Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90

Komentáře

Transkript

Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90
Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace,
Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín
září 2012
VY_32_INOVACE_AJ5_5
ANOTACE
Vzdělávací oblast
Anglický jazyk
Doporučený ročník
5. ročník
Vypracoval
Mgr. Třískalová Kristýna
Název aktivity
Přídavná jména přivlastňovací,
Tématické okruhy
MY FAMILY
Klíčové kompetence
učební, komunikativní, pracovní, k řešení problémů, sociální
Cíle
- získání nových jazykových poznatků
- ověření slovní zásoby
- využití slovní zásoby k danému tématu
Reflexe
Po využití DUM reflektujte s žáky
uplynulou aktivitu. Tato úloha využívá
mezipředmětových vazeb, žák propojuje
znalosti angličtiny se znalostmi českého
jazyka.
Grammar
●
I
●
My
●
He
●
His
●
She
●
Her
●
It
●
Its
●
We
●
Our
●
You
●
Your
●
they
●
their
Complete the sentences with
the possessive adjectives.
●
She´s my mum.
●
I´m … son.
●
They´re … mum and dad.
●
We´re … son and daughter.
●
He´s … dad.
●
I´m … daughter.
Complete the sentences with
the possessive adjectives.
●
She´s my mum.
●
I´m her son.
●
They´re our mum and dad.
●
We´re their son and daughter.
●
He´s my dad.
●
I´m his daughter.
Read and listen
●
This is Sam. This is his mobile.
●
This is Sam´s mobile.
–
●
Samův mobil.
This is Sam and Erica´s house.
–
Samův a Eriky dům.
Přelož
●
Toto je Anny kartáček.
●
Toto je Eriky tričko.
●
Toto je Billova taška.
●
Toto je Samova kniha.
●
Toto je Julie deštník.
Answer key.
●
This is Anna´s toothbrush.
●
This is Erica´s T-shirt.
●
This is Bill´s bag.
●
This is Sam´s book.
●
This is Julia´s umbrella.
Metodika a odkazy:
●
při frontální výuce si žáci osvojili základy
v anglickém jazyce
●
procvičování v samostatné práci
●
společná kontrola samostatné práce
●
domácí úkol – procvičování daného tématu
●
●
●
HUTCHINSON, T., Project 1, Oxford Univerzity: 2008, 3. vydání,
s. 79, ISBN: 978 019 476 414 8
HUTCHINSON, T., Project 1-teacher´s book, Oxford Univerzity:
2008, 3. vydání, s. 142, ISBN: 978 019 476 302 8
HUTCHINSON, T., Project 1-workbook, Oxford Univerzity: 2008,
3. vydání, s. 80, ISBN: 978 019 476 353 0

Podobné dokumenty

vy_32_inovace_aj5_16

vy_32_inovace_aj5_16 Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín listopad 2012

Více

vy_32_inovace_aj6_4 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín

vy_32_inovace_aj6_4 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín

Více

Past simple Make questions and answers.

Past simple Make questions and answers. Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín

Více

vy_32_inovace_aj5_18 - Základní škola a Mateřská škola Starý

vy_32_inovace_aj5_18 - Základní škola a Mateřská škola Starý Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín listopad 2012

Více

vy_32_inovace_aj6_12 - Základní škola a Mateřská škola Starý

vy_32_inovace_aj6_12 - Základní škola a Mateřská škola Starý Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín

Více

vy_52_inovace_z7_29 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín

vy_52_inovace_z7_29 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín

Více

vy_52_inovace_z7_25 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín

vy_52_inovace_z7_25 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín Květen 2013

Více