U S N E S E N íslo 3/2012

Komentáře

Transkript

U S N E S E N íslo 3/2012

 


           
 
 
Navržený program:
 
    
 
   
   
   
  
   
9) Žádosti, zám 
 CAMP PLÁŽ
    

   edložený program zasedání.
   
 
   
centrum sociálních a zdravotních služeb v lokalit  
 
      

   
   
   
      
 
   

     
podání žádostí o dotace z opera ního programu SFŽP, v   

 
  
     ík, Božice 441. Cena
 
   
      

 
    
  
  
    
  
  
   
    
organizaci kraje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5,

 
  domí žádost paní Jany Vl 
 
    
  
 

  domí žádost pana Jana Lov 

  domí žádost o pronájem rybníku Popák
s tím, že v sou   
  
stanoveny další možnosti a podmínky zám 
 styse Štítary schvaluje použití 
 nosti CAMP PLÁŽ – Vranovská p 
    
 bude uvedeno, že v p     
 nost CAMP PLÁŽ – Vranovská p 
     
zájmového sdružení VaK Znojemsko za rok 2011.
   
   
    






 

 







 

 




 

Městys Štítary
KEO 7.94c / Uc06z
zpracováno: 30.04.2012
strana
:
1
Uzavřené rozpočtové změny
Rozpočtová změna č.
Su
AU
N+Z+Uz
Org
1
ze dne: 26.04.2012
Par
Pol
ZPo
ú p r a v y r o z p o č t u
MD
DAL text
231 000 00000000 0000 2321 5169 000
231 000 00000000 0000 2321 6121 000
Paragraf: 2321 celkem:
0.00
0.00
0.00
231 000 00000000 0000 2419 5169 000
231 000 00000000 0000 2419 5171 000
Paragraf: 2419 celkem:
0.00
0.00
0.00
-3000.00 Nákup ostatních služeb
3000.00 Opravy a udržování
0.00 * Ostatní záležitosti spojů
231 000 00000000 0000 3314 5137 000
231 000 00000000 0000 3314 5169 000
Paragraf: 3314 celkem:
0.00
0.00
0.00
-2000.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
2000.00 Nákup ostatních služeb
0.00 * Činnosti knihovnické
231 000 00000000 0000 3639 5171 000
231 000 00000000 0000 3639 6130 000
Paragraf: 3639 celkem:
0.00
0.00
0.00
-7000.00 Opravy a udržování
7000.00 Pozemky
0.00 * Komunální služby a územní rozv
Rozpočtová změna:
0.00
0.00 * Komunální služby a územní rozv
0.00
0.00 ( rozdíl:
1
CELKEM:
-63000.00 Nákup ostatních služeb
63000.00 Budovy, haly a stavby
0.00 * Odvádění a čištění odpadních v
Rozpočtová změna celkem:
0.00 )

Podobné dokumenty

SOUČET PARA 4 664 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUČET PARA 4 664 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZPOČET 2016 REKAPITULACE ZA PARA PŘÍJMY Daňové příjmy, převody Ostatní záležitosti lesního hospod. Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodář...

Více

SOUČET PARA 4 503 999,00 500,00 0,00 66 000,00 0

SOUČET PARA 4 503 999,00 500,00 0,00 66 000,00 0 Rozpočet na rok 2015 REKAPITULACE ZA PARA PŘÍJMY Daňové příjmy, převody Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz komunálních ...

Více

DOMOV Zpravodaj mstyse Krucemburk 2/2007

DOMOV Zpravodaj mstyse Krucemburk 2/2007 jeden jako divák, druhý závodil v kategorii Elite, kterou také vyhrál. Z domácích závodník# vyhráli Pavel Soukup ml., Lin a Alžb ta Havlasová, druhá místa obsadili Martin Má"el ml. a Tomáš Stuna z ...

Více

Zápis KR z 26.9.2014

Zápis KR z 26.9.2014 Zpráva z VV OFS Znojmo ze dne 22.9.2014: - rozhodnutím VV byl z KR odvolán člen Zdeněk Kolesa, KR bude nadále pracovat v počtu pěti členů - rozhodnutím VV byl změněn čl. 32/C, paušální odměna pro r...

Více

ZO - 7.12.2005

ZO - 7.12.2005 K bodu 1) programu – Zahájení, volba ov ovatel zápisu: Ve ejné mimo ádné 60. jednání ZO Boží Dar bylo svoláno a vyhlášeno starostou obce z d vodu neodkladného ešení vzniklé situace k financování in...

Více

148 Cheb

148 Cheb Jízdní doklady platné pro trať Františkovy Lázně - Cheb (přímo) platí bez doplatku rozdílu jízdného i při jízdě přes Tršnice v úseku Františkovy Lázně - Cheb jsou cestující odbaveni jako v osobním ...

Více

148 Cheb

148 Cheb Jízdní doklady platné pro trať Františkovy #! nejede 24., 31.XII. Lázně - Cheb přímo platí bez doplatku rozdílu ## nejede 25.XII., 1.I. jízdného i při jízdě přes Tršnice. #% nejede 25., 26.XII., 1....

Více