ekoplast nrb - Průmyslová keramika, spol. s ro

Komentáře

Transkript

ekoplast nrb - Průmyslová keramika, spol. s ro
Průmyslová keramika, spol. s r.o.
Spešovská 627
CZ 679 02 RÁJEC-JESTŘEBÍ
++420-516 432 197,516 432 251,516 433 831
Fax ++420-516 432 273
e-mail: [email protected]
http: www.prumker.cz
EKOPLAST NRB
TYP
SUROVINOVÁ BÁZE
vysokopecní ucpávková hmota
VAZBA
šamott, SiC, grafit
TYPE
FF-pryskyřice
ROHSTOFFBASIS
Stichlochmasse für Hochofen
BINDUNGSART
Schamotte, SiC, Graphit
TYPE OF PRODUCT
PF-Harz
MAIN RAW MATERIAL BASE
tap hole clay for BF
TYPE OF BOND
fireclay, SiC, graphite
PF-resin
VŠEOBECNÉ ÚDAJE / ALLGEMAINE ANGABEN / GENERAL DATA
KLASIFIKAČNÍ TEPLOTA
ZRNITOST
°C
KLASSIFIZIERUNGSTEMPERATUR
CLASSIFICATION TEMPERATURE
1600
KÖRNUNG
GRAIN SIZE
OBRUSNOST (ČSN EN ISO 16282)
SPOTŘEBA MATERIÁLU
t/m3
MATERIALBEDARF
MATERIAL REQUIRED
0-3
mm
ABRIEB
ABRASION RESISTANCE
cm3
ÚNOSNOST V ŽÁRU (ČSN EN ISO 1893)
°C
DRUCKFEUERBESTÄNDIGKEIT
REFRACTORINESS-UNDER-LOAD
CHEMICKÉ SLOŽENÍ / CHEMISCHE ANALYSE / CHEMICAL ANALYSIS
Al2O3
SiO2
(%)
Fe2O3
SiC
C
min. 18
max. 55
max. 1,5
min. 10
min. 10
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI / FYZIKALISCHE EIGENSCHAFTEN / PHYSICAL PROPERTIES
( ČSN EN 1402-6 )
TEPLOTA VÝPALU
OBJEMOVÁ HMOTNOST
PEVNOST V TLAKU
TRVALÉ DÉLKOVÉ ZMĚNY
ZDÁNLIVÁ PÓROVITOST
BRANDTTEMPERATUR
TEST TEMPERATURE
ROHDICHTE
BULK DENSITY
kg.m-3
KALTDRUCKFESTIGKEIT
COLD CRUSHING STRENGTH
BLEIBENDE LIN. LÄNGEÄNDERUNDG
PERMANENT LINEAR CHANGE
OFFENE POROSITÄT
APPARENT POROSITY
MPa
%
%
°C
200
800*)
1500*)
TEPELNÁ VODIVOST
min. 2000
20
min. 7,5
min. 7,5
max. 20
min.
/ WÄRMELEITFÄHIGKEIT / THERMAL CONDUCTIVITY (ČSN EN ISO 8894-1)
°C
W.m-1.K-1
OSTATNÍ ÚDAJE / BLEIBENDE ANGABEN / THE OTHERS INFORMATION
INSTALACE:
VERARBEITUNGSTECHNIK:
doba držení ucpávačky 4 min
DODÁVANÝ STAV:
BALENÍ:
SKLADOVATELNOST:
METHOD OF PLACEMENT:
Arbeitzeit von der Stichlochmaschine
4 min
přímo k použití
cihly 200x150x150mm,
(cca 10 kg),zafoliované
LIEFERSTAND:
6 měsíců
LAGERFÄHIGKEIT:
VERPACKUNG:
working time of clay gun 4 min
verarbeitungsfertig
Batzen 200x150x150 mm
(cca 10 kg), gestrumpft
SUPPLIED CONDITION:
6 Monate
STORAGE LIFE:
PACKING:
ready for use
clots 200x150x150 mm,
(ca 10 kg), folied
6 months
POUŽITÍ :
VERWENDUNG:
TYPICAL APLICATIONS:
vysoké pece všech velikost, metoda
odpichu: vrtání / probíjení ocelovou tyčí
Hochofen von verschieden Grössen
Abstichmethode:
Bohern / Durchschlag mit der Stahlstange
blast furnaces (BF) of various sizes
method of tapping:
drilling / piercing with the steel rod
*) redukční výpal / der Reduktionsausbrand / after reducing firing
vydáno: 1.1.2011
08/020

Podobné dokumenty

ekoplast nrb-t - Průmyslová keramika, spol. s ro

ekoplast nrb-t - Průmyslová keramika, spol. s ro / WÄRMELEITFÄHIGKEIT / THERMAL CONDUCTIVITY (ČSN EN ISO 8894-1) °C W.m-1.K-1

Více

rudoplast dh-1700-sic-p - Průmyslová keramika, spol. s ro

rudoplast dh-1700-sic-p - Průmyslová keramika, spol. s ro CHEMICKÉ SLOŽENÍ / CHEMISCHE ANALYSE / CHEMICAL ANALYSIS

Více

novobet 1650 - Průmyslová keramika, spol. s ro

novobet 1650 - Průmyslová keramika, spol. s ro CHEMICKÉ SLOŽENÍ / CHEMISCHE ANALYSE / CHEMICAL ANALYSIS

Více

žárotmel excelent - Průmyslová keramika, spol. s ro

žárotmel excelent - Průmyslová keramika, spol. s ro Průmyslová keramika, spol. s r.o. Spešovská 627 CZ 679 02 RÁJEC-JESTŘEBÍ

Více