CHORVATSKO: nejhezčí pláže

Komentáře

Transkript

CHORVATSKO: nejhezčí pláže
Strana 14
LÉTO LN
CHORVATSKO: nejhezčí pláže
Zítra:
Aktivní
dovolená
Kde se nebudete mačkat s ostatními turisty
NEZÁVISLÝ DENÍK ZALOŽENÝ 1893
ÚTERÝ 23. ČERVNA 2015
CENA 16 Kč | XXVIII/145*
Kancléřská tajenka
Přílepek, jenž kancléři Mynářovi „bránil“ zveřejnit majetek, posloužil už jeho předchůdci Weiglovi
TOMÁŠ TOMÁNE K
Nedobytné přiznání
PRAHA Prezidentův kancléř Vratislav Mynář má dnes do Poslanecké sněmovny konečně donést své
majetkové přiznání. Tedy dokument, kvůli jehož nezveřejnění
byl opakovaně kritizován. Dopoledne jej prý předá do rukou poslankyně TOP 09 Věry Kovářové.
„Prohlédnu si donesené materiály a pak rozhodnu, jestli je zveřejním. Předpokládám ale, že pan
kancléř počítá s jejich uveřejněním,“ řekla Kovářová LN.
Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka Mynář přiznání už
dříve podal také na legislativním
odboru Kanceláře prezidenta republiky. „Učinil vše, co bylo možné,“ okomentoval krok tajemníka
hlavy státu Miloše Zemana.
Zmatek do toho, kam by měl
prezidentův kancléř podávat majetkové
přiznání, vznikl novelou zákona v roce
2009. Tehdy byl hradním tajemníkem
Jiří Weigl (vlevo).
FOTO MAFRA ARCHIV
Současný kancléř
Vratislav Mynář
(vpravo)
slíbil svůj majetek
přiznat dnes.
Kovářovou si Mynář k předání
dokumentů Poslanecké sněmovně vybral proto, že poslankyně jej
spolu s kolegy z opoziční TOP 09
v pátek kritizovala. Vadí jim, že
prezident prosazuje přísný zákon
dohlížející na původ majetku, ale
jeho blízký spolupracovník své
poměry nezveřejňuje.
Hrad se s kritiky dlouho pře
o to, zda má kancléř vůbec povinnost přiznání podávat. Zmatek do
situace vnesla novela zákona
o střetu zájmů v roce 2009. Konkrétně pozměňovací návrh poslance ČSSD Robina Böhnische. Ten
totiž určuje každému činiteli místo, kam má změny ve svém majet-
ku za uplynulý rok hlásit. U hradního tajemníka však přesná definice gesčního orgánu chybí.
„Zákon tuto situaci neřeší
vzhledem k tomu, že neuvádí,
kam konkrétně přiznání určené zákonem podat,“ potvrdil Ovčáček.
Podle něj je na politicích, aby
tuto situaci změnili.
Důvěryhodný zdroj LN ze státní správy, dobře obeznámený s tehdejším vyjednáváním ve sněmovně, naznačuje, že by za zmatečným ustanovením v zákoně mohla
být lobby Hradu. Konkrétně kancléře prezidenta Václava Klause,
který v tu dobu stál v čele země.
„Jde o věcnou úpravu, psanou
na objednávku vysoce postavené
osoby, která si již déle nepřeje
mít povinnost podávat každoročně majetková přiznání. Touto oso-
bou je tajemník prezidenta (Jiří)
Weigl,“ uvedl zdroj, který si přál
zůstat v anonymitě.
Dnešní ředitel Institutu Václava
Klause to však jednoznačně odmítá. „Je to absolutní nesmysl. Pana
Böhnische vůbec neznám,“ řekl
LN Weigl. Připomněl také, že
v době schvalování novely panovala mezi Hradem a ČSSD, z níž jmenovaný poslanec pochází, velmi
napjatá atmosféra. „Ve funkci
kancléře jsem ani před schválením
novely, ani po ní majetková přiznání nepodával,“ dodal.
Sám autor osudného přílepku
by pro něj už ruku nezvedl. „Dnes
jsem o šest let zkušenější, tváří
v tvář realitě snad méně naivní a takový návrh bych již pravděpodobně nepodal,“ sdělil Böhnisch LN.
Pokračování na straně 3
Policie zabavila stovky tun
starých granátů z Bojkovic
zabezpečení bylo ze strany Zevety lehkovážné.
PRAHA Česká policie se odhodlaKontrola skladů Zevety Bojkola k nebývale razantnímu kroku: vice probíhala od prosince 2014
bez souhlasu majitele odvezla v návaznosti na výbuchy muniča zabavila tisíce protitankových ních skladů v nedalekých Vrbětigranátů, které ležely
cích. Šetření ukázalo,
ve skladech zbrojovBylo to natolik že přibližně 300 tun
ky Zeveta Bojkovice. vážné, že jsme si ručních protitanko„Porušeno bylo
vých
granátometů
skoro všechno. Ne- nemohli dovolit (RPG) skladuje Zeveto tam nechat
mohli jsme riskovat,“
ta v nevyhovujících
uvedl šéf policejní
podmínkách, uvedla
služby pro zbraně
MF DNES.
Zdeněk Bambas,
Zdeněk Bambas. PoliServer Lidovky.cz
policejní šéf
cejní experti se zjevnavštívil okolí skladů
ně obávali, aby se neopakoval ve skoro pětitisícových Bojkoviscénář z Vrbětic, kde muniční cích v dubnu. Tehdy munici, která
sklady roztrhaly nekontrolované se částečně nacházela jen 300 metvýbuchy.
rů od plotu s ostnatým drátem, hlí„Celé jsme to převezli minulý dala policie a část skladů byla
týden. Akce se účastnilo zhruba obehnána páskou. Některé z objektřicet policistů, techniku zajišťo- tů měly popraskané zdi a plechoval záchranný hasičský sbor a je- vou střechu, jiným střecha chybějich lidé,“ dodal Bambas s tím, že la úplně. Pokračování na straně 3
PRAHA/BRNO Dnešní Evropané
výrazně vděčí za svou genetickou
výbavu předkům, kteří v době
bronzové zalidňovali starý kontinent z oblasti Kavkazu. S takovým závěrem přišla nedávná studie zkoumající genom 101 jedinců z archeologických nálezů.
Analyzované kosterní pozůstatky pocházejí z velkého území od
Altaje přes Maďarsko až po DánP ŘE D PL A T N É 2 2 5 5 5 5 53 3
Cena: Německo, Rakousko 1,80 €, Slovensko 1 €
W WW.LIDOVK Y. C Z
15145
9 770862 592036
Pokračování na straně 5
ním lhůty, kterou daly zadluženému Řecku evropské instituce,
včera Atény poprvé naznačily
možnost ústupků. „Nejdůležitější věcí je, aby lídři převzali plnou odpovědnost za politický
proces a vyhnuli se nejhoršímu
možnému scénáři,“ řekl k tomu
před včerejší schůzkou eurozóny v Bruselu unijní prezident Donald Tusk. Nejhorším scénářem
by podle něj byl chaotický odchod Řecka z eurozóny.
Řekové EU konkrétně nabídli, že zvýší základní sazbu daně
z přidané hodnoty na 23 procent
a hraniční věk pro odchod do důchodu postupně zvednou až na
67 let. Řecký ministr hospodářství Jorgos Stathakis navíc plánuje zavést novou daň pro podniky a pro bohaté. Navrhovaná
opatření mají během jednoho
a půl roku přinést eráru pět miliard eur (asi 136 miliard korun).
Na krok Atén kladně zareagovaly evropské trhy, posílily ceny
akcií. „Reakce řeckého trhu je
velmi příznivá,“ uvedl obchodník Takis Zamanis z makléřské
společnosti Beta Securities. zah
S L OU PEK L N
Stěhování etnik
ZBYNĚK PETRÁČEK
Š
Migrace doby bronzové
poodkryli i dva Češi
sko, jak uvedl mezinárodní tým
v prestižním časopise Nature.
V použitém souboru bylo i šest
dobových ostatků z českého území, jak zjistily Lidové noviny.
„Pocházejí z Moravské Nové
Vsi a ze středních Čech – z Kněževsi a z Brandýska,“ říká archeolog Jan Kolář z Masarykovy univerzity. Je jedním ze dvou Čechů,
kteří jsou pod důležitým článkem
podepsáni.
Tím druhým je chirurg a paleopatolog Václav Smrčka z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
který léta spolupracuje s Douglasem T. Pricem z USA.
„Nyní jsem se podílel na odběru
a přípravě vzorků hlavně z české
oblasti,“ řekl LN docent Smrčka.
BRUSEL Devět dní před vyprše-
Více k tématu na straně 7
Poznámka na straně 10
HANA MAZANCOVÁ
MARTIN RY CH LÍ K
Řecko nabízí
reformy, zdaní
i bohaté
Richard Gere míří do Varů.
Pětašedesátiletý americký herec převezme na letošním karlovarském festivalu Křišťálový glóbus za přínos kinematografii a představí se v zahajovacím snímku Time Out of Mind
z roku 2014. Popularitu Gereovi zajistila romantická komedie Pretty Woman z roku 1990, v níž hrál po boku Julie
Robertsové. Již dříve však zaujal například ve snímcích Americký gigolo (1980) nebo Důstojník a gentleman (1982).
Za roli v muzikálu Chicago z roku 2002 získal Zlatý glóbus. Více čtěte na straně 9
FOTO PROFIMEDIA
íří se civilizační změny
pohybem samotných idejí, nebo pohybem celých
etnik? Bývala to akademická
otázka. Zajímala vlastně jen ty,
kteří zkoumali neolitickou revoluci (před 8000 lety), dobu bronzovou (před 4500 lety) či stěhování národů (před 1500 lety).
Spisovatel Egon Bondy ve své
beletrii ty přelomové doby a jejich nejistoty miloval.
Jedni tvrdili, že hlavní úlohu
měla difuze idejí – šíření revoluční myšlenky, řekl by Lenin.
To nové myšlenky přinesly vynález zemědělství, tím i vlastnictví půdy a neolitickou revoluci. Druzí namítali, že revoluční
změny, civilizační inovace, ale
i nové jazyky či víry přinášely
jako své know how celé skupiny lidí v migračních vlnách.
Jasněji v tom starém sporu se
dělá právě dnes. Až dnes mají
vědci k dispozici analýzy DNA,
které jim umožňují vynášet solidně podložené závěry. A ty říkají, že vynález zemědělství,
změny doby bronzové či indoevropské jazyky se nešířily sdílením myšlenek, ale příchodem
celých migračních vln.
Je zajímavé, že tyto závěry se
dovídáme v době, kdy příchod
nové migrační vlny sledujeme
v přímém přenosu. My, Indoevropané, potomci migrační vlny
nomádů
z ruských stepí, jako bychom začínali tušit, že
akademické
otázky získávají praktický rozměr.

Podobné dokumenty

Radši tisíc bulvárů než mediální koncentrák v čele s Rudým právem

Radši tisíc bulvárů než mediální koncentrák v čele s Rudým právem Nejsem typ hereckého principála, který by musel hrát všechno ve všem, a nikdy jsem divadlo nestavěl sám na sobě. Naopak, snažím se obklopovat lidmi, kteří jsou ve svých profesích špičkoví a mnohdy...

Více

jaro / podzim 2015

jaro / podzim 2015 léta českým zpěvákem vybaveným největší a nejlepší kapacitou hlasu, a tak bylo o další umělecký zážitek postaráno. Nejinak tomu bylo na dalším výletě s pražskou přítelkyní z mládí, Naďou. Na ohnivé...

Více

Dřívější padesátikoruny - ke stažení (*, 301 kB), zdroj IDNES.cz

Dřívější padesátikoruny - ke stažení (*, 301 kB), zdroj IDNES.cz Kovové padesátikoruny přibývají velice rychle. Ještě na začátku ledna jich bylo v oběhu jen pět milionů. Teď už jich je o sedm milionů více. Mince většina lidí vnímá jako drobné, které vydávají s m...

Více