Tréninkový sešit Workspace úrovně 1

Komentáře

Transkript

Tréninkový sešit Workspace úrovně 1
Tréninkový sešit
Workspace úrovně 1
Windows Verze
Všichni uživatelé
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Tréninkový sešit Workspace úrovně 1
Kontaktní informace
Navíc k této příručce a helpům obsažených v Interwrite Workspace vám zde dáváme kontaktní
informace na místa, která vám pomohou se specifičtějšími problémy.
Podpora prodeje:
481 587 204
Technická podpora:
481 587 204
Hlavní stránka podpory:
www.interwritelearning.cz/support/index
Stažení software:
www.interwritelearning.cz/support/software
Online tréninkové informace:
www.interwritelearning.cz/support/training
Online tréninková videa:
www.interwritelearning.cz/support/wstutorials
Komunita uživatelů:
www.interwritelearning.cz/forum/
Uživatelská příručka:
www.interwritelearning.cz/support/doc
Verze software
Tento sešit je pro následující verze:
Workspace 7.6
CPS 5.4
ExamView 6.2
Response 5.0
2008 eInstruction Corporation
2
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Modul 1:
Začínáme s Workspace
Přehled
Tato lekce je vytvořena pro začátečníky, aby byli schopni správně nainstalovat Interwrite
software a připojit Interwrite™ Tabuli, DualBoard, Pad a Mobi. Účastníci se naučí, jak připojit
Tabuli a Pad k počítači, spustit software a vytvořit jednoduchý dokument.
Cíle
Po dokončení tohoto modulu budou účastníci schopni:
Zprovoznit Interwrite Tabuli, DualBoard, Pad a Mobi
Nainstalovat Workspace Software
Připojit Interwrite Tabuli, DualBoard, Pad a Mobi k počítači
Kalibrovat Interwrite Tabuli a DualBoard
Použít jednoduché nástroje k tvorbě dokumentu
Popsat jak používat režim myši a anotací
3
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Zprovoznění hardwaru
Interwrite tabule
Vaše Interwrite Tabule má mnoho částí, ujistěte se, že jsou všechny zapojeny a že jsou pera
nabitá, před připojením tabule k počítači.
1. Připojte Bluetooth modul a pak ho zapojte do kontrolní krabičky na zadní
straně tabule.
2. Připojte nabíječku na pera k tabuli a potom do kontrolní krabičky na
zadní straně. Měla by se rozsvítit zelená světla, která indikují, že se
pera nabíjejí.
3. Propojte Tabuli elektrickým kabelem se zásuvkou; poté zapněte tabuli pomocí
přepínače na boku tabule.
4. Zapněte projektor, ujistěte se, že se obraz nachází mezi čtyřmi
ohraničeními na tabuli.
Interwrite DualBoard
Vaše Interwrite DualBoard má mnoho částí, ujistěte se, že jsou všechny zapojeny a že jsou
pera nabitá, před připojením tabule k počítači.
1. Zapojte RJ12 konektor na RFCOM kabelu do RJ12 COM portu na vršku
kontrolní krabičky Interwrite DualBoard na zadní straně tabule.
2. Zasuňte RFCOM pouzdro přes okraj tabule v horní části.
3. Umístěte RFCOM do pouzdra.
4. Zapojte Workspace RF HUB do USB portu ve vašem počítači, nebo do
USB HUB. Uvědomte si, že RF HUB nejlépe funguje, když není zapojen
do počítače, který je pod podiem nebo lavicí. Pokud je to potřeba,
použijte prodlužovací USB kabel, abyste dostali RF HUB nad nábytek,
který by mohl odstínit RF signál.
5. Zapněte projektor, ujistěte se, že se obraz nachází mezi čtyřmi
ohraničeními na tabuli.
4
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Interwrite Pad
Interwrite Pad funguje jako myš. Ujistěte se, že Pad i pera jsou nabity, před připojením k
počítači. Indikátorová světla nabíjení Padu a per svítí oranžově, pokud se nabíjí. Při úplném
nabití světla zhasnou.
Pro nabití Interwrite Padu postupujte takto:
1. Zapojte AC adaptér do elektřiny a druhý konec do zdířky v zadní straně Padu.
2. Ujistěte se, že pero je správně zasazeno v držáku.
3. Objeví se dvě oranžová světla. Jedno je baterie Padu, druhé baterie pera. Tato
světla při plném nabití zhasnou.
Interwrite Mobi
Interwrite Mobi funguje jako myš. Ujistěte se, že Mobi i pera jsou nabity, před připojením k
počítači. Kdykoli je potřeba dobít baterii, její ikona na LCD se zobrazí jako prázdná.
Nabíjení:
1. Zasuňte pero do slotu pro pero.
2. Připojte Mini USB kabel do Mini USB portu na vršku tabletu.
3. Zapojte kabel do USB portu na vašem počítači. Interwrite Mobi může být použit i při
nabíjení.
4. Jakmile jsou tablet i pero nabity a stav baterie toto potvrzuje, odpojte nabíječku od
Mobi.
5
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
5. Stiskněte tlačítko napájení, když nabijete Mobi. Na obrazovce KWIK se zobrazí ikony
spojené s momentálním statusem Mobi, když je nastavený v základním módu.
Obrazovka KWIK se také dá použít na okamžité zobrazení vyhodnocení při použití CPS a
Response. Pro více informací se podívejte do modulu 5
6
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Instalace Workspace Softwaru
* Možná budete potřebovat pro instalaci administrátorská práva. Ujistěte se, že jste přihlášeni s
právy administrátora, před započetím instalace.
Když otevřete krabici se svým hardwarem (tabulí, padem nebo panelem), naleznete v ní různé
příslušenství od kabeláže po CD se softwarem. Nepřipojujte Bluetooth adaptér před
nainstalování softwaru do PC.
1. Vložte do počítače Interwrite Workspace Software
disk. Postupujte podle průvodce.
2. Po dokončení instalace se u hodin objeví ikona
eInstruction. Klikněte na ikonu eInstruction, dále
zvolte „Check for Updates“ (vyhledat aktualizace).
3. Jakmile je váš software nainstalován, můžete připojit
Bluetooth adaptér.
7
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Připojení Interwrite Padu nebo Tabule (Bluetooth)
Interwrite, správce zařízení vám umožňuje připojit vaše Interwrite
zařízení k počítači. Ujistěte se, že máte správně zapojen a
nakonfigurován Bluetooth adaptér. Dále zapněte Tabuli nebo Pad,
uslyšíte několik pípnutí.
1. Zapněte tabuli nebo pad
2. Klikněte na ikonu Interwrite u hodin a zvolte eInstruction
Device Manager (správce zařízení).
3. Pokud to je prvně, co používáte
Interwrite, bude okno prázdné.
Ujistěte se, že je tabule zapnuta,
poté klikněte na zelené plus pro
přidání Bluetooth zařízení.
4. Zadejte Bluetooth adresu (poslední
4 znaky) ze zadní strany Bluetooth
modulu na tabuli, nebo ze štítku na
zadní straně Padu. Klikněte na
Připojit.
6B215
5. Vaše zařízení se zobrazí se zeleným
zaškrtávátkem, pokud je připojeno.
8
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Kalibrování Interwrite tabule
* Pokud používáte tabuli, poklepejte špičkou pera na ikonu Kalibrovat na straně tabule.
Dotkněte se perem středu každého z devíti kalibračních bodů.
Kalibrační body
Kalibrační obrazovka
Použití Interwrite pera
Pera pro tabuli i pro Pad jsou zaměnitelná a fungují jako myš. Klepnutí perem na povrch se
chová jako jednoduché kliknutí myší. Tlačítka na peru fungují jako dvojité kliknutí a pravé
kliknutí.
Dvojklik
Pravé kliknutí
Levé kliknutí
9
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Připojení DualBoard nebo Mobi (RF)
Proveďte tyto kroky pro připojení DualBoard nebo Mobi k počítači.
1. Připojte RF Workspace HUB do USB portu na vašem počítači. Váš počítač toto zařízení
automaticky rozpozná. Modrá LED na RF HUB se po připojení rozsvítí.
2. Stiskněte rozsvícené aktivační tlačítko na RF HUB. Modré světlo
začne blikat.
3. Zapněte DualBoard nebo Mobi.
4. Otočte Mobi vzhůru nohama a stiskněte modré tlačítko vedle
krytu baterie pro aktivaci RF signálu. Na stisknutí tohoto tlačítka
máte, po kroku 2., dvě minuty.
Poznámka: Jakmile se tato dvě RF zařízení úspěšně spárují, modré
tlačítko na RF HUB přestane blikat a zůstane rozsvíceno, dokud
nevypnete počítač nebo Mobi. Párování RF zařízení je jedinečná
záležitost. Při příštím zapnutí počítače a Mobi se automaticky poznají.
Zobrazení eInstruction Device Manager (správce zařízení)
Pokud potřebujete změnit nastavení Mobi, použijte eInstruction Device
Manager. Ujistěte se, že je Mobi zapnut. Postupujte podle následujících kroků.
1. Klikněte na ikonu eInstruction u hodin pro zobrazení menu správce zařízení.
2. klikněte na eInstruction Device Manager. Otevře se okno správce zařízení.
3. Použijte ikony nebo nabídku Možnosti pro zobrazení nebo změnění nastavení Mobi.
10
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Spouštění softwaru
Existují tři způsoby, jak spustit Interwrite software. Vyberte si metodu, která vám nejvíce
vyhovuje.
1. Spuštění z tlačítek na tabuli/Padu
a. První tlačítko na tabuli i na Padu je nastaveno pro spuštění Interwrite softwaru.
b. Klikněte na toto tlačítko perem.
2. Spouštění pomocí ikony u hodin
a. Klikněte na Interwrite ikonu.
b. Zvolte Workspace.
3. Spuštění pomocí nabídky Start
a. Jděte do nabídky Start, poté Programy.
b. Zvolte Interwrite Learning a následně Interwrite Workspace.
c. Zvolte Interaktivní mód.
11
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Použití základních nástrojů
Když spustíte Interwrite Workspace software hlavní panel nástrojů se zobrazí v pravé části
obrazovky. Kliknete-li na ikonu vypadající jako bílý list papíru, plocha se změní na bílou
prázdnou stránku. Toto je první krok k tvorbě Interwrite dokumentu.
Prohlídka oken interaktivního módu
Hlavní panel nástrojů
(pokročilé nastavení)
Nástroje vrstev
(minimalizované)
Koš
Panel vlastností
Navigační
nástroje
12
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Orientace na panelu nástrojů
Základní rozvržení hlavního panelu je takzvané středně pokročilé rozvržení, které vidíte na
obrázku dole. Dále ještě existují: základní, pokročilé a vlastní nastavení.
Minimalizovat panel
Režim myši
Anotovat pracovní
plochu
Nabídka aplikace Workspace
Režim lekce
Režim office
Výběr
Pero
Zvýrazňovač
Guma
Tvary
Čára
Text
Zpět
Vyčistit
Vytvořit stranu s mřížkou
Vytvořit prázdnou stranu
Galerie
Předchozí strana
Další strana
Třídič stran
Uložit
Panel nástrojů
Funkce systému IW Response
Ukončit
13
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Přehlídka nástrojů a funkcí
Nástroje stránek
Prázdná stránka
Stránka s mřížkou
Vytvoří prázdnou stránku Interwrite.
Vytvoří stránku s mřížkou.
Poznámkové nástroje
Pero
Pište nebo tvořte poznámky na Interwrite stránce. Můžete
změnit barvu, tloušťku i tvar pomocí panelu vlastností ve spodní
části obrazovky.
Text
Nástroj pro psaní textu, přidá na Interwrite stránku textové
pole, do kterého můžete psát.
Zvýrazňovač
Pracuje jako skutečný zvýrazňovač. Můžete změnit tloušťku, tvar
a průhlednost v panelu nastavení.
Čára
Nástroj čára vám umožňuje kreslit rovné čáry. Můžete změnit
tloušťku, barvu a zakončení v panelu nastavení.
Tvary
Pro tvoření mnoha druhů tvarů. Můžete změnit tloušťku a styl
čáry, barvu výplně a průhlednost v panelu nastavení.
Editační nástroje
Výběr
Guma
Zpět
Vyčistit
Označte, přesuňte a změňte poznámky a objekty na vaší
Interwrite stránce.
Vygumujte části poznámek, které jste vytvořili.
Vrátí zpět poslední změny.
Smaže buď všechny, nebo všechny označené objekty na
stránce, pokud už nebyly zakomponovány do pozadí.
14
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Multimediální nástroje
Galerie
Vložte zdroje z vnitřní galerie do vašeho dokumentu. Zdroje jsou
organizovány podle zaměření.
Prezentační nástroje
Minimalizovat panel
Minimalizujte svůj Workspace panel tak, aby nepřekážel jiným
aplikacím.
Mód myši
Tlačítko myši vám umožňuje opustit Interwrite dokument a
vrátit se k aktivní aplikaci
Anotovat pracovní
plochu
Testovací systém
Režim office
Dělejte poznámky na "živé" dokumenty a programy. Po
ukončení práce se vás Workspace zeptá, jestli chcete poznámky
uložit.
Udělejte z vaší Workspace stránky CPS, PRS nebo Response
otázku.
Umožňuje propojit Workspace lekce a Microsoft Office
Nástroje správy souborů
Menu
Třídič stran
Navigační šipky
Uložit
Panel nástrojů
Ukončit
Zde máte přístup k nabídkám soubor, upravit, nastavení a
nápověda. Pro práci se soubory (ukládání, načítání a export) je
nejpoužívanější nabídka soubor.
Zobrazte si náhledy jednotlivých Workspace stránek v
dokumentu, abyste je mohli přeskupit a smazat nepotřebné.
Používají se k přesunu na jiné stránky.
Uložte svůj Workspace dokument kdykoliv.
Zde se nacházejí všechny zbývající nástroje, které nejsou k
dispozici na hlavním panelu.
Vypne Workspace aplikaci.
15
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Vlastnosti nástrojů
Panel vlastností ve spodní části Workspace stránky se mění s mnoha nástroji, které zvolíte z
panelu nástrojů.
Pero
Barevná
paleta
Výběr
barvy
Zvýrazňovač
Průhlednost
čáry
Tloušťka čáry
Styl čáry
Zakončení
čáry
Barva
Tvar
zvýrazňovače zvýrazňovače
Okénko náhledu
Průhlednost
Barevná Tloušťka
paleta
čáry
Tvary
Nástroj Tvary vám umožňuje tvořit různé
tvary a upravovat mnoho z jejich vlastností barvu čáry, tloušťku čáry, styl čáry, barvu
výplně a průhlednost
1. Vyberte nástroj Tvary
2. Nastavte vlastnosti tvaru dle libosti na
panelu vlastností
3. Klikněte a táhněte pro vytvoření tvaru
na Workspace stránce nebo otevřené
aplikaci.
4. Poznámka: Tvary můžete otáčet
označením a následným použitím
otáčecí ikonky na vršku vybraného
tvaru.
Možnosti
čáry
Možnosti
výplně
16
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Nástroj Čára
Nástroj Čára vám umožňuje kreslit rovné čáry. Také můžete změnit tloušťku čáry, její
zakončení a styl na panelu vlastností.
1. Zvolte nástroj Čára
2. Nastavte požadované vlastnosti čáry na Panelu Vlastností.
3. Klikněte a táhněte pro vytvoření čáry na Workspace stránce.
Typy:
Použijte nástroj Výběr pro označení čáry a poté můžete
použít zkřížené šipky na krajích pro změnu sklonu čáry.
Pomocí nástroje Guma můžete čáru rozpůlit se
zachováním zakončení z původní čáry.
Text
1.
2.
3.
4.
5.
Vyberte nástroj Text
Klikněte na stránku Workspace pro vytvoření textového pole.
Použijte klávesnici nebo klávesnici na obrazovce pro napsání textu.
Označte text a změňte jeho vlastnosti dle libosti pomocí panelu v textovém poli.
Poznámka: Pro změnění nebo úpravu textu, použijte nástroj výběr a dvojklikněte na text
Klonovat
Rozdělit
na slova
Natavení formátu
Napište text a upravujte jeho vlastnosti.
Vrstvy
Vrstvy vám dávají další možnosti, jak spravovat všechny objekty, které tvoří vaší
Workspace stránku. Vrstvy můžete považovat za průhledné oblasti, které obsahují anotace.
Když tyto oblasti přeházíte, změníte překrývání objektů a poznámek.
17
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Struktura vrstev ve vaší Workspace stránce může být jednoduchá, nebo komplexní,
podle toho, jak to chcete vy. Standardně jsou všechny objekty v jedné, rodičovské, vrstvě.
Můžete ale vytvořit další vrstvy a objekty umístit do nich, nebo volně přesouvat objekty mezi
jednotlivými vrstvami.
Vrstvy se používají pro seskupení, organizaci a úpravu objektů v dokumentu. Standardně
každá nová stránka obsahuje jednu vrstvu a vše, co vytvoříte, se přidá právě do této vrstvy. Vy
si ale můžete vytvořit další vrstvy a dát si do nich objekty přesně jak potřebujete.
Pro přidání vrstev do Workspace dokumentu:
1. Najděte panel Vrstev v levém dolním rohu Workspace
dokumentu.
2. Klikněte na tlačítko přidat vrstvu
pro přidání vrstvy nad váš Workspace dokument
3. V tu chvíli se panel Vrstev maximalizuje a otevře vám nové možnosti:
Výběr vrstvy
Vrstva 3
Vrstva 2
Vrstva 1
Upravit vybranou vrstvu
18
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Interaktivní módy
Interaktivní mód má dva režimy fungování.
Mód myši
Tlačítko myši vám umožňuje přerušit práci na Interwrite dokumentu a vrátit se na plochu, nebo
do aktivní aplikace, tam pak Tabule nebo Pad fungují jako myš.
Jakmile v módu myši vyberete nějaký nástroj, Workspace zachytí momentální pracovní plochu a
použije tento obrázek jako pozadí nové stránky. Tato okamžitá integrace vám dovoluje použít
všechny nástroje Workspace pro přidání interaktivity a poznámek do vašich prezentací.
K návratu do rozpracovaného dokumentu můžete použít buď Předchozí/Následující stránku
nebo Třídič stran. Když jste v módu myši, jeho ikona na panelu je šedá a nejde stisknout.
Mód Anotovat pracovní plochu
Mód Anotovat pracovní plochu vám umožňuje opustit Workspace stránku a vrátit se zpátky k
vaší aktivní aplikaci nebo ploše.
Když použijete Workspace nástroje v tomto módu, stále jste v aktuální aplikaci, takže všechny
její ovládací prvky jsou použitelné (posuvníky, odkazy, atd.). Tato okamžitá integrace vám
umožňuje použít všechny nástroje Workspace pro přidání interaktivity a poznámek do vaší
prezentace bez nutnosti návratu do prostředí Workspace.
Pro návrat do vašeho Workspace dokumentu můžete buď použít nástroje Další/Předchozí
stránka nebo tlačítko myši. Budete dotázáni, jestli chcete uložit poznámky, které jste udělali ve
vašem aktivním dokumentu. Pokud vyberete ano, budou vaše poznámky i s momentálním
podkladem uloženy jako další Workspace stránka. Pokud vyberete ne, všechny poznámky, které
jste do aplikace udělali, budou nenávratně smazány.
19
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Modul 2:
Tvorba interaktivního obsahu
Přehled
Tato lekce je určena pro začátečníky, kteří ale již jsou schopni připojit hardware, zapnout
Interwrite a vytvořit dokument pomocí základních nástrojů. V této lekci budeme používat
interaktivní mód s pokročilým hlavním panelem. Účastníci se naučí, jak vytvořit, uložit a nahrát
Interwrite dokument s mnoha stránkami, kresbami a obrázky.
Cíle
Po dokončení této lekce budou účastníci schopni:
Používat nástroje z pokročilého hlavního panelu
Použít matematické nástroje pro měření vzdáleností a úhlů
Používat editační nástroje
Používat obsah z Galerie
Spravovat Workspace soubor
20
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Pokročilý hlavní panel
Pokročilý hlavní panel vám umožní přístup k pokročilým poznámkovým nástrojům, které se
normálně skrývají v panelu nástrojů. Pro potřeby tohoto modulu, budete muset přepnout na
pokročilý hlavní panel.
1.
2.
3.
4.
Klikněte na tlačítko Nabídka aplikace WS a vyberte Preference.
Klikněte na Přizpůsobit panely nástrojů.
Zvolte Rozšířené z rozbalovacího menu.
Klikněte na OK.
21
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Ručně psaný text
Pero více barev
Tvar rukopisu
Obrázkové pero
Razítko
Vyplnění
Clona
Zachytit
Nahrávání a přehrávání
Kružítko
Pravítko
Úhloměr
Trojúhelník
Nastavení stránky
22
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Přehlídka pokročilých funkcí
Nástroje stránky
Nastavení nové stránky
Upravte nastavení prázdné stránky a stránky s mřížkou. Také
máte přístup ke stránce s přechodem a kalendářem.
Poznámkové nástroje
Ručně psaný text
Tento nástroj udělá z ručně napsaného textu text strojový.
Funguje pouze, máte-li připojen Interwrite hardware k počítači.
Pero více barev
Pište duhou, nebo dvoubarevnou čárou. Styl můžete měnit na
panelu nastavení.
Obrázkové pero
Volné tvary
Razítko
Vyplnění
Nakreslí sérii obrázků, které můžete vybrat z osmi
předpřipravených. Na panelu nastavení můžete změnit styl a
šířku pera.
Vytvořte si svoje vlastní tvary. Jakmile nakreslíte tvar, přichytí se
v daném místě s přesnými okraji.
Umístí na Workspace stránku jeden malý obrázek. Nastavení
razítka naleznete na panelu nastavení, zde můžete změnit, jaký
obrázek je tisknut.
Nástroj vyplnění vám umožňuje vyplnit tvar, stránku nebo
dokonce i některé obrázky barvou.
Multimediální nástroje
Nahrávání a
přehrávání
Zachytit
Tento nástroj vám umožní nahrávat vše, co se děje na
obrazovce a dokonce i zvuk, má-li k počítači připojen mikrofon,
což vám umožní velice jednoduše tvořit tutoriály pro vaše
studenty.
Tento nástroj vám umožňuje zachytit vámi zvolenou část
obrazovky. Tímto můžete zachytit stav nějakého programu,
nebo část Workspace stránky.
Matematické nástroje
Kružítko
Kružítko vám umožní ukázat, jak se kreslí kružnice, oblouky a
měří vzdálenosti pomocí kružítka a to vše v anotačním okně.
23
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Pravítko
Pravítko vám umožňuje ukázat, jak měřit vzdálenosti pravítkem
a to v anotačním okně.
Úhloměr
Úhloměr vám umožňuje ukázat, jak se měří úhly úhloměrem a
to v anotačním okně. Velikost úhlu je udávána ve stupních.
Trojúhelník
Trojúhelník vám umožňuje ukázat, jak měřit vzdálenosti
trojúhelníkem a to v anotačním okně.
Prezentační nástroje
Clona
Clona vám umožňuje zakrýt části obrazovky, které studenti
nemají vidět. Cloně můžete změnit velikost, umístění a
průhlednost.
24
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Vlastnosti nástrojů
Panel vlastností ve spodní části Workspace stránky se mění podle zvoleného nástroje.
Ručně psaný text
Vyberte jiný font, změňte velikost, styl a barvu písma na panelu vlastností předtím než začnete
psát.
Arial
Volné tvary
Zvolte barvu, velikost, zakončení a styl čáry na panelu vlastností předtím, než začnete kreslit.
Náhled vámi zvoleného stylu je vidět v okénku.
Pero více barev
Když zvolíte styl Sklon, šířka, barva a průhlednost čáry nalevo od tlačítka stylu nastavují
barvu začátku čáry, zatímco možnosti napravo nastavují barvu konce.
Když zvolíte styl Barva na barvě, šířka, barva a průhlednost čáry nalevo od tlačítka
stylu nastavují barvu okraje čáry, zatímco možnosti napravo nastavují barvu vnitřku.
Obrázkové pero
Momentálně zvolený obrázek se nachází na levé straně panelu nastavení. Kliknutím na
něj, otevřete nabídku obrázků.
Kliknutím na šířku čáry můžete nastavit velikost obrázků, které pero kreslí.
Kliknutím na tlačítko přidat obrázek můžete přidat další obrázky do nabídky. Prostě
najdete obrázek ve svém počítači a kliknete na otevřít. Nový obrázek nahradí právě
vybraný. (Poznámka: Obrázky musí být ve formátu BMP, GIF, JPEG, TIFF, nebo PNG)
Také můžete změnit barvu pozadí vybraného obrázku.
25
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Razítko
Předinstalované navolení razítka je zobrazeno na panelu
možností.
Kliknutím na tlačítko přidat obrázek můžete přidat další
obrázky do nabídky. Prostě najdete obrázek ve svém počítači a kliknete na otevřít. Nový
obrázek nahradí právě vybraný. (Poznámka: Obrázky musí být ve formátu BMP, GIF,
JPEG, TIFF, nebo PNG)
Pokud přidáte nové obrázky do složky Uživatelská razítka zatímco Workspace běží, tyto
nové obrázky nebudou dostupné dokud nerestartujete Workspace.
Vyplnění
Vyberte barvu, kterou chcete z panelu nastavení.
Klikněte na oblast, kterou chcete touto barvou vyplnit.
26
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Matematické nástroje
Kružítko
S kružítkem můžete hýbat, měnit jeho velikost a otáčet. Kružítko se přizpůsobí velikosti
anotačního okna. Barevný hrot kreslí kružnici nebo oblouk v anotačním okně. Bezbarvý hrot
zůstává na místě.
Pro změnu poloměru kružítka, přesuňte kurzor nad barevný hrot a počkejte, než se zobrazí
šipka. Následně můžete tento konec přesunout tak, abyste dosáhli požadovaného poloměru.
1. Klikněte na ikonu kružítka.
Zobrazí se kružítko.
2. Klikněte na vršek kružítka pro přesunutí.
3. Pro změnu barvy kružítka použijte panel nastavení.
4. Klikněte na nástroj Výběr, tím kružítko zavřete.
Nakreslení oblouku pomocí kružítka
1. Přesuňte kurzor na barevný hrot a počkejte, než se objeví šipka.
2. Klikněte a táhněte hrotem na požadované místo. Z kurzoru se stane pero.
3. Pohněte kurzorem pro nakreslení oblouku v anotačním
okně.
27
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Pravítko
Pravítko můžete přesouvat, otáčet a měnit jeho velikost. Pravítko se přizpůsobí velikosti
anotačního okna.
1. Klikněte na ikonu pravítka.
2. Přesouváním červených proužků můžete měřit uvnitř anotačního okna.
Na pravítku jsou dva proužky.
3. S pravítkem můžete otáčet.
4. Úhel rotace je zobrazen na pravítku.
5. Pravítko můžete přesunout kamkoliv uvnitř anotačního okna.
6. Můžete měnit jeho velikost.
7. Pravítko zavřete kliknutím na červený křížek konec.
28
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Úhloměr
Úhloměr můžete přesouvat, otáčet a měnit jeho velikost. Úhloměr se přizpůsobí velikosti
anotačního okna.
1. Klikněte na ikonu úhloměru.
2. Vyberte, jestli chcete 180 nebo 360 stupňů.
3. Přesouváním červených proužků můžete měřit úhly uvnitř anotačního okna.
Na úhloměru jsou dva proužky.
4. S úhloměrem můžete otáčet.
5. Jakmile nastavíte měřený úhel, jeho velikost se zobrazí na úhloměru.
6. Úhloměr můžete přesunout kamkoliv uvnitř anotačního okna.
7. Můžete měnit jeho velikost.
8. Úhloměr zavřete kliknutím na
.
29
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Trojúhelník
Trojúhelník můžete přesouvat, otáčet a měnit jeho velikost. Trojúhelník se přizpůsobí velikosti
anotačního okna.
1. Klikněte na ikonu trojúhelníku.
2. Vyberte, jestli chcete trojúhelník otočený doprava nebo doleva.
3. Přesouváním červených proužků můžete měřit uvnitř anotačního okna.
Na trojúhelníku jsou dva proužky.
4. S trojúhelníkem můžete otáčet.
5. Úhel rotace a naměřená vzdálenost se zobrazují na trojúhelníku.
6. Trojúhelník můžete přesunout kamkoliv uvnitř anotačního okna.
7. Můžete měnit jeho velikost.
8. Trojúhelník zavřete kliknutím na
.
30
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Tvorba a úprava stránek
Prázdné stránky jsou pouze jednou z možností Workspace. Můžete vytvořit také stránku
s mřížkou, stránku s přechodem, stránku kalendáře nebo stránku s obrázkem.
Nástroj nastavení nové stránky
vám umožní tvořit,
upravovat a spravovat nové stránky.
Stránka s mřížkou
Tento nástroj vám umožní vytvořit linkovanou stránku. Linky na
stránce mohou být vertikální horizontální nebo obojí. Stránku
s mřížkou si můžete nastavit. Pokud tento nástroj nemáte na
hlavním panelu, zkuste se podívat do panelu nástrojů.
1. Klikněte na Nastavení nové stránky a zvolte Nastavení stránky s mřížkou
.
2. Nastavte si stránku, jak potřebujete.
3. Abyste změnili nebo vytvořili Stránku s mřížkou z tohoto okna, klikněte na Použít,
poté zvolte nastavení, jaké chcete.
4. Klikněte na OK.
31
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Strana kalendáře
Tento nástroj vytvoří novou prázdnou stránku, s pozadím, které vypadá jako strana kalendáře.
Můžete si vybrat, jestli zobrazit jeden týden, nebo jeden až čtyři měsíce. K tomuto nástroji se
dostanete buď přes panel nástrojů, nebo nástroj Nastavení stránky.
1. Klikněte na nástroj Nastavení stránky a zvolte Vytvořit stranu kalendáře
2. Zvolte požadované nastavení.
3. Klikněte na OK.
.
Strana s přechodem
Stránka s přechodem vám umožňuje vytvořit barevnou stránku, která dozajista upoutá
pozornost studentů. K tomuto nástroji se dostanete buď přes panel nástrojů, nebo pomocí
nástroje nastavení stránky.
1. Klikněte na nástroj Nastavení stránky a zvolte Vytvořit stránku s přechodem
2. Zvolte požadované nastavení.
3. Klikněte na OK.
.
32
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Přechody stránek
Přechody mezi stránkami jsou efekty podobné animacím, které nastanou při přechodu z jedné
stránky na druhou při prezentaci. Rychlost přechodů si můžete nastavit. Máte na výběr z více
než 40 přechodů.
Tvorba přechodu v dokumentu Workspace
1. Otevřete stránku v módu lekce.
2. Ujistěte se, že panelu nastavení vidíte možnosti stránky.
3. Klikněte na tlačítko přechody
a otevře se vám okno vlastností přechodu stránky.
4. Vyberte přechod, který chcete ze seznamu Effect.
Při kliknutí na přechod se v okénku napravo zobrazí náhled daného přechodu.
5. Nastavte si požadovanou rychlost z nabídky Speed.
6. Kliknutím na Použít u všech nastavíte tento přechod mezi všechny stránky tohoto
dokumentu.
7. Klikněte na OK.
Přechod se nastaví na stránku.
33
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Editační nástroje Workspace
Tato skupina nástrojů se používá k úpravám a změně poznámek, které jste vytvořili. Tyto
možnosti se objeví, když označíte již vytvořenou poznámku. Mnohé z těchto nástrojů používají
stejné klávesové zkratky, jako odpovídající nástroje ve Windows.
K těmto nástrojům se dostanete, když pomocí nástroje Výběr
poznámku. Editační nástroje se pak objeví v panelu nastavení.
označíte nějakou vytvořenou
Editační nástroje
Zpět/Znovu
Vyjmout
Kopírovat
Vložit
Označit vše
Vrátí zpět poslední provedenou akci, nebo zopakuje
vrácenou. Tyto nástroje můžete používat, dokud nevrátíte
zpět první akci na stránce, nebo nezopakujete poslední.
Odstraní nebo „vystřihne“ označenou entitu.
Vytvoří kopii označené entity.
Umístí entitu, která byla vyjmuta nebo kopírována na
Workspace stránku.
Označí všechny entity na stránce.
Uspořádat
Vyberte pozici entity. Můžete přesouvat entity dopředu nebo
dozadu, čímž vzniknou vrstvy.
Rotovat
Rotujte entity o 90°, 180°, nebo je horizontálně, či vertikálně
převraťte.
Sloučit
Rozdělit
Přesunout dozadu
Exportovat entity
Přidat soubory do galerie
Sloučí více označených entit do skupiny, která se pak chová
jako jedna entita.
Rozdělí skupinu na entity.
Tato funkce vám umožní „vlepit“ entitu navždy do pozadí,
dále už jí nelze označit, vymazat ani editovat.
Udělá z vybrané entity na stránce obrázkový soubor.
Přidá vybranou entitu nebo celou stránku do galerie.
34
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Přidávání obsahu z Galerie
Tento nástroj vám umožní vkládat obsah z galerie do vašeho dokumentu. Obrázky jsou
organizovány podle oblasti využití. Existují tři typy obsahu v galerii.
Obrázková stránka: Tento
obrázek zabere celou stránku.
Zahnutí v pravém horním rohu
znamená, že se jedná
o obrázkovou stránku.
Obrázek: Toto je
jednotlivý obrázek.
Můžete měnit jeho
velikost.
Sims: Mnoho z těchto
souborů má zvuk
a animaci.
Přehled galerie
Hlavní kategorie
Umění a rekreace
Grafické organizéry
Interwrite Sims
ExamView®
Jazyky
Matematika
Moje galerie
Věda
Sociální vědy
Speciální potřeby
Lekce
Video tutoriály
Podkategorie/popis
Umění, hry, hudba, sporty
Vennovy diagramy, tabulky, jazykové tabulky, atd.
Hry, věda, sociální vědy, matematika, jazyky, učitelské nástroje
Přidejte vlastní ExamView obsah do galerie pro rychlý přístup během
lekce. Ukázky jsou obsaženy v základní instalaci.
Psaní rukou, gramatika, části slov, literatura, poezie
Kostky, domino, geometrie, peníze, čísla a symboly, nástroje,
matematická fakta, rovnice, zlomky, algebra, tabulky a grafy, kalkulus,
různé grafové papíry
Dává vám možnost vytvořit si vlastní galerii, kam přidáváte svoje
obrázky
Anatomie, zvířata, biologie, chemie, životní prostředí, jídlo, geologie,
fyzika, vesmír, nástroje, počasí
Geografie, pouliční značky, doprava, emoce, historie, každodenní věci,
svátky
Znaková řeč
Přístup k ukázkovým lekcím a lekcím na internetu
Odkáže vás na stránku, kde se nacházejí video tutoriály
35
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Vkládání objektů z galerie
1. Klikněte na tlačítko Galerie
na hlavním panelu.
2. Procházejte nebo použijte vyhledávání, abyste našli Sims nebo obrázek, který
potřebujete.
3. Použijte nástroj Výběr
pro přetažení obrázku na Workspace stránku.
Menu Galerie
Vyhledávání
Kategorie a
podkategorie obrázků
Náhledy
36
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Správa Workspace souboru
Organizace Workspace souboru
1. Klikněte na nástroj Třídič stran
na hlavním panelu.
2. Pro smazání stránek, klikněte na ty, které už nechcete
a poté klikněte na odpadkový koš. Taktéž můžete
zmáčknout tlačítko delete na klávesnici.
3. Pro uspořádání stránek, Použijte kursor pro označení
stránky. Dále přetáhněte stránku někam jinam, v okně
třídiče, čímž jí přemístíte.
4. Klikněte na tlačítko Menu
, čímž zobrazíte několik
dalších možností, které třídič nabízí.
5. Když jste spokojeni, klikněte na „X“, čímž třídič opustíte.
Ukládání Workspace souboru
1. Použijte Třídič stran
pro smazání a přeskupení
vašich Workspace stránek.
2. Klikněte na tlačítko Uložit
.
3. Zavřete Workspace.
4. K otevření vašeho Workspace souboru, buď dvojklikněte na soubor, nebo uvnitř
Workspace zvolte Nabídka aplikace WS>Soubor> Otevřít.
Export Workspace souboru
1. Jděte do Nabídka aplikace WS>Soubor> Exportovat.
2. Vyberte formát, do kterého chcete exportovat, umístění,
kam chcete exportovat a poté stránky, které chcete
exportovat.
3. Klikněte na Exportovat, když jste s výběrem spokojeni.
Vytisknutí Workspace stránky
1. Jděte do Nabídka aplikace WS>Soubor> Tisk.
37
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Modul 3:
Spolupráce se studenty
Přehled
Tato lekce je vytvořena pro začáteční, kteří umí vytvořit Workspace lekci a používat různé
poznámkové a prezentační nástroje. Účastníci se naučí, jak používat různé Workspace nástroje
pro spolupráci se studenty.
Cíle
Po dokončení tohoto modulu budou účastníci schopni:
Poznat a použít Workspace nástroje pro spolupráci se studenty
Posoudit možnosti nasazení Workspace nástrojů při spolupráci se studenty
38
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Použití Workspace nástrojů ke spolupráci se studenty
Workspace nabízí mnoho nástrojů, které jsou vytvořeny pro zvýšení interaktivity s probíranou
látkou. Mnoho z nástrojů, které se používají na tvorbu prezentace lze použít i přímo při výuce.
Některé z nástrojů, které jsme už dříve představili, a které se často používají při lekci, jsou:
Ručně psaný text, Volné tvary, Zvýrazňovač, Pero více barev, Obrázkové pero a razítko. Nové
nástroje, které si zde předvedeme, jsou Clona, Časovač* a Světelný kužel*.
* Tyto nástroje se nacházejí v panelu nástrojů.
Clona
Clona vám umožňuje „skrýt“, co nechcete, aby studenti viděli. Cloně lze změnit velikost, lze ji
přesunout a můžete jí nastavit průhlednost.
1. Jděte na stránku, kde chcete použít clonu.
2. Klikněte na tlačítko Clona
na hlavním panelu nebo panelu nástrojů. Vlastnosti
clony se zobrazí ve spodní části obrazovky.
3. Použijte úchyty pro změnu velikosti vaší clony, nebo použijte kursor pro
přemístění clony kamkoliv na obrazovku.
4. Když dokončíte práci se clonou, klikněte na tlačítko Zavřít clonu ve spodní části
obrazovky.
39
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Světelný kužel
Světelný kužel vám umožňuje odkrýt pouze malou část obrazovky. Kužel je podobný cloně; u
kužele můžete nastavovat tvar. Kužel se normálně nachází v panelu nástrojů. V Preferencích ho
ovšem můžete přesunout na hlavní panel.
1. Jděte na stránku dokumentu, kde chcete použít kužel.
2. Klikněte na tlačítko Světelný kužel
na hlavním panelu nebo na panelu
nástrojů. Vlastnosti kuželu se zobrazí na panelu nastavení.
3. Použijte kursor k přesouvání kuželu kamkoliv na obrazovku.
4. Když dokončíte práci s kuželem, klikněte na tlačítko Ukončit světelný kužel ve spodní
části obrazovky.
Vlastnosti kužele
Značky pro Menu
změnu nastavení
velikosti
kužele
Zavřít
kužel
Časovač
Časovač může po určité době blikat a pípat, nebo může fungovat jako
stopky.
1. Klikněte na tlačítko Panel nástrojů a tam na tlačítko
Časovač
.
2. Nastavte, jestli chcete odpočet (Timer) nebo stopky (Stop
Watch) kliknutím na přepínací tlačítko dle vaší volby.
3. Klikněte na šipku u Set Timer, abyste si mohli nastavit dobu,
kterou chcete.
4. Klikněte na Start pro začátek odpočítávání.
40
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Aplikace Workspace nástrojů při výuce
Dole máte vypsány běžné Workspace nástroje a jejich využití při výuce. Zkuste použít některé
z těchto nástrojů s jednou z jejich popsaných funkcí.
Nástroje stránek
Nástroj
Prázdná strana
Stránka s mřížkou
Stránka kalendáře
Použití při výuce
Workspace lekce
Psaní poznámek ve třídě a při schůzkách
Sešitový papír
Cvičení na psaní rukou
Vlastní grafový papír
Matematická pole
Stovková tabulka
Sledování aktivity
Tabulky odměn
Tabulky přítomnosti
Křížovky
Hledání slov
Rozpis referátů
Správa projektů
Ranní aktivity s datem
Tabulka narozenin
Matematická cvičení s časem
Reflexní deník
Zobrazení přítomnosti
Sledování počasí
Třídní služby
41
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Poznámkové nástroje
Pero
Pero více barev
Psaní a kreslení
Shrnutí a psaní poznámek
Cvičení motoriky a psaní
Místo pera pro přidání efektu do lekcí
Upravené do školních barev pro zvednutí hrdosti
Obrázkové pero
Možnost změny obrázku podle tématu lekce
Přizpůsobitelné podle oblasti výuky
Ručně psaný text
Popis obrázků
Psaní definic
Text
Zvýrazňovač
Čára
Tvary
Volné tvary
Razítko
Vyplnění
Popis obrázků
Využití s možností „Rozdělit větu na slova“ pro jazyková
cvičení
Zvýraznění slovíček, důležitých pasáží na webu, v prezentaci
nebo na naskenovaných dokumentech
Podtržení hlavní myšlenky a důležitých částí
Rozlišení faktů a názorů
Tvorba čar a šipek
Spojení myšlenek
Tvorba herních ploch
Tvorba vlastního linkovaného papíru
Popisování
Tvorba vlastních úhlů, polygonů
Tvorba tabulek
Tvorba „zakrývacích krabiček“
Tvorba grafiky
Tvorba tabulek
Tvorba tvarů pro rozpoznávání
Tvorba vlastního mozaiky
Pro práci s kontrolním seznamem nebo grafem
Jako značky odměn
Tvorba objektů pro rozdělování, vzory a počítání
Upravitelné vlastními obrázky pro přiblížení látce
Použitelné v matematických polích
Grafy
Zlomky
Přilákání pozornosti k části obrázku
42
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Editační nástroje
Výběr
Guma
Kopírovat
Vložit
Uspořádání vybraných
objektů
Přesunutí dozadu
Přesouvání objektů pro odhalení odpovědí pod nimi
Smazání inkoustu pro zobrazení objektu pod ním
Kopírování a vkládání mnoha objektů pro názorné ukázky,
například práce s penězi
Tvorba vrstev z objektů
Tvorba pomocných kartiček
„Vlepení“ objektů nebo odpovědí do pozadí, pro následné
překrytí a odkrývání
Multimediální nástroje
Galerie
Nahrávání a
přehrávání
Zachycení
Interaktivní simulace
Obrázky a diagramy k tématu
Vyprávění příběhu
Nahrajte lekce pro chybějící studenty
Tvorba video tutoriálů
Zachyťte části z webových stránek nebo z počítače
Prezentační nástroje
Clona
Světelný kužel
ExamView File
Student Response
Systém
Použitelná pro pomoc s udržením pozornosti na místo čtení
Odkrytí části prezentace, stránky, nebo čteného textu
Předpovědi - „Uhodněte, co je za clonou podle nápovědy.“
Předpovědi
Zaměření na části textu nebo diagramu
Ujistěte se, že látka byla pochopena přidáním ExamView
testů a otázek
Získejte okamžité odpovědi na otázky a testy
43
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Modul 4:
Využití multimédií
Přehled
Tato lekce je určena začátečníkům, kteří již vytvořili Interwrite dokument a jsou schopni použít
všechny nástroje, které se zatím probíraly. Účastníci se naučí, jak provázat Workspace
dokument s jinou stránkou, dokumentem nebo programem a jak přidat multimédia. Taktéž se
naučí, jak používat různé Workspace nástroje k tvorbě vlastních obrázků a videí.
Cíle
Po dokončení tohoto modulu budou účastníci schopni:
Vložit existující multimediální zdroje do Workspace dokumentu
Tvořit vlastní multimédia pomocí Workspace nástrojů
44
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Přidání existujících multimédií
Mnozí učitelé používají různé multimediální zdroje jako Flash, audio a video. Workspace
obsahuje nějaké předpřipravené zdroje, které můžete využít, ale také vám dává nástroje,
kterými můžete do svých lekcí přidat vlastní zdroje.
Interwrite Sims
Multimediální zdroje v Galerii se skládají z Interwrite Sims, což jsou Flashové animace. Tyto
poznáte podle značky
v pravém spodním rohu náhledu. Všechny Interwrite Sims se
nacházejí ve vlastní sekci v galerii, ale také jsou zakomponovány do jiných částí podle zaměření.
S Interwrite Sims můžete používat své poznámkové nástroje.
Flash symbol
45
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Přehrávač Flash
Použijte své vlastní Flashové animace a zakomponujte je do svého dokumentu.
1. Jděte do panelu nástrojů
a zvolte Přehrávač Flash
.
2. Najděte soubor, který chcete použít.
3. Můžete použít Workspace nástroj pro psaní poznámek do Flashové animace.
Přehrávač Audia
Použijte své vlastní audio nahrávky a zakomponujte je do svého dokumentu.
1.
2.
3.
4.
Jděte do panelu nástrojů
a zvolte Audio soubor
.
Najděte soubor, který chcete použít.
Když chcete přehrát vybraný soubor, stiskněte tlačítko play.
Použijte tlačítka pauza a stop podle potřeby.
46
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Přehrávač Videa
Použijte své vlastní existující video nahrávky (.wmv, .avi, .mpeg) a zakomponujte je do svého
dokumentu. Do svého videa můžete psát poznámky.
1. Jděte do panelu nástrojů
a vyberte Video soubor
.
2. Najděte soubor, který chcete použít.
3. Stiskněte play, když chcete začít přehrávání. Zobrazí se speciální
okno přehrávače s vlastními poznámkovými nástroji.
4. Když vyberete některý z těchto poznámkových nástrojů, vaše
video se automaticky pozastaví, abyste do něho mohli psát.
5. Pro pokračování v přehrávání, klikněte na tlačítko play.
Poznámkové nástroje
Přizpůsobení
velikosti
videa
Zachycení
obrázku
Tlačítka Play a Stop
47
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Tvorba multimédií pomocí Workspace nástrojů
Přestože Workspace obsahuje mnoho zdrojů, mohou přijít chvíle, kdy potřebujete vytvořit
vlastní. Workspace obsahuje několik nástrojů, které vám umožní tvořit obrázky, či videa.
Tvorba obrázků pomocí zachycení
Nástroj zachycení vám umožňuje zachytit části obrazovky. Zachyceny mohou být jiné aplikace
(například Webové stránky, PowerPoint, Word, .pdf, atd.) nebo Workspace stránky.
1. Dostaňte se do fáze, kterou chcete zachytit.
2. Zvolte nástroj Zachycení
z hlavního panelu nebo panelu nástrojů.
3. Zobrazí se okno s nabídkou způsobu zachycení:
Částečné: Vyberte část stránky, kterou chcete zachytit. Výstup bude buď čtvercový,
nebo obdélníkový. Vyberte část obrazovky, kterou chcete zachytit.
Volný tvar: Vyberte část obrazovky, kterou chcete zachytit nakreslením volného
tvaru. Objeví se speciální nástroj. Nakreslete libovolný tvar kolem oblasti, kterou
chcete zachytit.
Okno: Zachycení aktivního okna.
Obrazovka: Zachyťte celou obrazovku.
4. Pokud chcete, aby byl zachycený obrázek umístěn na novou Workspace stránku,
ujistěte se, že je zaškrtnuto Umístit zachycení na novou stránku.
* Zachycené obrázky můžete umístit do galerie jednoduchým přetažením objektu do vybrané
složky v galerii.
48
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Export entit jako objektů
Tento nástroj vám umožňuje uložit vlastní poznámky jako obrázky. Touto možností můžete
uložit své poznámky jinam než do galerie.
1. Použijte Výběr
a vyberte poznámky, ze
kterých chcete udělat obrázek.
2. Zvolte nástroj Exportovat entity
nachází na Panelu nastavení.
který se
3. Zvolte typ souboru, který chcete pro váš obrázek
použít, kam ho chcete uložit a jeho název.
4. Klikněte na tlačítko Export.
Přidávání souborů do galerie
Pro přidání vámi vytvořených obrázků do galerie, použijte nástroj Výběr a přetáhněte vybraný
obrázek do Galerie. Pokud chcete přidat ke svému obrázku nějaké doplňující informace, jako
třeba popis, zobrazené jméno, klíčová slova pro vyhledávání, nebo ho nastavit jako obrázek na
pozadí; postupujte podle následujících kroků.
1. Použijte Výběr
a označte
obrázky, které chcete přidat do
galerie.
2. Klikněte na tlačítko Přidat
soubory do galerie
, které se
nachází na Panelu nastavení.
3. Zvolte typ souboru, který má váš
obrázek mít, kategorii, jméno a
klíčová slova.
4. Klikněte na Uložit a zavřít.
49
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Tvorba videí ve Workspace
Nástroj Nahrávání a přehrávání vám umožňuje nahrávat zvuk (pokud máte k počítači připojen
mikrofon) stejně jako poznámky, které děláte a programy, které spouštíte. Je to skvělý nástroj
pro tvorbu tutoriálů pro studenty.
1. Jděte do panelu nástrojů
a zvolte Nahrávání a přehrávání
.
2. Klikněte na tlačítko Nahrávání, čímž začnete zaznamenávat svojí činnost.
3. Používejte programy, které máte v počítači, nebo tvořte diagramy ve Workspace. Když
práci dokončíte, klikněte na tlačítko Stop.
4. Uložte svůj soubor.
Poznámka: Soubory vytvořené tímto nástrojem se ukládají jako .avi, můžete je posléze přehrát
pomocí zeleného tlačítka, nebo přehrávačem videa, který normálně používáte.
50
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Modul 5:
Použití Workspace s jinými aplikacemi
Přehled
Tato lekce je připravena pro začátečníka, který chce využívat zdrojů z Workspace. Účastníci
musí mít základní znalost poznámkových nástrojů. V tomto modulu se účastníci naučí, jak tvořit
poznámky nad existujícími Office dokumenty, používat režim Office pro vkládání poznámek
přímo do dokumentů a používat Workspace nástroje se zdroji třetích strany, jako jsou webové
stránky, .pdf soubory a dokumentační kamery.
Cíle
Po dokončení tohoto modulu budou účastníci schopni:
Použít Workspace s existujícími dokumenty
Používat režim Office pro vkládání poznámek přímo do dokumentu
51
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Použití Workspace s existujícím dokumentem
Workspace je vyroben tak, aby dokázal pracovat s čímkoliv, co máte v počítači. V podstatě se
zdroje dělí na tyto skupiny: hardware, software programy a soubory. Když zvolíte jakýkoliv
poznámkový nástroj, stav obrazovky je automaticky zachycen, což vám umožňuje přidávat
poznámky do své práce bez ohrožení původního dokumentu. Také můžete do Workspace
dokumentu přidávat vazby na jiné dokumenty nebo zdroje.
Tvorba vazeb na jiná média
Nástroj Vazba
vám umožňuje přidat do vašeho dokumentu odkaz. Můžete se odkazovat
na: jiný Workspace dokument, webové stránky, Office dokumenty, zvuk nebo video.
1. Použijte pero nebo jiný poznámkový nástroj a vytvořte obrázek.
2.
3.
4.
5.
Použijte nástroj Výběr
a označte objekt, na který chcete přidat vazbu.
Klikněte na tlačítko Vazba na Panelu nastavení.
Klikněte na Přidat/Upravit vazbu.
Vyberte typ dokumentu, na který se chcete odkázat v nabídce Typ propojení.
6. Najděte soubor, na který se chcete odkázat a klikněte OK.
7. Vámi označený objekt nyní bude mít u sebe tlačítko vazby. Stačí kliknout.
Tlačítko
vazby
52
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Nastavení Internetového prohlížeče
Tento nástroj, který se nachází v panelu nástrojů, se používá ke spuštění internetového
prohlížeče. Taktéž může otevřít vaši oblíbenou stránku.
1. Z Nabídky aplikace WS, jděte do Preferencí, záložka Volby.
2. U střední části okna uvidíte možnost Předvolená internetová adresa.
3. K přidání tohoto nástroje na hlavní panel, Použijte záložku Přizpůsobit panel nástrojů.
4. Přetáhněte ikonu prohlížeče
5. Klikněte na OK a Uložit změny.
na hlavní panel.
53
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Režim Office
Režim Office vám umožňuje vkládat poznámky přímo do dokumentu. Toto eliminuje nutnost,
mít dva soubory (jeden originál, druhý s poznámkami). Režim Office má omezený hlavní panel
a pracuje s aplikacemi PowerPoint, Word a Excel. PRS je také integrován do Office režimu.
Spouštění režimu Office:
1. Klikněte na ikonu Režim Office
na panelu nástrojů
2. Na panelu se zobrazí ikony pro PowerPoint
, Word
a Excel
.
Režim Office vám umožňuje pracovat přímo s PowerPointem, Wordem a Excelem.
Přepínat mezi režimy Office, Lekce a Anotovat pracovní plochu můžete jednoduše kliknutím nad
odpovídající ikonu na panelu nástrojů.
Použití režimu Office s Wordem
1. Pro použití Office režimu s Wordem můžete otevřít Word a v něm existující dokument,
nebo použít tlačítko Word na hlavním panelu
.
2. Jděte do Menu nastavení a zvolte, jak se vaše
poznámky mají vkládat do dokumentu. Nejpohodlnější
nastavení je Automaticky vkládat poznámky a
Vkládat text ke kursoru
3. Použijte Poznámkové nástroje jako pero,
zvýrazňovač, pro tvorbu poznámek. Pokud se po
označení nástroje pod ním objeví šipka, máte další
možnosti, jak nakonfigurovat svůj nástroj.
4. Po dokončení tvorby poznámek, klikněte na ikonu myš
, čímž se vaše poznámky vloží do dokumentu.
Jakmile jsou tyto poznámky vloženy, stane se z nich objekt, takže s nimi můžete
pracovat jako s čárou, tvarem, nebo obrázkem.
54
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Použití režimu Office s PowerPointem
1. Pro použití režimu Office s PowerPointem, můžete spustit PowerPoint, otevřít
existující prezentaci, nebo kliknout na ikonu PowerPoint na hlavním panelu
.
2. Jděte do Menu nastavení a zvolte, jak se vaše poznámky
mají vkládat do dokumentu. Nejpohodlnější nastavení je
Automaticky vkládat poznámky.
3. Použijte Poznámkové nástroje jako pero, zvýrazňovač, pro
tvorbu poznámek. Pokud se po označení nástroje pod ním
objeví šipka, máte další možnosti, jak nakonfigurovat svůj
nástroj.
4. Když doděláte poznámky, klikněte na ikonu myši
, čímž se vaše Poznámky vloží
do dokumentu. Jakmile jsou tyto poznámky vloženy, stane se z nich objekt, takže s
nimi můžete pracovat jako s čárou, tvarem, nebo obrázkem.
Napište správné pořadí:
Pečte 10 min.
Smíchejte vajíčka, máslo, vanilku
a cukr.
Nechte 10 minut chladnout.
Přidejte mouku.
Předehřejte troubu.
55
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Použití režimu Office s Excelem
1. Pro použití režimu Office s Excelem, můžete spustit Excel, otevřít existující
dokument, nebo kliknout na ikonu Excel na hlavním panelu
.
2. Jděte do Menu nastavení a zvolte, jak se vaše poznámky mají vkládat do dokumentu.
Nejpohodlnější nastavení je Automaticky vkládat poznámky a Vkládat text do
buněk.
3. Použijte Poznámkové nástroje jako pero, zvýrazňovač, pro
tvorbu poznámek. Pokud se po označení nástroje pod ním objeví
šipka, máte další možnosti, jak nakonfigurovat svůj nástroj.
4. Ke vložení čísel do buněk, změňte pero na text. Poté napište číslo nad buňku, do
které ho chcete vložit. Klikněte na ikonu myši
dokumentu.
, čímž se poznámky vloží do
56
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Modul 6:
Propojení s produkty eInstruction
Přehled
Tato lekce učí začátečníka používat testovací hardware a integrovat ExamView zdroje do
Workspace souboru. Účastníci se naučí jak tvořit okamžitě, nebo s přípravou otázky CPS, PRS a
Response.
Cíle
Po dokončení tohoto modulu budou účastníci schopni:
Integrovat ExamView otázky do Workspace lekcí
Integrovat CPS, Response a PRS otázky do Workspace lekcí
Použít CPS, Response a ExamView společně ve Workspace
57
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Integrace ExamView otázek
Můžete již mít vytvořený ExamView obsah, obsah od tvůrce vašich učebnic, nebo získaný koupí
ExamView výukové série. Tento obsah můžete ve svých lekcích použít pro zpestření Workspace
lekcí. Když importujete ExamView .bnk, nebo .tst soubor do Workspace, můžete otázky
zobrazit podle nadpisu, zobrazit správnou odpověď nebo přepsat hodnoty, je-li to dynamická
otázka.
Import ExamView souborů do Workspace stránky
1. Z Hlavního panelu nebo panelu nástrojů zvolte otevřít ExamView
.
2. Najděte ExamView .bnk, nebo .tst soubor, který chcete použít a klikněte OK.
3. ExamView otázka a ExamView Workspace panel se objeví na obrazovce.
Otevřít
soubor
ExamView
Vybrat
otázku podle
názvu
Předchozí
otázku
Další
otázka
Ukázat
odpovědi
Spustit CPS
Přepočítat
otázku
58
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Import ExamView souborů do Workspace Galerie
1. Na Workspace panelu klikněte na tlačítko Galerie
2. Klikněte na Tlačítko menu galerie
.
, a zvolte přidat soubor do galerie.
3. Najděte ExamView soubor (.tst nebo .bnk), který chcete přidat.
4. V nabídce Kategorie, zvolte složku ExamView. Můžete zvolit klíčová slova, pod kterými
ExamView soubory později naleznete.
5. K použití ExamView souborů, otevřete Galerii
, jděte do kategorie ExamView.
6. Přetáhněte ExamView soubor na prázdnou Workspace stránku.
7. ExamView Workspace panel a otázka se zobrazí na obrazovce.
59
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Použití ExamView otázek ve Workspace
Když spustíte ExamView lekci ve Workspace, máte přístup k šesti speciálním ExamView
tlačítkům na ExamView Workspace panelu. (Poznámka: Všechna tlačítka nemusí být použitelná
u všech otázek.)
Otevřít ExamView Soubor: Umožňuje vám okamžitě změnit používanou
otázku, nebo test.
Předchozí a následující otázka: Přesouvejte se k různým otázkám v souboru.
Otázka se zobrazí na vaší aktuální Workspace stránce.
Volba otázky podle nadpisu: Otevře náhledový přehled všech otázek
a umožní vám vybrat, kterou potřebujete.
Zobrazit odpověď: Umožní, že se u správných odpovědí objeví zaškrtávátko.
Tlačítko přepočítat: Změňte odpověď na otázku a použijte jí vícekrát.
Spustit testovací systém: Umožní spolupráci s CPS nebo PRS hardwarem.
1. Pokud nemáte na obrazovce ExamView Workspace panel, pak zvolte z hlavního
panelu nebo panelu nástrojů, otevřít ExamView soubor
.
2. Když dokončíte řešení otázky klikněte na Zobrazit odpověď
. Zelené
zaškrtávátko se objeví u každé správné odpovědi. Některé otázky mohou mít u
správných odpovědí vysvětlení.
60
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
3. Klikněte na tlačítko Přepočítat
použití otázky.
pro změnu odpovědi pro danou otázku a znovu
4. Když dokončíte práci s otázkou, klikněte na tlačítko Předchozí
nebo Následující
otázka k přesunu na další otázku. Taktéž můžete k přesunu použít tlačítko Volba
otázky podle názvu
.
61
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Integrace otázek pro testovací zařízení
Můžete do prezentace vložit otázky a studenti na ně mohou pomocí testovacích zařízení
odpovídat.
Povolení SRS
1. Klikněte na tlačítko Workspace Menu na hlavním panelu, zvolte Testovací systém.
2. Klikněte na přepínač, který odpovídá vašemu softwaru (CPS, Response nebo PRS).
Pomocí tlačítka Procházet můžete zvolit cestu k .exe souboru, pokud se nezobrazí
v okně.
Poznámka: Ve spodní části okna je zaškrtávací box, který umožňuje zakomponovat
odpovědní tabulku do Workspace stránky. Klikněte na toto pole, pokud chcete povolit
tuto funkci, následně klikněte na OK.
62
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Tvorba SRS otázky
1. Vytvořte novou Workspace stránku.
2. Použijte různé nástroje pro vytvoření otázky.
3. Klikněte na tlačítko SRS
na hlavním panelu.
4. Klikněte na Vytvořit otázku.
CPS
Response
PRS
5. Nastavte parametry otázky a klikněte na OK.
CPS
Response a PRS
63
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Použití SRS otázek
1. Když jste připraveni ptát se studentů na otázky, klikněte na tlačítko SRS
na
hlavním panelu, poté zvolte Spustit CPS, Spustit Interwrite Response nebo
Spustit Interwrite PRS podle toho, jaký systém používáte.
2. CPS: Zvolte svoje Možnosti lekce a klikněte na OK.
3. Zobrazí se Testovací panel a můžete se začít tázat. Klikněte na Start k vybrání
odpovědí.
CPS
Response
PRS
4. Response a PRS: Otázka skončí, jakmile doběhne časový limit, nebo stisknete-li
tlačítko Stop.
CPS: Když jste dokončili otázku, klikněte na tlačítko Konec.
CPS
64
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
5. Když dokončíte otázku, objeví se graf odpovědí. Klikněte na Zavřít když ho chcete
ukončit.
CPS
Response
PRS
6. CPS: Klikněte na tlačítko zavřít, když chcete zavřít panel.
7. Použijte navigační nástroje Workspace k přesunu na další stránku.
Response a PRS: Response
minimalizuje.
nebo PRS
panel se po dokončení otázky sám
8. CPS a PRS: Když ukončíte testování, klikněte na tlačítko SRS
relaci.
a zvolte Ukončit
Response: Když ukončíte lekci, klikněte na tlačítko zavřít a dále se řiďte pokyny na
obrazovce.
9. Data o relaci si můžete prohlédnout v CPS, Response nebo PRS podle toho, který systém
používáte.
65
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Tvořte SRS otázky během výkladu
1. Vytvořte novou Workspace stránku.
2. Vytvořte na ní otázku.
3. Klikněte na tlačítko SRS
na hlavním panelu.
4. Klikněte na Položit otázku.
CPS
Response
PRS
5. Zvolte parametry otázky a klikněte na OK.
CPS
Response a PRS
6. CPS: Zvolte Nastavení relace a klikněte na OK.
7. Zobrazí se Panel otázky a můžete položit otázku. Klikněte na Start pro sesbírání
odpovědí.
8. Response a PRS: Otázka skončí, když dojde časový limit, nebo když kliknete na
tlačítko Stop.
CPS: Když dokončíte otázku, klikněte na tlačítko Konec.
CPS
66
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
9. Když je otázka dokončena, zobrazí se graf odpovědí. Klikněte na tlačítko Zavřít, když
dokončíte prohlížení grafu.
CPS
Response
PRS
10. CPS: Klikněte na tlačítko zavřít, pro ukončení panelu otázky.
11. Použijte navigační nástroje Workspace k přesunu na další stránku.
Response a PRS: Response nebo PRS panel se po dokončení otázky sám
minimalizuje.
12. CPS a PRS: Když dokončíte lekci, klikněte na tlačítko SRS
a zvolte ukončit relaci.
Response: Když ukončíte lekci, klikněte na Ukončit relaci a pokračujte podle pokračujte
podle pokynů na obrazovce.
13. Data relace můžete zobrazit ve vašem testovacím softwaru.
67
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Použití ExamView s CPS a Response
1. Z Hlavního panelu nebo panelu nástrojů, zvolte Otevřít ExamView
Nebo
můžete přidat ExamView soubory do Galerie, takto také můžete přistupovat k otázkám.
2. Najděte ExamView .bnk, nebo .tst soubor, který chcete použít a klikněte na OK.
3. ExamView otázka a ExamView Workspace panel se zobrazí na obrazovce.
4. Z ExamView Workspace panelu klikněte na SRS tlačítko
Response.
pro zapnutí CPS nebo
5. CPS: Pokud neběží žádná relace, zobrazí se okno pro začátek nové. Zvolte Nastavení
relace, které chcete a klikněte na OK.
68
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
6. Zobrazí se Panel otázky. Klikněte na Start pro spuštění otázky.
CPS
Response
7. CPS: Když ukončíte otázku, klikněte na tlačítko Konec.
Response: Když ukončíte otázku, klikněte na tlačítko Stop.
8. Když se otázka ukončí, zobrazí se graf odpovědí. Ukončíte ho tlačítkem Zavřít.
CPS
Response
9. CPS: Klikněte na tlačítko Zavřít, pro ukončení panelu otázky.
10. Po vypnutí grafu můžete zobrazit
správnou odpověď tlačítkem
Zobrazit odpověď
. U správné
odpovědi se objeví zelené
zaškrtávátko, u některých může být
odpověď vysvětlena.
69
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
11. Pokud chcete položit podobnou otázku, ale s jinými hodnotami, klikněte na tlačítko
Přepočítat
před kliknutím na tlačítko spustit SRS
Workspace panelu.
z ExamView
12. Když ukončíte otázku, klikněte na tlačítko Předchozí
nebo Následující
otázka
pro přesun na další. Jinak také můžete použít tlačítko Vybrat otázku podle nadpisu
.
13. Použijte Workspace navigační nástroje pro přesun na další stránku.
Response: Response
se minimalizuje, dokud nepoložíte další otázku.
14. CPS: Když ukončíte lekci, klikněte na tlačítko SRS
a zvolte Ukončit relaci.
Response: Když ukončíte lekci, klikněte na tlačítko Konec a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
15. Data relace si můžete prohlédnout ve vašem testovacím Softwaru.
70
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Práce s obrazovkou KWIK na Mobi
Na následujících stránkách si ukážeme, jak nastavit obrazovku KWIK v Interwrite Response
nebo CPS. Abyste při použití Mobi byli schopni prohlížet zprávy vybraných studentů během SRS
lekce.
Nastavení obrazovky KWIK v CPS
Zaškrtněte, které informace chcete vidět na obrazovce KWIK.
71
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Nastavení obrazovky KWIK v Interwrite Response
Zaškrtněte, které informace chcete vidět na obrazovce KWIK.
Výběr zpráv pro obrazovku KWIK
Tyto zprávy jsou dostupné pro obrazovku KWIK
Zpráva
Přehled relace
Odpovědi podle studentů
Mřížka odpovědí
Sloupcový graf podle otázek
Souhrnné skóre pro relaci
Souhrn podle otázek
Popis
Zobrazí všeobecný přehled SRS relace
Odpovědi studentů jsou zobrazeny se zeleným
zaškrtávátkem při správné odpovědi a s
červeným křížkem při špatné.
Zobrazí všechny odpovědi - správné se zeleným
zaškrtávátkem, špatné s červeným X. V SRS se
dá nastavit, jestli se mají zobrazovat pouze
správné nebo špatné odpovědi.
Zobrazí horizontální sloupec pro každou možnost
odpovědi. Délka sloupce je úměrná procentu
odpovědí danou možností. Součet odpovědí je
zobrazen ve spodní části obrazovky
Dává souhrnné skóre podle studentů na danou
skupinu otázek.
Ukazuje celkové procento úspěšnosti pro
všechny studenty.
72
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Modul 7:
Přizpůsobení Workspace
Témata
Přizpůsobení Workspace
Programování tlačítek
Správa třídy s více zařízeními
Přístup k Workspace lekcím z online zdrojů
WhiteBoard Mode
73
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Možnosti přizpůsobení Workspace
Workspace si můžete přizpůsobit k obrazu svému jak vzhledově, tak funkčně, následující
stránky vám naznačí nejběžnější možnosti.
Nastavení hlavního panelu
Těmito možnostmi nastavíte velikost, styl a průhlednost hlavního
panelu.
1.
2.
3.
4.
Nabídka aplikace WS>Preference.
Zvolte Nastavení panelu nástrojů.
Zvolte Tvar a Velikost tlačítek.
Pokud chcete, aby se panel po určité době zprůhlednil;
zaškrtněte pole Použít průhlednost a potom nastavte
čas.
5. Klikněte na OK.
Přizpůsobení panelů nástrojů
Mohou existovat funkce, které chcete přidat na určitý panel,
nebo naopak odebrat. Můžete si také vytvořit několik panelů pro
různé předměty.
1. Nabídka aplikace WS>Preference.
2. Zvolte Přizpůsobení panelů.
3. Přetáhněte nástroje z Dostupných nástrojů do
hlavního panelu nebo panelu nástrojů.
4. Přeházejte si nástroje dle libosti.
5. Klikněte na OK.
6. Uložte změny.
Změna velikosti anotačního okna
Workspace anotační okno se standardně zobrazuje na celou
obrazovku. Můžete si ho udělat nastavitelné, jako je většina
jiných aplikací.
1.
2.
3.
4.
Nabídka aplikace WS>Preference.
Zvolte Volby.
Zaškrtněte Umožnit nastavení velikostí okna.
Klikněte na OK.
74
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Povolení K-6 panelu
Workspace nabízí zjednodušený panel nástrojů pro začátečníky
a mladší studenty.
1.
2.
3.
4.
Nabídka aplikace WS>Preference.
Zvolte Nastavení panelu nástrojů.
Zaškrtněte Zobrazit panel K-6.
Klikněte na OK.
K-6
Povolení nastavení pravým tlačítkem
Někteří preferují nastavování pomocí panelu nastavení. Pokud
raději používáte pravé tlačítko, Workspace vám nebrání.
1.
2.
3.
4.
Nabídka aplikace WS>Preference.
Zvolte Nastavení panelu nástrojů.
Zaškrtněte Použít pravé tlačítko pro nastavení.
Klikněte na OK.
Pravé tlačítko myši pro
nastavení
Přichytit k mřížce
Učitelé často potřebují možnost Přichytit k mřížce, aby mohli
poskládat objekty. Můžete změnit rozteč mřížky pro přesnější
uspořádání.
1. Nabídka aplikace WS>Preference.
2. Zvolte Volby.
3. Zaškrtněte Přichytit objekty k mřížce a nastavte
Rozteč v pixelech. Můžete také nechat mřížku
viditelnou.
4. Klikněte OK.
75
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Přizpůsobení galerie
Existuje mnoho způsobů, jak měnit a uspořádat obsah v galerii. Toto je velmi výhodné, pokud
máte velké množství obrázků.
Přidání nové kategorie do
galerie
1. Otevřete galerii pomocí
tlačítka na hlavním panelu.
2. Klikněte na tlačítko Menu a
zvolte Přidat novou
kategorii.
3. Napište jméno vaší
kategorie. Klikněte na Přidat.
Přidávání souborů do galerie
1. Otevřete galerii.
2. Klikněte na tlačítko Menu.
Pokud chcete přidat jeden
obrázek, zvolte Přidat
soubor do galerie. Najděte
obrázek, který chcete přidat,
zadejte další informace, které
chcete. Když máte hotovo,
klikněte na Uložit.
Pokud máte složku s více
obrázky, zvolte Přidat více
obrázků do galerie. Najděte
složku, kterou chcete přidat.
Klikněte na Přidat.
Update galerie
Chcete-li aktualizovat galerii obsahem od eInstruction.
1. Otevřete galerii.
2. Klikněte na tlačítko Menu.
3. Zvolte Vyhledat aktualizace.
76
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Programování tlačítek
Tabule a Pad mají programovatelná tlačítka. Můžete na ně namapovat některou Interwrite
funkci, internetovou adresu, dokument, nebo tlačítko z klávesnice. Tabule má tato tlačítka 3,
Pad 19. Můžete si zajít na www.interwritelearning.com , kde jsou prázdné návrhy pro
podložky do padu.
1. Klikněte na ikonu Interwrite.
2. Zvolte eInstruction Device Manager a poté
zvolte zřízení, jehož tlačítka chcete programovat.
3. Klikněte na Možnosti>Vlastnosti.
4. Klikněte na záložku Programovatelná tlačítka.
5. Zvolte tlačítko, které chcete změnit.
P1-9 jsou na pravé straně padu 10-19
jsou na levé straně.
6. Nastavte tlačítko na Workspace
nástroj
soubor
, Workspace aplikaci
, nebo stránku
,
.
7. Klikněte na OK.
77
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Správa třídy s více zařízeními
Nastavení Padu přednášejícího
V prostředí s více zařízeními většinou chcete, aby učitelův Pad byl hlavní, nadřazený žákovským.
„Učitelský“ neboli Pad přednášejícího může lehce zakázat pady studentů, když se dotkne
povrchu svého.
1. Ujistěte se, že Pad, který chcete nastavit jako
Pad přednášejícího je připojen.
2. Jděte do Správce zařízení.
3. Klikněte na ikonu Přednášejícího
, čímž
tento nastavíte jako pad přednášejícího.
4. Opusťte správce zařízení.
Uzamknout pady
Workspace umožňuje uzamknout všechny studentské pady. Tato možnost je také na
Interwrite tabuli.
1. Jděte do Panelu nástrojů.
2. Zvolte Zamknout bloky.
3. Pokud používáte Tabuli, perem poklepejte na Uzamknout nebo
Odemknout pady.
78
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Zobrazit ID padu u kurzoru
Díky tomuto nastavení se u kurzoru zobrazí popis.
1. Ujistěte se, že Pady, které chcete
nastavit, jsou připojené.
2. Jděte do Správce zařízení, zvolte
pad, který chcete pojmenovat.
3. Klikněte na Možnosti>Vlastnosti.
Napište jméno, které chcete zobrazit
do kolonky Název.
4. Klikněte na OK.
5. Opusťte správce zařízení.
6. Jděte do Preferencí a zvolte záložku
Volby.
7. Zaškrtněte Zobrazit ID padu u
kurzoru.
8. Klikněte na OK.
79
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Funkce pro více uživatelů
Režim více uživatelů umožňuje dvěma nebo více lidem pracovat s Interwrite produkty.
Při použití Interwrite DualBoard, dva lidé mohou psát na jedné tabuli najednou.
Navíc můžete nastavit více Interwrite Mobi nebo Interwrite Pad, aby se zobrazily na ploše ve
stejnou chvíli. Tato funkce je podporována i Interwrite Pad.
Nastavení režimu více uživatelů ve Workspace
1. V poznámkovém okně klikněte na ikonu Více uživatelů v pravém dolním rohu
Otevře se okno nastavení stránky pro více uživatelů.
.
2. Pokud jste tak dosud neučinili, připojte zařízení, která chcete používat ve Workspace.
Můžete přidat až 9 zařízení. Připojená zařízení se zobrazí v oblasti dostupných zařízení.
3. Vyberte rozložení stránky, které chcete použít. Rozhodněte se, jestli chcete použít
oblasti pro spolupráci, nebo oddělené. Vybrané rozložení se zobrazí v oblasti více
uživatelů.
80
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
4. Vyberte zařízení a přetáhněte ho do oblasti, které chcete.
Zařízení se zobrazí
v oblasti, kde bude
pracovat.
81
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Použití Workspace lekcí ze stránky Interwrite
Na Interwrite stránkách jsou stovky předpřipravených lekcí. Existuje mnoho způsobů, jak najít,
co potřebujete. Následujte tyto kroky pro stažení a otevření lekcí.
1. Jděte na www.interwritelearning.com
2. Klikněte na fialovou ikonu nadepsanou Educators Resource Center.
3. Zvolte první odkaz na stránce, Free Interwrite Lessons & Activities for
Educators, to vás dostane na stránku vyhledávání.
4. Máte tři možnosti, když hledáte lekce. Klikněte na odkaz podle zaměření lekce, kterou
hledáte.
Zobrazit všechny lekce: Tohle vám umožní vidět všechny lekce. Máte možnost řadit
lekce podle úrovně, zaměření a nadpisu.
Procházet lekce podle státních norem: všechny naše lekce se dají hledat podle
norem. Můžete zvolit stát, název, předmět nebo klíčové slovo.
Vyhledávání podle klíčových slov: Tato možnost vyhledávání vám umožní napsat
termíny, které jsou spojené s vaší lekcí a podle nich vyhledávat.
5. Jakmile jste zvolili lekci, dostanete se na stránku
popisu a stažení. Zde najdete popis lekce, náhled
jedné ze stránek a tlačítko pro stažení.
6. Klikněte na tlačítko download. Poté dostanete nabídku, jestli chcete lekci otevřít nebo
stáhnout. Když budete lekce stahovat, je dobré si vytvořit složku v počítači pro stažené
lekce.
7. Jakmile máte lekci uloženou, můžete jí otevřít dvojkliknutím; nebo pokud už jste ve
Workspace, klikněte na Menu>Soubor> Otevřít.
8. Kdykoliv můžete přidat k lekci vlastní stránky, pokud jí chcete obohatit o své nápady.
82
________________________________________________ Tréninkový sešit Workspace v8
Režim WhiteBoard
Režim Whiteboard je speciální režim, který využívá tabuli a speciální pero, ale ne projektor.
Tento režim existuje, abyste mohli přímo psát na interaktivní tabuli (odstraňte čepičku, čímž
odkryjete Expo popisovač) a současně ukládat poznámky elektronicky.
Tvorba poznámek v režimu WhiteBoard
1. Pro spuštění Whiteboard režimu poklepejte perem (s čepičkou) na ikonu
Whiteboard režim
, která se nachází na tabuli.
2. Odstraňte čepičku z pera a začněte psát.
3. Když dokončíte psaní, vraťte čepičku (nebo použijte druhé pero) a klepněte na tlačítko
nadepsané Uložit
. Tohle uloží vaše poznámky jako dokument.
4. Klepněte dvakrát na tlačítko vyčistit
. Poté můžete poznámky smazat i fyzicky.
5. Pokračujte v tvorbě poznámek. Nezapomeňte po každém psaní uložit a smazat.
6. Když práci dokončíte, jděte k počítači a
spusťte Třídič stran
pro
zobrazení všech poznámek. Můžete
stránky přesouvat nebo mazat.
7. Když dokončíte úpravu, uložte svou práci Soubor>Uložit.
83

Podobné dokumenty

InterWrite DualBoard ™- eBeam - Tablet - Data-video

InterWrite DualBoard ™- eBeam - Tablet - Data-video kalibrace tabule pomocí 9 bodů . Levé a pravé tlačítko myši na ovládacím peru . • Tlačítka pro rychlý přístup k funkcím přímo na psací ploše umožňuje jedním stiskem tlačítka vyvolat kalibraci, inte...

Více

Stavebni a montfrhni,

Stavebni a montfrhni, Dtcfult-t Z.l ruX' PE?-vq 5,' : *'i3,cAc.A;u

Více

Akreditované kurzy Multimedia Hradec Králové

Akreditované kurzy Multimedia Hradec Králové účastníků, záznam pro další studium - Práce s převzatými programy, galerie, úložiště, import a export různých formátů z různých zdrojů, integrace produktů Office Hodinová dotace : 4 hodiny, 960,- K...

Více

Mobi - interaktivni.cz

Mobi - interaktivni.cz Když spustíme Interwrite Workspace v interaktivním módu zobrazí se lišta nástrojů – ve Windows podél pravé strany obrazu promítané pracovní plochy (ve verzi Mac podél levé strany). V tomto okamžiku...

Více

Guidelines for ICETA 2007 Paper Preparation

Guidelines for ICETA 2007 Paper Preparation I přes velký boom interaktivních tabulí na školách, se stále málo používá přídavné hlasovací zařízení a testovací programy. Je to částečně z finančních důvodů, ale také malou informovaností. Proto ...

Více

Obsah - CPress

Obsah - CPress Co znamenají pravidla zobrazení? Ikony programů stále viditelné Jak upravit systémové ikony Zbavte se „zkamenělého“ hlavního panelu Přetáhněte si panel kamkoliv Nechte si hlavní panel automaticky s...

Více

OBSAH -Úvod do chemie -Chemické prvky -Směsi

OBSAH -Úvod do chemie -Chemické prvky -Směsi Kapalný halogen, jehož páry jsou jedovaté……Brom Pevný halogen, jehož páry jsou jedovaté a mají fialovou barvu, umí sublimovat…Jod Lehký stříbrolesklý kov, hojně se používal na výrobu ešusů, příborů...

Více

digitální pulsní oxymetr s bezdrátovou technologií bluetooth

digitální pulsní oxymetr s bezdrátovou technologií bluetooth přístroje. Maximálně pět „párovatelných“ náramkových modulů je možné zobrazovat na displeji přístroje samostatně, se zobrazením identifikačního čísla spárovaného náramkového modulu. I když mohou bý...

Více

Sčítání mnohočlenů - Základní škola Tatenice

Sčítání mnohočlenů - Základní škola Tatenice - algebraické výrazy – hypertextová učebnice http://www.mathsisfun.com/algebra/polynomials-adding-subtracting.html - Sčítání a odčítání mnohočlenů – interaktivní výuka (MATH IS FUN) http://www.rege...

Více