v Bulharsku - Postav školu a kostel

Komentáře

Transkript

v Bulharsku - Postav školu a kostel
Salesiánské misie
v Bulharsku
í
ř
á
z
3
1
0
2
ÚVODEM
Milí přátelé,
srdečně vás zdravím z Bulharska. Minulý
měsíc úspěšně proběhly dva tábory pro romské
děti v malebné vesničce Malčika na severu Bulharska. Jarda Fogl zde na faře připravil pro děti
program, na který budou ještě dlouho vzpomínat. Mládežníci také přišli do kontaktu s místními
lidmi, kteří je podpořili ve víře. Vesnice Malčika
je totiž jednou z mála vesnic v Bulharsku, která
je čistě katolická.
Jirka Svoboda pak zorganizoval s Petrem Kalasem puťák pro mladé po Staré Planině. Letos
a příští rok by chtěli přejít Bulharsko od západu
na východ. Celkem asi 400 km. Letos ušli první
polovinu z vrchu Kom u srbských hranic až na
vrch Botev. Medvědy naštěstí nepotkali, tak snad
příští rok.
V srpnu nás opustili jak krátkodobí, tak i limské vládě. Je těžké něco hodnotit, ale pro lidi
dlouhodobí dobrovolníci. Děkujeme jim za jejich to lehké není. Stále více Bulharů hledá útočiště
nadšení a elán, se kterým nám zde pomohli zvlá- v zahraničí, což nepomáhá stabilizaci státu.
dat všechny výzvy. Díky.
A jedna radostná zpráva nakonec. V KazanlaV září nás čeká celobulharské setkání všech ku máme tři želvy a jedna z nich v květnu snesla
katolíků ve městě Rakovvajíčka. Tak jsme čekaski. Je to první podobné „Medvědy naštěstí nepotkali, li, že se vyklubou malé
tak snad příští rok.“
setkání svého druhu, na
želvičky, ale stále nic. Až
kterém se budou podílet
tento týden (17. srpna) se
všechny tři diecéze. Cílem je podpořit svoji víru nám dvě malá želvátka vylíhla. Jsou o něco větší
v zemi, kde katolíci tvoří necelé jedno procento než vlašský ořech. Jsou to první želvátka vylíhlá
obyvatel. O to více se snažíme modlit za jednotu v Kazanlaku.
křesťanů.
Tak to je z našeho života. Přejeme požehnaA na politické scéně se snažíme dohnat Če- ný začátek školního roku.
chy, protože už třetí měsíc probíhají denně proP. Martin Jílek SDB
testy v Sofii proti současné socialisticko - mus-
www.bulharsko.sdb.cz
-1-
Salesiánské misie v Bulharsku, září 2013
TEST
1. Co v Bulharsku znamená slovo: „ Bašta“?
a) Otec
b
Hrůza
c)
Dobrota
d) Maminka
2. Co v Bulharsku znamená
kroucení hlavou – zprava doleva?
a) Ne
b) Nevím
c)
Ano
d) Je mi to jedno
3. Co označuje v Bulharsku slovo: „machala“?
a) Zmrzlinu
b) Městskou čtvrť
c)
Bulharské dívčí jméno
d) Ovečka
4. Co znamenají slova: „Dobre
zavarili“
a) Přivítání návštěvy
b) Zavařování bulharské
národní speciality
c)
Odpověď na přivítanou
d) Dobře usmažili
Jak moc dobře znáte Bulharsko?
6. Co je to: Tarator?
a) Bulharská polévka
b) Saleziánský dobrovolník
c)
Bulharsky „traktor“
d) Nejvyšší hora Bulharska
c)
d)
Hanba
Rovně
10. Ve kterých farnostech
v Bulharsku sídlí salesiáni?
a) Sofia, Plovdiv, Jambol
7. Co v bulharštině znamená: b) Stará Zagora a Kazanlak
„Stol“ ?
c)
Kazanlak, Plovdiv, Stará
Zagora
a) Židle
d) Jambol, Stará Zagora, Kab) Stůl
zanlak
c)
Talíř
d) Otec
11. Co znamená v bulharštině
8. Jaké je v Bulharsku známko- slovo „ Napravo“?
a) Vlevo
vání ve škole?
b) Rovně
a) Stejné jako u nás
c)
Vpravo
b) 6, 5, 4, 3, 2 (kdy šestka
d) Dozadu
je nejlepší známka)
c)
Mají jenom obrázkové
známkování
12. Zvládnete přečíst slovo:
d) 5, 4, 3, 2, 1 (kdy pětka je БАЛГАРИЯ?
nejlepší známka)
a) Valerija
b) Balgarija
9. Co znamená v bulharštině c)
Salvarij
slovo „Pozor“?
d) Pet
a) Ahoj
b) Pozor
5. Co je to: Diabolo ?
a) Bulharsky to znamená:
ďábel
b) Je to bulharské národní
jídlo
c)
Bulharský pozdrav
d) Žonglovací pomůcka
správné odpovědi:
1a, 2c, 3b, 4c, 5d, 6a, 7a, 8b,
9c, 10d, 11b, 12b
Salesiánské misie v Bulharsku, září 2013
Polední klid neklid - souboje
na chlapeckém táboře.
-2-
www.bulharsko.sdb.cz
DUCHOVNÍ
´´
OKÉNKO
Něco navíc
Něco navíc. To je beze sporu jeden ze znaků práce Dona Boska a
všech, kdo se k němu hlásí. Sv. František Saleský, který inspiroval Dona
Boska, ve svém “Úvodu do zbožného života” říká, že pravá zbožnost
spočívá právě v tom něco navíc. Nejde jen o to dělat své povinnosti, ale
konat je pečlivě, často a rychle. “Pštrosové nelétají nikdy, slepice sice
létají, ale jen těžce, nízko a málokdy; zato orli, holubice a vlaštovky létají
často, hbitě a vysoko.”
Do nového školního roku nám všem přeji, abychom létali jako orlové.
P. Jára Vracovský SDB
PŘÍBĚH
Je tomu
přesně rok,
kdy se blížily
moje prázdniny ke konci a já jsem
přemítala o
své budoucnosti. Prožité
prázdniny proběhly podle naplánovaného řádu, většina akcí
byla skvělá, dostavil se dokonce
pocit dobře odvedené práce na
nejrůznějších táborech a setkáních. Čekal mě nástup do druhého ročníku bakalářského studia,
předměty úspěšně zapsány, vše
probíhalo jako po másle. Proč
se ale stále vracel pocit, že to
není dost? Že je čas pro změnu, pro hlubší zamyšlení nad
smyslem věcí, které dělám? Ve
chvílích hledání jsem se snažila
modlit. „Pane, myslím, že můj
život vedu správným směrem,
pokud je ale Tvoje vůle jiná,
dej mi to prosím poznat“. A tak
se stalo, že jsem o měsíc později seděla na prvním setkání
Cagliera. Nedokážu zpětně říct,
proč jsem se rozhodla změnit
www.bulharsko.sdb.cz
Člověk míní, Pán Bůh mění...
plány na (již dlouho dopředu) odjet do celkem civilizovaného
naplánovaný víkend a rozhodla Bulharska, ještě ke všemu k Rose odjet do Hradce Králové na mům, se kterými jsem nikdy
první víkend s budoucími dob- systematicky nepracovala. „Kde
rovolníky. Že by Boží vůle?
je nějaká spravedlnost?“ snažila
„Fajn“, řekla jsem si, tak jsem se bránit v modlitbě. Měkdyž už bych
„Fajn“, řekla jsem si,
měla někam odtak když už bych měla někam
jet, tak si aspoň odjet, tak si aspoň vyberu zemi,
vyberu
zemi,
kam už dlouho toužím vyjet.
kam už dlouAzerbájdžán.
ho toužím vyjet.
Azerbájdžán. Podle svého zvy- síce plynuly dál a já jsem začaku jsem se rychle zorientovala a la pravidelně jezdit na setkání
začala si jít za svým cílem. Když budoucích dobrovolníků. Moje
už teda „musím“ odjet, tak ať nevole k Bulharsku se začala
je to aspoň tam, kam chci. Čas otupovat. Po jednom setkání,
plynul a moje jistoty se začaly zaměřeném na Bulharsko, jsem
rozplývat.
Otec
Jaroslav,
jeden
z členů týmu
Cagliera, mi při
jednom
z prvních
rozhovorů
řekl: „Já tě vidím
v Bulharsku, úplně mi tam sedíš“.
Tenkrát jsem ze
setkání odjížděla
smutná. Proč bych
měla zrovna já
-3-
Salesiánské misie v Bulharsku, září 2013
se dokonce snažila celý týden
naučit bulharský Otčenáš. A
pak se začal dostavovat pocit,
že odmítaného krajíce, největší kus. Najednou
jsem dostala nabídku spolupracovat na
akci pro Romy. Moji
kamarádi najednou
měli potřebu otvírat
téma (ne)přizpůsobivosti Romů a já
jsem zjišťovala, že
mě Bůh volá právě
k nim. Rok je pryč a
já sedím opět doma.
Je tu ale drobný
rozdíl. Moje studium je přerušeno, pomalu zařizuji letenky,
přemítám o tom, jestli si sbalit
teplejší, nebo tenčí bundu a ka-
marádi mi plánují rozlučkovou
párty. Za měsíc budu snad sedět s dalšími dvěma dobrovolníky v letadle do Sofie a můžu
vám říct, že se
fakt těším. Když
si na nás občas vzpomenete
v modlitbě, budeme moc rádi,
protože
člověk
míní, ale jenom
Pán Bůh může
měnit...
Magda
Braunerová
Návštěva dobrovolníků
ve Staré Zagoře. Zleva:
P. Jaroslav Fogl SDB,
Vítek Pekárek,
Jana Švejdová,
P. Jiří Svoboda SDB,
P. Jára Vracovský SDB,
Dominika Žáková,
Monika Gattnerová.
Sestra Jana Plevová v akci.
Dobrovolník Marek Jílek na chlapeckém táboře.
ZAPOJ SE
Misijní dobrovolnictví může být i pro Tebe.
• Přihlášky do konce září 2013.
• Roční přípravný kurz začíná 11. — 13. října 2013.
• Více informací naleznete na
www.adopcenablizko.cz.
Vydává Salesiánská asociace Dona Boska, o. s., Kobyliské nám. 1000/1,
Praha 8 - Kobylisy, 182 00. Připravují: Martin Jílek SDB, Jaroslav Vracovský
SDB, Magdalena Braunerová a další. Sazba: Martin Matušina. Uzávěrka je vždy
20. dne v měsíci. Příspěvky pište na [email protected]
Více info naleznete na www.bulharsko.sdb.cz a www.sadba.org.
Salesiánské misie v Bulharsku, září 2013
-4-
www.bulharsko.sdb.cz

Podobné dokumenty

Seznam přednášejících a účinkujících

Seznam přednášejících a účinkujících problematiku moderní české literatury od konce 19. století (dekadence, symbolismus, katolická moderna aj.) a na křesťansky orientovanou tvorbu starší i současnou (Spisovatelé ve stínu). Široké znal...

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Výsledková listina MOUDRÁ SOVA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Výsledková listina MOUDRÁ SOVA Výsledková listina MOUDRÁ SOVA - Ústí nad Labem 11. 6. 2016 0. B1 Kategorie

Více

Přijďte se zasnít do knihovny Mým vzorem byl Dominik Hašek

Přijďte se zasnít do knihovny Mým vzorem byl Dominik Hašek vnímat svět, jak nejlépe to umím, a oblečení je můj způsob jak to vyjádřit. Kdy jsi udělal první kusy a jaké to mělo ohlasy? FM: S prvními věcmi, které má možnost nosit už pár super lidí jsem vyšel...

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově U kompozitních plastů je postup podobný jako pryskyřic Superpontu C+B, ale modelace i polymerace je jednodušší, je větší výběr barevných odstínů. Způsob polymerace buď teplem (Chromasit) nebo světl...

Více