Příloha č. 1 dodatečných info č. 1

Komentáře

Transkript

Příloha č. 1 dodatečných info č. 1
Příloha č. 1 dodatečných informací č. 1 - 3
SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť
959: Vedení trubní - speciální části a doplňky
205.
B
595-X02
Demontáž, nový základ, montáž VZT jednotek na střešním plášti
kpl
206.
B
595-X03
Demontáž, nový základ, montáž klimatizačních jednotek na střešním plášti
kpl
207.
B
595-X04
Demontáž, montáž s odsazením VZT potrubí z fasády a střechy
kpl
2,000 Chybí jakýkoliv popis o co se jedná a zda jsou jednotky funkční –
technická zpráva ani výkres nic neřeší
2,000 Chybí jakýkoliv popis o co se jedná a zda jsou jednotky funkční –
technická zpráva ani výkres nic neřeší
1,000 Chybí jakýkoliv popis o co se jedná – technická zpráva ani výkres
nic neřeší
968: Elektrické vedení – ostatní
208.
209.
210.
211.
212.
B
B
B
B
B
968-S01-x01
968-S01-x02
968-S01-x03
968-S01-x04
968-S01-x05
Demontáž hromosvodového vedení z fasády
Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení na fasádě
Demontáž hromosvodového vedení ze střechy
Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení střechy
Kontrola (měření) uzemnění
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
213.
214.
B
B
968-S01-x06
968-S01-x07
Revize hromosvodu a uzemnění
Rezerva - provedení nového uzemnění včetně výkopových prací
kpl
kpl
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
Má být toto měření provedeno před započetím aby se zjistil
současný stav ?
1,000 Bez projektové dokumentace nelze provést výchozí revizi
1,000 Není požadavek na uzemnění – k čemu je tato položka ?
SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť
959: Vedení trubní - speciální části a doplňky
486.
B
595-X02
Demontáž, nový základ, montáž VZT jednotek na střešním plášti
kpl
487.
B
595-X03
Demontáž, nový základ, montáž klimatizačních jednotek na střešním plášti
kpl
488.
489.
B
B
595-X04
595-X05
kpl
kpl
490.
B
595-X06
Demontáž, montáž s odsazením VZT potrubí z fasády a střechy
Demontáž a zpětná montáž mobilní ocelové konstrukce pro anteény - včetně
seřízení, demotáže a montáže antén / uskladnění v rámci budovy v době mezi
demontáží a montáží
Demontáž a zpětná montáž antény - včetně seřízení, demotáže a montáže antén
/ uskladnění v rámci budovy v době mezi demontáží a montáží
kpl
11,000 Chybí jakýkoliv popis o co se jedná a zda jsou jednotky funkční –
technická zpráva ani výkres nic neřeší
6,000 Chybí jakýkoliv popis o co se jedná a zda jsou jednotky funkční –
technická zpráva ani výkres nic neřeší
4,000 Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
6,000 Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
1,000 Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
968: Elektrické vedení – ostatní
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
B
B
B
B
B
B
B
968-S02-x01
968-S02-x02
968-S02-x03
968-S02-x04
968-S02-x05
968-S02-x06
968-S02-x07
Demontáž hromosvodového vedení z fasády
Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení na fasádě
Demontáž hromosvodového vedení ze střechy
Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení střechy
Kontrola (měření) uzemnění
Revize hromosvodu a uzemnění
Rezerva - provedení nového uzemnění včetně výkopových prací
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
Má být toto měření provedeno před započetím aby se zjistil současný stav ?
Bez projektové dokumentace nelze provést výchozí revizi
Není požadavek na uzemnění – k čemu je tato položka ?
SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť
959: Vedení trubní - speciální části a doplňky
766.
B
595-X02
Demontáž, nový základ, montáž VZT jednotek na střešním plášti
kpl
767.
B
595-X04
Demontáž, montáž s odsazením VZT potrubí z fasády a střechy
kpl
2,000 Chybí jakýkoliv popis o co se jedná a zda jsou jednotky funkční – technická zpráva ani
výkres nic neřeší
3,000 Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
968: Elektrické vedení - ostatní
768.
B
968-S03-x01
Demontáž hromosvodového vedení z fasády
kpl
1,000 Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
769.
B
968-S03-x02
Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení na fasádě
kpl
1,000 Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
770.
B
968-S03-x03
Demontáž hromosvodového vedení ze střechy
kpl
1,000 Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
771.
B
968-S03-x04
Montáž a dodávka nového hromosvodového vedení střechy
kpl
1,000 Chybí jakýkoliv popis – technická zpráva ani výkres nic neřeší
772.
B
968-S03-x05
Kontrola (měření) uzemnění
kpl
1,000 Má být toto měření provedeno před započetím aby se zjistil současný stav ?
773.
B
968-S03-x06
Revize hromosvodu a uzemnění
kpl
1,000 Bez projektové dokumentace nelze provést výchozí revizi
774.
B
968-S03-x07
Rezerva - provedení nového uzemnění včetně výkopových prací
kpl
1,000 Není požadavek na uzemnění – k čemu je tato položka ?
Ing. Mirka
Sadílková
Digitálně podepsal Ing. Mirka
Sadílková
DN: c=CZ, o=DPU REVIT s.r.o [IČ
28711335], ou=2, cn=Ing. Mirka
Sadílková, serialNumber=P286618
Datum: 2014.05.20 16:05:03 +02'00'

Podobné dokumenty

Katalog kotlů Brötje a příslušenství

Katalog kotlů Brötje a příslušenství automobilový průmysl (např. Boening, Nissan, Kawasaki). Na přelomu tisíciletí pak došlo k diverzifikaci, během níž se výrobní závody firmy orientující se na tepelnou techniku (plynové kondenzační k...

Více

ceník tašková tabule spektrum

ceník tašková tabule spektrum HRADEC KRÁLOVÉ – tel. +420 495 543 267; [email protected] FRÝDEK MÍSTEK – tel. +420 776 730 056; [email protected] PRAHA – +420 776 730 295 ; [email protected] BRNO – +420 776 730 043 ; [email protected] PLZE...

Více

Ortopedická zdravotní obuv LEON

Ortopedická zdravotní obuv LEON 763 16 Fryšták Machek Tel./Fax: 577 911 236 Mobil: 777 106 345 Email: [email protected] Digitálně podepsal Ing. Petr Machek DN: c=CZ, o=Ing.Petr Machek [IČ 16851811], ou=1, cn=Ing. Petr Machek, ser...

Více

1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o

1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o 1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh v České republice, která byla vyrobena mimo území České republiky Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjm...

Více

741403-418-11-63 dra - Exekutorský úřad Český Krumlov

741403-418-11-63 dra - Exekutorský úřad Český Krumlov neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti. Vydražitel je povinen vydraženou věc převzít bezprostředně po udělení příklepu a po zaplacení nejvyššího podání. V případě, že se v termínu uved...

Více