Podmínky pro udělení atestace:

Komentáře

Transkript

Podmínky pro udělení atestace:
EU – vybrané otázky evropské integrace II.
Vyučující: PhDr. Martin Polášek Phd., konzultační hodiny ÚT 16:45-18:15 (místnost 4008),
komunikace mimo konzultační hodiny mailem [email protected]
Doba a místo konání: akademický rok 2012/2013, letní semestr, ÚT 11:40-13:15, místnost
2075
Forma atestace: Zk
Podmínky atestace:
1) úspěch v písemném testu. Podmínkou účasti v testu je odevzdání seminární práce
v příslušném termínu, viz bod 2.
2) seminární práce v rozsahu 15-20 normostran. Seminární práce musí být na některé z témat
probíraných v zimním nebo v letním semestru, musí pro ní být použity minimálně dva
cizojazyčné zdroje charakteru odborné knihy nebo článku v odborném časopise. Téma se
doporučuje předem konzultovat s vyučujícím, ale není to podmínka. Pokud hodlá jít student
k atestaci před letními prázdninami, je třeba seminární práci odevzdat nejpozději 17.5.2013.
Pokud hodlá jít student k atestaci v první polovině září, je třeba seminární práci odevzdat
nejpozději 16.8.2013.
3) diskuse nad odevzdanou seminární prací a obsahem testu. O atestaci samé rozhoduje
úspěch v písemném testu, o známce především kvalita seminární práce.
Účast v hodinách není podmínkou atestace.
Vstupní požadavky:
Nutné
Pasivní znalost angličtiny.
Základní věcné znalosti o EU (typu: kdy byly podepsány zakládací smlouvy, které jsou hlavní
instituce EU a jaký je jejich vzájemný vztah, která země zrovna předsedá Radě EU apod.)
Orientace v základních teoretických přístupech, jež byly obsahem kursu v zimním semestru.
Navštěvování kursu v zimním semestru není podmínkou, student může získat požadované
minimum znalostí samostatným studiem (viz sylabus EU – vybrané otázky evropské integrace
I.).
Žádoucí
Žádoucí je rovněž orientace v základech komparativní politologie (např. znalost teorií
prostředkování zájmů, teorie politického systému, teorie politických stran a stranických
systémů apod.) – tato znalost zvládnutí kursu usnadní – , není to však podmínka.
Kurs je obecně určen spíše studentům 2. a 3. ročníku, není to však podmínka.
Anotace:
Celý dvousemestrální kurs EU – vybrané otázky evropské integrace je zamýšlený jako
vysokoškolský úvod do studia Evropské unie. Jeho cílem však není jenom postihnout vybrané
problémy evropské integrace, ale také – možná především – demonstrovat na studiu evropské
integrace a EU možnosti různých metodologických přístupů a ukázat propojení s jinými
oblastmi politologie. V užším smyslu bude základní optikou spíše optika komparativní
politologie než teorie mezinárodních vztahů.
Výuka bude kombinovat výklad vyučujícího a diskusi se studenty nad některými texty.
V letním semestru bude pozornost věnována vybraným tématům, pracovně rozděleným do
následujících okruhů:
1. legitimita EU
2. prostředkování zájmů, lobbying
3. role politických stran v EU, volby do Evropského parlamentu
4. evropeizace
5. administrativa EU
Základní doporučená literatura
Literatura je pracovně rozdělena podle jednotlivých okruhů, ale protože okruhy se v praxi
prolínají, prolíná se i literatura. Vzdor svému rozsahu se jedná jen o velmi úzký výběr. Další
literaturu bude vyučující doporučovat v rámci výkladu či na vyžádání.
Účast v hodinách není podmínkou atestace, studenti se mohou připravovat i samostudiem.
Tituly označené tučně by měli studenti přečíst, pokud nebudou navštěvovat hodiny a přitom
chtějí překonat minimální bodovou hranici v zápočtovém testu. Stejně tak by jich studenti
měli využívat tehdy, budou-li sice hodiny navštěvovat, ale některému problému dobře
neporozumí. Zmíněné texty budou umístěny v Moodlu.
Ostatní tituly budou sice také ve výkladu zohledněny, ale mají studentům sloužit hlavně
v případě hlubšího zájmu o daný problém, pokud chtějí v zápočtovém testu dosáhnout
maxima bodů a hlavně jako základ pro psaní seminárních prací.
Základní literatura pro celý semestr
Poskytuje základní přehled o probíraných tématech, byť neklasifikuje problém vždy stejně
jako vyučující a poskytuje základní věcné informace.
HIX, S.; HOYLAND, B. The Political System of the European Union. Palgrave Macmillan
2011, 3. vydání.
RICHARDSON, J. (ed.). European Union : power and policy-making. Routledge 2006, 3.
vydání.
CINI, M. (ed.). European Union Politics. Oxford University Press 2007, 2. vydání.
WALLACE, H.; POLLACK, M.; YOUNG, A. (eds.). Policy-Making in the European Union.
Oxford University Press 2010, 6. vydání.
Legitimita
MORAVCSIK, A. In Defence of the „Democratic Deficit“: Reassessing Legitimacy in
the European Union. Journal of Common Market Studies 40 (4) 2002, s. 603-624.
MORAVCSIK, A. Is There a „Democratic Deficit“ in World Politics? A Framework for
Analysis. Government & Oppostion 39 (2) 2004, s. 336-363.
HIX, S., FOLLESDAL, A. Why There is a Democratic Deficit in the EU : A Response to
Majone and Moravcsik. Journal of Common Market Studies 44 (3) 2006, s. 533-562.
HIX, S. Why the EU needs (Left-Right) Politics? Policy Reform and Accountability are
Impossible without It / BARTOLINI, S. Schould The Union be „politicised“? Prospects and
Risks, in Politics : The Right or the Wrong Sort of Medicine for the EU (Notre Europe Policy Paper No. 19, 2006).
HIX, S. What´s wrong with the European Union and how to fix it. Polity Press 2008.
MAGNETTE, P.; PAPADOPOULOS, On the politicization of the European consociation : A
middle way between Hix and Bartolini. European Governance Papers C-O8-01, 2008.
HOOGHE, L;, MARKS, G. A Postfunctionalist Theory of European Integration: From
Permissive Consensus to Constraining Dissensus. British Journal of Political Science 39,
2008, s. 1–23.
BÖRZEL, T; RISSE, T. Revisiting the Nature of the Beast – Politicization, European Identity,
and Postfunctionalism: A Comment on Hooghe and Marks. British Journal of Political
Science 39, 2008, s. 217–220.
SCHMITTER, P. On the Way to a Post-Functionalist Theory of European Integration. British
Journal of Political Science 39, 2008, s. 211-215.
MAIR, P; THOMASSEN, J. Political representation and government in the European Union.
Journal of European Public Policy 17 (1) 2010, s. 20–35.
THOMASSEN, J. (ed.). The Legitimacy of the European Union after Enlargement. Oxford
University Press 2009.
SCHARP, F. Governing in Europe. Effective and democratic? Oxford University Press 1999.
MATHER, J. Legitimating the European Union : Aspirations, Inputs and Performance.
Palgrave Macmillan 2006.
SAURUGGER, S. The social construction of the participatory turn: The emergence.
European Journal of Political Research 49, 2010, s. 471–495.
KOHLER-KOCH, B. The Evolution and Transformation of European Governance In: B.
Kohler-Koch, R. Eising (ed.). The Transformation of Governance in the European Union.
Routledge 1999, s. 13-33.
KOHLER-KOCH, B; RITTBERGER, B. (ed.). Debating the democratic legitimacy of the
European Union. Rowman & Littlefield 2007.
HERITIER, A. Composite democracy in Europe : the role of transparency and access to
information. Journal of European Public Policy 10 (5) 2003, s. 814-833.
ARNULL; WINCOTT, D. (ed.). Accountibility and legitimacy in the European Union.
Oxford University Press 2005.
MAJONE, G. Dilemmas of European integration : The ambiguities and pitfalls of integration
by stealth. Oxford University Press 2005.
FOLLESDAL, A. EU legitimacy and normative political theory In: M. Cini, A. Bourne (ed.).
Palgrave Advances in European Union Studies. Palgrave Macmillan 2006, s. 151-173.
SCHMIDT, V. Democracy in Europe : the EU and national polities. Oxford University Press
2006.
Prostředkování zájmů, lobbying
EISING, R. Interest groups in EU policy-making. Living Reviews in European
Governance 3 (4) 2008.
EISING, R. Clientelism, Comittes, Pluralism and Protest in the European Union : Matching
Patterns? West European Politics 31 (6) 2008, s. 1166-1187.
GREENWOOD, J. Interest Representation in the European Union. Palgrave Macmillan 2007,
2. vydání.
COEN, D. Empirical and theoretical studies in EU lobbying. Journal of European Public
Policy 14 (3) 2007, s. 333–345.
COEN, D.; RICHARDSON, J. Lobbying the European Union. Institutions, Actors and Issues.
Oxford University Press 2009.
VAN SCHENDELEN, R. More Machiavelli in Brussels. Amsterdam University Press 2010.
BOUWEN, P.; McCOWN. Lobbying versus litigation: political and legal strategies of interest
representation in the European Union. Journal of European Public Policy 14 (3) 2007, s. 422–
443.
BROSCHEID, A; COEN, D. Lobbying activity and fora creation in the EU: empirically
exploring the nature of the policy good. Journal of European Public Policy 14 (3) 2007, s.
346–365.
DÜRR, A. Interest Groups in the European Union: How Powerful Are They? West European
Politics 31(6) 2008, s. 1212–1230.
PRINCEN, S; KERREMANS, B. Opportunity Structures in the EU Multi-Level System. West
European Politics 31 (6) 2008, s. 1129–1146.
WOLL, C. Lobbying in the European Union : from sui generis to comparative perspectives.
Journal of European Public Policy 13 (3) 2006, s. 456-469.
SAURUGGER, S. Interest Groups and Democracy in the European Union. West European
Politics 31 (6) 2008, s. 1274–1291.
DÜRR, A; MATEO, G. Who lobbies the European Union? National interest groups in a
multilevel polity. Journal of European Public Policy 19 (7) 2012, s. 969–987.
PANKE, D. Lobbying Institutional Key Players: How States Seek to Influence the European
Commission, the Council Presidency and the European Parlament. Journal of Common
Market Studies 50 (1) 2012, s. 129–150.
GABEL, M. The Endurance of Supranational Governance : A Consociational
Interpretation of the European Union. Comparative Politics 30 (4) 1998, s. 463-475.
LIJPHART, A. Patterns of democracy: government forms and performance in thirty-six
countries. Yale University Press 1999, 2 vydání.
BOGAARDS, M. – CREPAZ, M. Consociational Interpretations of the European Union.
European Union Politics 3 (3), s. 357–381.
COSTA, O.; MAGNETTE, P. The European Union as a Consociation? A Methodological
Assessment. West European Politics 26 (3) 2003, s. 1-18.
Role politických stran, volby do Evropského parlamentu
LIDNBERG, B.; RASMUSSEN; WARNTJEN, A. Party politics as usual? The role of
political parties in EU legislative decision-making. Journal of European Public Policy 15
(8) 2008, s. 1107-1126.
TALLBERG, J; JOHANSSON, K. Party politics in the European Council. Journal of
European Public Policy 15 (8) 2008, s. 1222–1242.
HAGEMANN, S.; HOYLAND, B. Parties in the Council? Journal of European Public Policy
15 (8) 2008, s. 1205–1221.
WONKA, A. Decision-making dynamics in the European Commission: partisan, national or
sectoral? Journal of European Public Policy 15 (8) 2008. s. 1145–1163.
HIX, S. Towards a partisan theory of EU politics. Journal of European Public Policy 15 (8)
2008, s. 1254-1265.
REIF, K; SCHMITT, H. Nine second-order national elections : A conceptual framework
for the analysis of european elections results. European Journal of Political Research 8
1980, s. 3-44.
SCHMITT, H. The European Parliament Elections of June 2004: Still Second-Order? West
European Politics 28 (3) 2005, s. 650-679.
REIF, K. National Electoral Cycles and European Elections 1979 and 1984. Electoral Studies
3 (3) 1984, s. 244-255.
REIF, K. European elections as member state second-order elections revisited. European
Journal of Political Research 31 1997, s. 115-124.
CARRUBA, C; TIMPONE, R. Explaining Vote Switching Across First- and SecondOrder Elections : Evidence From Europe. Comparative Political Studies 38 (3) 2005,
s 260-281.
MARSH, M. Testing the Second-Order Election Model after Four European Elections. British
Journal of Political Science 28 1998, s. 591-607.
WEBER, T. Campaign Effects and Second-Order Cycles : A Top-Down Approach to
European Parliament Elections. European Union Politics 8 (4), s 509-536.
MANOW, P; DÖRING, H. Electoral and Mechanical Causes of Dividend Government in the
European Union. Comparative Political Studies 41 (10) 2008, s. 1349-1370.
FARRELL, D.; SCULLY, R. Representing Europe´s Citizens? Electoral Institutions and the
Failure of Parliamentary Representation. Oxford University Press 2007.
HIX, S.; NOURY, A; ROLAND, G. Democratic Politics in the European Parlament.
Cambridge University Press 2007, kap. Introduction a Conclusion, s. 1-11, 216-220.
JUDGE, D.; EARNSHAW, D. The European Parliament. 2nd ed. Palgrave Macmillan, 2008.
RINGE, N. Who Decides, and How? Preferences, Uncertainty, and Policy Choice in the
European Parlament. Oxford University Press 2010.
WHITAKER, R. National Parties in the European Parlament An Influence in the Committee
System? European Union Politics 6 (1), s. 5–28.
KREPPEL, A. The European Parliament and Supranational Party System. Cambridge
University Press 2002.
JOHANSSON, K.; RAUNIO, T. Regulating Europarties : Cross-Party Coalitions Capitalizing
on Incomplete Contracts. Party Politics 11 (5) 2005, s. 513-534.
Evropeizace
BÖRZEL, T.; RISSE, T. Conceptualizing the Domestic Impact of Europe, in K.
Featherstone, C. Radaelli (ed.). The Politics of Europeanization. Oxford University Press
2003), s. 57-82.
BÖRZEL, T. Pace-Setting, Foot-Dragging and Fence-Sitting. Member States Responses to
Europeanization. Journal of Common Market Studies 40 (2) 2002, s. 193-214.
RADAELLI, C. The Europeanization of Public Policy, in K. Featherstone, C. Radaelli
(ed.). The Politics of Europeanization. Oxford University Press 2003, s. 27-56.
RADAELLI, C. Europeanization. Solution or Problem? European Integration online Papers
2004.
SCHMIDT, V.; RADAELLI, C. Policy Change and Discourse in Europe: Conceptual and
Methodological Issues. West European Politics 27 (2) 2004, s.183–210.
LADRECH, R. Europeanization and political parties. Living Reviews in European
Governance, 4 (1) 2009.
LADRECH, R. Causality and Mechanisms of Change in Party Europeanization Research.
Keele European Parties Research Unit (KEPRU) Working Paper 36 (2012).
MAIR, P. Political Parties and Party System, in P. Graziano, M. Vink (ed.) Europeanization :
New Research Agenda. Palgrave 2007, s. 154-166.
POGUNTKE, T; AYOLOTT, N et al. The Europeanization of National Political Parties.
Power and organizational adaptation. Routledge 2007.
MASTENBROEKA, E; KAEDING, M. Europeanization Beyond the Goodness of Fit :
Domestic Politics in the Forefront. Comparative European Politics 4 2006, s. 331–354.
OLSEN, J. The Many Faces of Europeanization. Journal of Common Market Studies 40 (5)
2002, s. 921-952.
HAVERLAND, M; ROMEIJN, M. Do Member States make European Policie Work? Public
Administration. Vol. 85, No. 3, 2007, s. 757–778.
KNILL, CH. The Europeanisation of National Administrations. Patterns of Institutional
Change and Persistence. Cambridge University Press 2001, kap. 3, 9 a 10, s. 35-57, 201-227.
KNILL, CH.; LENSCHOW, A. Compliance, Competition and Communication: Different
Approaches of European Governance and their Impact on National Institutions. Journal of
Common Market Studies 43 (3) 2005, s. 583–606.
KNILL, CH; TOSUN, J; BAUER, M. Neglected Faces of Europeanization : the differential
impact of the EU on the dismantling and expansion of domestic policie. Public
Administration 87 (3) 2009, s. 519–537.
STEUNENBERG, B. A Policy Solution to the European Union’s Transposition Puzzle:
Interaction of Interests in Different Domestic Arenas. West European Politics, Vol. 30, No. 1,
2007, s. 23 – 49.
WHELAN, CH.; MAITRE, B. Europeanization of inequality and European reference groups.
Journal of European Social Policy 2009; 19; 117-130.
GRABBE, H. The EU´s Transformative Power. Europeanization Through Conditionality in
Central and Eastern Europe. Palgrave Macmillan 2006.
FALKNER, G., TREIB, O. et al. Complying with Europe. EU Harmonisation and Soft Lawin
the Member States. Cambridge University Press 2005.
Administrativa
Bílá kniha (White Paper) European Governance 2001.
Bílá kniha (White Paper) Reforming the Commission I-II. 2000.
EGEBERG, M. Executive politics as usual: role behaviour and conflict dimensions in
the College of European Commissioners. Journal of European Public Policy 13 (1) 2006,
s. 1–15.
EGEBERG, M. European Government(s): Executive Politics in Transition? West
European Politics 31 (1–2) 2008, s. 235 – 257.
EGEBERG, M. (ed.). Multilevel Union Administration. The Transformation of Executive
Politics in Europe. Palgrave Macmillan 2006
EGEBERG, M. (ed.). Institutional Dynamics and the Transformation of Executive Politics in
Europe. CONNEX Report series No. 3 2007
EGEBERG, M; TRONDAL, J. EU-level agencies: new executive centre formation or vehicles
for national control? Journal of European Public Policy 18 (6) 2011, s. 868–887.
TRONDAL, J. Bureaucratic Structure and Administrative Behaviour: Lessons from
International Bureaucracies. West European Politics 34 (4) 2011, s. 795–818.
TRONDAL, J. Contending Decision-Making Dynamics within the European Commission
Comparative European Politics 5 2007, s. 158–178.
HOOGHE, L. Several Roads Lead to International Norms, byt few Via International
Socialization : A Case Study of the European Commission. International Organization 59
2005, s. 861-898.
HOOGHE, L. The European Commission and the Integration of Europe. Images of
Governance. Cambridge University Press 2002.
SUVARIEROL, S. Everyday cosmopolitanism in the European Commission. Journal of
European Public Policy 18 (2) 2011, s. 181–200.
SCHÖN-QUINLIVAN, E.. Reforming the European Commission. Palgrave Macmillan 2011.
KNILL, CH.; BALINT, T. Explaining variation in organizational change: the reform of
human resource management in the European Commission and the OECD. Journal of
European Public Policy 15 (5) 2008, s. 669–690.
BALINT, T.; BAUER, M. Bauer; KNILL, Ch. Bureaucratic Change in the European
Administrative Space: The Case of the European Commission. West European Politics 31 (4)
2008, s. 677 – 700.
ELLINAS, A; SULEIMAN, E. Reforming the Commission: between modernization and
bureaucratization. Journal of European Public Policy 15 (5) 2008, s 708–725.
CINI, M. European Commission reform and the origins of the European Transparency
Initiative. Journal of European Public Policy 15 (5) 2008, s. 743–760.
PETERSON, J. Enlargement, reform and the European Commission. Weathering a perfect
storm? Journal of European Public Policy 15 (5) 2008, s. 761–780.
RHINARD, M.; VACCARI, B. The Study of the European Commission. Journal of
European Public Policy 12 (2) 2005, s. 387–394.
GEUIJEN, K; HART, P et al. The New Eurocrats : National Civil Servants in EU-Policy
making. Amsterdam University Press 2008.

Podobné dokumenty

- Středoevropské politické studie

- Středoevropské politické studie Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review, ISSN 1212-7817 Ročník XV, Číslo 4, s. 225–246 / Volume XV, Issue 4, pp. 225–246 DOI: 10.5817/CEPSR.2013.4.225 (c) Meziná...

Více

teoretická aplikace programových priorit Hnutí přímé

teoretická aplikace programových priorit Hnutí přímé Volby do Poslanecké sněmovny České republiky v roce 2013 obohatily český stranický systém o několik nových subjektů a dva z nich se okamžitě dostaly do pozice významných hráčů na politické scéně. N...

Více

Volby do Evropského parlamentu jako volby druhého řádu

Volby do Evropského parlamentu jako volby druhého řádu theory/model. The aim of our article is to review this debate, stressing how the debate was affected by the European Union enlargement with ten new postcommunist member states in 2004 and 2007. In ...

Více

Soupis publikovaných prací

Soupis publikovaných prací Impakt faktor: 1.349, rok: 2012 DOI: 10.1016/j.amc.2012.01.015 http://hdl.handle.net/11104/0206253 178. Kůrková, Věra Complexity estimates based on integral transforms induced by computational unit...

Více