen7 může být přivlastněno struktuře pneumatiky a použitému materiálu.
7
V porovnání s podobnými rozměry pneumatik Michelin A2 Energy.
7
Architektura InfiniCoil zvyšuje užitečné zatížení, výdrž a bezpečnost
Architektura InfiniCoil navržená a implementovaná do každé Michelin X Energy™ SaverGreen
přináší s sebou tři měřitelné benefity:
-
Zvýšení užitečného zatížení.
Delší výdrž.
Zlepšenou bezpečnost.
Technologie Infinicoil se skládá z mohutných ocelových kordů obalených okolo koruny, které,
pokud by se natáhly, tak by mohly měřit až 400 metrů do délky. Tato vrstva optimalizuje točivou
stabilitu a dává pneumatice nepřekonatelnou výdrž. Nová architektura zvyšuje užitečné zatížení a
zlepšuje právě výdrž. Navíc, díky stabilizaci koruny, snížení vnitřní deformace a rozšíření kontaktní
plochy, může pneumatika zajistit lepší záběr pro bezpečnější řízení.
InfiniCoil
Dvojitě zvlněné lamely poskytují jistější záběr a delší životnost pneumatiky
Díky novému vysoce záběrovému běhounu vyvinutého jako část Michelin Durable Technologií,
zajišťuje pneumatika Michelin X Energy™ SaverGreen o 7% lepší záběr na hnací nápravě než
předchozí model Michelin XDA2+ Energy. Běhoun obsahuje hluboce prořezané, třídemzionálně
dvojitě zvlněné lamely, které vytvářejí více bloky tužší. Horizontálně i vertikálně, dvojitě zvlněné
lamely nabízejí souběžně lepší záběr a delší životnost než běžné běhouny.
8
9
Michelin X Energy™ SaverGreen:
Cenný partner pro výrobce nákladních automobilů
Snaha snížit emise CO2, legislativa zaměřená na snížení ekologické zátěže a vývoj méně žíznivých
vozidel, patří k tahounům současného výzkumu.
Michelin přispívá k tomuto inovativnímu procesu svou novou pneumatikou X Energy™
SaverGreen, která byla představena poprvé ve světové premiéře na novém modelu Renault
Magnum.
I Volvo schválilo Michelin X Energy™ SaverGreen pro nenovější generaci tahačů. Ostatní světoví
výrobci jsou ve fázy finálního schvalování pneumatiky do originální výbavy.
Úspora paliva díky Michelin X Energy™ SaverGreen byla potvrzena mnoha interními testy
výrobců tahačů. Například Renault Trucks spočítal, že nová pneumatika Michelin uspoří 0.5 litru
paliva na 100 kilometrů v porovnání se svým předchůdcem, který byl rovněž znám pro efektivní
využití paliva.
Michelin X Energy™ SaverGreen je proto okamžitým řešením pro zlepšení a efektivní využívání
paliva.
MICHELIN X ENERGYTM SAVERGREEN: rozměry a dostupnost
Michelin X Energy™ SaverGreen je dostupný od prvního září v rozměru 315/70R22.5. Pneumatika
je speciálně navržená pro hnací nápravu a označena písmeny XD. Označení XF je určeno pro řídící
nápravu.
Tento rozměr 315/70R22.5 dnes patří k nejběžnější výbavě pro přepravu na dlouhé vzdálenosti.
Nové kamiony jsou stale častěji prodávány v tomto rozměru jako standard.
Země, ve kterých byla nová Michelin X Energy™ SaverGreen už představena patří: Německo,
Francie, Řecko, Itálie, Portugalsko a Španělsko. Pro zbytek Evropy a Rusko bude Michelin X
Energy™ SaverGreen dostupný během roku 2009.
10
PŘÍLOHA
Současný náročný trh pro přepravní průmysl
Navzdory stale rostoucí poptávce po přepravě zboží, musí přepravní společnosti čelit problémům
velmi náročného odvětví. Důraz je kladen na zrychlení přepravy, rostoucí operativní náklady,
neustále přeplněné silnice a tlak na snížení dopadu přepravy na životní prostředí.
Analýza přepravních společností, které transportují své zboží na dlouhé vzdálenosti a jejich
nákladové struktury ukazuje důraz kladený na palivové náklady (viz graf níže). Od roku 1999 do
2006 se tyto náklady zvýšily o 11 bodů na celkových 27%, což z nich činí druhou nejdůležitější
nákladovou položku, hned za platy a firemními benefity (28%). Jednoduše, každé snížení účtů za
palivo by bylo vítanou změnou – a to je přesně to co Michelin X Energy™ SaverGreen přináší.
Navíc ještě zároveň snižuje množství emisí, které proudí do atmosféry.
Frais Généraux
13%
-3pts
Taxes
0%
Assurances
2%
Salaires & charges
28%
Détention de la
Remorque
3%
Détention du camion
-3pts
7%
Péages
5%
Frais de
déplacement
Maintenance &
Repair
-2pts
7%
-1pts
Pneus
2%
Nákladová struktura
přepravních
společností
přepravujících zboží
na dlouhé vzdálenosti
v roce 2008, včetně
změn od roku 1999.
6%
Carburant
27%
+11pts
Mzdy a firemní benefity (28%)
Cestovné (6%)
Palivo (27%)
Pneumatiky (2%)
Údržba a opravy (7%)
Mýtné (5%)
Náklady na tahač (7%)
Náklady na přívěs (3%)
Pojištění (2%)
Daně (0%)
Režijní náklady (13%)
11

Podobné dokumenty