Návrhy výrobků _využití ICT

Komentáře

Transkript

Návrhy výrobků _využití ICT
Projekt CZ.1.07/1.1.38/01.0015
Inovační technologie v odborných předmětech a odborném
výcviku uměleckých řemesel a oborů gastro
Vzdělávací modul M4: Navrhování výrobků s užitím grafických programů
Tvorba uměleckořemeslných prací zdobených motivy
keltských uzlů
Metodický a studijní materiál
Mgr. Ludmila Krčmářová
1
Cíle výukového a metodického materiálu a získané
kompetence
1.1 Teoretická část

Studenti se naučí vytvářet motivy keltských uzlů v grafickém programu Corel Draw.

K tvorbě motivů budou používat speciální font písma, kreslení pomocí tabletu a také
nakreslit na papírovou osnovu – původní metoda.

Studenti rozvíjí své kompetence v počítačové grafice

Studenti porovnají klasické metody tvorby knotworku a počítačové metody.

Tvorbou vlastních vzorů rozvíjí svou kreativnost a tvořivost při práci s grafickým
softwarem
Podpora vědomostí z předmětu dějiny umění
Rozšíření poznatků o fontech


1.2 Praktická část


Studenti budou dle svého odborného zaměření vytvářet v hodinách praxe
uměleckořemeslné práce zdobené motivy inspirovanými keltskými uzly podle předloh,
které si vytvořili v elektronické podobě.
Jednotlivci mohou využít získané poznatky a grafické návrhy jako inspiraci při realizaci
ročníkových, případně maturitních prací.
2 Osnova využití výukového a metodického materiálu
2.1 Teoretická část




Studenti se seznámí stručně s výskytem těchto grafických motivů v historii.
Navážou na poznatky o keltské kultuře, umění a architektuře, jejímu vlivu na
Římskou říši a křesťanství. Využitím znalostí z dějin umění a dalších zdrojů
vytvoří prezentaci o keltské historii, umění a architektuře.
Prostřednictvím prezentace se studenti se seznámí s klasickou technikou tvorby
keltských uzlů, poznají základní typické tvary keltských vzorů, vyzkouší si
kreslení grafiky pomocí sítí na papír a nebo s využitím tabletu.
Studenti se seznámí s tvorbou knotworks pomocí fontů, které jsou volně dostupné
na internetu a budou vytvářet návrhy motivů inspirovaných keltskými uzly
Výukový materiál bude implementován do výuky v letošním roce ve čtvrtém
ročníku a také ve třetím ročníku v rozsahu celkem 40 hodin, z toho 10 hodin
výuka a 30 hodin samostatná práce v předmětech Počítačová grafika a Informační
technologie.
2.2 Praktická část



Učitelé odborných předmětů formou prezentace seznámí žáky s možnostmi
praktického využití zdobení uměleckých předmětů keltskými uzly
Studenti si připraví vlastní návrhy uměleckořemeslných výrobků dle svého
studijního oboru (uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky, kovu,
dřeva), u kterých by využili zdobení motivy inspirovanými keltskými uzly
Realizační část – tvorba uměleckých prací.
3 Obsah metodického materiálu
Materiál je zpracován formou prezentace
Projekt CZ.1.07/1.1.38/01.0015
Inovační technologie v odborných předmětech a
odborném výcviku
uměleckých řemesel a oborů gastro
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM
ČESKÉ REPUBLIKY
1
Modul M4
Návrhy výrobků UMŘ, zhotovení
dokumentace s využitím ICT a
grafického softwaru
autor Mgr. Ľudmila Krčmářová
2
Tvorba uměleckořemeslných
prací zdobených
motivy keltských uzlů
3
1. Keltské uzly
• Keltské uzly jsou stylizovaným
grafickým znázorněním většinou
nekonečných uzlů.
• V literatuře a v datových zdrojích na
internetu je používáno několik výrazů pro
keltské uzly:
• Celtic knots
• Knotwork
• Knot vzor
4
2. Keltské uzly v historii
 Použití proplétaných modelů
má původ již v kresbách z pozdní
Římské říše.
Knot vzory se poprvé objevily ve
3. a 4. století našeho letopočtu
v římských podlahových
mozaikách.
Římská mozaika z roku
325 n. l. ve Woodchesteru (Anglie)
obsahuje proplétané keltské uzly 5
2. Keltské uzly v historii
Vyskytují se v evropské
architektuře
Románský kříž z kostela Santa Suzana,
v Santiago di Compostela, (Galícia,
Španělsko) – dizajn keltského uzlu
6
2. Keltské uzly v historii
 Vyskytují se
v evropské knižní malbě
Zdobená iniciála obsahuje
proplétané keltské uzly (Book of
Kells, Irská kniha evangelií, cca 8.
stol.)
7
2. Keltské uzly
v historii
Keltské kříže – náhrobní
kameny zdobené keltskými
motivy
jsou zdrojem poznatků o
dizajnu keltského uzlu
8
2. Keltské uzly v historii
9
2. Keltské uzly v historii
Vypracujte následující úkoly:
1. Keltové v nejstarších dobách používali ke zdobení pouze
geometrické vzory: kruhy,spirály a motivy uzlů. Proč?
2. Kdy se objevují v keltském umění zvířecí a rostlinné motivy?
10
3. Keltské uzly v současném designu
Současná práce :
design je inspirací keltskými
uzly v knize Lindisfarská
evangelia, odst. St. John
(Wikipedie)
Současná práce:
logo hnutí Guitar
Craft, inspirace
keltskými uzly
(Wikipedie)
Současná práce:
Logo firmy DGM - Inspirace keltskými
uzly (Wikipedie)
11
3. Keltské uzly v současném designu
http://www.design-m.cz
Jablonecká bižuterie
jedna z mnoha firem nabízejících
šperky s inspirací keltských uzlů
12
3. Keltské uzly v současném designu
http://www.design-m.cz
Jablonecká bižuterie
jedna z mnoha firem nabízejících
šperky s inspirací keltských uzlů
13
3. Keltské uzly v současném designu
Vitráže Angely Berzins, www.mccsc.edu
Bloomington High School South
14
3. Keltské uzly v současném designu
15
3. Keltské uzly v současném designu
http://knotplot.com/deco/
Copyright © 2006 by Rob Scharein
All images rendered directly in OpenGL using KnotPlot
16
3. Keltské uzly v současném designu
Možnosti využití designu keltských uzlů v pracích
oborů uměleckých řemesel na SOŠ Luhačovice

Výtvarná příprava - kreslení motivů

Počítačová grafika - navrhování motivů pomocí PC,využití speciálních
fontů, kreslení na tabletu Cintiq 21,

Praktické práce v jednotlivých oborech - ročníkové, klauzurní, maturitní

Zájmová činnost studentů
17
4. Technika ručního kreslení keltských uzlů
pomocí sítí
Techniku kreslení knotworku popsali ve svých pracích o
keltském umění například autoři L. van Stone, F. Sherb,
ale především Georgre Bain a jeho syn Iain Bain.
Existuje několik desítek prací popisujících techniku a
metodiku tvorby keltských uzlů. Zatím ani jedna
nevyšla v češtině.
Ukážeme si jednoduchou techniku, kterou popsal Iain
Bain:
( www.thinkythings.org )
18
4. 1 Tvorba keltského motivu pomocí
čtverečkového papíru:
1. Na čtverečkový papír si nakreslíme body, které tvoří čtverce 2 x 2.
Ve čtvercích zakreslíme uhlopříčky
2. Střídavě nad čtverec a pod čtverec nakreslíme
trojúhelník, pak dokreslíme obloučky – viz obrázek, pak vykreslíme rohy vzoru
19
4. 1 Tvorba keltského motivu pomocí
čtverečkového papíru:
3. Dokončíme vzor vymazáním přebytečných čar.
Vytvořili jsme vzor ze 3 pásků
20
3. 1 Tvorba keltského motivu pomocí
čtverečkového papíru:
Stejnou metodou si ukážeme tvorbu pleteného copu pomocí 4 pásků.
21
4. 1 Tvorba keltského motivu pomocí
čtverečkového papíru:
Na závěr vytvoříme modifikaci vzoru s „uzavřením“
22
4. 2 Tvorba keltského motivu pomocí mřížky:
Základním stavebním prvkem je buňka. Je to čtverec s 5-ti body. Tyto body
se nazývají diamanty.
23
4. 2 Tvorba keltského motivu pomocí mřížky:
Vytvoříme síť 4 x 3 buňky:
24
4. 2 Tvorba keltského motivu pomocí mřížky:
Uprostřed sítě nakreslíme první proužek, diamanty tvoří okraje proužku a
v budoucnu budou tvořit mezery mezi proužky.
25
4. 2 Tvorba keltského motivu pomocí mřížky:
Podle nákresu pokračujeme v kreslení:
26
4. 2.1 Návrhy základních copů:
Copy jsou používány na vytvoření okrajů keltských vzorů
1. Vzor u jednoduchého copu se opakuje každé dvě buňky.
2. K vytvoření tohoto vzoru potřebujeme jeden a půl buňky a vzor se
opakuje každé tři buňky.
27
4. 2.1 Návrhy základních copů:
Copy jsou používány na vytvoření okrajů keltských vzorů
3. Tento vzor je v keltských motivech používán velmi často. Je vytvořen na 2
řádcích buněk a opakuje po čtyřech buňkách.
28
4. 2.2 Návrhy ukončení základních copů:
Copy jsou používány na vytvoření okrajů keltských vzorů
4. Uzavření pásu
29
4. 2.3 Návrhy základních copů - zeď:
5. Vkládání dalšího prvku do kreslící sítě – „zdi“
30
4. 2.4 Návrhy složitějších copů:
5. Vkládání dalšího prvku do kreslící sítě – „zdi“
Další ukázky – motivy využívající zdi:
Další složitější motivy:
31
4. 3 Další metoda tvorby knotworku
Další klasická metoda tvorby knotworku opět vychází ze čtvercové sítě. Autor, který
tuto metodu uvádí na internetových stránkách, vychází z předchozí metody, kterou
ve svých knihách uvádí I. Bain, ale používá jiné grafické prvky.
1. Nejdříve vytvořte čtvercovou síť. Středy stran čtverce spojte přímkami,
dostáváme novou čtvercovou síť.
32
4. 3 Další metoda tvorby knotworku
Uzly mají oblé tvary, proto je okraj práce zaoblen – využívá se síť vytvořená
s diagonál. Červené značky na dalším obrázku vymezují jednotlivé motivy keltského
vzoru. Vzor se „zatáčí“.
Pak se vytáhnou základní obrysy
vzoru. Teď je potřeba práci upravit tak,
aby byl knotwork tvořen
poproplétaným proužkem. Původní
linii (uprostřed) pak vymažeme:
33
1.Tvorba keltského motivu pomocí mřížky:
http://www.clanbadge.com/tutorial.htm
Autor internetové stránky a pravděpodobně i autor této metody tvorby
keltských uzlů, Daniel L. Isdel, uvádí, že při započetí tvorby touto
metodou musíte mít představu o rozměrech i tvaru grafiky, i přesto se
práce nemusí vydařit. Je grafikem, tvorbou knotworků se zabývá více
než 10 let. Ve výše uvedeném tutoriálu porovnává klasickou metodu
tvorby znázorněné grafiky s počítačovou metodou – kreslení pomocí
speciálního fontu, který sám vytvořil. Názorně předvádí jednoduchost
a kreativitu při tvorbě knotworku pomocí fontu. Na stránkách přímo
nabízí font ke koupi.
My si pro jednoduchost ukážeme tvorbu knotworku pomocí fontů
využitím fontu od jiného autora, který je nabízí pro nekomerční účely
k využití volně.
34
4. 4 Tvorba keltského motivu – trojúhelníkový
tvar:
35
4. 4 Tvorba keltského motivu – trojúhelníkový
tvar:
36
4. 4 Tvorba keltského motivu
37
4. 5 Tvorba keltského motivu – samostatná
práce
Nakreslete libovolnou technikou keltský vzor:
nejdříve podle předlohy a pak se pokuste o vlastní motiv
Osnovy pro kreslení uzlů:
Inspirace - předlohy vzorů
38
5. Technika tvorby knotworku pomocí fontu
Font, který budeme při tvorbě využívat, byl stažen pro nekomerční použití
z internetových stránek: www.deviant.com
1. Stažení souboru
2. Po rozbalení RAR archívu zkopírujte soubor CelticKnot1.ttf do
složky C:\Windows\Fonts.
3. Zazipované soubory
39
5. Technika tvorby knotworku pomocí fontu
1. Celtic Knots grafiku nyní můžete vytvářet v libovolném vektorovém
programu (CorelDRAW, Illustrator) psaním textu na klávesnici.
2. Po vytvoření ornamentu je nutno provést převedení textu na křivky.
3. Pro formátování odlišnými výplněmi je dále třeba křivky rozdělit, vybrat
související části, a poté znovu sloučit.
40
41
5. Technika tvorby knotworku pomocí fontu
42
4. Ukázky tvorby knotworku pomocí fontu
43
5. Technika tvorby knotworku pomocí fontu
44
5. Technika tvorby knotworku pomocí fontu
45
4. Technika tvorby knotworku pomocí fontu
46
4. Technika tvorby knotworku pomocí fontu
Úkol:
1. Vytvořte nejdříve podle předloh
několik knot vzorů pomocí fontu a
pak vytvořte vlastní motivy
2. Motivy upravte graficky v programu
Corel Draw nebo Adobe Photoshop
47
6. Tvorba uměleckořemeslných prací
zdobených motivy keltských uzlů
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky
Uměleckořemeslné zpracování dřeva
Uměleckořemeslné zpracování kovů
48
Mapa znaků:
Ukázky práce:
Literatura a zdroje informací
1.
http://www.holas.com/2008/06/14/celtic-knots/
2.
http://www.entrelacs.net/
3.
http://knotplot.com/
4.
5.
http://www.clanbadge.com/
http://www.discoverireland.com
6. http://www.amazon.com/dp/1851701966?tag=thinkythings20&camp=14573&creative=327641&linkCode=as1&creativeASIN=185170
1966&adid=0VFYBB6R0R6MB74GHPQ8&&refrefURL=http%3A%2F%2Fwww.thinkythings.or
7. http://www.thinkythings.org/knotwork/celtbib-knotwork.html
8. http://www.thinkythings.org/knotwork/celthome.html
9. http://www.iomguide.com/celtic-iron-age.php
10. www.thinkythings.org
11. www.entrelacs.net
12. www.celticstainedglasspatterns.com
13. www.mccsc.edu
14. en.wikipedia.org
Praktická část
VYUŽITÍ MOTIVŮ KELTSKÝCH UZLŮ V PRAXI
OBORU UMĚLECKÝCH ŘEMESEL – KERAMIKA
Zpracovala: Bc. Magda Sudková
2012
Obsah
ÚVOD ................................................................................................................................... 3
1
TECHNOLOGIE VÝROBY ..................................................................................... 4
1.1
MATERIÁL ......................................................................................................... 4
1.1.1
KERAMICKÁ HLÍNA) ............................................................................... 4
1.1.2
GLAZURY ................................................................................................... 4
1.2
STROJE, NÁŘADÍ .............................................................................................. 5
1.2.1
STROJE ........................................................................................................ 5
1.2.2
NAŘADÍ ...................................................................................................... 5
1.3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP VYTVÁŘENÍ NÁDOB A DEKOR KELTSKÝCH
UZLŮ ....................................................................................................................... 6
1.3.1
VYTVÁŘENÍ VÝROBKŮ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU ......................... 6
1.3.1.1 VYTÁČENÍ VÝROBKŮ ................................................................. 6
1.3.1.2 OBTÁČENÍ ...................................................................................... 6
1.3.2
VYTVÁŘENÍ VÝROBKŮ POMOCÍ PROVÁZKOVÉ TECHNIKY ........ 7
1.3.3
VYTVÁŘENÍ VÝROBKŮ POMOCÍ STAVĚNÍ Z PLÁTŮ ...................... 7
1.4
KOMPLETOVÁNÍ A DEKORACE KELTSKÝCH VZORŮ ............................ 7
1.5
SUŠENÍ ................................................................................................................ 8
1.6
HRUBÝ VÝPAL .................................................................................................. 8
1.7
GLAZOVÁNÍ ...................................................................................................... 8
2
ZÁVĚR ........................................................................................................................ 9
3
LITERATURA ......................................................................................................... 10
ÚVOD
Archeologicky nejdůležitější je keltské umění v oboru keramiky. Keltové jako první
v Evropě zavedli hrnčířský kruh. Zvláštním odvětvím byla malovaná keramika. Tvořila
vzácný obchodní artikl. Od 5.st. se prosazuje staroaténský výtvarný projev a halštatský
geometrický styl ustupuje.
Keltové vyráběli keramiku na rychle rotujícím hrnčířském kruhu a tuto keramiku dále
zakuřovali nebo tzv. tuhovali přidáváním tuhy. Získala tak typický černý vzhled a byla
mnohem vhodnější pro uchování potravin, především soli. Kromě jemné stolní keramiky
Keltové vyráběli i v ruce dělané hrubé nádoby.
Byly zkoumány hrnčířské dílny např. v Milovicích, Mistříně (u Kyjova), nebo Strachotíně,
podle množství dokonalé keramiky však je nutno je předpokládat na více místech; hojné jsou
doklady kovolitectví barevných či dokonce drahých kovů (Bořitov, Pavlov aj.).
1 TECHNOLOGIE VÝROBY
1.1 MATERIÁL


,
KERAMICKÁ HLÍNA (točířská), cena: 9 Kč/kg, dodavatel: Libor Tichý Tupesy, Výpal:
950°C, Smrštění: 10%,Charakter: velmi dobrá pro točení i modelování
GLAZURY
Glazury řady Pd jsou barevné lesklé polokrycí až krycí fritové glazury, probarvené keramickými
barvítky a oxidy kovů. Neobsahují oxidy olova, antimonu, arsenu ani jiné nebezpečné látky. Jsou
určeny pro výrobu užitkové keramiky. Doporučené rozmezí vypalovacích teplot, kdy je zaručena
barevná stálost, je 1000-1100 °C, lze je však pálit až do teploty 1150 °C, přičemž klesá intenzita
vybarvení zvláště u pinkových, hnědých a žlutých odstínů. Lze je použít na bíle i barevně se
vypálujícím střepu s koeficientem délkové teplotní roztažnosti KTR a20-500 °C > 60 x 10-7K-1, na kratších
hmotách je nebezpečí vzniku trhlinek glazury.
Glazury jsou neomezeně mísitelné, přídavkem bílých zirkonových glazur řady Pw lze docílit jemných
pastelových tónů. Způsoby glazování: polev, máčení, stříkání. Vypálené glazury jsou vhodným
podkladem pro aplikaci nadglazurních barev, obtisků, preparátů zlata, platiny a listrů.
1.2 STROJE


HRNČÍŘSKÝ KRUH se skládá sze železné osy, na horní části osy je talíř a v dolní části je
podkruží
ELEKTRICKÁ PEC jekomorová s bočním nakládáním, zdrojem je elektrická energie, teplotu
kontroluje regulační systém, teplo zajišťuje kantalový drát na žáruvzdorných trubicích, vyzdívka
pece je z žáruvzdorného materiálu, izolaci zajišťuje vláknitý sibral.
1.3 NÁŘADÍ





KALNÍK: nádoba na vodu
STRUNA: na odřezání vytočených tvarů z kruhu
HOUBIČKA: na vlhčení výrobků při točení, na začištění podední od glazury
OČKA: obtáčení podední a výrobků
ČEPEL: je kovová nebo dřevěná a slouží na tvarování výrobků






KULMÍK: hůlka s houbičkou na odsávání vody ze dna výrobků
PRAVÍTKO: proměřování proporcí
OBKROČÁK: posuvné měřidlo- na odměřování šířky vytáčených předmětů
NŮŽ: zařezání výrobku do požadovaného tvaru
KROUŽEK: slouží na obtočení hrany nádoby glazurou
ŠTĚTEC: slouží k nanesení glazury, šlikru (rozplavená hlína) při nalepování dalších částí na
nádobu
1.4 TECHNOLOGICKÉ POSTUP VYTVÁŘENÍ VÝROBKŮ A DEKOR
KELTSKÝCH UZLŮ
1.4.1 VYTVÁŘENÍ VÝROBKŮ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
Nejprve si válením připravíte hlínu, aby měla ucelenou konzistenci. Poté si přichystáte potřebné
množství hlíny, ze které vyhnětete koule k vlastnímu točení na výrobu nádob - misek, hrnků, amfor,
váz apod. pro následnou nebo pozdější dekoraci keltských uzlů.
1.4.2 VYTÁČENÍ VÝROBKŮ
Potřebné množství hlíny vhodíte na střed talíře kruhu, množství se pohybuje podle toho, jaké nádoby a
jakých rozměrů máte v plánu točit, vycentrujete (vystředíte hlínu do středu kruhu), poté vytvoříte
palcem díru tak, abyste odhadli tloušťku dna, dále hrudku roztáhnete a začnete vytahovat stěny do
určité výšky a tvaru. Podle toho, jakou nádobu chceme točit. Používáte k tomu čepele, houbičku,
pravítko a obkročák, kalník, strunu. Vytočený výrobek zahladíte čepelí. Zastavíte kruh, hotový
výrobek odříznete strunou a opatrně přenesete na desku. Dále pokračujete v točení dalších nádob. Při
pokojové teplotě necháte zavadnout do tzv. koženého stavu.
1.4.3 OBTÁČENÍ
Zkontrolujete, zda se dá obtáčet. Přichystáte potřebné nářadí, navlhčíte hrnčířský kruh, na který
natočíte takzvanou placku, která poslouží při obtáčení. Připravíme si menší množství hlíny, vhodíte jej
na kruh a vycentrujete, jako je popisováno v přechozí kapitole, pomocí palce pravé ruky vytvoříme do
středu vycentorvané hmoty díru, kterou poté roztahujete po talíři hrnčířského kruhu na packu výšky
cca 0,5 cm. Takhle připravenou podložku pro obtáčení pomocí rovné čepele zahladíme a jehlou při
pomalejších otáčkách vyváříme asi 1 cm od sebe vrypy, které nám slouží, jako pomůcka pro upevnění
nádoby přesně na střed. Pokud máme naznačené šířky, připevníme výrobek na střed kruhu dnem
vzhůru a vytváříme tzv. podední za pomocí různých profilů oček nebo obtáčedel. Pomocí těchto oček
odebíráme hmotu a tvoříme dno výrobku – podední, měla by jej obsahovat každá nádoba. Toto
podední se dá při nedostatku materiálu nahradit tzv. fízlem (tenký váleček z hlíny), který nalepíme na
výrobek a natočením vytvoříme podední. Výrobek sundáte a přenesete na desku.
1.4.4 VYTVÁŘENÍ VÝROBKŮ POMOCÍ PROVÁZKOVÉ TECHNIKY
Základním způsobem výroby keramiky je tzv. válečková technika. Z dobře propracované hmoty si
v rukách na stole vytvoříte válečky, které potom skládáte na sebe a tvoříme požadované tvary. A
následně dekorujeme keltskými uzly.
1.4.5 VYTVÁŘENÍ VÝROBKŮ POMOCÍ STAVĚNÍ Z PLÁTŮ
Opět musíme dobře propracovat hmotu a pak ji vyválíme válečkem nebo na válcovacím stole.
Z rozváleného plátu vykrojíme dno a stěny výrobku, které ponecháme chvíli zavadnout a pak stočíme
do válce, který můžeme podle velikosti využít na hrnek nebo vázu a do dekorujeme keltskými uzly.
1.4.6 KOMPLETOVÁNÍ A DEKORACE KELTSKÝCH UZLŮ
Na zavadlé výrobky, pokud by se jednalo o hrnky či jiné podobné nádoby můžeme nalepit ucha a
začít se samotným dekorováním.
Dekorace tvoříme podle návrhů, které jsme si sami předem vytvořili. Vytiskneme na papír a
přeneseme na výrobek, lehce jej přiložíme a pomocí jehly vypícháme celý keltský uzel – dekor, tím
přesně přeneseme návrh na stěnu nádoby, vytvoříme tzv. kopii. Poté papír s návrhem odděláme a
dekor můžeme různými způsoby zvýraznit.
Do zavadlého střepu můžeme keltské uzly - dekory využít několika způsoby:
a) dekory plastické (odebírání, přidávání materiálů)
b) vyrytí kontury uzlů a vybarvením pomocí engoby (obarvená hlína, která se používá na
zavadlý střep)
c) vyrytí kontury uzlů a později vybarvení glazurou
Poté co dokončíme práci na dekoru, necháme výrobek samovolně schnout při pokojové teplotě a
každý den je kontrolujeme, zda nedochází k prasknutí, pokud by k něčemu docházelo i hned výrobky
zapravíme.
1.4.7
SUŠENÍ
Probíhá při pokojové teplotě. Jak se výrobky postupně suší,odpařuje se voda a dochází ke smrštění
výrobku o 10%.
1.4.8 HRUBÝ VÝPAL
Po schnutí následně přijde přežah (první, hrubý výpal), kde dojde k odpaření zbytku vody teplem
v peci. Výrobky musí být vyschlé, aby v peci nedošlo k prasknutí.
Před naložením do pece se začistí vlhkou houbičkou.
1.4.9 GLAZOVÁNÍ
Výrobky jsou vyndány s pece a musí vychladnout. Zatím si přichystáme a rozmícháme potřebné
glazury. Nejprve vylijeme glazurou, dáme do pece vyschnout.
Pokud máme připravených více výrobků s různými postupy keltských dekorů při glazování venkovní
strany přistupujeme podle těchto dekorů:
a) dekory plastické (odebírání, přidávání materiálů) – vnější stranu nádoby namočíme do námi
vybrané glazury a poté štětcem a jinou glazurou tento plastický dekor zvýrazníme, taky jej
můžeme jen jiným odstínem glazury přestříkat tlakovou pistolí
b) vyrytí kontury uzlů a vybarvením pomocí engoby (obarvená hlína, která se používá na zavadlý
střep) – vnější stranu můžeme ponořit nebo přestříkat transparentní glazurou nebo ponořit do
barevné glazury a poté jen glazuru z dekoru setřít houbičkou, aby vynikl
c) vyrytí kontury uzlů a později vybarvení glazurou – dekor vybarvíme jakokoliv barevnou
glazurou a ponoříme do transparentní glazury
d) pokud máme přežahnutý výrobek bez jakéhokoliv dekoru, tak jej ponoříme do námi vybrané
glazury a štětcem malujeme náš návrh keltských uzlů nebo jej do glazury proškrabáváme
pomocí jehly
e) Nakonec si vezmeme houbičku a setřeme dna (podední), aby nedošlo k přilepení v peci.
f) Poté nakládáme do pece na DRUHÝ- OSTRÝ VÝPAL – finální.
Další den výrobky v konečné fázi, vyndáme z pece a nechám zchladnout.
ZÁVĚR
Dekorace pomocí keltských uzlů má v keramickém oboru široké uplatnění a dá se s dekory pomalu
experimentovat, vytvořit návrh, pak je jen na samotném tvůrci, který pracovní postup zvolí a svůj
vlastní návrh přenese a zrealizuje.
3. LITERATURA
[1] KELTOVÉ: Keramika od jílu k nádobě. [online]. [cit. 2012-09-29].
Dostupné z: http://www.keltove.cz/view.php?cisloclanku=2008020003
[2] KELTOVÉ ZLATÝ VĚK ZEMĚ BOHŮ. [online]. [cit. 2012-09-29].
Dostupné z: http://www.inext.cz/astrologician/1kelt.htm
[3] KELTOVÉ A MORAVA. [online]. [cit. 2012-09-29].
Dostupné z: http://mojebrno.wz.cz/inka--morava-keltove.html
[4] HRNČÍŘ PETR VOLF: TOULAVÁ KAMERA. [online]. [cit. 2012-09-29].
Dostupné z: http://www.toulavakamera.cz/article.asp?id=2724
[3] GLAZURA. [online]. [cit. 2012-09-29]. Dostupné z:
http://www.glazura.cz/cs/produkty/glazury/pd-barevne-bezolovnate-glazury/

Podobné dokumenty