Past Tenses 1 - Základní škola Olomouc, Mozartova 48, příspěvková

Komentáře

Transkript

Past Tenses 1 - Základní škola Olomouc, Mozartova 48, příspěvková
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC
příspěvková organizace
MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC
tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713
email: [email protected]; www.zs-mozartova.cz
Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688
EU PENÍZE ŠKOLÁM
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC
příspěvková organizace
MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC
tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713
email: [email protected]; www.zs-mozartova.cz
Autor:
Mgr. Erik Vilímec
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor:
Anglický jazyk
Vyučovací předmět:
Anglický jazyk
Ročník:
8.
Tematická oblast:
Gramatické jevy
Téma hodiny:
Minulé časy 1
Označení DUM:
VY_32_INOVACE_30.05.VIL.AJ.8
Vytvořeno:
07. 10. 2013
Past Tenses 1
Minulé časy 1
Co vyjadřuje minulý čas
prostý a co minulý čas
průběhový?
Minulý čas prostý?
Past Simple?
a) Děj, který probíhal v určitou dobu v
minulosti
b) Děj, který se stal v minulosti nebo se
pravidelně nebo nepravidelně opakoval
Minulý čas průběhový?
Past Continuous?
a) Děj, který probíhal v určitou dobu v
minulosti
b) Děj, který se stal v minulosti nebo se
pravidelně nebo nepravidelně opakoval
ČASOVÉ ÚDAJE
Které časové údaje se s
minulým časem nepojí?
last week
two days ago
in January last year
yesterday at
six o´clock
the day before
yesterday
yesterday
tomorrow
last weekend
a year ago
today
yesterday after
school
last Friday
last holiday
from two to three o´clock yesterday after
school
at the moment
When I was
little
Jaké časové údaje se pojí
s minulým průběhovým
dějem?
last week
two days ago
in January last year
yesterday at
six o´clock
the day before
yesterday
yesterday
tomorrow
last weekend
a year ago
today
yesterday after
school
last Friday
last holiday
from two to three o´clock yesterday after
school
at the moment
When I was
little
Jaké časové údaje se pojí
s minulým prostým dějem?
Všimni si rozdílů, jak se tvoří
minulý průběhový a prostý čas
+ kladná věta, ? otázka, - zápor
Continuous - průběhový
Simple - prostý
+
Lewis was watching TV.
Lewis watched TV.
?
Was Lewis watching TV?
Did Lewis watch TV?
_
Lewis wasn´t watching TV.
Lewis didn´t watch TV.
Množné číslo - plural
+
Lewis and Victoria were
watching TV.
Lewis and Victoria watched
TV.
?
Were Lewis and Victoria
watching TV?
Did Lewis and Victoria
watch TV?
_
Lewis and Victoria weren´t
watching TV.
Lewis and Victoria didn´t
watch TV.
Pozor na nepravidelná slovesa v
minulém čase prostém.
Najdi dvojice sloves.
think
write
go
make
swim
have
cut
drink
feel
bring
run
read
come
see
fly
lose
find
lost
felt
had
do
buy
hear
eat
read
flew
heard
know
break
give
cut
broke
made
Listen
and knew
repeat,
found
brought
remember!
ran
swam
went
saw
did
drank
thought
bought
gave
wrote
ate
came
Pozor na nepravidelná slovesa v
minulém čase prostém.
Najdi dvojice sloves.
catch
build
leave
forget
grow
wake
steal
say
fall
sell
speak
take
cost
keep
sit
stand
fight
stood
fell
grew
pay
win
begin
get
took
sat
began
woke
drive
choose
chose
wear
left
paid
Listen and repeat,
fought
drove
forgot
soldremember!
spoke
stole
kept
said
caught
wore
got
won
built
cost
Přečti si věty a urči: SIMPLE – S (prostý) nebo
CONTINUOUS – C (průběhový), podle čeho ses rozhodl?
My family watched a film yesterday evening.
Michael was going to school by car with his dad
at 7.35.
simple
S/C
continuous
S/C
I and my brother played PC games yesterday.
simple
S/C
Kelly went swimming every Tuesday last year.
simple
S
Mark was reading an interesting book about sharks
afternoon.
from 3 to 5 o´clock yesterday afternoon
We listened to the radio this morning.
Julia was doing her Biology project about mammals
when her mum came home.
My sister didn´t get up at 6 o´clock last
Tuesday, she got up at 7 o´clock.
continuous
S/C
simple
S/C
continuous
S/C
simple
S/C
Zapamatuj si
tyto spojky!
while
zatímco
While I was going to school, I met my friend Joe.
as
zatímco
As I was waiting for the bus, I saw my friend Billy.
when
když
When I saw Billy, I asked him about our homework.
Co mají spojky
WHILE a AS
společného?
while
zatímco
as
zatímco
Prolínající se
děje
While I was going to school, I met my friend Joe.
As I was waiting for the bus, I saw my friend Billy.
Prolínající
se děje
Zapamatuj si!
Po WHILE a AS následuje věta s –
ing tvarem – minulý průběhový čas
Ale po WHEN může následovat:
when
když
Děje
jdoucí
po sobě
When I saw Billy, I asked him about our homework.
when
Když/
zatímco
When I was going to school, I met my friend Joe.
Prolínající
se děje
Po WHEN může
násedovat věta s
–ing tvarem i –ED
tvarem.
Záleží na
významu
souvětí!
Make sentences –
utvoř věty,
použij nápovědu
David
While
David / play a computer game
his mum / come into
the bedroom
came
While David was playing a computer game,
his mum came into the bedroom.
Sue
While
Sue / have a shower
the phone / start
ringing
started
While Sue was having a shower,
the phone in the living room started ringing.
Mr.Smith
When
Mr.Smith / open the door
he / see a beautiful
woman
saw
When Mr.Smith opened the door,
he saw a beautiful woman.
Jeremy
Jeremy / break his leg
as
he / play hockey
broke
Jeremy broke his leg,
as he was playing hockey.
Kirsty
While
Kirsty/ wait for the bus
she / meet her friend
Sandra
met
Kirsty
Kirsty
Sandra
While Kirsty was waiting for the bus,
she met her friend Sandra.
Ron
When
Ron / come home
he / get a big surprise
got
When Ron came home,
he got a big surprise.
Co jsme se naučili?
1) Co vyjadřuje minulý čas
prostý . . .
Děj, který se stal v minulosti nebo se
pravidelně nebo nepravidelně opakoval
. . . a minulý čas průběhový?
Děj, který probíhal v určitou dobu v
minulosti
2) Jaké časové údaje se pojí s
minulým časem prostým a které s
minulým časem průběhovým?
Minulý čas prostý
last week
Minulý čas průběhový
When I was little
in January last year
yesterday
last Friday
a year ago
from two to three o´clock
yesterday after school
yesterday at six o´clock
3) Jaká nepravidelná slovesa si
pamatuješ?
4) Jaké spojky jsme se naučili
používat pro vyjádření dějů, kdy
jeden děj zasáhne do druhého . . .
while
as
. . . a u dějů po sobě
následujících.
when
While I was going to school, I met my friend Joe.
As I was waiting for the bus, I saw my friend Billy.
When I saw Billy, I asked him about our homework.
Thank you!
Have a nice day!
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC
příspěvková organizace
MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC
tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713
email: [email protected]; www.zs-mozartova.cz
Seznam použité literatury a pramenů:
HUTCHINSON, T. Project 4 – učebnice angličtiny. 3. vyd. Oxford :
OUP, 2009. 79 s. ISBN 978-0-19-476417-9. s. 9.
HUTCHINSON, T. Project 4 - Pracovní sešit. 3. vyd. Oxford : OUP,
2009. 79 s. ISBN 978-0-19-476361-5. s. 5.
Použité zdroje:
Obrazový materiál
Microsoft Office.
je
Nečíslovaný obrazový
Microsoft PowerPoint.
použit
materiál
z
je
galerie
použit
obrázků
z
a
klipartů
kolekce
programu

Podobné dokumenty