teleskopické kryty - LIN-TECH

Komentáře

Transkript

teleskopické kryty - LIN-TECH
HENNLICH KRYTOVÁNÍ
TELESKOPICKÉ KRYTY
•ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ
STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU
POŠKOZENÍ
•OCHRANA STROJŮ I V NEJNÁROČNĚJŠÍM
PROSTŘEDÍ
•DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY VHODNÉMU
KONSTRUKČNÍMU ŘEŠENÍ A VOLBĚ MATERIÁLŮ
3.1
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 343 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
TELESKOPICKÉ KRYTY
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Teleskopické kryty jsou svojí konstrukční podstatou určeny k maximální ochraně
lineárních pojezdů.
Svou robustní konstrukcí a použitým matriálem jsou předurčeny k ochraně před:
- žhavými šponami, které vznikají při třískovém obrábění
- chladicí kapalinou, která je použita při obrábění
- těžkým břemenem, které může dopadnout na jinak nechráněný lineární pojezd
- úrazem obslužného personálu stroje
Standardní tloušťka plechu se pohybuje od 1,5 mm do 3 mm. Pro speciální
aplikace lze vyrobit teleskopický kryt z nerezového ocelového plechu.
Teleskopické kryty jsou určeny pro ochranu lineárních vedení, kuličkových
a trapézových šroubů všech pojezdových os.
Teleskopické kryty je možné do značné míry přizpůsobit požadavkům aplikace.
V procesu návrhu lze zohlednit prostor, který je k dispozici a podle těchto možností
kryt navrhnout.
Teleskopické kryty
jsou zhotoveny z:
• jednotlivých elementů
elementy
příruba
• koncových přírub
• žeber
• stěráků
Tento katalog podléhá změnové službě 08/2012.
• kluzáků, rolen, pantografového systému,
nebo jiných doplňkových komponent
kluzáky
žebra
stěráky
3.3
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 343 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
TELESKOPICKÉ KRYTY
ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ POZICE
Vzít do úvahy pracovní pozici
teleskopického krytu je důležité
především z důvodu tvaru a typu
vodících elementů. V horizontální
pracovní pozici je kryt vlastní vahou
přitlačován na vedení, proto nehrozí
samovolné vybočení z předem
definovaného pojezdu. V případě
vertikálního pojezdu je nutné zabránit
pohybu teleskopického krytu
v horizontálním směru tak, aby se
kryt samovolně neuvolnil z předem
definovaného pojezdu. Stejná zásada
platí i pro příčnou pracovní pozici
teleskopického krytu.
HORIZONTÁLNÍ PRACOVNÍ POZICE
VERTIKÁLNÍ PRACOVNÍ POZICE
PŘÍČNÁ PRACOVNÍ POZICE
3.4
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 343 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
TELESKOPICKÉ KRYTY
ZÁKLADNÍ TVARY TELESKOPICKÝCH KRYTŮ
Základní tvary teleskopických krytů můžete najít na následujících obrázcích. Tyto
základní tvary lze mezi sebou libovolně kombinovat a dosáhnout tak požadovaného tvaru a velikosti, který bude vhodný pro konkrétní aplikaci.
Typ A
Tento katalog podléhá změnové službě 08/2012.
šířka maximálně 900 mm
Typ D
Typ B
Typ C
šířka maximálně 900 mm
šířka maximálně 2000 mm
Doporučujeme použít dopravník třísek
po straně teleskopického krytu pro
odvod třísek od stroje.
Doporučujeme použít dopravník třísek
po straně teleskopického krytu pro
odvod třísek od stroje.
Typ E
Typ F
šířka maximálně 2500 mm
šířka maximálně 3000 mm
šířka maximálně 1500 mm
Doporučujeme použít dopravník třísek
po obou stranách teleskopického krytu
pro odvod třísek od stroje.
Doporučujeme použít dopravník třísek
po obou stranách teleskopického krytu
pro odvod třísek od stroje.
Určeno převážně pro vertikální
pracovní pozice.
3.5
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 343 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
TELESKOPICKÉ KRYTY
VODÍCÍ PRVKY
Vodící prvky teleskopických krytů se volí především s ohledem na hmotnost,
celkovou konstrukci, pracovní pozici, rychlost a zrychlení, ve kterých bude
teleskopický kryt pracovat. Můžeme zvolit z následujících prvků:
Rolny:
Vodící rolny je vhodné volit především
do těch míst teleskopického krytu,
které nesou vlastní tíhu celého krytu
a zabezpečují posun krytu po lineárním
pojezdu. Rolny mohou být plastové,
ocelové, nebo ocelové s plastovým
potahem.
Detail rolny
Kluzáky:
Kluzáky mají obvykle za úkol vést kryt
v ose pohybu a nedovolit nepředvídatelný
a nežádoucí pohyb krytu do stran. Pro
nenáročné aplikace lze kluzáky použít
místo rolen. Jde především o aplikace,
kde teleskopický kryt nepracuje ve
vysokých posuvných rychlostech
a zrychleních, a zároveň použití kluzátek
dovoluje celková konstrukce
teleskopického krytu.
Detail kluzáku
3.6
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 343 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
TELESKOPICKÉ KRYTY
TLUMIČE RÁZU
Při roztahu, nebo srazu teleskopických krytů, jsou jednotlivé elementy vysouvány
postupně. Při rychlostech nad 15 m/min již tento způsob roztahu teleskopických krytů
není vyhovující, protože zde dochází k rázům. Tyto rázy zapříčiňují zvýšenou hlučnost
krytu a v dlouhodobém horizontu může dojít k jeho poškození. Teleskopický kryt lze
proto vybavit tlumiči rázu, které tyto jevy odstraní.
Tlumič rázu – roztah teleskopického
krytu
- vyroben z NBR gumy
- tlumič rázu je umístěn těsně za
stěračem mezi jednotlivými elementy
detail tlumiče rázu
Tlumič rázu - sražení teleskopického
krytu
Tento katalog podléhá změnové službě 08/2012.
- vyroben z antivibrační gumy
- tlumič je umístěn na přední části
výztužného žebra
- použito je mnoho různých velikostí
a tvarů dle potřeby
detail tlumiče rázu
3.7
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 343 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
TELESKOPICKÉ KRYTY
PANTOGRAFOVÝ SYSTÉM
Pantografový systém zabezpečuje rovnoměrný roztah nebo sraz všech elementů
teleskopického krytu najednou. Používá se především v aplikacích, kde si celková
konstrukce krytu a rychlost pojezdu pantografový systém vyžaduje.
- odstranění rázů jednotlivých elementů
při roztahu a srazu
- určeno pro rychlosti od 30 m/min do
60 m/min
- zvýšení životnosti teleskopického krytu
Vestavba pantografu
Části pantografového systému:
1 - ocelová ramena (rozměry dle
teleskopického krytu)
2 - středový čep
3 - mosazná vložka
4 - samosvorná matka
3
1
2
4
Pantograf
3.8
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 343 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
TELESKOPICKÉ KRYTY
SYSTÉM MOSAZNÝCH ZÁMKŮ
Tento katalog podléhá změnové službě 08/2012.
V případě použití teleskopických krytů v aplikacích vyžadujících speciální tvary je
mnohdy potřeba použít systém mosazných zámků. Tento systém zabezpečuje spojení
jednotlivých elementů a tuhost celého teleskopického krytu.
3.9
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 343 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
TELESKOPICKÉ KRYTY
SPECIÁLNÍ KLUZÁK PRO
VERTIKÁLNÍ POJEZDY
Tento pružinový mosazný kluzák, byl vyvinut speciálně pro vertikální pojezdy.
Teleskopický kryt s těmito kluzáky je možné montovat na pojezd stroje bez nutnosti
složité demontáže, která je mnohdy časově velmi náročná.
Montáž a demontáž teleskopického krytu na vedení stroje se provádí pomocí
speciálního nástroje, který je součástí dodávky teleskopického krytu.
Pružinový kluzák otevřený
Pružinový kluzák zavřený
3.10
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 343 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
TELESKOPICKÉ KRYTY
POCHOZÍ TELESKOPICKÝ KRYT
Pro usnadnění přístupu obsluhy a údržby ke stroji, lze teleskopické kryty vyrobit pochůzné.
U teleskopických krytů je vždy pochozí pouze první element. Tento element je vyztužen,
aby byl schopen unést váhu člověka. Jelikož obráběcí stroje používají velmi často chladící
kapalinu, musí být první element vybaven protiskluzovým ocelovým plechem.
Tento katalog podléhá změnové službě 08/2012.
Pozor! Na pochozí teleskopický kryt je
možné vstoupit jen tehdy, když je kryt ve
sražené poloze.
3.11
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 343 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
TELESKOPICKÉ KRYTY
Poznámky:
3.12
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 343 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani

Podobné dokumenty

roletové kryty a systémy - LIN-TECH

roletové kryty a systémy - LIN-TECH krycího materiálu zpět na navíjecí válec. Krycí materiál lze zvolit dle prostředí a vlivů, které na roletový kryt působí. Otáčení navíjecího válce je zajištěno samomaznými ložisky, proto roletové k...

Více

Rozměrový list KSS - Meres

Rozměrový list KSS - Meres Galvanická lůžka Samoupínací lůžka Rozměrový list

Více

Toro Groundsmaster® 3500-D

Toro Groundsmaster® 3500-D ústrojí) je 69 cm široký. Právě tak, aby dle zkušeností dobře kopíroval povrch a přitom zachovával plošný výkon stroje. Pracovní záběr při standardním nastavení činí 173 cm, na přání lze rozšířit n...

Více

Toro - Golf Resort Skalica

Toro - Golf Resort Skalica nerem je město Skalica, které do projektu aktivně vstoupilo a bez kterého si lze dnešní resort jen těžko představit. Výborná spolupráce s městem může posloužit jako názorný příklad, jak se mohou i ...

Více

ka07-servisni manual - KKS

ka07-servisni manual - KKS s ohledem na požadavky poskytnuté v tomto návodě. Stroj musí být obsluhován a udržován pouze kvalifikovanými osobami. Konstrukce stroje splňuje požadavky bezpečnostních a hygienických předpisů. Str...

Více

Servisní smlouvy MAN.

Servisní smlouvy MAN. Prodloužená záruka MAN. Přehled výkonů pro nákladní vozidla a autobusy. S MAN jezdíte zaručeně lépe. U vozidel MAN se poskytuje záruka jeden rok na celé vozidlo a dva roky na hnací ústrojí – bez o...

Více

PLUS 2013

PLUS 2013 POZOR! • Instalace všech přístrojů je vždy trvalá. V závislosti na typu křesla, ke kterému je sestava přiřazena, se odkazuje na příslušný Návod k instalaci a údržbě, na odstavec „Technické údaje“...

Více

Závěry projektu E-STANDARD

Závěry projektu E-STANDARD rozvíjení elektrobusů ve městě je vhodné přistupovat jako k rozvojovému projektu, který vychází z potřeby dopravní strategie města a konkrétního přepravního trhu a nachází pro něj vhodné technické ...

Více