Kapitola11_Obálky a obchodní tašky

Komentáře

Transkript

Kapitola11_Obálky a obchodní tašky
DRUHY A ÚČEL POUŽITÍ
317
11. Obálky a obchodní tašky
Obálky a obchodní tašky slouží jako obaly na písemnosti v poštovním provozu.
Používají se rovněž na ukládání dokladů, vizitek, fofografií apod. K nejpoužívanějším
patří obálky psaníčkovitého typu se zalepovací klopou. K jejich přednostem patřily a
patří jednoduchost, snadná manipulace a nízká cena. Jejich nevýhodou je špatná
odolnost slepu proti vlhkosti a potřeba navlhčovat lepicí záložku před zalepením.
Druhou skupinu obchodních obálek představují druhy s podélnými samolepícími
uzavíracími klopami chráněnými snadno snímatelným antiadhezivním krycím proužkem
papíru, nebo proti sobě skládacími uzavíracími klopami s proušky slepovacích vrstev,
které příktlakem zajistí vzájemnou adhezi a dokonalé uzavření obálky. Obálky s
podélnými samolepícími uzavíracími klopami, podobně jako obálky se samolepícími
klopami není třeba před uzavíráním navlhčovat. Některé obálky mají vnitří potisk pro
zmenšení opacity. Některé bývají potištěny i na vnějších stranách firemními, úředními a
reklamními grafikami. Vnější symbolickou grafickou úpravu mají i obálky pro leteckou
poštu zvané letecké. Používají se i druhy potištěných obálek s přečnívající zalepovací
klopou s údajemi pro potvrzení příjmu zásilky, takzvané návratkové obálky. Některé
obálky pro zlepšení mechanických vlastností jsou kombinací lepenkové zadní strany s
papírem různými typy uzávěrů.
Obchodní tašky jsou obálky taškového typu většinou větších rozměrů se zalepovací
klopou s nánosem lepidla zvlhčovaného před slepením uzávěrů nebo se samolepící
vrstvou lepidla krytou ochranným protiadhezivním proužkem papíru.
Potisk obchodních tašek je prováděn na jednou i obou stranách. Některé druhy tašek
jsou vybavovány tzv. bublinkovou vrstvou a fólie plastu, která poskytuje dobrou ochranu
vloženého obsahu. Obchodní tašky se vyrábějí i z papíru s vrstvou PE, nebo textilní
vrstvou, tzv. papirolinu, které jim dodávají obalově ochranné vlastnosti. Rozšiřuje se
používání obálek okénkových a snižují se požadavky na obálky konferenční.
11.1 Druhy a účel použití
Obálky používané v obchodním a úředním styku se nazývají obálky obchodní
(obr. 162). Pro soukromý písemný styk se používají obálky vyrobené z kvalitních často
ražbou zušlechtěných papírů s vylepenou vnitřní vložkou, nebo vnitřním potiskem. Nazývají se obálky konferenční. Společně s listy papíru nebo i kartónu se úpravně balí do
mapek, kartonových bloků nebo do kazet a dodávají se na trh jako dopisová konfekce.
318
OBÁLKY A OBCHODNÍ TAŠKY
Obr. 162
Druhy obálek
Obálky se rozlišují především podle rozměrů. Rozměry obálek jsou normalizovány a
navazují na normalizované řady archů a jejich dílčí částí tak, aby se různě složené do
obálek zasunuly. V podstatě se rozlišují tři rozměrové druhy obálek určené pro
automatické třídění v poštovním provozu.
! obálky C6, do nichž se vkládá příčně a podélně přeložený formát papíru A4,
! obálky 1/3 C4, do nichž se vkládá formát A4 na výšku dvakrát přeložený tak, že tvoří
1/3 plochy A4,
! obálky C5, do nichž se vkládá na polovinu přeložený formát A4,
! obálky C7 se používají na vizitky,
! návratkové obálky mají rozměry B6.
Rozlišujícím znakem je rovněž plošná hmotnost a druh papíru, z něhož je obálka
vyrobena. Zvláštní druh jsou obálky okénkové, s okénkem z průhledného materiálu,
obálky s vnitřním potiskem pro zvýšení neprůhlednosti, obálky s vylepovanou vložkou z
tenkého hedvábného papíru a obálky návratkové. Návratkové obálky mají
prodlouženou, nepřilepenou část zadní klopy s potiskem, pro stvrzení příjmu adresátem.
Po odtržení slouží tato stvrzenka jako doklad o doručení (u úředních, soudních a
zdravotnických obsílek).
Druh obálky se charakterizuje označením, které je v praxi běžně vžito, např.
C6-60-B-O - značí obálku rozměrového druhu C6, vyrobenou z papíru plošné hmotnosti
60 gm-2, bílé barvy, s okénkem.
DRUHY A ÚČEL POUŽITÍ
319
Obr. 164
Druhy tašek
Zvláštní druh jsou obálky letecké, vyrobené z tenkých leteckých papírů, vybavené
vnitřním i vnějším charakteristickým potiskem.
Obchodní tašky (obr. 164) se od obálek liší tím, že mají slepovací záložky po straně
nebo uprostřed a na dně, podobně jako ploché sáčky s uzavírací klopou.
Obchodní tašky se rozlišují podle rozměrů a podle umístění slepu na straně nebo
uprostřed. Používají se obchodní tašky ploché, s postraním záhybem a tašky s
obdelníkovým dnem pro objemnější zásilky.
Obálky a tašky se vyrábějí z různých druhů obálkových papírů, dodávaných v arších
nebo kotoučích. Vyrábějí se ze sulfitové bělené buničiny, dřeva prosté nebo z přímě
sí dřevoviny v plošné hmotnosti 80 g/m2 až 100 g/m2. Ze sulfitové buničiny s podílem
recyklované papíroviny v plošné hmotnosti 60 - 80 g/m2. Jsou jednostranně hlazené
nebo strojně hladké v barvách bílé, i jiných barevných odstínech. Papíry z recyklovaných papírovin se v zahraničí využívají na výrobu obálek pro úřední, bankovní a soudní
korespondenci. Pro výrobu tašek se používají obálkové papíry přírodní barvy. Obálkové
papíry musí být neprůsvitné. Speciální letecké obálky se vyrábějí z leteckého papíry
plošné hmotnosti 36 g/m2. Je to bílý strojně hlazený papír, dobře kližitelný, obsahující
plnidla pro dosažení neprůsvitnosti. Obálkové papíry se dodávají v pravoúhlých, nebo
dříve i diagonálních arších u nichž se velikost zkosení volí podle druhu a tvaru
obálkového výseku. V moderní technologii již však převládá dodávka obálkového papíru
v koutoučích.
320
OBÁLKY A OBCHODNÍ TAŠKY
Konferenční obálky se vyrábějí z konferenčních papírů v různých pastelových
barvách, hladkých nebo ražených, někdy s průsvitkami, v plošné hmotnosti 70, 80,
100 g/m2. Dodává se většinou v arších.
Speciální druhy obchodních tašek se vyrábí z papirolinu, což je papír slepovaný ze
dvou vrstev, bezdřevého bílého nebo celulózového přírodního papíru, mezi oběma
vrstvami je vložena z řídkého textilu, která zvyšuje pevnost. Má plošnou hmotnost až
200 g/m2.
11.2 Technologie výroby
Obálky i tašky se vyrábějí z archů nebo z kotoučů. Technologický proces výroby byl
původně rozdělený do několika postupů. Moderní obálkové automaty spojují všechny
výrobní postupy do jednoho a z výchozího materiálu produkují hotové výrobky.
Současné automaty i původní, dosud používané stroje, mají společný technologický
postup výroby:
! potiskování papíru (popř. vnější i vnitřní)
! vysekávání obálkových (taškových) výseků,
! nanášení a vysoušení lepidla na zalepovacích klopách
! nanášení lepidla, skládání a slepování obálek,
! vykládání a svazkování hotových obálek (tašek).
U okénkových obálek přibývá ještě vysekávání okénka a vylepení transparentním
materiálem. U vylepovaných obálek:
! vylepení výseku vloužkou z tenkého hedvábného papíru (dnes již používáme jen
ojediněle).
U některých obálek se sled výrobních postupů mění. Při výrobě obálek na automatech z výseků se mohou archy potiskovat před vysekáním nebo vysekávat nepotištěné.
Obálkové stroje bývají vybaveny flexotiskovými jednotkami, které potiskují nakládané
výseky uvnitř i vně potiskem. Archy se vysekávají v celých stozích na mostových
vysekávacích strojích. Výsekový nůž se ručně pokládá na stoh naložený na výsuvném
stole vysekávacího stroje. Výsuvný stůl se zasune pod hlavu výsekového lisu, který
uskutečňuje výsek. Po vysunutí stolu se vyjme vyseknutý stoh výseků a odděluje se 1,5
až 2 cm vysoká vrchní vrstva rozměrově větších výseků, která se odkládá vedle
hlavního stohu na stoh vedlejší. Pro rozměrově větší výseky se musí obálkové stroje
POUŽÍVANÉ STROJE
321
zvlášť seřizovat. Moderní vysekávací stroje tyto ruční operace mechanizují. Posunování
stohu proti nástroji, popř. obrácení nástroje pro lepší využití materiálu, je samočinné
podle nastaveného programu. Při vysekávání stohů výsekovými noži vznikají při
hranách trhliny sousedních ploch archů v celé výšce stohu. Proto se musí mezi místa
kladení nožů zachovávat dostatečné mezery, aby se obálkové výseky nenatrhávaly a
tím neznehodnocovaly. Mezery a tvar obálek způsobují značný tvarový rozdíl, tzn. i
odpad papíru. Při výrobě z archu je odpad 18% až 25 %. Tyto nedostatky odstraňuje
výroba z kotoučů, kde se výseky provádějí jednostlivě a tvarový rozdíl a odpad
nepřevyšuje 7% (podle druhu a tvaru obálky).
Potiskuje se flexotiskovou technikou. Flexotiskové jednotky obálkových automatů se
neliší od tiskového principu flexotiskových strojů. Hotové obálky se potiskují na
speciálních potiskovacích strojích flexotiskem i ofsetovou technikou, popř. se používají i
knihtiskové stroje (příklopové lisy).
11.3 Používané stroje
Automaty a stroje na výrobu obálek a obchodních tašek se vyrábějí z kotoučů nebo z
výseků. V hromadné výrobě se výrazněji rozvíjí ekonomičtější výroba z kotoučů.
Moderní stroj na výrobu obálek z kotoučů (obr. 165) dosahuje výkonu 500 až 800 ks za
min. Může výt vybaven transparetním materiálem, zařízením pro vysekávání a
11
7
10
9
8
4
6
5
Obr. 165
Schéma stroje na výrobu obálek z koutoučů:
1 - odvíjecí stojan
2 - nakládání výseků (alternativně)
3 - tiskové jednotky - vnější potisk
4 - tisková jednotka - vnitřní potisk
5 - vysekávání okének a jejich vylepování
6 - kotouč materiálu na vylepování okének
7 - nános lepidla na klopy
8 - sušící dráha
9 - skládací stanice
10 - vykládání
11 - formátové nástroje
2 3
1
322
OBÁLKY A OBCHODNÍ TAŠKY
7
6
5
4
Obr. 166
Schéma stroje na výrobu tašek z výseků:
1 - nakládání výseků ze stohu
2 - tiskové jednotky pro vnější potisk
3 - tiskové jednotky pro vnitřní potisk
4 - nanášení lepidla na uzavírací klopy
5 - sušící dráha
6 - skládací stanice
7 - vykládání
1
2
4
Obr. 167
Schéma vysekávacího lisu:
1 - pojízdný otočný blok
2 - upevněný výsekový nůž s vyhazovači
3 - odkládací stůl
4 - výsuvný stůl
3
3
2
1
TECHNOLOGIE VÝROBY
323
vylepování okének. Stroje na výrobu tašek z výseků (obr. 166) dosahují výkonu 400 až
500 ks za min. Moderní mechanizovaný lis (obr. 167) má programové ovládání. Snižuje
fyzickou námahu osoby na minimum a samočinným nastavováním plochy vysekávacího
stroje umožňuje hospodárné využití plochy vysekávacch archů. Dosažení vysokých
výkonů moderních strojů je podmíněno kvalitními papíry a speciálně upravenými lepidly.
(odstranění problémů, stříkání). Záleží rovněž na kvalitě obsluhy, zejména na přesném
seřízení stroje a na pečlivé údržbě. Obálky, obchodní tašky i dopisní papíry mají trvalou
perspektivu a nepředpokládá se, že by je mohl nahradit jiný výrobek. Stále ve větší míře
uplatňují obálky se samolepícími klopami (obr. 168), které jsou velmi praktické,
usnadňují manipulaci při uzavírání a poskytují dokonalé slepy. Moderní stroje na výrobu
obálek a tašek se znázorněním průběhu výrobu funkčních částí s popisem jsou na
obrázcích 169,170,171.
11.4 Technologie výroby potištěných balicích a obalových papírů a
kartónů.
Potištěné balicí papíry se dnes používají převážně jen pro dárkové balení, které v
obchodě provede prodavač na požádání zákazníka. Balící papír je potištěný firemním
označením (např. firemními značkami, symbolikou zboží, značkami obchodních domů
apod.). Grafická úprava je rovněž příležitostní, nebo symbolická s motivy např. vánoč-
18
17 16
15
13
12
11 10
Obr. 169
9
8
7
6
5
4
1 - systém řízení pásu papíru
2 - odvíjení papíru z kotouče
3 - flexotisková jednotka
4 - stanice řezání formátu
5 - dělení přířezů
6 - upravování polohy přířezu
7 - vysekávání okénka
8 - vylepování okénka průhledným materiálem
9 - seskupení přířezů
10 - nanášení lepidla na zalepovací klopy
11 - sušicí část
12- seřizovací zařízení polohy
13 - předznačovací zařízení složení (linky ohybu)
14 - skládání postranních klop
15 - nanášení lepidla na uzavírací plochy
16 - skládací zařízení dna
17 - skládání uzavírací klopy
18 - vykládání hotových obálek
(při výrobě obálek bez okének se vyřadí stanice 7 a 8)
Funkční schéma stroje na výrobu obálek psaníčkového typu s okénkem (nebo bez okénka),
potištěných (nebo nepotištěných) z kotouče (HELIOS 399 Hs W&D výkon 800 ks/min.):
14
321
324
OBÁLKY A OBCHODNÍ TAŠKY
TECHNOLOGIE VÝROBY
1
12
13
2
3 8 4
5
6
7
9
325
10
Obr. 170
Funkční schéma stroje na výrobu obchodních tašek z výseků (HELIOS B2 S/HK W&D):
1 - nakládání výseků ze stohu
2 - předznačování skládacích přehybů (linky ohybu)
3 - skládání stran
4 - skládání přelepovací záložky
5 - předznačování složení dna a uzavírání klopy
6 - skládání dna
7 - nanášení lepidla na klopu uzávěru
8 - kotouče papírů upravené silikonem na krytku lepidla
9 - nanášecí válec krycí pásky papíru
10 - skládání uzavírací klopy
11 - vykládání
12 - flexotisková jednotka pro vniýřní potisk
13 - flexotisková jednotka pro vnější potisk
11
19
18
17
16
14
13
Obr. 171
12
11
10
9
1 - odvíjení pásu papíru
2 - zásobník odvíjeného pásu
3 - regulace vedení papíru
4 - tisková jednotka
5 - příčná předskládací zařízení
6 - podélná předskládací zařízení
7 - vysekávací stanice přířezů (rotační)
8 - vysekávání okének
9 - vylepování okének průhledným materiálem
10 - skládání stranových klop
11 - oddělování polotovarů tašek
12 - nanášení lepidla na dno
13 - skládání dna
14 - šupinovité sestavování tašek
15 - nanášení lepidla na uzavírací plochu
16 - sušicí stanice
17 - seřizování polohy
18 - skládání uzavírací plochy
19 - vykládání
Stroj na výrobu obchodních tašek z kotouče HELIOS 202.01:
15
8
7
6
5
4
3
2
1
326
OBÁLKY A OBCHODNÍ TAŠKY
TECHNOLOGIE VÝROBY
327
ními, velikonočními, dárkovým nebo v luxusním.
Ojediněle používají potištěné balicí papíry také některé firmy např. na zásilkové
prodeje apod. Potištěné balicí papíry se vyrábějí také jako spotřební zboží, které si
spotřebitel zakupuje pro vlastní spotřebu v rodinném a společenském životě, především
pro dárkové účely. Balicí papíry ve velmi širokém sortimentu grafických úprav, jsou
spotřebitelsky baleny v určitých délkách vinuty do roliček s jednoduchou výztužnou
trubicí, která návin chrání proti zborcení a poškození. Roličky jsou zabaleny ve
smrštitelných fóliích. Členitý sortiment grafických úprav a krátkometrážní spotřebitelská
dávka prodávaných roliček je zdůvodněna tím, že spotřebitel při nákupu nakupuje
současně více druhů grafických úprav, než větší množství jedné grafické úpravy.
Potištěné obalové papíry a kartony jsou obalové materiály určeně pro balení určitých
druhů a dávek spotřebního zboží, zpravidla na balicích automatech, na kterých se z nich
zhotovují spotřebitelské obaly, naplňují se dávkou zboží a uzavírají. Vzniká
spotřebitelsky zabalená dávka zboží v různých typech potištěných sáčků, ale i v
prostorových hranolovitých kartónových obalech (původně tetraedrových tvarů).
Potisk těchto obalových papírů, kartónů, laminátů se stává grafickou úpravou
spotřebitelského obalu. Může mít buď nekonečný (opakovaný) vzor nebo častěji je v
rozměrech grafické úpravy spotřebitelského obalu a potisk musí být na něm geometricky
správně umístěn. K tomu účelu jsou balicí automaty vybaveny registračními a
kontrolními systémy.
Tyto potištěné obalové materiály se dnes používají v nejrůznějších kombinacích
papírů, kartónů a jejich laků, nátěrů nebo vrstev, fólií plastů nebo fólií kovů.
Materiálové kombinace dodávají papíru a kartónu významné obalově funkční
vlastnosti, které pro požadované účely nemají a bez kombinací s jinými uvedenými
úpravami a materiály, by se nemohly v automatizovaných balicích procesech uplatnit.
Papír a kartón u těchto obalových materiálů plní zpravidla základní nosné funkce. Ty
jsou zdůvodněny jednak dobrou jejich potiskovatelností a hlavně vhodnými cenovými
relacemi k ostatním materiálům.
Potiskovatelnost přestává být hlavním důvodem, protože jak flexotisk tak i hlubotisk
může dnes velmi kvalitně a náročně potiskovat jak fólie plastů, tak i Al fólie. Kromě toho
potiskovatelné fólie plastů mohou být i transparentní, což je pro některé druhy, zejména
potravinářského zboží obalově funkční předností.
Mnohdy se účast papíru na těchto kombinovaných materiálech stává druhořadou. V
současné době jsou vedle potištěných obalových papírů a kartónů v obalové technice
používány různé druhy potištěných laminátů, splňujících všechny podmínky pro
automatizované balení i obalově ochranné, bariérové i hygienické vlastnosti, mnohdy
lépe než tradiční papírenské materiály. Protože učebnice je obsahově zaměřena na
výrobu obalů z papírů, kartónů a lepenek a i její první díl pojednává technologické
principy jejich zpracování na obaly, zaměřuje se tato kapitola především na obalové
328
OBÁLKY A OBCHODNÍ TAŠKY
papíry a kartóny.
11.5 Druhy potištěných balicích papírů
Potištěné balicí papíry se vyrábějí a dodávají v arších, v kotoučích, nebo se dodávají
do obchodů jako zabalené roličky po dvou, třech nebo pěti metrech do smrštitelných
fólií.
Jednoduché firemní balicí papíry jsou potištěny jedno i vícebarevným potiskem.
Dárkové a luxusní balicí papíry jsou zpravidla potištěny vícebarevným potiskem, bývají
zušlechťovány lakováním, někdy i reliéfní ražbou, nebo i tiskem ražebními fóliemi.
Někdy jsou vyráběny i luxusní dárkové balicí papíry pro reklamní a propagační účely,
pro balení drahého zboží v luxusnímch obchodech.
Potištěné obalové papíry se vyrábějí a dodávají v kotoučích v různých šířích. Jejich
šířka je určena druhem balicího automatu a rozměry baleného zboží. Část délky
potištěného pásu vymezujícího rozměry obalu, se při tisku vyznačuje registračními
znaménky, pomocí kterých se na balicím automatu snímá a řídí souhlasnost geometrie
tiskové úpravy, ve vztahu ke geometrickému tvaru obalu, naplněného dávkami zboží,
který balicí automat skládáním a spojováním v balicím procesu vytváří.
Kotoučové obalové papíry se používají na automatické balení mouky, cukru, luštěnin,
soli, kávy a celé řady dalších druhů potravin, ale i mýdel, saponátů, čistících,
kosmetických, a celé řady jiných čistících prostředků. Papír je pro tyto účely potištěn v
jednoduchých označovacích i v náročných vícebarevných tónových úpravách. povrchově bývá lakován a na rubové straně upraven natíráním nebo vrstvením, nebo i slepováním s vrstvou fólie Al. Vrstvy, kterými je papír upraven poskytují obalově funkční,
ochranné bariérové vlastnosti, které také adhezivní vlastnosti pro spojování vrstev (den
a uzávěrů obalů) teplem a tlakem nebo i za studena, tlakem a reliéfním tvarováním zvrásněním.
Jsou vyráběny i potištěné obalové papíry upravené natíráním, nebo vrstvením pro
ochranné balení, svazků papírů, laminátů na bázi papíru pro potravinářský průmyslu
(obr. 173). Do této skupiny se řadí i kartóny na potištěné, nebo nepotištěné a proti
vlhkosti zušlechtěné, kartóny na krycí vrstvy vlnité lepenky (Preprint).
DRUHY POTIŠTĚNÝCH BALÍCÍCH PAPÍRŮ
Sulfátový
papír
Protiskluzová
úprava
Potisk
Papír
PE
1.
329
Sulfátový
papír
PE
2.
Pre-print
Papír
Potisk
Krycí
karton
(liner)
PE
Al - fólie
PE
4a.
3.
Papír
PE
Krycí
karton
(liner)
4b.
Obr. 173
Znázornění složení vrstev některých dalších druhů vrstvených laminátů na bázi papíru
1. nepotištěný balicí papír, 2. potištěný balicí papír pro balení svazků (rysů) kancelářského,
rozmnožovacího, počítačového papíru 3. obalové materiály pro potravinářský průmysl
4. potištěné vrstvy Pre-print (a) a zušlechťované krycí vrstvy pro výrobu vlnité lepenky (b).
1
polyethylén
2
papír
3
polyethylén
Al - fólie
4
polyethylén
polyethylén
a
d
Obr. 174
b
Vrstvené kartony pro balení tekutin
obalovým systémem Tetra Brik:
a - sestava laminátu: 1. vrstva PE, 2. bělená vrstva kartonu,
3. nebělená vrstva sulfátového kartonu, 4. vrstva PE
b - tvarování hranolovitého obalu v balícím procesu
c - obal Tetra Brik naolněný balenou tekutinou
d - obalový materiál Tetra Brik Aseptic.
c
330
OBÁLKY A OBCHODNÍ TAŠKY
Potištěné obalové materiály se rovněž dodávají v přířezech určitých rozměrů, které
slouží jako přebaly pro mechanizované balení některých druhů zboží (např. toaletního
mýdla, baleného trvanlivého pečiva i jiných).
11.6 Druhy potištěných obalových kartónů
Upravené potravinářské kartóny vrstvením pro balení tekutin (např. mléka, džusů,
vína-balicí systém Tetra-Pack), dávají těmto kombinovaným materiálům pevnost a
stabilitu. Kartón představuje 70 - 80 % hmotnosti obalu. Na oba povrchy potravinářského kartónu je nanášená polyethylenová vrstva, zajišťující nepropustnost tekutiny a
průnik vlhkosti. Ochrana proti vnikání světla a kyslíku, jakož i pro uchování aromatických
látek se dosahuje laminací s tenkou vrstvou hliníkové fólie. Obalové kartóny pro tyto
účely jsou lamináty s vrstvami Polyetylén-kartón-polyetylén-hliníková fólie-polyetylén v
jedné nebo ve dvou vrstvách (obr. 174). Z těchto materiálů se v procesu balení tekutin
při současném naplňování obsahem zhotovují hranolovité obaly (obr. 174 b, c, d). Tyto
druhy obalových kartónů představují dnes velmi významný podíl na automatizovaném
spotřebitelském balení tekutin.
11.7 Materiály používané na výrobu
Potištěné balicí papíry se vyrábějí ze sulfitových nebo sulfátových balicích papírů
plošné hmotnosti od 40 do 140 gm-2. Kvalitnější druhy se vyrábějí z bezdřevých,
bělených, jednostranně hladkých (tzv. albino) plošné hmotnosti 40 - 80 gm-2, nebo
upravovací papír v plošné hmotnosti 75-145 gm-2 v barvě bílé i jiných barevných odstínech. Používá se rovněž pergamenová náhrada, pergamin, nebo i papír bezdřevový
dobře hlazený zvaný Havana. V současné době je na trhu k dispozici celá řada
nejrůznějších druhů hlazených i povrchově zušlechťovaných papírů pro dobrou
potiskovatelnost.
Potištěné obalové papíry a kartóny určeně pro balicí automaty, výrobce nakupuje
buď již jako natírané nebo vrstvenné materiály z papíren, nebo je sám natíráním,
vrstvením nebo slepováním před potiskem, nebo v t iskovém procesu zušlechťuje.
Jsou to:
! papíry natírané disperzemi plastů (např. PVDC), plošné hmotnosti 50 - 80 gm-2 s
nátěrem až 20 gm-2,
! papíry vrstvené polyethylenem v plošné hmotnosti 50 - 100 gm-2 s vrstvou PE 15 až
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBY
331
-2
50 gm (s jedno i dvoustrannou )
! papíry slepované s hliníkovou fólií (tloušťka hliníkové fólie 0,010 - 0,015 mm)
! kombinované laminátové materiály se skládají z potravinářských kartónů vrstvených
polyethylenem, slepených hliníkovou fólií , ovrstvené jednou nebo dvěma vrstvami
polyethylenu.
Některé druhy obalových papírů se po potisku zušlechťují např. natíráním, impregnováním hotmelty, vrstvami pro slepení teplem a tlakem. Nebo vrstvami pro tzv. spojování
"za studena" a slepením tlakem.
11.8 Technologické postupy výroby
Potištěné balicí papíry se vyrábějí a dodávají buď v arších nebo v kotoučích.
Potiskování archů se provádí z pravidla na archových ofsetových strojích, v současné
době vybavených čtyřmi až pěti tiskovými jednotkami z nichž poslední jednotka bývá
upravena na potisk i lakování. Jde o stejné stroje, které jsou popsány a znázorněny v
kapitole výroba potištěných skládaček. Ojediněle se při výrobě luxusních balících papírů
používá také tisk zlaté barvy bronzováním (na bronzovacím stroji napojeném na
jednobarvový ofsetový stroj.)
Archy balících papírů se tzv. nekonečným potiskem se vyrábí také potiskem papíru
odvíjeného z kotouče na flexotiskových nebo hlubokotiskových strojích vybavených čtyř
až šesti tiskovými jednotkami. Poslední tisková jednotka může provádět lakování a
sušení potištěného pásů, který je následovněrozřezáván přistavenou příčnou řezačkou
na archy. V případech, kdy je třeba zajistit přesné umístění grafické úpravy na archu
příčné řezačky ovládána fotoelektronickým registračním zařízením, které zajišťuje
přesnost řezu podle předtištěných registračních značek.
Při výrobě balících papírů z kotoučů může být za tiskové jednotky zařazena jednotka
pro reliéfní ražbu potištěného pásu papíru, kterou lze pro výrobu luxusnějších balících
papírů využít a to nejen opakovaným tvarem reliéfu , ale i reliéfem ve vymezených
místech návazně na geometrii potisku.
Potištěné obalové papíry a kartony se vyrábějí z kotoučů a zpravidla jsou uživatelům
dodávány v kotoučích určených šíří pro balící automaty. Řezání na kotouče určených
šíří se provádí na samostatných kotoučových řezačkách. Potištěné kotouče mohou být
také řezány na archy (podobně jako u balicích papírů) a dodávány v arších (schéma
variant výroby obr. 175).
Pro výrobu obalových papírů nebo kartonů výrobce může nakupovat papíry již
zušlechtěné již z papírem, které jsou pro zušlechťování těchto materiálů vybaveny
(např. papírny natírané disperzemi plastů,vrstvené PE, papíry pokované, s Al folií , nebo
332
OBÁLKY A OBCHODNÍ TAŠKY
Obalový papír
v arších
Obalový papír
v kotoučích
Obalový papír,
kartón v kotoučích
Řezání kotoučů
Potisk archů
ofsetovou technikou
1 - 8 barev - lakování
Natírání
Potisk na kotoučových
tiskových strojích
(1 - 8 barev)
Vrstvení PE
Slepování vrstev
Řezání na obalové
přířezy
Potisk kotoučů
1 - 8 barev
Lakování
(potištěné strany)
Natírání rubové
strany
(celoplošné)
Lakování
Zušlechťování
Natírání
vymezených ploch
(rub. strany)
Řezání potištěných
kotoučů
Řezání potištěných
kotoučů
Svazkování,
balení
Balení kotoučů
Obr. 175
Varianty, technologie výroby potištěných balicích
a obalových papírů a kartónů.
Balení kotoučů
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBY
333
lamináty spojené s vrstvou PE a pod.) V těch případech provádí její potisk a povrchové
úpravy lakováním.
Výrobce obalových papírů a kartonů může však být vybaven zařízeními pro natírání
papírů, vrstvení a slepování vrstev a pak nakupuje surové papíry a kartony z papíren a
provádí jejich úpravy zušlechťováním a potiskem.
Pro potisk se používá flexotisková technika , jejíž stroje mohou
být doplněny
hlubotiskovými jednotkami, které umožňují nejen tisknout , ale pomocí restrovaných ,
nebo gumových válců nanášet různé laky, , i nátěry , lepidla apod.: Stroje mohou být i
vybaveny sušícími zařízeními. Výrobci ovalových materiálů začínají tyto možnosti
využívat. Výrobci strojů dodávají dnes i kombinace tiskových strojů se zušlechťovacími
jednotkami i s navazujícími zařízeními pro slepování vrstev materiálů. Ty pak umožňují
výrobu nejen dvouvrstvých (duplexových), ale i třívrstvých (triplexových) někdy i více
vrstvých (multiplexových) obalových materiálů.
Potisk kotoučových obalových papírů nebo kartonů se provádí na kotoučových
flexotiskových nebo hlubotiskových strojích, nebo v kombinaci flexotiskových a
hlubotiskových jednotek. U kombinovaných strojů se až osmi tiskovými jednotkami z
pravidla provádí tisk a hlubotiskové jednotky se používají pro lakování a jíné obalově
funkční zušlechťování.
Obě tiskové techniky mají měnitelný průměr tiskových válců, což je jednou z jejich
předností , protože umožňují měnit tiskovou délku. To je pro výrobu kotoučových
obalových papírů a kartonů základním požadavkem. Musí potiskovat pásy grafickými
úpravami v rozměrech odpovídajícím geometrickým tvarům obalů, které z nich balící
automaty při plnění baleným zbožím zhotovují. Tiskové délky se vyznačují v přesných
rozlečných vzdálenostech. Podle předtištěných známek dělí balící automat obalové
nx
d=
přířezy.
Rotačné vzdálenosti jsou různé. Určení průměru tiskového válce pro určitou
roztečnou vzdálenost, zvanou tiskový raport se vypočítá podle vzorce.
kde x je délka rotační vzdálenosti v mm
n je počet délkových jednotek na obvodu tiskového válce, jestliže se délka rotační
vzdálenosti rovná obvodu válce, n=0,
d je průměr tiskového válce u hlubotisku, u flexotisku, je to průměr tiskového válce,
včetně dvojnásobné výšky tiskových forem a tloušťky lepící folie v mm.
334
OBÁLKY A OBCHODNÍ TAŠKY
U obalových materiálů menších rozměrů, lze do roztečné vzdálenosti určené
obvodem tiskového válce umístit více délkových přířezů. Potom se registrační
znaménka pro potřeby balícího automatu při tisku vyznačují u každého dílčího přířezu,
při čemž počet dílů roztečné vzdálenosti tiskového raportu, musí vždy odpovídat
celému číslu( např. 2, 3,5) . Rovněž dko šíře lze umístit dva i více pásů. V tom případě
se potištěný kotouč rozřezává na kotouče požadované šíře, určené uživatelem balící
ho stroje.
Rozměry jednoho potištěného přířezu na obal (délka a šířka) musí být přesným
podílem pláště tiskového válce. Těmž tzv. raportovým rozměrům se musí přizpůsobit
grafická úprava a její rozměry vzhledem k přířezu na obal i vzhledem ke geometrii
prostorového obalu, který balicí automat sBpřířezud obalového materiálu v konečné fázi
xy =
zhotoví.
n1
n2
Rozměr raportové plochy xy se určí takto:
kde B je šířka tiskového válce
d je průměr tiskového válce (u flexotisku včetně dvojnásobné tloušťky tiskové formy a
lepící folie)
x šířkový podíl tiskového raportu,
y je délkový podíl tiskového raportu,
n1 a n2 jsou celá čísla přičemž n1 = n2 .
Délkový raport lze měnit po deseti mm, který odpovídají zubové rozteči ozubeného
hnacího kola při modulu 3,1831 (10/Ludolfovým číslem).
Při používání válcových návleků ve flexotisku, kterým lze dobře měnit průměry
tiskových válců a tím je přizpůsobovat potřebným tiskovým délkovým raportům. Při
používání návleků pak platí geometrie a výpočty tiskového raportu znázorněné a
uvedené na obr. 167.
Úprava a zušlechťování potiskových obalových papírů a kartonů za účelem zlepšení
obalově funkčních vlastností se provádí buď na samostatných strojích pře tiskem, nebo
po tisku (extruzní vrstvení, slepování vrstev, laminování). Kombinační možnosti
vybavení flexotiskových strojů a více
Tiskovými jednotkami pro potisk a hlubotiskovými jednotkami pro zušlechťování, lze
potištěné pásy upravovat:
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBY
335
Dt
Dz
Vt
Dílčí raporty:
Dj
;Dt
;Dt
X
;Dt
X
x
B
X
=
x
B
Y
=
S
kdy X, Y jsou celá čísla
Tisková plocha: (raport)
;Dt
x
B
=
B
Df = Dt - 2 Vt; Dt = Df + 2 Vt
D f = Dj + 2 S
S
Df
Dt = průměr tiskového válce
Dz = průměr roztečné kružnice
ozubeného kola
Df = průměr formového válce
Dj = průměr jádra formového
válce upraveného pro návlek
Vt = výška tiskové formy vč.
dvoustranné lepicí pásky
Dt = Dj + 2 S + 2 Vt
B = šíře tiskového válce
S = tloušťka stěny návleku
Obr. 176
Výpočet tiskových raportů
flexotiskových formových válců
při použití válcových návleků
! lakování, nanášením rozpuštědlových laků, laků na bázi vodních ředidel, bez
rozpouštědlových laků, vytvrzovaných UV i jiných speciálních laků.
! natírání, flexotiskovými i hlubotiskovými jednotkami, hladkými válci i ponorem, nátěry
na bázi těkavých rozpouštědel, vodních disperzí PVDC, směsy kaseinů a škrobů i
bez rozpouštědlové nátěry např. hotmelty, vosky a jiné.
! slepováním vrstev, s přímým nánosem lepidla, s materiály s termoplastickými
vrstvami, tlakem a teplem, spojovatelným (nepřímým nánosem lepidla), i jejich
kombinacemi, spojováním vosky i jinými speciálně upravenými vrstvami (technologickými postupy natírání a slepování vrstev a jejich principy jsou projednány a
znázorněny v I. dílu učebnice).
Účelem zušlechťování obalových papírů a kartonů je zlepšit obalové vlastnosti a
funkce zejména :
! zvýšení výdržnosti baleného zboží,
! ochrana baleného obsahu
- proti mechanickému poškození,
336
OBÁLKY A OBCHODNÍ TAŠKY
- proti světlu,
- proti vlivům počasí, chladu,
- zachování aromatických látek,
- nepropustnost a vodní páry a plyny,
- zlepšení hygieny,
! zlepšení podmínek pro automatizované balení,
! zajištění spojovatelností materiálů v automatizovaném procesu balení,
! zlepšení atraktivity baleného zboží v prodejně propagačních funkcí spotřebitelských
obalů.
11.9 Používané stroje
Balící papíry i některé druhy obalových papírů vyráběné z archů se potiskují na
archových ofsetových strojích, vybavených dvěma šestitiskovými jednotkami a z
pravidla i lakovací jednotkou (ty se neliší od strojů používaných na výrobu potištěných
skládaček viz. obr. v kapitole potištěné skládačky). Kotoučové balící i obalové papíry
se otiskují na flexotiskových, nebo na hlubotiskových strojích, které jsou z pravisla
vybaveny více tiskovými jednotkami a jednotkami prolakování, nanášení nátěrů se
sušícím zařízením.
11.9.1 Flexitiskový stoj (obr. 177)
K nejmodernějším strojům na potisk balících a obalových papírů patří flexotiskový
stroj s osmi tiskovými jednotkami a společným (temperovým) protilakovým vá
lcem SOLOFLEX 8L fy W a H . Stroj je vybaven videosistém pro sledování a kontrolu
kvality tisku, přesným seřizováním vedení pásů potiskovaného materiálu, předtiskovým
strojem a před navíjením. Může mít zařízení pro řezání okrajů z odsáváním ořezů.
Poslední tisková jednotka může být upravena pro nanášení lepidla, PVDC, laků i
jednotkou pro tisk barvami vytvrzovanými UV zářením. Stroj je upraven pro velmi
rychlou přestavbu tiskových i rastrových přenášecích válců, pojízdnými zabarvovacími
systémi pro 4 tiskové jednotky na obou stranách tiskového stroje elektrickým sušením
mezi tiskovými jednotkami a sušicím mostem s nastavitelnými teplotami, podle druhu
používaných ředidel barev.
FLEXOTISKOVÝ STROJ
337
Obr. 177
Flexotiskový stroj s osmi tiskovými jednotkami na potisk obalových papírů
SOLOFLEX W& H 8L
1. non-stop odvíjení lotoučů
2. regulační zařízení tahu odvíjeného pásu papíru
3. tiskový stroj s osmi barevníky (8 tisk. jednotek) se společným
temperovaným protitlakovým válcem
4. sušící tunel
5. vedení přes chladící válec
6. regulace tahu potištěného papíru před navíjením
7. non-stop navíjení
8. skříň ovládací soustavy s obslužným vybavením.
Jeho zpracování šíře je 85 cm, tisková délka měnitelná mezi 25 60 cm a max.
tisková rychlost 200 m/min.Stroj OLYMPIA STELLAFLEX plus (obr. 178). Stejného
výrobce má rovněž osm tiskových jednotek se společným protitlakovým válcem a má
vestavěnou hlubotiskovou jednotkou Heliostár, pro lakování a zušlechťování potištěného
materiálu. Jiný typ stroje ASTRA FLEX stejného výrobce je vyráběn v procovních šířích
112, 132 a 162 cm a dosahují výkon až 365 m/min.
338
OBÁLKY A OBCHODNÍ TAŠKY
Obr. 178
Flexotiskový stroj s osmi tiskovými jednotkami a jednou hlubotiskovou jednotkou,
na potisk a zušlechťování obalových papírů OLYMPIA STELLAFLEX PLUS W & H:
1. non-stop odvíjení
2. stojan regulace tahů odvíjeného pásu
3. tiskový stroj
4. mechanické zařízení pro výměnu tiskových a rastrových válců
5. vozík s válci
6. sušicí tunel
7. sušicí agregát
8. sledování potištěného pásu
9. zařízení pro obracení potištěného pásu
10. hlubotisková jednotka Heliostar
11. stojan regulace tahů před navíjením
12. videosledování potištěného pásu
13. non-stop navíjení
14. klimatizace elektrických a elektronických rozvodů.
HLUBOTISKOVÝ STROJ
a
339
b
Obr. 179
Schématické znázornění flexotiskového stroje s osmi tisk. jednotkami
(Fischer & Krecke 34 DF.CNC) s variační možností rozšíření o:
a - tiskovou jednotkou pro UV sušení
b - hlubotiskovou jednotkou pro lakování, natírání PVDC,
nanášení hot-meltů a dalších funkčních nánosů.
Nejnovější typy strojů jsou vybaveny pro automatickou výměnu tiskových válců a
strojů NOVOFLEX na plynulý přechod mezi tiskovými délkami (raportů). Tím
modernizuje tradiční modulový systém ovlivňují odstupňování tiskových délek (raportů),
plynulým přechodem mezi tiskovou délkou 300 760 mm Jiný významný evropský
výrobce flexotiskových strojů fy FISCHER a KRECKE vyrábí podobné stroje 34 DF
CNC (obr. 179) v pracovních šířích od 110 do 170 cm s výkonem až 365m/min.
11.9.2 Hlubotiskový stroj
Kotoučové hlubokotiskové stroje pro výrobu obalů a obalových materiálů s více
tiskovými jednotkami, vybavené jednotkou pro lakování a nanášení zušlechťovacích
a - odvíjení kotouče, potisk, sušení, navíjení do kotouče
b - odvíjení z kotouče, řezání na archy
Hlubotiskové stroje (Bobst-Lemanic)
Obr. 180
340
OBÁLKY A OBCHODNÍ TAŠKY
ŘEZ PLOCHÝM NOŽEM
341
Obr. 181
Schématické znázornění hlubotiskového stroje
se šesti tiskovými jednotkami pro potiskování
-2
papírů, kartónů a laminátů do plošné hmotnosti 300 g.m ,
max. tisková rychlost 250 m/min.,
TD 1000 BHS.
Obr. 181a
Hlubotiskový stroj TD 1000 BHS
(8 tiskových jednotek)
nátěrů, včetně doplnění sušícího zařízení (polymerizačního) za poslední tiskovou
jednotku. Tradičně vyrábí a celému světu dodává fy Bobst LEMENIC. (schéma na
obr.180). Stroj potiskuje obalový materiál v kotoučích a potištěných navijí do kotouče.
Může být upraven tak, že potištěný pás rozřezává na archy a vylkládá je do stohu. Stroj
může být vybaven pro slepování vrstev materiálů před potiskem, pěti i vícetiskovými
jednotkami, které dodnes mohou být jak hlubotiskové tak flexotiskové, může mít
342
OBÁLKY A OBCHODNÍ TAŠKY
a
b
Obr. 182
Uspořádání tiskové jednotky v tiskovém stroji:
a - pro flexotisk
b - pro hlubotisk
Tiskové stroje pro potisk a zušlechťování BHS
lakovací jednotku, jednotku pro reliéfní ražbu, jednotku pro nanášení nátěrových hmot
pro zušlechťování, sušení a polymeraci s navýjením potištěného materiálu do kotučů
nebo řezáním na archy a stohováním (funkční schéma možnosti sestav takové
ho kombinovaného stroje je znázorněné v prvním dílu učebnice na straně 357, obr 291.
Schématické znázornění hlubotiskového nástroje na potiskouvání obalových
materiálů v různých pracovních šířích se šesti tiskovými jednotkami znázorňuje obr. 181
a (vyrábí a dodává fy BHS). Koncepce stroje je technicky řešena tak, že jednotlivé
tiskové jednotky mohou být buď pro flexotiskový princip, nebo pro hlubotiskový princip.
Slepovací stroje (zvané kašítovací) na slepování vrstev obalových papírů nebo
kartónů s foliemi plastů, nebo Al foliemi jsou upraveny pro různé postupy, které
mechanizují jako samostatný technologický postup před potiskováním, nebo po potisku
kotoučů slepované vrstvy. (způsoby viz. I. díl učebnice slepování s přímým, nebo
nepřímým naášením lepidla).
Schématické znázornění slepovaného stroje na kotoučové materiály fy Kroenert
COMPCTSOLA je na obr 183. Vrstvení papíru nebo kartonu zpravidla vrstvou
HLUBOTISKOVÝ STROJ
1
2
3
4
5
6
7
8
Obr. 183
Schématické znázornění slepovacího stroje
kotoučových materiálů COMPATSOLA - Kroenert
(papír/folie plastů)
1. odvíjecí stojan (dvouhřídelový)
2. ionizační úprava pásu
3. čtyřválcová nanášecí jednotka
4. slepovací stanice
5. ionizační jednotka
6. lisovací zařízení
7. navíjecí stojan
8. odvíjecí stojan (oba dvouhřídelové)
1
1
234
5
6
343
7
Obr. 184
Schématické znázornění stroje na vrstvení
papíru nebo kartonu taveninou (PE) Laminex W & H
1 . odvíjení kotouče
2. lisovací válce pro spojení pásů při výměně kotoučů
3. extruder s širokou tryskou
4. laminátor
5. podélné řezání
6. tažné válce
7. navíjení vrstveného pásu do kotouče.
7
344
OBÁLKY A OBCHODNÍ TAŠKY
1
2
3
4
Obr. 185
Jeden z druhů obalových laminátů na bázi papíru
pro balení zrnkové kávy "Okopack":
1. nosná potiskovaná vrstva sulfátového, jednostranně
natíraného papíru
2. slepovací vrstva
3. papír barvy bílé nebo přírodní,
impregnovaný, tukům nepropustný
4. disperzní vrstva spojovatelná teplem a tlakem
-2
(plošná hmotnost podle velikosti obalu 100 - 130g.m ).
1
2
3
4
Obr. 186
Jeden z druhů obalových laminátů na bázi papíru
pro balení mražených potravin "Big Pack" má skladbu:
1. vrstva OPP (orientovaný polypropylén)
2. vrstva tisku - hlubotisk nebo flexotisk
3. papír
-2
4. vrstva PE, plošná hmotnost 140g.m .
PERSPEKTIVA
345
Obr. 187
Kotouče potištěných obalových materiálů na bázi papíru.
polyelhylenu se provádí na extruderech na různých pracovních šíří, z pravidla u výrobců
papírů nebo kartonů. Schématické znázornění strojů Laminex fy W a H je na obr. 184.
Příklady obalových laminátů z papírem upravené pro konkrétní obalové účely jsou
znázorněny na obr.185, ( ökopak), a 186 ( bigpack) .
Kotouče potištěných obalových materiálů na bázi papíru, navinuté na dutinách
(nakupo-vaných od speciálních výrobců), znázorňuje obr. 187. Kotouče jsou nařezané
na šíře určené uživatelem a upraavené do nasazení do balících automatů.
11.10 Kvalita výrobků
U potištěných balících a obalových papírů a kartonů se vedle základních
kvalitativních vlastností materiálu hodnotí také kvalita tisku. Podmínky pro hodnocení
kvality tisku jsou platné pro všechny druhy potištěnýchdruhů a obalových materiálů.
Hodnotí se přesnost soutisku barev, vybarvení souvislých ploch, přesnost tisku jemných
grafických útvarů a textů, znečištění tiskovou barvou, souhlasnost grafické úpravy s
geometrickým tvarem přířezů na obal i obalu prostorovém stavu a čitelnost písma.
346
OBÁLKY A OBCHODNÍ TAŠKY
11.11 Perspektiva potištěných obalových a balících papírů a kartonů
Balicí papír, obalové papíry a kartony a různé jejich kombinace s foliemi plastů, Al
foliemi, disperzními nátěry, upravené hotmelty nebo parafiny a různými laky, jsou velmi
perspektivní obalové materiály. Mají významnou zásluhu na rozvoji mechanizace a
automatizace balících procesů ve zbožní výrobě. Jejich kvalitní potisk plní významné
prodejně propagační funkce v soutěži prodávaného zboží na tvaru.
11.12 Kontrolní otázky
1. Čím se liší balicí papír od obalových papírů?
2. Které tiskové techniky se používají pro výrobu balících papírů?
3. Které tiskové techniky se používají ve výrobě obalových papírů a kartonů?
4. Kterými způsoby se zlepšují obalové funkce obalových papírů a kartonů?
5. Které tiskové principy a jakým způsobem mohou obalově funkčně zušlechťovat
obalové papíry?
6. Jak mohou být kombinovány tiskové a zušlechťovací stroje ve výrobě obalových
papírů a kartonů?
7. Ze kterých vrstev se skládá obalový karton pro balení tekutin systémem Tetra Pak?
8. Co jsou raportové rozměry a jak se vypočítají ?
9. Popište varianty technologií výrobků potištěných balících a obalových papírů.

Podobné dokumenty

Jsme tu pro vás

Jsme tu pro vás Pro získání bližších informací se prosím obraťte na naše technické nebo prodejní oddělení, kde máte možnost vyžádat si i aktuální technické a bezpečnostní listy našich produktů.

Více

Kapitola07_Technologie výroby potištěných skládaček

Kapitola07_Technologie výroby potištěných skládaček Bílo-bílá lepenka - v plošné hmotnosti 250 až 600 g.m-2, jejíž lícová strana je z nebělené sulfitové buničiny s přídavky vláken z bílého sběrového papíru. Spodní strana obsahuje dřevovinu a v menší...

Více

06/2007

06/2007 Toužíte po doplnění výbavy Vašeho servisu či LCD televizi? Výběr dárků je ve Vašich rukou, věříme, že každý z Vás nalezne dárek dle svých přání. Více informací o produktech a akci naleznete na stra...

Více

Obráběcí stroje a jejich příslušenství

Obráběcí stroje a jejich příslušenství technologiím optimálně skloubit dneš­ ní vysoké požadavky na obráběcí stroje a formy. K čemu však tyto poznatky mo­ hou být dobré firmě, která si nástroje ja­ ko Kekeisen vyrábí sama? Thomas Gebele...

Více