SY5-230-3-T

Komentáře

Transkript

SY5-230-3-T
Technický list
SY5-230-3-T
Otočný pohon pro uzavírací klapky
•krouticí moment 500 Nm
•napájecí napětí AC 230 V
•ovládání: otevřeno-zavřeno nebo 3bodové
•pomocný spínač
Technická data
připojení
paralelní provoz
AC 230 V, 50/60 Hz
AC 198 ... 253 V
120 W @ jmenovitý moment
0,7 A
2 x EPU, 3 A, AC 250 V II
spínací body: nastavitelné 90°
svorky, 2 x 1,5 mm2 nebo 1 x 2,5 mm2
není možný
krouticí moment (jmenovitý moment)
ruční přestavení
pracovní úhel
doba přestavení
ukazatel polohy
min. 500 Nm @ při jmenovitém napětí
dočasné ručním kolem (nepřímo spojený)
90° (interní elektrické dorazy)
25 s
mechanický
Bezpečnost
ochranná třída
krytí
rušení EMV
směrnice pro malá napětí
funkce
měření rázového napětí
stupeň znečištění okolí
teplota okolí
teplota média
skladovací teplota
vlhkost okolí
údržba
II ochranná izolace
IP67
CE dle 2004/108/EG
CE dle 2006/95/EG
typ 1 (dle EN 60730-1)
4 kV (dle EN 60730-1)
4 (dle EN 60730-1)
–20 ... +65°C (duty cycle 25/8 s)
–20 ... +100°C (v uzavírací klapce)
–30 ... +80°C
95% r.v., nekondenzační (dle EN 60730-1)
bezúdržbové
Mechanická data
připojovací příruba / hřídel
materiál pouzdra
ISO 5211 / F10
hliníkový tlakový odlitek
rozměry
hmotnost
viz «Rozměry» na straně 2
cca 22 kg (bez uzavírací klapky)
Elektrická data
Funkční data
Rozměry / hmotnost
napájecí napětí
funkční rozsah
příkon
spotřeba proudu
pomocný spínač
Upozornění ohledně bezpečnosti
!
www.belimo.com
• Tento pohon je určen pro použití v stacionárních zařízeních topení, větrání a klimatizace a
nesmí být používán pro aplikace mimo specifikovaný rozsah použití, zejména ne v letectví.
• Pozor síťové napětí !
• Montáž smí provádět proškolené osoby.
Při montáži je nutné dodržet zákonné a úřední přepisy.
• Zařízení smí otevřít pouze výrobce ve výrobním závodě. Neobsahuje žádné uživatelem
vyměnitelné nebo opravitelné součásti.
• Je třeba dbát na to, aby maximální délka opláštění nepřesáhla 50 mm.
T5-SY5-230-3-T • cz • v1.3 • 04.2009 • Změny vyhrazeny
1/4
SY5-230-3-T
otočný pohon AC 230 V, 500 Nm
Upozornění ohledně bezpečnosti
(pokračování)
• Přístroj obsahuje elektrické a elektronické komponenty a nesmí být likvidován jako domovní
odpad. Je třeba respektovat místní a aktuálně platnou legislativu.
Vlastnosti výrobku
Jednoduchá přímá montáž
Jednoduchá přímá montáž na uzavírací klapku. Montážní poloha vzhledem k uzavírací klapce je
volitelná v krocích po 90° .
Ruční přestavení
Ručním kolem lze uzavírací klapku zavírat (otáčení ve směru chodu hod. ručiček) a otevírat
(otáčení proti směru chodu hod. ručiček). Během chodu motoru se ruční kolo nepohybuje.
Uzavírací klapka drží svoji polohu tak dlouho, dokud není přivedeno napětí.
Interní vyhřívání
Interní vyhřívání snižuje tvorbu kondenzátu.
Vysoká funkční bezpečnost
Kombinace uzavírací klapka-pohon
Pohon je omezen mechanickými dorazy na –2° a 94° . Interní koncové spínače přerušují
přívod napětí do motoru. Navíc se termostat motoru stará o bezpečnost vůči přetížení tím, že při
135°C se přívod napětí přeruší.
Vhodné uzavírací klapky, které splňují požadavky na teplotu média a uzavírací tlaky jsou
uvedeny v dokumentaci uzavíracích klapek.
Elektrická instalace
N
Schéma připojení
Upozornění
Pozor síťové napětí !
L1
!
LS3
1
3
4
5
6
7
A
B
LS4
C
D
E
F
Y2 = 0%
1
H
100%
H Interní vyhřívání
0%
4
LS3
A
LS4
B
D
C
E
F
LS3 pomocný spínač 100% (uzavírací klapka otevřena)
LS4 pomocný spínač 0% (uzavírací klapka zavřena)
Rozměry [mm]
394
Rozměrové schéma
290
40
317
194
217
(Ø
35
0
F1
SW
2/4
2)
10
4 x M10
T5-SY5-230-3-T • cz • v1.3 • 04.2009 • Změny vyhrazeny
www.belimo.com
SY5-230-3-T
otočný pohon AC 230 V, 500 Nm
Nastavení
Nastavovací vačka
Důležité !
Nastavení smí provádět pouze autorizovaní
odborníci.
Odstraněním krytu se zpřístupní nastavovací vačky pro koncový a pomocný spínač.
Pomocný spínač LS4/LS3 lze připojit jako možnost pro signaizaci.
Koncový spínač LS2/LS1 přeruší napájení motoru a je řízen nastavovacími vačkami TC.. .
Nastavovací vačka se otáčí spolu s hřídelí. Otáčí-li se hřídel ve směru hodinových ručiček (cw),
škrticí klapka zavírá; proti směru hodinových ručiček (ccw) otevírá.
hřídel TC4
LS4
TC3
LS3
LS2
TC2
LS1
TC1
Polohy nastavovací vačky TC..
• TC4 pro polohu koncového spínače zavřeno (výrobní nastavení 3° ).
• TC3 pro polohu koncového spínače otevřeno (výrobní nastavení 87° ).
• TC2 pro koncový spínač zavřeno (výrobní nastavení 0° ).
• TC1 pro koncový spínač zavřeno (výrobní nastavení 90° ).
Přestavení nastavovací vačky
1 uvolnění příslušné nastavovací vačky TC.. klíčem s vnitřním šestihranem 2,5
2 otáčení nastavovací vačky pomocí klíče s vnitřním šestihranem
3 nastavení podle obrázku dole
4 utažení příslušné nastavovací vačky TC.. klíčem s vnitřním šestihranem
w)
TC3/TC1 (c
1
TC3/TC1 (c
TC4/TC2
TC4/TC2 (c
w)
(ccw)
cw)
2
www.belimo.com
1 OTEVŘENO
2
ZAVŘENO
současná poloha
žádaná poloha
T5-SY5-230-3-T • cz • v1.3 • 04.2009 • Změny vyhrazeny
3/4
SY5-230-3-T
otočný pohon AC 230 V, 500 Nm
Nastavení
(pokračování)
Mechanický omezovač pracovního úhlu
Mechanický omezovač pracovního rozsahu je z výroby zafixován na 92° .
Ruční kolo točí přes šnekové kolo planetovým převodem. Převod lze mechanicky zastavit
pomocí dvou stavěcích šroubů 1 a 2 (1½ otáčky stavěcího šroubu odpovídá 2°. ).
Oba dva koncové spínače LS2/LS1 jsou nastaveny na 90° a musí zastavit motor vždy před
mechanickým omezením pracovního úhlu.
3
1
2
1 omezovač pracovního rozsahu OTEVŘENO
2 omezovač pracovního rozsahu ZAVŘENO
3 připojení omezovače pracovního rozsahu
ručního kola
Vztah mechanického omezovače pracovního rozsahu, koncového a pomocného spínače
–2° 0° 3°
87° 90° 92°
1
2
3
Související dokumentace
4/4
1 Pomocný spínač
2 Koncový spínač
3 Mechanické omezení pracovního uhlu
• Celkový přehled regulačních prvků pro vodu
• Technické listy pro uzavírací klapky
• Montážní návody pohonů resp. uzavíracích klapek
• Upozornění ohledně projektování (hydraulické charakteristiky a zapojení, montážní předpisy,
uvedení do provozu, údržba atd.)
T5-SY5-230-3-T • cz • v1.3 • 04.2009 • Změny vyhrazeny
www.belimo.com

Podobné dokumenty

Technický list SY4-230-3-T

Technický list SY4-230-3-T 95% r.v., nekondenzační (EN 60730-1) bezúdržbové

Více

pomocné přepínací kontakty S1A / S2A (PDF - 3.33 MB)

pomocné přepínací kontakty S1A / S2A (PDF - 3.33 MB) S1A: cca 200 g S2A (GR): cca 250 g S2A/300 GR: cca 520 g S2A/500 GR: cca 720 g

Více

5 letá nadstandardní záruka Wolf

5 letá nadstandardní záruka Wolf Všechny hlavní komponenty systému jsou produkty Wolf (kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo, regulace, zásobníky, spalinový systém, hydraulické příslušenství, solární kolektory, regulace, jiné ko...

Více

CZ SUN2000-8/12/17/20/23KTL

CZ SUN2000-8/12/17/20/23KTL 520 x 610 x 255 mm (20.5 x 24.0 x 10.0 in.)

Více

usb docking station

usb docking station 1 PS/2 výstup pro klávesnici mini DIN 6 pinů 1 PS/2 výstup pro myš mini DIN 6 pinů 1 USB výstup pro přenos dat USB-B 1 sériový výstup DB 9 M 1 paralelní výstup DB 25 F 1 10/100M LAN výstup N/A 8P8C...

Více

Katalog přístrojů Frekvenční měniče DF5, DF6 Vektorové frekvenční

Katalog přístrojů Frekvenční měniče DF5, DF6 Vektorové frekvenční další externí komponenty jako jsou ochranná motorová relé, protože vedle hlídání výpadku fáze a vnitřního měření proudu motoru se vyhodnocuje i měření teploty v motorovém vinutí přes integrovaný te...

Více

NF24A-SR - belimo.cz

NF24A-SR - belimo.cz CE dle 2004/108/EG cULus dle UL 60730-1A a UL 60730-2-14 a CAN/CSA E60730-1:02 zkoušeno dle IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14 typ 1.AA 0,8 kV

Více

N E W H O L L A N D T 7 O O O

N E W H O L L A N D T 7 O O O Převodovku vyrábí továrna New Holland v Belgii. Převodovka Auto Command je k dispozici s pracovní rychlostí od 30m/h do 50km/hod nebo 40km/h s Eco režimem*. Auto Command umožňuje pracovat v manuáln...

Více