FDE F cz Prodej: v Evropě, cena za výtisk: 2,50

Komentáře

Transkript

FDE F cz Prodej: v Evropě, cena za výtisk: 2,50
FDE F cz
Prodej: v Evropě,
cena za výtisk: 2,50 €
1
3
Příspěvek Artuse Feista:
Jde mi o to ukázat, jaký přínos má pro naše partnery,
stavebníky resp. zákazníky a konečně i pro nás
„filozofie MULTIBETON“.
50 let MULTIBETONu
Hangár pro vrtulníky
s podlahovým topením MULTIBETON
6 Heliport St. Anton am Arlberg/Rakousko
V prosinci 2012 byl v rámci malé oslavy oficiálně
otevřen nový hangár heliportu v St. Antonu am Arlberg/Rakousko.
8 Simon Obwaller postavil v roce 2011 moderní obytnou Obytný a komerční
a zároveň komerční budovu v jedné z nejkrásnějších obdům rodiny Oblastí Rakouska. Jako dlouholetý partner MULTIBETONu se
wallerových
spokojí s nejlepším – podlahovým vytápěním MB.
9 Nejen stavět, ale také myslet na zítřek. Stavba přizpůsobená Rezidenční park Gusmladým a orientovaná na budoucnost, to je solární dům. Způsob tav-Kurtze Strausprovedení je robustní a odolný, vytápění cenově dostupné a
náklady na něj lze na mnoho let dopředu velmi přesně spočítat. berg: Solární dům
Kompletní vytápěcí
systém KOMBISOL®
od SIKO SOLAR
10 Zásobování energií bez stinných stránek nabízí
®
KOMBISOL , produkt vyvinutý tyrolskou firmou SIKO
SOLAR. Sjednocuje tři oblasti: Solární zařízení, tepelná
čerpadla a fotovoltaiku.
11 Hledáte podlahové topení (které umí také chladit) Nové podlahové tos co nejnižší konstrukční výškou, nejmenší hmotností a pení MULTIBETON
s možností přímé instalace na starou podlahu! Suchý
na starou podlahu
podlahový systém MB-U!
12 Výňatek ze stavebního deníku Laabsových, mladé Stavíme si
rodiny s dvěma malými dětmi z Briggowa, které se spl- dřevostavbu
nil sen o vlastním bydlení.
„Nové centrum“
Prenzlau,
Marktberg
14 Marktberg v Prenzlau dostává u příležitosti
Zemské výstavy zahradnictví novou tvář:
Domovní techniku projektovala kancelář energosun
a firma Adolf Siebeneicher KG provedla instalace.
15 Z paneláku, který byl naposledy používán jako uby- „Am Prinzenpalais“
tovna, vzniklo 38 bytových jednotek přizpůsobených se- Bydlení pro seniory v
niorům. Inženýrská kancelář energosun projektovala
centru Prenzlau
domovní techniku, Dewald & Kriesel instalovala MB.
Kdo chce kam…,
zajde
k Dillovým
19 Také v roce 2013 se v Malchinu (MeklenburskoPřední Pomořansko) konal veletrh řemesel tradičně
pořádaný partnerem MULTIBETONu rodinou Dillových.
Tentokrát v nové budově firmy!
Vaše
znaky
kvality
23 Vaše znaky kvality,
které nutně potřebujete pro své podlahové vytápění.
Toto vše dostanete pouze u MULTIBETONu.
2
50 let MULTIBETONu
Tehdy už vlastním vývojem
procházely i výrobky MULTIBETON, konkrétně plastifikátor do potěrů MB-Typ E. Tento úspěšný systém k výrobě
kvalitního potěru, na nějž lze
již zakrátko pokládat podlahovou krytinu, zajišťoval finanční základ pro cca 6-leté
období vývoje nového podlahového vytápění MULTIBETON. Nutno podotknout,
Artus Feist
že v té době neexistovaly žádné použitelné propočty pro takové vytápění. Existovalo jen ohřívání podlahy s nejnižší, tedy
nepoužitelnou koncentrací tepelného toku, jako pouhý doplněk k topným tělesům. Pokládání trubek do potěru bylo podle tehdejších norem nepřípustné. A sortiment trubek byl více
Příspěvek zakladatele firmy Artuse Feista
Mnozí z našich partnerů by se rádi dozvěděli, jak to tehdy
všechno vlastně začalo. Nechtějte ale po mně prosím, abych
podnik, včetně mé osoby, navíc ještě chválil.
Jde mi spíše o to ukázat, jaký užitek našim partnerům, stavebníkům/zadavatelům zakázek a konečně i nám tato
„filozofie MULTIBETON“ přinesla – a nadále přinášet bude.
Už od samého začátku, tedy počátkem 60. let, mi jako zakla-
dateli firmy bylo jasné, že se v oblasti vytápění místností muselo přihodit něco nového. Bylo to zrovna tou dobou, kdy se
začala zavádět elektrická akumulační kamna do potěru,
ovšem s neuspokojivým výsledkem – aby pak zase brzy zmizela.
3
než tristní. Vzhledem k tehdejší úrovni technologií bylo téměř
nemožné projektovat a nabízet systém plošného vytápění,
který by se uplatnil na trhu.
Cílem našeho vývoje proto bylo:
1. Teorie propočtů v oblasti potřeby tepla (tepelných ztrát)
a rozložení systému.
2. Geometrie rozložení systému s cílem dosažení skutečného pokrytí tepelných ztrát.
3. Zajištění materiálu trubek: kov? Jaký druh plastu?
4. Kompletní vytápění bez topných těles a také bez dřívější
plné tepelné ochrany.
5. Příkladný tepelný komfort a zdravé vnitřní klima.
6. Vytápění s úsporou energie, v té době příliš avantgardní.
7. Příznivá cena, bez přehnaných izolačních opatření.
8. Montážní nenáročnost systémů pro instalatéry.
9. Životnost systému přesahující životnost stavby.
10. Péče o partnerství k vytvoření spolehlivosti a úspěchu.
Vysvětlovat, jak se to všechno povedlo, by překročilo zde
stanovený rámec. Jisté ovšem je, že počátkem 70. let byly
splněny naprosto všechny body z našich tehdejších požadavků. Tim začalo uvedení našich produktů na trh s vyloučením
velkoobchodu, abychom našim partnerům a jejich zákazníkům zajistili co nejkratší cestu k nejvyšší kvalitě s garantovanými vlastnostmi. Splněním všech výše uvedených bodů jsme
spustili revoluci na trhu s vytápěním.
Připomeňme ještě, že v 70. letech jsme neměli k dispozici tak
výkonné počítače. Mnoho projektů se zpracovávalo ručně
„podle Kollmara“, v 80. letech pomocí MS-DOS, ale již
s lepšími Kollmarovými propočty. Teprve od roku 2000 bylo
možno zakomponovat do moderního softwaru všechny detaily termodynamických faktorů – jak je uvedeno
v „Kollmarově brožuře“. Výsledkem je Multiplaner.
V průběhu následujících desetiletí až do dnešní doby představovalo těchto 10 bodů vodicí linku, jenž MULTIBETONu
GmbH zaručuje úspěch, jedinečnost a konkurenční výhodu.
Začátkem 70. let jsem díky jednomu z partnerů měl to štěstí
osobně poznat světově známého předního odborníka na sálavé vytápění Dr. Albrechta Kollmara. Ihned jsme si padli do
noty. On, teoretik na poli termodynamiky a matematiky, nyní
konečně našel „nějakého blázna“, který mohl jeho vědomosti
a znalosti uvést do praxe. Moje maličkost ve spojení s firmou
MULTIBETON přispěla zkušenostmi v oblastech stavebnictví,
technologie spalovacích motorů, strojírenství a letectví (ve
spolupráci s Prof. Dr. Haberem). Tato požehnaná spolupráce
pak vedla k oněm známým „patentům Kollmar/Feist“.
Od té doby jsem jako „Kollmarův žák“ konečně mohl uzpůsobit program tak, jak si to Kollmar vždycky přál. Průběžné vylepšování a optimalizace, jež jsou možné jen díky pokrokovému hardwaru a softwaru, učinily z našeho Multiplaneru jedinečný projektovací systém, který zahrnuje prakticky všechny
vytápěné a chlazené plochy. Tady se v rámci úspory energie
pracuje s nejnižšími topnými teplotami. Všechny výsledky
prakticky naměřené v zimě za třeskutých mrazů garantují
uživatelům a zákazníkům, že už tak příznivá data používaná
4
při projektování se o to pozitivněji projeví na úspoře energie
a tepelném komfortu.
Od začátku 90. let se celý podnik nachází v Troisdorf-Spichu.
Zde se nejmodernějším způsobem vyrábí, vyvíjí, školí, prezentuje a radí zákazníkům a partnerům. Zde také vznikají propagační materiály pro naše partnery v tištěné formě a v podobě
jiných médií ve více než 10 jazycích. V současné době existuje
v celé Evropě přes 20 poboček MULTIBETON.
V 70. a 80. letech sídlila výroba a prodejní kanceláře v Bergisch-Gladbachu. Tam také probíhal vývoj termodynamiky
v takzvaných simulačních měřicích kabinách. Dr. Albrecht
Kollmar a já jsme tam pracovali na experimentech, které pak
vedly ke vzniku modulace MULTIBETON.
Jak je toto všechno možné – a to již po dobu celých 50 let ?
Zde hraje jasnou roli filozofie firmy MULTIBETON:
Nejvyšší obchodní solidnost, důvěra = každý člověk – každé
slovo, špičkový výkon v každé oblasti, stabilní finanční síla,
profesionální a pracovití zaměstnanci a kompetentní odborní
topenáři – díky tomu je pro uživatele, zákazníky možné realizovat všechny výhody.
Prodej firmy, v naší branži tak běžná záležitost,
u MULTIBETONu neexistuje. Investice do budoucnosti je
u MULTIBETONu dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí na
příštích 50 let zajištěna ekonomicky, právně i osobně díky
všem zaměstnancům a mladým vedoucím pracovníkům. Já,
Artus Feist, mohu jen poděkovat zaměstnancům a partnerům
za příjemnou a úspěšnou spolupráci.
Ve stejném průmyslovém komplexu vznikla také vlastní výroba trubek MULTIBETON, která se výrazně liší od všech na
dnešním trhu běžných výrobních procesů. Zde platí tvrzení
„KLASSE vor MASSE“ („Raději méně, zato kvalitně“ –
pozn.překl.). Speciálně vybraný kvalitní materiál a vlastní
proces výroby tvoří základ pro vynikající kvalitu. Naši partneři a jejich zákazníci dobře vědí, že MULTIBETON od svého
vzniku ještě nikdy nemusel uplatnit své pojištění odpovědnosti za vady výrobku.
Tak se všichni společně můžeme
těšit na zajímavou
a úspěšnou budoucnost!
Váš
5
Referenční objekt
Heliport v St. Antonu
am Arlberg/Rakousko
V prosinci 2012 byl v rámci malé oslavy oficiálně otevřen
nový hangár heliportu v rakouském St. Antonu am Arlberg
Nový, prostorný hangár nabízí více místa pro vrtulníkový
park a lepší pracovní podmínky pro jejich posádky. V zimních
měsících je v St. Antonu am Arlberg umístěn vrtulník rychlé
záchranné služby týmu Heli Ambulance „Alpin 3“ a do budoucna také víceúčelový vrtulník flotily Wucher. Budova odpovídá nejnovějším technickým nárokům. Podlahové vytápění MULTIBETON (MB-Thermobeton) bylo instalováno na tepelně izolační vrstvu skelné pěny do základové desky hangáru. Obrovská topná plocha díky vysokému podílu sálavého
tepla zajišťuje dostatečný tepelný komfort, i když se veliká
vrata hangáru při manévrování s vrtulníky dovnitř nebo ven
na chvíli otevřou. Sálavé teplo má přímý účinek stejně jako
slunce. Příjemné teplo nad podlahou prospívá jak materiálu,
tak zejména mechanikům při provádění údržbových prací na
vrtulnících.
Slavnostní uvedení nového hangáru v St. Antonu do provozu a posádka s vrtulníkem
Moderní vytápění peletami s plánovanou maximální přívodní
teplotou 40 °C vytváří v hangáru i v nejkrutější zimě příjemné
pracovní klima. Mechanici a piloti mají své stroje neustále
zahřáté a připravené k okamžitému použití. Tak může firma
Wucher Helicopter dostát svým zásadám udržitelného rozvoje a zároveň svým zákazníkům poskytnout optimální transportní služby.
Náš patrnerský závod, firma J. Thurner GmbH & Co. KG, projektovala a instalovala celé zařízení, zatímco MULTIBETON
Österreich pomohl s projektováním podlahového vytápění
MULTIBETON.
Jak je vidět, osvědčená partnerská spolupráce.
6
Thurnerovi před budovou své firmy v Landecku
Wucher Helicopter in brief
Wucher Helicopter stručně

„Start“ 1975 jako odnož voralberské stavební firmy Wucher

50 zaměstnanců podniká s 14 vrtulníky

Možnosti nasazení: heliskiing v Arlbergu a na Kavkaze, VIP
a transferové lety, okružní lety, film/foto- a transportní lety,
záchranné lety, ořezy pilou z vrtulníku, vlastní letecká škola

Stanoviště Wucher Helicopter: Zell am See, Insbruck, St.Anton am
Arlberg, Zürs a Ludesch

Podrobnosti na: www.wucher-helicopter.at
Systémové trubky MULTIBETON jsou položeny na armovacích rohožích.
7
Referenční objekt
Obytný dům rodiny Obwallerových
sloužící zároveň komerčním účelům
Simon Obwaller postavil v roce 2011 moderní obytnou a zároveň komerční budovu v jedné z nejkrásnějších oblastí Rakouska. Jako dlouholetý partner MULTIBETONu při výběru
topného systému pro svůj dům příliš nepřemýšlel: Spokojím
se s nejlepším – podlahovým topením MULTIBETON (zde jako
potěrový systém) a, stejně tak všechno, co se týká vytápění
a sanity, instalací svépomocí.
Obytná a komerční budova Obwallerových v době výstavby 2010
Hotový objekt na jaře 2011
Simon Obwaller při pokládce podlahového topení MULTIBETON
Obwallerovi se svým domem vsadili na výrazný akcent moderní architektury v krásném prostředí St. Jakobu: zvenčí čisté linie a zevnitř pro obyvatele maximální požitek z nádherné
krajiny. Stejně působí i obytná a wellness část domu
v prvním a druhém podlaží. V přízemí, v komerční části domu,
se nachází zázemí firmy Simon Obwaller GmbH: kancelářské
prostory, malá prezentační místnost a velký stůl pro vymýšlení nových plánů společně se zákazníky. Doplněn skladovacími
prostory, nabízí tento objekt vše, co pracovně vytížený podnikatel potřebuje.
Rodina Obwallerových s dětmi
Prosklené plochy v celé budově se mohou svými blahodárnými účinky pozitivně projevit na obyvatelích, jejich hostech,
obchodních partnerech, zákaznících i zaměstnancích.
A díky neviditelnému podlahovému topení MULTIBETON nic
nenarušuje tento nádherný výhled.
Dům Obwallerových je povedenou kombinací práce, domova
a prezentace proveditelného.
A-6392 St. Jakob i.H., Hörlfeld 13
Telefon: +43 5354 88 000,
Mobil: +43 676 9198440
E-Mail: [email protected]
Web: www.obwaller-installateur.at
Část domu Obwallerových určená pro wellness
8
Referenční objekt
Rezidenční park Gustav-Kurtze
Strausberg: Solární dům
Zadavatel zakázky:
Stavební bytové družstvo “Aufbau“ Strausberg eG
Stavět bez bariér a přizpůsobit potřebám seniorů, to jsou
podmínky, z kterých se v dnešní době již téměř vždy vychází
u obytných a komerčních novostaveb. Pět ze 17 bytů bude
v bezbariérovém provedení, stejně jako budoucí obchodní
sídlo stavebního bytového družstva “Aufbau” Strausberg eG.
Stavba přizpůsobená mladým a orientovaná na budoucnost,
to je solární dům. Způsob provedení je robustní a odolný,
vytápění cenově dostupné a náklady na něj lze na mnoho let
dopředu velmi přesně spočítat. Výzbroj přesně pro budoucnost.
Zachování našeho životního prostředí
je k nezaplacení.
Srdce tepelného zásobování je umístěno uprostřed budovy:
dvě přes 10 m vysoké ocelové nádrže, každá o obsahu
31.500 l vody, které ze sklepa dosahují až do druhého nadzemního podlaží. Jako motor pracuje na střeše téměř 200 m 2
solárních panelů, které dodávají teplo ze slunce do akumulačních nádob. Díky těmto sezónním zásobníkům lze část solární
energie nasbírané v létě „uschovat“ na zimu. Solární energie
tak vykazuje v ročním průměru více než 50% podíl na pokrytí
nákladů na vytápění a ohřev TUV.
To, že koncept solárního domu přesvědčil nejen stavební bytové družstvo, ale i budoucí nájemníky, dokládá také fakt,
že již před položením základního kamene je pronajata více
než polovina bytových jednotek. Solární dům je trvalou investicí do budoucnosti. Solární dům v sobě spojuje ekologii
a hospodárnost a zvyšuje kvalitu života.
Tento článek vznikl v úzké spolupráci redakce časopisu „Přítel
těch, kdo šetří energií“ s Carstou Göring, členkou představenstva stavebního bytového družstva “Aufbau” Strausberg eG
a Jensem Fischbachem z energosun.
Chybějící teplo (především v prosinci a v lednu, kdy v našich
zeměpisných šířkách slunce dostatečně nesvítí) je zajištěno
tepelným čerpadlem, které těží nejen z extrémně dobré úrovně zaizolování budovy (dům KFW55), ale i z nízkých přívodních teplot komfortního podlahového vytápění MULTIBETON
pohybujících se kolem 33°C.
Obrázky: SBD“Aufbau“ Strausberg eG (nahoře), energosun (dole)
Přidaná hodnota solárního domu:
Když neinvestovat do novostavby, tak
kdy potom jindy?
· klid a pohodlí
· příjemný pocit a radost z bydlení
· nezávislé, volné, efektivní a bezpečné vytápění – a to vše
s jasnou kalkulací i do budoucna!
· více peněz a kupní síly pro zdraví, volný čas a rekreaci
Instalace sezónního zásobníku do solárního domu: rozměry jsou zde zřetelně viditelné. Přes tři podlaží, každý zásobník má kapacitu 31.500 litrů.
9
Kompletní vytápěcí systém
KOMBISOL® od SIKO SOLAR
Zásobování energií bez stinných stránek nabízí KOMBISOL®,
produkt vyvinutý tyrolskou firmou SIKO SOLAR. Sjednocením tří oblastí: solárních zařízení, tepelných čerpadel
a fotovoltaiky, vytváří jednotný koncept vytápění a zajišťuje
nejvyšší možnou nezávislost, jakož i trvalý, nerušený komfort bydlení.
Výsledkem tohoto vývoje z Tyrolska je stoprocentní zásobování budovy obnovitelnou energií, neboť KOMBISOL® využívá
k jejímu získávání výhradně sluneční a geotermální zdroje.
Solární systém a tepelné čerpadlo zde zásobují budovu teplem pro přípravu TUV a vytápění. Vlastní fotovoltaické zařízení dodává elektřinu k pohonu tepelného čerpadla.
V letních měsících solární kolektory ohřívají teplou vodu
a přebytečnou energii předávají do podzemního zásobníku.
Ve dnech s nízkou úrovní slunečního svitu a v zimě tuto energii zemní kolektory znovu odebírají, aby byla prostřednictvím
tepelného čerpadla poskytnuta k vytápění a ohřevu TUV.
Srdcem každého systému KOMBISOL® je KOMBIBOX. Jako
centrální řídící jednotka zajišťuje dokonalý soulad oněch tří
systémů vyrábějících energii. Dokáže detekovat aktuální
energetickou potřebu budovy a optimalizuje – v závislosti na
sezónní nabídce – výrobu energií prostřednictvím solárního
systému a tepelného čerpadla. Tím je dosaženo konstantní
a pohodlné zásobování energií po celý rok.
Bytový dům v Tyrolsku (Zirl) je již několik let zásobován energií pomocí systémemu KOMBISOL®. 8 rodin resp. 8 bytových jednotek využívá obnovitelnou
energii.
V době nejisté a drahé energie jistě vzbudí velký zájem toto
komfortní, k životnímu prostředí šetrné řešení energetické
situace pro rodinné a bytové domy (do 20 bytových jednotek).
Kromě možnosti bezstarostného života poskytuje inteligentní
trojkombinace KOMBISOL® od SIKO SOLAR rovněž lepší využití jednotlivých komponentů, čímž výrazně zvyšuje výnos
a životnost celého systému.
KOMBISOL® zajistí, že provozní náklady na vytápění
a přípravu TUV klesnou na nulu, neboť systém vyrobí přesně
tolik energie, kolik se spotřebuje. Na přání lze KOMBISOL®
přizpůsobit také potřebám energeticky nulových domů.
V tom případě produkuje inteligentní systémové řešení od
SIKO SOLAR dokonce více energie než je potřeba. Tak vytváří
vyrobená energie skutečný zisk.
SIKO SOLAR GmbH
Solarstraße 1
6200 Jenbach / Tirol / Austria
+43 (0)52 44 / 64 4 66
+43 (0)52 44 / 64 4 65
10
www.solar.at
[email protected]
I toto je možné s MULTIBETONem:
Nové podlahové topení MULTIBETON na starou podlahu
Hledáte podlahové topení (které umí také chladit)
 s nejnižší možnou konstrukční výškou
 s nízkou hmotností
 a s možností přímé instalace na starou podlahu!
MULTIBETON MÁ PRO VÁS ŘEŠENÍ:
Suchý podlahový systém MB-U
musejí být zabudována okna a vstupní dveře, dokončeny
instalační práce, omítnutí stěn a začištění trubek. Pokud leží
přívody inženýrských sití v místech, kde bude podlahové topení, musí být nanesena pevná vyrovnávací vrstva.
(nezpevněná vrstva z přírodního nebo drceného písku není
přípustná).
c
a
b
Nosný podklad:
Nosný podklad musí být před nanesením zátěžové vrstvy
dostatečně suchý a musí mít rovný povrch. Odchylky v rovnosti povrchu nesmí překročit hranici stanovenou normou
DIN 18202. Povrch nesmí vykazovat žádné bodové nerovnosti, obrysy vedení trubek apod., neboť se tyto vyrýsují na povrchu podlahové krytiny.
d
Systém se skládá z následujících částí:
a
Systémová trubka MB-Euro 12
b
Příchytná lišta MB 12
c
Okrajové izolační pásy (na obrázku nahoře)
d
MB- roznášecí desky (vyrobeny ze speciálního PST)
V zásadě musí být daný podklad vhodný s ohledem na nosnost a izolaci. U pružných podkladů je nutno počítat s pohybem, přenosem zvuku a vrzáním. V případě nejasností je zapotřebí předem provést zkoušku.
Komponenty MULTIBETON a až d dodá Váš topenář a podle
projektu MULTIBETON kompletně položí suchý podlahový
systém MB-U.
U stávajícího podkladu s povrchem PVC musí být mezi PVC
a MB-roznášecími deskami položena dělicí PE-vrstva (např.
MB-PE-fólie), aby se zabránilo migraci změkčovadel.
Jako krycí deska se u systému MB-U používá suchý panel na
bázi sádry nebo cementu. Lze použít krycí desky nejrůznějších
výrobců.
Okrajové izolační pásy:
Příklady možných kycích desek:
Dle normy musejí být okrajové izolační pásy při instalaci hotové podlahy zajištěny proti možnému posunutí. Tloušťka
okrajové izolace musí být nejméně 8mm, raději ale 10 mm.
Tloušťka v mm
Fermacell Powerpanel SE
20
Knauf Perlite Aquapanel Cement Booard Floor
22
Amroc Verlegeplatte
16
Fermacell Gipsfaser-Estrichelement 2E22
25
Fermacell Powerpanel TE
25
Cetris PD Nut- und Federplatte
16
Teprve po nanesení podlahové krytiny lze odstřihnout přesahující zbytky okrajové izolace.
V případě textilních a pružných povrchů tak lze učinit teprve
po vytvrdnutí nátěrového tmelu/lepidla.
Pomocí následujícího vyobrazení lze stanovit Vaši konstrukční
výšku:
Při výběru je nutno dbát na dostatečně dobrou tepelnou vodivost.
Krycí desky musí být zpracovávány v souladu s pokyny výrobce, to platí také pro výběr a zpracování podlahové krytiny.
Výběr krycích desek je plně ve Vaší kompetenci, můžete se
poradit se svým topenářem nebo jiným řemeslníkem, který
bude provádět jejich pokládku.
Příprava stavby:
Před instalací podlahového vytápění/chlazení MULTIBETON
11
Referenční objekt
Stavíme si dřevostavbu
Pro 6kW čerpadlo firmy Junkers budou zapotřebí 2 vrty,
každý o hloubce 55 m. Oba byly pro jistotu stanoveny na 65
m, trochu víc přece neškodí. Aby se stěny vyvrtaného otvoru
po vytažení vrtáku nezbortily (180 mm), byla do výplachového média přidána speciální chemikálie. Tato příměs zajistí
stabilitu otvoru po dobu 24 hodin. Poté, co byla dolů zavedna
sonda, musel být otvor znovu zasypán. K tomu byla použita
antuková suspenze pod vysokým tlakem. Princip sond: prostřednictvím těchto vrtů se chlad vody v potrubí, který vzniká
při procesech v tepelném čerpadle, předává do zeminy a znovu se ohřívá (princip obrácené chladničky). Třetí den byly
trubky naplněny nemrznoucí kapalinou a natlakovány.
Výňatek ze stavebního deníku Laabsových
Laabsovi – to je mladá rodina s dvěma malými dětmi
z Briggowa (Meklenbursko-Přední Pomořansko), které se
splnil sen o vlastním bydlení: „My, čtyři Laabsovi, si
v Briggowě postavíme dřevostavbu. Přesněji řečeno, můj
pracovitý muž s mnoha kamarády pro nás postaví nový domov.“ Tak začíná stavební deník a velké dobrodružství Laab-
Pitná voda, odpadní voda a vytápění
06.08.12 jsem společně s dědou Dieterem a s firmou Fred
Burmeister začal s instalací domovních rozvodů pitné a užit-
Laabsovi se svými dětmi a babičkami na obřadu „Richtfest“
sových.
Redakce časopisu „Přítel těch, kdo šetří energií“ navštívila
tuto rodinu na podzim 2012 ve fázi hrubé stavby. Podlahové
topení od MULTIBETONu nebylo ještě v té době nainstalováno, ale už zde byla krbová kamna, která dřevostavbu firmy
Talis© (www.talishaus.de) příjemně vytopila. O to se zasloužila vynikající tepelná izolace budovy. Aby vzduch uvnitř dobře
zaizolovaného domu zůstal čerstvý, instalovali Laabsovi důmyslný ventilační systém s geotermálním výměníkem tepla
a vzduchotechnickou jednotkou Junkers LP 250. Tepelný
komfort vytváří podlahové vytápění MULTIBETON. Teplo
potřebné k vytápění dodává geotermální tepelné čerpadlo.
Teď už pokračujte sami ve čtení napínavého stavebního deníku Laabsových (dostupný také na www.laabsies.de):
Vrty pro tepelné čerpadlo
Vzduchotechnické zařízení a tepelné čerpadlo v technické místnosti
kové vody a vytápění. Jako první jsme si vzali na mušku koupelnu a začali s potrubím ventilace, která probíhá přes střechu. Toto bylo opatřeno hadicí na odtok kondenzátu (podle
EnEV 2009). Všechny kanalizační rozvody v domě jsou podle
EnEV chráněny proti kondenzaci. Jako další jsme v koupelně
postavili instalační příčku, samozřejmě ze dřeva, je to přece
dřevostavba. Tam bylo později namontováno WC a obě umyvadla. Do této příčky vedou přípojky vody a odpady jmenovaných objektů. Přívody studené vody jsou rovněž podle EnEv
2009 chráněny proti kondenzaci. Přívody teplé vody a cirkulační potrubí jsou podle EnEV 2009 opatřeny 100% extrudovanou izolací. Proč cirkulační potrubí? Díky oběhovému čerpadlu (s vysokou účinností) v domě cirkuluje v době špičky
teplá voda, tzn. že ji máme k dispozici ihned vždy, když je
potřeba. Teplovodní potrubí je nakonec spojeno s cirkulač-
Vrtací zařízení u druhého hloubkového vrtu
12.09.12 k nám zavítali pracovníci firmy BBF Illchmann. Tento a následující den provedli oba vrty k tepelnému čerpadlu.
12
pení. Já jsem navíc spoje ve třetí vrstvě a napojení k okrajové
izolaci přelepil textilní lepicí páskou.
ním. Tím se uzavírá okruh a vede zpět do bojleru. V následujících dnech jsme instalovali rozvody vody v technické místnosti a v kuchyni. Tam jsou zásobeny vodou dřez, myčka, venkovní vývod vody i naše nová chladnička (Side-by-Side).
Trubky a odpady byly integrovány do izolace podlahy. Dutiny
jsme zavřeli suchou výplní. Ventilační kanály nemají kvůli
chladu žádné spojení se základovou deskou, leží na první vrstvě.
V technické místnosti se nachází hlavní přívod studené vody.
Ten vede přes vodoměr a zpětný filtr k pračce, do garáže,
k bojleru, k domovnímu rozvodu studené vody a k venkovnímu vývodu vody. Všechny venkovní vývody jsou mrazuvzdorné, tudíž zde můžeme odebírat vodu i v zimě. Odpady v technické místnosti jsou také hotovy. Zde je sveden kondenzát
z komína, ventilace, tepelného čerpadla, akumulačního zásobníku, zásobníku TUV a odpad pračky. Položeny jsou i hlavní rozvody od akumulačního zásobníku k rozdělovačům topných okruhů. V dětském pokoji je rozdělovač pro tři a v ložnici pro deset topných okruhů.
Zde ještě několik údajů: celková výška izolace činí 120 mm.
První a druhá vrstva jsou zatížitelné napětím v tlaku 150 kPa,
třetí vrstva 10 kPa. Třída tepelné vodivosti je 035.
Podlahové vytápění
Tady jsem se rozhodl pro systém firmy MULTIBETON a jejich
partnera, firmu Fred Burmeister z Stavenhagenu. Obrovskou
výhodou je, že se trubka pokládá za tepla (do 80 stupňů). Než
se začalo s trubkou, položili jsme nejdříve dle plánu pokládky
firmy MULTIBETON příchytnou lištu. Pomocí pokládkového
přístroje a cívky jsme pokládali místnost za místností
(SYSTÉMOVĚ). Na tomto místě chci vyjádřit své díky Pompe.
S ním jsem měl za 16 h topení položeno. Jak je vidět (na základě plánů), mají trubky v oblasti obvodových zdí menší rozteč než ve zbytku místnosti. Tím lze docílit optimálního klima
v místnosti a tepelného komfortu.
Tepelná izolace podlahy
Kompletní konstrukce podlahy až po potěr byla zhotovena ve
třech vrstvách. Začali jsme s 30 mm izolací EPS35 přímo na
svár. 2. vrstva byla položena přes spoje na 1. Díky tomu tepelné mosty v podlaze nemají šanci. Tady jsem zvolil 60 mm
izolaci EPS35. Před nanesením 3. vrstvy přišel na řadu okrajový izolační pás, který by měl vyrovnávat možné rozpínání
potěru. Třetí vrstvu tvořila 30 mm izolační role (DR30-2plus
WGL40) s rastrovou fólií. Ta slouží pouze jako kročejová izolace. Při použití této izolace je možné vynechat fólii pro potěr.
Mřížkování ulehčí v dalším kroku pokládku podlahového to-
Servopohony a svorkovnice byly rovněž dodány firmou
MULTIBETON. Pokojové termostaty stejně jako servopohony
ke svému provozu potřebují 230V.
Text (mírně zkrácen) a obrázky: rodina Laabs.
Obrázek vlevo: podlahové topení MULTIBETON je kompletně položeno,
Obrázek vpravo: topný potěr se nanáší, houstne a vyhlazuje
13
Referenční objekt
„NOVÉ CENTRUM“ PRENZLAU
Marktberg dostává novou tvář
V letošním roce pořádá město Prenzlau Zemskou výstavu
zahradnictví spolkové země Brandenburg. Již několik let se
město různými aktivitami připravuje na tuto velikou událost.
Díky tomu se dostalo Marktbergu v Prenzlau nové zástavby
a vytvořilo tak nové centrum Prenzlau. Za venkovní prostory
zodpovídalo město Prenzlau, budovy mělo na starost bytové
družstvo Prenzlau eG.
Marktberg s kostelem St. Marienkirche na podzim 2012
Pohled z věží kostela St. Marienkirche na nové budovy Marktbergu; „Nového
centra“ Prenzlau se svými solárními moduly.
Domovní technologie projektovala kancelář energosun a firma Adolf Siebeneicher KG provedla instalace. Dipl.-Ing. Jens
Fischbach z energosun popisuje topné a chladicí systémy následovně: „ V „Novém centru“ máme celkem čtyři tepelně
integrované budovy. Využívají se smíšeným způsobem. Zatímco v přízemí se nacházejí komerční prostory, horní patra sestávají z bytů. K temperaci, obzvláště komerčních postor, kde
je nezbytné dodržovat přísné zákonné předpisy, jsme použili
stropní chlazení. To je poháněno absorpčním chladicím zařízením, které k chlazení využívá teplo. Velký počet solárních
trubicových kolektorů na střechách zajišťuje ono potřebné
teplo. Prinzip „solárního chlazení“ je geniální: čím intenzivněji
slunce svítí, tím vyšší je chladicí výkon. I v parných letních
dnech tak zůstávají velkoryse prosklené komerční prostory
neustále příjemně temperovány, neboť potřeba chlazení jde
ruku v ruce s intenzitou slunečního záření.
Webkamera firmy Agora+ Projektentwicklungsgesellschaft mbH dokumentuje
pokroky na stavbě: http://marktberg-prenzlau.de.
Obrázek dole: Tourist Info, tepelný komfort díky MULTIBETONu
Pro chladnější období jsme vytvořili kombinaci dálkového
vytápění, geotermální a solární energie. Geotermální sondy
zásobují absorpční chladicí zařízení, které v tomto případě
funguje jako reverzní tepelné čerpadlo a částečně pomáhá
dálkovému vytápění. Solární zařízení se při vytápění používá
jako výpomoc.
Do bytů bylo instalováno podlahové topení MULTIBETON.
Zaručuje velmi nízké přívodní teploty při zachování maximálního tepelného komfortu nájemníků, čímž tvoří předpoklad
pro úsporné vytápění „Nového centra“.
Kromě toho nechť jsou zmíněny rovněž různé ventilační systémy, bez nichž se v komplexu budov této velikosti se smíšeným využitím nelze obejít.“
14
Referenční objekt
UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
„AM PRINZENPALAIS“
Bydlení pro seniory v centru města Prenzlau
Z paneláku, který doteď sloužil jako ubytovna, vzniklo 38 bytových jednotek pro seniory. Jako zákazník pověřilo bytové
družstvo Prenzlau eG inženýrskou kancelář energosun projektováním domovní techniky. Jelikož bylo na místě budovy
k dispozici dálkové vytápění, nepřipadala vzhledem k nulovému primárnímu energetickému faktoru dálkového vytápění
v úvahu instalace ekologické domovní techniky. Budova byla
pouze vybavena solárním zařízením, vzduchotechnickým zařízením pro všechny bytové jednotky a podlahovým vytápěním
MULTIBETON. Podlahové topení se rovněž podílí na bezbariérovosti celé budovy a vytváří maximální tepelný komfort
a pohodlí pro seniory. Instalováno bylo partnerskou firmou
MULTIBETONu Dewald & Kriesel z Prenzlau.
Sanace zvenčí, stav v listopadu 2012: zpozorovat lze zvýšení o jedno patro,
novou výtahovou šachtu a tepelnou izolaci.
Podlahové topení MULTIBETON podle plánu dodávalo v zimě interiéru teplo
a nájemníci se mohli ihnet nastěhovat.
Reálná budova (obrázek vpravo) se již velmi přibližuje představě o její budoucí podobě.
Relativně malé bytové jednotky s obytnou pochou mezi 38
m2 a 66 m2 byly speciálně upraveny pro potřeby starších lidí.
Budova byla zvýšena o jedno podlaží a byly přistavěny balkony a výtahová šachta.
Zde provádí pokládku podlahového topení MB osobně Kathrin Kriesel, šéfová
firmy Dewald & Kriesel. Obrázek dole: náš pokládkový přístroj na schodišti.
Konec dubna 2013: probíhá instalace balkonů.
Podlahy paneláku sjednotili řemeslníci pomocí sypané tvrdnoucí směsi na stejnou úroveň. Tato vrstva po rychlém vyschnutí umožnila provádět další práce. Současně přispívá
k tepelné a zvukové izolaci v budově a tvoří podkladovou
vrstvu pro podlahové topení MULTIBETON. Relativně malá
výška jednotlivých podlaží paneláku vyžadovala nízkou konstrukci topného potěru. Zde byl potěrový systém MULTIBETON jasnou volbou. Pomocí našich osvědčených přísad do
potěru jsou tyto ploché systémy možné.
15
Příspěvek hosta
více prosazuje provozování tzv.
vyrovnávacích sportovních disciplín
a speciálních forem tréninku, které
přispívají buď k redukci většinou
velké zátěže kloubního aparátu
v profesionálním sportu nebo
k ochraně před úrazy.
Artróza – když klouby
bolí Díl 2
To se uskutečňuje na dvou úrovních: jednak posilováním vazů
a svalů vedoucích klouby, jednak
neustálým cvičením koordinačních
schopností. Tento trénink by měl – odborně řečeno, sloužit
ke zlepšení senzomotoriky. Sensomotorika zahrnuje všechny
procesy, které koordinují naše smyslové vjemy (senzorika)
a naši svalovou aktivitu (motorika). Čím lépe je nacvičena
tato interakce, tím vyšší je kvalita provedení pohybu, což
v důsledku vede k menší zátěži kloubních ploch. Nakonec
není rozhodující, zda je zátěž příliš vysoká nebo pohyb příliš
složitý. Podstatné je, že daná osoba je schopna stabilizovat
a „čistě“ provést tyto zatěžující pohyby.
-
V první části mého článku na téma „Artróza – když klouby
bolí“ Jsem Vám vyložil hlavní příčiny rozvoje osteoartrózy:
chybná zátěž a/nebo podvýživa.
Správný pohyb
Tyto poznatky jsou přínosné nejen pro profesionální sportovce, nýbrž i pro každého jedince trpícího degenerativním onemocněním kloubů.
Pokud se zabýváme oběma těmito příčinami degenerativního
onemocnění kloubů, musí náš pohled nutně padnout také na
nejdůležitější přístupy k prevenci a léčbě artróz. Stejně jako
zdravá klobní chrupavka, vyžaduje také chrupavka postižená
degenerativními změnami – dokonce v enormním množství –
v postatě dvě věci: dostatečnou „potravu“ a vyvarování se
špatné zátěže.
Fyzioterapeut a/nebo ergoterapeut jsou schopni pomocí
spociálních cviků obnovit postižené senzomotorické funkce
a/nebo odstranit chybné pohybové stereotypy. Jako pozitivní
vedlejší účinek se projevuje zvýšená reakční schopnost. Tato
zlepšená reakční schopnost způsobuje, že síly působící na
kloub jsou lépe absorbovány a zabrání se nefyziologickému,
kloub poškozujícímu vychýlení působícímu proti jeho přirozenému pohybovému. U sportovců díky tomu klesá riziko úrazu, u pacientů s artrózou se minimalizuje nebezpečí další,
psléze akutní chybné zátěže.
Změna názoru
Pro „dietu“ kloubní chrupavky je, jak již bylo uvedeno
v předchozím příspěvku, bezpodmíněčně nutný pohyb ve
zdravé míře. Jestliže se ještě před nedávnem pacientům trpícím artrózou radilo, aby pohyb pokud možno omezili na minimum – aby se co nejvíce ochránily dosud existující „zbytky“
chrupavky – nastala mezitím dlouho potřebná proměna paradigmatu. Dnes se pacientům s artrózou dle platné vědecké
doktríny doporučuje důsledný pohybový trénink individuálně
přizpůsobený stádiu jejich kloubního onemocnění. Především
jsou doporučené sportovní disciplíny jako plavání, jízda na
kole, Nordic Walking und inline-bruslení. Ale i různé jiné druhy sportů mohou – v závislosti na závažnosti a lokalizaci artrózy – splňovat nároky přiměřené pohybové potřeby. Zde platí
pravidlo, individuálně a pod odborným dohledem vybrat
vhodné sportovní disciplíny, které optimálně udrží postižené
klouby v pohybu, aniž by je zároveň chybně nebo přespříliš
zatěžovaly.
V souhrnu lze tedy již nyní konstatovat, že pohyb představuje
v podstatě správnou terapii bez ohledu na to, zda se jedná
o zdravý nebo artrózou postižený kloub.
Kromě obligátní pohybové terapie máme v léčbě artrózy
k dispozici ještě další možnosti. Mnohé z nich se zaměřují na
konkrétní stádia onemocnění nebo jednotlivé klouby, jiné
jsou univerzálně použitelné. Některé z těchto způsobů léčby
mohou zastavit progresi onemocnění, zatímco jiné slouží
pouze ke zmírnění příznaků. Některými způsoby léčby lze
dosáhnout obojího.
Správná výživa
Vhodným prostředkem k léčbě každého stádia artrózy a také
k prevenci je vhodný dietní přístup. Mnohé vědecké studie
nade vší pochybnost ukázaly, že právě strava má významný
dopad na zdraví našich kloubů. Přitom nezáleží – na rozdíl od
všeobecného mínění – jen na denním příjmu kalorií, který při
překročení pro organismus nezbytného množství vede
k nadváze a následnému přetěžování kloubů. Již samotné
složení potravy může kloubní chrupavku poškodit. Dnes je
vědecky dokázáno, že přemíra nasycených mastných kyselin,
Poučení z profesionálního sportu
Že má tento přístup smysl, je možné pozorovat zejména na
vývoji, který se v posledních letech uskutečnil v profesionálním sportu. V neposlední řadě proto, že výpadky způsobené
zraněními, především na důležitých turnajích, mohou pro
sportovní kluby znamenat významné finanční ztráty, sází tyto
stále více na preventivní opatření. Jestliže byl dříve trénink
zaměřen výhradně na specifika daného sportu, nyní se stále
16
může a doporučuje použít i silnějších preparátů, někdy dokonce opiátů (na bázi morfinu). Toho se často pacienti zaleknou, z obavy z případné závislosti, což je ovšem bezdůvodné.
Umělé klouby
Nezřídka bývají bolestivé obtíže bohužel předčasným impulzem k provedení operativní náhrady kloubu. Ačkoliv by dostatečná medikace analgetiky mohla pacientovi možná vrátit
onu kvalitu života, jejíž ztráta mu vlastně způsobuje utrpení.
Adekvátní léčba bolesti by tak byla v mnoha případech
smysluplnou a úspěšnou alernativou umělé kloubní náhrady.
V neposlední řadě je k jakýkoliv operativní zásah spojen
s nemalým rizikem. Rovněž je nutné si uvědomit, že náhradou kloubu není automaticky zaručeno vytoužené odstranění
bolesti. Výměna klubu by proto měla být ve většině případů
až tou nejposlednější možnosztí. Nicméně pravdou zůstává,
že v určitých případech se indikace pro předčasnou výměnu
kloubu vyskytnout může.
které jsou převážně obsaženy v potravinách živočišného původu, kloubům škodí. To se děje v případě, že je chrupavka ve
zvýšené míře vystavena tzv. „oxidačnímu stresu“. Kromě vyhýbání se výše zmíněným složkám potravy lze těmto nežádoucím účinkům čelit užíváním specifických preparátů. V posledních letech byly speciálně pro léčbu artrózy vyvinuty mikrodoplňky stravy, jež dodávají chrupavce svými
„antioxidačními“ účinky živiny, které potřebuje k „přežití
a k regeneraci.
Diglo a Ibu
Opakovaně může u stávající artrózy dojít k propuknutí zánětu, doprovázenému prvním výskytem nebo zesílením již existujících artritických bolestí. Zde jsou na místě protizánětlivé
léky. Vedle preparátů podávaných ústy ze skupiny nesteroidních antirevmatik (např. Diclofenac nebo Ibuprofen) lze na
zánětem postižený kloub působit také lokálně. K potlačení
akutního zánětu se obzvláště osvědčily také kortizonové
injekce na nebo do kloubu.
Mikroživiny
Po delším užívání takovýchto preparátů nezřídka dochází
dokonce k poklesu bolestivých artritických obtíží, takže lze
u analgetik na předpis snížit dávkování nebo dokonce zcela
přerušit užívání.
Radioterapie
Proti bolesti
Techniky nukleární medicíny jako např. injekce radioaktivních
látek (tzv. Radiosynoviorthese) nebo ozařování zvenčí, ztratily v posledních letech na významu a zůstávají výhradně pro
chronické záněty kloubů, především revmatoidní artritidu.
Nicméně v odůvodněných případech a za předpokladu odpovádající indikace mohou přinést úlevu od bolesti.
Analgetika mají v léčbě artrózy bezpochyby svůj význam. Mohou výrazně ulevit od příznaků artrózy nebo je dokonce
v některých případech zcela zastavit. Tak umožňují pacientovi
opět nerušenou účast v každodenním životě. V mnoha případech to není jen omezená pohyblivost kloubů nýbrž bolest,
která pacienta nejvíce ničí.
Elektrická stimulace
Při podávání léků lze podle síly a druhu bolesti vybrat z různých účinných látek a jejich skupin. V případě nutnosti se
Nyní stejně jako dříve se v léčbě artrózy velmi úspěšně používají fyzikálně terapeutické metody. Za zmínku zde stojí především léčba pomocí elektrické stimulace nebo TENS-terapie,
u nichž se bolest tišící účinky dostaví po působení specifických elektrických impulzů. Také léčba chladem nebo teplem
se osvědčila.
Akupunktura
Dalším osvědčeným léčebným prostředkem u artrózy je akupunktura. Její účinky byly prokázány mnohými vědeckými
studiemi. Nejen na základě výsledků těchto studií převzaly
mezitím náklady na tento způsob léčby statutární zdravotní
pojišťovny, avšak pouze pro diagnózu artrózy kolenního
kloubu.
Injekce
Jako velmi slibná možnost léčby artrózy se jeví injekční aplikace zělu vlastní látky kyseliny hyaluronové do postiženého
kloubu. Zvláště při artróze kolenního kloubu vykazuje v mnoha případech vysokou účinnost. Většinou dochází k rychlému
Rentgenový snímek kyčle. Pravý kyčelní kloub pacienta (na obrázku vlevo) byl
nahrazen protézou, Zdroj: Wikipedia/NIH
17
zlepšení bolestivých příznaků i pohyblivosti kloubu.
pomůcek. Bandáže a ortézy podporují, stabilizují a/nebo odlehčují nemocným kloubům. Kromě toho mohou dokonce
aktivně působit na nemocný
kloub, např. prostřednictvím
speciálních tlakových podložek.
Na základě těchto pozitivních vlastností se kyselina hyaluronová používá nejen u věkěm nebo přetížením podmíněného
opotřebení, ale taky u poškození kloubů způsobených úrazem.
Nevýhodou této metody však je, že může být použita převážně jen u velkých a snadno přístupných kloubů jako je např.
kolenní kloub.
Také pořízení ortopedických
vložek nebo jiného vybavení
do bot představuje, především u artrózy v oblasti dolních končetin, často úspěšný Medi-Taping , Foto: Richard Huber
krok kupředu. Zvláště u prvního jmenovaného opatření došlo
v posledních letech k významnému rozvoji. Tak lze přizpůsobením nových senzomotorických vložek díky trvalému působení na výše popsanou senzorickou a motorickou souhru dosáhnout významných pozitivních účinků. Totéž platí pro dosud
nepříliš rozšířenýa málo známý proces kinesiotapingu.
Autotransfuze
Toto omezení se nevztahuje na praktické v posledních několika letech používané autologní sérum. Zde se jedná v podstatě
o modifikovanou léčbu vlastní krví. V tomto procesu je krev,
která byla předem odebrána pacientovi, speciálně zpracována
a později injekčně vpravena do postiženého kloubu. Prokazatelné údaje z kontrolovaných klinických studií o výhodách
a bezpečnosti této této nové léčebné metody prozatím bohužel chybí. Nicméně je tato metoda částečně vnímána pacienty
jako velmi účinná.
I přes všechny dostupné terapeutické možnosti léčby, jedna
věc zůstává v platnosti neustále: úspěšnost léčby stojí a padá
na spolupráci s pacientem!
Magnetické pole
Stejné úvahy platí i pro terapii v magnetickém poli, jejíž přínos
je ve školní medicíně diskutován jako nanejvýš kontroverzní.
Žádný vědecký důkaz o účinnosti dosud nebyl poskytnut.
V tomto smyslu… zůstaňte v pohybu!
Váš
Ortézy
Dr. med. Henning Jäschke
Velký význam bezpochyby náleží předepisování ortopedických
flexibilní moduly dovolují libovolnou pokládku podle plochy,
která je k dispozici. Kromě toho probíhá instalace
CollectorPLUS stejně jednoduše jako u běžných zemních kolektorů: registry se pokládají do nemrznoucí hloubky 1,20 m
na pískovou vrstvu vysokou 5 cm a následně se zasypávají
opět 5 cm silnou vrstvou písku. Poté lze jámu zasypat vykopanou zeminou zbavenou kamenů a udusat. Ani instalace rozdělovače, napojení kolektoru a zkouška funkčnosti se od běžných systémů příliš neliší.
CollectorPLUS od ErdwärmePlus
potřebuje mnohem menší plochu
Pro malé stavební parcely systém plošných kolektorů šetřící místo
Nový systém plošných kolektorů „CollectorPLUS“ od ErdwärmePLUS, partnera Alpha-InnoTecu, nabízí zákazníkovi kompletní balík materiálu pro efektivní zpřístupnění geotermální
energie, a to díky nejmodernějšímu způsobu konstrukce registru, který dosahuje téměř dvojnásobné přenosové plochy
oproti běžným kolektorovým systémům.
ErdwärmePLUS poskytuje 10letou záruku na inovativní geotermální kolektor, pokud je použit spolu s tepelným
čerpadlem Alpha-InnoTec.
Erdwärme plus GmbH  Bahnhofstraße 2  95359 Kasendorf
+49 (0) 092 28 99 6023-0  +49 (0) 092 28 99 6023-1299
 www.erdwaermeplus.de   [email protected]
Tepelné čerpadlo země/voda obvykle vyžaduje pro zemní
kolektor 1,5 až dvojnásobek velikosti vytápěné plochy.
A právě v hustě zastavěných oblastech městských aglomerací
jsou tyto plochy jen těžko dostupné. Když nesou možné ani
vrty, nabízí se CollectorPLUS jako ideální alternativa,
neboť při detailním plánování zdrojů tepla je ve většině případů možné za použití nové technologie vystačit s mnohem
menší plochou kolektorů.
K dosažení úspory plochy je systém plošných kolektorů geotermálními specialisty z ErdwärmePLUS individuálně střižen
na míru danému pozemku a místním podmínkám a sestaven
jako kompletní balík materiálu včetně jednotlivých částí kolektoru, odpovídajícího rozdělovače a připojovacích vedení.
Lehce sestavitelné montážní sety jsou dodávány v rámci Německa a do Rakouska zdarma na hranici pozemku.
Díky nejmodernějšímu způsobu konstrukce registru potřebuje CollectorPLUS
oproti běžným zemním kolektorům při detailním naplánování tepelných
zdrojů mnohem menší plochu.
Způsob konstrukce registrů značně usnadňuje instalaci, neboť
18
Kdo chce kam…, zajde k Dillovým
 www.dill-gmbh.de
 [email protected]
+49 (0) 39 94 22 36 10
+49 (0) 39 94 221 06 20
Veletrh řemesel 2013 v Malchinu
Jídlo
hoto je
vo!
Mistr Manfred Dahms byl
k dispozici pro odborné dotazy
Paní Dillová s věrnými zákazníky
Šéf junior Mario Dill severénně
moderuje veletrh
Mistr tesař Klaus Sievert s učněm
a právě pracujícím účetním
Školní kapela
Šéf senior Wolfgang Dill v akci
Klaus Blecken při ukázce
kovářského řemesla
Ricarda Byrth
Tak mě práce baví!
Hudební vložka mateřské školy
Prosklená část podlahy s ukázkou položeného
systému MB vzbudila zájem návštěvníků.
Optimální přínos pro stavebníka zde stojí v popředí zájmu.
To přesně odpovídá filozofii firmy MULTIBETON. Ne levně
nabízet, nýbrž seriózně prezentovat. Vysoce kvalitní produkty instalované odborníky, hospodárné, s dlouhou životností a s jistotou do budoucnosti.
Také v roce 2013 se v Malchinu (Meklenbursko-Přední Pomořansko) konal veletrh řemesel tradičně pořádaný partnerem
MULTIBETONu rodinou Dillových. Tentokrát v nové budově
firmy! Podnikatelské rodině Dillových dalo hodně práce přestěhovat obě firmy do nového sídla tak, aby byli včas připraveni na veletrh. A že se tento proces povedl,
o tom se mohli četní návštěvníci veletrhu sami přesvědčit.
Ukázky kovářského a truhlářského řemesla, živá hudba školní
kapely a skupiny dětí ze školky, tombola a vynikající péče
o tělesné blaho doprovodily poctivou přehlídku místních řemesel. Nabízely se zde informace o nejnovějších technologiích a navazovaly se kontakty se zákazníky.
Ve firmě Dill Heizung Sanitär s touto filozofií úspěšně pracuje
již druhá generace. A tak jde firma Dill příkladem v zastoupení četných partnerských firem MULTIBETONu v celé Evropě
a severní Africe. Stejně jako Firma Dill budete i Vy jako stavitelé u všech našich partnerů MULTIBETON vždycky vítáni.
Zeptejte se svého topenáře na MULTIBETON!
19
Již přes 20 let obnovitelně
EBITSCHenergietechnik realizuje fotovoltaické a solární
projekty jakéhokoliv rozsahu. Specialisté na „Obnovitelné zdroje energií“ se přitom věnují jak poradenství, projektování
a koncepci, tak i montáži, uvedení do provozu, údržbě a správě zařízení a po uplynutí jejich životnosti také odborné likvidaci
respektive obnovení systémů.
„Solární svět Ebitsch“ – dům
s pozitivní energetickou bilancí,
který více energie vyrábí než sám
spotřebuje – slouží jako sídlo firmy, výstavní a vývojové centrum. Zde se testují a propočítávají
všechny komponenty zařízení, od kolektorů a modulů přes
ovládací zařízení a systémy rozdělovačů až po různá řešení zá-
EBITSCHenergietechnik GmbH
Bamberger Straße 50
96199 Zapfendorf
Telefon: +49 9547 87050
Fax: +49 9547 870520
www.ebitsch-energietechnik.de
[email protected]
sobníků, a sestavují se varianty optimálně přizpůsobené specifickým přáním zákazníků.
K tomu používá Ebitsch výhradně vysoce kvalitní komponenty
předních technicky vyspělých výrobců. A pokud se na trhu
zatím nevyskytují žádné vyhovující systémy, využívají technici
Ebitsch svého Know-how a svých zkušeností pro vlastní inovativní řešení: například zásobník tepla 2 Max.
S jistotou ten správný partner
Zásobník tepla
Zásobník tepla
geniální systém pro nonostavby i starou zástavbu
nikdy více nákladů na vytápění
jeden na všechno – vše v jednom
Je inovativní řešení pro zásobování TUV
a vytápění v rodinných domech a obytných komplexech. Umožňuje to tepelná izolace a patentovaný funkční princip – až 100%
solární energie: zásobník umístěný v zemi nebo ve sklepě celoročně sbírá tepelnou energii absorbovanou kolektory. To stačí
pro denní spotřebu TUV a kompletní topnou sezónu.
skladné řešení
Instaluje se vodorovně. Výhoda: krátkodobý a dlouhodobý
zásobník jsou tepelně odděleny, paralelně uspořádány. Díky
tomu a systému skladování ve vrstvách je dosaženo perfektního
tepelného vrstvení. To funguje výhradně na základě fyzikálních
zákonů, tedy bez ovládání a tím pádem bezchybně a bezúdržbově. I přes značnou objemnost zásobníku není v budově zapotřebí žádné místo.
2 Max, inovativní zásobník od EBITSCHenergietechnik, přitom
není okrouhlý, nýbrž hranatý. Tyto výhody při stejných rozměrech znamenají větší objem a jsou ideální pro instalaci jak do
země, tak i jako součást sklepa. Všechny technické složky a potrubí jsou integrovány v 2 Max. To přispívá k nízkým tepelným
ztrátám.
konstrukce
Výměník tepla: třídeskový výměník tepla
Technika: směšovací stanice, čerpadlo
Ovládací zařízení: pro soláry, užitkovou vodu,
topný okruh a zásobník,
s připojením do sítě
GFK: vinutá sendvičová konstrukce
s mnoha výhodami
Tepelné oddělení jednotlivých částí zásobníku umožňuje
provozovat různé komory jako zásobníky tepla nebo chladu.
Díky dvěma komorám lze zásobník v 2 Max využívat zároveň
pro přípravu TUV i chlazení budovy.
Různé možnosti instalace:
Vzduchová komora: „vzduchová bublina“ jako expanzní nádoba
Systém skladování ve vrstvách: pro ukládání a využívání
PU-pěnová izolace: 200mm bez prolamování,
bez tepelných mostů
Geniálně jednoduché = jednoduše geniální
20
1. pod základovou deskou domu nebo garáže
2. zazděný v části sklepa
3. v zemi vedle budovy
4. volně stojící, např. ve vedlejší budově
Lze rozšířit sloučením více zásobníků,
možné jsou i jiné velikosti zásobníků
Různé možnosti instalace 2Max v praxi:
Ebitsch nabízí na svých webových stránkách kromě mnoha
jiných produktů a služeb také přepravu (žádný těžký náklad
díky lehké konstrukci!) 2Max v rámci Německa.
V zemi vedle budovy: 2Max se již nachází v instalační pozici (vrchní obrázek)
a je s detailní přesností umístěn vedle sklepní zdi domu.
Instalace 2Max do jámy v zemi na zahradě
Obrázek nahoře: sklepní instalace 2Max za falešnou zdí
Obrázek dole: k dalšímu zvýšení kapacity lze sezónní zásobník dodatečně
vybavit tepelným čerpadlem typu voda/voda: 2MaxWP se tak stává kompletním topným systémem.
Po zasypání pískem (obrázek nahoře) 2Max kompletně zmizí (obrázek dole)
21
Inzerát
Informace pro investory
Topení a chlazení Vaší budovy bude brzy
vyžadovat důležitá rozhodnutí.
Jednejte hned!
Čím nižší je teplota vytápění, tím vyšší je účinnost a tím úsporněji topíte.
Plošná topení MULTIBETON pracují s nejnižšími
možnými vytápěcími teplotami a zaručují
úsporný provoz po celou dobu životnosti stavby.
MULTIBETON nabízí na své systémové trubky
30letou záruku na materiál. Rovněž obdržíte
desetiletou celkovou záruku, jenž je v rámci odpovědnosti výrobce za vady kryta renomovanou pojišťovací společností.
- MULTIBETON propočítá Vaše plošné vytápění.
- MULTIBETON Vám doporučí autorizované
topenáře z Vašeho okolí.
Kontaktujte prosím generální zastoupení
ve své zemi (viz poslední strana) nebo:
MULTIBETON Deutschland GmbH
Heuserweg 23
+49(0)22 41/25 20 00
D-53842 Troisdorf-Spich
+49(0)22 41/25 20 099
E-Mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.de
Legenda k obrázkům: Titulní strana MULTIBETON, Strana 6: Wucher Helicopter, Strana 7 nahoře, dole a uprostřed vpravo: Wucher Helicopter, uprostřed vlevo: Fa. J. Thurner, Strana 8: Familie Obwaller, Strana 9: WBG „Aufbau“ Strausberg (nahoře), energosun (dole), Strana 10: Siko Solar, Strany 12+13:Familie Laabs, Strana 19 dole: ErdwärmePLUS, Strana 21:EBITSCHenergietechnik, vše ostatní:
MULTIBETON
Impressum: Vydavatel: Multibeton GmbH, Heuserweg 23, D-53842 Troisdorf-Spich, Obchední rejstřík: Siegburg HRB 3210. Šéffredaktor a organizace: Thomas Marr.
Redakce techniky: Manuel Hilberath, Redakce prodeje: Christoph Kämper, Reklama a obch.odd..: Thomas Marr, Olga Krüger, Marketing a celkové řízení: Werner Regh,
Adresa pro všechny: Heuserweg 23, D-53842 Troisdorf-Spich, Tisk: Druckpartner Moser Druck + Verlag GmbH, Römerkanal 52-54, 53359 Rheinbach
22
Znaky kvality, které nutně potřebujete
pro své podlahové vytápění:
01. Systémové trubky MULTIBETON mají po dobu 10 let
08. Systémové trubky MULTIBETON se pokládají
od uvedení do provozu platné pojištění odpovědnosti za
do ocelové příchytné lišty MB. Tato působí jako
vady výrobku, včetně pojištění následků, do výše
stabilizační prvek potěru a zaručuje minimální
1 mil €. Pojištění prokazatelně nebylo ještě nikdy
tloušťku potěru.
MULTIBETONem uplatněno. Navíc poskytuje
09. Systémové trubky MULTIBETON® ze bez kroucení
MULTIBETON 30-letou záruku na materiál, na růžovou
pokládají při teplotách od +50°C do +80°C.
systémovou trubku MULTIBETON®.
Tento proces zaručuje dlouhou životnost, která přesahuje životnost stavby.
02. Systémové trubky MULTIBETON® jsou kontrolovány
a testovány TÜV.
10. Systém je položen zcela volně na skryté izolační
vrstvě, čímž zaručuje volné rozpínání, bez hlukových
03. Systémové trubky MULTIBETON® obstály v Maxitestu,
a tepelných mostů. Pokládka probíhá podle norem
při teplotě +150 °C a vnitřním tlaku 3 bary prokázaly
DIN/EN, tedy bez porušení PE-fólie (ochrana proti
životnost přesahující 1.000 hodin.
vlhkosti) a bez poškození izolace.
04. Systémové trubky MULTIBETON® jsou během výroby
v závodní laboratoři pravidelně podrobovány nejtvrdším 11. U systému MULTIBETON® se podle Energieeinsparverordnung (nařízení o úsporách energie –
zkouškám kvality. Požadavky na jakost MULTIBETONu
pozn.překl.) používá pouze levná standardní izolace
dalece přesahují normy.
bez kašírování (dle příslušné normy).
05. Systémové trubky MULTIBETON® se vyrábějí na speciálních výrobních linkách MULTIBETON. Surovina na výrobu 12. Každý topný okruh MULTIBETON® je po instalaci
podroben bezpečnostnímu tlakovému testu. Tím se
systémových trubek MULTIBETON® je pro to speciálně
u každého topného okruhu ověří těsnost ještě před
přizpůsobena a vyráběna. MULTIBETON dodává přímo
nanesením potěru.
odborným topenářským firmám – ne prostřednictvím
velkoobchodu.
13. Díky modulačnímu způsobu pokládky MULTIBETON®
lze docílit velmi dobrého rozložení tepla a rovno06. Pokládka systému probíhá modulačním způsobem
měrná teplota zaručí tepelný komfort místnosti.
MULTIBETON® na základě vědeckých podkladů
Toto příjemné klima, bez cirkulace prachu způsobeDr. Ing. A. Kollmara a patentů Kollmar/Feist. Tím lze vyné topením, je prospěšné pro zdraví a vhodné pro
tápět úsporně, bez tepelného polštáře u stropu.
alergiky a astmatiky. Tento systém se rovněž hodí
pro „tiché chlazení“ prostřednictvím podlahy.
14. Systémy MULTIBETON® jsou kompatibilní s jakýmkoliv zdrojem tepla, jsou ideální pro kondenzační
technologie, solární energii, tepelná čerpadla atd.
Plošná vytápění MULTIBETON® jsou úspěšně instalována ve všech oblastech stavebnictví – interiéry,
venkovní prostory, novostavby i stará zástavba.
07. Systémy a komponenty MULTIBETON jsou 100%
recyklovatelné a optimálně energeticky úsporné.
Výrobní linky jsou poháněny elektřinou z vodních elektráren a tím ušetří ohromné množství CO2.
15. Za plošné vytápění MULTIBETON® hovoří bohaté
praktické více než čtyřicetileté zkušenosti
z obytných jednotek v milionové výši.
Toto vše dostanete
pouze u MULTIBETONu
23
België/Belgique/Belgien
Česká republika
Danmark
España
MULTIBETON Belgium
Marcel Hauseux
L'Habitation saine
Rue de la Tannerie, 24
B-4960 Malmedy
+32 80 330 151
+32 495 51 03 81
 [email protected]
 www.habitationsaine.be
EKIM MORAVIA s.r.o.
Domky 140
CZ-74781 Otice
+420 553 673 666
+420 606 630 094
 [email protected]
 www.multibeton-vytapeni.cz
ASTRO VARMETEKNIK
Baekgårdsvej 13
DK-4140 Borup
+45 46 76 01 10
 +45 46 76 01 20
 [email protected]
 www.astro-varme.dk
MULTIBETON-ESPAÑA
c/Musica, no. 11 Apdo. 118
E-08297 Manresa
+34 938 75 40 10
 +34 938 75 40 11
 [email protected]
 www.multibeton.es
Eesti Vabariik
France
Hellas
Hrvatska
Baltic multibeton
A. Giedraicio-Giedriaus g. 44
LT-74002 Jurbarkas
+370-68611252
+39-3337059309
 [email protected]
MULTIBETON-FRANCE
Z.I. du Grand Bois
6 rue Charles Desgranges
F-57200 Sarreguemines-Cedex
+33 387 98 69 11
 +33 387 98 69 12
 [email protected]
 www.multibeton-france.fr
MULTIBETON HELLAS S.A.
Michalakopoulou St. 113
GR-11527 Athens
+30 10 779 06 52
 +30 10 777 75 57
 [email protected]
 www.multibeton.gr
EKO MODUL d.o.o./MULTIBETON Kroatien
Bednjanska 8
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 3042406
 +385 1 3042407
 [email protected]
 www.eko-modul.hr
Dschomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān Ireland
Iran/Iran
Irland/Ireland
Italia
Latvijas Republika
Tirdad Hossein Lavasani Amir Balooch
Aghdasieh Ajoudanieh alle
7. Westliche Str. Nr. 4,
APT 108
IR-1956766319 Teheran
+98 21 22833147
+98 912 117 2621
AML Architectural Products LTD.
MULTIBETON Ireland
B3 Calmount Park
IRL-Ballymount Dublin 12
+353 1 450 15 14
 +353 1 450 15 15
 [email protected]
 www.amlarchitectural.com
EUROTECNICA S.r.l.
MULTIBETON Italia
Via Val dei Faveri, 24
I-31030 Bigolino di Valdobbiadene (TV)
+39 423 98 53 42
 +39 423 98 95 59
 [email protected]
Baltic multibeton
A. Giedraicio-Giedriaus g. 44
LT-74002 Jurbarkas
+370-68611252
+39-3337059309
 [email protected]
Lietuvos Respublika
Lëtzebuerg
Tagldit n Lmaɣrib
Republica Moldova
Baltic multibeton
A. Giedraicio-Giedriaus g. 44
LT-74002 Jurbarkas
+370-68611252
+39-3337059309
 [email protected]
L'Habitation saine
MULTIBETON-Luxembourg
6, route de Grosbois
B-4950 Tirimont-Waimes
+32 80 33 01 51
+32 4 95 51 03 81
 [email protected]
 www.habitationsaine.be
MULTITECH-CLIMATISATION S.A.R.L.
MULTIBETON Maroc
13, rue Brahim Moussili - ex rue Berlioz
Bélvedère
MA-20300-Casablanca
+212 522 24 24 33
 +212 522 24 24 31
 [email protected]
DVAAI PRIM S.R.L.
Anna Dragan
Tilulescu 47
MD-2032 Chisinau
+373 22 767822
 [email protected]
Nederland
Österreich
República Portuguesa
Polska północna
MB-Buis B.V.
Bergweg 4A-2
NL-8271 CD IJsselmuiden
+31 38 344 70 96
 [email protected]
 www.mb-buis.nl
MULTIBETON GmbH Österreich
Weisslhofweg 14
A-5400 Hallein
+43 62 45 88 100
 +43 62 45 88 180
 [email protected]
 www.multibeton.at
Bockemuehl, Lda.
MULTIBETON-PORTUGAL
Zona Industrial da Cooperativa
P-3240-217 Ansião
+351 236 670 110
 +351 236 670 118
 [email protected]
 www.multibeton.com.pt
Ewiro s.p.z.o.o.
MULTIBETON POLSKA-NORD
Polna 59
PL-87-100 Torun
+48 (0) 56 / 692 60 79
 +48 (0) 56 / 692 60 79
 [email protected]
 www.ewiro.pl
Polska południe
România
Slovenija
Slovenská republika
MULTIBETON-POLSKA sp.z.o.o.
ul. Zagórska 159
PL-42-600 Tarnowskie Góry
+48 32 750 57 76
 +48 32 750 57 54
 [email protected]
 www.multibeton-pl.com
S.C. MULTIBETON ROMANIA S.R.L.
Samuil Vulcan, Nr. 24, Sect. 5
RO-051702 Bucureşti
+40 21 311 34 90
 +40 21 311 70 13
+40 723 54 87 54
 [email protected]
SEMONT, d.o.o.
MULTIBETON-SLOVENIJA
Kotna ulica 1
SLO-3000 Celje-Trnovlje pri Celjui
+386 3 428 41 25
 +386 3 428 41 21
 [email protected]
 www.semont.si
EKIM MORAVIA s.r.o.
Domky 140
CZ-74781 Otice
+420 553 673 666
+420 606 630 094
 [email protected]
 www.multibeton-vytapeni.cz
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tunisie
Ukrajina
United Kingdom
MULTIBETON-SWISS
Ch. Champ du Faug 9
CH-1085 Vulliens
+41 (0) 21-903 45 70
 +41 (0) 21-903 46 11
 [email protected]
MULTIBETON-TUNISIE S.A.R.L.
Le Forum B 24
1, Avenue de Carthage
TN-2080 Ariana
+216 17 70 97 70
 +216 17 70 97 56
 [email protected]
AMP-STYL
MULTIBETON Ukraine
Golosiyvska Str. 16, w. 112
UA-03039 Kiev
+38044 537 27 66
 +38044 537 27 67
 [email protected]
 www.multibeton.in.ua
MULTIBETON LTD
15 Oban Court
Hurricane Way
Wickford Business Park
GB-Wickford Essex SS11 8YB
+44 12 68 56 16 88
 +44 12 68 56 16 90
 [email protected]
 www.multibeton.co.uk
Belgien/Belgium
Estland/Estonia
Litauen/Lithuania
Niederlande/Netherlands
Polen Süd, Poland south
Schweiz/Switzerland
Tschechien/Czech Republic
Frankreich/France
Luxemburg/Luxembourg
Österreich/Austria
Rumänien/Romania
Tunesien/Tunesia
Dänemark/Denmark
Griechenland/Greece
Italien/Italy
Marokko/Marocco
Portugal
Slowenien/Slovenia
Ukraine/Ukraine
Spanien/Spain
Kroatien/Croatia
Lettland/Latvia
Republik Moldau/Republic of
Moldova
Polen Nord, Poland north
Slowakei/Slovak Republic
Großbritannien
2422 41 25 20 00 +49 22 41 25 20 099 [email protected]www.multibeton.de
Deutschland/Germany: MULTIBETON GmbHHeuserweg 23D-53842 Troisdorf-Spich+49

Podobné dokumenty

1 Prosím, vložte vizitku

1 Prosím, vložte vizitku sítě na prvním místě, tudíž byla jako provádějící firma vybrána právě Krahe. U Alexandra Krahe nepřicházel v úvahu výběr jiného systému: „Sem přijde pouze MULTIBETON!“. Christian Freitag byl u MULT...

Více