Program přednášek multioborové konference

Komentáře

Transkript

Program přednášek multioborové konference
ProgrampřednášekmultioborovékonferenceLASER53,Třešť30.října‐1.listopadu
středa30.října2013
11.00‐12.00
12.00‐13.00
registrace
oběd
13.00‐18.00
13.00‐13.20
18.00‐19.00
Josef
Beran
METODYMĚŘENÍVLNOVÉDÉLKYAJEJICHPŘESNOST
13.35‐13.50
Zdeněk
Buchta
AKTIVNÍÚHLOVÉPOLOHOVÁNÍKONCOVÉMĚRKYVSYSTÉMUPROJEJÍAUTOMATICKOU
KALIBRACI
13.50‐14.00
MiroslavaHolá
DETEKCESTOJATÉVLNYUVNITŘFABRY‐PEROTOVAREZONÁTORU
14.00‐14.20
Radek
Šmíd
FABRY‐PEROTDISPLACEMENTINTERFEROMETRYINAIR
14.20‐14.40
Milan
Holík
SPEKTRÁLNÍANALYZÁTORSEZABUDOVANÝMŠIROKOSPEKTRÁLNÍMOPTICKÝMZDROJEMV
OBLASTECH1310NMA1550NM
14.40‐15.00
15.00‐15.20
Přestávka‐občerstvení
Jan
Pala
POUŽITÍPULSNÍHOLADITELNÉHOBÍLÉHOLASERUVPOKROČILÝCHMETODÁCH
KONFOKÁLNÍLASEROVÉSKENOVACÍMIKROSKOPIE
15.20‐15.40
Ondřej
Číp
NANOPOSUVNÉSTOLKYSVELKÝMROZSAHEMPOLOHOVÁNÍPROAFMMIKROSKOPII
15.40‐16.00
Břetislav Mikel
VLÁKNOVÉMŘÍŽKYPROJETEMELÍNAJEJICHKALIBRACELASEROVÝMINTERFEROMETREM
16.00‐16.20
Radek
Helán
VÝROBAVLÁKNOVÝCHMŘÍŽEKPROPOUŽITÍVOPTICKÝCHSENZORECH
16.20‐16.40
Karol
Flimel
REVOLUCEVOŘEZÁVÁNÍPLASTOVÝCHVÝLISKŮ–LASEROPTIMÁLNÍŘEŠENÍ!
16.40‐17.20
17.20‐18.00
Přestávka‐občerstvení
Radek
Pleskač
MEZINÁRODNÍPROJEKTFAIRVDARMSTADTU
večeře
19.00‐20.30
20.00‐?
Bohdan Růžička
13.20‐13.35
Molekulárníkuchyně‐netradičnídrinky
Večersvínem
VinařstvíPlešinger
Cimbálka(PavelVaněk)
ProgrampřednášekmultioborovékonferenceLASER53,Třešť30.října‐1.listopadu
čtvrtek31.října2013
7.00‐9.00
9.00‐12.00
snídaně
09.00‐09.20
Josef
Lazar
POKROČILÉINTERFEROMETRICKÉSYSTÉMYPROMĚŘENÍVNANOTECHNOLOGIÍCH
09.20‐09.40
Jan
Hrabina
MULTIDIMENSIONÁLNÍINTERFEROMETRICKÝODMĚŘOVACÍSYSTÉMPROAFM
MIKROSKOPII–NÁRODNÍETALONPRONANOMETROLOGII
09.40‐10.00
Silvie
Bernatová
RAMANOVSKÁPINZETA.PRINCIPAAPLIKACE
10.00‐10.20
10.20‐10.40
10.40‐11.00
Lukáš
Dušan
Chvátal
Lorenc
OPTICKÝTRANSPORTATŘÍDĚNÍPOMOCÍ'TAŽNÉHOPAPRSKU'
Přestávka‐občerstvení
11.00‐11.20
Adam
11.20‐11.40
Svatopluk Civiš
APLIKACEVYSOCEREPETIČNÍHOARFLASERUVČASOVĚROZLIŠENÉFTSPEKTROSKOPII
13.00‐13.20
13.20‐13.40
Aleš
Martin
Hála
Moser
FYZIKÁLNÍÚSTAVAVČR–PROJEKTHILASE
13.40‐14.00
Libor
Mrňa
VÝKONOVÉLASEROVÉTECHNOLOGIENAÚPTVROCE2013
14.00‐14.20
David
Kuboš
AKTIVNÍTERMOGRAFIEAJEJÍAPLIKACEVOBLASTISVAŘOVÁNÍLASEREM
14.20‐14.40
Martin
Klečka
LASERYAOPTIKA‐TECHNOLOGICKÁAZÁKAZNICKÁŘEŠENÍ
14.40‐15.00
Aleš
Jandík
PLNĚAUTOMATICKÝSYSTÉMPRONASTAVENÍASTABILIZACILASEROVÉHOSVAZKU
15.00‐15.20
Přestávka‐občerstvení
15.20‐15.40
Jozef
15.40‐16.00
16.00‐16.20
16.20‐16.40
16.40‐17.00
Lešundák
LASERGUIDESTAR
UVLASEROVÁFLUORESCENČNÁSPEKTROSKOPIAAMINOKYSELÍN
12.00‐13.00 oběd
13.00‐17.00
MITPŘEDSTAVUJE:PRŮMYSLOVÝLASERQUASAR
Kaiser
VÝVOJINSTRUMENTACEPROMETODUSPEKTROMETRIELASEREMBUZENÉHO
MIKROPLAZMATUPROVYUŽITÍV2DAUTOMATIZOVANÉMSTOLNÍMADÁLKOVÉM
PRVKOVÉMMAPOVÁNÍ
Jiří
Dušek
TROTEC‐CHYTRÉLASERYPROGRAVÍROVÁNÍAŘEZÁNÍ
Pavla
Jan
Fišerová
Brajer
ADHESIVNĚ–ABRAZIVNÍOPOTŘEBENÍLASEREMKALENÝCHOCELÍVOBLASTIPŘEKRYVŮ
STOP
VÝVOJAOPTIMALIZACELASEROVÝCHTECHNOLOGIÍVEVCSVTT
17.00‐17.45
18.00‐19.00 večeře
20.00‐?
Večersvínem
ÚDIF
Vařenípivajakohobby(DušanHamouz)
hudba:Lodníci(JosefLazar)
ProgrampřednášekmultioborovékonferenceLASER53,Třešť30.října‐1.listopadu
pátek1.listopadu2013
7.00‐9.00
snídaně
9.00‐12.00
12.00‐13.00
09.00‐10.00
odhlašovánízhotelu
10.00‐10.20
Václav
Hucl
ELEKTRONIKAPROKOMUNIAKCIVPŘÍSTROJOVÉTECHNICE
10.20‐10.40
Radek
Šmíd
ZÚŽOVÁNÍŠÍŘKYČÁRYLASEROVÉDIODYPOMOCÍVLÁKNOVÉHOINTERFEROMETRU
10.40‐11.00
Tomáš
Mocek
HILASE:VÝVOJNOVÉGENERACELASERŮPROHIGH‐TECHPRŮMYSLAVÝZKUM
11.00‐11.20
Přestávka‐občerstvení
11.20‐12.00
Diskuze
oběd