RudC zpCo2, 1948

Komentáře

Transkript

RudC zpCo2, 1948
OBSAH
StanislavK. Neumann, ChvClaRljnovCrevoluce
(RudCzpCo2,1948)
lz
FrAf,a 5r6mek, eeskdjaro 1945
(Rthy, rfrZe,1945)
ZO
Marie Pujmanov4,Vin€ dobytChomEsta
(RaQst t Zat, I94S)
2l
Konstantin Biebl, Pied rltotem
(Manifesty;SpisyIV, 1953)
2g
Vit6z*lav Nezval, Pr4vEodtroubili vAlku
( Histarbkj ohraz,I 945)
24
Frantilek Bianislav, Nad hrobem rudoarmejce
..
(L2rika, I|SZ)
26
Jan Alda, Na uvitanou
(Duhanadruimi, 1952)
27
Franti5ekHalas, Moskv€k narozeninlm
(V tad[, 1948)
2g
Karel Kapoun, Padli na nimEsti Rudd armidy
(Byli tu, 1948)
30
Yil6rnZ6vada, Zemdjundkri
(Poostdntz mragch,1946)
gl
Vladimir Ffolan, Tob6, Rudri armddo!
(Tobi, 1947)
FrantiSek Nechv6tal, M6jovC dtLy
(Kniha tzkosti a wdtjc, 1964)
gg
95
Franti5ek Hrubin, RuskChroby u naSiza,hrady
(Ncsmimi kdsn! Ziaot,1949)
38
Jarmila Urbdnkov6, Prazez kvEtna 1945
(K jitlntnu PraPeni,1955)
39
Jili Taufer, O rudoarmejcich
((nilec, 196I)
42
Josef Ryb6k, Na hornim Hronu 1944
(Nilsolik dni o mCipatnt pamiti, 1962)
43
Kamil Bedn6l, Vzpomlnky na 9. kv6ten
Pejky stdce' 1957)'
4+
Don6t Sajner, Nezn6m;r'hrob
(Gdkaz2,1946)
46
Josef Kainar, Po vojn6
(Noot [email protected]' 1946)
52
-fan Pilat, Nad svobodnou zemi
(Okoo, 1946)
5+
Arno Kraus, Tpnkt4t bvla vdlka
( Vlattnut{mklidlcm, 1973)
56
Karel Bou5ek,lYI6 Sokolovo
( (rulcoPisu)
58
Ivan Sk6la,Ne bez vds
(PtesPrdh, 1948)
60
Miroslav Florian, Rudoarmejci
(Obafcni d&n, 1957)
63

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení provedenizpevndnych ploch pochozfch a pojezdovych op6me stdny ripravy terdnu

Více

Ročenka 1968 - Kruh moderních filologů

Ročenka 1968 - Kruh moderních filologů První sporadické překlady Konůpkovy - z Yvana Go\la a Rémyho de Gourmont - datují se již z let 1948 a 1949. Avšak teprve po r. 1954 se stávají - ať už jde o poezii, o prózu nebo o divadlo - jeho př...

Více

1. Bílek František - Galerie hlavního města Prahy

1. Bílek František - Galerie hlavního města Prahy Rodný a křestní list Marie Jany Dufkové, kopie vystavená 10. 6. 1938, 1 kus Rodný a křestní list Taťány Dufkové, kopie vystavená 23. 11. 1939, 1 kus

Více