přikládám oficiální gratulace

Komentáře

Transkript

přikládám oficiální gratulace
July 6, 2012
Dear Brother Buban:
I wanted to take a moment and extend my congratulations to you and the Czech
Pentecostal Bible School on its 20th anniversary. It is and has been our distinct privilege
to partner together through Global University for the benefit of the Kingdom in the
Czech Republic. The integrity and excellence of your Bible school follows with great
distinction.
May the next 20 years be even greater for the acceleration of the gospel through sound
biblical and ministerial training that will be the impetus for so many others to know the
good news of Christ our Lord.
In His grace,
Paul Trementozzi
Europe Director
Assemblies of God World Missions
Drahý bratře Bubane,
Rád bych věnoval pár chvil gratulaci Vám a celé české letniční biblické škole k jejímu
dvacátému výročí. Je a vždycky bylo naší zvláštní výsadou spolupracovat s Vámi skrze
Global University ku prospěchu Království božího v České Republice. Svébytnost a jakost
Vaší školy se drží své znamenitosti.
Kéž je příštích dvacet let ještě přínosnějších pro posílení evangelia zdravým biblickým a
služebnickým tréninkem, který bude pro mnoho dalších podnětem k poznání dobré zprávy o
Kristu, našem Pánu.
V Jeho Milosti,
Paul Trementozzi
Evropský ředitel
Světové misie Assemblies of God