Velká sada nářadí PROSKIT 1PK

Komentáře

Transkript

Velká sada nářadí PROSKIT 1PK
Velká sada nářadí PROSKIT 1PK-1990B
Specifikace
103-132C
1PK-054S
1PK-055S
1PK-051
1PK-067
1PK-125T
1PK-317N
9S002A/B/C
DP-366P
1PK-500B-2
1PK-606A
1PK-705
1PK-706
1PK-709
1PK-H026
SI-124B-30
1PK-T406
19400-M5/9408
19400-M6/9409
89401A
89401B
89402A
89402B
89407A
89407B
89414B
8PK-031B
8PK-154
8PK-2061
8PK-227
8PK-3001D
8PK-313A/B
8PK-605A
908-609A
9FL-507
9H002/9H002A
9H003
PD-2606
9IT
9SN-310-G
9S004
AS-611
DK-2040
Krabička na součástky
Ploché kleště 135 mm
Zahnuté kleště 130 mm
Kombinované kleště 210 mm
Štípací kleště 165 mm
Pinzeta
Háček
3 ks nástrojů pro pomoc při pájení
Odsávačka
Sada vrtačky s adaptérem 220V
3 ks antistatických zarovnávacích nástrojů
Štípací kleště
Ploché kleště
Ploché kleště 165 mm
Francouzský klíč 6''
Keramická páječka 30W/230V
Rovné kleště 6''
(O) Pro-soft šroubovák 5 mm
(O) Pro-soft šroubovák 6 mm
(-) Pro-soft šroubovák 3.2x75mm
(+) Pro-soft šroubovák #0x75mm
(-) Pro-soft šroubovák 5.0x75mm
(+) Pro-soft šroubovák #1x75mm
(-) Pro-soft šroubovák 6.0x100mm
(+) Pro-soft šroubovák #2x100mm
(+) Pro-soft šroubovák #2x157mm
Odpájecí knot
Štětec
6 ks šroubováků na elektroniku
Sada 40 ks bitů a nástrčných hlavic
Precizní odizolovací nástroj
Krimpovací kleště
Sada 5 ks pilníků
Extraktor integrovaných obvodů
Svítilna
7 ks zavíracích inbusů
Nástroj pro manipulaci s díly
Kladivo
PVC izolační páska
Pájka 63 %, SN
Chladič
Antistatický náramek 3m
Svinovací metr 3m
1
HW-609B
1PK-390
PN-086N
9PK-1990EN-P
9PK-1990EN-TP
9PK-990EN
10 ks kombinačních klíčů na elektroniku
Inspekční zrcátko
Kleště sikovky 154 mm
Pořadač pro 1PK-1990
Vrchní pořadač pro 1PK-1990
Hliníkový kufr
Pájecí pero PROSKIT SI-124B-30
Použiti: desky plošných spojů, integrované obvody, tranzistory, čipy.
Jak pájet
1. Očistěte části, které budete pájet.
2. Očistěte hrot páječky a pocínujte všechny části hrotu.
3. Zahřejte části (nepájejte), které chcete spojit.
4. Aplikujte pájku s tavidlem (ne hrot páječky) na zahřátá místa a zahřívejte, dokud se
pájka neroztaví a volně neteče.
Upozornění
1. Když páječku zapnete, může od hrotu vycházet kouř. To by mělo rychle přestat a
po zahřátí páječky nepokračovat.
2. Používejte stojánek na páječku a další pomůcky, abyste si nepopálili prsty.
3. Ujistěte se, že hrot drží pevně. Pokud je lehce povytažený, může se tak zkrátit jeho
životnost.
4. Hrot neobrušujte.
5. Neaplikujte příliš mnoho pájky.
6. Nenechávejte páječku zapnutou po déle než třicet minut, pokud s ní nepracujete.
Příliš se zvýší teplota a sníží se životnost hrotu. Když přestanete pracovat, páječku
vypněte.
2
Vrtačka 1PK-500
Navržena pro domácí použití, kutily, modeláře, elektroniky a výukové projekty, tato
vrtačka má kompaktní motor, který je napájen přiloženým AC adaptérem. AC adaptér
se zapojuje přímo do běžné zásuvky a poskytuje bezpečné 12V nebo 13V napájení pro
vrtačku.
Vrtačka je také vybavena množstvím nástrojů pro hobby použití, včetně pěti
vysokorychlostních vrtáků, pěti mosazných objímek, čtyř brusek a tenkého brusného
kotouče.
Před použitím vrtačky 1PK-500 si přečtěte následující instrukce.
Příprava
1) Adaptér se skládá z hlavní části, která se zapojuje do zásuvky, a ohebného vodiče
se zástrčkou na konci, měnící polaritu. Zkontrolujte, ze je tato zástrčka nastavena na
operaci "center-pin positive" (slovo "tip" na zástrčce na konci vodiče by mělo sedět se
symbolem "+"). Zapojte AC adaptér do zásuvky, ale ještě nezapínejte výstup. Zapojte
ohebný vodič do socketu na zadní straně vrtačky.
2) Předtím, než vrtačku použijete poprvé, zkontrolujte, že je vypínač na pozici Off
(bílá tečka na vypínači je v pozici nahoře) a že do objímky není uchycen žádný
nástroj.
3
Varování
1) Abyste zabránili možnému zranění, vždy před zapojením nebo vyjmutím nástrojů z
objímky vrtačku vypněte.
2) Odpojte zástrčku ze socketu před učiněním jakékoliv údržby nebo servisu.
Upevňování bitů
1) Zkontrolujte, že je vrtačka vypnutá.
2) Speciální tlačítko zámku zabraňuje, aby se otáčelo vřeteno motoru, když
upevňujete bity.
3) Stiskněte tlačítko zamykání a otáčejte sklíčidlem, dokud zámek nezapadne do
jednoho z otvorů ve vřetenu motoru.
4) Odšroubujte matku sklíčidla a odpojte ji otočením proti směru hodinových ručiček,
abyste odhalili objímku. Opatrně vytáhněte objímku ze vřetena motoru.
5) Vyberte objímku, která odpovídá průměru bitu, který chcete použít, umístěte novou
objímku do vřetena motoru a lehce zašroubujte matku sklíčidla zpět na vřeteno
motoru.
6) Umístěte bit do otvoru v objímce, ujistěte se, že je alespoň 1 cm uvnitř, aby byl
správně upevněný. Utáhněte matku sklíčidla, aby pevně držela bit. Nakonec pusťte
zamykací tlačítko a zapněte napájení.
7) S běžícím motorem pečlivě prověřte, že se bit otáčí správně (neměl by se
pohybovat při otáčení mimo osu). Pokud se bit neotáčí správně, vypněte napájení a
opět zkontrolujte umístění bitu v objímce.
Bezpečnostní opatření
Před prací s tímto výrobkem si přečtěte tyto instrukce, abyste snížili riziko požáru,
elektrického rázu a zranění. Tyto instrukce uschovejte.
Pro bezpečnou práci:
4
1. Udržujte pracovní prostor čistý. Na pracovišti, kde je nepořádek, dochází snáze k
nehodám.
2. Prověřte pracovní prostředí. Nepoužívejte elektrické nářadí na mokrých nebo
vlhkých místech. nevystavujte nářadí dešti. Udržujte pracovní prostředí dobře
osvětlené.
3. Dávejte si pozor na riziko elektrického rázu. Zabraňte kontaktu s uzemněnými
povrchy, například radiátory, trubkami, lednicemi.
4. Udržujte mimo dosah dětí. Všichni návštěvníci musí být udržováni mimo místo,
kde pracujete. Nedovolte návtěšnívkům, aby se dostali do styku s přístrojem nebo
kabelem.
5. Pokud s nářadím nepracujete, bezpečně je uložte na suchém místě. Dejte jej vysoko
nebo jej zamkněte, aby se k němu nedostaly děti.
6. Při práci s nářadím na něj netlačte ani jinak nepůsobte hrubou silou. Zajistíte tak
jeho správnou funkci.
7. Používejte správné nářadí. Nepoužívejte malé nářadí na práci pro velké, těžší
přístroje. Nepoužívejte nářadí pro účely, k nimž není určeno.
8. Správně se oblečte. Nenoste volné oblačení a šperky, mohou se zachytit za
pohybující se části. Při práci venku doporučujeme nosit rukavice a nesmekavou obuv.
Dlouhé vlasy skryjte pod ochrannou pokrývku hlavy.
9. Používejte bezpečnostní brýle. Také proti prachu používejte ochrannou
protiprachovou masku.
10. Manipulujte opatrně s napájecím kabelem. Nikdy přístroje nepřenášejte tak, že jej
budete držet či tahat za kabel. Při odpojování netahejte za vodič kabelu. Udržujte
kabel z dosahu tepla, oleje nebo ostrých předmětů.
11. Zabezpečte materiál, s nímž pracujete. Použijte svorky nebo svěrák pro přidržení
tohoto předmětu, abyste měli volné obě ruce pro práci s nářadím. Tato metoda je
bezpečnější.
5
12. Nenatahujte se. Udržujte postoj na obou nohou a rovnováhu.
13. Pečlivě se o nářadí starejte. Udržujte je čisté pro lepší a bezpečnější provoz.
Následujte instrukce pro mazání a výměnu příslušenství. Udržujte vaše ruce suché,
čisté a nepotřísněné olejem nebo mastnotou.
14. Odpojujte nářadí. Když je nepoužíváte, před údržbou a když měníte příslušentví.
15. Zabraňte spuštění omylem. Nepřenášejte zapojený přístroj s prstem na spínači.
Ujistěte se, ýe při zapojování není spínač zmáčknutý.
16. Přístroj je určený pouze pro použití uvnitř.
17. Dávejte si neustále pozor. Sledujte, co děláte. Řiďte se zdravým rozumem.
nepoužívejte nářadí, když jste unavení.
18. Kontrolujte, zda nemá přístroj poškozené části. Před použitím nářadí zkontrolujte
všechny části, zda nejsou poškozené, abyste zajistili, že bude přístroj správně
fungovat. Kontrolujte pohybující se části, jejich upevnění, hledejte mechanická
poškození a vše další, co by mohlo ovlivnit práci přístroje. V případě jakéhokoliv
poškození kontaktujte servis a přístroj nepoužívejte.
19. Varování. Použití jakéhokoliv příslušenství, než doporučeného v tomto manuálu
může vést ke zranění.
20. Nechce přístroj opravovat pouze kvalifikovaným technikem. Tento přístroj splňuje
bezpečnostní standardy. Opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovanou osobou
a s originálními náhradními díly, jinak může dojít k ohrožení uživatele.
21. Neblokujte motor, ani se nepokoušejte použít uzamykací tlačítko, když motor běží.
Může dojít k poškození motoru nebo jiných částí.
22. Neblokujte větrací otvory na přístroji.
6
Veľká sada náradia PROSKIT 1PK-1990B
obsahuje:
103-132C
1PK-054S
1PK-055S
1PK-051
1PK-067
1PK-125T
1PK-317N
9S002A/B/C
DP-366P
1PK-500B-2
1PK-606A
1PK-705
1PK-706
1PK-709
1PK-H026
SI-124B-30
1PK-T406
19400-M5/9408
19400-M6/9409
89401A
89401B
89402A
89402B
89407A
89407B
89414B
8PK-031B
8PK-154
8PK-2061
8PK-227
8PK-3001D
8PK-313A/B
8PK-605A
908-609A
9FL-005
9H002/9H002A
9H003
PD-2606
9IT
9SN-310-G
9S004
AS-611
DK-2040
HW-609B
1PK-390
PN-086N
Krabička na súčiastky
Ploché kliešte 135mm
Ohnuté kliešte 130mm
Linemanovy kliešte 210mm
Štiepačky 165mm
Špicatá rovná pinzeta
Háčik
3 ks nástrojov pre pomoc so spájkovaním
Odpájkovacie pumpička
Vŕtačka s adaptérom 220V
3 ks antistatických zarovnávacie nástrojov
Štiepačky
Dlhé kliešte
Dlhé kliešte 165mm
Francúzsky kľúč 6"
Keramická spájkovačka 220V
Rovné kliešte 6 "
Pro-soft skrutkovač 5mm
Pro-soft skrutkovač 6mm
Pro-soft skrutkovač 3.2x75mm
Pro-soft skrutkovač #0x75mm
Pro-soft skrutkovač 5.0x75mm
Pro-soft skrutkovač #1x75mm
Pro-soft skrutkovač 6.0x100mm
Pro-soft skrutkovač #2x100mm
Pro-soft skrutkovač #2x157mm
Odpájkovacie tampón
Štetec
6 ks skrutkovačov
40 ks nástrčkových hlavíc a bitov
Precízne odizolovávacie nástroj
Krimpovacie nástroj
5 ks tenkých pilníkov
IC extraktor
Mini baterka
7 ks inbus
3 držiaky hrotov
Kladivo
PVC izolačná páska
Spájka 63%, SN
Chladič
Uzemňovací náramok
Zvinovací meter 3M
10 ks kľúčov
Inšpekčné zrkadielko
Nastaviteľné kliešte 154M
7
9PK-1990EN-P
9PK-1990EN-TP
9PK-990EN
Zakladač pre 1PK-1990
Vrchný zakladač pre 1PK-1990
Hliníkový kufrík
Spájkovacie pero PROSKIT SI-124B-30
Použitie: dosky plošných spojov, integrované obvody, tranzistory, čipy.
Ako spájkovať
1. Očistite časti, ktoré budete spájkovať.
2. Očistite hrot spájkovačky a pocínujte všetky časti hrotu.
3. Zahrejte časti (nespájkujte), ktoré chcete spojiť.
4. Aplikujte spájku s tavivom (nie hrot spájkovačky) na zahriata miesta a zahrievajte,
kým sa spájka neroztopí a voľne netečie.
Upozornenie
1. Keď spájkovačku zapnete, môže od hrotu vychádzať dym. To by malo rýchlo
prestať a po zahriatí spájkovačky nepokračovať.
2. Používajte stojanček na spájkovačku a ďalšie pomôcky, aby ste si nepopálili prsty.
3. Uistite sa, že hrot drží pevne. Ak je ľahko uvoľnený, môže sa tak skrátiť jeho
životnosť.
4. Hrot neobrušujte.
5. Neaplikujte príliš veľa spájky.
6. Nenechávajte spájkovačku zapnutú po dlhšie ako tridsať minút, pokiaľ s ňou
nepracujete. Príliš sa zvýši teplota a zníži sa životnosť hrotu. Keď prestanete pracovať,
spájkovačku vypnite.
8
Vŕtačka 1PK-500
Navrhnutá pre domáce použitie, kutilov, modelárov, elektroniky a výukové projekty,
táto vŕtačka má kompaktný motor, ktorý je napájaný priloženým AC adaptérom. AC
adaptér sa zapája priamo do bežnej zásuvky a poskytuje bezpečné 12V alebo 13V
napájanie pre vŕtačku.
Vŕtačka je tiež vybavená množstvom nástrojov pre hobby použitie, vrátane piatich
vysokorýchlostných vrtákov, piatich mosadzných objímok, štyroch brúsok a tenkého
brúsneho kotúča.
Pred použitím vŕtačky 1PK-500 si prečítajte nasledujúce inštrukcie.
Príprava
1) Adaptér sa skladá z hlavnej časti, ktorá sa zapája do zásuvky, a ohybného vodiče so
zástrčkou na konci, meniace polaritu. Skontrolujte, zo je táto zástrčka nastavená na
operáciu "centier-pin positive" (slovo "tip" na zástrčke na konci vodiča by malo
sedieť so symbolom "+"). Zapojte AC adaptér do zásuvky, ale ešte nezapínajte výstup.
Zapojte ohybný vodič do socketu na zadnej strane vŕtačky.
2) Predtým, než vŕtačku použijete prvýkrát, skontrolujte, že je vypínač na pozíciu Off
(biela bodka na vypínači je v pozícii hore) a že do objímky nie je uchytený žiadny
nástroj.
9
Varovanie
1) Aby ste zabránili možnému zraneniu, vždy pred zapojením alebo vybratím
nástrojov z objímky vŕtačku vypnite.
2) Odpojte zástrčku zo socketu pred urobením akejkoľvek údržby alebo servisu.
Upevňovanie bitov
1) Skontrolujte, že je vŕtačka vypnutá.
2) Špeciálne tlačidlo zámku zabraňuje, aby sa otáčalo vreteno motora, keď upevňujete
bity.
3) Stlačte tlačidlo zamykania a otáčajte skľučovadlom, dokiaľ zámok nezapadne do
jedného z otvorov vo vretene motora.
4) Odskrutkujte matku skľučovadla a odpojte ju otočením proti smeru hodinových
ručičiek, aby ste odhalili objímku. Opatrne vytiahnite objímku zo vretena motora.
5) Vyberte objímku, ktorá zodpovedá priemeru bitu, ktorý chcete použiť, umiestnite
novú objímku do vretena motora a zľahka zaskrutkujte matku skľučovadla späť na
vreteno motora.
6) Umiestnite bit do otvoru v objímke, uistite sa, že je aspoň 1 cm vo vnútri, aby bol
správne upevnený. Utiahnite matku skľučovadla, aby pevne držala bit. Nakoniec
pustite zamykací tlačidlo a zapnite napájanie.
7) S bežiacim motorom starostlivo preverte, že sa bit otáča správne (nemal by sa
pohybovať pri otáčaní mimo os). Ak sa bit neotáča správne, vypnite napájanie a opäť
skontrolujte umiestnenie bitu v objímke.
Bezpečnostné opatrenia
Pred prácou s týmto výrobkom si prečítajte tieto inštrukcie, aby ste znížili riziko
požiaru, elektrického rázu a zranenia. Tieto inštrukcie uschovajte.
Pre bezpečnú prácu:
10
1. Udržujte pracovný priestor čistý. Na pracovisku, kde je neporiadok, dochádza
ľahšie k nehodám.
2. Preverte pracovné prostredie. Nepoužívajte elektrické náradie na mokrých alebo
vlhkých miestach. nevystavujte náradie dažďu. Udržujte pracovné prostredie dobre
osvetlené.
3. Dávajte si pozor na riziko elektrického rázu. Zabráňte kontaktu s uzemnenými
povrchmi, napríklad radiátory, rúrkami, chladničkami.
4. Udržujte mimo dosahu detí. Všetci návštevníci musia byť udržiavané v
neprítomnosti miesto, kde pracujete. Nedovoľte návtěšnívkům, aby sa dostali do styku
s prístrojom alebo káblom.
5. Pokiaľ s náradím nepracujete, bezpečne ich uložte na suchom mieste. Dajte ho
vysoko alebo ho zamknite, aby sa k nemu nedostali deti.
6. Pri práci s náradím na neho netlačte ani inak nepôsobte hrubou silou. Zaistíte tak
jeho správnu funkciu.
7. Používajte správne náradie. Nepoužívajte malé náradie na prácu pre veľké, ťažšie
prístroje. Nepoužívajte náradie na účely, na ktoré nie je určené.
8. Správne sa oblečte. Nenoste voľné oblačení a šperky, môžu sa zachytiť za
pohybujúce sa časti. Pri práci vonku odporúčame nosiť rukavice a nešmykľavú obuv.
Dlhé vlasy skryte pod ochrannú pokrývku hlavy.
9. Používajte bezpečnostné okuliare. Tiež proti prachu používajte ochrannú masku
proti prachu.
10. Manipulujte opatrne s napájacím káblom. Nikdy prístroje neprenášajte tak, že ho
budete držať alebo ťahať za kábel. Pri odpájaní neťahajte za vodič kábla. Udržujte
kábel z dosahu tepla, oleja alebo ostrých predmetov.
11. Zabezpečte materiál, s ktorým pracujete. Použite svorky alebo zverák pre
pridržanie tohto predmetu, aby ste mali voľné obe ruky pre prácu s náradím. Táto
metóda je bezpečnejšia.
11
12. Nenaahujte sa. Udržujte postoj na oboch nohách a rovnováhu.
13. Starostlivo sa o náradie starajte. Udržujte ich čisté pre lepšiu a bezpečnejšiu
prevádzku. Nasledujte inštrukcie pre mazanie a výmenu príslušenstva. Udržujte vaše
ruky suché, čisté a nepotřísněné olejom alebo mastnotou.
14. Odpájajte náradie. Keď ich nepoužívate, pred údržbou a keď meníte príslušentvo.
15. Zabráňte spusteniu omylom. Neprenášajte zapojený prístroj s prstom na spínači.
Uistite sa, ľe pri zapájaní nie spínač stlačený.
16. Prístroj je určený len pre použitie vo vnútri.
17. Dávajte si neustále pozor. Sledujte, čo robíte. Riaďte sa zdravým rozumom.
nepoužívajte náradie, keď ste unavení.
18. Kontrolujte, či nemá prístroj poškodené časti. Pred použitím náradia skontrolujte
všetky časti, či nie sú poškodené, aby ste zaistili, že bude prístroj správne fungovať.
Kontrolujte pohybujúce sa časti, ich upevnenie, hľadajte mechanické poškodenie a
všetko ďalšie, čo by mohlo ovplyvniť prácu prístroja. V prípade akéhokoľvek
poškodenia kontaktujte servis a prístroj nepoužívajte.
19. Varovanie. Použitie akéhokoľvek príslušenstva, ako doporučeného v tomto
manuáli môže viesť k zraneniu.
20. Nechce prístroj opravovať len kvalifikovaným technikom. Tento prístroj spĺňa
bezpečnostné štandardy. Opravy by mali byť vykonávané iba kvalifikovanou osobou
as originálnymi náhradnými dielmi, inak môže dôjsť k ohrozeniu užívateľa.
21. Neblokujte motor, ani sa nepokúšajte použiť uzamykacie tlačidlo, keď motor beží.
Môže dôjsť k poškodeniu motora alebo iných častí.
22. Neblokujte vetracie otvory na prístroji.
12

Podobné dokumenty

Sada nářadí pro elektroniky PROSKIT 1PK

Sada nářadí pro elektroniky PROSKIT 1PK Vrchný zakladač pre 1PK-1990 Hliníkový kufrík

Více

Sada nářadí pro elektroniky PROSKIT 1PK-690

Sada nářadí pro elektroniky PROSKIT 1PK-690 Vrchný zakladač pre 1PK-1990 Hliníkový kufrík

Více