Příloha č. 1

Komentáře

Transkript

Příloha č. 1
Příloha č.1 ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT
verze č.: 12
Seznam všech prováděných metod na OKLT-OKB
Základní vyšetření v séru
1 S-albumin
2 S-ALP
3 S-ALT
4 S-amyláza
5 S-AST
6 S-bilirubin celkový, novorozenecký
7 S-bilirubin přímý
8 S-Ca
9 S-celková bílkovina
10 S-CIK
11 S-CK
12 S-CK-MB
13 S-Cl
14 S-CRP
15 S-ELFO bílkovin
16 S-Fe
17 S-fosfáty anorg.
18 S-glukóza
19 S-GGT
20 S-HDL cholesterol
Výpočtem: LDL - cholesterol
AI - aterogenní index
% HDL cholesterolu
21 S-cholesterol
22 S-K
23 S-kreatinin
24 S-LDH
25 S-Mg
26 S-Na
27 S-osmolalita
28 S-salicyláty
29 S-triacylglyceroly
30 S-urát (kyselina močová)
31 S-urea
32 Výpočtem: vazebná kapacita Fe
UIBC
Saturace Fe
33 S-RF (revmatoidní faktor)
34 S-ASLO
Změna: 0
Datum: 15.7.2016
Základní vyšetření v moči
1 U-amyláza
2 U-bilirubin
3 U-bílkoviny
4 U-Ca
5 U-celková bílkovina
6 U-Cl
7 U-clearance kreatininu
8 U-clearance osmol
9 U-clearance urey
10 U-nitrity
11 U-ELFO bílkovin
12 U-exkr.frakce Ca
13 U-exkr.frakce Cl
14 U-exkr.frakce K
15 U-exkr.frakce kys.močové
16 U-exkr.frakce Na
17 U-exkr.frakce osm.
18 U-exkr.frakce P
19 U-exkr.frakce urey
20 U-glukóza
21 U-Hamburger.sediment
22 U-K
23 U-ketolátky
24 U-kreatinin
25 U-krev/hemoglobin
26 U-leukocyty
27 U-Mg
28 U-močový sediment
29 U-morfologie erytrocytů
30 U-Na
31 U-osmolalita
32 U-P
33 U-pH
34 U-salicyláty
35 U-specifická hmotnost
36 U-ST-W. sediment
37 U-urát (kyselina močová)
Schválila: MUDr. Marcela Daňková
Str.1/3
Příloha č.1 ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT
verze č.: 12
Vyšetření v plazmě
Vyšetření ze stolice
1 P-amoniak
1 F- hemoglobin kvantitativně (FOB)
2 P-etanol
2 F - Calprotectin
3 P-glukóza
4 P-laktát
5 P- PTH i
Základní vyšetření lumbálního punktátu
1 CSF-celková bílkovina
2 CSF-elementy
Ostatní základní vyšetření
3 CSF-glukóza
1 drén
2 hrudní punktát
4 CSF-chloridy
5 CSF-laktát
3 ostatní punktáty
6 CSF-spektrální křivka
4 sonda
7 CSF-trvalý preparát
5 synoviální tekutina
8 CSF-albumin
9 CSF-kvocient albuminu
10 CSF-IgG
11 CSF-intrathekální syntéza IgG
Speciální vyšetření v moči
Speciální vyšetření nesrážlivé krve
1 U-albumin (MAU scr. DU, MAU1 ABR
noční porce)
2 U-cystin
2 Hb-glykovaný Hb
3 U-BJ bílkovina typizace
3 Hb-karbonyl Hb
4 U-drogy-screening
4 Hb-methemoglobin
5 U-kortizol
5 B-Ca-ionizované
6 U-paraprotein typizace
6 B-glukóza
7 U-paraprotein kvantifikace
7 B- laktát
8 U-oxaláty
8 B-Na
9 U- C-peptid
9 B-K
10 B-Cl
Speciální vyšetření v séru
1 S-AFP /marker/
14 S-C-peptid
2 S-AFP-prenatal. screening
15 S-DHEA-S
3 S-Anti TG
16 S-digoxin
4 S-Anti TPO
17 S-estradiol
5 S-B2-mikroglobulin
18 S-fenytoin
6 S-Cystatin C
19 S-ferritin
7 S- Anti –TSH receptor
20 S-folát
8 S-CA 125
21 S-FSH
9. S-CA 15-3
22 S-gentamicin
10 S-CA 19-9
23 S-hCG
11 S-C3 složka komplementu
24 S-hCG-prenatal.screening II
12 S-C4 složka komplementu
25 S-hCG-beta celkové
13 S-CEA
26 S-IgA
Změna: 0
Datum: 15.7.2016
Schválila: MUDr. Marcela Daňková
Str.2/3
Příloha č.1 ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT
verze č.: 12
Speciální vyšetření v séru
27 S-IgG
46 S-T4 free
28 S-IgE
47 S-teofylin
29 S-IgM
48 S-testosteron
30 S-Procalcitonin
49 S-transferrin
31 S-karbamazepin
50 S-hs Troponin T
32 S-kortizol
51 S- TSH
33 S-kys. valproová
52 S- tyreoglobulin
34 S- vitamín B 12
53 S- free β hCG – prenatal.screening I
35 S-LH
54 S- PAPP-A – prenatal.screening I
36 S-NT-pro BNP
55 S- vitamín D total
37 S-paraprotein – kvantifikace
56 S,P-homocystein
38 S-paraprotein – typizace
57 S- FLC kappa
39 S-progesteron
58 S- FLC lambda
40 S-prolaktin
59 S Paracetamol
41 S-PSA
60 S-Vancomycin
42 S-PSA free
61 S-HE4
43 S-T3
Výpočet: S-ROMA pre, S-ROMA post
44 S-T3 free
45 S-T4
Speciální vyšetření ve slinách
1 Sal-Kortizol
Serologická vyšetření ze séra
1 HBsAg
14 anti Borrelia Western blot IgM, IgG
2 anti HBc
15 anti Chlamydia pneumoniae IgA, IgM, IgG
3 anti HBc IgM
16 anti Chlamydia trachomatis IgA, IgG
4 anti HBs
17 anti Toxoplasma gondii IgA, IgM, IgG,
5 HBeAg/anti HBe
KFR, avidita
6 anti HAV IgM, IgG
18 anti Listeria monocytogenes; ivanovii
7 anti HCV
19 anti Francisella tularensis
8 anti HEV IgM, IgG
20 anti Brucella abortus
9 HIV Ag/Ab
21 anti CMV IgM, IgG, avidita
10 RPR
22 anti EBV VCA IgM, VCA IgG, EBNA IgG
11 TPHA
23 anti Helicobacter pylori IgA, IgG
12 anti Borrelia afzelii IgM, IgG
24 anti Mycoplasma pneumoniae IgA, IgM, IgG
13 anti Borrelia garinii IgM, IgG
25 anti virus KEN IgM, IgG
Serologická vyšetření z lumbálního punktátu
1 anti Borrelia afzelii IgM, IgG
4 anti Borrelia Western blot IgM, IgG
2
5 Antibody index – průkaz intratekální syntézy
anti Borrelia garinii IgM, IgG
protilátek proti Borrelia garinii IgG
3 anti virus klíšťové encefal.IgM, IgG
Speciální vyšetření metodou PCR
1 Papilomaviry (stěr)
2 Chlamyda trachomatis (stěr, moč)
3 Neisseria gonorhoae (stěr, moč)
Změna: 0
Datum: 15.7.2016
Schválila: MUDr. Marcela Daňková
Str.3/3
Příloha č.1 ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT
Změna: 0
Datum: 15.7.2016
Schválila: MUDr. Marcela Daňková
verze č.: 12
Str.4/3

Podobné dokumenty

Příloha č. 7 - Vzory žádanek OKLT

Příloha č. 7 - Vzory žádanek OKLT Anti - TPO Ab Anti - TSH receptor Tyreoglobulin Kardiologie Troponin T NT – proBNP * Homocystein Hladiny léků Digoxin Teofylin Gentamicin Karbamazepin Fenytoin Kys. valproová Salicyláty Proteiny Al...

Více

Pokyny k odběru vzorku stolice na kvantitativní stanovení

Pokyny k odběru vzorku stolice na kvantitativní stanovení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610 OKLT - oddělení klinické biochemie tel. 566 801 491

Více

Role praktického lékaře pro děti a dorost v péči o pediatrické

Role praktického lékaře pro děti a dorost v péči o pediatrické campylobacter, odběr stolice na clostridiový toxin, event. parazitární vyšetření stolice 3x. Zkratky: FW=sedimentace erytrocytů, KO=krevní obraz, CRP=C-reaktivní protein, ALB=sérový albumin.

Více

2/2013 Zpravodaj Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

2/2013 Zpravodaj Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Ze sérologických vyšetření nabízejí laboratoře odd. imunologie a alergologie stanovení IgG a IgA protilátek proti pertusovému toxinu metodou ELISA a také vyšetření protilátek proti Bordetella pertu...

Více

Vyšetření stolice

Vyšetření stolice s chronickou pankreatitídou.

Více