eVito základní laboratorní vyšetření

Komentáře

Transkript

eVito základní laboratorní vyšetření
eVito základní laboratorní vyšetření
Lipidový profil, Glykémie, Krevní obraz
eVito základní laboratorní vyšetření je určeno k pro všechny uživatele
s cílem stanovit individuální odhad kardiovaskulárního rizika dle SCORE a
rizika Metabolického syndromu.
Cholesterol
Další název: Celkový cholesterol
Oficiální název: Cholesterol
Související vyšetření: Triacylglyceroly, Lipidový profil, LDL-Cholesterol, HDL-
Cholesterol
Cholesterol je látka (steroid), která má nezbytnou funkci v lidském těle.
Vytváří buněčné membrány ve všech orgánech a tkáních vašeho těla. Je
důležitý při vytváření hormonů, které ovlivňují tělesný vývoj, růst a
reprodukci. Rovněž se podílí na tvorbě žlučových kyselin, jenž jsou
potřebné k absorpci živin z potravy. Malé množství tělesného cholesterolu
koluje v krvi v podobě složených částic zvaných lipoproteiny. Tyto
lipoproteiny obsahují další částice, které buď odvádí přebytečný cholesterol
k další spotřebě (tzv. dobrý cholesterol) nebo ho ukládají do tkání a orgánů
(tzv. špatný cholesterol). Stanovení cholesterolu zahrnuje celkový
cholesterol, který je obsažen v krvi, dobrý i špatný.
Vyšetření cholesterolu se od jiných liší v tom, že není primárně určeno ke
stanovení diagnózy, ale je určeno k odhadu rizika vzniku a rozvinutí
srdečních chorob. Protože vysoký krevní cholesterol je spojován s
kornatěním tepen, srdečními chorobami a zvýšenou možností úmrtí na
infarkt, je vyšetření cholesterolu považováno za běžnou součást preventivní
zdravotní péče.
Vyšetření cholesterolu je doporučeno jako preventivní pro všechny
dospělé osoby alespoň jednou za pět let. Je často spojeno s rutinními
preventivními prohlídkami a je obvykle prováděno s ostatními testy včetně
HDL a LDL-cholesterolu a triacylglycerolů – často nazývaný lipidovým
profilem.
1
HDL-cholesterol
Další název: HDL, HDL-C, Dobrý cholesterol
Oficiální název: Cholesterol v lipoproteinech s vysokou hustotou
Související vyšetření: Triacylglyceroly, Cholesterol, LDL-Cholesterol, Lipidový profil
HDL patří ke skupině krevních lipoproteinů, které transportují v krvi
cholesterol. Částice HDL jsou považovány v organizmu za prospěšné, neboť
odstraňují ze tkání přebytek cholesterolu a využívají ho. Z toho důvodu je
HDL-cholesterol často označován jako „dobrý“ cholesterol. Vyšetření HDL
měří množství (koncentraci) HDL-cholesterolu v krvi.
Zvýšené hodnoty HDL-cholesterolu jsou lepší než hodnoty snížené. Čím
vyšší je koncentrace (hodnota) HDL-cholesterolu, tím nižší je riziko vzniku
kardiovaskulárních chorob (jako je ateroskleróza).
Stanovení HDL-cholesterolu by mělo být provedeno pokud je vyšetřovaná
osoba zdravá. Cholesterol bývá často snížený při akutních onemocněních,
při akutním srdečním infarktu nebo během velké tělesné zátěže, stresu
(jako je operace nebo nehoda). V tom případě musíte počkat nejméně 6
týdnů po odeznění choroby.
LDL-Cholesterol
Další název: LDL-C, Špatný cholesterol
Oficiální název: Lipoprotein s nízkou hustotou
Související vyšetření: Triacylglyceroly, Cholesterol, Lipidový profil, HDL Cholesterol
LDL je druh lipoproteinu, který je v krvi nosičem cholesterolu. LDL je
považován za nežádoucí, neboť ukládá nadbytečný cholesterol ve stěnách
cév a přispívá ke kornatění artérií (ateroskleróza) a nemocem srdce. Proto
je LDL-cholesterol často označován jako „špatný“ cholesterol.
Vyšetření LDL je používáno pro hodnocení rizika vzniku srdečních
onemocnění. Ze všech forem cholesterolu v krvi je LDL-cholesterol
považován nejdůležitější z hlediska určení rizika vzniku onemocnění srdce.
Jelikož je rozhodování o léčbě často založeno na hodnotách LDL, vyšetření
může být používáno ke sledování pacienta po zahájení diety či cvičení nebo
k rozhodnutí o předepsání léků ke snížení cholesterolu.
2
Triacylglyceroly
Další název: Triglyceridy, TAG, TG
Oficiální název: Triacylglyceroly
Související vyšetření: HDL Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholesterol, Lipidový profil
Při vyšetření se stanovuje koncentrace triacylglycerolů ve vaší krvi.
Triacylglyceroly představují zásobárnu tuku v těle. Většina triacylglycerolů
se nachází v tukové tkáni. Část jich koluje v krvi a slouží jako zdroj energie
pro svalovou činnost. Další triacylglyceroly se v krvi objevují po jídle, kdy
požité tuky jsou transportovány ze střev do tukové tkáně, kde jsou
následně uloženy.
Stanovení koncentrace triacylglycerolů v krvi je obvykle součástí vyšetření
lipidového profilu pro posouzení rizika vzniku srdečních chorob. Pokud
trpíte cukrovkou, je velmi důležité, aby měření koncentrace triacylglycerolů
bylo pravidelnou součástí vašeho vyšetření, protože jejich koncentrace
významně stoupá, pokud není cukrovka dobře kompenzována.
Zvýšená koncentrace triacylglycerolů je obvykle provázena i vyšší
koncentrací cholesterolu. Léčba rizika srdečních chorob je obvykle
zaměřena na snížení koncentrace LDL-cholesterolu. Typ této léčby se však
může lišit podle současné koncentrace triacylglycerolů.
Jsou-li triacylglyceroly velmi vysoké (více než 11 mmol/l), hrozí riziko
pankreatitidy. Léčba, snižující koncentraci triacylglycerolů, musí být v
takovém případě zahájena co nejdříve.
Index aterogenity K
Tento index se používá ke zhodnocení rizika vzniku aterosklerózy v
důsledku zvýšené hladiny cholesterolu. Vypočítává se dle vzorce: K= (
CHOL-HDL)/HDL.
Za normu se považují hodnoty menší než 4,2.
Glukóza
Další název: Krevní cukr, Glukóza v krvi, Glykémie, Glukóza v moči, Glykosurie, Glukóza
nalačno, Orální glukózový toleranční test (oGTT)
Oficiální název: Glukóza
Související vyšetření: Vyšetření moči, Inzulin, C-peptid, HbA1c, Mikroalbuminurie
3
Glukóza je jednoduchý cukr (sacharid), který slouží v našem těle pro
všechny buňky jako hlavní zdroj energie. Potravou nepřijímáme glukózu
jako takovou, ale většinou přijímáme polysacharidy (cukerné látky složené z
jednoduchých cukrů), které jsou rozloženy na glukózu (a jiné jednoduché
cukry), absorbovány v tenkém střevě a v našem organismu transportovány.
Většina buněk v našem těle glukózu vyžaduje především pro tvorbu
energie; pro mozek a nervový systém je glukóza jediným zdrojem energie.
Hladina glukózy v krvi (glykémie) je udržována v poměrně stálém rozmezí
hormonálně, výrazný pokles nebo zvýšení je patologické (tzn. nezdravé).
Při vyšetření glukózy v krvi se stanovuje množství glukózy v krvi v okamžiku
odběru krve. Vyšetření slouží k průkazu jak hyperglykémie (zvýšená hladina
glukózy v krvi) tak i hypoglykémie (snížená hladina glukózy), ale především
pomáhá diagnostikovat diabetes mellitus (cukrovka).
Vyšetření glukózy v krvi se používá k vyhledávání diabetu a poruch
glukózové tolerance v populaci zdravých, asymptomatických
(bezpříznakových) jedinců, neboť diabetes začíná často nenápadnými
příznaky. Prakticky vždy se vyšetření glukózy v krvi požaduje při vyšetření
vašeho zdravotního stavu. Vyhledávání (screening) je zvláště důležité u
osob s rizikem vzniku diabetu, tj. u osob s rodinným výskytem diabetu, s
nadváhou a starších osob.
Krevní obraz
Další název: Hemogram, KO
Oficiální název: Krevní obraz
Související vyšetření: Nátěr periferní krve, Hemoglobin, Hematokrit, Erytrocyty,
Leukocyty, Diferenciální rozpočet leukocytů, Trombocyty
Krevní obraz je automatizovaný test určující počet krevních buněk v
periferní krvi. Zahrnuje:
-
Počet bílých krvinek – leukocytů
Počet červených krvinek – erytrocytů
Hemoglobin – Hb
Hematokrit – Htk
Střední objem erytrocytu – MCV
Průměrná hmotnost hemoglobinu v erytrocytu – MCH
Průměrná koncentrace hemoglobinu v erytrocytu – MCHC
Počet krevních destiček – trombocytů, objem destiček
4
Bílé krvinky – leukocyty
Existuje pět typů bílých krvinek, které mají za úkol bojovat s infekcí a hojit
poranění. Rozdělujeme je na neutrofily, bazofily, eozinofily, lymfocyty a
monocyty. Jsou přítomny v krvi v relativně stálém poměru. Jejich počty se
mohou dočasně zvyšovat, nebo snižovat v závislosti na potřebách těla,
např. infekce vede ke zvýšení koncentrace neutrofilů (a k posunu doleva –
více mladých forem). Neutrofily mají za úkol potlačovat bakteriální infekce.
Při alergické reakci bývá zvýšený počet eozinofilů, které produkují jisté
chemické látky (histamin). Lymfocyty jsou stimulovány k produkci
imunoglobulinů (protilátek). V případě některých nemocí jako je leukémie
dochází ke zvýšení celkového počtu bílých krvinek vyplavením
abnormálních a nezralých bílých krvinek.
Červené krvinky – erytrocyty
Jsou červeně zbarvené buňky, kulaté, zploštělé a uprostřed s prohlubní –
bikonkávního tvaru. Obsahují hemoglobin, což je bílkovina přenášející kyslík
v těle. Krevní obraz určí, zda je v krvi dostatečný počet červených krvinek a
jsou normálního vzhledu. Červené krvinky mají za normálních okolností
stejnou velikost a stejný vzhled, nicméně se mohou vyskytovat změny
způsobené nedostatkem vitamínu B12, kyseliny listové, železa a řadou
dalších okolností. Pokud je nedostatečné množství červených krvinek,
potom hovoříme o anémii. Anémie může mít projevy jako slabost, nebo
únava, protože jedinci chybí krvinky pro dostatečné okysličení všech orgánů
a tkání. Méně často se vyskytuje zvýšené množství červených krvinek
(erytrocytóza, polycytémie), které může v extrémních případech až omezit
průtok krve cévami (krev je příliš „hustá“).
Krevní destičky – trombocyty
Krevní destičky jsou fragmenty buněk, které sehrávají důležitou roli při
srážení krve. Nemá–li pacient dostatek krevních destiček, bude ohrožen
nadměrným krvácením a tvorbou hematomů (modřin). Krevní obraz zjišťuje
množství a velikost krevních destiček v krvi. V některých případech se u
některých lidí objevují giganticky velké destičky, nebo shluky destiček, které
není možno změřit automatickým analyzátorem krevních částic. Pak je
nutné provést nátěr periferní krve a jeho mikroskopické vyšetření.
Hemoglobin
Tímto testem se měří množství hemoglobinu v krvi – proteinu
nacházejícího se v červených krvinkách. Množství hemoglobinu určuje
5
schopnost krve přenášet kyslík z plic do tkání a orgánů a zpětně pak
odvádět odpadní oxid uhličitý zpět do plic, odkud je vydechován. V případě,
že je hladina hemoglobinu v krvi nízká, jedná se pravděpodobně o anémii.
Tato způsobuje nedostatečné okysličení těla, které se projeví únavou,
slabostí a vyčerpáním.
Zvýšené hodnoty hemoglobinu mohou být důsledkem:

dehydratace

zvýšené tvorby červených krvinek v kostní dřeni

některých plicních onemocnění a některých dalších stavů
Snížené hladiny hemoglobinu, vedoucích až k anemii, mohou být
důsledkem:

nedostatku železa, kyseliny listové či vitamínu B12

vrozených poruch hemoglobinu (srpkovitá anémie, thalasémie)

ostatních vrozených poruch jako enzymatické poruchy

cirhózou jater

nemocemi ledvin

masivním krvácením

masivní destrukcí červených krvinek

ostatními chronickými nemocemi

onemocněními kostní dřeně nebo plastickou anémií

karcinomy postihujícími kostní dřeň
Hematokrit
Hematokrit určuje jaký poměr krve představují červené krvinky. Hodnota je
vyjádřena v procentech. Např. hodnota hematokritu 40 % znamená 40
mililitrů červených krvinek ve 100 mililitrech krve.
Hematokrit stoupá v případech, kdy stoupá množství červených krvinek,
nebo když klesá množství plazmy (při dehydrataci). Pokles hematokritu
6
signalizuje anémii, stav kdy tělo produkuje menší množství červených
krvinek, nebo dochází k jejich zvýšené destrukci, nebo při ztrátě červených
krvinek krvácením.
Hematokrit odráží počet i objem červených krvinek (MCV). V případě
snížení velikosti červených krvinek bude hematokrit také snížen.
Snížené hodnoty hematokritu mohou být důsledkem anémie způsobené
nedostatkem železa, vitamínu B12 a kyseliny listové, dále krvácením,
cirhózou jater a nádorovými onemocněními. Pro odhalení přesných příčin
anémie je nezbytné provést další testy.
Nejčastější příčinou zvýšení hematokritu je dehydratace. S odpovídajícím
doplněním tekutin se hematokrit vrátí k normálu. Vyšší hematokrit může
být zapříčiněn polycytémia vera – myeloproliferativní onemocnění s
nadměrnou produkcí červených krvinek kostní dření. Nadměrná produkce
červených krvinek může být vyvolána chorobami plic spojenými s
nedostatečnou oxygenací (okysličením) krve. Kdykoliv je hematokrit
zvýšený, měla by být tato situace konzultována s vaším lékařem.
MCV
Střední objem erytrocytu (MCV) vyhodnocuje průměrnou velikost
erytrocytu. Pokud je MCV zvýšeno, jsou červené krvinky velké – makrocyty
(vyskytují se např. při anémii z nedostatku vitamínu B 12). Pokud je MCV
sníženo, jsou červené krvinky malé – mikrocyty (vyskytují se např. u anémií
z nedostatku železa a u talasémií).
MCH
MCH je průměrná hmotnost hemoglobinu v erytrocytu. Makrocyty jsou
velké buňky, které mohou mít i zvýšené MCH, naopak mikrocyty mohou
mít sníženou hodnotu MCH.
MCHC
MCHC je průměrná koncentrace hemoglobinu v erytrocytech. Snížené
hodnoty MCHC – hypochromie – jsou pozorovány v případech, kdy je
hemoglobin abnormálně rozptýlen uvnitř červených krvinek, a sice u
anémie z nedostatku železa a talasémií. Zvýšené hodnoty MCHC –
hyperchromii – pozorujeme v případech, kdy je hemoglobin nadměrně
koncentrovaný uvnitř červených krvinek, např. u popálenin.
Informace čerpány ze zdroje: http://www.labtestsonline.cz/
7

Podobné dokumenty

Bližší informace o laboratorním vyšetření

Bližší informace o laboratorním vyšetření Bílé krvinky – leukocyty Existuje pět typů bílých krvinek, které mají za úkol bojovat s infekcí a hojit poranění. Rozdělujeme je na neutrofily, bazofily, eozinofily, lymfocyty a monocyty. Jsou pří...

Více

Vyšetření krevního obrazu

Vyšetření krevního obrazu má své referenční meze. Referenční meze nejsou závislé jen na věku, ale mohou se fyziologicky měnit i v průběhu dne. Dále mohou být závislé na poskytované léčbě, jídle, fyzické zátěži, těhotenství ...

Více

zde - Magazín 1/2016

zde - Magazín 1/2016 různými populárně naučnými články jak v tištěných, tak i elektronických mediích. A na najednou byla k dispozici doslova velká hromada zajímavých článků, které mají dlouhodobou platnost a mohou pořá...

Více

Kritéria kompenzace diabetu mellitu

Kritéria kompenzace diabetu mellitu před pozdními komplikacemi? • V různých studiích bylo prokázáno, že již hodnoty glykémií (glukóza v krvi) nad 9mmol/l po jídle a glykovaného hemoglobinu (HbA1c – dlouhý cukr) nad 6% vedou k urychle...

Více

ZDE - Lab Tests Online CZ

ZDE - Lab Tests Online CZ internetové stránky o laboratorních vyšetřeních

Více

Dopad migrace v oblasti anémií u dětí

Dopad migrace v oblasti anémií u dětí  avaskulární nekróza hlavy femuru a chronické

Více

aulin spc - Angelini

aulin spc - Angelini Přípravek Piascledine 300 je velice dobře snášen. V ojedinělých případech se mohou vyskytnout zažívací potíže jako bolest žaludku, nucení na zvracení, vzácně se může objevit regurgitace s tukovou p...

Více

1 Obecná stavba kostí,růst kostí,spojení,kloub-jeho - Studijni

1 Obecná stavba kostí,růst kostí,spojení,kloub-jeho - Studijni MEDULLA OSSIUM = Kostní dřeň (tvorba ERY, bohatě cévně zásobená, v dětství má barvu červenou,v dospělosti má barvu žlutou(vlivem ukládání tuků) a ve velmi pozdním stáří má barvu šedou. U dospělého ...

Více

Diseminovaná intravaskulární koagulace

Diseminovaná intravaskulární koagulace Varovné známky prodromů DIC na podkladě laboratorního vyšetření vyšší fibrinogen > 5 g/l snížený antitrombin < 70 % zvýšení hladiny D-dimérů > 500 µg/l zvýšení CRP > 10 mg/l zvýšení počtu leu...

Více