Hudební čaroděj

Komentáře

Transkript

Hudební čaroděj
právě te
\\\\\\
software
Hudební čaroděj
Project5 je žhavou
novinkou firmy Cakewalk. Na americkém
trhu se tento Soft
Synth WorkStation
objevil již začátkem
letošního roku, avšak
na český trh přichází
teprve až nyní. Rozhodně však stojí za to
se nad tímto produktem pozastavit.
Project5 se pyšní podporou následujících standardů: ASIO, DX, DXi, VST,
VSTi synths, MIDI FX, Smart Loops,
ReWire a PropellerHead. Jedná se
o softwarový WorkStation, s jehož pomocí je možné vytvořit celou skladbu
od první noty, paternu, či loopu až po
vyexportování souboru do formátu
WAV nebo MP3. K vytvoření skladby
tedy není zapotřebí používat jiný
syntezátor, vše obstará Project5 sám.
Pokud však uživatel vlastní jiný syntezátor, není problém jej též využít, a to
jak v softwarové podobě (DXi či VSTi),
tak i hardwarové díky plné podpoře
MIDI a možnosti vysílat MIDI synchronizační data.
Instalace
Instalace proběhla relativně bez problémů. Uživatel se však musí smířit
s tím, že občas nebude vědět, co přesně se během instalace děje a v které
části instalace se právě nachází. V případě, že není na počítači nainstalováno DirectX 9, Project5 je s uživatelovým svolením nainstaluje. Pak ovšem
následuje jeden nečekaný restart počítače uprostřed instalace. Na to si
však již zkušení uživatelé produktů
firmy Cakewalk během let zvykli.
Propojení Project 5 a SONAR
Po instalaci se rozšířily i možnosti
sekvenceru firmy Cakewalk — SONAR.
Možnosti propojení a vzájemné podpory SONARu a Projectu5 jsou skutečně obdivuhodné a umožňují vysoce
profesionální práci. Project5 je v tomto spojení ideální pro práci s paterny, SONAR se postará o sólové party
a profesionální práci s audiostopami
a především je hlavním řídicím sek30 S O F T W A R O V É N O V I N Y 9 / 2 0 0 3
Požadavky
Na CD najdete trial verzi programu a článek o syntezátorech, který se již
do časopisu nevešel.
Prostředí Project5.
vencerem. Naplno je možné využít
vzájemného propojení obou produktů
až od verze SONAR 2.0, avšak i v nižší
verzi se uživatel dočká velmi příjemného překvapení. Project5 totiž podporuje VST audioefekty. Schopnost využívat tyto pluginy však po instalaci
Project5 získá i SONAR. To je pro uživatele produktů firmy Cakewalk jistě
velkou novinkou a výrazným plusem.
Dosud se totiž firma jakékoliv podpoře VST naprosto bránila.
Zatímco ve verzi SONAR 1.0 je
možné spustit pouze samotné jednotlivé syntezátory (moduly) Projectu5,
verze 2.0 a vyšší umožní díky funkci
Synth Rack spustit Project5 jako celek, tedy celý WorkStation. Má to své
výhody, je například možné využívat
sekvencer Projectu5, a používat tak
paterny připravené v Project5. Sekvencer Projectu5 je pak napevno řízen
MIDI daty ze sekvenceru SONAR. Bohužel se mi nepodařilo sekvencery od
sebe oddělit a pracovat s nimi nezávisle, a proto skladba s polytempy,
postavená na využití dvou nezávislých
sekvencerů, nepřicházela v úvahu. Nejedná se však o chybu. Případná možnost využívat sekvencery nezávisle by
byla jen vítaným bonbonkem pro pár
nadšenců, kteří hledají nové směry
hudby, avšak ve směrech, pro něž je
Project5 evidentně určen primárně
(house, electro, techno aj.), je taková
funkce zbytečnou.
Nastavení
V nastavení vlastností Audio uživatel
vybere zvukovou kartu a ovladače,
které bude pro audiovýstupy používat. Je vhodné použít ovladače WDM
nebo ASIO. Výrazně se tak sníží doba
latence, tedy čas mezi tím, kdy stisknete klávesu, a tím, kdy skutečně
uslyšíte zahraný tón. Project5 jsem
testoval na integrované zvukové kartě SiS 7012, PCI zvukové kartě YAMAHA DS1x a PCI zvukové kartě Sound
Blaster Live! 1024 (jak s ovladači od
výrobce, tedy Creative, tak s ovladači
kx). V případě použití klasických ovladačů jsem se ani s jednou zvukovou
kartou nedostal pod latenci 10 ms.
Při použití ovladačů WDM s integro-
Audioefekty Projectu5.
Procesor: minimálně Pentium
III/800MHz, doporučeno Pentium/
1,7 GHz, použito AMD Duron 800/MHz
Pamě RAM: minimálně 256 MB, doporučeno 512 MB, použito 384 MB
Místo na disku: minimálně 200 MB,
doporučeno 1,5 GB
Operační systém: minimálně
Windows 2000, doporučeno a použito
Windows XP
Grafika: minimálně 1.024 x 768, 16 bitů; doporučeno 1.280 x 960, 32 bitů;
použito 1.024 x 768, 32 bitů
Zvuková karta: minimálně nespecifikováno, doporučeno s ovladači WDM
nebo ASIO, použito integrovaná SiS
7012, PCI YAMAHA DS1x (ovladače
WDM) a PCI Sound Blaster Live! 1024
(ovladače WDM a ASIO)
vanou zvukovou kartu SiS 7012 zůstala minimální latence na hodnotě
10 ms. S ovladači WDM na zvukové
kartě YAMAHA DS1x se však minimální latence snížila z původních 10 ms
na 5,8 ms. Ovladače WDM na zvukové kartě SoundBlaster Live! 1024 snížily latenci na 5,3 ms a při použití
ovladačů kx a jejich ASIO dokonce na
4,8 ms. Sample Rate je možné, v závislosti na použité zvukové kartě, nastavit od 11.025 Hz, přes klasických
22.050, 44.100, 48.000 a 88.200 až
po 96.000 Hz. Project5 pracuje buď
16–, nebo 24bitově (opět v závislosti
na použité zvukové kartě).
Grafika
Graficky vypadá Project5 pro potenciální zákazníky skutečně velmi pěkně. Mně však připadal překombinovaný a zbytečně jásající barvami.
Upřednostňuji spíše střízlivou, avšak
funkční grafiku. Věřím však, že pro
ty, kteří poslouchají stále dokola jed-
software
\\\\\\
právě te
Závěr
DXi syntezátory.
nu hudební smyčku, bude barevná
a obrazová pestrost příjemnou změnou. Ač je tedy grafika velmi výrazná,
zůstává vše přehledné a konkrétní
virtuální potenciometry se dají nalézt velmi rychle.
V souvislosti s grafikou mě však
velice příjemně překvapil nápad
s možností zmenšení/zvětšení posuvníků a na nich závislých parametrů
(například Zoom In/Zoom Out v sekvenceru). Autoři se pravděpodobně
inspirovali myší s kolečkem. V případě, že uživatel kolečko stiskne, pak
pohybem myši nahoru a dolů mění
pozici stejně, jako by hýbal posuvníkem. Uprostřed většiny posuvníků
v Projectu5 je podobný symbol, který
se zobrazí právě při stisknutí kolečka. Pokud na tento symbol myší ukážete, stisknete levé tlačítko myši,
a pak pohybujete myší ve směru
kolmém na posuvník, zvětšuje/zmenšuje se posuvník a v závislosti na
něm i přiřazený parametr. Tento způsob Zoom In/Zoom Out v sekvenceru
nebo Piano Rollu je velmi rychlý.
Skutečně se jedná o precizní detail
grafikovy práce.
Mixáž
Každá stopa sekvenceru v projektu
často obsahuje jeden ze syntezátorů
a na něm určený zvuk. Jeden syntezátor bývá tedy ve skladbě puštěn
i vícekrát (pokaždé s jiným zvukem).
Všechny stopy však nemusí být obsazeny pouze virtuálními syntezátory.
Sekvencer Projectu5 umí vysílat data
i do externích hardwarových syntezátorů. Některá stopa může být také
audio. Přímo na hlavním panelu
sekvenceru je pak možné řídit celkovou úroveň hlasitosti, stereopozici
a šíři sterea jednotlivých stop (velmi
zajímavý, avšak užitečný parametr).
Tyto potenciometry jsou vizuálně jako okopírované z digitálních mixážních pultů, a tak působí velmi
moderně a zároveň svěže. Dále je
možné využívat čtyři AUXy. Počet je
bohužel pevně nadefinován a pátý
AUX opravdu nikde nepřidáte. Místo
určené pro paterny vypadá na první
pohled malé. Avšak uživatel si časem
zvykne a zjistí, že při způsobu práce,
jaký Project5 nabízí, není většího okna nutně zapotřebí.
Kompaktnost x samostatnost
Syntezátory, které se během instalace
Cakewalk Soft Synth Workstationu
nainstalují, je možné používat i samostatně. Nic jim nemusí chybět.
Veškeré nastavené parametry se dají
ukládat jako jednotlivé předvolby přímo pro jednotlivé syntezátory nezávisle a samostatně. Na druhou stranu
ve spojení syntezátorů s Projectem5
dostanete do rukou silný nástroj automatizace. Automatizovat lze skutečně téměř vše, a celek se tak stává velmi expresivní výrazovou jednotkou.
Data automatizace se ukládají do
sekvenceru Projectu5. Do externího
sekvenceru se tato data nedostanou.
Při použití hlavního sekvenceru SONAR je však možné oba sekvencery
snadno synchronizovat, a tak o data
automatizace v žádném případě nepřijdete. Jen nebudou uložená v sekvenceru SONAR, ale v sekvenceru
Project5. To však na funkčnosti nic
nemění.
Jednotlivé syntezátory Projectu5
jsou vyrovnané. Žádný „nevyčuhuje“
ani svou jednoduchostí, na druhou
stranu ani zbytečně vysokou složitostí. Vše je přiměřeně přizpůsobeno uživateli, který doma s jedním
počítačem vytváří hudbu. Pro rychlou výrobu paternů a sekvencí, které nebudou používat nové, originální zvuky, je Project5 ideálním
nástrojem. Vše jde skutečně velmi
rychle a výsledku určité úrovně (která je však nedostatečná pro hudební odborníky a znalce, ale dostatečná pro „běžného posluchače“, jenž
stejně nevnímá hudbu jinak než jako kulisu) se dá dosáhnout doslova
během pár minut.
Názor SWN
Pro: Neznám lepší Soft Synth
Workstation, s Project5 se dá
pracovat velmi rychle, přehledná
grafika.
Proti: Absence neotřelých a novátorských zvuků (i při relativně
vysoké znalosti principu syntezátorů se musí nové barvy hledat
celkem dlouho; funkce to příliš
neumožňují).
Závěr: Dobrý nástroj pro domácí
hudební kutily, ale nic pro profesionály.
Cena: 13.000 Kč (bez DPH
12.380 Kč)
Kontakt: UniMedia, spol. s r.o.,
tel. 233 381 198,
www.unimedia.cz
Spuštění plné aplikace Project5
v sekvenceru SONAR 2.2.
Pro uživatele, který se na vyšší
uměleckou úroveň stejně nikdy nedostane, třeba i proto, že takové ambice nemá a stačí mu poslouchat a tvořit povrchní spotřební hudbu, je tedy
Project5 vynikajícím pomocníkem.
Pro takového uživatele může být Project5 jeho hlavním a zároveň jediným
„nástrojem“. Vždyť od toho se naprosto zaslouženě v podtitulu honosí
slovem WorkStation.
Profesionálnímu skladateli s vyššími a náročnějšími uměleckými ambicemi může Project5 posloužit jako
jeden z mnoha jeho nástrojů a bude
jej využívat spíše jako doprovodný
nástroj nebo zajímavý arpeggiátor,
s možností kvalitní vysoké propracovanosti arpeggií. Na sólové zvuky mu
však i nadále zůstanou hardwarové
syntezátory (mezi nimi třeba i staré,
které ty v Project5 simulují), případně i akustické nástroje. Martin Jirsák,
[email protected]
(autor se řadu let aktivně věnuje
muzitronice)
S O F T W A R O V É N O V I N Y 9 / 2 0 0 3 31

Podobné dokumenty