Pákové certifikáty

Komentáře

Transkript

Pákové certifikáty
Pákové certifikáty
Pákové certifikáty (někdy také označované jako knockout nebo turbo certifikáty) jsou svým charakterem založeny
na principu obchodování na úvěr (margin). Emitent certifikátu financuje určitou část hodnoty podkladového aktiva (realizační cena), zbytek hodnoty financuje investor a tato částka je zároveň i cenou certifikátu. V důsledku toho
vzniká finanční páka, která znásobuje zisky, ale také ztráty.
Dalším důležitým atributem těchto investičních instrumentů je tzv. knockout hranice. Pokud u long certifikátu (investor očekává růst) klesne hodnota podkladového aktiva na tuto hranici, životnost certifikátu je ukončena a investorovi je vyplacena zbytková hodnota, případně se stane certifikát bezcenným. U short certifikátu (investor očekává
pokles) je naopak knockout hranice postavena opačně a stejná situace nastane, pokud podkladové aktivum vzroste
na tuto hodnotu (knockout hranici).
Realizační cena ani knockout hranice nejsou v čase konstantní. Knockout hranice je zvyšována o denní úroky, které
emitent účtuje investorovi z části, kterou financuje (u short certifikátu je knockout hranice o úrok snižována). Proto
kdyby cena podkladového aktiva v čase byla stejná, certifikát by ztrácel na hodnotě, protože cena certifikátu = (cena
podkladového aktiva – realizační cena) x poměr odběru (obvykle 1; 0,1 nebo 0,01). Knockout hranice může být vzdálena od realizační ceny o X %, které si určí emitent. Proto se i tato hodnota realizační ceny postupně zvyšuje (u short
certifikátu snižuje). Hodnota certifikátu je kromě změny ceny podkladového aktiva ovlivněna i změnou hodnoty měnového kurzu, ve kterém se obchoduje podkladovém aktivum vůči EUR, případně další měně ve které se
obchoduje pákový certifikát.
Páku lze snadno spočítat. Stanoví se jako poměr hodnoty podkladového aktiva k ceně certifikátu.
Struktura pákového certifikátu
Výhody pákových certifikátů
• ISIN – např. DE000AA0BBB0
• Transparentnost – díky jednoduché struktuře může
investor snadno spočítat cenu pákového certifikátu
v závislosti na odhadu budoucí ceny podkladového
aktiva.
• Podkladové aktivum – akcie, komodita, měna,
akciový index atd.
• Směr – call = růst, put = pokles.
• Splatnost – konkrétní datum nebo bez splatnosti.
• Poměr odběru – počet kusů certifikátu potřebných
na nákup 1 ks podkladového aktiva za realizační cenu.
• Knockout hranice – její dosažení znamená ukončení obchodování s certifikátem.
• Realizační cena – strike cena – stěžejní hodnota pro
určení ceny certifikátu.
• Široké spektrum podkladových aktiv – kterými
můžou být akcie, akciové indexy, zahraniční měny
či komodity.
• Nulová časová hodnota – pákový certifikát ji nemá
(narozdíl od warrantů), na jeho cenu tak působí
jedině samotná hodnota podkladového aktiva.
Rizika pákových certifikátů
Příklad investice
•R
iziko pákového efektu – ocenění pákového
certifikátu reaguje na změny hodnoty podkladového aktiva i několikanásobnou změnou, která závisí
na parametrech pákového certifikátu, především
vzdálenosti realizační ceny od ceny podkladového
aktiva. Tento fakt je podstatou možnosti výrazného
výnosu, ale také vysoké ztráty.
• Pro zjednodušení budeme vycházet ze stabilního
kurzu EUR / USD 1,4 a z případu, že realizační cena
se rovná knockout (KO) hranici. Aktuální cena ropy
je 110 USD a KO hranice stejně jako realizační cena
se nachází na 100 USD. Poměr odběru je 0,1.
• Knockout hranice – pokud je před dosažením
splatnosti dosažen knockout limit, platnost pákového
certifikátu je ukončena a ten se stává bezcenným,
nebo je vyplacena zbytková hodnota (stanovená
za předem definovaných podmínek). K aktivaci
knockout hranice může stačit pouze jeden realizovaný obchod za cenu rovnající se knockout hranici
na příslušných trzích podkladového aktiva v určené
obchodní hodiny.
• Riziko charakteru podkladového aktiva – v tomto
případě se jedná o riziko vyplývající z charakteru
podkladového aktiva. Především u komodit se můžeme setkat s nehmotnou podobou podkladového
aktiva, které je tvořeno finančními futures kontrakty.
V tomto případě mohou náklady na „přechod“
(tzv. rolování) mezi jednotlivými kontrakty způsobovat pokles hodnoty certifikátu při stagnující ceně
komodity. V krajním případě může emitent zrušit
obchodování s certifikátem a vyplatit jeho aktuální
hodnotu držitelům.
Výpočet ceny certifikátu
Cenu certifikátu spočítáme následovně: (aktuální cena
komodity – realizační cena) x poměr odběru / aktuální
hodnota EUR/USD.
Cena certifikátu: (110 – 100) x 0,1 = 1 USD, avšak
pro převedení do EUR musíme ještě vydělit aktuálním
kurzem eurodolaru tzn. 1 / 1,4 = 0,71 EUR. Páku spočteme
jako podíl hodnoty komodity (v USD) a ceny certifikátu (v USD) x poměr odběru, v našem případě se rovná
(při ceně 110 USD) 110 / 1 x 0,1 = 11.
V případě růstu ceny ropy na 120 USD bude cena
certifikátu:
120 – 100 = 20 x 0,1 = 2 / 1,4 = 1,42 EUR tzn. 100 % zisk.
V případě poklesu ceny ropy na 105 USD, bude
hodnota certifikátu:
(105 – 100) x 0,1 / 1,4 = 0,35 EUR tzn. 50 % ztrátu.
V případě poklesu ceny ropy na 100 USD se stane
daný certifikát bezcenný.
OBCHODUJTE S NÁMI
Prostřednictvím Patria Direct je možné podat obchodní pokyn jednoduše a bezpečně:
• online na www.patria-direct.cz,
• pomocí call-centra 221 424 424 či prostřednictvím makléře 221 424 242,
• osobně v sídle společnosti (Jungmannova 24, Praha 1) anebo faxem 221 424 179.
Patria Direct, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika
Infolinka: 221 424 240, e-mail: [email protected], www.patria-direct.cz
Patria Direct, a.s. je společností patřící do skupiny KBC Group a Patria Finance, a.s.

Podobné dokumenty

Hypotéka 2015

Hypotéka 2015 se nepotvrzují. V nejnovějších podzimních kampaních se naopak některé banky vrací ke svým historicky nejnižším sazbám z první poloviny letošního roku, které během léta mírně navýšily. Nejčerstvější...

Více

Wells Fargo plánuje splatit vládní půjčku

Wells Fargo plánuje splatit vládní půjčku mezi vrcholný management Praha l Developerská skupina Orco Property Group, která Nový šéf. Jihokorejský se od března nachází v režimu technologický obr Samsung ochrany před věřiteli udělené Electro...

Více

MARŽOVÉ OBCHODOVÁNÍ prostřednictvím produktu CFD (Contract

MARŽOVÉ OBCHODOVÁNÍ prostřednictvím produktu CFD (Contract Prostřednictvím CFD lze využívat finanční páky nejen u obchodování akcií a fondů, ale také u akciových indexů, komodit a měn.

Více

Jak fungují kapitálové trhy v zahraničí

Jak fungují kapitálové trhy v zahraničí - nakupující a prodávající se přímo domlouvají na tržní ceně formou „veřejného výkřiku“. Dnes se používá specialista (řídí na burzovním parketu aukci. Realizuje příkazy obchodníků.) Systém tažený p...

Více

NEZAPOMEŇTE: - Citibank Online

NEZAPOMEŇTE: - Citibank Online bankovnictví je podmíněno tím, že budeme mít k dispozici Vaše aktuální mobilní číslo a e-mailovou adresu. Aktualizaci svého mobilního čísla a e-mailové adresy můžete učinit prostřednictvím internet...

Více

Co je to spread? - TradeandFinance.eu

Co je to spread? - TradeandFinance.eu SÁM NESE ZA SVÁ ROZHODNUTÍ PLNOU ODPOVĚDNOST. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Riziko ztráty v obchodování s komoditami může být vysoké. Proto byste měli pečlivě z...

Více