Curriculum Vitae

Komentáře

Transkript

Curriculum Vitae
Tax Academy – Guarantors of the programme
Curriculum Vitae
Zenon Folwarczny
Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb /
Director in the Financial Services and International
Structuring group
Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního daňového
plánování, transferových cen a treasury. Zenon vystudoval na Vysoké škole ekonomické
(Szkoła Główna Handlowa) ve Varšavě a je absolventem postgraduálního programu
v mezinárodním daňovém právu (LL.M., Master of Laws) na Vídeňské ekonomické univerzitě
(Wirtschaftsuniversität Wien). Zenon je členem Komory daňových poradců ČR, sekce daně
z příjmů právnických osob a sekce mezinárodního zdanění a cel KDP ČR, absolventem ACCA
DipIFR a soudním znalcem v oboru daně z příjmů právnických osob, mezinárodní daňová
problematika a transferové ceny.
Zenon is a registered tax advisor, has completed postgraduate LL.M. program in
international tax law in Vienna and is a Czech court-sworn tax expert in the area of corporate
taxation, international taxation and transfer pricing. Zenon is holder of DipIFR ACCA.
Zenon is focused on advising banks, branches of banks, insurance companies and large
multinationals dealing cross-border. He also participates in transfer pricing projects related
to the change of business models or benchmarking. The broad treasury knowledge and
detailed knowledge of the Czech law enables him to perform efficiently due diligence projects,
structuring work and post-close work for corporate, financial (incl. private equity) buyers.
Zenon is a tax senior manager in PwC. Zenon is involved in advising financial institutions and
other clients on, inter alia, international structuring, treasury issues and transfer pricing etc.
Tax Academy – Guarantors of the programme
Curriculum Vitae
Petra Nováková
Advokátka v daňovém a právním oddělení /
Attorney in the Tax and Legal Services department
JUDr. Petra Nováková, Ph.D., je advokátkou spolupracující se společností
PricewaterhouseCoopers. Poradenství se věnuje od roku 2008, před tím působila jako
asistentka soudce Nejvyššího správního soudu a jako odborná asistentka na katedře
obchodního práva právnické fakulty MU. Je členkou Legislativní rady vlády a pracovní
komise Ministerstva financí pro daňový řád. Petra se specializuje na poradenství v daňových
sporech se správci daně či před soudy, správní právo, daně z příjmů a obchodní právo.
Na uvedená témata rovněž pravidelně přednáší a publikuje.
Petra získala právnické vzdělání na Masarykově univerzitě, má titul Ph.D. z oboru finanční
právo. Studovala rovněž psychologii a sociální politiku, sociální práci.
Petra Nováková cooperates as an Attorney with PricewaterhouseCoopers Prague. Prior to
joining the company, she worked as an assistant to a judge of the Supreme Administrative
Court. She specializes in litigation and administration of taxes, administrative law, income
taxes and commercial law. She is a member of the Legislative Council of the Government of
the Czech Republic and of the working group of the Ministry of Finance.
Petra holds an advance Master’s degree in law from the Faculty of Law at Masarykova
University and a Ph.D. in tax law from the same institution. She also studied psychology,
social science and social work.
Tax Academy – Guarantors of the programme
Curriculum Vitae
Tomáš Hunal
Senior manažer v oddělení Daňové a právní služby /
Senior Manager in the International Assignment Solutions
Tomáš se specializuje na daňové poradenství pro fyzické osoby. Zaměřuje se na nastavení
struktur vysílání pracovníků do zahraničí a optimalizaci daňových pozic v mezinárodním
kontextu. Často přispívá odbornými komentáři do médií a účastní se odborných seminářů a
seminářů Hospodářských komor. Je registrovaný daňový poradce a je členem Komory
daňových poradců České republiky. Získal ocenění „Daňový poradce roku 2010“. Jeho klienty
jsou zejména velké mezinárodní společnosti působící na českém trhu a české společnosti
působící v zahraničí. Zabývá se daňovou optimalizací, nastavením vysílání zaměstnanců,
přizpůsobováním globálních daňových politik místním daňovým a právním podmínkám,
přípravou daňových přiznání pro fyzické osoby a dále daňovými spory a statutárními
mzdovými záležitostmi.
He specializes in providing personal tax and employment law services. The area of focus
includes structuring of international assignments and tax and social security planning.
Tomáš is frequently commenting upon the tax issues in the Czech economic media and
participates in professional and Chamber of Commerce seminars. He is a Czech registered tax
advisor, the member of the Chamber of Tax Advisors of the Czech Republic. In January 2011,
he succeeded in ‘Tax Advisor of the Year 2010‘. His client base consist mainly of large
multinational companies from various industries operating in the Czech Republic and Czech
companies expanding abroad. Focus includes tax optimization, structuring of expatriate
assignments, creating assignment policies and amending global policies to local tax and legal
conditions, tax compliance and expatriate management. Area of expertise also includes tax
litigation a statutory payroll matters.
Tax Academy – Guarantors of the programme
Curriculum Vitae
Marcela Zbožínková
Senior manažer v daňovém a právním oddělení /
Senior Manager in the Tax and Legal Services department
Marcela Zbožínková pracuje jako senior manažer v daňovém a právním oddělení pražské
pobočky PricewaterhouseCoopers od roku 2004. Marcela se specializuje na poskytování
poradenství finančním institucím a nadnárodním společnostem v oblasti daně z příjmů
právnických osob a mezinárodního zdanění. Zkušenosti v oblasti finančního sektoru Marcela
získala během svého dvouletého působení ve Spojených státech amerických. Marcela je
zodpovědná za školení na téma přímých daní pro Tax Academy již několik let.
Marcela vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů.
Je registrovaným daňovým poradcem v Komoře daňových poradců České republiky.
Momentálně je studentem ACCA.
Marcela Zbožínková is a Senior Manager in the Tax and Legal Services department of PwC
Prague. She has been with PwC since 2004. Marcela is involved in advising financial
institutions, primary banks and leasing companies and other multinational clients on
corporate tax matters and international structuring issues. Prior to joining PwC, Marcela
gained experience in the financial services sector during her two-year employment in a bank
in the USA. She has been responsible for trainings on corporate taxation within Tax Academy
for several years already.
Marcela holds a Master’s degree in economics from the Prague University of Economics,
Faculty of International Relations. She is registered Tax Advisor in the Czech Chamber of Tax
Advisors. She is currently ACCA student.
Tax Academy – Guarantors of the programme
Curriculum Vitae
Pavla Polanská
Manažerka / Manager
Pavla Polanská je manažerkou v daňovém a právním oddělení pražské pobočky
PricewaterhouseCoopers. Ve společnosti pracuje od prosince 2007 a její hlavní specializací je
DPH a spotřební daně. Před nástupem do společnosti Pavla pracovala jako specialista
na DPH a spotřební daně v daňové správě, a předtím v celní správě. Pavla vystudovala
Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu financí a účetnictví. Pavla je daňový poradce.
Pavla is a Manager in the Tax and Legal Services department of PricewaterhouseCoopers
Prague. She has been with PwC since December 2007 and specialises in VAT and excise
duties. Prior to joining the firm, Pavla worked as a VAT and excise specialist at the Czech Tax
Administration and before that at the Customs Administration. Pavla holds a Master’s degree
from Faculty of Finance and Accounting at the University of Economics in Prague. Pavla is
registered tax advisor since 2009.

Podobné dokumenty

e-learning: Kurz Účetnictví získal cenu Microsoft Industry Awards

e-learning: Kurz Účetnictví získal cenu Microsoft Industry Awards soustavnému studiu nevyhnete po celou dobu Vaší profesní kariéry a příprava na zkoušky je tou správnou substancí, po níž je každé další vzdělávání hračkou. Snažíme se umožnit lepší přístup k vědění...

Více

62. kongres Komory úăetních expertŰ v Lille 62. kongres Komory

62. kongres Komory úăetních expertŰ v Lille 62. kongres Komory Tisk Horák a. s. DráÏìanská 83A 400 07 Ústí nad Labem www.tiskhorak.cz kanceláfi Praha, Hálkova 2 120 00 Praha 2

Více

v tomto dokumentu

v tomto dokumentu Tomáš Dvořák Jakub Gogela Tereza Špalková Lukáš Fogelton David Tobolík Vít Dohnal Lukáš Fogelton Jakub Gogela Adam Kopec

Více

Course description

Course description Requirements on student Assignment on the basis of copies of the sample period calligraphy. Content History of writing continuum from the past to present days, its historical expression and further...

Více