Živá příroda

Komentáře

Transkript

Živá příroda
Živá
příroda
Člověk
Živé organismy
Člověk
Ostatní živočichové
Rostliny
Houby
Znaky života rostlin
Rostliny:
Dýchají
Přijímají vodu a živiny
Vylučují odpadní látky
Rozmnožují se
Rostou
Vyvíjejí se
Rostliny dělíme
Dřeviny
Jejich nadzemní části jsou dřevnaté
(stromy, keře)
Byliny
Rostliny s dužnatým stonkem
Dýchání a výživa
• Rostliny dýchají svými listy
(dýchají kyslík a vydechují oxid uhličitý)
- Vodu a živiny přijímá rostlina kořeny
(putují stonkem nebo kmenem a větvemi)
Přeměna látek
• K přeměně látek je potřeba:
1. Voda, živiny
2. Zelené barvivo
3. Světlo
4. Oxid uhličitý
Při přeměně látek rostliny uvolňují do vzduchu
kyslík
Rozmnožování
• Rostliny se rozmnožují semeny
• Některé se mohou rozmnožovat odnožemi
(jahodník)
- Déle se mnohou rozmnožovat pomocí
oddenku, cibulí, hlízy
Některé se mohou rozmnožovat z části listu
Nazýváme – řízky.
Vylučování rostlin
• Rostliny při dýchání
vylučují oxid uhličitý
• Při přeměně látek kyslík
Rozvoj a vývoj
U různých rostlin je doba vývoje
různě dlouhá
Dřeviny jsou vytrvalé (dožívají se i
tisíců let)
Byliny se vyvíjejí během jednoho roku
(jednoleté) nebo v průběhu dvou let
(dvouleté) jiné jsou vytrvalé
Byliny jednoleté
Byliny jednoleté
Rostlinka vyklíčí, vyroste, vykvete a pak vytvoří
plody se semeny
Na podzim celá rostlina usychá
Byliny dvouleté
V prvním roce života vytváří zásoby
živin a až v druhém roce vykvetou,
vytvoří plody a odumřou
Části rostlin těla
kvetoucích rostlin
1.Kořen schován v půdě
je,
Květině to prospěje,
Živiny ji pěkně předá,
Před sluníčkem se však
nedá.
2.Stonek nese listy, květy,
Vím, to od mé tety Běty,
Tonda se ptá na listy,
které kyslík zajistí.
3.Strejda Eda říká zase,
Květy přidávají rostlince
na kráse
Díky nim se rozmnožuje,
Proto tolik krásy tu je.
4.A nezapomeň na plody,
Říká táta Otovi!
Díky nim tu zrovinka,
Roste další rostlinka.
Mozkovna
1. Co nepatří mezi části rostlin
A, Kmen
B, Kořen
C, Zrníčko
2. K čemu je potřebný kořen rostliny
A, přitahuje sluníčko
B, Dodává rostlině vodu a živiny
C, Díky němu rostlinka dýchá
3. Jaká část rostliny slouží k rozmnožování
A, Listy
B, Květy
C, Plody
Mozkovna
4. Rostliny dýchají:
A, Celých 24 hodin
B, pouze ve dne
C, pouze v noci
5. Při přeměně látek rostliny spotřebovávají:
A, Kyslík
B, oxid uhličitý
6. Při dýchání rostliny spotřebovávají:
A, Kyslík
B, Oxid uhličitý
KOŘEN
• Jsou obvykle v půdě
• Upevňují rostlinu
• Přijímají vodu a živiny
Kořeny bylin
1, Svazčité (například obilí)
2, Hlavní kořen s postraními kořeny
(pampeliška)
Některé byliny mají další podzemní části:
A, Cibuli ( tulipán)
B, Oddenek
C, Hlízu (brambor)
Mozkovna
• Přiřaď obrázky k pojmům: Cibule, hlíza,
oddenek
Video
• http://www.amk.to/videa/nejnovejsi/detail/4
6595/
Stonek
Stonek nese listy a květy
Stonky bylin můžeme rozdělit na:
Stvol
Lodyhu
Stéblo
Stonek
• Stvol je stonek bez
listů
• Lodyha je stonek s listy
• Stéblo je dutý
článkovitý stonek s
listy
Mozkovna
• Přiřaď slova k obrázkům: Stvol, lodyha,
stéblo
Listy
• Listy stromů a keřů vyrůstají z větví
• Listy bylin vyrůstají ze stonku nebo tvoří
přízemní růžici
• Zajišťují dýchání a příjem slunečního
světla
Listy
• Listy většinou na jaře
raší, v létě jsou zelené
a vyživují rostlinu, na
podzim žloutnou a
usychají
• Jehličnany jsou
obvykle stálezelené
Mozkovna
1. Jaké druhy stonků známe:
A, Stvol, lodyha, stéblo
B, Stéblo, řapík, čepel
C, Stonek jednoduchý a stonek složený
2. Co platí?
A, Lodyha je stonek bez listů
B, lodyha je stonek s listy
C, Lodyha je dutý stonek
Mozkovna
3, Co platí?
A, Listy zabezpečují dýchání
B, listy zabezpečují dýchání a příjem světla
C, Listy mohou být svazčité
4, Listy dělíme na:
A, jednoduché a složené
B, Jednoduché, jednoduché přisedlé a složené
C, Nedělíme
Květy
• Slouží k rozmnožování
• Samčí části květu jsou
tyčinky
• Jejich prašníky vytvářejí pyl
• Samičí částí květu je pestík
• Když je pestík opylen, vyvíjí
se v semeníku semena a
vytvoří se plod
Další části květu
• Okvětní lístky
Svou barvou a vůní lákají
hmyz, který přenáší pyl a
květinu opylí.
Mohou mít různý tvar a barvu
Opylování květů
• Velké, barevné či silně vonící květy opylují
včelky.
• Květy s hlubokými kalichy opylují čmeláci.
• Drobné a nenápadné květy (obilné klasy,
květy jehličnanů) jsou
opylovány větrem.

Podobné dokumenty

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Přenesení pylu na bliznu Co je to oplození? Splynutí samčí a samičí pohlavní buňky Kde jsou u krytosemenných rostlin ukryta semena? V plodech Nacházejí se i u jiných rostlin než u krytosemenných kv...

Více

Stavba rostlin

Stavba rostlin 2) svazčité (jednoděložné rostliny – trávy, obilniny)

Více

1) Živá příroda 3.r.

1) Živá příroda 3.r. Pohyb ve vodě jim umožňují __ __ __ __ __ __ __, z čehož je největší zadní ploutev. Samčí pohlavní buňky se nazývají __ __ __ __ __, samičí __ __ __ __ __. Ryby žijí jak ve sladkých, tak ve slaných...

Více

VY_32_INOVACE_08.04 1/4 3.2.08.4 Semenné rostliny

VY_32_INOVACE_08.04 1/4 3.2.08.4 Semenné rostliny - rostlinné orgány = soubory pletiv určené k některé funkci = kořen, stonek, list - semenné rostliny mají ještě reprodukční /rozmnožovací/ orgány – semeno, krytosemenné také květ a plod - soubor vš...

Více

17.4.2007 Upřesnění aktualizace map verze 6.75…

17.4.2007 Upřesnění aktualizace map verze 6.75… - první samostatné mapy s ČR byly ve verzi 6.45, velikost map byla cca 54 MB. - druhé mapy, defakto v součastné době nabízené, jsou verze 6.60, obsahují krom ČR, SK, PL a HU rovněž průjezdní EU a m...

Více

Jednoděložné rostliny (Liliopsida)

Jednoděložné rostliny (Liliopsida) Jednoděložné rostliny (Liliopsida) Skupina rostlin zahrnujících převážně byliny. Dosud bylo popsáno zhruba 74 000 druhů a mnohé z nich mají velký hospodářský význam. Název taxonu je odvozen od skut...

Více

Krytosemenné rostliny

Krytosemenné rostliny Převážná většina krytosemenných rostlin je opylována hmyzem. Takové rostliny mívají nápadné barevné květní obaly (aby byly už zdálky vidět) a uvnitř květu vylučují nektar – sladkou šťávu, kterou hm...

Více

PŘÍRODA PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI

PŘÍRODA PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI Příroda – a) živá – rostliny, houby, živočichové a jiné živé organizmy b) neživá – vzduch, voda, půda, nerosty a horniny, teplo a světlo ze Slunce. Člověk svojí činností přírodu přetváří a přizpůso...

Více