Tiefbau v praxi Knauf La Vita – deska s vysokou přidanou hodnotou

Komentáře

Transkript

Tiefbau v praxi Knauf La Vita – deska s vysokou přidanou hodnotou
KNAUFSTYL
Tiefbau v praxi
Knauf La Vita – deska
s vysokou přidanou hodnotou
City Green Court
4. ročník Knauf Golf Cupu
3/2012
ÚVODEM
Vážení čtenáři
a milí přátelé,
tak nám „málem“ zabili Ferdinanda! Tedy ve skutečnosti našeho novodobého „Ferdinanda“ spíše ušpinili od inkoustu z plastikové pistole na
inkoustové kuličky. Omlouvám se za tuto repliku ze slavného „Švejka“,
ale přirovnání, že Češi mají povahu Švejka, za posledních pár týdnů
opravdu sedí. Ať již hovoříme o pomatenci, který střílel po prezidentovi
z plastové pistole, a celé stádo ochranky jen nečinně přihlíželo, nebo
že se některým spekulantům podařilo otrávit metylalkoholem 27 lidí
jen proto, aby zbohatli na pančovaném alkoholu, nebo že se stále
daří tunelovat miliardy z dopravního podniku a nikdo to není schopen
zastavit, nebo že představitelé regionů soudržnosti tunelovali z prostředků EU miliardy EUR na vlastní konta a osm let jim to procházelo,
nebo že se i některé firmy ve stavebním odvětví stydí za vlastní identitu
a tajně „šmudlají“ různé náhražky. Ano, to jsou pro mě nadlehčené
znaky oné Švejkovy povahy, protože na všechno máme systém, kontrolní mechanismus a zaručeně se to nemůže stát. A přece se stalo! Tak
nevím, jestli nejsme trochu zaslepení normami a předpisy a neztrácí se
nám reálný život z dohledu a našeho uvažování. To celé píši proto, že
toto reálné uvažování (i když se švejkovským stylem) a vidění konkrétních problémů se týká i naší profese a naší stavební branže.
Dnes se stává stavební zakázka a stavební výroba více profesí právníků, vyjednavačů a hledačů nedostatků na stavbách než profesí stavební. Není to náhodou tím, že nám i zde chybí tak cenný zdravý
rozum? Ať si každý udělá svůj názor. Já jsem osobně zastánce reality
a „selského uvažování“, které považuji za přirozené a slušné.
Vážení přátelé, přeji si nade vše, aby nás zdravý rozum neopustil
(i když občas se Švejkem)!
Přeji všem krásný podzim.
Radek Bedrna
Knauf Praha, spol. s r. o.
TOP TÉMA
Tiefbau v praxi
S námi uděláte podlahu správně
PRODUKTY KNAUF
Pronikání – to je pravý význam slova penetrace
Knauf La Vita – další z rodiny desek s vysokou přidanou hodnotou
Rodina PFT Ritmo
Vytříbená řemeslná technika a opravdový umělecký prožitek
– to je renesanční sgrafito
4
6
8
10
11
12
ODBORNÉ
Energosádrovec – výroba sádry
14
STAVBY V ČR
Administrativní a parkovací objekt NAMIRO v Olomouci
Elektromagnetické záření free
City Green Court
Výrobní závod skrývající sádrokartonářskou perlu
Vodní dílo Střekov
16
17
18
20
21
STAVBY V SR
Dabingová studia
Nová interna v prešovské nemocnici
22
23
PRACOVNÍ NÁVODY
Prodyšnost, kryvost a struktura interiérových barev KNAUF FINE
a KNAUF STONE
FAQ – vy se ptáte, my odpovídáme
24
26
KNAUF PARTNEŘI
Prima Kladno, s. r. o.
Zlínstav, a. s., získal podruhé významné ocenění
Zlínstav, a. s.
27
28
29
PARTNER SPECIÁL
Rozhovor na aktuální téma
30
AKTUALITY
Topas je kámen žáruvzdorný – v přírodě i u Knaufa
Změna pytle Uniflott, čísla výrobku a EAN kódů
31
31
AKCE PRO ZÁKAZNÍKY
Knauf Golf Cup 2012
32
VOLNÝ ČAS
Grappa – vůně Itálie
Křížovka
Magazín KNAUFSTYL
Vydání: říjen / 2012
Vychází: 4x ročně
Registrace: MK ČR E 18843
KNAUFSTYL je k dispozici na www.knauf.cz
Vydavatel: Knauf Praha, spol. s r. o.
Realizace a grafická úprava: Ispress, s. r. o.
Redakční rada:
Šéfredaktor: Jana Tulachová
Členové redakční rady: Radek Bedrna, Martin Beer, Miroslav Nyč,
Vladimír Váňa, Richard Kroupa, David Majling, Václav Sobotka
34
35
TOP TÉMA
4
Tiefbau v praxi
Bezmála dva roky uplynulo od uvedení nové produktové řady Knauf Tiefbau na trh. Právě na tomto místě
jsme postupně vysvětlovali účel a způsoby aplikace
jednotlivých produktů včetně jejich specifického zaměření. Jak si jistě vzpomenete, již samotné slovo
Tiefbau představuje v praxi mostní nebo průmyslové stavby. Naším cílem bylo oslovit všechny, kdo se
budou zabývat sanací železobetonových konstrukcí,
kterých je v naší republice obrovské množství. Některé z nich totiž přímo volají po rekonstrukci, neboť jsou
již na hraně své životnosti.
Je potěšující, že během těch zmíněných dvou let se podařilo uplatnit produkty
Tiefbau na mnoha stavbách. Proto jsme se rozhodli k malému ohlédnutí. V následujících řádcích se vám pokusím představit stručný průřez některými zrealizovanými stavbami a také nastínit, jak se dají produkty ryze průmyslové řady využít
v co nejširším možném spektru. Vlastnímu představení jednotlivých produktů bylo
již v minulosti věnováno mnoho řádků. Rád bych tedy přešel rovnou k výčtu
úspěšných staveb.
Jednou ze staveb, kterou vnímám jako takovou první jarní vlaštovkou, je malý
most na silnici II. třídy v Bohosticích u Příbrami. V tomto případě se jednalo
KNAUFSTYL
o komplexní rekonstrukci celé mostní konstrukce, která proběhla v poměrně krátké době tří měsíců. Pokud srovnáme stav před a po generální opravě, je vidět,
jak je možné průmyslovou řadu výrobků kompletně využít a zkombinovat tak, že
vznikne estetický a velmi zajímavý výsledek.
MOST V BOHOSTICÍCH
Z pohledu použitých materiálů se jednalo o využití celé produktové řady Tiefbau určené pro sanace konstrukcí, jež jsou
namáhány zejména dynamickým zatížením. U mostu v Bohosticích byl ještě jeden zvláštní požadavek přímo od zadavatele
stavby. Tímto požadavkem bylo zachování původního vzhledu
celého mostku.
Na celé akci bylo kombinováno několik produktových
skladeb. Jako nosný produkt zde byla aplikována sanační
malta Knauf TS 210, která sloužila jako reprofilační hmota
na stávající betonové plochy, jež vykazovaly značný stupeň
koroze.
Dalším použitým materiálem byl stříkaný beton Knauf TS 420, jenž zde plní
úlohu finální povrchové vrstvy.
Posledním materiálem, který aktivně přispívá k dlouhodobé životnosti daných
úprav, je finální nátěrová hmota Knauf TS 730, což je silikonakrylátová vrchní
krycí barva. Takto provedená úprava bude bezproblémově sloužit minimálně dalších 20 let ke spokojenosti velkého množství motoristů.
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD STARÁ PAKA
V současné době realizujeme ve spolupráci s Metrostavem, konkrétně s divizí
9, dodávky materiálů na rekonstrukci ČOV ve Staré Pace. Zde se jedná o uce-
lenou dodávku kompletního systémového řešení určeného
pro sanaci a reprofilaci ploch trvale se nacházejících pod
vodní hladinou. V tomto případě jde ještě také o kombinaci vlhkostního a silně chemicky agresivního prostředí.
Uvedenou akci lze nazvat generální opravou stávajícího
provozu po více jak 20 letech fungování. Kombinací materiálů se zde očekává především kompletní utěsnění záchytných van proti průniku splaškových vod do podzemí
a zabránění kontaminaci spodních vod. Dalším důležitým
krokem je vytvoření účinné bariéry, která zamezí vniknutí škodlivých látek do stávajících betonových povrchů. I zde očekáváme po úplném dokončení realizace
minimální životnost celé úpravy v rozmezí 15–20 let.
Nosným materiálem při reprofilacích na této stavbě je reprofilační malta Knauf
TS 200 v kombinaci s adhezním můstkem Knauf TS 100. Finální bariérová clona
je tvořena materiálem Knauf TS 730, což je silikonakrylátová vrchní krycí barva
určená mimo jiné i pro expozici trvale pod vodou.
RODINNÝ DŮM
Abychom se neustále nevěnovali jen mostům nebo čistírnám odpadních vod,
chtěl bych uvést jiný příklad, se kterým se může setkat každý z nás. Mnozí z nás
mají doma nějaký dvorek, balkon nebo terasu. Každá taková konstrukce má
podlahu a ta je v 70 % tvořena betonovým povrchem. Jenže žádný materiál
není věčný a i tato betonová podlaha potřebuje čas od času lokální opravu.
Jednu takovou vám teď popíši.
Podkladem byl v tomto případě vydrolený beton pod částečně krytým garážovým stáním na osobní automobil. Předmětem celé opravy bylo uzavřít
stávající povrch, aby se dál nesprašoval a nerozpadal se. Současně chtěl
majitel nemovitosti docílit i nové, esteticky zdařilé podlahy. Prvotním použitým
materiálem byl adhezní můstek Knauf TS 130. Do tohoto lehce zavadlého adhezního můstku byla následně aplikována reprofilační hmota Knauf
TS 630, jejíž povrch byl po jejím zavadnutí vyhlazen polystyrénovým hladítkem.
Z uvedeného výčtu možností je patrná vysoká variabilita možných
kombinací nabízené škály produktů Knauf TS.
V případě zájmu jsme připraveni nakombinovat řešení přímo pro váš případ tak, aby celá skladba odpovídala nejen technickým kritériím, ale také
●
hlavně vašim představám.
Antonín Bartík
5
6
Obr. 1–4
7
8
Obr. 5–8
1
2
9 10
3
4 11 12
Průběh rekonstrukce mostu v Bohosticích
Průběh rekonstrukce čistírny odpadních vod ve
Staré Pace
Obr. 8–12
Příklad opravy garáže u rodinného domu
TOP TÉMA
5
KNAUFSTYL
TOP TÉMA
6
KNAUFSTYL
S námi uděláte podlahu správně
Dobře naplánovat a správně položit podlahu je základ
u běžných typů konstrukce. Někdy je to snadné, někdy
méně, ale co udělat, když bude podlaha extrémně zatěžovaná provozem? Například ve skladu, v hale nebo
v garážích. Takové konstrukce už vyžadují jiný přístup
a zcela jiné materiály. Nesmí se stát, že budete několikrát do roka své podlahy ve výrobním procesu opravovat, vyspravovat, případně vymetat.
Dynamická zátěž působící na podlahu s provozem pojezdů nebo vysokozdvihů je zpravidla nejvyšší v místech
spojů, dilatací nebo nejrůznějších dříve prováděných
vysprávek. Pro zajištění koheze celého souvrství je nutné
postupovat následujícím způsobem:
• Podklad musí být zbaven prachu, mastnot, nepevně
držících částí, nečistot, odbedňovacích přípravků
a veškerých nesourodých látek.
• Pro zlepšení přilnavosti doporučujeme povrch nejprve opískovat.
• Soudržnost podkladu musí vykazovat dostatečnou únosnost (≥1,5 N/mm²).
• Obnažené plochy výztuže očistěte na čistý kov (veškerá rez musí být z povrchu výztuže mechanicky odstraněna, zároveň ale nesmí dojít k odlupování
šupinek výztuže a tím oslabování jejího profilu).
• Betonový podklad vydatně navlhčete a nechejte krátce vyschnout tak, aby
získal matně vlhký vzhled. (foto 1)
• Naneste vždy podle návodu připravený produkt KNAUF TS 130, což je
polymercementová ochrana výztuže a adhezní můstek určený pro opravy
betonových a železobetonových konstrukcí.
• Adhezní můstek nanášejte na podklad rovněž středně tvrdým širokým štětcem.
(foto 2)
• Připravený rozsah plochy musí být úměrný možnosti aplikace následné vrstvy
metodou mokrý do mokrého.
• Na připravený podklad ručně naneste potřebné množství směsi TS 630,
zhutněte ji a srovnávací latí ji srovnejte na požadovanou tloušťku. (foto 3 a 4)
• Knauf TS 630 je jednosložková reprofilační malta určená pro ochranu
a opravy betonových konstrukcí, jež jsou zatěžovány pojezdovým, ev. po-
chozím zatížením. Výhodou této směsi je aplikační
rozsah 10–40 mm a nepatrné smrštění 0,14 mm/m
po 90 dnech.
• Úprava povrchu TS 630 filcováním není nutná, pokud
srovnávacím hladítkem můžete vykonávat pohyb do
stran.
• Hotová vyzrálá opravená plocha zatížená plným
provozem. (foto 7)
Pevnost v tlaku ČSN EN 12390-3
≥ 45 MPa
Pevnost v tahu za ohybu ČSN 722450
> 5,5 MPa
Soudržnost s podkladem ČSN EN 1542
≥ 2,0 MPa
Objemová hmotnost ČSN EN 12390-7
≥ 1800 kg.m-3
Statický modul pružnosti ČSN EN ISO 6784
< 30 GPa
Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám ČSN 731326
< 1000 g.m-2/150 cyklů
OVĚŘENÉ FUNKČNÍ VLASTNOSTI TS 630
A VLASTNOSTI PRO SPECIÁLNÍ APLIKACE
Deklarace vlastností výrobku TS 630 v rozsahu dle TKP 31 Opravy betonových
konstrukcí (Technické a kvalitativní podmínky MD ČR pro použití v pozemních
●
komunikacích) viz tabulka.
Vladimír Váňa
1
2
4
6
Obr. 1
Důkladné navlhčení očištěného podkladu
3
5
7
Obr. 2
Nanášení TS 130 na navlhčený podklad a výztuž
Obr. 3 + 4 Nanesení potřebné tloušťky TS 630 a její zhutnění
Obr. 5 + 6 Utažení povrchu do roviny
Obr. 7
Zatížená vyspravená podlaha
TOP TÉMA
7
KNAUFSTYL
PRODUKTY KNAUF
8
KNAUFSTYL
Pronikání – to je pravý význam
slova penetrace
TIEFENGRUND
HLOUBKOVÁ PENETRACE
1 kg;
2,5 kg;
5 kg
1 kg;
2,5 kg;
5 kg
proniká do velmi savých
podkladů a zpevňuje je
300 g
100 g
100 g
100
100 g
100 g
100
150 g
100 g
100 g
HAFTEMULSION
1 kg;
5 kg
na velmi savé podklady před
omítáním nebo špachtlováním, 50
zlepšuje vlastnosti malt
a betonů
1:4
1 x nátěr
40 g
1:1
1 x nátěr
50 g
1:1
1 x nátěr
50 g
SPEZIALHAFTGRUND
1 kg;
2,5 kg
adhezní můstek s optimální
přídržností na porézních
a velmi hladkých plochách
1:4
1 x nátěr
100 g
1:4
1 x nátěr
100 g
1:2
1 x nátěr
60 g
BETOKONTAKT
5 kg;
20 kg
adhezní můstek pro betony
před aplikací sádrových omítek 250
AUFBRENNSPERRE
15 kg
zábrana proti rychlému vyschnutí aplikovaných omítek
100
MP 75 GRUND
5 kg
zamezuje rychlému vyschnutí
aplikovaných omítek řady MP
100
ROTBAND
UNIVERSAL-GRUNDIERUNG
1 kg;
5 kg
univerzální penetrační nátěr
pro snížení savosti podkladu
100
před aplikací sádrových omítek
PUTZGRUND MINERAL
5 kg
minerální penetrační nátěr pod 200
minerální šlechtěné omítky
ESTRICHGRUND
10 kg
penetrační nátěr na sádrové
a cementové podlahy
adhezní penetrační nátěr pod
sádrové a cementové stěrky
a připojené podlahy řady BP
BP UNIGRUND
1 kg
hotové
betonové
dílce
1:1
1 x nátěr
80 g
váže se,
čerstvé
do
čerstvého
obklady,
teraco
neředěný
100 g
hladké
betony
omítané
sádrou
červená
1:3
150 g
1:1
100 g
žlutá
fialová
suchá
směs
bílá
zelená
1:4
2x nátěr
160 g
1:4
1x nátěr
80 g
1:2
1x nátěr
100 g
bezrospouštědlový
přísada na zvýšení
pasticity
zabraňuje probarvení
fleků z podkladu
transparentní
barva – průhledný
viditelná barevnost
nátěru
odolnost vůči
alkalitě
zpevňuje
zvyšuje přilnavost
snižuje savost
difuzně otevřený
oranž.
žlutá
100
100
s plnivem /
adhezní můstek
bílá
100
100
vlastnost a specifika penetrace
koncentrát
s možností ředění
1 litr;
5 litrů
300
speciální podklady
GRUNDIERUNG
adhezní můstek pro
rovnoměrnou barvu
a optimální přídržnost stěrek
a omítek
snižuje a zrovnoměrňuje
nasákavost před aplikací
nátěrů a stěrek
proniká do velmi savých
podkladů a zpevňuje je, sníží
savost
dřevěný podklad
2 litry;
5 litrů
nesavý podklad
PUTZGRUND
savý podklad
Balení
v kg
popis
(litrech)
velmi savý podklad
KNAUF
určení podle savosti podkladu, ředění a orientační spotřeba
orientační spotřeba
od m2/ml
Penetrace KNAUF 2012
filmotvorný na
dřevo
Každý podklad ve vztahu k následné aplikaci produktu je většinou nutné opatřit
vhodnou penetrací v určeném ředění. Právě tento poměr je rozhodující pro kvalitu
provedeného díla a snadnost zpracování. U podkladů je nutné vždy provést zkoušku
smáčivosti povrchu. K tomu je zapotřebí nezbytná zkušenost a určitá vnímavost rea-
lizátora. Podle rychlosti vsáknutí zkušebně nastříkané vody se poté určí případné ředění koncentrace penetračního nátěru. Penetrace mají uváděnu orientační spotřebu
koncentrátu pro jednotlivé savosti podkladu. Znamená to tedy, že pokud je uvedena
spotřeba 40 gramů koncentrátu na silně savé podklady (například pórobeton), bude
tato spotřeba aktuální i po naředění vodou například v poměru 1:4 (1 díl koncentrátu
ku 4 dílům vody). Při nátěru je totiž nutné penetraci rovnoměrně natírat (válečkovat) na
podklad, přičemž vysoce savý podklad bude přijímat relativně velké množství tohoto
roztoku. Spotřeba se tudíž bude zvyšovat a zředěný koncentrát bude rychle vstřebáván do podkladu. Totéž platí i u nástřiku. Tam, kde se okamžitě vsákne, bude nutné
jeho aplikaci provést znovu. Vracíme se tak k nadpisu tohoto článku. Musíme tedy
vždy zajistit proniknutí – napuštění podkladu penetračním roztokem. U podkladů se
sníženou savostí (například beton) je rovněž nutná rovnoměrnost nanesení penetrace. Savost podkladu je však výrazně snížená, a proto bude stačit relativně méně
nanášené hmoty. Protože ředění je však doporučeno v poměru 1:1 (1 díl koncentrátu
ku 1 dílu vody), bude výsledná spotřeba 50 gramů koncentrátu.
snižuje vznik bublin
Někdy mám ale pocit, že tento význam ne zcela pronikl
ke stavební veřejnosti a do praktického života při realizacích jednotlivých zakázek a staveb. Tak jako neexistuje univerzální motorový olej, tak ani neexistuje univerzální penetrace. Nevím, podle čeho se rozhoduje určitá
část stavebníků, ale technické listy nebo návody výrobců to mnohdy nejsou. Setkáváme se pak s tím, že určitý typ penetrace není buď ředěn vůbec, nebo naopak
je, a to až do podoby „homeopatika“, kde účinná látka,
většinou polymerní řetězec, je již nenávratně ztracena.
PRODUKTY KNAUF
9
KNAUFSTYL
Neplatí tedy přímá úměra mezi spotřebou a ředěním.
Při ředění 1:4 je výsledná spotřeba 40 gramů koncentrátu/m2 a při ředění 1:1
je spotřeba 50 gramů koncentrátu/m2.
Dalším rozhodujícím parametrem je propustnost vodních par a výsledná ekvivalentní difuzní tloušťka sd. Tato hodnota má nejen vliv na průchod vodních par
celým aplikovaným souvrstvím, ale může mít i velký vliv na celkovou soudržnost
systému. Zvláště to platí u sádrokartonu při následné aplikaci sádrových omítkových vrstev (např. systém kapilárního topení/chlazení ve stěně nebo stropu).
Zvýšený průnik vlhkosti do podkladní konstrukce může mít přímo fatální dopad
na jeho soudržnost.
Rozdílnost paropropustnosti je tedy značná. Zatímco Putzgrund podklad uzavře, tak Rotband Universalgrundierung ho ponechá výrazně otevřený. V případě nesprávné volby penetračního nátěru (propustného – Rotband Universalgrundierung) na výše uvedenou konstrukci sádrokarton versus sádrová omítka
se systémem chlazení/topení dojde k rychlému průniku vlhkosti do konstrukce
a následnému utržení papírové vrstvy, případně k vytržení celé desky z profilo●
vého rastru.
Vladimír Váňa
Richard Kroupa
PŘÍKLAD:
Penetrační nátěr KNAUF Putzgrund má hodnotu sd pod 0,6 m pro tloušťku vyschlé vrstvy cca 250 µm (spotřeba do 300 ml/m²). Hodnota sd odpovídá klasifikaci V2 třídy II (střední hodnota propustnosti pro vodní páru) podle EN 1062-1.
Oproti tomu KNAUF Rotband Universalgrundierung má hodnotu sd pod 0,07 m
pro tloušťku vyschlé vrstvy cca 80 µm (spotřeba do 400 g/m²). Hodnota sd
odpovídá klasifikaci V1 třídy I (vysoká hodnota propustnosti pro vodní páru)
podle EN 1062-1.
- nelze použítí
Správně provedená penetrace zajistí pevnost při odtrhu
Obr. 2
Aplikace MP 75 Grund
(viz odtrhový terč)
sádrové
omítky
a Perlfix
snížení
savosti
a zvětšení
adheze
snížení
savosti
a průniku
vlhkosti
snížení
savosti
a průniku
vlhkosti
snížení
savosti
a zvětšení
adheze
snížení
savosti
a zvětšení
adheze
snížení
savosti
a zvětšení
adheze
snížení
savosti
a zvětšení
adheze
snížení
savosti
a zvětšení
adheze
snížení
savosti
a zvětšení
adheze
zvětšení
zvětšení
adheze
– šlechtěné adheze
– omítky
omítky
před nátěry před
nátěry
před
nátěry
před
nátěry
před
lepením
obkladů
před
lepením
obkladů
zpevnění
a snížení
savosti
zpevnění
a snížení
savosti
zpevnění
a snížení
savosti
zpevnění
a snížení
savosti
zpevnění
a snížení
savosti
zpevnění
a snížení
savosti
snížení
savosti
snížení
savosti
snížení
savosti
snížení
savosti
snížení
savosti
snížení
savosti
snížení
savosti
snížení
savosti
a zvětšení
adheze
snížení
savosti
a zvětšení
adheze
snížení
savosti
a zvětšení
adheze
snížení
savosti
a zvětšení
adheze
sádrové sádrové
omítky omítky
a Perlfix a Perlfix
sádrové
omítky
sádrové sádrové sádrové
omítky omítky omítky
a Perlfix a Perlfix a Perlfix
sádrové
omítky
a Perlfix
sádrové
omítky
a Perlfix
sádrové sádrové sádrové
omítky omítky omítky
sádrové
omítky
sádrové
omítky
sádrové sádrové sádrové
omítky omítky omítky
a Perlfix a Perlfix a Perlfix
sádrové
omítky
a Perlfix
zvětšení
adheze
– šlechtěné
omítky
sádrové
omítky
a Perlfix
zvětšení
adheze
– šlechtěné
omítky
sádrové
omítky
a Perlfix
sádrový potěr
živice, litý asfalt
sádrové
omítky
a Perlfix
cementový potěr
snížení
savosti
teraco
pro snížení snížení
savosti
savosti
betonu
staré obklady
zvětšení
adheze
cem. malty
laminát
snížení
savosti
polystyren
snížení
savosti
deska s dřevní
hmotou
pro
snížení
savosti
dřevo
zvětšení
adheze
– šlechtěné
omítky
sádrokarton
cementová omítka
/ stěrka
zvětšení
adheze
– šlechtěné
omítky
štuk
vápenocementová
omítka
zvětšení
adheze
– šlechtěné
omítky
Aquapanel /
cementová deska
pro
snížení
savosti
sádrová omítka
zvětšení
adheze
– šlechtěné
omítky
cihly
hrubé betonové
stěny / prvky
zvětšení
adheze
– šlechtěné
omítky
pórobeton
bedněný / hlazený
beton
použitelnost a specifikace v závislosti na podkladu
podlaha
strop
stěna
vnější
vnitřní
Obr. 1
2
- vhodné k použítí
oblast použití
pouze
u keram.
podkladu
pouze
u keram.
podkladu
pouze
u keram.
podkladu
1
PRODUKTY KLNAUF
10
KNAUFSTYL
Knauf La Vita – další z rodiny desek
s vysokou přidanou hodnotou
Pod názvem La Vita se skrývá deska sloužící k podstatné redukci elektromagnetického záření uvnitř budov.
Na začátek trochu suché „elektrizující“ teorie. Zdrojem elektromagnetického záření jsou elektrické kabely,
elektrospotřebiče a komunikační vysílače všeho druhu.
Jinými slovy elektromagnetické záření nás obklopuje
poměrně dokonale, a to ať jsme již v práci (počítače,
elektrické vedení), nebo doma (domácí elektropřístroje,
ale třeba i mobilní telefony).
Elektromagnetické pole (vlnění) není nic tajemného. Zdrojem jakéhokoli vlnění
je oscilátor, pod čímž si můžeme představit kmitající strunu (zvukové vlny), ale
také střídavý elektrický proud (elektromagnetické vlny – 50 Hz). Hmatatelným
a pro stavaře uchopitelným příkladem vln okolo nás (kromě těch mořských) je
například světlo, infračervené vlny, mikrovlnné záření či rozhlasové nebo televizní vysílání, případně již zmíněné elekromagnetické vlnění vysílačů všeho druhu.
O možné škodlivosti elektromagnetického vlnění se vedou dlouhé diskuse, nicméně faktem je, že u citlivých elektrických přístrojů může toto vlnění vést k fatálním odchylkám měření. Limity elektromagnetického záření jsou v ČR zavedeny
nařízením vlády č. 1/2008 Sb. v platném znění a jsou od roku 1999 Radou
Evropy doporučeny všem státům Evropské unie.
Deska La Vita je funkční sádrokartonová deska, do jejíhož rubového kartonu
jsou integrována karbonová vlákna schopná odvést elektromagnetické vlnění
připojeným zemnícím (nulovým) drátem do země. Součástí systému La Vita
jsou tedy nejenom desky La Vita, ale také vodivé připojení desek na elektrický obvod – uzemnění (odváděcí plechy – Ableitblech) – a také 19 mm
široké vodivé pásky (Ableitbänder) pro použití na nevodivou spodní konstrukci (dřevěné sloupky příček či dřevěné latě u podhledu). Vodivý karton
tedy odvede záření k vodivému připojení desek a odtud je odvedeno do
země. Pro propojení obvodu v příčných spárách desek slouží přemosťovací plechy (Überleitblech). Odváděcí plechy slouží rovněž k propojení desek
podhledu a stropu, neboť každý plech má dva vývody (přívod /odvod).
Samotná montáž se neliší od montáže běžných sádrokartonových desek,
jen je třeba mít neustále na paměti, že odváděcí plechy musí být připojeny
k rubovému kartonu (běžně vloženy mezi profily a desku) a celý obvod musí
být vzájemně propojen a uzemněn (tuto činnost zásadně nedělá sádrokartonář, ale elektrikář!). U desky La Vita není, na rozdíl od Safeboardu (deska
pro clonění rentgenového záření), nutná těsnost konstrukce, což znamená,
že je možné bez dalšího opatření instalovat běžné elektrokrabice. Je však
účelné, aby zvláště v obálce budovy (clonění od vysílačů), bylo otvorů co
nejméně. La Vita na druhé straně neomezuje střídavé magnetické pole, stejnosměrné magnetické pole a kosmické záření. La Vita je prostě dalším důkazem toho, že sádrokarton je tak trochu kombinace chameleona a kočky. Je
schopen se adaptovat pro různá prostředí a má také minimálně sedm životů.
●
Aktuální příklad z praxe o použití desek Knauf La Vita čtěte na str. 17.
Miroslav Nyč
Název desky:
Knauf La Vita
Typ desky:
protipožární omezující elektromagnetické záření
Tloušťka desky:
12,5 mm
Rozměry desky:
1250 x 2600
Číslo výrobku:
47740
1
Obr. 1 Konstrukce příčky s deskou La Vita
2
Obr. 2 Propojení desek u podhledu s probíhající příčkou
Rodina PFT RITMO
Od svého uvedení na trh v roce 2004 přesvědčil malý
ý
omítací stroj PFT RITMO, určený k obsluze pouze jednou osobou, o své kvalitě více než 3500 omítkářů a štukatérů na celém světě.
Abychom vyhověli požadavkům trhu, prochází technika PFT neustálým vývojem
a inovacemi. Jedním z výsledků této neustálé činnosti je i kompletace „rodiny“
PFT RITMO. V současné době splňuje celá rodina PFT RITMO zákazníkům
a odborným firmám veškeré potřeby a veškerá přání.
Tyto stroje lze rozdělit do 3 základních skupin:
1) dle velikosti stavby,
2) dle daných možností připojení elektrického proudu,
3) dle vlastností zpracovávaného materiálu.
Stroje rodiny PFT RITMO umí zpracovat všechny typy strojních omítek, fasádní
lepidla, štuky, vyrovnávací stěrky, pastózní fasádní omítky a mnoho dalšího.
Všechny omítací stroje rodiny RITMO dodává PFT „připravené k práci“, což
znamená, že jsou stroje dodávány s kompletní výbavou včetně hadic, omítací
pistole a vzduchového kompresoru. Krátce řečeno: PFT RITMO stačí jen koupit,
zapojit a zapnout. Všechny stroje PFT RITMO jsou od nynějška také vybaveny
odolnou gumovou mísicí zónou, která zajistí jednoduché a důkladné čištění.
zpracování mnoha materiálů – dokonce i vnějších (fasádních pastovitých) omítek – při délce hadic až 20 m.
PFT RITMO L jako jediný člen rodiny PFT RITMO je vybaven kromě sériového
vybavení kompresoru, hadic a omítací pistole také malým příložným vibrátorem
– a to vše v provedení 230 V!
NEJVĚTŠÍ Z RODINY PFT RITMO: PFT RITMO XL
Výkonný omítací stroj PFT RITMO XL je synonymem pro více
síly! Disponuje nejvýkonnějšími šnekovými čerpadly, která
rozšiřují jeho použití.
Poznejte naše členy produktové rodiny PFT RITMO a profitujte z jejich předností.
„KLASIK“: PFT RITMO M
Co bylo dříve PFT RITMO plus M je dnes PFT RITMO M. Jedná se
o nejmenší a první z rodiny omítacích strojů – je vstupním modelem do oboru omítání s 230 V.
PFT RITMO XL je k dostání dle volby
v provedení:
1) trojfázový proud 400 V, 3 fáze,
2) střídavý proud 230 V, 1 fáze,
3) kombinace v provedení
„230/400 V přepínatelný“.
Boduje díky dvěma rozhodujícím výhodám:
1) ovladatelnost – malé PFT RITMO je možné bez problémů převážet i v každém osobním voze kombi,
2) připojení 230 V – navzdory převodovému motoru s výkonem pouze
1,5 kW nabízí omítací stroj PFT
RITMO M nesčetné možnosti
použití pro stříkání a nanášení
materiálů se zrnitostí do 3 mm.
U stroje PFT RITMO XL přepínatelný by mělo
být napsáno velkým písmem především slovo
FLEXIBILITA: dnes s ním můžete aplikovat lepidla a armovací maltu v módu
s 230 V a zítra třeba litý potěr s výkonem až 60 l/min v módu s 400 V. Zpracovat je možné mnoho dalších materiálů se zrnitostí až do 8 mm!
VÝKONNOSTNÍ MEZISTUPEŇ A NEJNOVĚJŠÍ
ČLEN RODINY: PFT RITMO L
PFT RITMO L je ve srovnání s PFT RITMO M vybaven
výkonnějším pohonem 2,2 kW. Výkonný pohon maximálně využívá sílu jednofázové sítě, což umožňuje
V rodině RITMO od PFT vždy naleznete vhodné strojní vybavení pro vaši potřebu. Jejich použití je velmi široké – od strojních sádrových omítek, přes suché
maltové směsi, lité potěrové hmoty pro vnitřní i vnější použití, až po profesionální zpracování pastózních materiálů. Detailní informace k jednotlivým modelům
PFT RITMO naleznete v příslušných prospektech, které vám na vyžádání rádi
●
zašleme.
Ludvík Peřina
PRODUKTY KNAUF
11
KNAUFSTYL
PRODUKTY KNAUF
12
KNAUFSTYL
Renesanční sgrafito prováděné ruční
maltou MV 1 nebo MV 2 - vytříbená
technika, umělecký prožitek
Sgrafito je stará umělecká technika původem z Apeninského poloostrova, která se v době renesance
rozšířila i do dalších zemí. Základní metoda vytváření
této techniky je relativně snadná, ale o to více náročná na preciznost, citlivost a zkušenost realizátora. Na
čerstvě aplikovanou probarvenou omítku se nanáší
tenká vrstva jemné štukové nebo mramorové omítky a do tohoto souvrství, po jeho částečném ztuhnutí a propojení, je prováděna kresba. To představuje
seškrabování svrchní tenké vrstvy štukové omítky
v předem stanovených motivech nebo ornamentech.
Tímto postupem dochází k obnažení probarvené pod-
kladové vrstvy. Dříve se omítky probarvovaly jemně
mletým uhlím nebo spálenou slámou a motivy se vyškrabávaly do podoby psaníček, figur, rostlinných ornamentů apod. Tato řemeslná práce je časově velmi
náročná.
Je to pravý opak většiny prováděných fasád, kdy je budova opláštěna izolantem, přetažena cementovým lepidlem a strukturálně unifikovanou pastózní
omítkou (zejména z důvodu vyšších nákladů).
Tak jsme se postupně dostali z šedi cementových panelů a břízolitových omítek
do šedi „jedenapůlek roztíraných pastózních omítek“.
Zázrak je, když se někde objeví zajímavě provedená struktura z minerální šlechtěné omítky s větším zrnem a efektnější kresbou.
Ještě větší zázrak je, když si někdo troufne na zajímavou strukturu a efektní probarvení v podobě sgrafita.
Svědčí to především o odvaze architekta nezapadnout do
zmíněné šedi novostaveb a chuti majitele objektu ukázat vztah ke svému domu. Nepřísluší mi zamýšlet se
nad důvody a záměry majitele a architekta, musím
však jako nestranný pozorovatel vyslovit uznání
a obdiv nad provedeným dílem.
Zcela jednoznačně by nebylo co hodnotit, nebo
alespoň ne takto pozitivně, kdyby dílo nebylo vytvořeno s láskou a citem, kterou této práci věnovala realizační
firma Alabaster pod vedením pana Karla Navrátila.
Zamýšlel jsem se, zda mám uvést i důvod, jak jsem se k této zakázce
a k panu Navrátilovi a jeho partě restaurátorů dostal. Nebudu se rozepisovat o cíleném vyhledávání nových obchodních a zpracovatelských kontaktů.
Takové ty obchodně-marketingové slogany a řeči uváděné v různých firemních časopisech.
Naopak u této zakázky se nám něco nepovedlo. Klasická ruční omítka KNAUF
MV 1, kterou firma Alabaster na tuto techniku používá, prošla přes všechny
výstupní kontroly a obsahovala sice minimum, ale přeci jen nějaké množství nadsítného s větší frakcí než je 1,2 mm. Pravděpodobně by toto nadsítné u klasicky
prováděné jádrové omítky MV 1 na cihelné zdivo nebylo vůbec zjistitelné, ale
po provedení těchto sgrafiti technik se „psaní“ křemičitého kameniva projevilo.
To byl impuls k tomu, aby nás pan Navrátil kontaktoval a v podstatě svou oblíbenou omítku MV 1 vyreklamoval. Zajímavé bylo i jeho očekávání, že se reklamace „zamete pod koberec“ a nikdo ji řešit nebude. Nevím, jestli má takovou
zkušenost jinde, ale mohu jen konstatovat, že u naší společnosti se toto nestalo.
Název akce:
RODINNÁ
VILA,Rudoltice
PRAHA 4
Obytná
zóna Zámeček
Projektant:
Ing. arch. Petr Benedikt
Realizátor:
Alabaster, realizace sgrafit
Použité materiály:
ruční jádrová omítka MV 1
Délka stavby:
březen–červen 2012
Věřím, že zajímavých fasád a realizací bude přibývat a že ruční malty
MV 1 a MV 2, umožňující provádění starých technik, ať už se jedná
o sgrafita nebo klasické vytváření řezaných nebo škrábaných
technik, mají i dnes své příznivce a mají co ukázat. ●
Vladimír Váňa
1
2
Obr. 1 Sgrafito kresba na fasádě
(detail ornament fasády)
Obr. 2 Průzkum hotového sgrafita
(detail: Rozhraní ornamentu a probarvené omítky MV)
PRODUKTY KNAUF
13
KNAUFSTYL
ODBORNÉ
14
KNAUFSTYL
Energosádrovec – výroba sádry
HISTORIE ENERGOSÁDROVCE
Obrovský rozsah spalování fosilních paliv k energetickým účelům má za následek emise značného množství oxidu siřičitého vznikajícího ze síry obsažené
v palivech. Snahy o snížení následků dopadu tohoto spalování vedly již dříve
v řadě vyspělých zemí mimo jiné i k vývoji metod odsiřování spalin. K první
provozní realizaci došlo již ve třicátých letech tohoto století. Jako první se uvádí
propírání spalin londýnské elektrárny Battersea o výkonu 120 MW alkalickou
vodou z Temže obohacenou přídavkem vápenného kalu. Účinnost jednoduchého dřevěného absorbéru dosahovala až 95 %. Klasická vápenná vypírka
spalin byla poprvé vyzkoušena v britské elektrárně Fulham v roce 1935.
Po přerušení dalšího vývoje druhou světovou válkou a následnou dobou poválečných rekonstrukcí se původně prosazovala metoda rozptylování emisí výstavbou vysokých komínů. To však přispělo rychlým přerůstáním problémů s emisemi
SO2 a kyselými dešti k celosvětové ekologické hrozbě. V 70. letech, vzhledem
ke stále se zvyšujícím objemům spalování paliv, začalo v řadě zemí hromadné
uplatňování systémů odsiřování spalin. Pro odsiřování kouřových plynů se ve
většině případů používá vodní suspenze vápence nebo páleného vápna. Produktem tohoto procesu je síran vápenatý nazvaný energosádrovec.
MECHANISMUS VZNIKU ENERGOSÁDROVCE A JEHO PRAKTICKÉ
VYUŽITÍ
Ve všech systémech absorpčního odsiřování spalin probíhá tvorba energosádrovce v následujících krocích:
• přechod SO2 z plynné fáze do absorpčního roztoku vodní suspenze
vápence
• oxidace absorbovaného SO2 na SO4-2
• krystalizace CaSO4.2H2O
• odloučení krystalického CaSO4.2H2O (sádrovce) z mateřského roztoku.
Při spalování hnědého uhlí vznikají kysličníky síry, které byly dříve vypouštěny
do ovzduší. Po roce 1990 se však přistoupilo k odsiřování. Za pomocí těženého vápence jsou předem vyčištěné a odfiltrované plyny zkrápěny vápencovou
suspenzí, která na sebe váže škodlivé kysličníky síry. Tím vzniká vlastní energosádrovec – neboli hemihydrát síranu vápenatého. Použitý vápenec tedy není
likvidován na skládkách, ale slouží jako surovina v dalším výrobním procesu.
Energosádrovec je chemicky velmi čistý materiál s čistotou 97 až 98 %. Pro srovnání dříve těžený sádrovec (přírodní lomy) měl čistotu maximálně 70 až 75 %.
Z toho také vyplývá, že výroba sádry je v současné době nejen ekologická, ale
výsledný produkt je i výrazně kvalitnější, než tomu bylo dříve. Energosádrovec
se v rámci technologického procesu následně suší a kalcinací vzniká výsledný
produkt – sádra, která se dále běžně používá při výrobě sádrového pojiva pro
omítky, lité potěry, sádrokartonové desky nebo jako regulátor tuhnutí při výrobě
cementu.
nabízí také možnost plně využít výhod moderního směru nízkoenergetické
a pasivní výstavby.
ODPOVĚDNOST ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vznik energosádrovce tak umožňuje zcela zachovat a neporušovat přírodní naleziště sádry i s pestrou biodiverzitou, kterou příroda v daném místě formovala
a utvářela miliony let.
Sádrovec, jako jeden z nejstarších stavebních materiálů, se používá nejen pro
výrobu omítek a deskových systémů suché výstavby, ale i v lékařství, stomatolo●
gii a v keramickém průmyslu pro výrobu nejrůznějších forem.
SÁDROKARTON A SÁDROVÁ OMÍTKA JSOU SOUČÁSTÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ, ŽIJEME S NIMI A MŮŽEME TAKÉ VYUŽÍT JEJICH
VLASTNOSTÍ
Lidé po tisíciletí používají sádrové omítky k ochraně svých domovů před vnějšími
vlivy, k regulaci vnitřního mikroklimatu a také k dekorativním účelům. Již 7000
roků před Kristem byla sádra velmi oblíbeným stavebním materiálem. Dokonce
i konstrukce věže v Jerichu byla stavěna za pomoci sádry. V dobách renesanční
Francie bylo královským dekretem nařízeno z ohledu na snížení rizika požáru
provádět vnitřní omítky na bázi sádry. Krystalicky vázaná voda v sádře vytváří přirozenou požární bariéru a výrazně snižuje intenzitu a rychlost působení
požáru.
Vladimír Váňa
Upravované sádrové produkty KNAUF nabízejí širokopásmové využití nejen v klasickém stavebnictví, ale i v technologiích a procesech požadujících
high-tech produkt nejvyšší čistoty a kvality s nízkým faktorem spotřeby energie
a emisí – CO2 při výrobě. Např. zhotovení sádrové omítky se systémem kapilárních rohoží určených pro stěnové a stropní chlazení nebo topení v objektu
1
2
3
Obr. 1 Odsiřování elektrárny je pro nás všechny přínosem
Obr. 2 A toto je výsledek – výroba desky
Obr. 3 Knauf Počerady využívá energosádrovec k výrobě sádry
ODBORNÉ
15
KNAUFSTYL
STAVBY V ČR
16
KNAUFSTYL
Administrativní a parkovací
objekt NAMIRO v Olomouci
Zajímavý projekt vyrostl v centru Olomouce. Jedná se
o administrativní komplex včetně exkluzivních bytů,
kanceláří, obchodů a restaurací. A protože každé centrum města řeší problémy s parkováním, rozhodl investor, kterým je společnost Namiro, s. r. o., o rozšíření projektu o parkovací místa pro návštěvníky. Stavba, v jejímž
středu vzniklo vkusně prosvětlené a zasklené atrium,
byla celkově navržena s velkým citem. Několik luxusních bytů s terasami nabízí možnost bydlení v centru
Olomouce s překrásným výhledem na starobylé město.
Nejen v bytech, ale i dalších prostorách objektu byla aplikována sádrová omítka KNAUF MP 75, která zvýšila komfort a užitné vlastnosti. Precizní provedení
a povrchové vyhlazení sádrové omítky zajistilo originální vzhled stěn a umožnilo
provádění dalších estetických povrchových úprav podle volby investorů. Výhodou vyhlazené sádrové omítky je možnost aplikace speciálních tapet, barevně
sytých a pestrých nátěrů, benátských štuků nebo jen provedení nasvícení vyma●
lované stěny s oblíbeným obrazem nebo fotografií.
Vladimír Váňa, Mojmír Buriánek
Název akce:
ADMINISTRATIVNÍ A PARKOVACÍ
OBJEKT
Obytná
zónaNAMIRO
Zámeček Rudoltice
Adresa:
centrum města Olomouce
Investor:
Namiro, s. r. o.
Architekt, autor:
Atelier Bonmot, spol. s r. o.
Generální projektant:
JART – JANDA, spol. s r. o.
Generální dodavatel:
Zlínstav, a. s.
Doba výstavby:
02/2011 – 10/2012
Použité materiály KNAUF:
MP 75 Grund, Betokontakt, Aufbrennserre, MP 75, Renokitt
2
1
3
Obr. 1 Prosklené středové atrium, kde bude také aplikována sádrová omítka
Obr. 2 Celkový pohled na NAMIRO
Obr. 3 Stříkání MP 75 na napenetrovaný porobeton
Elektromagnetické záření free
V rubrice Produkty Knauf tohoto čísla Knaufstylu píšeme o desce s vysokou přidanou hodnotou – La Vita. Přesun z teorie do praxe představuje přestavba polikliniky
v Budějovické ulici, v Praze 4 – Pankráci (Alfa Haus).
Z důvodu umístění citlivých měřicích elektrických přístrojů zde byly pro některé
místnosti použity desky La Vita, a to jak pro odclonění elektromagnetického záření z elektrických kabelů, tak pro odclonění elektromagnetického záření z vysílačů v okolí. Deska Knauf La Vita byla použita v konstrukcích příček a podhledů
v kombinaci s tvrzenými a akustickými deskami Knauf Diamant. Desky La Vita
byly umístěny v prvním záklopu příček Knauf W112 (nutný přímý kontakt rubového kartonu s odváděcími plechy), zatímco ochranu proti poškození a akustické
vlastnosti zde zajišťují desky Diamant, konkrétně v pohledové vrstvě. Všechny
desky jsou vzájemně propojeny odváděcími či přemosťovacími plechy a celá
konstrukce je pak z pohledu elektroinstalací uzemněna. Vodivé propojení mezi
deskami samozřejmě účinně zajišťují samotné UW a CW u příčky a CD a UD
profily u podhledu.
Závěrem bych chtěl poděkovat panu Mrázkovi, vedoucímu střediska sádrokartonu firmy Syner, a jeho stavbyvedoucím za perfektní provedení této ne ještě
●
zcela známé konstrukce La Vita.
Miroslav Nyč
Název stavby:
POLIKLINIKA
ALFA 2
Obytná
zóna ZámečekBUDĚJOVICKÁ,
Rudoltice
Adresa:
Budějovická 1667/64, Praha 4
Investor:
ASUZA, a. s.
Projektant:
H.A.N.S. architekti
Generální dodavatel:
Syner, s. r. o., Liberec
Montážní firma:
Syner, s. r. o., Liberec
Dodavatel materiálu:
Stavtrans, spol. s r. o., Praha
1
3
2
4
Obr. 1 Desky La Vita chrání před elektromagnetickým polem z vysílačů
Obr. 2 Připojení desek La Vita k zemnícímu vedení
Obr. 3 Celkový pohled na budovu polikliniky
Obr. 4 La Vita jako první vrstva proti vlnám, Diamant proti poškození
STAVBY V ČR
17
KNAUFSTYL
STAVBY V ČR
18
KNAUFSTYL
City Green Court
tu nebo je použita jako chlazení. Budova bude i v průběhu užívání pomáhat
zaměstnancům, kteří budou v objektu pracovat. City Green Court je vybavena
čidly, která hlídají zvýšenou hladinu oxidu uhličitého. Při zvýšení CO2 bude automaticky vháněn do kanceláří budovy čerstvý vzduch.
Investor si rovněž vzal část zodpovědnosti za Leed Platinum na svá bedra. To
znamená, že by měl při používání budovy hledět na šetrnost k životnímu prostředí a používat například úsporné zdroje světla a recyklované materiály. Veškeré
práce byly pod neustálým dohledem pracovníků BOZ (bezpečnost a ochrana
zdraví) a každý člověk, který chtěl vstoupit na stavbu, musel projít bezpečnostním školením. Samotnou stavbu provázel certifikát Leed až do konce.
Letos zkolaudovaná stavba City Green Court je výjimečná konstrukce, která již ve fázi projektu počítala
s energeticky úsporným řešením. Odměnou za tuto píli
je dosažení certifikátu Leed Platinum.
LEED – LEADERSHIP IN ENERGY & ENVIROMENTAL DESIGN
Tento dokument byl vytvořen americkou radou pro budovy šetrné k životnímu prostředí. Budovy, které splní požadavek na certifikaci snižující svým provozem spotřebu energií, využívají obnovitelné zdroje nebo používají materiály, které svou výrobou a dopravou co nejméně zatěžují životní prostředí. Stavba City Green Court
byla dokonce ohodnocena certifikátem Leed Platinum, což je nejvyšší možné
ohodnocení. V České republice toto ocenění získala tato stavba jako první.
Pro celkové snížení energetických požadavků budovy projektant použil například skleněnou fasádu s izolačním dvojsklem. Zateplení objektu bylo provedeno v doporučených hodnotách pro administrativní budovu. Velmi ekologickým
řešením je i hospodaření se srážkovou vodou. Voda je sbírána do zásobníku,
odkud je dále použita například na zavlažování vegetace uvnitř i vně objek-
AKUSTIKA, SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
A OSTATNÍ MATERIÁLY
Při řešení sádrokartonových konstrukcí byl kladen velký důraz na akustické opatření. Na stavbě se hlídaly především detaily napojení konstrukcí na prostupy,
dotěsnění skleněných příček a dutinové podlahy. V projektu, kde byly použity
především systémy Knauf, se počítalo s dvojitě opláštěnými příčkami W 112 celkem cca 10 000 m2 či předsazenými stěnami W 626 cca 5000 m2. V objektu
byl svěšen podhled Knauf D 112 cca 4000 m2. V chodbách pak byly použity
děrované akustické podhledy v celkové výměře 2000 m2.
Celá konstrukce je řešena jako betonový skelet s vyzdívkou. Jako omítkové systémy byly použity sádrové omítky Knauf MP 75 celkem na ploše 14 000 m2.
AQUAPANEL
Zajímavostí bylo použití cementových desek Aquapanel. Tyto desky jsou výhradně
určeny do projektů s velkou vlhkostí. Například v interiéru saun a welness, bazénů
apod. V exteriéru tyto desky řeší venkovní podhledy a provětrávané fasády. City
Green Court má ve svém interiéru schované dvě ventilační 40 metrů vysoké šach-
ty. Tyto šachty odvádějí vlhký vzduch od ventilátorů ze vzduchotechniky. Celkem
bylo v šachtách použito cca 1200 m2 desek Aquapanel Outdoor. Na venkovní
podhledy při vjezdu do podzemních garáží se použila taktéž deska Aquapanel
Outdoor. Interiér budovy pojal architekt jako otevřené atrium přes všechna podlaží. Celému prostoru bude dominovat zelená stěna, pod kterou je namontovaný
podklad opět z desek Aquapanel Outdoor. Všechny materiály, které se použily
při stavbě, nesměly obsahovat škodlivé nebo nebezpečné látky. Tuto skutečnost
společnost Knauf potvrdila doloženými certifikáty například k deskám Aquapanel.
Kancelářská budova bude mít po finálním dokončení k dispozici 16 000 m2
administrativní plochy. Konstrukce má 7 nadzemních podlaží a je velmi šetrně
vsazena do území Pankrácké pláně.
Název stavby:
CITY GREEN
COURT
Obytná
zóna Zámeček
Rudoltice
Adresa:
Praha 4, Pankrác
Projektant:
M3M, spol. s r. o.
Architekt:
Cuboid Architekti, spol. s r. o.
Generální dodavatel:
Skanska, a. s.
Zpracovatel:
INTER GIPS, spol. s r. o.
INTER GIPS – práce na City Green
Court pro nás byla především výzvou
Rozhovor s majitelem firmy INTER GIPS, Ing. Petrem
Pumem
Od jakého roku se společnost INTER GIPS zabývá sádrokartonovými konstrukcemi?
Původně jsme byli součástí společností IPS, a. s.. Samostatně fungujeme od
roku 2001. Již v roce 1997 jsme získali certifikát systému jakosti ČSN EN ISO
9002. V tu dobu jsme byli první, kteří o tento certifikát zažádali a stali se vlastně
vzorem pro ostatní firmy.
Čím se vaše společnost zabývá?
Po celou dobu existence se převážně věnujeme sádrokartonovým konstrukcím.
Měli jsme také ve svém portfoliu vestavby, nástavby, RD na klíč, interiéry administrativních a obchodních center. V roce 2008 jsme se však rozhodli, že se budeme
převážně orientovat na SDK konstrukce a zkusíme se postavit výzvám a novým
technologiím. Když se ohlédneme zpět, tak se nám toto naše rozhodnutí vyplatilo.
To, co umíme nejlépe a co stojí za naším úspěchem, je tradice, povědomí, dobře
provedené práce u objednatelů a investorů.
Co je cílem nebo hlavní myšlenkou INTER GIPSU?
Cíl je jediný – odvádět velmi profesionální práci za rozumné peníze. Snažíme
se vypořádat i s technicky náročnými zakázkami, školíme pravidelně montéry
a techniky. Náročné zakázky považujeme spíše za výzvu.
Kdo všechno pracuje ve vaší firmě?
Především se jedná o zkušený tým stavbyvedoucích a stavebních techniků. Dále
vlastními kapacitami vykrýváme rozpočtáře, administrativu i dopravu.
Když jsme u vašeho týmu – jaká panuje atmosféra uvnitř
společnosti?
Na rovinu – jsme jako jedna rodina. Uvnitř panuje spíše přátelská nálada založená na důvěře mezi námi všemi. To určitě přispívá k celkovému úspěchu firmy.
Jaké významné stavby byste rád vyzdvihl?
Určitě bych vyzdvihl Hotel Redison SAS, který jsme realizovali v roce 1997. Byla
to kompletní rekonstrukce asi pětipatrové budovy. Hotel byl situován u Václavského náměstí a byl ohodnocen 5 hvězdičkami. Určitě si dokážete představit
náročnost stavby. Na tu dobu se jednalo o jednu z největších staveb s rozpočtem kolem 25 mil. Kč. Dále jsme se podíleli na několika významných stavbách,
jako např. kompletní rekonstrukce Kongresového centra pro zasedání Mezinárodního měnového fondu v roce 2000. Pouze rozpočet na SDK konstrukce byl
cca 20 mil. Kč. Dále pak administrativní budova Mercedes Benz na Chodově,
Sazka Aréna či sídlo společnosti ČSOB v Radlicích.
Jaká je vaše aktuální stavba?
Velkou kapacitu společnosti v tomto roce vytížila Administrativní budova City
Green Court v Praze 4.
Vím, že stavba byla stavěna dle certifikátu Leed. Byla to
náročná zakázka?
Určitě ano, především jsme po celou dobu až do poslední chvíle museli dodržovat
striktně pravidla stavby. Velký důraz byl kladen na organizaci, každá firma musela
mít například na staveništi proškoleného pracovníka jako zdravotníka. Bylo nutné
dodržovat BOZ až do posledního dne prováděných prací. Všichni se na stavbě pohybovali pouze v ochranných pomůckách včetně brýlí a rukavic. Helmy pracovníků
byly odlišeny barvou dle pozice či typu pracovníka na stavbě. Denně měla každá
firma vymezen prostor na stavbě a nesměla provádět práce v neohlášených částech
stavby (tzv. „startkarty“). Všichni absolvovali lékařskou prohlídku. Návštěvy stavby
musely projít školením. Na stavbě byl neustále proškolený zdravotník BOZ. Největší
potíže jsme cítili při samotných montážích. V celém objektu se každé lešení muselo
schválit bezpečnostním technikem a vždy min 1x týdně se prováděly revize všech
lešení. Na stavbu jste si mohl vzít pouze certifikované hliníkové skládací žebříky. Za
absolutně nevyhovující se považovaly štafle, stupínky či kozy. Při ohrožení pádu na
pracovišti musel být každý pracovník vybaven úvazem. Celý proces by nefungoval,
kdybychom na stavbě používali materiály bez certifikace Leed. Ve větším množství
jsme použili i cementové desky Aquapanel pro vlhké části objektu.
Byla tato zakázka pro INTER GIPS výzvou?
Ano, byla. Náročné bylo jak dodržování certifikátu Leed, tak vysoký požadavek na provedení práce i krátký termín na provádění našich konstrukcí. Je to
dáno také tím, že již nyní je objekt skoro celý obsazen.
Kolik vašich lidí se pohybovalo na stavbě?
V těch nejkritičtějších okamžicích téměř 70 lidí.
Děkuji vám za rozhovor a do příštích let vám přeji mnoho úspěchů a plno zají●
mavých zakázek.
Jiří Gina
1
3
Obr. 1 Detailní pohled na fasádu City Green Court v Praze 4
2
4
Obr. 2 City Green Court v Praze 4 interiér
Obr. 3 Pohled na budovu nového komplexu
Obr. 4 Atrium, kde vyroste "zelená stěna"
STAVBY V ČR
19
KNAUFSTYL
STVABY V ČR
20
KNAUFSTYL
Výrobní závod skrývající
sádrokartonářskou perlu
Areál společnosti Elektroline, a. s., je zdánlivě podobný
běžným výrobním areálům v okolí Prahy, neslibující pro
oko diváka stavařsky nic mimořádného. V tomto případě je
však opak pravdou. Již první pohled do areálu ukazuje, že
u nové budovy měl prostor ke své práci i dobrý architekt. To
jen potvrzuje originálně a nápaditě řešená výrobní, administrativní, ubytovací a společenská část budovy ve III.NP,
která silně vybočuje z prosté funkčnosti. Poznáte ji snadno.
Vévodí jí eliptická prosklená zasedací místnost, lehce čnící
nad přilehlé užitkové prostory. Ale pěkně po pořádku.
Nezbývá, a věřte, že nejde o laciné pochlebování, vyseknout poklonu
jak investorovi, tak projektantům i nakonec i prováděcí firmě za skvěle
●
odvedenou práci.
Miroslav Nyč
Prostory III. NP nové budovy jsou od sebe vzájemně odděleny příčkami W353
s deskami Knauf Massivbauplatte RED 25 mm, které byly zvoleny z důvodu
kombinace požadované požární odolnosti (60 minut), rychlosti výstavby (jeden plášť místo dvou) a robustnosti. Tvoří opláštění ve výrobních, kancelářských
i ubytovacích prostorech této části stavby. Desky Massivbauplatte byly použity
rovněž pro sociální zařízení v impregnované variantě. Na výrobní a ubytovací
části navazuje již zmiňovaná eliptická zasedací místnost, kombinující přímé, takřka 360stupňové sluneční osvětlení s architektonicky velmi nápaditě členěnými
konstrukcemi prosklených stěn a střešních světlíků. Vnitřním podhledům místnosti
dominuje obvodový prstenec z akusticky pohltivých desek Knauf s rozptýleným
děrováním. Na ostatní podhledy byly použity opět desky Massivbauplatte
v kombinaci s běžnými deskami. Obvodový prstenec umně zakrývá rozvody
vzduchotechniky a současně jeho vyznění podtrhuje elegantní lepené střešní
vazníky i světlíky prosklenou střechu. A nemohu se nezmínit o posuvné akustické
příčce, podlaze z bambusové kantovky a estetických prvcích ze dřeva, které
jen potvrzují, že plochy sádrokartonu se s dřevem skvěle doplňují a vytváří velmi
harmonický interiér. Vše dokresluje vyvýšená podlaha pódia a parapety oken
a výstupů na terasu, přispívající k tomu, že oko návštěvníka se prostě nenudí.
Samotná prováděcí firma Dopos se aktivně podílela na spoluvytváření konstrukčního řešení interiéru i prováděcích detailů a již při návštěvě stavby
bylo zřejmé, že je tato práce nejenom živí, ale i baví.
Název stavby:
MULTIFUNKČNÍ HALA
V AREÁLU
ELEKTROLINE
Obytná
zóna Zámeček
Rudoltice
Adresa:
K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8
Projektant:
in.Spira Group, s. r. o., Praha
Investor:
Tomirent, s. r. o., Praha
2
Obr. 1 Hotová zasedací místnost působí majestátně, a pokud
3
Generální dodavatel stavby:
PKS Inpos, a. s., Žďár nad Sázavou
Prováděcí firma SDK:
DOPOS HK, s. r. o., Hradec Králové
Dodavatel materiálu:
Stavtrans spol. s r. o., Praha
4
v ní nedostáváte výpověď, působí nesmírně přívětivě
5
Obr. 2 Deska Massivbauplatte v chodbových traktech
Obr. 3 Sociální zařízení – místo dvou plášťů pouze jeden z „massivek“
Obr. 4 Detail lemu s děrovanými deskami – rozptýlené děrování
– snižuje dozvuk místnosti
Vodní dílo
Střekov
Ve 30. letech vzniklo pod hradem Střekov u Ústí nad
Labem nejmodernější vodní dílo ve střední Evropě. Zdymadlo je tvořeno jezem, rybím přechodem, plavebními
komorami s rejdami a vodní elektrárnou se třemi Kaplanovými turbínami, které dávají špičkový výkon 19,5 MW.
Zajímavostí díla je však komůrkový rybí přechod vybudovaný v dělicím pilíři mezi jezem a elektrárnou, který
na rozdíl od jiných takto podobných zařízení umožňuje
migraci malých, ale i velkých ryb včetně lososa.
Společnost VERTICO, s. r. o., vznikla v roce 2006 jako nástupce firmy Šavr
Václav – VERTICO, která prováděla podnikatelskou činnost od roku 1999. Důvodem založení společnosti s ručením omezeným byl nárůst objemů zakázek
a snaha o zvýšení transparentnosti pro zákazníky. Hlavní činností firmy jsou
od jejího založení stavební práce v oblasti zajišťování skalních masivů, svahů
a zdí, oprav a rekonstrukce mostů. V těchto oblastech se firma opírá o dlouholeté zkušenosti z předchozí stavební činnosti. V současné době firma sídlí v Ústí
nad Labem a provozovnu má v Děčíně, kde je rovněž umístěno vlastní skladové zázemí, technické a materiální vybavení a veškerá mechanizace potřebná
k realizaci zakázek. Firma dbá na prvotřídní kvalitu provedených prací, splnění
stanovených termínů, a tím i spokojenost klientů. O kvalitě prací svědčí nárůst
obratu firmy v posledních letech, rozšíření řad klientů a kladné reference na
●
realizované projekty.
Pavel Švec
Ve své době bylo toto vodní dílo unikátním technickým projektem, který zasluhoval uznání a obdiv. Nicméně zub času se podepsal i na něm, a proto
bylo nutné přistoupit postupně k sanaci zdymadla. V srpnu 2012 provedla
firma VERTICO nátěry železobetonových stěn zdymadla silikonovou barvou TS 710. Důvodem této volby byla mimo jiné vysoká krycí schopnost
a odolnost proti extrémní zátěži v podmínkách vodních děl a samozřejmě
také ochrana železobetonové konstrukce před vnikáním škodlivin narušujících stav betonových ploch. Před započetím prací byly všechny povrchy
otryskány pískem, tak aby se odstranil jednak starý nátěr, ale zároveň starý
nepřídržný beton. Na podlahy byla použita vrchní vodou ředitelná dvousložková epoxidová barva Knauf TS 750 s následně vloženým vsypem, aby
se zdrsnily pochozí plochy v jednotlivých částech díla. Dodavatelem těchto
produktů bylo místní zastoupení firmy KB Blok systém, s. r. o., obchodního
partnera společnosti Knauf. Jedním z důvodů této volby bylo mimo jiné dodržení plynulosti dodávek materiálu.
Název akce:
SANACE
MASARYKOVA
ZDYMADLA
Obytná
zóna Zámeček
Rudoltice
Investor:
Povodí Labe
Generální dodavatel:
AZ sanace, a. s.
Zpracovatel:
VERTICO, s. r. o.
Obchodník
KB Blok systém, s. r. o., Ústí nad Labem
Prováděné práce:
Reprofilace ŽB konstrukcí produkty TS 110 , 210 a 310, nátěr
stěn TS 710 RAL 7038 Agatgrau – 300 kg nátěrů, nátěry podlah
TS 750 Ral 7046 – 60 kg nátěrů
1
Obr. 1 Celkový pohled na vodní dílo Střekov
2
3
Obr. 2 Pohled na protizávaží zdymadla v technické části vodního díla
Obr. 3 Obrázek ukazuje vsyp křemičitého písku do epoxidového dvousložkového
nátěru TS 750
STAVBY V ČR
21
KNAUFSTYL
STAVBY V SR
22
KNAUFSTYL
Dabingová studia
Výzvou na řešení problematiky zvukově-izolačních
vlastností konstrukcí byl projekt dabingových studií
v Bratislavě v Antolské ulici. Požadavek od investora
bylo úplné odhlučnění čtyř vedle sebe sousedících dabingových studií, ve kterých by byl možný provoz v jednom čase.
Řešením byla konstrukce příček KNAUF W115 s kombinací desek v opláštění
Knauf DIAMANT 12,5 mm a Knauf SILENTBOARD 12,5 mm s použitím profilů
CW 100 ve dvou řadách a minerální izolace tloušťky 2 x 100 mm. Konstrukce příček W115 s profily CW 100 je už sama o sobě dostatečně akusticky
výkonná konstrukce se standardními sádrokartonovými deskami (KNAUF White), vhodná pro dokonalé odhlučnění např. dvou sousedících bytů (laboratorní
vzduchová neprůzvučnost cca Rw = 62 dB). Po zabudování desek Diamant
a Silentboard do této dělicí konstrukce se účinnost příčky výrazně zvyšuje (cca
Rw = 74 dB) a co je důležité, konstrukce je mnohem účinnější v oblasti níz-
Název stavby:
DABINGOVÁ
Obytná
zóna ZámečekSTUDIA
Rudoltice
Adresa stavby:
Bratislava, Antolská ulice
Projektant:
Ing. Peter Sečkár
Realizace suchých
stavebních systémů:
PROSECO, spol. s r. o.
kých frekvencí. Sádrokartonová deska KNAUF SILENTBOARD je deska určená
především do systémů suché výstavby s nejvyšším odhlučněním dvou místností.
Vyrábí se zároveň jako standardní protipožární deska DF podle EN 520. To
znamená, že kromě vynikajících zvukově-izolačních vlastností této příčky je zajištěna i vysoká požární odolnost systému, v kombinaci s deskou Diamant až
90 min. V konstrukcích podhledů všech dabingových studií byly použity akustic●
ké děrované desky Knauf Cleaneo Akustik.
Juraj Slezák, KNAUF Bratislava, s. r. o.
2
1
Obr. 1 Montáž desek KNAUF Silentboard
Obr. 2 Sádrokartonová deska KNAUF Silentboard
Nová interna
v prešovské nemocnici
Na východě Slovenska v městě Prešov se prostřednictvím operačního programu ZDRAVOTNICTVÍ v roce
2011 začala stavba Internistický monoblok fakultní
nemocnice J. Reimana. Podle projektu nové budovy
se v ní budou soustřeďovat akutní nechirurgické obory – Oddělení vnitřního lékařství, Oddělení kardiologie,
Oddělení neurologie, Oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny. Kromě výstavby nového Internistického
monobloku plánuje nemocnice zařídit i nové materiálně
technické vybavení.
Společnost Knauf ve spolupráci s realizační firmou Rovex Sečovce, s. r. o., dodávala na tuto stavbu speciální sádrokartonové desky s olověnou vrstvou do
RTG místností. Celková výměra byla cca 100 m2. V závislosti na intenzitě záření
byly aplikovány desky s olovem v tloušťce Pb 2,5 mm a Pb 3 mm. Generálním dodavatelem stavby je společnost Chemkostav Michalovce, která ocenila
rychlost dodávky těchto desek (cca 7 dní od vystavení objednávky). Rychlost
dodávky byla velmi důležitým faktorem, protože od ní se odvíjela montáž speciálních přístrojů, kterou realizovali specialisté z Německa. Firma Rovex byla
●
zaškolena přímo na stavbě techniky z firmy Knauf Bratislava, s. r. o.
Marek Šaro
KNAUF Bratislava, s. r. o.
1
2
Obr. 1 Stěna se sádrokartonovými deskami s olověnou vrstvou
3
Obr. 2 Příprava montáže olověných pásů, které slouží jako podklad pro spoje desek
Obr. 3 Detail olověného pásu
Název stavby:
INTERNISTICKÝ MONOBLOK
FNSPzóna
J. A.
REIMANA
Obytná
Zámeček
Rudoltice
Místo stavby:
Prešov
Investor:
FNsP J. A. Reimana
Hlavni projektant:
Ing. Arch. Rešovský, s. r. o.
Realizace suchých
stavebních systémů:
Rovex Sečovce, s. r. o., Ing. Miloš Rojtáš
STAVBY V SR
23
KNAUFSTYL
PRACOVNÍ NÁVODY
24
KNAUFSTYL
Prodyšnost, kryvost a struktura interiérových
barev KNAUF FINE a KNAUF STONE
1. Je paropropustnost u barvy důležitá?
2. Proč se rozhodnout pro určitý typ barev?
3. Musím penetrovat novou sádrokartonovou
konstrukci před malováním?
4. Musím penetrovat sádrovou omítku před malováním?
5. Malovat 2x nebo vícekrát?
6. Jak se vyvarovat opakujících se chyb?
Předpokládám, že tyto otázky přicházejí do úvahy před každým malováním.
Pokusím se dát návod pro správné rozhodnutí:
• Pojivová báze u interiérových barev je většinou tvořena vodní disperzí makromolekulárních látek s přídavkem speciálních přísad, pigmentů a plniv. Forma disperzních látek a plniv má rozhodující vliv na difuzní vlastnosti barvy,
otěruvzdornost a vzhled struktury. Nejlepších difuzních vlastností dosahují
čisté vápenné nebo silikátové nátěry (podle délky uležení – vápno, případně
přídavku jiných pojivových složek – silikát) – jejich hodnota sd je v rozsahu
0,01–0,02 (hodnota sd je definována jako tloušťka statické vzduchové vrstvy
v metrech, která vykazuje za stejných podmínek stejnou rychlost pronikání
vodní páry jako měřený materiál; čím je tato hodnota vyšší, tím je složitější,
aby vodní pára tímto materiálem procházela). U interiérových barev KNAUF
FINE a STONE je tato hodnota 0,05. Disperzní akrylátové barvy mají tuto
hodnotu několikrát horší, většinou v rozmezí 0,1–0,2.
• Další rozhodování mě staví před otázku, jestli si přeji hladkou nebo strukturovanou barvu. Většinou se rozhoduji podle celkového dojmu prostředí,
které chci malovat. Bývá pravidlem, že hladkou stěnu (sádrokarton nebo
hlazenou sádrovou omítku) maluji jemnou barvou FINE, opravenou stěnu
nebo špaletu okna, která navazuje na dřívější štukové úpravy, budu malovat barvou STONE, protože se snadno sjednotí celkový vzhled místnosti.
Nebo opačně. Na hladký podklad použiji barvu STONE, abych vytvořil
efekt jemné štukované omítky nebo stěny, atd. Nově provedenou sádrokartonovou konstrukci stěny nebo podhledu penetrovat musím. Tento krok
je mnohdy diskutován z pohledu zvýšených nákladů na m2, ale má to
svůj důvod. Interiérové barvy se na podkladu, který má rozdílné savosti,
chovají odlišně. To může způsobit, že na podkladu tvořeném vybroušeným
nebo uhlazeným tmelem – Uniflottem – je savost výrazně odlišná než
na kartonu desky. Místa se stěrkováním po namalování jsou pohledově
odlišnější než místa bez tmelu. Při stříkání barvy dochází k jevu rychlého
Tabulka postupu a kombinace jednotlivých kroků pro aplikace interiérových barev Knauf
Podklad
Nové: omítky, betony, zdivo, dřevotřískové desky apod.
Staré: omítky, štuky, nátěry
Sádrokartonové konstrukce
Příprava podkladů
základní kontrola stavu a savosti
odstranit staré nátěry a nesoudržné části, vyspravit a nechat vyzrát
přetmelené a přebroušené spoje odprášit
Penetrace
nepovinná, případně 1x nátěr Tiefengrund
1x nátěr Tiefengrund
1x nátěr Grundierund nebo Rotband Universal-Grundierung
1. vrstva
1x nátěr interiérová barva FINE ředěná max. 15–20 % vodou
2. vrstva
1x nátěr interiérová barva FINE ředěná max. 5–10 % vodou (podle podmínek, nejdříve však po 6 hodinách schnutí podkladního nátěru)
přischnutí barvy na stěrkovaném místě
a při bočním nebo šikmém pohledu
se tato místa jeví hrubší – drsnější. Při
válečkové technice malování se tento
jev neprojeví tak viditelně, ale rozdíl je
většinou při bočním nasvícení patrný.
Struktura válečku se projevuje jinak na
tmelu a na desce, prvním zředěným nátěrem se vytváří sjednocení savosti podkladu a druhý nátěr tuto situaci nedokáže
zcela eliminovat. Je možné provést trojitý
nátěr nebo použít jiný typ barvy, například silikonové egalizační barvy
(ve dvou nátěrech).
• U nově vytvořených hlazených
sádrových omítek je podklad
rovnoměrný a není nutná celoplošná penetrace před barvou
(pouze v případě vysprávek může
být savost rozdílná a je tudíž nutné
celoplošné penetrování). U sádrové
omítky může dojít k jinému jevu a tím
je relativně výrazně snížená savost
dokonale vyhlazeného povrchu omítky. Logicky dojde k tomu, že barva
na takto sklovitě hladkém podkladu bude velmi dlouho zasychat. Z těchto
důvodů je nutné provádět druhý nátěr barvou po dokonalém proschnutí
prvního nátěru, a to nejdříve za 4–6 hodin. To v praxi znamená až druhý
den. Interiérové barvy KNAUF nesníží difuzní vlastnosti a schopnost přirozené regulace mikroklimatu sádrové omítky v interiéru.
• Počet malování je většinou závislý na odstínu a sytosti barvy, ředění, podkladu a způsobu aplikace. Je vhodné vždy postupovat podle tabulky uvedené
na str. 24 s uvedením systému nanášení.
• Jak se vyvarovat nejčastějších chyb? Myslím si, že je to stále stejné: čtěte návody, nepřekračujte doporučené max. ředění barvy, podkladní nátahy nechte
vždy dokonale proschnout, nátěr aplikujte křížově, rovnoměrně a tak, aby se
váleček protáčel. Používejte kvalitní nářadí a pomůcky včetně polepovacích
pásek a zakrývacích fólií. Ušetříte tím čas při dokončovacích pracích. Počítejte
s tím, že delší čas zabere dokonalá příprava než vlastní malování. Doufám,
že jste nečekali nějaké zázračné doporučení typu: barvu řeďte 1:1 s vodou,
podklad nepenetrujte, stačí jeden nátěr, nic nezakrývejte, to potom umyjete…
●
Takhle to nefunguje…
Vladimír Váňa
2
• Ředění barev se provádí tak, aby byla nastavena optimální konzistence
ve vztahu k použitému způsobu nanášení – airless nebo válečkování.
Vždy je vhodné odzkoušet savost a schopnost držení barvy ve vztahu
k použitému válečku a zručnosti natěrače. „Přeředění“, případně nevhodný typ válečku, má za následek tvorbu bublin v barvě a její nedostatečnou kryvost a pevnost.
1
4
3
5
Obr. 1 Nástřik barvy na nenapenetrovaný vytmelený
sádrokartonový podhled – prokreslené spáry desek
Obr. 2 Precizní provedení výmalby interiéru
Obr. 3 Obrázek poukazuje na tvorbu bublin, například vlivem
přeředěné barvy nebo aplikováním na zaprášený podklad
Obr. 4 Probarvený interiérový nátěr – první nános barvy na podklad
Obr. 5 Kryvost a struktura interiérové barvy KNAUF STONE
PRACOVNÍ NÁVODY
25
KNAUFSTYL
PRACOVNÍ NÁVODY
26
KNAUFSTYL
FAQ
– vy se ptáte, my odpovídáme
Dodáváme poradenství a služby zemědělským podnikům.
Setkali jsme se s požadavky na dodávku nátěrů betonových silážních jam. Nátěr musí, kromě jiných vlastností jako
odolnost v kyselém prostředí, vyhovovat požadavku na styk
s krmivem! Můžete nám nabídnout nějaký váš produkt?
Na váš dotaz týkající se barvy na povrchovou úpravu silážních jam mohu doporučit dva naše nátěry. Bezbarvý silikon akrylátový lak na beton Knauf TS
720 nebo pigmentovatelnou variantu stejného materiálu Knauf TS 730. Oba
materiály mají k dispozici atest na trvalý styk s pitnou vodou, potravinami jak
v suchém, tak i mokrém stavu, styk s dětskými slinami apod. Nic lepšího z naší
produkce vám v tuto chvíli doporučit nemohu. Pokud vám to pomůže, tak máme
již druhý rok po realizaci komplexní rekonstrukci silážní jámy v zemědělské farmě v Zákupech u České Lípy.
Chtěla bych se s vámi poradit o způsobu rekonstrukce pojezdového betonového povrchu. Mám nezastřešené stání pro
dvě osobní auta. Povrch je betonový. Použitý beton je ale
nevhodný (zřejmě nekvalitně udělaný, nebo nevhodně zvolený druh betonu), protože po prvním roce se výrazně drolí,
na okrajích stání se láme, pod koly jsou vydrolené hluboké
koleje (cca 2 cm hloubky), ve kterých stojí voda. Pod betonovou plochou určenou k parkování aut je úložná místnost, tzn.
cca 12 cm pod betonovým povrchem je izolace. Celá plocha je
vyspádovaná. Chtěla bych se zeptat, jaký je nejlepší způsob
rekonstrukce betonové plochy, ideálně tak, aby nebylo nutné
současný beton odstraňovat (aby nedošlo k porušení izolace).
Jakou doporučujete finální úpravu – nějaký druh odolného
nátěru?
Nejlepší způsob na opravu betonové plochy je očistit ji od volných částic a pak
použít adhezní můstek Knauf TS 130. Na něj potom v min. tloušťce 20 mm
nanést reprofilační maltu Knauf TS 630. U této hmoty se opravdu musí dodržet
množství záměsové vody, což je 3,1 litru na 25 kg, jinak dochází k praskání
a vzniku trhlin. Jako finální úpravu doporučujeme vyzrálý povrch natřít barvou
Knauf TS 750 a vsypat na ni křemičitý písek.
Chci polystyrenem zateplit rodinný dům a rád bych se zeptal,
zda je možné použít na polystyren lepidlo Fliesenkleber N.
Podkladovým materiálem je břízolit.
Lepidlo Fliesenkleber N není vůbec určené pro lepení izolantů. Je to lepidlo
vhodné pro lepení obkladů a dlažeb. Pro lepení polystyrenu se používá lepidlo
Ritmospachtel LSZ 1 nebo Uniritmo. Před lepením izolantu je vhodné zkontrolovat stav podkladu a ten případně napenetrovat hloubkovou penetrací Tiefengrund, aby se podklad zpevnil.
Na rodinném domě nám před rokem aplikovala firma strojní
sádrové omítky MP 75L, které bych teď chtěl finálně dohladit.
Ve stavebninách mi bylo doporučeno udělat finální stěrku
Rotband Finish bez předchozí penetrace, která by uzavřela
prodyšnost omítky, včetně pak navazující vrchní výmalby.
V technickém listu jsem se dočetl, že penetrace má být provedena. Jakým způsobem bych měl pokračovat?
Nejvhodnější před aplikací Knauf Rotband Finish je použití penetrace Knauf
Rotband Universal-Grundierung, která sjednotí savost povrchu, a přesto jej neu●
zavře a bude moci dále „dýchat“.
Martina Malá
PRIMA Kladno,
s. r. o.
jinde v Evropě nenajdete. Také z těchto důvodů zásadně nedodáváme neznámým firmám, ale jen těm, se kterými spolupracujeme dlouhodobě. Nejdeme do
žádných rizikových projektů, proto spolupracujeme s prověřenými velkými firmami
jako např. Metrostav, Konstruktiva Konsit nebo Energie stavební a báňská. U těchto
firem máme jistotu, že když práci odvedeme, dostaneme vždy zaplaceno.
V rámci našich pravidelných návštěv u Knauf partnerů jsme
tentokráte zavítali do firmy PRIMA Kladno, s. r. o. a hovořili
jsme s jednatelem společnosti Ing. Tomášem Kopeckým.
Ve vaší prezentaci se dočítáme, že jste stavebně-obchodní
společnost. Co převládá, ten obchod, nebo naopak stavba?
Jsme stavebně obchodní společnost, která se především zabývá montáží sádrokartonových konstrukcí. V posledních letech jsme se zaměřili i na regeneraci budov, zejména realizaci zateplovacích systémů. Vzhledem k tomu, že jsme spoluvlastníkem
dceřiné pobočky pražského Stavtransu, je možno říci, že naše druhá činnost je
ryze obchodní. V rámci dalšího rozvoje společnosti a zmírnění rizik současné ekonomické krize se snažíme rozvíjet činnost firmy i dalšími směry. V rámci Středočeského kraje vlastní naše firma tři ubytovny, ve Slaném máme velký skladový areál,
který pronajímáme. Postupně se snažíme realizovat některé developerské projekty,
a to formou koupě a kompletní rekonstrukce objektů. Nově vzniklé byty následně
buď prodáme, nebo pronajmeme. Pro tyto potřeby jsme si zřídili i malou projekční
kancelář. Letos například připravujeme podobný projekt s 12 bytovými jednotkami.
Toto všechno nám pomáhá přežít současnou krizi ve stavebnictví.
To vypadá, že máte opravdu široké pole působnosti…
Ano, montáž sádrokartonu není jediná naše činnost. Před několika lety jsme začali realizovat kompletní regenerace panelových domů, převážně zde v Kladně
a okolí. Jedná se o zateplení, revitalizace střech, výměnu oken apod. Staveb je skutečně hodně. Avšak vzhledem k současnému trendu, kdy je běžná splatnost faktur
v České republice 100 a více dní, je problémem tyto akce profinancovat. To nikde
Jak se díváte na skutečnost, že obor stavebnictví je z pohledu
laika provázen neustálou kritikou kvality práce?
Kvalita samozřejmě souvisí s cenou, je to začarovaný kruh. Investoři tlačí cenu
dolů, ale zároveň pospíchají. A když se něco dělá rychle a za málo peněz,
nutně se to odrazí v kvalitě. Často jsme nuceni z časových důvodů provádět
mokré procesy v zimním období, což samozřejmě znamená nedodržení technologických postupů a potom následné reklamace. Za nízké ceny také není
možné zaplatit kvalitní lidi. Je to ale samozřejmě případ od případu.
Máte vůbec čas na školení?
V rámci potřebných certifikací se školení samozřejmě účastníme. Je třeba se neustále seznamovat s novinkami jednotlivých firem a jejich systémů. S organizací
školení, které pořádá firma Knauf, máme jen dobré zkušenosti.
Na závěr, pane inženýre, jsou nějaké stavby, které jste realizovali a které byste rád vyzdvihl v historii vaší firmy?
Staveb, které jsme měli možnost realizovat, je za 17 let opravdu hodně. Mezi
největší stavby, na nichž jsme se podíleli, jistě patří výstavba spojovacího objektu a centrum Aviation Servis na Letišti v Praze-Ruzyni. Určitě neméně zajímavá
a rozsáhlá byla výstavba nového pavilonu akutní medicíny a rekonstrukce stávající Nemocnice v Kladně, dále rekonstrukce nemocnic v Příbrami a Benešově.
Také jsme měli to štěstí, že jsme se podíleli i na rekonstrukci historických objektů, jako jsou Arcibiskupský a Salmovský palác na Pražském hradě. V současné
●
době dokončujeme výstavbu provozních hal v areálu LEGO Kladno.
Děkujeme za rozhovor.
Ivan Sklenář / Jana Tulachová
KNAUF PARTNEŘI
27
KNAUFSTYL
KNAUF PARTNEŘI
28
KNAUFSTYL
Zlínstav, a. s., získal
podruhé významné ocenění
Dne 25. listopadu 2011 se uskutečnilo v Belgian Comic
Strip Center in Brussels slavnostní předání cen „Europen EMAS Awards 2010“ (Eco-Management and Audit
Scheme).
Společnost Zlínstav, a. s., získala již podruhé (poprvé v roce 2009) nominační cenu European EMAS Awards v kategorii „Medium organisations”. Tyto ceny byly společnosti Zlínstav, a. s., uděleny jako jediné
stavební firmě ze všech nominovaných společností v rámci celé EU. Pro
společnost Zlínstav, a. s., potažmo pro Českou republiku, je to ocenění
uvážlivého a zodpovědného přístupu k ochraně životního prostředí. Tuto
nominační cenu získala společnost Zlínstav jako jedna z mála již
podruhé.
EMAS je nástrojem řízení pro firmy a další organizace určeným pro hodnocení a zlepšení celkového vlivu činností organizací na životní prostředí a poskytování příslušných údajů veřejnosti a jiným zúčastněným stranám. Environmentální prohlášení je zpracováno podle Nařízení parlamentu a Rady (ES)
č. 761/2001 a usnesení vlády č. 499/1998 a aktualizace usnesení vlády
č. 651/2002.
Je nutné si uvědomit, že stavební činnost představuje velký zásah do životního
prostředí nejen umístěním stavebních děl do krajiny, ale i těžbou surovin, jako je
například kámen, písek, dřevo, cihlářské jíly apod., používáním technologické
vody jak při výrobě stavebních materiálů, tak i při samotné výstavbě a její navracení do přírody, dále pak velkou energetickou náročností při výrobě stavebních materiálů (např. cement, cihly, sklo, tepelné izolace apod.) a následně při
vlastní stavební činnosti. Ocenění stavební organizace znamená, že společnost
Zlínstav, a. s., při své činnosti postupuje uvážlivě a šetrně k životnímu prostředí
a s vědomím, že životní prostředí je nenahraditelnou hodnotou, která rozhodující
mírou ovlivňuje naše bytí a kterou je potřeba uchovat i pro následující generace.
●
Více na http://www.emasawards.eu
Ing. Zbyšek Kubíček
Zlínstav, a. s.
úřadu ve Zlíně. Tato budova byla oceněna jako stavba roku 2004 ve Zlínském
kraji. V kategorii stavby občanské vybavenosti jsme získali cenu GRAND PRIX.
A letošní stavby?
Letos realizujeme několik staveb po celé ČR. Jsou to např. polyfunkční stavba
Namiro Olomouc, dále dětské volnočasové centrum FIALKA v Říčanech u Prahy, Zemědělská fakulta a fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, Výukové a výzkumné centrum v dopravě Univerzity
Pardubice či kanalizace v Bašce nebo odkanalizování Novojičínska. Realizujeme také stavbu Centra podpory humanitárních věd CARLA Masarykovy univerzity v Brně a další stavby. V poslední době jsme dokončili revitalizaci bytových
domů v Havířově.
Jednou z nejvýznamnějších stavebních firem v ČR je firma Zlínstav, a. s., sídlící ve Zlíně, která působí na našem
trhu již 22 let. O rozhovor jsme proto požádali ředitele
pro nákup, pana Ing. Zbyňka Kůra.
Zlínstav, a. s., působí dlouhodobě na našem trhu. Co nám
můžete povědět o vaší historii?
Firma byla založena na jaře 1990 jako ryze soukromá česká stavební firma, která
má nyní okolo 190 zaměstnanců a roční obrat okolo 1 mld. Kč. Zlínstav, a. s., sídlí
v centru Zlína, v budově, která byla dostavěna v roce 2007. V tomto roce byla
tato stavba zároveň vyhodnocena jako stavba Zlínského kraje. Naše firma působí
v oblasti stavebnictví nejen v celé České republice, ale také na Slovensku. Máme
4 výrobní závody, které se nachází v Otrokovicích, Lípě u Zlína, Praze a Ostravě.
Co ekologie – dnes také horké téma ve stavebnictví?
Naše společnost se podílí na tvorbě a vývoji životního prostředí, které ovlivňuje
svými podnikatelskými aktivitami. Stavební činnost představuje velký zásah do
životního prostředí nejen umístěním stavebních děl do krajiny, ale zejména jejich
prováděním i těžbou stavebních surovin. Proto se snažíme při jakékoli výstavbě
postupovat co nejcitlivěji a nejšetrněji k životnímu prostředí.
Jak vidíte nyní vývoj ve stavebnictví u nás?
Ani nám se nevyhýbá současná krize ve stavebnictví, ale snažíme se s ní bojovat s maximální racionalizací veškerých našich činností.
V jakém stavebním oboru máte aktivity?
Realizujeme veškeré stavby pozemního stavitelství od rekonstrukcí až po novostavby. Dále provádíme některé inženýrské stavby jako kanalizace, čističky
odpadních vod, protipovodňové stavby apod.
Máte vyznamenané stavby. Můžete některou z nich uvést?
Máme vyznamenané stavby, ke kterým patří například rekonstrukce správní budovy č. 21 Baťova mrakodrapu na sídlo Zlínského kraje a Územního finančního
Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci s firmou Knauf?
Spolupráce s firmou Knauf, s. r. o., je na velmi dobré úrovni, hlavně co se týká
technického zázemí a podpory. Věříme v dlouhodobou spolupráci.
Čím se vaše firma odlišuje od ostatních stavebních společností?
Samozřejmostí naší firemní politiky jsou školení nejen s firmou Knauf, ale i certifikáty ISO 9001, 14001, 18001, 27001. V rámci našeho ekologického přístupu jsme se stali členy sdružení EKOLAMP, které zajišťuje ekologickou recyklaci
a likvidaci použitých světelných zdrojů. V roce 2010 byla naše firma Zlínstav,
a. s., jako jediná stavební firma zemí EU nominována na certifikát EMAS Awards
2010 v Bruselu, v kategorii Medium organisations jsme držiteli certifikátu EMAS.
Jaké cíle máte do budoucna?
Hlavním cílem naší společnosti je poskytovat kvalitní služby za přijatelnou cenu, nadále zlepšovat a zvyšovat odbornou znalost našich pracovníků a do výrobních procesů zapojovat co nejvíce nových a zejména ekologicky šetrných technologií. ●
Děkuji za rozhovor.
Mojmír Buriánek
KNAUF PARTNEŘI
29
KNAUFSTYL
PARTNER – SPECIÁL
30
KNAUFSTYL
Rozhovor
na aktuální téma
Do našeho podzimního Knaufstylu jsme
aktuálně zařadili rozhovor s proděkanem
pro strategický rozvoj Fakulty stavební
VUT v Brně, panem Doc. Ing. Miloslavem
Novotným, CSc.
Pane docente, obecně trpí Vysoké učení technické nedostatkem studentů. Je to i případ Stavební fakulty?
Mohu se vyjádřit pouze za naši fakultu – dosud nepociťujeme zásadní nedostatek uchazečů o studium, ovšem je třeba objektivně konstatovat, že se snižuje
kvalita uchazečů. Je ale třeba předpokládat, že s nástupem slabých ročníků
dojde zákonitě i k propadu zájmu o studium.
O jaký obor je v současné době mezi studenty největší zájem?
Na Fakultě stavební jsou první dva ročníky pro většinu studentů společné ve studijním programu Stavební inženýrství, kam nastupují uchazeči o všechny obory
s výjimkou Geodezie a kartografie a Architektury pozemních staveb. Dlouhodobě se nejvíce uchazečů hlásí na obor Pozemní stavby.
Můžete srovnat úroveň studentů u nás a v zahraničí, samozřejmě ve vašem oboru?
Srovnání studentů studujících na Fakultě stavební VUT v Brně se zahraničím je
velmi obtížné. Obecně mohu konstatovat, že pokud naši studenti nebo absolventi vycestují na část studia do zahraničí (uvažuji o zemích EU), zpravidla nemají žádné problémy a velmi dobře studují nebo se i dobře uplatňují ve stavební
praxi. Z této skutečnosti je možno dovodit, že úroveň studentů a absolventů na
Fakultě stavební VUT v Brně je srovnatelná se zahraničím.
Jednou z vašich specialit je problematika dřevostaveb. Ještě
nedávno byly dřevostavby považovány, řekněme, za něco
méně vyspělého než klasický zděný dům. To je již minulost.
Co myslíte, že přispělo k popularitě těchto konstrukcí?
ČR se nachází ve středu Evropy, kde za kvalitní bydlení bylo dlouhou dobu považováno bydlení v tzv. „kamenném domě“, který mnohde slouží jedné rodině po
mnoho generací. To částečně souviselo i s relativně malými přesuny obyvatel za
prací. V současné době se významně zvýšil pohyb obyvatel za prací a s tím i potřeba kvalitního a rychle dostupného bydlení, které dřevostavby splňují. Současně je
třeba konstatovat, že dřevostavby velmi rychle reagují na nové trendy (energetickou
i ekologickou úspornost), a to přivedlo k dřevostavbám mnoho nových investorů
a dřevostavby se postupně stávají plnohodnotnou alternativou klasických staveb.
V čem vidíte klíčový moment v konstrukcích těchto staveb
– jsou to například použité materiály, technologie nebo něco
jiného? A jakým směrem se podle vás budou v budoucnu
dřevostavby ubírat?
Dřevostavby umožňují relativně rychlou výstavbu z ekologicky příznivých materiálů, které je možno po ukončení živostnosti objektu s malými náklady likvidovat
nebo recyklovat a nová surovina mezitím roste v lesích. Obecně se domnívám,
že trend rozvoje dřevostaveb bude pokračovat a zaměří se na uplatnění nově
vyvíjených materiálů (desek i tepelných izolantů z materiálů na bázi dřeva) při
využití silikátových materiálů z recyklovaných surovin – např. z odsíření elektráren apod.
Zabýváte se rovněž poruchami a rekonstrukcemi staveb se
zaměřením na sanaci vlhkosti. To je v současné době hodně
zajímavé téma. Spousta takových problémů vyplývá z nedodržení správného technologického postupu. Vidíte to podobně, nebo je to i hledisko nevhodného výběru materiálu atp.?
Při současných požadavcích na tepelnou ochranu budov je rozhodující pro kvalitu stavby řešení detailů. Nejde ani tak o výběr materiálu jako o správný návrh
a provedení detailů. Chybně navržené nebo provedené detaily jsou zásadním
problémem při vzniku vad a poruch.
Nemohu se na tomto místě nezeptat, jakou budoucnost
předpovídáte českému stavebnictví? Který směr vidíte z vaší
pozice a zkušenosti jako nejprogresivnější?
České stavebnictví prochází v současné době poměrně velkou krizí. Mnoho zejména velkých stavebních firem trpí nedostatkem zakázek především z důvodů
omezení státních investic. Dokud nedojde k nastartování těchto investic, bude
zde velký problém. Co se týče malého stavebnictví, tj. výstavby RD a BD, zde
je opět limitní rozvoj realitního trhu. Obecně je možno předpokládat, že bude
v sektoru bydlení zájem o stavby energeticky úsporné, využívající moderní materiály a technologie při zachování cenové konkurenceschopnosti. V této oblasti
mají velký potenciál dřevostavby.
Na závěr – realizoval jste nebo jste se podílel na významných
inženýrských dílech? Kterých si nejvíce ceníte a proč?
Na inženýrských dílech se v poslední době podílím pouze řešením dílčích částí
(např. složitých střešních konstrukcí apod.), protože se zabývám zejména činností soudního znalce při posuzování vad a poruch staveb. Již v roce 1995
jsem byl spoluautorem dřevostavby RD – Martina, která byla oceněna jako RD
roku. V poslední době jsem se podílel např. na návrhu poměrně složité střešní
konstrukce na objektu bazénu v Brně-Kohoutovicích z hlediska návrhu a posou●
zení obvodového a střešního pláště.
Děkujeme za rozhovor.
Jana Tulachová / Ivan Sklenář
Topas je kámen žáruvzdorný – v přírodě i u Knaufa
V minulém čísle Knaufstylu jsme psali o nové desce Topas, tedy o desce s jádrem nerostu pro ztužující funkce dřevostaveb a použití pro těžké
závěsné předměty.
Nedílnou součástí vlastností většiny desek/konstrukcí Knauf jsou také požárně technické vlastnosti a těm se krátce věnujeme dnes. Deska Topas
je pro připomenutí specifikována jako DFRI (s garantovanou hmotností, protipožární, s vysokou tuhostí jádra a impregnovaná proti vlhkosti). Deska
Knauf Topas byla testována v souladu s jejím použitím na nosné dřevěné rámové konstrukci. Osová vzdálenost dřevěných stojek je 625 mm.
Opláštění konstrukce bylo z každé strany jednou vrstvou desek Topas tloušťky 12,5 mm. V dutině příčky nebyla použita izolace, jejíž případné
použití je na straně bezpečnosti konstrukce. Při zkoušce deska Topas velmi příjemně překvapila. Bez problémů dosáhla plánované požární odolnosti REI 45 minut. Deska tak doplnila řadu desek s protipožárními vlastnostmi Knauf RED a Knauf DIAMANT. Tato zkouška byla navíc posledním
střípkem do mozaiky pro konstrukce kombinované z různých typů desek.
V našem portifoliu klasifikovaných nosných dřevěných stěn s požární odolností nyní najdete nejen desky oboustranně opláštěné deskami Diamant,
Vidiwall (sádrovláknitá) nebo Topas, ale je možné použít i jejich kombinace, například Vidiwall z vnější strany a Diamant ze strany vnitřní apod.
●
Miroslav Nyč
Požární odolnost REI
Schématický náčrt
45
Opláštění strana 1
TOPAS
12,5
Dřevěné prvky po hodině požáru
Opláštění strana 2
TOPAS
Izolace
12,5
možná
Směr požáru
60/140
symetrická
Ani po hodině nepronikl skrz stěnu žádný plamínek
Změna pytle Uniflott, čísla výrobku a EAN kódů
Od 1. 10. 2012 se bude tmelicí hmota Uniflott dodávat v jednotném balení pro celou Evropu. Na tomto novém
balení bude pevně připojený příbalový leták s produktovými informacemi.
Současně se i od výše uvedeného data mění čísla výrobků a EAN kódy u 5kg i 25kg balení. Na základě
rozsáhlých zkoušek se také nově prodlužuje doba skladování z 6 na 9 měsíců od data výroby.
●
Martina Malá
Název výrobku
možná
Sloupek
Číslo výrobku
EAN kód
JB
Min JM
Cena Min JM
MJ
Cena Kč/MJ
Uniflott 5 kg
00253630
4003982245694
paleta/200
5 kg
223,00
t
44 600
Uniflott 25 kg
00253631
4003982245687
paleta/42
25 kg
1080,00
t
43 200
AKTUALITY
31
KNAUFSTYL
AKCE PRO ZÁKAZNÍKY
32
KNAUFSTYL
Knauf Golf Cup 2012
Ještě než vás seznámíme s průběhem 4.
ročníku Knauf Golf
Cupu, pojďme se nejprve trochu projít historií golfu. Hry, které
byly podobné tomuto
sportu, se hrály už ve
starověkém
Egyptě,
Číně nebo v Římě. Počátky moderního golfu ovšem
spadají do Skotska 15. století. Tady byla hra natolik
oblíbena, že ji skotský král Jakub II. zakázal pod
trestem smrti, protože jeho vojáci se více než
nácviku lukostřelby věnovali právě této hře.
Došlo to tak daleko, že hra byla oficiálně
zakázána výnosem skotského parlamentu.
Naštěstí pro nastupující generace golfistů
však tento zákaz trval pouze 40 let.
Dalším štěstím bylo, že původně kožené míčky plněné peřím,
které byly velice nákladné, a proto si je mohli dovolit pouze bohatí (odtud tedy pramení pověst golfu jako sportu pro
zámožné), postupně nahradily míčky z kaučuku (gutta percha)
a míčky s kaučukovým jádrem. Dnešní míčky jsou tedy přímými nástupci právě těchto míčků. I díky těmto událostem se stal
golf vyhledávaným a oblíbeným sportem nejen pro úzkou
skupinu lidí, což potvrdil i letošní 4. ročník Knauf Golf Cupu.
Knauf Golf Cup 2012 se uskutečnil 7. září opět v krásném golfovém resortu
v Karlových Varech. Hosté se sešli již v předvečer turnaje na společenském večeru v hotelu Vítkova Hora. Aby se pořádně připravili na nadcházející sportovní
výkony, byla součástí programu i soutěž v minigolfu. Zde se mnozí přesvědčili,
že minigolf vyrobený z desek Knauf skýtá mnohá překvapení a že dopravit
míček do jamky není tak jednoduché, jak se zprvu zdálo.
Celý večer probíhal ve velmi příjemné atmosféře, kterou
pomáhala dotvořit i moderátorka Knauf Golf Cupu
Jana Doležalová.
Páteční ráno bylo plné slunce a dalo tušit, že počasí
bude všem 95 golfistům přát. To se také během dne
potvrdilo. Příjemných 20 °C, slunečno, téměř bezvětří a skvěle připravené karlovarské hřiště. Prostě
ideální golfové podmínky, které dozajista ocenili
všichni hosté včetně Marka Ebena.
Ani letos se ovšem při hře nezapomnělo na charitu. Sbírka pořádaná pro Pomocné tlapky, o. s. p.,
přinesla částku 12 888 Kč a 53 €, která byla
ještě doplněna šekem společnosti Knauf ve výši
20 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na výcvik psů, kteří pomáhají lidem s omezenou hybností, a jehož ukázku mohli hosté zhlédnout po
●
vyhlášení výsledků celého turnaje.
Romana Lásková
A KDO JSOU TEDY VÍTĚZOVÉ
KNAUF GOLF CUPU 2012?
SEZNAMTE SE S VÝSLEDKY.
SPOLEČNÁ KATEGORIE HCP 37-54
1. Vítězslav Dvorský
2. Tomáš Ondrašík
3. Lukáš Podzemný
SPOLEČNÁ KATEGORIE HCP 18,1-36
1. Valéria Fuksová
2. Miloslav Novotný
3. Radka Jínová
SPOLEČNÁ KATEGORIE HCP 0-18,0
1. Karel Mařík
2. Václav Raška
3. Martin Kovář
33
AKCE PRO ZÁKAZNÍKY
KNAUFSTYL
VOLNÝ ČAS
34
KNAUFSTYL
Grappa – vůně Itálie
K představě o Itálii zcela určitě kromě módy,
sportovních aut, dobrého jídla a Chianti patří také dnes ceněná pálenka – Grappa. Což
je snad jediný destilát, který se z pozice
obyčejné regionální kořalky připravované
ze zbytků vypracoval na destilát nejčastěji
podávaný jako digestiv v renomovaných restauracích po celém světě. Grappa je tedy pálenka italského původu vyráběná z vína nebo
z matoliny, tedy zbytků po lisování vína – slupek, jadýrek, stonků apod. Obsah alkoholu
se zpravidla pohybuje mezi 37,5 až 60 %.
TROCHA HISTORIE
Přestože legendy vypráví o tom, že grappu začal vyrábět jistý římský voják z městečka Bassano del Grappa, pravděpodobnost tohoto tvrzení
je malá, neboť odborníci říkají, že přístroje schopné pálení se objevily
mnohem později. Proto se většina věcí znalých přiklání k teorii, že se
zrodila až ve středověku. Rovněž není jednoznačně prokázán
původ jména. Jedna teorie odvozuje název od zmíněného města na severu Apeninského poloostrova, další
se odvolává na etymologii a fakt, že název grappa vznikl od slova rapus, jež v latině znamená
hrozny. V každém případě první písemná
zmínka o destilátu z alpských a předalpských oblastí pochází z roku 1451.
Původně se grappa vyráběla proto,
aby se spotřeboval odpad, který
vznikal v průběhu vinařské sezony.
Silný destilát vyrobený ze všeho, co
bylo dostupné, pomáhal hospodářům
přečkat dlouhé zimy a zároveň sloužil jako
odměna pro sezonní dělníky, kteří pracovali na lisování a výrobě vína. Později se výroba grappy rozšířila a pronikla i do
vyšších společenských vrstev. Teprve v posledních 40 letech je grappa považována za kvalitní destilát. K tomu přispěla skutečnost, že vinaři začali k výrobě grappy používat vlhké matoliny, což znamená, že se z hroznů během
lisování nevyždímá veškerá šťáva, ale jen 50 až 70 %. Matoliny s vyšším
obsahem moštu jsou pak zdrojem kvalitnějšího produktu a grappa se tak přibližuje brandy. Z Piemontu a regionu Friuli-Venezia Julia se grappa postupně
rozšířila po celé Itálii. Vyrábí se vlastně všude tam, kde se dělá víno. K nejvýznamnějším oblastem patří Lombardie, Benátsko, Trentino či Alto Adige, ale
také Emilia-Romagna, Toskánsko, Ligurie, Lazio a dokonce i Sardinie.
Chuť destilátu do značné míry ovlivňují použité suroviny, v případě grappy tedy
zpracovávané druhy vinné révy, neboť jak kvalitní je réva, tak kvalitní je i to, co
zbude po vylisování šťávy. Výrobci grappy dnes proto velmi úzce spolupracují
s vinaři, aby měli výchozí surovinu pod kontrolu. Nutno na tomto místě dodat, že odpad v podobě matoliny je v Itálii pod
kontrolou, aby nedocházelo k nelegálnímu pálení alkoholu. Nejčastěji se grappa destiluje z odrůd Chardonnay,
Cabernet Sauvignon, Sauvignon blanc, Pinot noir či Pinot
gris, ale i z některých dalších. Většinou se používají matoliny
z různých odrůd najednou. Trendem posledních let jsou však
grappy jednoodrůdové.
Matoliny, ze kterých se grappa vyrábí, by neměly být příliš suché
a měly by být zároveň co nejčerstvější, aby se v nich nestihly pomnožit nežádoucí mikroorganismy, zejména octové bakterie a plísně. Zatímco matoliny z bílých odrůd se nechávají nejprve nakvasit,
matoliny z modrých odrůd už nakvašené jsou, protože červené víno
se lisuje až po alkoholickém nakvašení rmutu. Zásadním krokem výroby
je přivést matoliny k varu. Musí se to udělat velmi opatrně, aby se nepřipalovaly na dně destilačního kotle. Jako první se začnou odpařovat
tzv. vysokohodnotné alkoholy včetně metylalkoholu. Jakmile je pryč
hlava (testa) destilátu, začnou se prosazovat jemné aromatické
látky, které tvoří jeho srdce (il cuore) a dělají grappu grappou.
Odhadnout okamžik, kdy je třeba odříznout hlavu od srdce, je
to pravé umění. Svoji roli ohledně kvality grappy hraje také
proces staření. Podobně jako u jiných alkoholů zrání harmonizuje a zjemňuje aroma a třísloviny obohacují chuť.
Minimální doba zrání grappy je jeden rok, z toho šest měsíců v dubovém sudu, který jí propůjčí typický zlatožlutý tón.
JAKÉ JSOU DRUHY GRAPPY
Označení giovane nebo bianca nese grappa, která po destilaci
nepřišla do kontaktu s dřevěným sudem, je bezbarvá, má delikátní,
suchou chuť a vinné aroma. Affinata je grappa, která zrála méně než
12 měsíců v dřevěném sudu. Naopak grappa, která byla lahvována až po 12
či 18měsíčním zrání se nazývá invecchiata. Grappy s označením stravecchia
a riserva zrají většinou déle než 18 měsíců a jejich barva, vůně a chuť závisejí
na velikosti a typu použitých sudů. Jednoodrůdové grappy se označují monovitigno, naopak grappa polivitigno obsahuje výlisky více druhů révy.
Grappa je dnes populární v celé Itálii. Konzumuje se především po dobrém
jídle, ale také se přidává do kávy – to si můžete objednat jako caffé corretto.
Ideální je servírovat mladou grappu při teplotě je 8–12 °C. Podává se v tulipánové sklence s vysokou stopkou, která dá vyniknout jejímu aroma. Starší pálenky
●
se konzumují mezi 16 a 18 °C, nejlépe v koňakové sklence.
Ivan Sklenář
POMŮCKA:
NAGANA,
NIDACE,
UGAB
NOČNÍ
PTÁK
ŽALUDEČNÍ
LÉKY
RUSKÝ
KNĚZ
CHEM. ZN.
AKTINIA
SOUBOR
NÁMĚTŮ
JÍDELNÍ
LÍSTEK
JAPONSKÁ
POTÁPĚČKA
ŘECKÉ
PÍSMENO
ŠOSATÝ
KABÁT
VŮNĚ
CHYTAT
ČÁST
ATLASU
ŠLACHA
(obecně)
SILNÝ
CIT
ARABSKÝ
KNÍŽE
ZÁJEM
(hovorově)
UMĚLÍ
LIDÉ
SETINA
LEU
1. DÍL
TAJENKY
CHEM. ZN.
ERBIA
PROTIKLAD
POŘÁDEK
MONGOLSKÝ
PASTEVEC
NEVYŘÍZENÝ
SPIS
SYMETRÁLA
VERDIHO
OPERA
KALUŽ
OBDĚLÁVAT
PŮDU
ZNAČKA
ABVOLTU
INFEKČNÍ
CHOROBA
SKOTU
V AFRICE
2. Díl
tajenky
BYLINORUBEC
CHILSKÝ
ZUŘIVOST
VYHRNOVATI
INICIÁLY
HERCE
ZHROUCENÍ
BANDERASE
ŘÍČKA
BIBLICKÝ
POKRM
UMĚLECKÝ
SLOH
CHŇAP
DOUŠEK
SLIČNÁ
POSLÁNÍ
NÁSTROJ
K VRHÁNÍ
KAMÍNKŮ
ÚŠKLEBEK
AMERICKÁ
VAČICE
BAVLNĚNÁ
TKANINA
NEDEBATOVAT
MINUTE
(zkratka)
PAPEŽSKÁ
LISTINA
TORZE
DÉMON
PRUDKÝ
ZÁCHVAT
NEMOCI
DOKONCE
GENERAL
AVIATION
FORECAST
(zkratka)
HNÍZDĚNÍ
PTÁKŮ
CHILSKÁ
POUŠŤ
ŽVANEC
TABÁKU
HLAVA
JMÉNO
PUČÁLKOVIC
ŽIRAFY
INERTNÍ
PLYN
ZAPALOVAT
(knižně)
AVŠAK
ITALSKÁ
SOPKA
SVRŠKOVÁ
USEŇ
POPŘENÍ
SYST. BODOV.
ŠACHISTŮ
KLADNÁ
ELEKTRODA
Dárkové balení italské grappy
ŘEKA
V NAMIBII
KTERAK
OKRASNÁ
ZAHRADNÍ
ROSTLINA
PÁLENÝ
CUKR
AFRICKÝ
DRAVEC
ZNAČKA
KILOTUNY
VIDINA
POUZE
ROZLEHLÉ
POLE
LÁTKA
Z LÝKA
RIVAL
SVĚTADÍL
PAPOUŠEK
PŘÍBUZNÁ
ČESKÝ
OPERNÍ
PĚVEC
UMLUVIT
CHEM.
ZN. GALLIA
NADEJÍT
DRUH
KASUÁRA
BULHARSKÝ
BOJAR
PŘEDLOŽKA
POSTAVA
OSOBNÍ
ZÁJMENO
POTOM
TVŮRCE
SVOBODNÉ
STATKY
ŠLECHTY
ODDĚLENÍ
NEMOCNIC
RUSKÁ
BERANICE
STEPNÍ
HLODAVEC
ASI
ŘÍČNÍ
DELFÍN
TÁTOVÉ
(knižně)
ČESKÝ
PROZAIK
DAV
POBÍDKA
POHYB
VZDUCHEM
PROUD
VÝHRADNÍ
PRÁVO
RUSKÝ
SOUHLAS
RYTMUS
LITEVSKÁ
MĚNOVÁ
JEDNOTKA
CHEM. ZN.
BERYLLIA
POPĚVEK
DISKUSE
ODVĚTVÍ
RACHMANINOVOVA
OPERA
DŽINŮV
PÁN
ŽEMLOVKA
ASIAT
Správné řešení tajenky zasílejte do 20. listopadu 2012 na známou adresu: Knauf Praha, Mladoboleslavská 949, Praha 9 nebo na e-mailovou adresu
[email protected] pod společným heslem Soutěž Knaufstylu. Výherce naší křížovky se může těšit, jak fotografie napovídá, na dvě originální italské grappy,
zakoupené v italské prodejně v Praze.
Vítězem soutěže z minulého čísla je Pavel Kos, Česká Kamenice.
KŘÍŽOVKA
35
KNAUFSTYL
Systémy Knauf v dřevostavbách
individuální a úsporné řešení
Systémy Knauf ideálně doplňují dřevostavby převážně tam, kde jsou kladeny obzvláště vysoké požadavky na
protipožární ochranu, zvukovou izolaci, vysokou únosnost a ochranu proti mechanickému poškození. Dokáží
zároveň vyhovět náročným a neobvyklým architektonickým a designérským požadavkům na individuálně řešené
konstrukce. Výhodou je jednoduchá a rychlá montáž, snadná manipulace, a tím i úspora času a financí. Všechny
systémy jsou certifikované a zdravotně nezávadné.
Sádrokartonové desky Diamant | sádrovláknité desky | cementové desky Aquapanel | suché podlahy F 146 a desky
Brio | sádrové omítky a stěrky | fasádní systém Marmorit Energie
HOTLINE 844 600 600
www.knauf.cz

Podobné dokumenty

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská 3. Zadavatel nesmí rozdělit předmět ve-

Více

knaufstyl - Český Internet sro

knaufstyl - Český Internet sro Zastavme se u některých produktů podrobněji. Uživatelsky zajímavá je rychlokotevní betonová směs Knauf GB 400. Na co ji použít? Představme si jednoduchý praktický příklad. Koupíte si na zahradu v b...

Více

Komunikace v lékárně

Komunikace v lékárně Můj tatínek byl lékárník a většinu svého pracovního života strávil za tárou. Pokusil se sice také o jakousi kariéru, kdyžtě už byl z čirého idealismu od války v KSČ, leč jeho možný vzestup zcela zb...

Více

Dřevostavby

Dřevostavby jako celku dané normativně. Požadavky jsou zahrnuty jak v zákoně 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ve vyhlášce č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby...

Více

Klatovan 9/2012

Klatovan 9/2012 Obsah vydání je ovlivněn zejména blížícími se událostmi. A těmi jsou volby do Krajského zastupitelstva Plzeňského kraje a volby do Senátu, které se týkají našeho regionu a také blížící se uvedení n...

Více

Rigips Trophy 2016 brožura

Rigips Trophy 2016 brožura onkologický ústav, Brno Samostatný objekt specializované onkologie je koncipován jako příjemný uklidňující prostor. V projektu se dbalo nejen na estetický, ale i akustický komfort. K tomu účelu jso...

Více