Celé číslo letních novin Broumovska si můžete

Komentáře

Transkript

Celé číslo letních novin Broumovska si můžete
Lotrando
6
zve
do broumovského kláštera
strana
Geocaching
aneb
po stopách pokladů regionu
8
strana
n Pojmenujte si svou skálu
n Mlýn Dřevíček n Muzea v regionu 5
9
14
V í t e j t e v c h r á n ě n é k r a j i n n é o b l a s t i B r o u m o v s k o
LETNÍ.BROUMOVSKO
Informační noviny. Broumov, Police n. M., Teplice n. M., Meziměstí n LÉTO 2012
Hřiště, muzea, výlety a dobrodružství pro malé i velké
Broumovsko baví rodiny s dětmi
Pískovna v Adršpachu
Uprostřed skal leží romantické jezírko,
kde se natáčelo několik známých českých
pohádek.
str. 3
Dovolená, která baví děti i dospělé! Broumovsko se tento slogan snaží bezezbytku
naplnit. Každý rok proto v regionu přibývají nové aktivity, ať již kulturní či sportovní,
turistické atrakce i zázemí vhodné pro rodiny s dětmi. V tomto vydání novin vám
nabízíme hned několik tipů, jak čas s dětmi smysluplně strávit.
Jiráskův Hronov
Divadelní festival v Hronově se bude konat
od 3. do 11. srpna 2012.
str. 18
Za poklady Broumovska 2012
Další ročník hudebního festivalu přivítá
operní hvězdu Dagmar Peckovou. str. 19
Cyklozávody na Broumovsku
Také jste někdy překvapeni, jakou fantazii
má váš potomek? Anebo má talent hledat
třeba v mracích na obloze různé tvary zvířat
a bytostí? Pokud ano, pak by mohl být vaším dobrým parťákem při vymýšlení názvů
skalních útvarů v Teplických skalách. Právě v tom totiž spočívá akce, která probíhá
až do konce roku 2012. Zadání je stručné:
vyfoťte v Teplických skalách dosud nepojmenovaný skalní útvar a navrhněte pro něj
název. A třeba za rok najdete u tohoto skalního útvaru cedulku s pojmenováním i své
jméno. Fantazii – ať už dětské či dospělácké
– se meze nekladou. Více informací o soutěži i o zajímavostech Teplických skal najdete
v článku v tomto vydání novin.
Do muzea!
Pokud vás již venkovní aktivity unaví nebo
vás zradí počasí a zažene vás pod střechu,
nabízí se možnost návštěvy hned několika
muzeí. V nich si přijdou na své nejen děti,
ale zajisté i jejich rodiče. Kdo by například
neznal legendární stavebnici Merkur, s níž
si hrálo už několik generací malých i velkých techniků? Možná však málokdo ví,
že Merkur má svoje muzeum, které sídlí
v Polici nad Metují. „K vidění je u nás třeba
největší stavba z Merkuru – ocelové město.
Je inspirováno slavným románem Julese
Verna,“ říká ředitelka muzea Pavlína Pížová
a dodává: „Letos se návštěvníci mohou těšit
na nové modely robotů.“
Papír, nůžky, lepidlo – to jsou základní
pracovní nástroje pro papírové modeláře.
Chcete-li se nechat překvapit tím, co vše se
dá z papíru vytvořit, navštivte další z muzeí
v kraji – muzeum papírových modelů v Polici nad Metují. Najdete tu leccos – od modelu ponorky přes papírový raketoplán až
po bagr. Nejen malí modeláři si pak mohou Zveme vás na nový závod MTB Trilogy
str. 22
práci s papírem přímo vyzkoušet – a o zába- Broumovsko.
vu bude postaráno!
Čerti a vodníci v mlýnu Dřevíček
Na výlet o pár desítek let zpět zve malé
i velké návštěvníky mlýn Dřevíček, který
ukáže, jak se žilo mlynářům. Hlavní surovinu, která jim kdysi zajišťovala živobytí –
mouku – dnes známe z regálů supermarketů, ale její výroba byla v dřívějších dobách
opředena i tajemstvím. Jak se z obilí stane
mouka? Jaká síla roztočí obrovské kolo mlýna? A kde se ve mlýně ukrývá čert a vodník?
To vše vám prozradí návštěva mlýna v Horním Dřevíči. Děti si budou moci některé
činnosti i samy vyzkoušet – třeba chytat
pšenici při jejím čištění.
pokračování na straně 2
www.kladskepomezi.cz
2
LETNÍ.BROUMOVSKO
2012
Krásná vyhlídka z vrcholu Božanovského Špičáku je zážitkem pro děti i dospělé
Výstup na nejvyšší vrchol Broumovských stěn
Police nad Metují – Suchý
Důl – Slavný – Zelený hájek
– Koruna – Zelený hájek –
okruh Božanovský Špičák –
U zabitého – Řeřišný – Bělý,
chaty – Barešův kříž – Police
nad Metují
Z Police nad Metují se vydáme východně
po cyklistické trase vedoucí proti proudu
potoku Ledhujka. Projdeme obcí Suchý Důl
a po silnici, která na úpatí Broumovských
stěn uhýbá vpravo, dorazíme k obci Slavný. Odtud se vydáme směrem ke Stěnám
po žluté značce, z které na rozcestí značených cest odbočíme vpravo a pokračujeme
po cyklistické stezce. Ta nás asi 2 km povede
po okraji lesa až k rozcestí, na kterém odbočíme vlevo po zelené značce, a přes hájek
a křižovatku se žlutou značkou vystoupíme
na vrchol Koruna, odkud je pěkný výhled
na Broumovskou kotlinu (výstup na Korunu můžeme vynechat).
Z vrcholu se vrátíme na rozcestí se žlutou značkou, odkud pokračujeme po zelené
značce vlevo na další rozcestí Pánův Kříž,
kde začíná krásný okruh pod nejvyšším vrcholem Broumovských stěn – Božanovským
Špičákem. Vede po žluté značce a umožní
prohlídku skalných útvarů se jmény zvířat,
kterým se podobají. Která to jsou, už necháme na vás. Božanovský Špičák je nejvyšším vrcholem Broumovských stěn. Po návratu na rozcestí Pánův Kříž pokračujeme
do údolí potoka Stekelnice, kde na rozcestí
U zabitého odbočíme po cestě vpravo. Podél potoka dojdeme k osadě Řeřišný, kde
odbočíme vpravo a dorazíme k chatám, kde
se dáme doleva do obce Bělý. Z té se vrátíme
zpět do Police nad Metují.
Poklidná procházka údolím Stěnavy Broumovsko baví rodiny s dětmi
Meziměstí – Ruprechtice – Jetřichov – Broumov
Vydejte se z Broumova vláčkem do Meziměstí a poté zpět krásnou procházkou
údolím říčky Stěnavy. Ze železniční stanice
v Meziměstí se vydáme po červené značce
vedoucí po silnici, překročíme trať a okolo
zámku a rybníka pokračujeme na křižovatku na okraj Ruprechtic, kde odbočíme
vpravo. Znovu přejdeme přes koleje a dojdeme na okraj Jetřichova, kde červená
značka odbočuje ze silnice vlevo. Po chvíli
dojdeme k Laudonově kapli pocházející
z 18. století a od kaple pokračujeme dále
po cestě nabízející pěkné výhledy na Javoří
hory až na okraj lesíka. Střídavě lesem a poli
budeme pokračovat až na okraj Broumova,
kde červená značka ústí do ulic Broumova
(horní část města). Odtud již snadno dorazíme do centra města.
Město Meziměstí leží mezi severní částí Broumovských stěn a Javořími horami.
Mezi nejvýznamnější památky trasy patří
železniční stanice v Meziměstí, která byla
vybudována v letech 1873–1875 zároveň
s tratí Choceň–Broumov, jejímž cílem bylo
spojit tehdejší Prusko s Rakouskem-Uherskem. Rozlehlá staniční budova je technickou památkou. V budově se také nachází
divadelní sál, který se svým umístěním
uvnitř nádražní budovy v Evropě ojedinělý.
V jedné z městských částí Meziměstí, v malebném Vižňově, je barokní kostel, který byl
postaven v letech 1724–1728. Postavil ho,
stejně jako většinu kostelů na Broumovsku,
Kilián Ignác Dientzenhofer. Další kostelem
z tzv. broumovské skupiny kostelů je kostel sv. Jakuba Většího na okraji Ruprechtic.
V obou kostelích se během letních měsíců
koná koncert v rámci festivalu Za poklady
Broumovska.
opět na území České republiky. V zookoutku v Zahradnictví Zobal v Polici nad Metují
Výšlap do terénu
neplatí klasická poučka, kterou známe ze
„Krátký nenáročný výlet s dětmi. Zn. zoo – krmení zvířat je zakázáno. V zookoutkrásná příroda.“ Pokud byste si při hledání ku v Zahradnictví Zobal lze zvířata nejen
svého turistického cíle dali tento inzerát, krmit, ale i hladit. Zábavu zde najdou i dotak pro vás máme odpověď. V Broumovské spělí, kteří rádi pěstují květiny – k vidění je
kotlině je dobře značena řada tras, které se tu spousta zajímavých druhů rostlin.
budou líbit vám i vašim dětem. A jestli si
Pro všechny je pak připravena možtroufáte na celodenní výlet, udělejte si túru nost si zarybařit a uspořádat si vlastní grina hřebeny Broumovských stěn. Odměnou lování.
vám budou krásné výhledy. Zajímavé turistické cíle vhodné pro rodiny s dětmi nabízí Expedice za poklady
i sousední Polsko. Na závěr výletu se můžete Slyšeli jste už o geocachingu? Není to žádi vykoupat – kde, to vám prozradí článek ná počítačová hra, i když moderní techniku
v novinách.
hráči také využijí. Geocaching je novodobé
putování za poklady, které jsou schované
Witajcie w Polsce
v různých skrýších, jež si zřizují sami hráPřírodní krásy i atrakce pro děti skrývá či. Tahle hra bude (nejen) vaše děti zarui sousední Polsko. V dinoparku Karlów mů- čeně bavit. Zažijete dobrodružství a radost
žete společně s potomky obdivovat mohut- z objevování – to vše na čerstvém vzduchu
nost pravěkých zvířat.
v krásné přírodě. Jak na to vám napoví čláNa Zoo Farmě Łączna zase můžete vi- nek uvnitř novin.
dět živá zvířátka – surikaty, nosály, dikobrazy, lva berberského, opice, papoušky, lamy
Podrobnější informace o všech turisticnebo antilopy…
kých cílech a aktivitách najdete v článcích
A zvířata do třetice, tentokrát však už uvnitř novin.
pokračování ze strany 1
Tip pro náročnější turisty:
Výstup na nejvyšší vrchol Javořích hor –
Ruprechtický Špičák
Od železniční stanice se vydáme severně
po turistické značce do obce Vižňov údolím Vižňovského potoka a asi po dvou
kilometrech přijdeme k jednomu z kostelů ve středu obce, který patří do barokní
skupiny kostelů ve středu obce. Od kos-
tela nás turistická značka dovede do osady
Pomeznice. Za osadou začíná mírné stoupání otevřenou krajinou s hezkými výhledy, později výstup náročnějším terénem.
Nepříjemné prudší stoupání na státní
hranici je jen 200 m dlouhé. Od rozcestí
u odpočívadla pokračujeme po hřebenu.
Přejdeme menší vrchol sedla a z něho
zdoláme nejnáročnější prudké stoupání
na vrchol Javořích hor. K sestupu zvolíme
turistickou trasu vedoucí do Ruprechtic.
Projdeme obcí a zpět do Broumova se
můžeme vrátit vláčkem ze železniční zastávky Ruprechtice nebo pokračovat údolím Stěnavy pěšky do Broumova.
LETNÍ.BROUMOVSKO
3
2012
Pískovna v Adršpašských skalách
Víte, že uprostřed
Adršpašských skal leží
romantické jezírko, kde se
natáčelo několik známých
českých pohádek? Při
návštěvě této oblasti byste
proto toto výjimečné místo
– s ostrůvkem uprostřed –
neměli opomenout.
Jezírko vzniklo zatopením těžební jámy někdejšího lomu, ve kterém se po desítky let
těžil křemičitý písek pro výrobu skla. Těžba
písku byla zastavena v 70. letech minulého
století, v době, kdy hrozilo, že pokračující
těžbou dojde k odtěžení posledního skalního pilíře ve směru do chráněného Adršpašského skalního města.
Dnes je jezero, které má průměr cca
250–300 m, součástí Národní přírodní
rezervace Adršpašsko-teplické skály a kolem dokola vede modře značená turistická
trasa.
Novinkou je, že průvodcovská služba
už není pouze na objednání, jako tomu
bylo v letech minulých, ale můžete průvodce využít kdykoliv, protože vyráží na prohlídkový okruh v pravidelných intervalech.
Dozvíte se spoustu zajímavostí o blankyt-
ně modrém jezeře a průvodce nezapomene
ani na pověsti spjaté s tímto kouzelným
místem. Služba průvodce je zdarma.
Koupání v jezeře je sice zakázáno, ale
v letních měsících si zde můžete půjčit lodičku a sami na ní plout.
Jezero se letos 31. března zároveň
stalo další bránou do Adršpašských skal –
slavnostně se zde totiž otevřel nový vstup
do skal.
V tomto článku byla použita historická
data z knihy Adršpašsko.
Beáta Radoňová
4
LETNÍ.BROUMOVSKO
2012
Vzhůru do Teplických skal!
Pojmenujte si svou skálu
Teplické skály jsou úžasným přírodním labyrintem, kde je
stále co objevovat. Do historie skal se můžete zapsat i vy!
Stačí vyfotografovat některý z dosud nepojmenovaných
skalních útvarů, vymyslet mu jméno a fotku s návrhem
odeslat na e-mailovou adresu [email protected]
Podrobnosti najdete na konci článku.
Z historie Teplických skal
Teplické skály, stejně jako mnoho dalších
skalních měst, jsou místem, kde před mnoha
miliony let bývalo mořské dno. Když pravěké moře ustoupilo, tak se z obnaženého dna
během několika milionů let vlivem vody,
větru, slunce a dalších erozi podporujících
činitelů, začaly vytvářet neskutečné útvary,
které zde můžeme vidět dodnes.
Po mnohá staletí, kdy člověk osidloval
dnešní Teplicko, zůstávaly skály lidskému
oku skryty. Sem tam do hustých jedlo-bukových lesů, které je obklopovaly, zavítal
nějaký lupič, lovec či obyčejný člověk ukrývající se před nespravedlností šlechty či hrozící válkou. Ale jejich skutečnou krásu začali
lidé vnímat až v první polovině 19. století,
kdy zachvátil lesy kolem Adršpašsko-teplických skal velký požár, který trval několik
týdnů. Zkáza odkryla dříve téměř neprostupný skalní labyrint. Záhy začali majitelé
místních panství budovat první sítě turistických stezek, které se postupně rozšířily až
do dnešní podoby.
Kouzlo pojmenování skalních
útvarů
V současné době jsou skály opět obklopeny vzrostlými lesy, které již nejsou tak
husté a neprostupné jako bývaly v minulosti.
Skály ovšem nic ze své divokosti a ohromujícího vlivu na člověka neztratily. Ba naopak.
Lidská představivost, která skály v průběhu
několika století pojmenovávala, jim navíc
přidala na atraktivnosti.
Na dnešním šestikilometrovém okruhu Teplickým skalním městem může návštěvník na několika desítkách ukazatelů
s pojmenováním skal porovnat své pozorovací schopnosti a fantazii s představivostí našich prapraprababiček a praprapradědečků.
Ke zdolání láká i strmý výstup po železných
schodech na zříceninu středověkého strážního hradu Střmen, z jehož vrcholu je krásný lým obyvatelům skal patří poštolky, krkavci
a s nimi celá řada běžných druhů ptáků, jevýhled na blízké i vzdálenější okolí.
jichž zpěv vás bude doprovázet celou dobu
Horolezci, horolezkyně, horolezčata vaší prohlídky.
Teplické skály jsou i oblíbeným cílem horolezců. Zlatá éra horolezectví v této oblasti Pojmenujte skálu!
začala po druhé světové válce. Od té doby až Nechte se zlákat i vy, stejně jako tisíce lidí před
do současnosti zde bylo podniknuto několik vámi a navštivte a poznejte pozoruhodný latisíc prvovýstupů. Technika lezení a vybave- byrint Teplických skal. Pokud přitom vyfotíte
ní horolezců se za uplynulých šedesát let sice nějaký zajímavý nepojmenovaný skalní útvar
velmi změnila, ale napětí, adrenalin a koneč- a jeho fotku spolu s návrhem na pojmenování
ný pocit vítězství zůstávají. A pozorování ho- zašlete do konce roku 2012 na e-mailovou adrolezců bývá vítaným zpestřením procházky resu [email protected], může se stát, že
po skalách. Kromě horolezců se na vysokých skála ponese jméno podle vašeho návrhu. Auskalních římsách dají také pozorovat vzácní toři nejlepších deseti návrhů budou odměněni
sokoli stěhovaví, kteří již několik let, znovu nejen případným označením jimi pojmenoa znovu, hnízdí na římsách Martinských vané skály na prohlídkovém okruhu, ale také
a Chrámových stěn a dodávají tak místní věcnými cenami. Více informací naleznete na
přírodě ještě větší punc unikátnosti. K trva- www.teplickeskaly.com. Klára Borůvková
LETNÍ.BROUMOVSKO
5
2012
Bischofstein – zámek pro děti i dospělé
„Bišík“ je rájem dětských her
Kam vyrazit s dětmi na výlet? Aby tam bylo hezké prostředí, pro děti dost zábavy a hodila by se restaurace,
kde by také mysleli na nejmenší návštěvníky... Pokud zrovna řešíte podobnou otázku, zveme vás na zámek
Bischofstein v Jiráskových skalách poblíž Adršpachu a Teplic nad Metují.
Zámek Bischofstein byl založen v 17. století
a má za sebou rušné doby. Nyní však slouží
jako oáza klidu a budovy jsou zařízeny jako
hotel a restaurace. Je tak ideálním místem
pro ty, kteří mají rádi outdoorové vyžití nebo
prostě jen hledají klid od civilizace.
Bišík, jak místní slangově celou tuto lokalitu nazývají, nabízí mnoho způsobů, jak
smysluplně strávit volný čas s dětmi. Areál
zámečku, který je obehnán dvoumetrovou
kamennou zdí z 16. století, vybízí k pobíhání, hraní, skotačení a jiným dětským radovánkám. Děti zde mají k dispozici spousty ručně
vyráběných prolejzaček, houpaček, kladin,
lanovek nebo si mohou zaskákat ve volně
přístupné trampolíně. Vy si mezitím můžete zadarmo půjčit u stánku s občerstvením
deku, dát si něco osvěžujícího k pití nebo
ochutnat v Trutnově praženou kávu a přitom
při relaxu mít své ratolesti neustále na očích.
Vzít s sebou můžete i psy, ale ti musí být celou dobu pouze na vodítku.
Pokud počasí nepřeje, můžete s dětmi
využít dětského koutku, který je situován
přímo v nekuřácké restauraci. Dokonce i bišíkovská kuchyň je přizpůsobena nejmenším.
Můžete si vybrat z širokého dětského menu,
ochutnat pravé lažanské mošty, vybrat si mezi
rozmanitými zmrzlinovými poháry nebo přímo na místě zakoupit přesnídávky.
Bohaté sportovní vyžití
Jsou-li vaše děti už větší, možná se jim bude
líbit objevovat kouzlo lezení. Nemusíte se bát
o jejich bezpečnost – správcem skal je Tonda
Volk, jeden z našich nemnoha českých horských vůdců, který vás i vaše děti rád zasvětí
do tajů lezení a bezpečnosti na skalách.
Okolí je také ideální pro pěší i cyklotoulky. Můžete navštívit nedaleký Adršpach,
kde se natáčela například pohádka Třetí
princ, nebo se podívat do tajemného podzemí broumovského kláštera, zajet do muzea
Merkuru v Polici nad Metují, vyjet na nedalekou Ostaš...
Nechcete-li cestovat po okolí, nabízí se
možnost strávit plnohodnotný den i přímo
na Bišíku. Mezi skalami, pár metrů od zámečku, se nachází krásné černé jezírko,
kolem kterého vede naučná stezka o životě
místních vážek. Hned nad tímto jezírkem se
vypínají vrcholy skal a mezi nimi zřícenina
hradu Katzenstein, o kterém píše Alois Jirásek v románu Skály. Podle románu na tomto hradě straší a v noci se objevuje blikající
světélko.
Nejen vyžitím v přírodě je ovšem člověk
živ, a proto si na své přijdete i tehdy, pokud
rádi jezdíte za kulturou. Na zámečku se několikrát do roka konají různé workshopy, které
jsou přizpůsobeny i rodičům s dětmi. Pod
vedením zkušených tvůrců se tam například
vyrábějí pletené koše, malují obrazy, vyrábějí papíroví draci, malují velikonoční vajíčka
nebo tvoří svatební dekorace a kytice. Konají
se zde také koncerty kapel napříč různými
žánry – od jazzu přes punk až po soul.
Bišík můžete také využít jako prostor
ke vzdělání a přihlásit své děti v létě na pobyty s anglickou školkou Helen Doron, která
zde slaví velké úspěchy.
Slackline
Na konec jsme si nechali specialitu Bišíku – slackline neboli balancování a chození
na popruhu upevněném mezi dvěma body.
Na Bišíku se totiž koná jedna z velkých slacklinových letních akcí, na kterou se sjíždí
nejen česká, ale také mezinárodní lajnařská
elita. Několik lajn je na Bišíku nataženo celý
rok, takže si tento celkem mladý druh zábavy a sportu můžete vyzkoušet i vy! A když se
vám bude dařit, můžete vyzvat na slackline
někoho z místního týmu Slack Team Bišík.
Na Bišíku se zkrátka nikdy nebudete
nudit a vždy vás uvítá s otevřenou náručí!
Michala Volková
Bišík se promění v říši hudby
Hudební dílna pro děti i dospělé vás zavede k zámečku
Skály-Bischofstein v Teplicích nad Metují
Již třetím rokem doprovází hudební
festival Za poklady Broumovska také
Hudební dílna pro děti a mládež.
První dva ročníky potěšily a pobavily
nejen malé a mladé účastníky, ale
i jejich dospělý doprovod. Proto
jsme i letos připravili program tak,
aby byl zajímavý pro všechny.
Působivá bude jistě procházka se členy souboru Lignum
Quintet, kteří s sebou vezmou i své dechové nástroje. Tato
nevšední hudební společnost vás provede po blízkém okolí zámečku Skály-Bischofstein, okolo jezírka a zavede vás
i do bezprostřední blízkosti skalního hradu. Muzikanti při
tom budou vyprávět o tom, proč a jak zní jejich nástroje,
co za zvuky dokáže vykouzlit každý nástroj sám a jak to
vypadá, když se pak spojí v dechový kvintet. Chybět nebudou ani soutěže o sladké odměny.
Po skončení dílny a malém občerstvení se můžete
pustit do hledání „kešek“, kterých je jen v samém okolí
zámečku hned několik. A ti z vás, kteří „nekeškují“, si
mohou odpoledne užít procházkou či výletem směr Zdoňov. Tam se při večerním festivalovém koncertu můžete
setkat s dechovým souborem Lignum Quintet ještě jednou, tentokrát v pozici účinkujících. Koncert ve zdoňovském kostele Nejsvětější Trojice začíná v 18 hodin dne
4. srpna.
Pokud nám nebude přát počasí, nevzdáme se a připravený program Hudební dílny přeneseme do prostor
zámeckého hotelu Bischofstein.
Hudební dílna začíná v 10 hodin, předpokládaný konec je ve 13 hodin. Využijte naši nabídku prožít příjemné
letní dopoledne ve společnosti hudby v krásné přírodní
scenérii Jiráskových skal.
Pro podrobnosti nebo přihlášky volejte na telefonní
číslo 731 610 652 nebo navštivte stránky festivalu www.
zapoklady.broumovsko.cz.
Marcela Lilingová
6
LETNÍ.BROUMOVSKO
2012
Těšit se můžete na novinky při prohlídkách i návštěvě klášterní zahrady*
Prohlídky broumovského kláštera
Benediktinský klášter patří mezi národní kulturní památky České republiky. Současnou
podobu opatství vtiskl Kilián Ignác Dientzenhofer, který je autorem projektu barokní
přestavby kláštera. Ta byla provedena v letech 1726 – 1748. V letošní turistické sezóně
je pro návštěvníky připraveno několik novinek. Kromě klasické prohlídky mohou klášter
navštívit také v doprovodu loupežnického synka Lotranda, prohlédnout si výstavu
v nové Galerii Dům v klášterní zahradě nebo se občerstvit v nově otevřené kavárně.
Mladý Lotrando vás provede
broumovským klášterem
Broumovský klášter se společně s dalšími 9
hrady a zámky zapojil do projektu „Otevřte
13. komnatu“, tajemných prohlídek za doprovodu záhadných postav. V letošním roce
vás klášterem kromě klasického průvodce provede také mladý loupežnický synek
Lotrando z pohádky Karla Čapka. Ten, místo aby se jako správný syn věnoval otcově
řemeslu (loupežnictví) našel své poslání
v knihách a učení. Společně s ním odhalíte
mnohé záhady a taje, které při svých studiích objevil, a skrývají se za zdmi tajemného
benediktinského kláštera. Interaktivní a zábavnou hrou budete společně s vašimi ratolestmi řešit tajenku, za jejíž správné vyluštění získáte jeden z klíčů otevírající třináctou
komnatu. Třináctou komnatu bude moci
navštívit každý, kdo nasbírá alespoň sedm
klíčů na hradech, zámcích a v klášteře, které
se do projektu zapojily. Kromě broumovského kláštera jsou mezi nimi: hrad Grabštejn, Kost, Slezkoostravský hrad, zámek
Loučeň, Děčín, Chlumec nad Cidlinou,
Kačina, Kozel a Slatiňany. Se získáním klíče
vám Lotrando zcela jistě pomůže, při prohlídce zapojíte všechny smysly a odnesete si
nezapomenutelný zážitek. Pro ty z vás, které
bude zajímat, jak to s Lotrandem nakonec
dopadlo, máme řešení. Vše se dozvíte právě v pohádce Karla Čapka s názvem Druhá
loupežnická pohádka.
Turínské plátno, klášterní knihovna
a vamberecké mumie
Je tomu více jak dvanáct let, co byla nalezena v klášterním kostele sv. Vojtěcha
nad kaplí sv. Kříže za zlaceným štukovým
věncem unikátní kopie Turínského plátna
z roku 1651. Objev vzbudil velký zájem,
a je jednou z největších atraktivit kláštera
i dnes. Jedná se o jedinou historickou kopii
Turínského plátna ve Střední Evropě – severně od Alp. Jde o malbu na lněné plátno čtyřmi odstíny hnědavé barvy (přírodní
pigment). Uprostřed plátna je vidět latinský
text Extractum ab originali, což doslovně
v překladu znamená Vytaženo z originálu.
Kopie se tedy originálu opravdu dotýkala
a tím získala punc svátosti dne 4. května
1651. V současné době je broumovská kopie vystavena společně s dalšími artefakty
v refektáři a návštěvníci ji zhlédnou během
prohlídky kláštera.
V klášterní knihovně bylo původně asi
67 000 knih, dnes jich tu zůstalo asi 17 000.
Poslední přestavba knihovny byla provedena
Od roku 2000 mohou návštěvníci
zhlédnout expozici Vambereckých mumií
ve sklepních prostorech rozsáhlého klášterního komplexu. Mumií měšťanů, kněží,
varhaníků a dalších významných osobností
bylo v kryptě kostel sv. Prokopa ve Vamberku uloženo kolem padesáti. Před několika lety došlo v důsledku stavebních prací
ke zvýšení vlhkosti v kryptě. Několik pozůstatků lidských těl bylo již ve značném
stádiu rozkladu a musely být pohřbeny
do země. Třicet čtyři mumií se však podařilo zachránit. Mezi nejvýznamnější mumie
patří zakladatelka vambereckého krajkářství
Magdalena Grambová. Expozici mohou
v roce 1792 za opata Jakuba II. Po roce 1950 návštěvníci zhlédnout za příplatek po probyly vzácné knihy, rukopisy a prvotisky pře- hlídce kláštera.
vezeny do Hradce Králové a do Prahy, část
byla také rozkradena. Dnes během prohlíd- Využijte dalších nabídek
ky kláštera kromě vzácných knih v latině broumovského kláštera
a němčině spatříte také jedinečný globus, I v letošní sezóně se zájemci mohou těšit
na kterém není zobrazen kontinent Austrálie na noční prohlídky kláštera. Začínají v den
(nebyla v době vzniku globusu ještě objeve- státního svátku 5. července a poté pokračují
na). V místní knihovně byla také svého času celé léto vždy každý pátek od 22:00 hodin.
Netradiční prohlídky za svitu svíček jsou
uložena známá Ďáblova bible.
tajuplným zážitkem pro každého účastníka.
Těm, kteří si na noční prohlídku netroufnou a raději zavítají do kláštera ve dne, doporučujeme navštívit nově otevřenou kavárnu a suvenýr shop přímo v areálu kláštera.
Občerstvit se můžete kvalitní kávou nebo
tradičním místním pivem Opatem. V suvenýr shopu zakoupíte regionální produkty
(medy, džemy, sýry), mapy a další turistické suvenýry. Hezkou procházku si užijete
v prostorách klášterní zahrady a můžete jí
spojit také s návštěvou Galerie Dům, která
je v zahradě také nově otevřena.
Broumovský klášter otevírá své brány
a těší se na vaši návštěvu. Podrobné informace o prohlídkách naleznete na www.klaster-broumov.cz.
red
LETNÍ.BROUMOVSKO
7
2012
Cykloturistika na Broumovsku
Výlety na kolech můžete v našem regionu spojit s prohlídkou památek a přírody. V rozmanité krajině si přijdou na své
vyznavači horských a trekkingových kol a také přátelé méně náročných terénů i rodiny s dětmi. Na kole je také
možné navštívit sousední Polsko, ať po silnici nebo po cyklostezkách.
Cyklobusy Kladským pomezím
Provoz o víkendech a svátcích
od 12. 5. do 23. 9. 2012
Linka Hradec Králové – Adršpach – Pomezní Boudy
od 2. 7. do 31. 8. 2012 včetně pracovních dnů
Linka Police nad Metují – Broumov – Janovičky
Pouze o víkendech a svátcích od 23. 6. do 26. 8. 2012

Ĝ
þĜ


Při svých toulkách na kole můžete využít také cyklobusů. Nechte své auto doma nebo
v ubytovacím zařízení a jeďte s cyklobusem na výlet. Pohodlně vás dopraví i s vaším jízdním
kolem do Adršpašsko-teplických skal, na Janovičky nebo do Police nad Metují.
Tip na výlet:
tezkou „Stěny“ (KČT číslo 4000, značená
červeně). Cesta je vhodná pro horská nebo
trekkingová kola. Vede částečně po asfaltových silnicích, částečně po lesních a polních cestách, které jsou díky písčitému
Vydejte se na „Vyhlídkovou cestu“, charakteru špatně sjízdné na úzkých pnekterá částečně sdílí trasu a značení s cyklos- umatikách.
Nasednout na kola můžete v Polici nad Metují (výchozí bod u penzionu
Adler na Bělské ulici) a odtud již směřovat vstříc Broumovským stěnám. Nejprve
se vydejte po červené značce Stěny, po trase Suchý Důl – Hlavňov – Pasa (pozor
cesta vede v úseku Pasa – Pod Pasy 2 km
po frekventované silnici II. třídy) – Pod
Pasy – Křinice (osada Amerika). Jako
na dlani se odtud otevírá výhled na Broumovskou kotlinu s hraničními Javořími
horami.
Dále již pokračuje modře značená
cesta „Vyhlídková“ (č. 4001), která vás
dovede do Martínkovic. Následuje stoupání k rozcestí pod Velkou kupou a dále
pod Božanovský Špičák. Zde je místo pro
odpočinek s neopakovatelnými pohledy
na polský Park narodowy Gór Stołowych
s Hejšovinou, na Radkowský zalew
a za ním zalesněný vrch Mnich či dolů
na obec Božanov.
Zbývá vystoupat k Pánovu kříži,
následuje příjemný sjezd do obce Slavný
(630 m n. m.). Je to nejvýše položená obydlená osada náchodského okresu. Za pěkného počasí vás zastaví výhledy na Krkonoše,

Č
Poznejte krásy Kladského pomezí ze sedla vašeho jízdního kola nebo
během pěšího výletu. Nechte auto doma a využijte přepravy cyklobusů, které vás dovezou do Adršpašských skal, Jestřebích hor a Stolových hor v Polsku. Přijměte pozvání do sousedních regionů a cyklobus vás zaveze do Krkonoš a Orlických hor. Možností výletů se nabízí
nepřeberné množství. Více informaci na www.kladskepomezi.cz.
Informace o cyklobusech do Orlických hor a Krkonoš najdete na www.
orlickehory.eu a www.krkonose.eu
Cyklistický okruh Vyhlídková cesta,
(27 km),
KČT číslo 4001
(v terénu modré značení)
Č
Realizace projektu provozu cyklobusů je podpořena dotací Královéhradeckého kraje.
Projekt podpořila města Jaroměř, Česká Skalice, Náchod, Velké Poříčí, Hronov, Červený Kostelec,
Police nad Metují, Teplice nad
Metují, Adršpach,
Svazekprovozu
obcí Jestřebícyklobusů
hory, Bromouvje
a Svazek obcí
Realizace
projektu
Východní Krkonoše.
Jaroměř
Červený
Kostelec
Nové Město
nad Metují
Police
nad Metují
Česká
Skalice
Teplice
nad Metují
Náchod
Velké Poříčí
Adršpach
Hronov
Broumov
podpořena dotací Královéhradeckého kraje.
Projekt podpořila města Jaroměř, Česká
Skalice, Náchod, Velké Poříčí, Hronov, Červený
Kostelec, Police nad Metují, Teplice nad
Metují, Adršpach, Svazek obcí Jestřebí hory,
Bromouv a Svazek obcí Východní Krkonoše.
vou dopravou, s četnými vyhlídkami. Své
putování můžete začít v Křinicích u Ameriky a dále se vydat do Martínkovic a Božanova přes hraniční přechod do Radkówa.
V úseku Božanov – Radków je povrch místy štěrkovitý a špatně sjízdný pro silniční
kola. Z Radkówa na Karlów začíná těžší
část cesty. Čeká na vás náročné devítikiloCyklistický okruh Stěny,
metrové stoupání. Pozor při sjezdu z Kar(53 km), KČT číslo 4000
lówa ke státní hranici v Machovské Lhotě
(v terénu červené značení)
– silnice je místy rozbitá a slouží provozu
Cesta, vhodná pro horská nebo trek- lesního hospodářství. Protože je trasa vekingová kola, vede kolem cca 10 km dlou- dena přes sousední Polsko, nezapomeňte
hého hřbetu Broumovských stěn v České na občanský průkaz nebo cestovní pas.
Náročnost: méně náročná trasa krorepublice a nejvyšší stolové hory Szceliniec
(Hejšovina) v Polsku. Trasa vede převážně mě náročnějšího stoupání v úseku Radków
po silnicích málo zatížených automobilo- – Karlów.
red
bližší Jestřebí hory, Čapí vrch v Adršpašsko-teplických skalách a na stolovou horu
Ostaš.
Zbývá již pouze sjezd do Suchého
Dolu a výchozího bodu cesty – Police nad
Metují.
8
LETNÍ.BROUMOVSKO
2012
Taky jste toužili najít poklad, když jste byli malí?
Vydejte se na cestu za poklady
Někomu tento sen splnili v dětství rodiče nebo táboroví
vedoucí při hraní „pokladovek“. Hledat poklady však
můžete i v dospělosti! Potřebujete k tomu dávku nadšení
a připojení na internet, případně pro snadnější nalezení
i přístroj GPS (Global Positioning System) a můžete se
směle vrhnout do celosvětové hry zvané GEOCACHING.
Vznik geocachingu
Nejprve trocha historie. Systém GPS vyvinula v 70. letech 20. století americká armáda.
Navigace, která dokáže pomocí družic zaměřit jakékoli místo na zeměkouli s přesností
několika metrů, byla určena pro vojáky a v té
době určitě nikdo netušil, že ji za pár desítek
let budou moci využívat i civilisté. Situace se
změnila v 90. letech. Systém byl zpřístupněn veřejnosti, ovšem
se záměrnou chybou.
Odchylka zaměření
činila zhruba 50–200
metrů, což je celkem
velká vzdálenost. 1.
května 2000 byla však
tato nepřesnost odstraněna a diskuse, jak
možností GPS využít,
začaly vířit vlny internetu.
Impuls ke vzniku
dobrodružství zvaného geocaching dal jistý
Dave Ulmer, který schoval v lese schránku
(ang. cache, česky slangově keš) a její přesné
umístění zveřejnil na internetu. Kdo krabičku našel, mohl si z ní něco vzít a na oplátku
v ní něco svého zase zanechat. Do několika
dní se v USA objevily spousty skrýší a zanedlouho vznikl web, kam mohli jednotliví
hledači psát své dojmy a postřehy z hledání.
Slovo geocaching bylo poprvé použito 30.
května 2000. Skládá se z předpony geo, označující činnost související se Zemí, a slova
cache neboli skrýš.
Geocaching je v současné době rozšířenou činností nejenom v České republice.
Po celém světě se nachází více než milion nejrůznějších skrýší. Pojďme se tedy podívat, jak
postupovat krok po kroku, pokud se chceme
geocachingu věnovat.
Jak na to?
Nejprve je vhodné se registrovat na serveru
www.geocaching.com, kde poté uvidíme
mapu s přesnou polohou uložení jednotlivých schránek (viz
obr.). Když klikneme
na jednotlivé ikonky,
ocitneme se na webové stránce, která
popisuje dané místo (kešky by se měly
ukládat na zajímavá
místa). Najdeme tam
ale i velikost schránky, jak moc je obtížné
kešku ulovit, komentáře dalších „lovců“,
kterým se lidově říká
„kačeři“ – od ang. geocacher vznikla česká zkomolenina geokačer, zkrácením pak kačer. Na webu někdy
bývá i malá nápověda a někdy také informace o tom, jaké poklady schránka skrývá.
Ve schránce totiž nemusí být jen vaše předměty, nýbrž i předměty putovní, kterým se
říká geocoiny nebo travel bugs (viz obr.).
Každý takovýto předmět má specifický
kód (např. TB2VHCD) a svou webovou
stránku, kde je zveřejněno, kolik kilometrů
předmět nacestoval (přemisťováním z keše
do keše) a jeho poslání (například „chci se
posouvat stále na sever“, „chci během půlroku navštívit co nejvíce keší“ apod.). Je
samozřejmě žádoucí přání putovních předmětů respektovat…
Pokud ji tedy nenajdeme a souřadnice máme správné, je žádoucí svůj neúspěch
na webovou stránku kešky zapsat pro inforNalezení pokladu
maci ostatním. Pokud byla keška odcizena
Základní informace už máme, takže se mů- (několik kačerů ji nenajde), je na odpovědnosžeme směle pustit do hledání. Zaměříme se ti zakladatele kešky, aby zvážil změnu úkrytu
na region, ve kterém se nacházíme a najdeme a nedošlo tak k opětovnému odcizení.
si kešku, kterou chceme „odlovit“. Z webové
stránky se dozvíme spoustu zajímavých infor- Typy kešek
mací o daném místě, zjistíme přesné souřad- Někdy ale nalezení pokladu nemusí být tak
nice uložení, zadáme je buď do GPS, nebo jednoduché. Existuje totiž několik typů ke– pokud GPS nemáme – například na server šek. Kromě těch nejjednodušších (z webu si
www.mapy.cz, abychom zjistili, kde přesně se zjistíte souřadnice) musíte někdy navštívit
schránka nachází, a vypravíme se na místo.
několik míst a zjistit tam určité informace,
Hledáme (nic samozřejmě neničíme ze kterých posléze získáte souřadnice výsleda nepoškozujeme)…až najdeme! Schránka né finálky – pokladu. Jindy je třeba vylušmůže být různé velikosti od 1 cm po velké tit doma nějakou hádanku, případně najít
boxy různých tvarů – to už záleží na kreativ- odpovědi na dané otázky přímo v terénu,
nosti majitele (schránku může založit každý z chytrých knih či za pomoci strýčka Googla.
registrovaný člen – musí o ni však pečovat). Možností, jak se dostat k výsledným souřadSchránka obsahuje základní informace o hře nicím, je nespočet – záleží jen na fantazii au(to kdyby ji objevil někdo náhodou), notýsek, tora – zakladatele kešky.
Více o tomto dobrodružství se můžete
do kterého napíšete svůj nick (přezdívku),
pod kterým jste se zaregistrovali, datum a čas dočíst na serverech www.geocaching.cz nebo
nálezu a krátký vzkaz pro ostatní nálezce či http://wiki.geocaching.cz.
majitele schránky. Pokud se vám ze schránky
Lenka Slavíková
něco líbí, můžete si to vzít, ovšem vždy jen
výměnou za něco svého (nejlépe i podobné
hodnoty). Důležité je zapsat svou návštěvu
nejenom do notýsku, ale i na web, kam zaregistrujeme – pokud se nám poštěstilo – i minci nebo putovní předmět. A poslední věc – je
třeba kešku zase vrátit na původní místo a zamaskovat ji tak, jak byla, aby měli všichni další
hledači pokladů stejné podmínky.
Někdy ovšem hledáme, hledáme a nic
nenajdeme. Není to žádná tragédie. Chyba
bývá nejčastěji v chybném zadání souřadnic
do GPS (v případě složitějších kešek někde
ve výpočtu výsledných souřadnic), špatném
signálu družic (v hustém lese a ve skalách
nám ručička na GPS lítá, kam se jí zachce),
a někdy se také může stát, že kešku včetně
jejího obsahu někdo odcizil…
LETNÍ.BROUMOVSKO
2012
9
Navštivte muzeum mlynářství s vodníkem, medvědem a čerty
Mlýn Dřevíček vám odhalí
taje mlynářského řemesla
Jak se z obilí stane mouka? Co dokázaly stroje, které používali naši předci k výrobě mouky?
A kde mají své doupě zdejší mlýnští čerti? To se vše dozvíte při návštěvě mlýna Dřevíček.
Mlýn v Horním Dřevíči se nachází na spojnici Hronova a Stárkova. Děti i dospělí se
zde mohou podívat, jak se ze žita a pšenice
mlela mouka v první polovině 20. století.
Ve mlýně se totiž nachází kompletní mlýnské zařízení, jež bylo plně funkční v době
před rokem 1940. Návštěvníci mlýna se tak
seznámí s postupem mletí zrna od příjmu
obilí od sedláků až po výdej mouky. Dozví se, k čemu slouží kapsové výtahy, mlecí
stolice, loupačka, reforma a další technika.
A pak už se mlýn s pomocí síly vody spustí:
roztočí se všechny hřídele, řemenice a díky
pevným koženým řemenům se rozhýbe vše,
co se ve mlýně nachází.
Na své si tak přijdou milovníci techniky, kteří mohou obdivovat, jak zdánlivě
jednoduché stroje mění zrno v mouku. Děti
nejvíce udivuje „tančící stroj“. Ty odvážnější
a aktivnější mohou chytat do ruky pšenič-
nou krupici při jejím čištění, případně i zastoupit pana mlynáře při vysypávání pytlů
s moukou do dřevěných nádob.
V přízemí mlýna je k vidění také
výstava strojů a zařízení potřebných
k výrobě chleba nebo rohlíků – vše je
opět z doby před 70–80 lety. Nechybí tu
ani jednoduché čistírny obilí, které používali sedláci po vymlácení zrna. Děti si
mohou zatočit klikou a zjistit, jak se obilí
čistilo před tím, než s ním sedláci přišli do mlýna.
Vodníci a čerti
Na schodech vedoucích do vyššího patra
čeká na návštěvníky poslední vodník, který ve Dřevíčku působil. Strach ale z něj
mít nemusí, protože to byl velmi hodný
vodník. Na rozdíl od jiných, kteří ve mlýně
či jeho okolí působili, nikoho neutopil ani
jinak mlynáři neškodil. Ve mlýně však návštěvníci najdou i medvěda namalovaného
v životní velikosti, který se kdysi pohyboval
v blízkosti mlýna.
V Dřevíčku je ovšem i čertovo doupě.
S čerty ve mlýnech nebyly nikdy žerty. Však
i v tomto mlýně občas něco poškodí nebo
udělají nějakou lumpárnu. A mlynář pak
má práci navíc. Zdejší čerti jsou zalezlí pod
střechou mlýna blízko komína. Mají rádi
teplo, proto si stále topí v kamnech a něco
vaří v hrnci. Když je někdo vyruší, tak to dají
vědět hřměním. Přesto se jich nikdo nemusí
bát. Pokud jsou ve mlýně návštěvníci, nesmí
z doupěte vylézt. Jinak by je vodník postříkal
vodou, a to by se jim určitě nelíbilo.
Když zbude trochu času a návštěvníci mají zájem, dozví se i o tom, že kromě
běžných hospodářů ve mlýnech působil
i „šejdíř“. A víte, že ve mlýnech býval i „ha-
Navštivte skalní labyrint na Ostaši
I zde naleznete zajímavé skalní útvary
s roztodivnými jmény
Přírodní rezervace Ostaš, vyhlášená roku 1956, se nachází ve vrcholové části stolové hory Ostaš s výškou 700 m. Ostaš se dělí na Horní labyrint a Dolní labyrint a turistický okruh návštěvníkům nabízí
pohledy na rozmanitou soustavu skal, jeskyní, chodeb a další bizarní útvary. Na vrcholu Ostaše skály tvoří náhorní plošinu. Tyto skalnaté výchozy a vrcholová Frýdlantská skála nabízí pěkné výhledy
do broumovského a polického okolí. Ostaš stejně jako okolní města poskytoval lidem úkryt v dobách
útlaku a ohrožení, proto se ve skalách setkáme se Slují českých bratří. Z dalších významných skalních
útvarů zmíníme například skalní útvar Zrádce, Mohylu smrti, Čertovo auto nebo Zbrojnoše se skupinou medvědů. Vyhlídkový okruh je značen modrou turistickou značkou. Ke Sluji českých bratří
a do Kočičích skal vede zelená značka, k Samaritánskému prameni pak značka modrá. Pod Ostaší je
parkoviště dostupné z Police nad Metují.
sačert“? Pokud nevíte, co to bylo, vydejte se
na prohlídku mlýna Dřevíček a nahlédněte
pod pokličku starých řemesel i mlýnského
tajemství.
Informace o otevírací době:
O prázdninách (červenec–srpen) je ve mlýně otevřeno každý den od 9:00–18:00 hodin, v květnu–červnu a v září-říjnu od soboty do úterý vždy od 9:00–17:00 hodin.
Pro skupiny je možné dohodnout i jiný
termín. Více informací o mlýně je na webu
www.mlyndrevicek.cz.
Arne Šubrt
10
LETNÍ.BROUMOVSKO
2012
Místa jako stvořená pro volný čas,
rekreaci a zábavu
Odpočiňte si, zaplavte si,
užijte si klidu a pohody
na dobře vybavených
koupalištích na Broumovsku.
a šplhací síť. Pro děti je připraven dětský
bazén se šikmou přelivovou plochou, jemnou perličkovou masáží a hříbečkem s vodní plochou. Zahrát si můžete minigolf s 29
hracími poli nebo stolní tenis. Pro příznivce
míčových her (volejbal, nohejbal) je připraveno víceúčelové sportoviště s kvalitním
polyuretanovým povrchem. Děti se mohou
Meziměstí – AQA LAND
Areál sportu a zdraví v Meziměstí byl těšit na dětské hřiště s kolotočem, houpačotevřen v roce 2010. Moderní komplex byl kami, pískovištěm nebo skluzavkou.
vybudován na místě bývalého koupaliště
pocházejícího z 80. let minulého století. Teplice nad Metují – koupaliště
Hlavním lákadlem areálu jsou tři rozměrné Přírodní koupaliště se nachází nedaleko
bazény. Pro děti je připraven šedesátimetro- centra města Teplice nad Metují a pro návý tobogán a také sluzavka s několika dra- vštěvníky nabízí 50 x 25 m bazén s hloubhami. Návštěvníci mohou využít masážní kou až 2,8 m, skokanský můstek se dvěma
vzduchové hlavice, dva chrliče vody, pod- stupni – 1,5 m a 3 m. Pro děti jsou zde
vodní trysky, perličkovou masáž, vodní hřib připraveny kolotoče a houpačky, dospělí si
mohou zahrát stolní tenis, ruské kuželky,
nohejbal nebo volejbal. K dispozici je také
občerstvení.
Police nad
Metují –
koupaliště
V Polici nad Metují je k dispozici plavecký
bazén, bazén pro neplavce a brouzdaliště
pro děti. Kromě plavání si můžete zahrát
stolní tenis nebo kuželky. Děti si mohou
vyhrát na pískovišti nebo si půjčit plavecké
pomůcky. I zde je pro vás připraveno občerstvení – teplá jídla, cukrová vata a nápoje.
Zalew v polském Radkowě
Nádrž je situována v malebné krajině Gór
Stolowych (Hejšoviny). Na území se nachází
hlídané přírodní koupaliště, které ocení zejména rodiny s dětmi. K zapůjčení je vybavení
pro vodní sporty, využít můžete hřiště na plážový volejbal. V oblasti se navíc konají různé
kulturní a sportovní akce. Pro návštěvu doporučujeme využít cyklotrasy vedoucí přes hraniční přechod v Božanově až do Radkówa.
Nowa Ruda – aquacentrum
V aquacentru v polské Nowe Rude (nedaleko hraničního přechodu v Otovicích) si
užijete spoustu legrace a zábavy. K dispozici
je zde plavecký bazén s délkou 25 m a také
rekreační bazén s atrakcemi jako jsou vodní
biče, gejzíry, masážní trysky nebo 60m skluzavka.
red
Další tipy na koupaliště
a vodní plochy
Náchod – Jiráskovo koupaliště
n bazén 50 x 25 m s masážními
tryskami, chrliči vody a čtyřdráhovou
skluzavkou
n dětský bazén se skluzavkou
n brouzdaliště pro nejmenší s vodním
hřibem
n občerstvení v areálu koupaliště
Kudowa Zdrój – aquapark
Wodný Swiat
n plavecký bazén 25 m
n rekreační bazén s gejzíry a umělou
řekou
n tobogan dlouhý 92 m
Česká Skalice – vodní nádrž
Rozkoš
n přírodní koupaliště ohraničeno
plovoucím molem a bójkami
n brouzdaliště napuštěno pitnou
vodou
n tobogan – výška 15 m, délka 115 m
n půjčovna lodí, motorových lodí,
šlapadel a surfů
Užijte si adrenalinových zážitků v regionu
Chcete si vychutnat pořádný adrenalin a vyzkoušet, co se ve vás skrývá?
Region nabízí několik možností, které stojí za to využít.
Lanový park Janovičky
Lanový park Janovičky se nachází v areálu
rekreačního centra Tábor Janovičky pod
hřebenem Javořích hor. Celý park je umístěn v lese na stromech, plošiny jednotlivých
překážek jsou ve výšce 6-12m nad zemí. Lanový park je vhodný pro celou rodinu, děti
ho zvládnou za doprovodu rodičů od 10 let.
Budete seznámeni s pravidly bezpečného
pohybu ve výškách, dostanete kompletní
vybavení od renomovaných výrobců, budou se vám věnovat proškolení instruktoři,
kteří se o vás postarají po celou dobu pobytu v lanovém parku. Jednotlivé překážky
mají různou obtížnost, od jednoduchých až
po opravdové lahůdky, na trase je i několik
velmi oblíbených lanovek.
Pro návštěvu je nutno se předem objednat, kontakty a další podrobnosti najdete
na stránkách www.taborjanovicky.cz
Lanové centrum Adršpach
Areál nízkých a vysokých lanových lávek
pro všechny věkové kategorie a skupiny. Pro
zájemce jsou připraveny jak individuální lanové lávky, při jejichž překonávání se každý
jistí pomocí dvojího bezpečného jištění, tak
i týmové překážky, kde záleží na spolupráci mezi účastníky. Lanové centrum nabízí
aktivity pro děti od 6 let, na které budou
ještě dlouho vzpomínat. Vysoké lávky jsou
obvykle nejzábavnější částí celého programu
a utkví vám v paměti. Areál nabízí také programy pro školy a firmy.
Další podrobnosti naleznete na internetových stránkách www.adrcentrum.cz.
projet na koni, neváhejte. O své zkušenosti
se s vámi rádi podělí. „Na koňském hřbetě
je ráj srdce“ a na Broumovsku to platí dvojnásob.
Lety nad Broumovskem
Lety nad Broumovskem jsou jedinečným
a nezapomenutelných zážitkem pro všechny. Pokud nevlastníte pilotní průkaz, a přesto byste se rádi proletěli v letadle nebo vrtulníku a shlédli krásy Broumovska z ptačí
perspektivy, navštivte letiště v Broumově
– Martínkovicích. Trasu letu si určíte samy,
dle domluvy s pilotem. Do lezeckých oblastí patří: Adršpašské skály,
Teplické skály, Broumovské stěny, Křížový
vrch, Ostaš. Vyzkoušet si tento zajímavý
sport můžete v doprovodu zkušeného horolezce ve všech uvedených místech Broumovska.
Vyjížďky na koních
Chov koní má na Broumovsku dlouholetou
Horolezení
tradici. Snad v každé vesnici spatříte ohradu
Pískovcová skalní města národních přírod- a v ní různá plemena koní. Navštívit a doních rezervací, přírodní rezervace a přírodní mluvit si vyjížďku můžete na několika mísPodrobnější informace o dalších nepamátky na Broumovsku patří mezi nejzná- tech v regionu Broumovska. Až se budete všedních zážitcích naleznete na turistických
mější horolezecké terény v České republice. chtít na něco zeptat, navštívit stáj nebo se stránkách Broumovska.
red
LETNÍ.BROUMOVSKO
2012
11
Zoo Farma Łączna
Máme pro vás tip na výlet, který potěší velké i malé.
Kousek za hranicemi s Polskem, v obci, která se jmenuje
Łączna, najdete malou rodinnou Zoo Farmu, která vás
překvapí rozmanitostí živočišných druhů. Najdete tu
zvířátka, která u nás běžně žijí, ale je těžké je potkat
ve volné přírodě, protože jsou plachá, ale i exotickou
zvěř, kterou byste v našich podmínkách hledali jen
velmi těžko.
Návštěvníky každého věku jistě potěší pohled na hravé surikaty, nosály, dikobrazy,
servaly, lva berberského, opice, papoušky,
lamy, antilopy, ale i laně, jeleny, koně a kozy
všeho druhu.
Celkem zde najdete více jak 40 druhů zvířat, která tu žijí v souladu s okolním
prostředím. Zoo Farma ve svém areálu nabízí i malé občerstvení, ubytování a hlavně
základní hygienické zázemí a parkoviště pro
návštěvníky.
Pokud se do Zoo Farmy vypravíte,
můžete dojet přes hraniční přechody v Meziměstí nebo ve Zdoňově přes polský Mieroszow do Łączne až k samotnému vstupu
do zoo nebo spojit celý výlet s pěší procházkou. K zoo se dá dostat několika turistickými cestami. Ta nejjednodušší vede od hra-
ničního přechodu na Loděnicích, kam
můžete dojet autem nebo dojít pěšky ze
Zdoňova. Cesta vede vlevo od hraničního
přechodu a je značená zeleným turistickým
značením, které vás zhruba po 1 km dovede
přímo k ohradám této kouzelné zoo.
Vstupné, které je často vybíráno až
v průběhu prohlídky zoo, je 8 Zł pro dospělé a 5 Zł pro děti.
Martina Tauchmanová
Dětský ZOOkoutek v Polici nad Metují
Zajímají vás květiny a zvířata? Nebo rádi chytáte ryby,
které si pak třeba sami ugrilujete? A chcete si užít
výlet i s dětmi? Pak se vydejte do Zahradního centra
Zahradnictví Zobal. A co vás zde čeká?
Výstava balkonových květin
Můžete si zde prohlédnout velké množství
méně známých i populárních druhů květin
v celé jejich kráse. Inspirujte se, co si pro příští rok pořídit do svých truhlíků a misek.
Dotykový zookoutek
V našem zookoutku najdete poníka,
zakrslé prasátko, ovečky, kamerunské
kozičky, domácí a okrasné kachýnky, zakrslé králíčky, morčata, fretku, papouš-
Dětské hřiště s dovednostními
herními prvky
Pro ty nejmenší děti jsme připravili pískoviště
s houpačkami. Větší děti si mohou zkusit rýžování zlata nebo stavbu hrází a vodních mlýnRybolov nejen pro děti
ků na umělém potůčku, odvážlivci si mohou
Pokud jste ještě nikdy nerybařili, můžete si vyzkoušet udržení rovnováhy na napnutém
lov ryb zkusit u nás. Když budete šikovní, popruhu (slackline – chození po lajně) nebo
ulovíte pomocí rybářského prutu nebo če- šikovnost na lanovce. Na hřišti je i celá řada
řeně zaručeně čerstvého pstruha, kterého si dalších dovednostních herních prvků.
můžete odnést domů nebo si ho sami přiDo konce října je otevřeno každý den!
pravit na zapůjčeném grilu.
Dalibor Zobal
ky, nutrie, holoubky, koroptvičky, vodní
a suchozemské želvy a další zvířátka.
A co více – zvířata je zde dovoleno krmit
a hladit.
12
LETNÍ.BROUMOVSKO
2012
Navštivte s dětmi dinosauří park
v polském Karłowie
Hraniční polská obec Karłów láká k návštěvě parku
dinosaurů, který se nachází na úpatí Hejšoviny
v Národním parku Stolových hor, a to na ploše velké
asi jako fotbalové hřiště. V parku, kde se bude líbit
nejen dětem, ale i rodičům, je k vidění na 30 modelů
prehistorických zvířat v životní velikosti.
Vedle klasických obrů, jako jsou například
brontosaurus, tyranosaurus rex, raptor,
se park pyšní nejrůznějšími ptakoještěry,
mamutem a šavlozubým tygrem. Zvířenu
doplňuje rodinka člověka neandrtálského.
Překvapeni budete mimo jiné i příjemnou
atmosférou umocněnou citlivým umístěním parku do malebné horské krajiny pískovcových skal.
Park má otevřeno denně od 1. května do
30. října, a to vždy od 9 do 18 hodin. Kromě dinoparku zde naleznete i obchod se suvenýry, dětský koutek a občerstvení.
A jak se k těmto obrům dostanete?
Autem přes Broumov a hraniční přechod
Otovice (délka trasy cca 28 km z Broumova) nebo přes Náchod a polskou Kudowu
Zdrój (délka trasy cca 15 km z Náchoda).
Bližší informace jsou k dispozici také
na www.park-dinozaury.pl. Lucie Lesáková
Kam zavítat s dětmi v Broumově?
Pokud stále přemýšlíte, kam na dovolenou a chtěli byste
navštívit Broumov s dětmi, tak neváhejte. Naleznete tu
nejen bohatou historii, ale i mnoho zajímavých (nejen
turistických) cílů. S dětmi si můžete zasportovat, navštívit
dětská hřiště, parky a další zajímavá místa.
Sportovní vyžití
Milovníci letních sportů mohou využít
především turistické trasy, které jsou dobře
značené a nabízejí krátké nenáročné výlety
v Broumovské kotlině pro rodiny s dětmi.
Pro příznivce delších cest se hodí krásný
celodenní výlet na hřebeny Broumovských
stěn. Pro rodinu s dětmi jsou vyhrazené
také další turistické oblasti, a to například
Hejšovina, Gory Sowie, Gory Kammienne. Po celodenní túře přijde vhod osvěžení
v přírodní nádrži v Radkowě.
prolézačky a houpačky, velkou skluzavku,
pískoviště, pavoučí lano a mnoho dalšího.
Alejka leží v blízkosti Mírového náměstí, pod
budovou Hradební školy ve stejnojmenné
ulici. Park je dostupný bez omezení.
Dětské hřiště
Schrollův park Broumov
Dalším oblíbeným cílem rodin s dětmi je
hřiště v Schrollově parku v blízkosti Mírového náměstí – vedle budovy Městského
úřadu nedaleko hlavní silnice směr Náchod.
Hřiště je vhodné pro děti od 1,5 roku a naVítejte ve světě dětí – v parku
bízí různorodé herní prvky – skluzavku,
Alejka
čtverhrannou houpačku, prolézačky nebo
V areálu parku Alejka je velké dětské hřiště, houpací zvířátka. Hřiště je dostupné bez
kde najdete houpací most, dřevěný domeček, omezení.
Lea Pírová
LETNÍ.BROUMOVSKO
13
2012
Nejen za špatného počasí zveme k návštěvě zdejších muzeí, která jsou plná nevšedních exponátů
Poznejte zajímavosti našich muzeí
Muzeum pivovarnictví
a pivovar v Olivětíně
Navštivte muzeum
papírových modelů
Pivovar Broumov zve organizované skupiny
návštěvníků k prohlídce výrobních prostor. Během
prohlídky pivovaru, doprovázené vůní sladu vyrobeného
ve vlastní klasické humnové sladovně a žateckého
hlávkového chmele, nahlédnete do tajemství výroby
jednoho z nejstarších klášterních piv.
Vystřihovánkám, vystřihování
a slepování papírových modelů se
věnují malí i velcí již několik generací.
Jejich díla známe z dětských pokojů,
kanceláří projektantů i ze škol. Možná
však málokdo ví, že v Polici nad Metují existuje celé
muzeum věnované modelům z papíru.
Uvidíte, jak se za použití nejkvalitnějších domácích surovin, vlastní vody čerpané z více než 38 metrů hluboké artézké
studny a prvotřídních pivovarských kvasnic rodí pivo vyznačující se mírně nasládlou, jemnou a lahodnou chutí s příjemnou
chmelovou vůní a hořkostí.
Nejen pro milovníky zlatavého moku je
od června roku 2010,
přímo v areálu pivovaru,
nově otevřeno Pivovarnické muzeum. V muzeu jsou k vidění historické nástroje používané
k výrobě piva, archivní
knihy, mnoho druhů
pivních tácků a plaket
a také obrazy s regionální tématikou.
K výročí 300 let pivovaru v Olivětíně jsme
pro vás v pivovaru připravili nové pivo Benediktin 12° a 15°.
Regionální muzea
Muzeum Broumovska
Muzeum sídlí v prvním patře broumovského kláštera a první stálá expozice historie
města a regionu byla otevřena v roce 1948. Při návštěvě si prohlédnete soubor uměleckých předmětů gotiky, renesance a baroka. Naleznete zde ukázky zbraní, betlémů,
střeleckých terčů nebo broumovského kroje. Část expozice je umístěna v monumentálním Kamenném sále.
Muzeum města Police nad Metují
Tradičně pojatá expozice zachycuje dějiny města Police nad Metují a okolí. Expozice je umístěna v historických prostorách benediktinského kláštera založeného
ve 13. století a její součástí jsou i místnosti pro pobyt opata a soukromá secesní opatova
kaple.
Jiráskovo muzeum v Hronově
Jiráskovo muzeum v Hronově bylo založeno v roce 1908. V 80. letech 20. století došlo
v souladu s tehdejšími tendencemi k integraci s Okresním muzeem v Náchodě. Expozice Jiráskova muzea v Hronově umístěná ve druhém poschodí v průčelí Jiráskova
divadla však zůstala zachována, pouze zde došlo k některým změnám v instalaci a v roce
2002 byla částečně renovována. Muzeum i divadlo, v němž je umístěno, nesou jméno
významného rodáka Aloise Jiráska (1851–1930). Expozice je věnována jeho osobnosti
a dílu (o Hronově - Padolí - pojednává románová kronika U nás) a především autentickým vzorům literárních postav – Josefu Regnerovi (1794–1852 – Havlovický),
Antonínu Knahlovi (1801–1883 – Kalina).
Expozice muzea zahrnuje přes 200 modelů
předních autorů z České republiky, Polska
i Slovenska. Přesvědčíte se, že mnohé modely jsou vypracovány do nejmenších detailů
a některé jsou i pohyblivé. Seznámit se zde
můžete také s historií papírového modelářství. Pro zájemce je připraven i stůl, papír,
nůžky a lepidlo – můžete si zkusit vystřihnout a slepit na památku vlastní model!
– lodní modely – lodě historické, plachetní, parníky, bitevní, ponorky
– kosmická technika – rakety, raketoplány,
sondy, satelity
– sci-fi a fantasy – kosmické lodě, zbraně,
roboti, herní postavy a modely podle filmové předlohy
Těšit se můžete i na mořské pobřeží s majáky a přístavy nebo na kolejiště
s vláčky a rozhlednami z celé České republiky. V muzeu se také dozvíte, jaké
jsou současné trendy v papírovém modelářství a prohlédnout si můžete ukázky
tiskových archů, malířské originály a další
vystřihovací propozice našich i zahraničních
autorů.
Školní třídy a skupiny návštěvníků
mohou absolvovat interaktivní program
různé úrovně podle věku a schopností
účastníků.
V expozici naleznete modely
z různých oborů lidské činnosti:
– architektura – kostely, hrady a zámky, tovární a železniční celky, městské aglomerace, lidová architektura (chalupy, statky,
usedlosti, rozhledny)
– strojní a stavební technika – zemědělské
stroje, bagry, skrejpry, nakladače, automobily osobní, nákladní i sportovní
– vojenská technika – džípy, pásová vozidla, tanky a raketové nosiče
– letecká technika – letadla, balony, vzducholodě
Touží vaše rodina po vlastním domě?
Přijďte si jej zatím slepit alespoň z papíru!
Toužíte letět do vesmíru a chybí vám raketa? U nás si můžete slepit raketu podle svých
představ!
Muzeum papírových modelů, Tyršova 641,
Police nad Metují.
Otevírací doba: od 30. dubna 2012 denně
od 9 do 17 h.
Po předchozí domluvě je možná prohlídka
i mimo uvedenou otevírací dobu.
www.mpmpm.cz [email protected]
14
LETNÍ.BROUMOVSKO
Letošním hitem jsou modely robotů
Legendární stavebnice
Merkur má své muzeum
Muzeum Merkur v Polici nad
Metují nachystalo po zimní pauze
řadu novinek. Na návštěvníky
čeká expozice robotiky,
mechatroniky i atraktivní modely
ze soutěží.
V muzeu je k vidění například robot Marka
Votroubka a jeho kolegů, kteří vyhráli první
místo v soutěži Intel ISEF 2009 ve městě
Reno ve Spojených státech. Dále se můžete pokochat krásou repliky pražského
železničního mostu na Smíchově a repliky
francouzského obloukového mostu Garabitviaduct. Tento most ve skutečnosti vede
přes řeku Ruynes en-Margeride v provincii
Cantal ve Francii a byl vystavěn v letech
1880–1884 slavným Gustavem Eiffelem.
Jeho délka dosahuje ve skutečnosti 565 metrů a hlavní oblouk má rozpon 165 metrů.
V roce 1976 si ho vybrali producenti jako
Cassandřin most do filmu Přejezd Cassandra… V muzeu Merkur uvidíte most sice
ve zmenšené podobě, ale zároveň se o něm
dozvíte spoustu zajímavých informací –
stejně jako o dalších exponátech.
Letošním hitem je ovšem rozhodně
sortiment robotiky. Milovníky Merkuru
a techniky jistě zaujme třeba stavebnice robota jezdícího po čáře, pro získávání základních vědomostí ke konstrukci robotických
modelů, robotický pavouk řízený vysílačkou nebo robotická ruka – stavebnice, která
umožní uživatelům sestrojit pomocí speciálních a klasických součástek reálně pracující
manipulátor připomínající skutečnou ruku.
Pro příznivce modelové železnice muzeum rozšířilo expozici vláčků. Tyto modely
mohou obdivovat nejen děti, ale ocení je
2012
Sportoviště a výstavy
aneb místa, která lákají
k návštěvě v suchu i v dešti
Turistický region Broumovska to není jen mnoho
přírodních zajímavostí a architektonických skvostů,
ale také nabídka sportovních zážitků a výstav nejen
regionálních umělců.
i modeláři. Muzeum se pyšní také největší
stavbou z Merkuru, a to ocelovým městem,
inspirovaným stejnojmenným románem
Julese Verna. V muzeu ale máme další smělé
plány: například cíl vybudovat největší modelové kolejiště velikosti „0“ na světě a také
kolejiště použitelné do venkovních prostor.
Muzeum Merkuru stojí za návštěvu!
Otevřeno je každý den mimo pondělí
od 9 do 12 h a od 13 do 17 h. O prázdninách pak každý den od 9 do 17 h.
Kontakt: Muzeum stavebnice Merkur, Tyršova 341, Police nad Metují
telefon: 491 541 227, 491 541 228
www.merkurpolice.cz
Pavlína Pížová
Víceúčelové sportoviště v Teplicích nad Metují
Celý rok (v zimě s nafukovací
střechou) je pro vás ve městě
Teplice nad Metují otevřeno
sportovní zařízení, které je
k dispozici široké veřejnosti
a registrovaným sportovcům.
Sportovci mohou využít plochu
o rozměrech 51 x 36 m s umělým, kde si mohou zahrát tenis,
volejbal, florbal, házenou, nohejbal a další. V areálu je možnost občerstvení, bezbariérový
přístup a také posilovna, squash
a masérna. Podrobné informace
včetně kontaktů a otevírací doby na: www.sportcentrum.teplicenadmetuji.cz.
Galerie Dům v klášterní Zahradě* v Broumově
Nově otevřená Galerie Dům v klášterní Zahradě zve
vyznavače moderního umění k návštěvě. Galerie je zaměřena na prezentaci děl těch umělců, pro něž zůstává
v platnosti vnitřní kontinuita tvorby a výpovědní síla
a smysluplnost projevu – malba, kresby, grafiky a také
fotografie. Navštívit můžeme například výstavu obrazů Vladimíra Vély. Galerie nabízí také programy pro
školy nebo komentované prohlídky.
Více informací na www.galeriedum.cz.
Krytá motokárová dráha Velký Dřevíč
Adrenalinový zážitek čeká návštěvníky na 4 patrové
kryté motokárové dráze s 13 klopenými zatáčkami,
rychlostními rovinkami a sjezdem tunelem. Atraktivní zážitek pro děti i dospělé si užije opravdu každý.
Nedaleko dráhy se nachází Mlýn Dřevíček, další turistický cíl regionu Broumovska.
Pellyho domy v Polici nad Metují
V moderním zařízení sídlí městská
knihovna s veřejným přístupem na internet a další prostory pro konání kulturních
a společenských akcí. Během turistické
sezóny se zde konají také různé výstavy
a vernisáže, které stojí za to navštívit.
Aktuální informace o konaných akcích
na www.policko.cz.
Jiráskův rodný domek
v Hronově
Rodný domek se nachází přímo
u silnice Hronov – Police nad Metují, zhruba 100 m od centra města
Hronova. V tomto domku spisovatel prožil své dětství a vracel se sem
o prázdninách za studií na gymnáziu
v Hradci Králové a na pražské univerzitě. Domek byl také svědkem jeho
prvních literárních úspěchů. Podrobnější informace naleznete na stránkách města Hronova.
LETNÍ.BROUMOVSKO
15
2012
Tip na výlet: Naučná stezka
Lom Rožmitál u Broumova
Může být přírodovědná naučná stezka přímo v sousedství
činného lomu? Od loňského podzimu už odpověď zní
ano! Na okraji Javořích hor, v prostoru kopce Homole
severně od obce Rožmitál u Broumova, se můžete vydat
na stezku se sedmi zastaveními, která vám představí
místní unikátní prostředí.
V sousedství stezky se nachází činný lom
na melafyr, který provozuje zemědělské
družstvo Šonov u Broumova. Hlavní dobývací činnost se postupně přesunuje do severní části lomu. A právě opuštěná část lomu
vstoupila do nové éry své existence.
Nejprve se jí od roku 2000 po devět
let systematicky zabývali přírodovědci
z Muzea východních Čech v Hradci Králové, kteří provedli základní biologický výzkum lomu a jeho bezprostředního okolí.
Potvrdilo se, že pro další vývoj lokality je
důležité zachovat biotopy vytvořené nebo
zvýrazněné lomovou těžbou (otevřená skalní stanoviště) a podpořit pestrost stanovišť,
na kterou je následně vázána i pestrost zdejší
flóry a fauny.
Z celkového množství více než 1 800
organismů zaznamenaných v prostoru lomu
jich patří 32 mezi druhy chráněné (31 živočichů a jen 1 rostlina). Ještě vyšší však byl
počet druhů ohrožených, které jsou uvedeny v tzv. Červených seznamech – na území
lokality se jednalo o 24 druhů rostlin a 50
druhů živočichů.
Zároveň ve staré části lomu na Homoli proběhla rekultivace, a to tak úspěšně,
že projekt byl v roce 2008 oceněn druhým
místem v celorepublikové soutěži Zelený
most o nejlepší revitalizační projekty, vyhlašované sdružením těžebních společností
České republiky.
Zatím posledním krokem při úpravě
opuštěné části lomu bylo právě zřízení naučné stezky Lom Rožmitál u Broumova, situované do rekultivované části lomu a jejího
okolí. Návštěvníkům ukazuje úspěšnou obnovu těžebními pracemi narušeného (ovšem
také pozitivně rozrůzněného) území, nabízí
možnost pozorovat těžbu v sousedním
činném lomu, ale také poskytuje výhledy
na malebnou krajinu Broumovska.
Slavnostní otevření stezky proběhlo
29. září 2011. Stezku představil Bohuslav
Mocek, zoolog z Východočeského muzea
v Hradci Králové, který byl vůdčí osobou
při mnohaletém přírodovědeckém průzkumu lokality a spolu s kolegy z téhož pracoviště Miroslavem Mikátem a Věrou Samkovou je spoluautorem tištěného průvodce
naučnou stezkou. Slovo dostal také závodčí
lomu Rožmitál Miloš Simon, jehož vstřícný
přístup k ochraně přírody, podpořený i vedením zemědělského družstva Šonov, které
je majitelem a provozovatelem lomu, při
zřízení stezky významně pomohl.
Další naučné stezky v regionu
Proč chodit daleko,
raději zůstaňte v Křinicích
Naučná stezka vede převážně po neznačených turistických cestách a začíná
v horní části obce. Své návštěvníky seznamuje s místní historií, drobnými památkami ve volné krajině, místní těžbou nerostů
a dalšími zajímavostmi.
Naučná stezka
v Teplicích nad Metují
Naučná stezka Teplickým skalním
městem je věnována památce bývalého ministra životního prostředí Josefa Vavrouška.
Vede po modře značeném turistickém okruhu a obsahuje 16 informačních tabulí.
Stezka u včelí farmy v Rokytníku
Naučná stezka u včelí farmy v Rokytníku vás seznámí se životem včel a výrobou medu a dalších medových pochutin.
V místní prodejně si zároveň můžete veškeré
medové pochoutky zakoupit.
Sedm zastávek
Naučná stezka má celkem sedm zastávek
s pěkně provedenými, obrazově bohatě
ilustrovanými panely. Po úvodním panelu
za závorou lomu následuje zastávka Mokřady u dvou jezírek na dně lomu, další tabule
s názvem Geologie informuje o geologické stavbě území, horninách a minerálech
v lomu se vyskytujících. Skály a suchá výslunná stanoviště jsou tématem čtvrtého
zastavení, zatímco na zastávce č. 5 Homole
– vyhlídka se můžete rozhlédnout po malebné krajině Broumovska, ale také po činné
části lomu. Trasa stezky dál vede přes Zadní
Homoli smíšeným lesem s převahou buku
(zastávka Lesní porosty) a po lučinách s poslední – sedmou – zastávkou Louky se vrací
zpět k výchozímu bodu. Velkým kladem na-
učné stezky je, že na relativně velmi krátké,
pouze 1,5 km dlouhé, trase naučné stezky se
její návštěvníci seznámí s tolika rozdílnými
typy biotopů a přírodních fenoménů.
Ne právě obvyklým doplňkem naučné
stezky je tištěný průvodce – velmi pečlivě
připravená sedmdesátistránková brožovaná knížečka, ve které se dozvíte vše (a ještě mnohé navíc) z obsahu panelů stezku
provázejících. Publikaci je možno zakoupit
za 80 Kč ve vrátnici lomu na začátku trasy.
Naučnou stezku si lze projít prakticky
v každém ročním období, mnohem více
však pochopitelně uvidíte v období vegetace, neboť větší část obsahu panelů je věnována flóře a fauně této zajímavé lokality
ve východní části Broumovského výběžku.
Jiří Dvořák
16
LETNÍ.BROUMOVSKO
2012
Jak vypadalo Broumovsko před miliony let
Zkameněliny dávných živočichů
můžeme obdivovat i dnes
Broumovsko je známé a vyhledávané pro velikou pestrost a jen malou narušenost
přírodního prostředí a také pro významné kulturní i historické památky. Ale jen málo je
dosud doceněna hodnota a unikátnost geologické stavby Broumovska, kterou vytváří
suchozemské a mořské usazeniny i vulkanické horniny, jež mají za sebou složitý vývoj
trvající stovky milionů let.
Tyto horniny se i se svým bohatstvím minerálů i zkamenělin vyskytují na velmi malém
území, ale přitom vytváří zcela odlišné celky
Broumovské vrchoviny: Žacléřskou vrchovinu, Polickou vrchovinu a Meziměstskou
vrchovinu.
V jednotlivých horninách se dochovaly stopy složitého vývoje rostlinných a živočišných forem a právě proto má zdejší geologické bohatství takový vědecký význam.
Na své si však přijdou i nadšení amatéři,
kteří se vydají na romantické a dobrodružné toulky přírodou – do míst výskytu zajímavých hornin, minerálů nebo zkamenělin.
Na Broumovsku je to poměrně jednoduché,
neboť s touto činností lze začít v každé části
jeho terénu.
Nejstarší historie
Jak tedy Broumovsko vypadalo před miliony let? Nejstarší sedimentární výplní
vnitrosudetské pánve jsou tzv. karbonská
souvrství, jejichž kamenouhelné sloje svědčí o bohatém životě pralesovitých porostů
přesliček a plavuní, bujících ve vlhkém tropickém klimatu.
V následujícím geologickém období
permu (před 300 až 250 miliony let) již nastalo chladnější a sušší až pouštní podnebí,
ale podél meandrujících řek a jezer zde nadále bujelo subtropické rostlinstvo a rovněž
tu žila pestrá zvířena pobřežní souše i vod.
Primitivní plaze a množství bezobratlých
živočichů doplňovalo ve vodách více druhů
skelnošupinatých ryb, paryb a obojživelníků.
Překotná sedimentace pískovců, slepenců a břidlic byla v té době přerušovaná
výbuchy blízkých vulkánů s výlevy láv a spadem sopečných popelovin, tvořících především dnešní Javoří a Vraní hory. Z jemných
jezerních sedimentů v průběhu dalších věků
vznikly nepříliš mocné vrstvy vápenců. Více
jak 1 km masivní vrstva permských sedimentů dnes tvoří povrch Broumovské kotliny. Červenohnědá a červenošedá barva půd
zdejších polí a zahrad svědčí o tom, že tato
kysličníkem železa zbarvená půda vznikla
zvětráváním hornin ve stále chladnějším
a sušším klimatu konce permského období.
V 19. století počaly v Broumovské
kotlině vznikat lůmky, sloje i šachtice a to
tam, kdy se nacházely výchozy nebo snadno
dostupné vrstvy permských vápenců. Přesto, že byly místy sotva 1 m mocné, staly se
zdrojem suroviny pro pálení vápna v pecích
v Otovicích, Olivětíně, Hynčicích nebo
Ruprechticích. Většinou se jednalo o těžbu
v malém objemu na vlastních pozemcích
(tzv. selská těžba), a vrstevnatá hornina pak
byla ručně štípaná a takto připravená byla
zakládána do pecí. Při této práci lidem neuniklo, že na vrstevních plochách horniny se
nacházejí podivné otisky připomínající ryby
nebo velké mloky. Brzo se z těchto hojných
zkamenělin stal i příhodný obchod a hodně
takových nálezů bylo prodáváno turistům
přijíždějícím do blízkých skal především
z Německa. Lze však předpokládat, že většina nálezů ale skončila ve vápenných pecích.
Záslužná práce prof. Friče
Pro vědu však byly tyto nálezy dlouho neznámé. Až teprve proslulý přírodovědec
z konce 19. a začátku 20. století, profesor
Frič z pražského Národního muzea, když byl
upozorněn na zdroj velkých a vysoce kvalitních zkamenělin, začal na Broumovsko jezdit zkameněliny vyhledávat a od místních
vápeníků také vykupovat. Motivoval je tak
k dalšímu sběru. Shromáždil velkou kolekci
často nádherných a vzácných nálezů z broumovského permu. Nálezy také vědecky
zpracoval a k dosavadním poznatkům o paleontologii permu pak přiřadil i řadu druhů
ryb, žraloků a krytolebců a také rostlinných
pozůstatků. Nálezy z Broumovska tak významně přispěly k vědeckému poznání geologických poměrů a bohatých životních
projevů v období permu. Nálezy permských
zkamenělin z Broumovska se pak jako významné paleontologické exempláře dostaly
i do řady světově významných muzejních
sbírek a lze se s nimi dodnes setkat nejen
v paleontologické expozici a depozitáři Národního muzea v Praze, ale i ve sbírkách
ve Vídni, Mnichově, Berlíně, Stockholmu
a jinde.
Po dostavbě železnice až na Broumovsko zde těžba vápence a pálení vápna zanikly, neboť bylo možno po železnici dovážet
levnější vápno z velkých průmyslových vápenek, například z Berounska. Od těch
dob je četnost paleontologických nálezů
na Broumovsku jen nepatrná. Teprve v posledních desetiletích zde bylo provedeno
několik výkopů (v Hynčicích a Ruprechticích), na kterých se podíleli i odborníci ze
zahraničních univerzit. Výsledek zkoumání
potvrdil stálý význam zdejších permských
nalezišť i pro moderní vědu.
Paleontologické nálezy svědčící o bohatosti a formách života v pradávném ob-
dobí permu proslavily Broumovsko i ve vědeckém světě. I návštěvníci Broumovska se
mohou ve Vlastivědném muzeu v Broumově seznámit s malou ukázkou permských
zkamenělin. Je však škoda, že většina těchto
materiálů je jen uložena v muzejním depozitáři…
Jiří Kopecký
LETNÍ.BROUMOVSKO
17
2012
BROUMOVSKO
®
regionální produkt
V roce 2011 bylo v regionu Broumovska (hranice chráněné krajinné oblasti Broumovsko) zavedeno regionální
značení výrobků Broumovska. V prvním roce projektu udělila certifikační komise celkem 16 certifikátů značky
Broumovsko regionální produkt® pro rozmanité výrobky v čele s pramenitou vodou Toma Natura, broušeným
sklem, potravinářskými produkty nebo kanafasem a žakárovými látkami. Regionální značení je v současné
době fenoménem v České republice a kromě Broumovska je do něj zapojeno dalších 22 regionů ČR, například:
Krkonoše, Haná, Šumava, Prácheňsko nebo Jeseníky. Veškeré informace o regionálních značkách na stránkách
www.regionalni-znacky.cz/broumovsko.
se slinivkou a cukrovkáři, protože je všeobecně známo, že
syrovátka na tyto orgány
působí velice blahodárně. Zatím jsme však
pro jeho vzhled od výroby ustoupili. Vyrábíme však jiný nápoj,
jmenuje se Ovenka,
který je velice zdařilý
a dělá se v čisté formě
i s jahodovou příchutí.
Vaše
produkty
Je z ovčího mléka a z ovčí
distribuujete ještě někam
syrovátky, vyvinuli jsme jej
k dalšímu zpracování nebo
se ve spolupráci s výzkumným
zabalení?
Ne. Snažíme se být přímí dodavatelé. ústavem, a je to vlastně probiotický nápoj.
Jistě, byla i taková možnost, že bychom naše Věřím, že ten bude mít letos úspěch. Své vývýrobky dali třeba i velkoobchodu. Takto robky nabízíme v BIO kvalitě. Tedy všechny
musíme všechno sami rozvážet – dovézt to bílé výrobky v čisté formě a s ovocnou složaž tomu obchodníkovi do Hradce, do Pra- kou, protože i ta je v BIO kvalitě. Kořeněné
hy, teď už se rozvíjí spolupráce s Olomoucí, a naložené sýry jsou nabízeny jako komerčchtěli bychom se dostat na Zlínsko, protože ní výrobek, i když jsou vyrobeny jen z BIO
i tam je o tyto výrobky dost veliký zájem. Je mléka. Koření a oleje v kvalitě BIO je zatím
pro nás otázkou ceny a subdodavatelů. Za- vaří halušky. Fakt super lidi. A je to povzbuto však všechno dlouhá cesta.
zující, že je mezi námi spousta takových lidí,
tím jsme to neuzavřeli, uvidí se dál.
a že se s nimi známe.
A když budu chtít některý z vašich výA když zavolá někdo třeba ze školy, že
robků koupit v Broumově?
To budete mít asi problém. Otevřít by se chtěli s dětmi přijít podívat, jak vypav Broumově vlastní obchod váháme, proto- dá ovečka ve skutečnosti?
Školy a školky z Broumova sem na exže mám obavy z nízkého zájmu. Zatím je
v Broumově Zdravá výživa, tam to musím kurzi jezdí, měli jsme tu děti i ze Suchého
přivést a je to nízkoobratové, prodejna pana Dolu u Police nad Metují. Záleží na domluŠafáře se mi velmi líbí, znamenala by však vě. A dá se říct, že ty děti jsou nadšené. Velpro nás další investice, abychom naše výrob- mi mne překvapilo, jaké otázky mi kladou
ky opatřili čárovým kódem. To jsou malič- ve výrobně třeba žáci 3. třídy. Ale musí to
kosti, které ve svém podnikatelském záměru být předem domluveno. Když ukazuji výJaké to je, když dokážete produkt vyro- třeba pomíjíte, protože si říkáte „to se nějak robní prostory, nesmí se tam vyrábět sýry,
vyřeší“. Ale těch investic je opravdu hodně. nesmí tam být nezabalené zboží. Také mubit a přímo prodat?
sím mít čas, ta zvířata nepočkají. Je nutné
Já bych řekla, že to lze považovat
Když by se chtěl někdo přijít podívat, to všechno skloubit. My jsme rádi, když
za úspěch. Určitě, určitě ano. Museli jsme
velice usilovně hledat cestu, abychom mohli někde si tu postavit stan a třeba pomoct. Jak se třeba děti přijdou podívat, protože tím
se naše výroba dostává i do povědomí lidí.
vyrábět. Ono to v České republice není vů- to u vás funguje?
Docela jednoduše. Už od doby, kdy
bec jednoduché.
jsme začínali, sem jezdí především studenti.
Někteří jsou nakonec otrávení, protože si
Co všechno tedy vyrábíte?
Naše farma má sortiment dost ob- mysleli, že ráno vstanou, podívají se z okna
sáhlý a ještě teď jsme jej rozšířili o úplně na ovečky. A tady jim to najednou třeba
nový výrobek a chystáme další. Vyrábíme v ovčinci nevoní. Ale snad v polovině příměkké sýry, jak v čisté formě tak ochucené padů se z takové návštěvy vyvinula i spolukořením, stejně i polotvrdé sýry. Také čistá práce na další roky, kamarádství, přátelství.
forma plus ochucené. Pak děláme jogurty, Pak v momentě, kdy vidíme, že budeme
syrovátkový nápoj. Ten byl nevzhledný a vy- potřebovat lidi třeba na stříhání, máme se
hledávali jej pouze lidé, kteří měli problémy na koho obrátit. A třeba za to, že se tady naPráce regionálních výrobců je
velmi zajímavá a náročná.
Přinášíme vám rozhovor s paní Monikou
Menčíkovou, členkou
certifikační komise
a jednou s prvních
držitelek certifikátu
regionálního produktu.
Ovčí sýr nebo jehněčí tu spousta lidí zatím
moc nepřijímá.
Agroturistika?
Ze začátku tu ten záměr byl, ale zatím
jsme to vzdali.
nou?
A kam jezdíte s manželem na dovole-
Nikam. Za dobu, co jsme spolu, jsme
byli jednou na výletě v zahraničí, to jsme
začínali. Já tu byla většinou sama, protože
manžel se snažil vydělat peníze, abychom
měli z čeho začít. A později jsme byli jednou na pracovní cestě po Evropě. Abychom viděli, že se to dá a že to jde. I když
podmínky tam a tady byly nakonec hodně
jiné. Najeli jsme tenkrát za necelé 3 týdny
osm a půl tisíce kilometrů a projeli Portugalsko, Španělsko, Francii, Holandsko,
Německo. Měli jsme vytipované farmy
a ta inspirace tenkrát byla pro nás velice
důležitá. Byla jsem velice smutná, když
jsem viděla, jak tam to jde a u nás ... Dnes
si už nemohu stěžovat. Prošlapali jsme si
cestičky, získali důvěru, a tak dnes je to
už skoro spolupráce, protože i ty instituce
se už snaží vyjít vstříc. Jsem opravdu ráda.
Informace o všech produktech na stránkách
www.regionalni-znacky.cz/broumovsko.
Jindřich Horkel
18
LETNÍ.BROUMOVSKO
2012
Počátky Jiráskova divadla i festivalu Jiráskův Hronov a jeho letošní 82. ročník
Ne vždy se stává, že by při
položení základního kamene
divadla byla přímo na místě
fyzicky přítomna osobnost,
které má být divadlo
věnováno. U počátku stavby
Jiráskova divadla v Hronově
tomu tak ale bylo. Vydejme
se proto na pozoruhodný
výlet do historie divadla
i festivalu, který je spjat
se jménem hronovského
rodáka, spisovatele Aloise
Jiráska.
Jiráskovo divadlo
aneb jak to všechno začalo
představitelů kulturního života a dalších osobností. Mistr, tenkrát již velmi nemocný muž,
pronesl proslov a při poklepu na základní kámen vyřkl slova, která jsou dodnes faksimilem
jeho rukopisu zaznamenaná nad vestibulem:
„A dílo to budiž požehnané!“
Vlastní stavba začala v červnu 1929
a ještě téhož roku byl objekt zastřešen. O rok
později, 28. září 1930, bylo Jiráskovo divadlo slavnostně otevřeno uvedením Jiráskovy
Lucerny. Autor se již této slavnosti bohužel
Když Mistr Alois Jirásek slavil své 70. na- nedožil…
Poslanec František Tomášek tehdy narozeniny, napadlo kohosi postavit na jeho
počest pomník. A jaký trvalejší a stylovější vrhl, aby byly každoročně spisovatelovy naropomník než divadlo by si mohl dramatik zeniny připomínány uspořádáním přehlídky
přát! Na sklonku roku 1921 se tak na valné jeho dramatické tvorby a děl české klasiky.
hromadě divadelního spolku poprvé jednalo Zrodila se tak tradice nejstaršího divadelního
o postavení divadla v Hronově. Bylo rozeslá- ochotnického festivalu v Evropě – a možná
no na 10 tisíc žádostí o finanční příspěvek. i na světě – festival Jiráskův Hronov.
Hronovský rodák a spolumajitel pražské projekční kanceláře, ing. arch. Jindřich Freiwald, Myšlenka Jirákova Hronova
přislíbil zdarma vypracovat projekt. V srpnu Jiráskův Hronov je koncipován v souladu se
1924 pak byl zakoupen stavební pozemek statutem z roku 1994 jako celostátní mezidrua bylo založeno Družstvo pro postavení Jirás- hová přehlídka amatérského divadla s mezinákova divadla.
rodní účastí. Festival je nesoutěžní a je otevřen
Základní kámen divadla byl položen všem divadelním žánrům, nejrůznějším insce26. srpna 1928 za účasti Aloise Jiráska, zástup- načním postupům, stylům i poetikám. Proců vlády ČSR, armády, hlavního města Prahy, gram přehlídky je vždy obohacen o vystoupení souborů ze zahraničí. Jiráskův Hronov chce
přispívat k vzájemné inspiraci a obohacení
amatérských divadelníků napříč různými divadelními styly. V rámci festivalu se konají tematické semináře a dílny, které poskytují další
příležitosti k setkávání divadelníků.
kolovna budou jako v předešlých letech zaplněny do posledního místečka. Jak by také
ne, budou se zde v rámci hlavního programu
festivalu odehrávat ta nejlepší divadelní představení vzešlá z postupových národních přehlídek. Do Hronova letos zavítají jako hosté
soubory ze Slovenska, Lotyšska a Německa.
Doprovodný program se bude konat
převážně v parku Aloise Jiráska, kde se představí umělci hudební i divadelní. Po velkém
úspěchu z loňska bude opět otevřen dětský
koutek. Novinkou je seminář pro děti starší
3 let, které zde mohou strávit čas, zatímco
se jejich rodiče budou účastnit některého
z workshopů.
82. ročník Jiráskova Hronova
Závěr festivalu bude opět velkolepý.
Letos zveme všechny příznivce divadelního umění na již 82. ročník festivalu Jirás- V sobotu 11. srpna 2012 od 22 hodin rozzáří
kův Hronov, který se bude konat od 3. do hronovské náměstí ohňostroj.
Program bude zveřejněn začátkem
11. srpna 2012. Umění se bude „dělat“
ve všech koutech města Hronova. Věříme, července, tak nezapomeňte sledovat plakáže Jiráskovo divadlo, Sál Josefa Čapka i So- tovací plochy nebo webové stránky měs-
ta – www.mestohronov.cz. Tam si můžete
objednat vstupenky nebo si vybrat doprovodný program, který je vždy pro širokou
veřejnost zdarma.
Dita Poláková
Malé letní divadlení
24. 7. 2012 se v 17:30 rozezní první tóny
šansonového seskupení 6 na chodníku.
Druhým hudebním vystoupení je Písničkoskop. Koncert divadelních písniček
z dílny skladatele, herce a režiséra Jana
Holka. Diváci se mohou těšit na skladby z Obyčejných večerů divadla Rokoko,
Kabaret Revue Divadla Zahrada, Kyti7. ročník festivalu divadelních představe- ce a hlavně zde zazní téměř kompletní
ní se uskuteční od 24. 7. do 28. 7. 2012. playlist legendárního představení divadla
Festival bude zahájen průvodem v kostý- Wokno – Revizor. V tomto tematickém
mech. Přijďte v kostýmech podpořit tento hudebním večeru vystoupí vedle sebe
průvod, sraz je v 16:00 před městským di- herci Divadla Broumov, Divadla Hlavy
vadlem v Broumově. Novinkou letošního a účast přislíbili i bývalí herci divadelního
ročníku jsou hudební vystoupení. V úterý souboru Wokno. Koncert nabízí jedineč-
nou příležitost naposledy slyšet i některé skladby, které už odvál divadelní čas,
a které se zde společně sejdou k poslednímu potlesku. Diváci se mohou těšit na divadelní představení „Zmýlená platí“, kde
se v hlavních rolích představí Ivan Vyskočil, Dana Homolová, Milena Steinmasslová a Otto Kallus. Pro děti jsou připravená
2 pohádková představení. Na festivalu
nebude chybět ani místní divadelní spolek Broumov se svojí hrou „Hrobka s vyhlídkou“. Třešničkou letošního festivalu
bude vystoupení divadla M Duchcov s inscenací „Casanova a klášterní chovanky“
- hudební komedie o slavném svůdci žen.
V roli vychovatelky klášterních chovanek
Uršula Kluková.
Všechna představení se uskuteční
na nádvoří broumovského kláštera a v případě nepříznivého počasí v Městském divadle v Broumově. Více informací najdete na
www.info.broumovsko.cz.
Jitka Exnerová, DiS.
LETNÍ.BROUMOVSKO
19
2012
Zveme vás na koncerty 7. ročníku hudebního festivalu
Za poklady Broumovska
Kostely na Broumovsku
opět rozezní hudba
Již posedmé nabízí festival Za poklady Broumovska obyvatelům Broumovska
i jeho návštěvníkům mimořádnou příležitost setkat se s klasickou hudbou. To vše
v krásném prostředí, které umocňuje hudební zážitek a inspiruje i samotné interprety.
První koncert letošního festivalového ročníku se uskuteční v sobotu 30. června 2012,
poslední pak v sobotu 1. září 2012. Již
tradičně na Broumovsku přivítáme umělce zvučných jmen, ale i mladé talentované
muzikanty, které již třetím rokem vybíráme
díky hudebnímu partnerství mezi vítězi renomovaných talentových soutěží Concertino Praga a Pražské jaro. Programu letošního
ročníku bude dominovat koncert Dagmar
Peckové, který se uskuteční v neděli 22. července ve Vernéřovicích. Stejně jako všechny
další koncerty i tento začíná v 18 hodin.
Přáli bychom si, aby deset koncertů letošního festivalu bylo pro posluchače
příležitostí k zastavení se a načerpání příjemných zážitků v dnešní uspěchané době.
Dramaturgie ročníku se nese v tónu „šťastných návratů“. Na Broumovsko se vracejí
hudebníci, kteří na festivalu v minulosti již
vystoupili, ale přijíždějí obohaceni novými
zkušenostmi a s novým programem. Uslyšíte tak znovu violoncellistu Tomáše Jamníka a klavíristu Ivo Kahánka, kteří vystoupí
v Martínkovicích. Otovický kostel sv. Barbory letos přivítá smyčcové Zemlinského
kvarteto, které jste měli možnost slyšet
v roce 2008 v Božanově.
Na festival přijede poprvé mladá talentovaná houslistka Julie Svěcená. Uslyšíme ji hrát za klavírního doprovodu Václava
Máchy 18. srpna ve vižňovském kostele sv.
Anny. Podvečer plný krásné hudby se uskuteční 7. července v heřmánkovickém kostele
Všech svatých, kde vystoupí komorní soubor Pro Anima.
Nejfotografovanějším kostelem broumovské skupiny je pravděpodobně šonov-
ská sv. Markéta. Kostel stojí ve výjimečném
prostředí s výhledem do otevřené krajiny.
Pokud toto místo navštívíte 28. července,
zveme vás k podvečernímu vystoupení hudebního souboru Musica Florea.
Světová premiéra
Na mimořádnou událost se můžete těšit
14. července. Na Broumovsko se vrací –
a volné chvíle zde často tráví – hudební skladatel Jiří Kabát. Když druhou červencovou
sobotu zavítáte do kostela sv. Jiří a Martina
v Martínkovicích, budete svědky světové
premiéry, navíc za osobní účasti autora. Jiří
Kabát totiž složil a festivalu věnoval svou
skladbu Variace na téma Dvořákovy Stabat
mater.
Festival každoročně představuje svým
posluchačům i vynikající zahraniční interprety. Ani letos své posluchače nezklame. V prvním z festivalových koncertů se
spolu s varhanicí Kateřinou Chrobokovou
v broumovském kostele sv. Vojtěcha představí japonská trumpetistka Yasuko Tanaka.
Závěr festivalu bude patřit rovněž japonské
interpretce, klavíristce Mio Sakamoto. Slyšet ji můžete v kostele sv. Jakuba Většího
v Ruprechticích.
Stalo se dobrou tradicí, že jeden z koncertů festivalu je věnován hudbě jazzové.
Konkrétní repertoár jazzových interpretů
však vždy ctí a podtrhuje prostředí, ve kterém se odehrává. Pokud zvolíte pro návštěvu festivalu sobotu 25. srpna, přivítají vás
v kostele sv. Máří Magdaleny v Božanově
Pražské jazzové sexteto a herec a recitátor
Alfréd Strejček. V jejich podání uslyšíte jazzovou svitu Cronica domu Sarensis, která
byla napsána k sedmistému výročí vzniku
Kroniky kláštera žďárského.
Bohatý doprovodný program
Již třetím rokem má festival svůj doprovodný program – Hudební dílnu. Určena
je dětem a mládeži, ale loňský ročník ukázal, že stejně tak pobaví a inspiruje i jejich
dospělý doprovod. Té letošní se můžete zúčastnit v sobotu 4. srpna dopoledne. Program se bude konat v prostorách barokního
zámečku Skály-Bischofstein či v jeho okolí.
Podrobnosti budou postupně zveřejňovány
na festivalových stránkách www.zapoklady.
broumovsko.cz. Děti i dospělé bude světem
dechových nástrojů provázet Lignum Quintet, který vpodvečer 4. srpna vystoupí v kostele Nejsvětější Trojice ve Zdoňově.
Letos bude festival obohacen ještě
o jednu zcela mimořádnou událost, a to
koncert pod otevřeným nebem – Open-Air.
Přípravy jsou v plném proudu, a tak zatím
jen prozradíme, že se bude konat v Adršpachu, že to bude ve čtvrtek 30. srpna a že těšit se spolu s námi můžete na Filharmonii
Hradec Králové.
Desítku koncertů v unikátních barokních kostelích na Broumovsku navštíví každoročně více než 3 300 posluchačů.
Vstupné na koncerty je dobrovolné, výtěžek
je využit na péči o kostely tzv. broumovské
skupiny.
Úspěch předcházejících šesti ročníků
je pro nás motivací i závazkem. Věříme, že
i letos vám festival přinese kvalitní hudební
zážitky a zpříjemní letní měsíce obyvatelům
Broumovska i jeho návštěvníkům.
Marcela Lilingová
Koncert klasické hudby pod širým nebem
Sedmý ročník festivalu Za poklady Broumovska obohatí koncert v kulisách Adršpašských skal
Návštěvníky Broumovska
i jeho obyvatele čeká
v létě nevšední hudební
zážitek. Klasická hudba se
z barokních kostelů pro
jeden čtvrteční podvečer
přesune pod širé nebe.
Filharmonie Hradec Králové, prostřednictvím svého ředitele Václava Dernera, potvrdila svůj zájem, přijala nabídku pořadatele – Agentury pro rozvoj Broumovska
a společně připravují nový zajímavý projekt
Open Air koncert. Jeho záměrem je spojit
vznešenou krásu přírodních skalních útvarů
s krásou díla stvořeného a interpretovaného
člověkem a nabídnout tak posluchačům pomyslný most mezi spěchem moderní doby
a všedních dní a zastavením se uprostřed
setrvalé krásy přírody. Tomuto výjimečnému spojení bude přizpůsoben i program
koncertu, který připravuje dramaturgyně
festivalu Za poklady Broumovska, Tereza
Kramplová.
Koncert je plánován na 30. srpen a je
určen jak stálým festivalovým návštěvníkům, tak zejména těm, kteří přijíždějí jako
turisté prohlédnout si Adršpašské skalní
město nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.
Nenechte si ujít jedinečný hudební
zážitek umocněný prostředím, ve kterém
se koná. Více informací průběžně naleznete
na stránkách festivalu Za poklady Broumovska www.zapoklady.broumovsko.cz nebo je
získáte na tel. čísle 731 610 652.
Marcela Lilingová
20
LETNÍ.BROUMOVSKO
2012
29. ročník mezinárodní filmové přehlídky proběhne ve dnech 23.–26. srpna 2012
Teplice nad Metují zvou
na horolezecký filmový festival
Fanoušci dobrodružných horolezeckých filmů míří na konci srpna do Teplic nad Metují. Snímky uvedené
na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu zavedou diváky do rozličných koutů planety a nejen to
– jako tradičně festival uvítá řadu zajímavých hostů.
Na diváky letos čeká zhruba 40 soutěžních
filmů a také výstava fotografií horského vůdce Pavla Žofky. Nedílnou součástí festivalu
jsou také besedy s významnými horolezeckými osobnostmi jakou je například slovenská
horolezecká legenda Ivan Fiala. Svou účast
přislíbila i španělská bigwallová specialistka
Silvia Vidal.
Festival doplní již tradičně bohatý doprovodný program. Mezi sportovní akce
patří závody v lezení (bouldering), běh Teplickými skalami (Bufo Cross), různé soutěže
(například slick line, věšák, spára, jump)
nebo lezení pro veřejnost.
Páteční doprovodný hudební program
se odehraje na hřišti a kapely letos poprvé
doplní DJové z volného seskupení LážoPlážo, které jste měli možnost slyšet poslední
dva ročníky v parku jako podporu boulderingových závodů. Z kapel se můžeme těšit
na Dead Pope‘s Company a Sioux. V sobotu
zahrají Praque Conspiracy, Laura a její tygři
a Uširváč (Hudba Praha/Jasná Páka Revival).
Nedělní program bude zakončen bohoslužbou za zemřelé horolezce, losováním divácké soutěže a hlavně slavnostním vyhlášením
vítězných filmů. To proběhne krátce po poledni, kdy během slavnostního zakončení
odborná mezinárodní porota vyhlásí výsledky
a rozdá pomyslné „Oscary“, v tomto případě
Boryše – krásné vyřezávané sošky pocházející
z dílny řezbáře Petra Kysely z Machova.
Porota udělí hlavní cenu festivalu, dále
cenu za nejlepší dokument a cenu za nejlepší
horolezecký film. Diváci pak mají možnost vyjádřit svůj názor a vybrat laureáta divácké ceny.
Zástupce města pak jednomu ze soutěžních filmů udělí cenu města Teplice nad Metují.
Ohlédnutí za loňským festivalem
Věříme, že se letošní festival vydaří stejně jako
ten loňský, kdy do Teplic nad Metují také zavítala řada významných hostů – například cestovatelé Viťa Dokoupil a Dana Štěrbová, kteří
představili výstavu fotek z Baltistánu s názvem
Nemocnice na kraji světa. Mezi hosty byl loni
i Leopold Sulovský, první Čech, který vystoupil na Mount Everest, nebo španělský horolezec Dani Andrada. Více informací o loňských
vítězných filmech i aktuálním programu
najdete na www.horolezeckyfestival.cz.
Máša Jirmannová
65. ročník Polických divadelních her
Od září do listopadu ožije Police nad
Metují divadlem – v Kolárově divadle se
budou konat již 65. Polické divadelní hry
– nesoutěžní divadelní přehlídka ochotnických souborů. Dlouhá tradice se odvíjí
nejenom od založení spolku polických
ochotníků Kolár v r. 1877, ale také od otevření Kolárova divadla r. 1940, při němž
bylo uvedeno 10 divadelních inscenací.
Tehdy byl položen základní kámen pro
vznik každoročně se opakujícího festivalu.
Pro půlkulaté jubileum jsme se rozhodli
program polických her obohatit a možná
i trochu překvapit diváky stávající, pro
které se návštěva polických her stala již
každoroční milou tradicí.
Kromě lákavých titulů v podání
ochotníků z celého regionu jsou novinkou
letošního ročníku umělecké workshopy: taneční (afro-tanec), výtvarný (automatická
kresba), hudební (bubenický) a „sochařský“ (drátkování), které budou program
tematicky doplňovat. Termíny workshopů spolu s bližšími informacemi budou
uveřejněny na našich webových stránkách
www.policko.cz. V Kolárově divadle budou
také po celou dobu festivalu instalovány výstavy divadelních kostýmů a loutek .
Na co se tedy můžete těšit? Pětašedesátý ročník zahájí 28. 9. koncert skupiny Žalman & spol. Hned následující den uvede
polický ochotnický soubor Kolár inscenaci
„Tři na lavičce“ v režii Ivany Richterové.
„Na útěku“ zastihnete 5. 10. vynikající
Zlatu Adamovskou a Janu Štěpánkovou.
Utíkají ze svých domovů, aby se osvobodili
od pout, která je svazují, a zároveň zjišťují,
že štěstí je možné naleznout právě během
cesty k němu. „Klíče na neděli“ Antonína
Procházky si 14. 10. symbolicky předají
ochotníci souboru J. K. Tyl Meziměstí, které
s předchozím titulem spojuje zejména téma
nudy a stereotypu, co postavy zažívají, proto
se rozhodnout vyměnit si manželky. Drama
o osudové lásce rytíře des Grieux a krásné
„Manon Lescaut“ můžete zhlédnout 20. 10.
v podání divadla Broumov. V sobotu
27. 10. se uskuteční derniéra úspěšného
představení „Ptačí klec“ divadelního souboru Kolár z Police nad Metují. Záletného
Petra Voka, jeho dobrodružství a peripetie
s ženami uvidíte 2. 11. v představení souboru F. A. Šubert z Dobrušky „Ženy pana
Voka“. A pro děti jsme na 8. 11. připravili
úspěšnou pohádku olomouckého poloprofesionálního divadla Tramtarie „O pračlovíčkovi“, ve kterém se ocitneme ve světě
dinosaurů a seznámíme se s pračlovíčkem
- s tím, jak postavil první domeček, musel
objevit, jak je dobrý oheň, jak vyzrál nad
tyranosaurem a také zjistil, že ve dvou jde
všechno líp.
Předprodej vstupenek na jednotlivá
představení odstartuje 3. 9. na Infocentru
v Pellyho domech ([email protected]
cz / 4914214501). Je také možnost zakoupit si permanentku, v rámci níž budete mít
jedno ochotnické představení zcela zdarma. Permanentka je přenosná a zajišťuje
vám stejné místo v hledišti po celou dobu
her. Budeme se těšit na vaši návštěvu!
Lenka Slavíková
LETNÍ.BROUMOVSKO
Film inspirovaný knihou
Bohumila Sýkory
21
2012
Pískaři
Od srpna loňského roku se ve skalních oblastech
pohybuje filmový štáb. Cílem autorské dvojice Petra
Kašpara (režisér, kameraman – Twin Star Film) a Petra
Piechowicze (profesionální fotograf a lezec) je výroba
filmu o vývoji pískovcového lezení.
„Ve filmu Pískaři chceme představit zdejší
skály. Adršpach, Teplické skály, Ostaš, Broumovské stěny a bolderování na Boru. Petr Piechowicz vybral zajímavé lezecké cesty, které
reprezentují trendy a vývoj lezení v jednotlivý dekádách. Začínáme prvním slezení Krále
a jdeme v čase až k současnému bolderingu
na Boru. Film chceme prezentovat celosvětově. Na festivalech a v televizích, proto bychom rádi ukázali i specifika místního lezení
a jištění. Chceme ale upozornit i na pravidla,
která zde pro lezce platí. Film je v podstatě jakousi pozvánkou do této nádherné lokality.“
říká režisér filmu Petr Kašpar.
Na začátku byla myšlenka krátké video
prezentace o setkání lezců podporovaných
českými výrobci lezeckého vybavení a oblečení Singing Rock a Tilak. Nakonec se vše přerodilo ve filmový záměr. Začal vznikat film,
kterého jsou obě firmy hlavním partnerem.
Na konci minulého roku se k podpoře filmu
přidala i Agentura pro rozvoj Broumovska.
„Čeká na nás dva a půl měsíce intenzivního natáčení, které je komplikováno nestálostí počasí a zákazem vstupu do některých
lokalit. Na druhou stranu máme úžasnou
podporu našich místních přátel a institucí,
bez kterých by film vznikal velmi složitě.
Doufáme, že se nám podaří představit Pískaře na Mezinárodním horolezeckém filmovém
festivalu v Teplicích nad Metují.“ dodává
Petr Kašpar.
Kniha Pískaři, jejímž autorem je Bohumil Sýkora, byla
vydána v roce 2007 v Nakladatelství JUKO. Samotná
kniha je v současné době bohužel nedostatkovým zbožím. Podle této knihy se právě natáčí film Pískaři.
Povídka Kde jsou ty časy je z připravované knihy humoristicky laděných povídek
„Bohatýrské časy“, kterou připravují manželé Svěcení z Trutnova.
Leopold
Páleníček
Kde jsou ty časy?
Je listopadový večer raných šedesátých let.
Za nádražím v Dědově se balím do celty
na spaní. Někde nahoře v lese jsou Ostašské
skály, za kterými jsem přijel.
Po letním inspirujícím motocyklovém
výletu do Vysokých Tater jsem zakoupil Černíkovu příručku o technice zajišťování v horolezectví. Po váhavém okoukávání jsem se rozhodl pořídit si nejdůležitější součást horolezecké
výzbroje – lano. Zmínka o Ostaši ve mně vytvořila představu méně navštěvovaných skalek,
kde bych to mohl zkusit.
Následující den trávím prolézáním skalního labyrintu. Pískovcové věže se slaňovacími
oky a plechovými krabičkami na vrcholech
a kruhy podél spár mě ujistily, že tohle jsou ty
opravdové horolezecké terény. Ale jak se k těm
krabičkám dostat? Co je v nich? Na skalní masívy se dá mnohdy dojít – či spíše vylézt.
Teď stojím na jednom z nich, naproti
věži s tou vytouženou krabičkou. Snad by se
dalo na ni i přeskočit. Po dlouhém váhání se
rozhoduji pro „moudřejší zítřek“.
Ráno, když se vybalím z celty pod skalou,
mě uvítá první sněhový poprašek. Na včerej-
ším masívu ztrácím úplně chuť k přeskoku
na posněžený vrchol. Musím tam tedy vylézt.
Koutová spára s dírama vede na nějakou
plošinu, odkud snad už nebude vrchol daleko. Uvažuji. Musím si vzít horolezecké lano,
když je to horolezecká skála. A příručka o tom
zajišťování je také důležitá. Na lano se nějak
navážu – to jsem si už zkoušel nanečisto.
Pak se píďalkuji spárou nahoru. To horolezectví je docela makačka, říkám si. Spára
je mokrá a je mi zima na ruce. Na balkónku a vrcholové stěnce je nasněženo. Ometám
skálu čepicí. Lano si přehazuji za tenkou, tak
nanejvýš na dva prsty silnou borovičku u svých
nohou. V příručce to nazývají jištěním. Pak se
po několika pokusech vyškrábu na vrchol.
Jsem na pravé horolezecké skále – jmenuje se Prokletá – tak je to napsané v krabičce.
Po opadnutí prvního nadšení nastává realita
sestupu. S příručkou v ruce se mi po čase podaří
nabalit do lana, abych mohl slanit. V příručce
to popisují jako „nabalit se do turnováka“. Ale
místo slanění dolů spíše ručkuji.
Teprve na zemi mi to dochází. Proklatě,
vždyť ta Prokletá ze mě udělala horolezce!
22
LETNÍ.BROUMOVSKO
2012
Vzhůru do sedel napříč krásnou krajinou!
Cyklozávody na Broumovsku
Broumovsko je ideální krajinou pro jízdu na kole. Vzhledem k často
náročnému profilu terénu a velkému množství nezpevněných cest
je nejlepší volbou horské kolo, na kterém se dá dostat téměř všude.
Rozvoj horské cyklistiky u nás s sebou brzy přinesl i první závody,
za jejichž pořádáním stojí od začátku parta lidí okolo teplické prodejny Sportiv
Redpoint. V pozdějších letech se do organizování závodů zapojili i broumovští a poličtí
cyklisté. Jaké závody se tedy v současné době na Broumovsku jezdí?
Nejstarším cyklistickým závodem, který
se koná v Teplicích nad Metují dodnes, je
Aprílová 8 MTB, jejíž 19. ročník se uskutečnil 15. dubna 2012. Tento x-country závod
se jezdí na tradičním 6 km dlouhém okruhu
kolem Lysého vrchu, několikrát se jel jako
Mistrovství kraje a jednou dokonce jako
Český pohár.
O rok mladší, ale zato významnější, je
podzimní maraton horských kol Specialized
Rallye Sudety, který v roce 1995 vymyslel pěkovský nadšenec Jarda Soumar. Letos se bude
konat 8. září 2012. Trať závodu měří 110 km
a vede z Teplic nad Metují kolem Adršpašsko-teplických skal, Broumovskými stěnami
a přes Bor a Ostaš zpět do Teplic. Jedná se
o jeden z nejstarších, nejtěžších, nejdelších,
nejtechničtějších a nejobávanějších cyklomaratonů u nás, kterého se přesto každoročně
účastní na tisíc startujících. Pořadatelem je
sportovní klub Redpoint team a na organizaci se podílejí i všechny obce, kterými trať
vede, a jejich obyvatelé tak vytvářejí neopakovatelnou atmosféru tohoto kultovního
závodu.
Od roku 1996 se na Broumovsku jezdí
seriál středečních závodů horských kol do vr-
chu se současným názvem Horokolo vršky,
který v roce 2012 zahrnuje závody na Hvězdu (25. 7.), na Dobrošov (1. 8.), na Bor
(8. 8.), na Bišík (15. 8.) a na Ostaš (22. 8.)
a zastřešuje ho polický klub Pítrs bikes.
Dvanácté narozeniny oslaví 10. června
2012 veřejný závod horských kol v x-country Bike kostka pořádaný klubem Cykloteam
Broumov na Janovičkách. Název závodu má
původ v žulových kostkách, kterými je dlážděno broumovské náměstí, kde se tento závod původně konal.
V roce 2001 uspořádal teplický sportovní klub Redpoint team jednorázový silniční
cyklistický závod Memoriál Přémy Víta, který
se jel na památku tragicky zesnulého člena
klubu. Od roku 2005 se tento Memoriál
jezdí jako středeční seriál, který v roce 2012
zahrnuje závody Odolovské okruhy (16. 5.),
Teplický okruh (30. 5.), Polické okruhy
(13. 6.) a Orlický okruh (13. 6.) a jeho garantem je náchodský sportovní klub Axit
Doldy.
O deset let mladším sourozencem bajkových Sudet je silniční cyklomaraton Specialized Sudety Tour, jehož pořadatelem je
Redpoint team ve spolupráci s obcemi Broumovska, Policka a Jestřebích hor. S účastí
okolo pěti set startujících je sice menší než
Rallye, ale s celkovou délkou 170 km patří
k nejvyhledávanějším cyklomaratonům u nás
a jeho osmý ročník se jede 3. června 2012.
Nejmladším závodem na Broumovsku
je 2. ročník půlmaratonu horských kol Okolo
Broumova se startem a cílem v Hejtmánkovicích, jehož pořadatelem je Cykloteam Broumov. Letos se uskuteční 18. srpna 2012.
Horkou novinkou je hvězdicový etapový závod horských kol Specialized MTB
Trilogy Broumovsko, který bude mít premiéru
4.–8. července 2012 v Teplicích nad Metují.
Závod se skládá z prologu a tří etap, které
mají názvy Jestřebí hory, Broumovské stěny
a Vraní hory a účastníci během nich ujedou
přes 200 km a nastoupají přes 7700 metrů.
Tomáš Čada
LETNÍ.BROUMOVSKO
23
2012
Příběh vzniku cyklistického půlmaratonu, jehož 2. ročník proběhne 18. srpna 2012
Okolo Broumova na kole
Když jsem se účastnil cyklistických maratonů a půlmaratonů v různých koutech České republiky, málokdy jsem měl
pocit, že se do místa konání závodu chci vrátit jen tak na návštěvu. Trasy na Broumovsku mě však okouzlily, a tak
jsem se rozhodl, že tentokrát to udělám obráceně a pozvu do zdejšího kraje další milovníky cyklistiky, abych jim
ukázal (nejen cyklistické) krásy Broumovska. A myšlenka půlmaratonu byla na světě.
Pro pestrý a přitom poměrně nenáročný
cyklistický terénní závod je totiž zdejší kraj
jak stvořený. Uvědomil jsem to při svých
pravidelných vyjížďkách, kdy jsem častokrát odbočil ze své oblíbené cesty a hledal
nějakou novou cestu, spojku nebo alespoň
pěšinu, která mne zavede na nová místa,
nové výhledy. A tak jsem si řekl – proč se
o ně nepodělit s kamarády nebo lidmi stejně naladěnými? Proč je neukázat i lidem
odjinud?
Plánování trasy
Hlavním úkolem bylo vymyslet vhodnou
trasu. Zkoušel jsem tak propojovat své oblíbené trasy, někdy jsem jel v protisměru
a zažíval přitom i objevitelská dobrodružství. Několik měsíců jsem třeba hledal cestu, o které jsem byl přesvědčen, že prostě
musí existovat. Vždycky jsem však špatně
odbočil a dlouho mi zůstala utajena. Nakonec jsem ji našel: starou vrstevnicovou
– autem nepřístupnou – lesní cestu pod
Ruprechtickým špičákem, porostlou jemnou lesní trávou. Vyčistil jsem ji, rád ji používám, ale nakonec nás na ni revírník se
závodem nepustil…
Po těchto průzkumných cestách se
nicméně trasa začala rýsovat: podařilo se
mi propojit trať po úbočích kopců okolo
Broumova, ze které jsem téměř ze všech
dálkových pohledů viděl komín sídliště
na Spořilově. Pozor, beru jej jako orientační bod, nikoli jako výdobytek socialismu! Trasa má jednu obrovskou přednost:
z kteréhokoli místa trasy to mám domů
do 12 km. Až mi jednou docvaklo, že vlastně to je ta trasa, kterou by bylo možno využít k závodu. Nakreslil jsem si ji do mapy,
měřili jsme vzdálenosti a vymýšleli občerstvovací stanice, místa startu a cíle a další záležitosti, které jsou pro závod nutné.
Bylo toho víc, než nás v nejbujnější fantazii
napadlo.
Pro naše společné přátele, milovníky přírody a jízdy na kole, objevovatele neznámých
míst, obdivovatele krásných výhledů, pro ty,
co život chtějí žít, pro ty, co se chtějí i pobavit
a zasmát, pořádáme závod kouzelným i zádumčivým okolím Broumova.
Nultý ročník, konaný 20. srpna 2010,
se vydařil nad očekávání, i když jsme původní trasu pozměnili, protože jsme museli respektovat nesouhlas jednoho z revírníků. Trať vedla od Červeňáku k Rybárně
a Mlýnskou cestou do Ráje. K organizaci
jsme přizvali dobrovolné hasiče z Hejtmánkovic, většina obcí svazku Broumovska
pomohla nejen finančním příspěvkem, ale
i dobrovolníky, kteří zajišťovali křižovatky
a odbočení. Finanční podporu poskytly
i firmy z Broumovska; generálním partnerem byla firma HOBRA – Školník s.r.o.
A jaké byly ohlasy prvních závodníků? Jeden účastník prohlásil, že závod byl
příliš lehký, naopak sousedka, která nakonec vzdala, se mnou několik dní nemluvila... A v paměti dosud máme i perličku
ze závodu: těsně před startem vjel do trasy
kombajn a závodníci jej mohli předjet až
u rybníku Brožák, když zastavil.
První ročník
Po úspěšném nultém ročníku jsme loni,
20. srpna, uspořádali oficiální první ročník. V den konání závodu sice zase svítilo
slunce, bohužel však předchozí den postihla Broumovsko průtrž mračen a trať
samozřejmě do rána nemohla vyschnout.
Závodu se zúčastnilo 150 jednotlivců, což
bylo více než v roce předchozím, a také
16 tříčlenných štafet. Při pořádání závodu
nám opět pomohly obce i firmy, Královéhradecký kraj poskytl dotaci a generálním
partnerem závodu byla znovu firma HOBRA – Školník s.r.o.
Jako pořadatelé jsme se trochu zapotili, když jsme se v poslední minutě před
startem dozvěděli, že dojednaná hlídka
Policie ČR není na místě křížení se silnicí
Nultý ročník
Na jaře roku 2010, když už jsem po letech od Pasou k Broumovu. Nakonec vše dobře
hledání měl korálky výhledů navlečené dopadlo a od Policie ČR přišla i omluva.
na šňůrce cest, přišel náhodou impuls a já
nemohl tu hozenou rukavici nezvednout. Zveme vás na 2. ročník
Byla to výzva, která by se již nemusela V současné době intenzivně připravujeme
opakovat. Tak jsme se pustili s kolegy z SK 2. ročník, který proběhne 18. srpna 2012.
Pokusili jsme se vylepšit trasu nad MartínCykloteam Broumov do příprav závodu.
Protože jsme si nebyli jisti celou akcí, kovicemi pod Ovčínem, kde se nepojede
tak jsme udělali „nultý“ ročník a dítě jsme dolů po asfaltové cestě, ale sjede se na louku
pojmenovali Okolo Broumova. Jako ter- a okolo křížové cesty a kapličky se u závory
mín jsme určili třetí sobotu v srpnu, ne- zase napojíme na původní trasu. Otovice
boť statisticky bylo v tomto období vždy by měly mít dokončenou novou příjezdohezké počasí a zároveň závodní kalendář vou polní cestu do obce, takže bychom se
byl prázdný. Motto nultého ročníku znělo: měli vyhnout zrádnému sjezdu, který v mi-
nulosti kromě množství odřenin způsobil
jednomu ze závodníků i zlomeninu klíční
kosti. Pro zatraktivnění budou vypsány vrchařské prémie obcí Martínkovice a Šonov
a rozšířili jsme vyplácení finanční odměny
i za 2. a 3. místo absolutního pořadí.
Takže – sestavte štafety a přihlaste se!
Štafety jsou vyhlášeny pro obce, firmy, instituce, školy, občanská sdružení i zájmové skupiny pouze v Dobrovolném svazku
obcí Broumovska. Na výběr je kategorie
mužská, ženská, smíšená, rodinná a 180+.
Anebo samozřejmě můžete vyrazit na celou
60km trať s převýšením více jak 1 100 m!
Popis trasy
Trať je vedena od Šolcovny v Hejtmánkovicích po zadní cestě okolo rybníku Brožák,
kříží silnici na Pasa a přechází do katastru
sousední obce Křinice. V Americe se trasa
stáčí na Martínkovice, prochází celým Božanovem, aby cyklisty dovedla do Otovic
ke školce, kde je po 22 km první občerstvovací stanice. Druhá část vede z Otovic přes
Šonov na Janovičky, kde po dalších 15 km
bude u chaty VEBA připravena druhá občerstvovací stanice. Odsud trasa pokračuje
lesními cestami kolem rybníku Červeňák
do Ruprechtic, v jejichž dolní části se jede
pod železniční tratí s napojením na silnici
v Hynčicích. V Jetřichově účastníci odbočí z asfaltu po červené turistické značce
a okolo salaše pojedou po hřebeni Ráje.
Téměř na konci lesa na Mlýnském vrchu
je čeká nenápadná odbočka vedoucí okolo
rybníčků k Obecnímu úřadu v Hejtmánkovicích. Po zadní cestě dojedou účastníci k obchodu a na fotbalové hřiště, kde je
po cca 60 km čeká cíl a občerstvení.
Neusnout na vavřínech
Přál bych si, aby si všichni účastníci letošního závodu celý den ve zdraví užili a poznali na dvou kolech krásy Broumovska. Je
pro nás velkým povzbuzením, když vidíme
na startu tolik nadšených účastníků, kteří
si pak po závodě sdělují své dojmy a někteří nás i přijdou pochválit. Samozřejmě,
vždy je co vylepšovat, neusínáme na vavřínech a víme, že je úspěch pomíjivý.
Máme proto už letos plány i na další
rok: koketujeme s myšlenkou čtyřčlenných
štafet, tedy přidat další dvacetikilometrový úsek v okolí Meziměstí. Příští ročník
se rovněž pokusíme posunout na jiný
termín, aby nebyl závod den před tradičním závodem v Polici nad Metují. Rádi
bychom dosáhli také optimálního počtu
350–400 účastníků. Budeme muset opět
řešit i úpravu trasy: s nutným a nevyhnu-
telným rozvojem cestování a cykloturistiky
na Broumovsku souvisí plánované vyasfaltování některých cest, po kterých je závod
nyní veden. Pořádáme závod na horských
kolech, takže mám již dnes vybrané jiné
polní cesty, abychom zachovali ráz tohoto
závodu.
Poděkování
Příběh vzniku závodu Okolo Broumova by
se neobešel bez podpory partnerů, kterým
patří velký dík. Kromě již zmíněného generálního partnera, firmy HOBRA – Školník s.r.o., se závod těší podpoře Královéhradeckého kraje a obcí, místních firem
a podnikatelů. Většina obcí sdružených
v Dobrovolném svazku obcí Broumovska
přispěla nebo se podílela na zajišťování trati
hlídkami. Byly to obce Adršpach, Božanov,
Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Hynčice,
Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Otovice,
Šonov a město Broumov.
Děkujeme i dalším partnerům, společnosti Generali Pojišťovna a.s., firmám
VEBA a.s. Broumov, BSS s.r.o. Broumov,
BSB s.r.o. Hejtmánkovice, DOLDY ruksaky Machov, TOMA Teplice nad Metují,
SVOBODA a.s. Meziměstí, BRAHA plasty s.r.o. Hejtmánkovice, LUTOMA Hejtmánkovice, Lesní společnost Broumov
holding a.s., Olivětínský OPAT, CEDIMA
s.r.o. Meziměstí, STĚNAVA – Ing. Janák,
Z-TRADE s.r.o. Broumov, Dřevoterm
s.r.o. Březová, Vila Barbara Broumov, Prikner s.r.o. Martínkovice, Výroba sportovních dresů Broumov, SERVIS Černý Broumov, POLLY drogerie Broumov, Synthesia
Pardubice, PEL-MEL Broumov i Agentuře
pro rozvoj Broumovska.
Za SK Z-TRADE Cykloteam Broumov
Jiří Rak
24
LETNÍ.BROUMOVSKO
2012
Řídíte se heslem sportem ku zdraví?
Pak neváhejte a přijďte na třiadvacátý ročník turistického
pochodu Teplicko – Adršpašská třiatřicítka. Ať je vám rok,
20 nebo 50 let, určitě se nebudete nudit. Máme pro vás
cyklistickou trať v délce 33 a 50 km, pro pěší 33 a 16 km
a pro maminky s kočárkem 8 km. Start je od 8 hodin
z koupaliště v Teplicích nad Metují. Atmosféru vám
zpříjemní vystoupení country skupiny od 12 hodin. Tak
neváhejte a navštivte 15. září Teplicko – Adršpašské skály,
vždyť co může být lepšího, než den strávený na čerstvém
vzduchu v krásné přírodě.
Takto i letos bude namluven panem Mgr. Jiřím Kánským, ředitelem královéhradeckého
regionálního rádia, spot na třiadvacátý ročník turistického pochodu Teplicko-Adršpašská třiatřicítka, který se tradičně, jak již
název napovídá, koná v oblasti národní přírodní rezervace Adršpašsko-Teplické skály.
Již po třetí se tento turistický pochod bude
konat pod hlavičkou občanského sdružení
Spolek RADOST, kde hlavním mottem organizátorů je „vše pro radost“.
Mnohaletá tradice Teplicko-Adršpašské třiatřicítky začala už v roce 1977.
Jubilejní desátý ročník v roce 1986 navíc
mimořádně přinesl i padesátikilometrovou
trasu. 16. ročník turistického pochodu se šel
5. září 1992 a pak nastala dlouhá odmlka.
Na turistickou tradici se navázalo až po 14
letech 17. ročníkem, který se šel posledního
září 2006.
Loňského, 22. ročníku, se zúčastnilo
celkově 505 startujících ze širokého okolí. Nejvzdálenějšími startujícími byli opět
turisté ze slovenské Žiliny jezdící na tento
pochod opakovaně.
„Od letošního ročníku chceme zavést
pro všechny děti do 12 let startovné zdarma.
Naší snahou je podpořit tento typ sportu
u dětí a u rodin s dětmi,“ uvedl předseda
občanského sdružení a ředitel pochodu Pavel Borna.
V letošním roce plánují pořadatelé
trasy mimo nejvíce turisticky exponovaná
místa Adršpašsko – Teplických skal.
„Celá akce by šla jen velmi těžko zorganizovat bez výborné spolupráce s Městem
Teplice nad Metují a Obcí Adršpach, jež
jsou hlavními partnery a zároveň sponzory
akce. Bez sponzorů by to organizovat vůbec nešlo. Chápeme dnešní nelehkou dobu
a jsme proto rádi, že jsou k nám sponzoři
stále nakloněni. Doufáme, že i v letošním
roce bude přát počasí a dočkáme se krásného sportovně-kulturního zážitku v našem
krásném koutě Broumovska“ popřál Pavel
Borna.
Barokní ivanitská poustevna s kostelem Panny Marie Pomocné
v Teplicích nad Metují na Kamenci
Uprostřed Teplic nad Metují se skrývá výjimečná památka – poustevna s poutním
kostelem a rajskou zahradou. Jedná se o bývalou kongregaci bratrů poustevníků
sv. Ivana, která existovala jen v 18. století a jen v Čechách.
Tuto poustevnu v letech 1753 až 1754 založil a žil v ní nejvzdělanější poustevník v Čechách (byl doktorem medicíny a doktorem
filosofie), navíc zároveň šlechtic, pocházející
z Prahy a mající určitou spojitost s břevnov-
ským i broumovským klášterem – Dr. Jan
Maxmilián z Peytersbergu (teplickou poustevnu obýval spolu s dalšími 2 poustevníky;
po jejich smrti byla kongregace zrušena a až
do 60. let 20. století zde bydlívali kostelní-
ci – kostelnice, v 19. století zde žil ještě 1,
celkem čtvrtý, poustevník).
Formátu zakladatelské osobnosti odpovídá i mimořádnost rokokových fresek
v kostele svým výborným provedením i filosoficky bohatě vymyšlenou nevšední křesťanskou symbolikou, do které je začleněna
pravděpodobně i symbolika zednářská.
K dalším zajímavostem až záhadám patří
šifry a údajná tajná chodba, procházející
hrobkou pod kostelem.
Historie tohoto objektu je velmi zajímavá a donedávna zcela neznámá, plná
tajemna. Jedná se o vzácně dochovanou památku na poustevničení v Čechách, zejména
co se týče kongregace bratrů poustevníků
sv. Ivana. Tehdy to byl zřejmě vzorný
a největší objekt této kongregace. Jiné stavěné poustevny se prakticky nedochovaly.
V kostele Panny Marie Pomocné
a v kostelích v okolí pořádá Mgr. Ladislav
Šikut, DiS festival Varhanní léto.
O záchranu poustevny usiluje občanské sdružení „Zachraňme teplickou poustevnu, o.s“, které provádí prohlídky s výkladem a především obnovilo vědění o tomto
objektu, nad jehož historií a uměním stále
bádá.
Prohlídky s výkladem:
červen, září – soboty a neděle v 10 h
červenec a srpen – denně v 10 h
nebo i kdykoli jindy na objednání
Vstupné 40 Kč, od deseti let a studenti 20 Kč
Kontakty:
Mgr. Ladislav Šikut, DiS, místopředseda
občanského sdružení, hlavní průvodce,
e-mail: [email protected],
mobil: 776 869 379
Mgr. Martin Mráz, předseda
občanského sdružení, vedlejší průvodce,
mobil: 608 111 829
www.poustevnateplice.cz
LETNÍ.BROUMOVSKO
Kulturní a sportovní
přehled
Červen
1.6. – 8. 6. 2012
Červenec
3. 7. – 7. 7. 2012
MTB TRILOGY BROUMOVSKO – ETAPOVÝ
ZÁVOD HORSKÝCH KOL
1. ročník etapového závodu horských kol na Broumovsku.
7. 7. 2012 sobota
BROUMART – TÝDEN SOUČASNÉHO
UMĚNÍ V BROUMOVĚ
CYRIL A METODĚJ
WILLIAM SHAKESPEARE V POLICI NAD METUJÍ
PRO ANIMA – komorní soubor
Výstavy, přednášky, besedy, workshopy v Broumově a okolí.
2. 6. 2012 sobota
Přednáška p. faráře Mariana Lewického
v Polici nad Metují.
7. 7. 2012 sobota
Studentský divadelní soubor Q10 a jeho úspěšná interpretace nejhranější Shakespearovy komedie Mnoho povyku pro
nic. Předprodej vstupenek v IC Pellyho domy.
2. 6. 2012 sobota
Koncert v rámci festivalu Za poklady Broumovska.
Heřmánkovice, kostel Všech svatých.
9.7. – 15. 7. 2012
MEZIMĚSTSKEJ ŠKRPÁL
Klášterní Zahrada* Broumov. Lektor MgA. Petr Hašek.
12. 7. 2012 čtvrtek
Turistický pochod okolím Meziměstí s výstupem
na Ruprechtický Špičák.
3. 6. 2012 neděle
SPECIALIZED SUDETY TOUR
8. ročník veřejného závodu silničních kol
(trať 170 a 95 km). Teplice nad Metují.
15. 6. 2012 pátek
KONCERT VÁCLAVA HUDEČKA
(v rámci Dvořákova festivalu)
Houslový virtuóz světového věhlasu vystoupí s nadaným
klavíristou Lukášem Klánským v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Polici nad Metují. Předprodej vstupenek v IC
Pellyho domy nebo na www.kupvstupenku.cz.
23. 6. 2012 sobota
SVATOJÁNSKÝ JARMARK
Tradiční řemesla, stánkový prodej a bohatý program tentokrát ve Žďáru nad Metují.
23. 6. 2012 sobota
BROUMOVSKÁ KYTARA
16. ročník tradiční akce na dětském hřišti v Broumově.
Těšit se můžete na Vladimíra Mišíka nebo Charlie Straight.
28. 6. 2012 čtvrtek
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Přichází léto a s ním i modely SOU Červený Kostelec
v Polici nad Metují.
29. 6. – 1. 7.
BROUMOVSKÁ POUŤ
Tradiční pouť s bohatým doprovodným programem
a jarmarkem. Schrollův park.
30. 6. 2012 sobota
BAROKNÍ KRAJINOU
Chodíme kolem historie staré 300 let a vnímáme ji jako všední
záležitost. Výstava Zdeňka Odla chce návštěvníka upozornit
na osobitost barokní architektury a souvislost s krajinou a životem
kolem ní. Je to právě vrcholné baroko Kryštofa a Kiliána Ignáce
Dientzenhoferů, které dotváří naši krajinu a zaslouží od nás víc
pozornosti, aby se jeho poklady dochovaly i generacím budoucím.
30. 6. 2012 sobota
KATEŘINA CHROBOKOVÁ – VARHANY
YASUKO TANAKA (JAPONSKO) – TRUBKA
Koncert v rámci festivalu Za poklady Broumovska.
Klášterní kostel sv. Vojtěcha, Broumov.
30. 6. 2012
TOUR DE TORPÉDO
16. ročník cyklistického recesistického závodu v Nízké Srbské.
DIVADELNÍ WORKSHOP
ČTENÍ POD SLUNEČNÍKY
- čtení z knížek regionálních autorů v Polici nad Metují
14. 7. 2012 sobota
KONCERT ANNABÁZE
- zaposlouchejte se do tónů jazzu v Polici nad Metují.
14. 7. 2012 sobota
TOMÁŠ JAMNÍK – VIOLONCELLO
IVO KAHÁNEK – KLAVÍR
Koncert v rámci festivalu Za poklady Broumovska.
Martínkovice, kostel sv. Jiří a Martina.
14. 7. 2012 sobota
ŠONOV FEST 2012
Marián Varga, Vítkovo Kvarteto a další.
Hostinec u Pitašů, Šonov.
14. 7. 2012 sobota
BĚH NA HVĚZDU
26. ročník běhu na Hvězdu. Závod Českého poháru
v bězích do vrchu.
16. 7. – 22. 7. 2012 sobota
VÝTVARNÝ WORKSHOP
Plenérový kurz kresby a malby.
Broumovsko – lektor: doc. Roman Franta
22. 7. 2012 neděle
DAGMAR PECKOVÁ – MEZZOSOPRÁN
VOJTĚCH SPURNÝ – KLAVÍR
Koncert v rámci festivalu Za poklady Broumovska.
Vernéřovice, kostel sv. Michaela.
22. 7. 2012 neděle
KDO SI HRAJE NEZLOBÍ
Program pro děti v Polici nad Metují.
24. – 28. 7. 2012
MALÉ LETNÍ DIVADLENÍ
7. ročník festivalu divadelních představení, který se uskuteční na nádvoří broumovského kláštera.
26. 7. 2012 čtvrtek
HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST
HRADU VÍZMBURK
Přednáška Jaroslava Balcara nejen o objevení hradu v blízkosti Červeného Kostelce v Polici nad Metují.
28. 7. 2012 sobota
MUSICA FLOREA – STARÁ HUDBA
Koncert v rámci festivalu Za poklady Broumovska.
Šonov, kostel sv. Markéty.
25
2012
28. 7. 2012 sobota
ROCKTRENCLE HEJTMÁNKOVICE
Po roční odmlce už 12. ročník populárního
rockového festivalu na fotbalovém hřišti
v Hejtmánkovicích.
28. 7. 2012 sobota
ODPOLEDNE S KOUZELNÍKEM
Celé odpoledne v režii mistra kouzelníka Miloše Malého
v Polici nad Metují.
28. 7. 2012 sobota
COUNTRY BÁL
Tradiční zábava ve stylu country s předtančením, kovboji
a vším, co k tomu patří.
Teplice nad Metují – Zdoňov.
Srpen
2. 8. 2012 čtvrtek
MÍCHÁNÍ DRINKŮ
aneb shakujeme na terase v Polici nad Metují.
3. 8. 2012 pátek
EWA FARNA
Koncert populární české zpěvačky
v areálu Dětského hřiště v Broumově.
4. 8. 2012 sobota
LIGNUM QUINTET – DECHOVÝ SOUBOR
Doprovodný program: Bischofstein – hudební dílna 10:00.
Koncert v rámci festivalu Za poklady Broumovska.
Zdoňov, kostel Nejsvětější Trojice.
4. 8. 2012 sobota
ČÁRY MÁRY
Příjemný studentský folk z plzeňských krajů.
9. 8. 2012 čtvrtek
LINORYTY
23. 8. 2012 čtvrtek
HADI
Přednáška chovatele hadů Ing. Tomáše Pohla v Polici nad
Metují.
23. – 26. 8. 2012
MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ FILMOVÝ
FESTIVAL
29. ročník soutěžní přehlídky filmů zaměřených na horolezectví, sporty v přírodě a život v horách. Teplice nad Metují.
25. 8. 2012 sobota
PRAŽSKÉ JAZZOVÉ SEXTETO
ALFRÉD STEJČEK – RECITACE
Koncert v rámci festivalu Za poklady Broumovska.
Božanov, kostel sv. Máří Magdalény.
25. 8. 2012 sobota
DVA NA LAVIČCE
Předpremiéra hry polického ochotnického souboru Kolár
v režii Ivany Richterové v Polici nad Metují.
30. 8. 2012 čtvrtek
FIMO - WORKSHOP
Modelování a práce z fimo-hmoty s Martinou Váňovou
v Polici nad Metují.
31. 8. – 2. 9. 2012
REGIONÁLNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
Expozice s prodejem, bohatý doprovodný program.
Teplice nad Metují.
Září
1. 9. 2012 sobota
MIO SAKAMOTO (JAPONSKO) – KLAVÍR
Koncert v rámci festivalu Za poklady Broumovska.
Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Většího.
1. 9. 2012 sobota
Vernisáž Tomáše Petříka a jedna z nejpoužívanějších
grafických technik
11. – 12. 8. 2012
BĚH BROUMOVSKÝMI STĚNAMI
POLICKÁ KVÍČEROVSKÁ POUŤ
SPECIALIZED RALLYE SUDETY
Bohatý program pro malé i velké.
11. 8. 2012 sobota
25. ročník terénního běhu.
8. 9. 2012 sobota od 8:00 – 18. ročník
ZEMLINSKÉHO KVARTETO
Jeden z nejtěžších maratonů horských kol u nás. Teplice
nad Metují.
15. 9. 2012 sobota
S ŠÁLKEM ČAJE V DLANÍCH
Tradiční pochod skalami a okolím – pěšky, na kole i s kočárky (16 a 33 km). Teplice nad Metují.
15. 9. 2012 sobota
Koncert v rámci festivalu Za poklady Broumovska.
Otovice, kostel sv. Barbory.
16. 8. 2012 čtvrtek
TEPLICKO-ADRŠPAŠSKÁ 33
„Jest dobrý a špatný čaj, tak jako jsou dobré a špatné obrazy…“ – vše, co jste chtěli vědět o čajích a báli jste se zeptat
v Polici nad Metují.
18. 8. 2012 sobota
SLUNCEKROS
JULIE SVĚCENÁ – HOUSLE
VÁCLAV MÁCHA – KLAVÍR
Koncert v rámci festivalu Za poklady Broumovska.
Vižňov, kostel sv. Anny.
18. 8. 2012 sobota
OSLAVY 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
OSTROSTŘELECKÉ GARDY
VÁCLAVA HRABĚTE RADECKÉHO
Různorodý program v Polici nad Metují.
18. 8. 2012
2. ročník ½ maratonu MTB OKOLO
BROUMOVSKA
Závod pro jednotlivce i štafety
po krásách Broumovska.
Další roční silničního běhu na Bischofsteině.
22. 9. 2012 sobota
GARDEN PARTY
Letní zahradní slavnost v dobových kostýmech začátku
20. století.
28. 9. 2012 pátek
ŽALMAN & SPOL. (65. PDH)
Zahájení 65. ročníku Polických divadelních her koncertem
Pavla Lohonky Žalmana v Kolárově divadle.
28. 9. 2012 pátek
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Bohatý kulturní program s řemeslným jarmarkem. Mírové
náměstí Broumov.
29. 9. 2012 sobota
TŘI NA LAVIČCE (65. PDH)
Polický ochotnický soubor Kolár a Dva na lavičce v režii
Ivany Richterové.
Vydává SDMB – Společnost pro destinační management Broumovska (APRB o. s.), náklad 10 000 ks, odpovědný redaktor: Markéta Hanušová,
redakční rada: Markéta Hanušová, Martina Tauchmanová, Lucie Lesáková, Lenka Slavíková, Petr Köppl. Fotografie: archiv IC Teplice nad Metují
(5, 12, 16, 22, 24), IC Adršpach (4), IC Broumov (13,20), IC Police nad Metují (8, 15, Ivan Mička (20), archiv APRB (2, 6, 10, 15, 18, 21), Arne
Šubrt (9), Jan Záliš (1, 7).
Společnost pro destinační management byla založena z iniciativy měst Broumov, Meziměstí, Teplice nad Metují, Podnikatelského klubu
Broumovska a Agentury pro rozvoj Broumovska pro péči a strategický rozvoj cestovního ruchu. Grafický koncept, DTP a zlom: Helis s. r. o.
Projekt je spolufinancován
Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj
Vyrobeno
ve spolupráci
26
Navštivte romantická skalnatá zákoutí Teplicko-adršpašska (1),
malebná
údolí a příkré svahy Policka (2),
či tichou Broumovskou kotlinu (3)
LETNÍ.BROUMOVSKO
2012
s mnoha unikátními barokními památkami...
REGION BROUMOVSKO
REGION BROUMOVSKO
Navštivte romantická skalnatá zákoutí Teplicko-adršpašska (1),
malebná údolí a příkré svahy Policka (2), či tichou Broumovskou kotlinu (3)
Navštivtes mnoha
romantická
skalnatá
zákoutí
Teplicko-adršpašska (1), malebná údolí
unikátními
barokními
památkami...
a příkré svahy Policka (2), či tichou Broumovskou kotlinu (3) s mnoha
3 unikátními
barokními památkami.
1
3
1
2
2
www.broumovsko.cz
www.broumovsko.cz
Informační centrum
Informační centrum
Informační centrum
Informační centrum
Broumov
Police nad Metují
www.broumovsko.cz
Teplice nad Metují
Adršpach
Internet:
www.info.broumovsko.cz
Internet:
www.policko.cz
Internet:
www.teplickeskaly.com
Internet:
www.skalyadrspach.cz
Telefon:
tel.: 491 524 168
Telefon:
tel.: 491 421 501
Telefon:
tel.: 491 581 197
Telefon:
tel.: 491 586 012
www.broumovsko.cz

Podobné dokumenty

letní.broumovsko - Roubenka Javor 33

letní.broumovsko - Roubenka Javor 33 vás zradí počasí a zažene vás pod střechu,

Více

Broumovské noviny

Broumovské noviny jedním z bodů našeho volebního programu byly mimo jiné i rekonstrukce a opravy budov, které jsou v majetku města, a které by měly sloužit jeho občanům. Každý Broumovák určitě potvrdí, že jedním z m...

Více

ROVERSKÝ

ROVERSKÝ z vícera jazyků víry, umožňuje snadněji o některých věcech mluvit. Berte to, prosím, jako pozvání, jako jeden z možných způsobů nahlížení.

Více

Untitled

Untitled To jen proto, že na rozdíl od jejích kamarádek, Cassandra má jen velmi malou šanci na to, že tu bude za osm měsíců. Nemůže si dovolit podléhat strachu, nebo žít plachý život. Její motto bylo, chytn...

Více

zprávy z radnice

zprávy z radnice snad trochu poučil a moc ho to nebolelo. Heslem je neznásilňovat ani se příliš nepodbízet. Podle naprosté většiny reakcí vím, že oslovit návštěvníky se nám daří, horší je to s „nenávštěvníky“. Jaké...

Více