INTEGRO Informační Systém – stručný přehled

Komentáře

Transkript

INTEGRO Informační Systém – stručný přehled
INTEGRO Informační Systém – stručný přehled
_________________________________________________________________________________________
Integro IS + nadstavba Integro CRM – silný nástroj firemních informací.
OBECNĚ K INTEGRO IS
INTEGRO IS je pokračováním programu INTEGRO DOS.
Hlavní znaky programu:
-
Pořízení všech dokladů ve všech modulech je stejné, pokud se naučíte např. vystavit fakturu umíte s programem pracovat
Jednoduchý vzhled – neunavuje oči.
Spolu s Integro CRM - silný nástroj pro firemní informace.
Možnost zapojit do programu i mistry, manažery bez obav z nechtěné změny dat.
Spolupráce s portály státní správy.
Načítání dat z internetu – nové firmy z Ares, Kurzovní listek z ČNB, nahlížení do insolventního
rejstříku.
Každý uživatel si na svém monitoru může nastavit velikost dokladů, oken, sloupců.
Prodejní systém, sklady, odbyt, reklamace se s Dos Integro již nedá prakticky vůbec srovnávat.
instalace od Windows XP po Windows 7 64 bit
bezproblémový síťový provoz, SQL dotazy. Nejvyšší verze SQL server, nejvyšší počet stanic 43.
Normální verze zcela postačuje do 10 stanic.
Program lze nainstalovat např. pouze 1x na server a uživatelé s ním pracují vzdáleným přístupem
odkudkoliv. Program je v praxi instalován na serveru v Hamburgu, Česká pobočka s ním pracuje
v Praze, servis je z Frýdku-Místku.
-
Účetnictví nemá volbu PŘIPOJENÍ DAT, nejsou zde ani AKTUALIZACE SESTAV – program má
OKAMŽITÉ STAVY VŠECH VÝSTUPŮ
-
Dvě varianty účtování (dle parametrů)
1. Pořízení dokladů bez zaúčtování – pořizujete doklady, pracujete se saldokontem, bankou,
prodáváte a účetní pak účtuje později (např. dávkově)
2. Okamžité zaúčtování po pořízení prvotních dokladů
-
Můžete pořizovat více let najednou.
Hospodářský rok – nastavíte si sami období účetního období
-
správce programu a hlavní účetní mají široké možnosti zadávat, omezovat práva jednotlivých
uživatelů. Do programu můžete přihlásit obchodníky, mistry, majitelé a nastavit jim detailně kam
se mohou dostat. (mód CTI – může se dívat, nemůže pořizovat)
-
Víceuživatelská verze – podvojné účetnictví i daňová evidence. Můžete přidávat, mazat firmy dle
potřeby
-
Jednotlivé zakázky se mohou “dívat“ přímo z programu na dokumenty, smlouvy, výkresy, které
k nim patří, z adresáře firem je možno nahlížet do dokumentů firem
Z karty firmy je možno vidět všechny její doklady, saldokonto, objednávky, rezervace
Každá firma může mít vlastní vzory tiskopisů např. u faktury nemusíte vybírat vzor sestavy
-
Při zadání nové firmy dle IČ program vyplní obchodní název, adresu, DIČ dle obchodního rejstříku
ARES
program vytváří xml soubory pro exporty na MF, ČSSZ, ZP, včetně nejnovějších režimu PDP
-
Program umí export vystavených faktur pro EDI komunikaci.
Program umí tisknout sestavy přímo přes Adobe Reader.
Veškeré sestavy, doklady i data je možno okamžitě exportovat do win formátů
ALT+P – odešle jakýkoliv doklad v PDF e-mailem
-
v programu je datový sklad, který po napojení na Excel provádí rozbory automaticky. Řešili jsme
ekonomické rozbory, jejichž sestavení trvalo týden a nyní je zákazník dělá prakticky on-line
stisknutím tlačítka.
-
Integro CRM využívá adresář firem, datový sklad pro rozbory prodejů
-
Uživatel platí roční pronájem. Pokud jsou v průběhu roku změny ze zákona, zákazník je
automaticky obdrží. Dále zákazník dostane veškeré vylepšení v průběhu roku, které jsou
provedeny.
INTEGRO TITULNÍ STRANA
Z titulní obrazovky se dostanete na odkazy na internetu – AKTUALITY O PROGRAMU, Návody,
Dokumentaci, ukázkové videa na YouTube, odkazy na stránky státní správy, rozbory, atp.
SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
Po přihlášení do programu má každý uživatel k dispozici svou VLASTNÍ ZÁLOŽKU do které si může
nastavit nejčastější používané doklady, pohledy nebo sestavy.
Výhodou je, že tuto záložku může nastavit
SPRÁVCE a další volby uživateli zcela zamezit
– tento uživatel se dostane na začátek
programu, kde má svoji volbu a v ní pouze
možnosti, na které ho v programu správce
pustí.
Z titulní obrazovky se kliknutím dostanete na AKTUALITY,
UKÁZKY PRÁCE s programem, MOTIVY pracovní plochy,
otevřete DOKUMENTACI, pošlete e-mail do Integrodat, atp.
NASTAVENÍ UŽIVETELŮ
Základním nastavení uživatele je jestli pořizuje data nebo ne. Mód OPR – může pořídit, opravit, zobrazit.
Mód CTI – může si data pouze prohlížet. Mód POR – může pořídit nemůže opravovat. Samozřejmě dále je
k dispozici detailní nastavení na jednotlivé dokladové řady, moduly, sklady.
Například obchodník, který nepořizuje data,
dostane mód CTI, do jeho vlastní lišty mu
přidáte adresář firem a z něj dostane
všechny informace za firmu bez možností
zásahu do dat.
Lze nastavit přístup jednotlivých uživatelů
pouze k vybraným skladům.
Každá pokladní může mít nastavenou vlastní
pokladnu.
JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
Program je rozdělen na MODULY. Každý modul má vlastní KNIHY pořízených dokladů, SESTAVY, případně
další operace, závěrky, atp.
Po POŘÍZENÍ dokladu a uložení se doklad zařadí do Knihy. Dle parametru se buď zaúčtuje, nebo ne.
Ukázka KNIHY DODAVATELSKÝCH FAKTUR
Pravým tlačítkem můžete doklad Zobrazit, Opravit, Vytisknout. Zaúčtovat, Zobrazit, Opravit Účetní
doklad.
POŘÍZENÍ DODAVATELSKÉ FAKTURY
Program už podle firmy přednastaví další údaje. Například firma je CZ, program v Záhlaví nabídne Typ
DPH – Tuzemsko. Z číselníku firem se nabízí i splatnost, pokud je u firmy zadaná, pokud ne nabízí se
z přednastavení dokladové řady.
Z přednastavení dokladové řady se nabízí konstantní, případně specifický symbol, splatnost
Program kontroluje variabilní symbol – v případě že je stejný, upozorní.
Likvidace – u dod. Fa lze zapsat pouze záhlaví bez zatržení likvidace a fakturu poslat na formální
odsouhlasení mistrovi, apod.
Po zatrhnutí Likvidace se nabízí rozúčtování DPH a rozúčtování souvztažných účtů.
Z knihy dodavat. Fa lze ukládat ÚČTOVACÍ ŠABLONY a ty pak přebírat při účtování.
Další volby v záhlaví dokladu
F6 – okamžitý tisk na výchozí tiskárnu
Nástroje
– přednastavení dokladových řad – údaje se pak nabízí nebo opakují
– uložení okna – uloží pro každého uživatel kde bude okno na monitoru, jak velké, pořadí a velikost
sloupců v řádcích
Účtovací šablona
ODBĚRATELÉ VYSTAVENÍ FAKTURY
Ovládání modulu je stejné jako u Dodavatelů s odlišnostmi pro daný typ dokladu
Vystavení FA – Alt+N – náhled tisku
ALT+P – odeslání FA e-mailem ve formátu PDF
UKÁZKY TISKU FAKTUR
MODUL ODBĚRATELÉ
V programu je jedno společné místo pro vystavení faktur. Z modulu Sklad se vyskladní dodacím listem a
ten se jedním klikem překlopí do faktury nebo se ze skladu vystavují dodací listy a modul ODBĚRATELÉ je
umí fakturovat i dávkově za různá kritéria.
Z faktury lze přebírat položky z KATALOGU položek – ale nevyskladní.
V modulu je Kniha faktur a Kniha zálohových faktur. Zálohové faktury zaplacené se jednoduše načtou do
koncové faktury.
K dispozici je Ceník společný i pro sklady, tvorba cen – s DPH, bez DPH, v Kč, v cizí měně i pro jednotlivé
firmy.
V modulu jsou upomínky a penále, hromadný tisk faktur, můžeme nahlížet do insolventního rejstříku,
uznání závazku.
Upomínka se zapíše do saldokonta. Penalizační fakturu vidíme také v saldokontu.
K dispozici je Tisk knihy faktur, Vyhodnocení obchodních zástupců, detailní přehled
fakturace, kontrola nevyfakturovaných dodacích listů.
Vystavená faktura se ihned objeví v evidenci DPH, dle parametru se také ihned zaúčtuje samozřejmě
s možností oprav.
MODUL ODBYT - PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY, VYSTAVENÉ OBJEDNÁVKY
Objednávky jsou v členění POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁNO, POTVRZENO, ČÁSTEČNĚ VYBAVENO,
VYBAVENO.
OBJEDNÁVKA
Dodací list – vyskladní ze skladu
Faktura vznikne tlačítkem z uloženého DL automaticky
Koloběh Objednávka – Dodací list –
Faktura se tvoří plně automaticky –
jedním kliknutím.
Program eviduje je-li vše vydodáno
z objednávky a mění její STAV.
Faktura se zařadí do modulu ODBĚRATELÉ,
Je v evidenci DPH, v účetnictví (dle
nastavení), v saldokontu.
Program umí vystavovat Dodací listy na
odběratele a ty dávkově fakturovat.
Ve volbě SKLAD-PRODEJ se nastaví
Registrační pokladna v prodejně
ADRESÁŘ FIREM
Silný nástroj v programu. Nové firmy stačí zadat IČ – program údaje doplní z ARES MF.
Jsou zde přednastaveny analytiky, ceníky, splatnosti, pobočky. Z adresáře se dostanete na všechny
doklady – můžete je zobrazit, tisknout. Z adresáře spustíte sestavy za firmu, nahlížíte do modulů, kde se
firma vyskytuje.
MODUL SPRÁVCE
Nastavení firmy, uživatelů, přenosy dat, kurzovní lístek, základní číselníky, režie – rozvrhové základny
Do této volby se dostane pouze správce a hlavní účetní.
VÍCEUŽIVATELSKÁ VERZE
Podvojné účetnictví a daňová evidence. Klient může mít program u sebe – pořizovat, provádět všechny
volby v programu bez zaúčtování. Doklady se pošlou e-mailem do účetní firmy, která je zaúčtuje.
Např. Firma má sklady, prodej, eviduje dodavatelské faktury, pokladnu, banku, účetní firma provádí DPH,
účetnictví, mzdy – přenosy probíhají e-mailem.
Umíme pro účetní firmy přenášet např. odběratelské faktury, dodavatelské i z jiných programů pro
odbourání pracného pořizování dat.
MODUL POKLADNA
Pokladna se pořizuje pomocí Číselníku druhu pohybu – přednastavené texty, účty, DPH, střediska,..
MODUL BANKA
Obsahuje Příkazy k úhradě, Bankovní výpisy, Vzájemné zápočty, Načtení elektronických výpisů.
Vzájemné zápočty
MODUL ÚČETNICTVÍ
ÚČETNÍ DENÍK - prohlížení
HLAVNÍ KNIHA – prohlížení
Obraty a zůstatky po měsících
Doklady detailně
Karta účtu – obraty, zůstatky, doklady
Pohledem na Hlavní Knihu vidíte Rok, měsíční a celkové obraty a zůstatky. Přepnutím na detailní náhledy
vidíte jednotlivé doklady dle měsíců.
Doklady lze prohlížet, tisknout, opravit.
Všechny Stavy účtů jsou k dispozici okamžitě.
Knihy, Sestavy, Závěrky
Program přehledně eviduje Přílohy PDP včetně načítání xml na Daňový portál.
Volba SESTAVY, VÝKAZY, ROČNÍ
ZÁVĚRKA z modulu Účetnictví
MODUL SKLADY
Skladový systém je jednoduchý na ovládání ale zároveň velice obsáhlý. V případě použití modulů ODBYT,
VÝROBA, ODBĚRATELÉ tvoří obchodní a výrobní systém firmy bez ohledu na zaměření.
Sklad se používá jako účetní i neúčetní. K dispozici je množství sestav od přehledů nákupů, spotřeby,
prodejů až po analýzy prodejů v Excelu nebo Integro CRM.
Sklad neznamená jen klasické skladové položky – můžeme zde evidovat i práce, montáže, servis, apod.
Výběr sestavy – Stav skladu
Před náhledem, tiskem sestavy možnost výběru sestavy, třídění, filtrů, exportů, apod.
MODUL VÝROBA
Kusovníky, evidence výrobních příkazů, automatické generování produkce výrobků a spotřeby materiálů.
Přijaté objednávky v modulu Odbyt lze navázat na výrobu.
MODUL MZDY
V modulu mzdy jsou Karty zaměstnanců, kde jsou společné údaje personální, mzdové. Na kartě
zaměstnance vidíte jeho srážky, nemocenskou i výplaty po měsících.
Výhodou je prohlížení výplat včetně třídění, filtrů, exportů. Pořízení mezd je rychlejší díky pořizovacím
formulářům – do kterých jsou vloženy druhy mezd. Na jedné obrazovce tak pořídíte celou mzdu. Pro
speciální typy mezd – např. řidič – si můžete nadefinovat speciální pořizovací formulář.
Srážky včetně čísel bankovních účtů.
Výplaty pracovníka dle měsíců – mzdu je možno i z karty přímo opravit.
Pořízení mezd
Vybere se pracovník a formulář. Na obrázku je řidič, kde jsou nadefinované příplatky. Sazby a výpočet
mzdy probíhá automaticky dle sazeb na kartě pracovníka a algoritmů na formuláři.
Toto pořízení je v praxi až 4x rychlejší než v Dos programu.
Kniha pořízených mezd
Zde je možno dělat filtry např. měsíc a prémie – vidíte přehledně jestli máte vše správně pořízeno.
Tyto mzdové věty můžete exportovat např. do Excelu pro potřeby rozborů.
Ukázky výplatních lístků
Přehled Daň z příjmu
Přehled zdravotní pojištění
Vojenská ZP
Výběr před náhledem
Příloha k žádosti o
nemocenskou
Vyúčtování zálohové
daně z příjmu
MODUL MAJETEK
Majetek eviduje investiční majetek i drobný majetek společně. Je možno tak přidělit karty na společné
odpovědné místa a pracovníky. Evidence zachycuje veškeré změny v dokladech včetně změn umístění
majetku. Seznamy a soupisy se tisknou k určitému dni.
Sestavy Majetku je možno třídit dle místa, osob středisek, atp. Před tiskem jsou k dispozici filtry dat.
Je tak možno evidovat co je danému pracovníkovi přiděleno a za co zodpovídá.
Sestava dle účtů
Inventurní soupis
dle osob
UKÁZKY NA YOUTUBE
Ukázky prohlížejte nejlépe v celém okně v rozlišení 720p (zapnete vpravo dole na videu)
Aktualizovaná stránka
http://www.integrodat.cz/IntegroIS0607/youtube.htm
Jednotlivé videa
Oděratelé
http://www.youtube.com/watch?v=xHBmdQcaHn4
Dodavatelé
http://www.youtube.com/watch?v=cEfVzv1BSaw
Pokladna
http://www.youtube.com/watch?v=jiZrMW4evqI
Banka
http://www.youtube.com/watch?v=uZ6X_xTC47c
Vnitro doklady
http://www.youtube.com/watch?v=msmdBd0CUqk
Odbyt – vybavení objednávky (Objednávka-Dodací list-Faktura)
http://www.youtube.com/watch?v=0KA5JwNCQMo
Ukázka modulu Mzdy
http://www.youtube.com/watch?v=GjDug7Ycy7w
Ukázka Registrační pokladny v prodejně
http://www.youtube.com/watch?v=wfH2aOg5tuI
Ukázka Základního ovládání Integro IS
http://www.youtube.com/watch?v=M4M_L8KH8W0
Ukázka nastavení vlastního pohledu Knihy dokladů
http://www.youtube.com/watch?v=0cDGdcFHIyY
Ukázka vytvoření záložky Vlastní
http://www.youtube.com/watch?v=NThSsGxqR3o
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Integrodat software 11/2011

Podobné dokumenty

Naídka komplexního informačního systému

Naídka komplexního informačního systému Naše firma má pohledávky vůči subjektu 2, tyto pohledávky od nás kupuje subjekt 1. b) Naše firma má závazky vůči subjektu 1, od kterého je kupuje subjekt 2. Penalizační faktury se vystavují na pohl...

Více

Úvod Sysel cestovatel Sysel cestovatel a vzdálený

Úvod Sysel cestovatel Sysel cestovatel a vzdálený úspěšný program Domovník. Ten je datově napojený na účetnictví Sysel a odpadají tak exporty a importy dat, které jsou jinak nezbytné. Možná i díky tomu se stal Domovník tak populární a koupilo si j...

Více

NetEnforcer

NetEnforcer z “Email nízká priorita, SAP jen oprávnění pracovníci”

Více

Organizační kancelář Praha - Písek AUDITORSKÁ DOPORUČENÍ č

Organizační kancelář Praha - Písek AUDITORSKÁ DOPORUČENÍ č Jako elektronickou přílohu Vám také přikládáme aktualizovaný a doplněný text podkladů PrednaskaUZ2014-15.pdf (opis prezentace), podle kterých probíhají přednášky k účetní a daňové závěrce. Podrobně...

Více

24. Paletové systémy

24. Paletové systémy paletový zásobník automaticky paletu naskladní a vyskladní stisknutím tlačítka na ovládacím panelu přepne režim z pozice naskladnění do vyskladnění lze vložit nebo vyjmout několik palet najednou ba...

Více

DUEL – Úvodní příručka

DUEL – Úvodní příručka Provádí se průvodcem. Mezi jednotlivými stránkami přecházíte tlačítky Další případně Zpět. Důležitá je stránka Výběr typu instalace, na které určíte, v jaké podobě bude program DUEL instalován. Pro...

Více

EKONOM

EKONOM Zvlášť je třeba upozornit, že smazat lze jen kartu nově zadanou, dokud neprojde účetním zpracováním. Pak se tlačítko pro smazání znepřístupní. Pokud je třeba takovou kartu smazat, jediná možnost je...

Více

Amigo CmS Proč Amigo CmS?

Amigo CmS Proč Amigo CmS? tak, jak vypadá v reálném provozu a má možnost ji rovnou upravovat. Po najetí kurzorem myši na konkrétní obsahový blok se objeví nástrojová lišta s tlačítky pro editaci bloku. Po uložení úpravy uži...

Více