Tisková zpráva - Workshop Norsko

Komentáře

Transkript

Tisková zpráva - Workshop Norsko
Tisková zpráva
Norský systém péče o děti
Ve dnech 17. – 19. 1. 2016 se uskutečnil odborný workshop na téma Norsko - české
sdílení zkušeností o náhradní rodinné péči a péči o ohrožené rodiny (reg. č. EHPCZ04-BFB-1-012-01-2015). Pozvání prezentovat norský systém péče o děti přijaly
senior poradkyně Agnet Krogvig a Unni Nygaard z Norského ředitelství pro záležitosti
dětí, mládeže a rodiny (Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs
(Bufdir)).
Akce trvala tři dny a během nich si obě strany navzájem představily systémy péče o
děti jak v Norsku, tak v České republice, vysvětlily principy práce s ohroženou
rodinou a objasnily, na čem jsou založené jednotlivé přístupy sociální práce a
ochrany dětí vůbec. Během workshopu měly norské kolegyně možnost navštívit
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, mluvit se sociálními pracovníky,
psychology a odborníky na náhradní rodinnou péči. Den poté následoval celodenní
seminář, který se uskutečnil dne 19. 1. 2016 ve Velkopřevorském paláci (Praha 1).
Semináře se účastnilo více než 30 odborníků věnujících se systému péče o ohrožené
děti. Seminář byl slavnostně zahájen Marií Oktábcovou (ředitelka Kruhu rodiny o. p.
s.) a Monicou Steslund (zástupkyně velvyslankyně Norské ambasády), poté
následovalo představení norského systému péče o děti. Během prezentace
probíhala zároveň i diskuze, v rámci které měli možnost si čeští odborníci ujasnit, jak
funguje norský systém péče o děti „z první ruky“.
Bilaterální spolupráce probíhala mezi českou neziskovou organizací Kruh rodiny o. p.
s. a norskou neziskovou organizací SOS Village Bergen, která zajistila spolupráci
představitelů státní správy a lokální samosprávy během projektu.
Tento projekt je financován z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni
v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014

Podobné dokumenty

Norské ředitelství pro záležitosti dětí, mládeže a rodiny

Norské ředitelství pro záležitosti dětí, mládeže a rodiny - Hlavním úkolem pěti regionálních odborů pro záležitosti dětí, mládeže a rodiny je poskytovat dětem, mládeži a rodinám, které potřebují podporu, vysoce kvalitní opatření po celém Norsku. - Guverné...

Více

Romance II

Romance II Praha 4 - Nusle

Více

Studijní cesta – Genderově podmíněné násilí z pohledu

Studijní cesta – Genderově podmíněné násilí z pohledu Organizace SEIF vznikla v roce 1986. Zformovala se na základě vzrůstající potřeby klientů najít pomoc s řešením své obtížné situace. První kancelář byla založena v Oslu, postupně SEIF založila pob...

Více

kompletní ceník sad ve výprodeji zde

kompletní ceník sad ve výprodeji zde černá modrá červená žlutá

Více

3D Tisk - příprava

3D Tisk - příprava Tisková hlava (ústí její trysky) se musí pohybovat ve správné výšce nad pracovní deskou, toto nastavení výrazně ovlivňuje správné přilnutí první vrstvy tisku k pracovní desce a tím „upnutí“ výrobku...

Více