Hydraulické zvedáky - panenky NÁVOD K OBSLUZE

Komentáře

Transkript

Hydraulické zvedáky - panenky NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD K OBSLUZE
Hydraulické zvedáky - panenky
Označení dle katalogu OMEGA a ACI
SH 10300
SH 11085
SH 12020
SH 10500
SH 11125
SH 12040
SH 11025
SH 11129
SH 12060
SH 11045
SH 11205
SH 12100
SH 11065
SH 11209
SH 29607
Odpovědnost obsluhy
Pečlivě prostudujte všechny pokyny a varování v dokumentaci dodávané se zařízením, ještě
před jeho prvním použitím.
Před každým použitím proveďte vizuální prohlídku. Zejména kontrolu těsnosti hydraulického
systému, uvolněných či chybějících dílů.
Nenechávejte zařízení v činnosti bez dohledu.
Nerespektování těchto varování může vést k poškození majetku, nebo zdraví osob.
Každá osoba musí být před manipulací se zařízením náležitě poučena.
Upozornění
Zvedák je projektován pouze pro zvedací účely.
Používání zvedáku vyžaduje rovnou a dostatečně tuhou podložku.
Dodržujte maximální zatížení zvedáku, které je na zvedáku vyznačeno.
Nepoužívejte zvedák pro jiné účely, než pro jaké je určen.
Zvedák žádným způsobem neupravujte.
Hydraulický okruh zvedáku je pněn hydraulickým olejem Omega pro zvedáky. Při
extrémních teplotách jej vyměňte za olej ESSO J 13 nebo OK DELTA 10. Nikdy
nepoužívejte brzdovou kapalinu, motorový olej, nebo znečištěný olej.
V případě poškození zařízení se obraťte na odborný servis.
Obsluha
Před požitím proveďte vizuální prohlídku zvedáku. Zkontrolujte zda není mechanicky
poškozen, neuniká z něho olej, nebo nechybí-li nějaký díl.
Majitel ani uživatel nejsou oprávněni jakýmkoli způsobem zasahovat do konstrukce
zvedáku ani jej sami opravovat.
Před použitím
1. Kontrola hladiny oleje
Rameno zvedáku musí být v klidové poloze - výsuvný píst musí být zasunut. Otevřete
kohout pro uvolňování pístu. Poté otevřete uzávěr otvoru pro plnění oleje. Hladina oleje
musí dosahovat maximálně k dolnímu okraji otvoru pro plnění oleje. V případě potřeby
plňte kvalitním hydraulickým olejem. Nikdy nepožívejte motorový olej nebo brzdovou
kapalinu.
2. Odvzdušnění systému
Během transportu může dojít k zavzdušnění systému. S uzavřeným kohoutem pro
uvolnění pístu vypumpujte zvedák do maximální polohy. Po té otevřete zátku otvoru pro
plnění oleje a lehce tlačte na píst zvedáku až jej zatlačíte do nejnižší polohy. Tím dojde
k uvolnění vzduchových bublin. Po té uzavřete otvor pro plnění oleje.
Instrukce pro obsluhu při zvedání vozidla
Před samotným zvedáním se ujistěte, že je vozidlo řádně zajištěno proti pohybu jakýmkoli
směrem. Jistěte též ruční brzdou a zařazeným rychlostním stupněm (u vozidel
s automatickou převodovou skříní dejte páku pro volbu jízdního režimu do polohy P).
Kola vozidla zajistěte proti pohybu vložením klínů.
Uzavřete plně kohout pro uvolnění zvedáku. Ujistěte se že zátěž bude zvedána rovnoměrně
s ohledem na její těžiště.
Distributor: ACI – Auto Components International, s.r.o., U Trati 44, 100 00 Praha 10,
Tel: 274 021 111, www.aci.cz
Dodavatel: SHINN FU EUROPE B.V., Hoge Bergen 10, 7404 RH Roosendaal, The Netherlands,
Tel: +31 165 583300, Fax: +31 165 583310, E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

YACHTICON PURA TANK Obsah 500 ml, objednací

YACHTICON PURA TANK Obsah 500 ml, objednací nádrže, automaticky odstraňuje usazeniny, je na bázi kyslíku. Před použitím velmi dobře protřepejte. Dávkujeme 50 gramů PURY CLEANU pro 50 litrů nádrže. Nejprve úplně vyprázdněte nádrž. Potřebné mn...

Více

Dávkovací automaty na víno – návod na

Dávkovací automaty na víno – návod na přičemž po letech zkušeností s vývojem a výrobou těchto zařízení velmi doporučujeme pro dosažení optimálního fungování výrobku (a spotřeby el. energie) provoz za  teploty okolí do  25 °C a  do  RVV...

Více

ZÁVAZNÁ SKUPINA 308 BARRACUDA AIRBORNE SPLIT 2,8 Z

ZÁVAZNÁ SKUPINA 308 BARRACUDA AIRBORNE SPLIT 2,8 Z Z polohy na prsou je proveden přechod Front Pike Position. Jedna noha je zvedána do Fishtail Position. Horizontální noha je rychle zvedána 180° obloukem nad hladinou a v okamžiku, kdy míjí vertikál...

Více

Dekorativní vločky

Dekorativní vločky Tradix Color spol. s r.o. Rust - Oleum Netherlands B.V. K obecnímu úřadu 10 Roosendaal 251 70 Herink Holandsko tel. 323 637243 e-mail: [email protected]

Více

KOMPAKTNÍ JEŘÁB c3412

KOMPAKTNÍ JEŘÁB c3412 Jestliže použiváte kompaktní jeřáb hlavně uvnitř, kde je k dispozici zásuvka 16A/400V, čistě elektrická verze bude pro vaše účely dostatečně silná. C 3412 je vybaven hydraulickým čerpadlem s regula...

Více