Zápis z jednání Komise basketbalu dětí a mládeže 19.02.2016

Komentáře

Transkript

Zápis z jednání Komise basketbalu dětí a mládeže 19.02.2016
SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zápis č. 09
Datum:
čtvrtek 18. února 2016
Místo:
ČBF, Praha 6 - Břevnov
Přítomni:
S. Křiváček, P. Čeněk, J. Novotný, T. Kaprálek, M. Janovský, M. Moulisová,
J. Slowiak
9.1.
-
-
-
Regionální výběry U14
18. - 20. 12. 2015 se uskutečnily turnaje RV U14 (chlapci- Opava, dívky- Brandýs).
Bez organizačních problémů, pořádající kluby odvedly dobrou práci. Trenéři
výběrů s turnajem rovněž spokojeni.
Přijaty návrhy pro vylepšení nadcházejících turnajů RV U14.
Pořadatel pro prosincové turnaje RV U14 2016 vzejde z výběrového řízení
(preference 1 pořadatel pro chlapce i dívky).
Doprava výběrů na turnaj (náklad pro oblasti ČBF) – nelze řešit jedním stejným
příspěvkem pro všechny oblasti, není ve finančních možnostech rozpočtu
projektu (ČBF). Bude vytvořen dopis s informací o projektu a nákladech oblastí,
který bude zaslán na jednotlivé kraj.úřady (možnost požádat o příspěvek na
dopravu RV).
KBDM je pro zachování stejného modelu i pro následující rok (jeden ročník =
sraz podzim + turnaj zima + sraz jaro).
RV U14 pouze pro daný ročník, žádný mladší jedinec by se neměl v regionálních
výběrech objevit (platí jak pro sraz, tak turnaj). V případě nutnosti zařazení
mladšího hráče/hráčky (oblasti s menším počtem družstev) – pouze po předchozí
konzultaci s ČBF.
Zařazení hráče/hráčky do výběru: zvážit zda mateřský klub nebo bydliště –
zůstává mateřský klub.
Při neúčasti hráče/ky z důvodu omluvy zaznamenat do evid.karty, že byl/a
pozván/a, ale omluven/a (aby nevypadl talent).
KBDM doporučuje uspořádat kromě oficiálních srazů ČBF i další (oblastní)
srazy pro daný ročník (jednodenní, či vícedenní) na náklady oblasti.
Ročník 2002 – cyklus bude zakončen jedním regionálním srazem uspořádaným
v období duben – červen 2016.
9.2.
Projekty s ČOV
9.2.1. Projekt Sazka Olympijského víceboje
- Tváře projektu Kateřina Elhotová a Jiří Welsch.
- Oba dva rovněž ambasadoři celého SOV.
- Start soutěže 3. března 2016.
- Basketbalová Road Show v termínu 05 – 06/2016.
9.2.2. Jižní Čechy – Olympijský cirkus
- 5 sportů v 5 největších JČ městech.
- Bližší informace v dohledné době od ČOV.
9.3.
Program Baby Basket
- Tvorba filozofie a pravidel hry (resp. doporučení).
- Následně budou zveřejněny podmínky pro kluby (systém rozdělování
mobil.košů + míčů).
- Pro tento projekt objednány speciální míče Molten (velikost 4, lehčí
a menší než vel.5).
- Předpoklad určité spoluúčasti ze strany žádajícího klubu.
- Představení projektu během ITM (červnový seminář v Olomouci).
9.4.
Start Up program
- Podpora začínajícím klubům a družstvům kategorie mini.
- Nastavit podmínky pro získání podpory a zveřejnit program.
- Podoba podpory:
A. materiální (míče, kužely, kloboučky) – vytvořit balíček
B. metodická (brožury + přítomnost regionálního trenéra SBT)
C. výjezd nově vznikajícího Car Teamu ČBF
9.5.
Dotace na stahovací koše
- Koncem ledna zveřejněny informace a žádosti s termínem uzávěrky konec
února.
- Na základě počtu žádostí a rozpočtu bude rozhodnuto, zda se uspokojí
všichni zájemci. Spoluúčast klubu 20 tis.Kč.
9.6.
Soutěže U14, U15, U17 a U19
- Představen návrh změn pro nadcházející ročník.
- Návrh pro ligu U14: KBDM je pro zachování letošního modelu pro následující 2 roky. Až poté udělat analýzu a navrhnout další možná opatření
(změny).
9.7. Jiné
- KBDM byla prostřednictvím M. Janovského seznámena s koncepcí SBT (snaha o
rozšíření členské základny a aktivace oblastních zástupců SBT).
- Koncem ledna první schůzka nově vznikajícího Car Teamu ČBF. Jeden tým pro Čechy
a jeden tým pro Moravu. Koncem února společné setkání obou týmů v Praze- tvorba
obsahu semináře/akce. První výjezdy – předpoklad 04-05/2016.
- 31.1. na Královce a 13.2. v Pardubicích proběhly dvě náborové akce ČBF ve spolupráci s místními kluby s názvem Basket s (youtuberem) Pedrem. Slabší zájem
v Praze, velmi dobrá účast v Pardubicích.
- Jr. NBA League – příprava projektu, start podzim 2016.
- Delegáti MČR U14 a U15 (dívky U15 – P. Kapitulčin, U14 - P. Treml mladší, chlapci
U15 – Š. Vrubl, U14 – J. Novotný).
Zapsal: Jiří Novotný

Podobné dokumenty

expres 8 2013.indd

expres 8 2013.indd Pořadatelem oslav dvoustého výročí jedné z  nejznámějších napoleonských bitev je Ústecký kraj. Hlavní program začne už v  pátek 30. srpna, kdy po  noci strávené pod hradem Střekov po  poledni napoc...

Více

VOda STaROSTÍ... Povodně 2013 postihly i firmy

VOda STaROSTÍ... Povodně 2013 postihly i firmy na  výrobu. „Pro Spolek je přesto důležité a výhodné využití obou výrobních cest jak z hlediska vstupních surovin, meziproduktů, odpadů, tak i z hlediska využití společných zařízení, redukce náklad...

Více

Hodnocení

Hodnocení Trenér Budínský zápas zhodnotil: „Osobně se domnívám, že to bylo skutečné vyvrcholení tohoto turnaje. Stál proti nám protivník, který je mnohem déle ve společné přípravě a má za sebou několik vynik...

Více

DO chEMičky zaVítali partnEři z aOc

DO chEMičky zaVítali partnEři z aOc roku tak rozšiřuje své členství v  řadách tuzemských i zahraničních oborových a zájmových organizací. „Pro naši vysoce exportní chemickou firmu, jejíž výrobní teritorium se nachází jen pár desítek ...

Více

MLADÝ YOUTUBER MODERÁTOR 2016

MLADÝ YOUTUBER MODERÁTOR 2016 velkým publikem, před profesionální porotou a získat nevšední záţitek i velkou zkušenost. Průběh soutěže: Soutěţit se bude v několika disciplínách podle věkových kategorií, kdy po prvním kole porot...

Více